Gunnar Jensens. Dragsmur Grundejerforenings. Særbækhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gunnar Jensens. Dragsmur Grundejerforenings. Særbækhuset"

Transkript

1 Gunnar Jensens fortælling ved Dragsmur Grundejerforenings Indvielse af Særbækhuset Den 14. april 1990 Jeg vil begynde med at udtrykke min glæde over - ikke alene at medlemmer af grundejerforeningen har købt huset her, når det nu alligevel var til salg, - men også, og måske især, at det har måttet bevare sit gamle navn "SÆRBÆKHUSET". Hvorfor jeg er glad for det, vil I måske finde ud af, når jeg har snakket lidt om stedet her. Særbæk er den bæk eller rende, som løber her syd for huset, når det er lavvandet 1øber vandet ud, og når det bliver højvandet kan man se det 1øber ind i bækken, og så var det de gamle Molboere sagde: "Det var da en sær bæk"; derfor. Tror jeg nok. Hvis vi nu havde været samlet her i 1873, altså før hus og bro blev bygget, så havde kvindfolkene, som man sagde, været i lange kjoler og frakker, snørrestøvler, hat og hattenål og mændene i tykt mørkt tøj, vest med urkæder tværs over maven og rundpullede hatte, og der stod vi mænd så og snakkede, ja også kvindfolkene, jeg kan da godt lige indskyde - selvom det ikke har så meget med skuder at gøre - at så sent som op i 1950 erne, havde vi herude i landsbyerne noget, vi kaldte kaffegilder om vinteren, så var vi en stykker fordelt på 2 aftener, og lige så snart man havde hilst go awten og walkommen, så var det en selvfølgelig ting, at kvindfolkene hurtigt fortrak til den anden stue, så kunne de passende sidde a bend hues, mens mandfolkene spelt kvot. Det skete også tit, at naboer 1øb sammen til formiddagskaffe, hvis der var tid. Det var dengang, man i landsbyerne kom hinanden ved, og det endda uden selv at vide af det. Vi skal tilbage i 73 her i marehalmen og det vindtørre græs. Der var intet hus og ingen bro, der var faktisk ingenting udover det marehalm, vi stod i. På Helgenæs kunne vi skimte nogle få huse og gårde, men ellers var der ikke et hus og ikke en gård at se herude på Molslandet. Gården her oven for Strandpilen, som vejen her op ad bakken hedder, den blev først flyttet ud i 1909, før lå den inde midt i byen, og sammen med en nabogård brændte den ned til grunden i Manden hed Josias, han var en vittig og lun molbo. Engang stod han og plukkede pærer heroppe ved vejen, så kom der et par turister fra damperen, de kiggede efter Josias og pærerne, så spurgte han, om de kunne lide pergamutter, jo tak. Så kan I gå hen til Vandgården i Vrinners, der har de pergamutter, og så den om Niels Anthon, han var klinker. dengang smed man ikke fade og skåle væk, når de gik i stykker, man gemte skårene, til der kom en klinker. Når det så var klinket sammen, hældtes kogende mælk op i det, og så blev det tæt som nyt. Engang overnattede Niels Anthon i rejseladen på Fuglsø kro, og da han vågnede om morgenen, rakte han ud efter flasken for at

2 få en tår sprit at vågne på, men uheldigvis var det kromandens fernisflaske, han fik fat i, og så var det Josias et par dage efter spurgte sin nabo: "Har du hørt, at Niels Anthon har fået ferniseret mellemgulvet?" 73 igen. Der var ikke et træ at se fra Skanserne i syd til herinde, hvor landet hæver sig i nord, også bakkerne mod øst var bare, der stod måske nogle få vidjer ovre i Swolkjæsløkki, Solkjærsløkke. Der var ingen el- eller telefonmaster, strømmen kom først herud i 1917, telefonen omkring Der kom heller ingen cykler i 73, først i 98 gav Vistoft sogneråd tilladelse til cykling efter forslag fra Randers amtsråd, man havde hidtil været bange for, de skulle skræmme hestene væk. De eneste befordringsmidler var træsko og hestekøretøjer. Hvis vi så over mod rønnen, kunne vi se to rønner mere ude i Stenkloen, STJÆNKLOVEN, den tange, der går fra rønnen mod vest og svinger ind mod land, de forsvandt i julestormen Hullet, der ligesom favnes af Stenkloen, er Rønhullet, og den dybe rende, som ikke er nær sa dyb, som den har været, nord for rønnen er Rønslusen, og strandengene indenfor hedder Majen, og går vi så heromefter, så hedder det næste Gammelkjær, og så kommer de gamle havskrænter, hvor vandet gik ind til i ældre stenalder, og så er vi ved Særbæk. Hele den flade slette herfra og til Dragsmur er altid blevet kaldt Hien, heden. Vi skulle pa Hien med kvæjern. Dragsmur blev sjældent nævnt, de gamle sagde ud til drovved, draget, og ud til batterierne, skanserne. Hien hed det, indtil sommerhusene kom, så hed hele molevitten pludselig Dragsmur, og det skyldtes Mary Hansen, som byggede hotellet, hun var i tvivl, om hun skulle kalde det Særbæk Strandhotel eller Dragsmur Strandhotel, hun har sikkert skridtet af hvortil, der var kortest, for det blev jo det sidste, det kom til at hedde. Det var ikke bare landskabet, der var anderledes i 73, det var også sproget. I var jo Molboer, for I gad jo ikke gå herud fra Randers, Århus eller Bjerringbro bare for at stå og kigge her. I talte molsdialekt med rullende r'er. Det ældste menneske, jeg har talt med, det var min oldemor, født 1846, hun talte sådan: "Wi va kiren håte, å wi tired bæestern hein opo hien, svålt skien så gjewt." Man var omtrent selvforsynende i landdistrikterne, man slagtede selv, man lavede mel, kærnede smør, klippede fårene, spandt uldgarn, vævede, strikkede og syede selv tøjet. Indtil 1862, da Næringsloven trådte i kraft, havde man været henvist til at handle i en købstad, der var ting som brædder, petroleum (stjenulli), kul, brændevin, som man ikke kunne købe på landet, fordi al handel kun var tilladt i købstæderne, og sådan havde det set ud siden middelalderen. I 1870 var der 47 købstæder spredt ud over hele landet i passende afstand, så man på rimelig tid og vejlængde kunne nå derind, men det var meget besværligt, vejene var i elendig forfatning, og vogntøjet var på træhjul med jernringe, så man kørte kun efter det allermest nødvendige. Men selv om man efter 1862 måtte oprette købmandshandel på landet, så gik der alligevel nogle år inden der kom gang i handelen, for de skulle jo have varerne hjem. Det kunne de godt få med småskibene fra Knebel, Skødshoved og Kongsgård, men det var jo åbne både, smakker, så man kunne få varerne ødelagt af sne, regn eller skumsprøjt, så der var ikke noget

3 at sige til, at man længtes efter en hurtig dampskibsforbindelse. På Samsø havde man dampskibsforbindelse med både Horsens og Odense allerede fra begyndelsen af 60-erne. De sejlede korn og dyr i land og havde varer, stykgods, med ud, men der skulle da gå en halv snes år, inden Århusianerne fik øje på den fidus. I foråret 1873 blev så Århuspressens læsere, under initiativ af Århus Handelsforening, indbudt til tegning af aktier i det nye selskab, som kom til at hedde "Selskabet for dampskibsfart på Århusbugten", et langt navn, men man havde jo god tid dengang. Det var samme rederi som "Selskabet for en dampskibsfart på Silkeborgsøerne". Man ville så indsætte selskabets dampbad "Forellen" i fart på Århusbugten. Aktietegningen gik trægt, især på Mols, man kendte ikke til aktieforetagender og var forsigtige trods det, at aktierne kun havde et pålydende på 10 rd. for at give dem så stor spredning som muligt. Ved hjælp af pengestærke århusianere fik man tegnet det fornødne beløb rd. "Mols", som båden kom til at hedde, fik en større ombygning, sådan at den var egnet til sejllads med korn og dyr og plads til passagerer. Den 15. august 73 sejlede den. Fartplanen var 3 ture til Knebel om ugen via Vosnæsgård og Kalø, 2 ture til Hou med anløb til Saxild og Norsminde. Det gik rigtig skidt. I magsvejr havde den 2 1/2-3 timer om turen Århus/Knebel, i blæsevejr kom den ikke ud af havnen. I 1øbet af en uge opgav den turen til Hou og 14 dage efter også turene til Kalø og Vosnæs. Så skulle den kun gå til Knebel 3 gange om ugen. Fra oktober blev det til 2 gange, og den 10. januar 74 indstilledes sejladsen, båden blev sat til salg. Molboerne havde godt kunnet se, at det var et jammerligt foretagende, de der var kommet ind i, og de sidste par måneder var der nogle, der under overfarten byttede deres aktier med kaffepuncher. Men allerede i marts samme år fremkom en indbydelse til aktietegning i en ny dampskibsforbindelse, denne gang var det lærer Petersen, Strands, der havde sat sig i spidsen for det. Jyllandsposten anbefalede århusegnen at støtte initiativet, aktierne skulle koste 25 rd. stykket. Sidst i marts indbød formanden for Århus Handelsforening, Hans Broge, til møde på Børsen i Århus, og der blev Hans Broge valgt som formand. Man satte sig det mål at nå op på kr. i tegningsbeløb, og i 1øbet af 3 uger havde man tegnet for kr. aktier. Ved samme møde besluttede man, at selskabet skulle hedde "Århusbugtens Dampskibsselskab", og den første damper skulle hedde "Helgenæs". I juni 74 sluttede man kontrakt med et værft i Kiel om bygningen, og i november blev damperen "Helgenæs" modtaget i Århus og blev med det samme sat i fart til Nappedam, Særbæk, Knebel og Ebeltoft, så da har Særbækbroen jo altså været færdigbygget, den kostede kr. at bygge og var 150 alen lang. Huset er, kan man godt gå ud fra, bygget i 1875, for da lejede Vistoft Sogns Sparekasse det jordstykke, som huset ligger på af Jens Thuesen, Begtrup; jeg har set lejekontrakten, og den gjaldt for 50 år, og der betaltes et engangsbeløb på kr Det har sikkert været sparekassens bidrag til dampskibsforbindelsen. Huset var oprindeligt beklædt med tagpap og ikke så stort som nu. Helgenæs var et godt skib, som kunne holde tiderne, det tog 1 1/2 time her fra Særbæk til Århus, og at der havde været behov for skibet, fik man vished for ved den travlhed, der herskede omkring det.

4 I 1875 gav det så meget i overskud, at der efter henlæggelser kunne udbetales 4 % i udbytte, de 4 % skulle man sikkert også have henlagt, for de næste 4-6 år gik det dårligt med økonomien, men det var på grund af broerne, de var simpelt bygget og var sårbare over for isskruninger og knubs fra damperne, så de blev dyre i vedligeholdelse, man måtte have tilskud fra kommunerne, hæve fragtraterne og opkræve bropenge, men så var krisen også overstået. I 1892 købte man det andet skib, som kom til at hedde "Samsø" og i 1900 damperen "Mols" og i 1909 en ny "Helgenæs", den gamle endte i Rusland efter at have gået mellem Langeland og Tyskland under et rederi i Haderslev. I årene omkring 1909 skete der en voldsom stigning i landbrugs-produktionen, hvilket betød flere og større laster på alle kyst-stationerne, og småskibstrafikken måtte igen tages i anvendelse. Det var også i 1909, at man fik noget nyt at sejle med her til Særbæk, for da var Fuglsølejren blevet bygget til artilleriet, hestene blev redet herover ad landevejen fra Århus, men ellers blev mange soldater, telte og andet udstyr sendt med damperen. Da ville det ikke have været rart at bo i sommerhus her, for da holdt de skydeøvelser med deres kanoner her ude på hien; det gjorde de også oppe i Mols Bjerge, de skød ud over havet. Senere fik artilleriet skydeterrain ved Skæring og i stedet for artilleriet kom så dragonerne herud, Der var militær i Fuglsølejren fra 1909 til 1933, da gymnastikforeningerne overtog den. Der blev også flere turister at sejle med; århusianerne tog på søndagsudflugt til Mols, de nye skibe var jo mere komfortable at sejle med. "I. P. Petersen", som var det sidste skib, selskabet købte, det var i 1914, var udstyret med bade 1. og 2. kl. saloner, og her prøvede man noget helt nyt, man ville i en forsøgsperiode tillade damerne at opholde sig i rygesalonen agterude; hvor lang den periode blev, melder historien ikke noget om. Når jeg snakker om århusdamperen, så må jeg også snakke om brugsen i Begtrup, som var stærkt tilknyttet forbindelsen. Den begyndte som indkøbsforening i 1913; folk bestilte varerne ved den beskikkede uddeler, og han sørgede så for, at de kom hjem med damperen. Uddeleren hed Søren Clausen. Foruden at være uddeler var han karetmager, skaffer og drager ved damperen, og han boede der, hvor Vistoft Sparekasse nu har til huse. Ved gavlen hen imod købmanden var et udhus, og derinde var 2 kobåse, og der blev varerne stillet ind. Senere, da det blev et organiseret foretagende og kom til at hedde Begtrup Vig Brugsforening, da blev der indrettet butik inde i huset, som ikke var nær så stort, som det er nu. For at komme ind i butikken, som lå ud mod bagsiden af huset, så måtte kunderne igennem Clausens værksted med høvlebank, brædder og spåner. Derinde fra kunne han praktisk nok holde øje med damperen; når den så nærmede sig rønnen, så var det ud af døren, han var fri for at tage kasket på, for den gik han med hele tiden, og så cykelspænder i bukserne, og på cyklen var der selvfølgelig flyvepind. Når han så kom herned, så gik han sammen med den anden drager, der var 4 dragere, som skiftedes to og to, ind og tog trolleyen og skubbede den ud til damperen, det kunne godt være et drøjt arbejde at køre varer ind, de skulle køre mange gange, der kunne være tunge sække med kraftfoder, kunstgødning og kul, alt blev kørt ind i huset her på skinnerne, hvor folk så kom efter det i hestevogne. Jeg skal også lige fortælle om tågehornet, som jeg var allermest betaget af. Jeg må vel have været en 5-6 år, da jeg en dag, hvor det absolut ikke var tåget, fik hornet demonstreret af Ingrid Nielsen, Begtrup, hvis mand også havde været drager. Han og et par mænd mere stod uden for huset med ryggen til, de stod med skrævende ben og havde fået jokket sig godt fast til en snak, da Ingrid trykkede

5 stemplet til hornet i bund, så mændene udenfor lettede af hullerne - det fik hun ingen ros for! Også speditøren skulle være her, når der kom skib, det var fisker Jens Hvid, Strands, han overtog hvervet efter sin far, Mikkel Hvid, i På havsiden af huset var der en fold, hvor man samlede fårene, som skulle til Århus og slagtes, man sendte også slagtehøveder med damperen. Min far har fortalt mig, hvor hårdt det kunne være at trække herned tidlig om morgenen i mørke og vinterkulde. I slutningen af første verdenskrig begyndte selskabet at mærke konkurrencen fra last- og rutebiler, og i tyverne begyndte man at spekulere på at afhænde skibene solgtes damperen "Mols", der kom i fart mellem Langeland og København; på sådan en rejse 1øb den i oktober 45 pø en mine, og hele besætningen på 5 mand omkom. For konkurrencens skyld blev damperne ved at anløbe alle kyststationerne lige til det sidste i 35. Den sidste damper, der forlod Særbækbroen var I. P. Petersen, jeg var med min bedstemor nede at vinke farvel. De sidste år, broen var intakt, sejlede man ral herfra til Århus, det var med raldamperen "Agnethe"; lastbiler kørte ral hertil fra Øer, læssede dem over i trolleyen og skubbede dem ud til enden af broen og skovlede dem ud på havbunden, når dyngen var stor nok, det var mange lastbilerfuld, så kom "Agnethe" og tog dem op. Broen gik i forfald og en dag i slutningen af krigen, kom der en lastbil med to mand, de havde været inde ved smeden i Begtrup at låne forhammer og jernstænger, og så brækkede de skinnerne op og kørte med dem. Smeden fik mistanke og gik ned og spurgte Jens Kristian Andersen, om det var rigtigt, de havde solgt skinnerne "Ih, så skulle da satan --" - gammelt jern var i høj kurs købte fisker Johannes Andersen, Begtrup, Særbækhuset. Han var søn af førnævnte Jens Kristian, som i øvrigt byggede sit hus pø den grund, hvor omtalte Josias's gård havde ligget. Den del af broen, der var af træ, ville Johannes ikke give penge for, da han af erfaring vidste, den var dyr at vedligeholde, men selskabet skulle jo af med den, og handelen gik i orden. Særbæk var det eneste anløbssted "Århusbugtens Dampskibsselskab" var ejer af. Johannes indrettede huset her til redskaber. Her lå store dynger af bundgarn og andet grej, og her sad fiskerkarlene og lappede garn. Tjæregryden ude ved sydgavlen, kan jeg huske blev bygget, det må have været omkring Den gamle tjæregryde stod ovre på marken på den modsatte side af landevejen, men en 100 m længere mod syd. Da Johannes Andersen lagde op som fisker, solgte han i 1976 Særbækhuset til fhv. fisker Svend Nielsen, Begtrup, og dennes svoger August Møller, som havde været fiskeskipper i Esbjerg, men ligesom Svend stammede fra Strands. Da August Møller døde i 1984 overtog Svend Nielsen dennes part og solgte som bekendt huset til "GRUNDEJERFORENINGEN DRAGSMUR" med overtagelse den 1. oktober De sidste fremmede både, jeg kan huske, der gik ind til broen, var marinekuttere fra Århus med soldater fra den danske brigade, kommet hjem fra Sverige. De var kommunister, og de

6 tog flere gange over for at besøge deres russiske venner i Fuglsølejren, som var tyske krigsfanger. Det allersidste større skib, som var herinde, var et dykkerskib; de anbragte sprængtråd på bunden af bropillerne, og så var Særbækbroens godt 70-årige æra forbi. Til slut vil jeg fortælle om det sildeeventyr, som fiskerne oplevede i begyndelsen af vort århundrede. Der var en stor hval, som havde forvildet sig ind i Århusbugten, og med den kom der enorme mængder sild, og folk kom langvejs fra for at fange sild, bl.a. nogle unge fiskere fra Struer, en af dem hed Anthon Hansen. Han bosatte sig her, og han havde den gård, der nu er Jens Thuesens deroppe, hvor vejen går ned til campingpladsen, og for øvrigt blev han ogsø drager her i foretagendet. Anthon Hansen og hans kone Karoline fik en datter, som de kaldte Mary, og da Mary blev voksen, købte hun et stykke jord herude på hien af min far, og der byggede hun så hotellet. Hvis nu den hval ikke var kommet hertil med de sild, så havde Anthon Hansen ikke rejst herned og blevet gift med Karoline, og så havde Mary ikke bygget et hotel, som kom til at hedde Dragsmur Strandhotel, og så havde sommerhuskolonien ikke heddet Dragsmur, så havde den heddet Særbæk, og derfor er jeg umådelig glad for, at det gamle dampskibshus, hvor vi nu befinder os, fortsat må bevare sit gamle navn, "SÆRBÆKHUSET". Gunnar Jensen "Christiansminde" Begtrup

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Kuréren Sabotør-slottet, 7 Kuréren Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag, 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere