Ny mindesten Af Helge Christiansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny mindesten Af Helge Christiansen"

Transkript

1 Ny mindesten Af Helge Christiansen Den 21. april 1993 strømmede en masse mennesker mod Store Kongsmark, en lille landsby med 4-5 gårde, som ligger mellem Kirke Stillinge og Storebælt. Der skulle være afsløring af en mindesten kl , på det sted hvor en britisk flyvemaskine styrtede ned under 2. verdenskrig 50 år tidligere, og 7 flyvere omkom. Allerede ved 18-tiden ankom de første, og det endte med, at ca. 500 mennesker fandt frem til stedet. Fra kl. 19 til 21 spærrede politihjemmeværnet vejen for gennemkørsel ved stranden og i Kirke Stillinge og dirigerede bilerne til parkering i højre vejside. Stedet var ikke egnet til så mange biler og mennesker, der var kun selve vejen at stå på, idet der var afgrøder på markerne. Området bestod af en 10 x 10 meter stor plads med mindestenen, en gennemgående asfaltvej med græs ved siderne, og en privat markvej over for mindestenen. Kl ankom en meget stor CHINOOK-helicopter med en britisk besætning anført af Wing Commander Luker. De landede på Ølandsgårdens engrapgræsmark, hvor de blev modtaget af chefen for flyvestation Værløse, oberst Bundesen og ledsaget til mindestenen. Bag denne var opstillet folk fra alle soldaterforeningerne med i alt 12 faner. På venstre fløj stod militært personel, 6 mænd og en kvinde fra Royal Air Force 7. Squadron samt 20 mand fra Sjællandske Livregiment under kommando af løjtnant Munter. På højre fløj var opstillet 14 stole til de mest prominente gæster, og umiddelbart bag dem stod andre inviterede. Blandt gæsterne kan nævnes Donald V. Smith og hans kone Helen fra Canada, han var den eneste af flyverne, som overlevede flystyrtet, Oberst Østerby, chef for Sjællandske Livregiment, flyveveteranerne John Payne og Herbert Graham fra England, de deltog begge i togtet mod Stettin 20/21 april I alt var vi næsten 200 mennesker, som på forskellig vis havde bidraget til denne højtidelighed, foruden de endnu flere, som var mødt op af personlig interesse. Michael Arnaboldi, Kirke Stillinge, havde planlagt hele højtideligheden og fundet frem til dem, som ville deltage i højtideligheden. Jeg havde fået ideen til mindestenen og skaffet de historiske oplysninger, og med opbakning fra lokalrådet for Hejninge 1

2 og Kirke Stillinge havde jeg skaffet en stor sten og indhugget teksten. Vagn Jensen havde med gravemaskine ordnet opstillingen, og Poul Ørbæk Larsen, næstformand i lokalrådet, havde skrevet alle ansøgninger og indbydelser. Højtideligheden indledtes med musik. Det var Clan Rose Pipe and Drums fra Slagelse med formand Jørgen Overgaard Hansen og Pipe Major Peter W. Elder, B.E.M., som til tonerne af en 2/4-march bevægede sig frem til pladsen fra deres skjul bag naturgasstationen. Michael Arnaboldi præsenterede talerne og ledede højtideligheden. Først gav han ordet til lokalrådsformand Egon Henriksen, der bød velkommen til alle og specielt til Donald Smith, som havde indvilliget i at afsløre mindestenen. Smith gik så hen og trak i den røde sløjfe og frigjorde det stykke stof, som dækkede mindestenen. Da den var afsløret, kunne man se teksten: 7 FLYVERE FALDT HER 21. APRIL 1943 Den var indhugget med 8,5 cm store sorte bogstaver. Under denne tekst sidder en messingplade med følgende tekst, taget fra Bjørnvads bog om faldne allierede flyvere: S/Ldr. Wilfred Albert Blake (pilot). RCAF 7 Sqdn. Sgt. Dennis Charles Farley. RAF 7 Sqdn. Wt/O Louis John Krulicki. RCAF 7 (RAF) Sqdn. Sgt. Jack Lees. RAF 7 Sqdn. Wt/O James Stanley Marshall. RCAF 7 (RAF) Sqdn. F/Lt. Charles Woodbine Parish (pilot). RAF 7 Sqdn. P/O Elmer Robert Vance RCAF 7 (RAF) Sqdn. Disse flyvere blev alle dræbt ved Kongsmark. De blev begravet den 24. april1943. Et besætningsmedlem reddede sig ud med faldskærm fra lav højde og overlevede. Han gik derpå tværs over Sjælland og nåede frem til Helsingør, hvor han fik hjælp til at flygte til Sverige. Sognets beboere satte dette minde Så talte oberst B. Bundesen på dansk og engelsk og sagde bl.a., at det var et værdigt initiativ, der var udvist af alle involverede i mindestenen, og at Det danske Flyvevåben ønskede at hædre de 7 omkomne flyvere ved at foretage en overflyvning med 4 T17 flyvemaskiner. Så blev der kommanderet kommando ret, og en sækkepibespiller, Pipe Major Peter Elder, gik frem til stenen og spillede et lament, et stykke skotsk sørgemusik. Og kransebærerne, hjemmeværnsfolk fra 2

3 Slagelse kompagniet 5213, gik frem og lagde kranse fra R.A.F. 7. Squadron Association, Sjællandske Livregiment, Reserveofficersforeningen og Svinø menighedsråd og blomsterbuketter fra Den britiske Ambassade, Den canadiske Ambassade, Feltartilleriforeningen, Slagelse Marineforening, lokalrådet med flere. Efter kransenedlæggelsen opfordrede Michael Arnaboldi til 2 minutters stilhed, hvorunder der blev præsenteret gevær, og fanerne sænkedes. Præcis som lovet kl kom de 4 flyvemaskiner fra øst henover pladsen, og efter et S-sving forsvandt de på den røde aftenhimmel, et betagende syn. Lyden fra disse propelmaskiner blev genkendt og gjorde et stort indtryk på alle, som kunne huske krigen. Kurt Henriksen fik derefter ordet, og han fortalte, at han stod og så, da kisterne med de omkomne flyvere ankom til Svinø kirkegård for 50 år siden, det var et meget gribende syn. Han sagde: Når denne sten er afsløret her, skal den stå som et minde om en tid, ingen af os ønsker tilbage. Når man har glemt den sidste krigs mindesmærker og den sidste krigs grave, tænker man kun på en ny krig. Gid denne sten aldrig må blive glemt. Charles J. Lofthouse holdt den engelske hovedtale på vegne af R.A.F. 7. Squadron og dens veteranforening. Han er selv veteran fra 2. verdenskrig og var blevet skudt ned over Berlin, men havde reddet livet. Han nævnte, at de var 4 veteraner fra 7. Squadron tilstede denne aften, en af dem var Donald Smith. Så nævnte han de 7 på Svinø kirkegård, som vi var samlede for at mindes. Derudover er der 17 andre 7. Squadron flyvere, som hviler på 7 forskellige kirkegårde i Danmark. Og 737 som hviler på mindst 70 kirkegårde i Europa. Så er der Squadron flyvere som ikke fik nogen kendt grav, men som har fået deres navne på Runnymede mindesmærket i England. Og så er der to eller tre tusinde flyvere og jordpersonel, som stadig lever og som er i stand til at fortælle historien om R.A.F. Station Oakington,hvorfra vi alle fløj, og de kan fortælle om den forfærdelige tid, som hverken kan eller må komme igen. Han fortsatte: Vi skal mindes Charles Parish og hans besætning, som I ærer så smukt med denne mindesten. Jeg vil gerne rette en særlig tak til Hans Christian Jensen, som ejer denne mark, og til Helge Christiansen, som har forestået arbejdet med denne sten. Jeg 3

4 mødte disse 2 mænd i går i den britiske ambassade. Og der er sikkert andre, som burde nævnes i denne forbindelse. Tak til Donald Smith, flyvemaskinisten, han var med i besætningen den nat, han er her fra Canada 50 år efter for at ære sine døde kammerater. Han har skrevet om sin flugt i Danmark i en bog The Stirling Bomber, og her fortæller han om 33 personer i alle aldre, som hjalp ham med at flygte til Sverige. Denne mindesten står her for at ære Charles Parish, han var pilot og kaptajn på flyet og var tildelt Distinguished Flying Cross of The Royal Air Force, fordi han i september 1940 efter en nødlanding i Kanalen svømmede over 10 km ind til den engelske kyst. Da han mistede livet her på stedet, var han på sit 54. bombetogt og havde kun et togt tilbage, før han skulle træde ud af aktiv krigstjeneste. - Og Elmer Robert Vance fra Royal Canadian Air Force, navigatøren. - Louis John Krulicki fra R.C.A.F., radiomanden. -James Stanley Marshall, R.C.A.F., bombeskytten. - Dennis Charles Farley fra Royal Air Force, rygskytten. - Jack Lees fra R.A.F., agterskytten. Om bord var der også en andenpilot denne nat Vilfred Albert Blake, Squadron Leader ved R.A.F., men han var også fra Canada, her havde han været i tjeneste siden Denne tur var hans første bombetogt. Til stede i aften er også Elizabeth Horsford, søster til Charles Parish, kaptajnen på flyvemaskinen. Og broderen Michael Parish er her. Vi har haft forbindelse med en søster til Robert Vance, navigatøren, hun bor i Saskatchewan i Canada og hedder Kathleen Grierson. Og vi har også talt med Jack Lees søster Laura Rushton i England. I R.A.F.s veteranforening vil vi gerne hjælpe med at skaffe forbindelse til disse pårørende og skaffe fotos og dokumenter. Charles Lofthouse fortalte om, hvordan det havde været at flyve over fjentligt område og over besat område, og han sagde: Det var os en trøst at vide, at hvis det værste skulle ske, så var der patrioter dernede under, som ville hjælpe os og sørge for os, hvis de kunne. Og han sluttede sin tale med at læse et digt, som en ven havde skrevet til ære for Charles Parish, og som var trykt i en lille bog skrevet af Parish's far efter sønnens død. Den danske hovedtale blev holdt af borgmester Steen Bach 4

5 Nielsen.Han gjorde rede for begivenhedsforløbet ved flyulykken og sagde, at mindet om den forfærdelige nat havde holdt sig på egnen gennem alle 50 år. Nogle siger, at krigen er forbi og vi skal glemme det hele. Jeg siger nej, vi må ikke glemme det. Vi skal huske det og lære af det. Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så det gælder. Det gjorde 7 unge mænd på dette sted, de gav deres liv, og Danmark blev frit. Efter at have nævnt navnene på de 7 omkomne, rettede borgmesteren en tak til dem og udtalte et ære være deres minde. Jeg havde bedt om at måtte holde den sidste tale, hvori jeg rettede en tak til alle, som havde hjulpet med mindestenen, og til alle som var kommet til stede. Jeg sluttede med på dansk og engelsk at udtrykke ønsket om, at disse 7 unge mænd, som på dette sted har givet deres liv i kampen for friheden, at de ikke må blive glemt. Efter højtideligheden marcherede alle uniformerede til Kirke Stillinge. Forrest sækkepibespillerne, som spillede en 3/4 march, så soldaterforeningerne med deres faner, hjemmeværnet, luftmeldekorpset, og til sidst Sjællandske Livregiment. Ca. 200 samledes til kaffe i Stillinge forsamlingshus, hvor mange havde gaver med til Donald Smith. Han fik adskillige stumper fra det nedstyrtede fly og billeder af en reddet gummibåd og af de omkomnes kister. Terkel Jensen overrakte en nøjagtig kopi af Kelstrup-øksen, en skafthulsstridsøkse. Den var påsat en sølvplade med engelsk tekst, som oversat lyder: Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget. Churchills berømte ord fra Sognepræst for Kirke Stillinge/Hejninge, Eva Svenningsen, overbragte en hilsen fra K. F. Olesen, som var præst i Kirke Stillinge for 50 år siden. Hun foreslog, at forsamlingen skulle synge: Kæmp for alt, hvad du har kært, hvilket man gjorde stående. Donald Smith fortalte lidt om, hvorledes han som den eneste af otte havde reddet livet ved at springe ud med faldskærm og flygte til Sverige. Det er en spændende beretning, som mere udførligt er fortalt i Michael J. F. Bowyer: The Stirling Bomber Side Med Smiths tilladelse gengives her begyndelsen af han egen beretning: Det var 20. april Vi var beordret til at angribe Stettin. Efter et solidt måltid bestående af spejlæg, chips, te, brød, smør og marmelade - virkelig et godt måltid i betragtning af, at krigen havde stået på i 3 år -steg vi ombord i R 9261, kodet MG-M, netop som 5

6 solen gik ned. Kl startede vi turen ud over Nordsøen. Himlen var fyldt med flyvemaskiner, og det var nødvendigt at holde skarpt udkig hele tiden. Da vi passerede den jyske vestkyst, kunne vi se natjagere forlade deres baser og komme op for at angribe. Også antiluftskytset begyndte at åbne ild, og vi så to flyvemaskiner blive skudt ned på vores styrbordsside. Mindst 18 fly gik tabt over Danmark denne nat ud af i alt 425, de 11 blev skudt ned af antiluftskyts p.g.a. den lave højde, vi var beordret til at flyve i. På kort tid passerede vi Jylland, og lavede et højredrej da vi nærmede os Fyn. Herfra steg vi jævnt til fods højde (3550 m). Fra denne højde skulle vi kaste vores markeringsbomber. Vi var beordret til at markere målområdet for de efterfølgende maskiner. Foruden markeringsbomber i flere farver bestod lasten af 8 almindelige sprængbomber, så maskinen var fuldt lastet. Vi var lidt for tidligt fremme ved Stettin, så vi måtte cirkle rundt indtil det befalede tidspunkt. Hele tiden skød tyskerne efter os med alt, hvad de havde, undtagen måske deres køkkenvask. Netop som vi anden gang var ved at være over målområdet, satte vores inner styrbords motor ud. Den var formentlig ramt af antiluftskyts. Jeg meldte det til skipperen, flyverkaptajn C. W. Parish. Han fik øjeblikkelig kantstillet propellen, så luftmodstanden blev mindsket og fik drejet væk fra målet. Da vi prøvede en ny indflyvning på 3 motorer, viste bombesigtet skævt, så vi var nødt til at vende om. Tilfældig udlægning af markeringsbomberne ville forhindre angrebet. Vi så en flyveplads, bombeskytten spurgte skipperen, om han kunne droppe vores container med anti-personelbomber over den. Vi fløj lavt, og vi kunne se hangarer og kasernebygninger, som vi kastede vores bomber over. Søgelys indfangede os igen, og skipperen var nødt til at dykke ned over havet for at komme væk. Da vi nåede den sjællandske kyst, var det lykkedes ham at presse flyet op i 6500 fods højde (2000 m). Det var fuldmåne og skyfrit og næsten som at flyve i dagslys. Netop da vi krydsede bugten ved Korsør dukkede to Messerschmidt 110 op, den ene ikke mere end 15 m fra vor bagbords vingespids, man kunne se piloten. Han åbnede ild og havde nogle få træffere. 6

7 Sergent Lees, vores agterskytte, besvarede ilden. Så kom den anden fra styrbord. Han skød og satte vor bagbords vinge i brand. Vores fly kom ud af kontrol. En rolig stemme lød i samtaleanlægget: Jeg er ked af det drenge, men I bliver nødt til at springe ud! Klokken var Flyet gik stejlt ned, og det var helt umuligt at klatre bagud til nødudgangen. Så blev vi ramt igen under rygskyttetårnet. Denne skudsalve ribbede hele gulvet op, og jeg fandt på at bruge hullerne som en stige op til nødudgangen. Her blev jeg nærmest blæst ud af flyet. Jeg trak i snoren, og på ingen tid svævede jeg ned. Maskinen ramte jorden i løbet af få sekunder og eksploderede. Jeg landede nogle få marker syd for flyvemaskinen. Det var en nyharvet mark, og jeg landede ganske blødt nær et vandhul. Jeg gemte min faldskærm og redningsvest under nogle buske, efter at jeg havde skåret nogle strimler af faldskærmsstoffet. Det skulle jeg bruge til at forbinde mine hænder, som jeg havde skåret, da jeg klatrede op ad skudhullerne i flyet. Jeg begyndte at gå i sydøstlig retning, men snart sank jeg i til knæene i et moseområde. Jeg kom til en vej, og to tyske recognosceringskøretøjer ramte mig næsten med deres forlygter. Jeg fortsatte med at skiftevis gå og løbe indtil kl Ved den tid var jeg dødtræt, og solen var ved at stå op. Jeg fandt vej til en lille trægruppe med noget vand, dækkede mig til med visne grene og sov en times tid eller sådan noget. Da jeg tittede frem af mit skjul, opdagede jeg en mand, som såede korn med hånden mindre end 10 m fra mig. Jeg holdt mig skjult indtil middag, og skar mine canadiske mærker og distinktioner af. I middagstiden fandt jeg frem til en øde landbrugsbygning, hvor jeg gemte mig og holdt udkig efter den bedste vej videre. Omkring 5.30 om eftermiddagen, mens det stadig var lyst, tog jeg chancen og gik videre, men pludselig strøg et tysk fly lavt hen over, som om det var på udkig. Jeg gik over marker og langs åbredder indtil omkring kl , så var jeg i vildrede med, hvilken vej jeg skulle gå. Da jeg så en enlig landmand, kontaktede jeg ham. Det så ikke ud til, at han forstod, hvad jeg ville, før hans unge søn og datter kom til. De så, hvem jeg var, og hentede deres mor. Hun forstod, hvad jeg var ude efter, og tog mig med ind i deres hus. Deres søn på måske 9 år 7

8 holdt udkig efter tyskere, mens hun kogte 3 æg, som jeg fik sammen med noget kød, rugbrød og kaffe lavet af ristet korn. Jeg var taknemlig for det. Før jeg gik, fandt de en telefonbog og udpegede min position. Deres ejendom lå lidt sydøst for Slagelse, omkring 90 km fra København. Efter at have fået fyldt min feltflaske startede jeg og brugte et jernbanespor som rettesnor. Den 22. april omkring kl. 1 om natten var jeg alt for træt til at kunne gå videre, så jeg rullede mig ind i min flyverdragt og lagde mig til at sove ved nogle små fyrretræer. Min søvn blev afbrudt af markmus, som løb hen over mig. Omkring kl startede jeg igen. Jeg begyndte af få vabler på fødderne p.g.a. mine løst siddende flyverstøvler, og jeg spekulerede på, om det hele var umagen værd. Omkring kl. 7 kom jeg til et lille vandløb, hvor jeg vaskede og barberede mig, for i mit nødudstyr havde jeg barbergrej, sæbe, metalspejl og kam. Da jeg fik set mig selv, blev jeg forbavset over at se flere sår og pletter med størknet blod i mit ansigt. Jeg må have forskrækket landmanden og hans familie, som hjalp mig aftenen før. Efter den kolde vask og barbering gik jeg videre. Jeg pakkede fødderne ind i mine ekstra strømper for at mildne smerterne. Jeg gik i østlig retning gennem skov, indtil jeg kunne se Sorø. Så drejede jeg sønden om byen, hvor jeg fandt en roekule. Jeg skrællede en roe og spiste den til morgenmad sammen med nogle friske mælkebøtteblade. Jeg gik videre gennem skoven, og ved halvnitiden kom jeg forbi et lille landbrug sydøst for Sorø. Efter et hvil gik jeg hen til døren og bankede på. En års pige lukkede op og sagde noget på dansk, som jeg ikke forstod. Hendes bror kom til, at jeg spurgte, om jeg måtte få fyldt min feltflaske. Han kiggede op og ned ad vejen og trak mig med ind i huset. Det var et meget lille hus, hvor der boede en familie på fem personer. Jeg fik plads ved et bord og fik morgenmad bestående af sort erstatningskaffe og rugbrød. En halv time senere fortsatte jeg med en frisk forsyning af vand. Jeg satte kurs mod Ringsted i et meget varmt solskinsvejr, jeg svedte om fødderne, og de hævede meget. Da jeg søgte ned i en kløft på en mark, så jeg, at tyskerne brugte den til skydebane. Selv om mine fødder smertede, løb jeg ud af kløften, så hurtigt jeg kunne over en stor landevej og gennem en fold med græs. Jeg gemte mig ved en markmødding, hvor jeg fik lidt søvn. 8

9 Efter at jeg havde forladt min gode, duftende seng og havde gået nogen tid, fandt jeg ud af, at jeg havde glemt min feltflaske ved markmøddingen. Jeg var blevet meget tørstig, da jeg syd for Ringsted kom forbi en hvid gård med en vandpost på gårdspladsen. En ung mand kom ud af stalden og tog mig med ind til en vandhane. Han gik ind i stuehuset og kom tilbage med en flaske øl og nogle gulerødder. Jeg spiste nogle og tog resten med i lommen, takkede ham og gik videre i nordøstlig retning langs jernbanen. Her kørte et tog forbi med tysk krigsmateriel til den nordlige front. Alle vognene var bevogtet af soldater. Jeg vinkede til dem, og de vinkede tilbage. Nu havde jeg efterhånden fået mere tro på, at jeg kunne klare turen til Sverige. Jeg fulgte nogle mindre veje og kom snart gennem landsbyen Høm. Jeg var stadig i uniform, og jeg følte, at folk stirrede efter mig. Måske var det blot fordi, jeg havde revet hul bagpå mine bukser, noget jeg først senere opdagede. Der var en masse folk på gaden, og mange var på vej til kirke. Jeg fandt senere ud af, at det var en helligdag. (skærtorsdag) Ved en anden kirke så jeg temmelig mange cykler, og jeg var fristet til at hugge en, men min gode samvittighed fik overtaget. Jeg skråede gennem en skov, og skjulte mig mellem nogle fyrretræer for at hvile mine fødder, da det begyndte at regne, så jeg fandt frem til et lille hvidt stuehus. Da jeg ikke så nogen udenfor, gik jeg til døren. En midaldrende kone lukkede op. Da hun ikke kunne forstå engelsk, kaldte hun på sin mand. Han kunne se, jeg var en allieret flyver, og bød mig indenfor. De bragte mig sæbe, varmt vand og håndklæde, som hjalp på min træthed. Jeg spiste ivrigt af smørrebrød med ost og leverpostej. Jeg fik et par glas øl og tog af sted med en flaske øl og en madpakke. Det var meget vanskeligt at gå nu. Jeg kom forbi en lille stald. (I nærheden af Regnemark.) Derinde var der rindende vand. Jeg vaskede og barberede mig, mens jeg havde øjne i nakken. Jeg skar skafterne af mine flyverstøvler og lavede et par sko af dem. Mens jeg var i gang med det, kom der en mand, to damer og to små børn. Han sendte øjeblikkelig damerne og børnene væk, for han havde genkendt min uniform. Efter at have prøvet at få ham til at forstå, hvor jeg ønskede at komme hen, pegede han på mit tøj, rystede på hovedet og viste ved at tegne et hagekors på sin arm, at der var for mange Gestapofolk rundt om. Jeg fik at vide, at han hed Georg 9

10 Rasmussen. Han viste mig ind i hestestalden og gjorde det klart, at jeg skulle blive der indtil kl. 21. Det gjorde jeg uden at stille spørgsmål. Kl kom han igen med en bylt under armen. I den havde han et par bukser, en kniv, et spejl af glas og andre nyttige ting. Så gav han mig sin jakke og sweater og et par gummistøvler og gemte mine støvler og min flyverdragt væk. Ved at pege på sit ur og ryste på hovedet forklarede han mig, at det var uklogt at tage af sted før kl. 5 om morgenen p.g.a. spærretid. Jeg sov i stalden og stod op kl Da jeg gik ud på vejen i det civile tøj, han havde givet mig, mødte jeg den samme mand. Han tog med mig ind i deres hus, gav mig morgenmad og en madpakke. Han tog et Shell vejkort frem og udpegede vejen til København. Hagekors tegnet på kortet viste de stærkt bevogtede steder. Da jeg var ved at gå, gav han mig 20 kroner, det var alle de sedler, han havde, og omkring 80 øre i småmønt. Til gengæld gav jeg ham de francs, jeg havde i mit nødudstyr. Han fulgte med mig til hovedvejen og viste mig vejen, jeg skulle følge. Det blev nu lettere for Smith at færdes i civilt tøj, men gummistøvlerne gjorde hans vabler værre. Det var nu 3. dag, han var på flugt, men heldet vedblev at følge ham. Alle vegne, hvor han bankede på en dør for at få hjælp eller mad, var de venligtsindede. Der gik i alt 10 døgn fra flystyrtet, til han nåede i sikkerhed på den svenske kyst. Et sted, hvor han var kommet ind, ringede manden i huset straks til venner eller tyskere? Smith vidste det ikke, men tog sig ikke særligt af det, han kunne umuligt gå videre. Det viste sig, at manden havde ringet til en ven, E. Marborg, førstelæreren på skolen. Han talte perfekt engelsk og han fortalte Smith, at han havde været heldig, for på den nærliggende gård var de tyskervenlige, og det var nødvendigt at være yderst forsigtig. Næste morgen fulgte Marborg Smith til stationen i Glostrup, købte billetter og fulgte med ham til Helsingør. På Hovedbanegården var der fyldt med tyskere, og de måtte vente i timer på toget. Men ingen sagde noget. Smith ledte langs kysten et par dage uden at finde en båd og uden at få mad, men han kom så i kontakt med modstandsbevægelsen, som efter mange besværligheder fik skaffet en kajak. Ventetiden udnyttede Smith til sammen med sine nye venner at tage til København og se nogle af seværdighederne. 10

11 På den natlige tur over Øresund var Smith ved at blive opdaget af en tysk patruljebåd, men ved at dukke sig, da de lyste efter ham, slap han fra dem. Der var temmelig høje bølger den nat. I Sverige blev Smith budt velkommen af den britiske konsul og hans danske kone. Han meldte sig selv til det svenske politi, som var utroligt venlige. Smith kom til at bo på hotel Savoy, hvor han havde den fornøjelse at få en samtale med den svenske kronprins og kronprinsesse, senere kong Gustav IV. 6. maj 1943 kom Smith til Stockholm og så med fly tilbage til England. Derfra tog han med skib tilbage til Canada, hvor han efter krigen fik arbejde som tekniker på en maskinfabrik. Nu er han pensioneret, og bor sammen med sin kone i St. Catarines i Ontario tæt ved Niagara vandfaldene. Smith blev den første af ialt ca. 100 allierede flyvere, som med dansk bistand flygtede til Sverige. Ifølge Danmarkshistoriens hvornår skete det fra Politikens forlag blev der i alt i besættelsestiden befordret personer illegalt over Øresund, heraf jøder. Et typisk eksempel på, hvordan det gik andre, finder man i Bjørnvads bog De fandt en vej : I oktober 1942 nødlandede sergent Roy Webster i en Wellington ved Linstrup i Sønderjylland. I løbet af 10 dage lykkedes det Webster at nå frem til Helsingør, men her fangede det danske politi ham, og han blev udleveret til tyskerne. Smiths tur til Danmark for at afsløre mindestenen for hans faldne kammerater var hans 4. Han har forsøgt at opspore nogle af dem, som hjalp ham under krigen. Fra Regnemark og til Øresund er det nogenlunde opklaret, hvor Smith færdedes, og hvem der hjalp ham. (Se f.eks. Jørgen Helmes artikel i Propel maj 1993.) Men turen fra Kirke Stillinge og til Høm er ikke klarlagt. Hvis nogen ved noget om Smiths rute gennem Sorø amt, hører denne artikels forfatter gerne herom. Kilde: Escape from Denmark. Michael J.F. Boyer: The Stirling Bomber Page

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse.

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. Mange flystyrt modstandskampens store omkostninger. 1. RAF mindesmærke i Rebild bakker. Våbenflyverne. 2. Hvidstengruppens mindemonument i Hvidsten.

Læs mere

Første flyver til Sverige Oversat af AS 09 DEC 2010 efter originalen First airman to Sweden af 02 JUN2009

Første flyver til Sverige Oversat af AS 09 DEC 2010 efter originalen First airman to Sweden af 02 JUN2009 Første flyver til Sverige Oversat af AS 09 DEC 2010 efter originalen First airman to Sweden af 02 JUN2009 Historien om Donald V. Smith fortalt af Dave Smith adavid.smith@sympatico.ca til www.airmen.dk,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Raid on Berlin 3.-4. september 1943

Raid on Berlin 3.-4. september 1943 Raid on Berlin 3.-4. september 1943 R.A.A.F. 460 Sqdr. Lancaster EE138 Trigonometriske funktioner & Harmoniske svingninger Matematik kompetencer 1) Tankegangskompetance 5) Repræsentationskompetence 2)

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern.

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. En Lancaster bombemaskine havde den 13. marts 1945 været på mineudlægningstogt over Kattegat. Da flyet var på vej tilbage mod basen i England, blev

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard.

Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard. Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard. Besættelsestid og begravelsen af allierede flyvere. Den almindelige begravelse

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HALIFAX II DT620 DER BLEV SKUDT NED OVER ØSTERSØEN UD FOR STEVNS 14/3-1943

HALIFAX II DT620 DER BLEV SKUDT NED OVER ØSTERSØEN UD FOR STEVNS 14/3-1943 HALIFAX II DT620 DER BLEV SKUDT NED OVER ØSTERSØEN UD FOR STEVNS 14/3-1943 Flyet tilhørte Royal Air Force 138 Squadron, the Bomber Command og var kodet NF-T. Afgang 17:50 fra Tempsford med mål/opgave:

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN HARRIE EMILY RICE TRE FALKE SKOLEN 10.I FS10 Synopseprøve 17 juni 2009 Fordybelsesområde:

Læs mere