Program. Rehabilitering i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Rehabilitering i praksis"

Transkript

1 Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand

2 Praktiske Fokus På årets rehabiliteringskonference er der i de 3 plenumoplæg forskellige bud på, hvorledes at rehabilitering aktuelt er blevet en vigtig komponent i udviklingen af velfærdssamfundet. I de 10 sessioner sættes der fokus på en bred vifte af de områder, hvor rehabilitering udspiller sig i praksis: Opvækst og habilitering Aktivering af ressourcer i civilsamfundet Arbejdsrettet rehabilitering Inkluderende psykosocial rehabilitering International hverdagsrehabilitering Rehabilitering på borgernes præmisser Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift Beskæftigelsesområdet og rehabilitering Neurorehabilitering Metoder og aktuel best practice i rehabilitering Rehabilitering udspilles i bestemte arenaer i relationer mellem fagprofessionelle og borgere, og er overligger i meget forskellige situationer. Nogle gange er situationen f.eks. karakteriseret af borgerens helbredsforhold, andre gange er den primært betinget af borgerens fortsatte tilknytning til arbejdsmarked og afklaring af forsørgelsesgrundlag. For andre opstår behov for rehabilitering i overgang fra skole til erhvervsaktiv livsfase eller ved flytning fra egen bolig til plejehjem. På konferencen stilles der skarpt på netop rehabiliteringens forskelligheder, og den organisatoriske forankring og faglige viden, som kræves i den enkelte kontekst. Målgruppe Konferencen henvender sig til alle der beskæftiger sig med rehabilitering og ønsker opdateret praksisviden. Det kan være fagpersoner, leder og beslutningstagere fra kommuner og regioner, forskere, undervisere samt, ledere og medarbejdere i styrelser, faglige organisationer og brugerorganisationer, der beskæftiger sig med rehabilitering. Tid og sted Onsdag den 30. oktober 2013, kl Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, Tlf.: Beliggenhed og parkering Nyborg Banegård ligger ca. 5 minutters kørsel fra hotellet, og der er togforbindelse til både Jylland og Sjælland ca. hver halve time. På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. Pris Pris for deltagelse kr. 1350,- pr person inkl. Forplejning og materiale Yderligere oplysninger Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til: Projektsekretær Inger Hornbech, MarselisborgCentret, tlf.: , Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristen til konferencen er fredag den 11. oktober 2013 via Arrangører MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark Med faglig bistand fra: Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret Freddy Nielsen, DH og Dansk Blindesamfund Eggert Carstens, Socialstyrelsen Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter Inger Schrøder, Metropol Jan Johansen, MarselisborgCentret Ingrid Gram

3 Program onsdag den 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Program: Registrering - Kaffe/the og brød Velkomst v/ formand Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum DK Rehabilitering en krumtap i opgraderingen af velfærdssamfundet v/ adjungeret professor CBS og næstformand for Frivillighedsrådet, Klaus Majgaard Oplægget vil tage afsæt i og give bud på svar på følgende spørgsmål:hvad er de nye velfærdsidealer? (rehabilitering og community-velfærd) Hvordan præger de reguleringen og styringen? Herunder omkalfatringen af servicelovens voksenparagraffer. Hvordan bringer vi fagligheder og netværksressourcer i spil? Hvad betyder det for organisering og ledelse? Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier v/ head of evaluation, John Larsen, Rethink Mental Illness, London Med udgangspunkt i sine erfaringer fra England vil John Larsen i dette oplæg give bud på, hvordan samspillet mellem borger og system præges af de overordnede samfundsmæssige strømninger indenfor rehabilitering og recovery. En række centrale perspektiver vil blive belyst med udgangspunkt i forskellige praksiserfaringer: samskabelse, personlige budgetter og ressource orientering Oplægget aktualiseres med konkrete resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt om personalisation Pause med kaffe og frugt Sessioner I sessionerne belyses aktuelle dagsordener indenfor rehabiliteringsområdet. Ret til ændringer forbeholdes

4 Opvækst og habilitering Session A Denne session stiller skarpt på de vilkår, der er gældende, hvis der er behov for indsatser et meget tidligt tidspunkt i livet. De tre oplæg vil vise de behov, der er for at have et bredt perspektiv i indsatsen. Sikre at forældrene involveres og at indsatsen koordineres på tværs af fagligheder. Centrale temaer er udvikling, overgange, indsatser og koordinering. Chair: ergoterapeut, Ann-Lisbeth Højberg, Rehabiliteringscenter for Muskelsvind 1. Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme v/ professor, overlæge Niels Bilenberg, Syddansk Universitet Odense 2. ICF-CY og et regionalt specialiseret tilbud v/ fysioterapeut Lene Busk Pedersen og afd. leder Ingeborg Lysdal, Institut for kommunikation og Handicap Børn Specialrådgivningen, Region Midtjylland 3. Kvalitetssikring i habilitering - erfaring med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese v/ projektleder, Kirsten Nordby-Nielsen, CPOP Civilsamfundets ressourcer Session B Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere og uden bidrag fra langt de fleste borgere, kan det ikke fungere. Sådan indledes KL s debatoplæg fra marts 2013; Investér før det sker. De tre oplæg i denne session er aktuelle eksempler fra DK og UK på, hvordan denne tænkning kommer til udtryk i konkrete og innovative projekter, hvor samskabelse, partnerskaber og civilsamfundet bringes i spil mhp. løsning af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Chair: faglig konsulent, Eggert Carstens, Socialstyrelsen 1. ADHD Netværk: Et metodeudviklingsprojekt i partnerskab mellem Aarhus Kommune og frivillige organisationer v/ projektleder Susanne Dalmer, ADHD-Netværk - Aarhus Kommune og daglig leder og koordinator Anita Torlyn, Selvhjælp Aarhus 2. Headspace et nyt tilbud til sårbare børn og unge med personlige problemer v/ direktør Bettina Post, Headspace 3. Rethink Mental Illness v/ head of evaluation John Larsen, Rethink Mental Illness, London

5 Arbejdsrettet rehabilitering Session C Sygefravær og nedsat funktionsniveau kan føre til unødvendig marginalisering og udstødning fra arbejdsmarkedet. At stå uden for arbejdsmarkedet betyder ikke bare tab af indkomst, men også tab af status, anerkendelse og social identitet m.m. Alt i alt bidrager arbejdet til vores velbefindende, og arbejdet fungerer i mange sammenhænge som en væsentlig - om ikke den væsentligste enkeltstående - socialt integrerende faktor i samfundet. Chair: professor, Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret 1. Anden fase rehabilitering udfordringer og resultater v/ kontorchef, Birgitte Rasmussen, Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen Veterancentret 2. Tværfagligt samarbejde i TTA (Tilbage Til Arbejde) i Esbjerg v/ sektionsleder Birgit Bang og projektleder Tina Krohn Nielsen, Esbjerg Kommune 3. Koordinators rolle i tværsektorielt samarbejde mellem hospital og kommuners jobcentre v/ koordinator og socialrådgiver Bente Knudsen, Forskningsenhed for Sygemeldte, Regionshospitalet Silkeborg Inkluderende psykosocial rehabilitering Session D Rehabilitering anvendes i mange sektorer. På det sociale område udfoldes rehabiliteringspraksis med baggrund i lovgivningen. Rehabilitering er blevet en fælles tværfaglig tilgang på de sociale og sundhedsmæssige områder. Chair: ph.d. idrætskonsulent, Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter 1. Fra klinik til borgerens livsverden paradigmeskifte, recovery og rehabilitering v/ konsulent Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen 2. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfelt mellem ideal og virkelighed v/ forsker og ergoterapeut Kirsten Schultz Petersen, MarselisborgCentret 3. Recovery screening af organisationer v/ udviklingskonsulent Peter Boldsen, Aarhus kommune og forsker og ergoterapeut Kirsten Schultz Petersen, MarselisborgCentret

6 International hverdagsrehabilitering og et liv levet i plejeboliger Session E Hverdagsrehabilitering er et af de mest brugte begreber i de danske kommuner i dag sådan var indledningen til den 5. nationale rehabiliteringskonference i I session E sættes der fokus på tre aktuelle initiativer, som har set dagens lys indenfor det sidste år. Hvordan kobles liv i plejeboliger med samskabelse og netværk? Hvordan arbejdes der med rehabilitering af ældre internationalt? Dette gives der svar på i session E. Chair: institutchef, Inger Schrøder, Metropol 1. Hverdagsrehabilitering Internationalt v/ faglig konsulent, Lilly Jensen, socialstyrelsen 2. Livet i plejeboligen - sammen med den professionelle v/ centerchef Emma Winther og ergoterapeut Birgitte Højlund, Kastanjehaven, Give 3. Netværk og rehabilitering i relation til plejeboliger v/ selvstændig konsulent, Knud Erik Jensen, Aarhus Frokost Sessioner fortsat: undervejs serveres der kaffe/the og kage Pårørende i rehabilitering Session F I denne session udfolder vi, hvordan det er at være pårørende i rehabiliteringsforløb med et handicappolitisk indlæg, et forskningsbaseret indlæg samt et indlæg med fokus på børn som pårørende. Pårørende er en vigtig og afgørende ressource i rehabilitering, men pårørende er mere end en ressource, det er også en gruppe med egne og meget forskellige behov. Chair: områdechef Jan S. Johansen, MarselisborgCentret 1. Når børn er pårørende v/ psykolog, Charlotte Diamant, Psykiatrifonden 2. Pårørende til kræftsyge v seniorforsker, Lone Ross Nylandssted, Bispebjerg Hospital

7 Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift Session G Session G er tre aktuelle oplæg, der samlet giver en opdatering af centrale initiativer indenfor rehabilitering på ældreområdet. Der præsenteres to nationale initiativer og et implementeringsinitiativ fra Odense Kommune i sessionerne. Chair: selvstændig konsulent, Knud Erik Jensen, Aarhus 1. Håndbog i rehabilitering på ældreområdet v/fuldmægtig, Vibeke Høy Worm, Socialstyrelsen 2. Udvikling og implementering af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune v/ specialkonsulent, Puk-Maria Holmgaard, Odense kommune 3. Klinisk retningslinje for systematisk målsætning i hverdagsrehabilitering v/ ergoterapeut, Birgitte Grønnegård Jepsen, Rudersdal Kommune Beskæftigelsesområdet og rehabilitering et lovgivningsmæssigt gennembrud - Session H Fra 1. januar 2013 er Rehabilitering indskrevet i lov om flexjob og førtidspension. Hvordan gik det til? Den nye lov fordrer nye samarbejdsformer og udfordrer silo-tænkningen. Chair: seniorforsker, Merete Labriola, MarselisborgCentret 1. På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? v/ adjunkt, Tanja Dall, Professionshøjskolen Metropol 2. Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? v/ socialfaglig konsulent, Anette Larsen, Klinisk Social Medicin & Rehabilitering, Region Midtjylland 1. Hvordan fungerer rehabiliteringsteams i den konkrete hverdag? v/ sundhedskoordinator, Margit Maltesen, Klinisk Social Medicin & Rehabilitering, Region Midtjylland

8 Neurorehabilitering det hele er i spil fra dag ét Session I I denne session fokuseres der på kompleksiteten og erfaringer i den kommunale praksis indenfor neurorehabilitering. Fokus er på koordinatorfunktion og initiativer, der har vist sig brugbare i forhold til at skabe god sammenhæng og kontinuitet i forløbet for borgere med erhvervet hjerneskade. Behovet for en sammensat, kompleks og tværfaglig indsats fra begyndelsen er helt nødvendig og afgørende for et vellykket neurorehabiliteringsforløb. Chair: formand, Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum DK 1. HovedHuset et arbejdsfællesskab for mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. Rehabilitering med arbejdsopgaver som omdrejningspunkt v/ leder, Ulla Hasling, Den Selvejende Institution HovedHuset 2. Koordinering og kvalitet den komplekse neurorehabilitering v/ neuropsykolog, Jan C. L. Jensen, Odense Kommune 3. Vejen ind i Slagelse Kommune rehabilitering efter hjerneskade en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i Slagelse kommune v/ vicecenterchef, Vibeke Møller Lund, Center for Handicap Socialpsykiatri og Misbrug, Slagelse Metoder og aktuel bedste viden om rehabilitering Session J Rehabilitering udfordrer fagfolk og organisationer, som samarbejder med borgeren om de konkrete rehabiliteringsindsatser og processer. Rehabilitering udfordrer systemet mht. bl.a. ledelse og koordinering Chair: forsker, Ph.d., Thomas Maribo, MarselisborgCentret 1. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering v/ professor, Claus Vinter Nielsen, MarselisborgCentret 2. Inklusion og beskæftigelse - IPS og SHERPA v/ ph.d. stud. Thomas Nordahl Christensen og ph.d. stud. Lone Hellström, Bispebjerg Hospital 3. Det professionelle faglige skøn ved vurderingen af borgerens behov for rehabilitering v/ ph.d. stud. Bjarne Rose Hjortbak, MarselisborgCentret Rehabilitering et vigtigt kapitel i den nye socialpolitik baseret på viden og effekt v/ direktør, Knud Aarup, Socialstyrelsen Prisoverrækkelse af Helsefondens og Rehabiliteringsforum Danmarks rehabiliteringspris Tak for i dag Generalforsamling, Rehabiliteringsforum Danmark

9 Introduktion til de enkelte sessioner: Session A Oplægsholder 1 Kirsten Nordbye-Nielsen Opvækst og habilitering Kvalitetsskring i habilitering - erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Oplægget tager udgangspunkt i implementeringen af det sundhedsfaglige opfølgningsprogram til børn og unge med cerebral parese, CPOP. Der gives eksempler på muligheder, udfordringer og løsninger for at sikre kvaliteten i den tværsektorielle opfølgning, hvor projektets formål har været en organisatorisk forankring og en faglig udvikling med henblik på en kvalitetssikring. 2 Niels Bilenberg Psykiske udviklingsforstyrrelser hos børn med særlig vægt på autisme Oplægget vil tage sit udgangspunkt i tilrettelæggelsen af indsatsen overfor børn med psykiske udviklingsforstyrrelser med bl.a. inddragelsen (og "uddannelsen") af familien og omgivelserne. Udviklingen af den sociale evne er central i habilteringsindsatsen. 3 Lene Busk Pedersen og Ingeborg Lysdal ICF-CY og et regionalt specialiseret tilbud Oplægget vil præsentere anvendelsen af ICF-CY samt tage udgangspunkt i specialiserede indsats til børn og unge og deres familier. Session B Oplægsholder 1 Susanne Dalmer og Anita Torlyn Ressourcer aktiveres i civilsamfundet ADHD Netværk: Et metodeudviklingsprojekt i partnerskab mellem Aarhus Kommune og frivillige organisationer Projektet tager udgangspunkt i en medborgerskabstankegang, hvor der fokuseres dels på den ressourcestærke borgers ansvar for den mindre ressourcesvage borger, og dels på borgerens ansvar for eget liv. Projektet vil afdække, hvordan man i partnerskab med frivillige kan udvikle den offentlige service indenfor ADHD området. Projektet vil supplere den nuværende kommunale indsats herunder tilvejebringe typer af ydelser, som ikke aktuelt ligger indenfor det offentlige regi, men som efterspørges af brugerne.

10 2 Bettina Post Headspace et nyt tilbud til sårbare børn og unge med personlige problemer I sensommeren 2013 åbner lokale headspace-centre i følgende byer: Horsens, København, Odense, Roskilde, Rødovre og Aalborg. Grundideen er, at hjælpen skal være på de unges præmisser og i deres univers ikke på systemets. Foreningen, Det Sociale Netværk, står bag Headspace Danmark. Vi må se i øjnene, at det moderne velfærdssamfund ikke formår at samle disse unge tilstrækkeligt op. Vi ved, at når de endelig kommer ind i socialforvaltningen eller socialpsykiatrien, har de det meget dårligt. Derfor må de frivillige i form af civilsamfundet træde til på et tidligt tidspunkt, siger direktør Bettina Post 3 John Larsen Rethink Mental Illness Med udgangspunkt i Implementing personalisation for people with mental health problems: A comparative case study of four local authorities in England vil John Larsen fortælle om erfaringer og eksempler på udfordringer med at implementere personlige budgetter som metode til at fremme valg og kontrol for personer, der gør brug af sociale ydelser i England. Oplægget er en videreførelse og uddybning af John Larsens oplæg i plenum.

11 Session C Oplægsholder 1 Birgitte Rasmussen 2 Birgit Bang og Tina Krohn Nielsen Arbejdsrettet rehabilitering Anden fase rehabilitering - udfordringer og resultater Rehabiliteringsforløb er komplekse og har mange aktører og interessenter. Det kræver opmærksomhed at få etableret forpligtende samarbejde på tværs af sektorer og myndigheder. Hvordan kan det lykkes, og hvilke resultater kan man opnå? Tværfagligt samarbejde i TTA (Tilbage Til Arbejde) i Esbjerg Hør et oplæg om Esbjerg Kommunes erfaringer med TTA; forsøget og eksempler på borgere, hvor TTA-indsatsen gjorde en forskel. Forudsætningerne for et positivt forløb og en uddybning af fordelene for den enkelte borger. Tværfagligheden er vejen frem, men hvad er forudsætningen for, at det kommer i spil? 3 Bente Knudsen Koordinators rolle i tværsektorielt samarbejde mellem hospital og kommuners jobcentre Forskningsenhed for Sygemeldte tilbyder et hospitalsbaseret bio-psyko-socialt udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte med ryg eller nakke/skuldersmerter. En koordinator er sygemeldtes faste kontaktperson i forløbet og bindeled til Jobcentret, arbejdsgiver og egen læge. Koordinator tager udgangspunkt i den tværfaglige udredning og sammen med den sygemeldte koordineres tilbagevenden til arbejdet eller afklaring af den fremtidige arbejdssituation. Session D Oplægsholder 1 Finn Blickfeldt Juliussen Inkluderende psykosocial rehabilitering Fra klinik til borgerens livsverden paradigmeskifte, recovery og rehabilitering Oplægget vil fokusere på rehabilitering og recovery i en historisk kontekst. Recovery bygger på borgeren som eksperten med egne erfaringer og oplevede behov. Finn Blichfeldt giver sit bud på, hvordan recoverybegrebet kan kvalificere rehabilitering, og hvordan inklusionsdagsordnen udfordrer de professionelle i forhold til traditionelt at have fulgt en mere omsorgsorienteret praksis.

12 2 Kirsten Schultz Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed Hvem bestemmer inddragelsen? I oplægget diskuteres borgerens perspektiv på brugerinddragelse og selvbestemmelse fra socialpsykiatrien op imod intentionerne om brugerinddragelse indenfor beskæftigelsesområdet, og de udfordringer det kan medføre, når rehabiliteringen er arbejdsrettet. Det er væsentligt at se brugerinddragelse som en nødvendig forudsætning for at skabe udvikling og forandring. 3 Peter Boldsen og Kirsten Schultz Petersen Recovery screening af organisationer En præsentation af et organisatorisk screeningsværktøj der kan afdække i hvor høj grad, man arbejder recoveryorienteret i tilbud, der henvender sig til socialt udsatte. Værktøjet understøtter samtidig fortsat udvikling, og betegnes som et første generationsværktøj til måling af recovery-orienteringen på organisationsplan. Session E Oplægsholder International hverdagsrehabilitering og et liv levet i plejeboliger 1 Lilly Jensen Hverdagsrehabilitering internationalt Hvordan praktiseres hverdagsrehabilitering internationalt? Med udgangspunkt i en indsamling af erfaringer og viden i udlandet om rehabilitering i borgerens hjem og nærmiljø, præsenteres en række eksempler på indsatser, som kan give inspiration til dansk rehabiliteringspraksis. Hør f.eks. om Shopmobility, shedding, ældrevenlige boligmiljøer m.m. 2 Emma Winther og Birgitte Højlund Livet i plejeboligen - sammen med den professionelle På Ældrecentret Kastanjehaven i Give arbejdes der på et nyt projekt om samskabelse. Ældrecentret er gået sammen med to børnehaver, en skole, en døgninstitution og et beskyttet værksted om et projekt, de kalder "Lad det gro". De seks institutioner danner rammen om hverdagen for over børn, unge, voksne og gamle i Give. Lad det gro-projektet vil skabe liv i uderummene mellem institutionerne, opbygge relationer på tværs af generationer og handicaps, invitere de lokale kræfter indenfor og lade medarbejdere på tværs af fagligheder og forvaltninger udfordre og inspirere hinanden. 3 Knud Erik Jensen Netværk og rehabilitering i relation til plejeboliger Borgere med demens kan også have glæde af en rehabiliterende tilgang. Udgangspunktet for dette oplæg er erfaringer fra et netværk med ca. 20 kommuner i Danmark, der arbejder med en rehabiliterende tilgang i plejeboliger. Netværket er støttet af Helsefonden.

13 Session F Oplægsholder Pårørende i rehabilitering 1 Charlotte Diamant Når børn er pårørende Det vurderes, at der i Danmark er omkring børn, som har en eller to forældre med psykisk sygdom. Heraf lever 75% med den syge, og 20% lever alene med den syge. Man anslår at 50% af de børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom, udvikler psykosociale problemer, da de ofte er arveligt disponerede for psykisk sygdom, har øget risiko for at opleve omsorgssvigt og andre belastninger end vennerne, og generelt er mere socialt belastede end deres jævnaldrende. Oplægget vil berøre børnenes reaktioner og deres behov. Der er evidens for, at det hjælper at tale om det og at møde andre, som ved, hvordan det er. Oplægsholder taler ud fra sin erfaring som psykolog og gruppeleder i Psykiatrifondens Samtalegrupper for børn af forældre med psykisk sygdom. 2 Lone Ross Nylandsted Session G Oplægsholder Pårørende til kræftsyge Oplægget vil tage udgangspunkt i projektet At være pårørende til en kræftpatient, hvor pårørende er blevet interviewet om deres oplevelser som pårørende og deres møde med sundhedsvæsenet. Knapt 600 pårørende har efterfølgende besvaret et spørgeskema om disse oplevelser. På baggrund af projektet er der udarbejdet forslag til, hvordan de pårørendes møde med sundhedsvæsenet kunne optimeres. Hverdagsrehabilitering fra projekt til drift 1 Vibeke Høy Worm Håndbog i rehabilitering på ældreområdet Kom og hør hvad de kommunale erfaringer, den videnskabelige litteratur og de udenlandske erfaringer påpeger af centrale elementer i implementeringen af rehabilitering på ældreområdet i jeres kommuner. 2 Puk-Maria Holmgaard Arbejdet med udvikling og implementering af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune I Ældre- og handicapforvaltningen arbejdes der med at udvikle redskaber og systematikker, som kan understøtte rehabilitering/en rehabiliterende tilgang. Et af tiltagene er at udvikle og implementere systematiske rehabiliteringsforløb. Systematiske rehabiliteringsforløb skitserer en struktur, metoder og fokusområder i et forløb og indenfor disse tilrettelægges et individuelt rehabiliteringsforløb. Et systematisk rehabiliteringsforløb indeholder fire faser: udredning, plan, indsats og evaluering, som tilpasses den enkelte borger og dennes forløb. Implementering af et værdisæt sker ikke af sig selv, men kan understøttes med forskellige metoder og systematikker, som anvendes i praksis.

14 3 Birgitte Grønnegård Jepsen Klinisk retningslinje for systematisk målsætning i hverdagsrehabilitering En tværfaglig arbejdsgruppe nedsat under Sundhedskartellet og KL har udarbejdet en klinisk retningslinje for hverdagsrehabilitering, hvor systematisk målsætning i samarbejde med borgeren anbefales. Retningslinjen er evidensbaseret ud fra en systematisk litteratursøgning og vurdering og aktuelt i offentlig høring via Center for Kliniske Retningslinjer. Hvilken effekt og metoder ses anvendt fra litteraturen? Og hvordan kan det omsættes til en dansk kontekst og implementeres i vores kommunale praksis? Session H Oplægsholder Beskæftigelsesområdet og rehabilitering - et lovgivningsmæssigt gennembrud 1 Tanja Dall På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Oplægget stiller skarpt på rehabilitering og tværprofessionelt arbejde med de nye reformer på beskæftigelsesområdet, der skal sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats. Tanja Dall giver sit bud på, hvad rehabilitering betyder i et beskæftigelsesperspektiv, og hvilke konsekvenser introduktion af rehabilitering kan få for jobcentrets praktikere. 2 Anette Larsen Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Faldt rehabilitering på samme vis ned fra himlen i 2013 og landede lige midt i den arbejdsmarkedsrettede indsats? Nej! Der sad en ambitiøs minister i en politisk klemme, som vidste, hvor hun skulle hente yderligere inspiration. Nemlig hos dygtige fagfolk og engagerede foreninger og organisationer. De rigtige ingredienser på det rigtige tidspunkt gav rehabiliteringsbegrebet en banebrydende landvinding i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob.

15 3 Margit Maltesen Hvordan fungerer rehabiliteringsteams i dem konkrete hverdag? Hvordan arbejder et rehabiliteringsteam? Praktiske, faglige og etiske dilemmaer? Er borgeren i centrum ved mødet? Giver det mening, at teamet er tværfagligt sammensat? Er væggene i de kommunale siloer nedbrudt? Hvordan er samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen? Spørgsmålene belyses med eksempler fra virkeligheden som optakt til diskussion. Session I Oplægsholder Neurorehabilitering det hele er i spil fra dag et 1 Ulla Hasling HovedHuset et arbejdsfællesskab for mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. HovedHuset giver mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade mulighed for faglig og personlig udvikling gennem inddragelse i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor både faglige og sociale kompetencer trænes, udvikles og afklares. Indsatsen bygger fra dag 1 på løsning af konkrete arbejdsopgaver i et tæt samarbejde med husets medarbejdere. Medarbejderne har fokus på, at alle ressourcer kommer i spil, og der arbejdes med individuelle kompensationsstrategier i opgaveløsningen. Målet er størst mulig inklusion i samfundslivet og på arbejdsmarkedet. HovedHuset danner model for Socialministeriets pulje om Arbejdsrehabiliteringsklubber. 2 Jan C. L. Jensen Koordinering og kvalitet den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Hvilke organisatoriske, faglige, ledelsesmæssige og økonomiske muligheder skal være tilstede, for at den komplekse neurorehabilitering kan lykkes. Odense Kommune har udviklet en model for, hvorledes disse udfordringer kan overkommes, bl.a. med hjælp fra tværfagligt sammensat neuroteam og en ny organisationsstruktur, der understøtter den helhedsorienterede og sammenhængende indsats.

16 3 Vibeke Møller Lund Vejen ind i Slagelse Kommune rehabilitering efter hjerneskade en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i Slagelse kommune Oplægget redegør for, hvordan Slagelse kommune arbejder frem mod oplevelsen af højere grad af sammenhæng for borger, pårørende og medarbejdere. Med forskellige virkemidler, en hjerneskadekoordinator og en neuropsykolog, arbejder vi på, at rykke tættere på målet om en koordineret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Målene er: 1. at den rette indsats, når behovet er der. 2. at sikre at indsatsen har den rette intensitet over tid. 3. at faggrupperne arbejder efter samme mål. 4. at indsatsen matcher borgerens mål og potentiale. 5. at der opsamles viden om, hvad der virker (effektmåling) 6. at vi får overblik over neurorehabiliteringsbehovet i Slagelse kommune. Session J Oplægsholder 1 Claus Vinther Nielsen Metoder og aktuel bedste viden om rehabilitering Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering Oplægget har fokus på, hvad der er evidens for i rehabilitering? Hvordan finder vi ud af det, og hvilke praksisser skal faciliteres for at opnå effekt? 2 Thomas Nordahl Christensen og Lone Hellström Inklusion og beskæftigelse - IPS og SHERPA Hvordan sikres inklusion i beskæftigelsesindsatsen ved hjælp af (IPS) Individual Placement and Support/ Individuel planlagt job med støtte og SHERPA? IPS er en evidensbaseret manual, og der er mindre frafald i IPSforløbet sammenlignet med andre programmer. IPS kan medvirke til bedre selvværd og self-efficacy og forhindre eller udskyde pension. SHERPA bygger på principperne fra IPS. Der er ingen indikation på, at IPS leder til øget stress eller forværring af symptomer. Interventionen er omkostningseffektiv sammenlignet med andre interventioner, og IPS udfordrer den traditionelle silotænkning

17 3 Bjarne Rose Hjortbak Det professionelle faglige skøn ved vurderingen af borgerens behov for rehabilitering Dette oplæg baseres på et ph.d.-projekt om professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Det beskriver kendetegn ved det professionelle faglige skøn og forståelse af skønnet set i lyset af de organisatoriske sammenhænge, hvori det faglige skøn udfoldes. De tematiske områder undersøgelsen belyser, er bl.a. mødet og samtalen med borgeren, ret og retsanvendelse, skøn som refleksions- og beslutningsproces, dannelse af skønnet som kompetence samt mulighedsbetingelser og forståelse af skønnet.

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Detaljerede program 7. årlige rehabiliteringskonference 10 år efter hvidbogen; hvor er kanterne? Hvad er kursen? Mandag d. 27. oktober, Hotel Nyborgstrand Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion?

Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion? Anden danske rehabiliteringskonference: Snitflader i Rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion? Mandag d. 9. november 2009 Hotel Nyborg Strand Indledning Rehabilitering bevæger sig på grænserne

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Beskæftigelsesindsats og en hel del mere

Beskæftigelsesindsats og en hel del mere 19. socialretlige konference 23-24. september 2015 som sædvanlig på HOTEL NYBORG STRAND Beskæftigelsesindsats og en hel del mere Dette års konference fortsætter debatten fra sidste års konference om beskæftigelsesindsatsreformen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdsrettet rehabilitering September 2014 Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor, MD, ph.d. Arbejdsrettet rehabilitering De første erfaringer med Reform af førtidspension og fleksjob tyder på, at der mangler forståelse

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kursuskatalog 2013. Viden der virker i virkeligheden

Kursuskatalog 2013. Viden der virker i virkeligheden Kursuskatalog 2013 Viden der virker i virkeligheden Kære læser Du har det første katalog fra MarselisborgCentrets Akademi i hænderne. I kataloget præsenterer institutioner og organisationer på MarselisborgCentret

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Et perspektiv fra arbejdet med sindslidende i England John Larsen Head of Evaluation, Rethink Mental Illness, UK Rehabilitering i praksis de mange virkeligheder,

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis Ole V. Rasmussen Centerchef Børne- og Ungerådgivningen www.ballerup.dk Side 2 Vidensbaseret socialrådgivning VIBASO Hvordan viden i praksis De fleste

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Videre ad gode veje til indflydelse

Videre ad gode veje til indflydelse Videre ad gode veje til indflydelse Workshop for de kommunale handicapråd Region Sjælland Onsdag den 5. november 2014 Program fra kl. 13-17.30 Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4200 Korsør www.musholm.dk

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere