Muligheder på det danske marked? En introduktion til de vigtigste brancher, sektorer og klynger samt trends i dansk erhvervsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder på det danske marked? En introduktion til de vigtigste brancher, sektorer og klynger samt trends i dansk erhvervsliv"

Transkript

1 Muligheder på det danske marked? En introduktion til de vigtigste brancher, sektorer og klynger samt trends i dansk erhvervsliv

2 Indhold 1. Dansk erhvervsliv - et hurtigt overblik 2. Hvor sker der noget I dansk erhvervsliv? Et hurtigt kig på de største erhvervsområder, vigtigste nicher og førende klynger: I. Cleantech II. III. It og digitalisering Fødevarer IV. Arkitektur, design og mode V. Lifescience og medico VI. Offshore og maritimt VII. Byggeri og infrastruktur

3 Dansk erhvervsliv - et hurtigt overblik Stabil vækst I dansk økonomi Dansk økonomi og erhvervsliv er kommet sig godt oven på den økonomiske krise og de førende økonomiske eksperter er enige om at dansk økonomi vil vækste betydeligt de kommende år. Nationalbankens prognose for Dansk økonomi (BNP vækst) Import for over 900 mia. DKK Væksten har også stor betydning for både import og eksport af varer og tjenesteydelser, som vil fortsætte sin markante vækst. I 2012 eksporterede danske virksomheder for lige omkring 1000 mia. DKK. Samtidigt importerede Danmark varer og tjenesteydelser for over 900 mia. DKK. Mulig mangel på arbejdskraft åbner muligheder Arbejdsløsheden har de sidste mange år været relativt lav I Danmark. På baggrund af vækstprognoserne spår mange, at danske virksomheder inden længe vil opleve mangel på arbejdskraft. Kapacitetsproblemerne åbner naturligvis nye muligheder for underleverandører fra udlandet.

4 Dansk erhvervsliv - et hurtigt overblik Det skal du være opmærksom på Kulturen og tonen I Danmark og dansk erhvervsliv er general uformel, pragmatisk og meget ligefrem. På dette område minder Danmark meget om Norge. Danskere er dog udprægede købmænd og opleves af mange, også nordmænd, som hårde forhandlere, hvor selv de sidste decimaler er afgørende. Særligt de store danske virksomheder har Ingen særlig forkærlighed for danske underleverandører. Den virksomhed som har det bedste produkt til den bedste pris får opgaven uanset nationalitet. Danske virksomheder er generelt meget fokuserede på EU og det kontinentale Europa. Standarder, certificeringer, kvalitetskrav m.v. skal derfor typisk være på EU-niveau. Derfor er det heller ikke altid en fordel at være foran EUkravene. 5 stærke trends I dansk erhvervsliv lige nu Bæredygtighed så længe det ikke går udover bundlinjen! Value for money Danske virksomheder satser I stigende grad på høj kvalitet for rimelige penge fremfor ekstrem luksus. Intelligent design, herunder funktionalitet og brugervenlighed. Automatisering, digitalisering og big data både som middel til effektiviseringer, innovation, salg, brugerinddragelse, kundedialog m.v. Single point of contact, konsortiedannelse og strategiske partnerskaber store virksomheder ønsker færre underleverandører og flere strategiske og gensidigt forpligtigende samarbejder

5

6 Hvor sker der noget I dansk erhvervsliv? Et hurtigt kig på de største erhvervsområder, vigtigste nicher og førende klynger

7 Cleantech Cleantech er en af dansk erhvervslivs største guldæg og en af de brancher, der har oplevet de mest markante vækst- og eksportrater de seneste år. Det anslås at cleantechbranchen beskæftiger omkring medarbejdere i Danmark. Branchen nyder stor opmærksomhed også ift. offentlige støtteordninger til udvikling, test og markedsmodning og ift. generelle rammebetingelser. De fire stærkeste danske nicher inden for cleantech er: Vindenergi: Samlet omsætning på 80 mia. DKK årligt og en eksport på knap 50 mia. Vandteknologi: Eksport på 15 mia. DKK årligt Renluftsteknologier: Eksport på 9 mia. DKK årligt Energiteknologi og energioptimering : Samlet eksport på 70 mia. DKK

8 Cleantech Trends og muligheder Fra enkeltteknologier til systemløsninger: Mange virksomheder har fokus på at udvikle og tilbyde totalløsninger og integrerede systemer fremfor enkeltteknologier Service, aftercare og nye forretningsmodeller: Særligt i de modne cleantechbrancher som vind og energioptimering er der fokus på at udvikle nye forretningsmodeller både ift. finansiering og risikodeling og opfølgende service og aftercare. Fra cleantech til ressourceoptimering: Cleantech skal ikke være en meromkostning men en investering der betaler sig! Intelligente løsninger: Cleantech løsninger skal være intelligente, brugervenlige, og ikke gøre livet mere besværligt. Særlige muligheder for Norske virksomheder? Teknologi og kompetencer relateret til offshore, transmission og netintegration af vedvarende energikilder, smartgrid teknologier, water management, bio ressourcer. Dem skal du holde øje med Førende virksomheder Vind: Vestas, Siemens Windpower, Dong Energy Vand: DHI, Krüger, Grundfos, Aquaporin Luft: Haldor Topsø, Novenco Energiteknologi og energioptimering: Danfoss, Dong Energy, Rockwool, Schneider Electric Organisationer Clean - er en national klyngeorganisation, der samler hele den danske cleantechbranhce. Organisationen har over 160 medlemmer, 30 ansatte og en projektportefølje på mere end 300 mio. DKK. Energistyrelsen Danmarks myndighed på energiområdet. Ansvarlig for opførelsen af eksempelvis vindmølleparker og anden energiinfrastruktur i Danmark. Administrerer desuden en lang række F&U støtteordninger bl.a. EUDP-programmet, der er blandt Danmarks største udviklings- og testprogrammer.

9 It og digitalisering Den danske it-branche er kommet sig godt oven på krisen og har siden 2009 oplevet pæne vækstrater. Danske itvirksomheder står stærk inden for B2B segmentet og gør sig særligt i digitalisering og automatisering af forretningsprocesser, sikkerhed og styring- og måling. Danske virksomheder er bl.a. førende inden for it-løsninger til finanssektoren, den maritime sektor, sundhed og life science, undervisning og offentlig forvaltning. Danmark er desuden blandt EU s mest digitaliserede og itparate lande og den danske stat har i løbet af de seneste år digitaliseret al kommunikation og betalingsinteraktioner med borgere og virksomheder. Nøgletal for den danske it-branche: It-branchen i Danmark giver job til ca fuldtidsbeskæftigede Branchen omsætter årligt for godt 190 mia. kr. og har oplevet pæne vækstrater siden Danmark står især stærkt inden for software- og appudvikling Den danske It-branchen eksporterede i 2013 for ca. 45 mia. kr., og en stigende del af branchens salg er eksport.

10 It og digitalisering Trends og muligheder Stort fokus på sundheds- og velfærdsteknologi hos både stat, regioner og kommuner Integration af systemer: Stort fokus på integration af forskellige systemer og it-platforme ift. at sikre effektivisering, sikkerhed og integration på tværs af enheder, afdelinger m.v. Design og brugeroplevelser: Danske it-virksomheder er særligt gode til design af brugerflader og generelt stilles der derfor også meget store krav til design og brugervenlighed af it-løsninger på det danske marked. Sikkerhed: Ligesom alle andre steder er der i Danmark stor efterspørgsel efter sikkerhedsløsninger forbundet med it-systemer, online-løsninger osv. Særligt fordi så mange centrale processer i både virksomheder og det offentlige er digitaliserede/foregår online. Big data: løsninger der gør det muligt at indsamle, håndtere og anvende store mængder data ift. forretningsudvikling, optimering af processer, kundesegmentering m.v. er i høj kurs. Særligt er der fokus på anvendelsen af big data ift. offentlige og private samarbejder inden for grøn omstilling. Særlige muligheder for Norske virksomheder? Løsninger inden for offentlig administration, sundhed, velfærdsteknologier, undervisning m.m. Sektorspecifikke itløsninger (eks. offshore og havbrug) Dem skal du holde øje med Førende virksomheder KMD: Førende leveranddør af it-løsninger til danske kommuner NNIT: It-løsninger til lifescience og andre regulerede sektorer Microsoft: Har et af deres største udviklingscentre i Danmark Apple: Har netop belsuttet at opføre en af deres europæiske serverparker i Danmark SimCorp: It-løsninger til institutionelle investorer Hitachi: Udvikler i samarbejde med Københavns Kommune en big-data platform med fokus på grønomstilling og smartcity-løsninger. Organisationer CFIR: Klyngeorganisation for it-lsøninger til finanssektoren. InFinIt: Innovationsnetværk for it. Brainsbusiness: It klyngeorganisation i Nordjylland. Statens IT statslig styrelse, der leverer it-ydelser til staten. Har mere end brugere. Kombit kommunernes fælles it indkøbsforening

11 Fødevarer Dansk import af fødevarer fordelt på varegrupper Danmark er blandt Europas førende lande når det kommer til produktion af højkvalitets fødevare såvel som ingredienser og teknologi til fødevareindustrien. Landbrug og fødevareerhvervet er da også Danmarks største eksporterhverv. Høj fødevaresikkerhed, sporbarhed og høj teknisk kvalitet er noget af det der især har drevet den danske eksport. På trods af den store indenlandske produktion importerer Danmark hvert år fødevarer og landbrugsvarer for mere en 60 mia. DKK. På det danske marked har der de seneste år været stigende fokus på økologi og højkvalitets fødevarer fra mindre og mere lokale og håndværksprægede producenter. Danmark er det land i verden med det højeste salg af økologiske fødevarer pr. indbygger. Fødevareindustrien (uden agroindustri) omsætter i Danmark for omkring 220 mia. DKK årligt Dansk eksport af føde- og landbrugsvarer samt relateret teknologi udgør omkring 2156 mia. DKK årligt. Hvilket er en fordobling over de seneste 25 år. I Danmark udgør økologi 8% af det samlede detailhandelssalg, hvilket er den højeste andel i verden. Det svarer til et årligt salg på ca. 6 mia. DKK

12 Fødevarer Trends og muligheder Fødevaresikkerhed og sporbarhed: Fødevaresikkerhed og sporbarhed har altid været en central konkurrenceparameter for den danske fødevarebranche. De seneste fødevareskandaler i både EU og eksempelvis i Kina har forhøjet fokus på dette yderligere. Økologi og bæredygtighed: Danmark har siden 1990 erne haft førertrøjen inden for økologi og markedet for økologiske varer har stadig meget høje vækstrater. Mange detailhandelskæder har desuden også øget fokus på bæredygtighed generelt. Herunder er mindskelse af madspild et stort indsatsområdet. New nordic og lokalt producerede fødevarer: Danmark er og bliver epicentret for new nordic bølgen. Dette har også kickstartet en stor interesse for lokale håndværksproducerede nichefødevarer. Automatisering og optimering: Teknologi der mindsker energi- og ressourceforbrug, effektiviserer produktionsprocesser m.v. Har altid været i høj kurs inden for både fødevareindustrien og landbruget. Særlige muligheder for Norske virksomheder? Højkvalitetsfødevarer fra nicheproducenter, særlige nordiske produkter, økologiske fødevarer, fisk og skaldyrsprodukter såvel som teknologi og udstyr relateret til fiskeri og havbrug. Dem skal du holde øje med Førende virksomheder Reitan: Norsk detailhandelsgigant med godt fodfæste i Danmark, hvor de bl.a. har Rema 1000 og 7-Eleven kæderne. Coop og Dansk Supermarked: Danmarks dominerende detailhandelsaktører Arla: Nordens suverænt største mejerigruppe Chr. Hansen: førende producent inden for ingredienser til fødevareindsutrien Meyer og Løgismose: Danmarks største virksomhed indenfor top-end fødevarer og niche- og håndlavende fødevareprodukter Organisationer Future Food Innovation: Klyngeorganisation for den danske fødevarebranche. Økologisk Landsforening: Forening for producenter, forhandlere og forbrugere af økologiske fødevarer. Fødevarestyrelsen: Den statslige myndighed ift. regler og godkendelser på fødevareområdet Landbrug- og fødevare: Dansk brancheorganisation for fødevarer.

13 Arkitektur, design og mode Møbler, design, mode og arkitektur udgør en væsentlig andel af den danske eksport med 75 mia. De vigtigste eksportmarkeder er Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Danmark er inden for både arkitektur og design er især kendt for at kunne levere funktionelle, holistiske og bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med det æstetiske udtryk. Dansk mode er ligeledes præget af kombinationen af æstetik og funktionalitet og operer derfor især på midt-end markedet. Dansk modeeksport fordelt på lande Mode og tekstilbranchen er den største af de kreative erhverv i Danmark og har en samlet eksport på omkring 50 mia. DKK Møbel og designbranchen har en samlet eksport på 13 mia. DKK Danske arkitektvirksomheder vinder i stigende grad opgaver i udlandet, og i dag udgør eksportandelen mellem 50 og 60 % af omsætningen hos de store tegnestuer. Branchen har oplevet årlige vækstrater på omkring 8% de seneste år.

14 Arkitektur, design og mode Trends og muligheder Bæredygtighed: Fokus på ting som bæredygtighed, genanvendelse, ressourceoptimering og cirkulær økonomi er kraftigt stigende Brugerdrevne designprocesser design skal tage udgangspunkt i brugernes behov Researchbaseret design design skal ikke længere bare være æstetisk og funktionelt, det skal også være baseret på solid researchbaseret viden om målgruppen, bæredygtigheden, markedet, m.v. Natur- og genbrugsmaterialer er in særligt inden for arkitektur, møbler og indretning Nordic cool funktionalitet, simple linjer, holistisk tankegang, respekt for miljøet Særlige muligheder for Norske virksomheder? Nordiske arkitekturløsninger, produktion af og viden om naturmaterialer, sport- og fritidsmode, bæredygtige produkter og løsninger Dem skal du holde øje med Førende virksomheder En lang række fremadstormende design-, møbelog livstilvirksomheder som Hay, Muuto og Normann Copenhagen, Designit: Europas største strategiske designvirksomhed Førende arkitektvirksomheder som Henning Larsen, COBE, BIG og Arkitema De to største dansk modevirksomheder Bestseller og IC Group Organisationer Dansk Design Center national organisation der arbejder for at fremme design i dansk erhvervsliv og danske designkompetencer. Danish Fashion Institute: Netværksorganisation for den danske modebranche Copenhagen Fashion Week: Nordens største modemesse.

15 Lifescience og medico Dansk eksport af lægemidler (i 1000 DKK) I den danske hovedstadsregion findes en af de største klynger inden for lægemidler, lifescience og medico i Europa. Området der populært kaldes Medicon Valley. Her er der samlet mere 300 bioog medtech virksomheder og 20 pharma virksomheder. Samt en lang række hospitaler og førende forskningsinstitutioner. Danske virksomheder har bl.a. styrkepositioner inden for insulin, lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme, høreapparater og engangsudstyr til hospitalssektoren. Den danske lægemiddel- og medico-industri eksporterer for omkring 85 mia. DKK årligt. Eksporten er vokset uafbrudt de sidste 25 år. Danmark importerer medico-udstyr for knap 10 mia. DKK årligt og lægemidler for 30 mia. DKK årligt.

16 Lifescience og medico Trends og muligheder Vækstmarkeder og udviklingslande : Der er stigende fokus på at sælge og udvikle medicin og medicinske løsninger tilpasset vækstmarkeder i udviklingslande Behandling af livstilssygdomme - særligt sukkersyge, fedme og kræft Personalized medicine - ny viden og nye teknologier giver mulighed for at udvikle personligt tilpasset medicin E-Health og digitalisering og de mange andre muligheder ny sundhedsteknologi giver både ift. behandling, monitorering, korrekt medicinering, forebyggelse m.v. Brugerfokuseret innovation og design: Mange af de store danske medico og lægemiddelproducenter har længe været kendt for at udvikle produkter og hjælpemidler med udgangspunkt i patienternes behov og dagligdag. Særlige muligheder for Norske virksomheder? Early stage R&D, løsninger inden for E-health, teknologi og viden relateret til kræftbehandling. Førende virksomheder Dem skal du holde øje med Novo Nordisk: Danmarks største medicinalfirma. Specialiseret i medicin til sukkersyge, fedmebehandling samt produktion af enzymer. Lundbeck: Danmarks næststørste medicinalfirma. Specialiseret i behandling af psykiske og neurologiske sygdomme Leo Pharma: Producerer bl.a. smertestillende og blodfortyndende medicamenter. Coloplast: Katedre, stomiposer og anden engangsudstyr til sundheds- og hospitalssektoren Oticon, GN Resound og Widex der er blandt verdens største producenter af høreapparater. Organisationer Medicon Valley Alliance: Klyngeorganisation for lifescienceindsutrien i hele Øresundsområdet. Copenhagen Healthtech Cluster: Ny klyngeorganisation med bredt fokus på healthtech og intelligent public healtcare.

17 Offshore og maritimt Danmarks maritime erhverv - også ofte kaldet det blå Danmark - er blandt Danmarks absolut vigtigste erhverv. Det blå Danmark beskæftiger ca personer. Den største andel af de beskæftigede er inden for maritim udstyrsproduktion, herunder levering af udstyr til skibe, offshoreområdet og maritim hjælpevirksomhed. Danske rederier og skibsmæglere er kendt for at kunne leverer søtransport og logistiske ydelser af høj kvalitet, hvor der eksempelvis er strenge krav til sikkerhed, miljø, præcision og anvendelse af specialfartøjer. Danmark har ligeledes en førerposition inden for container og tankskibe og danske skibe står for at transportere 10% af den samlede verdenshandel. Danmark har også mange producenter af maritimt udstyr. De stærkeste nicher ligger inden for pumper, hydraulik, kølesystemer, totakts-dieselmotorer, kommunikationssystemer, automation og elteknik samt grønne løsninger forbundet med energioptimering og intelligent energistyring. I kraft af Danmarks olie- og gasfelter i Nordsøen er der opstået en relativ stærk og specialiseret underskov af offshorevirksomheder, der leverer udstyr, teknik og serviceydelser til de store energiselskaber, der udvinder olien og gassen. På offshore vind-området er Danmark blandt de absolut førende både når det kommer til logistik og kompetencer forbundet med projektering, opsætning og servicering af vindmølleparker på havet.

18 Offshore og maritimt Trends og muligheder Repair og retrofitting: Mange danske værfter, installatører og udstyrsproducenter er specialiseret inden for repair og retrofitting. Miljø og energioptimering: Både internt i sektoren og fra politisk hold er der øget fokus på miljø- og klimahensyn, bæredygtighed og energioptimering. Kompetenceoverførsel fra offshore olie og gas til RE mange af de danske virksomheder, der arbejder på olieog gasområdet, har fundet ud af at de kan bruge deres kompetencer og viden på det boomende offshore vindmarked Dekommissionering: Mange af de danske platforme i Nordsøen skal tages ud af drift og dekommissioneres i løbet af den kommende 5-10 år. Sikkerhed - er måske ikke noget nyt inden for offshore og det martime, men det er et altid nærværende fokusområde Særlige muligheder for Norske virksomheder? Rådgivning og teknologi bredt set samt mere komplekse under- og totalentrepriser både ift. nybyg, repair, retrofitting og dekommissionering. Teknologi og viden relateret til exploration aktiviteter, løsninger inden for sikkerhed og miljø, m.m. Dem skal du holde øje med Førende virksomheder Koncessionshavere i den danske Nordsø: Mærsk Oil & Gas, Dong Energy og Amarada Hess. Rederier som Mærsk, DFDS og Torm Vindmølleproducenter som Vestas og Siemens Skibsværfter som Orskov Yard og Fayard specialiseret i repair, maintanancne og retrofitting Dong Energy der er verdensførende indenfor udvikling, etablering og drift af vindmølleparker Mærsk Drilling der er blandt de markedsledende drilllingselskaber i Europa. Organisationer Europas Maritime Udviklingscenter: Netværksog klyngeorganisation med bredt fokus på det maritime. Offshorenergy.dk: Danmarks største klyngeorganisation for offshore (både olie, gas og RE). MARCOD: Maritim klyngeorganisation i Nordjylland.

19 Byggeri og infrastruktur De kommende 10 år gennemføres et rekord stort antal offentlige investeringer i storskala bygge- og infrastrukturprojekter, som gør det danske marked på disse områder særdeles interessant. Det gælder bl.a.: Supersygehuse: Der skal i Danmark investeres 41,4 milliarder kroner i nyt sygehusbyggeri over de næste ti år. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet. Femern Bælt-forbindelsen: Frem til 2021 bygges der mellem Danmark og Tyskland verdens længste sænketunnel. Anlægsperioden er beregnet til 6½ år og de samlede omkostninger skønnenes til henholdsvis 46 mia. kr. for kyst til kyst-forbindelsen samt 9,6 mia. kr. for de danske landanlæg. Letbaner i København, Aarhus, Aalborg og Odense: Danmarks fire største byer har alle fremskredne planer om at etablere letbaner. Projekterne vil formentligt samlet set beløbe sig i over 10 mia. DKK. Aarhus er længst fremme og har taget hul på det første anlægsarbejde. Det koster cirka 3,5 milliarder kroner at anlægge første etape af Aarhus Letbane. Særlige muligheder for Norske virksomheder? Rådgivning, teknologi og underentrepriser forbundet med komplicerede betonstøbninger og tunnelarbejde, sikkerhed m.v. Underentrepriser ift. teknologi, inventar, udstyr m.v. på sygehuse, løsninger ift. elektrificerede togbaner.

20

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Notat udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime Klynge December 2012 Forfatter: c Sidst gemt: 27-02-2013 21:40:00 Sidst udskrevet: 27-02-2013 21:40:00

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Angående foretræde for Folketingets Europaudvalg, fredag den 22. maj 2015 I forbindelse med vores foretræde for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk - den danske status INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk mere end det intelligente elsystem - er kun en del af systemerne. Energy og City er komplette og komplekse systemer

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN DECEMBER 2014 SØFARTSTYRELSEN NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str.

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str. Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet.

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet. Eksportrådet og Hedensted Erhverv inviterer til eksportseminar, hvor du og din virksomhed kan høre mere om mulighederne på de nordiske nabomarkeder. I en tid hvor Danmark stadig har svært ved at komme

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere