INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011"

Transkript

1 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 5 Indkøbspolitikkens indhold 5 Strukturering og koordinering af indkøb 6 Anvendelse af samhandelsaftaler 6 Udbud 6 Engangskøb 6 Lagerpolitik 6 Leverandørpolitik 7 Leverings- og betalingsbetingelser 7 Følgeseddel 7 Fakturering 7 Betaling 8 Målsætning for uddannelse af personale i henhold til indkøb 8 Målsætning for effektivt indkøb 8 2

3 Uddannelsescenter Holstebro i tal Når man omtaler indkøb, samt det at have en central indkøbsfunktion er skolens størrelse en ret væsentlig faktor, så derfor lidt faktuelle oplysninger om skolen. Uddannelsescenter Holstebro må betegnes som en erhvervsskole af mellemstørrelse, hvis man sammenligner med andre erhvervsskoler landet over. Skolen har omkring årselever. Der er 400 fastansatte medarbejdere på institutionen, hvoraf der er 50 medarbejdere, der i dagligdagen på den ene eller anden måde beskæftiger sig med indkøb. De decentrale indkøbere værende sig alt fra afdelingsledere, værkstedsassistenter til administrativt og pædagogisk personale. Skolen omsætter for ca. 250 millioner om året, hvoraf ca. 75 millioner forbruges på direkte indkøb. 3

4 Uddannelsescenter Holstebro indkøbspolitik Uddannelsescenter Holstebro har besluttet sig for at oprette en central indkøbsfunktion samt at indgå i indkøbsfællesskabet IFIRS. Formålet med etablering af en central indkøbsfunktion er at få organiseret, struktureret samt samlet indkøbsaftalerne, således at Uddannelsescenter Holstebro køber ind på de mest optimale betingelser. Hensigten med indgåelse i indkøbsfællesskabet IFIRS er at få afviklet væsentligt flere udbud med større volumen end Uddannelsescenter Holstebro selv repræsenterer og dermed opnå besparelser. Medlemskabet vil samtidig give Uddannelsescenter Holstebro en erfaringsudveksling og sparring på såvel indkøbsdelen samt på den lovgivningsmæssige del. Indkøbspolitikken skal sikre at Uddannelsescenter Holstebro køber varer og tjenesteydelser på de mest optimale betingelser med hensyntagen til, at vi foretrækker at samarbejde med leverandører med en ansvarlig miljø- og socialstyring. Yderligere skal indkøbspolitikken sikre overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet. Områder der skal konkurrenceudsættes vil ske via IFIRS eller egen indkøbsfunktion. De budgetansvarlige hos Uddannelsescenter Holstebro kan indgå aftaler med leverandørerne sammen med skolens centrale indkøbsfunktion, enten gennem vores indkøbsfællesskab IFIRS eller ved udarbejdelse af egne aftaler. Uddannelsescenter Holstebro skal betragtes som én kunde, og vi ønsker at arbejde med leverandørerne på en kompetent og proaktiv måde, for på den måde at etablere strategiske, langvarige og tætte samarbejder med leverandørerne. Alle samhandels- og rammeaftaler skal underskrives af institutionens direktør eller økonomidirektør. Som følge af ovennævnte ændringer, samt denne indkøbspolitik forventer Uddannelsescenter Holstebro at opnå besparelser. Institutionen forventer ikke alene at realisere besparelserne gennem lavere priser, men forhold som minimering af kreditorer, standardisering af sortiment, optimering af indkøbsprocesserne, ens pris for alle afdelinger, samt fokus på indkøbsområdet og central styring, er alle parametre der sammen med, at flere områder konkurrenceudsættes skal give besparelser. Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik er udarbejdet i oktober 2011 Svend Ørgaard Direktør 4

5 Indkøbspolitikkens formål og mål Det overordnede formål med Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik er, at skabe det bedste fundament for at institutionen kan købe alle varer og tjenesteydelser på de mest optimale betingelser, og til de bedste økonomiske og konkurrencedygtige priser. Hensigten med institutionens indkøbspolitik er, at fastlægge en række retningslinjer for hvorledes medarbejdere og leverandører skal agere, når de skal indkøbe eller levere varer. Med central styring af institutionens indkøb vil skolen fremstå som én stor kunde, og på den måde skal der opnås indkøbsmæssige og administrative fordele samt på sigt reduceres i antallet af leverandører. Det er Uddannelsescenter Holstebros hensigt at indkøb gøres så elektronisk som muligt, hvilket er lige fra bestilling af varerne til modtagelse samt betaling af fakturaer. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning: Indkøbspolitikken vedrører alle Uddannelsescenter Holstebros indkøb. Alle udbud koordineres af institutionens centrale indkøbsfunktion sammen med den budgetansvarlige for området. Alle samhandelsaftaler med leverandører indgås og opbevares af den centrale indkøbsfunktion samt underskrives af direktør eller økonomidirektør. Indkøbsdisponering foretages decentralt af institutionens disponeringsberettigede medarbejdere og samtlige indkøb skal ske efter godkendelse af en budgetansvarlig. Indkøbspolitikkens indhold Hensigten med institutionens indkøbspolitik, er at indgå aftaler med leverandører der opfylder følgende betingelser: Yder bedst mulige priser. Yder bedst mulige kvantumsrabatter ved samling af indkøb. Yder bedst mulige leveringsbetingelser herunder leveringssikkerhed. Tilbyde at indgå tæt, strategisk, proaktivt samarbejde, og dermed opnå den optimale service. Tilbyder bedst mulige betalingsbetingelser. Har en ansvarlig miljø- og socialstyring. Skal så vidt muligt kunne levere efter princippet just in time, så institutionens lageromkostninger bliver så minimale som muligt. 5

6 Strukturering og koordinering af indkøb Alle indkøb skal foretages i henhold til den indgåede aftale på det givne område. Hvis en af institutionens disponeringsberettigede eller andre medarbejdere modtager et tilbud på en vare eller et vareområde, som er mere fordelagtigt end institutionens samhandelsaftale, berettiger det ikke til at købe uden om de indgåede aftaler. Det er hensigten at institutionens indkøb skal gøres mere elektronisk og såfremt en aftale bygger på elektronisk bestilling, skal dette benyttes. Anvendelse af samhandelsaftaler Alle indkøb skal ske på baggrund af en samhandelsaftale eller en anden aftale mellem en af skolens budgetansvarlige og leverandøren. Aftaleperioden afhænger af varetype, projektlængde samt de økonomiske betingelser. Såfremt en budgetansvarlig kan se fordele, såvel økonomiske som administrative i etablering af en fællesaftale på flere områder, tages kontakt til institutionens centrale indkøbsfunktion som sammen med den budgetansvarlige ser på mulighederne. Den centrale indkøbsfunktion kan, hvor denne finder det hensigtsmæssigt, indgå aftale på et givent område, dog altid i samarbejde med en eller flere af skolens budgetansvarlige. Udbud Uddannelsescenter Holstebro vil løbende tilmelde sig alle de udbud IFIRS afholder, såfremt de er relevante for institutionen. Derudover vil Uddannelsescenter Holstebro om nødvendigt selv gennemføre udbud, med henblik på konstant at tilsikre de korrekte priser og leveringsbetingelser. Det vil oftest ske med juridisk bistand fra IFIRS. Engangskøb Ved engangskøb anvendes samme regler, som gør sig gældende ved samhandelsaftaler. Engangskøb er ofte større anskaffelser, hvor genanskaffelse indenfor kort tid vil være meget atypisk og derfor vil en aftale der bygger på løbende indkøb være uden effekt. Lagerpolitik Uddannelsescenter Holstebro ønsker så vidt muligt, at have så korte lagerbindinger som muligt, da dette er forbundet med store omkostninger. Ved indgåelse af aftaler skal lagerføringen forsøges placeret hos leverandøren i form af just in time aftaler. 6

7 Etablering af varelager på Uddannelsescenter Holstebro kan alene ske på områder, hvor det af praktiske og økonomiske grunde er hensigtsmæssigt. Etablering af et varelager kan kun ske efter forudgående accept fra den pågældende områdechef. Leverandørpolitik Enhver leverandør eller potentiel leverandør til Uddannelsescenter Holstebro skal behandles med baggrund i lighed og saglighed, hvilket vil sige at alle leverandører mødes med ensartede krav. Gensidig fortrolighed og proaktivitet skal være nogle af nøgleordene for det strategiske samarbejde, hvor målet er at samarbejde om optimale løsninger for begge parter. Leverings og betalingsbetingelser Leveringsbetingelserne skal være frit leveret (CIF) til en af institutionens adresser i henhold til ordren. Leveringen må kun finde sted til den på ordren angivne leveringsadresse og leverandøren skal sikre sig en underskrift som kvittering for modtagelse fra den på ordren anførte person eller dennes stedfortræder. Risiko for tab og skade på en bestilt vare overgår først fra leverandøren til Uddannelsescenter Holstebro på leveringsstedet uanset leveringsbetingelserne i øvrigt. Følgeseddel Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel, hvorpå skal anføres de oplysninger, som er anført på ordren samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold, men uden angivelse af pris. Fakturering Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk og gebyrfrit, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. Fakturaer fremsendes elektronisk til hovedadressen på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: a. Køber i. EAN-nummer ii. Institutionsnavn iii. Evt. institutionsafdeling iv. Navn på indkøber/godkender 7

8 v. Kontooplysninger b. Leverandør i. Navn ii. CVR nr. c. Vare i. Varenummer ii. Varetekst iii. Beløb iv. Moms v. Antal incl. beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro er berettiget til at udskyde betalingen, hvis fakturaer ikke modtages elektronisk eller såfremt ovenstående oplysninger er mangelfulde. Betaling Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Målsætning for uddannelse af personale i henhold til indkøb Som led i effektivt indkøb og opnåelse af optimeringer og besparelser, vil Uddannelsescenter Holstebro løbende sørge for den nødvendige uddannelse til medarbejdere, der arbejder med indkøbsområdet. Målsætning for effektivt indkøb Uddannelsescenter Holstebros målsætning med effektivt indkøb er, at optimere institutionens indkøb og dermed reducere de omkostninger der er i forbindelse med indkøb, både direkte og indirekte. 8

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere