DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato"

Transkript

1 DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne Afsender, dato

2 AGENDA Aktiekrak og investorpsykologi Hvad gør vi med pensionspengene? Vækstudsigter for økonomien Udsigter for de finansielle markeder

3 side 3 Aktiekrak og investorpsykologi

4 Hvilke psykologiske mekanismer bidrager til krak? Overdreven selvtillid Valg gør os mere sikre Identifikation Selektiv virkelighedsopfattelse Aversion mod at tage et tab Dårlige nyheder fortrænger gode nyheder Kurserne styrer nyhederne Der er én ting vi ikke kan glemme Smerten ved tab er større en glæden ved en gevinst Frygten for den store hvide haj Flokmentalitet => PANIKSALG side 4

5 Frygten for den store hvide haj side 5

6 Solomons gruppetests: Vi er medløbere X er lige lang som side 6

7 Evnen til at styre sine instinkter Warren Buffet: Investering er ikke en metier hvor en investor med en IQ på 160 slår en med en IQ på 130. Har du en almindelig intelligens, er det der gør forskellen, evnen til at styre de instinkter der giver mennesker problemer når de investerer. side 7

8 Hvem vil være dobbelt millionær test Du har to terninger Nr. 1 som har siderne 0, 1, 1, 2, 2, 9 Nr. 2 som har siderne 2, 2, 2, 2, 2, 2 Du får lige så mange millioner som terningen viser Hvilken terning slår du med? side 8

9 Hjernen er på stoffer Brian Knutson, professor i neuroscience på Stanford University Følelsesdominerede områder i hjernen spiller en hovedrolle når vi tager irrationelle beslutninger. De forsøg han gennemførte var ganske enkle. Deltagerne kunne handle i 3 værdipapirer: En obligation som gav et sikkert afkast En god aktie som gav et højere langsigtet afkast end obligationen En spekulativ aktie som kunne give rigtig store gevinster, men gav et lavere langsigtet afkast end den gode aktie. side 9

10 Frygt og grådighed I takt med at deltagerne lærte de tre værdipapirer at kende, lærte de også at træffe rationelle beslutninger Men alligevel viste forsøgene at 25% af investeringsbeslutningerne stadig var irrationelle enten For forsigtige og foretrak obligationen frem for den gode aktie, eller også var For risikovillige og eksempelvis valgte den dårlige aktie frem for den gode. side 10

11 side 11 Et omskifteligt sind

12 Hvad skal man gøre som investor? Flytte beslutninger til hjernens rationelle centre Pas på med at tage store beslutninger når du er euforisk eller panisk Lær dig selv at kende Lær af dine fejl Vær tålmodig Spred din risiko side 12

13 Hvad gør vi med pensionspengene? side 13

14 side 14

15 Profil D med den højeste risiko givet det bedste afkast i år Afkast på PFA Plus ÅTD ultimo oktober 2013 År til pensionering PFA Plus profil D 16,4% 11,0% 8,2% 7,5% PFA Plus profil C 12,6% 8,8% 6,6% 6,1% PFA Plus profil B 8,9% 6,6% 5,0% 4,6% PFA Plus profil A 5,3% 4,5% 3,5% 3,2% AFKASTET FOR PFA PLUS PROFILERNE ER INKL. 5 % I KUNDEKAPITAL MED EN IKK-RENTE PÅ 20 % P.A. side 15

16 PFA har siden 2006 skabt det højeste afkast på de fire alderspunkter 60% Akkumuleret afkast på anbefalede livscyklusprofiler i perioden 2006 til ultimo oktober 2013 (7 år + ÅTD) 50% 40% Afkast 30% 20% 10% 0% 30 år til pension 15 år til pension 5 år til pension 0 år til pension PFA Plus profil C Danica Balance middel Nordea Vækstpension Mellem SEB Markedspension Mellem AP UdløbsFonde PFA PLUS STARTEDE MEDIO 2009 OG HAR ERSTATTET PFA SAMMENSÆTTER, SOM DET ANBEFALEDE LIVSCYKLUSPRODUKT. FOR ER DERFOR ANVENDT AFKAST FOR PFA SAMMENSÆTTER. AFKASTET INDEHOLDER 5% i KUNDEKAPITAL PRIMO side 16

17 Rammebetingelser Pensionsformuen er et væsentligt fundament i nationaløkonomien i Danmark Markant stigende pensionsformue i forhold til BNP BNP (løbende priser) Pensionsformuen (ekskl. ATP, SP, DMP og LD) side 17 Kilde: Danmarks Statistik og Skatteministeriet.

18 Rammebetingelser Ny regulering i 2010 har betydet faldende pensionsopsparing Fradragsberettigede indbetalinger i forhold til BNP Kraftig vækst i pensionsindbetalinger pga. hovedsagligt stigende bidragssatser samt mætning af markedet, men også bl.a. skatteoptimering Pres på de offentlige finanser samt finansiering af også den sene alderdom var blandt årsagerne til ny regulering 7,0% Ratio i 2009 skal også ses i lyset af negativ BNP-udvikling 6,5% 6,4% 6,2% Loft på ratepension 6,0% 5,9% 5,8% 5,9% 5,6% 5,2% 4,9% 4,6% 4,3% 4,2% 4,4% side 18 Kilde: SKAT, Danmarks Statistik

19 Rammebetingelser Skala er fortsat vigtigste konkurrenceparameter i pensionsbranchen Markant færre pensionsselskaber siden 1999 Antal pensionsselskaber (47%) Livsforsikringsselskaber Tværgående pensionskasser Firmapensionskasser Øget krav til kapitalstyrke rapportering Kapitalforvaltning som vigtig indtjeningsparameter Stigende krav til ITudvikling og interne processer Regulering, compliance og Samt økonomisk værdi og god oplevelse til kunderne side 19

20 Vækstudsigter for økonomien side 20

21 Moderat positive vækstudsigter for 2014 % Global BNP-vækst Trendvækst 3 2 Recession side 21

22 USA Udsigt til moderat vækst Trusler kommer primært udefra og fra politikerne Pengepolitik Udlån Boligmarked Bilsalg Energiproduktion Betalingsbalance Investeringer Gæld Offentlige finanser Japan Europa Kina side 22

23 Meget lempelig pengepolitik side 23

24 Den amerikanske bilpark anno 2013 er fra 2002 side 24

25 Europa et opsving i sneglefart Den største risiko knytter sig til banksektoren Vækstindikatorer bredt i bedring Lempelig pengepolitik i ECB Eksport i fremgang Betalingsbalance i bedring i periferi Svagt positive udsigter for investeringer Risici: Udlån falder Finanspolitiske stramninger Politisk usikkerhed side 25

26 EUROPA: Eurozonen i langsom bedring Indeks Indeks side 26

27 KINA: Lavere vækstrater % side 27

28 Tre økonomiske scenarier for 2014 Hovedscenarium (55%): Moderat vækstopsving Global vækst stiger moderat fra 3,1% til 3,5%. Et selvbærende opsving er undervejs i USA. Europa er på vej ud af recession, og pengepolitikken vil forblive lempelig så langt øjet rækker, men væksten vil stadig være svag. I Kina bremser væksten op under omstilling til mere forbrugsdrevet og mindre kreditdrevet økonomi. Pengepolitiske stramninger i USA. Upside scenarium (20%): Opsving Global vækst overrasker positivt og når op på 3,8% trukket af stærkere end ventet opsving i USA ledsaget af Japan og Tyskland. Væksten stabiliseres i Kina. Pengepolitikken strammes hurtigere end ventet i USA, mens ECB strammer pengepolitikken sidst i Risikoscenarium (25%): Væksten falder Global vækst skuffer og falder til under 3%. Opsvinget i USA har svært ved at vinde styrke, væksten i Europa ligger tæt på 0 og de strukturelle problemer i Kina påvirker væksten negativt. Pengepolitikken forbliver meget lempelig eller lempes yderligere. Det mørke scenarium: 5%: Største trussel for finansielle markeder: Hastig afvikling af Fed s obligationskøb 5%: Største trussel for realøkonomien: Hård landing i Kina side 28

29 Danmark side 29

30 Danmark: Stort overskud på betalingsbalancen DKK (mia.) side 30

31 Danmark: Svagt opsving siden finanskrisen Indeks (top=100) side 31

32 Danmark: Lav eksportvækst Indeks (top=100) side 32

33 Danmark: Forringet konkurrenceevne IndeX (1999 = 100) side 33

34 Huspriser i USA og Danmark Indeks (1996 = 100) side 34

35 Boligudbud i USA og Danmark Måneder side 35

36 Husholdninger: Gæld/BNP % GDP side 36

37 Danmark: Rentefald Procent DKK (millioner) side 37

38 Danmark: Forbrugertillid i bedring Nettobalance side 38

39 Udsigter for de finansielle markeder side 39

40 En ny verden for obligationer sænk forventningerne : kun 5 år med negative afkast på obligationer : 16 år med negative afkast på obligationer Median afkast = 9,4% Media afkast = 1.2% side 40

41 Aktiemarkedets historisk værdiansættelse Tæt på historisk gennemsnit, så afkast skal komme fra indtjeningsvækst og/eller lavere risikopræmier 35 MSCI World 12m Trailing P/E m trailing P/E, Kilde: Deutsche Bank side 41

42 Langsigtede rammer for de finansielle markeder Historisk høj gæld i den globale økonomi Pengepolitik meget lempelig USA på vej ud af finanskrisen Finanspolitik mindre stram i de store lande Afkastudsigter: Historisk lave renter varsler lave afkast på obligationer Risikopræmier på virksomhedsobligationer lidt under det historiske gennemsnit, men de absolutte renteniveauer er historisk lave Aktier har højere afkastpotentiale på lang sigt, men også større kursrisiko Anbefalede investeringsprofil i PFA Plus er C side 42

43 DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af PFA Kapitalforvaltning alene til orientering. PFA kan have positioner og handle de i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet. Indholdet i denne præsentation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller foretage omlægninger eller lignende. Præsentationen erstatter ikke kundens eget skøn over, hvilke dispositioner, der skal foretages. Efter PFA's opfattelse er præsentationens informationer korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for dens fuldkommenhed eller nøjagtighed. PFA påtager sig intet ansvar for dispositioner som måtte foretages på baggrund af præsentationen. Det historiske afkast er ikke en pålidelig indikator på fremtidige afkast. Alle rettigheder til den viste information tilhører PFA Kapitalforvaltning og enhver videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse side 43

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 1/8 2013 var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier,

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere