Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses"

Transkript

1 INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009

2 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm til sine kunder. To af disse produkter, Ren Energi og Ren Energi Plus indebærer, at kunden betaler en merpris på henholdsvis 3,75 øre og 14 øre per kwh som ubeskåret går til investeringer i ny vedvarende energi. Natur Energi har bedt Ea Energianalyse vurdere hvor meget ny vedvarende energi disse produkter under rimelige antagelser kan siges at bidrage med, som en procentdel af en elkundes forbrug. Dette notat sammenfatter Ea Energianalyses vurdering. To vigtige forudsætninger for resultatet er, at VE investeringerne foretages i større landmøller i Danmark eller i Tyskland, samt at eventuelt overskud fra vindmølleprojketerne hvert år ubeskåret indgår i en investeringspulje for tilsvarende investeringer i ny vedvarende energi.

3 Forudsætninger for vindmølleprojektet Vindkraft er brugt som et eksempel på en investering i vedvarende energi, fordi vindmølleprojekter er de mest almindelige og tilgængelige investeringer i vedvarende energi for private investorer i Danmark. Prisen per MW er inklusiv levering og montering af vindmøllen, lodsejeraftale, honorar til projektudvikleren, udgifter til revisor, advokat og landinspektører, VVM, analyser og kvalitetssikring, vejanlæg, nettilslutning og elarbejde. Priserne er forventede gennemsnitspriser for en 3 MW vindmøller med en navhøjde på 80m bestilt i 2009 med levering i Priserne er for vindmøllepladser med middel vindressourcer. Finansielle rammer I basisscenariet er vindmølleprojektet finansieret med egenkapital og uden gæld i projektet. Alle priser er i 2009 kroner. Den forventede gennemsnitsinflation fra 2011 til 2030 er 2,36 %. Energistyrelsens basisfremskrivning fra maj 2009 inkluderer en prognose for den årlige udvikling ielpris frem til Disse priser anvendes i notatet. Vindmøllers gennemsnitsafregningspris er traditionelt lavere end gennemsnitsspotprisen, idet vindkraft presser elprisen ned på spotmarkedet, især i de timer hvor vindmøllerne producerer mest el. I beregningerne reduceres elpriserne i Energistyrelsens basisfremskrivning med 10 % for at afspejle den forventede afregningspris for vindmøller. VIND DMØLLEPR ROJEKTET Forudsætninger for vindmølleprojektet t Investering 9.970kr/kW Fuldlasttimer t/året Drift & Vedligeholdelse 77kr/MWh Balanceringsomkostninger 23kr/MWh Tilskud i fuldlasttimer 273kr/MWh Tilskudsår 9,2 år Prisen er eksklusiv eventuelle omkostninger til køb af gamle møller og erstatningskrav til omkringliggende ejendomme. Det antages, at et særskilt projekt udvikles, som overholder de lovpligtige krav om køberet for lokale borgere. Omkostninger til D&V er anslået på baggrund af oplysninger om driftsaftaler indgået med mølleproducenter. Det er inklusiv service, reparationer, driftsgaranti og forsikring. Det antages at denne pris afspejler de årlige omkostninger gennem møllens levetid. Tilskuddet er inklusiv produktionstilskud på 25 øre/kwh og tilskud til balanceringsomkostninger på 2,3 øre/kwh.

4 Projektøkonomi vindmølleprojektet Projektet har en intern rente på 9,48 % PENG GESTRØM Elsalg Mkr./år/MW 0,80 0,98 0,95 0,96 1,01 1,04 1,03 1,01 Tilskud Mkr./år/MW 0,60 0,58 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 D&V Mkr./år/MW / 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Balancering: Mkr./år/MW 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Indtjening i alt: Mkr./år/MW 1,16 1,32 1,28 1,27 1,31 1,33 1,31 1, ,08 0,98 0,99 1,03 1,06 1,11 1,10 1,10 1,07 1,10 1,11 1,12 0,49 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,33 0,82 0,75 0,79 0,82 0,87 0,86 0,86 0,83 0,85 0,87 0,88 Alle priser er fastepriser i 2009 kroner. Tilskud til vindmøller er ikke prisreguleret, og falder dermed med gældende lovgivning i værdi på grund af inflation. Indtægten fra elsalg l varierer år for år, jf. Energistyrelsens prisfremskrivning. if ki i

5 Forudsætninger for beregning af afkast ved en VE præmie på 3,75 øre Alle beregninger forudsætter, at afkastet, efter omkostninger til drift og vedligeholdelse, fra hvert VE projekt reinvesteres ubeskåret i nyeve projekter. I beregningerne for afkastet på Ren Energi anvendes et gennemsnitligt forbrug per husstand på kwh* om året. Det betyder, at hver Ren Energi kunde tilføjer 150kr. ( ,0375kr.) til investeringspuljen i det første år. Derefter er det kun afkastet fra drift af vindmøllerne, der tilføjer midler til investeringspuljen. Det svarer til køb af en andel på 15 W vindmøllekapacitet i det pågældende eksempel. Ved fuldlasttimer producerer de15wvindmøllekapacitetd 36 kwh i det første årtil en værdiaf 17kr. Afkastet fra de 36 kwh reinvesteres i et vindkraftprojekt magen til det første. 17kr. køber 1,7 W vindmøllekapacitet, som producerer 4 kwh i det første år ved fuldlasttimer. Det giver et afkast på 2kr., som investeres i et nyt projekt. Samtidigt giver det oprindelige projekt et afkast på 17kr. fra det andet produktionsår. Det reinvesteres i et nyt projekt, som igen giver en afkast på 2kr. om året. Cyklussen fortsætter, hvor det årlige afkast fra hvert projekt tilføjes investeringspuljen. I notatet er der kun regnet afkastet (i kwh) for de første 20 år, som svarer til det oprindelige projekts tekniske levetid, idet der hersker usikkerhed omkring rammebetingelserne for investeringer, med levetid udover de 20 år. * Gennemsnitligt forbrug for et parcelhus uden elvarme i 2008 var kwh. (Dansk Elforsyning Statistik 2008, Dansk Energi, april 2009) VE P PRÆMIE P PÅ 3,75 Ø ØRE/KWH Investeringseffekt: Ny VE produktion mod VE præmie på 3,75 øre og årsforbrug på kwh År projekt reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering Total kwh

6 Forudsætninger for beregning af afkast ved en VE præmie på 14 øre Alle beregninger forudsætter, at afkastet, efter omkostninger til drift og vedligeholdelse, fra hvert VE projekt reinvesteres ubeskåret i nyeve projekter. I beregningerne for afkastet på Ren Energi Plus anvendes et gennemsnitligt forbrug per husstand på kwh* om året. Det betyder, at hver Ren Energi kunde tilføjer 560kr. ( ,14kr.) til investeringspuljen om året. Derefter er det kun afkastet fra drift af vindmøllerne, der tilføjer midler til investeringspuljen. Det svarer til køb af en andel på 56 W vindmøllekapacitet. Ved fuldlasttimer producerer de56wvindmøllekapacitetd 135 kwh i det første årtil en værdiaf 65kr. Afkastet fra de 135 kwh reinvesteres i et vindkraftprojekt magen til det første. For 65 kr. kan købes 6,5 W vindmøllekapacitet, som producerer 16 kwh i det første år ved fuldlasttimer. Det giver et afkast på 7,5kr., som investeres i et nyt projekt. Samtidigt giver det oprindelige projekt et afkast på 65 kr. fra det andet produktionsår. Det reinvesteres i et nyt projekt, som igen giver en afkast på 7,5kr. om året. Cyklussen fortsætter, hvor det årlige afkast fra hvert projekt tilføjes investeringspuljen. I notatet er der kun regnet afkastet (i kwh) for de første 20 år. * Gennemsnitligt forbrug for et parcelhus uden elvarme i 2008 var kwh. (Dansk Elforsyning Statistik 2008, Dansk Energi, april 2009) VE P PRÆMIE PÅ 14 ØRE E/KWH Investeringseffekt: Ny VE produktion mod VE præmie på 14 øre og årsforbrug på kwh År projekt jkt reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering Total kwh

7 Forudsætninger og resultater Hvert år foretages der nye investeringer fra investeringspuljen i projekter magen til det første. Beregningsperioden er 20 år. Elproduktionen diskonteres med 3 % om året. Nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne er kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 156 % af kundens årlige elforbrug på kwh. Nutidsværdien af VE produktion fra det første projekt uden reinvesteringseffekten er kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 50 % af kundens årlige elforbrug. 800 Årlig produktion af VE i kwh (ikke diskonteret) VE P PRÆMIE PÅ 14 ØRE E/KWH kwh År

8 Resultater Hvert år foretages der nye investeringer fra investeringspuljen i projekter magen til det første. Beregningsperioden er 20 år. Elproduktionen diskonteres med 3 %. Nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne er kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 42 % af kundens årlige elforbrug på kwh. Nutidsværdien af VE produktionfra det første projekt uden reinvesteringseffekten er 537 kwh Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 13 % af kundens årlige elforbrug. kwh Årlig produktion af VE over 20 år (ikke diskonteret VE P PRÆMIE P PÅ 3,75 Ø ØRE/KWH År

9 Oversigt over dækning af elforbruget med VE ved en VE præmie på hhv. 3,75 og 14 øre/kwh 3,75 øre/kwh 14 øre/kwh (Ren Energi) (Ren Energi Plus) Gennemsnitsforbrug kwh kwh SAM MENLIGN NING VE præmier 3,75 øre 14 øre Årlig investering per gennemsnitsforbrugere 150kr 560kr % af årligt forbrug efter 20 år ved dagens elpris 36% 135% % af årligt forbrug efter 20 år ved ENS prognose (90 %) 42% 156% Minimum gennemsnitsafregningspris for at dække 100% af forbruget* 65,7 øre/kwh 24,6 øre/kwh** Ved betaling af 14 øre/kwh dækker man som minimum 135 % af det første års forbrug med VE, hvis afkastet går ubeskåret til reinvesteringer i nye projekter. Ved betaling af 375øre/kWh 3,75 dækkes 36 % af elforbruget i det første år med VE ved dagens elpris (15. oktober 2009) * Gennemsnitsafregningspris eksklusiv tilskud ** Ved 24,6 øre/kwh er 125 % af elforbruget dækket. Nutidsværdien i projektet er negativ med en gennemsnitsafregningspris under 24,6 øre/kwh, og projektet vil ikke realiseres.

10 Følsomhedsanalyse for VE præmie på 3,75 øre, elprisen Den største risiko forbundet med vindkraftprojekter i Danmark vurderes at være elprisen. Afregningsprisen for vindmøller svinger med spotprisen på NordPool. En følsomhedsanalyse af elprisrisikoen i investeringsmodellen vises i tabellen nedenfor. Elprisen er den samme for alle projekter i investeringsmodellen, idet det antagesat at alle projekter er i Danmark. Elpris afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 20 % kwh 16 % Følsomhedsanalysen for VE præmie på 3,75 øre, vindressourcen En anden betydningsfulde risiko for investering i vindkraft er vindressourcen. Hvis forventninger til vinden ikke bliver realiseret kan det påvirke projektets økonomi. Tabellen nedenfor viser, hvordan fuldlasttimer i det oprindelige vindkraftprojekt påvirket investeringsmodellen, hvis alle de efterfølgende projekter har de forventede fuldlasttimer. Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % FØLS SOMHEDS SANALYSE 10 % kwh 8 % Basis kwh % kwh +9 % + 20 % kwh +19 % 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % + 10 % kwh +18 % Følsomhedsanalyse for VE præmie på 3,75 øre, lånefinansiering Egenkapital afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 25 % kwh 25 % 50 % kwh 17 % 75 % kwh 9 % Kapitalomkostninger betyder en lavere afkast for projekterne. Det har en mærkbar effekt i værdikæden. En nominel rente på 6 % er anvendt. Hvis projekterne finansieres med kun 25 % egenkapital er nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 32 % af kundens årlige elforbrug. i d f Basis kwh 0 Pengestrømmen visers nedenfor.

11 Pengestrømmen med egenkapital på 25 % År Elsalg Mkr./år/MW 0,80 0,98 0,95 0,96 1,01 1,04 1,03 1,01 1,08 Tilskud Mkr./år/MW 0,60 0,58 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 Rente Mkr./år/MW 0,27 0,23 0,20 0,16 0,12 0,08 0,03 0,00 0,00 D&V Mkr./år/MW 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Balancering: Mkr./år/MW 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Indtjening i alt: Mkr./år/MW 0,89 1,09 1,08 1,11 1,19 1,25 1,28 1,28 1,33 PENG GESTRØM M, LÅNEFIN NANSIERIN NG ,98 0,99 1,03 1,06 1,11 1,10 1,10 1,07 1,10 1,11 1,12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,82 0,75 0,79 0,82 0,87 0,86 0,86 0,83 0,85 0,87 0,88

12 Følsomhedsanalyse for VE præmie på 14 øre De samme betingelser gør sig gældende for en følsomhedsanalyse for en VE præmie på 14 øre/kwh. Vindressourcen i den første investering er af afgørende betydning for afkastet af kwh VE. De to tabeller nedenfor viser resultaterne for følsomhedsanalyserne for VE præmie på 14 øre/kwh. Det skal fremhæves, at kunder får dækket mere end deres første års forbrug af strøm i alle scenarier. Elpris afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 20 % kwh 16 % Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % FØLS SOMHEDS SANALYSE 10 % kwh 8 % Basis kwh % kwh +9 % + 20 % kwh +19 % 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % + 10 % kwh +18 % Følsomhedsanalyse for VE præmie på 14 øre, lånefinansiering Egenkapital afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 25 % kwh 25% 50 % kwh 17 % 75 % kwh 9% Basis kwh 0 Kapitalomkostninger betyder en lavere afkast for projekterne. Det har en mærkbar effekt i værdikæden. En nominel rente på 6 % er anvendt. Hvis projekterne finansieres med kun 25 % egenkapital er nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 118 % af kundens årlige elforbrug.

13 Placering med høj vindhastighed Hvis den første investering er i et vindkraftprojekt med høje vindhastigheder, dvs. over 3000 fuldlasttimer om året, har det en positiv effekt på afkast af kwh over 20 år. Det er delvis på grund af det større afkast i projekter med mange fuldlasttimer, og delvis på grund af en større produktion af kwh om året per investeret kroner. Fordelene er dog mindre end man ellers vil forvente, idet prisen per installeret MW er generelt 20 til 25 % højere for vindturbiner på placeringer med mange fuldlasttimer i forhold til vindturbiner med mellem vindhastighed. Forudsætningerne anvendt i beregningerne for høje vindhastighedsplaceringer er de samme for det tidligere casestudiepå nær antal fuldlasttimer, i høj vindscenariet, og investeringsomkostningerne, 12,35Mkr/MW for høj vindscenariet. Nutidsværdien for projektet er 10,2Mkr/MW, og den interne forrentning over projektets levetid er på 11,19 %. Forretning i det første år er på 13,47 %. Der beregnes afkast i kwh ny VE produceret over 20 år fra indskud på en VE præmie på hhv. 3,75 og 14 øre/kwh. Alle de efterfølgende øg vindmølleprojekter er antaget at have mellem vindhastigheder, idet der er færre placeringer med høj vindhastigheder, og de er som regel de første, der bliver udviklet. Resultaterne ses i tabellerne nedenfor. Afkast for 3,75 øre ved en 1. investering med høj vind Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % Afkast for 14 øre ved en 1. investering med høj vind Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % PLAC CERING VE ED HØJ V VINDHAST IGHED 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % + 10 % kwh +19 % + 10 % kwh +19 % De kwh dækker 51 % af kundens elforbrug i det første år. 596 kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer. Det er 15 % af kundens elforbrug i det første år. De kwh dækker 192 % af kundens elforbrug i det første år kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer. Det er 56 % af kundens elforbrug i det første år.

14 Tysk vindmølle Investeringer i tyske vindmøller er blevet mere almindelige for danske investorer. Det er hovedsageligt på grund af den manglende udbygning af vindmøller i Danmark over de seneste år, og den formodede lav risiko forbundet med investeringer i tyske vindmøller på grund af den høje og langsigtede produktionstilskud i Tyskland. Det har vist sig, at vindprognoserne har generelt været for optimistiske i Tyskland. Det er den største risiko ved at investere i tyske vindkraftprojekter. Vindmøller købt i Tyskland er generelt dyrere end i Danmark på grund af det høje produktionstilskud vindturbiner får over 20 år. Tilskuddet er på ca. 72 øre/kwh. Gennemsnitsprisen er omkring 12,0 Mkr./MW. Vindressourcen for vindkraftprojekter i Tyskland er i gennemsnit ca fuldlasttimer. Et gennemsnitsprojekt i Tyskland har en nutidsværdi på 4,8 Mkr./MW, og en intern forrentning på 6,35 % over 20 år. Forrentning i det første år er 8,7 %. TYSK VINDMØ ØLLE Afkast for 3,75 øre/kwh ved investeringer i tyske vindmøller Afkast for 14 øre/kwh ved investeringer i tyske vindmøller Fuldlasttimer Forskel fra basis Fuldlasttimer Forskel fra basis afkast over 20 år i afkast over 20 år i kwh kwh 10 % 725 kwh 20 % 10 % kwh 20 % 5 % 813 kwh 11 % kwh % kwh +12 % + 10 % kwh +24 % De 909 kwh dækker 23 % af kundens elforbrug i det første år. 372 kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer. 5 % kwh 11 % kwh % kwh +12 % + 10 % kwh +24 % De kwh dækker 85 % af kundens elforbrug i det første år kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer.

15 Bemærkninger til investeringer i vindmølleprojekter Det beregnede afkast over 20 år er kun gældende, hvis det årlige afkast fra hvert projekt reinvesteres ubeskåret i nye projekter. Følsomhedsanalyser viser, at vindressourcen i det første vindkraftprojekt er den vigtigste parameter i Natur Energis investeringsmodel. Effekten af færre fuldlasttimer end forudset i det første projekt har en forstærkende virkning gennem investeringsmodellens værdikæde. Pålidelige vindmålinger er af afgørende betydning for investeringsmodellens i troværdighed d frem for antallet af fuldlasttimer. Vindmålinger i Danmark er generelt pålidelige. Der er en stor database af vindressourcer lavet på baggrund af flere års vindkraftproduktion fra mange mindre vindmøller over det meste af landet. Det reducerer risikoen for fejlagtige vindmålinger. Erfaringer viser, at mange tyske vindmålinger har været for optimistiske. BEM MÆRKNING GER Lånefinansiering i i af vindmølleprojekterne frem for egenfinansiering i i har en negativ påvirkning åiki på værdikæden d for dt det enkelte klt projekt, jktog reducerer ny VE produktion over 20 år for den enkelte forbruger. Til gengæld betyder lånefinansiering, at flere projekter kan sættes i drift samtidigt af Natur Energis Klimainvesteringsfond. Det er en fordel over 20 år, hvis det første projekt har gode vindressourcer, selv hvis de efterfølgende projekter har middel vindressourcer. Ved en VE præmie på 14 øre/kwh får kunden dækket 156 % af deres elforbrug i det første år med VE med de beregningsforudsætninger anvendt i notatet ved investering i Danmark. Ved en VE præmie på 3,75 øre/kwh får kunden dækket højst 36 % af deres elforbrug i det første år med VE med de beregningsforudsætninger anvendt i notatetved investering i Danmark.

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Side 1 Forløb Ansøgning 22. december 2015 inkl. business case. Foreløbige alternative

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget I dette afsnit undersøges det hvilken økonomisk gevinst, der på længere sigt kan opnås ved at investere i det dimensionerede solfangeranlæg. Dette indebærer

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Status og perspektiver for vindkraft. Temamøde om vindkraft -Vest 26. juni 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver for vindkraft. Temamøde om vindkraft -Vest 26. juni 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver for vindkraft på land i Region Midtjylland 1 Fakta og status Billede fra indvielse af testcenter i Østerild. Copyright Siemens AG 2 El fra vindkraft 2013 30.000 25.000 20.000 TJ/år

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Som et element i værktøjet til bæredygtig byudvikling, der kan ses i sin helhed på www.realdaniaby.dk/værktøj til

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

INVESTERING OG UDVIKLING. ud af den blå luft VINDMØLLEPROJEKTER

INVESTERING OG UDVIKLING. ud af den blå luft VINDMØLLEPROJEKTER INVESTERING OG UDVIKLING ud af den blå luft VINDMØLLEPROJEKTER Nye vinde i Europa Vinden er en uudslukkelig kilde. Den er miljøvenlig. Den er effektiv. Danmark er et af de førende lokomotiver inden for

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Energistyrelsens fremskrivning af elpriser Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvordan beregnes elprisen i basisfremskrivningen?

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller?

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller? Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 69 Offentligt FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi Hvad er Kystnære havvindmøller? Kystnære havvindmøller er som navnet siger

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 233 Offentligt. 50 pct. vind i 2025. Ea Energianalyse a/s

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 233 Offentligt. 50 pct. vind i 2025. Ea Energianalyse a/s Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 233 Offentligt 50 pct. vind i 2025 Ea Energianalyse a/s Udgiver Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. sal 1220 København K Tlf.: 88 70 70 83 Fax:

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser?

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 6. maj 2009 Frede Hvelplund Aalborg

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Indsats i Borgmesterpagten. Landmøller i Roskilde Vindkraften i Roskilde Potentialer ved modernisering og udskiftning af bestående møller

Indsats i Borgmesterpagten. Landmøller i Roskilde Vindkraften i Roskilde Potentialer ved modernisering og udskiftning af bestående møller Indsats i Borgmesterpagten Landmøller i Roskilde Vindkraften i Roskilde Potentialer ved modernisering og udskiftning af bestående møller RUC, September 2017 Side 1 Landmøller i Roskilde Vindkraften i Roskilde

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd Retningslinjer for dansk landvind Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Der er behov for en akut overgangsordning med regler for dansk landvind, hvis ikke den danske udbygning med landvind skal gå helt i

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark?

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Temadag: Nyt vindmølleprojekt, Fredericia 26. april 2016 Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk Dok. 14-24552-13 26. april 2016 1 Energinet.dk

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Notat til Energistyrelsen. Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Notat til Energistyrelsen. Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Notat til Energistyrelsen Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Titel: Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Landvind kan blive billigere med rigtigt tilskudsdesign

Landvind kan blive billigere med rigtigt tilskudsdesign Landvind kan blive billigere med rigtigt tilskudsdesign Dato: 09.05.2017 Vindmølleindustrien anviser den billigste vej ud af tilskudsæraen. Frem mod 2025 kan der spares 650 mio. kr. for statskassen med

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Varmepumper som energibesparelse

Varmepumper som energibesparelse Varmepumper som energibesparelse Hvordan beregnes energibesparelsen så den understøtter den grønne omstilling? Nina Detlefsen, Kasper Nagel og Christian Holmstedt Hansen Grøn Energi er fjernvarmens tænketank.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere