DBC Strategi DBC har nye udfordringer i de kommende år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år"

Transkript

1 DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi, marked, kultur, forventninger og behov i hastig forandring. Udviklingen sker nu med stor dominans og inspiration fra BIG DATA og de globale spillere på internet. Et strategisk fokus for DBC bliver at skabe det digitale grundlag for formidlingen af bibliotekernes tilbud. Mediemarkedet er i stærk kommerciel udvikling, det er nødvendigt at bibliotekernes tilbud holder trit med den standard, som sættes af de helt store udbydere. Erfaringen viser, at nye digitale medietjenester kan slå igennem på kort tid. Derfor er det vigtigt for bibliotekerne at være forberedt på konkurrence og konsolidere både det digitale og det fysiske rum. Bibliotekerne er en kilde til information, forskning, læring, inspiration samt personlig udvikling, som i et vidensamfund kan spille en central rolle for innovation og sammenhængskraft. Udnyttelsen af bibliotekernes ressourcer er helt afhængig af en velfungerende infrastruktur både i forhold til digital og traditionel formidling. Det bliver en strategisk udfordring for DBC at udvikle metadata, indholdsdata og søgefunktion i den fælles infrastruktur. Søgning ses i en samlet værdikæde og omfatter autogenereret eller brugerinitieret genfinding af data, information og viden-/oplevelsesobjekter, der præsenteres optimalt i kontekst for brugeren. Desuden står DBC overfor opgaver som fortsat konsolidering og udvikling af platform for Danskernes Digitale Bibliotek og Fælles Bibliotekssystem, yderligere berigelse af data og implementering af faciliteter som linked open data som en del af den sammenhængende arkitektur.

2 DBC skaber grundlaget for formidling af viden og læring til borgerne i en digital tidsalder DBC er sat i verden for at sikre, at bibliotekerne kan formidle den videns- og kulturproduktion, der er så vital i et vidensamfund. Et helt afgørende element i infrastrukturen er metadata, som er DBC s ur-produkt. Den traditionelle bibliografiske post har været bibliotekernes inderste faglige kerne. Og valide metadata er fortsat helt afgørende for formidlingen af verdens videns- og kulturproduktion. Den store udfordring er at gøre metadata brugbare i så mange sammenhænge som muligt. Dette skal medvirke til at understøtte bibliotekernes opgave: at facilitere udnyttelsen af de globale videns- og kulturressourcer i vidensamfundet. I takt med udviklingen af vidensamfundet er det i stigende grad ikke blot en opgave, der består i registrering og dermed mulighed for tilgængeliggørelse af værker, men også i at medvirke aktivt til, at den producerede viden og kultur udnyttes af borgere, erhvervsliv, forskere og studerende. Infrastrukturen, og de faciliteter der indgår i den, skal bidrage hertil. Dette kan have en væsentlig betydning for en almen, innovativ og demokratisk udvikling af samfundet. Derfor er infrastrukturen baseret på serviceorienteret arkitektur og open source som omdrejningspunkter. DBC udvikler desuden løbende faciliteter, der beriger bibliotekernes tilbud og fremmer brugernes anvendelse af det. DBC s vision er enkel: alle borgere i Danmark skal have mulighed for at opleve let og sammenhængende adgang til det offentlige tilbud på kultur- og vidensdomænet. En af vejene er at sikre tilstrækkelig relevans, volumen og udviklingsrum. DBC ser det derfor også som vigtigt at udvide datagrundlagets grænser ved at sprænge den faglige søjlestruktur, bibliotekerne hidtil har bygget på, og udvide det til en bredere, samlende kulturplatform. Det indebærer en infrastruktur, der omfatter både den digitale og de - stadigt - efterspurgte analoge kultur- og vidensressourcer. Og det indebærer søgefaciliteter, der er mere tværgående end i dag. DBC s hovedstrategi er at

3 udvikle et strategisk beredskab, der gør det muligt hurtigt at sætte ind med nye initiativer til realisering af visionen. Det er brugernes anvendelse af infrastrukturen som public service, der skal være i centrum. Infrastrukturen skal fremstå innovativ, værdiberigende, nem, servicerettet og intelligent for brugerne. DBC s strategi er et beredskab fordelt på fem fyrtårne leveres på nettet hvordan. Digitale udviklingsstrategier findes på alle niveauer. DBC s strategi forholder sig aktivt til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, til de statslige anbefalinger for ITarkitektur, til Kulturministeriets strategi for digitalisering af kulturarven, til internationale standarder, til en række de facto standarder og til forventningen til hvad der kan For at realisere visionen i DBC s strategi 2017 arbejder vi med et strategisk beredskab, der er dynamisk i forhold til at vælge indsatser og mål i de kommende tre år. Beredskabet er udmøntet i 5 fyrtårne: Bibliografisk udvikling, National infrastruktur, Offentlig synergi, Samarbejde med FFUbibliotekerne samt DBC s værdier, kultur og kommunikation. Den digitale transition og teknologiske udvikling går så hurtigt, at der løbende tages stilling til mål og midler til at sikre udbygning og tilpasning af infrastrukturen på kultur- og vidensdomænet for at biblioteksydelser følger trop med nye faciliteter og standarder på nettet. Der kan derfor komme flere fyrtårne til, og andre kan blive nedlagt i strategiperioden. Udfordringen er specifik i en række forhold som Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), Fælles Bibliotekssystem (FBS), nye internationale metadatastandarder, Ressource Description and Access (RDA) og Bibframe samt internationalt samarbejde om autoritetsdata. En lige så stærk - men mere generel - udfordring er der i forhold til at udnytte nye teknologier og leve op til de forventninger til faciliteter, borgerne har som kunder på det kommercielle digitale marked. Herunder er der også en udfordring i at udnytte bibliotekernes enorme mængder af transaktionsdata til nye formidlingsformer.

4 DBC s strategiske hovedveje til at håndtere de tydeligt stigende krav til udvikling er at: Søge flere strategiske partnerskaber Konsekvent efterleve vidensdelings- og åbenhedsparadigmet som led heri Som monopol være offensivt kommunikerende om alle vitale dele af virksomheden Styrke virksomhedskulturen med kompetencer, innovation og personligt lederskab Fastholde en produktlinie med fleksibilitet og bæredygtighed baseret på open source og serviceorienteret arkitektur, som er et generisk legoklods koncept. De fem fyrtårne indeholder overordnede visioner, mål og retninger med strategiske beredskaber til at agere på feltet i takt med ændringer i omverdenen. De fem fyrtårne er indbyrdes tæt forbundne og understøtter hinanden: 1) Bibliografisk Udvikling: DBC skal være metadata-center i verdensklasse Visionen er at DBC er det nationale bibliografiske kompetencecenter i international klasse. Målet er at metadata spiller sammen med den nye digitale virkelighed, udnytter muligheder for open linked data og bevæger sig fra cataloguing to cata-linking med bl.a. øget høstning og berigelse af data. 2) National infrastruktur: Den nationale infrastruktur er det digitale grundlag for verdens mest innovative biblioteker. Visionen er at DBC udvikler og drifter en national it- og datainfrastruktur, der giver sammenhængende brugeroplevelser af høj kvalitet. Målet er at udvikle en søgefunktion, der fungerer i et samspil mellem den voksende palet af medier og ydelser og den stigende diversitet i brugerfeltet. BIG DATA inspirerer DBC til at udnytte de enorme datamængder til ny intelligent formidling. 3) Offentlig synergi Visionen er at DBC s arbejde og produkter, udviklet primært til bibliotekerne, kan skabe værdi i andre offentlige domæner. Målet er at komponenter som databrønd, metadataskabelse og søgeinfrastruktur genbruges eksempelvis i uddannelses- og skoleområdet, så de kan skabe synergi med bibliotekernes viden og udvikling. 4) Samarbejde med FFU-bibliotekerne Visionen er at udbygge dialogen med FFU-bibliotekerne. Dialogen skal danne basis for at etablere tjenester og strukturer, der bidrager til at understøtte FFU-bibliotekernes centrale placering i forskningsverdenen og de videregående uddannelser samt interessefællesskabet og lånesamarbejdet med folkebibliotekerne.

5 5) Værdi, kultur og kommunikation: DBC skaber nye resultater i en dynamisk innovationsproces Visionen er at DBC skal leve sine værdier ved at skabe en virksomhedskultur, hvor faglige kompetencer, innovation, netværksbaseret og medarbejderdrevent kommunikation, åbenhed og partnerskaber er ledetråde. Målet er at indarbejde kompetenceudvikling, kommunikation og partnerskabsrelationer i det daglige arbejde for at skabe en åben, kreativ og innovativ virksomhedskultur.

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere