ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS"

Transkript

1 ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg

2 ARNE JACOBSEN ( ) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København Kunstakademiets Arkitektskole i København Medarbejder hos stadsarkitekten i København Professor på Kunstakademiet i København Egen tegnestue Arne Jacobsen markerede sig stærkt og personligt i dansk arkitektur og design i mere end et halvt århundrede gennem sine mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til møbler og brugskunst. Han favnede vidt, lige fra de funktionalistiske linjer i store byggerier til enkeltheden i hans berømte bestikserie. Det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Blandt Arne Jacobsens hovedværker indenfor arkitekturen finder vi blandt andet: Eget hus på Gotfred Rodes Vej ( ) Bellavista i Klampenborg ( ) Bellevue Teater ( ) Eget sommerhus i Gudmindrup (1937) Aarhus Rådhus (med Erik Møller) ( ) Søllerød Rådhus (med Flemming Lassen) ( ) Søholm kædehus-bebyggelsen i Klampenborg ( ) Rødovre Rådhus (1957) Glostrup Rådhus (1958) Munkegårdsskolen i Gentofte ( ) SAS Royal Hotel København ( ) Toms Chokoladefabrik i Ballerup (1961) St. Catherine s College i Oxford, England ( ) Danmarks Nationalbank ( )

3 FORORD Ved Sejrøbugten under Sjællands Odde ligger det sommerhus, som Arne Jacobsen opførte til sig selv og familien i På kanten af fyrreskoven rejser sig en lyngbevokset klit i tre meters højde og giver udsigt over strand og bugt. Her finder man Jacobsens sommerhus. På plateauet ligger husets opholdsstue med vinduerne orienteret efter de kønneste udsigter. Arkitekturen er nøje tilpasset det omkringliggende landskab og afspejler en række af de værdier, som den nordiske fortolkning af modernismen senere skulle blive kendt for for eksempel, at indlevelse i og omhu for det liv, der leves i arkitekturen, er lige så vigtige som eksempelvis funktionelle aspekter af et byggeri. Det særegent svungne sommerhus rummer både funktionalismens hvide, kubiske træk, som man finder i Arne Jacobsens eget hus på Gotfred Rodes Vej 2 fra 1929 samtidigt med, at sommerhuset peger visionært fremad mod de nye tendenser i modernismen. I det dobbelthøje centrale rum med den elegante trappe op til første salens åbne rum flyder funktionerne sammen opholdsstue, spisestue og husets torv. Udformningen af rummet genanvender Arne Jacobsen 16 år senere i sit eget hus på Strandvejen 413, der sammen med Søholm rækkehusene danner rammen om Arne Jacobsens internationale gennembrud. Sommerhuset har kulturhistorisk betydning som ideologisk frontløber for en ny arkitektonisk retning, der mere end nogen anden kom til at præge det tyvende århundredes måde at bygge huse og boliger. Samtidigt afspejler sommerhuset en ambitiøs Arne Jacobsen, som er godt i gang med karrieren. Og med sommerhuset i Gudmindrup Lyng skaber han et helstøbt arkitektonisk værk af international karat et ikon. Gennem køb og restaurering af det enestående sommerhus tegnet af Arne Jacobsen ønsker Realdania Byg at bevare, formidle og bringe dette vigtige bidrag til dansk kultur- og bygningsarv ind i en ny fremtid. Realdania Byg Juni

4

5 Arne jacobsens eget sommerhus ved sejrøbugten Af Kjeld Vindum Ved Sejrøbugten mellem Høve og Tengslemark Lyng ligger et større Hede- og Plantageareal, nærmere betegnet Gudmindrup Lyng. På dette Sted har Havet dannet en Indsø, som er omgivet af Enge. Søen, som staar i forbindelse med Havet, har en ringe Dybde og er mod Stranden begrænset af dobbelt Klitrække, mod Land af en trerækket Fyrrebeplantning. Søen er righoldig på Fugleliv, Engenes Planteliv er stort og egenartet. Indenfor dette Areal, umiddelbart op af en lille Skov ligger en gammel lyngbevokset Klit, som hæver sig 3 m over det ellers saa flade Terræn, og fra hvis Top der er en storslaaet Udsigt over hele Sejrøbugten. Paa dette Plateau har jeg lagt Husets Opholdsstue orienteret efter de to smukkeste Udsigter over Lumbsaas og Sjællands Odde mod Nordvest og over Ordrup Næs mod Sydvest. Arne Jacobsen om sit nyopførte sommerhus i tidsskriftet Arkitekten. Ankomst. På husets østlige side skaber en loggia med afbarkede træstammer et dybdeperspektiv. Sommerhusets vægge mod nord og vest er dækket af espalierer. Det er ikke helt nemt at finde frem til sommerhuset i dag, og adskillige andre sommerhuse er siden kommet til. Fire gange må man skifte retning, mens man fra landevejen trænger ind i det udstrakte, ganske tæt træbevoksede sommerhusområde. Længere og længere indtil der ikke er længere, og man ser huset inde til venstre bag en lille forplads. Eller rettere: Man ser en gavl. Den hvidkalkede gavl på et tilsyneladende ganske beskedent muret hus med lavt saddeltag. Midt i gavlen et vindue, og ligesom klemt ind til højre for det, en garageport. Resten er beklædt med et tæt espalier af lodrette lister, som få planter slynger sig op ad. Så opdager man bag planten til venstre bogstaverne: KNARKEN, husets navn. Og man ser, at taget mod venstre er trukket ud over huset og åbenbarer et dybdeperspektiv, markeret af søjler: En loggia. Her ledes man langs husets østside og videre ud mod landskabet bag det. I loggiaen bevæger man sig mellem rækken af søjler, som er afbarkede træstammer, og husets facade med dets række af vinduer, flankeret 3

6

7 Ovenfor ses sommerhusets nordvendte side, som er den del af huset, man møder først. Adgang til huset kan ske gennem en dør inde i garagen, eller ned langs loggiaen, der afsluttes med døren, der ses på venstre side. af skodder. Vi er allerede halvt inde i huset. Adviseret af trappetrinnet, der skyder frem i loggiaen fra højre, når vi frem til døren, som er forsynet med en stor rude, så vi kan se ind i huset. Ja, mere end det; i kraft af vinduet i den modstående facade, kan vi se lige igennem det og ud i landskabet mod vest. Vi står i et kryds mellem de to retninger, der som et kompas har været styrende for husets orientering og placering. KARRIERE OG FRITID Sommerhuset stod færdigt i Arne Jacobsen var 36 år gammel og gift på elvte år med hustruen Marie, som han havde to sønner med. I løbet af de ti år der var gået, siden han opførte det første hus til sig selv og familien, den moderne funkisvilla på Gotfred Rodes Vej 2 i Charlottenlund, havde han etableret sig som Danmarks fremmeste moderne arkitekt. Allerede i 1929 slog han sit navn fast med det midlertidige udstillingshus, Fremtidens Hus, som han tegnede sammen med Flemming Lassen. Herefter fulgte en række mere eller mindre fashionable villaer, som Rothenborgs Hus (1930) og Th. Petersens Hus (1933), og større 5

8 byggerier som boligbebyggelsen Bellavista ( ), det kontroversielle Stellings Hus ( ) og Bellevue Teatret ( ). Og året forinden havde han, sammen med Erik Møller, vundet sin første store monumentale opgave, Aarhus Rådhus. Jacobsen var godt i gang, og han havde brug for et sted, hvor han kunne koble lidt af sammen med familien. Arne Jacobsens eget hus på Gotfred Rodes vej 2 opført i var arkitektens første byggeri med inspiration fra den internationale funktionalisme. ANKOMST Når familien Jacobsen ankom til huset i bil, er der grund til at tro, at de fandt det nemmest at gå ind i huset via garagen, i hvis højre hjørne vi i øvrigt finder husets eneste oprindelige toilet. Overfor fører en dør ind midt på en gang med flere døre. Til højre findes døren til det store soveværelse, der er placeret i forlængelse af garagen, og efter den en dør med vindue til husets vestvendte terrasse. På den modsatte side af gangen fører fem døre til de tre små soveværelser, pigeværelset og køkkenet, som alle har vinduer mod loggiaen. Yderst mod højre, for enden af gangen, findes døren som leder videre frem i huset. Gangen er den rygrad, som køkken og soverum er organiseret langs. Oven i købet med mulighed for udvidelse idet Jacobsen plan- 6

9 Ovenfor til venstre ses et udsnit af plantegningen, der viser den lave værelsesfløj. Indgang sker gennem garagen eller døren overfor køkkenet. Værelserne er tegnet med en del fast inventar i hvidt lakeret træ. lagde med tiden at lade garagen erstatte af endnu to soverum med vinduer mod vest. Formodentlig ville garageportens åbning i den forbindelse blive tilmuret, hvilket kunne have haft en gunstig indvirkning på ankomstfacaden. Planerne nåede Jacobsen dog aldrig at realisere. VÆRELSESFLØJEN Alle værelser er indrettet med inventar udført til huset. Der er til venstre for døren i de små soveværelser indrettet et indbygget skab og seng med sarg (sengeramme) til gulv. Under vinduet for enden af rummet er der indbygget et skrivebord med et skuffeelement, som har en lavt siddende udtræksplade, der kan fungere som sengebord. Til højre for døren og overfor skabet er en skriveplade/hylde med skuffer indbygget i en niche, der er skabt ved, at naboværelsets skab er mindre dybt end dets seng er bred. Store dele af inventaret er, som også vindues- og dørindfatninger, kendetegnet ved mange afrundinger. Alt træværk er hvidlakeret. Værelsernes eneste løse møbel var oprindeligt Jacobsens første stol for Fritz Hansen, en spisestol i bøgetræ som bl.a. også blev anvendt i Bellevue Teatrets restaurant. 7

10 Netop Bellevue Teatrets bygning er karakteriseret ved en drejning. I det hele taget var afrundinger og kurvaturer yndede træk i den moderne arkitektur og ikke mindst i Jacobsens. I Bellevue Teatret, som stod færdigt et års tid før sommerhuset, er det sidefløjen, der drejes tilbage fra teaterbygningen i en blød bue. Noget lignende sker i Jacobsens tilbygning til NOVOs laboratorium på Frederiksberg (1935). I Bellevista er der afrundede altaner og desuden et afrundet hjørne, som også i Stellings hus, der tillige var fyldt med afrundinger og kurvaturer i indretningen. Fremtidens Hus var én stor afrunding, mens Aarhus Rådhus, som Jacobsen arbejdede på mens han tegnede og fik opført sommerhuset, er fyldt med mindre afrundinger. Og som vi skal se, når vi bevæger os videre frem i sommerhuset og passerer døren for enden af den føromtalte gang, så er der ikke bare afrundinger i Jacobsens sommerhus: Fra døren og frem er huset én stor drejning. Dørhåndtag, sengeramme og mange andre detaljer i sommerhuset er præget af store og små afrundinger. Også selve husets hovedform er afrundet et arkitektonisk greb Arne Jacobsen havde forkærlighed for. Øverst til højre ses værelsesgangen i sommer og Jacobsens laboratorium til NOVO fra Nederst ses plan og opstalt af sommerhuset. 8

11 9

12 10

13 11

14 SOMMERHUSETS CENTRUM I det vi træder ud af gangens rum, står vi imellem, hvad vi kunne kalde fordøren, den østvendte dør med ruden, som vi så ind af fra loggiaen, og det vestvendte vindue overfor. Her står det klart, at de to åbninger markerer en akse på tværs af huset, som visuelt forbinder loggiaen mod øst med terrassen mod vest. Den egentlige forbindelse til terrassen sker via gangen, og er således forskudt i forhold til tværaksen. Formodentlig for at undgå gener ved træk. Vi står i krydset mellem husets to hovedretninger. Dels tværaksen som markerer opdelingen mellem husets to dele; den lave, brede del med de små rum og den høje, smalle del med det store rum. Dels længdeaksen der forbinder husets to dele og, som vi skal se, åbner det mod landskabet. Vi har forladt husets lave, brede del med de små rum organiseret omkring den centrale gang. Fremefter bliver huset smallere og udvikler sig, rumligt set, helt anderledes. Men retningen fortsætter; en åben trappe fører videre frem og op i huset. I forlængelse af gangen, Til venstre: Serveringslem mellem køkken og opholdsrum og skuffer til service. Til højre: Køkkenet er opdateret, så det i højere grad tilgodeser husholdning i dag. Der er indsat keramisk kogeplade og fadeburet er nu indrettet med hårde hvidevarer. Flest mulige originaldele er bevaret, og der er taget hensyn til husets oprindelige udtryk. Forrige opslag. Trappen, som leder en fra den lave værelsesfløj op mod stuen. 12

15 Til venstre: Sommerhusets eneste toilet var før i et lille rum i garagen og et interimistisk brusebad i kælderen. Nu er der lavet nyt toilet og brus som supplement til toilettet i garagen. Til højre: Døren i den indbyggede niche giver adgang til det nye badeværelse. men i en drejning. Dette er husets centrale og klart artikulerede bevægelsesforløb gang-trappe dets rygrad. Men, hvad er det nye der sker i forhold til gangen, værelserne og det lille køkken bag os? Ja, rumligt set er det nærmest en eksplosion. Rummet åbner sig i mere end dobbelt højde og spænder ud i husets fulde bredde, samtidig med at det udstrækker sig videre på et nyt og højere niveau. Samtidigt drejer rummet sig mod højre i en blød bue. Rummets udstrækning antydes, men niveauforskellen og drejningen forhindrer os i at overskue hele rummet. Hvis vi vil mere end ane, må vi tage trappen op. Rumlige forløb der udvikler sig overraskende i karakter og skala er et ganske velkendt, arkitektonisk virkemiddel, som Jacobsen imidlertid synes at have en særlig præference for og ofte anvendte, ikke mindst i forbindelse med ankomstsituationer. Når man ankommer til Aarhus Rådhus, skal man f.eks. passere et relativt lavloftet ankomstareal under byrådssalen, før man kommer til selve den høje forhal. 13

16 Ved ankomsten til Rødovre Rådhus ( ) er det en meget lavloftet indgangssluse, der nærmest trykker den besøgende ned, og i tilfældet Nationalbanken ( ) er det ganske ekstremt, idet loftshøjden i den store forhal er omtrent ti gange højere end i det smalle vindfang, der giver adgang til forhallen. Blandt de mange eksempler er også SAS-hotellets stueetage ( ), hvor der i høj grad spilles på rummenes indbyrdes skalaforhold. Før vi bevæger os videre, ser vi os nok en gang rundt i dette, sommerhusets højeste rum. I væggen op mod det højere niveau er der indbygget en niche og til venstre i den ser vi en diskret dør. Her findes et vaskerum/badeværelse, der også giver adgang til en lille fyrkælder. I den modstående væg ved døren mod øst ses en serveringslem med forbindelse til det bagvedliggende køkken. Rummet fungerede som husets spisestue med spisebordet placeret ud for nichen, så tværgå- Rødovre Rådhus ( ) tegnet af Arne Jacobsen. Indgangslusen skaber et klart rumligt forløb, når man skal ind i bygningen. 14

17 I sommerhusets dobbelthøje stue (til venstre) med den elegante trappe op til første salens åbne rum flyder funktionerne sammen - opholdsstue, spisestue og husets torv. Denne udformning af husets centrale rum bruger Arne Jacobsen igen i 1951 i sit eget hus på Strandvejen 413. ende bevægelse imellem den østvendte dør og gangen med døren til den vestvendte terrasse, og dermed også trafikken til og imellem de to ude-opholdspladser, kunne foregå uforstyrret. Dette er husets centrum, dets torv. Men det er også et rumligt arrangement, som resonerer i andre huse af Arne Jacobsen, ikke mindst i Søholm I rækkehusene ved Klampenborg fra , hvor han også selv kom til at bo. Her er det grundlæggende arrangement det samme, dog er længdeaksen nu forskudt, idet trappen følger den modsatte ydervæg og rummet er vokset i husets længderetning, så der nu er plads til et rundt spisebord midt i rummet. Nærmere studier af samtidige fotografier afslører i øvrigt, at de 15 indrammede botaniske studier, som i sommerhuset var ophængt i nichen, er fulgt med ind i Søholm husets spisestue, blot ophængt på den modsatte væg og i en ny orden. 15

18 OPHOLDSSTUEN Idet vi bevæger os op ad trappen mod opholdsstuen, åbenbarer den sig gradvist for os som rum. Og ligesom vi nedefra ikke kan overskue denne øverste del, kan vi her oppe heller ikke overskue den nederste del. De to dele af det store rum, spisestuen og opholdsstuen, indgår i en dynamisk relation; højdeforskellen skaber en opdeling i to. Men to som dog flyder sammen i ét rum på grund af den visuelle forbindelse mellem de to niveauer, som er afhængig af, hvor man placerer sig, og hvordan man bevæger sig. Bevægelsen op ad trappen og op i opholdsstuen er også en bevægelse mod udsigten, og det er forventningen om udsigten, som vækkes af det store vindue i gavlvæggen, der nærmest trækker én op ad trappen og rundt langs buen, hvor man så konfronteres med endnu et stort vindue sidst i den buede væg op mod hjørnet. I selve hjørnet findes et lidt besynderligt arrangement; en lav pejs med en hvidlakeret overplade i niveau med vindueskarmen. Ved siden af pejsen er en indbygget kort bænk, hvis gavl synes at vokse ud af vindueslysningens højre sidestykke. Under det hele er en stykke nedfældet terrazzoplade med kurvet kontur. Hvor sympatisk og fint det end kan se ud med siddepladsen her ved pejsen under vinduet, er der noget presset, kompromispræget over arrangementet, som om tingene ikke rigtig er faldet på plads. At arrangementet også af andre grunde var problematisk fremgår måske af, at der ifølge et interiørfotografi fra 1938 var placeret en læsestol foran pejsen (se s. 15). I øvrigt viser plantegningen, De to vinduer i opholdsstuen er husets centrale udsigtspunkter. Pejsen og den indbyggede bænk er placeret på en afrundet terrazzoplade. 16

19 17

20 at Jacobsen oprindeligt havde forestillet sig en mere retlinet afskæring på terrazzopladen parallelt med en mere skrå afskæring af pejsen og en indskæring, der hvor nu bænken er, så man ville have kunnet stå tættere på vinduet. Hvorfor denne løsning ikke kom til udførelse vides ikke. De to vinduer virker sammen og åbner hjørnet som en kulmination på drejningen og en åbenbaring af udsigten mod landskabet, som vi indtil nu kun har anet eksistensen af. Det er denne oplevelse, som mødet med det store rum har foregrebet og forberedt én på. I dag er træerne omkring huset blevet højere og oplevelsen er ikke den samme som i 1938, hvor man, som Jacobsen, anfører i det indledningsvise citat, kunne overskue både strandengen og hele Sejrøbugten og se såvel Ordrup Næs som Sjællands Odde. Man forestiller sig, at man, også i kraft af drejningen, og først gennem det ene og så det andet vindue nærmest har oplevet at blive kastet ud mod horisonten som en kurve mod sin tangent. Vinduet i den sydvendte gavl giver udsigt over lyng, graner og ude i horisonten Sejrøbugten. 18

21 Til venstre: Den åbne dør i opholdsstuen giver adgang til omgivelserne via en udvendig trappe på husets østlige side. Til højre: Detalje fra bænken ved pejsen også her har Arne Jacobsen arbejdet med afrundinger. Dette arkitektoniske greb, som gør at man i kraft af sin bevægelse gennem huset også bestiger klitten og når udsigten, har den bivirkning, at opholdsstuen adskilles fra husets udearealer. At den også niveaumæssige tilnærmelse mellem inde og ude, som den moderne arkitektur tilstræbte, her tilsidesættes. Arne Jacobsen søgte at kompensere for adskillelsen ved at give opholdsstuen sin egen adgang til terrænet. Bagerst i opholdsstuen, i hjørnet modsat de store vinduer, fører en dør med en rude i til en østvendt altan og rampe udført i træ og videre frem til terrassen foran gavlen, på toppen af klitten. Når man orienterer sig i retning af denne altan, og altså vender ryggen til udsigten, fanges ens blik af vinduet øverst i rummets modsatte endevæg, spisestuens høje væg mod nord, som sender blikket tilbage ind i landet. Som et memento før vi igen skifter retning og bevæger os ned ad rampen mod klitten, landskabet og horisonten. 19

22 ARNE JACOBSEN OG GUNNAR ASPLUND På samme tid som Jacobsen tegnede sit sommerhus, var den store svenske arkitekt Erik Gunnar Asplund også i gang med at tegne og opføre sommerhus til sig selv og sin familie i Stennäs syd for Stockholm. Jacobsen kendte og beundrede Asplund, som han fagligt følte sig tæt knyttet til og jævnligt besøgte. Derfor er der god grund til at antage, at Jacobsen kendte til forbilledets sommerhusprojekt, mens han arbejdede på sit eget. Der er da også en række markante fællestræk de to huse imellem, og begge er stærkt præget af relationerne til de meget forskellige landskaber, de er placeret i. Begge er opdelt i to og orienteret mod en udsigt med opholdsrummet yderst mod udsigten. Og begge skifter retning i forhold til udsigten, idet Asplunds vinkles, mens Jacobsens drejer sig. Begge arbejder med forskudte niveauer, Asplund to-tre mindre og Jacobsen ét stort, begge har hovedindgangen i forbindelse med en loggia og begge har en tværgående akse med modstående døre til det fri. Den svenske arkitekt Gunnar Asplund tegnede sit sommerhus uden for Stockholm samme år som Arne Jacobsen, og der er et vist slægtsskab mellem de to bygninger. Til venstre: Asplunds sommerhus ligger i dramatiske omgivelser. Til højre: Spise- og opholdsrum Asplunds sommerhus med udsigt til vandet. 20

23 Plantegning af Gunnar Asplunds sommerhus fra Huset er opdelt i to dele, hvor den ene del er vinklet efter udsigten. De er fælles om udsigtsvinduer mod syd i tilnærmelsesvis samme størrelse og proportion, begge har pejs både inde og ude og begge er overvejende hvide og har tage med lav hældning. Først og fremmest er de to sommerhuse fælles om forestillingen om en arkitektur, der afspejler drømmen om et særligt afslappet, uformelt fritidsliv. Asplunds hus især i det indre, og Jacobsens hus mest i det ydre, i samkvemmet med landskabet. Asplunds hus har eksempelvis noget for sin tid så overordentlig overraskende som et spisekøkken, og der er indrettet arbejdspladser i det primære opholdsrum. Det er tydeligvis Asplunds hus, der udfordrer såvel den traditionelle bedsteborgerlige opdeling mellem livssfærer som modernismens fokusering på enkeltfunktioner ved eksempelvis, at lade spiserum og køkken smelte sammen, som også stue og kontor. Det samme gælder forholdet mellem inde og ude, idet Asplunds køkken har en ude-afdeling i en tilstødende niche med ekstra køkkenbord. Asplunds hus er også mere frit i sin planløsning, ligesom opdelingen mellem værelser/soverum og spise/opholdsrum er mindre skarp og entydig end i Jacobsens. 21

24 22

25 Rundt om huset er der anlagt tre terrasser. Til venstre ses terrassen ved den sydvendte gavl, hvor der også er en lille pejs. På fotografiet ovenfor fra Arne Jacobsens præsentation af sommerhuset i tidsskriftet Arkitekten, har han demonstrativt placeret parasoller ved alle terrasserne. FRITIDSLIV I Jacobsens hus kommer forestillingerne om det afslappede, uformelle fritidsliv stærkest til udtryk i eksteriøret og i forholdet til det omgivende landskab, klitten. Her er ikke nogen have med græsplæne, som der var ved Asplunds hus, men landskabet indbyder heller ikke til det, og den ville være vanskelig at anlægge. Jacobsen indskrænker da også sit nænsomme indgreb i klitten til tre steder, hvor han har lagt fliser, nemlig i loggiaen, på toppen af højen foran syd-gavlen med den udendørs pejs, og mod vest i klitgryden op imod den vestvendte niche, der dannes af den krumme væg og det overdækkede hjørne mod den lave bygnings fremspring. Dette er de tre primære udendørsarealer, som skulle tilbyde mulighed for ophold under forskellige sol-, vindog vejrforhold og desuden for syd-terrassens vedkommende tilbyde udsigt og pejsevarme. Ser man på fotografierne, der indgik i præsentationen af huset i tidsskriftet Arkitekten*, er det tydeligt, at hele det omgivende landskab betragtes som husets uderum. Der ses, formodentlig også 23

26 demonstrativt placerede, liggestole og parasoller, både på arealet ved indkørslen mod nord, ved loggiaen, på altanen ved rampen mod øst, ved hjørnet nedenfor rampen, på terrassen mod syd og ude i klitten EN AFSLAPPET ARKITEKTUR Hvad selve sommerhusets arkitektoniske udformning angår, bemærker vi også en mere frigjort attitude end i Jacobsens foregående huse i den moderne hvide stil. Sommerhuset er mindre skarptskåret, mindre kasseagtigt end eksempelvis hans eget hus på Gotfred Rodes Vej eller Rothenborgs hus, og mere plastisk i sin overordnede form med drejet og de svagt skrånende tagflader med udhæng, afrundede spærender og synlige tagrender. Ligesom i Jacobsens murstenshuse er der også her skodder. Og som i hans tidligste, mere romantiske huse, er der espalier. Ikke blot på sommerhusets nordgavl, men også på hele vest-facaden, inklusiv den høje krumme væg. Desuden var der på nordgavlen og på den krumme væg mod øst, opspændte tynde lodrette wirer, som slyngplanterne kunne holde sig til på vej op ad facaderne. Alt i alt var der lagt op til, at huset med tiden ville blive mere grønt end hvidt. Også træaltanen og rampen mod øst peger i retning af det afslappede, uhøjtidelige. Ovenfor: Fotografi af Arne Jacobsens præsentation af huset i tidsskriftet Arkitekten. Til højre: Med espalier på to af husets facader lagde Arne Jacobsen op til at huset med tiden skulle være lige så grønt som hvidt. 24

27 25

28 SOMMERHUSET OG DEN NORDISKE MODERNISME Disse arkitektoniske træk er interessante og vigtige, fordi de afspejler Jacobsens omhu og omtanke for livet i og omkring huset og bidrager til en særlig forestilling om fritidslivet og dets tætte relation til landskabet og naturen. Nok er sådanne forestillinger grundlæggende for den moderne arkitektur internationalt, men på det her tidpunkt formuleres de endnu ofte temmelig programmatisk og demonstrativt. Det særlige som eksempelvis Asplund, og Jacobsen specielt med netop dette hus, bidrager med i den henseende, er kvaliteter som i Ovenfor: Facaden mod øst med loggia og trærampe, der giver adgang til opholdsstuen. Til højre: Den vestvendte og buede facade danner sammen med landskabet læ om terrassen. 26

29 27

30 28

31 Til venstre: Under rampen i den østvendte facade giver to vinduer lysindfald til badeværelset bag nichen i den dobbelthøje stue. Glughullerne med matteret glas sikrer lys og privatliv på én gang. Til højre: Glughullerne set indefra badeværelset. de følgende årtier kom til at kendetegne et væsentligt kompleks af værdier, som den nordiske fortolkning af modernismen ofte associeres med. Værdier som i dag også er afgørende for den aktuelle tilsyneladende voksende internationale interesse for dele af ikke mindst 1950 ernes og -60 ernes danske og nordiske arkitektur. Værdier som kort fortalt beror på, at omsorgen for og indlevelsen i det liv, som arkitekturen danner ramme for, ude som inde, og for hele den atmosfære arkitekturen bidrager til, omfattes med mindst samme vigtighed som eksempelvis formelle aspekter og funktionelle parametre, når vi bygger huse. 29

32 SAMMENHÆNG MELLEM HUS OG OMGIVELSER I sommerhuse er relationen mellem arkitektur og landskab ofte af særlig betydning. Og en vigtig lære af Jacobsens sommerhus er i den forbindelse, at forholdet mellem inde og ude ikke bare er et spørgsmål om store vinduespartier og muligheden for at åbne huset direkte. Der kan være tale om en potentielt langt mere kompleks relation, der kræver en nøje aflæsning af landskabet under forskellige vejrmæssige forhold, og som arkitekturen tilstræber at møde og åbne sig for på forskellig vis. Ovenfor: Rampen på sommerhusets østvendte side giver adgang til den lille terrasse med pejsen ved den sydvendte gavl. Til højre: Detalje fra den udvendige pejs. 30

33

34 Arne Jacobsens sommerhus er eminent i sin aflæsning af landskabet, og et på én gang indlevet og markant svar på det. Gennem sin drejning og skiftet i højde anskueliggør det højen, klitten og skiftet fra det lave, bevoksede hede-landskab til det mere åbne klit-landskab. Denne overgang er oversat i husets arkitektur, også gennem dets interne rumlige forløb, som det er beskrevet i det foregående. Dette sker på en måde, så huset også formidler overgangen mellem hverdagens og arbejdslivets ofte snævert tidsopdelte og regelunderlagte rum og feriens udstrakte, mere spontane og potentielt mere flydende og åbne rum, som det manifesterer sig i mødet med horisonten. Sommerhusets arkitektur forholder sig til omgivelserne, og huset rejser sig sammen med klitten. 32

35 OM FORFATTEREN Kjeld Vindum er arkitekt M.A.A. og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole. Han er forfatter til en lang række artikler og flere bøger om arkitektur og design, blandt andet det største samlede værk om arkitekten Arne Jacobsen, Arne Jacobsen (1998), sammen med Carsten Thau (engelsk udgave i 2001, tysk udgave i 2002). Desuden har Kjeld Vindum virket som redaktør af SKALA Magasin for Arkitektur og Kunst i perioden og Arkitekten i Juni 2013 Arne Jacobsens eget sommerhus ISBN Udgivet af: Realdania Byg. Tekst og redaktion: Kjeld Vindum og Realdania Byg. Layout og tryk: OAB-Tryk a/s, Odense. Foto: Per Munkgård Thorsen/Lars Degnbol, side 6. Kira Krøis Ursem, alle øvrige. Historiske foto og tegninger: Arkitektens Forlag, side 7, 9 (nederst), side 15 (venstre), side Det Kongelige Bibliotek, side 9 (øverst), side 14, side 15 (højre). Statens centrum för arkitektur och design (Sverige) side Forsidefoto: Sommerhuset set fra kystsiden (Kira Krøis Ursem). Bagsidefoto: Arne Jacobsen navngav sommerhuset Knarken (Kira Krøis Ursem).

36 Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er et ejendomsselskab for udvikling og bevaring. Selskabets formål er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark samt at investere i udviklingen af eksperimenterende nybyggeri. Realdania Byg er et helejet Realdaniaselskab. Se mere på

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

bunker de luxe langeland BOLIG

bunker de luxe langeland BOLIG BOLIG langeland På Langeland ligger et usædvanligt fritidshus som en cool arkitektonisk perle på stranden mellem sand og store kampesten. Bygget i rå beton og fyrretræ og indrettet super minimalistisk

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne 8 Living Møbeldesign SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt

Læs mere

BERLINGSBAKKE 15. Diskret luksus på bedste beliggenhed

BERLINGSBAKKE 15. Diskret luksus på bedste beliggenhed 15 Diskret luksus på bedste beliggenhed FORSIDE I BOLIGEN I Arkitektur I LANDSKABSArkitektur I INDRETNING I KØKKEN I BAD I DETALJER I STEMNING I PLAntegning I OMRÅDET I FAKTA I KONTAKT LIEBHAVER DRØMMEBOLIG

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 6. november 2010 Opdateret 19. februar 2011 Oversigt over besvarelser på rundspørge vedr. kulde-, vand- og lugtgener. 38 Koldt ved indgang og dør. Kulde ved dør. Dør er utæt og

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro 2 INTRO 3 Indhold Velkommen til en smagfuld bid af Østerbro INTRO 3 OMRÅDE 4 ARKITEKTUR 6 EKSTERIØR 8 Mit elskede Østerbro hører du til typen, der

Læs mere

Nye lejeboliger i Skrillinge ved Middelfart

Nye lejeboliger i Skrillinge ved Middelfart Nye lejeboliger i Skrillinge ved Middelfart 50 attraktive boliger 4 forskellige boligtyper Udlejning Kontakt: Kielberg Ejendomsadministration Hunderupvej 71 Postboks 1311 5100 Odense C Tlf. 63 11 78 80

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere