Zoom på digital ledelse. Ekspertworkshop, Spark i samarbejde med Miljøministeriet Tirsdag d. 17 juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zoom på digital ledelse. Ekspertworkshop, Spark i samarbejde med Miljøministeriet Tirsdag d. 17 juni 2014"

Transkript

1 Zoom på digital ledelse Ekspertworkshop, Spark i samarbejde med Miljøministeriet Tirsdag d. 17 juni 2014

2 Baggrund & formål Hvad er digital ledelse? Hvornår er man digital som leder og medarbejder? Hvordan sikrer vi, at ledere kan indfri målene og kravene om digitaliseret service, arbejdsgange og effektivisering? Hvordan ser fremtiden ud inden for den digitale bane, og hvad skal vi vide og gøre for at ruste os til den? I anledning af Miljøministeriets igangsættelse af projekt Digital ledelse 2.0 har Miljøministeriet og Spark inviteret til debat om ledelse og digitalisering med ønsket om at skabe mere konkret viden, samle erfaringer og udbrede feltet med det formål: At skabe overblik over vilkår, trends, præmisser for digital ledelse At drøfte hvilke opgaver lederne har på den digitale bane At zoome ind på hvad den digitale leder skal kunne for at lykkes med digitaliseringsdagsordenen På de følgende sider dokumenterer vi det materiale, der blev anvendt som afsæt for workshoppens diskussioner og de mange input og dialoger, der udfoldede sig undervejs. 2

3 Deltagerliste Workshoppen bestod af en blanding af chefer og leder, der dagligt står med digitaliseringens muligheder og udfordringer samt specialister inden for digitaliseringsfeltet. Deltagere: Isabelle Navarro Vinten, Kontorchef Kemikalier, Miljøstyrelsen Christian Vind, Kontorchef Jord og affald, Miljøstyrelsen Lene Schæbel, NST Anders Raahauge - Kontorchef Leveranceinfrastruktur, GST Lars Bo Hansen - Specialkonsulent Koncern it og Teknologi, GST Georg Jensen - Områdechef Dataindsamling, GST Sarah Kirkeby Danneskiold- Samøe, Koordinator, modelområdet - Ministeriernes projektkontor Charlotte Pedersen - Director, Deloitte Søren Schultz Hansen Ekstern lektor, Forfatter, forsker og foredragsholder Sune Johansson Borgerservicechef, Hørsholm Kommune Kent Skytte Borgerservicechef, Københavns Kommune Tanja Ehnevid-Kjær HR konsulent, Københavns Borgerservice + programleder for digitaliseringsprojekterne Pernille Kvarning Udviklingschef, Lyngby Taarbæk Kommune Maria Minard Art Dircetor og grafisk designer Claus Ingemann Ejer Kvantespring Magnus Christensson - partner, Social Square Nanné Solem Dahl - Chefkonsulent Forretningsudvikling og Digitalisering, Gentofte Kommune Dorthe Hove - Ejer, Stages Helle Østerberg - Projektleder, Koncernstyring og Digitalisering, Miljøministeriet Departementet Zakia Elvang - Managing partner, Spark Kamille Thoregaard - Seniorkonsulent, Spark 3

4 Research Vilkår, tendenser og præmisser for digital ledelse 4

5 Research på digitaliseringsfeltet Spark har i samarbejde med Miljøministeriet lavet et brief, der har haft til formål at hjælpe os med at dykke ned i feltet og grave anledninger frem, der kalder på, at vi diskuterer og prioriterer digital ledelse som en essentiel og tydelig del af ledelsesdisciplinen. Vi er ikke eksperter i digital ledelse, og billedet er ikke nødvendigvis udtømmende men vi er optaget af hvordan samfundet og organisationer udvikler sig. Med dette optik er det svært at komme udenom digitalisering. Vi mener, at det er vigtigt at kigge på disse forandringer ikke kun udfra et teknologisk perspektiv men udfra at der er mennesker der skal forandre sig og deres egen praksis, processer der skal designes og faciliteres og dialoger der skal udfoldes for at vi får delt viden, der gavner og styrker de løsninger og forandringer der rulles ud. Deltagerne på workshoppen har diskuteret, udfoldet og udvidet de enkelte områder. Dette har vi opsamlet i dette skriv, som gerne skal anvendes af dig til yderligere debat om feltet. 5

6 Oversigt over research områder Følgende anledninger er identificeret, som kalder på dialog om digitale ledelse: Side 7: Det offentlige område Side 11: Data og datasikkerhed Side 18: Generationer Side 21: Digitalt mindset Side 25: Læringsområdet Side 28 Den digitale forretning 6

7 Anledning: Det offentlige område Inden for den offentlige arena er der udviklet, og der bliver fortsat udviklet love, rammer og strategier, der stiller krav til den offentlige sektor om digitalisering af de offentlige organisationer. Hvad betyder det konkret for den enkelte organisation? For den interne organisering, arbejdsgangene, systemerne, governancestrukturen, kompetenceudviklingen, servicen osv...? Input fra workshoppen: I stedet for at tænke i systemer skal vi tænke i opgaveløsning - digitalisering giver anledning til at redefinere opgaver og lader os se på, hvilke nye muligheder det åbner for. Vi skal ud i marken og samle viden og data ift., hvordan medarbejderne arbejder. Vi skal analysere, hvilken viden denne markvandring giver i forhold til kravspecifikation til de digitale systemer og platformer. 7

8 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategiens ambition At skabe økonomisk råderum gennem digialisering - og samtidigt fastholde det serviceniveau og den velfærd borgerne forventer. Tværkommunalt samarbejde om standardiserede løsninger Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi stiller krav om et tættere samarbejde på tværs af kommunerne. Det vil i nogle kommuner indebære, at ledelsen gør op med en stærk tradition for, at IT-investeringer skal tage højde for alle lokale behov og ønsker. En standardisering er nødvendig. Det kræver fælles beslutninger om forpligtende mål og løsninger på tværs af kommunerne, og til dette formål skal der udvikles principper for beslutningsprocesser, beslutningskompetence, finansieringsprincipper og rollefordeling. Implementering Implementering af de digitale løsninger bliver et vigtigt parameter i den digitale ledelse, og her er der brug for værktøjer til at hjælpe med at opnå gevinsterne ved digitaliseringen. Det drejer sig om, at både ledere og medarbejdere skal forstå og mestre de nye løsninger og om at ændre grundlæggende traditioner og rutiner i organisationen. Hvis ikke den egentlige sagsbehandling og serviceleverance er understøttet og implementeret på en tilstrækkelig fornuftig måde, er kun en del nået. Derfor arbejder strategien på de forskellige områder med alt fra den snilde arbejdsplads over den kompetente medarbejder (digital ambassadør) til egentlig systemudvikling til brug i alle kommuner. Gevinstrealisering Kommunerne har foretaget investeringer i digitalisering, og der ligger et stort arbejde i at høste effektiviseringsgevinster i de foretagede investeringer. Der er i strategien en forventning om, at digitalisering af den kommunale sektor vil bidrage yderligere til at effektivisere den kommunale opgavevaretagelse med 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. Der er brug for stærke ledelsesmæssige beslutninger og opfølgning i forhold til, hvordan gevinsterne høstes på alle niveauer i organisationen. Ledelse For at opnå effekt af investeringen kræver det, at Økonomiudvalget og Direktionen i kommunerne sætter et nyt ledelsesfokus på de digitale opgaver. Ledelse i forhold til digitalisering skal prioriteres på samme niveau som fx økonomistyring, personaleledelse og andre ledelsesmæssige discipliner. Det påhviler den enkelte leder centralt såvel som decentralt at indtænke digitalisering i alle arbejdsgange og alle sagsforløb. 8

9 IT-ordfører Nye IT-ordførere disker op med gamle synspunkter. 7 ud af Folketingets 8 IT-ordførere er nye på posten. Deres synspunkter afslører dog intet nyt under solen. Selv om man er ny på tinge og bryster sig af at tilføre folkestyret nyt blod, kan ens IT-politiske synspunkter godt være arvegods, der er overtaget fra forgængeren. I hvert fald er det svært at få øje på revolutionerende og spændende synspunkter i den rundspørge, IT-fagforeningen har udarbejdet (kilde: sam-data). Sam-Data har rundspurgt de otte folketingspartiers IT-ordførere syn på IT: Michael Aastrup Jensen (V) og Brian Mikkelsen (K) ønsker at brede digitaliseringen ud på velfærdsområderne. Venstres IT-ordfører udtrykker, at han ønsker, at digital kommunikation bliver et 'naturligt førstevalg for borgere og virksomheder'. Hos regeringspartiet Socialdemokraterne mener IT-ordfører Trine Bramsen, at der er behov for et løft af danskernes ITkundskaber. Hverken Radikale Venstre eller Socialistisk Folkeparti er med i rundspørgen, formentligt fordi de ikke svarede inden Sam- Datas deadline. Hos Enhedslisten vil Stine Brix have mere frihed og open source. Således lister hun sin anden IT-politiske mærkesag, frihed på internettet :»Jeg vil begrænse overvågningen i form af den omfattende logning af data, samt sikre, at blokeringer af hjemmesider og censur bliver på et absolut minimum,«skriver Stine Brix i svaret til Sam-Data og fortsætter med sin tredje IT-politiske mærkesag, som hun kalder for åbenhed og mindre monopoldannelse :»Jeg arbejder for åbne standarder og mere brug af open source i det offentlige.«dennis Flydtkjær, der er IT-ordfører for Dansk Folkeparti, ønsker blandt andet, at flere skal have en IT-uddannelse. Han har selv en baggrund som datamatiker, enkelte fag på datalogistudiet og en tidligere ansættelse i en IT-virksomhed. 9 Kilde: https://www.sam-data.dk/artikler/artikel.asp?

10 Interessant artikel om behov for perspektivskifte i det offentliges arbejde med digitalisering Spark 10

11 Anledninger: Data & datasikkerhed Mængden af data er stærkt voksende. Hvordan anvender vi disse data begavet - skaber gode rammer for at dataflowet er brugbart for organisationen samtidig med, at vi sikrer os, at den ikke bliver grundlag for misbrug og anden ødelæggende virksomhed? Input fra workshoppen: Hvordan anvender vi grunddata i en small scale, så data bringer værdi til udviklingen og udgør et kvalificeret beslutningsgrundlag i organisationen. Overvej balancen mellem sikkerhed, hurtighed i hverdagen og gevinsten ved brugbare åbne datasets. Hvordan skal man som leder behandle data? Vi bliver nødt til at få flere uvilkårlige ekspertsyn på løsningerne, inden vi vælger, hvordan vi skaber sikkerhed i systemerne. 11

12 Big Data Udtalelse af»big data, den informationseksplosion, digitaliseringen har afstedkommet, er ved at forandre vores verden«anvendelse af de store mængder digitale data der bliver genereret via befolkningens netadfærd. Det betyder, at vi går fra nøje udtænkte stikprøver til statistisk læsning af dataanalyse, der giver et meget præcist billede af det, vi vil undersøge. Vi går fra viden om kausalitet og årsagssammenhæng til statistisk korrelation, hvilket betyder, at den faglige ekspert mister sit monopol på viden om sammenhæng. Eksempel: Ved udvikling af sygdomme, der har risiko for at sprede sig til pandemi, kan man med big data analysere befolkningens datasøgning, der tydeligt viser, i hvilke områder der søges på ord, der indikerer, at sygdommen har spredt sig til disse områder. Tidligere ville man bede folk og hospitalerne selv indmelde sygdomstilfælde, hvilket ofte gav et forsinket billede af sygdomsspredningen, fordi dataerne hurtigt bliver forældet. Med big data kan analytikere følge udviklingen real time. Via vores netadfærd, hvor vi udveksler oplysninger om os selv, om vores relationer til andre og andres meninger, om vores smag, om vores vaner samt om køb i butikker og supermarkeder, hvor vi handler med vores betalingskort, får de private virksomheder mange data, de kan anvende i deres produktudvikling, markedsføring og serviceudvikling. Magtbalancen mellem offentlige institutioner og private virksomheder udjævnes, fordi private virksomheder har mindst lige så mange vigtige data om befolkningen som det offentlige. Udfordingen er, at de offentlige institutioner er underlagt demokratisk kontrol, mens de private er drevet og styret af vækst og kapitalforøgelse. Fakta: Facebook, der kom til verden for mindre end ti år siden, uploader i dag 10 millioner nye fotos (i timen). Næsten 3 milliarder gange om dagen trykker en af de nu 1,2 milliarder aktive facebookbrugere på like -knappen eller skriver en kommentar, hvorved selskabet får adgang til et ocean af viden om sine brugeres præferencer og adfærd. I 2013 anslås hele verdens samlede lager af information at udgøre exabytes (en exabyte er et 1-tal efterfulgt af 18 nuller), og heraf er kun 2 procent ikke-digital. Så stor en datamængde ville svare til, at man kan stable dem i fem søjler, der hver især ville nå herfra og til månen, hvis man samlede informationerne på cd-rommer. Vi får adgang til digitale data, der kan skabe nye muligheder inden for fx sundhedssektoren og undervisningssektoren. 12

13 Informationssikkerhed Styring af informationssikkerheden er en vigtig opgave i statens institutioner, og regeringens Økonomiudvalg vedtog derfor i 2010, at statens institutioner skal følge den internationale standard for styring af informationssikkerheden ISO fra Informationer og IT-systemer spiller en stadig vigtigere rolle i understøttelsen af arbejdsopgavevaretagelsen i statens institutioner. Der arbejdes til stadighed med større mængder af data, som dels produceres og gøres tilgængelige for samarbejdspartnere og dels anvendes i myndighedsopgaver. Data, informationer og IT-systemer er grundlæggende nødvendige for at kunne varetage myndighedsopgaver og realisere forretningsmæssige målsætninger og udgør en stor og vigtig del af de samlede ressourcer. Generelt er der stor tillid til forvaltningen af data i statens institutioner, men der vil i stigende grad være en afhængighed af et godt omdømme i omverdenen og fortsat tillid. Arbejdet med informationssikkerhed er en løbende proces, som skal integreres i det samlede arbejde med ledelse og styring af organisationen. Informationssikkerhed er et ledelsesansvar på lige fod med økonomistyring, arbejdsmiljø, service eller borgerbetjening. 13 Kilde: Digitaliseringsstyrelsen og fra Miljøministeriets sikkerhedspolitik som er udarbejdet i samarbejde med Deloitte

14 God indføring i hvad big data er og hvad potentialerne er Spark Link til hele artiklen her: 14

15 Interessant perspektiv på hvordan vi skal være varsomme med ikke at bruge data forkert 15

16 Spark 16

17 Godt perspektiv på hvorfor vi lige så godt kan komme igang med at anvende Big Data 17

18 Anledning: Generationer Arbejdsmarkedet mødes inden længe af en ny generation, der er opvokset med digitale devices. Hvad betyder det for ledelsesstilen? Er der nye områder, som organisationen skal have fokus på for at indfri de unges potenitale, og hvad kommer det til at betyde for kompetenceudviklingen af de unge? 18

19 Den nye generation - digitale indfødte Nutidens ledere er ikke født med digitale devices som en forlængelse af dem selv, men anvender de digitale medier som værktøjer der enten er et nødvendigt onde, eller som er nyttigt og hjælpsomt i de daglige arbejdsprocesser. Digitaliseringsdebatten sætter blandt andet fokus på dem, der er født med mobiltelefoner og Ipads, som en naturlig del af deres daglige adfærd, og hvilken betydning det har for den måde, de bruger og omgåes teknologien på. Søren Schultz Hansen har lavet undersøgelser, der peger på, at ledelsesstilen bliver nødt til at ændre sig i takt med, at de yngre generationer indsluses på arbejdsmarkedet. De unge har en anden kultur. Deres opfattelse af tid og rum, hvor de hopper ind og ud af de fysiske og virtuelle rum, stiller krav til, at lederen sætter grænser for deres tilgængelighed og hjælper dem med at undgå for meget sammensmeltning af kontekster, så de kan fokusere. Den unge generation har behov for fast, synlig og støttende ledelse, hvor der er jævnlig interaktion og feedback fra deres leder. De unge har trang til at innovere og skabe nyt og arbejder efter navigationspunkter frem for langsigtede mål. De er derfor udviklingsparate og omskiftelige og har på den måde mange fordele i deres tilgang og naturlighed med det digitale, men de skal i en organisationskontekst lære grænserne for opensource, datahåndtering og digital adfærd at kende. Og de har behov for at lære, hvad digital kildekritik er, så de kan navigere mere kritisk i det indhold, de præsenteres for. Samtidig er der andre røster, der mener, at begrebet digitale indfødte ikke findes. De unge oplever de samme udfordringer som de ældre generationer. Anders Colding Jørgensen (psykolog) udtaler, at de unge føler sig presset over ikke at kunne lægge mobilen fra sig, de føler altid de skal være på og har generelt ikke et afklaret forhold til de sociale medier. Anders Colding Jørgensen mener, at det ikke nødvendigvis afhænger af alder men mere om personlighed. De unge har til alle tider haft lyst til og behov for at kommunikere med andre unge, og nu giver teknologien dem en ny mulighed for dette på mange forskellige måder og på alle tider af døgnet - de er muligvis født med teknologien, men det gør dem ikke nødvendigvis kompetente og afklarede ved alle dets aspekter. 19 Kilde: Søren Schultz Hansen

20 Spark Interessant perspektiv på at de unge kan være svære at få over på de digitale kanaler end man umiddelbart tror 20

21 Anledning: Digitalt mindset Denne kategori blev udviklet som led i deltagernes diskussioner om, hvad der er særlig vigtigt at have fokus på i forhold til arbejdet med digitalisering. Input fra workshoppen: Vi skal udvikle en ny digital identitet - det kalder på nye roller i organisationen Det digitale mindset er en særlig tilgang til omverdenen, sig selv og sine kolleger Vi må bryde rammerne for privat og offentlig brug af teknologi - lad medarbejderne lege med de nye devices, så det bliver naturligt at anvende forskellige medier og teknologier som del af vores adfærd også på arbejdet. Vi skal turde overgive os til en ny adfærd på arbejdet - det er ikke kun nye digitale værktøjer men en ny arbejdsidentitet 21

22 Anledning: Digital ledelse Er digital ledelse en integreret del af ledelsesdisciplinen? Kan du forestille dig en leder, der ikke er optaget af økonomi? Digital ledelse må ikke bo i et IT-kontor, men skal være en del af lederens mindset og fokus som led i at være en moderne organisation. Input fra workshoppen: Vi skal tænke i opgaveløsning og udvikle nye typer af opgaver Vi skal håndtere digitale dilemmaer ved at samle ledelsen om bordet, og de skal vide, hvad de taler om (viden på systemniveau) Vi overgår i højere grad til netværksbaseret ledelse, der stiller nye krav til lederens kompetencer og mindset Ledere skal både lede borgere og brugere af systemer Vi går ind i et nyt digitalt beslutningsparadigme, hvor de digitale løsninger ikke kommer fra IT-afdelingen men fra de steder, hvor gevinsterne skal høstes (dvs der er et helt andet ejerskab) Vi skal kigge på incitamentstruktur, stillingsprofiler og KPI er ift. indsats og effekt Vi skal have et perspektivskifte fra fokus på, hvordan lederen tager ejerskab til de digitale løsninger til brugerne af systemerne. Hvis brugerne synes, at systemerne er anvendelige, så bliver de brugt. Integrationen kan komme senere hen. 22

23 The Digital Leader Svært at finde data omkring digital ledelse. Her er et internationalt perspektiv på det... Most leaders desperately need to upgrade their tech skills. Employees spend more than half their day in Outlook, Salesforce.com, or working on PCs, Tablets, and SmartPhones, etc. Teams are required to interact and operate more virtually than ever. Yet many leaders struggle to teach their people how to boost productivity, profits, and sales via this costly technology. Today's leaders must be able to navigate technology and effectively communicate, coach, and motivate their people. What should we learn: 1. Diagnose their employee's individual and team TQ (Tech Quotient = Team Tech Skill Level) 2. Identify, motivate, and celebrate tech champions. 3. Become tech ambassadors who walk the walk by enthusiastically sharing carefully selected zip tips and strategies with their people. 4. Inspire their employees to embrace the two most critical behaviors for boosting performance via technology: exploration and practice. 5. Master e-communications ( , text, IM, Social Media) and virtual meetings to maintain excellent relationships, team focus, and job satisfaction. 23 Kilde: Mike Song

24 Leadership Transition Svært at finde data omkring digital ledelse. Her er et internationalt perspektiv på det... Digital leaders must make the transition to a knowledge society through: Awareness building, resource mobilization, operational leadership and structural leadership Awareness building = leaders making people aware about the new ICT resources available. Resource mobilization = making social catalysts obtain and deploy resources to make ICT more available (money or political support) Operational Leadership = provide and manage the hard and soft infrastructures, and the applications, at the core of the knowledge society. Structural Leadership = persuading people of the new and important changes in ICT and digital technology, and encouraging they to use it. 24 Kilde: What s Your Strategy for Managing Knowledge?

25 Anledning: Læringsområdet På læringsområdet bliver de digitale medier anvendt i stor stil til at skabe mere fleksibel, individuelt tilpasset og accelereret læring. Sjældent er det digitale et mål i sig selv at lære, hvilket betyder, at ledere og medarbejdere ikke nødvendigvis har de rette kompetencer til at udfolde digital adfærd og anvende de digitale værktøjer rigtigt. Input fra workshoppen: Vi skal begynde at have fokus på nudging. Vi skal reducere mængden af svære valg og gøre det, vi gerne vil have medarbejderne til at gøre, nemt. Det digitale mindset skal være en del af vores naturlige adfærd. 25

26 Digitalisering på læringsområdet Der har i de sidste 10 år været en voldsom udvikling af digitale læringsplatforme. I 80 erne voksede e-læring for første gang rigtig frem på universiteterne og var i lang tid anset for at være tungt og usexet men dog en interessant ny mulighed inden for læringsfeltet. Op gennem nullerne bliver det et felt, der vokser markant og udvikler sig med indførslen af de mobile devices. Vi ser idag alt fra e- til m-, til v-læring, hvor der arbejdes både på form og indhold. I dag anvendes den digitale læring enten alene eller som supplement og understøttende element til andre læringsaktiviteter. Antallet af udbyderne, der designer nye platforme, der vægter bestemte målgrupper, træningsaktivieter og som måler forskellige former for effekter og læringsoutput, er stærkt voksende. Platformene er interaktive og kompatible, hvilket gør dem let anvendelige og fleksible både at designe og inkorporere i organisationens læringsaktiviteter. Digitaliseringen inden for læringsområdet ligger typisk inden for organisationens HR- og uddannelsesområde og ikke som et læringsfokus i sig selv. Digitaliseringen som kompetencefelt, hvor medarbejdernes skal lære at være digitale og udvikle kompetencer og adfærd for at løse daglige opgaver, er markant fraværende i mange organisationer. Der er indikatorer på, at: Et fåtal har fokus på, hvordan og hvad der skal til for, at ledelsen er klædt på til at træffe gode valg inden for det digitale område, hvor systemerne understøtter medarbejdernes daglige opgaver og processer. Et fåtal har fokus på, hvordan vi udvikler og driver digitalisering i egen organisation. Digitale kompetencer sjældent er en del af trivselsmålinger og indgår ikke i mål og MUS(samtaler). 26

27 Spark En bred palette af indsatser for at lykkes med den digitale dagsorden 27

28 Anledning: Den digitale forretning Hvad er en digital forretning egentlig? Hvad skal der til for at lykkes med at optimere sin forretning, så systemer, arbejdsgange og processer passer sammen, så organsiationen har den rette infrastruktur til at levere og indfri organisationens mål og kerneopgave. Input fra workshoppen: Vi bliver nødt til at kunne porteføljelede projekter på tværs af institutioner. Det stiller krav til lederen om styring, samarbejde og sprog. Slutbruger -samarbejde kan skabe nye løsninger. Hvordan lykkes vi med at anvende brugerinddragelse som metode til udvikling af nye løsninger både internt og eksternt i organisationen? EU-udbudsreglerne sætter rammer for, hvordan vi kan agere ift. leverandører. Vi har en tradition for at gå forsigtigt til værks og har behov for nye kompetencer, der gør os i stand til at arbejde mere innovativt med udbudsreglerne. Lad os inspirere af det private erhvervsliv. 28

29 Digitaliseret service og arbejdsgange Digital selvbetjening er forretningsudvikling, hvor vi skal finde nye måder at tænke service på. For at give den bedst mulige service skal de digitale kanaler tænkes ind i et samspil med øvrige kanaler, hvor borgerne henvender sig, og kommunerne kommunikerer med omverdenen (Kilde: Advice Digital). Kanalstrategisk er det en ny virkelighed, hvor vi flytter borgerne over på kanaler, der giver mening ud fra en effektiviseringsbetragtning - men det skal også ses ud fra et serviceperspektiv. Vi har at gøre med ydelser og ikke simple produkter. Borgernes behov er komplekse, og der er derfor brug for at tænke mere helhedsorienteret (Kilde: Advice Digital). Hvad betyder målet med den digitale service for den digitale infrastruktur og arbejdsprocesserne? Fokus for digitaliseringen af den offentlige sektor flytter sig i stigende grad fra de teknologiske muligheder til forretningens behov - diskussionen er flyttet fra maskinrummet til direktionsgangen. Dette skift i fokus stiller imidlertid krav til en mere præcis viden om den forretning, der skal tage de nye digitale løsninger i brug (Kilde: KL). Hvis de nye systemer skal indfri deres potentialer til højere kvalitet og effektivitet, er det KL s erfaring, at det ikke er nok at lave mindre tilpasninger af rutiner og arbejdsgange. Forretning, arbejdsgange og systemer skal tænkes sammen, og beslutninger og resultatopfølgningen skal hæves til et strategisk perspektiv Når man får en ny digital løsning, skal man derfor være meget omhyggelig med at finde ud af, hvori det nye består. Det gælder fx i forhold til, hvilke muligheder den nye løsning tilbyder, men også i forhold til om den stiller nogle specifikke krav til måden, arbejdet tilrettelægges på. Sammenhængen til det eksisterende skal sikres for at opnå gevinsten og opnå den mulige effektivitet (Kilde: KL). 29

30 Den statslige IT-projektmodel Succesfulde statslige IT-projekter er afgørende for at effektivisere, modernisere og digitalisere det offentlige Danmark. Regeringen besluttede i 2010, at arbejdet med IT-projekter i staten skulle professionaliseres. Der skulle gøres noget ved de store overskridelser af budgetter og tidsplaner, som man så i flere store statslige IT-projekter. Der blev derfor taget initiativ til at skabe ensartede rammer for at gennemføre IT-projekter og -programmer i staten. Rammerne består af: 1) Formelle krav 2) Forskellige virkemidler der støtter gennemførelsen af projektet. 3) Beskrivelse af roller og ansvar - for at kunne lykkes med effektive IT-projekter er det afgørende vigtigt, at alle kender og kan udfylde deres rolle. 4) Ligeledes er det nødvendigt at have kendskab til sin organisations governancestruktur og kunne navigere i den. 30 Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

31 Spark Interessant at det offentlige har fokus på borgerne og deres adfærdsændringer men der er ikke fokus på at digitalisere forretningen indadtil 31

32 Spark 32

33 Hvad kærver af forretningen for at den bliver rigtig digital Spark 33

34 Opgaver Samlet bud fra workshoppen på den digitale leders opgaver 34

35 Den digitale leders opgaver Hvilke opgaver står dagens leder overfor, der stiller krav til hvad han/hun skal kunne for at drive en moderne digital organisation? 1) Ledelsens rolle Det digitale er en del af organisationens berettigelse. Det er et felt ligesom økonomi, som vi skal sætte os ind i og have hjælp til for at kunne håndtere til organisationens fordel. Lederen bliver nødt til at turde gå forrest. Det handler ikke om at få IT ind på direktionsgangen men om at få direktionsgangen ind IT-afdelingen - IT-afdelingen må ikke være en parallel verden til resten af organisationen. Vi skal have ligestillet det digitale med andre fagligheder - hvordan gør vi det? Hvilken opgave er dét egentlig, og hvad kalder løsningen på af viden og værktøjer? Lederen skal have og kunne kommunikere sine digitale visioner som knytter sig til organisationsbeskrivelsen. Lederen skal tage stilling til det digitale ledelsesperspektiv på sit område. 2) Optimering af forretningen Lederen er nødsaget til at have fokus på ensretning af arbejdsgange for at styre sin forretning og sikre kvalitet og mindske forretningens skrøbelighed. Ift. vores procesoptimeringsprocesser hvad er det så for nogle spørgsmål, vi ikke stiller? Hvad skal vi kunne for at stille de spørgsmål, der kvalificerer vores valg (vi skal have et arsenal af standardspørgsmål, der klæder os på og sikrer kvaliteten af de beslutninger, vi træffer). 3) Forandringstiltag Der ligger en ledelsesopgave i at vide, hvordan man som leder driver forandringsprocesser om digitalisering i egen organisation. Lederen har til opgave at projekt-, program-, og portefølgelede alle former for digitale forandringer. Lederen skal turde iværksætte nye innovative digitale tiltag. Vi skal arbejde med en prototype-tilgang, hvor vi har korte projekter, vi tester, vi fejler og finder derimellem ukendte muligheder. 35

36 Den digitale leders opgaver 4) Viden Vi kan dog ikke nøjes med at have standard-spørgsmål. Vi bliver nødt til at have en form for basal digital viden om systemernes muligheder og brugerperspektivet for at træffe gode digitale valg. Lederen skal rekruttere de rigtige rådgivere. Det offentlige har svært ved at få de skarpeste hjerner, som udfordrer os og får os til at tænke i nye retninger. Vi bliver nødt til at få nye perspektiver og mere skæve løsninger. 6) Sproget Vi skal skabe nye ord i transformationsområder. Vi har brug for at tale om det på nye måder. Sproget er medskaber af vores forståelse og virkelighed, og hvis det ikke ændrer sig, har vi svært ved at skabe nye perspektiver og løsninger. 5) Teknologi vs. mennesker Lederen skal lave arbejdspladsen mere demokratisk og gøre brugerperspektivet vigtigere i valget af digitale systemer og få hjælp af medarbejderne til den forretningskritiske del af systemhåndteringen. Opgaven er at anerkende, at vi skal gå fra at have 80% fokus på teknologi og 20% på mennekser til at have 1 % fokus på teknologi og 99 % mennesker. 36

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere