Speciale ved Interaktive Digitale Medier Aalborg Universitet, Forår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale ved Interaktive Digitale Medier Aalborg Universitet, Forår 2009"

Transkript

1 en testmetode til brug i udviklingen af spil til børn Speciale ved Interaktive Digitale Medier Aalborg Universitet, Forår 2009 Vejleder: Thessa Jensen Censor: Oluf Danielsen Oplag: 5 Normalsider: 195,76 á 2400 tegn pr. side ( tegn) Samarbejdspartnere: Tonic Games og DUS en på Sønderbroskolen i Aalborg Alle bilag til specialet er vedlagt på DVD Afleveret d. 31. juli 2009 af: Dennis Guldbrandsen Jesper Landbo Jørgensen Nina Bjerknæs Larsen Brug af specialets indhold må kun ske efter aftale med forfatterne 1

2 2

3 INDHOLD Forord Abstract Indledning Metode Videnskabsteoretisk tilgang Monomethod design Sammenkobling Argumentationsteori Argumentets opbygning Grundmodellen Argumentmarkører Implicit og eksplicit Den udvidede model Rækker og hierarkier Modargumentation Specialets indhold Conceptualization stage Experiental stage Inferential stadiet Opsummering Erfaringsgrundlag HOME metoden

4 Rammefortælling Maskot Positiv feedback Spildesign Sproget Spilstyring Deltagende observation Interviewgrupper Flow Opsamling Empirisk Research The Game Factory ITE Ivanoff Interactive Tonic Games Metode Research Andre testmetoder Udviklingsmetoder Erik Bethke Chris Crawford Tracy Fullerton Bob Bates Richard Rouse Dan Irish Opsamling

5 Kvalitativ brugerundersøgelse Undersøgelsens afvikling Samtaleformer Forskningsinterview Kritik af kvalitative brugerundersøgelser Interviewforskningens stadier Tematisering Design Fokusgrupper Interview Briefing og debriefing Interviewguide Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Transskribering Analyse og verificering Rapportering Opsummering Videoobservation Fordele og ulemper ved at benytte videokamera Den nonverbale kommunikation Musikalsk indlæring Definition af musik Musikkens betydning for børn Musikdidaktik

6 Læringsmetoder til musik Dalcroze Orff Suzuki Noder & klavertangenternes opbygning Game Based Learning Teoriopsamling Opsamling af Interviewteorien Opsamling af observationer med videokameraer Opsamling af musikalske læringsmetoder Opsamling af den nonverbale kommunikation Opsamling af konceptet: Game Based Learning Hvad nu? Spilanalyse af Befri Musika Befri Musika Grafik Usability Musikundervisning i Befri Musika Game Based Learning i Befri Musika Opsamling Testmetoden iteration En børnevenlig testmetode Overvejelser ift. brug i virksomheder How to guide Skab kontakt

7 2. Kontrakt Forbered testen Klargør udstyr Testen udføres Data samles (transskriberes) og analyseres Ændringerne implementeres Observationsguide Planlægning: Inden observationerne Planlægning: Under observationerne Planlægning: Efter observationerne Interviewguide Tematisering Fokusgrupper Interviewet Analyse og verificering Rapportering Vores transskribering af data Case: Test af Befri Musika Skab kontakt og 2. Kontrakt Forbered testen Klargør udstyr Testen udføres Data samles (transskriberes) og analyseres Briefing/Debriefing af Nina Spiltest af Jesper

8 Interviews af Dennis Opsamling Generalisering Spilanalyse via brugerundersøgelse Brugertesten Usability Playability Likeability Spilanalyse via interviewsamtaler Likeability aspekt Playability aspekt Opsummering Testmetoden KFUDI iteration Figuren Kontakt og Kontrakt Forberedelse og Klargøring Udførsel af test Data samles (transskriberes) og analyseres & 5. Implementering af ændringer Perspektivering Metode Research Brugertests Befri Musika s målgruppe vs. 3D grafik Game Based Learning Argumentationsteori

9 Konklusion Ansvarsliste Kildeliste Bøger Specialer Andet Links Bilagsoversigt Specialet Projekter Litteratur Mail korrespondancer Optagelser Illustrationer Bilag 1: KFUDI Testmetoden iteration How to guide Kontakt og Kontrakt Forberedelse og Klargøring Udførsel af test Data samles (transskriberes) og analyseres Implementering af ændringer Observationsguide Planlægning: Inden observationerne Planlægning: Under observationerne Planlægning: Efter observationerne

10 Interviewguide Tematisering Interviewet Analyse, Verificering og Rapportering

11 FORORD Inden vi præsenterer de indledende ord, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke de mennesker, store som små, der har gjort dette speciale muligt. Tak, til vores vejleder Thessa Jensen for kyndig og konstruktiv vejledning. Vi vil ligeledes gerne takke Tom Nørregaard Andersen fra Tonic Games for udlån af deres spil demo Befri Musika. Demoen gav os mulighed for at afprøve vores testmetode således, at vi kunne forbedre den. I denne sammenhæng vil vi også gerne takke børnene og Jonna Lund Hansen fra DUS en på Sønderbroskolen i Aalborg; uden deres hjælp og mod på at deltage, havde vi ikke kunne udføre testen. En stor tak til virksomhederne: The Game Factory, ITE/NDS og Ivanoff Interactive, for at besvare vores spørgsmål angående testmetoder. Tak til Anette Schou for design af for og bagside til specialet, samt konstruktiv kritik af teksten heri. Endeligt skal der lyde en tak til Niels Kristian Bærendsen for lån af specialet, Digital musikteknologi læringsmæssige og musikdidaktiske perspektiver, til Martin Knakkergaard for vejledning om musiklitteratur samt tak til Søren Vejgaard for lån af specialet, SCRUM GAME udviklingen af en metode til kreation af spil. ~Tak~ 11

12 12

13 ABSTRACT Within the gaming industry, it is still not common to follow a specific development method, in order to create a fun product. The industry is still marked by its very beginning, where it was seen as a less serious enterprise a hobby. Unfortunately, as game productions have gotten larger, not all companies have followed through and structured their development process. Although several game developers such as Tracy Fullerton and Dan Irish have tried to formulate well tried processes, there is still need for additional research. Master students with an interest in this area have examined the old texts again and again, to clarify what it takes to develop a fun game. Is there possibly an unknown magic formula which the gaming industry can use to earn an extensive amount of money? We all wait for the day when this will be found, where practice and theory can be combined in a viable development approach. When we go through different product and academic development methods, we find that something is missing. Often, an important part is forgotten or downgraded: Tests performed by the target audience. We all know how frustrating it is when a program or game is not working or not working as we wish it would. Either we learn to live with it as it is, or we find another program or game that can satisfy our needs and wishes. All businesses want to hold the largest market share, to maintain a larger income. To achieve this, it is our position that companies need to focus more on testing their 13

14 products. It is not enough that one or more employees conduct those tests and consider various usability errors. They need to get help from the target audience to test what they like and do not like about the product. The companies will have formed some experience over the years, but players expect new challenges, new initiatives. If the companies just conduct their usual routines, how can they ever earn more market shares? In this thesis, we focus on the development of a test where the target audience are children. We have had a positive attitude from the beginning, and a hypothesis that it should be possible to develop a general method that can not only be used on a single type of game, but can be used every time a new product is developed. The method should be easy to use, profitable for the company and also generate useful data. We have no past experience with method development, so we contacted four firms: The Game Factory, ITE, Ivanoff Interactive and Tonic Games, to see which tests they carry out in the product development process, if any. We have also been in collaboration with Tonic Games in order to use a game that is still in the development stage for our case study in order to conclude whether we obtain useful data from our method. The test procedure has been developed in combination of our experience from previous projects, empirical research and the involvement of various theories. A thesis that contains a large proportion practical experience, can quickly turn out to be descriptive rather than critical and argumentative, hence we have chosen to involve reasoning 14

15 theory as an aid to raise the level of the thesis. Through our investigation we have managed to put together a flexible method, which we believe could be used in the development of computer games where the target audience are children. The flexibility of the method lies within the company s ability to balance their resources. If some parts of the method have already been reviewed in previous tests, such as drafting a contract, this can be minimized, and time spent during the testing phase during development is thereby abridged. With our test method we have achieved what we wanted in this thesis: to develop a general method for testing computer games, that have children as target audience. 15

16 16

17 CONCEPTUALIZATION STAGE 17

18 18

19 INDLEDNING Dette er det fjerde projekt, hvor vi beslutter at forene vores fælles interesser og lade det munde ud i en skriftlig opgave. Lige siden 6. semester 1 har formlen, som gentagne gange har føjet gruppen sammen, heddet forskning i multimediers udviklingsprocesser, hvilket specifikt har omfattet spil til børn med udgangspunkt i Game Based Learning en term vi vil komme nærmere ind på senere i specialet. Indtil videre har vores samarbejde primært bestået i en grundig gennemgang af det teoretiske og undersøgelsesmæssige arbejde forud for selve udviklingen af et spil. Dette endte på 8. semester ud i en simplificeret produktion 2 af en funktionsdygtig spil demo, hvilken vi benyttede til vores første reelle brugerundersøgelse. Denne gang har vi valgt at tage udgangspunkt i en allerede udviklet spil demo, Befri Musika, som er et musiklæringsspil, der henvender sig til børn. Spillet styres via tangenter fra et helt almindeligt keyboard og er udviklet på baggrund af teorien om Game Based Learning. Befri Musika er stillet til rådighed af den Aalborgensiske spilvirksomhed Tonic Games, hvor et medlem af specialegruppen fulgte et praktikforløb på sit 9. semester. Vores gode kontakt til Tonic Games har derfor betydet, at de vil fungere som klient og sparringspartner gennem specialet. Med Befri Musika udfylder Tonic Games umiddelbart et tomrum på spilmarkedet, idet der umiddelbart endnu ikke 1 Med et afbræk på det 9. semester, hvor gruppens medlemmer hver især var i studiepraktik. 2 Jf. afsnittet HOME metoden i Erfaringsgrundlag, s

20 er udviklet et populærspil, der sammenføjer gameplay og musiklæring med det formål, at den enkelte bruger skal tilegne sig færdigheder via et fysisk musikinstrument og samtidig have det sjovt. To populære musiktilbud, der på hver deres måde håndterer brugen af instrumenter, er konsolspillet Guitar Hero til PlayStation og musikprogrammet GarageBand til Mac. De to programmer adskiller sig fra hinanden ved, at Guitar Hero er et underholdningsspil og kan spilles af alle uanset kendskab til musik eller noder. GarageBand er derimod et musikprogram, som primært henvender sig til musikkyndige, der ønsker at komponere, redigere og indspille musik. Guitar Hero stiller altså ingen krav til brugerens musikalske evner 3, hvorimod GarageBand fordrer at brugeren har en vis musikalsk forhåndserfaring. Er man ikke indehaver af en konsol eller en Mac, findes der en alternativ musiklæringsform på Internettet, som tilmed er gratis. Via Internettet har enhver mulighed for at lære sig selv at spille diverse instrumenter. Videodelingstjenesten YouTube indeholder f.eks. et utal af illustrerende step by step videoer, der tilbyder instruktion i bl.a. guitar og klaver. En søgning på YouTube med teksten how to play piano giver ikke mindre end et resultat på matchende videoer. Hvis man samtidig ønsker tilhørende nodeark til videoernes musik, kan de findes ved at benytte den online søgemaskine Google her søges blot på titlen på sangen + note sheets. Med Befri Musika ønsker Tonic Games at kombinere de bedste egenskaber fra underholdningsgenren med 3 Den nyeste version i serien, Rock Band, udfordrer dog spillernes evner på trommer og mikrofon, hvor især trommeapplikationen kræver en vis rytmik og teknik. 4 Søgeresultatet er fra d

21 musikalsk indlæring. Tonic Games primære mål for spillet er at give brugeren et grundlæggende kendskab til noder via keyboard og klaverspil, men har besluttet, at det skal ske igennem leg og interaktion i et magisk univers: Det er sjovt at lære, hvis man gør det på den rigtige måde [Tom Nørregaard Andersen, Tonic Games] Specialets delmål bliver derfor at efterprøve spillets præmis og undersøge, om spillet lever op til kriterierne for Game Based Learning, som bl.a. omfatter spillets playability og likeability, da de kan defineres ud fra de samme kriterier. Playability henviser til spillets gameplay, der skal engagere, fascinere og udfordre brugerne i en afbalanceret kombination, som har referencer til flow 5. Likeability omfatter brugernes følelser og oplevelser af f.eks. et spil om de har en god eller dårlig mavefornemmelse af spillet. Det kan også beskrives som en subjektiv tilfredsstillelse af sanserne 6. Specialets hovedmål er at sammensætte en testmetode til brug i udviklingsprocessen af computerspil til børn. Vores væsentligste kriterium er, at testmetoden under spiludviklingen skal inddrage brugertests, der omfatter fokusgrupper med børn i spillets målgruppe. Sammensætningen af testmetoden vil ske på baggrund af de forestående brugerundersøgelser af Befri Musika. Da det nødvendigvis ikke er alle spiludviklere, der har flair for at afvikle brugerundersøgelser, ønsker vi, at vores testmetode skal være lige til at gå til for alle 5 Bilag Indimedia Nyhedsbrev, s Bilag Indimedia Nyhedsbrev, s

22 spilvirksomheder. Små som store. Metoden skal fungere som inspiration og give et bud på et overordnet testforløb. Vi vil derfor undersøge, om der kan udvikles en metode, der tester spillet Befri Musika (udviklet af Tonic Games) således, at virksomheden kan vurdere, om spillets mål er opnået? I så fald hvordan skal denne metode udformes? Og kan metoden benyttes generelt til børnespil? Vi har en hypotese om, at børnespilsproducenter ikke foretager brugerundersøgelser i deres produktion, da det forekommer besværligt, dyrt og giver ugeneralisérbare resultater. Vi vil udfordre disse anskuelser med udviklingen af en testmetode, hvor vores allerede kendte teoretiske og praktiske viden fra de tidligere studier i udviklingen af børnespil føjes sammen med nye teorier og empiriske data, som supplerer den forestående brugerundersøgelse af Befri Musika. Vi vil dernæst teste metoden med børn i spillets aldersmålgrupper. De empiriske data fra undersøgelsen benyttes endeligt til at tilpasse testmetoden, så den fremstår som et færdigt og komplet produkt, som forhåbentlig vil kunne fange spilvirksomhedernes interesse. Vi vil nu gennemgå, hvordan vi griber specialets undersøgelse og metodeudviklingen an. 22

23 METODE I dette afsnit vil vi redegøre for hvordan vi har valgt at besvare problemformuleringen. Vores mål er, at specialet gennemgående skal være vores metodeudvikling, som ender ud i vores egen testmetode. Specialets tilrettelæggelse er bl.a. foretaget ud fra vores erfaring med HOME metoden 7. Metoden er dog beregnet på udviklingen af multimedier og ikke på udviklingen af en metode, hvorfor vi i dette afsnit yderligere vil tage fat på Charles Teddlie og Abbas Tashakkori s Monomethod design fra bogen Foundations of Mixed Methods Research. For at gå videnskabeligt til værks vil vi også inddrage hermeneutikken, som er en accepteret videnskabsteoretisk fremgangsmåde inden for humaniora. Denne metode illustrerer vores arbejdsproces med en fortsat fornyelse af viden og forståelse af et givent felt. De to udviklingsmetoder og den videnskabsteoretiske metode har forskelle og lighedspunkter som vist i Tabel 1. Da specialets overordnede mål er at udvikle en metode, vil det være strukturen af Monomethod designet, specialet vil følge. Både dele af HOME og den hermeneutiske spiral kan netop findes i dette design. Før vi foretager en sammenkobling af de tre metoder, vil vi først gennemgå den videnskabsteoretiske tilgang og Monomethod design 7 Se afsnittet Erfaringsgrundlag, s.59 og projekterne i bilag: 7.sem Børn og computerspil på Nordjyllands Kunstmuseum, s.9, samt 6.sem Deodora, s

24 hver for sig. Idet vi tidligere har skrevet om HOME, vil vi blot opsummere vores erfaringer med denne metode i afsnittet Erfaringsgrundlag (s.59). Metoden benyttes til: Metoden er: Metodens paradigme: HOME Monomethoddesign Metodeudvikling Multimedieudvikling Generel og tilpasses opgaven. Metoden kan tilpasses ud fra det ønskede paradigme. I tidligere projekter har vi benyttet prototyping, hvormed processen blev iterativ 8. Specifik og benyttes enten kvalitativt eller kvantitativt. Metoden benyttes iterativt. Hermeneutikken At opnå en dybere forståelse af det valgte felt. Generel inden for humaniora. Metoden er iterativ, idet den benyttes som en cirkel eller en spiral, hvor forståelsen øges for hver omgang, spiralen tager. Tabel 1: Vores egen opstilling af forskelle og ligheder i de tre metoder 8 At en proces er iterativ betyder, at den kan foretages kontinuerligt for netop at opnå ny viden og et bedre produkt. 24

25 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG I hermeneutikken handler det om at dele en helhed op i mindre elementer for at analysere dem således, at en ny forståelse opnås. Denne nye forståelse kan ligeledes give anledning til en ny reflektion, hvorefter hele processen kan gentages. Processen illustreres ofte som en cirkel (Figur 1) eller en spiralform. For hver omgang i cirklen, øges forståelsen. [Thurén 2004: 56 57] Hvert enkelt af specialets afsnit skal være medvirkende til at danne en helhed, som kan give os en forståelse af metodeudvikling, som ender ud i produktet: En testmetode. Figur 1: Vores egen illustration af processen for den hermeneutiske cirkel Udover den strukturmæssige del søger hermeneutikken også at opstille hypoteser for derefter at efterprøve dem. Efterprøvningen af disse hypoteser kan både være teoretisk eller praktisk, men vi vil i specialet kun benytte os af metoden ift. det praktiske aspekt. I vores 25

26 problemformulering har vi f.eks. allerede en eksplicit hypotese, idet vi vil undersøge, om der kan udvikles en metode, der tester spillet Befri Musika således, at Tonic Games kan vurdere, om spillets mål er opnået. Dette vil blot være én af de hypoteser, vi søger besvaret gennem specialet. Den videnskabsteoretiske tilgang vil derfor komme til udtryk, når vi stiller spørgsmål og derudfra opnår ny viden. Selve struktureringen af disse spørgsmål og den nye viden vil vi fremstille gennem monomethoddesignet. MONOMETHOD-DESIGN Vi har valgt, at designet af vores testmetode kun skal indeholde kvalitative metoder, hvilket Teddlie og Tashakkori kalder for et Monomethod design. [Teddlie et al. 2009: 144] Betegnelsen bruges ligeledes for en metode, der udelukkende indeholder kvantitative metoder, men hvis designet indeholder både kvalitative og kvantitative metoder, kendetegnes det som et Mixed Method design. Et traditionelt Monomethod design består af tre stadier: Conceptualization Stage: På dette stadie formuleres konceptet, undersøgelsens formål, samt eventuelle spørgsmål og lignende. Experiential Stage: Dette stadie består af de konkrete opgaver f.eks. observationer, datagenerering, analyser og lignende. Her skabes den erfaringsmæssige baggrund. o Methodological Er den metodiske tilgang til materialet. o Analytical Her analyseres materialet. 26

27 Inferential Stage: På det sidste stadie tages der fat på de mere abstrakte forklaringer, opståede teorier eller problemer i undersøgelsen. [Teddlie et al. 2009: 145] Designet er illustreret på Figur 2. Når Teddlie og Tashakkori illustrerer de forskellige metoder, benytter de regler for, hvad hvert element i figuren betyder. Hvis stadierne illustreres som rektangler, repræsenterer figuren et Monomethod design. Hvis figuren både indeholder rektangler og ovaler, repræsenterer den et Mixed Method design. Udover figurformer benyttes der også pile til at illustrere retningen af processen. Fra Inferential Stage tilbage til Experiential Stage er der en stiplet pil, som indikerer, at de konklusioner, der måtte fremkomme på Inferential Stage, kan lede til yderligere dataindsamling og analyser i samme undersøgelse. Her findes altså en iterativ proces, der kan foretages indtil det ønskede produkt er opnået. 27

28 Figur 2: Illustration af et traditionelt Monomethod (Monostrand) design [Teddlie et al. 2009: 146] Der findes to typer af Monomethod designs: Monomethod Monostrand design (Figur 2) og Monomethod Multistranddesign (Figur 3). For Monomethod Multistrand designs er det muligt at have sideløbende forløb. Dette skal forstås således, at undersøgelsen er den samme, men den benytter flere tilgange til at undersøge samme område. [Teddlie et al. 2009: 149] Det er muligt at benytte et Monomethod Multistrand design i specialet, idet de valgte metoder, alle er kvalitative. Det vil da være muligt at foretage et parallelt forløb, idet dataene fra den ene indsamling er uafhængige af den anden, hvor de først opsamles til sidst. F.eks. skriver vi teoriafsnittene om interview og musiklæring parallelt, og den indhentede viden fra disse afsnit opsamles efterfølgende i afsnittet Teoriopsamling (s.205). Parallel Monomethod Multistrand designet er 28

29 derfor det design, der rent planlægningsmæssigt kommer nærmest vores udførsel af specialet. SAMMENKOBLING Monomethod design processen har som nævnt tre stadier: Conceptualization, Experiental og Inferential. HOMEmetoden har til sammenligning fire trin: Foranalysen, Undersøgelsestrinnet, Designtrinnet og Realiseringstrinnet. Hvor foranalysen og undersøgelsestrinnet er opdelt i HOME, svarer disse to til Conceptualization stadiet i Monomethod designet. Her formuleres projektbeskrivelsen bl.a. i form af vores synopsis 9 samt fremsættelsen af en problemformulering og vores valg af udviklingsmetode. Problemformuleringen består i vores tilfælde af opstillede hypoteser, som er en direkte parallel til hermeneutikken. 9 Bilag Specialesynopsis version 1 og Specialesynopsis version 2. 29

30 Figur 3: Illustration af et parallelt Monomethod (Multistrand) design [Teddlie et al. 2009: 149] 30

31 HOME s designtrin omhandler design af indhold, struktur og form af et produkt. Produktet er i dette tilfælde en metode, og strukturen af denne er netop Monomethoddesignet med de tre trin. HOME metodens sidste trin, realiseringen, sammenholder vi med monomethoddesignets experiential stage, hvor udførslen af de valgte opgaver bliver foretaget. Monomethod design har et sidste stadie, inferential stage, hvor resultater og problemer tages op til (re)vurdering og dermed dannes et iterativt forløb med experiential stage. Denne proces findes ikke direkte i HOME metoden, men inddrages ofte i form af udviklingsparadigmet prototyping. Iterationsprocessen kan samtidig ses ift. den hermeneutiske metode. Hver iteration er en omgang i cirklen, hvor forståelsen for hver omgang øges, og produktet (metoden) forbedres. Selvom vi har valgt at følge Parallel Monomethod Multistrand designet i specialet, kan vi derfor inddrage vores viden fra både HOME metoden og hermeneutikken som erfaringsgrundlag for udviklingsprocessen. Inden vi sammenkobler vores strukturer ift. planlægningen af specialets indhold, vil vi først komme ind på argumentationsteorien. I hvert projekt, vi har udarbejdet gennem vores uddannelse, har vi opstillet hypoteser ud fra en undren, der har været vores motivation for at skrive det givne projekt. Hypoteserne er gennem projekterne enten blevet be eller afkræftet efter uddybende undersøgelser og teoretisk input, og vi har via projekterne forsøgt at overbevise læserne om, at vores resultater er valide, hvilket er sket i form af argumentationer. Vores argumentationer har været opbygget ud fra en objektiv tilgang, men de har endnu ikke 31

32 været tilknyttet en teori og dermed ikke været videnskabelige i deres opbygning. I dette speciale vil vi medtage argumentationsteorien, hvormed vi undersøger, hvorledes et argument skal opbygges for at overvinde tvivl: Forudsætningen for al argumentation er tvivl, og argumentationens formål er at overvinde tvivlen. [Jørgensen et. al. 2008: 11] Vi vil altså benytte argumentationsteorien som en forberedelse til argumentationerne i vores analyser i specialet. ARGUMENTATIONSTEORI Vi vil gennem specialet bl.a. søge at finde svar på de tre eksplicitte hypoteser: Kan der udvikles en metode, der tester spillet Befri Musika således at, Tonic Games kan vurdere, om spillets mål er opnået? Hvordan skal denne metode i så fald udformes? Og kan metoden benyttes generelt til børnespil? [Jf. Indledning, s.19] Teorien, hvormed vi vil be eller afkræfte disse hypoteser, er udarbejdet af Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg i bogen Praktisk argumentation. Bogen skelner traditionelt mellem to former for argumentation: Demonstratio og argumentatio: For demonstratio er målet at nå frem til sand viden, for argumentatio at opnå tilslutning. Reglerne for demonstratio skildres i logikken, mens retorikken tager sig af argumentatio. [Jørgensen et al. 2008: 11] Jørgensen og Onsberg definerer her retorik som værende: [ ]læren om hensigtsmæssig fremstilling i tale og skrift. [Jørgensen et al. 2008: 11] 32

33 Demonstratio er altså en videnskabelig bevisførelse efter matematisk forbillede her følges regler, som er faste og uforanderlige, uafhængigt af brugerne. Denne form for argumentation bliver benyttet inden for de naturvidenskabelige fag, hvorimod de humanistiske fag benytter sig af argumentatio. Argumentatio består af ræsonnementer mellem mennesker i konkrete situationer. Der kan derfor ikke opstilles universelle regler, da argumentationen altid er forankret i en kommunikationssituation, hvilket gør den betinget af afsenderens ønske om at vinde modtagerens tilslutning. [Jørgensen et al. 2008: 11 13] Specialets argumentation vil gennemgående være i form af argumentatio. Vi tager udgangspunkt i konkrete situationer, hvorudfra vi vil argumentere ift. den indhentede empiri. Empirien vil blive indsamlet via kvalitative metoder, hvorfor det vil være konkrete situationer, som ikke umiddelbart kan kvantificeres. Sidst i specialet 10 vil vi dog forsøge at udlede generelle elementer med argumentatio, der kan gøre sig gældende for enhver test af børnespil. Før vi når dertil, vil vi herunder se på, hvordan et argument opbygges. ARGUMENTETS OPBYGNING Teoretiske analysemodeller udviklet af Aristoteles, danner grundlaget for den nyere udvikling af argumentationsmodellen, som er opstillet af den engelske filosof og logiker Stephen Toulmin i bogen The Uses of Argument fra Jf. afsnittet Case Befri Musika Generalisering s

34 Jørgensen og Onsberg tager udgangspunkt i Toulmins argumentationsmodel, der skildrer strukturenheden i et argument, dets enkelte bestanddele og relationerne mellem dem. Modellen bruges som en universel analysemodel, der kan benyttes på næsten alle argumenter uanset hvilken sammenhæng de forekommer i. Modellen giver mulighed for at skabe klarhed over et arguments bestanddele samt give kritik af dets konklusioner. Argumentationsmodellen kan derfor benyttes til at opbygge og fremme forståelsen af vores egne argumenter. Derudover vil den kunne styrke vores argumenters opbygning, så de er i stand til at modstå eventuelle modargumenter. [Jørgensen et al. 2008: 34] Argumentationsmodellen består af seks elementer, hvoraf de tre er faste (obligatoriske), og de tre andre er frie også kaldet fakultative (dvs. forekommer ofte, men ikke altid). Modellen opstilles derfor i to trin: En grundmodel og en udvidet model. GRUNDMODELLEN De tre obligatoriske elementer i en argumentation er: Påstand (P) Belæg (B) Hjemmel (H) Påstand (P) Påstanden er afsenderens synspunkt, som sætter gang i selve argumentet. Afsenderen forsøger at få modtagerens tilslutning hertil. Påstanden er det overordnede element i argumentet, fordi den bliver forsøgt fastslået ved hjælp af de to andre elementer. Afsender skal altså kunne begrunde 34

35 påstanden den kan ikke bare slynges ud (påstand mod påstand). Påstanden findes ved at spørge: Hvad vil afsenderen have modtagerens tilslutning til? [Jørgensen et al. 2008: 18] Belæg (B) Belægget er den information, der skal støtte op om påstanden. Indholdet af belægget skal umiddelbart være mere acceptabelt for modtageren end indholdet af påstanden. Belægget findes ved at spørge: Hvad bygger afsenderen påstanden på? [Ibid.] Hjemmel (H) Hjemlen er et generelt synspunkt, der forbinder belægget og påstanden. Dvs. at hjemlen er en regel, der deles af både afsender og modtager; det gør, at modtageren kan acceptere påstanden på baggrund af belægget. Hjemlen er oftest implicit og findes ved at spørge: Hvordan kommer man fra belægget til påstanden? [Ibid.] Figur 4: Grundmodellen for et argument [Jørgensen et al. 2008: 18] Figur 4 illustrerer opstillingen af grundmodellen ud fra de tre obligatoriske elementer. Pilen angiver, at påstanden er argumentets mål og dét synspunkt, som hele argumentet 35

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Side 1 af 9 Rem tene, verba sequentur! Behersk emnet, så kommer ordene af sig selv! Indledning: Argumentation kan defineres som ræsonnementer,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kan man omdanne undervisningen til et spil?

Kan man omdanne undervisningen til et spil? Kan man omdanne undervisningen til et spil? - Erfaringer fra VUC Storstrøm med at gøre undervisningssituationen til et spil samtidig med at kursisterne lærer ved selv at skabe spil. Charlotte Lærke Weitze,

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere