Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler. Det gælder bl.a. udtryk som olie, fernis, lak og kalk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler. Det gælder bl.a. udtryk som olie, fernis, lak og kalk."

Transkript

1 MALEMATERIALER IV Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler Malerhåndværket opererer med en række helt klare og farveløse malematerialer, kaldet lakker og fernisser. Disse er blanke og gennemsigtige og bruges bl.a. til at lakere træ og andre ikke så blanke malingstyper. Hertil kommer forskellige mineralske, farveløse produkter som kalkvand og vandglas. Ved at tilføje en smule pigment i de farveløse produkter fås en lavtpigmenteret, halvgennemsigtig, såkaldt laserende maling, også kaldet lasur eller lasurmaling. Teknikken brugtes uhyre meget i kunstoliemaleriet, idet man f.eks. ikke kan male et drikkeglas, en menneskelig hud eller himlens skyer uden lasurteknik. Også limfarver, temperafarver og mineralfarver (kalkvandslasering) og sågar plast- og akrylmaling kan gøres laserende ved at øge bindemiddelmængden. I det følgende skal dog kun omtales de naturligt laserende produkter: Trætjære, bejdse og træbeskyttelse. Terminologi I lighed med en række andre håndværksfag har malerfaget gennemgået en rivende teknisk udvikling i forhold til materialer, produkter og metoder især gennem de seneste 50 år. Dette har medført en del forvirring i forhold til bl.a. bindemidlernes og malingstypernes navne, der efterhånden som produkterne er blevet ændret og specialiseret, har skiftet betydning. Udskåret og ådret dør fra midten af 1800-tallet, lakeret med harpiksfernis. Udskåret og ådret dør fra midten af 1800-tallet, lakeret med harpiksfernis. Det gælder bl.a. udtryk som olie, fernis, lak og kalk. Olie Helt tilbage i og 1700-tallet, og også længe før, har hørfrøolie, kaldt linolie, været brugt som bindemiddel i maling til specielt træværk. Dels fordi olien trænger godt ind i træet, dels fordi linolien hærder forholdsvist hurtigt og dels på grund af malingens tekniske egenskaber. Da linolien var så enerådende som oliebindemiddel i maling, blev den slet og ret i malerfaget og i malerlitteraturen kaldt oliemaling. Denne bestod også dengang blot af rå eller kogt linolie irevet pigmenter. Men allerede i 1930-erne blev der udviklet systetiske (kunstigt fremstillede) olier og dermed opstod navnet syntetisk oliemaling, ikke at forveksle med den naturlige oliemaling med linolie som bindemiddel. Et andet navn på disse nye produkter var alkydolie og alkydoliemaling. Hurtigt droppede malerfaget og farve-lakindustrien imidlertid ordet syntetisk, så den syntetiske oliemaling blot blev kaldt oliemaling og den syntetiske olie slet og ret for olie. Især fordi den syntetiske olie snart udkonkurrerede den naturlige olie. Men da den syntetiske oliemaling blev forbudt i 1976 på grund af dens høje indhold af terpentin, og den gamle naturlige linolie, der ikke indeholder terpentin, derfor kom frem igen, var det oprindelige malerfaglige udtryk for denne maling, oliemaling, allerede optaget og ydermere forbudt. For at præcisere dette, kaldes maling bestående af kogt (eller rå) linolie og pigment for linoliemaling og den olie, der indgår heri, for linolie. Visse malere og andre bruger stadigvæk ordet oliemaling og olie, men 1

2 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING 1930-erne indeholdt denne også syntetisk harpiks, kaldt kunstharpiks eller alkyd. Derfor virker den rent faktisk som en harpiksholdig fernis. Under navnet alkydlak afløste den derfor de gamle linoliefernisser, der efterhånden helt udgik af malerfaget. Aftapning af flydende harpiks på fyrretræer i Sydfrankrig. Efter at der er blevet ridset voldsomt i barken, løber harpiksen ud i små lerkar, der er anbragt med en lille tragt ind i træet. Harpiksen renses og krystalliserer til kolofonium. I stedet begyndte malerfaget og farve-lakindustrien at kalde almindelig kogt linolie, tilsat tørrelse, et stof der katalyserer hærdningen, så denne forløber hurtigere, for fernis. Men denne fernis kan man absolut ikke fernisere gulve med, da den ikke indeholder harpiks, som de oprindelige fernisser. De to ting kan således slet ikke sammenlignes. uden en nærmere præcisering må man gætte sig til eller spørge, om de mener en syntetisk oliemaling/alkydmaling, der er forbudt, eller linoliemaling. De to ting kan rent teknisk, kemisk og arbejdsmiljømæssigt slet ikke sammenlignes. Fernis Da den maling, man fremstiller af linolie og pigment ikke er særlig blank, udviklede man allerede i 1700-tallet en helt blank og gennemsigtig maling, kaldet fernis, bestående af linolie kogt sammen med stivnet fyrretræsharpiks (kaldet kolofonium). Da harpiksen er et fast stof, måtte man efter afkølingen tilsætte terpentin, ligeledes udvundet af fyrretræets harpiks, for at gøre fernissen strygbar. Fernissen blev brugt til at behandle træoverflader, f.eks. gulve, men også til at stryge oven på linoliemaling, så denne fik en blank overflade. Da den syntetiske olie (se ovenfor) kom frem i 2 For at bringe orden i denne forvirring bør man bruge termen kogt linolie om kogt linolie, da fernis rent historisk er noget helt andet. Lak I midten af 1700-tallet fik man importerede, meget blanke lakarbejder fra Kina til Europa. De var fremstillet af olien fra frugterne på et særligt kinesisk laktræ, tungtræet. Den kinesiske træolie, tungolien, var endnu blankere og klarere og gulnede ikke så meget som den europæiske harpiksfernis. Men den kinesiske tungolie var dyr, så i løbet af 1800-tallet begyndte man i malerfaget at blande både produkter og navne på disse tre malematerialer, olie, fernis og lak, sammen. Man blandede kolofonium, kogt linolie, lidt tungolie og terpentin sammen til et produkt, der blev kaldt olielak, selv om det nærmest var en klassisk fernis (se ovenfor), idet der ikke var ret meget ægte lak i form af kinesisk træolie i. Derudover kunne man fremstille (koge) lakker af en lang række andre eksotiske harpikser, bl.a. dammar, sandarak og kopal (fossilt harpiks). Fernisse=Bog.Indeholdende praktiske Anvisninger til tilberedelse af alle slags Fernisser til Malerier, Forgyldning, Lakering og Broncering. Af Morten Dallager, Skolelærer. Kjøbenhavn Blanke overflader var meget populære i og 1800-tallet, så gode opskrifter herpå var guld værd. For at sælge bogens forskellige opskrifter på Harpiks-Fernisser, loves det at de også kan bruges til lakering d.v.s. blank som en overflade med den kostbare kinesiske tungolie. I 1930 erne afløste den syntetiske alkyd-harpiks den naturlige fyrretræsharpiks i tidens gulvlakker, skibslakker og andre lakerede elementer, f.eks. hoveddøre, porte, jernbanevogne m.v., idet alkydlakken ligesom den kinesiske lak, ikke gulnede som den gamle harpikslak (også kaldt fernis). I dag dækkes ordet lak af mange forskellige produkter. Foruden den nævnte alkydlak findes der en række vandige (vandfortyndbare) lakker og emulgerede lakker med alkyd, olie og vand som bindemiddel. Derudover

3 hus med. Og udtrykket kalk bruges endvidere om den overflade i form af krystalliseret, læsket kalk, der dannes på murværket efter kalkningen. For at præcisere, hvad man mener, når man bruger udtrykket kalk bør man i stedet sige kalksten, læsket kalk og kalkstensoverflade. Lakker Lak er en klar væske, der i hærdet form giver en blank overflade, primært på træ. Lak anvendes fortrinsvis til indvendig brug, idet de fleste lakker er meget damptætte og derfor enten skaller af i store flager eller bliver meget skjoldet, hvis træet bliver vådt, eller man risikerer at træet rådner under en tyk og tæt lak. Kalkning i forskellige farver, guldokker, jernvitriolkalk, hvidtekalk m.m.foto: Niels Holger Larsen findes der akryllak, polyurethanlak, celluloselak, polyethylenlak m.fl. I klassisk, historisk forstand er lak en gennemsigtig, hård overfladebehandling, primært til træ, indeholdende kinesisk tungolie fra det kinesiske laktræ. Af disse har vi på det danske marked blot to: Tonkinlak og Schellak. Så hvis man vil opnå de særlige egenskaber, som disse har, i stor tæthed, i farvelød (schellak) og i sin ekstremt blanke overflade, er der kun disse to produkter, der kan dette. Kalk Lidt det samme gør sig gældende for fagtermen kalk, der naturligvis først og fremmest bruges af murerfaget, men ofte også af malerfaget ved kalkningsarbejder på facader, indvendige vægge og lofter. Men da det samme ord kalk benyttes om tre meget forskellige byggeprodukter, er det nødvendigt at præcisere, hvilket af de tre man taler om. Udtrykket kalk bruges om den natursten, kalksten eller kridtsten, som man brænder i en kalkovn. Udtrykket kalk bruges også om den læskede kalk, der fremkommer, når man hælder vand på den brændte kalksten, og som man iblandet vand kalker et Læsket kalk kan også have flere navne: kulekalk, kalkdej, luftkalk og calciumhydroxid. I opblandet form hedder det hvidtekalk, kalkmælk eller, hvis det farves med pigmenter, kalkfarve. Farveløse malematerialer Denne linoliemalede port har fået en gang lak, eller nærmere 5-6, og er derved blevet blank, den oprindelige farve er kommet frem igen, og så er den også lettere at holde ren og pæn med den blanke, glatte overflade. Kolofonium, harpiks i renset og fast form, er krystallinsk og ugennemsigtigt. Men hvis kolofonium varmes langsomt op og køles langsomt af, bliver det amorft ukrystallinsk og helt klart og blankt. Kolofonium-lakken kan gøres flydende i afkølet tilstand med terpentin, sprit eller linolie. Indendørs kan man lakere på bart træ, på linoliefarve, på limfarve og på temperafarve for at gøre disse blanke og skinnende, f.eks. på vinduesplader (i folkemunde kaldet vindueskarme ), gelændere, døre, borde, stole, køkkeninventar m.v. Vi har i dag følgende lakker på markedet: linolielak (tidligere kaldet fernis), spritlak (også kaldet schellak), tungolielak (Tonkinlak), alkydlak og diverse vandige lakker med akrylater som bindemidler. Et særligt kapitel er lakering af gulve, hvor de samme materialer, som her omtales, kan bruges. Se informationsbladet Overfladebehandling af gulve. 3

4 Linolielak Ønsker man en blank lakoverflade på malet eller umalet træ, kan man benytte de gammelkendte materialer fra og 1800-tallet, f.eks. en linolielak, bestående af varmebehandlet naturharpiks (kolofonium), kogt linolie, sikkativer og en smule terpentin. Denne lak er relativt vanskelig at arbejde med og kræver mange, tynde lag med slibning imellem for at blive dækkende og blank. Med tiden gulner en linolielak noget, men på en smuk måde, præcist som de ferniserede trægulve, kendt fra mangen en gymnastiksal og andre steder. MAL-koden er 0-1, da lakken ikke indeholder terpentin. Spritlak, schellak De rødlige skæl/flager fra de indiske lakskjoldlus, der lever af saften fra laktræer lader sig umiddelbart opløse i sprit, men ikke i terpentin, hvorved der fås en spritlak med en karakteristisk smuk rødlig farve. Denne schellak, der er meget tæt, anvendes Tungolielak sælges under navnet Tonkinlak, le Tonkinois på fransk, hvorfra produktet importeres. Det er godkendt til den franske marine til rustbeskyttelse af jernskibe. dels til lakering i mange lag, hvorved fås den såkaldte møbelpolitur, eller til forsegling af f.eks. knaster i fyrretræ i malingen med en dækkende maling. Heraf navnet knastelak. Schellak er hurtigtørrende og har MAL-koden 2-1. Tungolielak Ved at benytte kinesisk træolie såkaldt tungolie (fra tungtræets frugter) som bindemiddel sammen med kogt linolie og sikkativer fås en meget hurtigthærdende, slidstærk og blank naturlak, der ydermere er relativt elastisk. Den kan derfor anvendes på både træ og jern indendørs og udendørs sågar på træskibe og jernskibe. Produktet med navnet Tonkinlak bryster sig af at være leverandør til den franske flåde i næsten 100 år. MALkoden er 00-1, idet tungolielak ikke skal tilsættes terpentin eller andre organiske opløsningsmidler. Alkydlak, kunstharpikslak En alkyd- eller kunstharpikslak er både stærkere, klarere og mere damptæt end naturharpikslakkerne. På grund af terpentinindholdet på ca. 30% og MAL-koden 2-1 er denne laktype ikke meget brugt inden for malerfaget. Alkydlak er generelt for hård og damptæt til udendørs brug. Mange engagerede båd- eller lystyacht-ejere forsøger hvert forår om dette holder stik, men skuffes stort set hver gang. Vandig lak Da man nu også kan fremstille en helt klar kunstharpiks af plast- og akrylmaterialer, der igen kan dispergeres (findeles) i vand, har man introduceret vandige lakker, der hærder op med en helt klar, blank, gennemsigtig og uopløselig overflade. Heller ikke denne laktype egner sig til udendørs brug. Andre farveløse materialer Grundingsolier og oliegrundingsmidler Som navnet siger, kan forskellige vegetabilske olier, primært linolie, benyttes til at hæmme udendørs træs vandoptagelse ved at poremætte veddet med olie. Det er en myte, at olierne trænger dybere ind i veddet, hvis de fortyndes med organiske opløsningsmidler, f.eks. terpentin. Terpentinen trænger godt ind i træet, men trækker ikke olien med i nævneværdig grad. Man kan f.eks. stikke et stykke trækpapir lodret ned i en stærkt opløst linolie og se, hvordan de to væsker deler sig. Forskellige planteolier til maling, olieimprægnering og lak. fra venstre: Linoliefernis (Kogt linolie, iltet og tilsat fungicid). Kogt linolie (ikke iltet). Rå linolie (Koldpresset). Kogt Linolie (extraheret). Kogt linolie (lagret i 40 år). Kinesisk træolie.. Foto: Anne Lindegaard Rå eller kogt linolie Rå eller kogt linolie er den olie, der på grund af sin minimale molekylestørrelse trænger bedst ind i træ. Forsøg har vist, at den rå, koldpressede linolie har de mindste molekyler, gange mindre end den kogte linolie, hvilket har betydning for oliens indtrængen i træ. Træets porer er 30 gange større end den kogte linolies molekyler og 300 gange større end molekylerne i den rå linolie. Molekylestørrelser i forskellige olier og grundingsmidler til træ sammenlignet med træs porestørrelse: Rå linolie 0, mm ( Ångstrøm) 4

5 Kogt linolie 0,0001 mm Alkydolie 0,001 mm Plastemulsionsbindemiddel 0,5 mm Porediameter i træ 0,03 mm Problemet er imidlertid, at man ikke altid kan være sikker på, at den rå linolie er renset godt nok for slimstoffer, hvad der kan medføre, at slimstofferne tiltrækker sorte lag af mug og skimmel på overfladen af et linoliebehandlet stykke træ. Ved kogt linolie er man mere sikker på en renere linolie, idet de fleste slimstoffer udskilles ved kogningen. Man koger af samme grund ofte linolien to gange for en sikkerheds skyld. Der findes dog et gammelt trick til at rense rå linolie. Har linolien lagret et halvt år og derved udskilt de primære affaldsstoffer, for slimstoffer, kan man yderligere vaske linolien. Man blander den rå linolie med en tredjedel varmt vand og ryster blandingen godt. Efter henstand i en halv dags tid skal blandingen dele sig i tre dele: nederst vandet, i midten de hvide slimstoffer og øverst den vaskede, rå linolie. Denne tappes fra, og resten hældes bort. På denne måde kan man også kontrollere, om den linolie, man har købt, nu også er i en kvalitet/renhed, der svarer til prisen. Alkyd-grundingsolie med fungicid Som trin-2 i en forskriftsmæssig behandling af udvendigt træ med plast- eller akryl-maling skal træet behandles med en poremættende grundingsolie med fungicider d.v.s. godkendte svampehæmmende stoffer. Der findes derfor en række produkter indeholdende tørrende olier, alkyd samt organiske opløsningsmidler. Både i forhold til miljø og arbejdsmiljø og i forhold til den rent tekniske indtrængen af produkternes oliestoffer og fungicider, samt de organiske opløsningsmidlers skadelige indvirkning på træet, bør man være yderst forsigtig med at købe og anvende alkyd-grundingsolie med fungicid. Træolie med fungicid (rentolin) Dette produkt adskiller sig ikke meget fra det foregående, bortset fra at det også indeholder kinesisk træolie (tungolie), der har en udmærket indtrængningsevne i træ og en god holdbarhed. Indholdet af organiske opløsningsmidler og fungicider har i adskillige tilfælde medført store indeklimamæssige problemer, fordi gør-det-selv-husejere i deres iver for at træbeskytte alting har påført disse fungicidholdige produkter på indvendige gulve, bjælker, vægge og lofter. Organiske opløsningsmidler Organiske opløsningsmidler er malermaterialer, der har været forbudt indenfor malerfaget siden 1982, undtagen under særlige beskyttelsesforanstaltninger. Trykimprægnering bruges især til træstolper, der skal graves ned i jorden. Giftstofferne begrænser de trænedbrydende råd- og svampe-mekanismer. Men giftstofferne vaskes derved også ned i jorden. En gammel imprægneringsmetode, der ikke forurener jorden er at kulsværte bjælkernes ender. Råd og svamp går kun meget langsomt gennem trækulslaget, så de jordgravede stolper erfaringsmæssigt kan stå i år. Terpentin fås som mineralsk terpentin, der fremstilles af råolie og vegetabilsk terpentin også kaldet fransk terpentin, der fremstilles af fyrretræer. Begge er let kendelige på deres specielle lugt. Opløsningsmidlet citrusolie fremstilles af citronkerner og lugter af citron, men er ikke desto mindre hverken en olie eller citronsaft. Det er et lige så skadeligt organisk opløsningsmiddel som de andre to. Imprægneringsmidler til træ Trykimprægneringsmidler Når disse i en vis forstand ikke rigtige malermaterialer nævnes her, er det fordi en forskriftsmæssig påførelse af plast- og akrylmaling samt vandig alkyd/plastalkyd omfatter to forudgående behandlinger af træet med et indtrængende bekæmpelsesmiddel og en porefyldende grundingsolie, der begge indeholder svampegiftstoffer, fungicider. Først derefter påføres plast- eller akrylmalingen som et såkaldt toplag. Samlet set er plast-og akrylmalinger ellers nogenlunde arbejdsmiljøvenlige, når de påføres forskriftsmæssigt på udvendigt træ. Man bør være opmærksom på, at trykimprægnering og vakuumimprægnering ikke holder sig aktivt i særlig lang tid målt med den tidsalen, ældre bygninger erfaringsmæssigt skal kunne holde, f.eks. mindst 150 år. Man kan kun trykimprægnere og vakuumimprægnere det teknisk dårligste, løst voksede og mest vandsugende splinttræ, hvilket betyder at brædderne er ekstra udsatte for nedbrydning, når trykimprægneringen efter relativt få år gradvist ophører med at virke. 5

6 Trykimprægneret træ er ekstra hygroskopisk, vandsugende og dermed kvældende og svindende i skiftende fugtforhold, hvad der gør det vanskeligt at overfladebehandle og uforholdsmæssigt meget vedligeholdelseskrævende. Hvis det imprægnerede træ bearbejdes, f.eks. ved at der saves, bores, sømmes eller skrues i det, skaber man et ubeskyttet sår, hvor fugt, råd og svamp har frit spil i det dårlige, vandsugende træ. Trykimprægnering og vakuumimprægnering belaster miljøet under fremstillingen, nedbrydningen og bortskaffelsen. Vandig imprægnering med bor Stoffet boraks er et vandopløseligt salt, der har en svampehæmmende og svampebekæmpende effekt. Det har den fordel, at det kan opløses i vand, hvorved det for det første ikke kræver terpentin som opløsningsmiddel, dels kan trænge lige så langt ind i træ, som det vand, der er en af hovedårsagerne til råd og svamp. Borbehandlet træ må imidlertid ikke betragtes som en grundet overflade til f.eks. plast- og acrylmaling, fordi borsaltene ikke indeholder bindemidler, der fastholder det i træet. Bliver træet meget opfugtet, vil borsaltene blive vasket ud - og dermed forsvinde. Derfor er det vigtigt at borbehandlet træ overfladebehandles, herunder grundes med en grundingsolie med organiske opløsningsmidler. Bortset herfra er borholdige fungicider meget arbejdsmiljøvenlige og har MAL-koden Godkendte bekæmpelsesmidler til udvendigt træ Miljøstyrelsen har på sin hjemmeside en oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler til behandling af udvendigt træ: og_myndighed/bekaempelsesmidler/ Find+godkendt+bekæmpelsesmiddel/ GodkebtBekaemp.htm Mineralske imprægneringsmidler til murværk Kalkvand En mættet kalkopløsning (kalciumhydroxid) i vand indeholder 1 del kalk til 730 dele vand, svarende til 13,7 % opløst kalk, afhængig af temperatur, vandets hårdhed m.v. Hvis der befinder sig mere end de 13,7 % kalk i vandet, bliver blandingen overmættet, og den overskydende kalk vil bundfælde sig som det hvide i kalkmælk/hvidtekalk. Man kan derfor ikke forstærke kalkmælk med kalkvand under blandingen ved at bruge kalkvand i stedet for vand. Men man kan forstærke en forvitret og smuldrende overflade i kalkpuds, cementpuds samt kalk-, kridt- og sandsten, ved at påføre mange lag kalkvand på denne med mellemliggende hærdning i eet døgn. Vandglas Vandglas er et stærkt alkalisk bindemiddel, der fremstilkles ved smeltning af kvartssand med natronlud eller kalilud som flusmiddel. Natronvandglas og kalivandglas er en klar væske, der kan fortyndes med vand. Ved påstrygning på f.eks. forvandet puds hærder vandglas i løbet af nogle uger til et uopløseligt, hårdt og næsten glasagtigt lag, under indflydelse af luftens kuldioxid. I praksis benytter man forskellige specialprodukter, såkaldte silikatprodukter med vandglas og andre stoffer, hvor producentens forskrifter og anvisninger nøje skal følges. Halvdækkende malematerialer Ved at øge bindemiddelmængden (limstoffet) i forhold til pigmentmængden (farvestoffet) fås en lavtpigmenteret, halvgennemsigtig, såkaldt laserende maling, også kaldet lasur eller lasurmaling. Teknikken brugtes uhyre meget i kunstmaleriet, idet man f.eks. ikke kan male et drikkeglas, en menneskelig hud eller himlens skyer, uden lasurteknik.også limfarver, temperafarver og mineralfarver (kalkvandslasering) og sågar plast- og akrylmaling kan gøres laserende ved at øge bindemiddelmængden. I det følgende skal dog kun omtales de naturligt laserende produkter: trætjære, bejdse og træbeskyttelse. Selv om mange træbeskyttelsesprodukter i dag er heldækkende, så de i virkeligheden er en maling, omtales de her af praktiske grunde under kategorien træbeskyttelse Trætjære Trætjære er et naturprodukt fremstillet ved en tør destillation af fyrretræets safter m.m. Fremstillingen har siden jernalderen, og stadigvæk visse steder, foregået ved milebrænding af gamle fyrrestubbe og andet harpiksfyldt fyrretræ. Vi har derfor her i Norden meget lange erfaringer med fremstillingen, brugen og egenskaberne ved trætjæren. Den har bestået sin prøve i århundreder. Bl.a. har de norske stavkirker fra 1300-tallet altid været vedligeholdt med trætjære. En variant af trætjære er birketjære samt bøgetjære og asketjære. Trætjære af fyrretræ er dog erfaringsmæssigt den bedste pga. harpiksindholdet. 6

7 Trætjæret vikingeskibsstævn. Den upigmenterede trætjære er ikke særlig holdbar over for vejr og vind, slet ikke på et skib, så behandlingen skal gentages hvert år. Trætjæren er imidlertid pga. sin ofte lavteknologiske fremstillingsform meget varieret i kvalitet, farve og konsistens. Analyser har vist, at den består af ca. 500 enkeltstoffer, hvis sammensætning i tjæren afhænger af milebrændingens temperatur og hastighed. Blandt disse stoffer er terpentin, fenoler, kreosot, træsprit og trækul. Tidligere inddelte man trætjæren i klasser efter kvaliteten. Den lyse, tynde tjære, næsten klar som vand, der kom først ud af milen, var den bedste. Senere i brændingen blev trætjæren mere og mere sort af trækul, tykkere og med et større indhold af vand. I dag fremstilles meget trætjære industrielt ved en tørdestillation af forskellige træarter i en såkaldt retorterovn. Det skulle give et mere ensartet produkt, der dog hævdes at stå tilbage for den milebrændte trætjære i kvalitet. I det omfang man ved milebrændingen benytter f.eks. meget harpiksfyldte fyrrestubbe, renset for splintved og urenheder, er dette rigtigt. Der savnes i dag en kvalitetsnorm for trætjære, der f.eks. angiver harpiksindholdet, men som også deklarerer entydigt, hvilken træsort der er udgangspunktet, hhv. fyrretræ, birketræ, asketræ, bøgetræ m.fl. En industrielt fremstillet og renset trætjære har i dag MAL-koden 0-5. Se informationsbladet Trætjære Bejdse Bejdsning kommer af det tyske ord beizen, der betyder bide, idet de ældste former for bejdser var syrer, f.eks. svovlsyre og salpetersyre, der både bed sig godt fast i træet og samtidigt farvede overfladen grå, brun eller gul. Men syren ødelagde også træet, så man holdt snart op med det, men både navnet bejdse og syrebejdse har til gengæld bidt sig fast i malerfagets bevidsthed. Bejdser kan i dag være vandige bejdser, spritbejdser eller terpentinpetroleums-bejdser og fås i alle mulige farver. Farvestofferne er ikke pigmenter, men såkaldte anilin-farvestoffer, der er opløste i hhv.vand og sprit. De vandige bejdser er ikke vandfaste og kræver en overfladebehandling i form af en lak for ikke at smitte af. De såkaldte kemiske bejdser, hvor forskellige kemiske stoffer påført af flere gange danner en særlig slutfarve, benyttes ikke mere på grund af stoffernes farlighed. Den kendteste var den kulsorte Laboratorie-bejdse, bestående af to strygninger af det gule anilin-hydrochlorid og to strygninger af det grønne kobber-chlorat. Først når denne bejdse får tilført rå linolie, bliver den helt sort. Træbeskyttelse De såkaldte træbeskyttelses-produkter, hvorved forstås tyndtflydende petroleums-bejdser, tilsat lidt farvepigment samt svampebekæmpelsesmidler (fungicider), er ofte anvendte overfladebehandlingsprodukter til udvendigt træ. Deres fordele er, at de på grund af de opløste farvestoffer ikke danner en decideret malingsfilm, der kan skalle af eller skal skrabes, slibes eller aftages, når overfladen trænger til vedligeholdelse eller nybehandling. Den tynde bejdse dækker imidlertid ikke tilstrækkeligt for sollysets nedbrydning af træet, og svampemidlerne er ikke virksomme i særlig lang tid. Dertil kommer, at terpentin- og petroleum-behandlingen rent faktisk opløser og udtrækker træets egne vitale olie- og harpiksstoffer, og derved udpiner og svækker veddet. Resultatet er fremkomsten af kritiske soltørringsrevner i træoverfladerne, hvorfra vand kan trænge ind i de ubeskyttede dele af veddet og starte et råd- eller svampeangreb her. De dækkende, vandige træbeskyttelsesprodukter er i praksis det samme som plast- eller akrylmalinger og Behandling af trægulve med sæbespåner er også en både beskyttende og bevarende behandling. Se informationsbladet Overfladebehandling af gulve 7

8 opfører sig som disse. De dækkende, terpentinopløselige træbeskyttelser svarer i praksis til de arbejdsmiljøskadelige alkydoliemalinger fra 1950 erne og 60 erne. Da begge produkter imidlertid fortsat bærer navnet træbeskyttelse, til trods for at der er tale om en almindelig plast- eller alkydmaling tilsat en relativt forsvindende mængde svampehæmmende stoffer, skal de derfor nævnes her. Anbefalinger Hvis man vil have en gennemsigtig, blank lakeret overflade på træ, kan man vælge en klassisk kinesisk laktype som Tonkinlak eller Schellak, hvis det drejer om mindre genstande som håndlister, møbler, bordplader, bakker el.lign. Det samme gælder lakering eller blankning af malede døre, bl.a. yderdøre, gadeporte, paneler, vinduesplader etc. Her er Tonkinlak bedre end Schellak. Hvis det drejer sig om et gulv eller andre større flader, anbefales en vandig alkydlak - som alternativ til det bedste, en alkydlak på oliebasis, der som nævnt er arbejdsmiljømæssig problematisk. De vandige lakker har imidlertid en ringe vedhæftning til træet i forhold til de olieholdige lakker og de slides også hurtigere. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Farvekemi, uorganiske pigmenter. Fenge Hansen og Ole Ingolf Jensen. Gads Forlag, Kbh Gode råd om maling med traditionelle malingstyper. Søren Vadstrup, Raadvad-Centeret, Maleriets teknik. Peder Hald. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København Huse med sjæl. Søren Vadstrup, Gyldendal Træbranchens oplysningsråd: TRÆ 44: Maling af træ. Udvendig træbeskyttelse. Lyngby Links Information om Bygningsbevaring: Kulturstyrelsen Malematerialer I, Oversigt over malingstyper, egenskaber og produkter Malematerialer II, Heldækkende malingstyper til ældre bygninger Malematerialer III, Pigmenter og farver Afrensningsmetoder inde og ude Overfladebehandling af udvendigt murværk Overfladebehandling af indvendigt mur og puds Overfladebehandling af udvendigt træværk Overfladebehandling af indvendigt træværk Trætjære Maling med limfarve på vægge og lofter Overfladebehandling af murværk Kalkning Overfladebehandling af jern Overfladebehandling af gulve Farveundersøgelser Imitationsmaling lasering, ådring og marmorering Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bestemmelse af eksisterende malingstyper Arbejdsmiljøforhold ved afrensning af blyholdig maling Maling på træ med linoliemaling Spørgsmål og svar om linolie Spørgsmål og svar om linoliemaling Bekæmpelsesmidler mod råd og svamp Lasering med linoliemaling Linoliemaling og temperamaling på facader Maling med trætjære og trætjærefarve Maling med limfarve på vægge indvendige vægge Hvidtning af lofter med mosfarve Maling med temperafarver Maling med kaseinfarve Maling med svensk slamfarve Blank maling til bl.a. yderdøre Sæbeskuring af trægælve Miljøvenlig rustbeskyttelse af jern Spørgsmål og svar om overfladebehandling på facader Kalkning med hvidtekalk og kalkfarver på facader Kalkvandslasering på murværk Vedligeholdelse af træhuse Forgyldning på træ og jern Pensler BYG-ERFA, Byggetekniske Erfaringsformidling (Kræver abonnement og password) 8

9 Begroninger - alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Teknologisk Institut, Træteknik: Teknologisk Institut, Murværkscenteret: KOLOFON Titel Malematerialer IV Farveløse og halvdækkende malematerialer Oplæg Tekstoplæg: Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Maj 2012: Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT TRÆVÆRK

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT TRÆVÆRK OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT TRÆVÆRK Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der gives her, er dels at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt mindst belastende materialer og løsninger

Læs mere

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring TRÆTJÆRE Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Trætjære Trætjærens egenskaber Trætjærens anvendelse på bygninger Trætjære og arbejdsmiljø

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Opskrifter samlet, justeret og afprøvet af Simon Bordal Hansen Jernmønje (i stedet for blymønje) Jernmønje er en ugiftig blanding af linoliefernis

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM OVERFLADEBEHANLING PÅ FACADER Hvad skal man vælge af produkter til overfladebehandling af murværk og puds?

SPØRGSMÅL OG SVAR OM OVERFLADEBEHANLING PÅ FACADER Hvad skal man vælge af produkter til overfladebehandling af murværk og puds? Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring SPØRGSMÅL OG SVAR OM OVERFLADEBEHANLING PÅ FACADER Hvad skal man vælge af produkter til overfladebehandling af murværk og puds? af

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der gives i Information om Bygningsbevaring, er dels, at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af møblet er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Brødrene Andersens produktgaranti

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Sådan. træbeskytter du. udendørs

Sådan. træbeskytter du. udendørs Sådan træbeskytter du udendørs INDHOLD Træets venner og fjender 4-5 Et godt stykke forarbejde 6-7 Facader, gavle og hegn 8-13 Vinduer og døre 14-19 Terrasser 20-25 Havemøbler 26-31 Sprøjtemaling 32-33

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Vejledning. Vedligeholdelse af vore romanske kirker. Vedligeholdelse af vore romanske kirker

Vejledning. Vedligeholdelse af vore romanske kirker. Vedligeholdelse af vore romanske kirker Vejledning Vedligeholdelse af vore romanske kirker Vedligeholdelse af vore romanske kirker Arkitekt Povl Reintoft, som er bygningssagkyndig i Sydthy, Thisted, Morsø og Jammerbugt Provstier, har udarbejdet

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER

REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER Træ er et organisk materiale, som i nedbrudt form indgår i naturens kredsløb og medvirker til dannelsen af nye planter. Som byggemateriale har træ de fordele, at det

Læs mere

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE Verdi 3, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE TERRASSELIV Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det. Bare nyde og ikke tænke på vedligeholdelse,

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring MILJØVENLIG RUSTBESKYTTELSE AF JERN. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring MILJØVENLIG RUSTBESKYTTELSE AF JERN. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Rustbeskyttelse af udvendigt jern har altid været et stort problem, fordi jern er meget tilbøjeligt

Læs mere

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning Priserne gælder fra fredag d. 4. april til og med fredag d. 29. august 2014 Pinotex træbeskyttelse 10 l Classic transparent Traditionel

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Preparing today for tomorrow Indhold Ludbehandling..................... 4 Sæbebehandling....................

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Samsøs SAK. er det navnet på øens nye restaurant, der har som mål udelukkende at servere mad baseret på lokale

Samsøs SAK. er det navnet på øens nye restaurant, der har som mål udelukkende at servere mad baseret på lokale Tekst: Henrik Terney Foto: Brian Rasmussen Samsøs SAK Navnet har intet at gøre med den kendte filosof Søren Aabye KiErkegaard, men refererer derimod til den lokale korn- og foderstofforretning. Og så er

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Olie og maling til bevaringsværdige

SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Olie og maling til bevaringsværdige SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Olie og maling til bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Vejledning i Overfladebehandling af træfacader. juni

Vejledning i Overfladebehandling af træfacader. juni Vejledning i Overfladebehandling af træfacader juni Forord er karakteristisk for det grønlandske byggeri, at der i er træ til facade- konstruktioner. som er udsat for udendørs klima vedligeholdelse for

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Lejligheder i ældre ejendomme er oprindeligt indrettet i den samme stil som det hus, de ligger i. side 1

Lejligheder i ældre ejendomme er oprindeligt indrettet i den samme stil som det hus, de ligger i. side 1 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring Indvendig istandsættelse af LEJLIGHEDER af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 En indvendig istandsættelse af en lejlighed

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

REPARATIONER PÅ BLANK MUR

REPARATIONER PÅ BLANK MUR Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Mursten er ét af de mest robuste og holdbare byggematerialer, vi har. Der er masser af eksempler

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Ludbehandling................. 4 Sæbebehandling................

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF INDVENDIGT MURVÆRK, PUDS OG TAPET

OVERFLADEBEHANDLING AF INDVENDIGT MURVÆRK, PUDS OG TAPET OVERFLADEBEHANDLING AF INDVENDIGT MURVÆRK, PUDS OG TAPET Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der bliver givet i dette informationsblad, er dels at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering Væg- og Loftmaling 09 Alt til nybyg og renovering AcryMatic Coating ApS AcryMatic Coating ApS repræsenterer et stort udvalg af Jotun s produktsortiment. Produkter der ikke er i kataloget kan bestilles.

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

medfører, at der findes to forskellige mørteltyper: luftkalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Disse findes i 5 variationer:

medfører, at der findes to forskellige mørteltyper: luftkalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Disse findes i 5 variationer: MØRTEL OG PUDS Læskning af brændt kalk her på gammel vis i et læskekar, hvorefter den læskede kalk bliver siet og hældt ned i en frostfri kule, gravet i jorden. Deraf navnet kulekalk. Foto: Historic Williamsburg,

Læs mere

TRÆ TIL HUSBYGNING. Træsorter i ældre, dansk byggeskik. Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner

TRÆ TIL HUSBYGNING. Træsorter i ældre, dansk byggeskik. Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner TRÆ TIL HUSBYGNING Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner på ældre bygninger. Udgangspunktet for dette valg er, dels at der bør foretrækkes de miljø- og energimæssigt mindst

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

1. man fremstiller giftige stoffer eller produkter..

1. man fremstiller giftige stoffer eller produkter.. Meddelelse i henhold til 25, stk. 1, nr. 2 og 3 i lov om Kemiske stoffer og produkter jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996. Vejledning se side 2. Virksomhedens art navn indehaver adresse kommune

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere