Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne"

Transkript

1 Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand

2 Dagens gode spørgsmål: Hvordan kan ældre-/seniorrådet understøtte, at kommunen træffer de rette beslutninger, når private aktører byder inde på pleje- og omsorgsopgaver? Ét oplæg og jeres bud! Tine Rostgaard

3 Begreber Udbud Offentlige drifts- og anlagsopgaver udbydes, og private tilbudsgivere konkurrerer om at komme med det mest fordelagtige tilbud og vinde retten til at udføre den eller de bestemte opgaver for en offentlig myndighed i et bestemt tidsrum. Udlicitering Gennemføres udbuddet, og indgås der er kontrakt, er opgaven blevet udliciteret. Det offentlige bevarer dog fortsat ansvaret for leveringen, kvaliteten og styringen af ydelsen (forsyningsog tilsynsforpligtelse) Privatisering Det offentlige afhænder formelt hele ansvaret til den virksomhed, der overtager opgaven. Det offentlige kan efterfølgende købe ydelser fra denne virksomhed, som vil ske på lige fod med køb af ydelser fra andre private virksomheder

4 Udlicitering bløde områder Større skepsis ift udlicitering af ældrepleje og dagpasning end andre områder 35 ud af 45 borgmestre ønsker øge udlicitering, heraf 28 for primært at spare penge Interesse ofr udlicitering på tværs af partiskel De fleste er dog skeptiske over for at udlicitere bløde områder som ældrepleje. Kilde: kel.html Hvorfor? Bl.a skjulte udgifter og forsyningssikkerhed

5 Skjulte udgifter Udgifter til definere, beskrive og prisfastsætte ydelser Udgifter til forsyningssikkerhed Transaktionsomkostninger Mere komplekse styringsforhold Udgifter pga. manglende fleksibilitet, fx. hvid tid Øget personaleomsætning ift kvalitet Øgede administrationsomkostninger, herunder (øget) kontrol og tilsyn ex Kbh ommune

6 Øgede administrationsomkostninger Kbh Kommune: Årlig merudgift i 2012 på 7.1 mio. kr til administrative omkostninger forbundet med det frie valg, herunder: udgifter i forbindelse med udarbejdelse af leverandørkrav, indgåelse og vedligeholdelse af kontrakter, information til private leverandører om kommunens retningslinjer mv., udarbejdelse af informationsmateriale om den private leverandør, kontakt og vejledning til borgerne om leverandører, løbende dialog, oprettelse af IT-systemer, administration af borgere, der skifter leverandør, beregning af timepriser, tilsyn og kontraktopfølgning

7 Risiko for konkurs Betydning for kommunens forpligtigelse til at sikre forsyningssikkerhed, og stabilitet og kontinuitet for borger og medarbejder Sverige stor medieopmærksomhed på række både store og mindre private leverandørvirksomheder, der måtte indgive konkurserklæring, bl.a Carema ISS måtte trække sig fra alle børnehaver i 2002, og 40 svenske skoler og gymnasier gik konkurs efter udlicitering til private Tine Rostgaard

8 FOA og Epinion har i oktober 2013 lavet undersøgelse, hvor 60 ældrechefer er blevet spurgt om privat levering af ældreplejen. I undersøgelsen fremgår det, at 63 procent eller 38 af ældrecheferne har oplevet, at den private leverandør selv har opsagt kontrakten før tid, typisk på grund af dårlig økonomi, konkurs eller manglende kunder.

9 Former for misligholdelse og konsekvens manglende dokumentation, at hjælpen ikke blev leveret i det omfang, der var aftalt, og i ét tilfælde at firmaet gik konkurs. I størstedelen af tilfældene blev leverandøren opsagt. Mange af ældrecheferne havde også oplevet, at firmaet selv opsagde kontrakten før tid (63 procent), typisk af økonomiske årsager, hvilket bevirkede, at firmaet måtte gå konkurs (Epinion, 2013). Tine Rostgaard

10 »Vi har lært, at det ikke kun skal være prisen, der bliver den gældende faktor, når man sætter en opgave som ældrepleje i udbud. Det firma, der endte med at gå konkurs, havde netop vundet på sin pris, og nu ved vi, at man skal være opmærksom på andre ting også. Men det har bestemt ikke skræmt os,«siger Jørn Pedersen, borgmester i Kolding

11 Nye udbudskrav ift konkurs? Kbh Kommune: med nye udbudsregler, forventning om at antallet af leverandører vil falde til tre pr. lokalområde, inklusiv den kommunale leverandør. Færre leverandører forventes at medføre: det frie valg bliver mere overskueligt for den enkelte borger, færre og forventeligt større og fagligt mere robuste leverandører Kilde: 4. Orientering om udbud af personlig og praktisk hjælp ( )

12 Tildelings/konkurrencekriterier Kun to kriterier: Laveste pris Udelukkende pris Økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes oftest. Skal vægtes Her sammenlignes pris, samt underkriterier, der har betydning i forhold til selve opgavens løsning. Kan være kvalitetskrav, forsyningssikkerhed, organisatoriske og personalemæssige forhold, sociale forhold, arbejdsmiljø og service.

13 Eksempel på kvalitetskrav Kbh Kommune: Vægter 35 % Faglig kunnen, eks. 80 % uddannet personale, og doumenteret erfaring med praktisk og personlig hjælp indenfor de sidste 3 år Virksomhed skal kunne, fx beskrivelse af, hvorledes de vil levere god pleje og håndtere forskellige målgrupper samt hvordan de vil sikre kvalitet Skal have sundhedsfagligt personale tilknyttet

14 Eksempel på økonomiske krav Kbh Kommune: Pris vægter 50% Vurderes ift tilbudsgivers egenkapital samt nettoomsætningen inden for praktisk og personlig hjælp

15 Eksempel på implementeringskrav Kbh Kommune: Vægter 15 % Især kommunikation til borgere

16 Eksempel medarbejderforhold Medarbejdere skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der svarer til dem, der i henhold til kollektiv overenskomst mv. er gældende Leverandør skal redegøre for hvorledes nye medarbejdere introduceres og hvordan løbende kompetenceudvikling sikres

17 Eksempel social klausul Kbh Kommune: Skal leve op til arbejdsmiljølovgivning. Skal udarbejde og løbende følge op på arbejdspladsvurderinger og handle derefter Skal beskrive forpligtelsen for de private leverandører. ift elever

18 Sociale hensyn Kan derudover fx være: Krav om at overtage personalet fra tidligere leverandør på eksisterende løn- og arbejdsvilkår i hele kontraktperiode Overholdelse af de centrale arbejdsmarkedsstandarder Anstændig løn Arbejdsmiljø Social dialog Adgang til erhvervsuddannelse (lærlinge) Ligestilling mellem mænd og kvinder Adgang til grundlæggende social sikring Overholdelse af kollektive aftaler. Tine Rostgaard

19 Kbh kommune: Valgte leverandører Nye leverandører: Kærkommen Kbh Aps og Hjemmehjælpen A/ borgere skiftede leverandør på grund af de nye kontrakter. Erfaring: Begge de private leverandører leverede allerede praktisk og personlig hjælp til et mindre antal borgere i København: Kærkommen leverede pleje til ca borger. Ca borgere har den kommunale hjemmepleje som leverandør af praktisk og personlig hjælp.

20 Omkring 4000 ældre modtog hjemmehjælp fra det private firma 'Kærkommen', der er ansat af blandt andet Københavns Kommune og som nu er gået i betalingsstandsning.

21 Fokuspunkter i udbudsproceduren Vægtning og indhold i kriterier ift. økonomi, kvalitet, medarbejderforhold, implementering, sociale hensyn Definition af misligholdelse Krav om opfølgning og dokumentation Skjulte udgifter, fx indirekte omkostninger eller meromkostninger Udbudsproces, fx antal leverandører og kontroludbud Analyse konsekvens borger og medarbejdere

22 FOAs bud på en ordentlig udlicitering Bl.a.: Ordentligt arbejdsmiljø, at medarbejderne skal inddrages i hele udbudsprocessen, og at firmaerne ikke må konkurrere på medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. (Fra Foa 13 bud)

23

24 Inspiration Værd at vide om konkurrenceudsættelse og udbud en indføring for tillidsrepræsentanter i regioner og kommuner, DRO, Den Regionale Organisationsrepræsentation i Region Midtjylland

25 Tak! Tine Rostgaard

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

betydning for arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

betydning for arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø Denne guide handler om arbejdsmiljø ved udbud af tjenesteydelser. Den

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Nicolai Kristensen Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere