Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis."

Transkript

1 Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende og fra samfundet er, at den enkelte skal have mulighed for at leve et aktivt liv længst muligt også med demenssygdomme. Forventningen fra politikere og borgere er tillige, at den indsats, vi som omsorgs- og plejepersonale yder, er økonomisk forsvarlig, fagligt funderet og etisk korrekt. Vi skal analysere udfordringerne, gøre tingene bedre og bruge ressourcerne på den bedste måde. Vi skal tilbyde en kvalificeret og værdig pleje og omsorg til borgere med demenssygdomme. Årskursus 2012 vil klæde dig på, så du som demenskoordinator kan møde disse forventninger. Årskursus 2012 sætter i særlig grad fokus på implementering af faglig viden og på etik, så disse elementer bliver en del af den daglige. Det er vigtigt, at vi vælger nye måder frem for gamle veje for at kunne møde de kommende års udfordringer. Årskurset er tilrettelagt med hovedforedrag og seminarer i år med tre seminarblokke, så du kan vælge tre af de elleve spændende seminarer. Fra viden til Socialstyrelsen og DKDK har i fællesskab arrangeret Årskursets første dag: Fra viden til. At få omsat og implementeret ny viden til kan være en udfordring. Dagens oplægsholdere vil give nogle bud på de faktorer, der bidrager til vellykket implementering. Spørgsmål som: Hvad kræver det af medarbejdere, organisationen og ledelsen, når ny viden i demensindsatsen skal implementeres, og hvilke udfordringer er der ved at få ny viden til at virke i, belyses. Stand og marked På Årskurset er inviteret udstillere fra videnscentre, medicinalvareindustrien samt firmaer der formidler hjælpemidler, sikkerhedsudstyr m.v. til målgruppen. Udstillingsstande findes i Vandrehallen, hvor der også serveres kaffe. Årskursets deltagere kan fremlægge materiale og postere fra kommuner og projekter til fælles inspiration på demensmarkedet. Målgruppe Målgruppen for Årskurset er demenskoordinatorer, demenskonsulenter, nøglepersoner på demensområdet, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, på hospitaler, ved udredningsenheder, uddannelsesinstitutioner mv.. Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Deltagere får deltagerbevis med timetal. Tilmelding Tid: Onsdag d. 12. september til fredag d. 14. september 2012 Sted: Hotel Nyborg Strand Pris: Tilmelding: Med venlig hilsen Kr for medlemmer af DKDK og kr for andre. Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe, bus mellem station og hotel samt generalforsamling for medlemmer af DKDK. Socialstyrelsen dækker oplægsholdere og forplejning første dag frem til kl , hvilket afspejles i prisen for årskurset. Tilmelding foregår elektronisk på Tilmelding til Årskursus september. Tilmeldingsfrist onsdag d. 29. august 2012, men tilmeld dig så tidligt som muligt. Deltagere får værelser efter først til mølle-princippet. DemensKoordinatorer i DanmarK Viden Demens koordinering demensindsats etik

2 Program Onsdag d. 12. september / Fra viden til Fra kl Registrering, kaffe og besøg i udstillerområdet Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst til Årskurset Ane Eckermann, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Fra viden til hvordan? Hvilke udfordringer er der ved at få viden til at virke i? Hvad kræver det af organisationen, ledelsen og medarbejdere, når ny viden skal implementeres? Steffen Bohni Nielsen, voksenchef, Socialstyrelsen Frokost Implementeringsudfordringen Hvordan sikres det, at det er de rigtige løsninger, der sættes i søen? Hvordan realiseres løsning ud i yderste led med kvalitet og bundlinie i behold? Klaus Majgaard, konsulent, adj. professor, i offentlig styring og ledelse ved CBS Pause, indkvartering og besøg i udstillerområdet Fra til ny viden Præsentation af DemensCentrums Praksisuniversitet Hvordan arbejdes der med indsamling af viden, anvendelse af viden, og hvordan genereres og formidles ny viden? Lissie la Cour, demenschef, Aarhus Kommune Kaffe, indkvartering og besøg i udstillerområdet Afprøvning af Lifestyle Redesign-metoden i Odense at bevare et aktivt fritidsliv ved demens Gruppemetoden, der har sundhedsfremme og livsstilsændring som mål, har vist sin berettigelse i forhold til demens. Hvordan kan metoden medvirke til, at mennesker med demens får mere aktivitet, mod og venskaber ind i deres hverdag? Annette Johannesen, selvstændig konsulent og specialergoterapeut, MSc Kvalitetssikring af plejecentre hvad gør man i Tyskland? Hvilke udfordringer har/havde Sønderborg Kommune med kvaliteten af demensindsatsen på plejecentre? Hvordan er der arbejdet indtil nu? Hvordan skal der arbejdes fremadrettet? Hvordan kan vi inspireres af en tysk model for systematisk kvalitetsudvikling? Lene Corydon-Petersen, plejecenterchef, Sønderborg Kommune Afslutning på dagen Ane Eckermann, formand for DemensKoordinatorer i Danmark Tid til besøg i udstillerområde Middag Seminarer, se særskilt side Kåring af årets DemensKoordinator og aftentraktement

3 Torsdag d. 13. september / Etik og seminarer Kl Besøg i udstillerområdet Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Dagens fokus Når etikken bliver synlig identificering og håndtering af etiske dilemmaer i klinisk Oplæg med efterfølgende debat om etiske dilemmaer indenfor omsorg og pleje af borgere med demenssygdomme. Jacob Birkler, lektor, Ph.d. i medicinsk etik, formand for Det Etiske Råd. Har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig. Kaffe og besøg i udstillerområdet Seminarer, se særskilt side Frokost Seminarer, se særskilt side Generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK Festmiddag Fredag d. 14. september / Hjernens betydning for søvn, hukommelse og bevægelse Kl Besøg i udstillerområdet Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Dagens fokus At finde mening og betydning i tilværelsen igennem hverdagens fortællinger Hvordan kan vi hjælpe mennesker med at finde mening i livet, når hukommelsen svigter? Hvordan kan vi bruge fortællinger til at støtte den svigtende hukommelse? Marianne Horsdal, professor, Dr. Phil., Institut for Filosofi, Syddansk Universitet Kaffe og besøg i udstillerområde Søvn og søvnforstyrrelser ved demenssygdomme Søvnens betydning for hjernens genopbygning og for hukommelsen. Hvad sker, når den komplicerede balance går i stykker? Håndtering af søvnforstyrrelser og natlige forvirringstilstande hos demente mennesker Poul Jennum, professor, overlæge dr. med., Dansk Center for Søvnmedicin, Glostrup Hospital Bevidsthed, hjernen og bevægelse Hvordan styrer hjernen vores bevægelser og hvorfor føler vi, at vi kontrollerer vores egne bevægelser? Hvordan opstår bevidstheden om vores bevægelser og har vi overhovedet en fri vilje? Hvordan kan hjernen snydes os til at tro, at en gummiarm er vores egen arm, og hvordan kan hjernen give helt raske forsøgspersoner en oplevelse af at være i en anden persons krop? Mark Schram Christensen, post. doc. i forskningsgruppen Fysisk aktivitet og hjernen på Institut for Idræt/Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet og seniorforsker på Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital Afslutning ved Ane Eckermann Afrejse lunchpakke og drikke at tage med på hjemrejsen

4 Seminarer 2012: Vælg tre af elleve seminarer 1. Sig ja til sociale tilbud et klogt valg ved demens Der findes evidens for, at det gavner familier med demens at deltage i oplysningsaktiviteter og andre former for samvær med ligestillede. Men det kan være svært at tage mod til sig og at forstå, hvorfor det er så vigtigt at holde sig aktivt i kontakt med andre. Med udgangspunkt i metode og erfaringer fra et projekt i Odense Kommune fokuseres på, hvad der skal til for at få familier med demens motiveret til at prøve at deltage i sociale tilbud. Hvordan opstilles en række succeskriterier, som sikrer, at den enkelte føler sig velkommen og får lyst til at komme igen, og hvorledes kan man organisere, så grupperne kan fortsætte med at mødes? Oplægget følger op på eftermiddagens indlæg. Annette Johannesen, selvstændig konsulent og specialergoterapeut MSc. Onsdag d. 12. september kl Kvalitetssikring af plejecentre hvordan har man gjort i Tyskland? Hvilke måleværktøjer benyttes, og hvad betyder målingerne for personale, pårørende og beboere? Kan vi bruge en tysk model for systematisk kvalitetsudvikling i Danmark? Oplægget følger op på eftermiddagens indlæg. Lene Corydon-Petersen, plejecenterchef, Sønderborg Kommune Onsdag d. 12. september kl Seksualitet og demens Seksualitet er svær at håndtere i plejen og er stadig et emne, det for mange er svært at tale åbent om. Det gælder såvel med beboere, pårørende og med hinanden. Hvad siger lovgivningen, hvad siger juraen, og hvad siger etikken? Hvilke problemstillinger møder vi som personale, og hvordan rådgiver vi bedst? Hvordan kan man bedst hjælpe ved individuelle forløb? Christina Ladager Jensen, seksualvejleder og underviser på Social- og sundhedsskoler 4. Klædt på til fremtiden totalkommunikation I Sønderborg Kommune arbejdes med at forebygge vanskelige situationer i plejen. Guderup Plejecenter arbejder med at styrke kommunikationen mellem beboere og medarbejdere. Medarbejderne forsøger at finde den rette læringsstil for den enkelte demente borger, og det virker i. Der anvendes Tegn-til-Tale, Pictogrammer og billede. På trods af at demenslidelsen skrider frem, ser medarbejderne på ressourcer i stedet for belastninger. I seminaret vil der blive mulighed for at diskutere de kommunikationsmetoder, der anvendes i. På seminaret indgår inspirationsmateriale, der skal anvendes til gruppearbejde. Irene Holst, socialpædagog, diplom i demens, demenskoordinator for Sønderborg Kommunes 12 plejecentre Betina Schmidt Jørgensen, udviklings- og kvalitetssygeplejerske, diplom i ledelse, Guderup Plejecenter, Sønderborg Kommune 5. Hvad kan neuropædagogikken byde ind med ift. borgere med demens? Neuropædagogik er pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder, der er tilrettelagt i forhold til det enkelte menneske med funktionsnedsættelse, f.eks. som følge af en demenssygdom. Gennem viden om hjernens neuropsykologiske funktioner og forståelse for det levede liv, arbejdes med at få øje på og understøtte borgerens styrker og selvvalgte eller intuitive strategier. Med en analyseramme, der tager udgangspunkt i dagligdagens systematiserede observationer, opstilles hypoteser om, hvad der kan ligge bag et menneskes adfærd, så vi kan bidrage til at facilitere ressourcer og kompensere for begrænsninger hos den enkelte borger. Seminaret ser nærmere på, hvordan den neuropædagogiske tilgang kan anvise muligheder og veje i demensomsorgen. Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent, neuropædagog og diplomuddannelse i specialpædagogik, VISS.dk Seminarer

5 Seminar 6. Ny viden er lig med nye og bedre handlinger i! Tja er det nu også det??? Lad os sammen udfordre denne tænkning ud fra et læringsmæssigt og uddannelsesteoretisk perspektiv. For ligger der ikke et eller andet interessant enzym, som igangsætter bevægelsen fra viden til ændrede handlinger i, som det kunne være værdifuldt at identificere og blive klogere på? Vi vil sammen udforske mellemrummet mellem viden og ændret. Vi vil arbejde med, hvad det er, der skal til for at komme fra at vide til at kunne og herigennem forsøge at identificere konkrete metoder, tips og tricks, som I som demenskoordinatorer og demenskonsulenter kan gøre brug af i egen, når I skal øse af jeres gode viden til de kolleger og medarbejdere, der har brug for det i den daglige omsorg for personer med demens. Marie Louise Holstein, Sygeplejerske, cand.scient.san., Uddannelseskonsulent., Videreuddannelse og Praksisudvikling, Social og Sundhed, University College Lillebælt. 7. Musikterapi giver nye muligheder for kommunikation og kontakt med demente På plejecentret Lundehaven i Ballerup har et forskningsbaseret forsøg med musikterapi øget trivslen hos demensramte borgere. De har mindre agiteret adfærd og udviser større nærvær samt evne til samvær og fællesskab. Musikken skaber nye muligheder for kommunikation og kontakt med de demensramte. At lytte til musik eller spille og synge kan aktivere følelser, erindringer og bevægelse. Seminaret vil indeholde grundlæggende teori samt praktiske eksempler på og erfaringer med brugen af musik. I seminaret lægges op til en debat omkring fremtidens muligheder for implementering af musik og musikterapi som behandlingsform for demensramte borgere. Lise Høy Laursen, musikterapeut, Cand.mag., forfatter og foredragsholder Ea K. Petersen, sygeplejerske, MHP, udviklings- og kvalitetskoordinator, Lundehaven, Risikomanager, Ballerup Kommune Onsdag d. 12. september kl og torsdag d. 13. september kl Hvad er det for nye kompetencer, jeg som demenskoordinator skal udvikle? De seneste fem til ti år er der sket et skifte fra fokus på kompetence og læring imod diskursen om kreativitet og innovation. Udvikling af medarbejders kreative og innovative kompetencer bliver flittigt anvendt som et begreb for de nye kompetencer, medarbejdere skal besidde. Men hvor kommer dette nye kompetencebegreb fra? Hvad er det for nye kompetencer, jeg som medarbejder skal udvikle? Og hvordan kan jeg som demenskoordinator udvikle disse kompetencer? Seminaret er for dig, der både ønsker teori til forvandlingskuglen og samtidig ønsker at deltage i praktiske øvelser. Dorthe Christiane Zinck Iversen, lektor i pædagogik, innovationskonsulent i University College Syddanmark 9. Tværfaglig indsats ved delir hos demente og svage ældre borgere et projekt Gennem en forstærket tværfaglig indsats er det projektets formål at sikre tidlig opsporing af delir samt medvirke til afklaring af årsag, behandling af deliret og forebygge yderlig svækkelse af kroniske sygdomme hos demente og svage ældre. Projektet har bestået af et pilotprojekt med udvikling af et undervisningsprogram og en delirtaske, som efterfølgende er evalueret og implementeret i Odense Kommune. Oplægget vil være delt i to; første del vil omfatte opbygning af projektet og implementering, anden del vil have fokus på det undervisningsprogram, der er udviklet og delirtasken. Elsebeth Kjærgaard, demenskoordinator, Soc.D, sygeplejerske, Odense Kommune Jette Oberländer, hjemmesygeplejerske, Odense Kommune 10. Livet omkring døden Lydcollagen livet omkring døden giver et opløftende og positivt skub i den fortsatte debat af, hvordan vi omgås de døende og døden i vores samfund. Den peger på, at døden er en afgørende begivenhed, der rummer store potentialer for alle involverede og kan berige livet. Kenn Carlsen lægger efter lydcollagen op til diskussion om livet omkring døden. Kenn Carlsen, Lyd Carlsen, mag art. og kendt for adskillige lydmontager.

6 Seminar 11. Vejledere i voldsforebyggelse med baggrund i projekt i Gladsaxe kommune I Gladsaxe Kommune har man gennem etablering af en ny samarbejdsstruktur og nye holdninger skabt en fælles ressource. Åbenhed omkring tabuer som overgreb og vold har betydet forandring og forebyggelse i den daglige. Vold og chikane ses som en fælles faglig udfordring og ikke et personligt nederlag. Viden om psykisk sårbare borgere, om nærværets betydning, om konflikthåndtering og afmagtsadfærd samt et korps af særligt uddannede vejledere i voldsforebyggelse har givet ro til kerneopgaverne. Camilla Flecks Malther, vejleder i voldsforebyggelse, Gladsaxe Kommune Betina Kruse, procesleder, Gladsaxe Kommune Praktiske oplysninger Dato og Årskurset starter onsdag den 12. september 2012 kl tidspunkt og slutter fredag den 14. september 2012 kl Kursusafgift Indkvartering Tilmelding Kr ,- for medlemmer af DKDK Kr ,- for andre Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider incl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe, bus mellem station og hotel samt generalforsamling for medlemmer af DKDK. Socialstyrelsen dækker oplægsholdere og forplejning onsdag frem til kl , hvilket afspejles i prisen for årskurset. Enten i enkeltværelse m/bad eller dobbeltværelse m/bad. I dobbeltværelse reduceres prisen pr. person med kr. 600,- Uden overnatning reduceres prisen med kr ,- Tilmelding sker elektronisk på DKDKs hjemmeside: Tilmeldingsfrist onsdag d. 29. august Yderligere Kontakt faglig sekretær Marianne Lundsgaard på tlf information eller mail: Bekræftelse og betaling Afmelding Bekræftelse fremsendes elektronisk, senest efter tilmeldingsfristens udløb. Er EAN nr. oplyst, sendes elektronisk faktura til arbejdsstedet. Ellers sendes faktura til den opgivne adresse. Ved afmelding efter d. 5. september 2012 betales 65% af kursus-afgiften. Ved afmelding senere end d. 10. september betales hele kursusafgiften. Årskurset Hotel Nyborg Strand afholdes Østerøvej Nyborg Tlf Bus D. 12. september er der gratis bustransport fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand (tog med ankomst fra København kl og fra Fredericia kl ). Husk tilmelding. D. 14. september er der gratis bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station kl DemensKoordinatorer i DanmarK Jernbane Alle 54, 3.th Vanløse Tlf.:

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag!

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag! NYHEDSBREV 3 16. årgang Oktober 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Stigmatisering og optisk bedrag! Årskursus 2012 er vel overstået og med stor tilfredshed og succes. Som formand var det fantastisk at

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund 11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015 DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DEMENSDAGENE 2015 3 DEMENSDAGENE 2015 Et demensvenligt samfund Demens

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER Forkælelse for ånd, krop og hjerne Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere