Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913]"

Transkript

1 1

2 Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913] 2

3 Hvad er Tarot? I sin ydre form er Tarot et spil kort der bruges i det sydlige Europa til spil og at spå med. Disse kort blev først kendt i Europa i slutningen af det fjortende århundrede, da de var i brug blandt de spanske sigøjnere. En sæt Tarot indeholder 52 almindelige spillekort med tilsætning af et billede kort til hver kulør, nemlig Ridder, placeret mellem Dronningen og Knægten. Disse 56 kort er opdelt i fire kulører, to sorte og to røde, og har følgende betegnelse: sceptre (klør), bægre (hjerter), sværd (spar), og pentakler eller mønter (ruder). Ud over de 56 kort har Tarot-sættet 22 nummererede kort med særlige navne: 1. Magikeren. 12 Den hængte mand. 2. Ypperstepræstinden. 13 Døden. 3. Kejserinden. 14. Mådehold. 4. Kejseren. 15. Djævlen. 5. Vognstyreren. (7). 16. Tårnet. 6. De Elskende. 17 Stjernen. 7. Hierophanten. (5). 18. The Månen. 8. Styrke. 19. Solen. 9. Eneboeren. 20. Dom. 10. Skæbnehjulet. 21. Verden. 11. Retfærdighed. 0. Narren. Dette sæt kort, siger mange efterforskere, repræsenterer de egyptiske hieroglyffers bogs 78 tavler, som kom til os på en næsten mirakuløs måde. 3

4 Historien om Tarot er en stor gåde. I middelalderen, da de først dukkede op rent historisk, var der en tendens til at opbygge kunstige symbolske eller logiske systemer af samme slags som Ars Magna af Raymondus Lullus. Men produktioner der ligner Tarot eksisterer også i Indien og Kina, så det kan også tænkes, at det er et af disse systemer der blev skabt i middelalderens Europa. Det er også åbenlyst forbundet med de gamle mysterier og de egyptiske indvielserne. Selv om dens oprindelse er forsvundet i glemsel og formålet hos dens forfatter eller forfattere ganske ukendte, er der ingen tvivl om, at det er den mest komplette kode af Hermetisk symbolik, vi besidder. Selvom det repræsenterer et spil kort, er Tarot i virkeligheden noget helt andet. Det kan læses på flere forskellige måder. For eksempel kan jeg give det en metafysisk fortolkning af den generelle betydning eller af det generelle indhold af Tarot, det vil sige dens metafysiske titel, som klart vil vise, at dette arbejde ikke kunne have været opfundet af sigøjnere der var analfabeter i det fjortende århundrede. Tarot falder i tre opdelinger: Den første del har 21 nummererede kort, den anden del har ét kort 0, den tredje del har seksoghalvtreds kort, det vil sige de fire kulører med 14 kort. Desuden ser den anden del ud til at være en sammenhæng mellem den første og tredje del, da alle de 56 kort i den tredje del tilsammen er lig med kortet 0. Hvis vi nu forestiller os 21 kort anbragt i form af en trekant, med syv kort på hver side, er et punkt i midten af trekanten repræsenteret ved kortet 0, og en firkant med trekanten inden i (kvadratet bestående af 56 kort, med 14 på hver side), får vi en repræsentation af forholdet mellem Gud, mennesket og universet, eller forholdet mellem idéernes verden, menneskets bevidsthed og den fysiske verden. Trekanten er Gud (treenigheden), eller ideernes verden, eller noumenale verden. Punktet er menneskets sjæl. Pladsen er den synlige, fysiske eller fænomenale verden. Potentielt, er punktet lig med kvadratet, hvilket betyder, at 4

5 hele den synlige verden er indeholdt i menneskets bevidsthed, er skabt i menneskets sjæl. Og selve sjælen er et punkt som ikke har nogen dimension i åndens verden, symboliseret ved trekanten. Det er klart, at en sådan idé ikke kunne være opstået hos uvidende mennesker og fortæller os derfor, at Tarot er noget mere end en blot et sæt spille- eller spåkort. For at stifte bekendtskab med Tarot, er det nødvendigt at forstå de grundlæggende idéer i Kabbala og alkymi. For det repræsenterer, som mange andre kommentatorer til Tarot også mener, et resumé af Hermetisk Lærdom - Kabbala, alkymi, astrologi, magi, med deres forskellige opdelinger. Alle disse videnskaber, tilskrevet Hermes Trismegistus, repræsenterer virkeligt et system med en meget bred og dyb psykologisk undersøgelse af karakteren hos mennesket i dets forhold til en verden af Noumena (Gud, en verden af ånd), og til en verden af fænomener (den synlige, fysiske verden). Bogstaverne i det hebraiske alfabet og de forskellige allegorier over Kabbala, navnene på metaller, syrer og salte i alkymi, af planeter og stjernebilleder i astrologi, af gode og onde ånder i magi - alle disse var eneste middel til at sløre sandhed for de uindviede. Men da den sande alkymist talte om at søge efter guld, talte han om guld i menneskets sjæl. Og han kaldte det guld, hvilket i Det Nye Testamente kaldes Himmeriget og i buddhismen Nirvana. Og når den sande astrolog talte om stjernebilleder og planeter talte han om stjernebilleder og planeter i menneskets sjæl, det vil sigede kvaliteter i den menneskelige sjæl og dens relationer til Gud og til verden. Og når den sande kabbalist talte om Guds Navn, søgte han dette navn i menneskets sjæl og i naturen. Kabbala, alkymi, astrologi, magi er parallelle symbolske systemer til psykologi og metafysik. Enhver alkymistiske sætning kan læses på en kabalistisk eller astrologiske måde, men betydningen vil altid være psykologisk og metafysisk. Vi er omgivet af en mur opbygget af vores forestillinger om verden og er ikke i stand til at kigge over denne mur til den virkelige verden. Kabbala præsenterer et forsøg på at bryde denne fortryllede cirkel. Det undersøger verden som den er, verden i sig selv. Verden i sig selv, set kabbalistisk, består af fire elementer, eller de fire principper, der danner En. Disse fire principper er repræsenteret ved de fire bogstaver i navnet på Jehova. Den grundlæggende idé om Kabbala består i studiet af Guds navn i sin manifestation. Jehova på hebraisk staves med fire bogstaver, Yod, He Vau og He - 5

6 er JHVH. Til disse fire bogstaver givet den dybeste symbolsk betydning. Det første bogstav udtrykker det aktive princip, begyndelsen eller første årsag, bevægelse, energi, Yod. Det andet bogstav udtrykker det passive element, inerti, stilheden, ikke-jeg. Den tredje, balancen i modsætninger, form, og den fjerde, resultatet eller latente energi. Kabbalisterne bekræfter, at hvert eneste fænomen, og hvert objekt består af disse fire principper, d.v.s. at hvert objekt og hvert fænomenet består af Guds Navn (Ordet) Logos. Studiet af dette Navn (eller fire bogstavers ord, Tetragrammaton, på græsk), og konstateringen af den i alt, udgør det største problem i Kabalistisk filosofi. Kabbalisterne fastslår, at disse fire principper trænger ind og skaber alt. Derfor, når mennesket finder disse fire principper i ting og fænomener i helt andre kategorier (hvor han ikke før havde set lighed), begynder han at se en analogi mellem disse fænomener. Og efterhånden bliver han overbevist om, at hele verden er bygget i henhold til én og samme lov, på ét og samme plan. Denne rigdom og vækst i hans intellekt består i en udvidelse af hans evne til at finde analogier. Derfor undersøger han loven bag de fire bogstaver, eller navnet på Jehova præsenterer et stærkt middel til at udvide bevidstheden. Denne idé er hel tydelig, for hvis Guds Navn virkelig er i alt (hvis Gud er til stede i alt), bør alt være analogt til hinanden - den mindste partikel analog til helhed, støvkorn analogt til universet og alt analogt til Gud. Guds Navn, Ordet eller Logos er oprindelsen til verden. Logos betyder også Årsag, Ordet er Logos, grunden til alting. Der er en komplet korrespondance mellem kabbala og alkymi og magi. I Alkymi udgør de fire elementer den virkelige verden og kaldes ild, vand, luft og jord. Disse svarer fuldt ud i betydning til de fire kabbalistiske bogstaver. I magi udtrykkes de i de fire klasser af ånd: elvere (eller salamandre), undinerne, sylfider og gnomer. Tarot er på sin side ganske analog til kabbala, alkymi og magi, og omfatter dem. Svarende til de fire første principper eller fire bogstaver i Guds Navn, eller de fire alkymistiske elementer, eller de fire klasser af ånder, har Tarot fire kulører - sceptre, bægre, sværd og mønter. Således repræsenterer hver kulør hver side af kvadratet, der svarer til punktet, et af de elementer, og styrer en gruppe af ånder. Sceptre er ild eller elvere (eller salamandre), bægre er vand eller undinerne, 6

7 sværdene er luft eller sylfes og mønterne, jord eller nisser. Desuden betyder kongen i hver kulør det første princip eller ild dronningen - det andet princip eller vand ridder - det tredje princip eller luft, og den side (knægt) - det fjerde princip eller jord. Så igen, esset betyder ild, toere vand, treere, luft og firere jorden. Så igen er firerne det første princip, de fem stedet, den anden osv.. Med hensyn til kulørerne, kan man tilføje, at de sorte dragter (sceptre og sværd) udtrykker aktivitet og energi, vilje, initiativ og den subjektive side af bevidstheden, og de røde (bægre og mønter) udtrykker passivitet, inerti og den objektive side af bevidstheden. Så de første to kulører (sceptre og bægre) betyder god, og de to andre (sværd og mønter) betyder ond. Således indikerer hvert kort af de 56 (uafhængigt af dets nummer) tilstedeværelsen af princippet om aktivitet eller passivitet, af god eller ond, der opstår enten i menneskets vilje eller udefra. Og betydningen af hvert kort kan yderligere tydes grundet dets forskellige kombinationer med kulører og tal i deres symbolske betydning. De 56 kort som helhed repræsentere, da det er et fuldstændigt billede, alle mulighederne for menneskets bevidsthed. Og det gør at Tarot også tilpasses til spå med. Således gør kabbala, astrologi, alkymi og magi, tarot det muligt at søge guld, at fremkalde ånder og at tegne horoskoper, blot ved hjælp af dette sæt kort uden de komplicerede remedier og ceremonier hosen alkymist, astrolog eller magiker. Men det vigtigste i Tarot er de 22 nummererede kort. Disse kort har numerisk betydning og også en meget involveret symbolsk betydning. Litteraturen vedrører for det meste de toogtyve kort. Rigtig mange forfattere til okkultisme har arrangeret deres værker efter Tarot. Men dette ses ikke altid fordi Tarot sjældent bliver nævnt. Oswald Wirth taler f.eks. om oprindelsen til Tarot i hans Essay til den astronomiske Tarot. Ifølge Histoire de la Magie repræsenterer de 22 kort i den store arcana i Tarot hieroglyfmalerier, som blev fundet i mellemrummene mellem søjlerne i et galleri, som neofytten var forpligtet til at krydse i de egyptiske indvielser. Der var tolv kolonner mod nord og det samme antal i syd, altså elleve symbolske billeder på hver side. Disse billeder blev forklaret for kandidaten til indvielse i rette rækkefølge, og de indeholdt reglerne og principperne for Begyndelsen. Denne 7

8 udtalelse bekræftes af korrespondancen der eksisterer mellem arcana, når de arrangeres således. I templet blev galleriet af billederne arrangeret i par, hver modsat hinanden, således at det sidste billede var modsat den første, den næstsidste modsat den anden og så videre. Når kortene bliver placeret således, finder vi et yderst interessant og dybt forslag. På denne måde finder sindet den i par, og bliver ledet fra dualisme til monisme, hvilket er, hvad vi kunne kalde foreningen af Duaden. Et kort forklarer det andet og hvert par viser i øvrigt, at de kun kan være gensidigt forklarende og betyder ingenting, når det tages separat. For eksempel betyder kortene 10 og 13 ( Liv og Død ) sammen, en vis hel eller supplerende betingelse, som vi ikke kan forestille af de almindelige, ufuldkomne mentale processer. Vi tænker på liv og død som to modsætninger, antagonistisk den ene til anden, men hvis vi tænker videre, bør vi se, at den ene afhænger af den anden for eksistens og ingen af dem kunne komme i eksistens separat. Et symbol kan kun tjene til at overføre vores intuitioner og foreslå nye så længe dets betydning ikke er defineret. Rigtige symboler er vedvarende i skabelsesproces, men når de får en konkret betydning, bliver de hieroglyffer og endeligt et enkelt alfabet. Som dette udtrykker de simpelthen almindelige begreber, ophører med at være et sprog for guderne eller indviede, og bliver et sprog for mennesker, som alle kan lære. Sagt lidt firkantet, betyder et symbol i okkultismen det samme som i kunsten. Hvis en kunstner bruger færdiglavede symboler vil hans arbejde ikke være sand kunst, men kun pseudo-kunst. Hvis okkultisten begynder at bruge klar til brug symboler, vil hans arbejde ikke være virkelig okkulte, for det vil ikke indeholde esoterisme, ingen mystik, men kun pseudo-okkultisme, pseudo-esoterisme, pseudomystik. Symbolik i hvilken symbolerne har bestemte betydninger er pseudosymbolik. Efter at have gjort denne idé tydeligt i hans sind, fandt forfatteren, at nøglen til Tarot må ligge i fantasien og han besluttede at gøre en indsats for at re-designe kortene, der giver beskrivende billeder af Tarot, og fortolke de symboler, ikke ved hjælp af analyse af, men syntese. Læseren vil i de følgende små billeder" finde refleksioner fra mange forfattere, der skrev om Tarot, så som St. Martin, Eliphas 8

9 Levi, Papus og andre forfattere, der sikkert aldrig tænkte på Tarot, som for eksempel. Plotin, Gichtel (17. århundrede), Friedrich Nietzsche, M. Collins m.fl. og som alligevel kom til de samme grundlæggende principper som de ukendte forfattere til Tarot. Beskrivelser af arcanas i disse "billeder" repræsenterer ofte en opfattelse, som er næsten helt subjektivt, for eksempel som det i kort 18. Og forfatteren kan lide at tro på, at en anden kan opfatte de samme symboler forskelligt, i hvert tilfælde finder han det meget muligt. Enhver der er interesseret i dette filosofiske puslespil vil vel spørge: Hvad er Tarot så? Er det en doktrin eller blot en metode? Er det et bestemt system eller blot et alfabet ved hjælp af hvilken et system kan konstrueres? Kort sagt, er det en bog, der indeholder bestemte lærdomme, eller er det blot et apparat, en maskine, som vi kan bruge til at opbygge noget, selv et nyt univers. Forfatteren mener, at Tarot kan anvendes til begge formål, men selvfølgelig, kan indholdet af en bog, der læses enten fremad eller tilbage, ikke siges at være, i almindelig forstand, strengt bestemt. Den kendsgerning, at vi sætter spørgsmålstegn ved Tarot, hvorvidt det er en metode eller en doktrin viser begrænsningen af vores tredimensionelle sind, som er ude af stand til at hæve sig over verden form og kontraindikationer positioner eller at frigøre sig fra specialet og antitese! Ja, Tarot indeholder og udtrykker enhver doktrin, der findes i vores bevidsthed, og i den forstand har det bestemthed. Det repræsenterer Naturen i al dens rigdom af dens uendelige muligheder, og der er i det, som i Naturen, ikke én, men alle potentielle betydninger. Og disse betydninger er flydende og foranderlig, så Tarot kan ikke være specielt dette eller hint, for det bevæger sig, og er alligevel altid den samme. I de følgende billeder er kortene taget i par: - I og 0. 2 og 21, 3 og 20 og så videre - i hvert par færdiggøre et kort følelsen af den anden, og to gør en. Kort 1. Magikeren. Menneske Supermenneske. Den indviede. Okkultisten. Højere bevidsthed. Menneskelige logoer. Den Kabalistiske "Adam Kadmon". Menneskeheden. Homo Sapiens. 9

10 Kort 2. Ypperstepræstinden. Okkultisme. Esoterism. Mystik. Teosofi. Indvielse. Isis. Mysterie. Kort 3. Kejserinden Naturen i sit fænomenale aspekt. Den stadigt fornyende og genskabende naturkraft. Den objektive virkelighed. Kort 4. Kejseren. Tetragrammaton. Loven om ild. Latent Naturenergi. Logos i fuld aspekt med alle muligheder for de nye logoer. Hermetisk filosofi. Kort 5. Vognstyreren. Mennesket Fantasien. Magi. Selv-suggestion. Selvbedrag. Kunstige midler til opnåelse. Pseudo-okkultisme. Pseudo-teosofi. Kort 6. De Elskende. Menneske Et andet aspekt af Adam Kadmon, det Fuldkomne enneske. Den guddommelige androgyn. Kærlighed som indsats Adam Kadmon for at finde sig selv. Ligevægten i modsætninger. Foreningen af Duaden, som middel til at nå Lyset. Kort 7. Hierofanten. Mystik. Teosofi. Esoteriske side af alle religioner. Kort 8. Styrke. Den Virkelige Kraft. Kærlighedens styrke. Styrke Union (Magisk kæde). Styrken af det uendelige. Okkultisme. Esoterisme. Teosofi. Kort 9. Eneboeren. Mennesket. Vejen til indvielsen. Søger efter sandheden på den rigtige måde. Indre viden. Indre Lys. Indre Kraft. Teosofi. Okkultisme. Kort 10. Skæbnehjulet. Livets Hjul. Livet skiftende og stadigt forblivende det samme. Tidens Cyklus og de fire elementer. Ideen med cirklen. Kort 11. "Retfærdighed". 10

11 Sandhed. Reel viden. Indre sandhed. Okkultisme. Esoterisme. Teosofien. Kort 12 - ". Den hængte mand". Menneske. Smerten af højere bevidsthed ved at være bundet af kroppen og sindets begrænsninger. Supermenneske i det adskilte menneske. Kort 13. Døden. Et andet aspekt af livet. Går væk for at komme tilbage på samme tid. Afslutning af cirklen. Kort 14. Mådehold (Tid). Den første opnåelse. Okkultisternes Arcanum Magnum. Den fjerde dimension. Højere sted. Evigt Nu. Kort 15. Djævlen. Menneske Svaghed. Usandhed. Menneskets Fald ind i adskilthed, i had og i endelighed. Kort 16. Tårnet. Sekterisme. Babels Tårnet. Eksoterisme. Sammenblanding af sprog. Eksoterismens Fald. Naturens kraft gen-indførende sandheden fordrejet af menneskene. Kort 17. Stjernen. Det virkelige aspekt af den astrale verden. Det der måske ses i Ekstase. Naturens imagination. Reel viden. Okkultisme. Kort 18. Månen. Den astrale verden, som den ses ved magiens kunstige midler. Psykisk, spiritistiske verden. Nattens rædsel. Det virkelige lys fra oven og falsk repræsentation af det lys nedefra. Pseudo-mystik. Kort 19. Solen Symbolet og manifestation af Tetragrammaton. Skaberkraft. Livets ild. Kort 20. Dom. Genopstandelsen. Livets konstante sejr over døden. Naturens kreative aktivitet af døden. 11

12 Kort 21. Verden. Naturen. Verden som den er. Naturen i sit noumenale aspekt. Esoteriske side af naturen. Det der er gjort kendt i esoterismen. Indre virkelighed af ting. Menneskelig bevidsthed i tidens kredsløb mellem de fire elementer. Kort 0. Narren. Mennesket Et almindeligt menneske. Et adskilt menneske. Den uindviedes lavere bevidsthed. Slutningen af en stråle der ikke kender dens forhold til centrum. De toogtyve kort kan inddeles i tre opdelinger, herunder hver syv kort af lignende betydning, det 22. kort (nr. 21) som en dublet (af nummer 10) stående udenfor trekant eller dannende et punkt i midten. De tre sæt syvere tilhører: den første til mennesket, den anden til Natuen og den tredje til den højere viden eller til Teosofien i den store betydning af ordet. Det første sæt på 7. Kort: 1 - Magikeren, 0 - Narren, 5 - Vognstyreren, 9 - Eneboeren, 6 - De Elskende, 15 - Djævlen, 12 - Den hængte mand. Indholdet af disse syv kort, hvis taget i tiden billedliggør syv grader af stien mennesket på hans vej til Supermenneske eller taget i det Evige Nu billedliggør Menneskets syv ansigter eller syv Jeg er af mennesket sameksisterende i ham. Denne sidste betydning repræsenterer den indre følelse af Den Hemmelige Lære af Tarot i sine relationer til Mennesket. Det andet sæt af 7 (Nature) indeholder følgende kort: 3- Kejserinden, 10 - Liv, 13 - Døden, 14 - Tid, 16 - Tårnet, 19 - Solen, 20 - Dom.. Det tredje sæt af 7 (teosofi) indeholder følgende kort: 2 - Ypperstepræstinden, 4 - Kejseren, 8 - Styrke, 7 - Hierophanten, 11 Retfærdighed; 17 - Stjernen, 18 - Månen. 12

13 Magikeren (1) og Narren (0) Jeg så Mennesket Hans skikkelse nåede fra jorden til himlen og var klædt i en lilla kappe. Han stod dybt i løv og blomster og hans hoved, var omkranset af den indviedes hovedbånd, syntes at forsvinde på mystisk vis i uendeligheden. Foran ham stod et terningformet alter med magiens fire symboler - scepter, koppen, sværdet og pentaklet. Hans højre hånd pegede på himlen, hans venstre til jorden. Under sin kappe bar han en hvid tunika omgjort med en slange der bed sig i sin hale. Hans ansigt var lysende og fredfyldte, og da hans øjne mødte mine, følte jeg, at han så de mest intime afkroge i min sjæl. Jeg så mig selv reflekteret i ham som i et spejl, og i hans øjne syntes jeg at se på mig selv. Og jeg hørte en stemme sige: - Se, det er den Store Magiker! Med sine hænder, forener han himlen og jorden, og de fire elementer, der udgør verden, styres af ham. De fire symboler foran ham er de fire bogstaver i Guds navn, symbolerne på de fire elementer, ild, vand, luft, jord. Jeg skælvede ved dybden af de mysterier A berørte... De ord jeg hørte syntes at være fyldt med den Store Magiker selv, og det var, som talte han til mig. Jeg var dybt ængstelig og i øjeblikket følte jeg, at der intet var foran mig, undtagen den blå himmel, men i mig åbnedes et vindue, hvorigennem jeg kunne se ikkejordiske ting, og høre ikke-jordiske ord. Narren Og jeg så et andet menneske. Træt og halt slæbte han sig langs den støvede vej, på tværs af den øde slette under solens brændende stråler. Han skævede sidelæns med tåbelige, stirrende øjne, et 13

14 halvt smil, halvt tomhed i hans ansigt; han vidste ikke hvor han gik, men var optaget i hans indbildte drømme, som konstant kørte i den samme rundkreds. Hans narre hat var sat forkerte foran, hans klæder forrevet bag til, og en vild los med glødende øjne sprang på ham bag fra en klippe og begravede sine tænder i hans kød. Han snublede, faldt næsten, men fortsatte med at slæbe sig fremad, og holdt hele tiden en pose over hans skulder fyldt med ubrugelige ting, som han i sin dumhed bar, hvor han end gik. Foran ham krydsede en sprække vejen og en dyb afgrund ventede den tåbelige vandringsmand. Så kravlede en kæmpe krokodille med åben mund op fra afgrunden. Og jeg hørte stemmen sige: - Se! Det er det samme menneske. Jeg følte mit hoved snurrede. Hvad har han i posen? Jeg spurgte, uden at vide hvorfor jeg spurgte. Og efter en lang tavshed svarede stemmen: De fire magiske symboler, scepteret, bægret, sværdet og pentaklet. Narren bærer dem altid, selv om han for længst har glemt, hvad de betyder. Ikke desto mindre tilhører de ham, selvom han ikke ved hvordan han skal bruge dem. Symbolerne har ikke mistet deres kraft, de bevarer den i sig selv. 14

15 Ypperstepræstinden (2) og Verden (21) Da jeg løftede det første slør og trådte ind i Indvielsestemplets ydre gård, så jeg i halvmørke skikkelsen af en kvinde sidde på en høj trone mellem to tempelsøjler, den ene hvid og den anden sort. Mysterie udstrålede fra hende og omgav hende. Hellige symboler skinnede på hendes grønne kjole; på hendes hoved var der en gylden tiara omgivet af en to-hornet måne; på knæene holdt hun to krydsede nøgler og en åben bog. Mellem de to søjler, bag kvinden, hang der et andet slør broderet med grønne blade og frugter af granatæbler. Og en stemme sagde: For at træde ind i Templet må man løfte det andet slør og passere mellem de to søjler. Og for at passere således må man opnå adgang til nøglerne, læse bogen og forstå symbolerne. Er du i stand til at gøre dette? Jeg vil gerne være i stand til det, sagde jeg. Så vendte kvinden ansigtet mod mig og så mig ind i mine øjne uden at tale. Og gennem mig fór et gys, mystisk og gennemtrængende, som en gylden bølge; toner vibrerede i min hjerne, en flamme var i min hjerte, og jeg forstod, at hun talte til mig og sagde uden ord: Dette er Visdommens Hal. Ingen kan afsløre det, ingen kan skjule den. Som en blomst må den vokse og blomstre i din sjæl. Hvis du vil plante frøet af denne blomst i din sjæl lær da at skelne det virkelige fra det falske. Lyt kun til den Stemme, der er lydløs... Se blot på det der er usynligt, og husk, at Templet er i dig selv og porten til det, og mysteriet, og indvielsen. Verden Et uventet syn viste sig for mig. En cirkel, ikke ulig en krans vævet af regnbuen og lyn, hvirvlede fra himlen til jorden med en vældig hastighed og blændede mig ved sin stråleglans. Og midt i dette lys og lynene hørte jeg musik og blid sang, tordenbrag og brølet af en storm, rumlen af 15

16 faldende bjerge og jordskælv. Cirklen hvirvlede med en skrækindjagende larm, rørte solen og jorden, og, i midten af det så jeg en nøgen, dansende figur af en smuk ung kvinde, omsluttet af et let, gennemsigtigt klæde, og i hånden holdt hun en magisk tryllestav. I det samme begyndte de fire apokalyptisk dyr at komme til syne på kanterne af cirklen; en med ansigtet som en løve, en anden med ansigtet som et menneske, den tredje som en ørn og den fjerde som en tyr. Visionen forsvandt lige så pludseligt, som den var kommet til syne. En underlig stilhed faldt over mig. Hvad betyder det? spurgte jeg undrende. Det er billedet af verden, sagde stemmen, men det kan kun forstås, når Templet er blevet betrådt. Det er en vision af verden i Tidens kredsløb, midt i de fire principper. Men du ser anderledes, fordi du ser verden udenfor dig selv. Lær at se den i dig selv og du vil forstå dens uendelige essens, skjult i alle illusoriske former. Forstå, at verden, som du kender kun er et aspekt af den uendelige verden og ting og fænomener snarere er hieroglyffer af dybere ideer. 16

17 Kejserinden (3) og Dom (20) Jeg følte forårets åndedrag, og gik sammen med duften af violer og dalens liljer. Jeg hørte alfernes blide sang. Bækken klukkede, trætoppene susede, græsset hviskede, utallige fugle sang i kor og bier summede; overalt følte jeg åndedraget af den glade og levende natur. Solen skinnede ømt og blødt, og en lille hvid sky hang over træerne. I midten af en grøn eng, hvor der blomstrede primula, så jeg Kejserinden sidde på en trone dækket med vedbend og syrener. En grøn krans prydede hendes gyldne hår og, over hendes hoved, skinnede tolv stjerner. Bag hende steg to snehvide vinger op, og i hendes hænder holdt hun et scepter. Overalt omkring hende, under Kejserindens søde smil, åbnede blomster og knopper deres duggede, grønne blade. Hele hendes kjole var dækket med dem, som om hver nyåbnede blomst var afspejlet i den eller havde præget sig derpå og dermed blevet en del af hendes tøj. Tegnet for Venus, kærlighedens gudinde, var mejslet på hendes marmor trone. Livets Dronning, sagde jeg, hvorfor er alt så lyst og glædeligt omkring dig? Kender du ikke til det grå, tunge efterår, og den kolde, hvide vinter? Kender du ikke til død og kirkegårde med sorte grave, fugtige og kolde? Hvordan kan du smile så frydefuldt over blomsters åbning, når alt er bestemt til døden, selv det, som endnu ikke er blevet født? Som svar så Kejserinden på mig, stadigt smilende, og under indflydelse af det smil, følte jeg pludseligt en blomst af klar forståelse åbne sig i mit hjerte. Dom Jeg så en is slette og i horisonten, sneklædte bjergekæder. En sky kom til syne og voksede, indtil den dækkede en fjerdedel af himlen. To flammende vinger udvidede sig pludseligt i skyen, og jeg vidste, at jeg så Kejserindens budbringer. Han hævede en trompet og blæste klangfyldte og kraftfulde toner gennem den. Sletten skælvede som svar til ham og 17

18 bjergene gengav højt ekkoer. Den ene efter den anden grav åbnede sig på sletten og op fra dem kom mænd og kvinder, gamle og unge og børn. De strakte armene mod Kejserindens Budbringer for at fange lyden af hans basun. Og i dens toner mærkede jeg Kejserindens smil og i gravenes åbninger så jeg de åbnende blomster, hvis duft syntes at blive viftet gennem luften af de udstrakte arme. Da forstod jeg mysteriet om fødsel i døden. 18

19 Kejseren (4) og Solen (19) Efter at jeg havde lært de første tre tal, fik jeg forståelsen af den Store Lov om Fire - alfa og omega til alt. Jeg så Kejseren på en ophøjet stentrone, udsmykket med fire vædderhoveder. På hans hoved skinnede en gylden hjelm. Hans hvide skæg faldt ned over en lilla kappe. I den ene hånd holdt han et klode, symbolet på hans besiddelse, og i den anden et scepter i form af et egyptisk kors - tegnet på hans magt over fødslen. Jeg er den Store Lov, sagde Kejseren. Jeg er Guds navn. De fire bogstaver i hans navn er i mig, og jeg er i alt. Jeg er i de fire principper. Jeg er i de fire elementer. Jeg er i de fire årstider. Jeg er i de fire kardinalpunkter. Jeg er i de fire tegn i Tarot. Jeg er begyndelsen; jeg er handling, jeg er fuldførelse, jeg er resultatet. For ham, der forstår at se mig, er der ingen mysterier på jorden. Jeg er det store Pentakel. Som jorden omslutter sig selv i ild, vand og luft; som det fjerde bogstav i Navnet omslutter sig selv i de første tre og selv bliver den første, således omslutter mit scepter hele trigonen og bærer i sig selv kimen til en ny trigon. Jeg er Logos i sit fulde aspekt og begyndelsen til et nyt Logos". Og mens kejseren talte, skinnede hans hjelm lysere og lysere, og hans gyldne rustning glødede under hans kappe. Jeg kunne ikke bære hans herlighed, og jeg sænkede mine øjne. Da jeg forsøgte at hæve dem igen strålede et levende lys foran mig, og jeg bøjede mig dybt i ydmyghed for det Flammende Ord. 19

20 Solen Så snart jeg opfattede Solen, forstod jeg, at Den, i Sig Selv, også er udtrykket for det Flammende Ord og tegnet for Kejseren. Den store lysende globe skinnede med en intens varme på de store gyldne solblomsters hoveder. Og jeg så en nøgen dreng, hvis hoved var omkranset med roser, galoppere på en hvid hest og vinke med et højrødt banner. Jeg lukkede mine øjne et øjeblik, og da jeg åbnede dem igen så jeg, at hver af Solens stråler er Kejserens scepter og bærer liv. Og jeg så hvordan, under koncentrationen af disse stråler, vandets mystiske blomster åbner sig og modtog stråler i sig, og hvordan hele Naturen konstant fødes ved foreningen af to principper. 20

21 Hierofanten (5) og Månen (18) Jeg så den store Mester i Templet. Han sad på en gylden trone der var placeret på en lilla platform, og han var iført en ypperstepræsts kjortel med en gylden tiara. Han holdt et gyldent otte-takket kors og liggende ved hans fødder var der to krydsede nøgler. To indviede bøjede sig for ham og til dem sagde han: - Søg Stien, søge ikke besiddelser, søg Stien i dig selv. Forvent ikke at høre sandheden fra andre, og heller ikke at se den, eller læse den i bøger. Se efter sandheden i dig selv, ikke uden for dig selv. Søg kun efter det umulige og uopnåelige. Forvent kun det der ikke vil være. Håb ikke for Mig, - - se ikke efter Mig, - tro ikke - at Jeg er uden for dig selv. Byg i din sjæl et tårn, hvor ved du kan stige op til Himlen. Tro ikke på ydre mirakler, men kun mirakler i dig selv. Pas på med at tro på et jordens mysterium, et mysterium bevogtet af mennesker; for skatte der skal bevogtet er tomme. Søg ikke et mysterium, der kan skjules af mennesker. Søg Mysteriet i dig selv. Frem for alt, undgå de tårne der er bygget for at bevare mysterierne og gør opstigningen til Himlen af stenede trapper. Og husk, at så snart menneskene bygger sådan et tårn, begynder de at tvistes om mødet. Stien er i dig selv, og Sandheden er i dig selv og Mysteriet er i dig selv. Månen En øde slette strakte sig foran mig. En fuldmåne kiggede ned som i kontemplativ tøven. Under hendes vaklende lys levede skyggerne deres egne særegne liv. I horisonten så jeg blå bjerge, og over dem gik en sti, som strakte sig 21

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

RØNTGEN. digte Daniel Boysen

RØNTGEN. digte Daniel Boysen RØNTGEN digte Daniel Boysen RØNTGEN Daniel Boysen og, 2015 Grafisk tilrettelæggelse Omslagsmaleri: Susser Vincentz Bogen er sat med Garamond Trykt hos ISBN: Til min far I MIN verden, som blomstrer, bærer

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem?

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem? 1 172 - Se, vi går op til Jerusalem 57 - Herre, fordi du 68 - Se, hvilket menneske 192 - Hil dig, frelser og forsoner 466 v. 8-10 af Vor Herres Jesu mindefest 201 - Det hellige kors Hvad mon han tænkte,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, side 1 Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 23-27. Hvorfor sover du? Jeg tænker ikke på den som får sig et blund under prædikenen, tryg og varm på kirkebænken. Eller på den lille

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Mariæ Bebudelse Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 767 Tiden skrider 68 Se hvilket menneske 71 Nu kom der bud 201 Det hellige kors 477 Som korn 773 Bliv hos os Og Ordet blev kød og tog bolig

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Når du løb bort trak du vores nerver med dig selvom du måske troede at du skabte et tomrum hvor intet kunne følge dig

Når du løb bort trak du vores nerver med dig selvom du måske troede at du skabte et tomrum hvor intet kunne følge dig Når du løb bort trak du vores nerver med dig selvom du måske troede at du skabte et tomrum hvor intet kunne følge dig at et sort hul kan være til at overse et solsystem er først ude af balance når solen

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL

ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL WWW.BKIMPEDERSEN.DK Ærkeengel: Metatron. Nærværelsens Engel. Mundane chakra: Første Hvirvler. Åndelig oplevelse: Væren et med Gud. Relation

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere