FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER"

Transkript

1 FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

2 Velkommen til Som sædvanlig er vi en uge inde i januar med udgivelsen af årets første Nyt fra Hare Krishna (hvorfor, se side 17), men ellers håber vi her i 2009 altid at kunne være til tiden, dvs. ind ad brevsprækken på månedens første hverdag. I dette nummer byder vi Jatayu Dasa velkommen som fast skribent. Jatayu er fra USA og bor i Rødovre sammen med sin danske hustru, Aditya Varna Devi Dasi. Han har boet i nogle år i Belgien i templet Radhadesh, hvor han stod for et månedligt engelsk nyhedsbrev til forsamlingen. Han har nu tilbudt sig som fast på skribent på Nyt fra Hare Krishna, hvilket vi med glæde har taget imod. Han vil gerne skrive om vores tidligere mestre i discipelrækken, så ofte vil han bidrage med noget om en af de personer, der har fremkomst- eller bortgangsdag i kalenderen. I dette nummer skriver han således om Gopala Bhatta Goswami (se side 19) og har også en artikel på side 9 om, hvem Herren Caitanya på alteret i templet i Vanløse er. I dette nummer kan vi byde på en bred vifte af artikler, der alle har det til fælles, at de ikke er lige så lange, som flere af artiklerne har været i de seneste foregående numre. Det har til gengæld givet plads til flere artikler, og faktisk er der så mange, at vi slet ikke har fundet plads til vores løbende serie om Transcendental Psykologi, som vi derfor springer over i denne måned. Vi har et spændende interview med 16-årige Velkommen til 2009 Af Lalitanatha Dasa Gandhari, der fortæller om sit liv som hengiven og sit besøg i Vrindavana. Der er også et aktuelt essay om finanskrisen og en artikel om bogdistribution, som selv dummenikker skulle kunne forstå. Der er en rapport fra et stort internationalt tværreligiøst møde i Mayapur, og på Srila Prabhupadas side er der denne gang en artikel fra det gamle Back to Godhead fra Bemærk også festivalkalenderen for 2009 (side 18) og sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for de pågældende dage. Har du feedback til Nyt fra Hare Krishna? Du er selvfølgelig som altid velkommen til at sende os kommentarer direkte, men nu har vi som noget ekstra oprettet et forum (også kaldet en gruppe) på med navnet Nyt fra Hare Krishna. Meningen er, at man her skal kunne gå ind og komme med kommentarer og forslag til hvert blad, efterhånden som de udkom- mer. Brug endelig denne nye facilitet. En af vores ambitioner er at have mere læserinvolvering i Nyt fra Hare Krishna, end vi har det lige for øjeblikket. I dette nummer Redaktionelt 2 Srila Prabhupadas side 3 Hengiven af Krishna som dansk teenager 6 Hvem er Herren Chaitanya 9 Få dig en ko! 11 URI-møde i Mayapur 14 Nyt fra Hare Krishna udgives af Det Internationale Samfund for Krsnabevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Copyright 2009, alle rettigheder forbeholdes. ISSN Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund Adresse: Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: Girokonto Bankkonto: Den Danske Bank reg. 3534, konto Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline. -2- Bogdistribution for dummernikker 16 Festivalkalender Ordliste 20 Børneside 21 Sabudana Kichari 22

3 Srila Prabhupadas side Fremtidsambitioner Denne artikel blev bragt første gang i Back to Godhead i oktober 1956 under overskriften Progressive Ambition. Srila Prabhupada appellerede til sine indiske landsmænd om at anvende alting for Herrens interesse i transcendental tjeneste og konkluderede, at dette alene kan give den ønskede fred. De åbenbarede skrifter beskriver den Højeste Det er den materielle naturs lov. Man kan Herre som sac-cid-ananda-vigraha [Bs. 5.1]. forøge levetiden og standarden af komfort så Sat betyder evig, cit betyder alvidende, meget, man orker, men alligevel vil man i kraft ananda betyder lykkelig, og vigraha betyder af den materielle naturs love være ulykkelig. en bestemt person. Derfor er Herren eller den Grunden er, at den form for lykke, der passer Højeste Guddom, der er én uden nogen lige, til vores natur, er forskellig fra den lykke, der en evig, lykkelig person med en fuldstændig kommer fra materielle aktiviteter. Det levende fornemmelse af Sin egen identitet. Det er en væsen er en meget lille partikel af sac-cidananda-vigraha koncis beskrivelse af den Højeste Herre. Ingen [Bs. 5.1], og derfor har han er Ham lige eller større end Ham. nødvendigvis en hang til glæde, der af kvalitet De levende væsener eller jiva er er små er åndelig. Men han forsøger forgæves af få sin prøvestykker af den Højeste Herre, og derfor åndelige glæde fra den materielle naturs fremmede ligger der i vores aktiviteter et ønske om evig atmosfære. eksistens, et ønske om viden om alting og en En fisk, der tages ud af vandet, kan ikke blive trang til at søge lykke på forskellige måder. lykkelig igennem nogen form for arrangement Disse det levende væsens tre kvaliteter ses i lille for lykke på landjorden. Den er nødt til at have udstrækning i menneskesamfundet, men de er et vandigt miljø. På samme måde kan det ganske meget større og nydes hundrede gange mere af lille sac-cid-ananda levende væsen ikke være de skabninger, der bor på de øvre planeter, der virkeligt lykkeligt igennem nogen form for kaldes Bhurloka, Svarloka, Janaloka, Tapoloka, materiel planlægning i hans illusionsbefængte Maharloka, Brahmaloka osv. hjerne. Derfor må det levende væsen gives en Men selv standarden af nydelse på den materielle anden form for lykke, en transcendental lykke, verdens højeste planet, en nydelse, der der kaldes åndelig lyksalighed. Vore ambitioner er tusinder og tusinder af gange bedre end den, bør rettes imod at nyde åndelig lyksalighed og vi nyder på denne jord, beskrives også som ikke materiel lykke. Ambitionen om åndelig ubetydelig i sammenligning med den åndelige lyksalighed er god, men måden at opnå denne lykke, der nydes i selskab med den Højeste standard på er ikke blot at benægte materiel Herre. Hans kærlighedstjeneste i forskellige lykke. Teoretisk fornægtelse af materielle aktiviteter, forhold [rasa er] gør selv nydelsen af at smelte som det foreslås af Sripada Sankaracarya, sammen med den upersonlige åndelige udstråling er måske relevant for et ubetydeligt udsnit af lige så ubetydelig, som en dråbe vand menneskeheden, men hengiven tjeneste, som er det i sammenligning med havet. blev forslået af Sri Caitanya Mahaprabhu, er Hvert eneste levende væsen er begærligt efter den bedste og sikreste vej til at opnå åndelig den højeste form for nydelse i den materielle lyksalighed og kan ændre selve udseendet af verden, og men trods det er man altid ulykkelig den materielle natur. her. Denne lidelse findes på alle de ovennævnte At længes efter materiel lykke kaldes begær planeter på trods af lang levetid og høje standarder eller lyst, og i det lange løb er det sikkert, at af komfort. lystne aktiviteter ender med frustration. En -3-

4 slanges krop er meget kølig, men hvis en mand kun tjene hele kroppen og få tilfredsstillelse fra ønsker at nyde slangens svale krop og derfor den tjeneste. Men nu har alle travlt med deres kranser sig med slangen, vil han helt sikkert egeninteresser, og ingen er parat til at tjene blive dræbt af slangens bid. De materielle Herren. Det er den grundlæggende årsag til sanser er som slanger, og at give efter for såkaldt materiel eksistens. materiel lykke dræber helt sikkert ens åndelige Fra den øverste administrerende direktør selvbevidsthed. Derfor bør et menneske ved til den nederste gadefejer arbejder alle ud fra sine fulde fem være ærgerrig efter at finde den tanken om ulovlig ophobning af rigdom. Men virkelige kilde til lykke. blot at arbejde for sin egeninteresse er ulovligt Engang blev en tåbelig mand, der aldrig og ødelæggende. Selv kultiveringen af åndelig havde smagt sukkerrør, opfordret af en ven realisering blot for sin egen skyld er ulovligt og til at smage dets sødme. Da manden spurgte, ødelæggende. hvordan sukkerrør ser ud, fortalte vennen ham Som et resultat af al denne ulovlige ufuldstændigt, at sukkerrør ligner bambus. Den pengeindtjening er der ingen mangel på penge tåbelige mand forsøgte da at få sukkerrørssaft fra i verden. Men der er mangel på fred. Siden al en bambusstok, naturligvis til ingen nytte. den menneskelige energi er blevet bortledt til Det er situationen for det illusionerede levende denne pengeindtjening, er hele befolkningens væsen i hans søgen efter evig lykke i den materielle verden, der ikke kun er fuld af lidelser, resultatet er, at en sådan uindskrænket og ulovlig evne til at tjene penge afgjort blevet større. Men men også er flygtig og flakkende. I Bhagavadgita beskrives den materielle verden som fuld af og sat os i stand til at skabe enorme, kostbare inflation af penge har skabt en dårlig økonomi lidelser. Ærgerrigheden efter lykke er god, men våben, der truer med at ødelægge selve resultatet forsøget på at få det fra død materie igennem af pengeskabelsen. såkaldte videnskabelige arrangementer er en I stedet for at nyde fred lægger lederne af store illusion. Personer under illusion kan ikke forstå pengestærke lande nu omfattende planer om dette. Bhagavad-gita [16.13] beskriver, hvordan at redde sig selv fra de moderne ødelæggende en person, der drives af lyst efter materiel lykke, våben, men alligevel kastes store summer penge tænker: Så megen rigdom har jeg i dag, og jeg i havet på eksperimenter med disse frygtelige vil få mere ifølge mine planer. Så meget er nu våben. Sådanne eksperimenter gennemføres mit, og det vil blive mere i fremtiden. ikke blot med store pengemæssige omkostninger, men også på bekostning af mange Den ateistiske eller gudløse civilisation er et kæmpeforetagende af sansetilfredsstillelse, stakkels liv, hvilket derved binder landene til og alle er nu gale efter penge til at holde et karma-loven. Det er den materielle naturs illusion. Som resultat af denne tilskyndelse til tomt menageri kørende. Alle søger efter penge, der er midlet til at betale for de ting, der giver sansetilfredsstillelse spildes der kræfter på at sansetilfredsstillelse. At forvente fred i et sådant helvede af guldfeber er en utopisk drøm. eracens ødelæggelse. Menneskeracens energi tjene penge, som derefter bruges på mennesk- Så længe der er selv et anstrøg af galskab efter forspildes således af naturens lov, for den energi sansetilfredsstillelse, er fred meget, meget langt bortledes fra tjenesten til Herren, som er den væk. Grunden er, at af natur er vi alle evige virkelige ejer af alle energier. tjenere af den Højeste Herre, og derfor kan vi Rigdom stammer fra Moder Laksmi, lykkens ikke nyde noget for vores egen personlige interesses skyld. Vi må anvende alting for Herrens det, er det tanken, at lykkens gudinde skal gudinde. Som den vediske litteratur forklarer interesse i transcendental tjeneste. Dette alene tjene Herren Narayana, ophavet til alle naraer kan afstedkomme den ønskede fred. En del af eller levende væsener. Det er også tanken, at kroppen kan ikke tilfredsstille sig selv. Den kan naraerne skal tjene Narayana, Den Højeste -4-

5 Herre, under ledelse af lykkens gudinde. Det levende væsen kan ikke nyde lykkens gudinde uden at tjene Narayana, Krishna, og derfor bliver de, der på urigtig vis ønsker at nyde hende, straffet af naturens love, og selve pengene vil blive årsag til ødelæggelse i stedet for fred og fremgang. Sådanne ulovligt sammenhobede penge rives nu bort fra nærige borgere igennem forskellige former for statsbeskatning til forskellige nationale og internationale krigsfonde, der ødsler pengene væk. Borgeren er ikke længere tilfreds med blot penge nok til at forsørge sin familie og kultivere åndelig viden, som begge er afgørende i menneskelivet. Nu ønsker man at tilfredsstille umættelige ønsker, og i direkte proportion til ens ulovlige ønsker fjernes ens sammenskrabede penge nu af den illusoriske naturs repræsentanter i form af læger, advokater, skatteopkrævere, selskaber og såkaldte hellige mænd såvel som af hungersnød, jordskælv og mange andre sådanne katastrofer. En gnier, der på diktat af den illusoriske natur afslog at købe et eksemplar af Back to Godhead, brugte 2500 dollars på en uges medicin og døde derefter. En tilsvarende ting skete, da en mand nægtede at bruge så meget som en cent på Herrens tjeneste og i stedet spildte 3500 dollars på en retssag imellem sine familiemedlemmer. Det er naturens lov. Hvis penge ikke helliges Herrens tjeneste, vil de ifølge naturens lov nødvendigvis blive brugt og spildt på juridiske problemer, sygdomme osv. Tåbelige mennesker har ikke øjne til at se sådanne kendsgerninger, så nødvendigvis vil de blive bedraget af den Højeste Herres love. Naturens love tillader os ikke at acceptere flere penge, end der kræves til vores anstændige opretholdelse. Naturens lov har rigeligt arrangement til at forsyne hvert eneste levende væsen med hans del af mad og husly, men menneskets umættelige begær har bragt uorden i hele -5- arrangementet af den Almægtige Fader til alle livsarter. Ved den Højeste Herres arrangement er der et salthav, for salt er nødvendigt for det levende væsen. På samme måde har Gud arrangeret tilstrækkeligt med luft og lys, der er også afgørende for det levende væsen. Man kan tage så meget salt fra lageret, som man vil, men man vinder intet ved at tage mere, end man behøver. Hvis man tager mere salt end nødvendigt, ødelægger man maden, og tager man tager mindre, bliver den smagløs. Hvis man på den anden side kun tager, hvad man absolut har brug for, smager maden godt, og man bliver sund og rask. Så begær efter rigdom, efter mere end vi behøver, er skadelig, ligesom det er skadeligt at spise mere, end det vi absolut har brug for. Det er naturens lov.

6 Hengiven af Krishna som dansk teenager Af Laksmi-rupa Devi Dasi Gandhari er en 16-årig pige fra Århus. Begge hendes forældre er hengivne. Hendes far, Ananta Sri Dasa, er fra Danmark, imens hendes mor, Madana-Bihari Devi Dasi, er fra Peru. Da Gandhari var fem år, flyttede familien til Danmark, hvor hun efter kort efter begyndte på Steinerskolen i Århus. Gandhari har i de sidste to måneder været alene i Vrindavana i Indien. Nu er man aldrig helt alene her i Indien, men hun er af sted på egen hånd uden mor eller far. Jeg har talt lidt med hende om hendes oplevelser på dette hellige sted, hvor Krishna tog fødsel, og hvordan det er at være ung dansk teenager og være interesseret i Krishna-bevidsthed. Laksmi: Hvorfor kom du til Vrindavana? Gandhari: I de sidste to år er flere af mine kammerater i klassen gået ud af ud skolen eller er taget på efterskole osv. Jeg havde også tænkt på måske at holde med skolen, men min studievejleder foreslog, at jeg nøjedes med en lille pause. Jeg havde også lyst til at møde nye mennesker, så det lignede et godt alternativ at tage en tur til Vrindavana i nogle måneder. Jeg var på dette tidspunkt meget inspireret til at gå dybere i Krishna-bevidsthed efter at have besøgt Hare Krishna-templet og de hengivne i London. De sidste par år har jeg ellers ikke været tæt på noget tempel og bare chantet derhjemme. Jeg har været en Gandhari og Laksmi Rupa Devi Dasi gang tidligere i Vrindavana for fire år siden og havde gode oplevelser derfra, og Laksmi: Hvad har du lavet, mens du har været da så en ældre veninde fra London også skulle her, og hvad har gjort størst indtryk på dig? af sted, tog jeg en lille snak med mine forældre, Gandhari: Jeg kom i starten af kartika, som lærere samt familie og venner og fik en positiv er den mest populære måned her i Vrindavana, opbakning. Specielt mine forældre syntes, det hvor folk kommer strømmende fra hele Indien, var en god ide, at jeg havde lyst til at arbejde ja faktisk fra hele verden for at fejre Krishnas lidt med mit åndelige liv. lilaer [lege] som smørtyven, der blev fanget og -6-

7 bundet ikke kun af reb, men også af moder Yasodas kærlighed. Måneden er fyldt med tilbud som ture til forskellige hellige steder rundt i Vrindavana, seminarer, forelæsninger med forskellige åndelige mestrer og flere overdådige festivaler. For ikke at tale om aftenprogrammet i templet, hvor vi alle ofrede ghee-lamper til Deiteterne og sang Damodarastaka og Gopi Gita (gopiernes bøn til Krishna om at komme tilbage, efter at Han forsvandt i rasa-dansen). Jeg tror, at det, der gjorde størst indtryk på mig, var stemningen under kartika, gensynet med folk og Vrindavana og de mange nye fantastiske mennesker, jeg har mødt. Jeg blev hurtigt fanget af stedet og de smukke Deiteter. Mange af de åndelige mestre og de ældre hengivne gjorde også indtryk med deres naturlige hengivenhed og deres inspirerende og stærke filosofiske pointer om det åndelige kontra det materielle. Da jeg nu har lidt mere livserfaring, kunne jeg relatere til det og syntes, at mange af de spørgsmål, jeg har haft og har stillet mig Gandhari på pilgrimstur til Radha Kunda selv, blev besvaret. Kort sagt følte jeg virkelig, filosofi er fanatisme. at jeg trods en hektisk ankomst efter fire år var Nu er det mit eget valg, hvad jeg vil med mit kommet hjem igen. liv, og ikke kun noget jeg gør, fordi mine forældre er hengivne. Jeg tror dog, det første store Laksmi: Har dit åndelige ståsted rykket sig skridt kom, da jeg var i London med min mor. efter denne tur. Første gang jeg var der, var jeg rigtig syg, og jeg Gandhari: Ja, det har rykket sig. Jeg vil indrømme, at jeg har fået en ordentlig rystetur i eller spise noget af den lækre mad for ikke at kunne slet ikke komme i templet, lave tjeneste løbet af det sidste år. Jeg har som sagt ikke rigtigt tale om at møde de mange hengivne på min gået så meget op i mit åndelige liv hjemme i egen alder. Det gjorde mig lidt ærgerlig, men Danmark, men de sidste par år er jeg begyndt samtidigt fik jeg mere lyst til at komme igen. at snakke meget med gamle barndomsvenner Jeg kom tilbage, og denne gang kunne jeg gå til fra Peru, venner, som nu er hengivne. Det de mange seminarer og forelæsninger og stille vækkede min interesse at tale om tingene i et spørgsmål og diskutere det med jævnaldrende filosofisk perspektiv. Jeg kendte selvfølgelig piger og drenge, som var på forskellige niveauer alle historierne fra Krishna-bogen, Mahabharata, Srimad-Bhagavatam og kendte også religion, nogle vidste meget, og andre har som i deres åndelige udvikling. Nogle vidste intet om Prabhupada, men det var bare historier. Men da jeg i mange år været hengiven og naturligt haft filosofien blev tilføjet, var det noget, jeg kunne en hengivenhed til Krishna og fulgt de fire principper, dog uden at være gået dybere end det. bruge og relatere til mit liv. Det gav meget mere mening end den livsanskuelse, man møder i Det var fantastisk, og da jeg kom hjem, begyndte jeg at læse mere i Srila Prabhupadas bøger. Danmark til daglig, hvor alt er midlertidigt. Srila Prabhupada siger også: Filosofi uden at Det var det eneste, der fangede min interesse. På praktisere er spekulation, og at praktisere uden det tidspunkt syntes jeg, at jeg havde en masse -7-

8 problemer derhjemme og i skolen og kunne kun finde ro ved at gå lange ture eller sidde og læse i en bog, som tit var Bhagavad-gita. Lidt efter lidt fandt jeg ud af, at problemerne ikke var derhjemme eller i skolen, men inde i mig selv. Derfor valgte jeg at tage her ned for at finde mig selv og få svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde stillet mig selv, og høre mere om filosofien samt holde en lille ferie i Vrindavana. Nu ved jeg mere om, hvad det hele står for. Før var det lidt pinligt, når jeg ikke rigtigt kunne svare på folks spørgsmål og gjorde alting som et ritual. Templet i Danmark er lidt tørt for en på min alder og også langt væk, når man bor i Århus. Så at være her og møde mange unge fra hele verden har været vigtigt. Jeg har virkeligt fået meget ud af turen og har mod på at fortsætte med skolen og arbejde videre med mit liv i Krishna-bevidsthed. Laksmi: Hvordan ser du dig selv som hengiven nu og i fremtiden? Gandhari: Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skal, når jeg kommer hjem, og det er virkeligt meget lettere at være hengiven, når man er i fællesskab med andre. Jeg ved, at det bliver en udfordring at komme hjem. Derfor vil jeg sætte mig nogle mål, så jeg gradvist kan udvikle mig og ikke bare gøre, som jeg plejer. Krishna-bevidsthed er jo noget, som vi skal arbejde med hver dag i vores liv. At være sammen med andre, som også ønsker at praktisere, er en stor hjælp, men det er også meningsfuldt at tale om filosofien med vennerne generelt, for nogle gange kan det tænde et lys i mørket for mange unge, som allerede er trætte af livet. Krishna-bevidsthed interesserer mig virkeligt, og jeg vil rigtigt gerne kunne arbejde med mit åndelige liv hele tiden, lidt efter lidt få mere af ens liv. -8- Gandhari med en af de lokale grøntsagssælgere viden og blive ved med at holde kontakten til mine hengivne venner. Jeg har mødt mange inspirerende åndelige mestre, men ved endnu ikke hvem, jeg ønsker at tage indvielse fra. Måske kommer jeg til at bo i et tempel, men kunne godt tænke mig at rejse rundt med en åndelig mester. Laksmi: Har du en speciel oplevelse, du godt vil dele med læserne? Gandhari: En dag var vi med Dina Bandhu Prabhu ude ved det sted, hvor moder Yasoda bandt Krishna til morteren efter at have fanget Ham i at stjæle smør og dele det ud til aberne. Jeg var helt væk, mens han fortalte og så det hele lyslevende for mig. Da Krishna havde væltet de to træer og igen var fri, satte han sig på Nanda Babas skød, men var stadig fornærmet på Moder Yasoda. Da hun kom hen til dem, ville Han ikke se på hende og vendte hovedet væk. Moder Yasoda løb væk, og tårerne løb ned af mine kinder. Så var det, som om jeg vågnede op, og jeg opdagede, at jeg havde grædt. Det var helt virkeligt ligesom at være der. Jeg tror, det er på sådanne tidspunkter, at man opdager, at man hører hjemme her i Vrindavana, og det at praktisere åndeligt liv er en vigtig del

9 Hvem er Herren Caitanya? Af Jatayu Dasa Når man kommer ind i ISKCON-templet i enkel, og det er den også. Faktisk kommer det København, er det første, man ser, to messingstatuer til at tage de fleste af os et langt liv virkeligt på et alter af træ. De er smukt klædte, og at forstå disse få vers. Men som man kan se kommer man på det rigtige tidspunkt, har man af de hengivnes aktiviteter i templet, finder de chancen for at se en hengiven stå på alteret og langsomt virkelig lykke i deres liv, og i tilgift lave en ofring af røgelse, blomster og andre ting. letter den lidelse, der fyldte deres liv, sig også fra Nytilkomne spørger naturligt, Hvem er De? deres daglige liv. At leve i den materielle verden De fleste bliver tavse, når de får svaret, De er er afgjort en kamp for alle, men personer, der statuer af Gud, og ser den anden vej uden at udviser den mindste interesse i at forstå deres vide, hvad de skal mene. For vores betingede forhold til Krishna, ledes i stilhed i deres hjerter sind lyder det som noget helt vildt at sige. til templet, hvor forholdet begynder. Vi er rene Men lad os bore lidt dybere i muligheden af, at åndelige sjæle, der har glemt vores oprindelige disse statuer eller murti er faktisk er Gud. Hvis forhold til Krishna, og ved som ovenfor nævnt vi beder en gennemsnitlig person på gaden sige at synge Hans hellige navne bliver erindringen noget om Gud, vil han eller hun næppe kunne genoplivet, og den evige kærlighed til Krishna, sige meget, og hvis de endelig skulle sige noget, der aldrig forlader os, genopvækkes. Vi har er det sikkert deres egne spekulationer uden et evigt forhold til Krishna, og det kan aldrig nogen skriftlig basis. brydes. Lad os tage et kig på den vediske litteratur For øjeblikket tror vi, at vi er uafhængige af og prøve at forstå, hvordan murti en i Vanløsetemplet Krishna. Det er roden til al vores lidelse. Men faktisk er Gud, skaberen af alt, som ek- Krishna, der har vist Sig for os som Herren sisterer, med navnet Sri Caitanya Mahaprabhu. Caitanya, har som person kvaliteter, og disse I Devi Purana står skrevet: kvaliteter er lige så evige, som Han selv er det. Guddommens Højeste Personlighed kommer En af Hans kvaliteter er Hans tilgivelse. Herren igen i denne verden. Hans navn vil være Caitanya har ikke forladt os, men vi har skubbet Sri Krishna Caitanya, og Han spreder sangen Ham væk i den tro, at vi kunne være lykkelige af Herrens hellige navne. uden Ham. Herren Caitanya tilgiver os alle for Hvorfor kommer Han til denne materielle vores dumme fejltagelser, men vi er nødt til at verden? Caitanya Upanisad (9)siger: vise, at vi er kede af at have begået dem. Den Højeste Kraftfulde Herre, Sri Krishna Vi skal bare bruge en smule intelligens. Vi Caitanya, åbenbarer Sig i Sin gyldne form, og behøver kun se os omkring og se, at selv om vi Han fylder hele universet med lyksalighed igennem er omgivet af materiel rigdom, hungrer vi stadig sangen af Sine egne hellige navne. efter næring. En smule sund fornuft viser os, at Det lyder godt, men hvad er det for nogle skønt jeg har nok så megen rigdom og venner, er hellige navne, der tales om? Caitanya Upanisad jeg stadig ikke lykkelig. Fordi vi er åndelige, kan (10) fortsætter: vi aldrig blive tilfredse igennem nok så megen Sri Krishna Caitanya synger maha-mantraet, materiel rigdom. der består af de guddommelige navne på Hari, Herren Caitanya står parat når som helst og Krishna og Rama, dvs. Hare Krishna, Hare hvor som helst. Det eneste, vi skal gøre, er at Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/Hare kalde Hans hellige navn. Herren Caitanya vil Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. med kærlighed løfte os fra dette hav af lidelse, Denne korte forklaring kan måske synes for og vi kan igen leve evigt i lyksalighed. Som det -9-

10 bedste af det hele kan alle komme og se Ham ansigt til ansigt når som helst i ugen. Det er dog stadig svært for os at fatte, at to statuer eller murti er kan være Herren Caitanya og Hans evige fælle, Herren Nityananda. Hvis man har det sådan, skal man bede til murti erne, bede Dem om at hjælpe til at forstå. Afhængig af hvor oprigtig man er, svarer De en, og De svarer på en personlig måde alt efter ens mentalitet. Fordi De er personer, og vi er personer, kan et naturligt forhold begynde at vokse fra det punkt af. Det er en anden svær ting for vesterlandske sind at fange, at Gud kan være en person. Men Gud kan gøre alting, og vi kan kun gøre meget lidt, så hvordan kan vi bedømme Gud? Hvorfor skulle Han ikke kunne være en person? Virkelig viden om Gud kan kun komme fra Gud og gives til os inde fra hjertet af, så hvis man virkeligt ønsker at kende Gud, hvis man vil have et forhold til Ham, må man række ud til Ham på en personlig måde. Person betyder, at Han ønsker kommunikation, så bed til Ham. Person betyder, at Han kan lide gaver, så når man kommer til templet, bør man have noget med sig som for eksempel blomster eller frugter. Det er ikke netop blomster eller frugter, der tiltrækker Herren Caitanya til os, men den kærlighed og hengivenhed, som de gives med. Derfor indebærer det også udveksling af følelser, når man taler om, hvad det vil sige at være en person. Hvad gør man, når man besøger en ven? Man har en gave med, og den gives ikke mekanisk som et postbud, der afleverer et brev, men med den kærlighed, vi har til den person. Det er en rigtig god kultur, der er her i Danmark med at give gaver, når man besøger hinanden. Det er et udtryk af følelser fra den ene person til den næste. Vi skal blot overføre dette princip til Herren Caitanya og Herren Nityanandas murti er, når vi ser dem næste gang, og snart ser vi dem ikke længere som statuer, men som virkelige personer. Vi vil se dem som genstand for vores hjerters hengivenhed. Når det sker, vil vi opleve, hvad åndeligt liv handler om. Kom til templet og lær, hvor nemt det er at elske Gud. Deiteter af Herren Chaitanya Mahaprabhu og Nityananda Prabhu fra Vrindavan, India -10-

11 Få dig en ko! Af Ganesa Dasa Den verdensomspændende finanskrise buldrer derudad, hvor afsløringen af børsmatadoren Bernard Madoffs astronomiske svindelnummer i skrivende stund er en af de seneste skandaler. Ganesa Dasa diskuterer her de enkle mekanismer, der ligger bag krisen, og antyder, at vi måske kun har set starten på endnu større ting i den nærmeste fremtid. Uden ellers at nævne køer med et eneste ord kalder han ikke desto artiklen Få dig en ko! Imens den multimilliard Ponzi-intrige, som Wall Street-insideren Bernard Madoff havde iværksat, trævles op i mediernes søgelys, har verden en sjælden chance for at forstå den virkelige natur af mange af vores velansete finansielle strukturer. Forhåbentligt er vi kloge nok til at kunne lægge to og to sammen. Skønt 50 milliarder dollars forduftet ud i den blå luft så sandelig er en imponerende, om end rystende præstation, og selv om den tilmed blev gjort med godt gammeldags bedrageri og ikke med de taltryllerier, der ellers har kendetegnet Wall Street s seneste tyverier, blegner intrigens størrelse i sammenligning med de finansstrukturer på mange billioner dollars, som regeringerne i USA og andre lande står for. Madoffs inspiration kom fra Charles Ponzi, en italienskfødt amerikansk indvandrer, der i begyndelsen af det 20. århundrede lancerede en investeringsplan, der var baseret på handel med postaktier. Men i stedet for at give investorer reelle afkast fra virkelige investeringer fik Ponzi den opfindsomme ide at betale de første investorer med penge, der blev indbetalt af senere investorer. Igennem årene er sådanne arrangementer blevet kendt under mange andre navne såsom kædebreve eller pyramideselskaber. Når -11-

12 tilgangen af nye investorer til disse projekter anbringes i egentlige investeringer, hvorfor uundgåeligt daler til et punkt, hvor udbetalingen til eksisterende investorer ikke længere safkast. De, der nu betaler til systemet, for- der aldrig opstår nogen form for investering- kan honoreres, forsøger investorerne at trække venter i fremtiden at få, hvad de har krav på, deres penge ud igen. Når dette sker, kollapser igennem fremtidige brugeres indbetalinger til hele arrangementet. Udbyttet, som de tidligere systemet. Det er den klassiske definition på et investorer fik, såvel som de formuer, stifteren Ponzi-system. Den eneste forskel er, at Ponzi af arrangementet stak til side til sig selv, betales ikke kunne trykke sine egne pengesedler. af dem, der kom for sent til festen. USA s regering kører også sine egne finanser efter Ponzi-principper. Den nationale Ved at skabe en illusion af succes lykkedes det Ponzi at skabe en nærmest eksplosiv interesse i hans investeringsboble. At boblen senere mindre. Eksisterende gæld afdrages ved at gæld vokser hele tiden og bliver aldrig bristede, var også uundgåeligt. optage nye lån. Hele systemet afhænger af en I stor udstrækning har samme ide været konstant voksende tilførsel af nye långivere drivkraften bag flere større bobler i det seneste årti. I betragtning af de latterligt skyhøje at forlænge forfaldne lån. Som i tilfældet eller af eksisterende långiveres villighed til vurderinger, der blev aktier og fast ejendom med Madoff slutter festen selvfølgelig, hvis til del under deres respektive opsving, var den tilstrækkelig mange kreditorer vil have deres eneste måde, disse bobler kunne fortsætte på, penge tilbage. hvis man kunne finde nyere investorer (eller I Madoffs tilfælde blev tæppet trukket væk endnu større fjolser), der kunne betale endnu under ham af de store økonomiske tab, som mere uhyrlige priser. Når disse nye købere nogle af hans klienter havde i andre investeringer, der ikke havde noget med ham at gøre. ikke længere var med på den, smuldrede hele strukturen. Skønt der ingen Ponzi eller Madoff Da mange nok af disse klienter ville sælge var til at sætte disse manier i system, havde hele nogle af deres tilsyneladende sunde værdipapirer fra Madoff for at afbøde tabene, faldt landets finansielle og økonomiske apparat held til at overbevise offentligheden om, at investeringer i aktier og ejerlejligheder var skudsikre, ske for USA s regering. Da nu Kina og andre svindelnummeret sammen. Det samme kan og at tilførslen af nye købere var uden ende. af USA s kreditorer (Japan) ønsker at bruge Desværre standser Ponzi-økonomien ikke nogle af obligationerne fra USA s finansministerium for at stimulere deres egne økonomier, der. Et kædebrev er ikke mere levedygtigt, når det er regeringer og ikke private borgere, kan man forvente et tilsvarende resultat med der står bag det. Men regeringsorganiserede endnu mere alvorlige følger. pyramider har fordelen af tvungen deltagelse. Den store forskel er, at imens Madoff gjorde Følgelig kan illusionen om levedygtighed alt for at skjule, hvad han havde gang i, opererer USA s regering og andre regeringer opretholdes over flere generationer. Men jo længere sådanne systemer får lov til at i fuldt dagslys. Det er forbløffende, hvor fortsætte, jo større bliver tabene, når de til gennemsyret troen på regeringerne er. Det er syvende og sidst falder sammen. forbavsende, hvor mange tror på, at politikerne kan lykkes, hvor privatpersoner falder For eksempel administrerer USA s social og pensionsvæsen sine betroede midler igennem, og at regeringer på en eller anden med præcis de samme metoder, som Madoff måde er immune overfor de økonomiske love, og Ponzi anvendte. Penge, der indbetales af der gælder for resten af verden. Ligesom nuværende arbejdsdygtige borgere, overføres de uheldige mennesker, der blev narret af til dem, der nu får udbetalt pension eller sociale ydelser. Intet af den indbetalte kapital opvågnen. Madoff og Ponzi, står verden overfor en brat -12-

13 Efterskrift: Få dig et stykke jord Af Lalitanatha Dasa Jeg vil afholde mig fra at komme med forudsigelser om, hvad den nuværende økonomiske krise ender med. Men Srila Prabhupadas kloge råd kan også anvendes i denne sammenhæng: Håb det bedste, men forbered dig på det værste. Potentielt kan denne økonomiske krise blive værre end 1930 erne for det almindelige menneske. Hvis vi taler om Danmark, boede den overvejende del af befolkningen i 1930 erne på landet og var noget ved landbruget. Måske var der ikke arbejde at få, men de fleste havde et stykke jord, hvor de kunne dyrke korn, kartofler og græs til køer. I det mindste Vi er blevet så kloge, højt uddannede og specialiserede, at vi har glemt de mest basale ting. fordringen til Få dig et stykke jord og lær, hvordan du dyrker det! Det er det mest umiddelbare, hver enkelt kan gøre lige nu for at sikre sig imod de eventuelle voldsomme økonomiske sammenbrud, som vores kædebrevsøkonomi styrer imod. Hvis du synes, at det lyder urealistisk, kan jeg berolige dig med, at jeg taler ikke om mange hektarer eller kvadratkilometer for hver person. Hvis du vil sikre dig og din eventuelle familie en stabil madforsyning i en usikker verden, er det nok at have noget, der er på størrelse med en kolonihave eller to. Det er rigeligt jord til at dyrke, hvad en familie har brug for af grøntsager, kartofler, frugt mm. Har du ydermere brug for lidt praktisk indføring i, hvordan du gør det, er det god en ide at tage et kig på foreningen Praktisk Økologis hjemmeside, se havenyt.dk/. Som afsluttende meditation er her en passage fra Back to Godhead (nr. 67, 1974), der taler om vigtigheden af at etablere Krishna-bevidste landbrugssamfund: Måske endnu vigtigere er imidlertid, at disse landbrugssamfund kan give ISKCON en slags frihed fra USA og verdens andre landes skrøbelige økonomiske strukturer. Ifølge de vediske skrifter ligger virkelig rigdom i jord, køer og naturressourcer, ikke i papirpenge. Når det kommer til stykket, giver jord og køer mad og et sted at bo, så de har virkelig værdi. Men pengesedler er blot løfter. Deres værdi ændrer sig med inflationen, og de kan når som helst fuldstændigt miste deres værdi. Ifølge de vediske skrifter styrer vores moderne verdensøkonomi, der bygger på en falsk standard, imod et næsten sikkert sammenbrud. Men ved at dyrke sin egen mad på sin egen jord vil ISKCON uafhængigt kunne sørge for sine medlemmers grundlæggende nødvendigheder og dermed fortsætte med sin mission med at sprede Krishna-bevidsthed uden at bryde sig om de økonomiske op- og nedture havde de fleste, selv i byerne, en baghave eller en kolonihave og vidste, hvordan man dyrker den. Egentlig var der i de ydre omstændigheder ikke lagt op til den store nød, for mad kunne man altid dyrke og skaffe til sig selv. Nu i 2009 bor størstedelen af befolkningen i byerne, og måske så meget som 70% af jorden ejes og dyrkes af måske kun 2% af befolkningen. Mange har ikke adgang til jord til dyrkning af mad til eget forbrug, og selv de, der har, aner i mange tilfælde overhovedet ikke, hvordan man dyrker en kartoffel. Udviklingen indenfor de sidste 50 år har kørt det moderne menneskes naturforståelse og jordforbindelse helt af sporet. Vi er blevet så kloge, højt uddannede og specialiserede, at vi har glemt de mest basale ting. Mad er nu kun noget, der ligger på supermarkedernes hylderne pakket ind i plastik. Hvor mange vil derfor komme i klemme, hvis de en dag ikke har penge at købe mad for, eller der ikke er brændstof til at fragte maden ind til byerne med? Jeg siger ikke, at dette absolut vil ske, for jeg kan ikke spå om fremtiden. Men at der i den nuværende situation er lagt op til, at det KAN ske, finder jeg tænkevækkende. Få dig en ko! opfordrer Ganesa Dasa til i ovenstående artikel. Jeg ville nok omskrive op- i et materialistisk samfund. -13-

14 URI-møde i Mayapur ISKCON s Sridhama Mayapur var i ugen fra i slutningen af november kom nogle mennesker søndag den 30. november til fredag den 5. december til stranden i Mumbai for at slippe volden løs, 2008 vært for United Religions Initiative imens pilgrimme fra hele verden kom til Ma- (URI). Selv om URI blev grundlagt så sent som yapur i Indien for at standse volden. Vi kan opnå i 2000, er organisationen vokset til at tælle 400 dette ved at overleve dem. grupper i 70 lande med over en million mennesker Før deres ankomst havde de mange delege- involveret i aktiviteter hvert år. URI er rede fra hele verden lovet i denne uge at over- nu verdens førende internationale tværreligiøse holde de fire regulative principper, der gælder organisation med forbindelser op i FN som en for ISKCON s områder, og startede hver dag NGO er (non-governmental organisation). med deres respektive morgenpraksis med bøn, Bhakti-Svarupa Damodara Maharaja, der gik yoga og morgenvandringer i den hellige dhama. bort i 2006, var en af grundlæggerne af URI Senere på dagen mødtes forskellige grupper omkring og havde et stort ønske om en dag at invitere borde og diskuterede en række på forhånd URI s medlemmer til Mayapur. Hans ønske gik givne emner. Om aftenerne var der kulturelle i opfyldelse her i december 2008, hvor URI s præsentationer af lokale ISKCON-vaisnavaer anden globale verdenskongres afholdtes netop såvel som internationale indslag fra forskellige i Sridhama Mayapur med 300 delegerede fra delegerede. hele verden. Efter responsen at dømme forløb hele arrangementet URI s globale møder er ikke kun en international langt ud over alles tilfredshed. organisations kongresser, hvor ledelsen URI-medlemmerne udtrykte igen og igen deres mødes for at træffe de nødvendige beslutninger. taknemmelighed over den gæstfrihed, de mødte Møderne er endnu mere pilgrimsrejser, hvor fra Mayapurs hengivne, og de hengivne var også medlemmerne mødes på åndeligt inspirerende taknemmelige og beærede over på Srila Prabhupada lokaliteter rundt om i verden. Her i Mayapur og Bhakti-Svarupa Damodara Maharajas mødtes de under temaet Pilgrimme af fred: vegne at kunne være værter for så mange åndeligt mange veje, et formål. URI s hjemmeside inklinerede personer fra mange forskellige inviterede sine delegerede til Mayapur med religioner og åndelige retninger. disse ord: Med vor verden i oprør virker det Tusta Mohan Krishna Dasa ovenpå URImødet: næsten utænkeligt at opnå global fred. Men ikke desto mindre tror vi, at når mennesker handler Selv om URI s globale møde i 2008 nu er sammen for fred, retfærdighed og helbredelse, er ovre i Mayapur, kommer de friske udvekslinger der ingen grænser for, hvad der kan opnås. Som med dette samfund til at leve længe i hjerterne pilgrimme dedikeret til et sådant forehavende på Mayapurs hengivne. Ovenpå afslutningsceremonien foretager repræsentanter for URI-samfundet blev de enkelte medlemmer inviteret en rejse for at være sammen på et dybt åndeligt hjem til middag hos forskellige grhasthaer. Alle sted, en lille tempelby på bredden af Gangesfloden hengivne, der var vært for en sådan middag, i Vestbengalen, Indien. fik venskab, kærlighed og masser af kulturelle Under åbningsceremonien forbandt Biskop indtryk til gengæld. Vi kom til at kende hinanden William E. Swing URI-mødet i Mayapur, hvor meget tættere igennem disse udvekslinger folk fra hele verden mødtes med et ønske om at og uddybede vores forhold over disse dage, skabe fred, med terroristhandlingerne i Mumbai, bemærker Ragatmika Mataji. Vore gæster er der også fyldte verdens overskrifter i de dage, imponerede og nysgerrige om vores måde at med ordene: Historiebøgerne vil bemærke, at leve på. I mere end fire timer glædede vi os -14-

15 sammen, mindes Padma Radhika Mataji. Jeg vil gerne bemærke to enestående kvaliteter, som de URI-delegerede udviste under deres møder. Den ene var en holdning af taknemmelighed, som var helt ud over det sædvanlige, for de takkede igen og igen og var beærede over alting, de fik. Den anden var respekten overfor hinanden. Selv om de kommer fra forskellige trosretninger, blandt hvilke nogle ligger teologisk meget langt fra hinanden, arbejder de som organisation for en universel fred, og de var respektfulde overfor alle hengivne og hilste altid på os med smukke smil og Hare Krishna. ISK- CON Mayapur er taknemmelig imod URI for at have fået muligheden for at være vært for deres Globale Møde i Mayapur. Fra URI s åbningsceremoni i Mayapur Besøg URI s hjemmeside på eller den danske afdeling af URI på Charles Gibbs (til venstre) sammen med Bhakti Purusottama Swami og Umapati Swami 4-årige Laksmi fra Manipur bedårede alle med sin dans Charles Gibbs, præsident for URI -15-

16 Bogdistribution for dummernikker Omtale af en bogdistributions-dvd fra BBT Af Lalitanatha Dasa Excuse me, do you guys speak English? pethed, hvormed de afsætter Srila Prabhupadas Taruna Krishna Dasa tiltaler et par forbipasserende bøger til vildtfremmede mennesker på gaden. piger, der med det samme standser op. En kort præsentation af dem selv og nogle få, Hvem taler ikke engelsk midt i London? Hvilket velvalgte ord om bøgerne og en anmodning om netop er pointen. At få travle folk til at standse at give et frivilligt bidrag og tage en bog er ofte på et fortov i London er i sig selv lidt af et alt, der skal til. kunststykke. En måde at gøre det på er at sige Det afholder ikke de hengivne fra at have og gøre ting, der får folk til at undre sig. Hvis det personlige udvekslinger og dybere samtaler med samtidigt er sjovt, er det kun så meget bedre. folk. Tværtimod evner de at fatte sig i korthed og Pigerne får svaret ja, Taruna Krishna forsikrer samtidigt give alle personer en følelse af, at de dem for, at det gør han også, og derfor kan de ikke står overfor en maskine eller en mekanisk godt se på de bøger, som han i samme øjeblik sælger, men en rigtig person, der kan lide dem har rakt frem, og som pigerne nu står og bladrer og interesserer sig for dem. Hvis man spørger i. Han forklarer kort, at han er yoga-lærer og om, hvad gode bogdistributørers virkelige fidus munk, at bøgerne handler om yoga og åndeligt er, er dette nok også svaret: man skal kunne lide liv, og hvordan man bliver en bedre person, og andre mennesker! Men selv om man ikke kan at han i dag giver disse bøger ud for frivillige det, er alt ikke håbløst. DVD en viser, at blot bidrag. Kan I hjælpe? spørger han. Pigerne at møde folk på gaden på den rigtige måde får undslår sig med, at de skal bruge deres penge gradvist selv en inkarneret menneskehader til på indkøb. Taruna Krishna smiler, siger farvel at kunne lide andre. til dem med et Måske næste gang og ønsker Brighupati, der ses distribuere bøger i Los dem en god dag. Angeles lufthavn, viser, hvor direkte morsom Taruna Krishna og en snes andre bogdistributører bogdistribution kan være. Han siger mange kan ses i aktion på en DVD, som rigtigt sjove ting med en mine, som om det BBT udsendte til hengivne over hele verden er første gang, han siger dem, og folk hygger i november sidste år før starten på det årlige sig i hans selskab. I parentes bemærket lærte bogdistributionsmaraton i december. Her kan jeg noget af det samme for mange år siden på man se gamle distributører som Brighupati, Vijaya Strøget i København. En eftermiddag gik jeg og Mangalmaya Dasa, der har distribueret med en stak bøger på armen og fik øje på en bøger i 30 år eller mere, og tyske Bhakta Marius, kødrand af mennesker. En usædvanlig dygtig der er som en fisk i vandet på gaden i Stockholm gadegøgler havde flere hundrede mennesker en kold vinterdag, selv om det kun er måneder omkring sig, imens han efterabede forbipasserende siden, han blev grebet af den ild, som bogdistribution mennesker og klovnede med dem. Til sidst er for mange hengivne. lagde han en hat midt på gaden, vendte ryggen Det mest slående ved disse hengivne, der er til folk og vendte sig igen om, nu med en pistol blevet filmet til DVD en med skjult kamera, i hånden (en legetøjs af slagsen, går jeg ud fra) imens en trådløs mikrofon i deres lommer lader og pegede med den rundt på alle med en mine, os følge deres samtaler, er den lethed og afslap- der fik de fleste til at falde sammen af grin og -16-

17 som på kommando gå frem og lægge penge i hatten. Hvis man kan få folk til at grine, kan man få dem til hvad som helst. Det gælder også for distribution af Srila Prabhupadas bøger. Mange hengivne har en skræk for at gå ud på gaden og distribuere bøger. Det kan der helt sikkert også være grund til, for når man ikke gør det rigtigt, kan det være en hård og ligefrem traumatisk aktivitet. Derfor er denne DVD rigtig god, for man kan se, at hvis man lærer at distribuere bøger rigtigt, er det sjovt, rart og tilfredsstillende på en dyb måde, for man har følelsen af at gøre en forskel og være med til at give lys og håb for mennesker, der ellers lider i et hav af ørkesløs tomhed og meningsløshed, som efterhånden de Sacisundari Devi Dasi på 75 år fleste moderne mennesker gør distribuerer bøger i Atlanta, USA det nu om dage. Dandaniti og jeg er netop vendt tilbage fra tre uger rundt i Danmark på gaden (derfor udkommer årets første Nyt fra Hare Krishna som altid først en uge ind i januar). Hvordan har det været? Ved Krishnas nåde har det været dejligt. Nærmest som at skære i smør. At se en halv time på denne nye bogdistributions-dvd, før vi kørte ned på gaden, gjorde det kun endnu mere interessant. Folk på Danmarks gader virker mere og mere interesserede for hvert år, der går. Hare Krishna har et godt navn. Der er langt flere, der køber bøger af os, fordi vi kommer fra Hare Krishna, end folk, der nægter at gøre det af samme grund. Mange har en bred interesse i åndelige emner inklusive hinduisme, buddhisme, yoga, meditation, reinkarnation osv., som det er nemt at slå på. Vi har haft mange interessante og sjove oplevelser den sidste måneds tid. Der er ingen grund til, at ikke alle hengivne kan have det samme, og denne DVD er en opfordring til alle, gamle som nye, om selv at gå ud og opleve bogdistribution på gaden. Nogle tror eller har haft oplevelsen af, at direkte bogdistribution på gaden er for vanskeligt og hårdt og bliver først malet! -17- ikke noget for dem. Det er bare ikke rigtigt, hvis man går til det med den rette indstilling. Hvad er den rette indstilling? Det er ikke at pålægge sig selv et præstationskrav eller være alt for alvorlig med en ide om at skulle omvende og overbevise dem, man møder. Den rette indstilling er snarere noget med at ville gå ud og have det sjovt og hyggeligt med mennesker, tage alt, hvad der sker, som en oplevelse og se, hvad Krishna mon har i gemmeposen. Et råd er, undgå for alt i verden at komme i diskussion med trættekære mennesker. Folk, der synes, at vores bøger er noget bras, skal have lov til det, og så må de ellers have en god dag. Der er mennesker nok, der er interesserede eller bare nysgerrige nok til at høre, hvad man har at sige. Spild ikke tiden på dem, der ikke er det. En bogdistributør er ikke på gaden for at få ret i en diskussion, han er på gaden for at have det rart med folk og derved give dem en rar oplevelse. Ender det med, at nogle også bliver interesserede i at tage en af Srila Prabhupadas bøger med hjem, er det kun så meget bedre. Det kan kort siges, at DVD en udover film med bogdistributører i aktion har klip med Srila Prabhupada, hvor han opfordrer sine hengivne til at udgive og distribuere sine bøger på alle verdens sprog. Man ser også Srila Prabhupada diktere bøger midt om natten, hvor alle andre sover. Der er optagelser med andre hengivne, der taler inspirerende ord om bogdistribution. I alt er der syv timers video inklusive en lang dokumentarudsendelse fra et kunstakademi i Vrindavana, hvor hengivne lærer at male og lave nogle af de fantastiske illustrationer, der altid pryder Srila Prabhupadas bøger, plus meget mere. DVD en er blevet sendt ud til alle templer, og Københavns-templet har i skrivende stund stadig nogle eksemplarer liggende til gratis afhentning. Den, der kommer først til møllen,

18 Festivalkalender 2009 Vi er trådt ind i 2009, og et nyt år med festivaler ligger forude. Her følger en liste over de store festivaler, der afholdes i templet i Vanløse, så man allerede nu kan sætte kryds i kalenderen og indrette sine planer derefter. Nogle af festivalerne falder på selve dagen, imens andre er rykket frem til efterfølgende søndag Søndag den 8. februar: Herren Nityanandas fremkomstdag. Tirsdag den 10. marts: Gaura Purnima Herren Caitanya Mahaprabhus fremkomstdag. Søndag den 5. april: Herren Ramacandras fremkomstdag. Søndag den 10. maj: Herren Nrsimhadevas fremkomstdag. Onsdag den 5. august: Herren Balaramas fremkomstdag. Fredag den 14. august: Sri Krishna Janmastami. Lørdag den 15. august: Srila Prabhupadas fremkomstdag. Torsdag den 27. august: Radhastami Srimati Radharanis fremkomstdag. Søndag den 18. oktober: Diwali og Govardhana-puja. Onsdag den 21. oktober: Srila Prabhupadas bortgangsdag. Torsdag den 31. december: nytårsaften. Udover det bliver der også afholdt fest i forbindelse med andre mærkedage omkring Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakura, Vamana-deva og andre acaryaer og avataraer. Følg med på for nærmere information. -18-

19 Gopala Bhatta Goswami Af Jatayu Dasa Den 15. januar 2009 fejrer hengivne verden Gopala Bhatta Goswamis fremkomstdag. Gopala Bhatta var den ene af Vrindavanas seks berømte Goswamier. Da Gopala Bhatta Goswami i 1510 var kun syv år gammel, havde han det store held at tjene Herren Caitanya, der på den tid var på rundrejse i Sydindien og i fire måneder boede hos Gopala Bhattas familie. Da Herren Caitanya omsider skulle drage videre, fyldtes drengens øjne med tårer. Herren Caitanya så dette og blev nogle dage længere. Ved den lejlighed havde Gopala Bhatta en åndelig vision, hvor Sri Caitanya Mahaprabhu afslørede Sig som Herren Krishna og sagde, at en dag ville han (Gopala Bhatta) møde lederne af Herren Caitanyas bevægelse, Rupa Goswami og Sanatana Goswami, i Vrindavana. Da Gopala Bhatta vågnede fra sin trance, ville han af sted til Vrindavana med det samme, men Herren Caitanya gav ham besked på indtil videre at blive og tjene sine forældre. Gopala Bhatta studerede dernæst retorik, poesi, Vedanta og sanskritgrammatik fra sin onkel Prabodhananda Sarasvati, en stor hengiven af Darsana i Radha-Ramana-templet, der blev grundlagt af Gopala Bhatta Goswami. Herren Caitanya. Nogle år senere, da begge Gopala Bhattas forældre var døde, drog han af sted til Vrindavana og mødte både Rupa og Sanatana Goswami. Da Herren Lord Caitanya hørte om hans ankomst, sendte Han som en gave Gopal Bhatta nogle af Sine personlige klædningsstykker, som den unge mand herefter tilbad. Gopala blev også bedt om at hjælpe Rupa og Sanatana Goswami med at udarbejde transcendental litteratur. Engang på en tur til Gandaki-floden i Nepal fik Gopala Bhatta fat på tolv salagrama-sila er (der er små Deiteter af Krishna i form af sten.) Silaerne sprang op i hans vandkrukke, da han fyldte den med vand fra floden. Han hældte dem tilbage i floden og fyldte igen sin krukke med vand, og igen sprang de op i krukken. Gopala Bhatta så da dette som Herrens nåde og tog sila erne med tilbage til Vrindavana. En dag havde Gopala Bhatta en trang til at tilbede en Deitet af Krishna. Den næste morgen så han, at en af hans silaer havde omdannet sig til en smuk Deitet af Krishna. Gopala Bhatta gav Deiteten navnet Radha-Ramana, Krishna, der giver Radharani glæde. Han startede tilbedelsen af Radha-Ramana, og Radha-Ramana-templet er stadig et af de vigtigste pilgrimssteder i Vrindavana. Besøg af Drutakarma Drutakarma Prabhu besøger Danmark i februar Drutakarma, der også er kendt som Michael Cremo, er en af ISKCON s stærke videnskabsmænd og forfatter til Forbudt Arkæologi, der udkom efter et omfattende forskningsarbejde i tilsidesatte arkæologiske fund, der modsiger Darwins teorier om menneskets oprindelse. Drutakarma ankommer den 7. februar og rejser tilbage til Los Angeles den 16. februar, så der bliver god mulighed for at høre og møde ham. Han giver offentlige foredrag den 9. og 10. februar kl. 19:00 på Århus Universitet (Preben Hornung-stuen i Stakladen) og i København i Vanløse Kulturhus (ved siden af Vanløse station) den 11. og 12. februar kl. 19:00. Der bliver gratis entré til de offentlige foredrag. Lørdag den 14. februar besøger Drutakarma Prabhu Malmö, hvor de hengivne har arrangeret et program for ham. Ydermere bliver der foredrag til søndagsfesterne i Vanløse den 8. og den 15. februar, og for de morgenfriske er der selvfølgelig forelæsninger over Srimad-Bhagavatam de dage, hvor han er i templet i Vanløse. -19-

20 Markedspladsen Af Kamsahanta Dasa Kære hengivne Hvorfor ikke have et sted i cyberspace, hvor man både kan spare en masse penge, få opfyldt nogle materielle og/eller transcendentale behov samt samtidigt gøre fremskridt i ens Krishnabevidsthed? Den gode nyhed er, at sådant et sted faktisk findes! På vores nye mødested på nettet (www.harekrishna.dk)er der dannet gruppen Markedspladsen, hvor alskens ting og sager sælges eller foræres væk kvit og frit. Som nogle af de ting, der allerede har byttet ejermænd, kan nævnes Transcendental Diary af Hari Sauri, højttalere samt en bagemaskine. For at et sådant sted virkelig kan blive en succes, er det dog nødvendigt, at det har et pænt antal deltagere, som aktivt benytter stedet. Det er også min tanke, at gruppen skal være mere vidtrækkende til også f.eks. at være et sted, hvor man kan informere om gode tilbud, som da vi forleden så et totalt damn cheap baba -tilbud i Ikea, hvor et flot klædeskab i solidt fyrretræ kun kostede 200 kr. Eller hvor man kan gøre opmærksom på nye bonafide produkter, som når der kommer en ny ost på markedet eller vegetariske forårsruller uden æg osv. Tilbagemeldinger og forslag er meget velkomne! Tilmeld jer gruppen, spar på jeres hårdtjente laksmi og gør fremskridt gennem at hjælpe jeres kære åndsfæller! acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne bor i skolen bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af Hare Krishna) bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste brahmana: en person fra den første af de fire samfundsklasser, den intellektuelle chante, chantning: fordansket fra engelsk to chant, der betyder at synge eller recitere Deitet: (fordanskning af Deity :) Guddom. Hellig statue af Krishna. dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige hengivne i Vrindavana grhastha: en husholder eller gift menneske harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog med sang af Krishnas hellige navne (egentlig harinama-sankirtana ) japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). japa-mala: kæde, man tæller på under japa Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder. Ordliste karmakanda: den frugtstræbende handlings vej kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, grøntsager og krydderier kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna (overf.) kombineret med dans maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes hjemme hos sig selv prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. Ordret betydning: barmhjertighed Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt kendt fra Jagannatha Puri sadhu: en hellig mand samadhi: bruges her i betydningen mindestempel for en stor person efter hans død sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden sannyasi: munk i forsagelsens livsorden sastra: de åbenbarede skrifter vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. Refererer også til monoteist. yajna: offerhandling yatra: tempel i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling. yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med den Højeste -20-

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere