Gunnar Jensens. Dragsmur Grundejerforenings. Særbækhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gunnar Jensens. Dragsmur Grundejerforenings. Særbækhuset"

Transkript

1 Gunnar Jensens fortælling ved Dragsmur Grundejerforenings Indvielse af Særbækhuset Den 14. april 1990 Jeg vil begynde med at udtrykke min glæde over - ikke alene at medlemmer af grundejerforeningen har købt huset her, når det nu alligevel var til salg, - men også, og måske især, at det har måttet bevare sit gamle navn "SÆRBÆKHUSET". Hvorfor jeg er glad for det, vil I måske finde ud af, når jeg har snakket lidt om stedet her. Særbæk er den bæk eller rende, som løber her syd for huset, når det er lavvandet 1øber vandet ud, og når det bliver højvandet kan man se det 1øber ind i bækken, og så var det de gamle Molboere sagde: "Det var da en sær bæk"; derfor. Tror jeg nok. Hvis vi nu havde været samlet her i 1873, altså før hus og bro blev bygget, så havde kvindfolkene, som man sagde, været i lange kjoler og frakker, snørrestøvler, hat og hattenål og mændene i tykt mørkt tøj, vest med urkæder tværs over maven og rundpullede hatte, og der stod vi mænd så og snakkede, ja også kvindfolkene, jeg kan da godt lige indskyde - selvom det ikke har så meget med skuder at gøre - at så sent som op i 1950 erne, havde vi herude i landsbyerne noget, vi kaldte kaffegilder om vinteren, så var vi en stykker fordelt på 2 aftener, og lige så snart man havde hilst go awten og walkommen, så var det en selvfølgelig ting, at kvindfolkene hurtigt fortrak til den anden stue, så kunne de passende sidde a bend hues, mens mandfolkene spelt kvot. Det skete også tit, at naboer 1øb sammen til formiddagskaffe, hvis der var tid. Det var dengang, man i landsbyerne kom hinanden ved, og det endda uden selv at vide af det. Vi skal tilbage i 73 her i marehalmen og det vindtørre græs. Der var intet hus og ingen bro, der var faktisk ingenting udover det marehalm, vi stod i. På Helgenæs kunne vi skimte nogle få huse og gårde, men ellers var der ikke et hus og ikke en gård at se herude på Molslandet. Gården her oven for Strandpilen, som vejen her op ad bakken hedder, den blev først flyttet ud i 1909, før lå den inde midt i byen, og sammen med en nabogård brændte den ned til grunden i Manden hed Josias, han var en vittig og lun molbo. Engang stod han og plukkede pærer heroppe ved vejen, så kom der et par turister fra damperen, de kiggede efter Josias og pærerne, så spurgte han, om de kunne lide pergamutter, jo tak. Så kan I gå hen til Vandgården i Vrinners, der har de pergamutter, og så den om Niels Anthon, han var klinker. dengang smed man ikke fade og skåle væk, når de gik i stykker, man gemte skårene, til der kom en klinker. Når det så var klinket sammen, hældtes kogende mælk op i det, og så blev det tæt som nyt. Engang overnattede Niels Anthon i rejseladen på Fuglsø kro, og da han vågnede om morgenen, rakte han ud efter flasken for at

2 få en tår sprit at vågne på, men uheldigvis var det kromandens fernisflaske, han fik fat i, og så var det Josias et par dage efter spurgte sin nabo: "Har du hørt, at Niels Anthon har fået ferniseret mellemgulvet?" 73 igen. Der var ikke et træ at se fra Skanserne i syd til herinde, hvor landet hæver sig i nord, også bakkerne mod øst var bare, der stod måske nogle få vidjer ovre i Swolkjæsløkki, Solkjærsløkke. Der var ingen el- eller telefonmaster, strømmen kom først herud i 1917, telefonen omkring Der kom heller ingen cykler i 73, først i 98 gav Vistoft sogneråd tilladelse til cykling efter forslag fra Randers amtsråd, man havde hidtil været bange for, de skulle skræmme hestene væk. De eneste befordringsmidler var træsko og hestekøretøjer. Hvis vi så over mod rønnen, kunne vi se to rønner mere ude i Stenkloen, STJÆNKLOVEN, den tange, der går fra rønnen mod vest og svinger ind mod land, de forsvandt i julestormen Hullet, der ligesom favnes af Stenkloen, er Rønhullet, og den dybe rende, som ikke er nær sa dyb, som den har været, nord for rønnen er Rønslusen, og strandengene indenfor hedder Majen, og går vi så heromefter, så hedder det næste Gammelkjær, og så kommer de gamle havskrænter, hvor vandet gik ind til i ældre stenalder, og så er vi ved Særbæk. Hele den flade slette herfra og til Dragsmur er altid blevet kaldt Hien, heden. Vi skulle pa Hien med kvæjern. Dragsmur blev sjældent nævnt, de gamle sagde ud til drovved, draget, og ud til batterierne, skanserne. Hien hed det, indtil sommerhusene kom, så hed hele molevitten pludselig Dragsmur, og det skyldtes Mary Hansen, som byggede hotellet, hun var i tvivl, om hun skulle kalde det Særbæk Strandhotel eller Dragsmur Strandhotel, hun har sikkert skridtet af hvortil, der var kortest, for det blev jo det sidste, det kom til at hedde. Det var ikke bare landskabet, der var anderledes i 73, det var også sproget. I var jo Molboer, for I gad jo ikke gå herud fra Randers, Århus eller Bjerringbro bare for at stå og kigge her. I talte molsdialekt med rullende r'er. Det ældste menneske, jeg har talt med, det var min oldemor, født 1846, hun talte sådan: "Wi va kiren håte, å wi tired bæestern hein opo hien, svålt skien så gjewt." Man var omtrent selvforsynende i landdistrikterne, man slagtede selv, man lavede mel, kærnede smør, klippede fårene, spandt uldgarn, vævede, strikkede og syede selv tøjet. Indtil 1862, da Næringsloven trådte i kraft, havde man været henvist til at handle i en købstad, der var ting som brædder, petroleum (stjenulli), kul, brændevin, som man ikke kunne købe på landet, fordi al handel kun var tilladt i købstæderne, og sådan havde det set ud siden middelalderen. I 1870 var der 47 købstæder spredt ud over hele landet i passende afstand, så man på rimelig tid og vejlængde kunne nå derind, men det var meget besværligt, vejene var i elendig forfatning, og vogntøjet var på træhjul med jernringe, så man kørte kun efter det allermest nødvendige. Men selv om man efter 1862 måtte oprette købmandshandel på landet, så gik der alligevel nogle år inden der kom gang i handelen, for de skulle jo have varerne hjem. Det kunne de godt få med småskibene fra Knebel, Skødshoved og Kongsgård, men det var jo åbne både, smakker, så man kunne få varerne ødelagt af sne, regn eller skumsprøjt, så der var ikke noget

3 at sige til, at man længtes efter en hurtig dampskibsforbindelse. På Samsø havde man dampskibsforbindelse med både Horsens og Odense allerede fra begyndelsen af 60-erne. De sejlede korn og dyr i land og havde varer, stykgods, med ud, men der skulle da gå en halv snes år, inden Århusianerne fik øje på den fidus. I foråret 1873 blev så Århuspressens læsere, under initiativ af Århus Handelsforening, indbudt til tegning af aktier i det nye selskab, som kom til at hedde "Selskabet for dampskibsfart på Århusbugten", et langt navn, men man havde jo god tid dengang. Det var samme rederi som "Selskabet for en dampskibsfart på Silkeborgsøerne". Man ville så indsætte selskabets dampbad "Forellen" i fart på Århusbugten. Aktietegningen gik trægt, især på Mols, man kendte ikke til aktieforetagender og var forsigtige trods det, at aktierne kun havde et pålydende på 10 rd. for at give dem så stor spredning som muligt. Ved hjælp af pengestærke århusianere fik man tegnet det fornødne beløb rd. "Mols", som båden kom til at hedde, fik en større ombygning, sådan at den var egnet til sejllads med korn og dyr og plads til passagerer. Den 15. august 73 sejlede den. Fartplanen var 3 ture til Knebel om ugen via Vosnæsgård og Kalø, 2 ture til Hou med anløb til Saxild og Norsminde. Det gik rigtig skidt. I magsvejr havde den 2 1/2-3 timer om turen Århus/Knebel, i blæsevejr kom den ikke ud af havnen. I 1øbet af en uge opgav den turen til Hou og 14 dage efter også turene til Kalø og Vosnæs. Så skulle den kun gå til Knebel 3 gange om ugen. Fra oktober blev det til 2 gange, og den 10. januar 74 indstilledes sejladsen, båden blev sat til salg. Molboerne havde godt kunnet se, at det var et jammerligt foretagende, de der var kommet ind i, og de sidste par måneder var der nogle, der under overfarten byttede deres aktier med kaffepuncher. Men allerede i marts samme år fremkom en indbydelse til aktietegning i en ny dampskibsforbindelse, denne gang var det lærer Petersen, Strands, der havde sat sig i spidsen for det. Jyllandsposten anbefalede århusegnen at støtte initiativet, aktierne skulle koste 25 rd. stykket. Sidst i marts indbød formanden for Århus Handelsforening, Hans Broge, til møde på Børsen i Århus, og der blev Hans Broge valgt som formand. Man satte sig det mål at nå op på kr. i tegningsbeløb, og i 1øbet af 3 uger havde man tegnet for kr. aktier. Ved samme møde besluttede man, at selskabet skulle hedde "Århusbugtens Dampskibsselskab", og den første damper skulle hedde "Helgenæs". I juni 74 sluttede man kontrakt med et værft i Kiel om bygningen, og i november blev damperen "Helgenæs" modtaget i Århus og blev med det samme sat i fart til Nappedam, Særbæk, Knebel og Ebeltoft, så da har Særbækbroen jo altså været færdigbygget, den kostede kr. at bygge og var 150 alen lang. Huset er, kan man godt gå ud fra, bygget i 1875, for da lejede Vistoft Sogns Sparekasse det jordstykke, som huset ligger på af Jens Thuesen, Begtrup; jeg har set lejekontrakten, og den gjaldt for 50 år, og der betaltes et engangsbeløb på kr Det har sikkert været sparekassens bidrag til dampskibsforbindelsen. Huset var oprindeligt beklædt med tagpap og ikke så stort som nu. Helgenæs var et godt skib, som kunne holde tiderne, det tog 1 1/2 time her fra Særbæk til Århus, og at der havde været behov for skibet, fik man vished for ved den travlhed, der herskede omkring det.

4 I 1875 gav det så meget i overskud, at der efter henlæggelser kunne udbetales 4 % i udbytte, de 4 % skulle man sikkert også have henlagt, for de næste 4-6 år gik det dårligt med økonomien, men det var på grund af broerne, de var simpelt bygget og var sårbare over for isskruninger og knubs fra damperne, så de blev dyre i vedligeholdelse, man måtte have tilskud fra kommunerne, hæve fragtraterne og opkræve bropenge, men så var krisen også overstået. I 1892 købte man det andet skib, som kom til at hedde "Samsø" og i 1900 damperen "Mols" og i 1909 en ny "Helgenæs", den gamle endte i Rusland efter at have gået mellem Langeland og Tyskland under et rederi i Haderslev. I årene omkring 1909 skete der en voldsom stigning i landbrugs-produktionen, hvilket betød flere og større laster på alle kyst-stationerne, og småskibstrafikken måtte igen tages i anvendelse. Det var også i 1909, at man fik noget nyt at sejle med her til Særbæk, for da var Fuglsølejren blevet bygget til artilleriet, hestene blev redet herover ad landevejen fra Århus, men ellers blev mange soldater, telte og andet udstyr sendt med damperen. Da ville det ikke have været rart at bo i sommerhus her, for da holdt de skydeøvelser med deres kanoner her ude på hien; det gjorde de også oppe i Mols Bjerge, de skød ud over havet. Senere fik artilleriet skydeterrain ved Skæring og i stedet for artilleriet kom så dragonerne herud, Der var militær i Fuglsølejren fra 1909 til 1933, da gymnastikforeningerne overtog den. Der blev også flere turister at sejle med; århusianerne tog på søndagsudflugt til Mols, de nye skibe var jo mere komfortable at sejle med. "I. P. Petersen", som var det sidste skib, selskabet købte, det var i 1914, var udstyret med bade 1. og 2. kl. saloner, og her prøvede man noget helt nyt, man ville i en forsøgsperiode tillade damerne at opholde sig i rygesalonen agterude; hvor lang den periode blev, melder historien ikke noget om. Når jeg snakker om århusdamperen, så må jeg også snakke om brugsen i Begtrup, som var stærkt tilknyttet forbindelsen. Den begyndte som indkøbsforening i 1913; folk bestilte varerne ved den beskikkede uddeler, og han sørgede så for, at de kom hjem med damperen. Uddeleren hed Søren Clausen. Foruden at være uddeler var han karetmager, skaffer og drager ved damperen, og han boede der, hvor Vistoft Sparekasse nu har til huse. Ved gavlen hen imod købmanden var et udhus, og derinde var 2 kobåse, og der blev varerne stillet ind. Senere, da det blev et organiseret foretagende og kom til at hedde Begtrup Vig Brugsforening, da blev der indrettet butik inde i huset, som ikke var nær så stort, som det er nu. For at komme ind i butikken, som lå ud mod bagsiden af huset, så måtte kunderne igennem Clausens værksted med høvlebank, brædder og spåner. Derinde fra kunne han praktisk nok holde øje med damperen; når den så nærmede sig rønnen, så var det ud af døren, han var fri for at tage kasket på, for den gik han med hele tiden, og så cykelspænder i bukserne, og på cyklen var der selvfølgelig flyvepind. Når han så kom herned, så gik han sammen med den anden drager, der var 4 dragere, som skiftedes to og to, ind og tog trolleyen og skubbede den ud til damperen, det kunne godt være et drøjt arbejde at køre varer ind, de skulle køre mange gange, der kunne være tunge sække med kraftfoder, kunstgødning og kul, alt blev kørt ind i huset her på skinnerne, hvor folk så kom efter det i hestevogne. Jeg skal også lige fortælle om tågehornet, som jeg var allermest betaget af. Jeg må vel have været en 5-6 år, da jeg en dag, hvor det absolut ikke var tåget, fik hornet demonstreret af Ingrid Nielsen, Begtrup, hvis mand også havde været drager. Han og et par mænd mere stod uden for huset med ryggen til, de stod med skrævende ben og havde fået jokket sig godt fast til en snak, da Ingrid trykkede

5 stemplet til hornet i bund, så mændene udenfor lettede af hullerne - det fik hun ingen ros for! Også speditøren skulle være her, når der kom skib, det var fisker Jens Hvid, Strands, han overtog hvervet efter sin far, Mikkel Hvid, i På havsiden af huset var der en fold, hvor man samlede fårene, som skulle til Århus og slagtes, man sendte også slagtehøveder med damperen. Min far har fortalt mig, hvor hårdt det kunne være at trække herned tidlig om morgenen i mørke og vinterkulde. I slutningen af første verdenskrig begyndte selskabet at mærke konkurrencen fra last- og rutebiler, og i tyverne begyndte man at spekulere på at afhænde skibene solgtes damperen "Mols", der kom i fart mellem Langeland og København; på sådan en rejse 1øb den i oktober 45 pø en mine, og hele besætningen på 5 mand omkom. For konkurrencens skyld blev damperne ved at anløbe alle kyststationerne lige til det sidste i 35. Den sidste damper, der forlod Særbækbroen var I. P. Petersen, jeg var med min bedstemor nede at vinke farvel. De sidste år, broen var intakt, sejlede man ral herfra til Århus, det var med raldamperen "Agnethe"; lastbiler kørte ral hertil fra Øer, læssede dem over i trolleyen og skubbede dem ud til enden af broen og skovlede dem ud på havbunden, når dyngen var stor nok, det var mange lastbilerfuld, så kom "Agnethe" og tog dem op. Broen gik i forfald og en dag i slutningen af krigen, kom der en lastbil med to mand, de havde været inde ved smeden i Begtrup at låne forhammer og jernstænger, og så brækkede de skinnerne op og kørte med dem. Smeden fik mistanke og gik ned og spurgte Jens Kristian Andersen, om det var rigtigt, de havde solgt skinnerne "Ih, så skulle da satan --" - gammelt jern var i høj kurs købte fisker Johannes Andersen, Begtrup, Særbækhuset. Han var søn af førnævnte Jens Kristian, som i øvrigt byggede sit hus pø den grund, hvor omtalte Josias's gård havde ligget. Den del af broen, der var af træ, ville Johannes ikke give penge for, da han af erfaring vidste, den var dyr at vedligeholde, men selskabet skulle jo af med den, og handelen gik i orden. Særbæk var det eneste anløbssted "Århusbugtens Dampskibsselskab" var ejer af. Johannes indrettede huset her til redskaber. Her lå store dynger af bundgarn og andet grej, og her sad fiskerkarlene og lappede garn. Tjæregryden ude ved sydgavlen, kan jeg huske blev bygget, det må have været omkring Den gamle tjæregryde stod ovre på marken på den modsatte side af landevejen, men en 100 m længere mod syd. Da Johannes Andersen lagde op som fisker, solgte han i 1976 Særbækhuset til fhv. fisker Svend Nielsen, Begtrup, og dennes svoger August Møller, som havde været fiskeskipper i Esbjerg, men ligesom Svend stammede fra Strands. Da August Møller døde i 1984 overtog Svend Nielsen dennes part og solgte som bekendt huset til "GRUNDEJERFORENINGEN DRAGSMUR" med overtagelse den 1. oktober De sidste fremmede både, jeg kan huske, der gik ind til broen, var marinekuttere fra Århus med soldater fra den danske brigade, kommet hjem fra Sverige. De var kommunister, og de

6 tog flere gange over for at besøge deres russiske venner i Fuglsølejren, som var tyske krigsfanger. Det allersidste større skib, som var herinde, var et dykkerskib; de anbragte sprængtråd på bunden af bropillerne, og så var Særbækbroens godt 70-årige æra forbi. Til slut vil jeg fortælle om det sildeeventyr, som fiskerne oplevede i begyndelsen af vort århundrede. Der var en stor hval, som havde forvildet sig ind i Århusbugten, og med den kom der enorme mængder sild, og folk kom langvejs fra for at fange sild, bl.a. nogle unge fiskere fra Struer, en af dem hed Anthon Hansen. Han bosatte sig her, og han havde den gård, der nu er Jens Thuesens deroppe, hvor vejen går ned til campingpladsen, og for øvrigt blev han ogsø drager her i foretagendet. Anthon Hansen og hans kone Karoline fik en datter, som de kaldte Mary, og da Mary blev voksen, købte hun et stykke jord herude på hien af min far, og der byggede hun så hotellet. Hvis nu den hval ikke var kommet hertil med de sild, så havde Anthon Hansen ikke rejst herned og blevet gift med Karoline, og så havde Mary ikke bygget et hotel, som kom til at hedde Dragsmur Strandhotel, og så havde sommerhuskolonien ikke heddet Dragsmur, så havde den heddet Særbæk, og derfor er jeg umådelig glad for, at det gamle dampskibshus, hvor vi nu befinder os, fortsat må bevare sit gamle navn, "SÆRBÆKHUSET". Gunnar Jensen "Christiansminde" Begtrup

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1 Tirsdag 04-09-2012 Kørte hjemme fra over middag og var i Flensborg kl16, her snakkede vi med Tina omkring vores køleskab, hun havde fundet ud af det samme som jeg selv havde fundet ud af at køleskabet

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Medlemsbladet. Før du køber telt... Globetrottere rejser trods sygdom. Sprite Cruzer. - årets campingvogn 2012 KANDIS, kærlighed og camping

Medlemsbladet. Før du køber telt... Globetrottere rejser trods sygdom. Sprite Cruzer. - årets campingvogn 2012 KANDIS, kærlighed og camping Medlemsbladet # 05/2012 Før du køber telt... Globetrottere rejser trods sygdom Sprite Cruzer - årets campingvogn 2012 KANDIS, kærlighed og camping EKSTRA: Stort kør selv tillæg 38 Camping-fritid 05/2012

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere