Er din bygning snesikker?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er din bygning snesikker?"

Transkript

1 Er din bygning snesikker?

2 Indhold Indledning 5 Lovgrundlag 6 Forhøjet risiko for sneskader 7 Brede bygninger med træspær 8 Bygninger med stålrammer 12 Hvis du er i tvivl 15 Pjecen er udarbejdet af Træinformation for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Landbrug og Fødevarer og Forsikring & Pension. Erhvervs- og Byggestyrelsen takker SBi, Dansk Standard S-1990, Dansk Byggeri, Bygningskontoret Nord A/S, ES-Consult A/S, Cowi A/S og Palsgaard Træ A/S for gennemgang og kommentering. Udgiver Erhvervs- & Byggestyrelsen 2010 Design Bysted A/S Foto Polfoto Tryk Schultz 2 3

3 Indledning Denne pjece henvender sig til bygningsejere, med henblik på, at de selv kan undersøge, om stalde, haller, lader, maskinhaller og andre former for erhvervsog landbrugsbygninger er opført på en måde, der kan medføre risiko for kollaps ved store snemængder. Formålet med pjecen er at informere om hvad du som bygningsejer skal være opmærksom på, for at reducere risikoen for skader. Baggrunden for pjecen er de mange tagkollaps i forbindelse med snefaldet i vinteren 2009/2010. Erhvervs- og Byggestyrelsen iværksatte en undersøgelse, der afdækkede årsagerne til de mange tagkollaps. Undersøgelsen viser, at man skal være særligt opmærksom på bygninger med: Træspær på brede bygninger bredere end 15 meter Stålrammekonstruktioner specielt ældre konstruktioner. Selvom der ikke umiddelbart er tegn på, at store snemængder vil kunne udgøre en risiko for en bygning efter retningslinjerne i denne pjece, bør du som bygningsejer være opmærksom på, at store sneophobninger udgør en risiko for svigt, samt, at der kan være andre mangler i konstruktionen. 4 5

4 Lovgrundlag Forhøjet risiko for sneskader Det er vigtigt at understrege, at du som Vær opmærksom på, at du har pligt til at Uanset om bygningen er udført med Der er foretaget ombygninger af ejer af en bygning er ansvarlig for, at gøre, hvad der er muligt for at afværge og stålrammer eller træspær med store bærende konstruktioner, som ikke er bygningen overholder byggelovgivning- begrænse risikoen for skader samt efter spænd eller har en anden konstruktion, dokumenteret. en og er sikker. Hvis der er forhold i en omstændighederne træffe nødvendige bør du altid være opmærksom på, om bygning, som ikke lever op til byggelov- foranstaltninger, jf. forsikringsaftaleloven et eller flere af nedenstående forhold Der er usikkerhed om, hvorvidt givningens bestemmelser, kan kommu- 52. I modsat fald kan det få betydning kan forekomme: bygningen er dimensioneret eller nen påbyde dig som ejer at bringe for en eventuel erstatning ved skade. udført korrekt. Avls- og driftsbygninger forholdene i orden jf, byggelovens 17, Der er skader på bygningens konstruk opført før 1980 kan have væsentlige stk. 1. tioner på grund af mangelfuld vedlige- mangler. holdelse, slid, påkørsel eller lignende. Det er desuden altid vigtigt, at du sørger Er ét eller flere af ovenstående forhold for at vedligeholde din bygning. Hvis du Der er skævheder eller store udbøjninger. gældende, bør du få lavet en nærmere er det mindste i tvivl om, hvorvidt din undersøgelse af din bygning. bygning er sikker, anbefaler vi, at du Bygningen ligger nær andre bygninger, kontakter en rådgivende ingeniør eller som giver læ og dermed øger risikoen I næste afsnit kan du se hvad du specielt en anden med nødvendig faglig indsigt. for sneophobning. Et eksempel er en skal være opmærksom på ved brede Læs også kapitlet "Hvis du er i tvivl". lav bygning, hvor der senere er opført bygninger med træspær eller bygninger en højere nabobygning. med stålrammer. 6 7

5 Brede bygninger med træspær Du bør efterse spærkonstruktionen i taget for at kunne vurdere, om der 1 Står spærene lige? Se efter, om spærene er lige. Står spær- 2 Er gitterstænger i spærene afstivet? Lange gitterstænger i spærene skal 3 Er tværafstivninger fastholdt? Hver tværafstivning skal have skråaf- er behov for at få foretaget en nøjere hoveder i S-form, eller buer alle spær ud være tværafstivet, hvor de er stemplet: stivninger fastgjort til en fordelingslægte. undersøgelse af din bygning. til én side, er der fare for kollaps. TVÆRAFSTIVNING. Der skal være mindst én skråafstivning i hver ende af bygningen. I lange bygnin- Det gælder især for bygninger med træ- Det gælder også, hvis gitterstænger buer Tværafstivninger skal være monteret ger skal der være yderligere skråafstivnin- spær, der er bredere end 15 meter ud. Spæret må højst bue ud svarende til i begge sider af spærene og fastgjort ger for hver meter. Mangler disse (udført af millimeter brede planker) spærtykkelsen normalt millimeter. til alle spær i hele bygningens længde. afstivninger, er der fare for kollaps. eller med saksspær bredere end 12 meter, Tjek på dine bygningstegninger for, hvor og uanset om de er gamle eller nye. mange tværafstivninger, der skal være. Gitterspær Mangler der nogle, eller mangler de helt, Eftersynet kan give dig en fornemmelse er der fare for kollaps. af, om din bygning er sikker, men den kan ikke give det fulde billede af om konstruktionen er udført korrekt. Afstivning af gitterspær 2 tværafstivning af gitterstænger Er du i tvivl om, hvordan du skal vurdere din bygning, så få en tagspærleverandør, en rådgivende ingeniør eller en anden med nødvendig faglig indsigt til at gå 3 skråafstivning bygningen efter. Saksspær 3 fordelingslægte mellem 3 spær Følgende 5 mangler vil hver især være tegn på, at der kan være risiko for svigt i konstruktionerne ved snebelastning på taget: 8 9

6 4 Er hanebånd i store spær afstivet? Store spær kan have et kraftigt hanebånd. Det skal være omhyggeligt tværafstivet. Tværafstivningen skal være fastholdt af enten gitterbjælker mellem to hanebånd eller skråafstivning for hver meter. Er der mangler ved afstivningen, kan hanebåndene bue ud til siden, med fare for kollaps. Afstivning af hanebånd tværafstivning 5 Er der monteret gitterbjælker mellem spærene? I bygninger bredere end ca. 15 meter (saksspær dog 12 meter) bør der være gitterbjælker mellem spærhovederne for hver meter. Er bygningen bredere end 20 meter (saksspær: 16 meter) kan det være kritisk, hvis de mangler. Gitterbjælker skal være fastholdt med vindkryds af stålbånd, fastgjort til brede planker mellem spærene. Der skal være et skot, som forbinder den brede planke med facaderemmen. Er spærene afstivet på anden vis, f.eks. alene med vindtrækbånd, bør konstruktionen vurderes af en træspærleverandør, en rådgivende ingeniør eller en anden med nødvendig faglig indsigt. skråafstivning (eller gittebjælke) gitterbjælke vindkryds hanebånd Gitterbjælker over 20 meter 10 11

7 Bygninger med stålrammer Du bør efterse stålrammerne i bygningen for at kunne vurdere, om der er behov 1 Er stålrammerne lige? Se efter, om stålrammerne er lige. Er der 2 Er rammehjørner udført korrekt? Rammehjørner bør være udført på en af 3 Er stålrammen sikret mod vridning? På begge sider af rammehjørnet skal der for at få foretaget en egentlig undersø- tendens til synlig vridning og skævhed, de to viste måder. Begge typer skal være normalt være afstivningsbeslag, der fast- gelse af din bygning. kan der være fare for kollaps. forstærket med indsvejsede kropplader. holder stålrammen til åsene. Det gælder På hver side af et rammehjørne; der hvor både i taget og på facaden. Ved disse Vurderingen kan give dig en fornem- stålprofilet ændrer form, skal der være afstivningsbeslag skal der være indsvej- melse af, om din bygning har væsentlige indsvejsede kropplader. Andre metoder sede kropplader i stålrammen. Der skal mangler. Da kravene til stålrammebygnin- vil svække rammen meget og medføre også være afstivningsbeslag ved udvalgte ger er blevet skærpet igennem tiden vil risiko for kollaps. åse på taget. bæreevnen formentlig være mindre i din bygning, hvis den er mere end 10 år gammel, end krævet for nye bygninger. Stålrammehjørne Stålrammer type 1 Stålrammer type 2 Hvis der lægger sig væsentlige mængder sne på taget, bør det derfor fjernes, før bygningen benyttes. Er du i tvivl om, hvordan du skal vurdere din bygning, så få en stålrammeleveran- dør, rådgivende ingeniør eller en anden med nødvendig faglig indsigt til at gå bygningen efter. vridning højst 10 mm Følgende 5 mangler vil hver især være tegn på, at der kan være risiko for svigt i konstruktionerne ved snebelastning på taget: 12 13

8 Hvis du er i tvivl Mangler afstivningsbeslagene er der fare for kollaps. I stålprofiler, hvor højden er 22 centimeter eller mindre, behøver der ikke at være kropplader ved afstivningsbeslagene. 4 Er vridning af stålrammer sikret med stålbånd? Stålrammer, der oprindeligt er opført uden vridningssikring, kan senere være sikret med hulbånd monteret på åse og stålrammer i stedet for afstivningsbeslag. Metoden reducerer risikoen for kollaps, men den giver ikke fuld bæreevne. Snerydning i tide er derfor særlig vigtig for disse bygninger. Mangler båndene, er der fare for kollaps. 5 Er bygningen stabil? Stålrammer skal være udført med vindafstivning i både tag og vægge. Vindafstivningen stabiliserer også stålrammerne ved snepåvirkning. Der skal være mindst én afstivning og helst én i hver ende af bygningen, nær ved gavlene. Afstivningen består normalt af flere vindkryds mellem to rammer. Mangler vindafstivningen, eller ser den meget anderledes ud end på tegningen, er der risiko for kollaps. Vindafstivning vindkryds Hvis der er tvivl, om hvorvidt din bygning er sikker og lovlig, bør du få iværksat en undersøgelse af konstruktionen. Den til enhver tid værende ejer af en bygning er nemlig ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen og er sikker. Indtil bygningen er nærmere undersøgt, bør anvendelsen af bygningen begrænses eller eventuelt helt undgås! Ved kraftigt snefald bør sneen fjernes. Læs mere om forsvarlig snerydning i Erhvervs- og Byggestyrelsens pjece: "Hvordan rydder jeg mit tag for sne?". Du finder den på Sikring af stålbånd stålbånd stålbånd 14 15

9

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere