Program. Rehabilitering i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Rehabilitering i praksis"

Transkript

1 Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand

2 Praktiske Fokus På årets rehabiliteringskonference er der i de 3 plenumoplæg forskellige bud på, hvorledes at rehabilitering aktuelt er blevet en vigtig komponent i udviklingen af velfærdssamfundet. I de 10 sessioner sættes der fokus på en bred vifte af de områder, hvor rehabilitering udspiller sig i praksis: Opvækst og habilitering Aktivering af ressourcer i civilsamfundet Arbejdsrettet rehabilitering Inkluderende psykosocial rehabilitering International hverdagsrehabilitering Rehabilitering på borgernes præmisser Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift Beskæftigelsesområdet og rehabilitering Neurorehabilitering Metoder og aktuel best practice i rehabilitering Rehabilitering udspilles i bestemte arenaer i relationer mellem fagprofessionelle og borgere, og er overligger i meget forskellige situationer. Nogle gange er situationen f.eks. karakteriseret af borgerens helbredsforhold, andre gange er den primært betinget af borgerens fortsatte tilknytning til arbejdsmarked og afklaring af forsørgelsesgrundlag. For andre opstår behov for rehabilitering i overgang fra skole til erhvervsaktiv livsfase eller ved flytning fra egen bolig til plejehjem. På konferencen stilles der skarpt på netop rehabiliteringens forskelligheder, og den organisatoriske forankring og faglige viden, som kræves i den enkelte kontekst. Målgruppe Konferencen henvender sig til alle der beskæftiger sig med rehabilitering og ønsker opdateret praksisviden. Det kan være fagpersoner, leder og beslutningstagere fra kommuner og regioner, forskere, undervisere samt, ledere og medarbejdere i styrelser, faglige organisationer og brugerorganisationer, der beskæftiger sig med rehabilitering. Tid og sted Onsdag den 30. oktober 2013, kl Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, Tlf.: Beliggenhed og parkering Nyborg Banegård ligger ca. 5 minutters kørsel fra hotellet, og der er togforbindelse til både Jylland og Sjælland ca. hver halve time. På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. Pris Pris for deltagelse kr. 1350,- pr person inkl. Forplejning og materiale Yderligere oplysninger Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til: Projektsekretær Inger Hornbech, MarselisborgCentret, tlf.: , Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristen til konferencen er fredag den 11. oktober 2013 via Arrangører MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark Med faglig bistand fra: Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret Freddy Nielsen, DH og Dansk Blindesamfund Eggert Carstens, Socialstyrelsen Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter Inger Schrøder, Metropol Jan Johansen, MarselisborgCentret Ingrid Gram

3 Program onsdag den 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Program: Registrering - Kaffe/the og brød Velkomst v/ formand Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum DK Rehabilitering en krumtap i opgraderingen af velfærdssamfundet v/ adjungeret professor CBS og næstformand for Frivillighedsrådet, Klaus Majgaard Oplægget vil tage afsæt i og give bud på svar på følgende spørgsmål:hvad er de nye velfærdsidealer? (rehabilitering og community-velfærd) Hvordan præger de reguleringen og styringen? Herunder omkalfatringen af servicelovens voksenparagraffer. Hvordan bringer vi fagligheder og netværksressourcer i spil? Hvad betyder det for organisering og ledelse? Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier v/ head of evaluation, John Larsen, Rethink Mental Illness, London Med udgangspunkt i sine erfaringer fra England vil John Larsen i dette oplæg give bud på, hvordan samspillet mellem borger og system præges af de overordnede samfundsmæssige strømninger indenfor rehabilitering og recovery. En række centrale perspektiver vil blive belyst med udgangspunkt i forskellige praksiserfaringer: samskabelse, personlige budgetter og ressource orientering Oplægget aktualiseres med konkrete resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt om personalisation Pause med kaffe og frugt Sessioner I sessionerne belyses aktuelle dagsordener indenfor rehabiliteringsområdet. Ret til ændringer forbeholdes

4 Opvækst og habilitering Session A Denne session stiller skarpt på de vilkår, der er gældende, hvis der er behov for indsatser et meget tidligt tidspunkt i livet. De tre oplæg vil vise de behov, der er for at have et bredt perspektiv i indsatsen. Sikre at forældrene involveres og at indsatsen koordineres på tværs af fagligheder. Centrale temaer er udvikling, overgange, indsatser og koordinering. Chair: ergoterapeut, Ann-Lisbeth Højberg, Rehabiliteringscenter for Muskelsvind 1. Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme v/ professor, overlæge Niels Bilenberg, Syddansk Universitet Odense 2. ICF-CY og et regionalt specialiseret tilbud v/ fysioterapeut Lene Busk Pedersen og afd. leder Ingeborg Lysdal, Institut for kommunikation og Handicap Børn Specialrådgivningen, Region Midtjylland 3. Kvalitetssikring i habilitering - erfaring med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese v/ projektleder, Kirsten Nordby-Nielsen, CPOP Civilsamfundets ressourcer Session B Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere og uden bidrag fra langt de fleste borgere, kan det ikke fungere. Sådan indledes KL s debatoplæg fra marts 2013; Investér før det sker. De tre oplæg i denne session er aktuelle eksempler fra DK og UK på, hvordan denne tænkning kommer til udtryk i konkrete og innovative projekter, hvor samskabelse, partnerskaber og civilsamfundet bringes i spil mhp. løsning af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Chair: faglig konsulent, Eggert Carstens, Socialstyrelsen 1. ADHD Netværk: Et metodeudviklingsprojekt i partnerskab mellem Aarhus Kommune og frivillige organisationer v/ projektleder Susanne Dalmer, ADHD-Netværk - Aarhus Kommune og daglig leder og koordinator Anita Torlyn, Selvhjælp Aarhus 2. Headspace et nyt tilbud til sårbare børn og unge med personlige problemer v/ direktør Bettina Post, Headspace 3. Rethink Mental Illness v/ head of evaluation John Larsen, Rethink Mental Illness, London

5 Arbejdsrettet rehabilitering Session C Sygefravær og nedsat funktionsniveau kan føre til unødvendig marginalisering og udstødning fra arbejdsmarkedet. At stå uden for arbejdsmarkedet betyder ikke bare tab af indkomst, men også tab af status, anerkendelse og social identitet m.m. Alt i alt bidrager arbejdet til vores velbefindende, og arbejdet fungerer i mange sammenhænge som en væsentlig - om ikke den væsentligste enkeltstående - socialt integrerende faktor i samfundet. Chair: professor, Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret 1. Anden fase rehabilitering udfordringer og resultater v/ kontorchef, Birgitte Rasmussen, Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen Veterancentret 2. Tværfagligt samarbejde i TTA (Tilbage Til Arbejde) i Esbjerg v/ sektionsleder Birgit Bang og projektleder Tina Krohn Nielsen, Esbjerg Kommune 3. Koordinators rolle i tværsektorielt samarbejde mellem hospital og kommuners jobcentre v/ koordinator og socialrådgiver Bente Knudsen, Forskningsenhed for Sygemeldte, Regionshospitalet Silkeborg Inkluderende psykosocial rehabilitering Session D Rehabilitering anvendes i mange sektorer. På det sociale område udfoldes rehabiliteringspraksis med baggrund i lovgivningen. Rehabilitering er blevet en fælles tværfaglig tilgang på de sociale og sundhedsmæssige områder. Chair: ph.d. idrætskonsulent, Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter 1. Fra klinik til borgerens livsverden paradigmeskifte, recovery og rehabilitering v/ konsulent Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen 2. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfelt mellem ideal og virkelighed v/ forsker og ergoterapeut Kirsten Schultz Petersen, MarselisborgCentret 3. Recovery screening af organisationer v/ udviklingskonsulent Peter Boldsen, Aarhus kommune og forsker og ergoterapeut Kirsten Schultz Petersen, MarselisborgCentret

6 International hverdagsrehabilitering og et liv levet i plejeboliger Session E Hverdagsrehabilitering er et af de mest brugte begreber i de danske kommuner i dag sådan var indledningen til den 5. nationale rehabiliteringskonference i I session E sættes der fokus på tre aktuelle initiativer, som har set dagens lys indenfor det sidste år. Hvordan kobles liv i plejeboliger med samskabelse og netværk? Hvordan arbejdes der med rehabilitering af ældre internationalt? Dette gives der svar på i session E. Chair: institutchef, Inger Schrøder, Metropol 1. Hverdagsrehabilitering Internationalt v/ faglig konsulent, Lilly Jensen, socialstyrelsen 2. Livet i plejeboligen - sammen med den professionelle v/ centerchef Emma Winther og ergoterapeut Birgitte Højlund, Kastanjehaven, Give 3. Netværk og rehabilitering i relation til plejeboliger v/ selvstændig konsulent, Knud Erik Jensen, Aarhus Frokost Sessioner fortsat: undervejs serveres der kaffe/the og kage Pårørende i rehabilitering Session F I denne session udfolder vi, hvordan det er at være pårørende i rehabiliteringsforløb med et handicappolitisk indlæg, et forskningsbaseret indlæg samt et indlæg med fokus på børn som pårørende. Pårørende er en vigtig og afgørende ressource i rehabilitering, men pårørende er mere end en ressource, det er også en gruppe med egne og meget forskellige behov. Chair: områdechef Jan S. Johansen, MarselisborgCentret 1. Når børn er pårørende v/ psykolog, Charlotte Diamant, Psykiatrifonden 2. Pårørende til kræftsyge v seniorforsker, Lone Ross Nylandssted, Bispebjerg Hospital

7 Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift Session G Session G er tre aktuelle oplæg, der samlet giver en opdatering af centrale initiativer indenfor rehabilitering på ældreområdet. Der præsenteres to nationale initiativer og et implementeringsinitiativ fra Odense Kommune i sessionerne. Chair: selvstændig konsulent, Knud Erik Jensen, Aarhus 1. Håndbog i rehabilitering på ældreområdet v/fuldmægtig, Vibeke Høy Worm, Socialstyrelsen 2. Udvikling og implementering af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune v/ specialkonsulent, Puk-Maria Holmgaard, Odense kommune 3. Klinisk retningslinje for systematisk målsætning i hverdagsrehabilitering v/ ergoterapeut, Birgitte Grønnegård Jepsen, Rudersdal Kommune Beskæftigelsesområdet og rehabilitering et lovgivningsmæssigt gennembrud - Session H Fra 1. januar 2013 er Rehabilitering indskrevet i lov om flexjob og førtidspension. Hvordan gik det til? Den nye lov fordrer nye samarbejdsformer og udfordrer silo-tænkningen. Chair: seniorforsker, Merete Labriola, MarselisborgCentret 1. På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? v/ adjunkt, Tanja Dall, Professionshøjskolen Metropol 2. Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? v/ socialfaglig konsulent, Anette Larsen, Klinisk Social Medicin & Rehabilitering, Region Midtjylland 1. Hvordan fungerer rehabiliteringsteams i den konkrete hverdag? v/ sundhedskoordinator, Margit Maltesen, Klinisk Social Medicin & Rehabilitering, Region Midtjylland

8 Neurorehabilitering det hele er i spil fra dag ét Session I I denne session fokuseres der på kompleksiteten og erfaringer i den kommunale praksis indenfor neurorehabilitering. Fokus er på koordinatorfunktion og initiativer, der har vist sig brugbare i forhold til at skabe god sammenhæng og kontinuitet i forløbet for borgere med erhvervet hjerneskade. Behovet for en sammensat, kompleks og tværfaglig indsats fra begyndelsen er helt nødvendig og afgørende for et vellykket neurorehabiliteringsforløb. Chair: formand, Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum DK 1. HovedHuset et arbejdsfællesskab for mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. Rehabilitering med arbejdsopgaver som omdrejningspunkt v/ leder, Ulla Hasling, Den Selvejende Institution HovedHuset 2. Koordinering og kvalitet den komplekse neurorehabilitering v/ neuropsykolog, Jan C. L. Jensen, Odense Kommune 3. Vejen ind i Slagelse Kommune rehabilitering efter hjerneskade en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i Slagelse kommune v/ vicecenterchef, Vibeke Møller Lund, Center for Handicap Socialpsykiatri og Misbrug, Slagelse Metoder og aktuel bedste viden om rehabilitering Session J Rehabilitering udfordrer fagfolk og organisationer, som samarbejder med borgeren om de konkrete rehabiliteringsindsatser og processer. Rehabilitering udfordrer systemet mht. bl.a. ledelse og koordinering Chair: forsker, Ph.d., Thomas Maribo, MarselisborgCentret 1. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering v/ professor, Claus Vinter Nielsen, MarselisborgCentret 2. Inklusion og beskæftigelse - IPS og SHERPA v/ ph.d. stud. Thomas Nordahl Christensen og ph.d. stud. Lone Hellström, Bispebjerg Hospital 3. Det professionelle faglige skøn ved vurderingen af borgerens behov for rehabilitering v/ ph.d. stud. Bjarne Rose Hjortbak, MarselisborgCentret Rehabilitering et vigtigt kapitel i den nye socialpolitik baseret på viden og effekt v/ direktør, Knud Aarup, Socialstyrelsen Prisoverrækkelse af Helsefondens og Rehabiliteringsforum Danmarks rehabiliteringspris Tak for i dag Generalforsamling, Rehabiliteringsforum Danmark

9 Introduktion til de enkelte sessioner: Session A Oplægsholder 1 Kirsten Nordbye-Nielsen Opvækst og habilitering Kvalitetsskring i habilitering - erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Oplægget tager udgangspunkt i implementeringen af det sundhedsfaglige opfølgningsprogram til børn og unge med cerebral parese, CPOP. Der gives eksempler på muligheder, udfordringer og løsninger for at sikre kvaliteten i den tværsektorielle opfølgning, hvor projektets formål har været en organisatorisk forankring og en faglig udvikling med henblik på en kvalitetssikring. 2 Niels Bilenberg Psykiske udviklingsforstyrrelser hos børn med særlig vægt på autisme Oplægget vil tage sit udgangspunkt i tilrettelæggelsen af indsatsen overfor børn med psykiske udviklingsforstyrrelser med bl.a. inddragelsen (og "uddannelsen") af familien og omgivelserne. Udviklingen af den sociale evne er central i habilteringsindsatsen. 3 Lene Busk Pedersen og Ingeborg Lysdal ICF-CY og et regionalt specialiseret tilbud Oplægget vil præsentere anvendelsen af ICF-CY samt tage udgangspunkt i specialiserede indsats til børn og unge og deres familier. Session B Oplægsholder 1 Susanne Dalmer og Anita Torlyn Ressourcer aktiveres i civilsamfundet ADHD Netværk: Et metodeudviklingsprojekt i partnerskab mellem Aarhus Kommune og frivillige organisationer Projektet tager udgangspunkt i en medborgerskabstankegang, hvor der fokuseres dels på den ressourcestærke borgers ansvar for den mindre ressourcesvage borger, og dels på borgerens ansvar for eget liv. Projektet vil afdække, hvordan man i partnerskab med frivillige kan udvikle den offentlige service indenfor ADHD området. Projektet vil supplere den nuværende kommunale indsats herunder tilvejebringe typer af ydelser, som ikke aktuelt ligger indenfor det offentlige regi, men som efterspørges af brugerne.

10 2 Bettina Post Headspace et nyt tilbud til sårbare børn og unge med personlige problemer I sensommeren 2013 åbner lokale headspace-centre i følgende byer: Horsens, København, Odense, Roskilde, Rødovre og Aalborg. Grundideen er, at hjælpen skal være på de unges præmisser og i deres univers ikke på systemets. Foreningen, Det Sociale Netværk, står bag Headspace Danmark. Vi må se i øjnene, at det moderne velfærdssamfund ikke formår at samle disse unge tilstrækkeligt op. Vi ved, at når de endelig kommer ind i socialforvaltningen eller socialpsykiatrien, har de det meget dårligt. Derfor må de frivillige i form af civilsamfundet træde til på et tidligt tidspunkt, siger direktør Bettina Post 3 John Larsen Rethink Mental Illness Med udgangspunkt i Implementing personalisation for people with mental health problems: A comparative case study of four local authorities in England vil John Larsen fortælle om erfaringer og eksempler på udfordringer med at implementere personlige budgetter som metode til at fremme valg og kontrol for personer, der gør brug af sociale ydelser i England. Oplægget er en videreførelse og uddybning af John Larsens oplæg i plenum.

11 Session C Oplægsholder 1 Birgitte Rasmussen 2 Birgit Bang og Tina Krohn Nielsen Arbejdsrettet rehabilitering Anden fase rehabilitering - udfordringer og resultater Rehabiliteringsforløb er komplekse og har mange aktører og interessenter. Det kræver opmærksomhed at få etableret forpligtende samarbejde på tværs af sektorer og myndigheder. Hvordan kan det lykkes, og hvilke resultater kan man opnå? Tværfagligt samarbejde i TTA (Tilbage Til Arbejde) i Esbjerg Hør et oplæg om Esbjerg Kommunes erfaringer med TTA; forsøget og eksempler på borgere, hvor TTA-indsatsen gjorde en forskel. Forudsætningerne for et positivt forløb og en uddybning af fordelene for den enkelte borger. Tværfagligheden er vejen frem, men hvad er forudsætningen for, at det kommer i spil? 3 Bente Knudsen Koordinators rolle i tværsektorielt samarbejde mellem hospital og kommuners jobcentre Forskningsenhed for Sygemeldte tilbyder et hospitalsbaseret bio-psyko-socialt udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte med ryg eller nakke/skuldersmerter. En koordinator er sygemeldtes faste kontaktperson i forløbet og bindeled til Jobcentret, arbejdsgiver og egen læge. Koordinator tager udgangspunkt i den tværfaglige udredning og sammen med den sygemeldte koordineres tilbagevenden til arbejdet eller afklaring af den fremtidige arbejdssituation. Session D Oplægsholder 1 Finn Blickfeldt Juliussen Inkluderende psykosocial rehabilitering Fra klinik til borgerens livsverden paradigmeskifte, recovery og rehabilitering Oplægget vil fokusere på rehabilitering og recovery i en historisk kontekst. Recovery bygger på borgeren som eksperten med egne erfaringer og oplevede behov. Finn Blichfeldt giver sit bud på, hvordan recoverybegrebet kan kvalificere rehabilitering, og hvordan inklusionsdagsordnen udfordrer de professionelle i forhold til traditionelt at have fulgt en mere omsorgsorienteret praksis.

12 2 Kirsten Schultz Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed Hvem bestemmer inddragelsen? I oplægget diskuteres borgerens perspektiv på brugerinddragelse og selvbestemmelse fra socialpsykiatrien op imod intentionerne om brugerinddragelse indenfor beskæftigelsesområdet, og de udfordringer det kan medføre, når rehabiliteringen er arbejdsrettet. Det er væsentligt at se brugerinddragelse som en nødvendig forudsætning for at skabe udvikling og forandring. 3 Peter Boldsen og Kirsten Schultz Petersen Recovery screening af organisationer En præsentation af et organisatorisk screeningsværktøj der kan afdække i hvor høj grad, man arbejder recoveryorienteret i tilbud, der henvender sig til socialt udsatte. Værktøjet understøtter samtidig fortsat udvikling, og betegnes som et første generationsværktøj til måling af recovery-orienteringen på organisationsplan. Session E Oplægsholder International hverdagsrehabilitering og et liv levet i plejeboliger 1 Lilly Jensen Hverdagsrehabilitering internationalt Hvordan praktiseres hverdagsrehabilitering internationalt? Med udgangspunkt i en indsamling af erfaringer og viden i udlandet om rehabilitering i borgerens hjem og nærmiljø, præsenteres en række eksempler på indsatser, som kan give inspiration til dansk rehabiliteringspraksis. Hør f.eks. om Shopmobility, shedding, ældrevenlige boligmiljøer m.m. 2 Emma Winther og Birgitte Højlund Livet i plejeboligen - sammen med den professionelle På Ældrecentret Kastanjehaven i Give arbejdes der på et nyt projekt om samskabelse. Ældrecentret er gået sammen med to børnehaver, en skole, en døgninstitution og et beskyttet værksted om et projekt, de kalder "Lad det gro". De seks institutioner danner rammen om hverdagen for over børn, unge, voksne og gamle i Give. Lad det gro-projektet vil skabe liv i uderummene mellem institutionerne, opbygge relationer på tværs af generationer og handicaps, invitere de lokale kræfter indenfor og lade medarbejdere på tværs af fagligheder og forvaltninger udfordre og inspirere hinanden. 3 Knud Erik Jensen Netværk og rehabilitering i relation til plejeboliger Borgere med demens kan også have glæde af en rehabiliterende tilgang. Udgangspunktet for dette oplæg er erfaringer fra et netværk med ca. 20 kommuner i Danmark, der arbejder med en rehabiliterende tilgang i plejeboliger. Netværket er støttet af Helsefonden.

13 Session F Oplægsholder Pårørende i rehabilitering 1 Charlotte Diamant Når børn er pårørende Det vurderes, at der i Danmark er omkring børn, som har en eller to forældre med psykisk sygdom. Heraf lever 75% med den syge, og 20% lever alene med den syge. Man anslår at 50% af de børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom, udvikler psykosociale problemer, da de ofte er arveligt disponerede for psykisk sygdom, har øget risiko for at opleve omsorgssvigt og andre belastninger end vennerne, og generelt er mere socialt belastede end deres jævnaldrende. Oplægget vil berøre børnenes reaktioner og deres behov. Der er evidens for, at det hjælper at tale om det og at møde andre, som ved, hvordan det er. Oplægsholder taler ud fra sin erfaring som psykolog og gruppeleder i Psykiatrifondens Samtalegrupper for børn af forældre med psykisk sygdom. 2 Lone Ross Nylandsted Session G Oplægsholder Pårørende til kræftsyge Oplægget vil tage udgangspunkt i projektet At være pårørende til en kræftpatient, hvor pårørende er blevet interviewet om deres oplevelser som pårørende og deres møde med sundhedsvæsenet. Knapt 600 pårørende har efterfølgende besvaret et spørgeskema om disse oplevelser. På baggrund af projektet er der udarbejdet forslag til, hvordan de pårørendes møde med sundhedsvæsenet kunne optimeres. Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift 1 Vibeke Høy Worm Håndbog i rehabilitering på ældreområdet Kom og hør hvad de kommunale erfaringer, den videnskabelige litteratur og de udenlandske erfaringer påpeger af centrale elementer i implementeringen af rehabilitering på ældreområdet i jeres kommuner. 2 Puk-Maria Holmgaard Arbejdet med udvikling og implementering af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune I Ældre- og handicapforvaltningen arbejdes der med at udvikle redskaber og systematikker, som kan understøtte rehabilitering/en rehabiliterende tilgang. Et af tiltagene er at udvikle og implementere systematiske rehabiliteringsforløb. Systematiske rehabiliteringsforløb skitserer en struktur, metoder og fokusområder i et forløb og indenfor disse tilrettelægges et individuelt rehabiliteringsforløb. Et systematisk rehabiliteringsforløb indeholder fire faser: udredning, plan, indsats og evaluering, som tilpasses den enkelte borger og dennes forløb. Implementering af et værdisæt sker ikke af sig selv, men kan understøttes med forskellige metoder og systematikker, som anvendes i praksis.

14 3 Birgitte Grønnegård Jepsen Klinisk retningslinje for systematisk målsætning i hverdagsrehabilitering En tværfaglig arbejdsgruppe nedsat under Sundhedskartellet og KL har udarbejdet en klinisk retningslinje for hverdagsrehabilitering, hvor systematisk målsætning i samarbejde med borgeren anbefales. Retningslinjen er evidensbaseret ud fra en systematisk litteratursøgning og vurdering og aktuelt i offentlig høring via Center for Kliniske Retningslinjer. Hvilken effekt og metoder ses anvendt fra litteraturen? Og hvordan kan det omsættes til en dansk kontekst og implementeres i vores kommunale praksis? Session H Oplægsholder Beskæftigelsesområdet og rehabilitering - et lovgivningsmæssigt gennembrud 1 Tanja Dall På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Oplægget stiller skarpt på rehabilitering og tværprofessionelt arbejde med de nye reformer på beskæftigelsesområdet, der skal sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats. Tanja Dall giver sit bud på, hvad rehabilitering betyder i et beskæftigelsesperspektiv, og hvilke konsekvenser introduktion af rehabilitering kan få for jobcentrets praktikere. 2 Anette Larsen Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Faldt rehabilitering på samme vis ned fra himlen i 2013 og landede lige midt i den arbejdsmarkedsrettede indsats? Nej! Der sad en ambitiøs minister i en politisk klemme, som vidste, hvor hun skulle hente yderligere inspiration. Nemlig hos dygtige fagfolk og engagerede foreninger og organisationer. De rigtige ingredienser på det rigtige tidspunkt gav rehabiliteringsbegrebet en banebrydende landvinding i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob.

15 3 Margit Maltesen Hvordan fungerer rehabiliteringsteams i dem konkrete hverdag? Hvordan arbejder et rehabiliteringsteam? Praktiske, faglige og etiske dilemmaer? Er borgeren i centrum ved mødet? Giver det mening, at teamet er tværfagligt sammensat? Er væggene i de kommunale siloer nedbrudt? Hvordan er samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen? Spørgsmålene belyses med eksempler fra virkeligheden som optakt til diskussion. Session I Oplægsholder Neurorehabilitering det hele er i spil fra dag et 1 Ulla Hasling HovedHuset et arbejdsfællesskab for mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. HovedHuset giver mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade mulighed for faglig og personlig udvikling gennem inddragelse i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor både faglige og sociale kompetencer trænes, udvikles og afklares. Indsatsen bygger fra dag 1 på løsning af konkrete arbejdsopgaver i et tæt samarbejde med husets medarbejdere. Medarbejderne har fokus på, at alle ressourcer kommer i spil, og der arbejdes med individuelle kompensationsstrategier i opgaveløsningen. Målet er størst mulig inklusion i samfundslivet og på arbejdsmarkedet. HovedHuset danner model for Socialministeriets pulje om Arbejdsrehabiliteringsklubber. 2 Jan C. L. Jensen Koordinering og kvalitet den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Hvilke organisatoriske, faglige, ledelsesmæssige og økonomiske muligheder skal være tilstede, for at den komplekse neurorehabilitering kan lykkes. Odense Kommune har udviklet en model for, hvorledes disse udfordringer kan overkommes, bl.a. med hjælp fra tværfagligt sammensat neuroteam og en ny organisationsstruktur, der understøtter den helhedsorienterede og sammenhængende indsats.

16 3 Vibeke Møller Lund Vejen ind i Slagelse Kommune rehabilitering efter hjerneskade en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i Slagelse kommune Oplægget redegør for, hvordan Slagelse kommune arbejder frem mod oplevelsen af højere grad af sammenhæng for borger, pårørende og medarbejdere. Med forskellige virkemidler, en hjerneskadekoordinator og en neuropsykolog, arbejder vi på, at rykke tættere på målet om en koordineret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Målene er: 1. at den rette indsats, når behovet er der. 2. at sikre at indsatsen har den rette intensitet over tid. 3. at faggrupperne arbejder efter samme mål. 4. at indsatsen matcher borgerens mål og potentiale. 5. at der opsamles viden om, hvad der virker (effektmåling) 6. at vi får overblik over neurorehabiliteringsbehovet i Slagelse kommune. Session J Oplægsholder 1 Claus Vinther Nielsen Metoder og aktuel bedste viden om rehabilitering Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering Oplægget har fokus på, hvad der er evidens for i rehabilitering? Hvordan finder vi ud af det, og hvilke praksisser skal faciliteres for at opnå effekt? 2 Thomas Nordahl Christensen og Lone Hellström Inklusion og beskæftigelse - IPS og SHERPA Hvordan sikres inklusion i beskæftigelsesindsatsen ved hjælp af (IPS) Individual Placement and Support/ Individuel planlagt job med støtte og SHERPA? IPS er en evidensbaseret manual, og der er mindre frafald i IPSforløbet sammenlignet med andre programmer. IPS kan medvirke til bedre selvværd og self-efficacy og forhindre eller udskyde pension. SHERPA bygger på principperne fra IPS. Der er ingen indikation på, at IPS leder til øget stress eller forværring af symptomer. Interventionen er omkostningseffektiv sammenlignet med andre interventioner, og IPS udfordrer den traditionelle silotænkning

17 3 Bjarne Rose Hjortbak Det professionelle faglige skøn ved vurderingen af borgerens behov for rehabilitering Dette oplæg baseres på et ph.d.-projekt om professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Det beskriver kendetegn ved det professionelle faglige skøn og forståelse af skønnet set i lyset af de organisatoriske sammenhænge, hvori det faglige skøn udfoldes. De tematiske områder undersøgelsen belyser, er bl.a. mødet og samtalen med borgeren, ret og retsanvendelse, skøn som refleksions- og beslutningsproces, dannelse af skønnet som kompetence samt mulighedsbetingelser og forståelse af skønnet.

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Kursuskatalog 2013. Viden der virker i virkeligheden

Kursuskatalog 2013. Viden der virker i virkeligheden Kursuskatalog 2013 Viden der virker i virkeligheden Kære læser Du har det første katalog fra MarselisborgCentrets Akademi i hænderne. I kataloget præsenterer institutioner og organisationer på MarselisborgCentret

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere