+ Danefæ Ikke danefæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+ Danefæ Ikke danefæ"

Transkript

1 Hvad er danefæ?

2 Danefæ Ikke danefæ

3 Indhold Hvad er danefæ? Museumsloven 30, stk. 1 Mønter Værdifuldt materiale Særlig kulturhistorisk værdi Bronze Bly Jern Ben, tand og hjortetak Rav Flint Sten/ædelsten Keramik Figurer Ornamenterede genstande Runeindskrifter Helleristninger Skeletrester og tekstiler Danekræ Detektorfund Skuffefund Museumsloven 30, stk. 2 Danefæ tilhører staten Museumsloven 30, stk. 3 Danefædusør Dusør ved udgravningsfund Indlevering af danefæ Danefæ på museerne Dit lokale museum

4 Hvad er danefæ? De mange fund af danefæ kostelige guldringe, sølvskatte, mønter, m.m., som pryder Nationalmuseets udstillinger, kaster et eventyrligt skær over fortiden i Danmark, og for udviklingen i dansk arkæologi har landets gamle danefælov stadig uvurderlig betydning. Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten. Afskrift fra Jyske Lov (1241) 4

5 Museumsloven 30, stk. 1 Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi. Skal være mere end 100 år gammelt Yngre fund er hittegods

6 Mønter Mønter fra oldtid og vikingetid Mønter fra middelalderen, dvs. fra før 1536 Mønter i skattefund, dvs. flere mønter nedlagt sammen Guldmønter og større sølvmønter, f.eks. dalermønter, fra tiden efter 1536 Småmønter af sølv og kobber fra tiden efter 1536 Romersk guldmønt Magnentius, e.kr. Middelalderlig bronzemønt Christoffer II, Roskilde, Christian IV.s krone i sølv, 1618 Lerkande med sølvmønter fra Erik af Pommerns tid,

7 Værdifuldt materiale Alle genstande af guld og sølv Armring af sølv Vikingetid, ca. 900 e.kr. Guldhængesmykke Yngre jernalder, ca. 500 e.kr. Sølvskat fra Svenskekrigenes tid, ca

8 Særlig kulturhistorisk værdi Fortidsfund af mindre værdifuldt materiale kan alt efter type eller fundforhold være så betydningsfulde, at der er tale om danefæ. Følgende kategorier af genstande opfattes trods deres beskedne materialeværdi normalt som danefæ.

9 Bronze Bronzegenstande fra oldtid og middelalder Udaterbare bronzesmelteklumper, bronzeblikfragmenter o.lign. Simple bronzegenstande fra tiden efter 1536 Bronzeøkse (celt) Bronzealder, ca. 900 f.kr. 9 Dragtsmykke Middelalder, ca Bronzesegl Middelalder, ca Fibula (dragtnål) Yngre jernalder, ca. 450 e.kr.

10 Bly Blyvægtlodder, støbemodeller, tenvægte, pilgrimstegn, runebreve, segl og klædeplomber Udaterbare smelteklumper, blikfragmenter etc. Simple blygenstande fra tiden efter 1536 Pilgrimstegn fra Köln Middelalder, 1200-årene Pavelig bulla (brevsegl) Middelalder, Benedictus XII ( ) Klædeplombe fra Göttingen Middelalder-renæssance, 1500-årene Støbemodel til smykke Vikingetid, ca. 900 e. Kr. 10

11 Jern Jernvåben og værktøj fra oldtid og middelalder Udaterbare hestesko, søm, nagler etc. Simple jerngenstande fra tiden efter 1536 Værktøj fra vikingetid, ca e.kr. Våben fra yngre jernalder, ca. 500 e.kr. Sværd fra middelalder, ca e.kr. 11

12 Ben, tand og hjortetak Sjældne eller usædvanligt velbevarede sager af ben, tand eller hjortetak Ornamenterede sager af ben, tand eller hjortetak Simple redskabstyper af ben og tak, uforarbejdede knogler, tænder, marvspaltede ben etc. Dekoreret hjortetaksøkse Jægerstenalder, ca f.kr. Harpun af tak Jægerstenalder, ca f.kr. Spillebrik af hvalrostand Middelalder, ca e.kr. 12

13 Rav Ravsmykker og andre strand- eller jordfundne genstande af forarbejdet rav Naturrav uden forarbejdning er ikke danefæ, men kan være danekræ, jfr. s. 23 Hængesmykke Jægerstenalder, ca f.kr. Thorshammer Vikingetid, ca. 900 e.kr. Uforarbejdet rav er ikke danefæ Tertiærtid 13

14 Flint Depotfund, hvor flere flintgenstande er fundet sammen Usædvanligt store eller specielt udformede flintredskaber Enkeltfundne flintøkser, dolke og andre flintredskaber Depot af flintøkser Bondestenalder, ca f.kr. Enkeltfundne flintøkser er ikke danefæ Bondestenalder 14

15 Sten/ædelsten Importerede stensager af f.eks. amfibolit, fedtsten, jet og krystal Metalsmykker med indfattede smykkestene Stenskulpturer og helt usædvanlige former for stenredskaber Almindelige stenøkser, kværnsten, knusesten, hvæssesten etc. Økse af centraleuropæisk amfibolit Jægerstenalder, ca f.kr. Støbeform til bronzeøkse (celt) af norsk fedtsten Bronzealder, ca. 800 f.kr. Romersk ring-gemme af karneol Jernalder, ca. 300 e.kr. 15

16 Keramik Kar og skår af usædvanligt udsmykket eller importeret keramik Figurer og plastiske fremstillinger i keramik eller tegl Alm. potteskår Bygningstegl, munkesten og tagsten Torso af Kristusfigur Middelalder, ca Skål af romersk terra sigillata Ældre jernalder, ca. 200 e.kr. Stenalderkar Bondestenalder, ca f.kr. 16

17 Figurer Figurer og plastiske fremstillinger i sten, metal, ben, rav, keramik og træ Bronzefigur Jernalder, ca. 400 e.kr. Ravfigur (bjørn) Jægerstenalder, ca f.kr. Helgenfigur af bronze fra Limoges i Frankrig Middelalder, ca

18 Ornamenterede genstande Sten, ben, rav og andre genstande med plastisk dekoration eller indridset ornamentik Ornamenterede potteskår af almindelig oldtids- eller middelalderkeramik Ravsmykke Jægerstenalder, ca f.kr. Udskåret bengenstand Middelalder, ca Ornamenteret hjortetaksøkse Bronzealder, ca. 700 f.kr. 18

19 Runeindskrifter Sten og andre genstande med runeindskrift Ribben med runer Middelalder, ca Runesten Yngre jernalder, ca. 700 e.kr. Runebrev af bly Middelalder, ca

20 Helleristninger Sten med helleristninger Sten med (kun) skåltegn Helleristningssten Bronzealder, ca. 800 f.kr. 20

21 Skeletrester og tekstiler Tekstilrester, menneskekranier og skeletdele fra mennesker fundet i moser og vådområder Uforarbejdede dyreknogler er ikke danefæ, men kan være danekræ, jfr. s. 23. Afskåret hårfletning Ældre jernalder, 300 f.kr. Fragment af vævet uldstof Ældre jernalder, 200 f.kr. Kranium af moselig Ældre jernalder, 200 f.kr. 21

22 Inspireret af loven om danefæ indførtes i 1989 begrebet danekræ som betegnelse for jordfundne naturskabte genstande af enestående naturhistorisk værdi. Ligesom danefæ tilhører danekræ staten og skal afleveres til et af statens naturhistoriske museer, f.eks. Zoologisk Museum og Geologisk Museum. I lighed med danefæ udbetales en dusør til findere af danekræ.

23 Danekræ Sjældne eller meget velbevarede fossiler forstenede dyr og planter Hele dyreskeletter, eller større dele heraf, samt sjældne hele kranier eller dele af kranier fra istiden og tiden herefter Mineraler med sjælden sammensætning eller forekomstmåde og krystaller af usædvanlig størrelse eller form Kranium af steppebison Sidste mellemistid, ca f.kr. Forstenet skildpaddehoved Tidlig tertiær tid, ca. 55 mio. år Meteorit Fra solsystemets skabelse, 4,5 mia. år 23

24 Detektorfund Metalgenstande fundet med metaldetektor er ofte danefæ og vurderes som andre metalfund Rekognoscering med metaldetektor bør kun ske med tilladelse fra lodsejer eller forpagter. På fredede fortidsminder og i statsskove er brug af metaldetektor forbudt.

25 Skuffefund Der er ingen forældelsesfrist for danefæ. Genstande fra fortiden bliver vurderet som danefæ, også selv om det er længe siden, de blev fundet, eller de stammer fra et dødsbo. I så fald betales danefædusøren til genstandens nuværende indehaver. 25

26 Museumsloven 30, stk. 2 Danefæ tilhører staten Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet. 26

27 Museumsloven 30, stk. 3 Danefædusør Nationalmuseet udbetaler en godtgørelse til finderen. Godtgørelsen fastsættes af Nationalmuseet under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret fundet. Nationalmuseet fastsætter størrelsen af en eventuel danefædusør. Det er kun finderen af danefæ, som har ret til at modtage dusør. Ejeren af den jord, hvor danefæ er fundet, har altså intet krav på danefædusør. Danefædusører er efter gældende regler skattefri. 27

28 Dusør ved udgravningsfund Museumsloven tillader ikke udbetaling af dusør til museumsmedarbejdere, som finder danefæ i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. Til gengæld kan Nationalmuseet vælge at udbetale en tilsvarende dusør til den ejer eller forpagter, som bruger jorden, hvor undersøgelsen er foregået. 28 Middelalderlig bronzemønt Christoffer II, Roskilde,

29 Indlevering af danefæ Oldsager, som skønnes at være danefæ, kan indleveres til et lokalt museum. Adresser på arkæologiske museer: museer/index.jsp Fundet kan også indleveres direkte til Nationalmuseet, hvor den endelige vurdering af danefæstatus foretages. 29 Dragtsmykke Middelalder, ca. 1100

30 Danefæ på museerne Danefæfund har stor betydning for udforskning og formidling af vor fælles kulturarv, og genstandene udstilles gerne på Nationalmuseet eller på det lokale museum. 30

31 Dit lokale museum Næsten alle oldsager har kulturhistorisk interesse også genstande, der ikke er danefæ. Det er derfor en god idé at lade alle oldsagsfund registrere på det lokale arkæologiske museum. Adressen på dit eget lokalmuseum kan du finde på: museer/index.jsp Se mere om danefæ på Fragment af vævet uldstof Ældre jernalder, 200 f.kr. 31

32 Dekoreret hjortetaksøkse Jægerstenalder, ca f.kr. 32

33 Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: F. Hendriksens Eftf. A/S

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge

danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge kongeriget danmarks penge 1. UDGAVE, 2. REVIDEREDE OPLAG, AUGUST 2012 danmarks nationalbank indledning sikre penge Sedler og mønter er mere end blot papir

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN

Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN Viden om penge Forfattere: Jørgen Korsgaard, Jørgen Uhl Pedersen og Gert B. Nielsen Grafisk tilrettelægning: Bjørn Rasmussen Grafik Omslag: Finansrådet Fotos: Marianne

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub

Holbæk Arkæologiklub Holbæk Arkæologiklub Åbning af Holbæk Museums ArkæoLab Nyhedsbrev forår 2013 Bestyrelsesmøde Det var tid at afholde bestyrelsesmøde den 11. marts, og her var det tid at planlægge de aktiviteter, der skulle

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Forskningsdatabasen en tids maskine

Forskningsdatabasen en tids maskine Et forskningshistorisk forsøg på en tidsrejse i relationelle databaser af Jette Rostock At foretage tidsrejser er som de fleste ved, ikke muligt i 1998 var arkæologi-studerende Anne Sophie Hansen dog alligevel

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Madpakken - fra Oldtiden til nu

Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakkens historie Har du en madpakke med i skole hver dag? Hvad er der i den? Måske forskellige slags spændende brød og pålæg? Men sådan har madpakken ikke altid set ud.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere