. >,. :,: ", ~~. ,'o./~ om hvad der er' RENE K. LARSEN. så ~sitiv og ligetil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". >,. :,: ", ~~. ,'o./~ om hvad der er' RENE K. LARSEN. så ~sitiv og ligetil."

Transkript

1

2 SLMARLON & JAcrAEST pr./esen'!'erer.. >,. :,: ", ~~.,'o./~ BO JØRGENSEN Ammen er det ikke bare hel t (0l!Ykt så sø'j han er, Og især da når han er træt så har han bare det mest runqry2eede sø'jes te skitta'ertræk man kat se. Ham Bo er bare GO'. Anshv. redakteur Bo Jørgensen Redaktion/produktion: Bo Jørgensen Rune L. Christensen Jesper Riis Rene K. Larsen Faste journal ister: Hans B. Petersen Kim Petersen Kristian List GRO NR.: SLMARLLON Egumvejens Skole 7000 Fredericia Alt materiale bedes sendt til: Bo Jørgensen ndre Ringvej 193 1TH 7000 Fredericia Tryksted: DS-Tryk, Fredericia OPLAG: 250 Denne publikation er omfattet af loven o~havsrel Gengivelse det være ~ig i en hvlken som helst form: ElektrOnisk. kanisk, Fotografisk. må kun ske med tilladelse af RAVNEN..ellers er det fejt! RUNE L. CHRSTENSEN ammen han man er nu en flink fyr. Ammen det er han atså t og jeg.er ligeclad om noj!en siger at 'fian ser farlig ud O[ ~h det der. Det drejerosig ikke om, om man gar 1 dametøj, det er et spø~ om hvad der er' RENE K. LARSEN Ammen det er belt vildt. Han er sa rar, ammen han er virkelig så ~sitiv og ligetil. Du hører alarig sladder fra hans yndige mund. Dreng eller Rige, jeg er ligeglad. aet skat han ha' JESPER RS Ammen det er helt utroligt. Altid et smil i øjenen og et glimt i håret. Aldlig far man et beskidt svar eller bander, sådan er han slet ikke, heller ikke når han er fuld. Tak til Svend Riis & FranckWagnersen for brug af Mac'er, lokaler, samt kaffemaskine. mørke-kammer, fotopayir t klip, klister og mikroovn. Envidere ma vi på reaktionen takke de 2ldubber der har givet os tillid og magt til at redigere og udgiver dette blad. N ikke nærmere givne grunde takker vi de små tryllekunstnere der har lavet computerne, hele flokken på Lucas Film. Tak for ndiana Jones og Star Wars. Tak for vandet og solen og jorden og radiserne i den bløde forårsmuld under de små børne-fødder, Tak for mad på bordet og for søvn... SHT -JA- EN SENG

3 r Leders in the night Exchanges textes lovin t at first sight Bah Bah, Bah Bahbabba Ja, meine.damen und Herren, velkommen til Ravnen nummer 5. Dette det første nummer af Vejle Amts spilmagasin for Rolle.- og Brætspillerer. avnen udg~es fr,a og med dette nummer af Sd... marilio~, Fred~ricia Rolle- og.. Brætspd.Forenng, og, Jac~a E~t. Alea, Vejle Yl R~nespilforenlng. ha,r på redaktl.onen delt o,s på l 2 geogr,afiske t~kst ~,mråder, s~n:t meget naturhgt ~hver Fredenca og omegn, og VeJle og omegn. Dvs. vi er 2 der ser det som vores rollespilsmæssige fo~em1neste opgave at underrette!,t~res.serede i hvad der rører Sg sptlverdenen. Ud fra te!<stnæn~den at dømme sker der kke det hejt fede i Vejle; jeg har f!emlig i~ke. modtaget l skållet btt fra mn tekst leverandør "up north l; omvendt har jeg heller ikke kunnet få fat j ham ~ så der kan være en godt forklaring. Det yar ikke ment som en nedværdnlng, snarere en forklaring tude f?r-. håbnin&sfulde,!ou~spiner!el ejle, der, ve] kke Uflmehgt, har set frem til at høre om,ue om ægninger/plan r der ifg. rygtet pryd r dagsordenen i ~'~J a.cta tt N o~ om det, men som et sidste ord l sagen, kan j g igen kun opf~rdre ~l1e aer mene~ de har ~oget ~lovt, l~teressant, nformatjvt og kke mndst spilrelevant stof til os. Til alles ros, skal det da siges at vi har modtaget og stadig modt?-ger en del stof, som mere: eller nllndre. uopfordret kom,mer fra rollespilere, ~undt.om! iat!ttet.lige et par pra ktlske ting tl dg, d~r. allerede nu ved at du vl give dt bidrag til den lokale spilverden:n. Vi modtager megt gerne tekst l?3 disketter 3,Su,el. 5 1/4 u. Vi har l reda~.ionen mu1i~ed for atlæse praktisk talt a. ~ le diskfo. rmater (Arniga; PC; Macintosh) oghar. adgang til alt fa Word P e re et tl Quark Eks.sp!ess. For at have noget at sarnmerillgne med er en ravn~n side, uden ill ustr at ion er/ove rs krift B~es (tegn). Det skal selvfølgel ig ikke forståes sådan ~t vi kun vil have tekst på,elektronl" ske medier, men det at vi ikke skal bruge tid på at taste alene lan~e tek. ste.r ~na, giverios d~t mere tid/ energ ttl at lave layout. Fra PR-Mandens lærebog: H'eUere en pantefogde i hånden 1 end pantefogeder på taget. Le Redakteur (

4 _ns Sammensurium fra Politiksen Okkulte Leksikon. En vamp~ i forlkeovertro n. r t genfærd, der forlader sin grav om natten og suger blod af sovend mnnesker eller enlige na vandrere'l. Med dette blod for d n styrke til at opretholde en form for liv, o og nar man åbner graven, vil man finde den døde krop fuldstændig som verden levnde, helt. uberørt af forrådnelse. D r r flere måder, hvorpå man blive vampyr: Dels kan aet være arv ligt, d s kan man c dømmes dertil aller de v d fød. len ved f.eks at vær fød j sejrsskjorte eller uden for.. gt - skab. Desuden er d t en m g, udbredt opfattelse a, h ks k. tter, varulve forbryd re el.lign. vil blive vampyrer., f t r. døden. Vor moderne verson Slgl r derimod at enhver der bliv r biat af en vampyr, selv bliver til en fter sin død. Ef t r b, gravel en ligge vampyren g m i sin gravet stykk,tid, og først der f ter b gynder d n at forlade den om n '. n for at prede skr k og r d -], blandt mennesk h den. an h, r, Last ~t sil came to,'. )' e cl love C8ffie in &J, roft1y she canr; timl her eel made 00 dm And s. e laid her hand on ~ cl,. h diclsay t w~11 not be now Tilla w dc1in8 day dog adskil] ige metod r til at. ikr ' sig mod vampyrer, og en af de almindeligste er at grave lig. t op, og hugge dets hoved af. gen,ridige tilfælde kan man også slå t øm gennem hovedet, k~~m _ hvidlø$ l lgets muna, All About Eve, J 987. hamre n pæl genn m hjertet e1l. r ta~ d t udo n de i to. Vampyrtro n om vi k nd r d n i dag, r før t tart t omkring d t 15. å hundr - de i øt uropa,.' d le Rum ni n og alkan tat. r ne, hvor man heh op i v -rt århundrede har haft r t ag r hvor folk på det grusom t m d ov. n nævnte metoder har skalnf ret form odede vampyr -lig.!ro rå n vampyrerne er form nt 19 op t t af c:vertroisk angst b?s r t på nogle fa vage kendsgernng f. D t kan således tænkes, at troen P? vampyren er styrket af ijfælde med skindøde, der ef t r at v r lagt i kiste~ er v~gnet op og har haft heldll,at bpp, ud, af b - givenheder om ma s ' ord 11 r meget bestial ke mord l, m o k. af d~ t faktum at ikke all lig går i

5 J J, forrådnelse og altså kan ligge i indtørrede, men uskadte i -arevis efter begravelsen. Desuden har der i sjældne tilfælde været tilfælde hvor lig er blevet gravet op o~ fjernet fra.deres grav;.hvilket var skkeret bevs for deres ldentitet som vamp)'!. Det bør her nævnes at folk dengang helt og h~ldent fik rygter og his~ori~r f~a rejsende, og så kan en hlle fjer JO hurtigt blive til fem høns. Rygter var der masser af, men konkrete eksempler var d.er st~r mangel på. Anderledes almndehgt var desværre ofrene for de kolosale pestepedemier, der hærgede Europa i midde1alderen.,olk sygnede bare hen og døde, og dette var jo netop de typiske symptomer på en vampyrbesmittelse. F.eks. da Serbien i ramtes af pesten, blevadskellige lig gravet op og bearbejdet mod deres hærgen, og det var ved denne masseaktion, at vesteuropæere gennem rejsende for første gang hørte om vampyrisme. Historerne inspirerde så forskellige skribenter som Goeth e, Tolstoj, lord Byron og Alexandre Dumas, og i 1847 udgav Thomas Prest sin bestseller Varney the Vampire er the feast af the blood, der ligefrem svælgede i blodtørstige vampyrer. Denne blev først trængt i baggrunden i 1897 ~ hvor det irske medlem af Golden Dawn, Bram Stoker udgav sin berømte roman Dracula /~",. './ "'". ~! ~~ ~' r!;: jf ',/ li /. ~~'\<.", '' u ; >... l ',, :! t! \, 1'. llli. \,. ;

6 R A C U L EN ANMELDELSE AF RUNE L. CHRSTENSEN " Therefore write th is in case... Take the papers that are with this, the draries of Harker and the rest, and read them, and find this great undead, and cut of( h is head or bum h is heart or drive a stake through t, so that the world may rest from h 1m. " Van Helsing, Brum Stokers Dracula -Hold da kæft den var flot, - Det var dog det arves te bræk, -Næ gi'mig Klaus Kinski, -Jeg har lyst til at skrive et scenarie, -Hvad skete der tilsidst, jeg faldt i søvn, Jeg er liderlig... ba, ba, ba... Kommentarerne føg gennem den kolde januarl uf t, talrige som snefnug over karpateme. Vi storkede ud af mørket, kultvenneme og jeg; efter at have tilbragt to timer meden af tidens mest omtalte film. Jeg selv var en indre storm af folvirrede meninger der råbte i mu nden på hinanden, men en stemme råbte lidt højere en de andre: Hvad vil du skrive i din anmeldelse?... Hmmm?... - Jeg aner det ikke, svarede j eg. om den nye Draculafilm er fed, eller ganske enkelt en fejl. Lad os starte med "the man hamselv", Gary Oldman i rollen som Dracula. Sidst vi så ham, var i Oliver "Slambanan" Stones "JFK", hvor han spillede Lee Harvey Oswald, en rolle uden alt for mange replikker. Men jeg skal ell~rs love lor at han tager revance. Dracula. Oldman bærer præg af en en klassisk skoling, samt en endnu ikke fuldført omskiftning fra de skrå Shakespeare brædder til filmærredet Han er ung, ambi- " Nu har jeg så grundet over filmen, i en uges tid, og jeg har i skrivende stund ikke gjort op med mig selv

7 , tiøs, lidenskabelig, og et fortræffeligt valg til Dracula. Nogen vil måske sige at han snakker sine ofre ihjel, i stedet for at bide dem. Han fremtoner som en virkeliggørelse af det gamle træsnit vi ane har set af den autentiske Dracula, og dett e er en af filmens virkelig vellykkede ideer. Problemet er bare at han minder om en elskovssyg myg, i forhold til den blodtørstige Dracula vi alle bærer i vore hjerter, kort sagt for meget Romeo, for lidt svin. Abraham Van Helsing, alias Anthony Hopkins, nååårh ja det er ham psykopaten fra ondskabens øj ne, ja nan er jo altid go'. Gu' er han så, men ærligt talt, jeg havde ventet m ig meget mere af den gode herr doktor, at optræde irrationelt og tiltider psykopatisk er åben bart nutidens største kriterie for at blive respekteret som en stor karakterskuespiller. Godt ord igen, Hopkins er også perfekt til sin rolle, men han virker aesværre uengageret. teenagepiger, med hang til indianske træk,s yndlingshelt Keanu Reeves, som helt bestem t må være verdens kedeligste skuespiller. Ham gider vi simpelthen ikke spilde spalteplads på. Jeg tvivler på at han nogensinde kommer over "Point Break" stadiet, " You gottago doown maan". Francis Ford Coppola har selv udtalt at han for en gangs skyld ville slappe helt af, og lave en kassesucces. Vi takker for ærlighed en. Dracula er en afskyelig flot film, lad herom ingen tvivl herske. Okay, ellers var vi også blevet sure, ingen overraskelser der. Klipningen derimod er i en klasse for sig, suggestiv, syl!1bolsk ud i det drømmeagtige, grafisk, og, i rouen som Mina finder vi den smækre Winona Ryder, kendt fra film som "Beetlejuice" og "Mermaids". Dette må være nendes første ser iøse rolle, og hun klarer sig ganske fortrinligt, et par år mere på bagen, og de sidste rester af ungdomsfilmenes slimede saft vil være tørret ind bag hendes ører (Som i øvrigt burde rettes ind) Freedom ef speech!!!,.', :.: Hendes forlovede, den unge Jonathan Harker, spilles af alle

8 - meget fantasifuld. Desværre er hele denne festbanket af billedguf jævnt fordelt på hele filmen, som ~ld på en drømmekage, det er flot hele tiden, på bekostning af dynamikken. Ligesom i Godfather benytter Coppola det han kalder Shakespeare vold. Det går i korte træk ud på følgende; vigør det ikke så tit, men når vi gør det, så gør vi det fandme! Det er et godt princip, og det virker også nogenlunde i denne sammenhæng. stedet for H Kærlighed dør aldrig" kunne de med sindsro have skrevet: " De forbudte bid - bliver det frækkere er det ikke længere vampyrisme u Vi kan lige så godt indse det, dette er noget nær en regulær pornofilm for astætikere Oige noget for vores nye kultur minister).. Den er så smækfyldt med sex, og sexsymboler at det halve kunne være nok. Van helsing er sexgal, Drac er ligeså, selvom ha n siger det er kærlighed så tro ham ikke piger, han er en fyr. Harkeroplever sit livs mest nedslidende uger sammen med de kvindeli ge yampyrer på. Draculas slot, han blver rent faktsk gråhåret. Som glasuren på kransekagen (for nu at bruge et utvetydigt sexsymbol ), antyaes et lesbisk forhold mellem mellem Mina og Lucy. Hov, hende havde vi nær glemt, hun er faktisk rigtig god, synd vi ikke ved hvad 11 un h edder. Udover de slibrige sexinsuina tioner må filmen siges at følge historien ret godt, bortset fra \ atmina skulle være en reinkarna \ tion af Draculas bortgangne hus tru, og dermed danne grundlag for Draculas grænseløse kærl ighed til hende. Men hvad er det som Coppola vil fortælle?. Som han selv sagde til sine skuespillere under et indledende møde: " Folk vil spørge, hvorfor fortæll e den garn l e h istorie en gang til, hvordan kan vi give den et nyt aspekt? " Hvorpå alfe skuespillerne fik mulighea for at ændre manuskri ptet efter deres egne ideer, og måske er det her noget er gået galt. Alle elementerne er der for at lave en forrygende film, mery på en eljer anden måde er der en dlsh annan l m ell em filmens høje ambitionsniveau, de gode skuespill ere, den evindel ige kærlighed, og de ret så billige splatterkostumer Dracula ifører Sg, henholdsvis ulv og flagermus. V skal ikke være for hårde ved filmen, hvis det bare havde været en traditioneldraculafilm med nutidens teknologi i ryggen var vi sikkert blevet skuffede. Dette dilemm a døjede jeg meget med,

9 hvad var der egentlig galt. Pludselig slog det mig. To væsentlige ting m.anglede. For det første: al sin præsta... tionsiver har Coppola glemt det allervæsentligste, det eneste vi biografgængere kan forlange af en film der bærer titlen H Dracula", nemlig uhyggen. kke en eneste gang i de to timer filmen yare~e, følte man et nakkehår rejse Sg. Det kan skyldes at man kender historien, og at der derfor ikke,er nogen overraskelser at h,ente - Gu kan det ej - en god instruktør skal kunne fortæl)e.hans og Grethe så folk får sved 1 øjnene af skræk, og Dracula vat ikke mere uhy,,ggelig end et afsnt af "Young nolana Jones". Fejl nummer et Francis. Fejl nummer to, og måske den all ermest utilgivelige, hvad er det er det mest centrale i en narkomans liv, korrekt svaret; -junk. log i en vampyrs?.. Nemlig, der var gået utroligt let henover blodets magt. Det havde været mærkeligt hvis Christane F. havde haft undertitlen: Liebe am Bahnhof ZOO. Fat det! Det er blod det handler om, ikke kærlighed. Men okay, måske er det genren der er for ugæstfri, for anderledes tænkende. Og det må under alle omstændigheder betragtes som modigt at Coppola tør ændre på vores opfattelse af Vam.pyren over alle vampyrer. Den. endelige dom må være: Flot udført, misforstået emne, og der gives ikke point for at ophidse cencor seksuelt.

10 af Datamatiker Søren. En yann sommernat samledes 3 gent på os: "Gør os ikke noget. gæve rollespillere og deres Dun- Lad os i fred. u Han ligner en geon Master i en lille hyggelig. typisk bonde, og hans blik fortællejlighed i Haderslev, lidet anende ler mig, at han er mere bange for, at den snart skulle danne rammen at der skal ske noget med kone om et skrækindjagende og nerve- eller barn, end med ham selv. Han pirrende Ravenloft eventyr. stirrer ængsteligt på min sorte kap-. pe. Jeg prøver at lade være med at Efter det indledende benarbejde stirre koldttilbage, og overbeviser gik vi i gang. Jeg vil ikke gennemgå #ham om, at vi ikke er farlige. måden hvorpå, vi kom til Raven - hvet ~tilfælde ikke for ham. Endnu. loft, men blot sige at den var mindst ligeså fantastisk som resten af eventyret. Da vi nåede Ravenloft, var stemningen efterhånden ved at være opbygget. Gardinerne var trukket for, sp'illere og DM sad om bordet i det lille, men hyggelige køkken. S~}?gerl1e dansede aeres dødsdans i det Kul sorte rum i takt med stearihlysets blafren (som var placer et bag DM screenen). Vi kunne ikke se ret meget på vores papirer eller terninger, men det var heller ikke nødvendigt. Det her var rollespil, ikke Yatzy. "... vi spæner gennem skoven; mod det hvide lys forude. De røde øjne er lige bag os. Vi når døren til den lille hytte, lige inden den bl iver lukket, styrter ind, og hamrer døren i bag os. Hytten er befolket af en mand, hans kone og deres lille barn. Manden ser rædselssa - Varulvene hamrer imod døren, og Diergal har svært ved at holde den fukket. Storm hjælper ham, og sammen får de sat slåen for. Manden begynder at finde brædder, søm og en hammer frem. Han går i gang med at hamre et vindue til. Da han griber efter det et nyt bræt, smadres vinduet og en behåret arm med blodstænkede klør kløver luften over hans hoved. Han falder forskrækket bagover, men overvinder sin ræasel og fortsætter arbejdet. Storm og jeg er gået i gang med det andet vindue. Diergo tager døren. Konen kikker med bange øjne på vinduet, og går så hen til vuggen~ for at se tit babyen, der hyler som en stukken gris. Varulvene prøver nu en ny taktik. stedet for at hamre deres kløer mod vinduet, tager de nu tilløb, og kaster hele deres kropsvægt mod

11 vores barriere. Brædderne ryster, og glassplinter flyver klirrende til ane sider, da den første hamrer mod vinduet. Der sker dog ikke nogen videre skade. De bliver ved, men brædd,erne holder. Pludselig smadres vores konstruktion, og et hæsligt ulvelignende ansigt stirrer på os. Det udstøder et brøl, da den finder ud at, at den ikke kan komme fri. Storm er hurtig. Han styrter hen mod vinduet og p[anter et sølvkors i panden på væsenet. Den snapper vanvittigt efter ham med dens savlende gab og udstøder derefter en sidste opgivende klynken... ~l Endeligt sikre Vi læner os småpustende op af væggen.e, og beundrer vores v~rk. "La-d dem bare prøve at bry... ' Stonn afbl)'des at ethalvkvatskrig. Vi snurrer rundt og ser kvinden stå med blodet boblende ud af munden. Hendes øjne er opspilede, og hun presser hænderne mod maven. Blodet siler ud mellem fingrene på hende. Hun pr4ver at skrige igen, mens hun stirrer på varulveungen, som spræ tter sig vej gennem hendes indvolde. Men da hendes lunger allerede er fulde af blod, bfiver det ikke til andet end en halvkvalt gurglen. Varulveungen kommer i~e.nnem, o~ kvinden falder livløst td Jorden... Vores GM trækker læberne tilbage og fremviser, i et ulveagtigt smil, sit imponerende tandsæt, som ser enanu mere uhyggeligt ud i den temmeligt dæmpede belysning. Han hamrer tænderne sammen, så emaljestumpeme flyver til alle sider, og begynder En lille dråbe savl løber ned ad hagen på vores GM, da han i et øjebliks ophidselse udstøder lyde, s?m jeg hverken kan eller vil g~ngive her. Sveden begyn. der at V1se sig på spillernes parider. Om det er det varme sommervejr eller spændingen er svært at sige.

12 derefter at]ave l'slashende" bevægelser med begge anne. Vi rejser stearinlyset op igen og fortsætter. Jeg kaster et blik over på manden, som udstøder en smertefyldt hulken. Rædslen er som mejslet i ansigtet på ham. Han skriger desperat, som for a t påkalde guderne til at_hjælpe hans døde kone. Selvfølgel g forgæves. Da virkeligheden endelig trænger igennem tu ham, fortrænges fiuven fra hans ansigt, og han styrter om på gulvet. Død af chokket over sin kones dramatiske afgang fra denne verden, og hans oabys p udselige transformation. Så meget for hans hjælp. på den igen Varulveungen ignorerer total t m~nden ogspring~r hen mod Dlergol, som undvger den. Den vender sig o ~mkring og blotter sine savjdrypp.ende tænder.. DiergoJ laver,et udfald mod den med sine sværd. Den undviger nemt hans angreb og kaster sig hen i nærheden af vuggen, hvor den døde kvinde ligger. Pludseligt rejser hun sig op i et ryk og flyver hen mod mig. Jeg skrger i rædsel over det groteske syn, som møder mine øjne. Hun er stendød, indvoldene hæng,er ud af den flænsede mave, men hendes arme,er udstrakte., Jeg besvim:er s kundetfør, hun rammer m tg..,.." tikken kan høres. Et smil seiner om DMen's læber, da han fortsætter. Da,:,arulven ser, at teg er ':lkampdygtig, bevæger den sg h~ over til mig, for at give mig nådes... stødet. Da den næsten er ovre ved m!g, lykkedes det Diergo} med en fejende bevægelse at smide den over mod den modsatte væg. Varulven brøler vredt" og springer mod Diergol, som tilføjer den nogle grimme sår, der dog på ingen måde er fatale, da varulve (som aue jo ved) kun kan dræbes med sølwåben. Varulyen koncentrerer sig n u igen om mg. Den vælter den døde kvinde væk, og har nu fri adgang til m in blottede strube. Den når Hgeat få fat med tænderne, da Diergol flår den væk, og hamrer en sølvmønt ind i de sår; som han gav den. Varulven kommer med en forpint hylen, beyæger sig væk, og falder om. Endelg død. Jeg, derimod, er stadig bevidstløs, og vågner først flere timer senere. Hvordan jeg overlevede (for det gjorde jeg skam) sammenstødet med varulvens stinkende gab skal ikke røbes her... " Eventyretgår videre, men denne del slutter her. Der er fuldstændigt stihei den før omtalte lejlighed i Haderslev. kke en gang køkken urets evindel ige

13 Kasseren Det lyder li~t groft. men sådan er det også ment..<ontingent. ja vi kend~r det alle og V had~r det al~e. Men det e~ nu sådan dagens Danma:k og resten af verdel1 (ne!. Gnndsted), at Vll man nyde ma man spytte l kassen. Dette gæ der også dig kære medlem,af SLMARLON, formand eller droid, kasserer eller vampyr, vi må abe harke i den slunkne klubkasse. vedtægterne står, at hvis man i 2 måneder efter fastsat ~ontingentbetaling, ikke har betalt kan man ikke betragtes som gyldig medlem. Nogen er jer er også blevet konfronteret med en sød rykkerskrivelse. En de] af nævnte individer har da også betalt, men 61 % af alle medlemmer i SL MARLON mener stadig at kontingent er det værste og betaler derfor ikke. Jeg har tænkt på hvordan man nu bedst kan indkreve kontingentet. Jeg startede med at sende girokort ud. Tja. Så sendte jeg rykkere ud. Tja. Nu tænker jeg på at leje store Per, ham med hænder så store som ~ju!kapsler.tja. Jeg har også ove.rvejet ~t stable en Gestapo-lignend~. nstitutton på benene, men helt ærlgt, er V11kke alle mennesker, "voksnel, er V ikke alle udstyret med en el1er anden form for hjerne og ved vi ikke hvor der er et posthus.

14 Fra omkring middelalderen og frem til begyndelsen af det 19. århundrede, var hekseja,gt en yndet "fritidsbeskæftigelse" for kirken og,de gejstlige personer samt for hver menigmand.. For godt 1000 år siden var disse troldkarle, kvaksalver,e og kættere vel anset tor deres status som h ea-, lere og magthavere. Men efter Reformationen skete der ting ogsager! Den meget kristne - men ikke særlig barmhjertige., kirke, overbeviste hurtigt folk om, at hekse s. lod i. ledtog n:ted selve. s te. DJævelen. Og med dette budskab lndprentet i folks b,evidsthed, varder en smal sag for dem at finde syndebukke for sygdomme, naturkatastrofer og,andre ykker. For i en verden som på d n tid, var det nødvendigt at finde en skyldig. Kirken startede den såkaldte nkvisition. For,estil dem Le van Cleef med datidens cigarstump i kæften.og en fakkel il1ån.den.for mange uskyldig kvinder - og til tider mænd.. var det deres sidste syn, før de var omspundet af flammer! Gik d,er rygter om en heks i nabolaget,tilkaldte man den autoriserede inkvisitor. Med diverse

15 (de værste) metoder påviste han så, at denne kvinde var i ledtog med Fanden. Det kunne bl.a. foregå ved at den 'mistænkte' fik en stor sten bundet om livet med et reb, og derefter blev smidt i floden. Overlevede hun efter 15 minutter, var hun afgjort heks!! Processen fulgte parolen: "Den drukner e/', som brændes skal!" Under he e den store hekseforfølgelse blev ca. 10 m i11. mennesker henrettet - langt de fleste blev brændt til døde. Mange måtte dog stille træskoene under den tortur, hvor de blev tvunget til at tilstå. Den sidste heks der blev henrettet her i Danmark, nåede at se sin kalender vise år Den dag i dag er de fleste historikere nået til den konklusion, at grunden til fremstillingerne af hekse flyvende på koste, findes i beskrivelserne af deres sabbater. De benyttede efter sigende bestemte salver af plantegifte, der fremkaldte hallucinationer, flyvefornemmelser, seksuelle ophidselser og psykedeliske rustilstande. Og det var jo før flyets opfindelse, så "een flyvende kvinde?" hun måtte være troldkvinde! Den kristne kirkes udryddelse af hekse for et par hundrede år siden, hænger stadig ved i nutiden. Pil Deres Bibel ned fra hylden, og check 2. Mosebog 22, 18 : "En troldkvinde må du ikke lade leve." Så hvis De føler for lidt dusørjægeri, så anskaf Dem - den forlængst fra forlaget udsolgte bog - "Heksehammeren". En håndbog i h ekse/' agt Skærtorsdag, Valborgsa ten og Sankt Hans Aften... Og forresten, har De bemærket naboens kats besynderlige opførsel her på det sidste? Spil: Gunslinger kr. Squad Leader kr. MBT kr. Empires in Arms + Ekstra kort kr. DMZ kr. Stati. Pro Football (nyt) kr. Bøger: Lovecraft Omnibus kr. Computerspil: Panzer Battles (Amiga) kr. Flag Skuli & Bones kr. Dannebro kr. Sovjet kr. US Marines kr.. Henv. Can A. Tomruk Hverdage 14:30-17:30 på

16 forget how to move When my mouth is dry And my eyes are bursting hearts rn a bloodstained sky Oh it was sweet and whd The (ure O Oh you 'l never see my shade, or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon street Sting am what i am, and i dont think Betty Ford takes Vampires Nick Knight t' s the jewel of victory the chasm af misery and once you have bitten the core you wiu always know the flavor T he split second of divinity,.. Faith No More

17 live baby Uve, now that the day is over. r gotla new sensation, n perfect moments impossible to refuse 51eep baby sleep, now that the night is over NXS T he beauty of these sublime creatures overwhelms me. 50 naive and fragile, so sensual.. their every word and gesture only increases my auraction to them. Listen my love, the night air sings of my love for you, and of my lust for what is carried with in your veins.. f.. Claudius qiovannl Maelefactorium. ~ ~;'~ 'i ~ -::. ~... ~.. ' ~!J.t$: ", t~;.;; ;~~ '-( 'r. ~ 'J~,~ '.'~.:J~...\,,~> * ~to: ". - ~. ~.;.;:... ; *;~~"-:, ~....,~~":'.~~>~;'.' }0-..":..,.! ( ' - ~~,~,-..;-,( '.;i,,:,' t>::= (~: ':".. "c"" _" Pf""lY;;c"... y >- ' ; >. ~:r:?~;'w:~; i:' '~j>i;< ','.,,. '".' Å ".;, ~ '. >..~... :." ;,, " ' : ', 7!. > ~-'. ~. ~. ~,:Jt1:a?: '-o.,,.. j.~ ~ >.. ' " ;'<~~i~~~f~: : ;~;»,'" ' )" '<';'~ :;;T ::N. hlo"1~ <7-:~:.., {.. '-:-'. " ',....,"." '.... _:":!..~~ L ~t:~.... ~ _ "'V'.;'.":;~.:"'..,~... '" ~ ' < '' ~ ': ''-':'''r ""WN.... <''''~''''' ""* ' ~._...._.-(.~.... w ' N"' ~-'..~w ~{ ' " ~,.. ', ~ '. ' v%1~'ifwi:";c N!' ~ " "... r(wrurtf.lj!f;$wær~rf0j, '.."""",,.. "... v w~~ >.rp ~~';;1i5~flirJ~},h,.."-,,u '!*'f>,i" ',,:,,,,; U > '< '.. c"" '. ~, ' ". :,., ; ~T 'h.lt., " *~~~ ;' ' ~Ci" > ~,." "~ l- - ~>.. ;,,**.!,...,..'..... r.;<... <,:~,~,.:-..(O'~ '~ ~ ' ''' '''''i "J ',.. ~,<i,:.~. ~ ::- -:-, ~ ~,_., '.><',;.".e;',.-,' ::''t> ~~~ 'tf\', ~. " ~,,,.',,' -'~-'.' ",".;. ~, '. : ~.,.,..,,':.»,""'",.~,~"" ; ;/".>. t ~.', " ':--"'" ~"..'o"., ~,<,,~,. : ui..~.:-..-, _.-.:,.. <... ~...«.. _ ~.'.'),...(... : '~ '"" " -.-.o; :' >., -,-...","".... ~..., -> ).~.:- d }'.. ' ~ ~, 't'::t ;.,;. '. ~ ",' N.>, " '..,-"'".', ~.., '.',..,,., :.,. ' _, ' '"h>... ".3 '_,"". h'~,. (,...'.,i ' ;:>."'1.'"; ",. " ""-.:.. 2;/,. " ~,,.. '.~.'"... ~, ',.,'".... " > h " "f ~ ' >~,,,, ; ' ''!;;'ij: t''~< s::.d". ' "., ',. ~ - '.,,, """ '~.",C<'.. ',~/'3 1iJij.. ',',<,,.~,... :.",""',.c,.,: ;. tq,,;',!stnii!j~%0rrr:~,.,, : l1~1igj:!!~'. (~ ~~ ",;~'it>,. ;, rr, 'i 'V..., <,< ;~'"t>'%:hj; ",., <>,t.;.,,>-'; ~ ';.. ~,.~. ",. ',., ~ ~ '~~_ ~_.:...,",rft\i;jj{t,i/irp' ;"T >. ': \% -... ",< ';',Pii1Jht::Wl.filJNiPi<',<f,, <. ' -. ' ~ ~ 'h. ", ><...,,... " ~,>,, '". "i:"::::;,<~ ;A-+f!Y;:0~i>;t;!:"~;..,'$.,,.. ~,. 'w, ' ",. "C h, ~,,;,<- ;-;;tf[!h(k~'igthdt{ngf!iir.", >~ ::. ~,; Mythologi is a rendition of forms, through which the formless form of forms ean be known.,. Joseph CambeU T he need comes upon mel a wash af lust and eraving which cannot resisl Like a tree against the storm, do not bend but eventuahy will break. may wait contain my desire for week upon week, allowing the agony to mounl, but eventuahy, ean resisl no more and, must kill again.. ~,. Thomas Braundenburg, Soul Whisper

18 En betragtning af FlemmingSander "Hicks" Jensen. Ja, så blev det Jul igen og tid til SLMARLaNS traditionsrige Julearrangement. Det startede, som ofte, med en langtids planlægning, systimatisering, ansvarsfordeling osv. og endte, som ofte,. med ikke så meget af førnævnte. Men det er en anden snak. 1 år havde vi valgt ikke, at stable en masse scenarier på benene, ej heller lave et fast program, men nærmere bestræbe os på, at lave et arrangement, der var fleksibelt og lidt anderledes end de forrige. Entreen var gratis, overnatningen gratis, alt hvad folk skulle, var bare, at møde op med lidt gejst under armen. år mente vi, at vi ikke kun ville beskæftige os med rolle- og brætspil, men prøve på at tilgodese nogle af de mange andre interesser, som rolle og bræt-spillere også har. Til det formål havde vi anskaffet et halvt dusin "Kult film"; som vi fremviste på en 36" skærm med Hi-Fi video und alles. Oprindel igt ville vi have anskaffet en filmprojektør med tilhørende lærred, men Linnemann havde selvfølgelig smadret projektøren dagen forinden. Så da vi kom stavrende til Linnemann dagen før arrangementet, fik vi sved på panden. Heldigvis havde de en V-skærm, som de efter lidt talen frem og tilbage, insisterede på at udleje GRATS in cl. levering. Tak til Linnemann.,... Lørdag startede med den traditionsomspundne Kick Off 2 turnering (computerfodbold) og i år havde vi valgt, at uddele pengepræmier for at skabe lidt mere spænding.. Det blev spændende og vinderne var: l. Jacob Villefrance 2.Jeppe Elkrog 3. Jaa, Jeppe Elkrog. Der skal her siges; at de endda spillede med julefrokost handicap... Ved sekstiden havde vi arrangeret en auktion, hvor kultfifmene var for bud og hvor folk kunne få solgt deres gamle figurer, brætspil o.m.a. - b1andt andet en veteran 12 sidet terning. Men vi havde vi end nu et eksperiment på programmet, nemlig Aftensmad. Den blev lavet af gourmet Rene og hans flinke tryllekrydderier, og da vi ikke noterede nogen dødsfald beregner vi maden for en succes. Efter maden prøvede PR-udvalgets Thomas S. på at forberede uanende rollespillere, på.den barske og uretfærdige verden udenfor. Han havde bevæbnet sig med en stak artikler fra diverse tidsskrifter, der anklagede rollespillet for slemme ting, så slemme at vi slet ikke tør n,ævne dem her. Efter foredraget begyndte det traditionsrige J ulescenarie, som dette år, igen, må

19 betegnes som "langt ude~l. Forfatterne havde i år lagt stor vægt på groteskheden og ~avde til lejligheden kreeret et sphnternyt regefsystem og stats, bl.a. flyveevne og koteletkast og i st,edet for hitpoints blev der udelukkende bru~ sanetypoints.spilerne mødte i år helte og skurke fra deres hverdag. flæng kan nævnes Scorp.ions (skurke), Bul?ber (helt), Japanske turister (ukendte), Madam Skrald (orakel) og Krumme (ultraskurk). Ja, det var langt ude... Efter Jule-scenariet var der æbleskiver og for dem der stadig var tændte, havde Hans Bruntt lavet etcall scenarie, der foregik på V,ardeegnen O'?). En lille gruppe menn,esker var på vej hjem fra julefrokost, pludselig kører bilen galt. det fjerne kan de se lys... måske skulle man gå derop efter hjælp... nej.,d~t skulle. m~n ikke... Søndag startede med fælles vækning og rnorgenm ad itumesalen. Silmarilion havde, i kraft af besparelsen på fil mproj e ktør en, besluttet at give det store morgenbord, på nær rundstykkerne, gratis. Ve1bekomme. Søndag blev der kørt Gunslinger (wild west brætspil), men ellers forløb dagen stille af med film og privat~ rollespil.s kam pagner. Oprydningen gik 1 år glattere end folventet, folk havde holdt en god 0erydningsmor,al og med et par frivllige hjælpere gik det som smurt. Tak for aet. Der skal siges,atu~der h.. eje arra~gementet forløb der spil, som Sl[ marilion ikke havde arrangeret. Der var,,frit spil" og der var bl.a. figunnaing, mange mange brætspil, bl.a. det gode Space Hulk og Nava] War (æhmm) og en del private rollespils k~1!lp,agner.det grundlæggende 1 Julearrangementet er selvfølgelig~ at vi skal have det sjovt og vi harbestræbt os på ikke, at gøre det til en ;'Con", idet denne betegnelse forpligter. Detor arrangerede vi et Julescenarie, Gunsl inger, Kick Off 2, Kultfilm forevisning, mad, auktion, et bonus CaU scenarie og selvfølgelig lokaler, kiosk og overnatningsmulighed. Resten af det m.or-

20 somme overlod vi til folk selv at arrangere - der var så at sige ;;frit spil". Vi håb~r at alle~er deltog, har h af t det sjovt, og V ser med længsel frem til næste Jul. Vi håber også, at arrangementet har bidraget til at styrke Silm,arilions grundide; at udbrede kendskab til rolle- og brætspil, samt at forbedre bestående spil og udvikle ditto. Med Venlig Hilsen SHmarilio'n bestyrelsen. Silmarilion vil gerne rette en Speciel Tak til: Kurt From Andersen; aldrig har man set en mand rydde mere 0P1 uden at hverken være bedt om det eller få n~get for det. Kurt-et mysterie. Rene "Gårdmand" Larsen; en Mega Tak for at springe til med 1 1/2 dagsvarsel, da vores.gen. kok hoppede fra. -ogmaden"well måske ikke så meget risene, men den mexicanske.zaubersose varjo perfectemont. Gtte Kjær; der cyklede de 7 km fra sit hjem for, at hjælpe til i køkkenet i 2 tmer, hvorefter at cykle de 7 km hjem igen, uden andet end et Farvel PalVel (også med l 1/2 daqs varsel). Ch ristian "Vodka?'; for lyd og andet godt med ledninger. Michael Næsby; for knive, peber og kopimaskine. Hans Bruntt; for et "anderledes" ]ate n'ight Callscenarie. Super Brugsen på Nymarksvej. Linnemann for servicen. Holgers mor. Rollespillere fra Vejle; for deltagelse, vi ses forhåbentlig snart igen. Og mange andre som sprang til når nøden var størst, disse vil ikke bl ive nævnt her, da vi helst ikke vil skabe misundelse blandt dem der ikke hjalp. Men vi er sikre på, at de vil stå i Den Store Bog når alle levende og døde skal stå til regnskab.

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk FACIT Oktober 2012 Niveau E 1 Verber (udsagnsord) Infinitiv (navneform): Verbets grundform kaldes infinitiv (navneform, at form) Man kan kende infinitiv ved, at det er de verber, man kan sætte at foran.

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den største kunst er kærlighed

Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen Den største kunst er kærlighed TORGARD Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen 2010 www.clausholmthomsen.dk Omslag: Henrik Koitzsch Bogen er sat med Utopia hos BookPartnerMedia

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere