Havneplads og Strandgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havneplads og Strandgade"

Transkript

1 Havneplads og Strandgade Øverst ses havnens slæbested. I midten den tidligere Toldbod ved Grenaa Havn, opført Den var oprindelig bygget som kasserne for de mange danske soldater, som lå indkvarteret i Grenaa under englandskrigen. I 1886 blev Grenaa Havns brevsamlingssted indrettet i huset. Nederst ses Havnepladsen, med til venstre Søgade og til højre Strandgade omkring år Tryk: Lystryk. Udgiver: J: J: N (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: F. Petersen, Fot. Molsgade. Aarhus. (brugt 1911) A-B2 A2 Strandgade set fra Havnepladsen ca. år Til venstre nr. 1 gæstgiver Johansens restauration med fortovsservering. Til højre nr. 2 Havnefoged O. Geisnæs hus, herefter nr. 4 Madam Mommes beværtning. På vej op mod Grenaa by ses R. Jacobsens Kapervogn som fra århundredeskiftet besørgede forbindelsen i mellem byen og havnen. Tryk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (brugt 1908) B2

2 Havneplads Havnepladsen set fra det område af Havnepladsen som nu er fuldt udbygget med bl.a. Grenaa Motorfabrik, og vejen der på den tid førte ud på havnen var kun en smal grussti. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa. Eneret. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (brugt 1905) B2 Strandgades udløb i Havnepladsen omkring år Huset til venstre er Strandgade 1, som tidligere var Johansens restauration. I 1915 købtes den af fiskeeksportør og kioskejer Kirk, der i 1917 lod bygningen udvide, dels ved at bygge en etage på den nordlige halvdel og dels ved tilbygning af en fløj langs med Strandgade. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Peter Petersen Alstrup. Fotograf: Ukendt. (brugt 1916) B2

3 Havneplads Havnebyen set fra øst og hvor vi kan danne os et indtryk af hvor lidt bebyggelse der var ved Grenaa Havn omkring år Tryk. Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (brugt 1908) B2 Her ses nogenlunde samme motiv som overfor, men nu ca. 10 år senere. Vi ser at der er kommet mere bebyggelse til, og at også havnen er begyndt at udvikle sig. Tryk. Lystryk. Udgiver: Warburgs Kunst-Forlag København Eneret. Fotograf: Ukendt. (brugt 1910) B2

4 Strandgade og Havneplads B2 Partier fra Strandgade ca. år Øverst nord siden med bl.a. A. Bilde Cafe & Restaurstion. De to øvrige er Strandgade set fra vest med bl.a. det gamle redningsbådshus. Af det nederste billede ses tydeligt, at der er tale om et lille bysamfund. Tryk: Lystryk. Udgiver: Aarhus. J. J. N (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: F. Petersen. Fot. Molsgade. (brugt 1912) A2 Havnepladsen med Havnekontoret til venstre og Badehotellet over for. Huset længst til højre er Søgade 1, derefter Havneplads 5, 3 og 1. Tryk: Lystryk. Udgiver: Tapet og Papirhuset, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

5 Havneplads B2 Badehotellet som det så ud i Badehotellet der blev opført af et aktieselskab med A. Thykier som formand, og med M. C. Thoft som arkitekt, blev indviet den 5. juni Det var muligt at sejle til hotellet via åen som havde sit udløb ved havnen. Bygningen til højre er det gamle havnekontor, på Havnepladsen. Tryk: Lystryk. Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (brugt 1915) B2. Badehotellet Grenaa Strand set indefra omkring Tryk. Lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa. Eneret Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (brugt 1916) B2.

6 Havneplads Strandgade set fra Havnepladsen ca. år Gæstgiver Johansens restauration er nu blevet købt og ombygget af fiskeeksportør Kirk og fremstår nu som en mere moderne bygning, og Jacobsens Kapervogn er blevet afløst af Havne bussen. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 45. Fotograf: Ukendt. (brugt 1922) B2. Samme motiv som foregående, men nu 30 år senere. Strandgade er blevet asfalteret, Peder Kirk har åbnet en kiosk i Strandgade 1 og i nr. 3 er åbnet en skibsproviantering. Der er kommet flere biler på gaden og opsat benzinstandere på fortovet. Tryk: Lystryk. Udgiver: Rudolf Olsens Kunstforlag for Peder Kirk, Grenaa Havn. nr Fotograf: Ukendt. (brugt 1950) B2

7 Havneplads og Havnen Afholdsrestauration på Havnepladsen 13, Grenaa. Bygningen er opført af logen "Ankerstjernen" efter at logen i 1897 havde købte grunden. Bygningen bliv senere udvidet med en ekstra etage der blev indviet i den 14. september Senere kom det til at hede "Hotel Ankerstjernen" og i dag, hvor det i mellemtiden er blevet handlet med flere gange, heder det "Hotel Crone". Hotellet fik spiritusbevilling i Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: K. Vester, Torvet, Grenaa. Fotograf: K. Vester, Torvet, Grenaa. (ubrugt) B2. M. Madsen Fiske-Eksport-Forretning, som lå der hvor nu Grenaa Motorfabrik ligger. Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: F. Pedersen. Molsgade. Aarhus. (ubrugt) B2.

8 Havnen B2 A. Pinnerups Fiskeexsport lå også i den gamle fiskerihavn. Manden til venstre i det mørke tøj er Anton Pinnerup. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver. J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (ubrugt) B2. Den gamle fiskerihavn med bedding og fiskeeksportørernes huse. Den første havnen blev bygget i 1812, den blev senere udbygget både i og , og er efterfølgende blevet udvidet mange gange. Yderst til venstre ses havnekontoret med havnefogedboligen. Tryk: Lystryk. Udgiver. Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2.

9 Havnen B2 Losning af Københavnerdamperen Falster. DFDS har i tidens løb besejlet Grenaa med en del forskellige skibe og et af dem var det her, fra omkring år 1900, viste Falster. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver. Stenders Forlag. Eneberettiget Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Motiv fra havnen der tydeligt viser størrelsen på de skibe der fragtede gods i mellem de danske havne i begyndelsen af 1900tallet. Tryk: håndkoloreret lystryk. Udgiver: Peter Alstrups Kunstforlag København, Eneret Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

10 Havnen Ved Grenaa Havn var der i 1. verdenskrigs første år stationeret militære vagter. Her ses en dansk soldat på vagt på Søndre mole i Militærets opgave var at overvåge at spærringsmaterialet ikke blev ødelagt, og at fjendtlige skibe i fald Danmark skulle blive inddraget i Krigen, ikke anløb havnen. Til højre for soldaten ses Grenaa Havns flydedok, den blev i 1917 solgt til København. Tryk. Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen Eneret Fotograf: Ukendt. (brugt 1918) C1 Fiskerihavnen omkring I forgrunden ses de mange hyttefade, som blev brugt til opbevaring af levende fisk. I dag er der langt i mellem fiskefartøjerne i havnen. Tryk: Lystryk. Udgiver: Ludvig Christensen, Kunstforlag, Viborg N Fotograf: Ukendt. (brugt 1924) B2

11 Havnen Grenaa Havn lagt til med is i Svitzers Svava ligger ved iskanten langt fra land. Bagude ses Fornæs Fyr. På isen ses en issav, med hvilken man savede f. eks. skibe fri eller lavede en rende i isen. Saven var nederst forsynet med en tung jernklods, der sørgede for, at saven gik nedad, så man kun skulle bruge kræfter når saven skulle opad. Tryk: Ægte foto. Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa (ubrugt) C1 Den 14. juli 1934 var der indvielse af Grenaa-Hundested Færgefart, og den første ordinære afgang fra Grenaa fandt sted fra færgelejet i Nordhavnen den 15. juli. Her ses Færgekontoret, med biler passagerer på vej til færgen. Tryk: Rastetryk. Udgiver: Kunstforlaget Merkur, København S. Eneret. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) C1

12 Havnen C1 Den første færge som besejlede ruten Grenaa-Hundested var M/F DJURSLAND. Den var bygget på Nakskov skibsværft og kostede 0,4 mill. DJURSLAND besejlede ruten (1942). Færgen der havde 28 køjepladser, kunne medtage 400 passagerer og 40 personbiler og 10 lastbiler. Overfartstiden var 3½ time. Tryk: Lystryk. Udgiver. Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa no Fotograf: Ukendt. (brugt 1935) C1 Den næste i den lange række af færger som nåede at besejle Grenaa-Hundested ruten var M/F ISEFJORD, som besejlede ruten ISEFJORD blev bygget på Ålborg Skibsværst og kostede 0,7 mill. den havde 48 køjepladser og kunne medtage 500 passagerer, 52 personbiler og 14 lastbiler. Tryk: Lystryk. Udgiver: Jernbanekiosken, R. Jensen, Grenaa. Nr Fotograf: Ukendt. (ubrugt) C1

13 Havnen C1 M/F MARSK STIG blev leveret fra Aalborg Værft A/S i den 8. maj 1940, og var ejet af Grenaa Hundested Færgefarten frem til Færgen der var 64,54 m lang kunne rumme 65 personbiler eller 16 lastbiler samt 700 passagerer, og skød en fart på 16 knob, byggeprisen var kr. Tryk: Lystryk. Udgiver: Eneret: Hundested Boghandel, Tlf. Hundested Fotograf: Ukendt (brugt 1957) C1 Som det fremgår af postkortet fra bildækket på M/F ISEFJORD, så ses det tydeligt at der på færgens bildæk var nedlagt jernbaneskinner. På et tidspunkt var der planer om at færgen skulle kunne overføre jernbanevogne, men denne plan blev dog aldrig ført ud i livet. Tryk: Rastetryk. Udgiver: Holt & Madsen. København. Eneret. Fotograf: Holt & Madsen, København. (ubrugt) C1

14 Havnen og Stranden M/F MARSK STIG i færgelejet i Grenaa I forgrunden Hjemstavnsbussen, en hurtigrute der i sommermånederne kørte mellem København og Fjerritslev via Grenaa Hundested. Selv om færgen blev afleveret fra værftet i 1940, så blev den på grund af krigsudbruddet først sat i drift i Fra lå den oplagt i Grenaa og blev bl.a. brugt til beboelse og i 1942 blev den beslaglagt af Deutche Wehrmacht KDM og blev først den 14. december 1947 igen indsat på Grenaa Hundested overfarten. I juni 1964 solgtes den til Europafærgen Service A/S og blev indsat på ruten Grenaa Varberg under navnet VARBERG. Færgen brændte i 1978 under et værftsophold og blev herefter ophugget. Tryk: Rastetryk. Udgiver: Stenders Forlag Copyright Nr. 10. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) C1 Fra Badehotellet var der udsigt over byens dengang vel nok største turist attraktion som var badestranden, der strakte sig flere kilometer mod syd. I 1930 begyndte DSB at sende badetog fra Randers til Grenaa i tiden 6. juli til 17. august, der var som regel omkring 400 passagerer med et badetog. Rekorden blev sat i juni 1935, hvor der på én dag var 1000 badegæster med til endestationen på Grenaa Havn. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret Fotograf: Ukendt. (brugt 1915) C2

15 Stranden Badehotellet der ses i baggrunden (indviet i 1914) lejede fra 1914 til 1940 af Hessel Gods strandretten fra åen og ca. to kilometer mod syd. Her opstillede hotellet badehuse som man kunne leje til omklædning, og der blev påbudt badetøj. På stranden ved den sydlige ende af lejemålet stod der en pæl med et skilt med påskriften, at man herfra kunne bade uden tøj, men under sømmelighedens hensyn. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret Fotograf: Ukendt. (brugt 1919) C2 Havlund blev opført som en afholdsrestaurant af Godsejer Ove Svendsen, Hessel, ved gården Havlund der lå nede ved stranden, og som hørte under Hessel. Bygningen der var på 600 kvadrat-alen (236 m 2 ), fik bevilling til at holde åben i de tre sommermåneder. Havlund har givet vis også nydt godt af de mange badegæster der kom med badetoget til Grenaa Havn. Havlund har i gennem tiden, og med skiftende ejere, oplevet både brande samt en del om og tilbygninger, og drives i dag under navnet Hotel Grenaa Havlund. Tryk: Rastetryk. Udgiver: A. Nielsen, Turist Kiosken, Grenaa Nr Fotograf: Ukendt. (brugt 1946) C2

16 Fornæs Fyr C2 Turen rundt i det gamle Grenaa nærmer sig nu sin afslutning, og hvad kan så være hyggeligere end at afslutte med en tur i hestevogn, som her til Fornæs Fyr der ligger 4 km nord for Havnen på Jyllands østligste punkt. Det nuværende Fornæs Fyr der er 27 m højt afløste i 1892 et tidligere og lavere fyr fra Fyret blev i 1902 det første danske fyr der fik glødenetsbrænder med acetylen. Det blev dog allerede i1910 erstattet af de mere ufarlige baugasbrændere. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen Forlag, Grenaa No.326. Fotograf: Ukendt (udelt forside brugt 1905) C1 Med et Hilsen fra Grenaa slutter vi hermed vores lille tur rundt i det gamle Grenaa. Jeg håber at i har nydt turen, og at den har givet dig lyst til, selv at udforske byen nærmere en anden gang. Det sidste postkort fra omkring 1904 viser Strandgade set fra Havnen og Fornæs Fyr. Tryk: Lystryk. Udgiver: C. st. Eneret Fotograf: Ukendt. (udelt forside brugt 1904) C1

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010)

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) REJSEAVISEN5 Familie Rask Hansen s rejseavis Rushmore Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) Efter vi havde kørt ca. 100 km kom vi endelig til Mount Rushmore. Mount Rushmore, er en klippe,

Læs mere

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Holstebro historie-ruten Hvad er Find vej i Danmark? Find Vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb og du kan løbe eller gå turen helt efter dit eget ønske. På www.findveji.dk

Læs mere

JUBILÆUMSSKRIFT 1934-2009. Rindby Strand Grundejerforening

JUBILÆUMSSKRIFT 1934-2009. Rindby Strand Grundejerforening JUBILÆUMSSKRIFT 1934-2009 Rindby Strand Grundejerforening Når først færgen har lagt til, er det som at træde ind i en helt anden verden. Nordby - den smukke by, der modtager Fanøs gæster med sine gamle,

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Bugatti i Danmark (3) - biler importeret i 1930rne

Bugatti i Danmark (3) - biler importeret i 1930rne Bugatti i Danmark (3) - biler importeret i 1930rne Af Frank Studstrup Del 2 af artikelserien blev bragt i Veteran Tidende nr. 423, september 2011. Denne del 3 beskriver historien om de ganske få, men absolut

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

Oktober 2013 14. Årgang Nr. 2

Oktober 2013 14. Årgang Nr. 2 Oktober 2013 14. Årgang Nr. 2 4 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen En hilsen fra formanden. Så er sæsonen ved at gå på held vi har kun julemanden tilbage der skal sejles til Dyreborg. Det har

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Hedensteds historiske udvikling

Hedensteds historiske udvikling Hedensteds historiske udvikling med særlig vægt på den del af udviklingen, der har haft betydning for Hedensted bymidte Indhold Hedensted i 1297...2 Hedensted omkring 1800...2 Hovedvejen mellem Horsens

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Frederikshavn Brandvæsen

Frederikshavn Brandvæsen Frederikshavn Brandvæsen Frederikshavn Brandvæsen 125 år 1886-2011 Af Erik S. Christensen Erik S. Christensen og Susanne Grandt Jakobsen Frederikshavn Brandvæsen 1. udgave, 1. oplag 2011 Omslag og illustrationer:

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED under besættelsen Et spil med lokalhistorie på den sjove måde Velkommen på tur med August fra Kastrup og Anna fra Tårnby. I skal nu rundt i deres by og høre, hvordan

Læs mere

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv Gladsaxe Byarkiv Slangerupbanen 1 Indholdsfortegnelse Slangerupbanen... s.3 Historien før 1900... s.3 Jernbaneideen genopstår... s.3 Jernbaneskylden... s.3 En ny koncession bevilges... s.5 Banen finansieres...

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Der er mange grunde til at tilbringe en ferie i Tjekkiet.

Der er mange grunde til at tilbringe en ferie i Tjekkiet. REJSEBREV fratjekkiet TEKST OG FOTO JOHNNI OG MARGIT BUCH Der er mange grunde til at tilbringe en ferie i Tjekkiet. Jeg vil her bare nævne nogle af dem: En skøn natur, dejlige campingpladser, Cezke Krumlov,

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG 2004 2 Kære grundejer! Vi har fornøjelsen at levere jer Grundejerforeningen Bramsnæsvig s blad! Bladet er gratis og vil udkomme én gang årligt, til alle vest for Ejby Strandvej.

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Historier fra Risskov

Historier fra Risskov Historier fra Risskov Da Aarhus cyklede til dans på Risskov Badehotel Udsendt af Grundejerforeningen Vejlby Fed foråret 2015 Et hotel og en cykelbane adehotellet i Riis Skov. Det lyder af noget, men det

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 7 MARTS 1984 184 Indhold - Da Gustav Kaiser kom med tog til Bedsted 185 - Aabenraa Amts Jernbaner 1901-26 186 - Andre

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere