Christenhedens Syvstjerne. N. F. S. Grundtvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christenhedens Syvstjerne. N. F. S. Grundtvig"

Transkript

1 Christenhedens Syvstjerne N. F. S. Grundtvig 1

2

3 Indhold Indhold 3 1 Søndags-synet 5 2 Ebræer-menigheden 13 3 Græker-menigheden 21 4 Latiner-menigheden 29 5 Angler-menigheden 39 6 Tysker-menigheden 49 7 Den nordiske menighed 59 8 Den sidste menighed 79 9 Tilføjelse til Den nordiske menighed 91 3

4

5 1 Søndags-synet 1»Søndags-børn er født til syner«siger man hos os i Nord, hvor i Åndens kreds det lyner søndag hver med Herrens ord, hvor hans dag for hele ugen som hans sol på himmel-buen, skinner med syv dages lys! 2 Om end født på dage søgne, som i øst, så hertillands, dog Guds børn de bedste øjne har for deres faders glans, thi med øret for hans stemme, følger, som for alt derhjemme, for hans åsyn øje klart! 3 Og Guds-mennesket, som dannes midt i denne verdens ørk, ser det grant, at for Johannes var ej længer natten mørk, lyse måtte den som dagen for Guds-barnet med mund-smagen af Guds fader-kærlighed! 4 Han var ingen Simon Peter, solskins søn med skjalde-syn, men, som Saul iblandt profeter, genfødt, omskabt ved et lyn Og ved seer-tordenslaget blev den dunkle grund opdaget til hans navn af»torden-barn«. 5 Det var hjertet, som fik øje, hjertet, som fik seer-blik for Guds-huset i det høje, livets bog og lysets skik, helgen-stole, engle-vinger, underværket af Guds finger: Ordets vej i verdens ørk! 6 Torden-barnet havde hjerte For Guds herlighed i løn, Holdt sig gennem fryd og smerte nær til Guds eenbårne søn mellem ham og hjertens-vennen som i munden, så ved pennen alting gik i venne-vold! 7 Herrens gæst ved nadver-bordet som lå op til Herrens bryst, Ånden, som er i Guds-ordet, gæsted, flammed op med lyst, viste ham i gåde-spejlet livets bog, ej mer forseglet, men opladt på Herrens dag! 8 Vennen, som han længtes efter, Herren, som var al hans trøst, med guddommelige kræfter og med kærlighedens røst, Jesus, hjemme i det høje, da lyslevende for øje stod sin ven i stråledragt! 5

6 6 1. Søndags-synet 9 Kappeklædt var med guld-bælte manden over alle mænd, men dog ej som andre helte sværdet sit han bar ved lænd, draget var det uden finger skarpt, tveægget, som på vinger, ud det foer af heltens mund! 10 Øjet var som ild i lue håret som nyfalden sne som solstråler gå i bue var hans åsyn til at se fod-par havde af sit eget, han, som det var støbt og drejet blankere end nogen malm! 11 Mellem syv guld-lysestager frem han gik med faste skridt, holdt i hånd syvstjernen fager højt som skjoldemærke sit, og en røst som styrte-vande, hans herold i alle lande, for hans fjed beredte vej! 12 Overvættes for Johannes var Guds-herlighedens syn, og den røst som mange vandes, ned han sank, som rørt af lyn, var som død, til Herren lagde hånd på hoved hans og sagde: bort med frygten! det er mig! 13 Jeg den første og den sidste, jeg var død, men lever nu jeg skal mer ej døden friste og min gode ven er du, hvad som er, hvad som skal blive skue skal du og opskrive, nøgler alle er hos mig. 14 Lyse-stagerne betegne menigheder, syv i tal, som jeg kalder mine egne, for i dem jeg lyse skal, stjernerne i tal ej mindre, det er øjnene, som tindre af mit lys og i mit navn! 15 Skriv en bog om syner dine! send den i al verden ud til de ånder, som er mine, til det folk, som ærer Gud, som forsamles af al jorden: østen, vesten, syden, norden til mit bad og til mit bord! 16 Engle syv på himmel-stiger, skriv et brev til hver især! Skriv det alt som jeg tilsiger, alle mine lige nær, Med den glans, som de kan tåle, I den kreds som de kan måle, på det trin, som de er sat! 17 Giv dem navne, først de fire: Efesos og Smyrna med, Pergamos og Thyatire, lysende til tid og sted ; Sardes også med sin Vætte, Philadelphia den sjette, og Laodikæa sidst! 18 Hvorpå disse navne lyde og hvad disse breves ord for de ånder syv betyde som er sendt til os på jord, det er gådefuldt tilvisse, indtil vi ser mer end disse, overser Vorherres vej! 19 Tordner syv, hver med sit mæle, talte mærkelige ord: lyn i lyn til alle sjæle, som fik hørelse på jord; men den syvfolds-tordentale Herren, som har at befale lagde for os under segl! 20 Men den lille bog af Ånden, som skal lære os at spå, Den opladt i engle-hånden

7 7 netop da Johannes så, åd den som en honning-kage, døjed den kun med umage, blev klarøjet dog deraf! 21 Så er åbenbarings-bogen nu opladt af Herrens ånd, og hvor sjælen er lysvågen tager den af engle-hånd, smager sødt, og ret fordøjet klarer op den seer-øjet til at finde Herrens vej! 22 Også vi da profetere efter troens ord og mål skal om hedninger langt flere folkefærd og tungemål, om den folke-kreds afrundet, hvor Guds ord har tunger fundet skabt til Åndens talerør! 23 Og alt nu vi gåden gætte om de lyse-stager syv, så ved lyset i den sjette, i den femtes lys en tyv, som vil stjæle alt igrunden stjæle folk Guds ord af munden smøre dem om den med blæk! 24 Ved det vink vi gætted gåden om Guds-huset æggetrindt, fandt ved lyset lede-tråden i Vorherres labyrint: engle syv, hver med sit mæle, Herrens ord til alle sjæle tordner ud, hver i sin kreds! 25 Altid Herren sig udkårer folket sit blandt folk i flok, sande må selv verdens dårer, han det gjorde klarlig nok, da ved byrd og sprog og love han fra hedninger tilhobe skilte skarpt sit verdens-folk! 26 Men sit kristen-folk i Ånden samler Gud blandt alle folk; der kun dannes efterhånden tungen til Guds nådes tolk; himmeldyb er fødsels-gåden og for lov og ret går nåden, det kan verden ej forstå. 27 Derfor kristen-folket kendes verdslig kun på troens ord, dermed yppes, dermed endes folke-lighed på vor jord, troens ord hos børn og amme, på al verdens sprog det samme, er de kristnes modersmål! 28 Men af tungerne ved Babel syv sig Gud har forbeholdt til langt bedre ting end Abel at udtrykke blidt og boldt over Åndens lære-stole alle skinne de som sole, hver især til tid og sted! 29 Ikkun een af tunger disse tjente Gud fra modersliv, med Guds-ånden over isse lød på alle dog Guds»Bliv«da de som forlorne sønner vendte om med børne-bønner til den bedste faders hus! 30 Høvdings-tungemål forlorne selv når de kun føde svin, kendes på, at de kan tordne hvert med røst og rummel sin, at de tordne kan og lyne så for øre og til syne springe»himlens kræfter«frem! 31 Deres arv de vel på skøger og på tant forødte brat, dog af gamle hedning-bøger ses, det var en gylden skat, som blev suset bort og duset,

8 8 1. Søndags-synet følgelig, at fader-huset, det var overvættes rigt! 32 Fader-huset var herneden for hver høvdings-tunge fin Adams-munden i Guds eden rig på ord som brød og vin, Åndens telt i palme-lunden, billed-værket af Guds-munden, kilde-spring til livets flod! 33 Himlens kræfter, lilje-vånder mødre til hvert modersmål dem vi kalde folke-ånder som i magt har hver sit mål alle brøker af den ene diamant blandt ædelstene: Adams-ånden i sin glans! 34 Har vort modersmål ej lyde for det evige Guds-ord, ingen vej det sig kan bryde til vort hjerte på vor jord, så for alle dyre-sjæle som ej ånd gav mund og mæle, er Guds-ordet en barbar! 35 Det er sagen, det er knuden, klarest sol ser ingen blind, i det hus, hvor mørk er ruden, aldrig skinner lyset ind, ord er spildt på de døvstumme, og ej mer end det kan rumme gydes kan i noget kar! 36 Mindre vel end nogensinde, nuomstunder man det tror, ingensteds Guds ånd er inde, udenfor Vorherres ord, som det lever, som det lyder, er og gør hvad det betyder hos de hørende, som tror; 37 lige klart det står dog skrevet med den åndeførte pen og netop i Romer-brevet: mønster-skrift for lærde mænd, så de læser kun som paver, der ej læser hvad de staver men hvad ej der skrevet står! 38 Lige fast er klippe-grunden, legem sit hver folke-ånd har af ord i folke-munden, røres ej af nogen hånd, gribes ikke af fornuften ubegribelig i luften, låner ej hos døden liv! 39 Klippefast er tanke-loven: evig sandheds prøve-sten, så hver dyre-sjæl forvoven, og hver»synder engleren«, som vil sandheds skel nedrive, må med skam sig selv gendrive, sande selv, hans ord er løgn! 40 Lige fuldt erfaring lærer, at hvor trindt i hedning-land ånden ej med ord man ærer savnes åndelig forstand, der forgæves ordet lyder om Guds ånd og om hans dyder, åndens frugt og åndens sans! 41 Var trods alle brøst og klikke, mennesket ej af Guds æt ligned mennesket slet ikke Gud i ord og tankesæt, os så lidt som spurv og svale kunne da Guds ånd tiltale, vi så lidt hans ord forstå! 42 Og for hvert et folk i ånden grænse Gud har sat og skel, som ej flyttes kan af hånden havde end den romer-held, skellet er i hjerte-grunden målet er i folke-munden kraften er i folkets ånd!

9 9 43 Og som kraften, så er tiden afmålt til hvert folkefærd, somme før og andre siden mærke, Herren dem er nær med hans ånd da vidner deres, at hos dem Guds børn formeres, så hans lys er lys i dem! 44 Han er lyset, de guld-stagen, gjort med lysets egen hånd, som til solen passer dagen, så vor mund til Herrens ånd, af hans visdom til Guds ære vi får alt hvad vi kan bære, men så ej det mindste mer! 45 Det er knuden det er hagen ved Guds riges skifte-ret, klares godt end arve-sagen, når blev barne-øjet mæt! hvem vil tro, at af det bedste ej så meget som hans næste han har hånd og husrum til! 46 Når vil mellem store skatte nøjes godt med lidt de små, når vil de vel trøsten fatte, som de store knap forstå får du meget, alt fortæres, får du lidt, dermed du næres, mer end nok slet ingen får. 47 Stammer syv er hovedrige, stammer syv er søndags-børn, deres ånd og skjaldskab stige højere end nogen ørn, i de høje træers skygge hos dem himlens fugle bygge og udruge kuld på kuld! 48 Alle som husholdre slette, de forødte Herrens gods, vil med dem han gå irette, de få last og skam, ej roes, og da til dem kom Guds Rige, knap de havde, så at sige, salt tilbage til et æg! 49 Armod hos dem allesammen sad til højbords silkeklædt, ej selv hos ebræer-stammen, oldtids guld var bedre stedt, ført til bogs var rigtig skatten, sort på hvidt var hele klatten,»ånd og syner«på papir! 50 Sagn om gamle himmel-stiger med Vorherre oventil, riget over alle riger, røsten over alle spil, guders gang på himmel-buer ånders flugt som hvide duer, det var hardtad tomme ord! 51 Tomme kar igen dog fyldes kan af fyldens ejermand Cherubim påny forgyldes, stiger gøres brat istand på hans vink, som alting mægter, og igennem tusind slægter ej sin nåde har udtømt! 52 Intet han har skabt forgæves, trænger ej til splinternyt, når bansættelsen ophæves, han velsigner åbenlydt, da slår klokken med guldhamre, gamle kar og forråds-kamre fyldes brat til overflod! 53 Det blev kendt i»tidens fylde«, det blev set på»kvindens sæd«, alle himlens engle hylde barnet, som i krybben græd, alle himlens ånder lytte til vor sang om»davids hytte«, hjemstavn ny for Gud og mand! 54 Mage ej til Jakobs-stjernen tindrede på himlens blå, mage ej til Moses-hjernen

10 10 1. Søndags-synet brødes under lokker grå, Zions-bjerget, højt ophøjet, Davids-harpen, seer-øjet er på jorden mageløst! 55 Dog i norden, som i syden, og i vesten, som i øst, hvor der liv var i guds-lyden, ånde-lyn i skjaldens røst hjerte-greb i harpe-strenge, blomster-duft i mindets enge finder tale-rør Guds ånd! 56 Der er til Guds syner høje, der er til Guds tempel sten, der er for livs-lyset øje, guld til lysekrone-gren, der er hjerne til Guds-tanker hjerte-grunde til Guds anker, til hans fugle fjederham! 57 Derfor nu, på trods mod tyrken, og mod paven i hver dragt, lyder højt en»røst i ørken«nordenfra om dåbens pagt, om Guds-sønnen og Guds-ånden: hammeren i døber-hånden omvendt peger på»guds lam!«58 Moders-målet, skjalde-sproget lever klarlig op påny, ryster af sig romer-åget stikker fjederlet i sky soler på de grønne agre alle sine guld-kar fagre ofrer dem til hellig brug! 59 Kæmpe-ånden fra Højnorden længe sad i vætte-værn, kun hans rygte lød på jorden eventyrlig, nær og fjern; nu, opvågnet og frigivet han oplyser kæmpe-livet, skabt med ham i hedenold! 60 Hvad i de nordlyse nætter drømtes om den strøm så strid, mellem asamænd og jætter, som ej standser nogentid, og om norner, strenge, milde, Mimers brønd og Urdas kilde, dages nu til sandheds pris! 61 Alt hos Ejvind Skalde-spilder og hos Hakon Adelsten springe så man Nordens kilder med en stråle hardtad ren til vand-badet i Guds-ordet hvoraf Balder skal, trods mordet, stige, genfødt, op fra Hell! 62 Ja, i kæmperne fribårne klippe-vægge sig løsrev for at blive kirke-tårne, som vor drot sit navn på skrev følte dybt, trods pave-åget, tvang til tro er snak i tåget, tvang til skrømt er tvang til løgn! 63 Derfor og af kæmpe-ånden, i den gamle Norne-gæst, vi et billed har ved hånden som vort øje tjener bedst, thi med matte oldings-hænder sin lig-fakkel selv han tænder, syngende sin svane-sang! 64 Aldrig dog det gamle dødes i den kristelige dåb, uden at det ny genfødes med Guds-herlighedens håb derfor nu i forsyns-præsten atter dages Norne-gæsten igenfødt af vand og ånd! 65 Han fra dåben vandrer stille i Vorherres børnesko, men når jætterne ham drille med hans barne-aldre to, da sin»lille kraft«han bruger,

11 11 smækker jætterne som fluer, knuser troldene som kryb! 66 Først når Bifrost-broen brister Under Muspels hestefod, når sin gift den store frister spyr på billed-sprogets rod når ej Fenris mer er bundet, asers timeglas udrundet, dåner Brages harpeslæt 67 Da er tiden, da er stunden som Vorherre spåed om, da ej lignelser Guds-munden bruger om sin kristendom, da den nøgne sandhed bader sig i solen hos sin fader, som er sandheds-kærlighed! 68 Da er nær Gud-faders rige, hvor ej spørges mer om tal, da de syv skal være lige, fordi eet er»vil«og»skal«, fordi»kærlighed«alene saften er i alle grene på det store livets træ! 69 Alt hvad dunkelt var herneden: gåde-spejl i jærtegns-hal, dannet om for evigheden er som spejle af krystal, alt som byen, lyset bygger uden nat og uden skygger, solhvervs-tid og måneskin! 70 Uden ny og uden næde uden dagligt»op og ned«, stråler glans og tindrer glæde, blomstrer ret og hersker fred, bugne modne frugter rene immer ny på alle grene af det skønne livets træ! 71 Da er dejlighed den sande kærlighedens brude-dragt stråler over alle lande og misundes ej sin magt, både jord og himmel bære blus til deres dronnings ære skønhed da er sandheds brud! 72 Alle mål da skønhed tjene alle tal gå op i eet, thi er Salem og, det væne, lige højt og langt og bredt gennem Salems adelgade, i firkanten kredsens flade skønt udlagt er let opmålt! 73 I Guds stad den evigrene som Guds-bruden med sin krans, perler, guld og ædelstene favne herlighedens glans, overstråler alle tider stråler ud til alle sider glansen i al evighed! 74 Da er alle søndags-syner med alt gammelt rent aflagt, ej det tordner mer og lyner, ej står engle mer på vagt, Gud er lyset og så rolig som han selv er og hans bolig, kærlighedens hvilested!

12

13 2 Ebræer-menigheden 75 Herren sig til dig henvender, råber højt med ord og ånd:»se! Syvstjernen jeg omspænder kraftig med min højrehånd, vandrer, som et lys omdrager, mellem gyldne lysestager, ens i menigheder syv!«76 Flyttet er din lyse-stage, kold din moderlige favn, af din glans er dog tilbage stråle-kransen om dit navn; overalt, hvor kristne findes, som vor moder du skal mindes, til af døde du står op. 77 Som Maria-mø hin gæve, Herrens moder, under sky skal på ånde-vinger svæve du, til dig vi ser påny, til din Gudsøn dig forklarer, så med Zions sang du svarer til dit ry og til dit navn! 78 Intet kaldte du dit eget, ikke Abraham engang, ej kong David, som har leget yndeligst til Zions sang, ej din prude seer-række, palmerne som pil ved bække, ej apostel-tylvten fin! 79 Alle floder sammenrinde i det store verdenshav, så du ville dig forbinde, i Vorherres fællesskab, med det store hav foroven, hvor Guds ånde kruser voven: Himlens hav, Guds kærlighed! 80 Ja, hos dig i alle barme kun Guds fader-hjerte slog, barne-kærlighedens varme i Guds-freden dig indtog, og i kæden om Guds-bordet fælles-sjælen var Guds-ordet, evighedens lys med liv! 81 Når hos dig i tone-luer smelted spådoms-klipper grå, hvælved sig som himmel-buer over livets bølger blå; hvilken himmelsk glans og glæde var da ej hos dig tilstede, i dit paradis genfødt! 82 Davids-salmerne, de søde. Dybe, dunkle hjertekvad, de hos dig stod op af døde, klaredes i strålebad, svang sig med guldharpe-klangen over sky til himmelvangen, lokked engle ned til jord! 13

14 14 2. Ebræer-menigheden 83 Alt som virak-skyer stige under loft fra offer-skål, dine bønner i Guds rige steg fra læbe-altrets bål, klang og i Gud-faders øre, så hans lyst var at bønhøre glat og brat i Jesu navn. 84 Til de store højtids-dage: jul og påske, pinse med, søndag hver du mer end mage havde på hvert mødested, var det stald og var det lade, engle-skarer lige glade sang med dig halleluja! 85 Vore bedste tone-strømme er mod dine vand mod vin, vore syner, vore drømme, efterskin af spådom din! Når vi tale, når vi sjunge, hvad er ordet på vor tunge mer end røgen af din brand? 86 Dukked ned og op ad dåben hos dig kvinde eller mand, altid så du himlen åben, Åndens glans på badets vand, altid og af guddoms-røsten klarlig udbrød himmel-trøsten på al jordens modersmål! 87 Aldrig hos dig søgte sæde gæsterne ved Herrens bord, uden de med hjertens-glæde lytted til hans løndoms-ord, uden deres hjerter brændte, og ham deres sjæle kendte, når han brødet til dem brød! 88 Men tør hedninger misunde Herrens arilds-folk sin lod, at det gode, som det onde, var hos dem i overflod, at Guds nåde og Guds vrede over dem var lige hede: Himmerigs og helveds glød! 89 Og kan hedninger forlange, her at se så klart»guds ord«, som, hvor mellem Zions sange Herren sagde: her jeg bor, her, hvor Abraham jeg gæsted, her jeg mit paulun har fæstet, her jeg fandt mit hvilested! 90 Nej, hvor nådens ord har hjemme, livets flod sit kildevæld, der og har Guds røst og stemme lifligst klang med ret og skel; fra det høje frugten moden daler helst til hjerte-roden, gammel gæld betales der! 91 Israel! Guds førstefødte over muld, men under sol, dig Guds ord sig selv pånødte, som en drot på kongestol, derfor og i tjener-dragten han hos dig med konge-magten skinne lod sin herlighed! 92 Der, hvor ingen synd blev jordet, den jo stod som hævner op, og hvor de, som trodsed»ordet«, for til Hell med sjæl og krop, der i kødet kom Guds-ordet, og stod op, skønt han blev jordet, foer til himmels åbenlyst! 93 Hvor han tordne lod og lyne over dem, som brød hans lov, der som nådens sol tilsyne, han forgyldte sky og skov, der, på øde-marker golde, selv på gravens muld, det kolde, vokse lod han lys og liv! 94 Alt hvad der hos dig blev skuet, var hos dig og forberedt: hvor ild-støtten havde luet,

15 15 der blev flamme-tungen set; hvor for Herren dugen bredtes, hvor hans nadver forberedtes, der han selv for borde gik! 95 Kun hos Israel sin moder fandt den store»kvindesæd«, kun hos Israel en broder, søn for hende i sit sted, kun hos Israel: Guds vædre, kristen-folkets stamme-fædre, sendebud til alle folk! 96 Guld kun vokser i guld-årer, får kun der sin glans og klang, kun hvad sået var med tårer, høstet blev med frydesang, kun hvor loven havde lynet, skænket var og skærpet synet for Guds nådes sommersol! 97 Israel, Guds førstefødte, hjemme blev i faders hus, mens de andre børn forødte deres arv i sus og dus, derfor, når Guds rige nåde gerne han for alt lod råde, alt hans faders gods var hans. 98 Alt sin faders gods han kendte af hans klare visdoms-ord, vidste forud, hvad i vente var fra himlen til vor jord, derfor han i håbet kunne stirre på og efterstunde al Guds-husets herlighed! 99 Saligt prises skal dit øje, Zions kristen-menighed! for Guds-staden fra det høje med al Himlens herlighed; saligt øret for Guds-røsten, som dit håb om edens-høsten, livet i Guds åsyns lys! 100 Ugræs vil herneden spire midt i Herrens rosengård, Ananias og Saphire visned dog som lig på bår, brat i dine himmelegne sandhed blomstre, løgnen blegne måtte for Guds åndepust! 101 Hvad der voksed i dit Eden, under livets sol og dugg, modnedes for evigheden, under hjertets sang og suk, det med Stephan kom for dagen, før og siden sås ej magen til Guds-havens cedertræ! 102 Han, som Moses, hos den bedste var til gæst fuldmangen dag, og, som manden med sin næste, taled Gud med ham i mag, derfor som en engels åsyn klart blev hans i alles påsyn, mens i støv han end var klædt. 103 Han, lyksaligst under solen, nærmest Guds eenbårne søn, i sit bryst bar nådestolen ned Guds kerubim i løn, derfor med forklaret øje ham alt så han i det høje, Jesus ved Guds højrehånd! 104 Han, den helt, hvis røst var torden, knald og fald for hver en trold, bøjed ydmyg sig til jorden under dødens overvold, ville ej på egne vegne nogen sjæl en synd tilregne, bad for sine banemænd! 105 Og som Faderen i himlen hørte sin eenbårne søn, da han bad for synder-vrimlen, hørte og han Stephans bøn, vitterligt han fra det høje

16 16 2. Ebræer-menigheden for al menighedens øje viste det med stråleglans. 106 Det var, da fra nådestolen Jesus Kristus, Gud og mand, strålerne af søndags-solen lege lod i dødens land, sanke sig om synder-panden, der vel mer end nogen anden farved sig med Stephans blod! 107 Ja, da Saulus Stephans-bane rejstes op med stråle-krans, for at bære korsets fane højt i himmellysets glans, da tilregnet blev af sønnen synden ej, men helgen-bønnen, ham, som fnøs mod Herrens folk! 108 Så, til Jesu Kristi ære, trådte klart i kraft Guds ord, at som han er, hans skal være lænke-løsere på jord; Hellig-ånden, torne-kronen, himmel-glansen, nåde-tronen delte han med Stephanus! 109 Israel! ja, som Guds kæmpe kendt du blev i nådens tid, i Guds kraft du foer med læmpe, stred med pris den gode strid, hvori selv sig overvinder helten, og sin krone finder i Vorherres tornekrans! 110 Hvad du mægted af Guds nåde, som hos dig, til alles gavn, over mål og over måde var udøst i Jesu navn, derom bud endnu os bringer kraftens ord på englevinger, og guldpennens mesterværk! 111 Ja, skønt korsets fjender hærge længe alt din helgen-grav, så ej mer fra Juda-bjerge skues nådens store hav, fugle dog fra Zions Eden fløj til os med saligheden, Jakobs stjerne er vor sol! 112 Petrus, Paulus og Johannes, efter deres mund og pen skal Guds-mennesket uddannes, hvor Guds-ordet kommer hen, thi hos dem hver folke-tunge, som halleluja kan sjunge, mælede sit første ord. 113 Petrus! i den årle morgen du bekendte Herrens navn, derfor troes-klippeborgen kaldes skal din fødestavn, og hos dig, som klippe-boen, læres bedst at kende troen i dens svaghed og dens kraft. 114 Vel på havet, hvor du stiled kækt med tro til Herrens favn brat du sank, fordi du tviled, frelstes dog i Herrens navn; svag vor tro er alle dage, men Guds-kraften i det svage sejren vinder soleklar! 115 Derfor brevene, du sendte til Guds strø-gods trindt på jord, menighedens øje vendte til det lille troens ord: der, mens kødet er som høet, skyder op til livets træ! 116 Saulus! Paulus! du er manden, som oplyser håbet bedst, hvor det står på afgrunds-randen, hvor det holder påske-fest: hvor det som en boble springer, og hvor det på engle-vinger kiger ind i paradis!

17 Først du håbed ham at fælde, som er over alle høj, og det håb, ved Herrens vælde, bort som avn for vinden fløj; men da han dit håb var blevet, soleklart dit navn stod skrevet for din sjæl i livsens bog. 118 Du, Johannes! som dig hviled op til Herrens bryst så trygt, hvor hans kærlighed bortsmiled hver din tvivl og al din frygt, du den bedste part: Guds Eden, kårede i kærligheden: Troens rod og håbets frugt! 119 Ingen derfor kan med pennen følge kærlighedens spor, klart som du, som hjertens-vennen ad det levende Guds-ord, kærlig du i fjeder-hammen rører ved os allesammen, som har hjerte for Guds ord! 120 Håbet dog er troes-helten, kærlighedens mærkesmand, lever altid under telten på sit tog til livets land, dæmper frygt med demant-skjolde, tugter fejghed, knuser trolde, trøster hver modfalden sjæl! 121 Derfor, Paulus! du var manden, som for dåb og kristendom kæmped, led og pløjed stranden, fra Det røde Hav til Rom! Du og stod i hedenskabet mod dit eget folk i gabet for»retfærdighed af tro!«122 På din store helte-bane, himmelvendt på troens grund fodfast under korsets fane, brynjeklædt i allen stund, vor forgænger du er blevet, har og banen klart beskrevet, set i åndens middagslys! 123 Just hos dig sig løste gåden:»gud med os«i allen stund, som hans troes-ord med nåden i vort hjerte og vor mund, Herren taler, Ånden sendes, hvor han troes og bekendes, ånd og liv er troens ord! 124 Just hos dig vi har udfundet, bogstav-tro er Ordets grav, så»guds ord blev aldrig bundet«til en livløs penne-stav, er ej sort armod i grunden, som af hånden kun i munden var al Åndens herlighed! 125 Just ved dig gav sandheds-ånden os om»ordet«ret besked: af Guds-munden i støv-hånden dryppe visdoms-perler ned, så i Ånden vi med glæde perlerne kan sammenkæde til et»urims-smykke«nyt! 126 Ingen pen det har beskrevet så vidunderlig som din, fyndigst i Efeser-brevet: alter-tavlen favr og fin, hvor med pensel-strøg som stråler Herrens tempel du udmåler knejsende med spir i sky! 127 Hjertet der med oplyst øje ser det yndigt malet af, hvordan Herren vil ophøje hvem sig lille gør og lav, ser for barne-tro ved dåben Ånden vis og himlen åben, som for Guds eenbårne søn! 128 Hjertet ser med øjne klare der Guds-barnet vokse op, til det skal i sky opfare

18 18 2. Ebræer-menigheden fra forklarings-bjergets top, for guld-tronen at bestige, som Gud-fader i sit rige gav sin elskelige søn! 129 Hjertet ser da med det samme tjenerskabets kald og id: alter-ilden at opflamme, som i nådens skudårs-tid sammensmelte skal herneden Herren selv med menigheden, tro med klarhed, liv med lys! 130 Kæmpe med de store kræfter, og med sejer mangefold! Kronen, som du længtes efter, malet på dit blanke skjold, det var dog ej laurbær-kransen, grant du vidste det, at sansen hos Guds ånd er liv og fred! 131 Skriftklog var du på Guds rige, det som prentet for dig stod, kronen, værd at efterhige, købt til os med Kristi blod: rosen-kransen i Guds-eden, det er den, som evigheden fylder med sin friske duft! 132 Os med dig det gennemlyner: tomt var engles tungemål, tomme alle søndags-syner, tant opofrelsen på bål, hvis ej rødder slog herneden tro og håb i kærligheden: hjertets moderlige jord. 133 Når hos hedning og hos jøde virker ens Vorherres dåb, himlen da med evig grøde kroner dit apostel-håb, da er hos os allesammen Jesus Kristus ja og amen i Gud-faders kærlighed! 134 Med al spådom da tilende er al kundskab stykkevis, da vor fader vi skal kende, som han kender paradis, ja, som selv sig kender varmen, evigklar i fader-barmen, kærlighedens ild og lys! 135 Levning af ebræer-stammen, af det gamle Israel, som vi godt kan rime sammen med vor Balder skudt til Hell! Folke-levning uden mage! gid du vende brat tilbage til dit hjem i Breidablik! 136 Det skal ske, når i Guds rige alting græder ved dit savn, fra al skabningen opstige dybe suk i Jesu navn om Guds agers eftergrøde, om det andet liv af døde, som Guds ånd har forudsagt! 137 Det kun sker, når fra de døde du i åndens kraft opstår, skuer livets morgenrøde i den sol, som ej nedgår, i den»kristus«, du miskendte, mens endnu Guds lampe brændte i din gamle helligdom! 138 Det kun sker, når du kan sjunge Moses, din Guds-tjeners, sang med salmistens moder-tunge, og til Davids-harpens klang, når din hele seer-skare kan hos dig sig selv forklare, som hos os vort asamål! 139 Det umuligt verden kalder, underfuldt Guds engle-kor, som opstandelsen af Balder og den igenfødte jord, men på dine spåmænds tunger,

19 19 sandheds ånd derom dog sjunger, til det af Guds nåde sker! 140 Over vandet duen svæver, ånden, som udruger liv, til Guds-ordet røsten hæver, skaber alting med sit»bliv!«da Elias, den thisbiter, skal hos ny israeliter, verden give syn for sagn! 141 Med Jehovas nytårsgave han skal dages under sky, alt da, hvad der gik af lave, sætter han istand påny, først og sidst ebræer-munden, barnefødt i Mamre-lunden, døbt i ånden af Guds søn! 142 Da Jerusalem ophøjet står på sine bjerge to, som stor-staden, sammenføjet med grund-sprogets gyngebro; Herrens ånd og Davids tunge gør de gamle atter unge, som Fugl-Føniks askefødt! 143 Dugg og regn, som åndens gave, falder da på himmelsk vis, velindhegnet»kongens have«blomstrer som Guds paradis, og mens livets træ afplukkes, dødens træ til ved omhugges, til det store verdens-bål! 144 Så, vor gamle moder-kirke! rejser du dig af dit grus, kaldes skal du»gudevirke«, og, som Herrens andet hus, kun med engle-stav at måle, vidt det første overstråle i hans glans, som kommer snart! 145 Selv du da vil bedst opdage, hvi så strengt og overbrat flyttet blev din lyse-stage, fluks forvandlet dag til nat; i den gyldne aftenrøde, livets sol påny skal gløde, som i morgenrødens glans! 146 Og når ungdoms-kærligheden brænder med forklaret glød, livets træ da i dit Eden bærer lægedom for død, aften-solen da skal møde evighedens morgenrøde: dagen, som har ingen nat!

20

21 3 Græker-menigheden 147 Herren vor, som alting vidste, siger: mig betragte du som den første og den sidste, død engang, i live nu! Mellem død og dig er striden, og dit kors er mellem-tiden, nytårs-tiden er dit håb! 148 Ånden kalder dig med rette»fattig midt i rigdoms skød«, alt som fra din folke-vætte fordum det i sagnet lød om den drot, som har for øje al den del, ham kan fornøje, smager dog ej gran deraf. 149 Ja, i græker-stil at tale, Tantalos du er tilbunds, fattiglem i marmorsale, som med maden står til munds; for dit øje herre-retter altid frister, aldrig mætter brændende begærlighed! 150 Da du højest var i rangen, da du sad ved»guders bord«, har, som Tantalos i sangen, da du glemt det alvors-ord: Ræk ej livets brød til døden! Giv ej hunde helgen-føden! Kast ej perlerne for svin! 151 Ej jeg ved det, vil ej dømme, heller trøste, om jeg kan, og med dig et bæger tømme ved Guds bord i livets land, når fra ånders skygge-rige du påny til lys opstige kan og vil i Jesu navn! 152 Af de kødelig omskårne: falske jøders troldeflok, spotterne ad den eenbårne, plaget blev du længe nok, midt i dødens skyggedale, hvor kun blik og sukke tale, vidned du for Jesu navn! 153 Derfor i sin trøster-tone Ånden vidner for dig jo; vist dig venter livets krone, når til døden du er tro; snart vel og den vår oprinder, da din krans med kamp du vinder, I en sand olympisk leg! 154 Indtil da du mod inddrikke af det kraftens ord i løn: hvad du lider, frygt kun ikke! thi din frelser er Guds søn, de, som dig i lænker sloge, det var Satans synagoge, fals sin herre slår på hals! 21

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 1 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere