Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses"

Transkript

1 INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009

2 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm til sine kunder. To af disse produkter, Ren Energi og Ren Energi Plus indebærer, at kunden betaler en merpris på henholdsvis 3,75 øre og 14 øre per kwh som ubeskåret går til investeringer i ny vedvarende energi. Natur Energi har bedt Ea Energianalyse vurdere hvor meget ny vedvarende energi disse produkter under rimelige antagelser kan siges at bidrage med, som en procentdel af en elkundes forbrug. Dette notat sammenfatter Ea Energianalyses vurdering. To vigtige forudsætninger for resultatet er, at VE investeringerne foretages i større landmøller i Danmark eller i Tyskland, samt at eventuelt overskud fra vindmølleprojketerne hvert år ubeskåret indgår i en investeringspulje for tilsvarende investeringer i ny vedvarende energi.

3 Forudsætninger for vindmølleprojektet Vindkraft er brugt som et eksempel på en investering i vedvarende energi, fordi vindmølleprojekter er de mest almindelige og tilgængelige investeringer i vedvarende energi for private investorer i Danmark. Prisen per MW er inklusiv levering og montering af vindmøllen, lodsejeraftale, honorar til projektudvikleren, udgifter til revisor, advokat og landinspektører, VVM, analyser og kvalitetssikring, vejanlæg, nettilslutning og elarbejde. Priserne er forventede gennemsnitspriser for en 3 MW vindmøller med en navhøjde på 80m bestilt i 2009 med levering i Priserne er for vindmøllepladser med middel vindressourcer. Finansielle rammer I basisscenariet er vindmølleprojektet finansieret med egenkapital og uden gæld i projektet. Alle priser er i 2009 kroner. Den forventede gennemsnitsinflation fra 2011 til 2030 er 2,36 %. Energistyrelsens basisfremskrivning fra maj 2009 inkluderer en prognose for den årlige udvikling ielpris frem til Disse priser anvendes i notatet. Vindmøllers gennemsnitsafregningspris er traditionelt lavere end gennemsnitsspotprisen, idet vindkraft presser elprisen ned på spotmarkedet, især i de timer hvor vindmøllerne producerer mest el. I beregningerne reduceres elpriserne i Energistyrelsens basisfremskrivning med 10 % for at afspejle den forventede afregningspris for vindmøller. VIND DMØLLEPR ROJEKTET Forudsætninger for vindmølleprojektet t Investering 9.970kr/kW Fuldlasttimer t/året Drift & Vedligeholdelse 77kr/MWh Balanceringsomkostninger 23kr/MWh Tilskud i fuldlasttimer 273kr/MWh Tilskudsår 9,2 år Prisen er eksklusiv eventuelle omkostninger til køb af gamle møller og erstatningskrav til omkringliggende ejendomme. Det antages, at et særskilt projekt udvikles, som overholder de lovpligtige krav om køberet for lokale borgere. Omkostninger til D&V er anslået på baggrund af oplysninger om driftsaftaler indgået med mølleproducenter. Det er inklusiv service, reparationer, driftsgaranti og forsikring. Det antages at denne pris afspejler de årlige omkostninger gennem møllens levetid. Tilskuddet er inklusiv produktionstilskud på 25 øre/kwh og tilskud til balanceringsomkostninger på 2,3 øre/kwh.

4 Projektøkonomi vindmølleprojektet Projektet har en intern rente på 9,48 % PENG GESTRØM Elsalg Mkr./år/MW 0,80 0,98 0,95 0,96 1,01 1,04 1,03 1,01 Tilskud Mkr./år/MW 0,60 0,58 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 D&V Mkr./år/MW / 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Balancering: Mkr./år/MW 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Indtjening i alt: Mkr./år/MW 1,16 1,32 1,28 1,27 1,31 1,33 1,31 1, ,08 0,98 0,99 1,03 1,06 1,11 1,10 1,10 1,07 1,10 1,11 1,12 0,49 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,33 0,82 0,75 0,79 0,82 0,87 0,86 0,86 0,83 0,85 0,87 0,88 Alle priser er fastepriser i 2009 kroner. Tilskud til vindmøller er ikke prisreguleret, og falder dermed med gældende lovgivning i værdi på grund af inflation. Indtægten fra elsalg l varierer år for år, jf. Energistyrelsens prisfremskrivning. if ki i

5 Forudsætninger for beregning af afkast ved en VE præmie på 3,75 øre Alle beregninger forudsætter, at afkastet, efter omkostninger til drift og vedligeholdelse, fra hvert VE projekt reinvesteres ubeskåret i nyeve projekter. I beregningerne for afkastet på Ren Energi anvendes et gennemsnitligt forbrug per husstand på kwh* om året. Det betyder, at hver Ren Energi kunde tilføjer 150kr. ( ,0375kr.) til investeringspuljen i det første år. Derefter er det kun afkastet fra drift af vindmøllerne, der tilføjer midler til investeringspuljen. Det svarer til køb af en andel på 15 W vindmøllekapacitet i det pågældende eksempel. Ved fuldlasttimer producerer de15wvindmøllekapacitetd 36 kwh i det første årtil en værdiaf 17kr. Afkastet fra de 36 kwh reinvesteres i et vindkraftprojekt magen til det første. 17kr. køber 1,7 W vindmøllekapacitet, som producerer 4 kwh i det første år ved fuldlasttimer. Det giver et afkast på 2kr., som investeres i et nyt projekt. Samtidigt giver det oprindelige projekt et afkast på 17kr. fra det andet produktionsår. Det reinvesteres i et nyt projekt, som igen giver en afkast på 2kr. om året. Cyklussen fortsætter, hvor det årlige afkast fra hvert projekt tilføjes investeringspuljen. I notatet er der kun regnet afkastet (i kwh) for de første 20 år, som svarer til det oprindelige projekts tekniske levetid, idet der hersker usikkerhed omkring rammebetingelserne for investeringer, med levetid udover de 20 år. * Gennemsnitligt forbrug for et parcelhus uden elvarme i 2008 var kwh. (Dansk Elforsyning Statistik 2008, Dansk Energi, april 2009) VE P PRÆMIE P PÅ 3,75 Ø ØRE/KWH Investeringseffekt: Ny VE produktion mod VE præmie på 3,75 øre og årsforbrug på kwh År projekt reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering Total kwh

6 Forudsætninger for beregning af afkast ved en VE præmie på 14 øre Alle beregninger forudsætter, at afkastet, efter omkostninger til drift og vedligeholdelse, fra hvert VE projekt reinvesteres ubeskåret i nyeve projekter. I beregningerne for afkastet på Ren Energi Plus anvendes et gennemsnitligt forbrug per husstand på kwh* om året. Det betyder, at hver Ren Energi kunde tilføjer 560kr. ( ,14kr.) til investeringspuljen om året. Derefter er det kun afkastet fra drift af vindmøllerne, der tilføjer midler til investeringspuljen. Det svarer til køb af en andel på 56 W vindmøllekapacitet. Ved fuldlasttimer producerer de56wvindmøllekapacitetd 135 kwh i det første årtil en værdiaf 65kr. Afkastet fra de 135 kwh reinvesteres i et vindkraftprojekt magen til det første. For 65 kr. kan købes 6,5 W vindmøllekapacitet, som producerer 16 kwh i det første år ved fuldlasttimer. Det giver et afkast på 7,5kr., som investeres i et nyt projekt. Samtidigt giver det oprindelige projekt et afkast på 65 kr. fra det andet produktionsår. Det reinvesteres i et nyt projekt, som igen giver en afkast på 7,5kr. om året. Cyklussen fortsætter, hvor det årlige afkast fra hvert projekt tilføjes investeringspuljen. I notatet er der kun regnet afkastet (i kwh) for de første 20 år. * Gennemsnitligt forbrug for et parcelhus uden elvarme i 2008 var kwh. (Dansk Elforsyning Statistik 2008, Dansk Energi, april 2009) VE P PRÆMIE PÅ 14 ØRE E/KWH Investeringseffekt: Ny VE produktion mod VE præmie på 14 øre og årsforbrug på kwh År projekt jkt reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering reinvestering Total kwh

7 Forudsætninger og resultater Hvert år foretages der nye investeringer fra investeringspuljen i projekter magen til det første. Beregningsperioden er 20 år. Elproduktionen diskonteres med 3 % om året. Nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne er kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 156 % af kundens årlige elforbrug på kwh. Nutidsværdien af VE produktion fra det første projekt uden reinvesteringseffekten er kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 50 % af kundens årlige elforbrug. 800 Årlig produktion af VE i kwh (ikke diskonteret) VE P PRÆMIE PÅ 14 ØRE E/KWH kwh År

8 Resultater Hvert år foretages der nye investeringer fra investeringspuljen i projekter magen til det første. Beregningsperioden er 20 år. Elproduktionen diskonteres med 3 %. Nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne er kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 42 % af kundens årlige elforbrug på kwh. Nutidsværdien af VE produktionfra det første projekt uden reinvesteringseffekten er 537 kwh Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 13 % af kundens årlige elforbrug. kwh Årlig produktion af VE over 20 år (ikke diskonteret VE P PRÆMIE P PÅ 3,75 Ø ØRE/KWH År

9 Oversigt over dækning af elforbruget med VE ved en VE præmie på hhv. 3,75 og 14 øre/kwh 3,75 øre/kwh 14 øre/kwh (Ren Energi) (Ren Energi Plus) Gennemsnitsforbrug kwh kwh SAM MENLIGN NING VE præmier 3,75 øre 14 øre Årlig investering per gennemsnitsforbrugere 150kr 560kr % af årligt forbrug efter 20 år ved dagens elpris 36% 135% % af årligt forbrug efter 20 år ved ENS prognose (90 %) 42% 156% Minimum gennemsnitsafregningspris for at dække 100% af forbruget* 65,7 øre/kwh 24,6 øre/kwh** Ved betaling af 14 øre/kwh dækker man som minimum 135 % af det første års forbrug med VE, hvis afkastet går ubeskåret til reinvesteringer i nye projekter. Ved betaling af 375øre/kWh 3,75 dækkes 36 % af elforbruget i det første år med VE ved dagens elpris (15. oktober 2009) * Gennemsnitsafregningspris eksklusiv tilskud ** Ved 24,6 øre/kwh er 125 % af elforbruget dækket. Nutidsværdien i projektet er negativ med en gennemsnitsafregningspris under 24,6 øre/kwh, og projektet vil ikke realiseres.

10 Følsomhedsanalyse for VE præmie på 3,75 øre, elprisen Den største risiko forbundet med vindkraftprojekter i Danmark vurderes at være elprisen. Afregningsprisen for vindmøller svinger med spotprisen på NordPool. En følsomhedsanalyse af elprisrisikoen i investeringsmodellen vises i tabellen nedenfor. Elprisen er den samme for alle projekter i investeringsmodellen, idet det antagesat at alle projekter er i Danmark. Elpris afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 20 % kwh 16 % Følsomhedsanalysen for VE præmie på 3,75 øre, vindressourcen En anden betydningsfulde risiko for investering i vindkraft er vindressourcen. Hvis forventninger til vinden ikke bliver realiseret kan det påvirke projektets økonomi. Tabellen nedenfor viser, hvordan fuldlasttimer i det oprindelige vindkraftprojekt påvirket investeringsmodellen, hvis alle de efterfølgende projekter har de forventede fuldlasttimer. Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % FØLS SOMHEDS SANALYSE 10 % kwh 8 % Basis kwh % kwh +9 % + 20 % kwh +19 % 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % + 10 % kwh +18 % Følsomhedsanalyse for VE præmie på 3,75 øre, lånefinansiering Egenkapital afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 25 % kwh 25 % 50 % kwh 17 % 75 % kwh 9 % Kapitalomkostninger betyder en lavere afkast for projekterne. Det har en mærkbar effekt i værdikæden. En nominel rente på 6 % er anvendt. Hvis projekterne finansieres med kun 25 % egenkapital er nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 32 % af kundens årlige elforbrug. i d f Basis kwh 0 Pengestrømmen visers nedenfor.

11 Pengestrømmen med egenkapital på 25 % År Elsalg Mkr./år/MW 0,80 0,98 0,95 0,96 1,01 1,04 1,03 1,01 1,08 Tilskud Mkr./år/MW 0,60 0,58 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 Rente Mkr./år/MW 0,27 0,23 0,20 0,16 0,12 0,08 0,03 0,00 0,00 D&V Mkr./år/MW 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Balancering: Mkr./år/MW 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Indtjening i alt: Mkr./år/MW 0,89 1,09 1,08 1,11 1,19 1,25 1,28 1,28 1,33 PENG GESTRØM M, LÅNEFIN NANSIERIN NG ,98 0,99 1,03 1,06 1,11 1,10 1,10 1,07 1,10 1,11 1,12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,82 0,75 0,79 0,82 0,87 0,86 0,86 0,83 0,85 0,87 0,88

12 Følsomhedsanalyse for VE præmie på 14 øre De samme betingelser gør sig gældende for en følsomhedsanalyse for en VE præmie på 14 øre/kwh. Vindressourcen i den første investering er af afgørende betydning for afkastet af kwh VE. De to tabeller nedenfor viser resultaterne for følsomhedsanalyserne for VE præmie på 14 øre/kwh. Det skal fremhæves, at kunder får dækket mere end deres første års forbrug af strøm i alle scenarier. Elpris afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 20 % kwh 16 % Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % FØLS SOMHEDS SANALYSE 10 % kwh 8 % Basis kwh % kwh +9 % + 20 % kwh +19 % 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % + 10 % kwh +18 % Følsomhedsanalyse for VE præmie på 14 øre, lånefinansiering Egenkapital afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 25 % kwh 25% 50 % kwh 17 % 75 % kwh 9% Basis kwh 0 Kapitalomkostninger betyder en lavere afkast for projekterne. Det har en mærkbar effekt i værdikæden. En nominel rente på 6 % er anvendt. Hvis projekterne finansieres med kun 25 % egenkapital er nutidsværdien af den samlede elproduktion fra den oprindelige investering og reinvesteringerne kwh. Det svarer til, at der investeres i ny VE produktion, der i sin levetid vil producere 118 % af kundens årlige elforbrug.

13 Placering med høj vindhastighed Hvis den første investering er i et vindkraftprojekt med høje vindhastigheder, dvs. over 3000 fuldlasttimer om året, har det en positiv effekt på afkast af kwh over 20 år. Det er delvis på grund af det større afkast i projekter med mange fuldlasttimer, og delvis på grund af en større produktion af kwh om året per investeret kroner. Fordelene er dog mindre end man ellers vil forvente, idet prisen per installeret MW er generelt 20 til 25 % højere for vindturbiner på placeringer med mange fuldlasttimer i forhold til vindturbiner med mellem vindhastighed. Forudsætningerne anvendt i beregningerne for høje vindhastighedsplaceringer er de samme for det tidligere casestudiepå nær antal fuldlasttimer, i høj vindscenariet, og investeringsomkostningerne, 12,35Mkr/MW for høj vindscenariet. Nutidsværdien for projektet er 10,2Mkr/MW, og den interne forrentning over projektets levetid er på 11,19 %. Forretning i det første år er på 13,47 %. Der beregnes afkast i kwh ny VE produceret over 20 år fra indskud på en VE præmie på hhv. 3,75 og 14 øre/kwh. Alle de efterfølgende øg vindmølleprojekter er antaget at have mellem vindhastigheder, idet der er færre placeringer med høj vindhastigheder, og de er som regel de første, der bliver udviklet. Resultaterne ses i tabellerne nedenfor. Afkast for 3,75 øre ved en 1. investering med høj vind Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % Afkast for 14 øre ved en 1. investering med høj vind Fuldlasttimer afkast over 20 år i kwh Forskel fra basis 10 % kwh 17 % PLAC CERING VE ED HØJ V VINDHAST IGHED 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % 5 % kwh 9 % kwh % kwh +9 % + 10 % kwh +19 % + 10 % kwh +19 % De kwh dækker 51 % af kundens elforbrug i det første år. 596 kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer. Det er 15 % af kundens elforbrug i det første år. De kwh dækker 192 % af kundens elforbrug i det første år kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer. Det er 56 % af kundens elforbrug i det første år.

14 Tysk vindmølle Investeringer i tyske vindmøller er blevet mere almindelige for danske investorer. Det er hovedsageligt på grund af den manglende udbygning af vindmøller i Danmark over de seneste år, og den formodede lav risiko forbundet med investeringer i tyske vindmøller på grund af den høje og langsigtede produktionstilskud i Tyskland. Det har vist sig, at vindprognoserne har generelt været for optimistiske i Tyskland. Det er den største risiko ved at investere i tyske vindkraftprojekter. Vindmøller købt i Tyskland er generelt dyrere end i Danmark på grund af det høje produktionstilskud vindturbiner får over 20 år. Tilskuddet er på ca. 72 øre/kwh. Gennemsnitsprisen er omkring 12,0 Mkr./MW. Vindressourcen for vindkraftprojekter i Tyskland er i gennemsnit ca fuldlasttimer. Et gennemsnitsprojekt i Tyskland har en nutidsværdi på 4,8 Mkr./MW, og en intern forrentning på 6,35 % over 20 år. Forrentning i det første år er 8,7 %. TYSK VINDMØ ØLLE Afkast for 3,75 øre/kwh ved investeringer i tyske vindmøller Afkast for 14 øre/kwh ved investeringer i tyske vindmøller Fuldlasttimer Forskel fra basis Fuldlasttimer Forskel fra basis afkast over 20 år i afkast over 20 år i kwh kwh 10 % 725 kwh 20 % 10 % kwh 20 % 5 % 813 kwh 11 % kwh % kwh +12 % + 10 % kwh +24 % De 909 kwh dækker 23 % af kundens elforbrug i det første år. 372 kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer. 5 % kwh 11 % kwh % kwh +12 % + 10 % kwh +24 % De kwh dækker 85 % af kundens elforbrug i det første år kwh stammer fra den oprindelige investering ved fuldlasttimer.

15 Bemærkninger til investeringer i vindmølleprojekter Det beregnede afkast over 20 år er kun gældende, hvis det årlige afkast fra hvert projekt reinvesteres ubeskåret i nye projekter. Følsomhedsanalyser viser, at vindressourcen i det første vindkraftprojekt er den vigtigste parameter i Natur Energis investeringsmodel. Effekten af færre fuldlasttimer end forudset i det første projekt har en forstærkende virkning gennem investeringsmodellens værdikæde. Pålidelige vindmålinger er af afgørende betydning for investeringsmodellens i troværdighed d frem for antallet af fuldlasttimer. Vindmålinger i Danmark er generelt pålidelige. Der er en stor database af vindressourcer lavet på baggrund af flere års vindkraftproduktion fra mange mindre vindmøller over det meste af landet. Det reducerer risikoen for fejlagtige vindmålinger. Erfaringer viser, at mange tyske vindmålinger har været for optimistiske. BEM MÆRKNING GER Lånefinansiering i i af vindmølleprojekterne frem for egenfinansiering i i har en negativ påvirkning åiki på værdikæden d for dt det enkelte klt projekt, jktog reducerer ny VE produktion over 20 år for den enkelte forbruger. Til gengæld betyder lånefinansiering, at flere projekter kan sættes i drift samtidigt af Natur Energis Klimainvesteringsfond. Det er en fordel over 20 år, hvis det første projekt har gode vindressourcer, selv hvis de efterfølgende projekter har middel vindressourcer. Ved en VE præmie på 14 øre/kwh får kunden dækket 156 % af deres elforbrug i det første år med VE med de beregningsforudsætninger anvendt i notatet ved investering i Danmark. Ved en VE præmie på 3,75 øre/kwh får kunden dækket højst 36 % af deres elforbrug i det første år med VE med de beregningsforudsætninger anvendt i notatetved investering i Danmark.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Sept. 2013 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af salgsaftale

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Landvindmøllernes lokale økonomiske effekter i Billund Kommune Sperling, Karl; Mathiesen, Brian Vad

Landvindmøllernes lokale økonomiske effekter i Billund Kommune Sperling, Karl; Mathiesen, Brian Vad Aalborg Universitet Landvindmøllernes lokale økonomiske effekter i Billund Kommune Sperling, Karl; Mathiesen, Brian Vad Publication date: 2015 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Solvarme, store anlæg Anlæg fra 1996 Nyt anlæg Anlæggets kapacitet Min. pris Max. pris Min. pris Max. pris Kapacitet (m2) 8038 8038 1) 10.000 10.000 1)

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Universitetets rolle og de hjemløse problemer Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle og de hjemløse problemer Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, 21. juni 2012 Universitetets rolle og de hjemløse problemer Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, August 2012 Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Universitetets

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps.

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 110 Offentligt (01) Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen Miljøminister Kirsten Brosbøl Skatteminister Morten Østergaard Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse

Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse Ea Energianalyse Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Konklusioner... 5 1.3 50

Læs mere

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle Robust Støjsvag Gennemtestet CBC Energy hjælper dig til at blive en CO 2 -venlig husstand Vil du have egen vindmølle? -og spare miljøet for ca. 9 ton CO 2 om året Bor

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark

Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark Præsentation af rapportens resultater Temadag for Husstandsmøller Fredericia d. 18 september 2015 Arrangement v/ Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere