varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut"

Transkript

1 varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

2 Indhold Varmepumpens virkemåde Mærkning af varmepumper / SCOP Typer af varmepumper / fordele og ulemper Installationseksempler Hvornår og hvordan? Støj Økonomi Tendenser Erfaringer fra måleprogram Energipolitik, klimamål, og udfordringer

3 Varmepumpens virkemåde Virker i princip som et alm. køleskab ved at flytte varme En kredsproces 1. Energikilde (jord, bjerg, eller luft) 2. Fordampning af kølemiddel (henter varme ved lav temperatur) 3. Kompression af kølemiddel (opvarmning) 4. Kondensering af kølemiddel (afleverer varme ved høj temperatur) 5. Ekspansion af kølemiddel (Starter forfra) Varmetransporten kræver elenergi, men

4 Nøglebegreber Varmekilde: Der hvor varmepumpen henter sin varme (kold side) Varmeoptager: Den komponent, der henter varmen fra varmekilden (eksempelvis jordslangen) Varmedræn: Der hvor varmepumpen afleverer sin varme (varm side). Varmeafgiver: Den komponent, der afgiver varmen til varmedrænet (eksempelvis radiatorsystemet) Ydelse: Anlæggets varmeydelse i en given driftstilstand (kw) Effektfaktor: Varmepumpens effektivitet (COP) ved en given driftstilstand (afgivet effekt/tilført effekt) SCOP: Anlægget energimæssige effektivitet (afgivet energi/tilført energi) set over et år

5 SCOP værdi Indikerer hvor effektivt en varmepumpe kan flytte varme Tager udgangspunkt i de faktiske klimatiske forhold i DK SCOP = 3 betyder at varmepumpen flytter 3 gange så meget energi som den bruger Eksempel SCOP = Produceret varme [kwh] = kWh = 3 Forbrugt el energi [kwh] kwh Jo højere SCOP, desto højere effektivitet. SCOP falder ved stigende fremløbstemperaturer, ca. 1-3 % pr. grad K

6 Energimærkning Energimærkning på tværs af opvarmningsformer A+++ SCOP > 3,75 A++ 3,13 SCOP < 3,75 A+ 2,45 SCOP < 3,13 A 2,25 SCOP < 2,45 B 2,05 SCOP < 2,25 C 1,88 SCOP < 2,05 D 0,93 SCOP < 1,88 E 0,85 SCOP < 0,93 F 0,75 SCOP < 0,85 G SCOP < 0,75 ηs > 150 % 125 % ηs < 150 % 98 % ηs < 125 % 90 % ηs < 98 % 82 % ηs < 90 % 75 % ηs < 82 % 37 % ηs < 75 % 34 % ηs < 37 % 30 % ηs < 34 % ηs < 30%

7 Typer af varmepumper Luft/luft - henter energi fra udeluft og afgiver denne til indeluften (enten direkte eller via ventilationssystem) Luft/vand - henter energi fra udeluft og afgiver denne til vandbårent afgiversystem Væske/vand (jordvarme) - henter fra energi fra jordslange, energiabsorber, klippegrund eller grundvand og afgiver denne til et vandbårent varmeafgiversystem Boligventilationsvarmepumpe (aktiv VGV) henter energi fra afkastluft og afgiver denne til enten ventilationsluft, brugsvand, eller begge dele

8 Typer af varmepumper

9 Vigtigt vedr. luft/luft varmepumpen Består typisk af en udedel og én indedel, og kan derfor ikke fordele varme i større bygninger. Dækker derfor typisk 60 % af varmebehovet i lidt større bygninger. Anvendes derfor typisk til sommerhuse eller som varmesupplement. Kan ikke lave brugsvand. Temperaturfald fra rum til rum

10 Ny type varmepumpe Hybridvarmepumpe 1) Et anlæg med både luft/vand varmepumpe og gasfyr der indbyrdes samarbejder 2) En speciel luft/vand varmepumpe drevet af en gasfyret termisk kredsproces (absorption eller adsorption)

11 Hvor grøn er en varmepumpe?

12 Dimensionering af varmepumper Den nødvendige ydelse bestemmes ud fra enten: 1. Kendt varmetab (varmetabsberegning) 2. Kendt forbrug af brændsel (korrigeret for graddage) 3. Kvalificeret estimat (empirisk database) Korrekt dimensionering er vigtig for: Komfort, tilstrækkeligt med varme og varmt vand (underdimensionering) Sæsoneffektivitet realiseret SCOP Levetid af kompressor (overdimensionering)

13 Regulering af varme Regulerer varme vha. fremløbstemperatur og/eller start-stop start-stop regulering Frekvens-regulering

14 Varmepumperegulering af varme Frekvensregulering Fordele: Dimensionering af ydelse mindre kritisk, mindre slitage og længere levetid, højere effektivitet, mindre afrimning (luft/vand). Ulemper: Dyrere i indkøb. Start-stop regulering Fordele: Billigere i indkøb. Ulemper: lavere effektivitet, mere slitage og kortere levetid, større temperaturudsving, osv.

15 Installationseksempler Væske/vand og luft/vand VP fylder som et større køleskab Luft/vand eller luft/luft udedel kan skjules pænt, men må ikke kvæles

16 Praktisk installation af væske/vand varmepumpe

17 Installationseksempler - Større anlægsopbygninger Fælles jordslange eller boring og individuelle varmepumper Fælles varmecentral med individuel varmeafregning Afgiftsreduktion til samtlige varmeaftagere/boliger

18 Hvornår er en varmepumpe en god idé? Varmepumper oplagt når: Velisoleret hus Lav fremløbstemperatur (gulvvarme) Større forbrug end ca kwh (Dyrt at spare, hvis man intet forbrug har) Vær særlig påpasselig når: Et-strengs radiatorsystem Varmeforbruget er meget lavt Varmeforbruget ikke kendes Et-strengs system 2-strengs system

19 Hvornår kan det gå galt? Forkert dimensionering Utilstrækkelig (for lille) varmeafgiver For lille flow i varmeafgiver Gør-det-selv Installatør uden erfaring Et-strengs radiatoranlæg For høje og urealistiske forventninger Billede fra

20

21 Ting man bør huske Efterisolér altid først! Se Støjforhold (l/l og l/v), fredning, tilslutningspligt til fjernvarme, drikkevandsboringer i nærheden (v/v)? Kontrollér varmeanlægget (lavere effektafgivelse ved lave temperaturer) Fra 70/40-20 til 45/35-20: Faktor 1,95 Dimensioneringen skal være korrekt! Udgangspunktet er meget vigtigt, benyt: Nuværende energiforbrug Oplysninger om huset Energiberegninger Bedste SCOP ved lav fremløbstemperatur!

22 Støj fra varmepumper Typisk ikke et problem, men man skal dog tænke sig om. Støj fra udedel typisk db(a) Støjgrænse ved naboskæl på 35 db Energistyrelsens støjberegner Et hjælpeværktøj

23 Valg af varmepumpe

24 Varmepumper ift. fjernvarme Varmepumpe Fordele: høj effektivitet, god totaløkonomi, driftssikkerhed Ulemper: dyr installation, kræver lidt mere plads, drift meget afhængig af korrekt installation Fjernvarme Fordele: meget billig installation, simpelt anlæg og vedligehold, driftssikkerhed Ulemper: Usikkerhed omkring forsyningssikkerhedsafgift (3500 kr./år) og ændrede priser. Høje faste afgifter Fjernvarmeforsyning P ostnr. P ris pr. MWh Forbrugerpris inkl. Moms (2013) S ta nda rd e nfa milie hus å rligt forbrug 18,1 MWh Mariager Fjernvarmeværk Amba Rønne Varme A/S Åkirkeby/Nylars og Lobbæk Fjernvarmeværk Hasle Ledningsnet Klemensker Halmvarmeværk Balka/Snogebæk Ledningsnet Neksø Halmvarmeværk Gørløse Fjernvarme A.m.b.a

25 Driftsøkonomi Enhed Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Varmesystem Oliefyr Fjernvarme v/v VP m. l/v VP m. v/v VP m. l/v VP m. gulvvarme gulvvarme radiatorvarme radiatorvarme Energiinput Olie Termisk El El El El Netto varmebehov [kwh/år] Anlægsudgifter m. m. Pris for færdig installation [kr] Levetid, effektivitet, energipriser mv. Forventet levetid [år] Effektivitet [%] Energipris [kr/kwh] 1,15 0,72 1,55 1,55 1,55 1,55 Elpris [kr/kwh] 2,07 2, Driftsudgifter Energiforbrug [kwh/år] Hjælpeenergi (cirk. pumpe og styring) [kwh/år] Afgifter (fjernvarme) [kr/år] Energiomkostning [kr/år] Vedligeholelsesudgifter Service og vedligehold [kr/år] Samlede årlige omkostninger [kr/år] Levetidsomkostning [kr] Indeks [-] 1,00 0,80 0,68 0,65 0,73 0,71 Forudsætninger: 100 m 2, elforbrug 4000 kwh, og varmeforbrug kwh, fjernvarmepriser Balka

26 Tendenser Fjernstyring / overvågning apps. Bedre effektivitet Bedre tilpasning og styring i forhold til husets behov Hybrid-varmepumper med f.eks gas, olie eller solvarme Større fælles løsninger eller leasing af anlæg Luft/vand VP vinder frem Frekvensregulering

27 Erfaringer fra feltmålinger i DK Målinger på 170 varmepumpeanlæg Måleperiode okt. 10 okt. 12

28 Erfaringer fra feltmålinger i DK VP holder hvad de lover - gennemsnitligt set Meget stor spredning på resultaterne for SCOP på den enkelte installation

29 Energipolitiske mål i EU og Danmark Europæisk målsætning for i 2020 Reduktion af drivhusgasser med 20 % Forøgelse af vedvarende energi med 20 % Reduktion af energiforbrug med 20 % Danske målsætninger 50 % af elforbruget dækkes af vind i 2020 Udfasning af kul og olie i % Vedvarende energi i el og varme % Vedvarende energi i 2050

30 Status på klimamål i EU og DK Godt på vej, men energiforbruget er stadig for højt. Politiske tiltag: 2013 Stop for installation af oliefyr og naturgasfyr i nye bygninger 2016 Stop for installation af oliefyr i eksisterende bygninger der ligger i naturgas- eller FjV-områder. Afsat pulje på 42 mio. til rådgivning af boligejere, demonstrationsprojekter og efteruddannelse af VE installatører Pr. 1/ afgiftsreduktion på 52,6 øre/kwh for el-opvarmede boliger med forbrug over 4000 kwh

31 Smart-Grid Det intelligente el-net Varmepumper spås at udgøre et væsentlig del af regulérkraften i fremtidens el-net med en stor andel af vindkraft (50%) Flere varmepumpefabrikater er allerede nu forberedte på styring efter fleksible elpriser.

32 Hvordan finder man den rigtige varmepumpe?

33 Hvornår er det oplagt og rentabelt at konvertere fra traditionel opvarmning til varmepumpe? Hvis man har et ældre olie eller gasfyr og står i en udskiftningssituation. Har man et nyt fyr og ikke står i en udskiftningssituation er tilbagebetalingstiden ofte for lang. Det er bedre at vente. Hvis man har elvarme er det næsten altid rentabelt, rentabiliteten er dog afhængig af forbruget. Varmepumpe: 1 kwh varme med varmepumpe = 1 / virkningsgrad = 1/3,5 = 0,285 kwhel/kwhvarme 1 kwh el = 2 kr. => 1 kwh varme = 0,57 kr. Årsnyttevirkningsgrader: Luft/luft: 2,8 3,4 (men HUSK at den kun dækker en mindre del af husets samlede varmebehov): For gode varmepumper er COP ved 7 C 3,5 til 5,0 ved 100% til 50% dellast. Ved 2 C 2,5-3,5 (100% til 50%). Ved -7 C 2,0 til 2,5. Luft/vand: 2,8 3,5 Væske/vand (jordvarme): 3,2 4 (de bedste anlæg er behovsstyrede ) COP 0/35: ca. 4,3 og ved 0/50 : 3,2 God energirådgivning - Varmepumper 33

34 Generelt er det som at have et køleskab - det kører bare Ved anlæg med jordslanger er der krav om årlig tæthedsprøvning af jordslangen Er kølemiddel fyldningen større end 1 kg skal der foretages et årligt eftersyn af kølekredsen. Er fyldningen større end 2,5 kg skal eftersynet foretages af et autoriseret kølefirma. Man skal vænne sig til at radiatorer ikke er brændvarme som ved oliefyr. Man kører typisk med en brugsvandstemperatur på omkring 50 C Hvad kræver varmepumpen? God energirådgivning - Varmepumper 34

35 Kilde: DanskEnergi Den lille blå om varmepumper Anlægspriser pr. kw varmeydelse God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 35

36 Case 1: afkastluft varmepumpe fra IKM A/S God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 36

37 Afkastluft varmepumpe til undervisningslokale God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 37

38 Friskluft riste i facade God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 38

39 Integrerede ydervægsriste God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 39

40 IKM Model VL 1500 God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 40

41 Case 3: Energimidt større energisystem med varmepumper God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 41

42 EnergiMidt PI-diagram God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 42

43 EnergiMidt maskinrum God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 43

44 Opgave 1 Beregning af COP for en varmepumpe Givet: En varmepumpes COP, coefficient of performance, angiver forholdet mellem produceret varme og forbrugt el. Jo højere COP desto større varmeproduktion ved den samme mængde el. COP beregnes eller måles f.eks via: COP VP = Q varme W el = m C p T P VP = Spørgsmål: En varmepumpe skal producere kwh varme og har en COP på 3. Hvor meget el vil den bruge til dette? Hjælp: COP VP = Q varme W el W el = Q varme COP VP

45 Lovgivning Krav til varmepumpen Bygningsreglementet BR10 sektion stk. 4 Væske/vand varmepumper (jordvarme) m. gulvvarme skal anlæg mindst have en normeffektfaktor jf. Energistyrelsens energimærkningsordning svarende til: Størrelse Normeffektfaktor 0 3 kw 3, kw 3,6 > 6 kw 3,7 NB! Også krav i BR10 til normeffektfaktor på luft/vand varmepumper mv. (Sektion stk. 5-8). Normeffektfaktor for varmepumper findes på energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper: NB! Listen opdateres ikke længere pr. 1/ for nye varmepumper, som ikke er på listen, henvises der til Normeffektfaktor-beregneren :

46 Lovgivning Krav til installation (1) Energistyrelsen - Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Kapitel 2 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ny og eksisterende bebyggelse tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Afsnit 4 bilag 7.: Anlæg med en fyldning over 1 kg skal efterses af en person med den fornødne instruktion og øvelse mindst 1 gang årligt Er fyldningen over 2,5 kg, da af en certificeret kølemontør. EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 303/2008 Forbyder ikke-autoriseret personale at installere varmepumper, hvor der skal foretages indgreb i kølemiddelsystemet Vær specielt opmærksom på dette ved installation luft/luft

47 Lovgivning Krav til installation (2) Miljøministeriet Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Kommunes tekniske forvaltning skal godkende slangeudlægning, konstruktion, og materialer. Ydermere skal anlægget færdigmeldes mhp. registrering i BBR. Fredning, lokalplan, eller servitutter Er der særlige forhold ved ejendommen eller grunden der umuliggør installation af en varmepumpe?

48 Opgave 2 - Fremløbstemperaturens indflydelse på energiforbruget Givet: stk. installerede varmepumper i Danmark - 75% kører med 4 K for høj fremløbstemperatur - Forhøjet energiforbrug = 3,37%/K - Gennemsnitligt energiforbrug pr. VP = 8000 kwh/år Spørgsmål: - Hvad er det årlige ekstra energiforbrug på varmepumper i Danmark? Hjælp: - Hvor mange varmepumper drejer det sig om? - Hvor mange procent stiger energiforbruget på én varmepumpe? - Hvad svarer denne %-vise stigning til i kwh på den enkelte varmepumpe?

49 Opgave 2 - Fremløbstemperaturens indflydelse på energiforbruget Resultat: Årligt ekstra energiforbrug = kwh = MWh = 80,9 GWh = 1,76 * Middelgrundens elproduktion i 2011

50 For hver C temperaturen stiger på den varme side, stiger energiforbruget ml. 2-4 % For hver C temperaturen stiger på den kolde side, falder energiforbruget ml. 1-3 % Nødvendigt jordslangeareal til jordvarmepumper = (E rumvarme + varmt vand [kwh] 2/3) / (40 kwh/m 2 ) Jordvarmepumper = 2 x pris af luft/vand varmepumper og 4 x pris af luft/luft varmepumper Jordslange ca kr./m nedgravet (eks. materialer) Tommelfingerregler God energirådgivning Større bygninger Varmepumper 50

51 Mere info Den lille blå om varmepumper Hentes på: s Diagram for valg af varmepumper s Lodrette jordslanger s Beregningseksempel på boligventilationsvarmepumpe s Priser pr. kw varmeeffekt s gode råd om varmepumper s Lovgivning og bestemmelser vedr. varmepumper

52 Tak for jeres opmærksomhed

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015 Energitjenestens oplæg 1 Skift af olie- og naturgasfyr hvornår skal der skiftes Energitjenesten Kirsten Sander, arkitekt maa energi- og klimarådgiver 2 www. Energitjenesten.dk

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere