Beskæftigelsesindsats og en hel del mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesindsats og en hel del mere"

Transkript

1 19. socialretlige konference september 2015 som sædvanlig på HOTEL NYBORG STRAND Beskæftigelsesindsats og en hel del mere Dette års konference fortsætter debatten fra sidste års konference om beskæftigelsesindsatsreformen på baggrund af de yderligere lovændringer, der er vedtaget. Men kommer tillige rundt om en række andre relevante problemer på forsørgelsesområdet og lovgivningen i øvrigt. Førstedagen begynder med 2 oplæg, der dels ser på, om den kommunale ledelse er rettet indad mod sin egen organisation eller udad mod borgeren og dels ser på problemerne med digitaliseringen af lovgivning. Derefter kommer som oplæg til konferencens paneldebat om beskæftigelsesindsatsreformen et oplæg om rehabiliteringsteams betydning for helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Med hensyn til beskæftigelsesindsatsreformen er der siden sidste års konference sket meget på området: Reform af hele indsatsen, fælles intensiveret kontaktfortløb, uddannelsesløft, styrket rådighed, målretning af virksomhedsrettede tilbud, joblog, sanktioner og jobrettet uddannelse samt nye love om organisering og understøttelse af reformen og om kontantydelse. Alt dette belyses gennem oplæg fra centralt placerede aktører og praktikere. På konferencens andendag er der bidrag fra Ankestyrelsen om de seneste praksisundersøgelser og principafgørelser. Derefter diskuteres de retlige udfordringer ved fleksjob, førtidspension og sygedagpenge. Konferencen afsluttes med oplæg fra advokaterne Søren Kjær Jensen & Nikolaj Nielsen om deres erfaringer med sager om erstatning for mangelfuld sagsbehandling i det offentlige. Som konferencemateriale forventes udsendt forlagets lovhæfte om beskæftigelsesindsats. Ændringer i programmet kan følges på forlagets hjemmeside, hvor der også løbende lægges materiale ind til belysning af de forskellige oplæg. FORLAGET JURAINFORMATION Vesterbrogade 10, København V. Tlf Fax

2 PROGRAM ORDSTYRER: Journalist KNUD VILBY, tdl. formand for Socialpolitisk Forening ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER Kommunal ledelse Beskæftigelsesindsatsreform Digitalisering Rehabilitering Indtil Ankomst kaffe/te med grovbolle/rundstykke Velkomst Forlægger ERIK VØLUND MORTENSEN, FORLAGET JURAINFORMATION Fører kommunal ledelse til velfærd? Sociolog og selvstændig konsulent IDA HOECK Ida Hoeck er sammen med politolog Anne Jøker forfatter til bogen "Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse" (2015). Har lederne tilstrækkelig fokus på at gøre en positiv forskel for borgerne? Eller er lederne optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke vilkår, evner og viljer til velfærdsledelse er der tale om? De kommunale ledere skal levere både kvalitet og effektivitet og kunne dokumentere resultaterne. Den kommunale sektor skal levere mere for mindre, og samtidig skal både ledere og medarbejdere trives. Oplægget giver et aktuelt og validt billede af, hvad der præger det kommunale ledelsesrum baseret på en undersøgelse blandt flere end 300 kommunale ledere Frokost Digitalisering af regler Fagspecialist PETER WIGO DYRBYE, Schultz Information Love og regler omsættes som aldrig før til digitale sagsbehandlingssystemer - regler omsættes til processer og funktionalitet - og sagsbehandlerne er som aldrig før henvist til dette univers af IT-redskaber, når de skal sagsbehandle og træffe afgørelser overfor borgerne. Vi tager et kig ind i værkstedet: hvordan omsættes reglerne, hvad betyder det, og hvordan påvirkes lovgivningsprocessen og retssikkerheden af den omsiggribende digitalisering? Rehabiliteringsteam og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats Socialrådgiver, ph.d.studerende Tanja Dall, Aalborg Universitet og Professionshøjskolen Metropol Rehabiliteringsteam blev introduceret med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, og brugen af dem er sidenhen blevet udvidet med sygedagpengereformen i 2014 og foreslås konsolideret i Koch-udvalgets seneste rapport fra marts Med afsæt i et forskningsprojekt ved Professionshøjskolen Metropol og Aalborg Universitet, vil oplægget se nærmere på teamenes vurderinger, og hvordan formålet om at sikre tværfaglig koordinering og helhedsorientering tager form i praksis. Hvad er helhedsorientering i denne kontekst? Og hvilke perspektiver giver det for det sociale arbejde i beskæftigelsesindsatsen? Pause Kaffe/te med tilbehør Beskæftigelsesindsatsreformen Beskæftigelsesområdet er traditionelt et fagområde, som er genstand for stor politisk opmærksomhed og turbulens. Såvel nye som gamle udfordringer med at få den del af befolkningen, som er i den arbejdsduelige alder, til at arbejde mest muligt, søges løst med en regn af mere eller mindre gennemtænkte lovændringer. Og det går stærkt. Det er en kæmpe udfordring for den praktiske opgaveløsning, som har mere end svært ved at følge med det opskruede tempo. Ikke mindst truer det retssikkerheden, som lider under, at det er svært for alle at bevare overblikket over, hvad der gælder. Paneldebatten vil vurdere disse problemer ud fra såvel en praktisk administrerbar som en politisk/juridisk synsvinkel og herigennem lægge op til den efterfølgende plenumdebat.

3 Beskæftigelseschef VIBEKE JENSEN, Århus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning og Medlem af Carsten Koch-udvalget Kontorchef KRISTJAN GUNDSØ JENSEN, Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen Chefkonsulent BETTINA POST, Professionshøjskolen Metropol Konsulent METTE LAURBERG JENSEN, Dansk Socialrådgiverforening Socialretlig festmiddag og socialt samvær Konferencens mulighed for at vise sig fra sin pæneste side. TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER Nyt fra Ankestyrelsen Fleksjob/førtidspension/sygedagpenge Erstatning for sagsbehandlingsfejl Indtil 8.30 Morgenmad og udtjekning Nyt fra Ankestyrelsen Kontorchef PERNILLE FEJFER & kontorchef LONE BIRGITTE CHRISTENSEN Ankestyrelsens Beskæftigelsesafdeling Oplægget vil orientere om resultater fra praksisundersøgelser om førtidspension, visitation af unge og sanktioner samt orientere om Ankestyrelsens seneste principielle afgørelser om bl.a. førtidspension og sanktioner Retlige udfordringer i fleksjob- og førtidspensionsreformen og sygedagpengereformen Lektor JOHN KLAUSEN, Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Oplægget behandler de retlige grænser for berettigelse til fleksjob og førtidspension efter den seneste reform samt mulighederne for forlængelse af sygedagpengeperioden og overgangen til jobafklaringsforløb efter sygedagpengereformen Pause Kaffe/te med tilbehør Kommunernes erstatningsansvar for mangelfuld sagsbehandling Advokat Søren Kjær Jensen & Advokat Nikolaj Nielsen, Elmer & Partnere Den kommunale indsats for at afklare og afdække den enkeltes borgers arbejdsevne har længe været væsentlig. I den optimale situation fører det til tilbagevenden til arbejdsmarkedet i en eller anden form; eller tidlig afklaring af, at pågældende ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ofte er konsekvensen af mangelfuld opfølgning og/eller iværksættelse af relevante afklaringsmæssige tiltag, at borgeren bliver mødt med et afslag på fleksjob, førtidspension eller sygedagpengeforlængelse. Mangelfuld sagsbehandling fører derfor ofte til, at borgeren ender i et forsørgelsesmæssigt tomrum eller henvises til kontanthjælp i længere perioder, uanset at vedkommende ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Oplægget vil fokusere på de retlige betingelser for, at kommuner kan ifalde erstatningsansvar for tilsidesættelse af borgerens sociale rettigheder, herunder kravet om at få afklaret arbejdsevnen. Oplægget vil være baseret på de praktiske erfaringer med at føre disse sager, som begge oplægsholdere har ført ved domstolene Afslutning Erik Vølund Mortensen Let frokost, som eventuelt kan medtages på hjemrejsen Der kan ske ændringer i programmet. De anførte tidspunkter er vejledende og kan ændres på baggrund af det faktiske forløb.

4 Praktiske oplysninger Deltagelse koster kr. Ved tilmelding inden 1. juli dog kun kr. Og for deltagere i 2014, der tilmelder sig inden 1. juli, er prisen kun kr. Favørprisen gælder antallet af deltagere fra arbejdsstedet og ikke den enkelte deltager. Det bedes i så fald anført, hvem deltageren sidste år var. Beløbet dækker deltagelse i konferencen, konferencemateriale, indkvartering i enkeltværelse samt de anførte måltider med drikkevarer, dvs. alle udgifter. Deltagerantallet er begrænset til 200. Tilmeldinger ekspederes i den rækkefølge, de indkommer. Brug vedlagte tilmeldingsblanket eller hjemmesiden Vi ser meget gerne, at du gør personer i dit netværk bekendt med konferencen. FORLAGET JURAINFORMATION Vesterbrogade 10, København V. Tlf Fax

5 TILMELDING Socialretlig konference september 2015 på Hotel Nyborg Strand (Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER) Navn: Stilling:... Anden deltager sidste år :... Arbejdssted:... Afdeling:... Arbejdsadresse:... Postnr. og by:... (af hensyn til ordrebekræftelse):... Telefon arbejde: EAN-nr. (elektronisk faktura):... Jeres evt. ordrenr:... Personref:... Tilmelding kan ske via Andet Socialretlig konference eller pr. mail til eller ved at sende slippen til: Forlaget Jurainformation Vesterbrogade 10, København V.

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede Notat Dato 17. december 2013 MEB Side 1 af 8 Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejdet med Mandag Morgen

Læs mere