BIG DATA - BEYOND THE HYPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIG DATA - BEYOND THE HYPE"

Transkript

1 BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013

2 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende mængde smartphones, tablets og sociale netværk og flere og flere digitale forretningsprocesser betyder, at vi alle bidrager til den enorme mængde data, som disse aktiviteter genererer. 5 En business case for Big Data 6 Vanskeligheden ved en strategisk tilgang 7 Big Data en strategisk mulighed 8 Hvor udfordring møder mulighed 11 Forventet udbytte 12 En voksende prioritet 13 Regionale forskelle i Europa Helt grundlæggende beskriver Big Data udfordringen i at få bedre indsigt baseret på de oplysninger, der flyder ind, ud og igennem virksomheder og andre netværk. I teorien kunne denne viden indeholde nøglen til et uanet antal af forbedringer, såsom mindre medarbejderudskiftning, øget salg eller effektivisering. Selvom der er gjort meget ud af Big Datas kommercielle potentiale, er der meget få konkrete eksempler på gennemførte projekter uden for den videnskabelige verden. At få noget ud af Big Data kræver den rette håndtering af en lang række variable faktorer. På den ene side har vi den kulturelle udfordring, det er at operere på tværs af en lang række forskellige funktioner, f.eks. salg, kundeservice og økonomi, for at skabe et komplet billede af indbyrdes forbundne aktiviteter. På den anden side er der den teknologiske udfordring i at kombinere hardware, software og netværk for at skabe en platform, der kan håndtere store datasæt. Hvis vi ser på det ud fra et rent teknologisk synspunkt, kræver denne udfordring en strategisk vision understøttet af en langsigtet plan. Historien viser imidlertid, at trods it-afdelingernes ønske om en mere strategisk tilgang, er de drevet af et kortsigtet reaktivt pres fra virksomhedernes side. Hos Interxion ønskede vi at få indsigt i, hvordan virksomhederne p.t. håndterer Big Data, hvis de gør det overhovedet. I vores rapport Big Data Beyond the Hype undersøger vi nogle af følgende temaer, som er fremkommet via interviews af 750 europæiske beslutningstagere inden for it (foretaget af Vanson Bourne) i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Holland, Spanien, Belgien, Danmark, Sverige, Østrig og Irland: Virksomhedernes ønske og evne til at gøre Big Data til et aktiv It-afdelingernes evne til på længere sigt at gøre Big Data til en succes Restriktioner med hensyn til it s mulighed for at levere Big Data programmer Validiteten af denne business case og forventede kommercielle fordele ved Big Data Undersøgelsen har afdækket nogle interessante perspektiver. Vi håber, at du får lige så meget ud af rapportens resultater og indsigt, som vi har. Med venlig hilsen Ian McVey DIRECTOR OF MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT, ENTERPRISE AND SYSTEMS INTEGRATOR SEGMENT 2 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 3

3 EN BUSINESS CASE FOR BIG DATA Big Data betyder i almindelig tale undersøgelse af enorme datasæt for at levere brugbar viden og en kommerciel fordel. Virksomheders datasæt indeholder et væld af oplysninger om emner såsom kundeadfærd og samspil, bevægelser i forsyningskæden og økonomiske transaktioner. I henhold til den underliggende forudsætning for Big Data skulle effektiv analyse af disse oplysninger blotlægge et væld af tendenser, mønstre og indsigt, som kan bruges til virksomhedens fordel. Til trods for mediernes og branchens megen omtale af Big Data har relativt få virksomheder imidlertid fundet en mulighed for at bruge det i deres egne aktiviteter. Kun en fjerdedel af virksomhederne har allerede undersøgt og udarbejdet en vellykket business case for Big Data. Ikke desto mindre overvejes anvendelsen i vidt omfang, idet 81 % af virksomhederne enten allerede har undersøgt Big Data eller planlægger at gøre det. 25 % af virksomhederne har undersøgt og udarbejdet en vellykket business case for Big Data. Anvendelsen af Big Data overvejes i vidt omfang, idet yderligere 56 % af virksomhederne har udarbejdet en business case eller planlægger at gøre det. Resultaterne tyder på, at vi stadig er i de tidlige faser af adoptionsprocessen for Big Data. Efterhånden som vi hører mere om vellykkede applikationer, vil virksomhederne imidlertid begynde at lære fra hinanden, og vi kan forvente at se, at mængden af Big Data programmer baseret på en robust kommerciel analyse virkelig begynder at stige. Hvilke tre applikationer i organisationen driver behovet for Big Data? CRM-systemer E-handel Finansielle transaktioner Virtuelle data Videnskabs- eller forskningsdata Internet tekst og dokumenter Weblogs Opkaldslog Sociale medier Sensor data Overvågning Lægejournaler Vi har ikke brug for Big Data i vores organisation 4 % 2 % 10 % 12 % 13 % 13 % 18 % 19 % 22 % 23 % 41 % 30 % 35 % 34 % 4 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 5

4 VANSKELIGHEDEN VED EN STRATEGISK TILGANG BIG DATA - EN STRATEGISK MULIGHED At udnytte de muligheder, som Big Data giver, medfører koordination af en række kulturelle, organisatoriske og teknologiske facetter. Og at samle og styre disse elementer for at støtte kommercielle mål kræver, at itafdelingerne kender de langsigtede forretningsplaner. Big Data Beyond the Hype afslører den kamp, it-afdelingerne står overfor for at opnå dette. En tredjedel af virksomhederne var enige i, at deres afdeling ikke har en proaktiv, langsigtet og strategisk tilgang. Der var imidlertid nogle væsentlige forskelle mellem landenes svar. Mens 51 % af de franske virksomheder og 43 % af de britiske erkender udfordringen, gjaldt dette kun for 15 % af de tyske respondenter. Hvad er din mening om følgende statement: Min organisation kæmper for at indtage en proaktivt og langsigtet strategisk tilgang? Dette svar var tæt fulgt af strammere budgetter (69 %) samt det faktum, at lige over halvdelen af it-afdelingerne (53 %) ikke har indsigt i virksomhedens langsigtede plan. Faktisk sagde en fjerdedel af respondenterne (24 %), at deres afdeling overhovedet ikke har nogen plan til at understøtte forretningsplanen. It-afdelingerne bruger i gennemsnit 37 % af deres tid på brandslukning men der er store forskelle fra land til land. En tredjedel af virksomhederne har svært ved at finde en proaktiv, langsigtet og strategisk tilgang til deres it Hovedårsagen til vanskeligheden ved et langsigtet perspektiv er, at de skal tage sig af kortsigtede behov (nævnt af 80 %). 24 % af it-afdelingerne har ingen plan til at understøtte forretningen. 38 % af it-cheferne refererer enten til deres CFO eller COO i stedet for til deres CEO eller bestyrelsen. Interessant nok har de virksomheder, hvor it-strategien er afstemt med forretningsplanen, i højere grad udforsket muligheder forbundet med Big Data. Mere end ni ud af ti virksomheder, hvor it-planen er afstemt med forretningsplanen, har allerede udarbejdet en business case for Big Data. Mindre end seks ud af ti virksomheder har undersøgt mulighederne for Big Data i de tilfælde, hvor it-strategien ikke er i overensstemmelse med forretningsplanen, enten fordi den ikke rækker så langt, eller fordi den er designet til at opfylde andre mål. Dette tal falder yderligere til 40 % i de virksomheder, hvor den langsigtede strategiplan ikke er videreformidlet til it-afdeling. I virksomheder, hvor it-strategien er afstemt med forretningsplanen, har mere end 9 ud af 10 allerede udarbejdet en business case for Big Data. I virksomheder, hvor den langsigtede forretningsplan ikke er formidlet til it-afdelingen, har kun 40 % udarbejdet en business case. Disse resultater viser tydeligt, at de fremsynede virksomheder, som inddrager deres it-afdelinger, er mere opmærksomme på de muligheder, der findes ved at anvende de nye teknologier. For disse virksomheder er det utrolig vigtigt for it-afdelingerne at tænke fremad og opbygge grundlaget for fremtidig anvendelse af Big Data, som kunne give virksomheden en konkurrencefordel. Hverken enig eller uenig Enig Uenig Meget uenig Meget enig 6 % 11 % 28 % 27 % 27 % Tidsnød, som de europæiske it-afdelinger står overfor, er en stor medvirkende faktor hertil. 99 % af respondenterne sagde, at de brugte noget af deres tid på brandslukning i stedet for at udføre proaktivt og strategisk vigtigt arbejde til gavn for virksomheden, og i gennemsnit blev 37 % af deres tid anvendt på denne måde. På denne baggrund kommer det ikke som nogen overraskelse, at det mest almindelige svar fra respondenterne var, at de altid skulle beskæftige sig med kortsigtede reaktive behov (80 %), når de blev spurgt, hvorfor det var svært at tænke langsigtet. For at få Big Data til at virke for en virksomhed er det nødvendigt, at it-afdelingerne og deres prioriteter afspejler virksomhedens kommercielle mål. Det er ikke overraskende, at det kun er lykkedes relativt få organisationer at udnytte Big Data, hvis it-afdelingerne ikke ved, hvad virksomheden forsøger at opnå på længere sigt. Her er det vigtigste, hvem it-chefen refererer til. Hvordan kan it-chefen have en strategisk vision uden at referere til virksomhedens CEO eller bestyrelsen? Virksomhederne skal tænke over, hvad de ønsker it-medarbejdere skal levere. Hvis alt, hvad de efterspørger, er vedligeholdelse og omkostningsbesparelser, kan de konkurrenter, som beder it-afdelingen om at levere en konkurrencefordel, få et stort forspring. 6 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 7

5 HVOR UDFORDRING MØDER MULIGHED Big Data anses både for at være en mulighed og en udfordring for virksomheden og itafdelingen, men det er de små virksomheder, som står over for den største udfordring. 79 % af virksomhederne med mellem 501 og 1000 medarbejdere siger, at deres it-afdelinger betragter Big Data som en udfordring sammenlignet med kun 55 % af virksomhederne med mere end medarbejdere. Hvilke udfordringer vil du møde ved at bygge en Big data løsning in-house? Større krav til IT afdelingen Virksomheden er ikke villig til at gøre de nødvendige investeringer Vi har ikke lagringskapaciteten Vi har ikke ekspertisen i organisationen og /eller det er for dyrt at ansætte personer med ekspertisen. Forældet teknologi Krav til løsninger om at kunne tilgås fra forskellige enheder/platforme Ikke relevant - vi har allerede bygget en Big Data løsning in-house Ingen 31 % 29 % 32 % 5 % 5 % 45 % 32 % 33 % Hvor bekymret er du for følgende områder i relation til Big Data? Kombinationsgitter kombinerer totalantal, der har valgt 4 og 5 - meget bekymret. Muligheder for at analysere data Langsigtet storage Hastighed for adgang, behandling og levering af information- netværk Hastigheden for adgang, behandling og levering af information- hardware Hastighed for adgang, behandling og levering af information- software 42 % 38 % 48 % 55 % 53 % I hvilken omfang bliver Big Data opfattet som en udfordring for din virksomheds forretning og IT? Min virksomheds forretning opfatter Big Data som En moderat udfordring En betydelig udfordring En mindre udfordring Det er ingen udfordring 8 % 23 % 40 % 29 % Når de blev spurgt om udfordringerne forbundet med opbygning af en Big Data løsning, svarede næsten halvdelen (45 %) af respondenterne, at det var andre mere akutte behov, der optog it-afdelingens tid, mens en tredjedel var tøvende med hensyn til at foretage de nødvendige investeringer (CAPEX) (33 %), manglede lagerkapacitet (32 %) eller manglede ekspertise internt (32 %). Med hensyn til den teknologi, der kræves for at levere Big Data løsninger, er det ingen overraskelse, at analyse (55 %) og lagerkapacitet (53 %) er de største bekymringer. Netværket ligger på en tredjeplads, og næsten halvdelen (48 %) af respondenterne indrømmer, at de er meget bekymrede, da det er forbundet med adgangshastighed, behandling og levering af information. Det giver mening, når man tænker på, at 58 % af virksomhederne forventer, at deres Big Data skal nå slutbrugerne inden for 100 millisekunder. De største udfordringer ved opbygning af en Big Data løsning er, at andre opgaver lægger beslag på it-afdelingernes tid (nævnt af 45 %), modvilje mod at foretage de nødvendige investeringer (CAPEX) (33 %), manglende lagerkapacitet (32 %) og manglende ekspertise internt (32 %). Analyse (55 %), lagerkapacitet (53 %) og manglende netværk (48 %) er de vigtigste teknologiske overvejelser i forbindelse med opbygning af en Big Data løsning. 58 % af virksomhederne forventer, at deres Big Data skal kunne nå slutbrugeren inden for 100 millisekunder. Det er ikke overraskende, at lagerkapacitet og analyse anses for afgørende for Big Data, men resultatet understreger også, at det underliggende netværk ikke bør overses. Hvis netværket ikke kan få adgang til, behandle og levere informationen med den nødvendige hastighed, så er det irrelevant, hvor gode de overliggende systemer er til at behandle data. Big Data løsninger kræver en blanding af tre funktioner: forretning, it og telekommunikation, som ofte står hver for sig uden indbyrdes samarbejde. 8 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 9

6 FORVENTET UDBYTTE Uanset de udfordringer, Big Data repræsenterer, kunne undersøgelsen også konstatere, at Big Data kunne levere en lang række forskellige fordele. Bedre beslutningstagning (57 %), større kundetilfredshed (54 %), mere krydssalg (47 %), nye produkter og serviceydelser på markedet hurtigere (46 %) og innovation (46 %) scorede alle mange point. Hvis penge og ressourcer ikke var en hindring, hvilke fordele tror du så strategisk og effektivt brug af Big Data kunne tilføre din organisation? Hvilke tre applikationer i organisationen driver behovet for Big Data? CRM-systemer E-handel Finansielle transaktioner Virtuelle data Videnskabs- eller forskningsdata Internet tekst og dokumenter Weblogs Opkaldslog Sociale medier Sensor data Overvågning Lægejournaler Vi har ikke brug for Big Data i vores organisation 4 % 2 % 10 % 12 % 13 % 13 % 18 % 19 % 22 % 23 % 41 % 30 % 35 % 34 % Bedre beslutningstagning på tværs af organisationen Øget kundetilfredshed Forbedring af salgstal igennem bedre tvær -og op salg Bringe nye produkter og services hurtigere på markedet Mere innovation Bedre organisations-mæssig overensstemmelse og ledelse Øge arbejdsstyrkens produktivitet 26 % 24 % 46 % 46 % 47 % 57 % Disse fordele var i nogen grad afspejlet i de applikationer, der driver behovet for Big Data hos respondenterne. Kundestyringssystemer (41 %), e-handel (35 %) og finansielle transaktioner (34 %) scorede højeste point. 54 % Det ser ud til, at respondenterne mener, at Big Data kan hjælpe dem med at blive bedre til, hvad det end er, der er bedst for deres virksomhed. Taget den generelle erkendelse af Big Datas potentiale i betragtning burde virksomhederne give deres it-medarbejdere mulighed for at fokusere på, hvordan de overvinder de udfordringer, som forhindrer dem i at realisere dem. Virksomhederne burde også overveje deres innovationsproces i forhold til implementering af Big Data. De kompetencer, der er påkrævet, er en blanding af viden om branchedomæne, evner inden for matematik og it og god indsigt i, hvad teknologien kan. Med mindre virksomhederne har en omhyggeligt gennemtænkt proces, er det sjældent, at man ser disse tre funktioner arbejde harmonisk sammen. Forventede fordele ved Big Data omfatter bedre beslutningstagning (57 %), større kundetilfredshed (54 %), mere krydssalg (47 %), nye produkter og serviceydelser på markedet hurtigere (46 %) og innovation (46 %). 10 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 11

7 EN VOKSENDE PRIORITET REGIONALE FORSKELLE I EUROPA Selvom kun 7 % af respondenterne mener, at Big Data allerede er en prioritet for deres virksomhed, vil dette ændre sig dramatisk, idet 62 % var overbevist om, at det vil blive en prioritet inden for de næste 3 år. Tror du, at Big Data vil blive/er en prioritet for din organisation inden for? Vil blive en prioritet indenfor 12 måneder Vil blive en prioritet indenfor 3 år Vil blive en prioritet for min organisation indenfor 5 år Vil ikke blive en prioritet for min organisation indenfor 5 år Er allerede en prioritet for min organisation 14 % 17 % 25 % 37 % Når det handler om at udarbejde en business case, forventer 42 % af respondenterne, at den bliver baseret på at udvikle nye datasæt og anvende nye analyser sammenlignet med kun 28 %, der mener, at samling af gamle og nye datasæt vil give ny indsigt og forståelse, og 27 % mener, at bedre undersøgelse af eksisterende datasæt vil være nøglen. Hvordan har du/ forventer du at være i stand til at bygge en business case for Big Data? Ved udvikling af nye datasæt og anvendelse af nye analyser Ved at samle gamle og nye datasæt for at give ny indsigt og bedre forståelse Ved bedre udnyttelse af eksisterede datasæt Vi forventer ikke at kunne bygge en business case for Big Data 27 % 7 % 28 % 3 % 42 % 62 % af virksomhederne forventer, at Big Data bliver en prioritet inden for de næste tre år. Selvom Big Data stadig er i sin indledende fase, står det klart, at de udfordringer, som volumen, hastighed og variationen af data udgør, vil blive vigtigere i de kommende år. Hvis virksomhederne allerede ved, at det er tilfældet, skal de tage Big Data med i deres planlægning allerede nu. De beslutninger, de tager med hensyn til systemer, netværk og applikationer, vil have stor indvirkning på deres evne til at levere Big Data programmer, når deres virksomhed indser, at den har behov for dem. Betydningen af Big Data som et middel til at opnå en konkurrencefordel for virksomheder kan også gælde landene i Europa. Vores rapport viser interessante resultater i holdningen til Big Data i de elleve lande, der blev undersøgt. Virksomheder på større markeder er generelt mindre hæmmet af budgetnedskæringer, og kun 47 % af de tyske respondenter og 57 % af de spanske var enige i, at deres budgetter bliver strammere sammenlignet med 68 % i Østrig, Schweiz, Belgien og Holland og 71 % i Danmark og Sverige. It-afdelingerne i Storbritannien og Irland er under størst pres budgetmæssigt, hvor 82 % lider af strammere budgetter. Strammere budgetter går hånd i hånd med fokus på brandslukning, hvilket en større procentdel af respondenterne på de mindre markeder erkender. Derfor er det mindre sandsynligt, at virksomheder på mindre markeder i Europa har en langsigtet strategi, og respondenterne fra Belgien og Holland (27 %), Danmark og Sverige (28 %) og Østrig og Schweiz (31) er mere tilbøjelige til at indrømme, at de ikke har nogen langsigtet plan. I modsætning hertil er der meget få virksomheder i Tyskland (2 %), Frankrig (7 %) og Spanien (9 %), der ikke har en langsigtet plan. Denne opdeling kommer også til udtryk i fordelingen af hvilke virksomheder, der betragter Big Data som en prioritet. Færre virksomheder i Danmark og Sverige, Østrig og Schweiz og Belgien og Holland betragter Big Data som en prioritet inden for fem år (i gennemsnit hhv. 33 %, 32 % og 27 %). På de større spanske (83 %), franske (80 %) og tyske (78 %) markeder er der flere virksomheder, der er klar til at prioritere Big Data inden for de næste tre år. Tror du, at Big Data vil være en prioritet inden for de næste 3 år? Spanien Tyskland Frankrig England & Irland Norden Benelux ACH 54 % 55 % 54 % 86 % 85 % Fordybning i de regionale data bekræfter, at Big Data er en strategisk mulighed. Der er en tydelig dikotomi mellem de små markeder, hvor virksomhederne er mindre tilbøjelige til at have en strategisk plan og de større markeder, hvor en langsigtet plan med Big Data er en større prioritet for virksomhederne. Mens Spanien, Frankrig og Tyskland fører an med langsigtede planer i næsten alle virksomheder, er der kun nogle virksomheder på de mindre markeder, som er ved at overveje Big Data. Da de europæiske lande samarbejder og kæmper om en økonomisk fordel, kan det være de, der skaber basis for, at Big Data anvendes, som høster den økonomiske gevinst, og de, der ikke gør det, halter bagud, så der skabes et digitalt skel i Europa. 66 % 82 % 12 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 13

8 RESUMÉ Hvis man læser hele rapporten Big Data Beyond the Hype, giver undersøgelsen stof til eftertanke for de virksomheder, der overvejer, hvordan de skal håndtere Big Data. Vi har konstateret, at Big Data er en strategisk mulighed hos de it-afdelinger, som kender de langsigtede forretningsplaner og således er bedre til at vurdere fordelene. Vi kunne også konstatere, at et stort antal it-afdelinger er hæmmet med hensyn til deres evne til at tænke strategisk, enten fordi de skal skære ned på omkostningerne, fordi de tilbyder reaktive serviceydelser, eller fordi de ikke kender virksomhedens retning og mål på længere sigt. Gentagne gange ser vi de virksomheder, som har en strategisk tilgang til it, levere hurtigere vækst og større værdi til aktionærerne, så det er mærkeligt, at mange virksomheder stadig ikke benytter sig af denne konkurrencefordel. Det er forståeligt, at færre ressourcer og hårdt belastede medarbejdere under de vanskelige økonomiske forhold for tiden kan resultere i fokus på det akutte i stedet for det vigtige. Spørgsmålet er imidlertid, hvad koster det? Manglende ressourcer kan i det lange løb udhule aktieværdien.at skabe plads til at vurdere fordelene ved Big Data er afgørende for en virksomheds konkurrencefordel. De virksomheder, der gør det, vinder. De, der ikke gør det, halter bagud. Det gælder også konkurrenceevnen i hele Europa. Virksomheder i de små lande målt på bruttonationalprodukt står over for strammere budgetter og øget fokus på brandslukning og er mindre tilbøjelige til at have en langsigtet strategiplan på plads. De er derfor tilsvarende mindre tilbøjelige til at betragte Big Data som en prioritet inden for de næste fem år sammenlignet med virksomheder i større lande som Frankrig, Spanien og Tyskland. Det fremgår også tydeligt af undersøgelsen, at Big Data vil forblive på toppen af virksomhedens it- dagsorden i et godt stykke tid endnu. Størstedelen af respondenterne anerkender, at Big Data vil blive en voksende prioritet for dem og erkender behovet for at udnytte dets muligheder til gavn for virksomheden. For at drage fordel af det udbytte, respondenterne forventer, er det vigtigt at foretage de rette valg nu og sikre, at alle elementerne er på plads til en vellykket Big Data løsning. Etablering af en innovationsproces, som samler medarbejdere inden for forskellige områder, er afgørende, samtidig med at disse medarbejdere får mulighed til at fokusere på den foreliggende opgave med Big Data. Med det fokus, der i øjeblikket er på analyse og lagerkapacitet, vil de virksomheder, som glemmer netværkshastigheden i forbindelse med Big Data løsningen, komme til kort fremover. De valg omkring systemer, netværk og applikationer, der tages i dag, vil have stor indvirkning på evnen til at levere Big Data programmer senere hen, så det er altafgørende at inddrage alle tre relevante funktioner: Forretning, it og telekommunikation. Hos Interxion mener vi, at hvis Big Data er en strategisk mulighed, omfatter dette også, hvor du placerer din Big Data løsning. At foretage det forkerte valg i dag kan binde din virksomhed til en ineffektiv løsning, som i det lange løb vil betyde, at du bukker under for de konkurrenter, som foretog det rette valg. Konnektivitet, der blev valgt som en vigtigt overvejelse af 48 % af respondenterne, er den tredjevigtigste udfordring, de står overfor, hvor 58 % er enige i, at deres Big Data løsning skal nå slutbrugeren inden for 100 millisekunder. At opfylde kravene med hensyn til volumen, variation og hastighed kræver, at løsningen placeres i et datacenter. Hvad er implikationerne, når store mængder data overføres via WAN? Ville omkostningerne være en forhindring for en business case? Hvad hvis du har brug for colocation af mange forskellige datasæt? Og endelig med hensyn til hastighed, hvad hvis netværksaspektet i løsningen resulterede i levering for sent i stedet for til tiden? Hos Interxion har vi over 450 carriers på vores 33 datacentre i Europa. Det giver mulighed for at tilslutte, foretage transaktioner og skabe værdi ud fra Big Data løsningen inden for 100 millisekunder for 70 % af Europas bruttonationalprodukt. Vi håber, at du har nydt at læse rapporten. og at du er klar til din store Big Data rejse. Og vi håber også, at du tager det rette strategiske valg til placering af din Big Data løsning. OM RAPPORTEN På vegne af Interxion adspurgte Vanson Bourne 750 senior it-beslutningstagere i virksomheder med mere end 500 medarbejdere i november og december Der var 150 respondenter fra Storbritannien og Irland, hver 100 fra Tyskland, Frankrig og Spanien, og hver 50 fra Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, Danmark og Sverige. 14 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 15

9 INTERNATIONAL HEADQUARTERS Main: + 31 (0) Fax: + 31 (0) INTERXION DENMARK Main: Fax: EUROPEAN CUSTOMER SERVICE CENTRE (ECSC) Toll Free: Main: Fax: Interxion 16 is / compliant INTERXION with the internationally BIG DATA RAPPORT recognised ISO certification for information security management and BS25999 for business continuity management across all our European operations. Copyright 2013 Interxion. REP-EN-HQBynhyp-dk-03/13

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

SE, HVAD ANDRE IKKE GØR

SE, HVAD ANDRE IKKE GØR DATABJERGRAPPORTEN: SE, HVAD ANDRE IKKE GØR IDENTIFICER DINE DATAS VÆRDI, RISICI OG OMKOSTNINGER STATUS PÅ INFORMATIONSSTYRING DANMARK 02 STATUS PÅ INFORMATIONSSTYRING DANMARK DATABJERGRAPPORTEN OVERBLIK

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres

Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres NNIT Forventningsbarometer TM 12 Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres Mobility er en game changer med de omstillingsparate som vindere 1 Mobility giver nye muligheder og kræver en helt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE)

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) (DANSK OVERSÆTTELSE AF S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) : Stigende sundhedsudgifter lægger pres på de offentlige budgetter Sundhedsudgifterne fortsætter med at stige i -landene, og nye -tal indikerer, at landene

Læs mere

BILFERIERAPPORT 2015

BILFERIERAPPORT 2015 BILFERIERAPPORT 2015 EN FERIEFORM, SOM LIGGER HJERTET NÆR BILFERIE 2015. 4 KÆRLIGHED PÅ VEJEN. 8 AT REJSE MED FAMILIEN. 10 PÅ VEJEN. 12 FREMTIDEN. 14 Stena Line har lige siden begyndelsen lokket bilrejsende

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING Juli 2017 BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Highlights PwC s CEO Survey 2017

Highlights PwC s CEO Survey 2017 Highlights PwC s CEO Survey 2017 Få overblik over de danske og globale toplederes forventninger til vækst i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden indblik i, hvilke vækstmarkeder de globale

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere