Konklusioner på mobilitetsworkshop 23. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusioner på mobilitetsworkshop 23. februar 2015"

Transkript

1 ST 6. marts 2015 Konklusioner på mobilitetsworkshop 23. februar 2015 Infrastruktur I 1: Undersøgelser af fremkommelighed De 3 akser skal undersøges Aalborg, Thisted, Mariager Fjord, RN Vesthimmerland RN kobles på projektet I 2Testforsøg for førerløse biler Frederikshavn og Aalborg er interesseret Aalborg universitet Vi skal være first mover - AK I 3: 3 nedprioriterede projekter Styring af signaler Styring af biler Roadprising Kollektiv trafik K1: Attraktiv som cyklist Medbringe cykler Bedre forhold på stationer/terminaler NT projektejer K2: Udvikle -bus koncepter Mere attraktivt Kaffe internet m.v Udnytte Regionens sekretariat Projektejer Region Nordjylland Konceptudvikle x-busser Velkomst til nye borgere på landet K3: Kollektiv trafik i landdistrikterne Teknologierne er der Koble projekt sammen med ragionaltogsprojekter Lave en Nordjyllands platform for at anvende den kollektive trafik Investering fra Vækstforum i forprojekt Alle er aktører Starte med en workshop - NT Delebiler er også en vinkel

2 Grøn mobilitet G 1: Flere ladestandere Kunderne skal Udarbejde en strategi lave pilot projekt Vesthimmerland samler op G 2: Kobling af cykelsti til Letbanen AK og RN Ansøgning i næste måned (AK) G 3: Rejseplanen for fælles platform NT RN VD delebilsfirmaer - NT G 4: Nedprioriterede projekter Landsbybusser Fortsætte udvikling af drivmidler Digital Mobilitet D1: Optimering af digital infrastruktur. Bredbånd + mobildækning i distrikterne Aktør: BRN D2 : Åbne data big data Fællesprojekt En del firmaer Push baseret strategi for delebilsordninger Evt. BRN som tovholder. Side 2 af 31

3 Dettagere: nr Navn Firma 1 Kim Snejbjerg Jensen Flexdanmark 2 Kirsten Norre Kristiansen Flexdanmark 3 Christian Roslev Frederikshavn Kommune 4 Mogens Kahr Nielsen Frederikshavn Kommune 5 Asger Rahbek Hansen Hjørring Kommune 6 Peter Laursen Jammerbugt Kommune 7 Benjamin Holst KL 8 Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune 9 Nicolai Bernt Sørensen Nordjyllands Trafikselskab 10 Ole Schleemann Nordjyllands Trafikselskab 11 Gitte Christensen Nordjyllands Trafikselskab 12 Frank Jensen Rebild Kommune 13 Lene Nørgaard Rebild Kommune 14 Per Schriver Rebild Kommune 15 Per Toppenberg Regional Udvikling 16 Henning Christensen Regional Udvikling 17 Morten Lemvigh Regional Udvikling 18 Tommy Tvedergaard Madsen Regional Udvikling 19 Torben Sollyst Mikkelsen Regional Udvikling 20 Svend Tøfting Regional Udvikling 21 Thomas Kampmann Regional Udvikling 22 Ivar Sande Thisted Kommune 23 Kenn Mørk Vejdirektoratet 24 Louise Ingeman Broberg Vesthimmerland Kommune 25 Anna Oosterhof Vesthimmerland Kommune 26 Martin Fischer Aalborg Kommune 27 Jeppe Astrup Andersen Aalborg Kommune 28 Maria Quvang Harck Vestergaard Aalborg Kommune 29 Rasmus Engsig Aalborg Kommune 30 Henrik Harder Aalborg Universitet 31 Niels Agerholm Aalborg Universitet 32 Kristian Torp Aalborg Universitet Side 3 af 31

4 Projektbeskrivelser GRUPPE: I2 Trængsel. Fremkommelighedsundersøgelse: Hvordan er den generelle fremkommlighed i Regionen. Faktisk trængsel vs. opfattet trængsel. Forbedret fremkommelighed. Fremkommelighedsundersøgelse omfattende hele regionen. Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland, Thisted Kommune. Supplerende bemærkning til vurdering: Det kan være de 3 akser, der vurderes. Side 4 af 31

5 GRUPPE: I2 Fremkommelighedsanalyse Fremkommelighedsanalyse vha. GIS på koblingen imellem arbejdstagere og arbejds-steder for hele regionen, f.eks. eksisterende lokalisering, busholdepladser, motorvejstilslutninger. Afdække hvordan transportsituationen er i dag. Køretider og hvordan det vha. flere eller bedre placerede ruter transporterer flere passagerer hurtigere. Analyser. Snarest. analyse Region Nordjylland kr. Side 5 af 31

6 GRUPPE: I2 Prioriter satsningsområder (geografisk). 1) Afdække hvor er det primære transportbehov (bolig arbejdspladser). 2) Hvilke områder i forhold til 1 vil vi/man satse på (erfa fra Per Toppenbergs beregninger på 3. Limfjordsforbindelse. At finde de vigtigste områder, som skal satses på, OG så sørge for, at de har en god mobilitet. Analyser. Snarest, da det er grundlag for prioriteringer af mobilitetsforslag. Analyser Scenarier Region Nordjylland kr. Side 6 af 31

7 GRUPPE: I2 Testsite for førerløse biler i komplet lokalområde. Tilpasning af infrastruktur. Yderområde-perspektiv. Større mobilitet i yderområder. Regional erhvervsudvikling. Testsite-projekter. Førende projekter på uddannelse mm. Nu/kunne vises i Aalborg + Frederikshavn ser nærmere på det og kontakter universitetet. Side 7 af 31

8 GRUPPE: I3 Intelligent trafikstyring-signaler. Én af de mest oplagte investeringer. At få trafikken til at flyde bedre i byområder. Mere flydende og mindre forurenende acceleration og nedbremsning af bytrafikken og dermed mindre forurening og støj. Alle signaler skal kobles sammen og styres af en central server, der konstant beregner det mest optimale trafik-flow + styring af hastighed. Det kærver GPS i bilerne. Alle køretøjer, inkl. cykler, Supplerende bemærkning til vurdering: Er i gang. Side 8 af 31

9 GRUPPE: I3 Road-pricing. Pisk-projekter. Road-pricing -> adfærdsændring (afdækningsprojekt). En adfærdsændring, som medfører samkørselspladser og andre projekter. Ved at bruge en smule pisk, og en masse gulerod, skubber man til folks adfærd Supplerende bemærkning: Politisk vanskeligt pt. Ellers spændende ide. Side 9 af 31

10 GRUPPE: I3 Én fremtidsorienteret mobilitets-satsning. Den nuværende bagside på mobilitetsfolderen er alt for bredt dækkende. Én satsning (måske digital infrastruktur). Prioritering. Snarest. Supplerende bemærkning til vurdering: Er i gang i BRN. Side 10 af 31

11 GRUPPE: K1 Cykler med tog og bus. Øge muligheden for at medbringe cykel i tog og bus. Gøre KT mere attraktiv som en kombination med cyklen. Indrette tog, busser og stoppesteder bedre. Nu. NT. NT, DSB, NJBA, Kommuner.? Busindretning Stoppesteder Cykelpuljer. Ønskværdig: Meget Noget Slet ikke Realistisk: Meget Noget Slet ikke Afhængig af ambitionsniveau. Side 11 af 31

12 GRUPPE: K2 Konceptudvikling. + tid i tog bus. Mulighed for netforbindelse, stik, stillekupé mv. til arbejde i bus/tog. KT bliver mere attraktiv. Installation af net, stik mv. Analysesekretariatet Regional Udvikling: Analyse af vækst og udvikling, markedsmuligheder. Nu. Region Nordjylland. NT, Kommuner. Yderkantpuljer, regionale midler. Side 12 af 31

13 GRUPPE: K2 Lavere priser for sjældnere brugere af KT. Lavere priser (gratis) for lavfrekvente brugere af KT for at øge tilgængeligheden. Lavpriskalender. Flere vil prøve KT. Begynderrabat. Markedsføring. 6 mdr. gratis bus til tilflyttere. Nu. NT, Kommuner, Regionen. Yderkantpuljen. Side 13 af 31

14 GRUPPE: K2 Attraktiv kollektiv trafik. Gøre det mere attraktivt at køre kollektivt. Gratis busser, frekvensen: Flere afgange, opsamlings P-pladser ved motorvejen. Side 14 af 31

15 GRUPPE: K3 1) Digital udstilling af transportmuligheder. 2) Nye transportformer (ny bane, -bus!!). Prioritering, analyse, forprojekt. Workshop!!! Universitetet, NT, Flexdanmark, Regionen + Kommuner. Vækstforum / yderkantpulje. Side 15 af 31

16 GRUPPE: K3 Udvide flextrafik-koncepter. Udvide mulighederne for anvendelse af flextrafiksystemernes muligheder, specielt efter etableringen af pusher (Den Samlede Rejse) i F.eks. kunne det være Flexlufthavn og integrering af delebiler i flextrafikken. 1) Med flexlufthavn gives der mulighed for opsamling af rejsende i større nordjyske byer til Aalborg Lufthavn og retur. 2) Der kunne etableres mulighed for tilmelding af delebiler i nuværende flexsystemer for at mindske privatbilisme. For begge forslags vedkommende skal nuværende systemer udvides til at omfatte nye transporttyper Side 16 af 31

17 GRUPPE: K3 Deletransport i land-distrikterne. - Nem adgang til deletransport med flextrafik som sikkerhedsnet. - Nem tilgang. - Kommune-overskridende flexordning. Større mobilitet i landdistrikterne. - Markedsføring / ændre vaner. - Lav pris. Nu. Side 17 af 31

18 GRUPPE: K3 Price runner, der knytter forskellige transportformer med forskellig pris, sammen i en fælles bestilings app. At udstille alle transportmuligheder. At muliggøre kollektiv trafik i landdistrikter, men til en højere pris. Udvide rejseplanen eller lave en nordjysk test rejseplan II. Ansøgning/forprojekt 2015/16, udvikling/implementering Side 18 af 31

19 GRUPPE: K3 Nytænkning af flextur. Bestillingskontor drevet af private vognmænd. Nytænke flextursbegrebet og markedsføre det. Ens takster på tværs af kommuner. Døgnbetjening. Tilbud til landsbyerne. Side 19 af 31

20 GRUPPE: G1 Strategi for elbiler. Nordmænd og svenskere køber elbiler de kommer her som turister. Grøn transport. Hvordan kan private og offentlige aktører spille sammen? Få kommunerne til at gå sammen. Nu. Erhvervslivet, ex. Himmerland Golfklub. Energistyrelsens Infrastrukturprojekter. Side 20 af 31

21 GRUPPE: G2 Super cykelsti til Universitetets Hospital. Forlængelse af cykelpendler-rute fra AAU - Universitetshospitalet og Klarup Letbane. Øget transportarbejde med ikke-motoriseret transport. Fra bil til cykel. Før hospital og letbane åbner. Aalborg Kommune. Regionen. Aalborg Kommune. Puljer super cykelsti. Side 21 af 31

22 GRUPPE: G3 Gør rejseplanen til fælles platform. Samkørsel intelligent. Alu portaler som GO More / rejseplanen. App GPS der fortæller, at der er en, der gerne vil med, når man kommer i sin bil. Belønningsstruktur. Side 22 af 31

23 GRUPPE: G3 Den samlede rejse: offentlig + privat. Sammentækning af alle transportformer: privat transporten + offentlige transformer. Mulighed for sammentænkning mellem alle transportformer. Rejsen fra A til B med alle transportmuligheder, cykel, privat, offentlig, mv. NT + Regionen. Kommunerne, VD, Flexdanmark, delebilsfirmaer. Side 23 af 31

24 GRUPPE: G4 Landsbybusser. Minibusser, der køres af beboere i landsbyer og (klynger) af landsbyer. Nedbringer omkostninger til løn. Bedre KT i landdistrikter. Indkøre busser, etablere samarbejde. Nu. Side 24 af 31

25 GRUPPE: G4 Drivmidler og vedvarende energi. Fortsætte arbejdet omkring teknologiudviklingen indenfor grønne brændsler, brændselsceller mv. kombineret med effektelektronik. Omlægning til vedvarende energi og ressourcebesparelser. Forsøgs- og udviklingsvirksomhed. Nu og frem. NT-praksis / AAU-udvikling. Side 25 af 31

26 GRUPPE: D1 Bredbånd + mobildækning i distrikterne. Løbende kortlægning. Kvalificeret beslutningsgrundlag. Mase på landspolitisk, og finde regionale løsninger/dokumentation. Snarest. BRN mill. kr. Side 26 af 31

27 GRUPPE: D1 Optimering af digital infrastruktur. Hurtig og nem internet til alle i en fart. Senest i Hurtig bredbånd til hele Nordjylland, iht. den nationale målsætning Fremme erhvervsudvikling og beskæftigelse i landdistrikterne. 1) Søge finansiering via EU. 2) Lobby-arbejde overfor leverandører. 3) Pilot-projekter. 4) Private/offentlige partnerskaber. Side 27 af 31

28 GRUPPE: D2 Data tilgængelighed (big data). Regionalt projekt udbredelse af Aalborgs dataplatform til at omfatte hele Nordjylland. Tilstrækkeligt datagrundlag. Strategi for: - Udarbejdelse og drift af dataplatform - Fællesskab - Hvem er de rigtige partnere i fællesskabet? - Hvem er dataleverandørerne? Evt. BRN som tovholder. 11 kommuner, regionen, AAU (forskning, studerende), BrainsBusiness. Datapres fra Nibe. Side 28 af 31

29 GRUPPE: D2 Big data. Data er på vej til at blive tilgængelige Hvordan bruger vi data bedst muligt? -> Nytænkning. Basis for forretningsudvikling/bedre grønne løsninger. Regionale events: Hvad kan vi bruge data til?. Hacka Thons hackere/studerende/flere Tage udgangspunkt i Aalborg Kommunes open source platform. Nu. Side 29 af 31

30 GRUPPE: D2 Praktisk brug af big data. - Fra gode intentioner til praktiske løsninger. - Kobling mellem IT og mobilitet. - Ud til brugerne/forretningsmodeller. Alle mobilister får oplysninger automatisk /skræddersyet. - In-house ekspertise -> en del af dagligdagen. - Info skal ramme dig u-efterspurgt og tidligt. Nu. Side 30 af 31

31 GRUPPE: D2 Push-pull incitamentsstruktur, f.eks. GoMore og FlexDK, baseret på GEO-location. En mere Push-baseret strategi for delebilsordninger. Geo-location og app-aktivitet brug af data. Der kører en person fra din by i morgen kl.?? vil du med?. Kan igangsættes i morgen. Kan evt. være udnyttelse af datatilgængelighed. Regionen, kommunen, NT, spilvirksomheder. Side 31 af 31

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår centrale anbefalinger og eksempelsamling Udarbejdelse: Hans Thor Andersen, Helle Nørgaard

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Delebilisme vol. 2.0 The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Executive Summary... 4 1. Præsentation... 6 1.1. Indledning... 6 1.2. Problemformulering...

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Netværkets sammensætning og metode...1 Kort beskrivelse af undergruppernes

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Den gode cykelby kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Redaktion Anna Bisgaard-Nøhr Charlotte Buch Nina Kirstine Busk Design

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst?

En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Rapport med resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan i København, på Vestegnen og i Nordsjælland

Læs mere