Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord"

Transkript

1 Course 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 1: Intro, R og beskrivende statistik Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark Oversigt 1 Praktisk Information 2 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord 4 Introduktion til Statistik 5 Gennemsnit Spredning Fraktiler Plots/figurer 6 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Praktisk Information Praktisk Information Praktisk Information Praktisk Information Undervisning: Tirsdage 13-17/fredage 8-12 Generel daglig agenda: FØR undervisningsmodulet: læs det annoncerede i enoten! 245 minutters forelæsning (ugens pensum) 2 timers øvelser (Enote Ecersises (ene) og små quiz-spørgsmål) EFTER undervisningsmodulet: Test dig selv med online eksamens-quiz Skriftlig eksamen: Lørdag 30/05. OBLIGATORISKE projekter: 2 stk - skal godkendes for at kunne gå til eksamen. Hjemmeside: introstat.compute.dtu.dk Læsemateriale: enote Forelæsningsplan Øvelser & besvarelser Slides Podcasts af nye og gl. forelæsninger(på dansk OG engelsk) Quizzer Campusnet: Meddelelser, visse (få)dokumenter Links til interessante historier Projekter - beskrivelse OG aflevering Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

2 Millennium list New England Journal of medicine: EDITORIAL: Looking Back on the Millennium in Medicine, N Engl J Med, 342:42-49, January 6, http: //www.nejm.org/doi/full/ /nejm Elucidation of Human Anatomy and Physiology Discovery of Cells and Their Substructures Elucidation of the Chemistry of Life Application of Statistics to Medicine Development of Anesthesia Discovery of the Relation of Microbes to Disease Elucidation of Inheritance and Genetics Knowledge of the Immune System Development of Body Imaging Discovery of Antimicrobial Agents Development of Molecular Pharmacotherapy Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 James Lind "One of the earliest clinical trials took place in 1747, when James Lind treated 12 scorbutic ship passengers with cider, an eliir of vitriol, vinegar, sea water, oranges and lemons, or an electuary recommended by the ship s surgeon. The success of the citrus-containing treatment eventually led the British Admiralty to mandate the provision of lime juice to all sailors, thereby eliminating scurvy from the navy." (See also John Snow "The origin of modern epidemiology is often traced to 1854, when John Snow demonstrated the transmission of cholera from contaminated water by analyzing disease rates among citizens served by the Broad Street Pump in London s Golden Square. He arrested the further spread of the disease by removing the pump handle from the polluted well." (See also Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

3 Google - Big Data A quote from New York Times, 5. August 2009, from the article titled "For Today s Graduate, Just One Word: Statistics is: "I keep saying that the sey job in the net 10 years will be statisticians," said Hal Varian, chief economist at Google. "And I m not kidding."" (Og Politiken, 12/ se links i CampusNet) IBM - Big Data "The key is to let computers do what they are good at, which is trawling these massive data sets for something that is mathematically odd," said Daniel Gruhl, an I.B.M. researcher whose recent work includes mining medical data to improve treatment. "And that makes it easier for humans to do what they are good at - eplain those anomalies." Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord Introduktion til Statistik Introduktion til Statistik Gæsteforedrag af: Tirsdag: Senior Scientist Hanne Refsgaard, Novo Nordisk A/S Bliver IKKE streamet OG podcasted. IBM og Skive Fjord podcasts ligger på hjemmesiden allerede Hvordan behandle (eller analysere) data? Hvad er tilfældig variation? Statistik er et værktøj til at træffe beslutninger: Hvor mange computere har vi solgt det sidste år? Hvad er forventet pris af en aktie? Er maskine A mere effektiv end maskine B? Statistik er et metodefag, der kan anvendes inden for de fleste fagområder, og er derfor et meget vigtigt værktøj Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

4 Introduktion til Statistik Introduktion til Statistik Statistik og Ingeniører Statistik Statistik er et vigtigt værktøj i problemløsning Analyse af data Kvalitetforbedring Forsøgsplanægning Forudsigelse af fremtidige værdier.. og meget mere! Moderne statistik har baggrund i sandsynlighedsregning og beskrivende statistik Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Statistik Introduktion til Statistik Statistik Introduktion til Statistik Statistik handler ofte om at analysere en stikprøve, der er taget fra en population Baseret på stikprøven, prøver vi at generalisere (eller udtale os) om populationen Det er derfor vigtigt, at stikprøven er repræsentativ for populationen Population Sample Selected at random Sample Statistical inference Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

5 Gennemsnit Kapitel 2: Nøgletal Gennemsnit Vi anvender en række nøgletal for at opsummere og beskrive data (og stokastiske variable) Gennemsnit,, Fraktiler Varians s 2, Standardafvigelse s Covarians og korrelation Gennemsnittet er et nøgletal, der angiver tyngdepunkt eller centrering af data Gennemsnit: = 1 n n i=1 Vi siger, at er et estimat af middelværdien i Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Eksempel Eksempel: Højder af unge mænd: en er et også nøgletal, der angiver tyngdepunkt eller centrering af data. I nogle tilfælde, f.eks. hvis man har ekstreme værdier, er medianen at foretrække frem for middelværdien : Den midterste observation (i den sorterede rækkefølge) Stikprøve (Sample): <- c(185, 184, 194, 180, 182) n=5 Gennemsnit: = 1 ( ) = 185 5, først ordn data: Og så vælg det midterste (idet n er ulige)(3 te) tal: 184 Hvad nu hvis en person på 235cm tilføjes til data: = Mean = Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

6 Spredning Spredning Varians og standardafvigelse Eksempel: Højder af unge mænd: Variansen (eller standardafvigelsen) siger noget om hvor meget data spreder: Varians s 2 = 1 n 1 n ( i ) 2 i=1 Standardafvigelse (spredning) (=standard deviation) s = s 2 = 1 n ( i ) n 1 2 i=1 Data n=5: Varians, s 2 = 1 4 (( )2 + ( ) 2 + ( ) 2 + ( ) 2 Standardafvigelse, s = s 2 = +( ) 2 ) = 29 s = 29 = Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Spredning Fraktiler Variationskoefficient Fraktiler(=percentiles=quantiles) Standardafvigelse og variansen er nøgletal for den absolutte variation. Hvis man gerne vil sammenligne variationen mellem forskellige datasæt, er det en god idé at anvende et relativt nøgletal, nemlig variationskoefficienten: V = s 100 en beregnes som det punkt, der deler data ind i to halvdele. Man kan naturligvis finde andre punkter, der deler data ind i andre dele, og det man kalder fraktiler. Ofte beregner man fraktilerne 0, 25, 50, 75, 100 % fraktiler Bemærk: 50% fraktilen svarer til medianen Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

7 Fraktiler Fraktiler Fraktiler(=percentiles=quantiles), Definition 1.6 Den p te fraktil, også kaldet quantile, kan defineres ud fra følgende procedure: 1 Ordn de n observationer fra mindst til størst: (1),..., (n). 2 Beregn pn. 3 Hvis pn er et helt tal: Midl den pn te og (pn + 1) te ordnede observationer Den p te fraktil = ( (np) + (np+1) ) /2 (1) 4 Hvis pn er et ikke-helt tal: tag den næste i den ordnede liste: Den p te fraktil = ( np ) (2) Eksempel: Højder af unge mænd: Data, n=5: Nedre kvartil, Q 1, først ordn data: Og så vælg det rigtige baseret på np = 1.25: Q 1 = 182 Øvre kvartil, Q 3, først ordn data: Og så vælg det rigtige baseret på np = 3.75: Q 3 = 185 hvor np er ceiling( loftet ) af np, dvs. det mindste hele tal større end np. Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 - mål for sammenhæng - Def og 1.18 Heights ( i ) Weights (y i ) The sample covariance is given by Weight y = = s y = 1 n 1 N ( i ) (y i ȳ) (3) i=1 The sample correlation coefficient is given by r = 1 n 1 N ( ) ( ) i yi ȳ i=1 s s y = s y s s y (4) where s and s y is the sample standard deviation for and y respectively Height Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

8 - mål for sammenhæng Student Heights ( i ) Weights (y i ) ( i ) (y i ȳ) ( i )(y i ȳ) s y = 1 9 ( ) = = s = 12.21, and s y = r = = 0.97 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Korrelation - egenskaber r is always between 1 and 1: 1 r 1 r measures the degree of linear relation between and y r = ±1 if and only if all points in the scatterplot are eactly on a line r > 0 if and only if the general trend in the scatterplot is positive r < 0 if and only if the general trend in the scatterplot is negative Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Korrelation 1.2 r 0.95 y r 0.5 y r 0 y r 0 y Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Plots/figurer Plots/figurer Kvantitative data: Scatter plot (y plot) Histogram Kumulativ fordeling Boplots Antalsdata: Bar charts (pareto diagram) Pie charts Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

9 > ## Adding numbers in the console > 2+3 Installer R og Rstudio på egen computer. Introduceres i enoten Er integreret i alt vi gør Globalt og hurtigt voksende open source beregningsmiljø ADVAAAARRRSEEEEL: R kan IKKE erstatte vores hjerner!!!! (Læs sektion 1.5.4!) [1] 5 > y <- 3 > <- c(1, 4, 6, 2) > [1] > <- 1:10 > [1] Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 ## Sample Mean and (data from enote) <- c(168,161,167,179,184,166,198,187,191,179) mean() [1] 178 median() [1] 179 ## Sample variance and standard deviation var() [1] ## Sample quartiles quantile(,type=2) ## 0% 25% 50% 75% 100% ## ## Sample quantiles 0%, 10%,..,90%, 100%: quantile(,probs=seq(0, 1, by=0.10),type=2) ## 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ## sd() [1] Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

10 ## A histogram of the heights: hist() ## A density histogram of the heights: hist(,freq=false,col="red",nclass=8) Histogram of Histogram of Frequency Density Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 plot(ecdf(),verticals=true) ecdf() ## A basic boplot of the heights: (range=0 makes it "basic") boplot(,range=0,col="red",main="basic boplot") tet(1.3,quantile(),c("minimum","q1","","q3","maimum"), col="blue") Fn() Basic boplot Maimum Q3 Q1 Minimum Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

11 Næste uge ## A modified boplot of the heights with an ## etreme observation, 235cm added: ## The modified version is the default boplot(c(,235),col="red",main="modified boplot") tet(1.3,quantile(c(,235)),c("minimum","q1","","q3","maimum"),col="blue") Modified boplot Næste uge: Sandsynlighed, diskrete fordelinger - kapitel 2 i enoten Maimum Q3 Q1 Minimum Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49 Næste uge Oversigt 1 Praktisk Information 2 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord 4 Introduktion til Statistik 5 Gennemsnit Spredning Fraktiler Plots/figurer 6 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 1 Foråret / 49

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II. A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology

Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II. A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology Biometry Research Unit Internal Report 2002-03 Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II Based on A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology Søren Højsgaard

Læs mere

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff.

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff. Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Undervisnings præmis: Enkelte værktøjer løser de fleste problemer Fokuser din energi på at blive dygtig til dem. 2 Mål Problem - værktøj AGENDA Rollen som BlackBelt Målesystem

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9 I 1969 havde utilfredsheden med det amerikanske engagement i Vietnamkrigen også spredt sig til den måde nogle amerikanere tilsyneladende kunne unddrage sig militærtjenesten efter forgodtbefindende. Det

Læs mere

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78 Abstract Both Facebook and Google utilise personalisation of content to some extent. We hypothesise that few users have any knowledge of this filtration of content. Through interviews of four individuals,

Læs mere

Mere end videnskabens bjergguides : en spørgeskemaundersøgelse af videnskabsformidlere i Danmark

Mere end videnskabens bjergguides : en spørgeskemaundersøgelse af videnskabsformidlere i Danmark SISSA International School for Advanced Studies ISSN 1824 2049 Article Journal of Science Communication http://jcom.sissa.it/ RECEIVED: July 1, 2009 PUBLISHED: May 12, 2010 Mere end videnskabens bjergguides

Læs mere

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed

Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CAND.MERC. FINANSIERING & REGNSKAB KANDIDATAFHANDLING Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed Mutual fund rating and performance persistence Jacob

Læs mere

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning Bachelorafhandling HA- almen 6. semester Forfatter: Camilla Knudsen Anslag ekskl. mellemrum: Vejleder: 96.173 Carsten Tanggaard Institut for økonomi Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt

Læs mere

Den digitaliserede økonomifunktion

Den digitaliserede økonomifunktion Tematillæg udgivet af Økonomiforum i forbindelse med konferencen: Den digitaliserede økonomifunktion. Den digitaliserede økonomifunktion 4. kvartal 2011 Alt kan digitaliseres Digitalisering af ledelsesinformationen

Læs mere