MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij."

Transkript

1 r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b.

2 MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. '\}(- Vli 'W th i WcJ.C'Vt Av'^ i O " '^rrfi >\i <*' i Xfaiu* twaio^ '& 1 /' t$'iq) ft y.i-.i. in, ><;m iø'f. icb iip-in tri n>/. /?. IHo.mi ihz lf. /'/P >H1. iso thi ihh* øpuj^ - fc(«i eytui fjåitiiae't vålia-ic><j ' STATENS KCNSTHISTORISKE PUH K,H \Pi ^ SAMLING, il}. *"i t**. -H. f>' C* <<, f/2 %.

3 U i> f s t i i g taifonevetg o r t e p d f e oder en6 a m 1 1 n gm a t e r i e r i & i e b c n fj tv <$$. onfmnt<5r<)«d.fåvetoe o i t t C, <*f Øl.. >. SSBeinroidj,. Hive optra, atquc artificia, figna, tabnlte pkta, ofeie diketant> Ciceri Vtr, 4, c, 59. S i 0 b é 1 f) a &tt. Snjft i SfjielcS SBogtrgJfetif, t

4 /

5 i. J)øigret>elige drcellenc«#r. ^oac^im ofcjle w&e af til re»ffabet 25reg«nf»eb, SRtbbet af lefan«fen> annebtogåmanb, efteimee<2>tafémini(icr,. SD&a^ammerfKm, be kongelige ^rbenet (5anté(<r, o. f.».

6

7 >crc$ Oetøt-eMtøe Svcetfence, 3eg finbet Ijemb Seiligfyeb til at tgientage, eg offentlig at Icegge foc )agen, faat>el min> font mangfolbige unge ^unftnereé Saffigctfer, forbi.< ). -«f). (Sjcccllcucc faa ttetøikigen loi> aabne ben i Bette datalog omtalte øamlttig af ubfegte SKaleticr, og nu i 14 2(at (ja* tiuabt baabe ^unjlené SDptfere og 'pnbevc ^pbelfm af famme, SDette f)at f>aw f;oé os be betpbcligfte ^olger foc ^unftené ^vembrm* gdfer i Dette $ag, forccblet ømagen, fovoget

8 giften til Diff«/ aabnet itunjtens enner, endog i Den td Da $ccdrelandet fuffede um Der bettcengte ØmjtcenDigljeDet, UDtoeie til at ernære fig paa en arefuid SSftaaDe, og at for? ege fine ^ndftgter i Det $ag De ere faldede til; Det f>ar bidraget til kulturens orogelfe, % og endog fra Denne ØiDe hjulpet tit at for«ffaffe oé Sigtelfe baade inden* og udenlanttf. forfatteren.

9 I $ o r c r i 111> c i ti g. oi>erleeerer f>crt>e& Sirferen en tibferfig, upar^ tiff, og meb lorfle (gane>l)ebs--$i<sr(igf)eb forfattet raifonneret gortegnelfe ouer ben, til offentlig 331> ffuelfe og atminbeligt 55rug, nu i 14 2lar aa&en* flaaenbe 9D?ottfiffe ø)?aleriefamling. 3 e 3»it ønffe at Ben maae finbeé tilfrebé tittenbe cg SetÆrenbe; jeg f»ar flfyet al Xlt>ié^eE>, OoerDrioelfe og ufibtø SRoetf, og fun fjolbt mig til pingen og agen fel&. )g ba jeg, baabe af egen pfl, fom ogfaa»e > ben Seilig&eb mig f>er t>ar gioen, i > efter anbeit f>ar inbfluberet mig i 9D?alerfunflen tl>eoretr'ffe 3vi»nbffa6, fyoilfen ifær atbeteé mangler be allerfleffe praftiffe Stunffnere, faa paatog jeg mig i (gfter* aaret 1815/ frioifligen, uanniobet og ubetalt/ at Ijolbe tolt) Sorelæéninger ot>er: 7. SBifagerne. 2. Regning. 8. sperfpefticen. 3. ^ompofttion. 9. -Colbning. 4. Ubfrtjf. 10. rajie. 5. Solorit. 11. Svofiume. 6. SUæbemoniiet. 12. armoitte. 2it bife gorekéninger fanbt øifatb, 6et>iffc ben talrige SDtengbe tilførere, faauel Sutiflnere, fom Sunflelffere, ber jæonligen inbfanbt ftg paa famme, og ()t>ié Slntal unber gorebraget beflanbitj tittog. 3cg l)at>be enbog ben pf'fe, at. ijjrinbé G^riftian greber if, ^unflafabemieté tjøie

10 -^rccfeé ^ itogle (gangefrefjagebeat anføre fa mitte, hgefom ogfaa alle SunffafaBemiettf sprofefforer ofte uare fjer inbfeer letteligen føor fart* t>igtigt Bet er for Beit praftijfe S'unfiiter paa Benne?aaB: at erlange flare begreber i fit gag, at funbe ub- ; tvyffe jtg neiagtigen 03. tt)belig otter enføer eel i føn3 Sunff, og at ubrufleé meb SOfiOfer / Ber t)<m 03 gorlegenføb føn 6eftattBig fcepnber <15 i, t>eb af ubtrpffe fig, faaoet 0111 an< Jiretf, fom fit eget SU'beiBe. cn jferfte eel af Btlfe gorelæéntnger ere ot>erfatte paa f!>bj?. 3 oberémaaler,. føori jeg foolbt Bern, før jieg ei l)ibujbtil funbec ubgioe Bern tibeti Sal), ligefom jeg ei perter af famme 3iarfag f>er fan labe trpffe mit ffanbinaoijte itunftneiv Jejcicon ooer alle Banffe, nortfe og foettffe unft» nerc, Ber lig«>lebeé ligget- far B tg føtf mig i $?anu* ffript, men fom jeg Bog føaber engang at fttn&e ubgioe. gor Bet m'ige føa&er jeg enføer»il (et funbe ooerbeinfe ftg om Ben Itpartiff'føB, OprigtigføB føormeb Benne gortegnelfe er f?reoen; jeg foretraf ogfaa føller at gaae frem i Ben i forttø&enbe SRuutmere, en& at inbbele 93?alerierne i foler, Ba tyer, foruben Ben neberlanb* (Te, ei gisseé ret mange, enten af Ben italienfte, eller anbre foler.

11 ^ortrait af en ominifanermunf, af % I. SvubenS. $Paa 2ræe, 21* 2. f)., 17^ J. 6., SSrpfTbillebe ubett 4?anbec, i naturlig Størrelfe. ^)$(anbt be mange $>orfraitcr, JRufrenS i ft'tt Eib jftfbrebe, falbt ogfaa en 09 anben SttunfS fcere Spfrøftonomie unber f;an» Spmærffomfjijb. S «>oefé ^orfegnelfe otter abffrflige i, >cflan& og 9leberlanbene, til forfftellige Si&er folgte Malerier, forefomme ofte?>ortraifer af Sttunfe af foi'jfiellige >rbener, malebe af benne Sftefier. (SaalebesS er 1684 paa reo TCtunbelS 2l'u?tion t 2(mjrerbam fdigt: een Conterfeifel van een Pater levensgroot door Rubbens i ^ntuevpen paa 2iuftion efter 2(nna S^>erefta &an galent s een Portraii van Jan van der Linden Paater der Ceilebroeders t'antwerpen door Rubbens. ben forbum SBeftiffe <Sam(tng af Malerier, fee t>i et meget fmuft?)ortrait af ^bbc'en»an ren, fom forfjen f;ar»æret i bet ftore Sfjor i lib- % S

12 2 bebiet t. Sflid^el i 3fnt»erpen. munbtligt agn l)ar fortplantet, at benne fjer fremffrlte SKunfé o»eb ffulbe»ære et?>ortrait af ben Vteé friftefaber?>. 9tegla, men ba benne JSeifer efter Sibétegningen allerebe»ar bøb 19 2Car før Siubené ble» fob, faa laber benne 25e= > retning ftg ei»el forene meb anbfpnligljetc 3lot, man feer fjer for ftg 2Cnfigtet af en SKunf, ber er»el»eb $Jagt, og formobentlig alfib tyav f>a»t Qob icppetit, bet fjané pofebe $age og lajlebe Åinber noffom be»ibne. S (>ané ine, færbele? bet»enfke, firaaler megen 3lb, ^»ilfen bog ei et nogen aanbelig 23efjcelelfe, men et legemligt 3$el= befinbenbe af»el forbøiebe -SScebjfer, l)»oraf i# nene Ijar mobtaget bereé 35eel. 3trbeibet røber noffom Stubené ftffre.ipaanb og ^Jenfel, ber ofte meb nogle bejiemte, flogeligen anbragte fpgge; partier/ og brijiigen og punftmæéftgen ^enfatte Stipletter, albrig forfeilebe jtn SSirfning, men»ié jfeft bejleren alene meb iffer^eb fan be* regne og fulbføre. ^)»o berfor»il gaae inb i tjané 9Jfetf)obe maae»cere»aerfom; fyi uben at beftbbe Ijané ifferfjeb, og i cerbeleéljeb, at lja»e rigtige 25egreber om 2t)é= og fpgge=?)unf«teré bejiemte 3ln»enbetfe, fan man faa albeleé let forfalbe i bet abfurbe og urigtige. SRange ftjnes

13 o gobt om benne rafte beftemte DJcanecv, f)»or garerncé $aafcstninger ei robe 2?angl)eb 03 2Shgfl* ligf)eb/ be»ille gierne ubøse [amme iæff)eb, 03 efterabe Ijanå rafte 03 brijlige SKaneer, men, be maae gaae»aerfom fre:n, og ei tittvoe fig f)t»ormeb en JRttbenétyenfatte^ané gar*»er. )er ere tttenbe fjinanben mobfatte 9)?etf)obeC at ubarbeibe og frembringe 2>irfninger paa i SJialeriet/ ben ene er benne SRefieré/ ben atibett er SlitianS, be føre begge til Stfaalet.. &e inbe^ Ijolbe/ om man faa fan xtbfrpffe ftg/ en^wer fø* ftg, be forefiilte ingé perfpeftimffe goreftifling meb farser/ enten fremmrfet inbab fra Stis jluerené Spnépunft i Maleriet, eller ubab fra runben i Maleriet til SSefJuerenS &ie. -Dett førfie opnaaeå»eb inb i t)inanben forbre»ne. oø ligefom inbfmeltebe garoer/ f)»or»eb man ar* beiber ftg inb i Sflalerietå runb, ben anben»eb brijltgen paa fpggegrunben og be flar^bunele teber, punftmæsfigen paafatte fitféjitøg og, Soud;er/ fom naften blot»eb et fjettfelftøb ere anbragte, uben»ibere gorbrtøetfe ' af garoen ' / tit V iberne, eller "tffrunbett af Santerne. 25enn& ftbjfe SKetfjobe er ei faa behagelig/ naar man be* ffuer et SKalerie ncet»eb/ men giør ofte i en 3 f» ; flanb en rafenbe Sffeft, farbeleå naar en ølubené % a

14 4 ftffre Jpaanb 03 5>cnfet f;ar tyenfat gartwnc. Sogt f)»or tilloffenee enb fttnbe tøs nes, er ben langt fra ei at tilraabe unge 33egt)ns bere i Sunjlen til dfterlignelfe, man fan faa let, ^uor man formober at giøre ftørfi SSirfning, au beleå forfeile ben, og frembringe Ufanbljeber og Stbfurbiteter i tabet for ben pifante djfeft, fom man faa fiffert gjorbe Stegning paa, og fom man i ftn Snbbilbning foreflilte ftg at eille frembringe, er er i bette fremftilte 3>ortrait )?n for agen og 23e»ifer for bet fremførte. 5eg f)ar meb gtib optyolbt mig faalcenge beroeb, for at giøre opmærffom paa ben SKet^obe i S)lalerfun= jlett, 9iuben l)ar betjent ftg af. S)ian maae (jeerfen af benne ftore SRanb eller nogen anben fortrinlig SJtaler, t>cere en tyatøblinb Silbeber; forbi en faaban Sttefter»irfelig bcftbber fiore ^ulb* fommenljeber i fjané 2Crbeibe i enfelte )ele, fan fjan ei berfor»cere fulbfommen i bem alle, f)t>iu fen Søbelig opnaaebe bette rin? SJIan agte og jfatte, tyvot man ftnber bet, ^»ab ber fiemtner o&erené. meb anbljeb, giøre opmcerffom paa tret rigtige, bet følgeoærbige, og aboare om be 3*anffeligl)eber, fom for en faa jior Sunflner fom ØfubenS»are maaeting og lette at ot>er»inbe,

15 men føre (Efteraberen paa 2Cf»eie, og offe langet fra bet Støaal, ^jan paa benne SSei froebe af op«naae. Sette maae»are nof om og om ben SRet >obe i SRaleriet beté SKefter i^at brugt. S en ^orelaéning tnbe^olbenbe SiubenS Ei» og Settnet, meb mine inbftrøebe Anmarfnins ger Sunflen»ebfommenbe, fom jeg maaffee en* gang fan blioe ftnbef at forebrage,»il bette tyet i Sortfjeb fremførte, mere omftanbelig og ubføt* lig bltoe afijanblet. Siben afoeier omftber enf)»et fanbe gortjenefter, l)»ié 3(rbeiber naae til Gifter* lommerne, og ben folbft'nbige anbf)eb, ber paa ftn 35omjiol )»erfen feuer til ^øite eller»enfire> men lige frem, fjører ei til retuben, feer ei f)en til $atronffab, Autoriteter eller Siefommenbation, men prø»er ulbet paa bens ufoigelige >rø»ei jieen, afgioer berpaa fin uforanberlige og bejtemte 25om, paatrpffer fit tempel og anrnfer Sunfi# neren ben $)labé og 9 ang ^an for >ans tfrbeibet fortjener; ftertiben refpefterer fulbelig benne SDom, ba alle 25ie = )mfianbigf;eber, ber engang fjar l;julpet til at tyave Sunfineren, nu ere for«founbne, og an ene og alene nu fiaaer euer fau ber»eb l;anéi 2(rbeiber fanbe Skerb.

16 / 6 $uglet>ildt, af (EovneliuS $aa SEwe 25^- 2. &, onf- SKange SRalere tya»e ubetuffenbe arbeibet i ; betfe gag, 09 til be meefi fortrinlige ^eri, l)øret benne 8)iefter ifu i enbftiønbf J^att er meget antagelig, en i (Europa paa SKalerené ib fyer* fønbe ger? jti^rlig^eb for jagten, ligefom og«faa ^ollcenbemeé og 9Je&er{ænbemeé> Sibenffab for bereé $ønfegaarbe, giør bet begribeligt, at en.aftaler bitf»eb at male gugleoilbt, $arer, Ijøné og 3Gnbcr, Junbe lepe>, og»eb benne 3lrt *Bujfcrij? erfymve ftg fit Ubfomme. SSejiibuler, trappegange i. ( nt ree * Støre!jer,,»are &os for«muenbe.perrerji befatte meb anbre. Staffer, enb afmalet SJilbr,-Sagtføi,. Sagtrebffaber, fjelbne inben?.og ubenlanbfte gugle, 2 nber, gifte og anbre 2)pr, ber mi.nbebe om benne bereé or; nøielfe. et er berfor et at unbres o»er, af en SKaler, ber fin l?ele 2itt$ ib alene applicerebe fig tit benne 3(rt SKalerie, funbe bringe bet»eb ben idelige»elfe fjert tit flor gulbfommen&eb* 3 ppf age berimob ere faabanne ienftanbe no* get, fom palerne ei befatte fig meb, entrer Sib f>ar fin SRobe, og tpffer beftilxes ei mere fyoé bem. et laber ei jetter, fom man

17 7 nu f;ar bett aalmobigl)eb mere fil et faabant 3Cr«beibe, og uben megen fitøelfe tyeri, er bet et far«ligt og ubetønnet goretagenbe, at tanfe paa, t et faabant gag, at fomme paa iben af be albre Stejlere, fom fjeri f>ar leoeret 3Crbeiber, bet»el et er muelig at ooertreffe. Det er eueré et gag,»ori intet maabeligt bør taaleé, enten ben flørfte gulbfommenljeb l>eri, eller bort bermeb. Gftt SBeninr, 23il%iué øg irf SSalfenburg er i benne 2frf SKalerie uooertreffelige. 31 f S3il iué feeé en bøb «>are i ben fongelige jlore SKaleriefamling og en : 2)itto af SSalfenburg i benne, begge af flor gortjenejie og l)øt Stang,' f>i>ilfen fibfle»i længer en faaer 3Cnlebning til at tale»ibere om, og ber? fyoé beunbre IjanS gortrinlig^eb i bette lags v SJtalerie. '.. 3. ' S»enDe frnaac CanbflPabcr, af Sofjan ottlieb laubet. $aa Sætreb, 12 5L tø., 14 S. 6. -< ' V. SSi fee ^er foenbe fmaae n^tifige Sanbffabet forlos, tilforl)anblebe aleriet efter afbøbe f. amorin i SSien,»or be folgteé imber (fglon»an ber 9?eeré 9ta»n. a be fom fertil, t»i»s lebe, til 3Gre for»or theoretiffe SJtalerie = 3 unb= (lab, abffillige, om anbljeben af benne SKefler.

18 8 ft«megen SJwcoeielfe, cg efter at fyave taget abfficcige 5mffacnbigl>ebet f>oé bem i betragtning, cv man nu ble»en enig cm, at be ere malebe af 5of)au otlieb lauber, en 23rober til ben Ijoé oé forl;en bebienbfe Sttaler So^an lauber, af f>»em»i fjar fjer i 55pen abffillige fmuffe tpffer. enne»or SKefier»ar ifcer befienbt og elftet, for fyané meget npbelige fmaa gigurer, f>»ormeb f>an ftafferebe l;an Sanbffaber, og fom man i >ij e fan fee 23e»ifer paa. et er fienbeligt, at ^an.^ar gjort ftg Umage for, at inbfrange ftg/ og banne fine Tlrbeiber t Saépar $>ouéftné <2fiil og SRaneer. ^)ané Malerier forejlilte ttbfigter af befatte meb fmaa jfiønne 23pgs ttinger af fmuf Ttrfiteftur. Sfalienerne pnbebe tyam meget, og Ijolbte af fjané 2Crbeiber, omenb* ffiønbt f)an»ar en Ublanber, ja fillagbe ^am enbog Gasnet SKy.rtil, fom et Sienbemterfe paa, 0»ormeget be tynbebe og ffiønnebe ben behagelig«fyeb, f>»ormeb jljttn forftot) at forefiihe fjatté fmaa <f* arfabi?e Banbjfaber. 5Kan fan maaffee ubfatte paa bem, at fjané 2uft et er let og tpnb nof, maaffee alt for blaae og marq»eref, tyans Sfper for tunge. Sften, uagtet biffe fmaae ting, maae jeg for ben filjlunbenbe Sunffner ifar anprife IjanS fmuffe fmaa gigurer til Grfterfølgelfe, be ere ei

19 9 nogenfinbe fore?ommet mig fftønnere, 09 beres fnbium og (Sfterlignelfe er en feer >ftøb»cnbigs f?eb for Sanbffabémaleren, naar tyan»il ftaffere 03 opli»e ftne 2trbeiber, fom ber»eb erfy»er»e fig en bobbelt SefjageligfKb, og»eb bette $orfrttt bli»e SJeffueren enb fiarere.. (Sftcr ben mig tillige meb aleriefå SKale«rier o»erle»erebe datalog o»er famme, flobe unbeg bette Stfo. t»enbe SJlomjierjtyffer, fom uagtet be meb fiore S3ogfla»er ere paamalebe San»an ^)ui)i furn,»are l)er benaonte unber 23lomftermalirin«ben IRadE>el ØteufcfjS Sfaon. Satalogiflen tyar ncffom inbfeet, at uagtet bet meb fiore S3ogjia=»er paatnalebe 9la»n, be albrig»ilte fomme tit at paffere Ijerfor, l?an nebfatte bem berfor err (Srab la»ere, men enbog unber benne S3ena»nelfe»il Sienbere»ift albrig antage bem. ^)»o be tiis J)øre, er berfor ubefienbt, faa flor JRang l)a»e be ei, at be funbe paffcre for Sunftjlpffer, l)»oraf ber for unge SKalere funbe lareé noget, >ennc SJlangel og U»ié^eb foraarfager, at be et»el fan gi»eé <$feb i et alerie, l)»or man af fan og bør lære noget fortrinligt i $utts ften, be funbe elleré meget»el»are ffiffebe til, af tjene til $>ri?belfe paa &agge, l>»or man ei f

20 * o formober, at fce Sunflené fortrintigjte grembringelfer. 4. gant)j!ab i cn bjergig gn, 3\ofa~ ^)cia Særreb, 23I2. f)., 18 S. 6. Galeten ^eraf, fomtyen^ører fil be fortrinlig«fte Sanbjfabémalere, Ijaobe feltt efter nogle Øfri* tenferee 33eretning omttanfet fom ^ormanb for en bettabnet roup t StalienS bp^olbt ftg mellem jtlipperifter og t trange )aås fer,' bet er berfor ei af unbreé otter, at an»ibfie faa nafurligen at foreftiue biffe 33jergttnbec og olené tnbfrængenbe traaler mellem famme., >ané ^arniffebe og tøelmflcebbe figurer, fom (Jnbeé otteralt.i tyané Malerier, røbe ogfaa, at til øtriben flcebte golf»are l;am ofteft i Srins bringen. S fcane fianbffaber ftger ^iorillo i^erffer en»té pfen, og en faa øbe SJilb^eb, at $att fo»e opoceffe IjoS Silffueren en pahijf grpgt, fom unberftben otterfalber ben meefi be«^jertebe ISanbrer, naar ^an mob ben inbbrpbenbe Slat, troer paa engang at f>a»e foroilbet ftg. $ans 23jerge og Slipper ere berømte; be bære Stempelet paa ftg af fjenfmulbrebe og fra f>inan«ben teunebe Urbjerge. 2>enne»ilbe og gpfelige

21 n Sftatw.iMioer fæb»a:nlig noget formilbet»eb nogle gigurer i l?iønnf Stillinger, men font ofte l>a»eet faa ffraffomt SBafen, at be enbog unbertiben giøre bette Snbtrpf flørre. ette ncer»ærenbe fptpffe vi f>er a»e for oé, er fun ett liben #>rø»e <tf ;,l)ané $un(l, men ben ber ret»il beffue fyam, g beunbre fjam fom SJfefter t al fin, >erligf>eb og to.r^eb, l;an gaae f;en i ben kongelige ftore SJkleifiefamling paa Sunjlfammeret, l)»or nogle af be fortrinligt e tpffcr feeéftf l&am, og iblantø bem et, SonaS.ber prabifer f«>r Sfiintpiferre, foni Songen Gf)riftian IV. Jjar gipet ffiefleren 8000 alert for;... 4)ané Øtpffcr ere en jior Sirat foe benne (Samling,, man fan.»are ffolf af bem, og tørifligen fritte enlrøer Sienber, 3nb= og Ublanber, ber fyar feet flere ubenlanbjfe alener, bem før S>ine. ttent>e ^onant)jfc SRarf ettøftyffer, af : -i 33out. :A 9>aa SL 6. S en ^OiHanbff Spe ^a»e epbeet Sol? for«famlet ftg paa en aaben $UabS, før af fiøbe og fælge, t. >3 c ', Uagtet.biffe fpffer eijjen^øre blanbf be allcrbrbjie af,benne SKefteré grembrfrtgrffer/ faa

22 12 ere be bog meget af anprtfe, formebelfl benne ub* irpfsfulbe SSrimmel af fmaae figurer,»ormeb be ere beforerebe, og l)»oraf man fan fluffe ftg fil, fjotlfe npbelige gigurer an fenere f>en maae f>a»e malet..!pan ^ai: ftafferet mange af 2tnfoti granj 23oube»iné ianbj?aber meb fjanå gigurcr, ftien f;er i biffe f»enbe bører {jam nof fel» alting til gorubettbef behagelige mefanijfe i SJialerené SP'enfel, ^ar man l)er en troe Ttfbilbning paa SboU tænberneé/ faa»el Slcebebragf, fom J^anblemaabe i bet fpttenbe 2Carf>unbrebe, ^oié impelfjeb i <Sceber og ^>anblemaabe»år faa afjtiffenbe og forfeiellig fra-»or nuwærenbe. SRejleren f>ar for«fiaaet at gi»e enf)»er gigur Snterreffe, ben er ef lebig, men ^ar ^»enfpn og fiaaer i gorbtnbelfe meb be anbre, ligefom ben ele gorfamling er i ibelig S5effcefftgelfe og ^ar Rapport til fjinanben, for at fplbeftgiøre SKeflerenS $o»ebs4)enftgt. SSftofeé, eftetat t>«re taget fom et fpa&t SBartt op af QkttDet, prefentereé ^Ijaraoé at# ter fjermutté j et ant>ffab t>et> SfttlftoDw.' ; $a<r?cmeb, 54* b. Dette er et gammelt fpffe, og af en af SdaterfunftenS oelbre foler, fom fanbfønlig er ten SSenettanjfe. Uagtet bet $ar libf meget, er

23 J 3 bet bog enbnu tilbage enfelte behagelige partiet faaoel i )rinfeffens gigur fom ben bebrøeebe SDJo* Jber. SReb SOJeftercnå 9ia»n er man, uagtet al an?»enbt Umage, ei i bet flaf e. er jlaaer tpbelig paa tpffet gornaonet Alberto, men Silnatmef, fom ^ar beflaaet af enbeel taoelfer, er faa forbaers»et, at intet tpbeligt fan beraf ubftnbeé. S en celbre JCatalog er bet tillagt Sitianello, men l>er» for er intet»ibere S3e»iié. SKan har og mis* fjanblet Stpffet i forrige Siber,»eb en Silfa't* ning af en SErceeflobS, formobentlig for at gicre bet i Scengbe og 4)øibe til?)enbant af et anbet 7. totaleren 2Keml>tant>té ^ortrait, af f>am fehv. $aa SEræe, 20^ 2. 1)., 25I 5E. fc. et er et af biffe?>ortraifer, øtembranbt begawebe hané bortreifenbe fiare i> fcipler, og fom han ofte malebe i bereé Staruces telfe, i be iebliffe naar be toge 21'fffeb fra hank Skal oc myn Portrait hewen, fagbe benne SKejier/ og bet»arebe ei tange førenb han ooerrafte fjant famme. Uagtet bet ei har UbførelfenS SSe^ageligs heb, maae man bog jiubfe ooer (Sffeften af bet hele. ^>»ilfe fiffre og beftemfe fpgge= og - partier, ijfié brijiige $Paaf«tning og Anbringelfe

24 14 fclof fom bet ftjneé»eb et ^enfelfiøb, vøbet Siles fierfjaanben, ber forfiob at»alge be feber, Ijoot fjait ei gif eil af Stegningen, men»ar fiffer pai SSirfningen. Seg J>ar allerebe berørt, f)»or fa# lig bet er, af»ike efterabe cn faaban QRef^øbe, fa et faabant sporfrait taber ftg neppe engang copiere. Sftaneeren er fim eienbommelig for ben leficr, ber faalebes forfiaaer at føre 9)enfelcrti Af ben renring, 3)orfraittet f)ar i ben f)øire øreflip, fjar SRefimn ligefom»ilbet labe os jlutt«, at bet fiob i l;an agt, at funbe ubføre etifyvet Sing ti( bet pberfie, ^»orpaa Ijan tyer tyar»ilbet mebbele en lille >rø»e. Det giælber fillige om beffe?>ortraitå mefaniffe 9Kalerie=5)cettyobe, f)»ab jeg atlerebe unber bet førfie 9lo. tyar anført, at bet er en»anffelig og fjcifl farlig tiil at effer«abe, og»il jeg ifær tilraabe ben unge begpnbenbe SRaler; at tage fig»el i 2$are, naar l>an»il ar* beibe i benne affefffulbe SÉaneer, og Rettere bie beti meb, inbtil l)an meb: mere øvet og fafl >aanb f&rt føre 3)enfelen, et fiffer paa bens Sfcrfningrr, øg forfiaaer, attyolbe ben: rette SRibbcloei imellem bet alt føt brifiige og alt for ængfilige, famt f>at faaef folib Sunbffab om rabafionen i 23elpånin<j og tygge, og er»is paa ben f)unft, f)»or tyané ^øiefie 2t)é f?al anbring^ 03 gaa«nb fra, for at

25 15 ^ rele»ere 33ir?mngen af bet i)de. JRembranb»as et Original = enie, f)an lja»6e en talrig fole og mange Særlinge, bet forfiaaer ftg, at nogle af biffe gif albeleé inb i f)ané 9)? arte er, bragte bet og* faa meget»ibt, men be opnaaebe tyam ei, Ijan fiaaes berfor enbttu ifoleret, fom en flor SRefier af en egen SRaneer og tul, alene, og til et 25e»iiS paa I)»or fior Sriginalifi f)an»ar, og )»or»anffeligt bet falber, at arbeibe ftg frem i biffe SpSbunfel* 1)eber, fom beéuben ei'brillere»eb jlarpe og ficerf fpraglebe partier i førfie iehlif, naar en Sil«jfuer træber frem for et af Ijané tpffer, er at fyané fdtancer i»ore age, f)»or man meget tyou ber af at befiiffe meb blænbenbe ^ar»er, fyar faa fiaa, ja nceflen ingen Efterlignere. 2)eri 8$ei ber fører til bette Sftaal er maajfee for langfom, fau ber i 23egpnbelfen ei i inene, og giør i enfelte 2)ele, førenb alt er færbigf, og concentrerer ftg; liben SSirfrnttgog feal nogenftnbe igjen en SRe«jier af nogen Setpbenf)eb og fior Stang i benne 5Ra* neer fomme frem, ba ubgaaer l;an»ifl ei fra noget* af Suropaé Slegne^'fabemier, men»il fremfiaa»eb egen Særbørn, Siatucbrift og Srfaren^eb, a»s let og pleiet i 9fatuten enfomme fiøb, bet? f>ar gaaet fin egen 35ane, arbeibet ftg felo frem,,»eb egne kræfter, faae fun en til Staturen, og

26 16»ar cn gienbe af altflagé Efterabede. Original* (geniet l)ar fin egen <Spf>ære, bet gienttem»anbrer, fc.et fan»el unbertiben i fmaa ing labe ftg lebe, men ben )o»ebbane bet {fat beffrioe, laber bet ftg «i fortvange fra, og bet»ilbe»ære befynberligt, om 9K efteren / ber opbrog Særlinge i Sunfien, funbe tidige lære bcm, at»orbe Original ; enier i bereå ag. ^ 8. JA- ' ' t øclffab af ncc>cr(an >(fe ftoie af Den!a\>cre ^lafltc, comoctfcrc, fptlle, rtrøe $oball, cftcrat ^atoe gjort et SDRaaltiD, f>maf ad«itilliøt endmi flaaec paaisordet. ^aa gatreb, t)., 27^ SJ. 6. ;z.. 0 SSeb et aflangt 93orb Ijat et eljfab af SRanbéperfoner og fruentimmer affpiji, bef betl tilbagertiuebe >ug paa tiu?ienbegi»er. 9Kan feer berpaa et ouanbj? SruS nwb SSinlaag, en ^al» afjlaaren Ojt paa et gab, et l>al»jfaaref S?røb, famt af famme,' $»or oé en $ni», SKibt for Sorbet ftbber en SRanb og Sone i en i»rig amtale, SKanben meb en frjlbt Stømer i fjøire aanb, fom f)an ^olbec itneuem tommel* og pegefingeren, og fnart er t S3egreb meb af briffe af. SSeb ben afbæffebe (Snbe af S3ovbet fibber en gammel SKanb og one

27 *1 itø fptller Sort, itirtt Søtten fpnes <*t ^abc fabt trf 2tgtpaagi»enf)eb paa pillet / formebelft at 4>ufeté enten )fttf«? eller pige# ber er i 25egre& tneb at gaae lib meb en tom Sinfanbe, fom lf)un fjolber i fyøite $aant>, tilbagé^olbes paa en flagå fiærlig 9J?aabe, af en temmelig bejficenfet Sftanb, bet lægger f>ané f)øire ^>aanb paa Ijenbeé tyøtré fulbet, og f)an»»enftre ^)aanb paa fjenbeé»en* Øre ^>offe, ^»ilfeh fibfte fjun ^ar grebet ortt $aanblebet, for at bli»e lø3. 3:»enbe anbre ftbs benbe petfoner beeltage ogfaa eri, ^eoraf ben førrejfé, ber l>av en fulb Sianbfel paa Slaggen/ og f)»i5 Spat er falben bag o»er paa ul»et, for* meter Uroeligf>eben enbnu meer,»eb at giøre ei aa ben»cergeløfe Pige, fom brafgeø i forftatbef fremab af et libef Pigebarn. 35en forffpillenbe SWanb»eb beh anben Sorbenbe/ ubefymret om alt bette, et forftcebelig o»er IjanS SRebfpiHerinbeS ltagtpaagi»entyeb i fortet, ^»an peger meb f)øire pegefinger paa ftané UbfptI, bet tigger paa Sorbet, fom er Stuber Gré, og fpnes»ranfen at ftge: "Stu faa fiif bog, eher faff ^naufi til." Uben om bette elffab flaae f»enbe anbre røgenbe og briffeiibe SJfanbépetfoner/eit albrcnbe Sonbe fcenbet fin pibe»eb en løb fra Jotjlenen, en gammel Sone i Saggrunben luf* $

28 18 ler et fab/ ligefom 09 en a$iben opffri»er noget paa et paa StødenfoængenbeSjfræ/. Paa itø pet jtaaer en brun teenfrufle meb Sinlaag, 0 3 et libet teenfar meb nogle (Sløber.ubi. ^»ufets $unb og at fortære f)»er»eb fin ibe Tlffalbet af bette SKaaltib. 23ag i SSærelfet bænger et $iøbanfer meb iøb, og et Åobberjtyffe er fli«pet paa SSæggen.,s-> etfe tpffe er i mange 4?enfeenber»el»ærb at lægge SKærfe til. f oruben ben talrige $ompofition af faamange figurer, fom exe frem? jlilte i en banblenbe inbbprbeé correéponberenbe <Samq»em, fortjener ifær ben tyébunfle tiit,»ori bet t)eh inbfalbenbe StyS befianbig er bolbt, ftøte at iagttages. 5Beb en jlebfe i benne f tøb«perfpefti»ij inbabgaaenbe rabatten* fremvist»eb Sinter og SRellemtinter, fpgger og $al»s ftygger, er benne Ubbuling inbab i Størelfet faa naturlig frem»irfet. SJel fojier benne frenu gangémaabe ft'n SOJejier meget Tfrbeibe og Umage, ^»ilfen ei falber ben ilf!uer jlrar i linene, fom laber ftg fjenri»e af et»eb fiærfe Souleurer afftif? fenbe faroefpil, men b<*n ertanger berimob ben fulbfomnejle P.aafliønnelfe og fif tilbørlige 3i* falb, af ben ber føger og ftnber Gaturen fremfiilt i bené fulbfomnejie anbfjeb.,

29 19 )t)0 ber er bette tpffes lefler er enbtiu ei faa ganjfe afgjort# S (Salteriets ælbre.kata* log er Gaépar Graper tiljfre»et famme. 9ften-af bet ei er af fyarn, betyø»es meget faa >rb tit at malebe ncejlen atbrig faa fmaae tajfeløs tt)?fer, fyan ga» ftg ei af'ubett meb flove 2Clferta»ter, f>»ori f)ané Gompofitioner»are af ben Redige ^ijiorie, bet er beéuben ei i tyans SRaneer. enere ar man troet, at bet»ar af ggibiué»an Silburg, f)»ori abffillige t)ar»ceret o»ereenéjlemmenbe. tfnbre f>a»e enbog meb tne«gen anbfpntigtyeb tiljfreuet bet»att. >arp, paa runb af benne Sompofitioné Signet i tpfieet meb nogle jtobberjlpker, fom exe jlufne efter»an.f>arp, og a»e meget tilfælles meb at forejiille be laoere Jilafferé fjuélige amq»em i Øieberlanbene paa, efter ané 9Kaabe. S5i f>a»e beéuben ei an«bre Oliemalerier f)er i I'iøbenl)a»n, faa»ibt mig befienbt er, af»an $arp, J>»ort»eb bet»ilbe enb mere bli»e let at for»iffe ftg om anb^eben,»eb 2ofatfar»erneå og anbre fmaae SSingS SagtfageU fer, famt ammen^olbelfe meb bette. et»ære hu fom bet»il, er bet og forbli»er bet attetiber et meget frnuft tpffe X

30 20 9. i/5; $ore tt!ling af et nedevlandjf Steffen 0.5 endeef J?ieffen» KeDj?aber, af 5Da»iD enicr$ Den SSlDre. Paa Scetrcb, 283. &, S bet Snbre af et rummeligt Sonbe*SCiøf; feit er pigen i ^cerbe meb at ffurc Stebffabern?, ttnber bette 2Crbeibe farefferer 4?uébonben l>enbe. gra en fioftéluge feer SKabmoberen benne cene meb UtilfrebSfjeb /»el meb bijire Stfiner, men bog roeligen, uben at Sttanben og Pigen bli»e bette»aer. at gi»é Pigen et ityå. SRanben fpibfer jujl fin SWunb, for Grt cljfab af SKanbS* ^erfoner fee længer inb i Saggrunben, af for* Ipjie ftg»eb SEctrningfpil/ ubefpmreoe om, ^>»ab ber forreji paa Scenen foregaaer. )etfe lagå ^orejlillinger og ifoer $iøf«fener ^>ar ofte befficeftiget enieré Penfel. aa*»cl ^ollcenbernc, fom Steberlaenberne fanbt megeti 23ef>ag i at fee bijfe forejlilte, og ben la»ere blaffe blanbt benne ffolfefxcegt le»ebe og olbt til bet mefie af ftn ib i bent/ og ben uben fillerum meb famme i et»ærenbe iele eller SSefitbule/ ttyi tuen og (Siæjiefammere fiobe l>oé be mere fo?s muenbe ftebfe rene og paa tabé for gremmebe cg Steifenbe. 2)et er nu ofte fif/ at &il fuere

31 21 fræffe paa fulbrene»eb et S3e* ffuelfe, og jo fanbere bef et, beflage, at Sftes fteren l;ar forøbet fit fjerlige Salent og fin fors unbringå»arbige glib pa fa ienfianbe* SKen er SØZalerfunfien Siaturenå troe peil, maae alle muelige forefommenbe Sling gjøres be«ffuelige»eb famme/ ^»orfor ba ei biffc? Silmeb fan man»ære temmelig»i$ paa, at faa nu om«fiunber foretage fig at male faabanne tpffer/ ba be nof inbfee, f>t>oc»anffeligt bette gag er r og at ber»il en fior Goloriji til, at fremjiille enf)»et Sing af et faa forffiettigt lags faa ooereene* fiemmenbe meb Staturen. ^>»or ofte fjar be inb«lagte qoabrerte perlemors $ni»{fafter i be $eem og SKignoné tpffer op»aft min l;øiefie 33cuni bring/ og biffe»are bog fmaae Sifager og 33aga= teuer paa be grugfs eller tilleben^tpffer/ ^>»or= paa be øbffe f>a»be forefiilt faa mange anbre at ger/ og l)a»e an»enbt faa megen ib og glib. S bet d)urft>rfielige eéftjfe SJialergalerie ec et tpffe ber f>ar megen 2igf;eb meb bette. S en= felte fmaa Sing»arierer bet/ men év i $o»eb? Gompofitionen benne fulbfommen tiig/ og efter erljarb «g>oeté Satalog at bømme, forefommer ber ofte tpffer af benne SRefiet/»ori. >o»eb- Sbeen er ben famme. $Paa Jqv.»an 3»ietené 3Ctifc

32 22 tion i #aag beit i2fe Xprit 1731 folgtes unber 9to. 90 et meb følgenbe 23e{fri»elfe: Een Keuke daar de Man de Meyd soent, terwyl de Vrouw het siet uyt bet Vensrer, door David Teniers, 09 tiet falber ei»anjfeligt at antreffe faabanne flere, Sujettet ep ofte repeteret IQ. l'u. n gammel $oneé ^pftbtllefce, af Svembranbt. ^)aa cmeb, 29^ SL &», b. gormobentlig er bette et 3>ortrait af en i fin $ib t il&cerenbe ftone, fyvi$ Ståen n«ei mere mbeé* et er anffaffet fjer til aleriet paa ben berømte (5ot)pelé tfuftion i $arté for mere enb 50 $at fiben, SKan ^ar i en celbre datalog o»er aleriet tilfienbt bet 2Crnolbué elber, men bet l)ar 23e»i«fer paa, at bet ei er af benne Stembranbté >ifci«pel, men af SWefteien fel». et er fremftilf og malet i ben l>am egne?>ortrait=<sttil, og f>ar uben &»i»l»æret en troe féopie af Staturen. Set l)ar (ibt noget, men fremoifer enbnu gobe partier > é - vende Sc,.»&j?aber af SDtm&ettyouf. obbema t ^aa Srcee, 24. fc., 33 S.. 6. e forefrille begge fo», tyvié tat beojute JEerrain afgi&er tyffe og bunfle fygger.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere