Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre"

Transkript

1 Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

2 Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære og indbringende kultur og kunstprodukter, der klarer sig godt. Rytmisk musik er både den mest populære musik blandt danskerne og en givtig eksportvare. Der er mange udøvere af rytmisk musik i Danmark, gode bands og et bredt vækstlag. Alene de 75 vigtigste spillesteder producerer årligt koncerter til glæde for ca. 1 million billetkøbere. Alle aldersgrupper hører rytmisk musik og de forskellige undergenrer som rock, pop, jazz, hiphop og elektronika. Rytmisk musik er således kulturbærende i Danmark. På den anden side er der krisetegn for den rytmiske musik. Spillestederne har været blandt de første til at mærke den økonomiske nedtur. Allerede før krisen skete der store ændringer i musikbranchen. Pladeslaget blev halveret fra 2000 til Samtidig stiller digitaliseringen nye krav til musikbranchens distribution og markedsføring og til kulturpolitikken, idet der opstår nye platforme for kulturlivet. Ofte høres der i den offentlige debat argumenter om, at den rytmiske musik på grund af sin popularitet kan klare sig på markedsvilkår og derfor ikke behøver kulturpolitisk opmærksomhed. Den seneste tids udvikling har imidlertid vist, at den rytmiske musik måske nok er populær, men at det vil være forfejlet at tage den for givet. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at kulturpolitik altid har en forpligtigelse til at sikre kvalitet og mangfoldighed i kulturudbuddet. Mens den klassiske musik har stået stærkt i kulturpolitikken i mange år, har der ikke været et tilsvarende fokus på den rytmiske musik. Opførslen af Operahuset har eksempelvis betydet en forøgelse af bevillingen til Det Kongelige Teater, ligesom opførelsen af en række nye koncertsale som DR-koncertsalen, koncertsalen Alsion i Sønderborg og den nye koncertsal i Århus Musikhus har givet helt eminente rammer for den klassiske musik. Den klassiske musik får hvert år 457,6 mio. kr. på finansloven til den skabende og udøvende musik. Den rytmiske musik har trods sin udbredelse ikke opnået samme bevågenhed fra hverken private fonde eller bevilgende myndigheder, og modtager 105,4 mio. kr. på finansloven. Samtidig er en række spillesteder blevet ramt af mange års stagnation i statens kulturbevillinger samt helt aktuelle millionnedskæringer, idet spillestederne, trods deres kulturelle betydning, af regeringen er blevet rubriceret som erhvervsstøtte for at finansiere Forårspakke 2.0. Derfor foreslår Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre en ny plan, der markant vil styrke den rytmiske musik i Danmark. Dette medfører en merbevilling på 30,5 mio. kr. til rytmisk musik på finansloven for Dertil kommer, at planen lægger op til et langsigtet løft af den rytmiske musik over en årrække. Det fremgår klart af planen, hvilke dele, der finansieres i år, og hvilke, der er langsigtede målsætninger. Planen Op på beatet gang i den rytmiske musik er udarbejdet med inspiration fra Henrik Marstal-tænketanken, der på initiativ af Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, blev nedsat i foråret 2009 og herefter er fremkommet med en række forslag til styrkelse af den rytmiske musik. Endvidere indeholder planen forslag med inspiration fra Statens Kunstråds Musikudvalg og en række øvrige aktører i det rytmiske musikliv. 2

3 1. Livescenen Spillestederne er i stigende grad blevet en vigtig kulturel platform, der er præget af udvikling og dynamik. Formidlingen er styrket, og danske bands efterspørges internationalt. Regionalt er spillestederne helt centrale aktører. Spillestederne er ramte af krisen og det medfølgende dalende ølsalg. De får dermed dårligere muligheder for at klare sig på markedsvilkår. Samtidig har regeringen sparet på spillestederne. Den statslige støtte til spillestederne skal styrkes for at spillestederne i højere grad kan fungere som nøglespillere i den musikalske vækst, idet nye talenter får mulighed for at prøve kræfter med live scenen. Det foreslås at: Sikring af projektstøtte til rytmiske spillesteder: Projektstøtten til de rytmiske spillesteder, der støtter vækstlag, smalle genrer og publikumsudvikling udløber i 2009 og bør sikres fremover. Finansiering: Der afsættes kr. 4 mio. på finansloven for Honorarstøtten får et økonomisk løft: Den statslige honorarstøtte er under pres, fordi flere og flere kommuner er interesserede i at yde honorarstøtte til spillesteder som dermed bliver kvalificerede til at opnå honorarstøtte fra staten. Derfor er der i dag langt flere spillesteder om at dele den statslige honorarstøtte. Det foreslås at øge honorarstøtten. Finansiering: Der afsættes kr. 4 mio. på finansloven for Flere regionale spillesteder: Der er på sigt behov for at øge antallet af regionale spillesteder, idet det har vist sig, at sådanne spillesteder skaber dynamik - lokalt og regionalt og desuden medvirker afgørende til at skabe kulturel vækst hvad angår både kvalitet og identitet. Desuden bør der være regionale spillesteder i alle egne af landet men i den forstand er der stadig sorte huller på Danmarkskortet når det gælder alle danskeres adgang til at opleve rytmisk musik. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision men i første omgang udvides Statens Kunstråds midler med 10 mio. kr., hvoraf nogle kan anvendes til regionale spillesteder. Etablere en nationalscene: Der skal etableres en nationalscene for rytmisk musik i Danmark. Den rytmiske musik har i dag ikke en tilstrækkelig stor live-scene, der er indrettet kun på at skabe optimale vilkår for rytmisk musik. Den rytmiske musik fortjener på linje med andre musikalske genrer at få en scene, der markerer Danmark som et land med en stærk tradition inden for rytmisk musik og med en unik publikumsoplevelse. Nationalscenen skal være et fyrtårn inden for den rytmiske musik i Danmark og være en aktør, der samarbejder med og understøtter spillesteder i hele landet ligesom nationalscenen også bør have et stærkt samarbejde med DR om arrangementer og formidling. Nationalscenen skal selvsagt arrangere koncerter i stort format, herunder koncerter i international klasse, men herudover bidrage til udviklingen af hele live-scenens strukturer og forretningsmodeller. VEGA i København vil være et godt bud på en forankring af den nye nationalscene, men i første omgang afsættes der ressourcer til, i et samarbejde mellem alle rytmiske musikaktører, at udvikle struktur og grundlag for nationalscenen. Finansiering: Der afsættes i første omgang 2,5 mio. kr. på finansloven for

4 Ny mulighed for donationer fra musikfestivaler til spillesteder: Der skal indføres mulighed for at anvende musikfestivalers overskud, så det indenfor rammerne af skattelovgivningen om momsfritagelse bliver muligt at understøtte de rytmiske spillesteder, der modtager støtte fra Statens Kunstråd. Musikfestivaler i Danmark drives i langt de fleste tilfælde af almennyttige foreninger, og overskuddet fordeles til humanitære og kulturelle formål, hvilket medfører momsfritagelse. På trods heraf giver de nuværende regler ikke mulighed for at festivaler kan støtte de rytmiske spillesteder, der er en del af forudsætningen for musikfestivalerne, idet spillestederne er med til at sikre aktivt musikmiljø og en stor talentmasse. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Revision af spillestedsloven: Der skal nedsættes et udvalg, der skal komme med forslag til revision af spillestedsloven. Herunder skal det afklares, hvordan de nuværende støtteordninger for spillesteder fungerer og om spillestedernes vilkår for at skabe koncerter af høj kunstnerisk kvalitet er til stede. Desuden skal det belyses hvordan spillestedernes mulighed er for at agere vækstcentre med særlige forpligtelser over for det lokale vækstlag (se pkt. 5), samtidig med at der skal være samlingspunkter for hele regionens rytmiske aktører. Det skal være en del af kommissoriet at komme med oplæg til en forenkling af støtten til rytmiske spillesteder. Herudover skal udvalget inddrage den undersøgelse om pengestrømme og ressourcer i dansk musik som er iværksat af Statens Kunstråds musikudvalg. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 2. Den digitale musikrevolution Digitaliseringen har revolutioneret den rytmiske musiks tilgængelighed for et større publikum. Unge bands kan nå publikum uden om de traditionelle markedsføringskanaler og det betyder, at nye bands på et tidligt tidspunkt i karrieren kan nå et stort publikum. Internettets sociale medier bidrager til at markedsføre bands og skabe nye musikalske fora. De sociale medier bidrager ikke blot til at nå et kvantitetsmæssigt større publikum, men også til at forfine og udvikle hjemmemarkedets smag. Både et stort og kræsent hjemmemarked er vigtige rammebetingelser for musikeksport. Sidste år rundede den digitale omsætning af musik i Danmark 100 mio. kr., samtidig med at omsætningen af indspillet musik faldt. En anden tendens, der gør det interessant at se på den digitale omsætning af dansk musik er, at mens dansk musik udgør 48 pct. af den fysiske omsætning, udgør den kun 32 procent af den digitale omsætning. 4 Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre foreslår på denne baggrund, at kulturpolitikken i højere grad anerkender digitaliseringens betydning for udviklingen af den rytmiske musik gennem en række tiltag: Digitalt musikproduktionscenter for rytmisk musik i Århus: Udviklingen i dansk musikproduktion og formidling må indrettes på den stigende mediekonvergens, hvor både radio, tv, mobil-og webplatforme nu spiller sammen. Derfor skal musikproduktionscenteret i Århus have en særlig national opgave i, at samarbejde med bl.a. spillestederne, DR og de regionale TV2-stationer, at understøtte udviklingen og produktionen af audiovisuelle musikprodukter. Finansiering: Der afsættes kr. 0,5 mio. på finansloven for Fordobling af støtte til digital formidling: En fordobling af midlerne i Den Digitale formidlingspulje til digitale markedsføringsinitiativer, videopræsentationer, grafiske og visuelle elementer, produktion af singletracks, oversættelse mm. Finansiering: Der afsættes kr. 0,5 mio. på finansloven for 2010.

5 Samarbejde på tværs: Mere direkte samarbejde mellem de virksomheder, der anvender musik i deres slutprodukter og musiklivet. Det kan fx. være nogle af de eksisterende forskningscentre inden for oplevelsesøkonomi, der fungerer som katalysator for dette samarbejde ved at invitere til de forskellige repræsentanter fra branche og uddannelsesinstitutioner til seminar. Finansiering: Dækkes af fordobling af støtte til digital formidling. Succeskriterier: Fastlæggelse af succeskriterier for digitale formidlingsprojekter og dermed de projekter, der kan opnå støtte under den digitale formidlingspulje. Dette skal ske som led i en generel videnstilføring om digital formidling i Kunstrådets Musikudvalg og tilhørende sekretariat. Finansiering: Dækkes af fordobling af støtte til digital formidling. 3. Støtte- og lånemuligheder for den rytmiske musikudøvelse Den rytmiske musik skal både støttes som kunst og erhverv. Men det er vigtigt, at der i støtte - systemet er en forskellig vægtning, alt efter om det er det kunstneriske eller det erhvervsmæssige potentiale, der lægges vægt på. Der er allerede muligheder for at få kom-i-gang-lån, eksportstøtte og andre tiltag rettet mod at styrke virksomhedernes vækst og iværksætteres opstart. Musikken i Danmark har desuden fået erhvervspolitisk støtte med etablering af det tværfaglige tiltag - Musikzonen. Der er bevilget 9,4 mio. kr. over de næste tre år, og zonen har repræsentanter fra både musikbranchen og erhvervslivet. Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre foreslår at Kulturministeren og Økonomi- og Erhvervsministeren i samarbejde og indenfor rammerne af den nuværende erhvervsstøtte, på forsøgsbasis, udvikler en række støttepuljer, der kan fremme den rytmiske musiks erhvervspotentiale. Disse puljer kunne være: Kunstnerpulje: Der oprettes en pulje til kunstnerisk betonede projekter en kunstnerpulje, som er en støtteordning med 10 pct. egenfinansiering. Puljen skal både kunne sikre favorable lån og direkte finansiering af projekter, der kan brande dansk musik i ind-og udland. Projektet retter sig mod smallere navne med høj kunstnerisk kvalitet. Finansiering: Der afsættes foreløbigt kr. 1,5 mio. på finansloven for Købmandspuljen: En 50/50-støtteordning med henblik på fx. eksportfremstød for kommercielle navne og med favorabel tilbagebetalingspligt såfremt fremstødet giver overskud. Ordningen skal stille både forretningsmæssige og kunstneriske krav ud fra en række overordnede evalueringskriterier. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision. Konvergenspuljen: Puljen skal støtte udviklingen af cross-media-produkter der integrerer aspekter af musik, spil, film og netaktiviteter (fx interaktive koncertformater og on-line-videolektioner i musik), og den skal støtte udviklingen af partnerskaber mellem musikbranchen og brancher som sport, computerspil, rejser, televirksomheder, medier og andre brancher inden for oplevelsesøkonomien. Puljen har både et kultur og erhvervsrettet sigte. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision. 5

6 4. Eksport Musiklivet står på flere måder i et vadested, hvor de store pladeselskaber er kommet under pres og flere aktører er kommet på banen. Derfor er der brug for en eksportstøtte, der tager højde for denne udvikling, og som både kan sikre tilskud til kunstnere, der vil internationalisere, og til at rådgive musikbranchen i eksportstrategier. Som led i denne opkvalificering bør der bruges flere kræfter på at frembringe dokumentation og statistik samt analyser af potentielle markeder. Derfor foreslås: Bredere opgaveportefølje til Music Export Denmark: MXD s opgaveportefølje udvides, så der bliver et mere strategisk fokus og mere sparring med investorer, bands og pladeselskaber. Music Export Denmark skal desuden i en endnu ikke nærmere angivet form knytte langt tættere bånd til Danmarks Eksportråd med henblik på at kunne trække på dets store ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af en given artists basisapparat (dvs. eksportduelighed), markedsføringsstrategier, screening/clearing af potentielle markeder, etablering af partnerskaber mellem relevante firmaet og så videre. Desuden skal der etableres en dialoggruppe, der er forankret i branchen, som systematisk kan komme med input til Music Export Denmarks aktiviteter i forbindelse med den udvidede opgaveportefølje. Medlemmer af en sådan styregruppe kan fx være etablerede bands med internationale karrierer, repræsentanter fra bookingbureauer, managements, pladeselskaber og andre fra det etablerede eksporterende erhvervsliv. Finansiering: Øget bevilling til MXD, jf. finansiering nederst. Strategiske mappings af afsætningsmuligheder: Music Export Denmark skal i samråd med Danmarks Eksportråd fremover foretage strategiske mappings for at danne et strategisk overblik over eksportmulighederne, markedstendenser, samt evaluere indsatsen. Analyserne skal harmoneres med de undersøgelser, som der foretages med musikzonen. Finansiering: Øget bevilling til MXD, jf. finansiering nederst. Støttemidler til den rytmiske musikeksport: Music Export Denmark får i forlængelse af sin udvidede opgaveportefølje flere midler til drift samt midler til at støtte musikeksporten direkte. Finansiering: kr. 3,5 mio. kr. fra erhvervsstøttemidler i Vækstlag Den unge talentmasse er afgørende for at sikre fødekæden i det danske musikliv. En stærk talentmasse er et godt afsæt for et dynamisk musikliv og for udviklingen af et kræsent hjemmemarked, der ofte er hemmeligheden bag en eksportsucces. Samtidig udvikler de unge sine kreative kompetencer ved at spille musik, enten alene eller i et band med andre unge. Derfor skal vækstlaget styrkes ved at skabe bedre rammebetingelser for musikudøvelsen blandt unge landet over. Med ordet, vækstlag, forstås der dels amatørvækstlaget, typisk musikere i alderen år, dels det semiprofessionelle vækstlag med bands der kan have op til flere udgivelser bag sig, uden dog at have nået et større gennembrud, og typisk i alderen år. Fire tiltag foreslås: Nedsat deltagerbetaling på musikskoler. I takt med at statens refusion til de kommunale musikskoler er faldet gennem årene til nu kun at udgøre 13,85 %, er deltagerbetalingen for 6

7 børnene steget. Det er medvirkende til at afholde børn fra at deltage i musikskolernes aktiviteter og bidrager derfor til at trække Danmark yderligere kulturelt skævt. Partierne ønsker derfor gradvist at tilbageføre statens refusion og i første omgang hæve refusionen til 18 % over 3 år. Denne ekstra finansiering skal anvendes af musikskolerne til nedsat deltagerbetaling og en styrkelse af talentudviklingen. Finansiering: Der afsættes kr. 8 mio. kr. på finansloven for Kommunale musikhandleplaner og musiske vækstcentre: Der bør udarbejdes musikhandlingsplaner i alle kommuner, der bl.a. omfatter vilkår for amatørmusik, øvefaciliteter, musikundervisning i skoler, musikskoler, musikudveksling med andre kommuner, koncertaktiviteter og andre inspirerende musikoplevelser. Kommunerne bør i et samarbejde etablere musiske vækstcentre hvor spillesteder, musikskoler, øvelokaleforeninger og andre aktører samarbejder om at skabe et dynamisk musikmiljø og sikre sammenhæng og udvikling i det lokale musikliv. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Musikalske Grundkurser (MKG): Finansieringen til de nuværende musikalske grundkurser bortfalder, hvilket betyder, at den unge talentmasses muligheder for at dygtiggøre sig forringes. Derfor foreslås de musikalske grundkurser genindført på finansloven for Finansiering: Der afsættes kr. 3 mio. årligt på finansloven for Udgivelsespulje for alle musikgenrer og lydformater: Der oprettes en udgivelsespulje til støtte af indspilning, udgivelse, distribution og markedsføring af dansk musik indenfor alle musikgenrer men med særligt fokus på vækstlaget og nye talenter. Der afsættes i første omgang kr. 3 mio. årligt på finansloven for Frie midler til Statens Kunstråd Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre ønsker at øge de frie midler til Statens Kunstråd med 30 mio. kr. over 3 år. Det skal anvendes til at styrke scenekunsten, billedkunst, litteratur og musik. Musikken har et særligt behov for ressourcer bl.a. set i lyset af de seneste års reduktion af antallet af regionale spillesteder og den generelle udhuling af musikkens støtteordninger. Finansiering: Der afsættes 10 mio. kr på finansloven for Finansiering Partierne har finansieret forslagene på i alt 40,5 mio. kr. - på partiernes finanslovsforslag for

8 Socialdemokraterne Danasvej 7 DK-1910 Frederiksberg C Telefon Kailow Graphic A/S Oktober 2009

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober 2009 1 Det følgende er i alt 14 strategiske

Læs mere

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 TALENT FORPLIGTER. MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 FORORD Nu skal jeg betro Dem en alvorlig Sag. Ifald jeg kunde leve mit Liv om igen,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken 13-15 i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i

Læs mere

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MAJ 2015 WWW.KUM.DK MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE Alle børn bør møde musikken, allerede fra de er små det hjælper den nye folkeskolelov

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

VISIONER DANMARK SOM KONCERT- NATION OPLÆG TIL DANSK LIVES GENERALFORSAMLING MARTS 2016.

VISIONER DANMARK SOM KONCERT- NATION OPLÆG TIL DANSK LIVES GENERALFORSAMLING MARTS 2016. VISIONER DANMARK SOM KONCERT- NATION OPLÆG TIL DANSK LIVES GENERALFORSAMLING 10. - 12. MARTS 2016. VISIONSOPLÆG Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2010

Bestyrelsens Beretning for 2010 Bestyrelsens Beretning for 2010 1. Om Musikzonen Musikzonen har nu eksisteret i godt 1½ år og vi er halvvejs igennem første bevillingsperiode. Det har været et travlt år for alle. Både sekretariat, bestyrelse,

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Diversitet i musikbranchen

Diversitet i musikbranchen Diversitet i musikbranchen Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Gramex JazzDanmark Dansk Live Maj 2017 Indhold DIVERSITET ER KVALITET! 3 DE METODISKE OVERVEJELSER 3 ORGANISATIONERNE BAG UNDERSØGELSEN

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til KFU Notat om spillesteder Kultur- og Fritidsudvalget bad som en udløber af sagen om Amager Kulturpunkts Økonomi

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere