Koldt på toppen og i bunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koldt på toppen og i bunden"

Transkript

1 Undervisning i cyberspace Biotekstuderende lancerer fremtidens gymnasieundervisning i naturvidenskab, hvor elever kan gennemføre farlige og komplicerede forsøg virtuelt pa en computer. Det giver bedre indlæring og undervisning. Koldt på toppen og i bunden Klimaforandringerne giver nye udfordringer for de arktiske samfund, men forandringerne og den teknologiske udvikling a bner samtidig nye muligheder. Nyt center for polare aktiviteter, 4 6 Polar DTU, har set dagens lys. Fremtidens byggeri på DTU Det er et af a rets helt store studenterprojekter, der nu tager form pa DTU. Studerende har knoklet i fritiden for at klargøre en fuldskala model af det hus, der skal deltage i verdensmesterskabet i bæredygtighed til 19 sommer. DTUAVISEN 2 6. februar 2012 Foto Scanpix De største menneskeskabte trusler mod Jordens befolkning bliver hvert år defineret og beskrevet af World Economic Forum. De tre største trusler, som kan skabe ustabilitet imellem verdens lande, er den økonomiske krise med høje ufinansierede gældsniveauer i flere lande, illegale økonomier baseret på organiseret kriminalitet og mangel på mad, vand og energi. Det handler om liv og død Hvad udgør den største trussel mod menneskeheden i disse år? I sin egenskab af professor i sikkerhed og risici er Michael Havbro Faber hvert år med til at finde svaret på dette spørgsmål for World Economic Forum. Risikostyring Det er dyster læsning, der møder en, når man slår op i den årlige rapport Global Risks fra World Economic Forum (WEF). I rapporten er en række forhold, som udgør en risiko for verdens befolkning, identificeret og rangordnet. Og der er ikke tale om mindre risici som oversvømmelse af Lyngbyvejen efter skybrud. Det er derimod tale om forhold, der kan have en så stor effekt, at de kan tvinge den globale civilisation i knæ. WEF fremhæver tre risici som særligt vigtige: Den første er den makroøkonomiske situation, hvor den finansielle krise er en delmængde heraf, og omfatter bl.a. valuta-ustabilitet og høje, ufinansierede gældsniveuaer i flere lande. Den anden risiko i fokus er den illegale økonomi, som er en cocktail af ulovlig handel, organiseret kriminalitet og korruption, der forhindrer udvikling i skrøbelige lande side 2 DTU Systembiologi DTU Byg DTU Fotonik DTU Transport DTU Aqua DTU Fødevareinstituttet DTU Fysik DTU Informatik DTU Management Engineering DTU Kemi DTU Kemiteknik DTU Matematik DTU Mekanik DTU Miljø DTU Veterinærinstituttet DTU Elektro DTU Space DTU Nanotek DTU Vindenergi DTU Energikonvertering DTU Nutech DTU Business DTU Cen DTU Danchip DTU Bibliotek

2 Svanemærket tryksag Foto Thorkild Amdi Christensen Michael Havbro Faber, der gennem sit bidrag til WEF nu har bragt metodikken op på en ganske større målestok og således tester den i det mest ultimative system: hele kloden. Den (Jorden, red.) er et system, der er meget komplekst næsten uendeligt, hvis man skal se på alle funktionaliteter og afhængigheder. Det vil sige, alle de påvirkninger af samfundet både indefra og udefra, som kan føre til, at vi mister evnen til at leve med den standard, vi er vant til, forklarer Faber. Institutdirektør ved DTU Byg Michael Havbro Faber er professor i risikostyring og har i en række år bidraget til at sætte ord på, hvilke risici menneskeheden står over for. Bidragene er sket i forbindelse med årlige møder i World Economic Forum. og fastlåser dem i en spiral af fattigdom og ustabilitet. Den tredje risiko er mangel på vand, mad og energi. Den hurtigt stigende globale befolkning og stigende velstand sætter ressourcerne under pres: Efterspørgslen efter vand, mad og energi forventes at stige med % i de næste to årtier. Mangelsituationer kan medføre social og politisk ustabilitet, geopolitiske konflikter og uoprettelige skader på miljøet. Globale risici I rapporterne om globale risici fra World Economic Forum (WEF) identificeres de alvorligste risici, som den globale civilisation står over for. I rapporten fra 2011 vurderes disse tre risici som særligt vigtige: 1. Den makroøkonomiske situation 2. Den illegale økonomi 3. Mangel på mad, vand og energi Ud over disse risici peger WEF på yderligere to tværgående risici som særligt betydningsfulde: 1. Økonomisk ulighed både lande imellem og internt i landene, hvor rigdom og indtjening bliver stadig mere ulige fordelt. 2. Svigtende global styring, hvor internationale organer og organisationer er ude af stand til at finde fælles fodslag. De manglende resultater på klimaområdet ved COP15-mødet i København i 2009 er i rapporten nævnt som et eksempel på dette. Global Risks -rapporterne kan downloades og læses på WEF s hjemmeside Men rapporten er dog ikke den rene dommedagslæsning, idet mulige løsninger for hver af de omtalte risici også bliver udførligt beskrevet i det 98 sider lange skrift. Rapporten er resultatet af et årligt møde i WEF, hvor over 700 eksperter fra mere end 80 lande samles. Seneste møde fandt sted i Abu Dhabi i oktober Dansk fingeraftryk Selve arbejdet med at indkredse risici og løsninger sker ikke i plenum, men i mere end 70 undergrupper, såkaldte Global Agenda Councils, der hver især adresserer ét emne som f.eks. klimaændringer, fødevaresikkerhed, finansiel stabilitet osv. En af disse ekspertgrupper arbejder under titlen Catastrophic Risks, og her sidder én dansker: professor Michael Havbro Faber. Til daglig kender vi ham som institutdirektør for DTU Byg. Mit hovedinput til møderne i World Economic Forum er at sørge for, at videnskaben er respekteret i håndteringen af risici på globalt plan. Jeg er med til at sikre, at de videnskabelige metoder er grundlaget for, hvordan man håndterer det, siger Faber til DTU Avisen. Da WEF i 2008 startede med at afholde _disse årlige, globale risiko-møder, blev Michael Havbro Faber inviteret i sin egenskab som professor i risici og sikkerhed. På det tidspunkt sad Faber i en professorstilling ved ETH Zürich i Schweiz. Det var Global Agenda Council on Catastrophic Risks, hvor Faber deltager, der foreslog World Economic Forum at anvende risikomanagement-værktøjerne til at anskue og definere de globale trusler. Vi kom med den anbefaling, at man skulle bruge risici som fællesnævner for, hvordan man vurderer verdens tilstand og ikke mindst mulighederne for at forbedre den, siger Michael Havbro Faber. Faber er dermed en af hovedaktørerne i at indføre risikohåndtering som den grundlæggende filosofi bag, hvordan man styrer verdens udvikling. Global risikostyring Metodikkerne til den omfattende globale risikostyring har Michael Havbro Faber selv været med til at udvikle dels i sin tid i Schweiz og dels gennem Joint Committee on Structural Safety (JCSS), hvor han har været aktiv de seneste 20 år, heraf som præsident de seneste seks år. I JCSS har Faber sammen med de førende eksperter inden for håndtering af sikkerhed og risici udarbejdet en generisk metodik til, hvordan man griber risikovurdering an inden for et system. Et system kan være alt lige fra en enkelt bygningskonstruktion over et helt transportsystem til hele interaktionen mellem et infrastruktursystem og mennesker. Metodikken har professoren selv anvendt bl.a. på risikomanagement inden for naturkatastrofer som stenskred, jordskælv og tyfoner. Det viste sig, at metodikken er ret robust og kan anvendes på ganske forskelligartede systemer hvis ikke alle systemer, forklarer At forebygge tab Hvad har udviklingen af hele verdenssamfundet til fælles med håndtering af risici i et transportsystem, kunne man spørge. Svaret er enkelt: Det handler om at undgå tab. Først og fremmest tab af menneskeliv. Men også tab af ressourcer og ikke mindst tab af muligheder, siger institutdirektøren fra DTU Byg, der fortsætter: Vi bliver dagligt udsat for tab på grund af dårlig management. Der er måske ikke ligefrem tale om sløseri, men typisk dårlig administration og dårlige holdninger som f.eks. manglende ansvarsfølelse, der gør, at tingene går galt, mener Michael Havbro Faber, der uddyber: I sidste ende ved vi egentlig godt, hvad vi kan og burde gøre med stort set alle ting her i samfundet, men når det kommer til udøvelsen, så halter det ofte forfærdeligt efter. Vores tekniske formåen er ret fantastisk. Vi kan sende objekter ud i rummet og få dem til at lande på fjerne himmellegemer. Hvis vi udøvede den samme præcision i vores daglige forretninger her på jorden, så ville vi være kommet et kæmpestort skridt fremad. Ga r glip af potentiale Men hvorfor vedkommer det os, at befolkningen i et fjernt land ikke har rent drikkevand eller går sultne i seng? Eller bygger træhuse i et jordskælvsområde, bor tæt på hav og floder og gør sig ekstra udsatte for oversvømmelser og udslettelse? For det første er det forfærdelige lidelser på det menneskelige plan. For det andet er det på et mere overordnet plan ikke opbyggende, at vi har dele af verden, som jævnligt falder ud, og derfor ikke kan bidrage til en global positiv udvikling. Der er en masse potentiale i verden, som simpelthen ikke bliver udnyttet, fordi vi er dårlige til at styre det. Han understreger, at det er vigtigt at huske, at risici ikke kun handler om at se verden med sortsyn: Risici er også chancer, og dem skal vi lære at fokusere mere på. Ved at se på risiciene ser vi samtidig også, hvor det er, vi har mulighederne for at gøre tingene bedre og dermed reducere vores tab. Den nyeste risikorapport, Global Risks 2012 fra World Economic Forum, er offentliggjort i januar Lotte Krull World Economic Forum (WEF) WEF er en uafhængig, international organisation engageret i at forbedre verdens tilstand ved at inddrage politiske, akademiske, erhvervslivets og andre ledere af samfundet til at forme de globale, regionale og industrielle dagsordener. WEF er måske bedst kendt for deres årlige møde i januar i Davos i Schweiz. DTUAVISEN Lotte Udgiver DTU Avisen udgives af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby. DTU kan kontaktes på tlf og via Redaktionen kan kontaktes på tlf Mail Udkommer DTU Avisen udsendes hver måned, dog ikke i sommerperioden. Deadline for næste nummer 8. februar Udsendelse 5. marts Ansv. redaktør Tine Kjær Hassager. Redaktør Rasmus Rørbæk Redaktion Marie Vendelbo Fridorf, Kristian Balsgaard, Katrine Krogh-Jeppesen, Marianne Vang Ryde, Sabine Askholm Larsen, Krull, Jesper Spangsmark Nielsen, Sune Nordentoft Lauritsen Annoncer Ida Bangert. Mail: design & tryk Datagraf Oplag ex.

3 3 LEDER Den bæredygtige ingeniør Som ingeniører er vi med til at forme den teknologi, som fremtidens samfund skal benytte sig af. Der er en vedholdende efterspørgsel efter ny teknologi, hvad enten vi arbejder med byggeri, affaldshåndtering, kemikalieproduktion, energi eller transport bare for at nævne nogle af de mange områder, ingeniører beskæftiger sig med. Et væsentligt motiv bag efterspørgslen efter ny teknologi er ønsket om at optimere den måde, vi bruger ressourcerne på. Inden for flere af ingeniørernes arbejdsområder spiller bæredygtighed en stadig større rolle. De teknologier, vi opfinder, udvikler og sælger, bliver i stigende grad stillet over for kravet om, at de ikke belaster miljøet, sluger en mindre vindmøllepark i strøm eller bruger litervis af dyrebart drikkevand. Her i landet har vi en stor bevidsthed om dette. Måske fordi vi hele tiden møder naturlige begrænsninger i adgangen til ressourcerne: Vi har for eksempel ikke uanede mængder olie i undergrunden eller endeløse depoter med rent drikkevand. Vi er nødt til at tænke os grundigt om for at få ressourcerne til at række, og det giver os en fordel i forhold til andre dele af verden. For på et tidspunkt vil andre være i den samme situation, og så vil det være klogt at være blandt dem, der er foran, og som kan levere den viden, erfaring og teknologi, som de skal bruge. Derfor tager DTU bæredygtighed alvorligt også når det gælder ingeniøruddannelserne. Emnet er ikke begrænset til blot ét kursus eller én studieretning. Bæredygtighed kan tænkes ind i næsten alt, hvad ingeniører arbejder med, og derfor er det universitetets ønske, at alle ingeniørstuderende forholder sig til det. Det kommer blandt andet til udtryk i DTU s studenterkonference GRØN DYST, der til sommer finder sted for anden gang. Alle DTU-studerende på både diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelserne kan deltage i GRØN DYST. Det kræver, at man inden for det seneste knap halvandet år har arbejdet med et projekt eller speciale, der indeholder elementer af grøn teknologi. Hermed er opfordringen givet videre til både studerende og deres vejledere: Tænk stort. Tænk nyt. Tænk grønt, og meld jer til GRØN DYST Anders Bjarklev, Rektor Fik du læst? Udpluk fra Ål overlever ikke Gudena en Turen på den midterste strækning af Gudenåen koster tre ud af fire ål livet. Dermed bremses ålene inden de når ud på den 6500 km lange vandring mod gydepladserne i Sargassohavet, som skulle sikre den truede bestands overlevelse. For de voksne ål (blankål) i Gudenåen slutter rejsen for tre ud af fire, inden den kommer i gang. I undersøgelsen mærkede forskere fra DTU Aqua 45 store blankål med sendere og genudsatte dem i Gudenåen opstrøms for Tange Sø. Resultaterne var deprimerende for ålebestanden, forklarer en af forskerne bag undersøgelsen, seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua: Ålene vandrede hurtigt ned gennem Gudenåen til de kom til den opstemmede Tange Sø inden kraftværket, og herfra gik det så meget langsomt. Forskerne vurderer på baggrund af undersøgelsen, at 58 procent af de ål, som nåede Tangeværket, gik tabt i forbindelse med passage af værket. Omorganisering pa DTU Ved årsskiftet trådte en ny organisering i kraft på DTU. Omorganiseringen omfatter otte institutter og et nyt center. Der er etableret to helt nye institutter, nemlig DTU Vindenergi og DTU Energikonvertering, samt et nyt center, DTU Nutech. De to institutter omfatter store dele af de faglige miljøer på det tidligere Risø DTU, men begge får også organisatorisk tilført nye faglige miljøer fra andre DTU-institutter. Samtidig flyttes en række faglige miljøer til andre institutter. Omorganiseringen sker for at sikre, at DTU s internationale position inden for bæredygtige energisystemer og -teknologier kan styrkes gennem nye faglige synergier mellem DTU Lyngby Campus og DTU Risø Campus. Det samme gælder for produktionsforskning, hvor DTU også har mange stærke faglige miljøer, som med den nye organisation bringes tættere sammen på det nye institut DTU Management Engineering. Hvalpesyge pa danske minkfarme i 2011 For første gang siden 2007 har der været udbrud af den alvorlige hvalpesyge på danske minkfarme. I sidste halvdel af 2011 blev der påvist udbrud af hvalpesyge på tre danske minkfarme ved henholdsvis Sønder Felding, Ørbæk og Lemvig. DTU Veterinærinstituttet arbejder på at finde smittekilden i samarbejde med forskere i Holland. Det er første gang siden 2007, at der er påvist hvalpesyge på danske minkfarme, og det er endnu ukendt, hvor smitten, der har forårsaget de nyeste udbrud, stammer fra, fortæller Anne Sofie Hammer, der er seniorforsker ved DTU Veterinærinstituttet. DTU Veterinærinstituttet har i samarbejde med pelsdyrerhvervet og Erasmus Universitetet i Holland igangsat typebestemmelse af virus fra de nye udbrud samt fra ældre udbrud på farme i Danmark og andre lande. Håbet er, at typebestemmelse kan give mere viden om udbruddenes oprindelse.

4 4 En undervisningssensation i bits og bytes Biotekstuderende lancerer fremtidens gymnasieundervisning i naturvidenskab, der kan gøre skoleelever til herrer over liv og død i cyberspace. Virtuelt laboratorium Det gav genlyd både i undervisningsverdenen og i biotek-industrien, da en gruppe af studerende på bioteknologi lige inden årsskiftet lancerede et gratis genteknisk laboratorium (Virtuel Lab), hvor elever fra folkeskolen og gymnasiet kan udføre avancerede forsøg, være herrer over liv og død, kurere sygdomme og manipulere med gener. Bag det virtuelle laboratorium ligger tusindvis af udviklingstimer, nætter uden Dyrt at lave, men gratis at bruge Selv om Virtuel Lab har krævet års arbejde og betydelige økonomiske ressourcer at udvikle, er det takket været støtte fra DTU Systembiologi, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Novo Nordisk og Novozymes gratis tilgængeligt for alle danske gymnasieelever, og det er leder af Biotech Academy Ulrich Ulrich Johan Kudahl mere end tilfreds med: Virtuel Lab er ikke blot et undervisningsværktøj, det er også et program, der i den grad er med til at skærpe interessen for bioteknologien og de mange muligheder, som videnskaben har at byde på. Og hvis Danmark skal bevare sin stærke position inden for biosøvn, et stort arbejde med at indsamle donationer til projektet og sidst, men ikke mindst; rigtig mange gode idéer og evnen til at føre dem ud i livet. I bioteknologiens tjeneste De studerende, som er samlet i organisationen Biotech Academy (BA) på DTU Systembiologi, arbejder for at udbrede kendskabet til og interessen for bioteknologien. Det gør Sådan ser det ud inde i det virtuelle laboratorium. Det er idéen, at elever kan gennemføre virtuelle forsøg ved hjælp af de mange forskellige redskaber, der er grafisk fremstillet på skærmen og dermed få adgang til viden, de ellers ikke ville have mulighed for at opnå. Prøv selv laboratoriet på hvor dette billede stammer fra. de bl.a. gennem udviklingen af avancerede undervisningsredskaber i samarbejde med nogle af erhvervslivets tungeste spillere som f.eks. Novozymes, Novo Nordisk, Carlsberg og mange flere. Biotech Academy står bag en perlerække af stærke undervisningskoncepter, men Virtuel Lab er alligevel den foreløbige krone på værket. Originalt og gennemført til mindste detalje Projektleder på udviklingen af Virtuel Lab, Mads Tvillinggaard Bonde, beskriver baggrunden for projektet på denne måde: Jeg fik først og fremmest idéen til det virtuelle laboratorium på grund af min egen undervisning i folkeskolen og gymnasiet. Det fungerer langtfra optimalt, når man kommer i laboratoriet og følger en kageopskrift. Man går glip af muligheden for at eksperimentere, fejle og prøve igen, og det ville jeg gerne gøre noget ved. Det er selvfølgelig både sjovere og langt mere lærerigt at kunne foretage eksperimenter på egen hånd, men i forhold til indlæringen forklarer Mads Tvillinggaard Bonde, at Virtuel Lab tilbyder yderligere et element, som er helt centralt for elevernes forståelse af biologi og bioteknologi: I det virtuelle laboratorium zoomes ind på mikroniveau, hvor eleverne har mulighed for at se, hvad der rent faktisk sker, f.eks. hvordan en celle gensplejses. På den måde lader vi programmet illustrere de helt centrale elementer i bioteknologien, og eleverne kan for første gang se med deres egne øjne, hvad det hele i virkeligheden handler om. Til lanceringen af programmet på DTU deltog blandt andet 140 gymnasielærer og 30 elever. De fik selv mulighed for at afprøve det virtuelle laboratorium til en workshop. Det virtuelle laboratoriums undervisningsmodel er intet mindre end genial, og jeg er helt overbevist om, at konceptet kan være med til at vise vejen for fremtidens it-baserede undervisningsmateriale, lød reaktionen fra Helle Jarden, gymnasielærer på Nærum Gymnasium. Tænk grønt sammen med de studerende GRØN DYST 2012 Ingeniøren spiller en central rolle i en bæredygtig samfundsudvikling. Derfor er det afgørende, at ingeniørstuderende på DTU igennem hele deres uddannelsesforløb bliver trænet i at udtænke, udforme Vigtige datoer for GRØN DYST april Sidste chance for tilmelding af projekter 20. maj Deadline for Final Abstract 22. juni GRØN DYST afholdes Læs meget mere på og implementere bæredygtige løsninger. Som et led i denne tankegang blev konkurrencen GRØN DYST introduceret på DTU i Godt 220 studerende fordelt på 93 projekter tog udfordringen op dengang, og sammen med deres vejledere deltog de med vidt forskellige projekter, der alle havde bæredygtighed i bred forstand som fællesnævner. Et af projekterne ved GRØN DYST 2010 forbedrede overfladen på solceller og øgede energioptaget kraftigt. Projektet var slået op som et bachelorprojekt på DTU Nanotech af postdoc Michael Stenbæk Schmidt, der også blev vejleder på projektet. Michael ville forsøge at overføre en teknologi, han arbejdede med i anden sammenhæng til solceller. Studerende Rasmus Davidsen samlede idéen op, og mens de to var i gang med det planlagte arbejde, fik Michael nys om en mulighed for at lægge et ekstra lag i projektet. Da vi var blevet opmærksomme på GRØN DYST 2010, forslog jeg, at Rasmus meldte sig til. Der skulle ikke tænkes så meget over det, for solceller og grøn energi går jo hånd i hånd. Så arbejdede vi på at tilrette hans præsentation, så den var forståelig for ikke indviede. Derudover lavede vi en demonstrationsmodel af solcellerne, hvor LED-lamper lyste op, når cellerne blev belyst. Præsentationen var et vigtigt kriterium i bedømmelsen til selve konkurrencen. Som vejleder så jeg en fin måde at give Rasmus en mulighed for at præsentere sit projekt for offentligheden. Det er en færdighed, som en moderne ingeniør har brug for i dag, forklarer Michael fra Singapore, hvor han i dag arbejder som gæsteforsker hos Agency for Science, Technology and Research. Tænk bredt vær ma lrettet For at deltage i GRØN DYST-studenterkonferencen 2012 skal et projekt indeholde et eller

5 5 Foto Thorkild Amdi Christensen Mads Tvillinggaard Bonde er hovedmanden bag det revolutionerende undervisningsredskab, Virtuel Lab. Til lanceringen fik computerprogrammet en flot modtagelse fra både ind- og udland. business, skal vi have flere unge mennesker til at interessere sig for området og vælge biotekuddannelser på højeste niveau. International interesse Indtil videre har responsen på e-learningværktøjet været positiv og interessen stor. Og drømmene for det virtuelle laboratorium er derfor også store for Mads Tvillinggaard Bonde, som drømmer om at få kemiske og fysiske forsøg inkluderet i programmet og om at lancere en fremtidig engelsk version. Det sidste ser de frem til på en række amerikanske eliteuniversiteter: We will be pleased to discuss the possibilities (of Virtual Lab, red) for example, by testing it in relevant courses at Berkeley, Harvard, Stanford and MIT, udtaler Kate Spohr, der er Educational Manager for bioteksamarbejdet mellem de fire eliteuniversiteter. Der er således gode muligheder for, at Virtuel Lab kommer til at danne grundlag for undervisning i flere forskellige naturvidenskabelige fag, på flere forskellige niveauer og i mange forskellige lande. GRØN DYST gav medvind Bioteknologisk innovation bliver efter alt at dømme en vigtig del af løsningen på de miljø- og klimaproblemer, som det globale samfund står over for i dag og om 50 år. Derfor er uddannelse af fremtidige innovative ingeniører også en investering i en grønnere fremtid for hele kloden. Så hvis man har en idé, der på en gang kan understøtte indlæring af området på højeste niveau og spare CO 2 her og nu, så har man gode chancer i GRØN DYST, selv om konkurrencen altid er hård, når DTUs dygtigste studerende samles for at konkurrere. Derfor var det også med både forventning og spænding, at Mads meldte det virtuelle laboratorium til GRØN DYST i Hans vejleder, Mogens Kilstrup, var dog aldrig i tvivl om, at den digitale version af et genteknologisk laboratorium ville gå helt til tops: Idéen var allerede så færdig, at der stort set ikke var brug for konceptudvikling. Men det var ikke bare et næsten færdigt koncept det var også en rigtig god idé. Derfor valgte dommerkomiteen ved GRØN DYST at kvittere med en førstepræmie i bachelorkategorien, og det fik stor betydning for Mads Tvillinggaard Bonde: Det var et rygklap, der kunne mærkes, og helt klart en del af den motivation, som jeg skulle bruge for at arbejde videre med projektet som projektleder i Biotech Academy. Jesper Spangsmark Nielsen flere elementer af miljø, klimateknologi eller bæredygtighed og være færdiggjort i perioden efterår 2010 til forår Der er masser af grøn teknologi, der ikke har bred bevågenhed, og derfor er GRØN DYST en meget fin mulighed for de studerende til at fremvise bæredygtige projekter. Jeg vil sige ud fra egne erfaringer sidste gang, at den yderligere arbejdsbyrde for både Rasmus og jeg var minimal. Fordelene ved at deltage opvejede i allerhøjeste grad ulemperne, lyder det fra Michael. Fordelene er blevet til mange siden deltagelsen. Teknologien har været fremvist på nogle af verdens største mødesteder for grøn teknologi og er nu kernen i et nystartet selskab, Black Silicon Solar, der for nylig vandt Venture Cup. Men dette projekt er blot et af de 93, der deltog i første omgang GRØN DYST. Et andet var det virtuelle laboratorium, der kan læses om i dette nummer af DTU Avisen. GRØN DYST er ikke kun en mulighed for DTU s studerende for at dygtiggøre sig fagligt inden for den bæredygtige tankegang. Det er også en mulighed for vejlederen til at indgå i et udbytterigt samarbejde med de studerende, der kan konkretisere bæredygtige elementer i det enkelte projekt. Det er Black Silicon Solar og det virtuelle laboratorium to strålende eksempler på. Jeg ser personligt frem til en god og grøn dyst til sommer og vil gerne opfordre både vejledere og studerende til at hjælpes ad med at finde de gode projekter op til tilmeldingsfristen den 13. april og derefter udvikle et flot og stærkt deltagerfelt, siger dekan Martin Vigild. Rasmus Rørbæk

6 6 polarforskning Miljøvenlig udvinding af olie og gas i ishavet, uddannelse af højt kvalificerede grønlandske ingeniører og udvikling af nye lægemidler på grundlag af arktiske I kongerigets polartjeneste Et nyt tværgående center for polare aktiviteter polar DTU skal understøtte kongeriget Danmarks nye strategi for Arktis med forskningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og innovation. mikroorganismer. Det er nogle af de områder, hvor DTU i de kommende år vil kunne yde vigtige bidrag til udmøntningen af rigsfællesskabets nye arktiske strategi gennem et nyetableret center for polare aktiviteter i daglig tale kaldet Polar DTU. Hensigten med den arktiske strategi, der er blevet til i et samarbejde mellem den danske ill ESa regering, det færøske landsstyre og det grønlandske selvstyre, er at sikre fælles fodslag i håndteringen af de mange nye udfordringer og muligheder i Arktis med henblik på at fremme selvbærende vækst og samfundsmæssig bære dygtighed. Det er en politisk hovedmålsætning i strategien, at erhvervs- og samfundsudviklingen i Arktis skal understøttes af en målrettet forsknings- og uddannelsesindsats. Og her vil DTU kunne levere et væsentligt medspil med det nye center, fortæller dekan Martin Vigild, der er initiativtager til Polar DTU. klimaforandringerne giver nye udfordringer for de arktiske samfund. Forandringerne og den teknologiske udvikling å bner samtidig nye muligheder for Arktis. Blandt andet skaber havisens afsmeltning adgang til nye fiskeområder og udvinding af olie og gas i farvandene omkring Grønland. Som teknisk universitet med en bred palet af højt specialiserede tekniske og naturvidenskabelige kompetencer og en mangeårig erfaring fra Arktis kan DTU yde væsentlige bidrag både til den nødvendige tilpasning til klimaforandringerne og til en bæredygtig udnyttelse af de muligheder, som opstår i kølvandet. Det er en af kongstankerne bag etableringen af Polar DTU, fortæller Martin Vigild. Uddannelse en hjørnesten Det nye center for polare aktiviteter har som et hovedformål at sikre synliggørelse og nyttiggørelse af DTU s kompetencer, knowhow og teknologibase over for virksomheder og myndigheder, der har interesser og aktiviteter i Arktis særligt i og omkring Grønland. En hjørnesten i DTU s indsats i Grønland er uddannelsesaktiviteterne i den vestgrønlandske by Sisimiut. Her ligger Bygge- og Anlægsskolen, hvor DTU s Center for Arktisk Teknologi (ARTEk), uddanner diplomingeniører, der er særligt specialiserede i arktiske forhold de såkaldte arktiske ingeniører. DTU s permanente tilstedeværelse i Grønland gør, at vi har en god forståelse for de grønlandske behov og forudsætninger, siger institutdirektør på DTU Byg og leder af ARTEk Michael Havbro Faber: Det er 100 År i ArKTiS DTU har været til stede i arktis i mere end 100 år, og de igangværende aktiviteter foregår både på landjorden, til havs, i luften og i rummet. mere end en halv snes DTU-institutter har aktiviteter med relation til arktis. Blandt de igangværende arktiske forskningsaktiviteter i arktis er: analyser af klimaændringernes effekt på fiskearterne overvågning af indlandsisen, havisen og vandstanden i de arktiske farvande Undersøgelser af ændringer i permafrost og betydningen for konstruktioner Geofysiske målinger i og omkring Grønland Udvikling af satellitnavigationssystemer til forbedring af sejladssikkerhed Udvikling af bæredygtige energiteknologier til storskala-udnyttelse Etablering af beredskab for oliespild Til venstre i billedet ses en af de permanente GpS-stationer langs Grønlands kyst. Stationerne er med til at indsamle information om jordskorpens bevægelser og indlandsisens afsmeltning. her har sektionsleder Finn Bo madsen fra DTU Space slået lejr ved stationen sammen med en kollega.

7 7 en hovedmålsætning for de kommende år, at DTU i partnerskab med det grønlandske selvstyre fortsat skal sikre tidssvarende uddannelsestilbud, der matcher de grønlandske samfunds behov for højtuddannet teknisk arbejdskraft, sådan at vi kan bidrage til at skabe blivende værdi for Grønland. Som en forsknings- og uddannelsesinstitution, der allerede er en velintegreret del af det grønlandske samfund har DTU særligt gode forudsætninger for at bidrage til lokal og regional udvikling ikke mindst gennem ARTEK. Arktisk og antarktisk perspektiv Men Polar DTU s rækkevidde stopper ikke ved rigsfælleskabets grænser, fortæller Niels Andersen, der er vicedirektør på DTU Space og leder af Polar DTU. De unikke kompetencer og ressourcer, som DTU er i besiddelse af, kan skabe nytteværdi i hele det arktiske område hvad enten det er i den russiske, canadiske eller grønlandske del. Derfor har vi ambitioner om, at DTU skal bidrage til udviklingen i Arktis som helhed i samarbejde med myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner i rigsfællesskabet såvel som i andre lande. Omend det primære fokus for det nye center er Arktis, omfatter aktiviteterne i Polar DTU også polarområderne på den sydlige halvkugle. For at forstå, hvad der sker i Arktis, er det nødvendigt, at vi også bliver klogere på, hvad der sker i Antarktis, fortæller Niels Andersen. Han nævner som eksempel det paradoksale faktum, at når isen smelter på Antarktis, stiger vandet i de arktiske farvande. Et af Polar DTU s vigtigste aktiver er muligheden for at trække på tværfaglig viden fra mere end en halv snes forskellige institutter, fremhæver Niels Andersen suppleret af et omfattende internationalt netværk af forskningsinstitutioner, som kan bidrage med knowhow og teknologi. Håndteringen af de udfordringer og muligheder, som viser sig i Arktis i disse år, kræver tværfaglige tilgange og løsninger hvad enten det drejer sig om risikovurdering ved anlægsarbejder, navigation i arktiske farvande, overvågning af klimaforandringer, affaldshåndtering, rådgivning om olie- og gasboringer eller effektiv udnyttelse af bæredygtige energiteknologier. Og her har Polar DTU som tværgående center mulighed for at levere effektive, integrerede løsninger til en bæredygtig udvikling af Arktis. Læs mere om Polar DTU på Sune Nordentoft Lauritsen Foto Finn Bo Madsen Hvem ved, hvilke nye skimmelsvampearter der gemmer sig i den grønlandske natur? Lektor Birgitte Andersen fra DTU Systembiologi ser frem til at undersøge, om Grønland gemmer på nye arter, der kan anvendes til nye enzymer, lægemidler og hjælpestoffer. Pa svampejagt i Grønland Skimmelsvampe er for mange lig med lugten af muggen kælder og allergiske reaktioner. Men skimmelsvampe er ikke kun et onde, der skal bekæmpes. De kan også bruges til at udvikle medicin, fødevareingredienser og enzymer. Og nye arter kan meget vel gemme sig i Grønland. Polarforskning I 1928 sad forskeren Alexander Fleming i sit laboratorium og lavede bakterieforsøg. En dag opdagede han, at en af hans petriskåle var blevet angrebet af noget, der slog bakterierne ihjel. Det viste sig at være en skimmelsvamp. Alexander Fleming smed ikke sin skimmelsvamp væk, selv om den havde ødelagt hans forsøg. I stedet isolerede han den og undersøgte den nærmere. Opdagelsen i Flemings petriskål lagde dermed grunden til nutidens forskning i skimmelsvampe. Et område, der for Grønlands vedkommende er meget uudforsket. Det vil lektor Birgitte Andersen fra DTU Systembiologi lave om på. Hun er i gang med at samle penge til et nyt projekt, der skal kortlægge skimmelsvampe i Grønland, uden- såvel som indendørs. Det skal blandt andet ske i samarbejde med Grønlands Selvstyre. Viden kræver kortlægning Skimmelsvampe er for mange lig med lugten af muggen kælder, når sneen smelter, eller når problemer med manglende udluftning og isolering bliver for store. Nogle mennesker får kraftige reaktioner, når de bliver udsat for skimmelsvampe, mens andre ikke mærker dem. Ud over allergi og andre helbredsgener giver skimmelsvampe andre problemer i de boliger, hvor de vokser. Når en bolig er angrebet af skimmelsvamp, bliver materialet i boligen ødelagt og nedbrudt. Et problem, der er i de seneste år har været stigende i Grønland. En bedre viden på dette område vil gøre det lettere at lave en målrettet indsats for at afhjælpe problemer med indendørs skimmelsvamp og forbedre indeklimaet, fortæller Birgitte Andersen. Det kræver imidlertid, at skimmelsvampene i Grønland bliver kortlagt. På nuværende tidspunkt ved forskerne nemlig ganske lidt om, hvilke arter af skimmelsvampe der overhovedet findes i Grønland. Dels fordi meget få undersøgelser er blevet lavet i Grønland, dels på grund af den måde, hvorpå man tidligere har ledt efter skimmelsvampene. Især den måde, man dyrker svampeprøverne på, den såkaldte inkubering, har voldt problemer. Normalt inkuberer man sine svampeprøver ved 25 grader. Der er mange af de her svampe, der egentlig slet ikke bryder sig om så høje temperaturer, når de kommer fra et koldere klima. Så nu er vi begyndt at inkubere sådan nogle prøver ved en meget lavere temperatur: 15 grader. Og lige pludselig ser vi mange flere og helt andre svampe end før. Det kan måske være en af grundene til, at man i gamle artikler skriver, at der ikke er så meget skimmelsvamp i Grønland, fordi man har kørt efter traditionelle inkuberingsmetoder, fortæller Birgitte Andersen. Intern koordinering kan skaffe bedre resultater En kortlægning af skimmelsvampe i Grønland kræver et omfattende indsamlingsarbejde. Her kan det nyoprettede center for polare aktiviteter, Polar DTU, vise sig meget nyttigt. Det vil være oplagt at lave en form for indsamlingsnet gennem Polar DTU. Så vil vi kunne få folk til at tage prøver rundt omkring, når de nu alligevel er deroppe. Der har tidligere været en del projekter, der ikke decideret har haft med skimmelsvamp at gøre, men med bygninger som sådan. Her har studerende været i Grønland for at kigge på ventilation, isolering og fugtighed. Så kommer de ind og ser, at der er en masse mug på væggene, men de måler bare det, de skulle måle. Hvis vi kunne få noget mere koordinering, så kunne de studerende få et kursus i at isolere svampene og sende dem til Danmark og tage billeder for at dokumentere, hvad det er. Så kunne vi måske slå flere fluer med ét smæk, lyder opfordringen fra Birgitte Andersen. Ukendte svampe kan føre til innovation Den uudforskede svampeflora i Grønland kan gemme på mange nye arter, der måske kan bruges til at udvikle enzymer, lægemidler og hjælpestoffer til biotek- og landsbrugsvirksomheder. Hvis svampe i Grønland skal producere enzymer, der skal nedbryde noget bestemt, skal disse enzymer virke ved de lave temperaturer, der er i Grønland. Lige pludselig vil man f.eks. kunne få nogle enzymer, som virker meget mere effektivt ved lave temperaturer, end dem man har isoleret nede i troperne. De tropiske enzymer er designet til at virke ved højere temperaturer, fordi organismen bor i højere temperaturer. Fordi klimaet er anderledes, og fordi sammensætningen af mikroorganismer sikkert også er meget anderledes, kunne man også forestille sig, at nye svampearter producerer nye antibiotika, vi aldrig har set før, siger Birgitte Andersen. Hun understreger, at en kommerciel udnyttelse af de grønlandske skimmelsvampe ligger et godt stykke ude i fremtiden, men at sandsynligheden for at finde nye arter er utrolig stor, fordi det er uudforsket område. Der er altså nok at tage fat på, når DTU går på svampejagt i Grønland. Sabina Askholm Larsen Foto Thorkild Amdi Christensen

xxxxxxx xxxxxxx 14 Ny på Nano DTU

xxxxxxx xxxxxxx 14 Ny på Nano DTU xxxxxxx xxxxxxx 2 4 14 Ny på Nano DTU Laser-on-a-chip Enmands-helikopteren Jeg stod i et vadested mellem at fortsætte i en forskerrolle eller vælge en mere strategisk rolle og bruge min Master in Management

Læs mere

Nyviden. Hvor er chefen? Synlig ledelse savnes. Syddansk Universitet Februar 2014 nr. 1

Nyviden. Hvor er chefen? Synlig ledelse savnes. Syddansk Universitet Februar 2014 nr. 1 Nyviden Syddansk Universitet Februar 2014 nr. 1 Hvor er chefen? Synlig ledelse savnes Side 10 Læs også : Dårlig mad kan opdages langt tidligere Mange grønlændere har problemer med spil Operationer hjælper

Læs mere

Unødigt energispild fra nye hospitaler

Unødigt energispild fra nye hospitaler viden DNA-teknik har givet Lolita-forfatteren Vladimir Nabokovs sommerfugleteori nyt liv. SIDE 16-17 Logistik Kilometerafgift for lastbiler vil bane vej for flådestyring i transportsektoren. Side 19-21

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

DMstud.bladet. Vil du være med til at redde verden? s. 6. Aggressive ph.d.-uddannelsen 30 procent springer fra. Unge forskere dropper.

DMstud.bladet. Vil du være med til at redde verden? s. 6. Aggressive ph.d.-uddannelsen 30 procent springer fra. Unge forskere dropper. DMstud.bladet Unge forskere dropper Aggressive Kampen om studerende nr. 8 december 2007 ph.d.-uddannelsen 30 procent springer fra. virksomheder Stor mangel på arbejdskraft. Studiemiljø er blevet en forretningsstrategi.

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

Polarfronten Grønlandsk graffiti: fra runer til tags, læs s. 4

Polarfronten Grønlandsk graffiti: fra runer til tags, læs s. 4 UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2005 PRIS 35 kr. Polarfronten Grønlandsk graffiti: fra runer til tags, læs s. 4 Grønlands økonomi: børnene i centrum, læs s. 8 Internationalt forskningscenter i

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Succeshistorier i Region Sjælland

Succeshistorier i Region Sjælland Succeshistorier i Region Sjælland Forord INDHOLDSFORTEGNELSE I folderen præsenteres en række succeshistorier fra Region Sjælland. Historierne har alle det til fælles, at de direkte eller indirekte er finansieret

Læs mere

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 CBS OBSERVER 3 Er SU en for høj og Danmarks studerende forkælede? Står den på brugt cykel

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere