BIG DATA - BEYOND THE HYPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIG DATA - BEYOND THE HYPE"

Transkript

1 BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013

2 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende mængde smartphones, tablets og sociale netværk og flere og flere digitale forretningsprocesser betyder, at vi alle bidrager til den enorme mængde data, som disse aktiviteter genererer. 5 En business case for Big Data 6 Vanskeligheden ved en strategisk tilgang 7 Big Data en strategisk mulighed 8 Hvor udfordring møder mulighed 11 Forventet udbytte 12 En voksende prioritet 13 Regionale forskelle i Europa Helt grundlæggende beskriver Big Data udfordringen i at få bedre indsigt baseret på de oplysninger, der flyder ind, ud og igennem virksomheder og andre netværk. I teorien kunne denne viden indeholde nøglen til et uanet antal af forbedringer, såsom mindre medarbejderudskiftning, øget salg eller effektivisering. Selvom der er gjort meget ud af Big Datas kommercielle potentiale, er der meget få konkrete eksempler på gennemførte projekter uden for den videnskabelige verden. At få noget ud af Big Data kræver den rette håndtering af en lang række variable faktorer. På den ene side har vi den kulturelle udfordring, det er at operere på tværs af en lang række forskellige funktioner, f.eks. salg, kundeservice og økonomi, for at skabe et komplet billede af indbyrdes forbundne aktiviteter. På den anden side er der den teknologiske udfordring i at kombinere hardware, software og netværk for at skabe en platform, der kan håndtere store datasæt. Hvis vi ser på det ud fra et rent teknologisk synspunkt, kræver denne udfordring en strategisk vision understøttet af en langsigtet plan. Historien viser imidlertid, at trods it-afdelingernes ønske om en mere strategisk tilgang, er de drevet af et kortsigtet reaktivt pres fra virksomhedernes side. Hos Interxion ønskede vi at få indsigt i, hvordan virksomhederne p.t. håndterer Big Data, hvis de gør det overhovedet. I vores rapport Big Data Beyond the Hype undersøger vi nogle af følgende temaer, som er fremkommet via interviews af 750 europæiske beslutningstagere inden for it (foretaget af Vanson Bourne) i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Holland, Spanien, Belgien, Danmark, Sverige, Østrig og Irland: Virksomhedernes ønske og evne til at gøre Big Data til et aktiv It-afdelingernes evne til på længere sigt at gøre Big Data til en succes Restriktioner med hensyn til it s mulighed for at levere Big Data programmer Validiteten af denne business case og forventede kommercielle fordele ved Big Data Undersøgelsen har afdækket nogle interessante perspektiver. Vi håber, at du får lige så meget ud af rapportens resultater og indsigt, som vi har. Med venlig hilsen Ian McVey DIRECTOR OF MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT, ENTERPRISE AND SYSTEMS INTEGRATOR SEGMENT 2 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 3

3 EN BUSINESS CASE FOR BIG DATA Big Data betyder i almindelig tale undersøgelse af enorme datasæt for at levere brugbar viden og en kommerciel fordel. Virksomheders datasæt indeholder et væld af oplysninger om emner såsom kundeadfærd og samspil, bevægelser i forsyningskæden og økonomiske transaktioner. I henhold til den underliggende forudsætning for Big Data skulle effektiv analyse af disse oplysninger blotlægge et væld af tendenser, mønstre og indsigt, som kan bruges til virksomhedens fordel. Til trods for mediernes og branchens megen omtale af Big Data har relativt få virksomheder imidlertid fundet en mulighed for at bruge det i deres egne aktiviteter. Kun en fjerdedel af virksomhederne har allerede undersøgt og udarbejdet en vellykket business case for Big Data. Ikke desto mindre overvejes anvendelsen i vidt omfang, idet 81 % af virksomhederne enten allerede har undersøgt Big Data eller planlægger at gøre det. 25 % af virksomhederne har undersøgt og udarbejdet en vellykket business case for Big Data. Anvendelsen af Big Data overvejes i vidt omfang, idet yderligere 56 % af virksomhederne har udarbejdet en business case eller planlægger at gøre det. Resultaterne tyder på, at vi stadig er i de tidlige faser af adoptionsprocessen for Big Data. Efterhånden som vi hører mere om vellykkede applikationer, vil virksomhederne imidlertid begynde at lære fra hinanden, og vi kan forvente at se, at mængden af Big Data programmer baseret på en robust kommerciel analyse virkelig begynder at stige. Hvilke tre applikationer i organisationen driver behovet for Big Data? CRM-systemer E-handel Finansielle transaktioner Virtuelle data Videnskabs- eller forskningsdata Internet tekst og dokumenter Weblogs Opkaldslog Sociale medier Sensor data Overvågning Lægejournaler Vi har ikke brug for Big Data i vores organisation 4 % 2 % 10 % 12 % 13 % 13 % 18 % 19 % 22 % 23 % 41 % 30 % 35 % 34 % 4 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 5

4 VANSKELIGHEDEN VED EN STRATEGISK TILGANG BIG DATA - EN STRATEGISK MULIGHED At udnytte de muligheder, som Big Data giver, medfører koordination af en række kulturelle, organisatoriske og teknologiske facetter. Og at samle og styre disse elementer for at støtte kommercielle mål kræver, at itafdelingerne kender de langsigtede forretningsplaner. Big Data Beyond the Hype afslører den kamp, it-afdelingerne står overfor for at opnå dette. En tredjedel af virksomhederne var enige i, at deres afdeling ikke har en proaktiv, langsigtet og strategisk tilgang. Der var imidlertid nogle væsentlige forskelle mellem landenes svar. Mens 51 % af de franske virksomheder og 43 % af de britiske erkender udfordringen, gjaldt dette kun for 15 % af de tyske respondenter. Hvad er din mening om følgende statement: Min organisation kæmper for at indtage en proaktivt og langsigtet strategisk tilgang? Dette svar var tæt fulgt af strammere budgetter (69 %) samt det faktum, at lige over halvdelen af it-afdelingerne (53 %) ikke har indsigt i virksomhedens langsigtede plan. Faktisk sagde en fjerdedel af respondenterne (24 %), at deres afdeling overhovedet ikke har nogen plan til at understøtte forretningsplanen. It-afdelingerne bruger i gennemsnit 37 % af deres tid på brandslukning men der er store forskelle fra land til land. En tredjedel af virksomhederne har svært ved at finde en proaktiv, langsigtet og strategisk tilgang til deres it Hovedårsagen til vanskeligheden ved et langsigtet perspektiv er, at de skal tage sig af kortsigtede behov (nævnt af 80 %). 24 % af it-afdelingerne har ingen plan til at understøtte forretningen. 38 % af it-cheferne refererer enten til deres CFO eller COO i stedet for til deres CEO eller bestyrelsen. Interessant nok har de virksomheder, hvor it-strategien er afstemt med forretningsplanen, i højere grad udforsket muligheder forbundet med Big Data. Mere end ni ud af ti virksomheder, hvor it-planen er afstemt med forretningsplanen, har allerede udarbejdet en business case for Big Data. Mindre end seks ud af ti virksomheder har undersøgt mulighederne for Big Data i de tilfælde, hvor it-strategien ikke er i overensstemmelse med forretningsplanen, enten fordi den ikke rækker så langt, eller fordi den er designet til at opfylde andre mål. Dette tal falder yderligere til 40 % i de virksomheder, hvor den langsigtede strategiplan ikke er videreformidlet til it-afdeling. I virksomheder, hvor it-strategien er afstemt med forretningsplanen, har mere end 9 ud af 10 allerede udarbejdet en business case for Big Data. I virksomheder, hvor den langsigtede forretningsplan ikke er formidlet til it-afdelingen, har kun 40 % udarbejdet en business case. Disse resultater viser tydeligt, at de fremsynede virksomheder, som inddrager deres it-afdelinger, er mere opmærksomme på de muligheder, der findes ved at anvende de nye teknologier. For disse virksomheder er det utrolig vigtigt for it-afdelingerne at tænke fremad og opbygge grundlaget for fremtidig anvendelse af Big Data, som kunne give virksomheden en konkurrencefordel. Hverken enig eller uenig Enig Uenig Meget uenig Meget enig 6 % 11 % 28 % 27 % 27 % Tidsnød, som de europæiske it-afdelinger står overfor, er en stor medvirkende faktor hertil. 99 % af respondenterne sagde, at de brugte noget af deres tid på brandslukning i stedet for at udføre proaktivt og strategisk vigtigt arbejde til gavn for virksomheden, og i gennemsnit blev 37 % af deres tid anvendt på denne måde. På denne baggrund kommer det ikke som nogen overraskelse, at det mest almindelige svar fra respondenterne var, at de altid skulle beskæftige sig med kortsigtede reaktive behov (80 %), når de blev spurgt, hvorfor det var svært at tænke langsigtet. For at få Big Data til at virke for en virksomhed er det nødvendigt, at it-afdelingerne og deres prioriteter afspejler virksomhedens kommercielle mål. Det er ikke overraskende, at det kun er lykkedes relativt få organisationer at udnytte Big Data, hvis it-afdelingerne ikke ved, hvad virksomheden forsøger at opnå på længere sigt. Her er det vigtigste, hvem it-chefen refererer til. Hvordan kan it-chefen have en strategisk vision uden at referere til virksomhedens CEO eller bestyrelsen? Virksomhederne skal tænke over, hvad de ønsker it-medarbejdere skal levere. Hvis alt, hvad de efterspørger, er vedligeholdelse og omkostningsbesparelser, kan de konkurrenter, som beder it-afdelingen om at levere en konkurrencefordel, få et stort forspring. 6 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 7

5 HVOR UDFORDRING MØDER MULIGHED Big Data anses både for at være en mulighed og en udfordring for virksomheden og itafdelingen, men det er de små virksomheder, som står over for den største udfordring. 79 % af virksomhederne med mellem 501 og 1000 medarbejdere siger, at deres it-afdelinger betragter Big Data som en udfordring sammenlignet med kun 55 % af virksomhederne med mere end medarbejdere. Hvilke udfordringer vil du møde ved at bygge en Big data løsning in-house? Større krav til IT afdelingen Virksomheden er ikke villig til at gøre de nødvendige investeringer Vi har ikke lagringskapaciteten Vi har ikke ekspertisen i organisationen og /eller det er for dyrt at ansætte personer med ekspertisen. Forældet teknologi Krav til løsninger om at kunne tilgås fra forskellige enheder/platforme Ikke relevant - vi har allerede bygget en Big Data løsning in-house Ingen 31 % 29 % 32 % 5 % 5 % 45 % 32 % 33 % Hvor bekymret er du for følgende områder i relation til Big Data? Kombinationsgitter kombinerer totalantal, der har valgt 4 og 5 - meget bekymret. Muligheder for at analysere data Langsigtet storage Hastighed for adgang, behandling og levering af information- netværk Hastigheden for adgang, behandling og levering af information- hardware Hastighed for adgang, behandling og levering af information- software 42 % 38 % 48 % 55 % 53 % I hvilken omfang bliver Big Data opfattet som en udfordring for din virksomheds forretning og IT? Min virksomheds forretning opfatter Big Data som En moderat udfordring En betydelig udfordring En mindre udfordring Det er ingen udfordring 8 % 23 % 40 % 29 % Når de blev spurgt om udfordringerne forbundet med opbygning af en Big Data løsning, svarede næsten halvdelen (45 %) af respondenterne, at det var andre mere akutte behov, der optog it-afdelingens tid, mens en tredjedel var tøvende med hensyn til at foretage de nødvendige investeringer (CAPEX) (33 %), manglede lagerkapacitet (32 %) eller manglede ekspertise internt (32 %). Med hensyn til den teknologi, der kræves for at levere Big Data løsninger, er det ingen overraskelse, at analyse (55 %) og lagerkapacitet (53 %) er de største bekymringer. Netværket ligger på en tredjeplads, og næsten halvdelen (48 %) af respondenterne indrømmer, at de er meget bekymrede, da det er forbundet med adgangshastighed, behandling og levering af information. Det giver mening, når man tænker på, at 58 % af virksomhederne forventer, at deres Big Data skal nå slutbrugerne inden for 100 millisekunder. De største udfordringer ved opbygning af en Big Data løsning er, at andre opgaver lægger beslag på it-afdelingernes tid (nævnt af 45 %), modvilje mod at foretage de nødvendige investeringer (CAPEX) (33 %), manglende lagerkapacitet (32 %) og manglende ekspertise internt (32 %). Analyse (55 %), lagerkapacitet (53 %) og manglende netværk (48 %) er de vigtigste teknologiske overvejelser i forbindelse med opbygning af en Big Data løsning. 58 % af virksomhederne forventer, at deres Big Data skal kunne nå slutbrugeren inden for 100 millisekunder. Det er ikke overraskende, at lagerkapacitet og analyse anses for afgørende for Big Data, men resultatet understreger også, at det underliggende netværk ikke bør overses. Hvis netværket ikke kan få adgang til, behandle og levere informationen med den nødvendige hastighed, så er det irrelevant, hvor gode de overliggende systemer er til at behandle data. Big Data løsninger kræver en blanding af tre funktioner: forretning, it og telekommunikation, som ofte står hver for sig uden indbyrdes samarbejde. 8 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 9

6 FORVENTET UDBYTTE Uanset de udfordringer, Big Data repræsenterer, kunne undersøgelsen også konstatere, at Big Data kunne levere en lang række forskellige fordele. Bedre beslutningstagning (57 %), større kundetilfredshed (54 %), mere krydssalg (47 %), nye produkter og serviceydelser på markedet hurtigere (46 %) og innovation (46 %) scorede alle mange point. Hvis penge og ressourcer ikke var en hindring, hvilke fordele tror du så strategisk og effektivt brug af Big Data kunne tilføre din organisation? Hvilke tre applikationer i organisationen driver behovet for Big Data? CRM-systemer E-handel Finansielle transaktioner Virtuelle data Videnskabs- eller forskningsdata Internet tekst og dokumenter Weblogs Opkaldslog Sociale medier Sensor data Overvågning Lægejournaler Vi har ikke brug for Big Data i vores organisation 4 % 2 % 10 % 12 % 13 % 13 % 18 % 19 % 22 % 23 % 41 % 30 % 35 % 34 % Bedre beslutningstagning på tværs af organisationen Øget kundetilfredshed Forbedring af salgstal igennem bedre tvær -og op salg Bringe nye produkter og services hurtigere på markedet Mere innovation Bedre organisations-mæssig overensstemmelse og ledelse Øge arbejdsstyrkens produktivitet 26 % 24 % 46 % 46 % 47 % 57 % Disse fordele var i nogen grad afspejlet i de applikationer, der driver behovet for Big Data hos respondenterne. Kundestyringssystemer (41 %), e-handel (35 %) og finansielle transaktioner (34 %) scorede højeste point. 54 % Det ser ud til, at respondenterne mener, at Big Data kan hjælpe dem med at blive bedre til, hvad det end er, der er bedst for deres virksomhed. Taget den generelle erkendelse af Big Datas potentiale i betragtning burde virksomhederne give deres it-medarbejdere mulighed for at fokusere på, hvordan de overvinder de udfordringer, som forhindrer dem i at realisere dem. Virksomhederne burde også overveje deres innovationsproces i forhold til implementering af Big Data. De kompetencer, der er påkrævet, er en blanding af viden om branchedomæne, evner inden for matematik og it og god indsigt i, hvad teknologien kan. Med mindre virksomhederne har en omhyggeligt gennemtænkt proces, er det sjældent, at man ser disse tre funktioner arbejde harmonisk sammen. Forventede fordele ved Big Data omfatter bedre beslutningstagning (57 %), større kundetilfredshed (54 %), mere krydssalg (47 %), nye produkter og serviceydelser på markedet hurtigere (46 %) og innovation (46 %). 10 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 11

7 EN VOKSENDE PRIORITET REGIONALE FORSKELLE I EUROPA Selvom kun 7 % af respondenterne mener, at Big Data allerede er en prioritet for deres virksomhed, vil dette ændre sig dramatisk, idet 62 % var overbevist om, at det vil blive en prioritet inden for de næste 3 år. Tror du, at Big Data vil blive/er en prioritet for din organisation inden for? Vil blive en prioritet indenfor 12 måneder Vil blive en prioritet indenfor 3 år Vil blive en prioritet for min organisation indenfor 5 år Vil ikke blive en prioritet for min organisation indenfor 5 år Er allerede en prioritet for min organisation 14 % 17 % 25 % 37 % Når det handler om at udarbejde en business case, forventer 42 % af respondenterne, at den bliver baseret på at udvikle nye datasæt og anvende nye analyser sammenlignet med kun 28 %, der mener, at samling af gamle og nye datasæt vil give ny indsigt og forståelse, og 27 % mener, at bedre undersøgelse af eksisterende datasæt vil være nøglen. Hvordan har du/ forventer du at være i stand til at bygge en business case for Big Data? Ved udvikling af nye datasæt og anvendelse af nye analyser Ved at samle gamle og nye datasæt for at give ny indsigt og bedre forståelse Ved bedre udnyttelse af eksisterede datasæt Vi forventer ikke at kunne bygge en business case for Big Data 27 % 7 % 28 % 3 % 42 % 62 % af virksomhederne forventer, at Big Data bliver en prioritet inden for de næste tre år. Selvom Big Data stadig er i sin indledende fase, står det klart, at de udfordringer, som volumen, hastighed og variationen af data udgør, vil blive vigtigere i de kommende år. Hvis virksomhederne allerede ved, at det er tilfældet, skal de tage Big Data med i deres planlægning allerede nu. De beslutninger, de tager med hensyn til systemer, netværk og applikationer, vil have stor indvirkning på deres evne til at levere Big Data programmer, når deres virksomhed indser, at den har behov for dem. Betydningen af Big Data som et middel til at opnå en konkurrencefordel for virksomheder kan også gælde landene i Europa. Vores rapport viser interessante resultater i holdningen til Big Data i de elleve lande, der blev undersøgt. Virksomheder på større markeder er generelt mindre hæmmet af budgetnedskæringer, og kun 47 % af de tyske respondenter og 57 % af de spanske var enige i, at deres budgetter bliver strammere sammenlignet med 68 % i Østrig, Schweiz, Belgien og Holland og 71 % i Danmark og Sverige. It-afdelingerne i Storbritannien og Irland er under størst pres budgetmæssigt, hvor 82 % lider af strammere budgetter. Strammere budgetter går hånd i hånd med fokus på brandslukning, hvilket en større procentdel af respondenterne på de mindre markeder erkender. Derfor er det mindre sandsynligt, at virksomheder på mindre markeder i Europa har en langsigtet strategi, og respondenterne fra Belgien og Holland (27 %), Danmark og Sverige (28 %) og Østrig og Schweiz (31) er mere tilbøjelige til at indrømme, at de ikke har nogen langsigtet plan. I modsætning hertil er der meget få virksomheder i Tyskland (2 %), Frankrig (7 %) og Spanien (9 %), der ikke har en langsigtet plan. Denne opdeling kommer også til udtryk i fordelingen af hvilke virksomheder, der betragter Big Data som en prioritet. Færre virksomheder i Danmark og Sverige, Østrig og Schweiz og Belgien og Holland betragter Big Data som en prioritet inden for fem år (i gennemsnit hhv. 33 %, 32 % og 27 %). På de større spanske (83 %), franske (80 %) og tyske (78 %) markeder er der flere virksomheder, der er klar til at prioritere Big Data inden for de næste tre år. Tror du, at Big Data vil være en prioritet inden for de næste 3 år? Spanien Tyskland Frankrig England & Irland Norden Benelux ACH 54 % 55 % 54 % 86 % 85 % Fordybning i de regionale data bekræfter, at Big Data er en strategisk mulighed. Der er en tydelig dikotomi mellem de små markeder, hvor virksomhederne er mindre tilbøjelige til at have en strategisk plan og de større markeder, hvor en langsigtet plan med Big Data er en større prioritet for virksomhederne. Mens Spanien, Frankrig og Tyskland fører an med langsigtede planer i næsten alle virksomheder, er der kun nogle virksomheder på de mindre markeder, som er ved at overveje Big Data. Da de europæiske lande samarbejder og kæmper om en økonomisk fordel, kan det være de, der skaber basis for, at Big Data anvendes, som høster den økonomiske gevinst, og de, der ikke gør det, halter bagud, så der skabes et digitalt skel i Europa. 66 % 82 % 12 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 13

8 RESUMÉ Hvis man læser hele rapporten Big Data Beyond the Hype, giver undersøgelsen stof til eftertanke for de virksomheder, der overvejer, hvordan de skal håndtere Big Data. Vi har konstateret, at Big Data er en strategisk mulighed hos de it-afdelinger, som kender de langsigtede forretningsplaner og således er bedre til at vurdere fordelene. Vi kunne også konstatere, at et stort antal it-afdelinger er hæmmet med hensyn til deres evne til at tænke strategisk, enten fordi de skal skære ned på omkostningerne, fordi de tilbyder reaktive serviceydelser, eller fordi de ikke kender virksomhedens retning og mål på længere sigt. Gentagne gange ser vi de virksomheder, som har en strategisk tilgang til it, levere hurtigere vækst og større værdi til aktionærerne, så det er mærkeligt, at mange virksomheder stadig ikke benytter sig af denne konkurrencefordel. Det er forståeligt, at færre ressourcer og hårdt belastede medarbejdere under de vanskelige økonomiske forhold for tiden kan resultere i fokus på det akutte i stedet for det vigtige. Spørgsmålet er imidlertid, hvad koster det? Manglende ressourcer kan i det lange løb udhule aktieværdien.at skabe plads til at vurdere fordelene ved Big Data er afgørende for en virksomheds konkurrencefordel. De virksomheder, der gør det, vinder. De, der ikke gør det, halter bagud. Det gælder også konkurrenceevnen i hele Europa. Virksomheder i de små lande målt på bruttonationalprodukt står over for strammere budgetter og øget fokus på brandslukning og er mindre tilbøjelige til at have en langsigtet strategiplan på plads. De er derfor tilsvarende mindre tilbøjelige til at betragte Big Data som en prioritet inden for de næste fem år sammenlignet med virksomheder i større lande som Frankrig, Spanien og Tyskland. Det fremgår også tydeligt af undersøgelsen, at Big Data vil forblive på toppen af virksomhedens it- dagsorden i et godt stykke tid endnu. Størstedelen af respondenterne anerkender, at Big Data vil blive en voksende prioritet for dem og erkender behovet for at udnytte dets muligheder til gavn for virksomheden. For at drage fordel af det udbytte, respondenterne forventer, er det vigtigt at foretage de rette valg nu og sikre, at alle elementerne er på plads til en vellykket Big Data løsning. Etablering af en innovationsproces, som samler medarbejdere inden for forskellige områder, er afgørende, samtidig med at disse medarbejdere får mulighed til at fokusere på den foreliggende opgave med Big Data. Med det fokus, der i øjeblikket er på analyse og lagerkapacitet, vil de virksomheder, som glemmer netværkshastigheden i forbindelse med Big Data løsningen, komme til kort fremover. De valg omkring systemer, netværk og applikationer, der tages i dag, vil have stor indvirkning på evnen til at levere Big Data programmer senere hen, så det er altafgørende at inddrage alle tre relevante funktioner: Forretning, it og telekommunikation. Hos Interxion mener vi, at hvis Big Data er en strategisk mulighed, omfatter dette også, hvor du placerer din Big Data løsning. At foretage det forkerte valg i dag kan binde din virksomhed til en ineffektiv løsning, som i det lange løb vil betyde, at du bukker under for de konkurrenter, som foretog det rette valg. Konnektivitet, der blev valgt som en vigtigt overvejelse af 48 % af respondenterne, er den tredjevigtigste udfordring, de står overfor, hvor 58 % er enige i, at deres Big Data løsning skal nå slutbrugeren inden for 100 millisekunder. At opfylde kravene med hensyn til volumen, variation og hastighed kræver, at løsningen placeres i et datacenter. Hvad er implikationerne, når store mængder data overføres via WAN? Ville omkostningerne være en forhindring for en business case? Hvad hvis du har brug for colocation af mange forskellige datasæt? Og endelig med hensyn til hastighed, hvad hvis netværksaspektet i løsningen resulterede i levering for sent i stedet for til tiden? Hos Interxion har vi over 450 carriers på vores 33 datacentre i Europa. Det giver mulighed for at tilslutte, foretage transaktioner og skabe værdi ud fra Big Data løsningen inden for 100 millisekunder for 70 % af Europas bruttonationalprodukt. Vi håber, at du har nydt at læse rapporten. og at du er klar til din store Big Data rejse. Og vi håber også, at du tager det rette strategiske valg til placering af din Big Data løsning. OM RAPPORTEN På vegne af Interxion adspurgte Vanson Bourne 750 senior it-beslutningstagere i virksomheder med mere end 500 medarbejdere i november og december Der var 150 respondenter fra Storbritannien og Irland, hver 100 fra Tyskland, Frankrig og Spanien, og hver 50 fra Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, Danmark og Sverige. 14 / INTERXION BIG DATA RAPPORT INTERXION BIG DATA RAPPORT / 15

9 INTERNATIONAL HEADQUARTERS Main: + 31 (0) Fax: + 31 (0) INTERXION DENMARK Main: Fax: EUROPEAN CUSTOMER SERVICE CENTRE (ECSC) Toll Free: Main: Fax: Interxion 16 is / compliant INTERXION with the internationally BIG DATA RAPPORT recognised ISO certification for information security management and BS25999 for business continuity management across all our European operations. Copyright 2013 Interxion. REP-EN-HQBynhyp-dk-03/13

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER:

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: PRESSEMEDDELELSE RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OG DANSK IT BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: Borgernes digitale begejstring daler Borgerinddragelse afgørende

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Kundekontakt. White Paper I DETTE WHITE PAPER. Resumé. Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson. November 2013, IDC

Kundekontakt. White Paper I DETTE WHITE PAPER. Resumé. Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson. November 2013, IDC White Paper Kundekontakt Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson November 2013 I DETTE WHITE PAPER Dette Whitepaper er rettet til IT- og forretningsansvarlige i mindre virksomheder. Formålet er at give

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Julesalget 2015 Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015 Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Indholdsfortegnelse Introduktion Sammensætning af respondenter Forventninger til julesalget

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere