Program. Rehabilitering i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Rehabilitering i praksis"

Transkript

1 Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand

2 Praktiske Fokus På årets rehabiliteringskonference er der i de 3 plenumoplæg forskellige bud på, hvorledes at rehabilitering aktuelt er blevet en vigtig komponent i udviklingen af velfærdssamfundet. I de 10 sessioner sættes der fokus på en bred vifte af de områder, hvor rehabilitering udspiller sig i praksis: Opvækst og habilitering Aktivering af ressourcer i civilsamfundet Arbejdsrettet rehabilitering Inkluderende psykosocial rehabilitering International hverdagsrehabilitering Rehabilitering på borgernes præmisser Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift Beskæftigelsesområdet og rehabilitering Neurorehabilitering Metoder og aktuel best practice i rehabilitering Rehabilitering udspilles i bestemte arenaer i relationer mellem fagprofessionelle og borgere, og er overligger i meget forskellige situationer. Nogle gange er situationen f.eks. karakteriseret af borgerens helbredsforhold, andre gange er den primært betinget af borgerens fortsatte tilknytning til arbejdsmarked og afklaring af forsørgelsesgrundlag. For andre opstår behov for rehabilitering i overgang fra skole til erhvervsaktiv livsfase eller ved flytning fra egen bolig til plejehjem. På konferencen stilles der skarpt på netop rehabiliteringens forskelligheder, og den organisatoriske forankring og faglige viden, som kræves i den enkelte kontekst. Målgruppe Konferencen henvender sig til alle der beskæftiger sig med rehabilitering og ønsker opdateret praksisviden. Det kan være fagpersoner, leder og beslutningstagere fra kommuner og regioner, forskere, undervisere samt, ledere og medarbejdere i styrelser, faglige organisationer og brugerorganisationer, der beskæftiger sig med rehabilitering. Tid og sted Onsdag den 30. oktober 2013, kl Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, Tlf.: Beliggenhed og parkering Nyborg Banegård ligger ca. 5 minutters kørsel fra hotellet, og der er togforbindelse til både Jylland og Sjælland ca. hver halve time. På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. Pris Pris for deltagelse kr. 1350,- pr person inkl. Forplejning og materiale Yderligere oplysninger Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til: Projektsekretær Inger Hornbech, MarselisborgCentret, tlf.: , Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristen til konferencen er fredag den 11. oktober 2013 via Arrangører MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark Med faglig bistand fra: Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret Freddy Nielsen, DH og Dansk Blindesamfund Eggert Carstens, Socialstyrelsen Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter Inger Schrøder, Metropol Jan Johansen, MarselisborgCentret Ingrid Gram

3 Program onsdag den 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Program: Registrering - Kaffe/the og brød Velkomst v/ formand Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum DK Rehabilitering en krumtap i opgraderingen af velfærdssamfundet v/ adjungeret professor CBS og næstformand for Frivillighedsrådet, Klaus Majgaard Oplægget vil tage afsæt i og give bud på svar på følgende spørgsmål:hvad er de nye velfærdsidealer? (rehabilitering og community-velfærd) Hvordan præger de reguleringen og styringen? Herunder omkalfatringen af servicelovens voksenparagraffer. Hvordan bringer vi fagligheder og netværksressourcer i spil? Hvad betyder det for organisering og ledelse? Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier v/ head of evaluation, John Larsen, Rethink Mental Illness, London Med udgangspunkt i sine erfaringer fra England vil John Larsen i dette oplæg give bud på, hvordan samspillet mellem borger og system præges af de overordnede samfundsmæssige strømninger indenfor rehabilitering og recovery. En række centrale perspektiver vil blive belyst med udgangspunkt i forskellige praksiserfaringer: samskabelse, personlige budgetter og ressource orientering Oplægget aktualiseres med konkrete resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt om personalisation Pause med kaffe og frugt Sessioner I sessionerne belyses aktuelle dagsordener indenfor rehabiliteringsområdet. Ret til ændringer forbeholdes

4 Opvækst og habilitering Session A Denne session stiller skarpt på de vilkår, der er gældende, hvis der er behov for indsatser et meget tidligt tidspunkt i livet. De tre oplæg vil vise de behov, der er for at have et bredt perspektiv i indsatsen. Sikre at forældrene involveres og at indsatsen koordineres på tværs af fagligheder. Centrale temaer er udvikling, overgange, indsatser og koordinering. Chair: ergoterapeut, Ann-Lisbeth Højberg, Rehabiliteringscenter for Muskelsvind 1. Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme v/ professor, overlæge Niels Bilenberg, Syddansk Universitet Odense 2. ICF-CY og et regionalt specialiseret tilbud v/ fysioterapeut Lene Busk Pedersen og afd. leder Ingeborg Lysdal, Institut for kommunikation og Handicap Børn Specialrådgivningen, Region Midtjylland 3. Kvalitetssikring i habilitering - erfaring med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese v/ projektleder, Kirsten Nordby-Nielsen, CPOP Civilsamfundets ressourcer Session B Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere og uden bidrag fra langt de fleste borgere, kan det ikke fungere. Sådan indledes KL s debatoplæg fra marts 2013; Investér før det sker. De tre oplæg i denne session er aktuelle eksempler fra DK og UK på, hvordan denne tænkning kommer til udtryk i konkrete og innovative projekter, hvor samskabelse, partnerskaber og civilsamfundet bringes i spil mhp. løsning af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Chair: faglig konsulent, Eggert Carstens, Socialstyrelsen 1. ADHD Netværk: Et metodeudviklingsprojekt i partnerskab mellem Aarhus Kommune og frivillige organisationer v/ projektleder Susanne Dalmer, ADHD-Netværk - Aarhus Kommune og daglig leder og koordinator Anita Torlyn, Selvhjælp Aarhus 2. Headspace et nyt tilbud til sårbare børn og unge med personlige problemer v/ direktør Bettina Post, Headspace 3. Rethink Mental Illness v/ head of evaluation John Larsen, Rethink Mental Illness, London

5 Arbejdsrettet rehabilitering Session C Sygefravær og nedsat funktionsniveau kan føre til unødvendig marginalisering og udstødning fra arbejdsmarkedet. At stå uden for arbejdsmarkedet betyder ikke bare tab af indkomst, men også tab af status, anerkendelse og social identitet m.m. Alt i alt bidrager arbejdet til vores velbefindende, og arbejdet fungerer i mange sammenhænge som en væsentlig - om ikke den væsentligste enkeltstående - socialt integrerende faktor i samfundet. Chair: professor, Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret 1. Anden fase rehabilitering udfordringer og resultater v/ kontorchef, Birgitte Rasmussen, Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen Veterancentret 2. Tværfagligt samarbejde i TTA (Tilbage Til Arbejde) i Esbjerg v/ sektionsleder Birgit Bang og projektleder Tina Krohn Nielsen, Esbjerg Kommune 3. Koordinators rolle i tværsektorielt samarbejde mellem hospital og kommuners jobcentre v/ koordinator og socialrådgiver Bente Knudsen, Forskningsenhed for Sygemeldte, Regionshospitalet Silkeborg Inkluderende psykosocial rehabilitering Session D Rehabilitering anvendes i mange sektorer. På det sociale område udfoldes rehabiliteringspraksis med baggrund i lovgivningen. Rehabilitering er blevet en fælles tværfaglig tilgang på de sociale og sundhedsmæssige områder. Chair: ph.d. idrætskonsulent, Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter 1. Fra klinik til borgerens livsverden paradigmeskifte, recovery og rehabilitering v/ konsulent Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen 2. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfelt mellem ideal og virkelighed v/ forsker og ergoterapeut Kirsten Schultz Petersen, MarselisborgCentret 3. Recovery screening af organisationer v/ udviklingskonsulent Peter Boldsen, Aarhus kommune og forsker og ergoterapeut Kirsten Schultz Petersen, MarselisborgCentret

6 International hverdagsrehabilitering og et liv levet i plejeboliger Session E Hverdagsrehabilitering er et af de mest brugte begreber i de danske kommuner i dag sådan var indledningen til den 5. nationale rehabiliteringskonference i I session E sættes der fokus på tre aktuelle initiativer, som har set dagens lys indenfor det sidste år. Hvordan kobles liv i plejeboliger med samskabelse og netværk? Hvordan arbejdes der med rehabilitering af ældre internationalt? Dette gives der svar på i session E. Chair: institutchef, Inger Schrøder, Metropol 1. Hverdagsrehabilitering Internationalt v/ faglig konsulent, Lilly Jensen, socialstyrelsen 2. Livet i plejeboligen - sammen med den professionelle v/ centerchef Emma Winther og ergoterapeut Birgitte Højlund, Kastanjehaven, Give 3. Netværk og rehabilitering i relation til plejeboliger v/ selvstændig konsulent, Knud Erik Jensen, Aarhus Frokost Sessioner fortsat: undervejs serveres der kaffe/the og kage Pårørende i rehabilitering Session F I denne session udfolder vi, hvordan det er at være pårørende i rehabiliteringsforløb med et handicappolitisk indlæg, et forskningsbaseret indlæg samt et indlæg med fokus på børn som pårørende. Pårørende er en vigtig og afgørende ressource i rehabilitering, men pårørende er mere end en ressource, det er også en gruppe med egne og meget forskellige behov. Chair: områdechef Jan S. Johansen, MarselisborgCentret 1. Når børn er pårørende v/ psykolog, Charlotte Diamant, Psykiatrifonden 2. Pårørende til kræftsyge v seniorforsker, Lone Ross Nylandssted, Bispebjerg Hospital

7 Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift Session G Session G er tre aktuelle oplæg, der samlet giver en opdatering af centrale initiativer indenfor rehabilitering på ældreområdet. Der præsenteres to nationale initiativer og et implementeringsinitiativ fra Odense Kommune i sessionerne. Chair: selvstændig konsulent, Knud Erik Jensen, Aarhus 1. Håndbog i rehabilitering på ældreområdet v/fuldmægtig, Vibeke Høy Worm, Socialstyrelsen 2. Udvikling og implementering af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune v/ specialkonsulent, Puk-Maria Holmgaard, Odense kommune 3. Klinisk retningslinje for systematisk målsætning i hverdagsrehabilitering v/ ergoterapeut, Birgitte Grønnegård Jepsen, Rudersdal Kommune Beskæftigelsesområdet og rehabilitering et lovgivningsmæssigt gennembrud - Session H Fra 1. januar 2013 er Rehabilitering indskrevet i lov om flexjob og førtidspension. Hvordan gik det til? Den nye lov fordrer nye samarbejdsformer og udfordrer silo-tænkningen. Chair: seniorforsker, Merete Labriola, MarselisborgCentret 1. På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? v/ adjunkt, Tanja Dall, Professionshøjskolen Metropol 2. Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? v/ socialfaglig konsulent, Anette Larsen, Klinisk Social Medicin & Rehabilitering, Region Midtjylland 1. Hvordan fungerer rehabiliteringsteams i den konkrete hverdag? v/ sundhedskoordinator, Margit Maltesen, Klinisk Social Medicin & Rehabilitering, Region Midtjylland

8 Neurorehabilitering det hele er i spil fra dag ét Session I I denne session fokuseres der på kompleksiteten og erfaringer i den kommunale praksis indenfor neurorehabilitering. Fokus er på koordinatorfunktion og initiativer, der har vist sig brugbare i forhold til at skabe god sammenhæng og kontinuitet i forløbet for borgere med erhvervet hjerneskade. Behovet for en sammensat, kompleks og tværfaglig indsats fra begyndelsen er helt nødvendig og afgørende for et vellykket neurorehabiliteringsforløb. Chair: formand, Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum DK 1. HovedHuset et arbejdsfællesskab for mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. Rehabilitering med arbejdsopgaver som omdrejningspunkt v/ leder, Ulla Hasling, Den Selvejende Institution HovedHuset 2. Koordinering og kvalitet den komplekse neurorehabilitering v/ neuropsykolog, Jan C. L. Jensen, Odense Kommune 3. Vejen ind i Slagelse Kommune rehabilitering efter hjerneskade en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i Slagelse kommune v/ vicecenterchef, Vibeke Møller Lund, Center for Handicap Socialpsykiatri og Misbrug, Slagelse Metoder og aktuel bedste viden om rehabilitering Session J Rehabilitering udfordrer fagfolk og organisationer, som samarbejder med borgeren om de konkrete rehabiliteringsindsatser og processer. Rehabilitering udfordrer systemet mht. bl.a. ledelse og koordinering Chair: forsker, Ph.d., Thomas Maribo, MarselisborgCentret 1. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering v/ professor, Claus Vinter Nielsen, MarselisborgCentret 2. Inklusion og beskæftigelse - IPS og SHERPA v/ ph.d. stud. Thomas Nordahl Christensen og ph.d. stud. Lone Hellström, Bispebjerg Hospital 3. Det professionelle faglige skøn ved vurderingen af borgerens behov for rehabilitering v/ ph.d. stud. Bjarne Rose Hjortbak, MarselisborgCentret Rehabilitering et vigtigt kapitel i den nye socialpolitik baseret på viden og effekt v/ direktør, Knud Aarup, Socialstyrelsen Prisoverrækkelse af Helsefondens og Rehabiliteringsforum Danmarks rehabiliteringspris Tak for i dag Generalforsamling, Rehabiliteringsforum Danmark

9 Introduktion til de enkelte sessioner: Session A Oplægsholder 1 Kirsten Nordbye-Nielsen Opvækst og habilitering Kvalitetsskring i habilitering - erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Oplægget tager udgangspunkt i implementeringen af det sundhedsfaglige opfølgningsprogram til børn og unge med cerebral parese, CPOP. Der gives eksempler på muligheder, udfordringer og løsninger for at sikre kvaliteten i den tværsektorielle opfølgning, hvor projektets formål har været en organisatorisk forankring og en faglig udvikling med henblik på en kvalitetssikring. 2 Niels Bilenberg Psykiske udviklingsforstyrrelser hos børn med særlig vægt på autisme Oplægget vil tage sit udgangspunkt i tilrettelæggelsen af indsatsen overfor børn med psykiske udviklingsforstyrrelser med bl.a. inddragelsen (og "uddannelsen") af familien og omgivelserne. Udviklingen af den sociale evne er central i habilteringsindsatsen. 3 Lene Busk Pedersen og Ingeborg Lysdal ICF-CY og et regionalt specialiseret tilbud Oplægget vil præsentere anvendelsen af ICF-CY samt tage udgangspunkt i specialiserede indsats til børn og unge og deres familier. Session B Oplægsholder 1 Susanne Dalmer og Anita Torlyn Ressourcer aktiveres i civilsamfundet ADHD Netværk: Et metodeudviklingsprojekt i partnerskab mellem Aarhus Kommune og frivillige organisationer Projektet tager udgangspunkt i en medborgerskabstankegang, hvor der fokuseres dels på den ressourcestærke borgers ansvar for den mindre ressourcesvage borger, og dels på borgerens ansvar for eget liv. Projektet vil afdække, hvordan man i partnerskab med frivillige kan udvikle den offentlige service indenfor ADHD området. Projektet vil supplere den nuværende kommunale indsats herunder tilvejebringe typer af ydelser, som ikke aktuelt ligger indenfor det offentlige regi, men som efterspørges af brugerne.

10 2 Bettina Post Headspace et nyt tilbud til sårbare børn og unge med personlige problemer I sensommeren 2013 åbner lokale headspace-centre i følgende byer: Horsens, København, Odense, Roskilde, Rødovre og Aalborg. Grundideen er, at hjælpen skal være på de unges præmisser og i deres univers ikke på systemets. Foreningen, Det Sociale Netværk, står bag Headspace Danmark. Vi må se i øjnene, at det moderne velfærdssamfund ikke formår at samle disse unge tilstrækkeligt op. Vi ved, at når de endelig kommer ind i socialforvaltningen eller socialpsykiatrien, har de det meget dårligt. Derfor må de frivillige i form af civilsamfundet træde til på et tidligt tidspunkt, siger direktør Bettina Post 3 John Larsen Rethink Mental Illness Med udgangspunkt i Implementing personalisation for people with mental health problems: A comparative case study of four local authorities in England vil John Larsen fortælle om erfaringer og eksempler på udfordringer med at implementere personlige budgetter som metode til at fremme valg og kontrol for personer, der gør brug af sociale ydelser i England. Oplægget er en videreførelse og uddybning af John Larsens oplæg i plenum.

11 Session C Oplægsholder 1 Birgitte Rasmussen 2 Birgit Bang og Tina Krohn Nielsen Arbejdsrettet rehabilitering Anden fase rehabilitering - udfordringer og resultater Rehabiliteringsforløb er komplekse og har mange aktører og interessenter. Det kræver opmærksomhed at få etableret forpligtende samarbejde på tværs af sektorer og myndigheder. Hvordan kan det lykkes, og hvilke resultater kan man opnå? Tværfagligt samarbejde i TTA (Tilbage Til Arbejde) i Esbjerg Hør et oplæg om Esbjerg Kommunes erfaringer med TTA; forsøget og eksempler på borgere, hvor TTA-indsatsen gjorde en forskel. Forudsætningerne for et positivt forløb og en uddybning af fordelene for den enkelte borger. Tværfagligheden er vejen frem, men hvad er forudsætningen for, at det kommer i spil? 3 Bente Knudsen Koordinators rolle i tværsektorielt samarbejde mellem hospital og kommuners jobcentre Forskningsenhed for Sygemeldte tilbyder et hospitalsbaseret bio-psyko-socialt udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte med ryg eller nakke/skuldersmerter. En koordinator er sygemeldtes faste kontaktperson i forløbet og bindeled til Jobcentret, arbejdsgiver og egen læge. Koordinator tager udgangspunkt i den tværfaglige udredning og sammen med den sygemeldte koordineres tilbagevenden til arbejdet eller afklaring af den fremtidige arbejdssituation. Session D Oplægsholder 1 Finn Blickfeldt Juliussen Inkluderende psykosocial rehabilitering Fra klinik til borgerens livsverden paradigmeskifte, recovery og rehabilitering Oplægget vil fokusere på rehabilitering og recovery i en historisk kontekst. Recovery bygger på borgeren som eksperten med egne erfaringer og oplevede behov. Finn Blichfeldt giver sit bud på, hvordan recoverybegrebet kan kvalificere rehabilitering, og hvordan inklusionsdagsordnen udfordrer de professionelle i forhold til traditionelt at have fulgt en mere omsorgsorienteret praksis.

12 2 Kirsten Schultz Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed Hvem bestemmer inddragelsen? I oplægget diskuteres borgerens perspektiv på brugerinddragelse og selvbestemmelse fra socialpsykiatrien op imod intentionerne om brugerinddragelse indenfor beskæftigelsesområdet, og de udfordringer det kan medføre, når rehabiliteringen er arbejdsrettet. Det er væsentligt at se brugerinddragelse som en nødvendig forudsætning for at skabe udvikling og forandring. 3 Peter Boldsen og Kirsten Schultz Petersen Recovery screening af organisationer En præsentation af et organisatorisk screeningsværktøj der kan afdække i hvor høj grad, man arbejder recoveryorienteret i tilbud, der henvender sig til socialt udsatte. Værktøjet understøtter samtidig fortsat udvikling, og betegnes som et første generationsværktøj til måling af recovery-orienteringen på organisationsplan. Session E Oplægsholder International hverdagsrehabilitering og et liv levet i plejeboliger 1 Lilly Jensen Hverdagsrehabilitering internationalt Hvordan praktiseres hverdagsrehabilitering internationalt? Med udgangspunkt i en indsamling af erfaringer og viden i udlandet om rehabilitering i borgerens hjem og nærmiljø, præsenteres en række eksempler på indsatser, som kan give inspiration til dansk rehabiliteringspraksis. Hør f.eks. om Shopmobility, shedding, ældrevenlige boligmiljøer m.m. 2 Emma Winther og Birgitte Højlund Livet i plejeboligen - sammen med den professionelle På Ældrecentret Kastanjehaven i Give arbejdes der på et nyt projekt om samskabelse. Ældrecentret er gået sammen med to børnehaver, en skole, en døgninstitution og et beskyttet værksted om et projekt, de kalder "Lad det gro". De seks institutioner danner rammen om hverdagen for over børn, unge, voksne og gamle i Give. Lad det gro-projektet vil skabe liv i uderummene mellem institutionerne, opbygge relationer på tværs af generationer og handicaps, invitere de lokale kræfter indenfor og lade medarbejdere på tværs af fagligheder og forvaltninger udfordre og inspirere hinanden. 3 Knud Erik Jensen Netværk og rehabilitering i relation til plejeboliger Borgere med demens kan også have glæde af en rehabiliterende tilgang. Udgangspunktet for dette oplæg er erfaringer fra et netværk med ca. 20 kommuner i Danmark, der arbejder med en rehabiliterende tilgang i plejeboliger. Netværket er støttet af Helsefonden.

13 Session F Oplægsholder Pårørende i rehabilitering 1 Charlotte Diamant Når børn er pårørende Det vurderes, at der i Danmark er omkring børn, som har en eller to forældre med psykisk sygdom. Heraf lever 75% med den syge, og 20% lever alene med den syge. Man anslår at 50% af de børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom, udvikler psykosociale problemer, da de ofte er arveligt disponerede for psykisk sygdom, har øget risiko for at opleve omsorgssvigt og andre belastninger end vennerne, og generelt er mere socialt belastede end deres jævnaldrende. Oplægget vil berøre børnenes reaktioner og deres behov. Der er evidens for, at det hjælper at tale om det og at møde andre, som ved, hvordan det er. Oplægsholder taler ud fra sin erfaring som psykolog og gruppeleder i Psykiatrifondens Samtalegrupper for børn af forældre med psykisk sygdom. 2 Lone Ross Nylandsted Session G Oplægsholder Pårørende til kræftsyge Oplægget vil tage udgangspunkt i projektet At være pårørende til en kræftpatient, hvor pårørende er blevet interviewet om deres oplevelser som pårørende og deres møde med sundhedsvæsenet. Knapt 600 pårørende har efterfølgende besvaret et spørgeskema om disse oplevelser. På baggrund af projektet er der udarbejdet forslag til, hvordan de pårørendes møde med sundhedsvæsenet kunne optimeres. Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift 1 Vibeke Høy Worm Håndbog i rehabilitering på ældreområdet Kom og hør hvad de kommunale erfaringer, den videnskabelige litteratur og de udenlandske erfaringer påpeger af centrale elementer i implementeringen af rehabilitering på ældreområdet i jeres kommuner. 2 Puk-Maria Holmgaard Arbejdet med udvikling og implementering af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune I Ældre- og handicapforvaltningen arbejdes der med at udvikle redskaber og systematikker, som kan understøtte rehabilitering/en rehabiliterende tilgang. Et af tiltagene er at udvikle og implementere systematiske rehabiliteringsforløb. Systematiske rehabiliteringsforløb skitserer en struktur, metoder og fokusområder i et forløb og indenfor disse tilrettelægges et individuelt rehabiliteringsforløb. Et systematisk rehabiliteringsforløb indeholder fire faser: udredning, plan, indsats og evaluering, som tilpasses den enkelte borger og dennes forløb. Implementering af et værdisæt sker ikke af sig selv, men kan understøttes med forskellige metoder og systematikker, som anvendes i praksis.

14 3 Birgitte Grønnegård Jepsen Klinisk retningslinje for systematisk målsætning i hverdagsrehabilitering En tværfaglig arbejdsgruppe nedsat under Sundhedskartellet og KL har udarbejdet en klinisk retningslinje for hverdagsrehabilitering, hvor systematisk målsætning i samarbejde med borgeren anbefales. Retningslinjen er evidensbaseret ud fra en systematisk litteratursøgning og vurdering og aktuelt i offentlig høring via Center for Kliniske Retningslinjer. Hvilken effekt og metoder ses anvendt fra litteraturen? Og hvordan kan det omsættes til en dansk kontekst og implementeres i vores kommunale praksis? Session H Oplægsholder Beskæftigelsesområdet og rehabilitering - et lovgivningsmæssigt gennembrud 1 Tanja Dall På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Oplægget stiller skarpt på rehabilitering og tværprofessionelt arbejde med de nye reformer på beskæftigelsesområdet, der skal sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats. Tanja Dall giver sit bud på, hvad rehabilitering betyder i et beskæftigelsesperspektiv, og hvilke konsekvenser introduktion af rehabilitering kan få for jobcentrets praktikere. 2 Anette Larsen Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Faldt rehabilitering på samme vis ned fra himlen i 2013 og landede lige midt i den arbejdsmarkedsrettede indsats? Nej! Der sad en ambitiøs minister i en politisk klemme, som vidste, hvor hun skulle hente yderligere inspiration. Nemlig hos dygtige fagfolk og engagerede foreninger og organisationer. De rigtige ingredienser på det rigtige tidspunkt gav rehabiliteringsbegrebet en banebrydende landvinding i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob.

15 3 Margit Maltesen Hvordan fungerer rehabiliteringsteams i dem konkrete hverdag? Hvordan arbejder et rehabiliteringsteam? Praktiske, faglige og etiske dilemmaer? Er borgeren i centrum ved mødet? Giver det mening, at teamet er tværfagligt sammensat? Er væggene i de kommunale siloer nedbrudt? Hvordan er samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen? Spørgsmålene belyses med eksempler fra virkeligheden som optakt til diskussion. Session I Oplægsholder Neurorehabilitering det hele er i spil fra dag et 1 Ulla Hasling HovedHuset et arbejdsfællesskab for mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. HovedHuset giver mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade mulighed for faglig og personlig udvikling gennem inddragelse i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor både faglige og sociale kompetencer trænes, udvikles og afklares. Indsatsen bygger fra dag 1 på løsning af konkrete arbejdsopgaver i et tæt samarbejde med husets medarbejdere. Medarbejderne har fokus på, at alle ressourcer kommer i spil, og der arbejdes med individuelle kompensationsstrategier i opgaveløsningen. Målet er størst mulig inklusion i samfundslivet og på arbejdsmarkedet. HovedHuset danner model for Socialministeriets pulje om Arbejdsrehabiliteringsklubber. 2 Jan C. L. Jensen Koordinering og kvalitet den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Hvilke organisatoriske, faglige, ledelsesmæssige og økonomiske muligheder skal være tilstede, for at den komplekse neurorehabilitering kan lykkes. Odense Kommune har udviklet en model for, hvorledes disse udfordringer kan overkommes, bl.a. med hjælp fra tværfagligt sammensat neuroteam og en ny organisationsstruktur, der understøtter den helhedsorienterede og sammenhængende indsats.

16 3 Vibeke Møller Lund Vejen ind i Slagelse Kommune rehabilitering efter hjerneskade en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i Slagelse kommune Oplægget redegør for, hvordan Slagelse kommune arbejder frem mod oplevelsen af højere grad af sammenhæng for borger, pårørende og medarbejdere. Med forskellige virkemidler, en hjerneskadekoordinator og en neuropsykolog, arbejder vi på, at rykke tættere på målet om en koordineret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Målene er: 1. at den rette indsats, når behovet er der. 2. at sikre at indsatsen har den rette intensitet over tid. 3. at faggrupperne arbejder efter samme mål. 4. at indsatsen matcher borgerens mål og potentiale. 5. at der opsamles viden om, hvad der virker (effektmåling) 6. at vi får overblik over neurorehabiliteringsbehovet i Slagelse kommune. Session J Oplægsholder 1 Claus Vinther Nielsen Metoder og aktuel bedste viden om rehabilitering Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering Oplægget har fokus på, hvad der er evidens for i rehabilitering? Hvordan finder vi ud af det, og hvilke praksisser skal faciliteres for at opnå effekt? 2 Thomas Nordahl Christensen og Lone Hellström Inklusion og beskæftigelse - IPS og SHERPA Hvordan sikres inklusion i beskæftigelsesindsatsen ved hjælp af (IPS) Individual Placement and Support/ Individuel planlagt job med støtte og SHERPA? IPS er en evidensbaseret manual, og der er mindre frafald i IPSforløbet sammenlignet med andre programmer. IPS kan medvirke til bedre selvværd og self-efficacy og forhindre eller udskyde pension. SHERPA bygger på principperne fra IPS. Der er ingen indikation på, at IPS leder til øget stress eller forværring af symptomer. Interventionen er omkostningseffektiv sammenlignet med andre interventioner, og IPS udfordrer den traditionelle silotænkning

17 3 Bjarne Rose Hjortbak Det professionelle faglige skøn ved vurderingen af borgerens behov for rehabilitering Dette oplæg baseres på et ph.d.-projekt om professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Det beskriver kendetegn ved det professionelle faglige skøn og forståelse af skønnet set i lyset af de organisatoriske sammenhænge, hvori det faglige skøn udfoldes. De tematiske områder undersøgelsen belyser, er bl.a. mødet og samtalen med borgeren, ret og retsanvendelse, skøn som refleksions- og beslutningsproces, dannelse af skønnet som kompetence samt mulighedsbetingelser og forståelse af skønnet.

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

Rehabilitering skaber vi sammen

Rehabilitering skaber vi sammen Rehabilitering skaber vi sammen 8. Nationale rehabiliteringskonference mandag den 26. oktober 2015 Nyborg Strand Mød: Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum Danmark. Christian Harsløf, KL center for Social

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Udvikling af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune, ÆHF

Udvikling af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune, ÆHF Udvikling af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune, ÆHF Rehabiliteringskonference 30. oktober 2013 på Nyborg Strand V. Specialkonsulent Puk-Maria Holmgaard, Odense kommune, ÆHF 1 Ældre- og

Læs mere

National Koordination Temadag vedr. Forløbsbeskrivelsen Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 27.

National Koordination Temadag vedr. Forløbsbeskrivelsen Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 27. National Koordination Temadag vedr. Forløbsbeskrivelsen Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Mandag den 27. november 2017 27. november 2017 Temadagen foregår på Konferencecenter

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Detaljerede program 7. årlige rehabiliteringskonference 10 år efter hvidbogen; hvor er kanterne? Hvad er kursen? Mandag d. 27. oktober, Hotel Nyborgstrand Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

KONFERENCE D I ODENSE FIT

KONFERENCE D I ODENSE FIT Program og praktisk info KONFERENCE D. 23.01.2018 I ODENSE FIT i Danmark implementering og erfaringer FIT i Danmark - implementering og erfaringer For første gang samles de danske erfaringer med FIT (Feedback

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse FSD Foreningen af Socialchefer i Danmark Kreds Hovedstaden Trend 14 Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014 Torsdag den 21. august 2014 Kl. 9:00 15:00

Læs mere

Detaljeret program 7. årlige rehabiliteringskonference: 10 år efter Hvidbogen; Hvor er kanterne? Hvad er kursen?

Detaljeret program 7. årlige rehabiliteringskonference: 10 år efter Hvidbogen; Hvor er kanterne? Hvad er kursen? Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark Festtale kl. 10.00-10.45 Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Assistant

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion?

Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion? Anden danske rehabiliteringskonference: Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion? Mandag d. 9. november 2009 Hotel Nyborg Strand Indledning Rehabilitering bevæger sig på grænserne

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

KL konference: Børn og unge med handicap 2016 Find den rigtige indsats!

KL konference: Børn og unge med handicap 2016 Find den rigtige indsats! Sted Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen 09:00 Registrering og morgenmad 09:30 Velkomst v. Rigmor Lond, konsulent, KL Om Vejens indsatser og fokus på området v. Egon Fræhr, borgmester, Vejen

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Frokost kl.11.30. og

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats?

På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Tanja Dall, adjunkt Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde tada@phmetropol.dk Nye tiltag i beskæftigelsesindsatsen Reform af førtidspension

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Udfyldt af (navn og titel): Halsnæs Kommune Lise Møller Jensen, udviklingskonsulent Kontaktperson

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen fju@socialstyrelsen.dk Oplæggets pointer Alle målgrupper

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Strømninger på handicapområdet

Strømninger på handicapområdet Strømninger på handicapområdet Kick-off møde den18. maj 2015 v./ kontorchef Randi Lykou, Kontor for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning, Disposition Den overordnede ramme den

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 Center for Kvalitet og Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 www.socialmedicin.rm.dk Faglig temadag 2011.. Center for 09.30 10.00 Hvad står for aktuelt og i fremtiden? 10.00 10.25 Hvordan kan

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering nye boller pa gammel suppe eller en radikal anderledes ma de at arbejde pa? Merete Labriola E-mail Merlab@rm.

Arbejdsrettet rehabilitering nye boller pa gammel suppe eller en radikal anderledes ma de at arbejde pa? Merete Labriola E-mail Merlab@rm. + Arbejdsrettet rehabilitering nye boller pa gammel suppe eller en radikal anderledes ma de at arbejde pa? Merete Labriola E-mail Merlab@rm.dk + At stå uden for arbejdsmarkedet.. - Betyder ikke bare tab

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

- Hvad, hvorfor og hvordan?

- Hvad, hvorfor og hvordan? Lis Puggaard, ph.d. og ekstern lektor, Syddansk Universitet Tina Holm, udviklingskonsulent Sus Enebo, sygeplejerske Ann Jeanett Boeng, fysioterapeut 11. april 2016 - Hvad, hvorfor og hvordan? V. Lis Puggaard

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Referat af møde om den socialfaglige indsats fremtid i sundhedssektoren 28. september 2015

Referat af møde om den socialfaglige indsats fremtid i sundhedssektoren 28. september 2015 Side 1 af 6 Notat Dato 12. November 2015 MEB Referat af møde om den socialfaglige indsats fremtid i sundhedssektoren 28. september 2015 Tilstede: Merete Labriola, seniorforsker, Klinisk Socialmedicin og

Læs mere

Socialstyrelsens nye vidensnotater.

Socialstyrelsens nye vidensnotater. Socialstyrelsens nye vidensnotater. Vidensnotatet: Mennesker med psykiske vanskeligheder - sociale indsatser, der virker. Psykiatrikoordinator netværket 30.1.2014 Læs mere: www.socialstyrelsen.dk Herunder:

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

- Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør, CBS

- Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør, CBS Sygefraværsopgaven er en kompleks størrelse og kan kun løses i fællesskab. Det er derfor vigtigt, at vi opsamler og udveksler erfaringer om at håndtere og forebygge sygefravær på tværs af organisationer

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere