Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Britt Kjøniksen HH3B13 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Kulturelle forhold Titel 2 Segmentering og målgruppevalg i internationalt perspektiv Titel 3 National og international marketingmix Titel 4 Big data Titel 5 Promotionkampagne for en non-proft organisation Side 1 af 19

2 Titel 1 Kulturelle forhold Jenrich, Lene m.fl.: Afsætning A, bind 2, 2. udgave, Trojka/Gads Forlag AS, 2010, s Virksomhedsbesøg i Indien Diverse hjemmesider lektioner Tankegangskompetence Problemhandlingskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Analysere eksportmarkeder med fokus på kulturelle problemstillinger Analyse af markedsudvælgelse og internationaliseringsmodeller Minicase om eksport og kulturelle udfordringer på det indiske marked. Studietur til Indien Klasseundervisning Gruppearbejde Skriftligt arbejde Mundtlig fremlæggelse Side 2 af 19

3 Titel 2 Segmentering og målgruppevalg i nationalt og internationalt perspektiv Jenrich, Lene m.fl: Afsætning bind 1, 2. udg., Trojka/Gads Forlag AS, 2010 s Jenrich, Lene m.fl.: Afsætning, bind 2, 2. udg. Trojka/Gads Forlag AS, 2010 s VALS II Minerva Gallup Kompas Diverse hjemmesider 8 lektioner Databehandlingskompetence Problembehandlingskompetence Analysere og vurdere segmenteringsvariable for at kunne bestemme målgrupper Diskutere virksomheders mulighed for at kunne eksportere samt identificere mulige målgrupper Klasseundervisning Gruppearbejde Side 3 af 19

4 Titel 3 National og international marketingmix Jenrich, Lene m.fl.: Afsætning, niveau A, 2. udg. Trojka/Gads Forlag AS, 2010 s , Diverse artikler Diverse hjemmesider Udsendelse fra DR2 om Colaens historie 58 lektioner Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Analysere, vurdere og diskutere selvvalgte nationale og internationale virksomheders parametermix Diskutere sammenhæng mellem parametermix og målgruppevalg Klasseundervisning Skriftligt arbejde Diskussion Gruppearbejde Side 4 af 19

5 Titel 4 Big data Jenrich, Lene m.fl.: Afsætning, niveau A, 2. udg. Trojka/Gads Forlag AS, 2010 s Dilan Tamac (red.): World Wide Web 25 år, Berlingske, Annette Sand Thomas Breinstrup: WWW er blevet voksen, Berlingske Danmarks statistik: IT anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger Erhvervsstyrelsen: Big data som vækstfaktor. Erhvervsstyrelsen: Big data - syv cases Niklas Ernst: Din telefon kan blive din tegnebog næste år, Jydske Vestkysten, Foredrag ved Peter Lunding Smith: IT og produktivitet, lektioner Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Analysere, vurdere og diskutere selvvalgte nationale og internationale virksomheders parametermix Diskutere sammenhæng mellem parametermix og målgruppevalg Pararbejde Diskussion Gruppearbejde Foredrag Side 5 af 19

6 Titel 5 Promotionkampagne for en non-profit organisation Jenrich, Lene m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1 og 2, 2. udg., Trojka Gads Forlag AS, 2010 Supplerende litteratur Selvvalgte organisationer Hjemmesider 20 lektioner Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Analysere og vurdere mulige promotionformer, promotionstrategi, kommunikationsmodeller og sammensætte en markedsføringplan for en organisation Vurdere målgruppe Vurdere konkurrencesituationen på det marked organisationen befinder sig på Gruppearbejde Skiftligt arbejde i form af PP-præsentation Mundtlige fremlæggelser Udarbejdelse af promotionmateriale fx annonce, folder, hjemmeside Side 6 af 19

7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau A Britt Kjøniksen HH2B12 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Markedsanalyse af det amerikanske marked Titel 2 Virksomhedens parametermix (light) Titel 3 Producentmarkedet Titel 4 Serviceprodukter Side 7 af 19

8 Titel 1 Markedsanalyse af det amerikanske marked Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, Trojka 2010 Kap. 3 - Metode Jenrich m.fl: Afsætning, niveau A, bind 2, Trojka 2010 Kap Virksomhedens internationalisering og globalisering Kap Markedsudvælgelse Kap Model til analyse af markedsforhold Kap Konkurrenceforhold Kap Konkurrencemæssige positioner Kap Virksomhedens fremtidige strategi Virksomheders hjemmesider 9 lektioner Databehandlingskompetence Problembehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Kommunikationskompetence Indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold Analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning Inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givent marked Vurdere købsadfærden på konsumentmarkedet Gennemføre markedsvalg og segmentering samt vurdere virksomhedens valg af målgruppe På baggrund af ovenstående kunne vurdere en optimal parameterstrategi for virksomheden Anvende og kritisk forholde sig til kilders aktualitet og pålidelighed Progression: Beskrive, analysere, vurdere (light) Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Gruppearbejde Skriftlig og mundtlig formidling Side 8 af 19

9 Titel 2 Virksomhedens parameter-mix Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, Trojka 2010 Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 2, Trojka 2010 Studieophold i USA i 2½ måned Diverse amerikanske artikler The marketing game 28 lektioner Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold Inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givent marked Gennemføre markedsvalg af segmentering samt vurdere virksomhedens valg af målgruppe Analysere og vurdere virksomhedens produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation Progression: Beskrive og analysere Læreroplæg med klassedialog Informationssøgning Gruppearbejde Mundtlig fremlæggelse med anvendelse af PowerPoint Side 9 af 19

10 Titel 3 Producentmarkedet Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, Trojka 2010 Kap. 7 - Business - to - business Kap. 8 - Virksomhedens relationer og netværk Kap. 9 - Segmentering på B-2-B markedet Diverse artikler Virksomheders hjemmesider 12 lektioner Problemformuleringskompetence Analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning Vurdere og perspektivere købsadfærden på producentmarkedet og anvende viden om denne ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategi Gennemføre markedsvalg og segmentering på producentmarkedet samt vurdere valg af målgruppe Kildekritik Progression: Beskrive og analysere Læreroplæg med klassedialog Informationssøgning Opgaveløsning i grupper Emneopgaver Side 10 af 19

11 Titel 4 Serviceprodukter Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 2, Trojka 2010 Kap. 14 Diverse artikler Virksomheders hjemmesider 12 lektioner Databehandlingskompetence Analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning Analysere og vurdere de 7 P er og servicemanagementsystemet Kildekritik Progression: Beskrive og analysere Læreroplæg med klassedialog Informationssøgning Side 11 af 19

12 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Britt Kjøniksen HH1B11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Virksomheden som begreb Titel 2 Virksomhedens interne forhold Titel 3 Virksomhedens makroforhold Titel 4 Konsumentmarkedet Titel 5 Virksomhedens udbud Titel 6 Virksomhedens strategiske planlægning Titel 7 Virksomhedens internationalisering Side 12 af 19

13 Titel 1 Virksomheden som begreb Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, Trojka, 2010 Kapitel 1 Hvad er en virksomhed Kapitel 2 Markedsføringsbegreber Databaser 20 lektioner Databehandlingskompetence Introduktion til virksomheder og markedsføringsbegreber Informationssøgning og kildekritik Progression Beskrive og analysere (light) Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Gruppearbejde Side 13 af 19

14 Titel 2 Virksomhedens interne forhold Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, Trojka, 2010 Kap. 4 Virksomhedens stærke og svage sider Udvalgte virksomheder på konsumentmarkedet; årsregnskab og hjemmesider Databaser 20 lektioner Kommunikationskompetence Tankegangskompetence Eleverne skal lære at anvende teorier og begreber fagligt korrekt ved at arbejde med udvalgte virksomheder Indsamle, analysere og vurdere informationer ved hjælp af desk- og fieldresearch Indsamle, analysere og vurdere virksomhedens interne forhold Beskrive målgrupper Beskrive parametermixet Progression Beskrive og analysere (light) Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Gruppearbejde Mundtlig formidling Side 14 af 19

15 Titel 3 Virksomhedens makro forhold Jerling m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, Trojka 2010 Kapitel 5 Virksomhedens omverden Udvalgte virksomheders hjemmesider Databaser 6 lektioner Databehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Indsamle, analysere og vurdere virksomhedens eksterne forhold Analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning PEST-analyse Progression Beskrive og analysere Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Emneopgaver Side 15 af 19

16 Titel 4 Konsumentmarkedet Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, 1. udg., Trojka, 2010 Kapitel 6 Konsumentmarkedet Kapitel 9 - Segmentering og målgruppevalg på konsumentmarkedet Diverse artikler og hjemmesider 8 lektioner : Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Beskrive og analysere købsadfærden på konsumentmarkedet Gennemføre segmentering samt vurdere virksomhedens målgrupper Progression Beskrive, analysere (light) Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Diskussionsgrupper Mundtlig formidling Side 16 af 19

17 Titel 5 Virksomhedens udbud Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, 1. udg., Trojka, 2010 Kapitel 11 Konkurrenceforhold Kapitel 12 Konkurrencemæssige positioner Diverse artikler og hjemmesider 8 lektioner : Databehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Kommunikationskompetence Beskrive og analysere konkurrenceforholdene på et givent marked Vurdere konkurrenternes konkurrencemæssige positioner Progression Beskrive, analysere (light) Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Diskussionsgrupper Skriftlig og mundtlig formidling Side 17 af 19

18 Titel 6 Virksomhedens strategiske planlægning Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 1, 1. udg., Trojka, 2010 Kapitel 13 Virksomhedens fremtidige strategi Diverse artikler og hjemmesider 8 lektioner Databehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Kommunikationskompetence Analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning Progression Beskrive, analysere (light) Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse Side 18 af 19

19 Titel 7 Virksomhedens internationalisering Jenrich m.fl.: Afsætning, niveau A, bind 2, Trojka 2010 Kapitel 18 Virksomhedens internationalisering og globalisering Kapitel 19 Markedsudvælgelse Kapitel 20 Model til analyse af markedsforhold (light) : Studietur til Dublin euromonitor (bibliotekets databaser via bb) ec.europa.eu/eurostat/ - EUs statistikbank Hjemmesider om Irland og Dublin 20 lektioner Databehandlingskompetence Problembehandlingskompetence Kommunikationskompetence Model til analyse af markedsforhold anvendt på det irske marked At opnå indsigt i den samfundsøkonomiske udvikling i Irland, styrke elevernes evne til at definere en branche og vurdere, hvilke forhold der påvirker branchen samt udvikle evnen til at søge informationer og være kildekritisk Progression Beskrive, analysere Væsentligste arbejdsformer Lærerstyret undervisning Klassediskussion med lærerstyring Gruppearbejde Mundtlig fremlæggelse ved hjælp af PP Side 19 af 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere