. >,. :,: ", ~~. ,'o./~ om hvad der er' RENE K. LARSEN. så ~sitiv og ligetil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". >,. :,: ", ~~. ,'o./~ om hvad der er' RENE K. LARSEN. så ~sitiv og ligetil."

Transkript

1

2 SLMARLON & JAcrAEST pr./esen'!'erer.. >,. :,: ", ~~.,'o./~ BO JØRGENSEN Ammen er det ikke bare hel t (0l!Ykt så sø'j han er, Og især da når han er træt så har han bare det mest runqry2eede sø'jes te skitta'ertræk man kat se. Ham Bo er bare GO'. Anshv. redakteur Bo Jørgensen Redaktion/produktion: Bo Jørgensen Rune L. Christensen Jesper Riis Rene K. Larsen Faste journal ister: Hans B. Petersen Kim Petersen Kristian List GRO NR.: SLMARLLON Egumvejens Skole 7000 Fredericia Alt materiale bedes sendt til: Bo Jørgensen ndre Ringvej 193 1TH 7000 Fredericia Tryksted: DS-Tryk, Fredericia OPLAG: 250 Denne publikation er omfattet af loven o~havsrel Gengivelse det være ~ig i en hvlken som helst form: ElektrOnisk. kanisk, Fotografisk. må kun ske med tilladelse af RAVNEN..ellers er det fejt! RUNE L. CHRSTENSEN ammen han man er nu en flink fyr. Ammen det er han atså t og jeg.er ligeclad om noj!en siger at 'fian ser farlig ud O[ ~h det der. Det drejerosig ikke om, om man gar 1 dametøj, det er et spø~ om hvad der er' RENE K. LARSEN Ammen det er belt vildt. Han er sa rar, ammen han er virkelig så ~sitiv og ligetil. Du hører alarig sladder fra hans yndige mund. Dreng eller Rige, jeg er ligeglad. aet skat han ha' JESPER RS Ammen det er helt utroligt. Altid et smil i øjenen og et glimt i håret. Aldlig far man et beskidt svar eller bander, sådan er han slet ikke, heller ikke når han er fuld. Tak til Svend Riis & FranckWagnersen for brug af Mac'er, lokaler, samt kaffemaskine. mørke-kammer, fotopayir t klip, klister og mikroovn. Envidere ma vi på reaktionen takke de 2ldubber der har givet os tillid og magt til at redigere og udgiver dette blad. N ikke nærmere givne grunde takker vi de små tryllekunstnere der har lavet computerne, hele flokken på Lucas Film. Tak for ndiana Jones og Star Wars. Tak for vandet og solen og jorden og radiserne i den bløde forårsmuld under de små børne-fødder, Tak for mad på bordet og for søvn... SHT -JA- EN SENG

3 r Leders in the night Exchanges textes lovin t at first sight Bah Bah, Bah Bahbabba Ja, meine.damen und Herren, velkommen til Ravnen nummer 5. Dette det første nummer af Vejle Amts spilmagasin for Rolle.- og Brætspillerer. avnen udg~es fr,a og med dette nummer af Sd... marilio~, Fred~ricia Rolle- og.. Brætspd.Forenng, og, Jac~a E~t. Alea, Vejle Yl R~nespilforenlng. ha,r på redaktl.onen delt o,s på l 2 geogr,afiske t~kst ~,mråder, s~n:t meget naturhgt ~hver Fredenca og omegn, og VeJle og omegn. Dvs. vi er 2 der ser det som vores rollespilsmæssige fo~em1neste opgave at underrette!,t~res.serede i hvad der rører Sg sptlverdenen. Ud fra te!<stnæn~den at dømme sker der kke det hejt fede i Vejle; jeg har f!emlig i~ke. modtaget l skållet btt fra mn tekst leverandør "up north l; omvendt har jeg heller ikke kunnet få fat j ham ~ så der kan være en godt forklaring. Det yar ikke ment som en nedværdnlng, snarere en forklaring tude f?r-. håbnin&sfulde,!ou~spiner!el ejle, der, ve] kke Uflmehgt, har set frem til at høre om,ue om ægninger/plan r der ifg. rygtet pryd r dagsordenen i ~'~J a.cta tt N o~ om det, men som et sidste ord l sagen, kan j g igen kun opf~rdre ~l1e aer mene~ de har ~oget ~lovt, l~teressant, nformatjvt og kke mndst spilrelevant stof til os. Til alles ros, skal det da siges at vi har modtaget og stadig modt?-ger en del stof, som mere: eller nllndre. uopfordret kom,mer fra rollespilere, ~undt.om! iat!ttet.lige et par pra ktlske ting tl dg, d~r. allerede nu ved at du vl give dt bidrag til den lokale spilverden:n. Vi modtager megt gerne tekst l?3 disketter 3,Su,el. 5 1/4 u. Vi har l reda~.ionen mu1i~ed for atlæse praktisk talt a. ~ le diskfo. rmater (Arniga; PC; Macintosh) oghar. adgang til alt fa Word P e re et tl Quark Eks.sp!ess. For at have noget at sarnmerillgne med er en ravn~n side, uden ill ustr at ion er/ove rs krift B~es (tegn). Det skal selvfølgel ig ikke forståes sådan ~t vi kun vil have tekst på,elektronl" ske medier, men det at vi ikke skal bruge tid på at taste alene lan~e tek. ste.r ~na, giverios d~t mere tid/ energ ttl at lave layout. Fra PR-Mandens lærebog: H'eUere en pantefogde i hånden 1 end pantefogeder på taget. Le Redakteur (

4 _ns Sammensurium fra Politiksen Okkulte Leksikon. En vamp~ i forlkeovertro n. r t genfærd, der forlader sin grav om natten og suger blod af sovend mnnesker eller enlige na vandrere'l. Med dette blod for d n styrke til at opretholde en form for liv, o og nar man åbner graven, vil man finde den døde krop fuldstændig som verden levnde, helt. uberørt af forrådnelse. D r r flere måder, hvorpå man blive vampyr: Dels kan aet være arv ligt, d s kan man c dømmes dertil aller de v d fød. len ved f.eks at vær fød j sejrsskjorte eller uden for.. gt - skab. Desuden er d t en m g, udbredt opfattelse a, h ks k. tter, varulve forbryd re el.lign. vil blive vampyrer., f t r. døden. Vor moderne verson Slgl r derimod at enhver der bliv r biat af en vampyr, selv bliver til en fter sin død. Ef t r b, gravel en ligge vampyren g m i sin gravet stykk,tid, og først der f ter b gynder d n at forlade den om n '. n for at prede skr k og r d -], blandt mennesk h den. an h, r, Last ~t sil came to,'. )' e cl love C8ffie in &J, roft1y she canr; timl her eel made 00 dm And s. e laid her hand on ~ cl,. h diclsay t w~11 not be now Tilla w dc1in8 day dog adskil] ige metod r til at. ikr ' sig mod vampyrer, og en af de almindeligste er at grave lig. t op, og hugge dets hoved af. gen,ridige tilfælde kan man også slå t øm gennem hovedet, k~~m _ hvidlø$ l lgets muna, All About Eve, J 987. hamre n pæl genn m hjertet e1l. r ta~ d t udo n de i to. Vampyrtro n om vi k nd r d n i dag, r før t tart t omkring d t 15. å hundr - de i øt uropa,.' d le Rum ni n og alkan tat. r ne, hvor man heh op i v -rt århundrede har haft r t ag r hvor folk på det grusom t m d ov. n nævnte metoder har skalnf ret form odede vampyr -lig.!ro rå n vampyrerne er form nt 19 op t t af c:vertroisk angst b?s r t på nogle fa vage kendsgernng f. D t kan således tænkes, at troen P? vampyren er styrket af ijfælde med skindøde, der ef t r at v r lagt i kiste~ er v~gnet op og har haft heldll,at bpp, ud, af b - givenheder om ma s ' ord 11 r meget bestial ke mord l, m o k. af d~ t faktum at ikke all lig går i

5 J J, forrådnelse og altså kan ligge i indtørrede, men uskadte i -arevis efter begravelsen. Desuden har der i sjældne tilfælde været tilfælde hvor lig er blevet gravet op o~ fjernet fra.deres grav;.hvilket var skkeret bevs for deres ldentitet som vamp)'!. Det bør her nævnes at folk dengang helt og h~ldent fik rygter og his~ori~r f~a rejsende, og så kan en hlle fjer JO hurtigt blive til fem høns. Rygter var der masser af, men konkrete eksempler var d.er st~r mangel på. Anderledes almndehgt var desværre ofrene for de kolosale pestepedemier, der hærgede Europa i midde1alderen.,olk sygnede bare hen og døde, og dette var jo netop de typiske symptomer på en vampyrbesmittelse. F.eks. da Serbien i ramtes af pesten, blevadskellige lig gravet op og bearbejdet mod deres hærgen, og det var ved denne masseaktion, at vesteuropæere gennem rejsende for første gang hørte om vampyrisme. Historerne inspirerde så forskellige skribenter som Goeth e, Tolstoj, lord Byron og Alexandre Dumas, og i 1847 udgav Thomas Prest sin bestseller Varney the Vampire er the feast af the blood, der ligefrem svælgede i blodtørstige vampyrer. Denne blev først trængt i baggrunden i 1897 ~ hvor det irske medlem af Golden Dawn, Bram Stoker udgav sin berømte roman Dracula /~",. './ "'". ~! ~~ ~' r!;: jf ',/ li /. ~~'\<.", '' u ; >... l ',, :! t! \, 1'. llli. \,. ;

6 R A C U L EN ANMELDELSE AF RUNE L. CHRSTENSEN " Therefore write th is in case... Take the papers that are with this, the draries of Harker and the rest, and read them, and find this great undead, and cut of( h is head or bum h is heart or drive a stake through t, so that the world may rest from h 1m. " Van Helsing, Brum Stokers Dracula -Hold da kæft den var flot, - Det var dog det arves te bræk, -Næ gi'mig Klaus Kinski, -Jeg har lyst til at skrive et scenarie, -Hvad skete der tilsidst, jeg faldt i søvn, Jeg er liderlig... ba, ba, ba... Kommentarerne føg gennem den kolde januarl uf t, talrige som snefnug over karpateme. Vi storkede ud af mørket, kultvenneme og jeg; efter at have tilbragt to timer meden af tidens mest omtalte film. Jeg selv var en indre storm af folvirrede meninger der råbte i mu nden på hinanden, men en stemme råbte lidt højere en de andre: Hvad vil du skrive i din anmeldelse?... Hmmm?... - Jeg aner det ikke, svarede j eg. om den nye Draculafilm er fed, eller ganske enkelt en fejl. Lad os starte med "the man hamselv", Gary Oldman i rollen som Dracula. Sidst vi så ham, var i Oliver "Slambanan" Stones "JFK", hvor han spillede Lee Harvey Oswald, en rolle uden alt for mange replikker. Men jeg skal ell~rs love lor at han tager revance. Dracula. Oldman bærer præg af en en klassisk skoling, samt en endnu ikke fuldført omskiftning fra de skrå Shakespeare brædder til filmærredet Han er ung, ambi- " Nu har jeg så grundet over filmen, i en uges tid, og jeg har i skrivende stund ikke gjort op med mig selv

7 , tiøs, lidenskabelig, og et fortræffeligt valg til Dracula. Nogen vil måske sige at han snakker sine ofre ihjel, i stedet for at bide dem. Han fremtoner som en virkeliggørelse af det gamle træsnit vi ane har set af den autentiske Dracula, og dett e er en af filmens virkelig vellykkede ideer. Problemet er bare at han minder om en elskovssyg myg, i forhold til den blodtørstige Dracula vi alle bærer i vore hjerter, kort sagt for meget Romeo, for lidt svin. Abraham Van Helsing, alias Anthony Hopkins, nååårh ja det er ham psykopaten fra ondskabens øj ne, ja nan er jo altid go'. Gu' er han så, men ærligt talt, jeg havde ventet m ig meget mere af den gode herr doktor, at optræde irrationelt og tiltider psykopatisk er åben bart nutidens største kriterie for at blive respekteret som en stor karakterskuespiller. Godt ord igen, Hopkins er også perfekt til sin rolle, men han virker aesværre uengageret. teenagepiger, med hang til indianske træk,s yndlingshelt Keanu Reeves, som helt bestem t må være verdens kedeligste skuespiller. Ham gider vi simpelthen ikke spilde spalteplads på. Jeg tvivler på at han nogensinde kommer over "Point Break" stadiet, " You gottago doown maan". Francis Ford Coppola har selv udtalt at han for en gangs skyld ville slappe helt af, og lave en kassesucces. Vi takker for ærlighed en. Dracula er en afskyelig flot film, lad herom ingen tvivl herske. Okay, ellers var vi også blevet sure, ingen overraskelser der. Klipningen derimod er i en klasse for sig, suggestiv, syl!1bolsk ud i det drømmeagtige, grafisk, og, i rouen som Mina finder vi den smækre Winona Ryder, kendt fra film som "Beetlejuice" og "Mermaids". Dette må være nendes første ser iøse rolle, og hun klarer sig ganske fortrinligt, et par år mere på bagen, og de sidste rester af ungdomsfilmenes slimede saft vil være tørret ind bag hendes ører (Som i øvrigt burde rettes ind) Freedom ef speech!!!,.', :.: Hendes forlovede, den unge Jonathan Harker, spilles af alle

8 - meget fantasifuld. Desværre er hele denne festbanket af billedguf jævnt fordelt på hele filmen, som ~ld på en drømmekage, det er flot hele tiden, på bekostning af dynamikken. Ligesom i Godfather benytter Coppola det han kalder Shakespeare vold. Det går i korte træk ud på følgende; vigør det ikke så tit, men når vi gør det, så gør vi det fandme! Det er et godt princip, og det virker også nogenlunde i denne sammenhæng. stedet for H Kærlighed dør aldrig" kunne de med sindsro have skrevet: " De forbudte bid - bliver det frækkere er det ikke længere vampyrisme u Vi kan lige så godt indse det, dette er noget nær en regulær pornofilm for astætikere Oige noget for vores nye kultur minister).. Den er så smækfyldt med sex, og sexsymboler at det halve kunne være nok. Van helsing er sexgal, Drac er ligeså, selvom ha n siger det er kærlighed så tro ham ikke piger, han er en fyr. Harkeroplever sit livs mest nedslidende uger sammen med de kvindeli ge yampyrer på. Draculas slot, han blver rent faktsk gråhåret. Som glasuren på kransekagen (for nu at bruge et utvetydigt sexsymbol ), antyaes et lesbisk forhold mellem mellem Mina og Lucy. Hov, hende havde vi nær glemt, hun er faktisk rigtig god, synd vi ikke ved hvad 11 un h edder. Udover de slibrige sexinsuina tioner må filmen siges at følge historien ret godt, bortset fra \ atmina skulle være en reinkarna \ tion af Draculas bortgangne hus tru, og dermed danne grundlag for Draculas grænseløse kærl ighed til hende. Men hvad er det som Coppola vil fortælle?. Som han selv sagde til sine skuespillere under et indledende møde: " Folk vil spørge, hvorfor fortæll e den garn l e h istorie en gang til, hvordan kan vi give den et nyt aspekt? " Hvorpå alfe skuespillerne fik mulighea for at ændre manuskri ptet efter deres egne ideer, og måske er det her noget er gået galt. Alle elementerne er der for at lave en forrygende film, mery på en eljer anden måde er der en dlsh annan l m ell em filmens høje ambitionsniveau, de gode skuespill ere, den evindel ige kærlighed, og de ret så billige splatterkostumer Dracula ifører Sg, henholdsvis ulv og flagermus. V skal ikke være for hårde ved filmen, hvis det bare havde været en traditioneldraculafilm med nutidens teknologi i ryggen var vi sikkert blevet skuffede. Dette dilemm a døjede jeg meget med,

9 hvad var der egentlig galt. Pludselig slog det mig. To væsentlige ting m.anglede. For det første: al sin præsta... tionsiver har Coppola glemt det allervæsentligste, det eneste vi biografgængere kan forlange af en film der bærer titlen H Dracula", nemlig uhyggen. kke en eneste gang i de to timer filmen yare~e, følte man et nakkehår rejse Sg. Det kan skyldes at man kender historien, og at der derfor ikke,er nogen overraskelser at h,ente - Gu kan det ej - en god instruktør skal kunne fortæl)e.hans og Grethe så folk får sved 1 øjnene af skræk, og Dracula vat ikke mere uhy,,ggelig end et afsnt af "Young nolana Jones". Fejl nummer et Francis. Fejl nummer to, og måske den all ermest utilgivelige, hvad er det er det mest centrale i en narkomans liv, korrekt svaret; -junk. log i en vampyrs?.. Nemlig, der var gået utroligt let henover blodets magt. Det havde været mærkeligt hvis Christane F. havde haft undertitlen: Liebe am Bahnhof ZOO. Fat det! Det er blod det handler om, ikke kærlighed. Men okay, måske er det genren der er for ugæstfri, for anderledes tænkende. Og det må under alle omstændigheder betragtes som modigt at Coppola tør ændre på vores opfattelse af Vam.pyren over alle vampyrer. Den. endelige dom må være: Flot udført, misforstået emne, og der gives ikke point for at ophidse cencor seksuelt.

10 af Datamatiker Søren. En yann sommernat samledes 3 gent på os: "Gør os ikke noget. gæve rollespillere og deres Dun- Lad os i fred. u Han ligner en geon Master i en lille hyggelig. typisk bonde, og hans blik fortællejlighed i Haderslev, lidet anende ler mig, at han er mere bange for, at den snart skulle danne rammen at der skal ske noget med kone om et skrækindjagende og nerve- eller barn, end med ham selv. Han pirrende Ravenloft eventyr. stirrer ængsteligt på min sorte kap-. pe. Jeg prøver at lade være med at Efter det indledende benarbejde stirre koldttilbage, og overbeviser gik vi i gang. Jeg vil ikke gennemgå #ham om, at vi ikke er farlige. måden hvorpå, vi kom til Raven - hvet ~tilfælde ikke for ham. Endnu. loft, men blot sige at den var mindst ligeså fantastisk som resten af eventyret. Da vi nåede Ravenloft, var stemningen efterhånden ved at være opbygget. Gardinerne var trukket for, sp'illere og DM sad om bordet i det lille, men hyggelige køkken. S~}?gerl1e dansede aeres dødsdans i det Kul sorte rum i takt med stearihlysets blafren (som var placer et bag DM screenen). Vi kunne ikke se ret meget på vores papirer eller terninger, men det var heller ikke nødvendigt. Det her var rollespil, ikke Yatzy. "... vi spæner gennem skoven; mod det hvide lys forude. De røde øjne er lige bag os. Vi når døren til den lille hytte, lige inden den bl iver lukket, styrter ind, og hamrer døren i bag os. Hytten er befolket af en mand, hans kone og deres lille barn. Manden ser rædselssa - Varulvene hamrer imod døren, og Diergal har svært ved at holde den fukket. Storm hjælper ham, og sammen får de sat slåen for. Manden begynder at finde brædder, søm og en hammer frem. Han går i gang med at hamre et vindue til. Da han griber efter det et nyt bræt, smadres vinduet og en behåret arm med blodstænkede klør kløver luften over hans hoved. Han falder forskrækket bagover, men overvinder sin ræasel og fortsætter arbejdet. Storm og jeg er gået i gang med det andet vindue. Diergo tager døren. Konen kikker med bange øjne på vinduet, og går så hen til vuggen~ for at se tit babyen, der hyler som en stukken gris. Varulvene prøver nu en ny taktik. stedet for at hamre deres kløer mod vinduet, tager de nu tilløb, og kaster hele deres kropsvægt mod

11 vores barriere. Brædderne ryster, og glassplinter flyver klirrende til ane sider, da den første hamrer mod vinduet. Der sker dog ikke nogen videre skade. De bliver ved, men brædd,erne holder. Pludselig smadres vores konstruktion, og et hæsligt ulvelignende ansigt stirrer på os. Det udstøder et brøl, da den finder ud at, at den ikke kan komme fri. Storm er hurtig. Han styrter hen mod vinduet og p[anter et sølvkors i panden på væsenet. Den snapper vanvittigt efter ham med dens savlende gab og udstøder derefter en sidste opgivende klynken... ~l Endeligt sikre Vi læner os småpustende op af væggen.e, og beundrer vores v~rk. "La-d dem bare prøve at bry... ' Stonn afbl)'des at ethalvkvatskrig. Vi snurrer rundt og ser kvinden stå med blodet boblende ud af munden. Hendes øjne er opspilede, og hun presser hænderne mod maven. Blodet siler ud mellem fingrene på hende. Hun pr4ver at skrige igen, mens hun stirrer på varulveungen, som spræ tter sig vej gennem hendes indvolde. Men da hendes lunger allerede er fulde af blod, bfiver det ikke til andet end en halvkvalt gurglen. Varulveungen kommer i~e.nnem, o~ kvinden falder livløst td Jorden... Vores GM trækker læberne tilbage og fremviser, i et ulveagtigt smil, sit imponerende tandsæt, som ser enanu mere uhyggeligt ud i den temmeligt dæmpede belysning. Han hamrer tænderne sammen, så emaljestumpeme flyver til alle sider, og begynder En lille dråbe savl løber ned ad hagen på vores GM, da han i et øjebliks ophidselse udstøder lyde, s?m jeg hverken kan eller vil g~ngive her. Sveden begyn. der at V1se sig på spillernes parider. Om det er det varme sommervejr eller spændingen er svært at sige.

12 derefter at]ave l'slashende" bevægelser med begge anne. Vi rejser stearinlyset op igen og fortsætter. Jeg kaster et blik over på manden, som udstøder en smertefyldt hulken. Rædslen er som mejslet i ansigtet på ham. Han skriger desperat, som for a t påkalde guderne til at_hjælpe hans døde kone. Selvfølgel g forgæves. Da virkeligheden endelig trænger igennem tu ham, fortrænges fiuven fra hans ansigt, og han styrter om på gulvet. Død af chokket over sin kones dramatiske afgang fra denne verden, og hans oabys p udselige transformation. Så meget for hans hjælp. på den igen Varulveungen ignorerer total t m~nden ogspring~r hen mod Dlergol, som undvger den. Den vender sig o ~mkring og blotter sine savjdrypp.ende tænder.. DiergoJ laver,et udfald mod den med sine sværd. Den undviger nemt hans angreb og kaster sig hen i nærheden af vuggen, hvor den døde kvinde ligger. Pludseligt rejser hun sig op i et ryk og flyver hen mod mig. Jeg skrger i rædsel over det groteske syn, som møder mine øjne. Hun er stendød, indvoldene hæng,er ud af den flænsede mave, men hendes arme,er udstrakte., Jeg besvim:er s kundetfør, hun rammer m tg..,.." tikken kan høres. Et smil seiner om DMen's læber, da han fortsætter. Da,:,arulven ser, at teg er ':lkampdygtig, bevæger den sg h~ over til mig, for at give mig nådes... stødet. Da den næsten er ovre ved m!g, lykkedes det Diergo} med en fejende bevægelse at smide den over mod den modsatte væg. Varulven brøler vredt" og springer mod Diergol, som tilføjer den nogle grimme sår, der dog på ingen måde er fatale, da varulve (som aue jo ved) kun kan dræbes med sølwåben. Varulyen koncentrerer sig n u igen om mg. Den vælter den døde kvinde væk, og har nu fri adgang til m in blottede strube. Den når Hgeat få fat med tænderne, da Diergol flår den væk, og hamrer en sølvmønt ind i de sår; som han gav den. Varulven kommer med en forpint hylen, beyæger sig væk, og falder om. Endelg død. Jeg, derimod, er stadig bevidstløs, og vågner først flere timer senere. Hvordan jeg overlevede (for det gjorde jeg skam) sammenstødet med varulvens stinkende gab skal ikke røbes her... " Eventyretgår videre, men denne del slutter her. Der er fuldstændigt stihei den før omtalte lejlighed i Haderslev. kke en gang køkken urets evindel ige

13 Kasseren Det lyder li~t groft. men sådan er det også ment..<ontingent. ja vi kend~r det alle og V had~r det al~e. Men det e~ nu sådan dagens Danma:k og resten af verdel1 (ne!. Gnndsted), at Vll man nyde ma man spytte l kassen. Dette gæ der også dig kære medlem,af SLMARLON, formand eller droid, kasserer eller vampyr, vi må abe harke i den slunkne klubkasse. vedtægterne står, at hvis man i 2 måneder efter fastsat ~ontingentbetaling, ikke har betalt kan man ikke betragtes som gyldig medlem. Nogen er jer er også blevet konfronteret med en sød rykkerskrivelse. En de] af nævnte individer har da også betalt, men 61 % af alle medlemmer i SL MARLON mener stadig at kontingent er det værste og betaler derfor ikke. Jeg har tænkt på hvordan man nu bedst kan indkreve kontingentet. Jeg startede med at sende girokort ud. Tja. Så sendte jeg rykkere ud. Tja. Nu tænker jeg på at leje store Per, ham med hænder så store som ~ju!kapsler.tja. Jeg har også ove.rvejet ~t stable en Gestapo-lignend~. nstitutton på benene, men helt ærlgt, er V11kke alle mennesker, "voksnel, er V ikke alle udstyret med en el1er anden form for hjerne og ved vi ikke hvor der er et posthus.

14 Fra omkring middelalderen og frem til begyndelsen af det 19. århundrede, var hekseja,gt en yndet "fritidsbeskæftigelse" for kirken og,de gejstlige personer samt for hver menigmand.. For godt 1000 år siden var disse troldkarle, kvaksalver,e og kættere vel anset tor deres status som h ea-, lere og magthavere. Men efter Reformationen skete der ting ogsager! Den meget kristne - men ikke særlig barmhjertige., kirke, overbeviste hurtigt folk om, at hekse s. lod i. ledtog n:ted selve. s te. DJævelen. Og med dette budskab lndprentet i folks b,evidsthed, varder en smal sag for dem at finde syndebukke for sygdomme, naturkatastrofer og,andre ykker. For i en verden som på d n tid, var det nødvendigt at finde en skyldig. Kirken startede den såkaldte nkvisition. For,estil dem Le van Cleef med datidens cigarstump i kæften.og en fakkel il1ån.den.for mange uskyldig kvinder - og til tider mænd.. var det deres sidste syn, før de var omspundet af flammer! Gik d,er rygter om en heks i nabolaget,tilkaldte man den autoriserede inkvisitor. Med diverse

15 (de værste) metoder påviste han så, at denne kvinde var i ledtog med Fanden. Det kunne bl.a. foregå ved at den 'mistænkte' fik en stor sten bundet om livet med et reb, og derefter blev smidt i floden. Overlevede hun efter 15 minutter, var hun afgjort heks!! Processen fulgte parolen: "Den drukner e/', som brændes skal!" Under he e den store hekseforfølgelse blev ca. 10 m i11. mennesker henrettet - langt de fleste blev brændt til døde. Mange måtte dog stille træskoene under den tortur, hvor de blev tvunget til at tilstå. Den sidste heks der blev henrettet her i Danmark, nåede at se sin kalender vise år Den dag i dag er de fleste historikere nået til den konklusion, at grunden til fremstillingerne af hekse flyvende på koste, findes i beskrivelserne af deres sabbater. De benyttede efter sigende bestemte salver af plantegifte, der fremkaldte hallucinationer, flyvefornemmelser, seksuelle ophidselser og psykedeliske rustilstande. Og det var jo før flyets opfindelse, så "een flyvende kvinde?" hun måtte være troldkvinde! Den kristne kirkes udryddelse af hekse for et par hundrede år siden, hænger stadig ved i nutiden. Pil Deres Bibel ned fra hylden, og check 2. Mosebog 22, 18 : "En troldkvinde må du ikke lade leve." Så hvis De føler for lidt dusørjægeri, så anskaf Dem - den forlængst fra forlaget udsolgte bog - "Heksehammeren". En håndbog i h ekse/' agt Skærtorsdag, Valborgsa ten og Sankt Hans Aften... Og forresten, har De bemærket naboens kats besynderlige opførsel her på det sidste? Spil: Gunslinger kr. Squad Leader kr. MBT kr. Empires in Arms + Ekstra kort kr. DMZ kr. Stati. Pro Football (nyt) kr. Bøger: Lovecraft Omnibus kr. Computerspil: Panzer Battles (Amiga) kr. Flag Skuli & Bones kr. Dannebro kr. Sovjet kr. US Marines kr.. Henv. Can A. Tomruk Hverdage 14:30-17:30 på

16 forget how to move When my mouth is dry And my eyes are bursting hearts rn a bloodstained sky Oh it was sweet and whd The (ure O Oh you 'l never see my shade, or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon street Sting am what i am, and i dont think Betty Ford takes Vampires Nick Knight t' s the jewel of victory the chasm af misery and once you have bitten the core you wiu always know the flavor T he split second of divinity,.. Faith No More

17 live baby Uve, now that the day is over. r gotla new sensation, n perfect moments impossible to refuse 51eep baby sleep, now that the night is over NXS T he beauty of these sublime creatures overwhelms me. 50 naive and fragile, so sensual.. their every word and gesture only increases my auraction to them. Listen my love, the night air sings of my love for you, and of my lust for what is carried with in your veins.. f.. Claudius qiovannl Maelefactorium. ~ ~;'~ 'i ~ -::. ~... ~.. ' ~!J.t$: ", t~;.;; ;~~ '-( 'r. ~ 'J~,~ '.'~.:J~...\,,~> * ~to: ". - ~. ~.;.;:... ; *;~~"-:, ~....,~~":'.~~>~;'.' }0-..":..,.! ( ' - ~~,~,-..;-,( '.;i,,:,' t>::= (~: ':".. "c"" _" Pf""lY;;c"... y >- ' ; >. ~:r:?~;'w:~; i:' '~j>i;< ','.,,. '".' Å ".;, ~ '. >..~... :." ;,, " ' : ', 7!. > ~-'. ~. ~. ~,:Jt1:a?: '-o.,,.. j.~ ~ >.. ' " ;'<~~i~~~f~: : ;~;»,'" ' )" '<';'~ :;;T ::N. hlo"1~ <7-:~:.., {.. '-:-'. " ',....,"." '.... _:":!..~~ L ~t:~.... ~ _ "'V'.;'.":;~.:"'..,~... '" ~ ' < '' ~ ': ''-':'''r ""WN.... <''''~''''' ""* ' ~._...._.-(.~.... w ' N"' ~-'..~w ~{ ' " ~,.. ', ~ '. ' v%1~'ifwi:";c N!' ~ " "... r(wrurtf.lj!f;$wær~rf0j, '.."""",,.. "... v w~~ >.rp ~~';;1i5~flirJ~},h,.."-,,u '!*'f>,i" ',,:,,,,; U > '< '.. c"" '. ~, ' ". :,., ; ~T 'h.lt., " *~~~ ;' ' ~Ci" > ~,." "~ l- - ~>.. ;,,**.!,...,..'..... r.;<... <,:~,~,.:-..(O'~ '~ ~ ' ''' '''''i "J ',.. ~,<i,:.~. ~ ::- -:-, ~ ~,_., '.><',;.".e;',.-,' ::''t> ~~~ 'tf\', ~. " ~,,,.',,' -'~-'.' ",".;. ~, '. : ~.,.,..,,':.»,""'",.~,~"" ; ;/".>. t ~.', " ':--"'" ~"..'o"., ~,<,,~,. : ui..~.:-..-, _.-.:,.. <... ~...«.. _ ~.'.'),...(... : '~ '"" " -.-.o; :' >., -,-...","".... ~..., -> ).~.:- d }'.. ' ~ ~, 't'::t ;.,;. '. ~ ",' N.>, " '..,-"'".', ~.., '.',..,,., :.,. ' _, ' '"h>... ".3 '_,"". h'~,. (,...'.,i ' ;:>."'1.'"; ",. " ""-.:.. 2;/,. " ~,,.. '.~.'"... ~, ',.,'".... " > h " "f ~ ' >~,,,, ; ' ''!;;'ij: t''~< s::.d". ' "., ',. ~ - '.,,, """ '~.",C<'.. ',~/'3 1iJij.. ',',<,,.~,... :.",""',.c,.,: ;. tq,,;',!stnii!j~%0rrr:~,.,, : l1~1igj:!!~'. (~ ~~ ",;~'it>,. ;, rr, 'i 'V..., <,< ;~'"t>'%:hj; ",., <>,t.;.,,>-'; ~ ';.. ~,.~. ",. ',., ~ ~ '~~_ ~_.:...,",rft\i;jj{t,i/irp' ;"T >. ': \% -... ",< ';',Pii1Jht::Wl.filJNiPi<',<f,, <. ' -. ' ~ ~ 'h. ", ><...,,... " ~,>,, '". "i:"::::;,<~ ;A-+f!Y;:0~i>;t;!:"~;..,'$.,,.. ~,. 'w, ' ",. "C h, ~,,;,<- ;-;;tf[!h(k~'igthdt{ngf!iir.", >~ ::. ~,; Mythologi is a rendition of forms, through which the formless form of forms ean be known.,. Joseph CambeU T he need comes upon mel a wash af lust and eraving which cannot resisl Like a tree against the storm, do not bend but eventuahy will break. may wait contain my desire for week upon week, allowing the agony to mounl, but eventuahy, ean resisl no more and, must kill again.. ~,. Thomas Braundenburg, Soul Whisper

18 En betragtning af FlemmingSander "Hicks" Jensen. Ja, så blev det Jul igen og tid til SLMARLaNS traditionsrige Julearrangement. Det startede, som ofte, med en langtids planlægning, systimatisering, ansvarsfordeling osv. og endte, som ofte,. med ikke så meget af førnævnte. Men det er en anden snak. 1 år havde vi valgt ikke, at stable en masse scenarier på benene, ej heller lave et fast program, men nærmere bestræbe os på, at lave et arrangement, der var fleksibelt og lidt anderledes end de forrige. Entreen var gratis, overnatningen gratis, alt hvad folk skulle, var bare, at møde op med lidt gejst under armen. år mente vi, at vi ikke kun ville beskæftige os med rolle- og brætspil, men prøve på at tilgodese nogle af de mange andre interesser, som rolle og bræt-spillere også har. Til det formål havde vi anskaffet et halvt dusin "Kult film"; som vi fremviste på en 36" skærm med Hi-Fi video und alles. Oprindel igt ville vi have anskaffet en filmprojektør med tilhørende lærred, men Linnemann havde selvfølgelig smadret projektøren dagen forinden. Så da vi kom stavrende til Linnemann dagen før arrangementet, fik vi sved på panden. Heldigvis havde de en V-skærm, som de efter lidt talen frem og tilbage, insisterede på at udleje GRATS in cl. levering. Tak til Linnemann.,... Lørdag startede med den traditionsomspundne Kick Off 2 turnering (computerfodbold) og i år havde vi valgt, at uddele pengepræmier for at skabe lidt mere spænding.. Det blev spændende og vinderne var: l. Jacob Villefrance 2.Jeppe Elkrog 3. Jaa, Jeppe Elkrog. Der skal her siges; at de endda spillede med julefrokost handicap... Ved sekstiden havde vi arrangeret en auktion, hvor kultfifmene var for bud og hvor folk kunne få solgt deres gamle figurer, brætspil o.m.a. - b1andt andet en veteran 12 sidet terning. Men vi havde vi end nu et eksperiment på programmet, nemlig Aftensmad. Den blev lavet af gourmet Rene og hans flinke tryllekrydderier, og da vi ikke noterede nogen dødsfald beregner vi maden for en succes. Efter maden prøvede PR-udvalgets Thomas S. på at forberede uanende rollespillere, på.den barske og uretfærdige verden udenfor. Han havde bevæbnet sig med en stak artikler fra diverse tidsskrifter, der anklagede rollespillet for slemme ting, så slemme at vi slet ikke tør n,ævne dem her. Efter foredraget begyndte det traditionsrige J ulescenarie, som dette år, igen, må

19 betegnes som "langt ude~l. Forfatterne havde i år lagt stor vægt på groteskheden og ~avde til lejligheden kreeret et sphnternyt regefsystem og stats, bl.a. flyveevne og koteletkast og i st,edet for hitpoints blev der udelukkende bru~ sanetypoints.spilerne mødte i år helte og skurke fra deres hverdag. flæng kan nævnes Scorp.ions (skurke), Bul?ber (helt), Japanske turister (ukendte), Madam Skrald (orakel) og Krumme (ultraskurk). Ja, det var langt ude... Efter Jule-scenariet var der æbleskiver og for dem der stadig var tændte, havde Hans Bruntt lavet etcall scenarie, der foregik på V,ardeegnen O'?). En lille gruppe menn,esker var på vej hjem fra julefrokost, pludselig kører bilen galt. det fjerne kan de se lys... måske skulle man gå derop efter hjælp... nej.,d~t skulle. m~n ikke... Søndag startede med fælles vækning og rnorgenm ad itumesalen. Silmarilion havde, i kraft af besparelsen på fil mproj e ktør en, besluttet at give det store morgenbord, på nær rundstykkerne, gratis. Ve1bekomme. Søndag blev der kørt Gunslinger (wild west brætspil), men ellers forløb dagen stille af med film og privat~ rollespil.s kam pagner. Oprydningen gik 1 år glattere end folventet, folk havde holdt en god 0erydningsmor,al og med et par frivllige hjælpere gik det som smurt. Tak for aet. Der skal siges,atu~der h.. eje arra~gementet forløb der spil, som Sl[ marilion ikke havde arrangeret. Der var,,frit spil" og der var bl.a. figunnaing, mange mange brætspil, bl.a. det gode Space Hulk og Nava] War (æhmm) og en del private rollespils k~1!lp,agner.det grundlæggende 1 Julearrangementet er selvfølgelig~ at vi skal have det sjovt og vi harbestræbt os på ikke, at gøre det til en ;'Con", idet denne betegnelse forpligter. Detor arrangerede vi et Julescenarie, Gunsl inger, Kick Off 2, Kultfilm forevisning, mad, auktion, et bonus CaU scenarie og selvfølgelig lokaler, kiosk og overnatningsmulighed. Resten af det m.or-

20 somme overlod vi til folk selv at arrangere - der var så at sige ;;frit spil". Vi håb~r at alle~er deltog, har h af t det sjovt, og V ser med længsel frem til næste Jul. Vi håber også, at arrangementet har bidraget til at styrke Silm,arilions grundide; at udbrede kendskab til rolle- og brætspil, samt at forbedre bestående spil og udvikle ditto. Med Venlig Hilsen SHmarilio'n bestyrelsen. Silmarilion vil gerne rette en Speciel Tak til: Kurt From Andersen; aldrig har man set en mand rydde mere 0P1 uden at hverken være bedt om det eller få n~get for det. Kurt-et mysterie. Rene "Gårdmand" Larsen; en Mega Tak for at springe til med 1 1/2 dagsvarsel, da vores.gen. kok hoppede fra. -ogmaden"well måske ikke så meget risene, men den mexicanske.zaubersose varjo perfectemont. Gtte Kjær; der cyklede de 7 km fra sit hjem for, at hjælpe til i køkkenet i 2 tmer, hvorefter at cykle de 7 km hjem igen, uden andet end et Farvel PalVel (også med l 1/2 daqs varsel). Ch ristian "Vodka?'; for lyd og andet godt med ledninger. Michael Næsby; for knive, peber og kopimaskine. Hans Bruntt; for et "anderledes" ]ate n'ight Callscenarie. Super Brugsen på Nymarksvej. Linnemann for servicen. Holgers mor. Rollespillere fra Vejle; for deltagelse, vi ses forhåbentlig snart igen. Og mange andre som sprang til når nøden var størst, disse vil ikke bl ive nævnt her, da vi helst ikke vil skabe misundelse blandt dem der ikke hjalp. Men vi er sikre på, at de vil stå i Den Store Bog når alle levende og døde skal stå til regnskab.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt BESAT Scene 1 INT. Skolegang. Dag. (15), (15), (15) og (15), kommer ud i skolegården efter time. De står med front mod hinanden og taler Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

TRISTAN Okay. Så sagde vi, at du mødte min mand. RUNE Hvor er jeg?

TRISTAN Okay. Så sagde vi, at du mødte min mand. RUNE Hvor er jeg? Gamemaster Manuskript 1. INT. Stue Aften To drenge (13) og (13) sidder i en stue i et parcelhuskvarter. Stuen er dunkel, og er indrettet i halvfjerdserstil. Der er et spisebord med stole til, et skrivebord

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 Kill Your Darling Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 1 Scene 1 INT. FORHAL På SGI (STATENS GENINSTITUT) - DAY Lægen (30) går gennem forhallen og hilser på

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

TAK FOR DIT BREV. JEG KAN SIMPELTHEN IKKE SKRIVE MERE NU, TROR JEG FORTSÆTTER I MORGEN. AKADABAH NA

TAK FOR DIT BREV. JEG KAN SIMPELTHEN IKKE SKRIVE MERE NU, TROR JEG FORTSÆTTER I MORGEN. AKADABAH NA . TAK FOR DIT BREV. JEG KAN SIMPELTHEN IKKE SKRIVE MERE NU, TROR JEG FORTSÆTTER I MORGEN. AKADABAH NA DET ER EN GAMMEL HISTORIE AT MAN UNDER PLEJE VED JOHANNITERORDNEN BLEV TILSKYNDET AT NEDSKRIVE SINE

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken Søde Jacob 6. udkast Et manuskript af 9. klasserne, Sortebakken 1 SC 1. INT Mathildes værelse - AFTEN (15) står og lægger makeup, og (15) kommer ind ad døren med 2 Somersby. Hun sætter dem ned på et bord

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 Zakæus var nok blevet mobbet, fordi han var lille og sky. Nu hævned han sig gennem jobbet; som tolder i Jeriko by. Sådan lyder det første

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

1 SCENE 1 SORT 1 AMALIE 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2

1 SCENE 1 SORT 1 AMALIE 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2 1 SCENE 1 SORT 1 Sort skærm. Jonas?!!! (Skriger) 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2 Amalie står ude på gangen og snakker med Caroline og Louise. Hun stopper med at følge med i samtalen da Jonas kommer

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse!

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse! Kære forældre Dette er tænkt som en introduktion til forestillingen, som I kan læse højt for jeres børn. Den fortæller lidt om, hvordan forestillingen er lavet og om selve historien om Ivan Olsen. Introduktionen

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Lille frøken himmelblå. 3. GENNEMSKRIVNING FREDENSBORG SKOLE.

Lille frøken himmelblå. 3. GENNEMSKRIVNING FREDENSBORG SKOLE. Lille frøken himmelblå. 3. GENNEMSKRIVNING FREDENSBORG SKOLE. SCENE 1. EXT. NATUR. SOLNEDGANG. Naturbilleder med uhyggelig musik/lyd. SC. 2. EXT. GÅRDRUM. SOMMER. SOLNEDGANG. De tre piger (16), ANJA (16)

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere