BigData. Om værdien af datadreven innovation. Indhold. VidenMetro - Temakompendie om BigData. Printversion pr. 24. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BigData. Om værdien af datadreven innovation. Indhold. VidenMetro - Temakompendie om BigData. Printversion pr. 24. marts 2014"

Transkript

1 BigData Om værdien af datadreven innovation Printversion pr. 24. marts 2014 Indhold Introduktion: Data skaber ny værdi... 2 P01: Stor Værdi i BigData... 3 P02: Forskellige typer af BigData... 4 P03: Den Datadrevne InnovationsTrappe... 5 P04: The BigData Landscape...6 P05: BigData strategier... 7 Virk.ID Virksomhed Ansat navn Konsulent Ansat Dato P06: Intelligent Web og BigData... 7 DeGodeSteder - weblinks... 8

2 Data skaber ny værdi.. på tværs af sektorer, branche og landegrænser For den private sektor er big data en råvare med profitpotentiale. Big data sikrer nye innovationer og øger produktiviteten, skaber nye jobs og er katalysator for ny vækst. Big data bliver af flere årsager helt uundgåelig at forholde sig til: Mange virksomhedsledere styrer i dag pr. instinkt og mavefornemmelse. Men undersøgelser viser, at beslutninger baseret på (big) data altid overgår en ellers udmærket intuition. Virksomheder, der baserer deres beslutninger på big data, klarer sig mindst 5-6 pct. bedre målt på indtjeningen end konkurrenterne, viser flere internationale undersøgelser. Big data giver værdi på flere niveauer fra dataopsamling over bedre drevne forretninger til helt nye virksomheder og virksomhedsområder. I rapporten Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, illustrerer konsulenthuset McKinsey bl.a., hvordan big data skaber en væsentlig produktivitetsvækst, alene fordi det vil gøre virksomheder i stand til at optimere prissætning, forbedre produktudvikling og indhøste effektiviseringer. Se Infoplanche 01. Big data har også en betydning for hele it-branchen. De mange nye data skal opsamles, lagres og knuses. Ifølge analysehuset Gartner betyder det, at big data alene i 2015 vil skabe 4,4 millioner nye it-job globalt. Dertil kommer, at der på basis af den nye dataråvare opstår nye vækstvirksomheder, der lever af at omsætte de mange nye data til økonomisk værdi. Et eksempel er Parkopedia, der på data bygger en service om parkeringspladser i storbyer. Et andet eksempel er it-servicen Decide.com, der ved hjælp af smarte algoritmer forudsiger priserne på forbrugerprodukter ud fra raffineret sandsynlighedsregning, adviserer forbrugerne, hvis prisen på en vare ser ud til at falde i nær fremtid. Også veletablerede virksomheder føder iværksættersucceser på ryggen af big data-bølgen. Pakkehåndteringsfirmaet UPS solgte i 2010 sin data-analyseenhed UPS Logistics Technologies til kapitalfonden Thomas Bravo. Den arbejder nu videre under konceptet Roadnet Technologies, der hjælper en række virksomheder med at optimere ruteplanlægningen. Værktøjet har sparet UPS mange penge og miljøet for tonsvis af CO2. Herhjemme er boligportalen Boliga et godt eksempel på, hvordan allerede eksisterende offentlige data om det danske boligmarked kan anvendes til nye forretningsmuligheder. På de følgende sider er fremvist en række INFOPLANCHER, der i skematisk form fremviser og inspirerer til emner omkring BigData. Plancherne indgår i virksomhedsarbejdet i projekt VidenMetro. Artikelkilder: serviceplatform, mandagmorgen mfl. De 3 V er Big data-revolutionen hænger sammen med tre teknologiske udviklingsspor, der på engelsk har affødt udtrykket The Three V s : { Volume. Mængden af data vokser eksponentielt. { Velocity. Det samme gør den hastighed, hvormed data kan behandles. Ifølge den såkaldte Moores Lov fordobles computerkraften på 18 måneder. For 20 år siden krævede det eksempelvis en maskine på størrelse med et køleskab og en vægt på 250 kg at gemme en gigabyte data. I dag render vi hver især rundt med adskillige gigabytes i lommen på forskellige smartphones. { Variety. Der opstår hele tiden et væld af nye datakilder, ofte ustrukturerede. Det kan være sensorer indbygget i produkter, diskussioner på de sociale medier eller lydklip, fotografier og videomateriale. Kilde: Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 2

3 INFOPLANCE 01: Stor værdi i Big Data I rapporten Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, illustrerer konsulenthuset McKinsey bl.a., hvordan big data vil kunne skabe en væsentlig produktivitetsvækst, alene fordi det vil gøre virksomheder i stand til at optimere prissætning, forbedre produktudvikling og indhøste effektiviseringer. Kilde: McKinsey & Company: Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, 2011/12 Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 3

4 INFOPLANCE 02: Forskellige typer af Big Data fordelt på fire kategorier Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 4

5 ver et overblik over nogle af de datakilder, der ofte anvendes på rejsen. Det skal dog understreges, at VidenMetro både tempo og - Temakompendie rækkefølge kan variere om BigData mellem virksomheder. Og at specielt big data iværksættere adskiller sig ved at have nye, digitale produkter og services som selve forretningsgrundlaget, hvorfor de naturligt starter i den højre del af figur 3.2. INFOPLANCE 03: Den Datadrevne InnovationsTrappe Typiske faser i BigData udviklingen i virksomheden. Datakilder og effekter. Figur 3.2 Udviklingen i virksomhedernes dataanvendelse et typisk forløb 3.4 GEVINSTER VED BIG DATA TRIN 3 De opnåede gevinster ved big data TRIN og 2 datadreven forretningsudvikling er naturligvis tæt knyttet til, hvad data anvendes til i den enkelte organisation, jf. afsnit 3.3. Figur 3.3 giver et overblik over typiske gevinster TRIN på de 1 forskellige niveauer i dataudviklingen. Figur 3.3. Eksempler på gevinster ved big data og datadreven forretningsudvikling TRIN 4 Første trin inden for big data og databaseret forretningsudvikling er ofte at udnytte egne data bedre. Det kan være salgs- og kundedata, der kan bruges til at segmentere kunderne og målrette markedsføringen. Og det kan være fx interne sensordata i produktionen, der analyseres med henblik på til at optimere flowet eller og produktiviteten. Næste trin kan være at integrere egne data med eksterne data om fx kunderne, markedet eller særlige forhold af betydning for forretningen (fx vejrdata i energibranchen, jf. Vestas-eksemplet tidligere i kapitlet). Når egne data beriges med eksterne data, opnås yderligere indsigter i de enkelte kundesegmenter, der fx kan bruges til at optimere salget gennem indsigter i de enkelte kunders præferencer. Egen udformning udfra sammenfatning af figurer i publikationen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen, December 2013 Figuren giver et overblik over nogle af de datakilder, der ofte anvendes på rejsen - samt eksempler på afledte, innovative effekter. Tempo og rækkefølge på trappen kan variere mellem virksomheder. Specielt big data iværksættere adskiller sig ved at have nye, digitale produkter og services som selve forretningsgrundlaget, hvorfor de naturligt starter i den højre del af figuren. TRIN 1 inden for big data og databaseret forretningsudvikling er ofte at udnytte egne data bedre. Det kan være salgs- og kundedata, der kan bruges til at segmentere kunderne og målrette markedsføringen. Og det kan være fx interne sensor data i produktionen, der analyseres med henblik på til at optimere flowet eller og produktiviteten. TRIN 2 kan være at integrere egne data med eksterne data om fx kunderne, markedet eller særlige forhold af betydning for forretningen. Når egne data beriges med eksterne data, opnås yderligere indsigter i de enkelte kundesegmenter, der fx kan bruges til at optimere salget gennem indsigter i de enkelte kunders præferencer. TRIN 3 En del virksomheder giver endvidere udtryk for ambitioner om at gøre big data til en central faktor i udviklingen af nye produkter og ydelser. Nogle er i gang, mens andre forventer at satse mere på datadreven innovation i fremtiden. TRIN 4 i virksomhedens dataudvikling er at bruge data til at udvikle nye forretningsområder. Et eksempel er salg eller formidling af egne data til andre virksomheder og andre anvendelsesformål. I takt med at virksomheder systematiserer og strukturer egne data, kan der opstå forretningsmæssige muligheder knyttet til salg til andre virksomheder (eller eventuel blot frigivelse af data til fri afbenyttelse ud fra et open source perspektiv). PROJEKTSTØTTE: De fleste interviewede virksomheder giver endvidere PROJEKTHOLDER: udtryk for ambitioner PROJEKTPARTNERE: om at gøre big data til en Optimeringsgevinster forventer at satse mere på datadreven innovation i fremtiden. central faktor i udviklingen af nye produkter og ydelser (trin 3 i figuren). Nogle er i gang, mens andre I de indledende faser af big data udviklingen er det oftest optimeringsgevinster, der høstes. Egne Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 5

6 INFOPLANCE 04: The Big Data Landscape (til udprint i A3) Big Data Exploration The big data landscape for most enterprises is a vast wilderness. It is a growing and complex ecosystem of different data types from multiple sources, including new data from social media and raw data collected from sources like sensors. Only after effectively exploring and navigating this terrain can businesses begin to mine and refine their data resources to extract value using trusted information to pave the roads to new insights and smarter decision making. Raw Data Enterprise Data External Data WHAT DO YOU NEED TO SUCCEED? THE RESULTS Bird s Eye View Visualize and understand all available data across systems and silos both inside and outside the enterprise. Tame Wild Big Data Reduce operational & IT costs Achieve greater process efficiencies Eliminate redundant systems Leverage existing knowledge Reduce risk & improve governance Utilize Your Resources Improve decision making Develop new business models Gain market presence & revenue Accelerate innovation Improve customer knowledge Increase employee performance Useful Functionality Establish the ability to access and use big data to support decision making and day-to-day operations. Avoid Pitfalls Identify areas of risk by understanding the full scope of all data and protecting confidential and strategic information. Mine Valuable Information Get the most value from your data by using big data tools to separate the most useful content from the rest. Dynamic Directions Focus employees productivity with dynamic contextual views of the most relevant enterprise and external content. Include important analytics in context to help drive day-to-day decisions. Fool s Gold? Ensure the veracity of all data and support confident decision making with enterprise-level big data management. Elephant Crossing Combine data stored in Hadoop with data in enterprise and external systems to drive better insights. Discover Hidden Insights Find insights in new and unstructured data while adding important context to raw data, advancing analytics and structured operational data. Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 6

7 INFOPLANCE Big Data Strategy: 05: Big Data strategier: Flyt analysen tættere på data Move the Analytics closer to the Data BI / Reporting Analytic Applications Exploration / Visualization Functional App Industry App Predictive Analytics Big Data Platform Visualization & Discovery (Open Source) Hadoop System Application Development Accelerators Stream Computing Systems Management Data Warehouse Content Analytics New Analytic applications drive the requirements for a big data platform Integrate and manage the full variety,velocity and volume of data Apply advanced analytics to information in its native form Visualize all available data for adhoc analysis Development environment for building new analytic applications Workload optimization and scheduling Security and Governance (The 3 V s) Information Integration & Governance Copyright IBM Corporation 2012 Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 7

8 INFOPLANCE 06: Vejen mod Intelligent Web skabes i innovative BigData relationer Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 8

9 DeGodeSteder tivt i deres beslutningsprocesser. Omvendt har vores research indikeret, at der er meget få etablerede SMVer blandt frontløberne inden for big data og datadreven forretningsudvikling. De enkelte, vi har identificeret, skiller sig samtidig ud i forhold til andre SMVer, fx ved at have en historisk tradition for dataindsamling eller ved at være fx meget ingeniørtunge. Årsagen til dette billede skal findes i, hvad vi i rapporten betegner som de fire drivkræfter bag datadreven forretningsudvikling nemlig data/teknologi, digitalisering, accelererende konkurrence og Links til aktuelle publikationer og websider nye i relation forretningsmodeller. til BigData Se figur 1.2. temaer Figur 1.2. Big data og datadreven forretningsudvikling de vigtigste drivkræfter Kilde: IRIS Group Analyse fra Dansk Industri. Februar Analyse fra Erhvervsstyrelsen. Februar Afhold event med toneangivende aktører. Oktober B2b sociale medier har skabt resultater allerede. Således svarer hver tredje virksomhed med sociale medier i undersøgelsen, at de forventer vækst inden for det næste halve år. Til sammenligning svarer blot hver femte af de virksomheder, som ikke er på de sociale medier, at de forventer vækst. 5 Interxion (2013); Big data Beyond the hype. Undersøgelse gennemført af Vanson Bourne. Der er et enormt vækstpotentiale i brug af data, men det er stadig kun meget få virksomheder i Danmark, der arbejder med data, og det store flertal af virksomheder ved ikke nok om det. Det er også komplekst at arbejde med data, og det kræver meget af ledelsen og af medarbejdernes kompetencer. Infoslides fra internationale keynote speakers, kursusmaterialer 8 mv. Infolink (klik på linket i onlineversionen) - se også videnmetro.dk b2b%20-%20nye%20veje%20til%20salg.pdf Infolink (klik på linket i onlineversionen) - se også videnmetro.dk Infolink (klik på linket i onlineversionen) - se også videnmetro.dk Vers :58 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SLIDE NR. 9

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Intelligence Big Data Fremtidens digitale råstof TEKNOLOGI DATA VÆKST

Intelligence Big Data Fremtidens digitale råstof TEKNOLOGI DATA VÆKST Intelligence Big Data Fremtidens digitale råstof TEKNOLOGI DATA VÆKST Big Data INDHOLD Side 62 Side 68 Side 74 Side 80 En syndflod af data vil transformere verden En flodbølge af data akkumuleres i disse

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER!

IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER! IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER! 12. oktober 2011 crowne plaza copenhagen towers Nordens største konference: Fokus på Business Intelligence, Master Data Management & Performance Management Hvad du KAN

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no.

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no. no.04 NOVEMBER 2014 VELKOMMEN TIL DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER PROBLEMER KAN VÆRE KOMPLICEREDE, DET KAN LØSNINGER IKKE NIELS AHRENGOT S.

Læs mere

Gør verden til et bedre sted med Big data

Gør verden til et bedre sted med Big data Gør verden til et bedre sted med Big data De nye muligheder for samkøring af data giver kæmpe fordele. Brugt på den rigtige måde er der både erhvervsmæssige, personlige og stor samfundsmæssige gevinster

Læs mere

Den digitaliserede økonomifunktion

Den digitaliserede økonomifunktion Tematillæg udgivet af Økonomiforum i forbindelse med konferencen: Den digitaliserede økonomifunktion. Den digitaliserede økonomifunktion 4. kvartal 2011 Alt kan digitaliseres Digitalisering af ledelsesinformationen

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Øget konkurrenceevne gennem digitalisering og IKT 4 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave

Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave Viatempos produktudvikling Marketing Automation HD Marketing Management - Hovedopgave Sider: 64 / Anslag: 97.920 Vejleder: Peter Soltoft Aflevering: 28/5-2015 EXECUTIVE SUMMARY! 5! 1. PROBLEMAFKLARING!

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

Digital Transformation

Digital Transformation INDLÆG 19 : DIGITAL TRANSFORMATION Digital Transformation Shila Henriksen November 2014 Shila Henriksen Uddannelse Civilingeniør Rolle Enterprise Architect Erfaring inden for arkitektur og forretningsudvikling

Læs mere

Etablering af en ejendomsadministration

Etablering af en ejendomsadministration HD Afhandling Institut for Regnskab Forfatter Jesper Rasmussen Vejleder Bent Høgsted HD Afhandling (R): Etablering af en ejendomsadministration Handelshøjskolen i Århus April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere