Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014"

Transkript

1 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel moos-bjerre.dk

2 2 Indhold 1. Om undersøgelsen Læsevejledning Konklusion Biblioteket generelt Børnebibliotek Borgerservice Biblioteket generelt Brug af biblioteket Bibliotekets indretning Oplevelse af biblioteksrummet Inspiration og formidling Praktiske forhold Brugernes udbytte af biblioteket Bibliotekets personale Generel tilfredshed Faktorer med stor betydning for samlet tilfredshed Børnebibliotek Brug af børnebiblioteket Tilfredshed med børnebiblioteket Børnebibliotekets fremtid Borgerservice Brug af borgerservice Personalet på borgerservice Besøg på borgerservice Udbytte af borgerservicebesøg Diskretion Brugerkarakteristik Metode... 67

3 3 1. Om undersøgelsen I denne rapport præsenteres resultaterne af Billund Kommunes undersøgelse af, hvordan brugere og borgere oplever kommunens bibliotekstilbud og borgerservice. Resultaterne præsenteres for kommunen som helhed og for de enkelte afdelinger, hvor det giver særskilt mening. Undersøgelsen er den første af mindst 3 undersøgelser over de næste 4 år. Der er således planlagt tilsvarende undersøgelse i efteråret 2015 og igen i Tilbagevendende undersøgelser giver Billund Bibliotekerne og Borgerservice mulighed for at følge udvikling over tid. Rapporten fokuserer på tre overordnede temaer: Oplevelse af biblioteket Oplevelse af og forventninger til bibliotekets børnetilbud Oplevelse af borgerservice. Undersøgelsen er udført af Moos-Bjerre Analyse for Billund Kommune. Resultaterne er baseret på besvarelser fra brugere af tilbuddene. De præsenterede resultater er testet for statistisk signifikans, så de udledte konklusioner er solidt funderede og afspejler alle brugere af biblioteker og borgerservice i Billund Kommune. Resultater fra undersøgelsen bedes offentliggjort og refereret med følgende kildebetegnelse: Moos-Bjerre Analyse for Billund Kommune. 1.1 Læsevejledning Denne rapport er opdelt i tre hovedafsnit biblioteket generelt, børnebibliotek og borgerservice. Nedenfor følger først et opsummerende resultatafsnit, som samler konklusionerne fra de tre sektioner. Efter dette følger afsnit om biblioteket generelt, herefter afsnit om børnebiblioteket, og sidst afsnit om borgerservice.

4 4 2. Konklusion 2.1 Biblioteket generelt Langt hovedparten af brugerne er tilfredse. Det gælder både for biblioteksbrugere og for brugere af borgerservice. Over halvdelen af alle biblioteksbrugere angiver oplevelsesrelaterede tilbud som primært formål med biblioteksbesøg. Andre hyppigt benyttede funktioner er vidensrelaterede tilbud, børnerelaterede tilbud, og borgerservicefunktioner. I den selvbetjente åbningstid er der ligeledes mange der benytter sig af oplevelsesrelaterede tilbud, vidensrelaterede tilbud, og børnerelaterede tilbud. Der er dog her en større andel, der benytter sig af borgerservicefunktioner. Både ved regulære biblioteksbesøg og ved brug i selvbetjent åbningstid, er der kun få der angiver brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v. som primært brugsformål. Dette kan delvist forklares ved, at kun lidt under en tredjedel af bibliotekets brugere mener, at bibliotekets arrangementer er relevante for dem. Brugerne på Billund Bibliotek og Sdr. Omme Bibliotek benytter børnerelaterede tilbud i højere grad end andre brugere, mens brugerne på Vorbasse Bibliotek benytter oplevelsesrelaterede tilbud i højere grad end andre. Det fremgår desuden at mænd benytter vidensrelaterede tilbud i højere grad end kvinder, mens kvinder i højere grad benytter sig af oplevelsesrelaterede tilbud. Brugerne er generelt tilfredse med bibliotekets indretning. Der er dog stor forskel mellem filialerne næsten alle brugere på Magion og Sdr. Omme Bibliotek mener, at indretningen er moderne, mens under halvdelen på Vorbasse Bibliotek, og endnu færre på Billund Bibliotek, er enige i dette. Mere enige er filialernes brugere om, at indretningen får en til at føle sig velkommen. Dog er brugerne på Magion lidt mere tilfredse end de andre på dette punkt. Cirka tre fjerdedele mener, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket, og cirka tre fjerdedele at det er hyggeligt. Lidt over halvdelen mener, at biblioteket er et godt rum til fordybelse, og lidt over halvdelen at biblioteket er et godt rum for oplevelser. Brugerne oplever biblioteksrummet bedst på Magion, og mindst positivt på Billund Bibliotek. Brugerne udtrykker en bemærkelsesværdig høj grad af tilfredshed med personalet på alle parametre. Opfattelsen af personalet varierer lidt fra filial til filial, men den tilsyneladende store forskel hænger især sammen med, at der på nogen biblioteker er flere brugere, der ikke har taget stilling (angivet ved ikke ) end på de andre biblioteker. Den generelle tendens er således, at Magion ligger lidt over gennemsnittet, og at brugernes indtryk således er en smule bedre her end på de andre biblioteksfilialer i Billund Kommune. Billund ligger generelt tæt på gennemsnittet. Vorbasse Bibliotek ligger ved første øjekast betydeligt under gennemsnittet, når det kommer til opfattelsen af bibliotekets personale. Det hænger som bekendt sammen med, at der i Vorbasse og Sdr. Omme næsten udelukkende er selvbetjent bibliotek og vejledning sker via frivillige. De fleste brugere er enige i, at de alt i alt er meget tilfredse med biblioteket. Brugerne på Vorbasse Bibliotek er de mest tilfredse, tæt efterfulgt af de på Magion. Mindre tilfredse er brugerne på Billund Bibliotek, og brugerne på Sdr. Omme Bibliotek er de mindst tilfredse. Tilfredshed afhænger også af primært brugsformål her skiller især de der angiver borgerservice som primært brugsformål sig ud med deres manglende tilfredshed.

5 5 En mere avanceret statistisk analyse (multipel regressionsanalyse) viser endvidere, at man kan forklare lidt over halvdelen af brugernes tilfredshed ud fra de følgende mest indflydelsesrige faktorer: 1. indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen. 2. biblioteket giver en gode læse- og/eller lytteoplevelser. 3. det er let at finde det, man kommer efter. 4. det er hyggeligt at opholde sig på biblioteket. 5. man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v. ved besøg 6. personalet er gode til at yde relevant hjælp. 7. bibliotekets ydelser er tilgængelige for en, når man vil bruge dem. 8. man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed hos personalet. 9. biblioteket har de fysiske materialer man søger. Dette indikerer, at man ved at påvirke disse enkelte dimensioner, kan påvirke den samlede tilfredshed hos brugerne. Resultatet kan endvidere fortolkes på den måde, at det kan forventes at have stor effekt på den samlede tilfredshed, hvis man lykkes med en indretning, der i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, får brugerne til at føle sig velkommen. Samtidig er det værd at bemærke, at fx tilgængelighed (forhold nr. 7) kan være et meget effektfuldt forhold at forbedre sig på hos brugerne af Billund Bibliotek, hvor der udtrykkes lavest tilfredshed med tilgængeligheden, mens det for de øvrige filialer formentlig allerede er så tilgængeligt et tilbud, at det er svært at forbedre sig yderligere på det forhold. Helt konkret handler det formentlig især om antallet af åbningstimer. 2.2 Børnebibliotek Knap 39% eller 554 af de adspurgte biblioteksbrugere benytter børnebiblioteksfunktioner. De fleste af børnebiblioteksbrugerne brugerne benytter naturligvis børnebiblioteket ifølge med egne børn (21%), færre med børnebørn (12%), og færrest i forbindelse med undervisning og pasning af andres børn (6%). På Sdr. Omme Bibliotek benytter omkring halvdelen af brugerne sig af børnebiblioteket, og på Vorbasse Bibliotek ligeså. På både Billund Bibliotek og Magion benytter mindre andele sig af børnebiblioteket. Betydeligt flere kvinder end mænd benytter børnebiblioteket. Brugerne af Billund Kommunes biblioteker er generelt tilfredse med bibliotekernes børnetilbud, og næsten ingen erklærer sig direkte utilfredse. Langt de fleste er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt sted for børnefamilier, at bibliotekets indretning er børnevenlig, at biblioteket har mange materialer, der henvender sig til børn, og at biblioteket har mange aktiviteter, der henvender sig til børn. Personer der bruger børnebiblioteket med små børn er de mest tilfredse med børnebiblioteket, efterfulgt af personer der bruger det med børnebørn, herefter personer der bruger det i forbindelse med undervisning eller pasning af børn.

6 6 Brugerne af Billund Bibliotek er de mest tilfredse med børnebiblioteket. Disse efterfølges tæt at brugerne på Sdr. Omme Bibliotek og Vorbasse Bibliotek. Brugerne på Magion er mindre tilfredse med børnebiblioteket end gennemsnittet for hele kommunen. Ud over dette kan det bemærkes, at kvinder er mere tilfredse med børnebiblioteket end mænd. Med hensyn til ønsker til børnebibliotekets fremtidige udvikling, har brugerne angivet en bred vifte af værdier. De mest populære ønsker er: mere plads til børnene mere inspirerende rammer hyggeligere rammer bedre muligheder for leg og bevægelse. Herudover angives også mindre larm fra børnebiblioteket som et af de væsentligste ønsker. Det udtrykkes ikke overraskende af bibliotekets øvrige brugere. Det indikerer, at der kan være noget af udviklingen af børnebibliotekstilbuddet, der med fordel kan balanceres i forhold til bibliotekets øvrige brugere, der kan forventes at reagere positivt, hvis støjniveauet mindskes - og tilsvarende negativt, hvis støjniveauet øges. 2.3 Borgerservice Borgerservice besøges primært i forbindelse med pas, kørekort og sygesikring og lægevalg. En stor andel af biblioteksbrugerne (lidt under halvdelen) har dog ikke benyttet borgerservice inden for det seneste år. Filialen med den største andel af brugere, der har benyttet borgerservice inden for det seneste år, er Magion borgerservice. Efter dette følger Sdr. Omme, Billund, og sidst Vorbasse. Brugerne er generelt tilfredse med personalet på borgerservice, men dog ikke helt lige så tilfredse som biblioteksbrugerne. Næsten alle mener, at man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed fra personalet på borgerservice, og lidt færre mener, at man møder en høj grad af professionalisme og faglig viden. Noget tyder på, at indretningen på borgerservice er mindre hyggelig end på det øvrige bibliotek. I hvert fald er de der angiver borgerservice som primære brugsårsag i lavere grad end de øvrige brugere enige i, at det er hyggeligt at opholde sig på biblioteket. Det kan dog også hænge naturligt sammen med et andet ærinde og behov i borgerservicesituationen. Brugerne giver forholdsvis positiv vurdering af borgerservicetilbuddets indretning og funktionalitet; de fleste brugere er enige eller meget enige i, at det er nemt at finde det sted i lokalet, hvor man kan få hjælp til borgerservice betjening. Ligeledes er næsten alle enige eller meget enige i, at ventetiden på borgerservice var acceptabel og ligeså, at behandlingstiden på borgerservice er acceptabel. Brugerne er ligeledes overordentligt tilfredse med udbyttet af et besøg på borgerservice. Langt de fleste brugere er enige eller meget enige i, at man fik ordnet det, som man kom efter på borgerservice. Dette varierer dog mellem de forskellige filialers brugere. På Magion er praktisk talt

7 7 alle brugere enige i udsagnet, på Vorbasse borgerservice er næsten alle brugere enige, og på Billund borgerservice ligeså. Lidt færre, men stadigvæk langt de fleste, af brugerne på Sdr. Omme borgerservice enige eller meget enige i, at de fik ordnet det de kom efter på borgerservice. Et punkt med en vis grad af utilfredshed er dog graden af hvorvidt diskretion i forhold til private oplysninger respekteres. To tredjedele af de adspurgte erklærer sig enige eller meget enige i, at indretning og betjening på borgerservice respekterer diskretion i forhold til private oplysninger. En ikke ubetydelig andel erklærer dig endda uenige eller meget uenige i dette. Dette tal varierer også fra filial til filial Vorbasse borgerservice er her den mest tilfredse filial, efterfulgt af Magion, Sdr. Omme borgerservice, og nederst Billund borgerservice.

8 8 3. Biblioteket generelt Dette afsnit af rapporten omhandler brugernes benyttelse og opfattelse af Billund Kommunes bibliotekstilbud. Følgende emner bliver gennemgået: brug af biblioteket, bibliotekets indretning, oplevelsen af biblioteksrummet, inspiration og formidling, praktiske forhold, brugernes udbytte af biblioteket, bibliotekets personale, generel tilfredshed, og resultaterne af en mere avanceret statistisk analyse. 3.1 Brug af biblioteket Dette afsnit omhandler hvilke formål brugerne har med brug af bibliotekerne i Billund Kommune, både ved besøg i den betjente åbningstid og ved brug i bibliotekets selvbetjente åbningstid. Afsnittet viser, at over halvdelen af brugerne angiver oplevelsesrelaterede tilbud som primært formål med biblioteksbesøg. Andre hyppigt benyttede funktioner er vidensrelaterede tilbud og børnerelaterede tilbud. I den selvbetjente åbningstid er der ligeledes mange, der benytter sig af oplevelsesrelaterede tilbud, vidensrelaterede tilbud, og børnerelaterede tilbud. Både ved biblioteksbesøg i betjent åbningstid og ved brug i selvbetjent åbningstid, er der kun få, der angiver brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v. som primært brugsformål. Dette kan delvist forklares ved, at kun lidt under en tredjedel af bibliotekets brugere mener, at bibliotekets arrangementer er relevante for dem. Brugerne på Billund Bibliotek og Sdr. Omme Bibliotek benytter børnerelaterede tilbud i højere grad end andre brugere, mens brugerne på Vorbasse Bibliotek benytter oplevelsesrelaterede tilbud i højere grad end andre. Det fremgår desuden, at mænd benytter vidensrelaterede tilbud i højere grad end kvinder gør, mens kvinder i højere grad benytter sig af oplevelsesrelaterede tilbud. Nedenfor vil der først blive redegjort for brugernes primære formål med både normalt biblioteksbesøg og benyttelse i selvbetjent åbningstid. I forbindelse med dette ses der på, om brugerne mener at bibliotekets arrangementer er relevante for dem selv. Sidst ses der på hvordan brugsformål varierer mellem filialer og køn. Figur 1 nedenfor viser brugernes primære formål med biblioteksbesøg.

9 9 Figur 1: Primært formål med biblioteksbesøg Oplevelsesrelaterede Albud 51% Vidensrelaterede Albud 22% Børnerelaterede Albud BorgerservicefunkAoner Professionelt som lærer eller pædagog Brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v. 11% 8% 4% 4% Figur 1 viser, at over halvdelen af brugerne, 51%, betragter oplevelsesrelaterede tilbud som det primære formål med deres biblioteksbesøg. 22% angiver vidensrelaterede tilbud som primært formål, og 11% angiver børnerelaterede tilbud. 8% angiver, at de primært benytter biblioteket til borgerservicefunktioner. Kun 4% angiver, at de primært benytter biblioteket professionelt som lærer eller pædagog, og benytter kun 4% primært biblioteket til brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v. Slet borgerservicefunktioner

10 10 Figur 2 nedenfor viser brugernes primære formål med benyttelse af biblioteket i selvbetjent åbningstid. Figur 2: Primært formål med benyttelse af bibliotek i selvbetjent åbningstid Oplevelsesrelaterede Albud 52% Vidensrelaterede Albud 25% Børnerelaterede Albud Brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v. Professionelt som lærer eller pædagog 7% 12% 4% Figur 2 viser, at oplevelsesrelaterede tilbud også i den selvbetjente åbningstid er mest populær 52% angiver dette som primær brugsårsag. Ved brug af biblioteket i selvbetjent åbningstid angiver 25% vidensrelaterede tilbud, nogenlunde samme andel som ved regulært biblioteksbesøg. 12% angiver børnerelaterede tilbud som primær brugsårsag i selvbetjent åbningstid. 7% angiver brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v., og kun 4% at de primært benytter biblioteket i den selvbetjente åbningstid professionelt som lærer eller pædagog. Figur 3 nedenfor viser graden af enighed i, at bibliotekets arrangementer er relevante for en selv. Figur 3: Enighed i, at bibliotekets arrangementer er relevante for en selv Meget enig 5% Enig 24% Hverken enig eller uenig 56% Uenig Meget uenig 3% 12%

11 11 Figur 3 viser at 24% af de adspurgte er enige i, at bibliotekets arrangementer er relevante for dem selv. Kun 5% er meget enige i ud

12 12 sagnet, hvilket kun giver 29%, som er enten enige eller meget enige i udsagnet. 12% angiver at de er uenige, og 3% at de er meget uenige. De fleste, 56%, angiver dog, at de hverken er enige eller uenige. Tabel 1 nedenfor viser brugernes primære formål med biblioteksbesøg sammenholdt med primært filial. Tabel 1: Primært formål med biblioteksbesøg, sammenholdt med filial Billund Grindsted (Magion) Sdr. Omme Vorbasse Alle Børnerelaterede tilbud 16% 9% 19% 6% 11% Vidensrelaterede tilbud 22% 23% 20% 16% 22% Oplevelsesrelaterede tilbud 53% 50% 43% 60% 51% Brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v. 3% 4% 4% 4% 4% Professionelt som lærer eller pædagog 1% 5% 3% 4% 4% Borgerservicefunktioner 5% 9% 11% 9% 8% Tabel 1 viser, at børnerelaterede tilbud især er populære på Billund Bibliotek og Sdr. Omme Bibliotek, hvor henholdsvis 16% og 19% af filialens brugere angiver dette som primært formål med biblioteksbesøg. Et andet sted med stor variation mellem filialerne er brugen af oplevelsesrelaterede tilbud hele 60% af brugerne på Vorbasse Bibliotek angiver dette som primær benyttelse.

13 13 Tabel 2 nedenfor viser brugernes primære formål med biblioteksbesøg, sammenholdt med køn.

14 14 Tabel 2: Primært formål med biblioteksbesøg, sammenholdt med køn Mand/dreng Kvinde/pige Alle Børnerelaterede tilbud 9% 12% 11% Vidensrelaterede tilbud 36% 17% 22% Oplevelsesrelaterede tilbud 38% 56% 51% Brug af PC, aviser, blade, arrangementer og afslapning m.v. 6% 3% 4% Professionelt som lærer eller pædagog 2% 4% 4% Borgerservicefunktioner 9% 8% 8%

15 15 Tabel 2 viser store variationer mellem kønnenes brug af biblioteket. Et tilbud med stor forskel mellem kønnene er vidensrelaterede tilbud. 36% af de mandlige brugere angiver dette om primært formål med biblioteksbesøg, mens kun 17% af de kvindelige brugere gør dette. Også med hensyn til oplevelsesrelaterede tilbud er der stor variation 38% af de mandlige brugere angiver dette som primært brugsformål, mens hele 56% af de kvindelige gør dette. 3.2 Bibliotekets indretning Dette afsnit omhandler brugernes opfattelse af bibliotekets indretning om det er nemt at finde rundt, om indretningen er moderne, og om den får en til at føle sig velkommen. Afsnittet viser, at brugerne generelt er tilfredse med bibliotekets indretning. Der er dog stor forskel mellem filialerne næsten alle brugere på Magion og Sdr. Omme Bibliotek mener, at indretningen er moderne, mens under halvdelen på Vorbasse Bibliotek, og endnu færre på Billund Bibliotek, er enige i dette. Mere enige er filialernes brugere i, at indretningen får en til at føle sig velkommen; dog er brugerne på Magion lidt mere tilfredse end de andre også på dette punkt. I det følgende redegøres der først for brugernes grad af enighed i, at det er nemt at finde rundt på biblioteket, at indretningen på biblioteket er moderne, og at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen. Herefter ses der på forskellige i de forskellige filialers brugeres holdninger til disse udsagn.

16 16 Figur 4 nedenfor viser grad af enighed i, at det er nemt at finde rundt på biblioteket.

17 17 Figur 4: Enighed i, at det er nemt at finde rundt på biblioteket Meget enig 23% Enig 57% Hverken enig eller uenig 12% Uenig Meget uenig 6% 1% Af

18 18 Figur 4 fremgår det, at 57% af de adspurgte er enige i, at det er nemt at finde rundt på biblioteket. 23% erklærer sig meget enige, hvilket giver omkring 80%, som er enten enige eller meget enige i udsagnet. Figur 5 nedenfor viser graden af enighed i, at indretningen på biblioteket er moderne. Figur 5: Enighed i, at indretningen på biblioteket er moderne Meget enig 34% Enig 44% Hverken enig eller uenig 16% Uenig Meget uenig 6% 1% Figur 5 viser, at 44% af de adspurgte er enige i, at indretningen på biblioteket er moderne. 34% af de adspurgte er meget enige, således at omkring 78% af de adspurgte er enten enige eller meget enige i, at indretningen på biblioteket er moderne. Figur 6 nedenfor viser graden af enighed i, at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen. Figur 6: Enighed i, at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen Meget enig 32% Enig 49% Hverken enig eller uenig 15% Uenig Meget uenig 1% 3%

19 19 Figur 6 viser, at 49% af brugerne er enige i, at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen. 32% er meget enige i udsagnet, hvilket giver 81% af brugerne, som er enten enige eller meget enige i udsagnet. Figur 7 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at indretningen på biblioteket er moderne, fordelt på primært filial. Figur 7: Andel der er enige eller meget enige i, at indretningen på biblioteket er moderne, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) Sdr. Omme 88% 93% Vorbasse Billund 43% 47% Alle 77% Figur 7 viser stor variation på tværs af filialerne i brugernes holdning til indretningen. Magion er den filial, hvor den største andel af brugerne, 93%, betragter indretningen som moderne. Andelen på Sdr. Omme Bibliotek er også stor, med 88%. Et godt stykke under gennemsnittet på 77%, placerer Vorbasse Bibliotek sig her mener under halvdelen af brugerne, 47%, at biblioteket er moderne indrettet. En endnu mindre andel, 43%, mener dette på Billund Bibliotek. Figur 8 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen, fordelt på primært filial. Figur 8: Andel der er enige eller meget enige i, at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen, sammenholdt med filial

20 20 Grindsted (Magion) 84% Vorbasse Sdr. Omme Billund Alle 78% 75% 75% 81% Figur 8 viser, at brugerne på tværs af filialer er mere enige i, at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen. 84% af brugerne på Magion er enige eller meget enige i, at indretningen på biblioteket får en til at føle sig velkommen. Under gennemsnittet på 81%, ligger Vorbasse Bibliotek sig, med 78% af brugerne, som er enige eller meget enige i, at indretningen får en til at føle sig velkommen. Lidt under ligger Sdr. Omme Bibliotek, med 75% af brugerne der er enig eller meget enige i udsagnet, og Billund Bibliotek, også med 75%. 3.3 Oplevelse af biblioteksrummet Dette afsnit omhandler, hvordan brugerne mener, at de påvirkes af deres ophold på biblioteket. Brugerne er her blevet spurgt ind til om biblioteket er inspirerende og hyggeligt, og om biblioteket er et godt rum for fordybelse og oplevelser. Af afsnittet fremgår det, at cirka tre fjerdedele mener at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket, og cirka tre fjerdedele at det er hyggeligt. Lidt over halvdelen mener, at biblioteket er et godt rum til fordybelse, og lidt over halvdelen at biblioteket er et godt rum for oplevelser. Brugerne oplever biblioteksrummet bedst på Magion, og mindst positivt på Billund Bibliotek. I det følgende vil der blive set på brugernes grad af enighed i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket, at det er hyggeligt at opholde sig på biblioteket, at biblioteket er et godt rum for fordybelse, og at biblioteket er et godt rum for oplevelser. Herefter vil der blive set på, hvordan dette varierer mellem de forskellige filialer. Figur 9 nedenfor viser graden af enighed i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket.

21 21 Figur 9: Enighed i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket Meget enig 29% Enig 46% Hverken enig eller uenig 20% Uenig Meget uenig 4% 1% Af Figur 9 fremgår det, at 46% af brugerne er enige i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket. 29% er meget enige, således at 75% af brugerne er enten enige eller meget enige i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket.

22 22 Figur 10 nedenfor viser graden af enighed i, at det er hyggeligt at opholde sig på biblioteket.

23 23 Figur 10: Enighed i, at det er hyggeligt at opholde sig på biblioteket Meget enig 28% Enig 45% Hverken enig eller uenig 19% Uenig Meget uenig 6% 1%

24 24 Figur 10 viser, at 45% af brugerne er enige i, at det er hyggeligt at opholde sig på biblioteket. 28% er meget enige. Dette giver 73% af de adspurgte, som er enige eller meget enige i, at det er hyggeligt at opholde sig på biblioteket. Figur 11 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket er et godt rum for fordybelse. Figur 11: Enighed i, at biblioteket er et godt rum for fordybelse Meget enig 18% Enig 39% Hverken enig eller uenig 29% Uenig 12% Meget uenig 2% Figur 11 viser, at 39% af brugerne er enige i, at biblioteket er et godt rum for fordybelse og 18% er meget enige i udsagnet. Her over for er 14% enten uenige eller meget uenige. En bemærkelsesværdig stor andel, på 29%, angiver, at de hverken er enige eller uenige i, at biblioteket er et godt rum for fordybelse. Figur 12 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser. Figur 12: Enighed i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser Meget enig 16% Enig 42% Hverken enig eller uenig 33% Uenig 8% Meget uenig 2%

25 25 Af Figur 12 fremgår det, at 42% af de adspurgte er enige i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser og 16% erklærer sig meget enige. Dette giver omkring 58% af de adspurgte, som er enten enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser. 10% er uenige eller meget uenige i udsagnet. Igen er også en bemærkelsesværdigt stor andel, på 33%, hverken enig eller uenig. Figur 13 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget enige eller enige i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket, sammenholdt med primært filial. Figur 13: Andel der er enige eller meget enige i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) Vorbasse Sdr. Omme 71% 75% 79% Billund 64% Alle 75% Figur 13 viser, at Magion er den filial, hvor den største andel af brugerne, 79%, er enige eller meget enige i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket. Vorbasse Bibliotek ligger lidt under, med 75% som er enige eller meget enige i dette. Lidt under igen ligger Sdr. Omme Bibliotek, med 71% som er enige eller meget enige i udsagnet. Et stykke under de andre filialer ligger Billund Bibliotek her er kun 64% enig eller meget enige i, at det er inspirerende at opholde sig på biblioteket. Figur 14 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser, sammenholdt med primært filial. Figur 14: Andel der er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser, sammenholdt med filial

26 26 Sdr. Omme Grindsted (Magion) 63% 62% Vorbasse 55% Billund 46% Alle 58% Af Figur 14 fremgår det, at 63% af brugerne på Sdr. Omme Bibliotek er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser. En næsten lige så stor andel, 62%, af brugerne på Magion er enige eller meget enige i udsagnet. Et stykke under placerer Vorbasse Bibliotek sig med 55% af brugerne, som er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt rum for oplevelser. Igen placerer Billund Bibliotek sig nederst, med 46%. 3.4 Inspiration og formidling Dette afsnit omhandler bibliotekets formidling af sine tilbud, og omfanget hvori biblioteket formår at inspirere sine brugere til læsning og lignende. Lidt over halvdelen af de adspurgte mener at biblioteket er god til at formidle sine tilbud. En større andel mener at man ved biblioteksbesøg bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., mens lidt under halvdelen mener at man gør dette ved besøg på bibliotekets hjemmeside. Bibliotekerne formidler tilsyneladende bedst deres tilbud til personer i de højere aldersgrupper, mens formidlingen til de yngre brugere halter. Formidlingen fungerer bedst på Magion, mindre godt på Sdr. Omme Bibliotek og Billund Bibliotek, og værst på Vorbasse Bibliotek. Nedenfor gennemgås graden af enighed i, at biblioteket er godt til at formidle sine tilbud, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v. ved besøg på biblioteket, og at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v. ved brug af bibliotekets hjemmeside. Herefter redegøres der for hvordan formidlingen fungerer i forhold til forskellige aldersgrupper og filialer. Figur 15 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket er godt til at formidle sine tilbud. Figur 15: Enighed i, at biblioteket er godt til at formidle sine tilbud

27 27 Meget enig 17% Enig 41% Hverken enig eller uenig 34% Uenig Meget uenig 1% 7% Figur 15 viser, at 41% af de adspurgte er enige i, at biblioteket er god til at formidle sine tilbud. 17% er meget enige, således at 58% er enten enige eller meget enige i udsagnet. 7% erklærer sig uenige, og 1% meget uenige. Lidt over en tredjedel af de adspurgte, 34%, angiver, at de hverken er enige eller uenige i, at biblioteket er godt til at formidle sine tilbud. Figur 16 nedenfor viser graden af enighed i, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., når man besøger biblioteket. Figur 16: Enighed i, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., når man besøger biblioteket Meget enig 21% Enig 51% Hverken enig eller uenig 23% Uenig Meget uenig 5% 1% Figur 16 viser, at lidt over halvdelen ad de adspurgte, 51%, er enige i, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., når man besøger biblioteket. 21% er meget enige i udsagnet, hvilket giver i alt 72% af brugerne, som er enige eller meget enige i, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., når man besøger biblioteket. 5% er uenige, og 1% meget uenige. Lidt under en fjerdedel, 23%, er hverken enige eller uenige i udsagnet.

28 28 Figur 17 nedenfor viser graden af enighed i, at man bliver inspireret til mere læsning lytning m.v., når man besøger bibliotekets hjemmeside. Figur 17: Enighed i, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., når man besøger bibliotekets hjemmeside Meget enig 12% Enig 34% Hverken enig eller uenig 42% Uenig 10% Meget uenig 2% Figur 17 viser, at 34% af de adspurgte er enige i, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., når man besøger bibliotekets hjemmeside. 12% er meget få, hvilket giver en relativt lille andel af de adspurgte, på 46%, som er enige eller meget enige i udsagnet. 10% er uenige i, at man bliver inspireret til mere læsning, lytning m.v., når man besøger bibliotekets hjemmeside. 2% er meget uenige. Hele 42% af de adspurgte angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet.

29 29 Figur 18 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at biblioteket er godt til at formidle sine tilbud, fordelt på aldersgrupper.

30 30 Figur 18: Andel der er enige eller meget enige i, at biblioteket er god til at formidle sine tilbud, sammenholdt med alder 70 år eller derover 81% år 67% år år år år år Alle 52% 56% 48% 44% 47% 58%

31 31 Figur 18 viser, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem alder og oplevelse af bibliotekets formidling. Sammenhængen er ikke helt entydig, men tendensen er dog, at de højere aldersgrupper er mere positivt stemt over for bibliotekets formidling af sine tilbud, end de yngre aldersgrupper er. Dette ses blandt andet ved, at der blandt de årige er 47%, der er enige eller meget enige i, at biblioteket er god til at formidle sine tilbud, mens der blandt de 70-årige og ældre er hele 81%, som er enig eller meget enige i dette.

32 32 Figur 19 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at biblioteket er god til at formidle sine tilbud, fordelt på primært filial.

33 33 Figur 19: Andel der er enige eller meget enige i, at biblioteket er god til at formidle sine tilbud, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) 61% Sdr. Omme Billund 52% 55% Vorbasse 43% Alle 58%

34 34 Figur 19 viser, at oplevelsen af bibliotekets formidling også varierer meget efter, hvilken filial man anser som sin primære. Den mest positive gruppe er de brugere, som angiver Magion som deres primære filial her er 61% enige eller meget enige i, at biblioteket er god til at formidle sine tilbud. Under dette ligger Sdr. Omme Bibliotek, med 55% enige eller meget enige. Lidt under igen Billund Bibliotek, med 52% enige eller meget enige. Den mindst positivt stemte gruppe er brugere af Vorbasse Bibliotek af disse mener under halvdelen, 43%, at biblioteket er god til at formidle sine tilbud. 3.5 Praktiske forhold Dette afsnit omhandler praktiske forhold og belejlighed. Herunder om biblioteksbesøg kan kombineres med andre gøremål, om bibliotekets ydelser er tilgængelige på ønskede tidspunkter, om biblioteket har de materialer og tilbud man ønsker, og om disse er til at finde. Afsnittet viser at store andele af brugerne mener, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål, og at biblioteket er tilgængeligt, når man ønsker det. En stor andel mener, at biblioteket har de materialer man søger, mens en lidt mindre andel mener, at biblioteket også har de digitale tjenester og tilbud, man søger. De fleste er enige i, at det er let at finde det, man kom efter. I forhold til disse faktorer er den generelle tendens, at brugerne er mest tilfredse på Magion, og mindst tilfredse på Billund Bibliotek, med de to andre filialer et sted imellem. Denne tendens gælder dog ikke, når brugerne spørges ind til, om det var nemt at finde det de kom efter her ligger Sdr. Omme Bibliotek lavt, og de øvrige filialer højt. I det følgende gennemgås først brugernes grad af enighed i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål, at bibliotekets ydelser er tilgængelige for en når man ønsker det, at biblioteket har de fysiske materialer, som man søger, at biblioteket har de digitale tilbud og tjenester, som man søger, og at det er let at finde det man kommer efter. Herefter gennemgås der variationer i de forskellige filialers brugers holdninger til disse. Figur 20 nedenfor viser graden af enighed i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål. Figur 20: Enighed i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål

35 35 Meget enig 36% Enig 44% Hverken enig eller uenig 16% Uenig Meget uenig 1% 3% Af Figur 20 fremgår det, at 44% af de adspurgte er enige i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål. 36% er meget enige i udsagnet, således at hele 80% er enten enige eller meget enige. Figur 21 nedenfor viser graden af enighed i, at bibliotekets ydelser er tilgængelige for en, når man vil bruge dem. Figur 21: Enighed i, at bibliotekets ydelser er tilgængelige for en, når man vil bruge dem Meget enig 33% Enig 55% Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 1% 8% 3% Af Figur 21 fremgår det, at 55% er enige i, at bibliotekets ydelser er tilgængelige for en, når man vil bruge dem. 33% er meget enige i udsagnet, hvilket giver hele 88% af de adspurgte, som er enige eller meget enige. Figur 22 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket har de fysiske materialer, som man søger.

36 36 Figur 22: Enighed i, at biblioteket har de fysiske materialer, som man søger Meget enig 22% Enig 55% Hverken enig eller uenig 18% Uenig Meget uenig 4% 1% Figur 22 viser, at 55% af brugerne er enige i, at biblioteket har de fysiske materialer, som man søger. 22% er meget enige i dette, hvilket giver i alt 77% af de adspurgte, som er enten enige eller meget enige i udsagnet. 4% er uenige, og kun 1% meget uenige. En betydelig andel på 18% er hverken enige eller uenige.

37 37 Figur 23 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket har de digitale tjenester og tilbud, som man søger.

38 38 Figur 23: Enighed i, at biblioteket har de digitale tjenester og tilbud, som man søger Meget enig 19% Enig 46% Hverken enig eller uenig 32% Uenig Meget uenig 1% 3%

39 39 Figur 23 viser, at 46% af de adspurgte er enige i, at biblioteket har de tjenester og tilbud, som man søger. 19% er meget enige i dette, således at 65% af er enige eller meget enige i udsagnet. Kun 3% er uenige, og næsten ingen, 1%, er meget uenige i udsagnet. Dog svarer næsten en tredjedel af de adspurgte, 32%, at de hverken er enige eller uenige i, at biblioteket har de digitale tjenester og tilbud, som man søger. Figur 24 nedenfor viser graden af enighed i, at det er let at finde det, man kommer efter. Figur 24: Enighed i, at det er let at finde det, man kommer efter Meget enig 18% Enig 54% Hverken enig eller uenig 19% Uenig Meget uenig 7% 1% Af Figur 24 ses det, at 54% af brugerne er enig i, at det er let at finde det, man kommer efter. 18% er meget enige, hvilket giver 72% som enten er enige eller meget enige i udsagnet. Figur 25 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål, fordelt på primær filial. Figur 25: Andel der er enige eller meget enige i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål, sammenholdt med filial

40 40 Grindsted (Magion) Sdr. Omme 88% 85% Vorbasse 72% Billund 63% Alle 80% Af Figur 25 fremgår det at Grindsted (Magion) er den filial, hvor den største andel brugere, 88%, er enige eller meget enige i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål. Lidt færre, 85%, af brugerne på Sdr. Omme Bibliotek er enige eller meget enige i udsagnet. Lidt under placerer Vorbasse Bibliotek sig, med 72% af brugerne, som er enige eller meget enige i udsagnet. Nederst findes Billund Bibliotek, med 63% enige eller meget enige i, at det er let at kombinere biblioteksbesøg med andre gøremål.

41 41 Figur 26 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at bibliotekets ydelser er tilgængelige, når man vil bruge dem, fordelt på primær filial.

42 42 Figur 26: Andel der er enige eller meget enige i, at bibliotekets ydelser er tilgængelige, når man vil bruge dem, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) Sdr. Omme Vorbasse 90% 89% 93% Billund 75% Alle 88% Af

43 43 Figur 26 fremgår det, at de fleste af brugerne af de forskellige filialer generelt er enige eller meget enige i, at bibliotekets ydelser er tilgængelige, når man vil bruge dem dog placerer Billund Biblioteks brugere sig lidt mindre positivt end de øvrige filialers brugere. Øverst placerer brugerne af Magion sig med 93% af brugerne, som er enige eller meget enige i, at bibliotekets ydelser er tilgængelige, når man vil bruge dem. Lidt under placerer Sdr. Omme Bibliotek sig, med 90% som er enige eller meget enige. Lidt under igen placerer Vorbasse Bibliotek sig, med 89%. Brugerne på Billund Bibliotek mener i betydeligt lavere grad end brugerne på de øvrige filialer, at bibliotekets ydelser er tilgængelige for en, når man vil bruge dem. Her er 75% af brugerne enige eller meget enige med udsagnet. Det hænger formentlig direkte sammen med den kortere åbningstid.

44 44 Figur 27 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at biblioteket har de fysiske materialer, man søger, fordelt på primært filial.

45 45 Figur 27: Andel der er enige eller meget enige i, at biblioteket har de fysiske materialer, man søger, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) Sdr. Omme Vorbasse Billund Alle 81% 77% 71% 69% 77%

46 46 Figur 27 viser at 81% af brugerne på Magion er enige eller meget enige i, at biblioteket har de fysiske materialer, man søger. Tallet for Sdr. Omme Bibliotek er 77%, og for Vorbasse Bibliotek 71%. Igen placerer Billund Bibliotek sig nederst, med 69% af brugerne som er enige eller meget enige i, at biblioteket har de fysiske materialer, man søger. Figur 28 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at biblioteket har de digitale tilbud, man søger, fordelt på primær filial. Figur 28: Andel der er enige eller meget enige i, at biblioteket har de digitale tjenester og tilbud, man søger, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) 69% Sdr. Omme Vorbasse 63% 62% Billund 56% Alle 65% Figur 28 viser at 69% af brugerne på Magion er enige eller meget enige i, at biblioteket har de digitale tjenester og tilbud, man søger. 63% af brugerne på Sdr. Omme Bibliotek er enige eller meget enige i udsagnet, mens 62% af brugerne på Vorbasse Bibliotek er dette. Nok en gang er brugerne af Billund Bibliotek de mindst tilfredse her er 56% enige eller meget enige i, at biblioteket har de digitale tjenester og tilbud, man søger. Figur 29 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at det er let at finde det, man kommer efter, fordelt på primær filial. Figur 29: Andel der er enige eller meget enige i, at det er let at finde det, man kommer efter, sammenholdt med filial

47 47 Vorbasse Billund Grindsted (Magion) 73% 76% 74% Sdr. Omme 57% Alle 72% Figur 29 viser at der generelt ikke er stor forskel i de forskellige filialers brugeres grad af enighed i, at det er let at finde det, man kommer efter. Dog er Sdr. Omme Bibliotek en undtagelse. Øverst placerer Vorbasse Bibliotek sig, med 76% som er enige eller meget enige i, at det er let at finde det, man kommer efter. Lidt under dette placerer Billund Bibliotek sig, med 74% enige eller meget enige. Lidt lavere endnu ligger Magion, med 73% enige eller meget enige. Sdr. Omme Bibliotek placerer sig, med kun 57% enige eller meget enige i udsagnet, sig betydeligt lavere end de øvrige filialer. 3.6 Brugernes udbytte af biblioteket Hvor de øvrige sektioner i dette afsnit omhandler brugernes oplevelse med brug af biblioteket, omhandler denne sektion brugernes oplevede udbytte. I denne sammenhæng er brugerne blevet spurgt om deres grad af enighed i, at biblioteket giver dem gode læse- og/eller lytteoplevelser, at bibliotekets tilbud giver oplysninger og informationer, som er relevante for en som borger, at biblioteket gør en klog på områder og emner, som man interesserer sig for, og at biblioteket giver en kulturelle input og oplevelser. Den generelle tendens er, at de fleste brugere udtrykker enighed i disse udsagn, og at få udtrykker direkte uenighed. Dog er der til alle fire spørgsmål en andel som hverken erklærer sig enige eller uenige, især når brugerne spørges om hvorvidt biblioteket giver kulturelle input og oplevelser. I det følgende gennemgås brugernes grad af enighed i, at biblioteket giver dem gode læse- og/eller lytteoplevelser, at bibliotekets tilbud giver oplysninger og informationer, som er relevante for en som borger, at biblioteket gør en klog på områder og emner, som man interesserer sig for, og at biblioteket giver en kulturelle input og oplevelser. Nedenfor gennemgås først svarene fra alle brugere. Efter dette redegøres der for forskelle mellem filialer. Figur 30 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket giver en gode læse- og/eller lytteoplevelser.

48 48 Figur 30: Enighed i, at biblioteket giver en gode læse- og/eller lytteoplevelser Meget enig 21% Enig 51% Hverken enig eller uenig 23% Uenig Meget uenig 1% 4% Af Figur 30 fremgår det, at lidt over halvdelen, 51% er enige i, at biblioteket giver gode læseog/eller lytteoplevelser. 21% er meget enige i dette, således at omkring 72% er enten enige eller meget enige.

49 49 Figur 31 nedenfor viser graden af enighed i, at bibliotekets tilbud giver en oplysninger og informationer, som er relevante for en som borger.

50 50 Figur 31: Enighed i, at bibliotekets tilbud giver en oplysninger og informationer, som er relevante for en som borger Meget enig 13% Enig 53% Hverken enig eller uenig 31% Uenig Meget uenig 1% 2%

51 51 Figur 31 viser, at over halvdelen, 53%, af de adspurgte er enige i, at bibliotekets tilbud giver oplysninger og informationer, som er relevante for en som borger. 13% er meget enige i dette, hvilket giver i alt 66% som er enige eller meget enige. Kun 2% er uenige i udsagnet, og forsvindende få, 1%, er meget uenige. Dog vælger næsten en tredjedel af de udspurgte, 31%, hverken at erklære sig enige eller uenige. Figur 32 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket gør en klog på områder og emner, som man interesserer sig for. Figur 32: Enighed i, at biblioteket gør en klog på områder og emner, som man interesserer sig for Meget enig 21% Enig 60% Hverken enig eller uenig 18% Uenig Meget uenig 2% 0% Figur 32 viser, at de fleste brugere, 60%, er enige i, at biblioteket gør en klog på områder og emner, som man interesserer sig for, og 21% er meget enige i udsagnet, således at hele 81% er enten enige eller meget enige. Figur 33 nedenfor viser graden af enighed i, at biblioteket giver en kulturelle input og oplevelser. Figur 33: Enighed i, at biblioteket giver en kulturelle input og oplevelser

52 52 Meget enig 12% Enig 38% Hverken enig eller uenig 41% Uenig Meget uenig 2% 8% Af Figur 33 fremgår det, at 38% er enige i, at biblioteket giver kulturelle input og oplevelser. 12% er meget enige, hvilket vil sige at omkring 50% af brugerne er enten enige eller meget enige i udsagnet. 8% er uenige, og 2% meget uenige. En meget stor del af brugerne, på 41%, vælger hverken at erklære sig enige eller uenige.

53 53 Figur 34 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at bibliotekets tilbud giver en oplysninger og informationer, der er relevante for en som borger, fordelt på primære filial.

54 54 Figur 34: Andel der er enige eller meget enige i, at bibliotekets tilbud giver en oplysninger og informationer, der er relevante for en som borger, sammenholdt med filial Sdr. Omme Grindsted (Magion) 69% 72% Vorbasse Billund Alle 61% 59% 66%

55 55 Figur 34 viser, at der er en relativt stor variation på tværs af de forskellige filialer. 72% af brugerne på Sdr. Omme Bibliotek er enige eller meget enige i, at bibliotekets tilbud giver oplysninger og informationer, der er relevante for en som borger. Lidt færre, 69%, af brugerne på Magion er enige eller meget enige i dette. Lidt under placerer Vorbasse Bibliotek sig med 61% af brugerne, og nederst befinder Billund Bibliotek sig, med 59% brugere som er enige eller meget enige. 3.7 Bibliotekets personale Følgende afsnit omhandler brugernes opfattelse af bibliotekets personale, med hensyn til om de er venlige og professionelle, og om de er gode til at yde relevant hjælp. På dette punkt udtrykker brugerne en bemærkelsesværdig høj grad af tilfredshed med personalet på alle parametre. Opfattelsen af personalet varierer fra filial til filial den generelle tendens er, at Magion ligger lidt over gennemsnittet, og at brugernes indtryk således er en smule bedre her end på de andre biblioteksfilialer i Billund Kommune. Billund ligger generelt tæt på gennemsnittet. Vorbasse Bibliotek ligger under gennemsnittet, når det kommer til opfattelsen af bibliotekets personale. Det hænger som bekendt sammen med, at der i Vorbasse og Sdr. Omme næsten udelukkende er selvbetjent bibliotek og vejledning sker via frivillige. Nedenfor gennemgås først grad af enighed i, at man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed hos personalet, at man oplever en høj grad af faglig viden og professionalisme, og at personalet er gode til at yde relevant hjælp. Herefter redegøres der for forskelle i de forskellige filialbrugeres holdninger til personalet. Hvorvidt man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed hos personalet, er illustreret i Figur 35 nedenfor. Figur 35: Enighed i, at man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed hos personalet Meget enig 50% Enig 41% Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 1% 0% 7%

56 56 Figur 1 viser, at 41% af de adspurgte er enige i, at man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed hos personalet, mens hele 50% er meget enige i dette udsagn. Ud fra dette kan man altså aflæse at langt de fleste brugere, 91%, oplever personalet som venlige og imødekommende. Den samme tendens gør sig gældende på Figur 36 nedenfor, som viser de adspurgte brugeres grad af enighed i, at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden hos personalet. Figur 36: Enighed i, at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden hos personalet Meget enig Enig 43% 46% Hverken enig eller uenig 11% Uenig Meget uenig 1% 0% På Figur 36 fremgår det ligeledes, at en stor andel af de adspurgte, 46%, erklærer sig enige i at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden hos personalet. 43% erklærer sig meget enige i dette. Igen erklærer meget få (1%) sig uenige i udsagnet, mens slet ingen erklærer sig meget uenige. 11% angiver, at de hverken er enige eller enige i udsagnet. Det kan således aflæses, at 88% af de adspurgte er enige eller meget enige i, at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden hos personalet. Figur 37 nedenfor viser grad af enighed i, at personalet er gode til at yde relevant hjælp. Figur 37: Enighed i, at personalet er gode til at yde relevant hjælp

57 57 Meget enig Enig 45% 47% Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 1% 0% 7% Figur 37 viser, at 45% af de adspurgte er enige i, at personalet er gode til at yde relevant hjælp, mens 47% er meget enige i dette. Kun 1% er uenige i udsagnet, mens ingen erklærer sig meget uenige. De resterende 7% angiver at de hverken er enige eller uenige. Dette viser, at hele 92% er enige eller meget enige i, at personalet er gode til at yde relevant hjælp.

58 58 Figur 38 nedenfor viser andel af enige og meget enige i udsagnet om, at man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed fra personalet, fordelt på primære biblioteksfilial.

59 59 Figur 38: Andel der er enige eller meget enige i, at man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed fra personalet, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) Sdr. Omme Billund 91% 89% 94% Vorbasse 75% Alle 92% Af

60 60 Figur 38 fremgår det, at 94% af de adspurgte, som angiver Magion som primære filial, er enige eller meget enige i, at man oplever en høj grad af venlighed og imødekommenhed fra personalet. Det samme tal for Sdr. Omme Bibliotek er 91%, for Billund Bibliotek 89%, mens det for Vorbasse Bibliotek er nede på 75%. Gennemsnittet for alle filialer er 92%. Det skal pointeres, at den relativt lave score hos brugerne af Vorbasse som bekendt skyldes, at det - ligesom Sdr. Omme - er selvbetjent, og at det næsten udelukkende er frivillige brugere, der vejleder andre brugere. Det kommer også til udtryk ved, en væsentlig del har svaret ved ikke og en endnu større del har svaret hverken enig eller uenig. Det er således klart, at der er færre positive svar end for de øvrige biblioteker, men der er omvendt ikke flere negative eller utilfredse besvarelser. Figur 39 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er meget eller meget enige i, at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden fra personalet, fordelt på primært biblioteksfilial. Figur 39: Andel der er enige eller meget enige i, at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden fra personalet, sammenholdt med filial Grindsted (Magion) Sdr. Omme Billund 86% 85% 91% Vorbasse 68% Alle 88% Figur 39 viser at 91% af det adspurgte med Magion som primært filial, er enige eller meget enige i, at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden fra personalet. For Sdr. Omme Bibliotek er andelen 86%, og for Billund Bibliotek 85%. Vorbasse Bibliotek lægger sig igen et stykke under de andre, med 68% enige eller meget enige i, at man oplever en høj grad af professionalisme og faglig viden fra personalet. Gennemsnittet for alle filialer er 88%. Figur 40 nedenfor viser andelen af biblioteksbrugere, som er enige eller meget enige i, at personalet er gode til at yde relevant hjælp, sammenholdt med filial.

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Frederikssund Bibliotekerne Bibliometerrapport 2014 27. maj 2014

Frederikssund Bibliotekerne Bibliometerrapport 2014 27. maj 2014 Frederikssund Bibliotekerne Bibliometerrapport 2014 27. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OM BIBLIOMETERET...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Benchmarkrapport 2014 27. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A - 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 BIBLIOMETERMÅLINGEN

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Det kongelige Bibliotek og de humaniorastuderende

Det kongelige Bibliotek og de humaniorastuderende Det kongelige Bibliotek og de humaniorastuderende af undervisningsleder, cand.mag. Niels Ole Pors, Danmarks Biblioteksskole Indledning Den følgende artikel indeholder analyser af studenterbrugerne ved

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Tømrerbranchens udfordringer og muligheder

Tømrerbranchens udfordringer og muligheder Tømrerbranchens udfordringer og muligheder Træsektionens temamøde 2016 Tømrerbranchens udfordringer og muligheder marts 2016 side 2/12 Udfordringer og muligheder Generelt I figur 1 og 2 ses det, at der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

Hvordan bedømmer du kvaliteten af din skoles undervisning?

Hvordan bedømmer du kvaliteten af din skoles undervisning? Skole og Forældre Kvægtorvsgade 1 110 København V Tlf. 3326 121 Fax 3326 122 post@skole-foraeldre.dk www.skole-foraeldre.dk Skolebestyrelsernes bedømmelse af skolens kvalitet Skole og Forældre har stillet

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i Statusnotat til bestyrelsesmøde d. 6. april 2010 vedrørende Tilfredshed Studentertilfredshed på UCN Undersøgelse gennemført I det sene efterår 2009 blev 5.500 studerende (fordelt på 25 grunduddannelser)

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN Sorø Kommune Byrådet Sorø Kommune - Politik for mødet med borgeren. Indledning og formålsbeskrivelse God servicering af borgerne handler om Mødet med borgeren

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere