FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER"

Transkript

1 FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

2 Velkommen til Som sædvanlig er vi en uge inde i januar med udgivelsen af årets første Nyt fra Hare Krishna (hvorfor, se side 17), men ellers håber vi her i 2009 altid at kunne være til tiden, dvs. ind ad brevsprækken på månedens første hverdag. I dette nummer byder vi Jatayu Dasa velkommen som fast skribent. Jatayu er fra USA og bor i Rødovre sammen med sin danske hustru, Aditya Varna Devi Dasi. Han har boet i nogle år i Belgien i templet Radhadesh, hvor han stod for et månedligt engelsk nyhedsbrev til forsamlingen. Han har nu tilbudt sig som fast på skribent på Nyt fra Hare Krishna, hvilket vi med glæde har taget imod. Han vil gerne skrive om vores tidligere mestre i discipelrækken, så ofte vil han bidrage med noget om en af de personer, der har fremkomst- eller bortgangsdag i kalenderen. I dette nummer skriver han således om Gopala Bhatta Goswami (se side 19) og har også en artikel på side 9 om, hvem Herren Caitanya på alteret i templet i Vanløse er. I dette nummer kan vi byde på en bred vifte af artikler, der alle har det til fælles, at de ikke er lige så lange, som flere af artiklerne har været i de seneste foregående numre. Det har til gengæld givet plads til flere artikler, og faktisk er der så mange, at vi slet ikke har fundet plads til vores løbende serie om Transcendental Psykologi, som vi derfor springer over i denne måned. Vi har et spændende interview med 16-årige Velkommen til 2009 Af Lalitanatha Dasa Gandhari, der fortæller om sit liv som hengiven og sit besøg i Vrindavana. Der er også et aktuelt essay om finanskrisen og en artikel om bogdistribution, som selv dummenikker skulle kunne forstå. Der er en rapport fra et stort internationalt tværreligiøst møde i Mayapur, og på Srila Prabhupadas side er der denne gang en artikel fra det gamle Back to Godhead fra Bemærk også festivalkalenderen for 2009 (side 18) og sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for de pågældende dage. Har du feedback til Nyt fra Hare Krishna? Du er selvfølgelig som altid velkommen til at sende os kommentarer direkte, men nu har vi som noget ekstra oprettet et forum (også kaldet en gruppe) på med navnet Nyt fra Hare Krishna. Meningen er, at man her skal kunne gå ind og komme med kommentarer og forslag til hvert blad, efterhånden som de udkom- mer. Brug endelig denne nye facilitet. En af vores ambitioner er at have mere læserinvolvering i Nyt fra Hare Krishna, end vi har det lige for øjeblikket. I dette nummer Redaktionelt 2 Srila Prabhupadas side 3 Hengiven af Krishna som dansk teenager 6 Hvem er Herren Chaitanya 9 Få dig en ko! 11 URI-møde i Mayapur 14 Nyt fra Hare Krishna udgives af Det Internationale Samfund for Krsnabevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Copyright 2009, alle rettigheder forbeholdes. ISSN Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund Adresse: Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: Girokonto Bankkonto: Den Danske Bank reg. 3534, konto Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline. -2- Bogdistribution for dummernikker 16 Festivalkalender Ordliste 20 Børneside 21 Sabudana Kichari 22

3 Srila Prabhupadas side Fremtidsambitioner Denne artikel blev bragt første gang i Back to Godhead i oktober 1956 under overskriften Progressive Ambition. Srila Prabhupada appellerede til sine indiske landsmænd om at anvende alting for Herrens interesse i transcendental tjeneste og konkluderede, at dette alene kan give den ønskede fred. De åbenbarede skrifter beskriver den Højeste Det er den materielle naturs lov. Man kan Herre som sac-cid-ananda-vigraha [Bs. 5.1]. forøge levetiden og standarden af komfort så Sat betyder evig, cit betyder alvidende, meget, man orker, men alligevel vil man i kraft ananda betyder lykkelig, og vigraha betyder af den materielle naturs love være ulykkelig. en bestemt person. Derfor er Herren eller den Grunden er, at den form for lykke, der passer Højeste Guddom, der er én uden nogen lige, til vores natur, er forskellig fra den lykke, der en evig, lykkelig person med en fuldstændig kommer fra materielle aktiviteter. Det levende fornemmelse af Sin egen identitet. Det er en væsen er en meget lille partikel af sac-cidananda-vigraha koncis beskrivelse af den Højeste Herre. Ingen [Bs. 5.1], og derfor har han er Ham lige eller større end Ham. nødvendigvis en hang til glæde, der af kvalitet De levende væsener eller jiva er er små er åndelig. Men han forsøger forgæves af få sin prøvestykker af den Højeste Herre, og derfor åndelige glæde fra den materielle naturs fremmede ligger der i vores aktiviteter et ønske om evig atmosfære. eksistens, et ønske om viden om alting og en En fisk, der tages ud af vandet, kan ikke blive trang til at søge lykke på forskellige måder. lykkelig igennem nogen form for arrangement Disse det levende væsens tre kvaliteter ses i lille for lykke på landjorden. Den er nødt til at have udstrækning i menneskesamfundet, men de er et vandigt miljø. På samme måde kan det ganske meget større og nydes hundrede gange mere af lille sac-cid-ananda levende væsen ikke være de skabninger, der bor på de øvre planeter, der virkeligt lykkeligt igennem nogen form for kaldes Bhurloka, Svarloka, Janaloka, Tapoloka, materiel planlægning i hans illusionsbefængte Maharloka, Brahmaloka osv. hjerne. Derfor må det levende væsen gives en Men selv standarden af nydelse på den materielle anden form for lykke, en transcendental lykke, verdens højeste planet, en nydelse, der der kaldes åndelig lyksalighed. Vore ambitioner er tusinder og tusinder af gange bedre end den, bør rettes imod at nyde åndelig lyksalighed og vi nyder på denne jord, beskrives også som ikke materiel lykke. Ambitionen om åndelig ubetydelig i sammenligning med den åndelige lyksalighed er god, men måden at opnå denne lykke, der nydes i selskab med den Højeste standard på er ikke blot at benægte materiel Herre. Hans kærlighedstjeneste i forskellige lykke. Teoretisk fornægtelse af materielle aktiviteter, forhold [rasa er] gør selv nydelsen af at smelte som det foreslås af Sripada Sankaracarya, sammen med den upersonlige åndelige udstråling er måske relevant for et ubetydeligt udsnit af lige så ubetydelig, som en dråbe vand menneskeheden, men hengiven tjeneste, som er det i sammenligning med havet. blev forslået af Sri Caitanya Mahaprabhu, er Hvert eneste levende væsen er begærligt efter den bedste og sikreste vej til at opnå åndelig den højeste form for nydelse i den materielle lyksalighed og kan ændre selve udseendet af verden, og men trods det er man altid ulykkelig den materielle natur. her. Denne lidelse findes på alle de ovennævnte At længes efter materiel lykke kaldes begær planeter på trods af lang levetid og høje standarder eller lyst, og i det lange løb er det sikkert, at af komfort. lystne aktiviteter ender med frustration. En -3-

4 slanges krop er meget kølig, men hvis en mand kun tjene hele kroppen og få tilfredsstillelse fra ønsker at nyde slangens svale krop og derfor den tjeneste. Men nu har alle travlt med deres kranser sig med slangen, vil han helt sikkert egeninteresser, og ingen er parat til at tjene blive dræbt af slangens bid. De materielle Herren. Det er den grundlæggende årsag til sanser er som slanger, og at give efter for såkaldt materiel eksistens. materiel lykke dræber helt sikkert ens åndelige Fra den øverste administrerende direktør selvbevidsthed. Derfor bør et menneske ved til den nederste gadefejer arbejder alle ud fra sine fulde fem være ærgerrig efter at finde den tanken om ulovlig ophobning af rigdom. Men virkelige kilde til lykke. blot at arbejde for sin egeninteresse er ulovligt Engang blev en tåbelig mand, der aldrig og ødelæggende. Selv kultiveringen af åndelig havde smagt sukkerrør, opfordret af en ven realisering blot for sin egen skyld er ulovligt og til at smage dets sødme. Da manden spurgte, ødelæggende. hvordan sukkerrør ser ud, fortalte vennen ham Som et resultat af al denne ulovlige ufuldstændigt, at sukkerrør ligner bambus. Den pengeindtjening er der ingen mangel på penge tåbelige mand forsøgte da at få sukkerrørssaft fra i verden. Men der er mangel på fred. Siden al en bambusstok, naturligvis til ingen nytte. den menneskelige energi er blevet bortledt til Det er situationen for det illusionerede levende denne pengeindtjening, er hele befolkningens væsen i hans søgen efter evig lykke i den materielle verden, der ikke kun er fuld af lidelser, resultatet er, at en sådan uindskrænket og ulovlig evne til at tjene penge afgjort blevet større. Men men også er flygtig og flakkende. I Bhagavadgita beskrives den materielle verden som fuld af og sat os i stand til at skabe enorme, kostbare inflation af penge har skabt en dårlig økonomi lidelser. Ærgerrigheden efter lykke er god, men våben, der truer med at ødelægge selve resultatet forsøget på at få det fra død materie igennem af pengeskabelsen. såkaldte videnskabelige arrangementer er en I stedet for at nyde fred lægger lederne af store illusion. Personer under illusion kan ikke forstå pengestærke lande nu omfattende planer om dette. Bhagavad-gita [16.13] beskriver, hvordan at redde sig selv fra de moderne ødelæggende en person, der drives af lyst efter materiel lykke, våben, men alligevel kastes store summer penge tænker: Så megen rigdom har jeg i dag, og jeg i havet på eksperimenter med disse frygtelige vil få mere ifølge mine planer. Så meget er nu våben. Sådanne eksperimenter gennemføres mit, og det vil blive mere i fremtiden. ikke blot med store pengemæssige omkostninger, men også på bekostning af mange Den ateistiske eller gudløse civilisation er et kæmpeforetagende af sansetilfredsstillelse, stakkels liv, hvilket derved binder landene til og alle er nu gale efter penge til at holde et karma-loven. Det er den materielle naturs illusion. Som resultat af denne tilskyndelse til tomt menageri kørende. Alle søger efter penge, der er midlet til at betale for de ting, der giver sansetilfredsstillelse spildes der kræfter på at sansetilfredsstillelse. At forvente fred i et sådant helvede af guldfeber er en utopisk drøm. eracens ødelæggelse. Menneskeracens energi tjene penge, som derefter bruges på mennesk- Så længe der er selv et anstrøg af galskab efter forspildes således af naturens lov, for den energi sansetilfredsstillelse, er fred meget, meget langt bortledes fra tjenesten til Herren, som er den væk. Grunden er, at af natur er vi alle evige virkelige ejer af alle energier. tjenere af den Højeste Herre, og derfor kan vi Rigdom stammer fra Moder Laksmi, lykkens ikke nyde noget for vores egen personlige interesses skyld. Vi må anvende alting for Herrens det, er det tanken, at lykkens gudinde skal gudinde. Som den vediske litteratur forklarer interesse i transcendental tjeneste. Dette alene tjene Herren Narayana, ophavet til alle naraer kan afstedkomme den ønskede fred. En del af eller levende væsener. Det er også tanken, at kroppen kan ikke tilfredsstille sig selv. Den kan naraerne skal tjene Narayana, Den Højeste -4-

5 Herre, under ledelse af lykkens gudinde. Det levende væsen kan ikke nyde lykkens gudinde uden at tjene Narayana, Krishna, og derfor bliver de, der på urigtig vis ønsker at nyde hende, straffet af naturens love, og selve pengene vil blive årsag til ødelæggelse i stedet for fred og fremgang. Sådanne ulovligt sammenhobede penge rives nu bort fra nærige borgere igennem forskellige former for statsbeskatning til forskellige nationale og internationale krigsfonde, der ødsler pengene væk. Borgeren er ikke længere tilfreds med blot penge nok til at forsørge sin familie og kultivere åndelig viden, som begge er afgørende i menneskelivet. Nu ønsker man at tilfredsstille umættelige ønsker, og i direkte proportion til ens ulovlige ønsker fjernes ens sammenskrabede penge nu af den illusoriske naturs repræsentanter i form af læger, advokater, skatteopkrævere, selskaber og såkaldte hellige mænd såvel som af hungersnød, jordskælv og mange andre sådanne katastrofer. En gnier, der på diktat af den illusoriske natur afslog at købe et eksemplar af Back to Godhead, brugte 2500 dollars på en uges medicin og døde derefter. En tilsvarende ting skete, da en mand nægtede at bruge så meget som en cent på Herrens tjeneste og i stedet spildte 3500 dollars på en retssag imellem sine familiemedlemmer. Det er naturens lov. Hvis penge ikke helliges Herrens tjeneste, vil de ifølge naturens lov nødvendigvis blive brugt og spildt på juridiske problemer, sygdomme osv. Tåbelige mennesker har ikke øjne til at se sådanne kendsgerninger, så nødvendigvis vil de blive bedraget af den Højeste Herres love. Naturens love tillader os ikke at acceptere flere penge, end der kræves til vores anstændige opretholdelse. Naturens lov har rigeligt arrangement til at forsyne hvert eneste levende væsen med hans del af mad og husly, men menneskets umættelige begær har bragt uorden i hele -5- arrangementet af den Almægtige Fader til alle livsarter. Ved den Højeste Herres arrangement er der et salthav, for salt er nødvendigt for det levende væsen. På samme måde har Gud arrangeret tilstrækkeligt med luft og lys, der er også afgørende for det levende væsen. Man kan tage så meget salt fra lageret, som man vil, men man vinder intet ved at tage mere, end man behøver. Hvis man tager mere salt end nødvendigt, ødelægger man maden, og tager man tager mindre, bliver den smagløs. Hvis man på den anden side kun tager, hvad man absolut har brug for, smager maden godt, og man bliver sund og rask. Så begær efter rigdom, efter mere end vi behøver, er skadelig, ligesom det er skadeligt at spise mere, end det vi absolut har brug for. Det er naturens lov.

6 Hengiven af Krishna som dansk teenager Af Laksmi-rupa Devi Dasi Gandhari er en 16-årig pige fra Århus. Begge hendes forældre er hengivne. Hendes far, Ananta Sri Dasa, er fra Danmark, imens hendes mor, Madana-Bihari Devi Dasi, er fra Peru. Da Gandhari var fem år, flyttede familien til Danmark, hvor hun efter kort efter begyndte på Steinerskolen i Århus. Gandhari har i de sidste to måneder været alene i Vrindavana i Indien. Nu er man aldrig helt alene her i Indien, men hun er af sted på egen hånd uden mor eller far. Jeg har talt lidt med hende om hendes oplevelser på dette hellige sted, hvor Krishna tog fødsel, og hvordan det er at være ung dansk teenager og være interesseret i Krishna-bevidsthed. Laksmi: Hvorfor kom du til Vrindavana? Gandhari: I de sidste to år er flere af mine kammerater i klassen gået ud af ud skolen eller er taget på efterskole osv. Jeg havde også tænkt på måske at holde med skolen, men min studievejleder foreslog, at jeg nøjedes med en lille pause. Jeg havde også lyst til at møde nye mennesker, så det lignede et godt alternativ at tage en tur til Vrindavana i nogle måneder. Jeg var på dette tidspunkt meget inspireret til at gå dybere i Krishna-bevidsthed efter at have besøgt Hare Krishna-templet og de hengivne i London. De sidste par år har jeg ellers ikke været tæt på noget tempel og bare chantet derhjemme. Jeg har været en Gandhari og Laksmi Rupa Devi Dasi gang tidligere i Vrindavana for fire år siden og havde gode oplevelser derfra, og Laksmi: Hvad har du lavet, mens du har været da så en ældre veninde fra London også skulle her, og hvad har gjort størst indtryk på dig? af sted, tog jeg en lille snak med mine forældre, Gandhari: Jeg kom i starten af kartika, som lærere samt familie og venner og fik en positiv er den mest populære måned her i Vrindavana, opbakning. Specielt mine forældre syntes, det hvor folk kommer strømmende fra hele Indien, var en god ide, at jeg havde lyst til at arbejde ja faktisk fra hele verden for at fejre Krishnas lidt med mit åndelige liv. lilaer [lege] som smørtyven, der blev fanget og -6-

7 bundet ikke kun af reb, men også af moder Yasodas kærlighed. Måneden er fyldt med tilbud som ture til forskellige hellige steder rundt i Vrindavana, seminarer, forelæsninger med forskellige åndelige mestrer og flere overdådige festivaler. For ikke at tale om aftenprogrammet i templet, hvor vi alle ofrede ghee-lamper til Deiteterne og sang Damodarastaka og Gopi Gita (gopiernes bøn til Krishna om at komme tilbage, efter at Han forsvandt i rasa-dansen). Jeg tror, at det, der gjorde størst indtryk på mig, var stemningen under kartika, gensynet med folk og Vrindavana og de mange nye fantastiske mennesker, jeg har mødt. Jeg blev hurtigt fanget af stedet og de smukke Deiteter. Mange af de åndelige mestre og de ældre hengivne gjorde også indtryk med deres naturlige hengivenhed og deres inspirerende og stærke filosofiske pointer om det åndelige kontra det materielle. Da jeg nu har lidt mere livserfaring, kunne jeg relatere til det og syntes, at mange af de spørgsmål, jeg har haft og har stillet mig Gandhari på pilgrimstur til Radha Kunda selv, blev besvaret. Kort sagt følte jeg virkelig, filosofi er fanatisme. at jeg trods en hektisk ankomst efter fire år var Nu er det mit eget valg, hvad jeg vil med mit kommet hjem igen. liv, og ikke kun noget jeg gør, fordi mine forældre er hengivne. Jeg tror dog, det første store Laksmi: Har dit åndelige ståsted rykket sig skridt kom, da jeg var i London med min mor. efter denne tur. Første gang jeg var der, var jeg rigtig syg, og jeg Gandhari: Ja, det har rykket sig. Jeg vil indrømme, at jeg har fået en ordentlig rystetur i eller spise noget af den lækre mad for ikke at kunne slet ikke komme i templet, lave tjeneste løbet af det sidste år. Jeg har som sagt ikke rigtigt tale om at møde de mange hengivne på min gået så meget op i mit åndelige liv hjemme i egen alder. Det gjorde mig lidt ærgerlig, men Danmark, men de sidste par år er jeg begyndt samtidigt fik jeg mere lyst til at komme igen. at snakke meget med gamle barndomsvenner Jeg kom tilbage, og denne gang kunne jeg gå til fra Peru, venner, som nu er hengivne. Det de mange seminarer og forelæsninger og stille vækkede min interesse at tale om tingene i et spørgsmål og diskutere det med jævnaldrende filosofisk perspektiv. Jeg kendte selvfølgelig piger og drenge, som var på forskellige niveauer alle historierne fra Krishna-bogen, Mahabharata, Srimad-Bhagavatam og kendte også religion, nogle vidste meget, og andre har som i deres åndelige udvikling. Nogle vidste intet om Prabhupada, men det var bare historier. Men da jeg i mange år været hengiven og naturligt haft filosofien blev tilføjet, var det noget, jeg kunne en hengivenhed til Krishna og fulgt de fire principper, dog uden at være gået dybere end det. bruge og relatere til mit liv. Det gav meget mere mening end den livsanskuelse, man møder i Det var fantastisk, og da jeg kom hjem, begyndte jeg at læse mere i Srila Prabhupadas bøger. Danmark til daglig, hvor alt er midlertidigt. Srila Prabhupada siger også: Filosofi uden at Det var det eneste, der fangede min interesse. På praktisere er spekulation, og at praktisere uden det tidspunkt syntes jeg, at jeg havde en masse -7-

8 problemer derhjemme og i skolen og kunne kun finde ro ved at gå lange ture eller sidde og læse i en bog, som tit var Bhagavad-gita. Lidt efter lidt fandt jeg ud af, at problemerne ikke var derhjemme eller i skolen, men inde i mig selv. Derfor valgte jeg at tage her ned for at finde mig selv og få svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde stillet mig selv, og høre mere om filosofien samt holde en lille ferie i Vrindavana. Nu ved jeg mere om, hvad det hele står for. Før var det lidt pinligt, når jeg ikke rigtigt kunne svare på folks spørgsmål og gjorde alting som et ritual. Templet i Danmark er lidt tørt for en på min alder og også langt væk, når man bor i Århus. Så at være her og møde mange unge fra hele verden har været vigtigt. Jeg har virkeligt fået meget ud af turen og har mod på at fortsætte med skolen og arbejde videre med mit liv i Krishna-bevidsthed. Laksmi: Hvordan ser du dig selv som hengiven nu og i fremtiden? Gandhari: Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skal, når jeg kommer hjem, og det er virkeligt meget lettere at være hengiven, når man er i fællesskab med andre. Jeg ved, at det bliver en udfordring at komme hjem. Derfor vil jeg sætte mig nogle mål, så jeg gradvist kan udvikle mig og ikke bare gøre, som jeg plejer. Krishna-bevidsthed er jo noget, som vi skal arbejde med hver dag i vores liv. At være sammen med andre, som også ønsker at praktisere, er en stor hjælp, men det er også meningsfuldt at tale om filosofien med vennerne generelt, for nogle gange kan det tænde et lys i mørket for mange unge, som allerede er trætte af livet. Krishna-bevidsthed interesserer mig virkeligt, og jeg vil rigtigt gerne kunne arbejde med mit åndelige liv hele tiden, lidt efter lidt få mere af ens liv. -8- Gandhari med en af de lokale grøntsagssælgere viden og blive ved med at holde kontakten til mine hengivne venner. Jeg har mødt mange inspirerende åndelige mestre, men ved endnu ikke hvem, jeg ønsker at tage indvielse fra. Måske kommer jeg til at bo i et tempel, men kunne godt tænke mig at rejse rundt med en åndelig mester. Laksmi: Har du en speciel oplevelse, du godt vil dele med læserne? Gandhari: En dag var vi med Dina Bandhu Prabhu ude ved det sted, hvor moder Yasoda bandt Krishna til morteren efter at have fanget Ham i at stjæle smør og dele det ud til aberne. Jeg var helt væk, mens han fortalte og så det hele lyslevende for mig. Da Krishna havde væltet de to træer og igen var fri, satte han sig på Nanda Babas skød, men var stadig fornærmet på Moder Yasoda. Da hun kom hen til dem, ville Han ikke se på hende og vendte hovedet væk. Moder Yasoda løb væk, og tårerne løb ned af mine kinder. Så var det, som om jeg vågnede op, og jeg opdagede, at jeg havde grædt. Det var helt virkeligt ligesom at være der. Jeg tror, det er på sådanne tidspunkter, at man opdager, at man hører hjemme her i Vrindavana, og det at praktisere åndeligt liv er en vigtig del

9 Hvem er Herren Caitanya? Af Jatayu Dasa Når man kommer ind i ISKCON-templet i enkel, og det er den også. Faktisk kommer det København, er det første, man ser, to messingstatuer til at tage de fleste af os et langt liv virkeligt på et alter af træ. De er smukt klædte, og at forstå disse få vers. Men som man kan se kommer man på det rigtige tidspunkt, har man af de hengivnes aktiviteter i templet, finder de chancen for at se en hengiven stå på alteret og langsomt virkelig lykke i deres liv, og i tilgift lave en ofring af røgelse, blomster og andre ting. letter den lidelse, der fyldte deres liv, sig også fra Nytilkomne spørger naturligt, Hvem er De? deres daglige liv. At leve i den materielle verden De fleste bliver tavse, når de får svaret, De er er afgjort en kamp for alle, men personer, der statuer af Gud, og ser den anden vej uden at udviser den mindste interesse i at forstå deres vide, hvad de skal mene. For vores betingede forhold til Krishna, ledes i stilhed i deres hjerter sind lyder det som noget helt vildt at sige. til templet, hvor forholdet begynder. Vi er rene Men lad os bore lidt dybere i muligheden af, at åndelige sjæle, der har glemt vores oprindelige disse statuer eller murti er faktisk er Gud. Hvis forhold til Krishna, og ved som ovenfor nævnt vi beder en gennemsnitlig person på gaden sige at synge Hans hellige navne bliver erindringen noget om Gud, vil han eller hun næppe kunne genoplivet, og den evige kærlighed til Krishna, sige meget, og hvis de endelig skulle sige noget, der aldrig forlader os, genopvækkes. Vi har er det sikkert deres egne spekulationer uden et evigt forhold til Krishna, og det kan aldrig nogen skriftlig basis. brydes. Lad os tage et kig på den vediske litteratur For øjeblikket tror vi, at vi er uafhængige af og prøve at forstå, hvordan murti en i Vanløsetemplet Krishna. Det er roden til al vores lidelse. Men faktisk er Gud, skaberen af alt, som ek- Krishna, der har vist Sig for os som Herren sisterer, med navnet Sri Caitanya Mahaprabhu. Caitanya, har som person kvaliteter, og disse I Devi Purana står skrevet: kvaliteter er lige så evige, som Han selv er det. Guddommens Højeste Personlighed kommer En af Hans kvaliteter er Hans tilgivelse. Herren igen i denne verden. Hans navn vil være Caitanya har ikke forladt os, men vi har skubbet Sri Krishna Caitanya, og Han spreder sangen Ham væk i den tro, at vi kunne være lykkelige af Herrens hellige navne. uden Ham. Herren Caitanya tilgiver os alle for Hvorfor kommer Han til denne materielle vores dumme fejltagelser, men vi er nødt til at verden? Caitanya Upanisad (9)siger: vise, at vi er kede af at have begået dem. Den Højeste Kraftfulde Herre, Sri Krishna Vi skal bare bruge en smule intelligens. Vi Caitanya, åbenbarer Sig i Sin gyldne form, og behøver kun se os omkring og se, at selv om vi Han fylder hele universet med lyksalighed igennem er omgivet af materiel rigdom, hungrer vi stadig sangen af Sine egne hellige navne. efter næring. En smule sund fornuft viser os, at Det lyder godt, men hvad er det for nogle skønt jeg har nok så megen rigdom og venner, er hellige navne, der tales om? Caitanya Upanisad jeg stadig ikke lykkelig. Fordi vi er åndelige, kan (10) fortsætter: vi aldrig blive tilfredse igennem nok så megen Sri Krishna Caitanya synger maha-mantraet, materiel rigdom. der består af de guddommelige navne på Hari, Herren Caitanya står parat når som helst og Krishna og Rama, dvs. Hare Krishna, Hare hvor som helst. Det eneste, vi skal gøre, er at Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/Hare kalde Hans hellige navn. Herren Caitanya vil Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. med kærlighed løfte os fra dette hav af lidelse, Denne korte forklaring kan måske synes for og vi kan igen leve evigt i lyksalighed. Som det -9-

10 bedste af det hele kan alle komme og se Ham ansigt til ansigt når som helst i ugen. Det er dog stadig svært for os at fatte, at to statuer eller murti er kan være Herren Caitanya og Hans evige fælle, Herren Nityananda. Hvis man har det sådan, skal man bede til murti erne, bede Dem om at hjælpe til at forstå. Afhængig af hvor oprigtig man er, svarer De en, og De svarer på en personlig måde alt efter ens mentalitet. Fordi De er personer, og vi er personer, kan et naturligt forhold begynde at vokse fra det punkt af. Det er en anden svær ting for vesterlandske sind at fange, at Gud kan være en person. Men Gud kan gøre alting, og vi kan kun gøre meget lidt, så hvordan kan vi bedømme Gud? Hvorfor skulle Han ikke kunne være en person? Virkelig viden om Gud kan kun komme fra Gud og gives til os inde fra hjertet af, så hvis man virkeligt ønsker at kende Gud, hvis man vil have et forhold til Ham, må man række ud til Ham på en personlig måde. Person betyder, at Han ønsker kommunikation, så bed til Ham. Person betyder, at Han kan lide gaver, så når man kommer til templet, bør man have noget med sig som for eksempel blomster eller frugter. Det er ikke netop blomster eller frugter, der tiltrækker Herren Caitanya til os, men den kærlighed og hengivenhed, som de gives med. Derfor indebærer det også udveksling af følelser, når man taler om, hvad det vil sige at være en person. Hvad gør man, når man besøger en ven? Man har en gave med, og den gives ikke mekanisk som et postbud, der afleverer et brev, men med den kærlighed, vi har til den person. Det er en rigtig god kultur, der er her i Danmark med at give gaver, når man besøger hinanden. Det er et udtryk af følelser fra den ene person til den næste. Vi skal blot overføre dette princip til Herren Caitanya og Herren Nityanandas murti er, når vi ser dem næste gang, og snart ser vi dem ikke længere som statuer, men som virkelige personer. Vi vil se dem som genstand for vores hjerters hengivenhed. Når det sker, vil vi opleve, hvad åndeligt liv handler om. Kom til templet og lær, hvor nemt det er at elske Gud. Deiteter af Herren Chaitanya Mahaprabhu og Nityananda Prabhu fra Vrindavan, India -10-

11 Få dig en ko! Af Ganesa Dasa Den verdensomspændende finanskrise buldrer derudad, hvor afsløringen af børsmatadoren Bernard Madoffs astronomiske svindelnummer i skrivende stund er en af de seneste skandaler. Ganesa Dasa diskuterer her de enkle mekanismer, der ligger bag krisen, og antyder, at vi måske kun har set starten på endnu større ting i den nærmeste fremtid. Uden ellers at nævne køer med et eneste ord kalder han ikke desto artiklen Få dig en ko! Imens den multimilliard Ponzi-intrige, som Wall Street-insideren Bernard Madoff havde iværksat, trævles op i mediernes søgelys, har verden en sjælden chance for at forstå den virkelige natur af mange af vores velansete finansielle strukturer. Forhåbentligt er vi kloge nok til at kunne lægge to og to sammen. Skønt 50 milliarder dollars forduftet ud i den blå luft så sandelig er en imponerende, om end rystende præstation, og selv om den tilmed blev gjort med godt gammeldags bedrageri og ikke med de taltryllerier, der ellers har kendetegnet Wall Street s seneste tyverier, blegner intrigens størrelse i sammenligning med de finansstrukturer på mange billioner dollars, som regeringerne i USA og andre lande står for. Madoffs inspiration kom fra Charles Ponzi, en italienskfødt amerikansk indvandrer, der i begyndelsen af det 20. århundrede lancerede en investeringsplan, der var baseret på handel med postaktier. Men i stedet for at give investorer reelle afkast fra virkelige investeringer fik Ponzi den opfindsomme ide at betale de første investorer med penge, der blev indbetalt af senere investorer. Igennem årene er sådanne arrangementer blevet kendt under mange andre navne såsom kædebreve eller pyramideselskaber. Når -11-

12 tilgangen af nye investorer til disse projekter anbringes i egentlige investeringer, hvorfor uundgåeligt daler til et punkt, hvor udbetalingen til eksisterende investorer ikke længere safkast. De, der nu betaler til systemet, for- der aldrig opstår nogen form for investering- kan honoreres, forsøger investorerne at trække venter i fremtiden at få, hvad de har krav på, deres penge ud igen. Når dette sker, kollapser igennem fremtidige brugeres indbetalinger til hele arrangementet. Udbyttet, som de tidligere systemet. Det er den klassiske definition på et investorer fik, såvel som de formuer, stifteren Ponzi-system. Den eneste forskel er, at Ponzi af arrangementet stak til side til sig selv, betales ikke kunne trykke sine egne pengesedler. af dem, der kom for sent til festen. USA s regering kører også sine egne finanser efter Ponzi-principper. Den nationale Ved at skabe en illusion af succes lykkedes det Ponzi at skabe en nærmest eksplosiv interesse i hans investeringsboble. At boblen senere mindre. Eksisterende gæld afdrages ved at gæld vokser hele tiden og bliver aldrig bristede, var også uundgåeligt. optage nye lån. Hele systemet afhænger af en I stor udstrækning har samme ide været konstant voksende tilførsel af nye långivere drivkraften bag flere større bobler i det seneste årti. I betragtning af de latterligt skyhøje at forlænge forfaldne lån. Som i tilfældet eller af eksisterende långiveres villighed til vurderinger, der blev aktier og fast ejendom med Madoff slutter festen selvfølgelig, hvis til del under deres respektive opsving, var den tilstrækkelig mange kreditorer vil have deres eneste måde, disse bobler kunne fortsætte på, penge tilbage. hvis man kunne finde nyere investorer (eller I Madoffs tilfælde blev tæppet trukket væk endnu større fjolser), der kunne betale endnu under ham af de store økonomiske tab, som mere uhyrlige priser. Når disse nye købere nogle af hans klienter havde i andre investeringer, der ikke havde noget med ham at gøre. ikke længere var med på den, smuldrede hele strukturen. Skønt der ingen Ponzi eller Madoff Da mange nok af disse klienter ville sælge var til at sætte disse manier i system, havde hele nogle af deres tilsyneladende sunde værdipapirer fra Madoff for at afbøde tabene, faldt landets finansielle og økonomiske apparat held til at overbevise offentligheden om, at investeringer i aktier og ejerlejligheder var skudsikre, ske for USA s regering. Da nu Kina og andre svindelnummeret sammen. Det samme kan og at tilførslen af nye købere var uden ende. af USA s kreditorer (Japan) ønsker at bruge Desværre standser Ponzi-økonomien ikke nogle af obligationerne fra USA s finansministerium for at stimulere deres egne økonomier, der. Et kædebrev er ikke mere levedygtigt, når det er regeringer og ikke private borgere, kan man forvente et tilsvarende resultat med der står bag det. Men regeringsorganiserede endnu mere alvorlige følger. pyramider har fordelen af tvungen deltagelse. Den store forskel er, at imens Madoff gjorde Følgelig kan illusionen om levedygtighed alt for at skjule, hvad han havde gang i, opererer USA s regering og andre regeringer opretholdes over flere generationer. Men jo længere sådanne systemer får lov til at i fuldt dagslys. Det er forbløffende, hvor fortsætte, jo større bliver tabene, når de til gennemsyret troen på regeringerne er. Det er syvende og sidst falder sammen. forbavsende, hvor mange tror på, at politikerne kan lykkes, hvor privatpersoner falder For eksempel administrerer USA s social og pensionsvæsen sine betroede midler igennem, og at regeringer på en eller anden med præcis de samme metoder, som Madoff måde er immune overfor de økonomiske love, og Ponzi anvendte. Penge, der indbetales af der gælder for resten af verden. Ligesom nuværende arbejdsdygtige borgere, overføres de uheldige mennesker, der blev narret af til dem, der nu får udbetalt pension eller sociale ydelser. Intet af den indbetalte kapital opvågnen. Madoff og Ponzi, står verden overfor en brat -12-

13 Efterskrift: Få dig et stykke jord Af Lalitanatha Dasa Jeg vil afholde mig fra at komme med forudsigelser om, hvad den nuværende økonomiske krise ender med. Men Srila Prabhupadas kloge råd kan også anvendes i denne sammenhæng: Håb det bedste, men forbered dig på det værste. Potentielt kan denne økonomiske krise blive værre end 1930 erne for det almindelige menneske. Hvis vi taler om Danmark, boede den overvejende del af befolkningen i 1930 erne på landet og var noget ved landbruget. Måske var der ikke arbejde at få, men de fleste havde et stykke jord, hvor de kunne dyrke korn, kartofler og græs til køer. I det mindste Vi er blevet så kloge, højt uddannede og specialiserede, at vi har glemt de mest basale ting. fordringen til Få dig et stykke jord og lær, hvordan du dyrker det! Det er det mest umiddelbare, hver enkelt kan gøre lige nu for at sikre sig imod de eventuelle voldsomme økonomiske sammenbrud, som vores kædebrevsøkonomi styrer imod. Hvis du synes, at det lyder urealistisk, kan jeg berolige dig med, at jeg taler ikke om mange hektarer eller kvadratkilometer for hver person. Hvis du vil sikre dig og din eventuelle familie en stabil madforsyning i en usikker verden, er det nok at have noget, der er på størrelse med en kolonihave eller to. Det er rigeligt jord til at dyrke, hvad en familie har brug for af grøntsager, kartofler, frugt mm. Har du ydermere brug for lidt praktisk indføring i, hvordan du gør det, er det god en ide at tage et kig på foreningen Praktisk Økologis hjemmeside, se havenyt.dk/. Som afsluttende meditation er her en passage fra Back to Godhead (nr. 67, 1974), der taler om vigtigheden af at etablere Krishna-bevidste landbrugssamfund: Måske endnu vigtigere er imidlertid, at disse landbrugssamfund kan give ISKCON en slags frihed fra USA og verdens andre landes skrøbelige økonomiske strukturer. Ifølge de vediske skrifter ligger virkelig rigdom i jord, køer og naturressourcer, ikke i papirpenge. Når det kommer til stykket, giver jord og køer mad og et sted at bo, så de har virkelig værdi. Men pengesedler er blot løfter. Deres værdi ændrer sig med inflationen, og de kan når som helst fuldstændigt miste deres værdi. Ifølge de vediske skrifter styrer vores moderne verdensøkonomi, der bygger på en falsk standard, imod et næsten sikkert sammenbrud. Men ved at dyrke sin egen mad på sin egen jord vil ISKCON uafhængigt kunne sørge for sine medlemmers grundlæggende nødvendigheder og dermed fortsætte med sin mission med at sprede Krishna-bevidsthed uden at bryde sig om de økonomiske op- og nedture havde de fleste, selv i byerne, en baghave eller en kolonihave og vidste, hvordan man dyrker den. Egentlig var der i de ydre omstændigheder ikke lagt op til den store nød, for mad kunne man altid dyrke og skaffe til sig selv. Nu i 2009 bor størstedelen af befolkningen i byerne, og måske så meget som 70% af jorden ejes og dyrkes af måske kun 2% af befolkningen. Mange har ikke adgang til jord til dyrkning af mad til eget forbrug, og selv de, der har, aner i mange tilfælde overhovedet ikke, hvordan man dyrker en kartoffel. Udviklingen indenfor de sidste 50 år har kørt det moderne menneskes naturforståelse og jordforbindelse helt af sporet. Vi er blevet så kloge, højt uddannede og specialiserede, at vi har glemt de mest basale ting. Mad er nu kun noget, der ligger på supermarkedernes hylderne pakket ind i plastik. Hvor mange vil derfor komme i klemme, hvis de en dag ikke har penge at købe mad for, eller der ikke er brændstof til at fragte maden ind til byerne med? Jeg siger ikke, at dette absolut vil ske, for jeg kan ikke spå om fremtiden. Men at der i den nuværende situation er lagt op til, at det KAN ske, finder jeg tænkevækkende. Få dig en ko! opfordrer Ganesa Dasa til i ovenstående artikel. Jeg ville nok omskrive op- i et materialistisk samfund. -13-

14 URI-møde i Mayapur ISKCON s Sridhama Mayapur var i ugen fra i slutningen af november kom nogle mennesker søndag den 30. november til fredag den 5. december til stranden i Mumbai for at slippe volden løs, 2008 vært for United Religions Initiative imens pilgrimme fra hele verden kom til Ma- (URI). Selv om URI blev grundlagt så sent som yapur i Indien for at standse volden. Vi kan opnå i 2000, er organisationen vokset til at tælle 400 dette ved at overleve dem. grupper i 70 lande med over en million mennesker Før deres ankomst havde de mange delege- involveret i aktiviteter hvert år. URI er rede fra hele verden lovet i denne uge at over- nu verdens førende internationale tværreligiøse holde de fire regulative principper, der gælder organisation med forbindelser op i FN som en for ISKCON s områder, og startede hver dag NGO er (non-governmental organisation). med deres respektive morgenpraksis med bøn, Bhakti-Svarupa Damodara Maharaja, der gik yoga og morgenvandringer i den hellige dhama. bort i 2006, var en af grundlæggerne af URI Senere på dagen mødtes forskellige grupper omkring og havde et stort ønske om en dag at invitere borde og diskuterede en række på forhånd URI s medlemmer til Mayapur. Hans ønske gik givne emner. Om aftenerne var der kulturelle i opfyldelse her i december 2008, hvor URI s præsentationer af lokale ISKCON-vaisnavaer anden globale verdenskongres afholdtes netop såvel som internationale indslag fra forskellige i Sridhama Mayapur med 300 delegerede fra delegerede. hele verden. Efter responsen at dømme forløb hele arrangementet URI s globale møder er ikke kun en international langt ud over alles tilfredshed. organisations kongresser, hvor ledelsen URI-medlemmerne udtrykte igen og igen deres mødes for at træffe de nødvendige beslutninger. taknemmelighed over den gæstfrihed, de mødte Møderne er endnu mere pilgrimsrejser, hvor fra Mayapurs hengivne, og de hengivne var også medlemmerne mødes på åndeligt inspirerende taknemmelige og beærede over på Srila Prabhupada lokaliteter rundt om i verden. Her i Mayapur og Bhakti-Svarupa Damodara Maharajas mødtes de under temaet Pilgrimme af fred: vegne at kunne være værter for så mange åndeligt mange veje, et formål. URI s hjemmeside inklinerede personer fra mange forskellige inviterede sine delegerede til Mayapur med religioner og åndelige retninger. disse ord: Med vor verden i oprør virker det Tusta Mohan Krishna Dasa ovenpå URImødet: næsten utænkeligt at opnå global fred. Men ikke desto mindre tror vi, at når mennesker handler Selv om URI s globale møde i 2008 nu er sammen for fred, retfærdighed og helbredelse, er ovre i Mayapur, kommer de friske udvekslinger der ingen grænser for, hvad der kan opnås. Som med dette samfund til at leve længe i hjerterne pilgrimme dedikeret til et sådant forehavende på Mayapurs hengivne. Ovenpå afslutningsceremonien foretager repræsentanter for URI-samfundet blev de enkelte medlemmer inviteret en rejse for at være sammen på et dybt åndeligt hjem til middag hos forskellige grhasthaer. Alle sted, en lille tempelby på bredden af Gangesfloden hengivne, der var vært for en sådan middag, i Vestbengalen, Indien. fik venskab, kærlighed og masser af kulturelle Under åbningsceremonien forbandt Biskop indtryk til gengæld. Vi kom til at kende hinanden William E. Swing URI-mødet i Mayapur, hvor meget tættere igennem disse udvekslinger folk fra hele verden mødtes med et ønske om at og uddybede vores forhold over disse dage, skabe fred, med terroristhandlingerne i Mumbai, bemærker Ragatmika Mataji. Vore gæster er der også fyldte verdens overskrifter i de dage, imponerede og nysgerrige om vores måde at med ordene: Historiebøgerne vil bemærke, at leve på. I mere end fire timer glædede vi os -14-

15 sammen, mindes Padma Radhika Mataji. Jeg vil gerne bemærke to enestående kvaliteter, som de URI-delegerede udviste under deres møder. Den ene var en holdning af taknemmelighed, som var helt ud over det sædvanlige, for de takkede igen og igen og var beærede over alting, de fik. Den anden var respekten overfor hinanden. Selv om de kommer fra forskellige trosretninger, blandt hvilke nogle ligger teologisk meget langt fra hinanden, arbejder de som organisation for en universel fred, og de var respektfulde overfor alle hengivne og hilste altid på os med smukke smil og Hare Krishna. ISK- CON Mayapur er taknemmelig imod URI for at have fået muligheden for at være vært for deres Globale Møde i Mayapur. Fra URI s åbningsceremoni i Mayapur Besøg URI s hjemmeside på eller den danske afdeling af URI på Charles Gibbs (til venstre) sammen med Bhakti Purusottama Swami og Umapati Swami 4-årige Laksmi fra Manipur bedårede alle med sin dans Charles Gibbs, præsident for URI -15-

16 Bogdistribution for dummernikker Omtale af en bogdistributions-dvd fra BBT Af Lalitanatha Dasa Excuse me, do you guys speak English? pethed, hvormed de afsætter Srila Prabhupadas Taruna Krishna Dasa tiltaler et par forbipasserende bøger til vildtfremmede mennesker på gaden. piger, der med det samme standser op. En kort præsentation af dem selv og nogle få, Hvem taler ikke engelsk midt i London? Hvilket velvalgte ord om bøgerne og en anmodning om netop er pointen. At få travle folk til at standse at give et frivilligt bidrag og tage en bog er ofte på et fortov i London er i sig selv lidt af et alt, der skal til. kunststykke. En måde at gøre det på er at sige Det afholder ikke de hengivne fra at have og gøre ting, der får folk til at undre sig. Hvis det personlige udvekslinger og dybere samtaler med samtidigt er sjovt, er det kun så meget bedre. folk. Tværtimod evner de at fatte sig i korthed og Pigerne får svaret ja, Taruna Krishna forsikrer samtidigt give alle personer en følelse af, at de dem for, at det gør han også, og derfor kan de ikke står overfor en maskine eller en mekanisk godt se på de bøger, som han i samme øjeblik sælger, men en rigtig person, der kan lide dem har rakt frem, og som pigerne nu står og bladrer og interesserer sig for dem. Hvis man spørger i. Han forklarer kort, at han er yoga-lærer og om, hvad gode bogdistributørers virkelige fidus munk, at bøgerne handler om yoga og åndeligt er, er dette nok også svaret: man skal kunne lide liv, og hvordan man bliver en bedre person, og andre mennesker! Men selv om man ikke kan at han i dag giver disse bøger ud for frivillige det, er alt ikke håbløst. DVD en viser, at blot bidrag. Kan I hjælpe? spørger han. Pigerne at møde folk på gaden på den rigtige måde får undslår sig med, at de skal bruge deres penge gradvist selv en inkarneret menneskehader til på indkøb. Taruna Krishna smiler, siger farvel at kunne lide andre. til dem med et Måske næste gang og ønsker Brighupati, der ses distribuere bøger i Los dem en god dag. Angeles lufthavn, viser, hvor direkte morsom Taruna Krishna og en snes andre bogdistributører bogdistribution kan være. Han siger mange kan ses i aktion på en DVD, som rigtigt sjove ting med en mine, som om det BBT udsendte til hengivne over hele verden er første gang, han siger dem, og folk hygger i november sidste år før starten på det årlige sig i hans selskab. I parentes bemærket lærte bogdistributionsmaraton i december. Her kan jeg noget af det samme for mange år siden på man se gamle distributører som Brighupati, Vijaya Strøget i København. En eftermiddag gik jeg og Mangalmaya Dasa, der har distribueret med en stak bøger på armen og fik øje på en bøger i 30 år eller mere, og tyske Bhakta Marius, kødrand af mennesker. En usædvanlig dygtig der er som en fisk i vandet på gaden i Stockholm gadegøgler havde flere hundrede mennesker en kold vinterdag, selv om det kun er måneder omkring sig, imens han efterabede forbipasserende siden, han blev grebet af den ild, som bogdistribution mennesker og klovnede med dem. Til sidst er for mange hengivne. lagde han en hat midt på gaden, vendte ryggen Det mest slående ved disse hengivne, der er til folk og vendte sig igen om, nu med en pistol blevet filmet til DVD en med skjult kamera, i hånden (en legetøjs af slagsen, går jeg ud fra) imens en trådløs mikrofon i deres lommer lader og pegede med den rundt på alle med en mine, os følge deres samtaler, er den lethed og afslap- der fik de fleste til at falde sammen af grin og -16-

17 som på kommando gå frem og lægge penge i hatten. Hvis man kan få folk til at grine, kan man få dem til hvad som helst. Det gælder også for distribution af Srila Prabhupadas bøger. Mange hengivne har en skræk for at gå ud på gaden og distribuere bøger. Det kan der helt sikkert også være grund til, for når man ikke gør det rigtigt, kan det være en hård og ligefrem traumatisk aktivitet. Derfor er denne DVD rigtig god, for man kan se, at hvis man lærer at distribuere bøger rigtigt, er det sjovt, rart og tilfredsstillende på en dyb måde, for man har følelsen af at gøre en forskel og være med til at give lys og håb for mennesker, der ellers lider i et hav af ørkesløs tomhed og meningsløshed, som efterhånden de Sacisundari Devi Dasi på 75 år fleste moderne mennesker gør distribuerer bøger i Atlanta, USA det nu om dage. Dandaniti og jeg er netop vendt tilbage fra tre uger rundt i Danmark på gaden (derfor udkommer årets første Nyt fra Hare Krishna som altid først en uge ind i januar). Hvordan har det været? Ved Krishnas nåde har det været dejligt. Nærmest som at skære i smør. At se en halv time på denne nye bogdistributions-dvd, før vi kørte ned på gaden, gjorde det kun endnu mere interessant. Folk på Danmarks gader virker mere og mere interesserede for hvert år, der går. Hare Krishna har et godt navn. Der er langt flere, der køber bøger af os, fordi vi kommer fra Hare Krishna, end folk, der nægter at gøre det af samme grund. Mange har en bred interesse i åndelige emner inklusive hinduisme, buddhisme, yoga, meditation, reinkarnation osv., som det er nemt at slå på. Vi har haft mange interessante og sjove oplevelser den sidste måneds tid. Der er ingen grund til, at ikke alle hengivne kan have det samme, og denne DVD er en opfordring til alle, gamle som nye, om selv at gå ud og opleve bogdistribution på gaden. Nogle tror eller har haft oplevelsen af, at direkte bogdistribution på gaden er for vanskeligt og hårdt og bliver først malet! -17- ikke noget for dem. Det er bare ikke rigtigt, hvis man går til det med den rette indstilling. Hvad er den rette indstilling? Det er ikke at pålægge sig selv et præstationskrav eller være alt for alvorlig med en ide om at skulle omvende og overbevise dem, man møder. Den rette indstilling er snarere noget med at ville gå ud og have det sjovt og hyggeligt med mennesker, tage alt, hvad der sker, som en oplevelse og se, hvad Krishna mon har i gemmeposen. Et råd er, undgå for alt i verden at komme i diskussion med trættekære mennesker. Folk, der synes, at vores bøger er noget bras, skal have lov til det, og så må de ellers have en god dag. Der er mennesker nok, der er interesserede eller bare nysgerrige nok til at høre, hvad man har at sige. Spild ikke tiden på dem, der ikke er det. En bogdistributør er ikke på gaden for at få ret i en diskussion, han er på gaden for at have det rart med folk og derved give dem en rar oplevelse. Ender det med, at nogle også bliver interesserede i at tage en af Srila Prabhupadas bøger med hjem, er det kun så meget bedre. Det kan kort siges, at DVD en udover film med bogdistributører i aktion har klip med Srila Prabhupada, hvor han opfordrer sine hengivne til at udgive og distribuere sine bøger på alle verdens sprog. Man ser også Srila Prabhupada diktere bøger midt om natten, hvor alle andre sover. Der er optagelser med andre hengivne, der taler inspirerende ord om bogdistribution. I alt er der syv timers video inklusive en lang dokumentarudsendelse fra et kunstakademi i Vrindavana, hvor hengivne lærer at male og lave nogle af de fantastiske illustrationer, der altid pryder Srila Prabhupadas bøger, plus meget mere. DVD en er blevet sendt ud til alle templer, og Københavns-templet har i skrivende stund stadig nogle eksemplarer liggende til gratis afhentning. Den, der kommer først til møllen,

18 Festivalkalender 2009 Vi er trådt ind i 2009, og et nyt år med festivaler ligger forude. Her følger en liste over de store festivaler, der afholdes i templet i Vanløse, så man allerede nu kan sætte kryds i kalenderen og indrette sine planer derefter. Nogle af festivalerne falder på selve dagen, imens andre er rykket frem til efterfølgende søndag Søndag den 8. februar: Herren Nityanandas fremkomstdag. Tirsdag den 10. marts: Gaura Purnima Herren Caitanya Mahaprabhus fremkomstdag. Søndag den 5. april: Herren Ramacandras fremkomstdag. Søndag den 10. maj: Herren Nrsimhadevas fremkomstdag. Onsdag den 5. august: Herren Balaramas fremkomstdag. Fredag den 14. august: Sri Krishna Janmastami. Lørdag den 15. august: Srila Prabhupadas fremkomstdag. Torsdag den 27. august: Radhastami Srimati Radharanis fremkomstdag. Søndag den 18. oktober: Diwali og Govardhana-puja. Onsdag den 21. oktober: Srila Prabhupadas bortgangsdag. Torsdag den 31. december: nytårsaften. Udover det bliver der også afholdt fest i forbindelse med andre mærkedage omkring Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakura, Vamana-deva og andre acaryaer og avataraer. Følg med på for nærmere information. -18-

19 Gopala Bhatta Goswami Af Jatayu Dasa Den 15. januar 2009 fejrer hengivne verden Gopala Bhatta Goswamis fremkomstdag. Gopala Bhatta var den ene af Vrindavanas seks berømte Goswamier. Da Gopala Bhatta Goswami i 1510 var kun syv år gammel, havde han det store held at tjene Herren Caitanya, der på den tid var på rundrejse i Sydindien og i fire måneder boede hos Gopala Bhattas familie. Da Herren Caitanya omsider skulle drage videre, fyldtes drengens øjne med tårer. Herren Caitanya så dette og blev nogle dage længere. Ved den lejlighed havde Gopala Bhatta en åndelig vision, hvor Sri Caitanya Mahaprabhu afslørede Sig som Herren Krishna og sagde, at en dag ville han (Gopala Bhatta) møde lederne af Herren Caitanyas bevægelse, Rupa Goswami og Sanatana Goswami, i Vrindavana. Da Gopala Bhatta vågnede fra sin trance, ville han af sted til Vrindavana med det samme, men Herren Caitanya gav ham besked på indtil videre at blive og tjene sine forældre. Gopala Bhatta studerede dernæst retorik, poesi, Vedanta og sanskritgrammatik fra sin onkel Prabodhananda Sarasvati, en stor hengiven af Darsana i Radha-Ramana-templet, der blev grundlagt af Gopala Bhatta Goswami. Herren Caitanya. Nogle år senere, da begge Gopala Bhattas forældre var døde, drog han af sted til Vrindavana og mødte både Rupa og Sanatana Goswami. Da Herren Lord Caitanya hørte om hans ankomst, sendte Han som en gave Gopal Bhatta nogle af Sine personlige klædningsstykker, som den unge mand herefter tilbad. Gopala blev også bedt om at hjælpe Rupa og Sanatana Goswami med at udarbejde transcendental litteratur. Engang på en tur til Gandaki-floden i Nepal fik Gopala Bhatta fat på tolv salagrama-sila er (der er små Deiteter af Krishna i form af sten.) Silaerne sprang op i hans vandkrukke, da han fyldte den med vand fra floden. Han hældte dem tilbage i floden og fyldte igen sin krukke med vand, og igen sprang de op i krukken. Gopala Bhatta så da dette som Herrens nåde og tog sila erne med tilbage til Vrindavana. En dag havde Gopala Bhatta en trang til at tilbede en Deitet af Krishna. Den næste morgen så han, at en af hans silaer havde omdannet sig til en smuk Deitet af Krishna. Gopala Bhatta gav Deiteten navnet Radha-Ramana, Krishna, der giver Radharani glæde. Han startede tilbedelsen af Radha-Ramana, og Radha-Ramana-templet er stadig et af de vigtigste pilgrimssteder i Vrindavana. Besøg af Drutakarma Drutakarma Prabhu besøger Danmark i februar Drutakarma, der også er kendt som Michael Cremo, er en af ISKCON s stærke videnskabsmænd og forfatter til Forbudt Arkæologi, der udkom efter et omfattende forskningsarbejde i tilsidesatte arkæologiske fund, der modsiger Darwins teorier om menneskets oprindelse. Drutakarma ankommer den 7. februar og rejser tilbage til Los Angeles den 16. februar, så der bliver god mulighed for at høre og møde ham. Han giver offentlige foredrag den 9. og 10. februar kl. 19:00 på Århus Universitet (Preben Hornung-stuen i Stakladen) og i København i Vanløse Kulturhus (ved siden af Vanløse station) den 11. og 12. februar kl. 19:00. Der bliver gratis entré til de offentlige foredrag. Lørdag den 14. februar besøger Drutakarma Prabhu Malmö, hvor de hengivne har arrangeret et program for ham. Ydermere bliver der foredrag til søndagsfesterne i Vanløse den 8. og den 15. februar, og for de morgenfriske er der selvfølgelig forelæsninger over Srimad-Bhagavatam de dage, hvor han er i templet i Vanløse. -19-

20 Markedspladsen Af Kamsahanta Dasa Kære hengivne Hvorfor ikke have et sted i cyberspace, hvor man både kan spare en masse penge, få opfyldt nogle materielle og/eller transcendentale behov samt samtidigt gøre fremskridt i ens Krishnabevidsthed? Den gode nyhed er, at sådant et sted faktisk findes! På vores nye mødested på nettet (www.harekrishna.dk)er der dannet gruppen Markedspladsen, hvor alskens ting og sager sælges eller foræres væk kvit og frit. Som nogle af de ting, der allerede har byttet ejermænd, kan nævnes Transcendental Diary af Hari Sauri, højttalere samt en bagemaskine. For at et sådant sted virkelig kan blive en succes, er det dog nødvendigt, at det har et pænt antal deltagere, som aktivt benytter stedet. Det er også min tanke, at gruppen skal være mere vidtrækkende til også f.eks. at være et sted, hvor man kan informere om gode tilbud, som da vi forleden så et totalt damn cheap baba -tilbud i Ikea, hvor et flot klædeskab i solidt fyrretræ kun kostede 200 kr. Eller hvor man kan gøre opmærksom på nye bonafide produkter, som når der kommer en ny ost på markedet eller vegetariske forårsruller uden æg osv. Tilbagemeldinger og forslag er meget velkomne! Tilmeld jer gruppen, spar på jeres hårdtjente laksmi og gør fremskridt gennem at hjælpe jeres kære åndsfæller! acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne bor i skolen bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af Hare Krishna) bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste brahmana: en person fra den første af de fire samfundsklasser, den intellektuelle chante, chantning: fordansket fra engelsk to chant, der betyder at synge eller recitere Deitet: (fordanskning af Deity :) Guddom. Hellig statue af Krishna. dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige hengivne i Vrindavana grhastha: en husholder eller gift menneske harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog med sang af Krishnas hellige navne (egentlig harinama-sankirtana ) japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). japa-mala: kæde, man tæller på under japa Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder. Ordliste karmakanda: den frugtstræbende handlings vej kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, grøntsager og krydderier kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna (overf.) kombineret med dans maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes hjemme hos sig selv prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. Ordret betydning: barmhjertighed Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt kendt fra Jagannatha Puri sadhu: en hellig mand samadhi: bruges her i betydningen mindestempel for en stor person efter hans død sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden sannyasi: munk i forsagelsens livsorden sastra: de åbenbarede skrifter vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. Refererer også til monoteist. yajna: offerhandling yatra: tempel i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling. yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med den Højeste -20-

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36. 04-12-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2016. Tekst. Lukas 21,25-36. Adventstiden er fyldt af forventning. At vente på noget fylder meget i vores liv. Vi er alle mennesker som lever med forventninger.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Hvad ethvert barn bør vide.

Hvad ethvert barn bør vide. Kvindens Hvem, Hvad, Hvor 1965: Hvad ethvert barn bør vide. Psykologparret Inge og Sten Hegeler udsendte i 1961 bogen Kærlighedens ABZ, som forargede mange danskere. I Kvindens Hvem, Hvad, Hvor fra 1965

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere