Velkommen til fyraftensarrangement Find de skjulte værdier i lagerejendomme 6. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til fyraftensarrangement Find de skjulte værdier i lagerejendomme 6. februar 2013"

Transkript

1 Velkommen til fyraftensarrangement Find de skjulte værdier i lagerejendomme 6. februar 2013

2 Højlagre nye regler nye muligheder Flemming R. Mørk Seniorrådgiver - Master i brandsikkerhed

3 Program Hvad betyder ændringerne for byggeriet og sagsbehandlingen? Hvilke muligheder skaber de nye regler? 2 cases screenet for mulig kapacitetsudnyttelse ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 3

4 Ændringer i regler for lagerbygninger Ikrafttrædelse 19. december Oplagets art er afgørende for hvilken lovgivning som gælder. Lagerbygninger befinder sig lovmæssigt enten i Bygningsreglementet (BR) eller tekniske forskrifter + BR. Eksisterende lagerbygninger med fysisk mulighed for oplagring imellem 6,0 og 8,0 meter med areal på mere end 600 m 2 vil i fremtiden ikke defineres som højlager. Udvidelse i højden medfører ikke anvendelse af byggeret ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 4

5 Hvad betyder ændringen for sagsbehandlingen? Idag Beredskabsstyrelsen (via kommunen) Fremover Beredskabs- Styrelsen* (via kommunen) Kommunen BR10 + TF Højlagre 18 meter 8 meter 6 meter Kommunen BR10 +/- TF Visse. Kommunen BR10 +/- TF visse * Herunder særlige lagertyper fra allerede fra 8 m ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 5

6 Eksempel på screening vedr. stablingshøjden Fase 1 Billeddokumentation, plantegninger: Brandsektionsstørrelser Tagtype Brandtekniske installationer Flugtvejsforhold Det statiske hovedsystem Google Maps krak.dk: Omfang af brandventilation og placering Output Overordnet estimat: Egnethed i forhold til at foretage yderligere undersøgelser Fastlæggelse af overordnede behov for opgradering af bygningen ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 6

7 Eksempel på screening vedr. stablingshøjden Fase 2 Myndigheder: Indhentning af byggetilladelser Indhentning af beskrivelse af brandtekniske anlæg Klarlæggelse af oplagets art Indhentning af statisk dokumentation Gennemgang af byggesagen (hovedtrækkene) Gennemgang af den statiske dokumentation, fundering, reoler mv. Vurdering af lagerindretningen Output Mere sikkert estimat for den potentielle bedre udnyttelse af lageret Alternativer til andre former for kapacitetsudnyttelse fremfor forøgelse af stablingshøjden Oplæg til myndighedsdialog og forhandling ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 7

8 Case 1 - Bygningsreglement Lagerbygning ca m2 Gennemsnitlig højde 7,5 m + 25 % yderligere stablingshøjde Tilbygning 740 m 2 Skønnet pris DKK 5,18 mill. Oplagringsvolumen ved stabling 6,0 m og udnyttelsesgrad på 40 % = m 3 Udnyttelse af yderligere 1,5 m à 7,5 m og udnyttelsesgrad på 40 % = m 3 Tilbygning ved stabling 6,0 m og udnyttelsesgrad på 40 % = m ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 8

9 Case 1 - Luftfoto Let tagkonstruktion Brandventilation Ca. 160 m 2 (ca. 5%) ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 9

10 Case 1 - Billeddokumentation Stålkonstruktion, bærende stålrammer og -søjler Let tagkonstruktion Brandventilation Ca. 160 m 2 (ca. 5%) Slangevindeskab Flugtveje jævnt fordelt ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 10

11 Case 1 - Billeddokumentation Automatisk brandalarmanlæg ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 11

12 Case 1 - Output Lav brandbelastning = Bygningsreglement (høj brandbelastning eller brandfarlig virksomhed = sprinkleranlæg) Brandsektionering (én brandsektion) Installationskrav jf. BR 10 q Slangevinder q Brandventilation (> effektivt areal 2 x 10 m 2 ) q Røggardin til underopdeling af røgzone m 2 q Automatisk brandalarmanlæg Bærende konstruktioner q Brandbeskyttelse af stål ingen krav i dette tilfælde q Fundering under reoler, lagerreolens styrke (næste fase) q Planhedskrav grundet løftehøjden forøges (næste fase) ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 12

13 Case 2 Tekniske forskrifter Brandsektionering omtrent pr m ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 13

14 Case 2 Tekniske forskrifter Lagerbygning (pr. Brandsektion ca m 2 ) i alt m 2 Gennemsnitlig højde 7,0 m + 16,7 % stablingshøjde Oplagringsvolumen ved stabling 6,0 m og udnyttelsesgrad på 40 % = m 3 Udnyttelse af yderligere 1,0 m à 7,0 m og udnyttelsesgrad på 40 % = m 3 Tilbygning 340 m 2 Skønnet pris DKK 2,38 mill. Tilbygning ved stabling 6,0 m og udnyttelsesgrad på 40 % = 800 m 3 4 x Tilbygning á 340 m 2 = m 2 4 x 2,38 mill. DKK = 9.52 mill. DKK ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 14

15 Case 2 Luftfoto Brandkam Brandventilation ca. 80 m 2 Let tagkonstruktion ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 15

16 Case 2 Billeddokumentation Let tagkonstruktion Flugtvej Slangevinde ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 16

17 Case 2 Billeddokumentation Røggardin Slangevinde Brandskydeport Flugtvej ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 17

18 Case 2 - Output Brandbelastning = Tekniske forskrifter + Bygningsreglement Brandsektionering (vurderes korrekt udført) Installationskrav jf. BR 10 q Slangevinder q Brandventilation (> effektivt areal 24 m 2 pr. brandsektion) q Røggardin til underopdeling af røgzone m 2 q Automatisk brandalarmanlæg Bærende konstruktioner q Brandbeskyttelse af stål ingen krav i dette tilfælde q Fundering under reoler, lagerreolens styrke (næste fase) q Planhedskrav grundet løftehøjden forøges (næste fase) ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 18

19 Rutediagram for bygningstyper Alm. brandbelastning < m 2 > m 2 Sprinklerkrav Høj brandbelastning < m 2 > m 2 Sprinklerkrav < 600 m 2 < 8,0 m Brandfarlig virksomhed m 2 Brandfarlige væsker > m 2 Sprinklerkrav > 8,0 m Gasser Nitrocellulose m.fl Særlige højlagre * Sprinklere kan nedsætte stablingshøjden markant ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 19

20 Afrunding Ny grænse for højlagre (8m) øger potentialet i udvalgte eksisterende bygninger Ny grænse for højlagre (8m) øger potentialet i fremtidige bygninger Større udnyttelse af grundens byggeret Bedre afkast justering af leje pr. m 2 Simpel screeningsmetode for bygningens potentiale ALECTIA A/S - Teknikerbyen Virum 20

21 Solcelleanlæg på lagerejendomme Fyraftensarrangement den 6. feb Projektchef Ole L. Andersen

22 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Rutediagram Spørgsmål 6. feb 2013 Side 2 af 34

23 Hvorfor solcelleanlæg? En god investering. Godt for miljøet idet der spares udledning af CO 2. - giver en grøn profil Bygningen bliver energimæssigt opgraderet, hvilket gør den stiger i værdi. Lang levetid ca. 30 år. Minimal vedligeholdelse. Støjer ikke 6. feb side 3 af 34

24 Processen i forbindelse med et solcelleanlæg Afdækning af potentiale Screening af bygningsmasse. Dataindsamling. Anbefaling af egnethed. Beslutningsgrundlag og valg Fremskaffe beslutningsgrundlag indeholdende: Design Teknisk løsning. Økonomianalyse. Vedligeholdelsesomfang. Tidsplan for etablering Myndighedskrav Imageværdi Komplet design og kravspecifikation. Udbud Valg af installatør. Vedligeholdelse og arbejdsmiljø Udførelse Sikre at løsningen udføres i ht. kravspecifikation. Idriftsætning og test af anlæg. Forsikring Drift Vedligeholdelsesplaner er implementeret. Garantiordninger er intakte. Synliggørelse af EL-produktionen 6. feb side 4 af 34

25 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Rutediagram Spørgsmål 6. feb Side 5 af 34

26 Inden screeningen skal det afdækkes om lagerejendommen er et højlager dvs. over 8 m. høj I høringen om vejledningen til tekniske forskrifter for højlagre fra Beredskabsstyrelsen står: Afsnit 3 Brandsektionering Anvendelse af tagfladen (3.1.3) Tagfladen må ikke anvendes til oplag eller placering af større installationer, som f.eks. ventilationsaggregater, teknikrum, solpaneler, ovenlys med indbygget solcellepanel, grønne tage, tagvindmøller eller lignende. En anvendelse af tagfladen vil kræve en dispensation fra Beredskabsstyrelsen. Ansøgningen bør. Dispensation må ikke forventes. 6. feb side 6 af 34

27 Screening for solcelleanlæg Faser Indsamling af data vedrørende: Fase 1 BBR: Kvadratmeter i bygning Kundesegment (anvendelsestype) Tagtype (fladt/saddeltag) Alder på bygning Google Maps: Egnede arealer Skygge forhold Orientering mod verdenshjørne Output Første estimat for: Egnethed og forslag til placering af solceller Investeringsniveau og rentabilitet Indsamling af data vedrørende: Fase 2 Myndigheder: Lokalplaner, fredning mv. Kundeinterview/besigtigelse Kvalitet af tag, alder og bæreevne EL-forbrug i bygningen Output Mere sikkert estimat for:: Egnethed og forslag til placering af solceller Investeringsniveau og rentabilitet 6. feb side 7 af 34

28 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Rutediagram Spørgsmål 6. feb side 8 af 34

29 Business case solcelleanlæg Faser Fastlæggelse af rammer for BC Dataindsamling Udarbejdelse Hvad er: Data for: Udarbejde: Leverancer Aktiviteter Formålet Rammerne Tidshorisonten Detaljeringsgrad Økonomiberegning Garantier Tekniske løsninger Udvidelsesmuligheder Skal underlag renoveres Komplet og kvalificeret datasæt Forretningsmæssig betydning Økonomiberegning Risikoanalyse Beskrive ikke økonomiske forhold Tidsplan Anbefaling Godkendt Business Case 6. feb side 9 af 34

30 Fastlæggelse af anlægsstørrelse 3 væsentlige forhold 1 ) Forbrug / Produktion Effekt Forbrug (kun til komfort - EL) Produktion Måneder 6. feb side 10 af 34

31 3 væsentlige forhold, fortsat 2) Areal Er der tilstrækkeligt areal til rådighed. (Sjældent problem på en lagerejendom) 3) Anlægsomkostninger Pris pr. installeret effekt. Andet Grøn profil. Synlighed / eksponering Ambition om max anlæg Bedste økonomi 6. feb side 11 af 34

32 Økonomi Markedspris for EL / pris for selv at producere. Eksempel med 20-årigt lån. Besparelse ved selv at producere EL. Besparelse ved selv at producere EL. med 20-årigt lån 6. feb side 12 af 34

33 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Rutediagram Spørgsmål 6. feb side 13 af 34

34 Generelle regler vedr. el-afgifter - Lagre q Regler for lagre: El anvendt til rumvarme (personkomfort), opvarmning af vand og komfortkøling godtgøres med 11,8 øre/kwh Virksomheden kan få godtgjort dele eller hele elafgiften, hvis det er proces-el. El afgiften udgør i 2012 ca. 81 øre/kwh (dog ikke CO2 afgiften 6,4 øre, der alene refunderes for fremstillingsvirksomhed) Konklusion: Solcelleanlæg kun relevant i fm. at erstatte komfort-el 6. feb side 14 af 34

35 Solcelleanlæg - Afgiftsbesparelse q q q Afgifter: Fritagelse for afgift på produceret elektricitet. Kræver at produceret elektricitet anvendes direkte af virksomheden selv Salg af overskudsstrøm: Efter de nye regler kan virksomheden afregne på timebasis og sælge en kwh for 130 øre i 2013 og 10 år frem, hvis anlægget installeres i 2013 og ikke er større end 400kW. Herefter er prisen 60 øre. Hvis anlægget installeres senere aftrappes den forhøjede sats. (2014:116 øre; 2015:102 øre ;2018: 60 øre) Salg af energibesparelser: Årets besparelse på de normale energiformer, kan sælges for mellem ca. 30 øre/kwh. (Det er sjældent store beløb og kun det første år) 6. feb side 15 af 34

36 Solcelleanlæg - Afskrivninger q q q Solcelleanlæg ikke integreret, på landjord og stativer: Betragtes som inventar og afskrives med 25% årligt af saldoværdi. Anlægget må ikke være en integreret del af bygningen Større anlæg ikke integreret: Hvis anlægget er større end 1 MW, skal der afskrives på en separat saldo. Der kan afskrives 19% i 2012 af saldoværdien Solcelleanlæg integreret del af bygningen: Eksempelvis bygget ind i facaden. Lineær afskrivning på 4% af anskaffelsessum 6. feb side 16 af 34

37 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Rutediagram Spørgsmål 6. feb side 17 af 34

38 6. feb side 18 af 34

39 Solvarmeanlæg er et væskebårent system der via en veksler overfører varmen til eksempelvis vand. 6. feb side 19 af 34

40 Fremtidige løsninger: Kombination Varm luft Til opvarmning Til affugtning 6. feb side 20 af 34

41 6. feb side 21 af 34

42 6. feb side 22 af 34

43 Solcellemodulers placering 6. feb side 23 af 34

44 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Rutediagram Spørgsmål 6. feb side 24 af 34

45 Fase 1 - Google Earth (screening) Buddingevej 306, Gladsaxe Self Storages 6. feb side 25 af 34

46 Fase 1 Google Streetview (screening) Buddingevej 306, Gladsaxe Self Storages Taginstallationer Risiko for skygge 6. feb side 26 af 34

47 Fase 1 - Google Earth (screening) Buddingevej 306, Gladsaxe Self Storages Egnet Skygge Taginstallationer 6. feb side 27 af 34

48 Fase 1 Resultat Buddingevej 306, Gladsaxe Egnet tagareal Egnet tagareal: m 2 Maksimal størrelse: 840 m 2 solcellepaneler Forbrug og produktion: Maksimal produktion: Estimeret forbrug: Rentabelt produktion: Rentable størrelse: kwh kwh kwh 150 m 2 solcellepaneler 6. feb side 28 af 34

49 Fase 1 Økonomi Buddingevej 306, Gladsaxe Økonomi Anlæg dækkende 25 % af forbruget Elpris: Produktion: 1,66 kr./kwh kwh Investering: kr. (anlæg, rådgivning, ledningsføring m.m.) Besparelse: kr. Service og forsikring: kr. WACC: 4,0 % Elprisstigning: 4,0 % Nettoprisindeks: 2,0 % Degradering af celler: 0,4 % Afkast af investering: 9,6 % Tilbagebetalingstid: 14,2 år (Inkl. udskiftning af invertere) WACC= Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 6. feb side 29 af 34

50 Fase 2 - Screening Tagkvalitet Vurdering af tagets/belægningens alder behov for isolering/ny belægning inden der opsættes solcelleanlæg? Statiske beregninger Kan taget holde? Lokalplan/lovgivning Sikring af krav/restriktioner ift. solcelleanlæg overholdelse Forbrugsliste Sikre at et solcelleanlæg ikke producere mere end ejendommen selv forbruger på et år til komfort el. (Nettoafregningsordningen) 6. feb side 30 af 34

51 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Rutediagram Spørgsmål 6. feb side 31 af 34

52 Rutediagram beslutning om solcelleanlæg Ja. Stop projektet Erstatter komfort-el Er bygningen over 8 m høj? Nej. Screening fase 1 Positiv anbefaling. Screening fase 2 Positiv anbefaling. Endeligt beslutningsgrundlag udarbejdes. Nøgletal tilfredsstillende Hvis ja. Projektet gennemføres. Erstatter proces-el Stop projektet Negativ anbefaling. Stop projektet. Negativ anbefaling. Stop projektet. Hvis nej. Stop projekt. 6. feb side 32 af 34

53 Indholdsfortegnelse Hvorfor solcelleanlæg og processen Screening Beslutningsgrundlag Skatteforhold Hvad er et solcelleanlæg Eksempel Spørgsmål 6. feb side 31 af 34

54 Masterminding Sustainable Progress

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fredensgade Kollegiet Fredensgade 14 8000 Aarhus C ernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ladegårdskollegiet Skejbyparken 360 8200 Aarhus N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til den 5. december

Læs mere

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 12/06-2013 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosensgade Kollegiet Rosensgade 18A 8000 Aarhus C ens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dania Kollegiet - 16A og 16B Finlandsgade 16A 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. november 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Steen Billes Torv Kollegiet Steen Billes Torv 3 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vejlby Kollegiet Vejlby Centervej 49 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. december 2013 Til den 12. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenaldervej Kollegiet Stenaldervej 221A 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven Kirsebærhaven 63A 8520 Lystrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. december 2013 Til den 18. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype A (11-24) Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørreport Kollegiet Nørreport 24 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christianshøj Kollegiet Gøteborg Alle A 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade Kollegiet Grønnegade 55 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kløvergården Grenåvej 68B 854 Skødstrup ens energimærke: Gyldig fra 8. december 203 Til den 8. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Højagerbo Højagerparken 2 2750 Ballerup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 19. november 2013 Til den 19. november

Læs mere