Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913]"

Transkript

1 1

2 Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913] 2

3 Hvad er Tarot? I sin ydre form er Tarot et spil kort der bruges i det sydlige Europa til spil og at spå med. Disse kort blev først kendt i Europa i slutningen af det fjortende århundrede, da de var i brug blandt de spanske sigøjnere. En sæt Tarot indeholder 52 almindelige spillekort med tilsætning af et billede kort til hver kulør, nemlig Ridder, placeret mellem Dronningen og Knægten. Disse 56 kort er opdelt i fire kulører, to sorte og to røde, og har følgende betegnelse: sceptre (klør), bægre (hjerter), sværd (spar), og pentakler eller mønter (ruder). Ud over de 56 kort har Tarot-sættet 22 nummererede kort med særlige navne: 1. Magikeren. 12 Den hængte mand. 2. Ypperstepræstinden. 13 Døden. 3. Kejserinden. 14. Mådehold. 4. Kejseren. 15. Djævlen. 5. Vognstyreren. (7). 16. Tårnet. 6. De Elskende. 17 Stjernen. 7. Hierophanten. (5). 18. The Månen. 8. Styrke. 19. Solen. 9. Eneboeren. 20. Dom. 10. Skæbnehjulet. 21. Verden. 11. Retfærdighed. 0. Narren. Dette sæt kort, siger mange efterforskere, repræsenterer de egyptiske hieroglyffers bogs 78 tavler, som kom til os på en næsten mirakuløs måde. 3

4 Historien om Tarot er en stor gåde. I middelalderen, da de først dukkede op rent historisk, var der en tendens til at opbygge kunstige symbolske eller logiske systemer af samme slags som Ars Magna af Raymondus Lullus. Men produktioner der ligner Tarot eksisterer også i Indien og Kina, så det kan også tænkes, at det er et af disse systemer der blev skabt i middelalderens Europa. Det er også åbenlyst forbundet med de gamle mysterier og de egyptiske indvielserne. Selv om dens oprindelse er forsvundet i glemsel og formålet hos dens forfatter eller forfattere ganske ukendte, er der ingen tvivl om, at det er den mest komplette kode af Hermetisk symbolik, vi besidder. Selvom det repræsenterer et spil kort, er Tarot i virkeligheden noget helt andet. Det kan læses på flere forskellige måder. For eksempel kan jeg give det en metafysisk fortolkning af den generelle betydning eller af det generelle indhold af Tarot, det vil sige dens metafysiske titel, som klart vil vise, at dette arbejde ikke kunne have været opfundet af sigøjnere der var analfabeter i det fjortende århundrede. Tarot falder i tre opdelinger: Den første del har 21 nummererede kort, den anden del har ét kort 0, den tredje del har seksoghalvtreds kort, det vil sige de fire kulører med 14 kort. Desuden ser den anden del ud til at være en sammenhæng mellem den første og tredje del, da alle de 56 kort i den tredje del tilsammen er lig med kortet 0. Hvis vi nu forestiller os 21 kort anbragt i form af en trekant, med syv kort på hver side, er et punkt i midten af trekanten repræsenteret ved kortet 0, og en firkant med trekanten inden i (kvadratet bestående af 56 kort, med 14 på hver side), får vi en repræsentation af forholdet mellem Gud, mennesket og universet, eller forholdet mellem idéernes verden, menneskets bevidsthed og den fysiske verden. Trekanten er Gud (treenigheden), eller ideernes verden, eller noumenale verden. Punktet er menneskets sjæl. Pladsen er den synlige, fysiske eller fænomenale verden. Potentielt, er punktet lig med kvadratet, hvilket betyder, at 4

5 hele den synlige verden er indeholdt i menneskets bevidsthed, er skabt i menneskets sjæl. Og selve sjælen er et punkt som ikke har nogen dimension i åndens verden, symboliseret ved trekanten. Det er klart, at en sådan idé ikke kunne være opstået hos uvidende mennesker og fortæller os derfor, at Tarot er noget mere end en blot et sæt spille- eller spåkort. For at stifte bekendtskab med Tarot, er det nødvendigt at forstå de grundlæggende idéer i Kabbala og alkymi. For det repræsenterer, som mange andre kommentatorer til Tarot også mener, et resumé af Hermetisk Lærdom - Kabbala, alkymi, astrologi, magi, med deres forskellige opdelinger. Alle disse videnskaber, tilskrevet Hermes Trismegistus, repræsenterer virkeligt et system med en meget bred og dyb psykologisk undersøgelse af karakteren hos mennesket i dets forhold til en verden af Noumena (Gud, en verden af ånd), og til en verden af fænomener (den synlige, fysiske verden). Bogstaverne i det hebraiske alfabet og de forskellige allegorier over Kabbala, navnene på metaller, syrer og salte i alkymi, af planeter og stjernebilleder i astrologi, af gode og onde ånder i magi - alle disse var eneste middel til at sløre sandhed for de uindviede. Men da den sande alkymist talte om at søge efter guld, talte han om guld i menneskets sjæl. Og han kaldte det guld, hvilket i Det Nye Testamente kaldes Himmeriget og i buddhismen Nirvana. Og når den sande astrolog talte om stjernebilleder og planeter talte han om stjernebilleder og planeter i menneskets sjæl, det vil sigede kvaliteter i den menneskelige sjæl og dens relationer til Gud og til verden. Og når den sande kabbalist talte om Guds Navn, søgte han dette navn i menneskets sjæl og i naturen. Kabbala, alkymi, astrologi, magi er parallelle symbolske systemer til psykologi og metafysik. Enhver alkymistiske sætning kan læses på en kabalistisk eller astrologiske måde, men betydningen vil altid være psykologisk og metafysisk. Vi er omgivet af en mur opbygget af vores forestillinger om verden og er ikke i stand til at kigge over denne mur til den virkelige verden. Kabbala præsenterer et forsøg på at bryde denne fortryllede cirkel. Det undersøger verden som den er, verden i sig selv. Verden i sig selv, set kabbalistisk, består af fire elementer, eller de fire principper, der danner En. Disse fire principper er repræsenteret ved de fire bogstaver i navnet på Jehova. Den grundlæggende idé om Kabbala består i studiet af Guds navn i sin manifestation. Jehova på hebraisk staves med fire bogstaver, Yod, He Vau og He - 5

6 er JHVH. Til disse fire bogstaver givet den dybeste symbolsk betydning. Det første bogstav udtrykker det aktive princip, begyndelsen eller første årsag, bevægelse, energi, Yod. Det andet bogstav udtrykker det passive element, inerti, stilheden, ikke-jeg. Den tredje, balancen i modsætninger, form, og den fjerde, resultatet eller latente energi. Kabbalisterne bekræfter, at hvert eneste fænomen, og hvert objekt består af disse fire principper, d.v.s. at hvert objekt og hvert fænomenet består af Guds Navn (Ordet) Logos. Studiet af dette Navn (eller fire bogstavers ord, Tetragrammaton, på græsk), og konstateringen af den i alt, udgør det største problem i Kabalistisk filosofi. Kabbalisterne fastslår, at disse fire principper trænger ind og skaber alt. Derfor, når mennesket finder disse fire principper i ting og fænomener i helt andre kategorier (hvor han ikke før havde set lighed), begynder han at se en analogi mellem disse fænomener. Og efterhånden bliver han overbevist om, at hele verden er bygget i henhold til én og samme lov, på ét og samme plan. Denne rigdom og vækst i hans intellekt består i en udvidelse af hans evne til at finde analogier. Derfor undersøger han loven bag de fire bogstaver, eller navnet på Jehova præsenterer et stærkt middel til at udvide bevidstheden. Denne idé er hel tydelig, for hvis Guds Navn virkelig er i alt (hvis Gud er til stede i alt), bør alt være analogt til hinanden - den mindste partikel analog til helhed, støvkorn analogt til universet og alt analogt til Gud. Guds Navn, Ordet eller Logos er oprindelsen til verden. Logos betyder også Årsag, Ordet er Logos, grunden til alting. Der er en komplet korrespondance mellem kabbala og alkymi og magi. I Alkymi udgør de fire elementer den virkelige verden og kaldes ild, vand, luft og jord. Disse svarer fuldt ud i betydning til de fire kabbalistiske bogstaver. I magi udtrykkes de i de fire klasser af ånd: elvere (eller salamandre), undinerne, sylfider og gnomer. Tarot er på sin side ganske analog til kabbala, alkymi og magi, og omfatter dem. Svarende til de fire første principper eller fire bogstaver i Guds Navn, eller de fire alkymistiske elementer, eller de fire klasser af ånder, har Tarot fire kulører - sceptre, bægre, sværd og mønter. Således repræsenterer hver kulør hver side af kvadratet, der svarer til punktet, et af de elementer, og styrer en gruppe af ånder. Sceptre er ild eller elvere (eller salamandre), bægre er vand eller undinerne, 6

7 sværdene er luft eller sylfes og mønterne, jord eller nisser. Desuden betyder kongen i hver kulør det første princip eller ild dronningen - det andet princip eller vand ridder - det tredje princip eller luft, og den side (knægt) - det fjerde princip eller jord. Så igen, esset betyder ild, toere vand, treere, luft og firere jorden. Så igen er firerne det første princip, de fem stedet, den anden osv.. Med hensyn til kulørerne, kan man tilføje, at de sorte dragter (sceptre og sværd) udtrykker aktivitet og energi, vilje, initiativ og den subjektive side af bevidstheden, og de røde (bægre og mønter) udtrykker passivitet, inerti og den objektive side af bevidstheden. Så de første to kulører (sceptre og bægre) betyder god, og de to andre (sværd og mønter) betyder ond. Således indikerer hvert kort af de 56 (uafhængigt af dets nummer) tilstedeværelsen af princippet om aktivitet eller passivitet, af god eller ond, der opstår enten i menneskets vilje eller udefra. Og betydningen af hvert kort kan yderligere tydes grundet dets forskellige kombinationer med kulører og tal i deres symbolske betydning. De 56 kort som helhed repræsentere, da det er et fuldstændigt billede, alle mulighederne for menneskets bevidsthed. Og det gør at Tarot også tilpasses til spå med. Således gør kabbala, astrologi, alkymi og magi, tarot det muligt at søge guld, at fremkalde ånder og at tegne horoskoper, blot ved hjælp af dette sæt kort uden de komplicerede remedier og ceremonier hosen alkymist, astrolog eller magiker. Men det vigtigste i Tarot er de 22 nummererede kort. Disse kort har numerisk betydning og også en meget involveret symbolsk betydning. Litteraturen vedrører for det meste de toogtyve kort. Rigtig mange forfattere til okkultisme har arrangeret deres værker efter Tarot. Men dette ses ikke altid fordi Tarot sjældent bliver nævnt. Oswald Wirth taler f.eks. om oprindelsen til Tarot i hans Essay til den astronomiske Tarot. Ifølge Histoire de la Magie repræsenterer de 22 kort i den store arcana i Tarot hieroglyfmalerier, som blev fundet i mellemrummene mellem søjlerne i et galleri, som neofytten var forpligtet til at krydse i de egyptiske indvielser. Der var tolv kolonner mod nord og det samme antal i syd, altså elleve symbolske billeder på hver side. Disse billeder blev forklaret for kandidaten til indvielse i rette rækkefølge, og de indeholdt reglerne og principperne for Begyndelsen. Denne 7

8 udtalelse bekræftes af korrespondancen der eksisterer mellem arcana, når de arrangeres således. I templet blev galleriet af billederne arrangeret i par, hver modsat hinanden, således at det sidste billede var modsat den første, den næstsidste modsat den anden og så videre. Når kortene bliver placeret således, finder vi et yderst interessant og dybt forslag. På denne måde finder sindet den i par, og bliver ledet fra dualisme til monisme, hvilket er, hvad vi kunne kalde foreningen af Duaden. Et kort forklarer det andet og hvert par viser i øvrigt, at de kun kan være gensidigt forklarende og betyder ingenting, når det tages separat. For eksempel betyder kortene 10 og 13 ( Liv og Død ) sammen, en vis hel eller supplerende betingelse, som vi ikke kan forestille af de almindelige, ufuldkomne mentale processer. Vi tænker på liv og død som to modsætninger, antagonistisk den ene til anden, men hvis vi tænker videre, bør vi se, at den ene afhænger af den anden for eksistens og ingen af dem kunne komme i eksistens separat. Et symbol kan kun tjene til at overføre vores intuitioner og foreslå nye så længe dets betydning ikke er defineret. Rigtige symboler er vedvarende i skabelsesproces, men når de får en konkret betydning, bliver de hieroglyffer og endeligt et enkelt alfabet. Som dette udtrykker de simpelthen almindelige begreber, ophører med at være et sprog for guderne eller indviede, og bliver et sprog for mennesker, som alle kan lære. Sagt lidt firkantet, betyder et symbol i okkultismen det samme som i kunsten. Hvis en kunstner bruger færdiglavede symboler vil hans arbejde ikke være sand kunst, men kun pseudo-kunst. Hvis okkultisten begynder at bruge klar til brug symboler, vil hans arbejde ikke være virkelig okkulte, for det vil ikke indeholde esoterisme, ingen mystik, men kun pseudo-okkultisme, pseudo-esoterisme, pseudomystik. Symbolik i hvilken symbolerne har bestemte betydninger er pseudosymbolik. Efter at have gjort denne idé tydeligt i hans sind, fandt forfatteren, at nøglen til Tarot må ligge i fantasien og han besluttede at gøre en indsats for at re-designe kortene, der giver beskrivende billeder af Tarot, og fortolke de symboler, ikke ved hjælp af analyse af, men syntese. Læseren vil i de følgende små billeder" finde refleksioner fra mange forfattere, der skrev om Tarot, så som St. Martin, Eliphas 8

9 Levi, Papus og andre forfattere, der sikkert aldrig tænkte på Tarot, som for eksempel. Plotin, Gichtel (17. århundrede), Friedrich Nietzsche, M. Collins m.fl. og som alligevel kom til de samme grundlæggende principper som de ukendte forfattere til Tarot. Beskrivelser af arcanas i disse "billeder" repræsenterer ofte en opfattelse, som er næsten helt subjektivt, for eksempel som det i kort 18. Og forfatteren kan lide at tro på, at en anden kan opfatte de samme symboler forskelligt, i hvert tilfælde finder han det meget muligt. Enhver der er interesseret i dette filosofiske puslespil vil vel spørge: Hvad er Tarot så? Er det en doktrin eller blot en metode? Er det et bestemt system eller blot et alfabet ved hjælp af hvilken et system kan konstrueres? Kort sagt, er det en bog, der indeholder bestemte lærdomme, eller er det blot et apparat, en maskine, som vi kan bruge til at opbygge noget, selv et nyt univers. Forfatteren mener, at Tarot kan anvendes til begge formål, men selvfølgelig, kan indholdet af en bog, der læses enten fremad eller tilbage, ikke siges at være, i almindelig forstand, strengt bestemt. Den kendsgerning, at vi sætter spørgsmålstegn ved Tarot, hvorvidt det er en metode eller en doktrin viser begrænsningen af vores tredimensionelle sind, som er ude af stand til at hæve sig over verden form og kontraindikationer positioner eller at frigøre sig fra specialet og antitese! Ja, Tarot indeholder og udtrykker enhver doktrin, der findes i vores bevidsthed, og i den forstand har det bestemthed. Det repræsenterer Naturen i al dens rigdom af dens uendelige muligheder, og der er i det, som i Naturen, ikke én, men alle potentielle betydninger. Og disse betydninger er flydende og foranderlig, så Tarot kan ikke være specielt dette eller hint, for det bevæger sig, og er alligevel altid den samme. I de følgende billeder er kortene taget i par: - I og 0. 2 og 21, 3 og 20 og så videre - i hvert par færdiggøre et kort følelsen af den anden, og to gør en. Kort 1. Magikeren. Menneske Supermenneske. Den indviede. Okkultisten. Højere bevidsthed. Menneskelige logoer. Den Kabalistiske "Adam Kadmon". Menneskeheden. Homo Sapiens. 9

10 Kort 2. Ypperstepræstinden. Okkultisme. Esoterism. Mystik. Teosofi. Indvielse. Isis. Mysterie. Kort 3. Kejserinden Naturen i sit fænomenale aspekt. Den stadigt fornyende og genskabende naturkraft. Den objektive virkelighed. Kort 4. Kejseren. Tetragrammaton. Loven om ild. Latent Naturenergi. Logos i fuld aspekt med alle muligheder for de nye logoer. Hermetisk filosofi. Kort 5. Vognstyreren. Mennesket Fantasien. Magi. Selv-suggestion. Selvbedrag. Kunstige midler til opnåelse. Pseudo-okkultisme. Pseudo-teosofi. Kort 6. De Elskende. Menneske Et andet aspekt af Adam Kadmon, det Fuldkomne enneske. Den guddommelige androgyn. Kærlighed som indsats Adam Kadmon for at finde sig selv. Ligevægten i modsætninger. Foreningen af Duaden, som middel til at nå Lyset. Kort 7. Hierofanten. Mystik. Teosofi. Esoteriske side af alle religioner. Kort 8. Styrke. Den Virkelige Kraft. Kærlighedens styrke. Styrke Union (Magisk kæde). Styrken af det uendelige. Okkultisme. Esoterisme. Teosofi. Kort 9. Eneboeren. Mennesket. Vejen til indvielsen. Søger efter sandheden på den rigtige måde. Indre viden. Indre Lys. Indre Kraft. Teosofi. Okkultisme. Kort 10. Skæbnehjulet. Livets Hjul. Livet skiftende og stadigt forblivende det samme. Tidens Cyklus og de fire elementer. Ideen med cirklen. Kort 11. "Retfærdighed". 10

11 Sandhed. Reel viden. Indre sandhed. Okkultisme. Esoterisme. Teosofien. Kort 12 - ". Den hængte mand". Menneske. Smerten af højere bevidsthed ved at være bundet af kroppen og sindets begrænsninger. Supermenneske i det adskilte menneske. Kort 13. Døden. Et andet aspekt af livet. Går væk for at komme tilbage på samme tid. Afslutning af cirklen. Kort 14. Mådehold (Tid). Den første opnåelse. Okkultisternes Arcanum Magnum. Den fjerde dimension. Højere sted. Evigt Nu. Kort 15. Djævlen. Menneske Svaghed. Usandhed. Menneskets Fald ind i adskilthed, i had og i endelighed. Kort 16. Tårnet. Sekterisme. Babels Tårnet. Eksoterisme. Sammenblanding af sprog. Eksoterismens Fald. Naturens kraft gen-indførende sandheden fordrejet af menneskene. Kort 17. Stjernen. Det virkelige aspekt af den astrale verden. Det der måske ses i Ekstase. Naturens imagination. Reel viden. Okkultisme. Kort 18. Månen. Den astrale verden, som den ses ved magiens kunstige midler. Psykisk, spiritistiske verden. Nattens rædsel. Det virkelige lys fra oven og falsk repræsentation af det lys nedefra. Pseudo-mystik. Kort 19. Solen Symbolet og manifestation af Tetragrammaton. Skaberkraft. Livets ild. Kort 20. Dom. Genopstandelsen. Livets konstante sejr over døden. Naturens kreative aktivitet af døden. 11

12 Kort 21. Verden. Naturen. Verden som den er. Naturen i sit noumenale aspekt. Esoteriske side af naturen. Det der er gjort kendt i esoterismen. Indre virkelighed af ting. Menneskelig bevidsthed i tidens kredsløb mellem de fire elementer. Kort 0. Narren. Mennesket Et almindeligt menneske. Et adskilt menneske. Den uindviedes lavere bevidsthed. Slutningen af en stråle der ikke kender dens forhold til centrum. De toogtyve kort kan inddeles i tre opdelinger, herunder hver syv kort af lignende betydning, det 22. kort (nr. 21) som en dublet (af nummer 10) stående udenfor trekant eller dannende et punkt i midten. De tre sæt syvere tilhører: den første til mennesket, den anden til Natuen og den tredje til den højere viden eller til Teosofien i den store betydning af ordet. Det første sæt på 7. Kort: 1 - Magikeren, 0 - Narren, 5 - Vognstyreren, 9 - Eneboeren, 6 - De Elskende, 15 - Djævlen, 12 - Den hængte mand. Indholdet af disse syv kort, hvis taget i tiden billedliggør syv grader af stien mennesket på hans vej til Supermenneske eller taget i det Evige Nu billedliggør Menneskets syv ansigter eller syv Jeg er af mennesket sameksisterende i ham. Denne sidste betydning repræsenterer den indre følelse af Den Hemmelige Lære af Tarot i sine relationer til Mennesket. Det andet sæt af 7 (Nature) indeholder følgende kort: 3- Kejserinden, 10 - Liv, 13 - Døden, 14 - Tid, 16 - Tårnet, 19 - Solen, 20 - Dom.. Det tredje sæt af 7 (teosofi) indeholder følgende kort: 2 - Ypperstepræstinden, 4 - Kejseren, 8 - Styrke, 7 - Hierophanten, 11 Retfærdighed; 17 - Stjernen, 18 - Månen. 12

13 Magikeren (1) og Narren (0) Jeg så Mennesket Hans skikkelse nåede fra jorden til himlen og var klædt i en lilla kappe. Han stod dybt i løv og blomster og hans hoved, var omkranset af den indviedes hovedbånd, syntes at forsvinde på mystisk vis i uendeligheden. Foran ham stod et terningformet alter med magiens fire symboler - scepter, koppen, sværdet og pentaklet. Hans højre hånd pegede på himlen, hans venstre til jorden. Under sin kappe bar han en hvid tunika omgjort med en slange der bed sig i sin hale. Hans ansigt var lysende og fredfyldte, og da hans øjne mødte mine, følte jeg, at han så de mest intime afkroge i min sjæl. Jeg så mig selv reflekteret i ham som i et spejl, og i hans øjne syntes jeg at se på mig selv. Og jeg hørte en stemme sige: - Se, det er den Store Magiker! Med sine hænder, forener han himlen og jorden, og de fire elementer, der udgør verden, styres af ham. De fire symboler foran ham er de fire bogstaver i Guds navn, symbolerne på de fire elementer, ild, vand, luft, jord. Jeg skælvede ved dybden af de mysterier A berørte... De ord jeg hørte syntes at være fyldt med den Store Magiker selv, og det var, som talte han til mig. Jeg var dybt ængstelig og i øjeblikket følte jeg, at der intet var foran mig, undtagen den blå himmel, men i mig åbnedes et vindue, hvorigennem jeg kunne se ikkejordiske ting, og høre ikke-jordiske ord. Narren Og jeg så et andet menneske. Træt og halt slæbte han sig langs den støvede vej, på tværs af den øde slette under solens brændende stråler. Han skævede sidelæns med tåbelige, stirrende øjne, et 13

14 halvt smil, halvt tomhed i hans ansigt; han vidste ikke hvor han gik, men var optaget i hans indbildte drømme, som konstant kørte i den samme rundkreds. Hans narre hat var sat forkerte foran, hans klæder forrevet bag til, og en vild los med glødende øjne sprang på ham bag fra en klippe og begravede sine tænder i hans kød. Han snublede, faldt næsten, men fortsatte med at slæbe sig fremad, og holdt hele tiden en pose over hans skulder fyldt med ubrugelige ting, som han i sin dumhed bar, hvor han end gik. Foran ham krydsede en sprække vejen og en dyb afgrund ventede den tåbelige vandringsmand. Så kravlede en kæmpe krokodille med åben mund op fra afgrunden. Og jeg hørte stemmen sige: - Se! Det er det samme menneske. Jeg følte mit hoved snurrede. Hvad har han i posen? Jeg spurgte, uden at vide hvorfor jeg spurgte. Og efter en lang tavshed svarede stemmen: De fire magiske symboler, scepteret, bægret, sværdet og pentaklet. Narren bærer dem altid, selv om han for længst har glemt, hvad de betyder. Ikke desto mindre tilhører de ham, selvom han ikke ved hvordan han skal bruge dem. Symbolerne har ikke mistet deres kraft, de bevarer den i sig selv. 14

15 Ypperstepræstinden (2) og Verden (21) Da jeg løftede det første slør og trådte ind i Indvielsestemplets ydre gård, så jeg i halvmørke skikkelsen af en kvinde sidde på en høj trone mellem to tempelsøjler, den ene hvid og den anden sort. Mysterie udstrålede fra hende og omgav hende. Hellige symboler skinnede på hendes grønne kjole; på hendes hoved var der en gylden tiara omgivet af en to-hornet måne; på knæene holdt hun to krydsede nøgler og en åben bog. Mellem de to søjler, bag kvinden, hang der et andet slør broderet med grønne blade og frugter af granatæbler. Og en stemme sagde: For at træde ind i Templet må man løfte det andet slør og passere mellem de to søjler. Og for at passere således må man opnå adgang til nøglerne, læse bogen og forstå symbolerne. Er du i stand til at gøre dette? Jeg vil gerne være i stand til det, sagde jeg. Så vendte kvinden ansigtet mod mig og så mig ind i mine øjne uden at tale. Og gennem mig fór et gys, mystisk og gennemtrængende, som en gylden bølge; toner vibrerede i min hjerne, en flamme var i min hjerte, og jeg forstod, at hun talte til mig og sagde uden ord: Dette er Visdommens Hal. Ingen kan afsløre det, ingen kan skjule den. Som en blomst må den vokse og blomstre i din sjæl. Hvis du vil plante frøet af denne blomst i din sjæl lær da at skelne det virkelige fra det falske. Lyt kun til den Stemme, der er lydløs... Se blot på det der er usynligt, og husk, at Templet er i dig selv og porten til det, og mysteriet, og indvielsen. Verden Et uventet syn viste sig for mig. En cirkel, ikke ulig en krans vævet af regnbuen og lyn, hvirvlede fra himlen til jorden med en vældig hastighed og blændede mig ved sin stråleglans. Og midt i dette lys og lynene hørte jeg musik og blid sang, tordenbrag og brølet af en storm, rumlen af 15

16 faldende bjerge og jordskælv. Cirklen hvirvlede med en skrækindjagende larm, rørte solen og jorden, og, i midten af det så jeg en nøgen, dansende figur af en smuk ung kvinde, omsluttet af et let, gennemsigtigt klæde, og i hånden holdt hun en magisk tryllestav. I det samme begyndte de fire apokalyptisk dyr at komme til syne på kanterne af cirklen; en med ansigtet som en løve, en anden med ansigtet som et menneske, den tredje som en ørn og den fjerde som en tyr. Visionen forsvandt lige så pludseligt, som den var kommet til syne. En underlig stilhed faldt over mig. Hvad betyder det? spurgte jeg undrende. Det er billedet af verden, sagde stemmen, men det kan kun forstås, når Templet er blevet betrådt. Det er en vision af verden i Tidens kredsløb, midt i de fire principper. Men du ser anderledes, fordi du ser verden udenfor dig selv. Lær at se den i dig selv og du vil forstå dens uendelige essens, skjult i alle illusoriske former. Forstå, at verden, som du kender kun er et aspekt af den uendelige verden og ting og fænomener snarere er hieroglyffer af dybere ideer. 16

17 Kejserinden (3) og Dom (20) Jeg følte forårets åndedrag, og gik sammen med duften af violer og dalens liljer. Jeg hørte alfernes blide sang. Bækken klukkede, trætoppene susede, græsset hviskede, utallige fugle sang i kor og bier summede; overalt følte jeg åndedraget af den glade og levende natur. Solen skinnede ømt og blødt, og en lille hvid sky hang over træerne. I midten af en grøn eng, hvor der blomstrede primula, så jeg Kejserinden sidde på en trone dækket med vedbend og syrener. En grøn krans prydede hendes gyldne hår og, over hendes hoved, skinnede tolv stjerner. Bag hende steg to snehvide vinger op, og i hendes hænder holdt hun et scepter. Overalt omkring hende, under Kejserindens søde smil, åbnede blomster og knopper deres duggede, grønne blade. Hele hendes kjole var dækket med dem, som om hver nyåbnede blomst var afspejlet i den eller havde præget sig derpå og dermed blevet en del af hendes tøj. Tegnet for Venus, kærlighedens gudinde, var mejslet på hendes marmor trone. Livets Dronning, sagde jeg, hvorfor er alt så lyst og glædeligt omkring dig? Kender du ikke til det grå, tunge efterår, og den kolde, hvide vinter? Kender du ikke til død og kirkegårde med sorte grave, fugtige og kolde? Hvordan kan du smile så frydefuldt over blomsters åbning, når alt er bestemt til døden, selv det, som endnu ikke er blevet født? Som svar så Kejserinden på mig, stadigt smilende, og under indflydelse af det smil, følte jeg pludseligt en blomst af klar forståelse åbne sig i mit hjerte. Dom Jeg så en is slette og i horisonten, sneklædte bjergekæder. En sky kom til syne og voksede, indtil den dækkede en fjerdedel af himlen. To flammende vinger udvidede sig pludseligt i skyen, og jeg vidste, at jeg så Kejserindens budbringer. Han hævede en trompet og blæste klangfyldte og kraftfulde toner gennem den. Sletten skælvede som svar til ham og 17

18 bjergene gengav højt ekkoer. Den ene efter den anden grav åbnede sig på sletten og op fra dem kom mænd og kvinder, gamle og unge og børn. De strakte armene mod Kejserindens Budbringer for at fange lyden af hans basun. Og i dens toner mærkede jeg Kejserindens smil og i gravenes åbninger så jeg de åbnende blomster, hvis duft syntes at blive viftet gennem luften af de udstrakte arme. Da forstod jeg mysteriet om fødsel i døden. 18

19 Kejseren (4) og Solen (19) Efter at jeg havde lært de første tre tal, fik jeg forståelsen af den Store Lov om Fire - alfa og omega til alt. Jeg så Kejseren på en ophøjet stentrone, udsmykket med fire vædderhoveder. På hans hoved skinnede en gylden hjelm. Hans hvide skæg faldt ned over en lilla kappe. I den ene hånd holdt han et klode, symbolet på hans besiddelse, og i den anden et scepter i form af et egyptisk kors - tegnet på hans magt over fødslen. Jeg er den Store Lov, sagde Kejseren. Jeg er Guds navn. De fire bogstaver i hans navn er i mig, og jeg er i alt. Jeg er i de fire principper. Jeg er i de fire elementer. Jeg er i de fire årstider. Jeg er i de fire kardinalpunkter. Jeg er i de fire tegn i Tarot. Jeg er begyndelsen; jeg er handling, jeg er fuldførelse, jeg er resultatet. For ham, der forstår at se mig, er der ingen mysterier på jorden. Jeg er det store Pentakel. Som jorden omslutter sig selv i ild, vand og luft; som det fjerde bogstav i Navnet omslutter sig selv i de første tre og selv bliver den første, således omslutter mit scepter hele trigonen og bærer i sig selv kimen til en ny trigon. Jeg er Logos i sit fulde aspekt og begyndelsen til et nyt Logos". Og mens kejseren talte, skinnede hans hjelm lysere og lysere, og hans gyldne rustning glødede under hans kappe. Jeg kunne ikke bære hans herlighed, og jeg sænkede mine øjne. Da jeg forsøgte at hæve dem igen strålede et levende lys foran mig, og jeg bøjede mig dybt i ydmyghed for det Flammende Ord. 19

20 Solen Så snart jeg opfattede Solen, forstod jeg, at Den, i Sig Selv, også er udtrykket for det Flammende Ord og tegnet for Kejseren. Den store lysende globe skinnede med en intens varme på de store gyldne solblomsters hoveder. Og jeg så en nøgen dreng, hvis hoved var omkranset med roser, galoppere på en hvid hest og vinke med et højrødt banner. Jeg lukkede mine øjne et øjeblik, og da jeg åbnede dem igen så jeg, at hver af Solens stråler er Kejserens scepter og bærer liv. Og jeg så hvordan, under koncentrationen af disse stråler, vandets mystiske blomster åbner sig og modtog stråler i sig, og hvordan hele Naturen konstant fødes ved foreningen af to principper. 20

21 Hierofanten (5) og Månen (18) Jeg så den store Mester i Templet. Han sad på en gylden trone der var placeret på en lilla platform, og han var iført en ypperstepræsts kjortel med en gylden tiara. Han holdt et gyldent otte-takket kors og liggende ved hans fødder var der to krydsede nøgler. To indviede bøjede sig for ham og til dem sagde han: - Søg Stien, søge ikke besiddelser, søg Stien i dig selv. Forvent ikke at høre sandheden fra andre, og heller ikke at se den, eller læse den i bøger. Se efter sandheden i dig selv, ikke uden for dig selv. Søg kun efter det umulige og uopnåelige. Forvent kun det der ikke vil være. Håb ikke for Mig, - - se ikke efter Mig, - tro ikke - at Jeg er uden for dig selv. Byg i din sjæl et tårn, hvor ved du kan stige op til Himlen. Tro ikke på ydre mirakler, men kun mirakler i dig selv. Pas på med at tro på et jordens mysterium, et mysterium bevogtet af mennesker; for skatte der skal bevogtet er tomme. Søg ikke et mysterium, der kan skjules af mennesker. Søg Mysteriet i dig selv. Frem for alt, undgå de tårne der er bygget for at bevare mysterierne og gør opstigningen til Himlen af stenede trapper. Og husk, at så snart menneskene bygger sådan et tårn, begynder de at tvistes om mødet. Stien er i dig selv, og Sandheden er i dig selv og Mysteriet er i dig selv. Månen En øde slette strakte sig foran mig. En fuldmåne kiggede ned som i kontemplativ tøven. Under hendes vaklende lys levede skyggerne deres egne særegne liv. I horisonten så jeg blå bjerge, og over dem gik en sti, som strakte sig 21

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed Tommy Sørensen Indhold Kort fortalt... 3 Forskel rundt i verden... 3 Hoved... 4 Arme... 5 Hænderne... 6 Hænder-ansigt... 6 Håndtryk... 7 Ben & Fødder... 8 Andre signaler... 9 Den lille forskel... 10 2

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Brian Ravnborg Sagnet om Horus.

Brian Ravnborg Sagnet om Horus. Sagnet om Horus Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg Sagnet om Horus. udgave 1.0 2006 Side 1/5 Sagnet om Horus er en klassisk fortælling fra det gamle Egypten. Her får man

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere