Gunnar Jensens. Dragsmur Grundejerforenings. Særbækhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gunnar Jensens. Dragsmur Grundejerforenings. Særbækhuset"

Transkript

1 Gunnar Jensens fortælling ved Dragsmur Grundejerforenings Indvielse af Særbækhuset Den 14. april 1990 Jeg vil begynde med at udtrykke min glæde over - ikke alene at medlemmer af grundejerforeningen har købt huset her, når det nu alligevel var til salg, - men også, og måske især, at det har måttet bevare sit gamle navn "SÆRBÆKHUSET". Hvorfor jeg er glad for det, vil I måske finde ud af, når jeg har snakket lidt om stedet her. Særbæk er den bæk eller rende, som løber her syd for huset, når det er lavvandet 1øber vandet ud, og når det bliver højvandet kan man se det 1øber ind i bækken, og så var det de gamle Molboere sagde: "Det var da en sær bæk"; derfor. Tror jeg nok. Hvis vi nu havde været samlet her i 1873, altså før hus og bro blev bygget, så havde kvindfolkene, som man sagde, været i lange kjoler og frakker, snørrestøvler, hat og hattenål og mændene i tykt mørkt tøj, vest med urkæder tværs over maven og rundpullede hatte, og der stod vi mænd så og snakkede, ja også kvindfolkene, jeg kan da godt lige indskyde - selvom det ikke har så meget med skuder at gøre - at så sent som op i 1950 erne, havde vi herude i landsbyerne noget, vi kaldte kaffegilder om vinteren, så var vi en stykker fordelt på 2 aftener, og lige så snart man havde hilst go awten og walkommen, så var det en selvfølgelig ting, at kvindfolkene hurtigt fortrak til den anden stue, så kunne de passende sidde a bend hues, mens mandfolkene spelt kvot. Det skete også tit, at naboer 1øb sammen til formiddagskaffe, hvis der var tid. Det var dengang, man i landsbyerne kom hinanden ved, og det endda uden selv at vide af det. Vi skal tilbage i 73 her i marehalmen og det vindtørre græs. Der var intet hus og ingen bro, der var faktisk ingenting udover det marehalm, vi stod i. På Helgenæs kunne vi skimte nogle få huse og gårde, men ellers var der ikke et hus og ikke en gård at se herude på Molslandet. Gården her oven for Strandpilen, som vejen her op ad bakken hedder, den blev først flyttet ud i 1909, før lå den inde midt i byen, og sammen med en nabogård brændte den ned til grunden i Manden hed Josias, han var en vittig og lun molbo. Engang stod han og plukkede pærer heroppe ved vejen, så kom der et par turister fra damperen, de kiggede efter Josias og pærerne, så spurgte han, om de kunne lide pergamutter, jo tak. Så kan I gå hen til Vandgården i Vrinners, der har de pergamutter, og så den om Niels Anthon, han var klinker. dengang smed man ikke fade og skåle væk, når de gik i stykker, man gemte skårene, til der kom en klinker. Når det så var klinket sammen, hældtes kogende mælk op i det, og så blev det tæt som nyt. Engang overnattede Niels Anthon i rejseladen på Fuglsø kro, og da han vågnede om morgenen, rakte han ud efter flasken for at

2 få en tår sprit at vågne på, men uheldigvis var det kromandens fernisflaske, han fik fat i, og så var det Josias et par dage efter spurgte sin nabo: "Har du hørt, at Niels Anthon har fået ferniseret mellemgulvet?" 73 igen. Der var ikke et træ at se fra Skanserne i syd til herinde, hvor landet hæver sig i nord, også bakkerne mod øst var bare, der stod måske nogle få vidjer ovre i Swolkjæsløkki, Solkjærsløkke. Der var ingen el- eller telefonmaster, strømmen kom først herud i 1917, telefonen omkring Der kom heller ingen cykler i 73, først i 98 gav Vistoft sogneråd tilladelse til cykling efter forslag fra Randers amtsråd, man havde hidtil været bange for, de skulle skræmme hestene væk. De eneste befordringsmidler var træsko og hestekøretøjer. Hvis vi så over mod rønnen, kunne vi se to rønner mere ude i Stenkloen, STJÆNKLOVEN, den tange, der går fra rønnen mod vest og svinger ind mod land, de forsvandt i julestormen Hullet, der ligesom favnes af Stenkloen, er Rønhullet, og den dybe rende, som ikke er nær sa dyb, som den har været, nord for rønnen er Rønslusen, og strandengene indenfor hedder Majen, og går vi så heromefter, så hedder det næste Gammelkjær, og så kommer de gamle havskrænter, hvor vandet gik ind til i ældre stenalder, og så er vi ved Særbæk. Hele den flade slette herfra og til Dragsmur er altid blevet kaldt Hien, heden. Vi skulle pa Hien med kvæjern. Dragsmur blev sjældent nævnt, de gamle sagde ud til drovved, draget, og ud til batterierne, skanserne. Hien hed det, indtil sommerhusene kom, så hed hele molevitten pludselig Dragsmur, og det skyldtes Mary Hansen, som byggede hotellet, hun var i tvivl, om hun skulle kalde det Særbæk Strandhotel eller Dragsmur Strandhotel, hun har sikkert skridtet af hvortil, der var kortest, for det blev jo det sidste, det kom til at hedde. Det var ikke bare landskabet, der var anderledes i 73, det var også sproget. I var jo Molboer, for I gad jo ikke gå herud fra Randers, Århus eller Bjerringbro bare for at stå og kigge her. I talte molsdialekt med rullende r'er. Det ældste menneske, jeg har talt med, det var min oldemor, født 1846, hun talte sådan: "Wi va kiren håte, å wi tired bæestern hein opo hien, svålt skien så gjewt." Man var omtrent selvforsynende i landdistrikterne, man slagtede selv, man lavede mel, kærnede smør, klippede fårene, spandt uldgarn, vævede, strikkede og syede selv tøjet. Indtil 1862, da Næringsloven trådte i kraft, havde man været henvist til at handle i en købstad, der var ting som brædder, petroleum (stjenulli), kul, brændevin, som man ikke kunne købe på landet, fordi al handel kun var tilladt i købstæderne, og sådan havde det set ud siden middelalderen. I 1870 var der 47 købstæder spredt ud over hele landet i passende afstand, så man på rimelig tid og vejlængde kunne nå derind, men det var meget besværligt, vejene var i elendig forfatning, og vogntøjet var på træhjul med jernringe, så man kørte kun efter det allermest nødvendige. Men selv om man efter 1862 måtte oprette købmandshandel på landet, så gik der alligevel nogle år inden der kom gang i handelen, for de skulle jo have varerne hjem. Det kunne de godt få med småskibene fra Knebel, Skødshoved og Kongsgård, men det var jo åbne både, smakker, så man kunne få varerne ødelagt af sne, regn eller skumsprøjt, så der var ikke noget

3 at sige til, at man længtes efter en hurtig dampskibsforbindelse. På Samsø havde man dampskibsforbindelse med både Horsens og Odense allerede fra begyndelsen af 60-erne. De sejlede korn og dyr i land og havde varer, stykgods, med ud, men der skulle da gå en halv snes år, inden Århusianerne fik øje på den fidus. I foråret 1873 blev så Århuspressens læsere, under initiativ af Århus Handelsforening, indbudt til tegning af aktier i det nye selskab, som kom til at hedde "Selskabet for dampskibsfart på Århusbugten", et langt navn, men man havde jo god tid dengang. Det var samme rederi som "Selskabet for en dampskibsfart på Silkeborgsøerne". Man ville så indsætte selskabets dampbad "Forellen" i fart på Århusbugten. Aktietegningen gik trægt, især på Mols, man kendte ikke til aktieforetagender og var forsigtige trods det, at aktierne kun havde et pålydende på 10 rd. for at give dem så stor spredning som muligt. Ved hjælp af pengestærke århusianere fik man tegnet det fornødne beløb rd. "Mols", som båden kom til at hedde, fik en større ombygning, sådan at den var egnet til sejllads med korn og dyr og plads til passagerer. Den 15. august 73 sejlede den. Fartplanen var 3 ture til Knebel om ugen via Vosnæsgård og Kalø, 2 ture til Hou med anløb til Saxild og Norsminde. Det gik rigtig skidt. I magsvejr havde den 2 1/2-3 timer om turen Århus/Knebel, i blæsevejr kom den ikke ud af havnen. I 1øbet af en uge opgav den turen til Hou og 14 dage efter også turene til Kalø og Vosnæs. Så skulle den kun gå til Knebel 3 gange om ugen. Fra oktober blev det til 2 gange, og den 10. januar 74 indstilledes sejladsen, båden blev sat til salg. Molboerne havde godt kunnet se, at det var et jammerligt foretagende, de der var kommet ind i, og de sidste par måneder var der nogle, der under overfarten byttede deres aktier med kaffepuncher. Men allerede i marts samme år fremkom en indbydelse til aktietegning i en ny dampskibsforbindelse, denne gang var det lærer Petersen, Strands, der havde sat sig i spidsen for det. Jyllandsposten anbefalede århusegnen at støtte initiativet, aktierne skulle koste 25 rd. stykket. Sidst i marts indbød formanden for Århus Handelsforening, Hans Broge, til møde på Børsen i Århus, og der blev Hans Broge valgt som formand. Man satte sig det mål at nå op på kr. i tegningsbeløb, og i 1øbet af 3 uger havde man tegnet for kr. aktier. Ved samme møde besluttede man, at selskabet skulle hedde "Århusbugtens Dampskibsselskab", og den første damper skulle hedde "Helgenæs". I juni 74 sluttede man kontrakt med et værft i Kiel om bygningen, og i november blev damperen "Helgenæs" modtaget i Århus og blev med det samme sat i fart til Nappedam, Særbæk, Knebel og Ebeltoft, så da har Særbækbroen jo altså været færdigbygget, den kostede kr. at bygge og var 150 alen lang. Huset er, kan man godt gå ud fra, bygget i 1875, for da lejede Vistoft Sogns Sparekasse det jordstykke, som huset ligger på af Jens Thuesen, Begtrup; jeg har set lejekontrakten, og den gjaldt for 50 år, og der betaltes et engangsbeløb på kr Det har sikkert været sparekassens bidrag til dampskibsforbindelsen. Huset var oprindeligt beklædt med tagpap og ikke så stort som nu. Helgenæs var et godt skib, som kunne holde tiderne, det tog 1 1/2 time her fra Særbæk til Århus, og at der havde været behov for skibet, fik man vished for ved den travlhed, der herskede omkring det.

4 I 1875 gav det så meget i overskud, at der efter henlæggelser kunne udbetales 4 % i udbytte, de 4 % skulle man sikkert også have henlagt, for de næste 4-6 år gik det dårligt med økonomien, men det var på grund af broerne, de var simpelt bygget og var sårbare over for isskruninger og knubs fra damperne, så de blev dyre i vedligeholdelse, man måtte have tilskud fra kommunerne, hæve fragtraterne og opkræve bropenge, men så var krisen også overstået. I 1892 købte man det andet skib, som kom til at hedde "Samsø" og i 1900 damperen "Mols" og i 1909 en ny "Helgenæs", den gamle endte i Rusland efter at have gået mellem Langeland og Tyskland under et rederi i Haderslev. I årene omkring 1909 skete der en voldsom stigning i landbrugs-produktionen, hvilket betød flere og større laster på alle kyst-stationerne, og småskibstrafikken måtte igen tages i anvendelse. Det var også i 1909, at man fik noget nyt at sejle med her til Særbæk, for da var Fuglsølejren blevet bygget til artilleriet, hestene blev redet herover ad landevejen fra Århus, men ellers blev mange soldater, telte og andet udstyr sendt med damperen. Da ville det ikke have været rart at bo i sommerhus her, for da holdt de skydeøvelser med deres kanoner her ude på hien; det gjorde de også oppe i Mols Bjerge, de skød ud over havet. Senere fik artilleriet skydeterrain ved Skæring og i stedet for artilleriet kom så dragonerne herud, Der var militær i Fuglsølejren fra 1909 til 1933, da gymnastikforeningerne overtog den. Der blev også flere turister at sejle med; århusianerne tog på søndagsudflugt til Mols, de nye skibe var jo mere komfortable at sejle med. "I. P. Petersen", som var det sidste skib, selskabet købte, det var i 1914, var udstyret med bade 1. og 2. kl. saloner, og her prøvede man noget helt nyt, man ville i en forsøgsperiode tillade damerne at opholde sig i rygesalonen agterude; hvor lang den periode blev, melder historien ikke noget om. Når jeg snakker om århusdamperen, så må jeg også snakke om brugsen i Begtrup, som var stærkt tilknyttet forbindelsen. Den begyndte som indkøbsforening i 1913; folk bestilte varerne ved den beskikkede uddeler, og han sørgede så for, at de kom hjem med damperen. Uddeleren hed Søren Clausen. Foruden at være uddeler var han karetmager, skaffer og drager ved damperen, og han boede der, hvor Vistoft Sparekasse nu har til huse. Ved gavlen hen imod købmanden var et udhus, og derinde var 2 kobåse, og der blev varerne stillet ind. Senere, da det blev et organiseret foretagende og kom til at hedde Begtrup Vig Brugsforening, da blev der indrettet butik inde i huset, som ikke var nær så stort, som det er nu. For at komme ind i butikken, som lå ud mod bagsiden af huset, så måtte kunderne igennem Clausens værksted med høvlebank, brædder og spåner. Derinde fra kunne han praktisk nok holde øje med damperen; når den så nærmede sig rønnen, så var det ud af døren, han var fri for at tage kasket på, for den gik han med hele tiden, og så cykelspænder i bukserne, og på cyklen var der selvfølgelig flyvepind. Når han så kom herned, så gik han sammen med den anden drager, der var 4 dragere, som skiftedes to og to, ind og tog trolleyen og skubbede den ud til damperen, det kunne godt være et drøjt arbejde at køre varer ind, de skulle køre mange gange, der kunne være tunge sække med kraftfoder, kunstgødning og kul, alt blev kørt ind i huset her på skinnerne, hvor folk så kom efter det i hestevogne. Jeg skal også lige fortælle om tågehornet, som jeg var allermest betaget af. Jeg må vel have været en 5-6 år, da jeg en dag, hvor det absolut ikke var tåget, fik hornet demonstreret af Ingrid Nielsen, Begtrup, hvis mand også havde været drager. Han og et par mænd mere stod uden for huset med ryggen til, de stod med skrævende ben og havde fået jokket sig godt fast til en snak, da Ingrid trykkede

5 stemplet til hornet i bund, så mændene udenfor lettede af hullerne - det fik hun ingen ros for! Også speditøren skulle være her, når der kom skib, det var fisker Jens Hvid, Strands, han overtog hvervet efter sin far, Mikkel Hvid, i På havsiden af huset var der en fold, hvor man samlede fårene, som skulle til Århus og slagtes, man sendte også slagtehøveder med damperen. Min far har fortalt mig, hvor hårdt det kunne være at trække herned tidlig om morgenen i mørke og vinterkulde. I slutningen af første verdenskrig begyndte selskabet at mærke konkurrencen fra last- og rutebiler, og i tyverne begyndte man at spekulere på at afhænde skibene solgtes damperen "Mols", der kom i fart mellem Langeland og København; på sådan en rejse 1øb den i oktober 45 pø en mine, og hele besætningen på 5 mand omkom. For konkurrencens skyld blev damperne ved at anløbe alle kyststationerne lige til det sidste i 35. Den sidste damper, der forlod Særbækbroen var I. P. Petersen, jeg var med min bedstemor nede at vinke farvel. De sidste år, broen var intakt, sejlede man ral herfra til Århus, det var med raldamperen "Agnethe"; lastbiler kørte ral hertil fra Øer, læssede dem over i trolleyen og skubbede dem ud til enden af broen og skovlede dem ud på havbunden, når dyngen var stor nok, det var mange lastbilerfuld, så kom "Agnethe" og tog dem op. Broen gik i forfald og en dag i slutningen af krigen, kom der en lastbil med to mand, de havde været inde ved smeden i Begtrup at låne forhammer og jernstænger, og så brækkede de skinnerne op og kørte med dem. Smeden fik mistanke og gik ned og spurgte Jens Kristian Andersen, om det var rigtigt, de havde solgt skinnerne "Ih, så skulle da satan --" - gammelt jern var i høj kurs købte fisker Johannes Andersen, Begtrup, Særbækhuset. Han var søn af førnævnte Jens Kristian, som i øvrigt byggede sit hus pø den grund, hvor omtalte Josias's gård havde ligget. Den del af broen, der var af træ, ville Johannes ikke give penge for, da han af erfaring vidste, den var dyr at vedligeholde, men selskabet skulle jo af med den, og handelen gik i orden. Særbæk var det eneste anløbssted "Århusbugtens Dampskibsselskab" var ejer af. Johannes indrettede huset her til redskaber. Her lå store dynger af bundgarn og andet grej, og her sad fiskerkarlene og lappede garn. Tjæregryden ude ved sydgavlen, kan jeg huske blev bygget, det må have været omkring Den gamle tjæregryde stod ovre på marken på den modsatte side af landevejen, men en 100 m længere mod syd. Da Johannes Andersen lagde op som fisker, solgte han i 1976 Særbækhuset til fhv. fisker Svend Nielsen, Begtrup, og dennes svoger August Møller, som havde været fiskeskipper i Esbjerg, men ligesom Svend stammede fra Strands. Da August Møller døde i 1984 overtog Svend Nielsen dennes part og solgte som bekendt huset til "GRUNDEJERFORENINGEN DRAGSMUR" med overtagelse den 1. oktober De sidste fremmede både, jeg kan huske, der gik ind til broen, var marinekuttere fra Århus med soldater fra den danske brigade, kommet hjem fra Sverige. De var kommunister, og de

6 tog flere gange over for at besøge deres russiske venner i Fuglsølejren, som var tyske krigsfanger. Det allersidste større skib, som var herinde, var et dykkerskib; de anbragte sprængtråd på bunden af bropillerne, og så var Særbækbroens godt 70-årige æra forbi. Til slut vil jeg fortælle om det sildeeventyr, som fiskerne oplevede i begyndelsen af vort århundrede. Der var en stor hval, som havde forvildet sig ind i Århusbugten, og med den kom der enorme mængder sild, og folk kom langvejs fra for at fange sild, bl.a. nogle unge fiskere fra Struer, en af dem hed Anthon Hansen. Han bosatte sig her, og han havde den gård, der nu er Jens Thuesens deroppe, hvor vejen går ned til campingpladsen, og for øvrigt blev han ogsø drager her i foretagendet. Anthon Hansen og hans kone Karoline fik en datter, som de kaldte Mary, og da Mary blev voksen, købte hun et stykke jord herude på hien af min far, og der byggede hun så hotellet. Hvis nu den hval ikke var kommet hertil med de sild, så havde Anthon Hansen ikke rejst herned og blevet gift med Karoline, og så havde Mary ikke bygget et hotel, som kom til at hedde Dragsmur Strandhotel, og så havde sommerhuskolonien ikke heddet Dragsmur, så havde den heddet Særbæk, og derfor er jeg umådelig glad for, at det gamle dampskibshus, hvor vi nu befinder os, fortsat må bevare sit gamle navn, "SÆRBÆKHUSET". Gunnar Jensen "Christiansminde" Begtrup

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17.

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Hvad lavede dine forældre? Min far var smede- og maskinarbejder, og min mor

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Var det din bror, der giftede sig? Ja, og så var vi hjemme og det var det store sus, jeg gik jo ellers og havde det godt.

Var det din bror, der giftede sig? Ja, og så var vi hjemme og det var det store sus, jeg gik jo ellers og havde det godt. Arbejdererindring J.nr. 03/117/01 - Kvinde Hvornår er du født? 11.6. 1908 Hvor henne? I Horsens Hvad lavede dine forældre? Min far var barbermester og musiker Og musiker? Egen forretning? Var der flere

Læs mere

Jens Peter Adolph Windberg

Jens Peter Adolph Windberg Jens Peter Adolph Windberg Levnedsskildring Copyright 2012 Inge Ruth Larsen Hørve 1999. Dette skrift er redigeret af barnebarn Inge Ruth Larsen, født Windberg d. 18. maj 1929, datter af Harald Windberg,

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn.

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Der hvor du blev født, dit barndomshjem, det var så---? Mit barndomshjem

Læs mere

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED under besættelsen Et spil med lokalhistorie på den sjove måde Velkommen på tur med August fra Kastrup og Anna fra Tårnby. I skal nu rundt i deres by og høre, hvordan

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere

Ø-historier fra Askø og Lilleø

Ø-historier fra Askø og Lilleø Ø-historier fra Askø og Lilleø Mie Lobedanz Fortællinger fra barne - og ungdoms - årene på Askø og Lilleø Forord. Først og fremmest tak til min tålmodige mand Jørgen, som gennem årene har måtte høre på

Læs mere

75 års Jubilæumsskrift

75 års Jubilæumsskrift 75 års Jubilæumsskrift DUI 1929 2004 Indledning Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af at DUI Hvidovre afdeling har bestået i 75 år. Formålet med skriftet er at give et lille tilbageblik på en svunden

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 2000

Vejby-Tibirke årbog 2000 Vejby-Tibirke årbog 00 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 00 Indhold Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

HVIDOVRE LOKALBISTORIE

HVIDOVRE LOKALBISTORIE ---- l./ r L. HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre : 11 i I HVIDOVRE LOKALBISTORIE,Q = {Il Q) rn Q) {Il... So4 Q +il {Il....= = Q Q) So4 g "=... = 6. årgang.

Læs mere