BIG DATA - BEYOND THE HYPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIG DATA - BEYOND THE HYPE"

Transkript

1 BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013

2 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende mængde smartphones, tablets og sociale netværk og flere og flere digitale forretningsprocesser betyder, at vi alle bidrager til den enorme mængde data, som disse aktiviteter genererer. 5 En business case for Big Data 6 Vanskeligheden ved en strategisk tilgang 7 Big Data en strategisk mulighed 8 Hvor udfordring møder mulighed 11 Forventet udbytte 12 En voksende prioritet 13 Regionale forskelle i Europa Helt grundlæggende beskriver Big Data udfordringen i at få bedre indsigt baseret på de oplysninger, der flyder ind, ud og igennem virksomheder og andre netværk. I teorien kunne denne viden indeholde nøglen til et uanet antal af forbedringer, såsom mindre medarbejderudskiftning, øget salg eller effektivisering. Selvom der er gjort meget ud af Big Datas kommercielle potentiale, er der meget få konkrete eksempler på gennemførte projekter uden for den videnskabelige verden. At få noget ud af Big Data kræver den rette håndtering af en lang række variable faktorer. På den ene side har vi den kulturelle udfordring, det er at operere på tværs af en lang række forskellige funktioner, f.eks. salg, kundeservice og økonomi, for at skabe et komplet billede af indbyrdes forbundne aktiviteter. På den anden side er der den teknologiske udfordring i at kombinere hardware, software og netværk for at skabe en platform, der kan håndtere store datasæt. Hvis vi ser på det ud fra et rent teknologisk synspunkt, kræver denne udfordring en strategisk vision understøttet af en langsigtet plan. Historien viser imidlertid, at trods it-afdelingernes ønske om en mere strategisk tilgang, er de drevet af et kortsigtet reaktivt pres fra virksomhedernes side. Hos Interxion ønskede vi at få indsigt i, hvordan virksomhederne p.t. håndterer Big Data, hvis de gør det overhovedet. I vores rapport Big Data Beyond the Hype undersøger vi nogle af følgende temaer, som er fremkommet via interviews af 750 europæiske beslutningstagere inden for it (foretaget af Vanson Bourne) i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Holland, Spanien, Belgien, Danmark, Sverige, Østrig og Irland: Virksomhedernes ønske og evne til at gøre Big Data til et aktiv It-afdelingernes evne til på længere sigt at gøre Big Data til en succes Restriktioner med hensyn til it s mulighed for at levere Big Data programmer Validiteten af denne business case og forventede kommercielle fordele ved Big Data Undersøgelsen har afdækket nogle interessante perspektiver. Vi håber, at du får lige så meget ud af rapportens resultater og indsigt, som vi har. Med venlig hilsen Ian McVey DIRECTOR OF MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT, ENTERPRISE AND SYSTEMS INTEGRATOR SEGMENT 2 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 3

3 EN BUSINESS CASE FOR BIG DATA Big Data betyder i almindelig tale undersøgelse af enorme datasæt for at levere brugbar viden og en kommerciel fordel. Virksomheders datasæt indeholder et væld af oplysninger om emner såsom kundeadfærd og samspil, bevægelser i forsyningskæden og økonomiske transaktioner. I henhold til den underliggende forudsætning for Big Data skulle effektiv analyse af disse oplysninger blotlægge et væld af tendenser, mønstre og indsigt, som kan bruges til virksomhedens fordel. Til trods for mediernes og branchens megen omtale af Big Data har relativt få virksomheder imidlertid fundet en mulighed for at bruge det i deres egne aktiviteter. Kun en fjerdedel af virksomhederne har allerede undersøgt og udarbejdet en vellykket business case for Big Data. Ikke desto mindre overvejes anvendelsen i vidt omfang, idet 81 % af virksomhederne enten allerede har undersøgt Big Data eller planlægger at gøre det. 25 % af virksomhederne har undersøgt og udarbejdet en vellykket business case for Big Data. Anvendelsen af Big Data overvejes i vidt omfang, idet yderligere 56 % af virksomhederne har udarbejdet en business case eller planlægger at gøre det. Resultaterne tyder på, at vi stadig er i de tidlige faser af adoptionsprocessen for Big Data. Efterhånden som vi hører mere om vellykkede applikationer, vil virksomhederne imidlertid begynde at lære fra hinanden, og vi kan forvente at se, at mængden af Big Data programmer baseret på en robust kommerciel analyse virkelig begynder at stige. Hvilke tre applikationer i organisationen driver behovet for Big Data? CRM-systemer E-handel Finansielle transaktioner Virtuelle data Videnskabs- eller forskningsdata Internet tekst og dokumenter Weblogs Opkaldslog Sociale medier Sensor data Overvågning Lægejournaler Vi har ikke brug for Big Data i vores organisation 4 % 2 % 10 % 12 % 13 % 13 % 18 % 19 % 22 % 23 % 41 % 30 % 35 % 34 % 4 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 5

4 VANSKELIGHEDEN VED EN STRATEGISK TILGANG BIG DATA - EN STRATEGISK MULIGHED At udnytte de muligheder, som Big Data giver, medfører koordination af en række kulturelle, organisatoriske og teknologiske facetter. Og at samle og styre disse elementer for at støtte kommercielle mål kræver, at itafdelingerne kender de langsigtede forretningsplaner. Big Data Beyond the Hype afslører den kamp, it-afdelingerne står overfor for at opnå dette. En tredjedel af virksomhederne var enige i, at deres afdeling ikke har en proaktiv, langsigtet og strategisk tilgang. Der var imidlertid nogle væsentlige forskelle mellem landenes svar. Mens 51 % af de franske virksomheder og 43 % af de britiske erkender udfordringen, gjaldt dette kun for 15 % af de tyske respondenter. Hvad er din mening om følgende statement: Min organisation kæmper for at indtage en proaktivt og langsigtet strategisk tilgang? Dette svar var tæt fulgt af strammere budgetter (69 %) samt det faktum, at lige over halvdelen af it-afdelingerne (53 %) ikke har indsigt i virksomhedens langsigtede plan. Faktisk sagde en fjerdedel af respondenterne (24 %), at deres afdeling overhovedet ikke har nogen plan til at understøtte forretningsplanen. It-afdelingerne bruger i gennemsnit 37 % af deres tid på brandslukning men der er store forskelle fra land til land. En tredjedel af virksomhederne har svært ved at finde en proaktiv, langsigtet og strategisk tilgang til deres it Hovedårsagen til vanskeligheden ved et langsigtet perspektiv er, at de skal tage sig af kortsigtede behov (nævnt af 80 %). 24 % af it-afdelingerne har ingen plan til at understøtte forretningen. 38 % af it-cheferne refererer enten til deres CFO eller COO i stedet for til deres CEO eller bestyrelsen. Interessant nok har de virksomheder, hvor it-strategien er afstemt med forretningsplanen, i højere grad udforsket muligheder forbundet med Big Data. Mere end ni ud af ti virksomheder, hvor it-planen er afstemt med forretningsplanen, har allerede udarbejdet en business case for Big Data. Mindre end seks ud af ti virksomheder har undersøgt mulighederne for Big Data i de tilfælde, hvor it-strategien ikke er i overensstemmelse med forretningsplanen, enten fordi den ikke rækker så langt, eller fordi den er designet til at opfylde andre mål. Dette tal falder yderligere til 40 % i de virksomheder, hvor den langsigtede strategiplan ikke er videreformidlet til it-afdeling. I virksomheder, hvor it-strategien er afstemt med forretningsplanen, har mere end 9 ud af 10 allerede udarbejdet en business case for Big Data. I virksomheder, hvor den langsigtede forretningsplan ikke er formidlet til it-afdelingen, har kun 40 % udarbejdet en business case. Disse resultater viser tydeligt, at de fremsynede virksomheder, som inddrager deres it-afdelinger, er mere opmærksomme på de muligheder, der findes ved at anvende de nye teknologier. For disse virksomheder er det utrolig vigtigt for it-afdelingerne at tænke fremad og opbygge grundlaget for fremtidig anvendelse af Big Data, som kunne give virksomheden en konkurrencefordel. Hverken enig eller uenig Enig Uenig Meget uenig Meget enig 6 % 11 % 28 % 27 % 27 % Tidsnød, som de europæiske it-afdelinger står overfor, er en stor medvirkende faktor hertil. 99 % af respondenterne sagde, at de brugte noget af deres tid på brandslukning i stedet for at udføre proaktivt og strategisk vigtigt arbejde til gavn for virksomheden, og i gennemsnit blev 37 % af deres tid anvendt på denne måde. På denne baggrund kommer det ikke som nogen overraskelse, at det mest almindelige svar fra respondenterne var, at de altid skulle beskæftige sig med kortsigtede reaktive behov (80 %), når de blev spurgt, hvorfor det var svært at tænke langsigtet. For at få Big Data til at virke for en virksomhed er det nødvendigt, at it-afdelingerne og deres prioriteter afspejler virksomhedens kommercielle mål. Det er ikke overraskende, at det kun er lykkedes relativt få organisationer at udnytte Big Data, hvis it-afdelingerne ikke ved, hvad virksomheden forsøger at opnå på længere sigt. Her er det vigtigste, hvem it-chefen refererer til. Hvordan kan it-chefen have en strategisk vision uden at referere til virksomhedens CEO eller bestyrelsen? Virksomhederne skal tænke over, hvad de ønsker it-medarbejdere skal levere. Hvis alt, hvad de efterspørger, er vedligeholdelse og omkostningsbesparelser, kan de konkurrenter, som beder it-afdelingen om at levere en konkurrencefordel, få et stort forspring. 6 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 7

5 HVOR UDFORDRING MØDER MULIGHED Big Data anses både for at være en mulighed og en udfordring for virksomheden og itafdelingen, men det er de små virksomheder, som står over for den største udfordring. 79 % af virksomhederne med mellem 501 og 1000 medarbejdere siger, at deres it-afdelinger betragter Big Data som en udfordring sammenlignet med kun 55 % af virksomhederne med mere end medarbejdere. Hvilke udfordringer vil du møde ved at bygge en Big data løsning in-house? Større krav til IT afdelingen Virksomheden er ikke villig til at gøre de nødvendige investeringer Vi har ikke lagringskapaciteten Vi har ikke ekspertisen i organisationen og /eller det er for dyrt at ansætte personer med ekspertisen. Forældet teknologi Krav til løsninger om at kunne tilgås fra forskellige enheder/platforme Ikke relevant - vi har allerede bygget en Big Data løsning in-house Ingen 31 % 29 % 32 % 5 % 5 % 45 % 32 % 33 % Hvor bekymret er du for følgende områder i relation til Big Data? Kombinationsgitter kombinerer totalantal, der har valgt 4 og 5 - meget bekymret. Muligheder for at analysere data Langsigtet storage Hastighed for adgang, behandling og levering af information- netværk Hastigheden for adgang, behandling og levering af information- hardware Hastighed for adgang, behandling og levering af information- software 42 % 38 % 48 % 55 % 53 % I hvilken omfang bliver Big Data opfattet som en udfordring for din virksomheds forretning og IT? Min virksomheds forretning opfatter Big Data som En moderat udfordring En betydelig udfordring En mindre udfordring Det er ingen udfordring 8 % 23 % 40 % 29 % Når de blev spurgt om udfordringerne forbundet med opbygning af en Big Data løsning, svarede næsten halvdelen (45 %) af respondenterne, at det var andre mere akutte behov, der optog it-afdelingens tid, mens en tredjedel var tøvende med hensyn til at foretage de nødvendige investeringer (CAPEX) (33 %), manglede lagerkapacitet (32 %) eller manglede ekspertise internt (32 %). Med hensyn til den teknologi, der kræves for at levere Big Data løsninger, er det ingen overraskelse, at analyse (55 %) og lagerkapacitet (53 %) er de største bekymringer. Netværket ligger på en tredjeplads, og næsten halvdelen (48 %) af respondenterne indrømmer, at de er meget bekymrede, da det er forbundet med adgangshastighed, behandling og levering af information. Det giver mening, når man tænker på, at 58 % af virksomhederne forventer, at deres Big Data skal nå slutbrugerne inden for 100 millisekunder. De største udfordringer ved opbygning af en Big Data løsning er, at andre opgaver lægger beslag på it-afdelingernes tid (nævnt af 45 %), modvilje mod at foretage de nødvendige investeringer (CAPEX) (33 %), manglende lagerkapacitet (32 %) og manglende ekspertise internt (32 %). Analyse (55 %), lagerkapacitet (53 %) og manglende netværk (48 %) er de vigtigste teknologiske overvejelser i forbindelse med opbygning af en Big Data løsning. 58 % af virksomhederne forventer, at deres Big Data skal kunne nå slutbrugeren inden for 100 millisekunder. Det er ikke overraskende, at lagerkapacitet og analyse anses for afgørende for Big Data, men resultatet understreger også, at det underliggende netværk ikke bør overses. Hvis netværket ikke kan få adgang til, behandle og levere informationen med den nødvendige hastighed, så er det irrelevant, hvor gode de overliggende systemer er til at behandle data. Big Data løsninger kræver en blanding af tre funktioner: forretning, it og telekommunikation, som ofte står hver for sig uden indbyrdes samarbejde. 8 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 9

6 FORVENTET UDBYTTE Uanset de udfordringer, Big Data repræsenterer, kunne undersøgelsen også konstatere, at Big Data kunne levere en lang række forskellige fordele. Bedre beslutningstagning (57 %), større kundetilfredshed (54 %), mere krydssalg (47 %), nye produkter og serviceydelser på markedet hurtigere (46 %) og innovation (46 %) scorede alle mange point. Hvis penge og ressourcer ikke var en hindring, hvilke fordele tror du så strategisk og effektivt brug af Big Data kunne tilføre din organisation? Hvilke tre applikationer i organisationen driver behovet for Big Data? CRM-systemer E-handel Finansielle transaktioner Virtuelle data Videnskabs- eller forskningsdata Internet tekst og dokumenter Weblogs Opkaldslog Sociale medier Sensor data Overvågning Lægejournaler Vi har ikke brug for Big Data i vores organisation 4 % 2 % 10 % 12 % 13 % 13 % 18 % 19 % 22 % 23 % 41 % 30 % 35 % 34 % Bedre beslutningstagning på tværs af organisationen Øget kundetilfredshed Forbedring af salgstal igennem bedre tvær -og op salg Bringe nye produkter og services hurtigere på markedet Mere innovation Bedre organisations-mæssig overensstemmelse og ledelse Øge arbejdsstyrkens produktivitet 26 % 24 % 46 % 46 % 47 % 57 % Disse fordele var i nogen grad afspejlet i de applikationer, der driver behovet for Big Data hos respondenterne. Kundestyringssystemer (41 %), e-handel (35 %) og finansielle transaktioner (34 %) scorede højeste point. 54 % Det ser ud til, at respondenterne mener, at Big Data kan hjælpe dem med at blive bedre til, hvad det end er, der er bedst for deres virksomhed. Taget den generelle erkendelse af Big Datas potentiale i betragtning burde virksomhederne give deres it-medarbejdere mulighed for at fokusere på, hvordan de overvinder de udfordringer, som forhindrer dem i at realisere dem. Virksomhederne burde også overveje deres innovationsproces i forhold til implementering af Big Data. De kompetencer, der er påkrævet, er en blanding af viden om branchedomæne, evner inden for matematik og it og god indsigt i, hvad teknologien kan. Med mindre virksomhederne har en omhyggeligt gennemtænkt proces, er det sjældent, at man ser disse tre funktioner arbejde harmonisk sammen. Forventede fordele ved Big Data omfatter bedre beslutningstagning (57 %), større kundetilfredshed (54 %), mere krydssalg (47 %), nye produkter og serviceydelser på markedet hurtigere (46 %) og innovation (46 %). 10 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 11

7 EN VOKSENDE PRIORITET REGIONALE FORSKELLE I EUROPA Selvom kun 7 % af respondenterne mener, at Big Data allerede er en prioritet for deres virksomhed, vil dette ændre sig dramatisk, idet 62 % var overbevist om, at det vil blive en prioritet inden for de næste 3 år. Tror du, at Big Data vil blive/er en prioritet for din organisation inden for? Vil blive en prioritet indenfor 12 måneder Vil blive en prioritet indenfor 3 år Vil blive en prioritet for min organisation indenfor 5 år Vil ikke blive en prioritet for min organisation indenfor 5 år Er allerede en prioritet for min organisation 14 % 17 % 25 % 37 % Når det handler om at udarbejde en business case, forventer 42 % af respondenterne, at den bliver baseret på at udvikle nye datasæt og anvende nye analyser sammenlignet med kun 28 %, der mener, at samling af gamle og nye datasæt vil give ny indsigt og forståelse, og 27 % mener, at bedre undersøgelse af eksisterende datasæt vil være nøglen. Hvordan har du/ forventer du at være i stand til at bygge en business case for Big Data? Ved udvikling af nye datasæt og anvendelse af nye analyser Ved at samle gamle og nye datasæt for at give ny indsigt og bedre forståelse Ved bedre udnyttelse af eksisterede datasæt Vi forventer ikke at kunne bygge en business case for Big Data 27 % 7 % 28 % 3 % 42 % 62 % af virksomhederne forventer, at Big Data bliver en prioritet inden for de næste tre år. Selvom Big Data stadig er i sin indledende fase, står det klart, at de udfordringer, som volumen, hastighed og variationen af data udgør, vil blive vigtigere i de kommende år. Hvis virksomhederne allerede ved, at det er tilfældet, skal de tage Big Data med i deres planlægning allerede nu. De beslutninger, de tager med hensyn til systemer, netværk og applikationer, vil have stor indvirkning på deres evne til at levere Big Data programmer, når deres virksomhed indser, at den har behov for dem. Betydningen af Big Data som et middel til at opnå en konkurrencefordel for virksomheder kan også gælde landene i Europa. Vores rapport viser interessante resultater i holdningen til Big Data i de elleve lande, der blev undersøgt. Virksomheder på større markeder er generelt mindre hæmmet af budgetnedskæringer, og kun 47 % af de tyske respondenter og 57 % af de spanske var enige i, at deres budgetter bliver strammere sammenlignet med 68 % i Østrig, Schweiz, Belgien og Holland og 71 % i Danmark og Sverige. It-afdelingerne i Storbritannien og Irland er under størst pres budgetmæssigt, hvor 82 % lider af strammere budgetter. Strammere budgetter går hånd i hånd med fokus på brandslukning, hvilket en større procentdel af respondenterne på de mindre markeder erkender. Derfor er det mindre sandsynligt, at virksomheder på mindre markeder i Europa har en langsigtet strategi, og respondenterne fra Belgien og Holland (27 %), Danmark og Sverige (28 %) og Østrig og Schweiz (31) er mere tilbøjelige til at indrømme, at de ikke har nogen langsigtet plan. I modsætning hertil er der meget få virksomheder i Tyskland (2 %), Frankrig (7 %) og Spanien (9 %), der ikke har en langsigtet plan. Denne opdeling kommer også til udtryk i fordelingen af hvilke virksomheder, der betragter Big Data som en prioritet. Færre virksomheder i Danmark og Sverige, Østrig og Schweiz og Belgien og Holland betragter Big Data som en prioritet inden for fem år (i gennemsnit hhv. 33 %, 32 % og 27 %). På de større spanske (83 %), franske (80 %) og tyske (78 %) markeder er der flere virksomheder, der er klar til at prioritere Big Data inden for de næste tre år. Tror du, at Big Data vil være en prioritet inden for de næste 3 år? Spanien Tyskland Frankrig England & Irland Norden Benelux ACH 54 % 55 % 54 % 86 % 85 % Fordybning i de regionale data bekræfter, at Big Data er en strategisk mulighed. Der er en tydelig dikotomi mellem de små markeder, hvor virksomhederne er mindre tilbøjelige til at have en strategisk plan og de større markeder, hvor en langsigtet plan med Big Data er en større prioritet for virksomhederne. Mens Spanien, Frankrig og Tyskland fører an med langsigtede planer i næsten alle virksomheder, er der kun nogle virksomheder på de mindre markeder, som er ved at overveje Big Data. Da de europæiske lande samarbejder og kæmper om en økonomisk fordel, kan det være de, der skaber basis for, at Big Data anvendes, som høster den økonomiske gevinst, og de, der ikke gør det, halter bagud, så der skabes et digitalt skel i Europa. 66 % 82 % 12 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 13

8 RESUMÉ Hvis man læser hele rapporten Big Data Beyond the Hype, giver undersøgelsen stof til eftertanke for de virksomheder, der overvejer, hvordan de skal håndtere Big Data. Vi har konstateret, at Big Data er en strategisk mulighed hos de it-afdelinger, som kender de langsigtede forretningsplaner og således er bedre til at vurdere fordelene. Vi kunne også konstatere, at et stort antal it-afdelinger er hæmmet med hensyn til deres evne til at tænke strategisk, enten fordi de skal skære ned på omkostningerne, fordi de tilbyder reaktive serviceydelser, eller fordi de ikke kender virksomhedens retning og mål på længere sigt. Gentagne gange ser vi de virksomheder, som har en strategisk tilgang til it, levere hurtigere vækst og større værdi til aktionærerne, så det er mærkeligt, at mange virksomheder stadig ikke benytter sig af denne konkurrencefordel. Det er forståeligt, at færre ressourcer og hårdt belastede medarbejdere under de vanskelige økonomiske forhold for tiden kan resultere i fokus på det akutte i stedet for det vigtige. Spørgsmålet er imidlertid, hvad koster det? Manglende ressourcer kan i det lange løb udhule aktieværdien.at skabe plads til at vurdere fordelene ved Big Data er afgørende for en virksomheds konkurrencefordel. De virksomheder, der gør det, vinder. De, der ikke gør det, halter bagud. Det gælder også konkurrenceevnen i hele Europa. Virksomheder i de små lande målt på bruttonationalprodukt står over for strammere budgetter og øget fokus på brandslukning og er mindre tilbøjelige til at have en langsigtet strategiplan på plads. De er derfor tilsvarende mindre tilbøjelige til at betragte Big Data som en prioritet inden for de næste fem år sammenlignet med virksomheder i større lande som Frankrig, Spanien og Tyskland. Det fremgår også tydeligt af undersøgelsen, at Big Data vil forblive på toppen af virksomhedens it- dagsorden i et godt stykke tid endnu. Størstedelen af respondenterne anerkender, at Big Data vil blive en voksende prioritet for dem og erkender behovet for at udnytte dets muligheder til gavn for virksomheden. For at drage fordel af det udbytte, respondenterne forventer, er det vigtigt at foretage de rette valg nu og sikre, at alle elementerne er på plads til en vellykket Big Data løsning. Etablering af en innovationsproces, som samler medarbejdere inden for forskellige områder, er afgørende, samtidig med at disse medarbejdere får mulighed til at fokusere på den foreliggende opgave med Big Data. Med det fokus, der i øjeblikket er på analyse og lagerkapacitet, vil de virksomheder, som glemmer netværkshastigheden i forbindelse med Big Data løsningen, komme til kort fremover. De valg omkring systemer, netværk og applikationer, der tages i dag, vil have stor indvirkning på evnen til at levere Big Data programmer senere hen, så det er altafgørende at inddrage alle tre relevante funktioner: Forretning, it og telekommunikation. Hos Interxion mener vi, at hvis Big Data er en strategisk mulighed, omfatter dette også, hvor du placerer din Big Data løsning. At foretage det forkerte valg i dag kan binde din virksomhed til en ineffektiv løsning, som i det lange løb vil betyde, at du bukker under for de konkurrenter, som foretog det rette valg. Konnektivitet, der blev valgt som en vigtigt overvejelse af 48 % af respondenterne, er den tredjevigtigste udfordring, de står overfor, hvor 58 % er enige i, at deres Big Data løsning skal nå slutbrugeren inden for 100 millisekunder. At opfylde kravene med hensyn til volumen, variation og hastighed kræver, at løsningen placeres i et datacenter. Hvad er implikationerne, når store mængder data overføres via WAN? Ville omkostningerne være en forhindring for en business case? Hvad hvis du har brug for colocation af mange forskellige datasæt? Og endelig med hensyn til hastighed, hvad hvis netværksaspektet i løsningen resulterede i levering for sent i stedet for til tiden? Hos Interxion har vi over 450 carriers på vores 33 datacentre i Europa. Det giver mulighed for at tilslutte, foretage transaktioner og skabe værdi ud fra Big Data løsningen inden for 100 millisekunder for 70 % af Europas bruttonationalprodukt. Vi håber, at du har nydt at læse rapporten. og at du er klar til din store Big Data rejse. Og vi håber også, at du tager det rette strategiske valg til placering af din Big Data løsning. OM RAPPORTEN På vegne af Interxion adspurgte Vanson Bourne 750 senior it-beslutningstagere i virksomheder med mere end 500 medarbejdere i november og december Der var 150 respondenter fra Storbritannien og Irland, hver 100 fra Tyskland, Frankrig og Spanien, og hver 50 fra Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, Danmark og Sverige. 14 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 15

9 INTERNATIONAL HEADQUARTERS Main: + 31 (0) Fax: + 31 (0) INTERXION DENMARK Main: Fax: EUROPEAN CUSTOMER SERVICE CENTRE (ECSC) Toll Free: Main: Fax: Interxion 16 is / compliant INTERXION with the internationally BIG DATA RAPPORT recognised ISO certification for information security management and BS25999 for business continuity management across all our European operations. Copyright 2013 Interxion. REP-EN-HQBynhyp-dk-03/13

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm.

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Digital Banking En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Debatoplæg til Finansforbundet Udarbejdet af Teknologisk Institut Center for Analyse

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling

Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling Anne Martensen og Jan Mouritsen, CBS 1 Rethinking Marketing Viden, kernemarketing og markedsudvikling Virksomheder investerer i marketing

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere