EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY - 29. APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY"

Transkript

1 EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY

2 ÅBENT FÆLLESNORDISK NVF-SEMINAR Hvorfor udvikler én forstad sig til soveby og en anden sig til et dynamisk centrum med puls og fremdrift? Hvilken arkitektur understøtter et aktivt byliv? Hvordan kunne vi anlægge en helt ny, grøn forstad? Og kan man med mobilitetsplanlægning få det hele til at hænge sammen, når beboelse, transport, erhverv og ikke mindst bæredygtighed skal gå op i en højere enhed? INDLÆG På dette seminar skal vi se fremtrædende eksempler fra hele Norden på, hvordan trafik- og byplanlægning samtænkes. Der vil være introduktion til konkrete værktøjer indenfor bæredygtig mobilitetsplanlægning, og vi skal også selv lege med ideerne gennem både konkrete cases og rollespil. Vi tror også, at seminaret lægger op til en god diskussion, for naturligvis er der ikke kun én løsning på alle udfordringer - og der er mange meninger om, hvordan fremtidens bosætning og transport skal udvikle sig. Der har vist sig en overvældende interesse for seminaret, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for. Så vi håber at have skabt rammerne for en masse faglig videndeling på tværs af organisationer, udvalg og lande, og vi ønsker alle deltagere et par spændende og udbytterige dage. På arrangørgruppens vegne Mia Stampe Lagergaard

3 PROGRAM 28. APRIL 2014 TID INDHOLD FREMLÆGGER 10:00-10:15 Velkomst og praktisk om dagene 10:15-12:00 Plenary session - Inspirerende oplæg City in between (Aalborg, DK) - Forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil Henningsen, projektleder, Aalborg Kommune (DK) Lunda Mats III - Ett 15 år långt arbete med strategier för ett hållbart transportsystem fortsätter Christian Rydén, trafikplaneringschef, Lunds Kommun (S) Helsinki Region Transport System Plan (FI) Veera Lehto, trafikplanlægger, Helsingfors Regionens Trafik (FI) 12:30-13:30 Frokost/Lunch 13:30-15:30 Lyngby - oplæg om byudvikling og promenade -bese udviklingsprojekter m.m. med faglige og Henrik Brade Johansen (byrådsmedlem), Vibeke Forsting, sektionssleder, COWI (DK) politiske øjne 15:30-15:45 Kaffe 15:45-18:00 Workshops WORKSHOP 1: FORSTADEN Vibeke Forsting, sektionssleder COWI (DK) Case 1: City in between (Aalborg, DK) - Forstaden under forandring fra satellit til Bodil Henningsen, projektleder, Aalborg Kommune, (DK) selvstændig enhed Case 2: NærHeden - (Høje-Taastrup, DK) Ole Møller, projektdirektør (DK) - En ny bæredygtig bydel med bolig og erhverv på et stationsnært areal tæt ved hovedstaden Case 3: Mobility Management i planeringen, EU verktyget MaxLupo Petter Skarin, Trafikavdelningen Eskilstuna Kommun (S) WORKSHOP 2: MOBILITETSPLANLÆGNING Anette Enemark, direktør Tetraplan (DK) Case 1: Trondhjem Kjetil Strand, afdelingsdirektør Statens Vegvesen, (N) Case 2: København Annette Kayser, Projektleder, Københavns Kommune (DK) Case 3: Helsingfors Veera Lehto, trafikplanlægger, Helsingfors Regionens Trafik (FI) 19:00- Konferencemiddag på Meyers PROGRAM 29. APRIL 2014 TID INDHOLD FREMLÆGGER 09:00-10:30 Plenary session Fremlæggelse og debat af alle gruppers arbejde 10:30-10:45 Pause 10:45-12:20 Spillet om byrummet: Rollespil omkring et Anette Enemark bord. Hvad betyder dine valg som borger, politiker, teknisk chef etc? Samarbejde eller konflikt? Udvikling eller stagnation? Alt har en pris. Vi forudser 6-8 hold i dyst mod hinanden - og der er hæder, ære og præmie til bedste hold! 12:20-12:30 Afrunding 12:30-13:30 Frokost/Lunch 13:30-16:00 NVF-udvalgsmøder

4 jektet rencen City in between blev gennemført i 2012, som en del af Realdanias initiativ dens Forstæder. I Aalborg havde konkurrencen fokus på hele det østlige Aalborg rspurgte strategier for, hvordan der kan skabes synergi blandt forestående store ringer i eksempelvis letbane, Universitetshospitals og kæmpe 2 af 4 ringsindsatser i bydelens almene boligområder. Vinderforslaget v/team nsten sætter bl.a. spot på den altafgørende sammenhæng mellem byudvikling og t. Der arbejdes nu videre med strategierne, bl.a. i form af en ny helhedsplan for tiforbindelsen, hvor der introduceres en grundlæggende ny og sammenbindende baggrund uktur i forstadsområdet som en ny hovedgade, Ole Møller der vil forandre den opdelte bydel! etoder. Erfaring Er projektdirektør i arealudviklingsselskabet else i den NærHeden P/S. Jeg har en baggrund som civilingeniør i planlægning og ph.d. i samfundsøkonomiske prioriteringsmetoder. Er- an Rydén e intet mindre moderne, planeringschef tæt i Lunds kommun sedan Särskilt engagerad i strategisk nering kopplad till hållbar faring som rådgivende ingeniør i den private stadsutveckling. Utvecklar gärna bilsnål planering, iv parkeringspolicy, kollektivtrafiken 2 4 sektor som og ryggrad mere för end bebyggelsen, 20 års topledelse samt status i den vor tre oritet för fotgängare och cyklister. gsplan for byen. offentlige sektor. redygtige og jektet ats har sedan Om 15 år projektet tillbaka varit varumärke för Lunds kommuns strategi för ett t baggrund transportsystem. som Man var tidigt ute med att satsa på mobility management, vilket n etoder. integrerad Erfaring och Ved naturlig Hedehusene del av trafikplaneringen. Station, vest Stadsplaneringens for København, skal roll för vi lse i den a transporter liksom udvikle transporternas og anlægge roll intet för en mindre attraktiv end stad fremtidens har fått ett särskilt forstad, altningen, hvor mmenhængen ch utvecklats i der en egen skal handbok tjene som Bilsnål inspiration planering. for andre Under byer. En moderne, tæt by, der er bæredygtig både økonomisk, socialt og har olvering ats-strategin og uppdaterats och politisk beslut om nya mål och åtgärdsområden f byens rum. e hösten intet mindre Vilka har varit och är framgångsfaktorer och hinder i kommunens för moderne, en mer tæt attraktiv miljømæssigt. och hållbar stad? For øjeblikket er vi ved at gennemføre et ealdanias initiativ parallelopdrag (konkurrence), hvor tre tværfaglige hold t østlige Aalborg estående vor tre store af rådgivere kommer med hver deres bud på en udviklingsplan for byen. På NVF workshoppen skal vi sammen gsplan for byen. Lehto /Team redygtige og lanerare m byudvikling på og avdelning arbejde för med, transportsystemplan hvordan vi sikrer (Transport bæredygtige Planner) og i HSL smarte - elhedsplan forsregionens trafik (Helsinki Region Transport). Har en baggrund i planning mmenbindende phy, M. Sc. transportløsninger i den nye by. opdelte bydel! jektet altningen, hvor mmenhængen tet POLISE har man sökt få fram den stora bilden av utvecklingen inom olvering litiken under og de senaste årtiondena Bodil i stadsområden Henningsen i Helsingfors, Stockholm, f rg, ibyens strategisk Oslo rum. och Köpenhamn. 2 af 4 Genom Jeg att er analysera arkitekt utmaningarna, og projektleder målsättningarna, i Aalborg arna l planering, och utvecklingen inom trafiken och markanvändningen har man kommit fram, samt status Kommune, By og Landskabsforvaltningen, ealdanias initiativ t østlige Aalborg hvor jeg primært arbejder med byomdannelse, aktuelt med særlig fokus på estående store s strategi för ett /Team nagement, n baggrund vilket som sammenhængen mellem byudvikling og ens m smetoder. byudvikling roll för Erfaring og tt elhedsplan delse ett särskilt i den for mobilitet. Har arbejdet rigtig meget med borgerinvolvering mmenbindende har opdelte ärdsområden bydel! og dialog-processer, i relation til fx byfornyelse, arkitekturpolitik og brugen af byens i kommunens rum. gge intet mindre n moderne, tæt i strategisk r) ), l planering, i hvor HSL tre - klingsplan d, samt i planning status for byen. bæredygtige og Konkurrencen City in between blev gennemført i 2012, som en del af Realdanias initiativ Fremtidens Forstæder. I Aalborg havde konkurrencen fokus på hele det østlige Aalborg og efterspurgte strategier for, hvordan der kan skabes synergi blandt forestående store investeringer i eksempelvis letbane, Universitetshospitals og kæmpe renoveringsindsatser i bydelens almene boligområder. Vinderforslaget v/team Vandkunsten sætter bl.a. spot på den altafgørende sammenhæng mellem byudvikling og mobilitet. Der arbejdes nu videre med strategierne, bl.a. i form af en ny helhedsplan for Astrupstiforbindelsen, hvor der introduceres en grundlæggende ny og sammenbindende trafikstruktur i forstadsområdet - en ny hovedgade, der vil forandre den opdelte bydel! en strategi inom för ett, nagement, Stockholm, vilket ens ålsättningarna, roll för t an ett kommit särskilt fram orvaltningen, har hvor ärdsområden sammenhængen involvering i kommunens og n af byens rum. i detta arbete till de slutsatser och rekommendationer som betjänar trafiksystemplaneringen i Helsingforsregionen. Nyckelteman som framträder i Realdanias initiativ undersökningen är regionalitet, trafik och markanvändning samt kollektivtrafik och andra det østlige Aalborg hållbara färdsätt. forestående store ) i HSL - d i planning På basis av denna utredning föreslås för Helsingforsregionen att processen om t v/team llem byudvikling og planeringen av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt hur bindande planen och y helhedsplan for avtalet är stärks ytterligare. Den regionala aktören borde ha större beslutanderätt i som gäller frågor om trafiken och markanvändningen. Regionens kollektivtrafikområde borde en sammenbindende inom utvidgas. Statens roll i utvecklingen av trafiken och markanvändningen i, en Stockholm, opdelte bydel! Helsingforsregionen borde stärkas. De strategiska frågorna borde betonas starkt i HLJplanens innehåll. Som stöd för beslutsfattandet behövs omfattande information om ålsättningarna, an kommit fram effekter och effektivitet. ad i strategisk nål planering, Petter Skarin en, samt status Er trafikplanerare, Eskilstuna kommun. Jag arbetar på en strategisk nivå med stads- och trafikplanering på Eskilstuna Christian kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Rydén Förutom att ansvara för olika planer och program inom kommunen är jag ofta med i nationella svenska expertoch arbetsgrupper inom till Er exempel trafikplaneringschef hastighetsbegränsning, i trafiksäkerhet Lunds kommun och cykling. ns strategi för ett anagement, vilket sedan Särskilt engagerad i strategisk trafikplanering ngens roll för Jag kommer att prata om Eskilstunas nya mobilitetsstrategi kopplad och hur den till har hållbar påverkat fått ett särskilt framförallt synen på parkering och vårt arbete med MaxLupo. Jag kommer att redovisa har vår nya parkeringsnorm och stadsutveckling. vilka mobilitetsåtgärder Utvecklar som användsgärna för att komplettera bilsnål åtgärdsområden den. Jag kommer också att prata om vårt nya arbetssätt och hur mobilitetsfrågor och er i kommunens parkeringsfrågor har fått större planering, utrymme i våra innovativ detaljplaner. parkeringspolicy, Utöver detta kommer jag även att berätta om erfarenheter från hur detta nu används i praktiken och vilka som är de svåra frågorna att lösa. kollektivtrafiken som ryggrad för bebyggelsen, samt status och prioritet för fotgängare och cyklister. LundaMaTs har sedan 15 år tillbaka varit varumärke för Lunds kommuns strategi för ett hållbart transportsystem. Man var tidigt ute med att satsa på mobility management, vilket nu är en integrerad och naturlig del av trafikplaneringen. Stadsplaneringens roll för hållbara transporter liksom transporternas roll för en attraktiv stad har fått ett särskilt fokus, och utvecklats i en egen handbok Bilsnål planering. Under har LundaMaTs-strategin uppdaterats och politisk beslut om nya mål och åtgärdsområden väntas hösten Vilka har varit och är framgångsfaktorer och hinder i kommunens arbete för en mer attraktiv och hållbar stad? 3 af 4 Veera Lehto Trafikplanerare på avdelning för transportsystemplan (Transport Planner) i HSL - Helsingforsregionens trafik (Helsinki Region Transport). Har en baggrund i planning Geography, M. Sc. I projektet POLISE har man sökt få fram den stora bilden av utvecklingen inom trafikpolitiken under de senaste årtiondena i stadsområden i Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Genom att analysera utmaningarna, målsättningarna, lösningarna och utvecklingen inom trafiken och markanvändningen har man kommit fram i detta arbete till de slutsatser och rekommendationer som betjänar trafiksystemplaneringen i Helsingforsregionen. Nyckelteman som framträder i undersökningen är regionalitet, trafik och markanvändning samt kollektivtrafik och andra hållbara färdsätt. På basis av denna utredning föreslås för Helsingforsregionen att processen om planeringen av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt hur bindande planen och avtalet är stärks ytterligare. Den regionala aktören borde ha större beslutanderätt i som gäller frågor om trafiken och markanvändningen. Regionens kollektivtrafikområde borde utvidgas. Statens roll i utvecklingen av trafiken och markanvändningen i Helsingforsregionen borde stärkas. De strategiska frågorna borde betonas starkt i HLJ-planens innehåll. Som stöd för beslutsfattandet behövs omfattande information om effekter och effektivitet. Petter Skarin Er trafikplanerare, Eskilstuna kommun. Jag arbetar på en strategisk nivå med stadsoch trafikplanering på Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Förutom att er) i HSL - und i planning ngen inom rs, Stockholm, Annette Kayser Er projektleder i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Arbejder med sammenhænge mellem mobilitet, miljø og klima og har bl.a. arbejdet med Trafik- og Miljøplaner i 20 år. Har deltaget i udarbejdelse af de danske vejledninger for trafik- og miljøplaner og har bidraget til udviklingen af de europæiske guidelines for SUMP s.

5 der i trafik och andra en om ande planen och tanderätt i som ikområde borde as starkt i HLJmation om med stads- och m att ansvara svenska expertet och cykling. har påverkat er att redovisa komplettera tsfrågor och kommer jag h vilka som är a. arbejdet med jledninger for delines for plan for logproces og lanlægning. er ovenpå og nsporttilbud, 3) både samler itiativer, der skal ansvara för olika planer och program inom kommunen är jag ofta med i nationella svenska expert- och arbetsgrupper inom till exempel hastighetsbegränsning, trafiksäkerhet och cykling. Jag kommer att prata om Eskilstunas nya mobilitetsstrategi och hur den har påverkat framförallt synen på parkering och vårt arbete med MaxLupo. Jag kommer att redovisa vår nya parkeringsnorm och vilka mobilitetsåtgärder som Anette Enemark Direktør i Tetraplan, et transportkonsulentfirma med base i København. Af uddannelse civilingeniør används 3 af fra 4 Aalborg för att med komplettera speciale i fysisk den. planlægning Jag kommer (1995) og journalist också fra att Danmarks journalisthøjskole (2005). Arbejder primært med mobilitetsplanlægning - koblingen prata mellem om vårt trafik, nya byplanlægning, arbetssätt udvikling och og hur sundhed mobilitetsfrågor (blandt andet!). och parkeringsfrågor har fått större utrymme i våra detaljplaner. På Utöver seminaret detta vil jeg være kommer den benhårde jag även leder af att workshoppen berätta om Mobilitetsplanlægning, erfarenheter med målet at udvikle skattekort (eller charters) for, hvordan man organiserer, planlægger og från gennemfører hur detta visionen nu om används Grøn Mobilitet i praktiken i region, en och kommune vilka og som en by. är de Spilleder på Spillet om Byen, som er et rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde svåra frågorna på tværs af aktører att lösa. og interesser. Vibeke Forsting Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske NVF-udvalg for Strategisk Planlægning. Har i mange år arbejdet inden for vej-, Annette Kayser Er projektleder i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. Om Anette projektet Enemark På Direktør seminaret i Tetraplan, vil jeg være et transportkonsulentfirma Arbejder tovholder for med workshoppen sammenhænge med base om 'Forstaden'. i København. mellem Af uddannelse Forstæderne civilingeniør rundt fra Aalborg om de med nordiske speciale metropoler i fysisk planlægning undergår en (1995) rivende og udvikling journalist i disse fra år. En Danmarks meget stor journalisthøjskole del af befolkningen mobilitet, (2005). bor Arbejder i miljø forstæder, og primært og klima en med stor og mobilitetsplanlægning del af har byerne bl.a. er arbejdet med Trafik- - forstadsområder. koblingen mellem Forstæderne trafik, byplanlægning, står overfor udvikling en række og udfordringer sundhed (blandt bl.a. andet!). i forhold til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering og af klimaforandringer, Miljøplaner i trafik, 20 år. grønne områder Har og deltaget store ændringer i udarbejdelse i befolkningssammensætningen af de danske og vejledninger deraf følgende for omstruktureringer På seminaret vil jeg i den være offentlige den benhårde service mv. leder I workshop af workshoppen 1 vil tre om forskellige Mobilitetsplanlægning, oplægsholdere med trafik- målet og at udvikle belyse miljøplaner skattekort forstædernes (eller og udfordringer, charters) bidraget for, hvorefter hvordan til workshoppens udviklingen man organiserer, deltagere af planlægger vil drøfte og gennemfører disse og fremkomme visionen om med Grøn anbefalinger. Mobilitet i en region, en kommune og en by. Spilleder europæiske på Spillet guidelines om Byen, som for er et SUMP s. rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde på tværs af aktører og interesser. Vibeke Forsting Handlingsplan for Grøn Mobilitet er tredje generation af en Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske trafik- NVF-udvalg og miljøplan for Strategisk for Københavns Planlægning. Har i Kommune. mange år arbejdet Planen inden for er vej-, trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. udviklet på baggrund af en større dialogproces og udgangspunktet er en bedre integration mellem byplanlægning og På trafikplanlægning. seminaret vil jeg være tovholder Således for workshoppen er planen om bygget 'Forstaden'. op omkring Forstæderne fem tværgående rundt om temaer, nordiske metropoler der bygger undergår ovenpå rivende og udvikling supplerer i disse år. En meget stor del af befolkningen bor i forstæder, og en stor del af byerne er forstadsområder. hinanden. De Forstæderne fem temaer står overfor 1) en række Byens udfordringer udvikling, bl.a. 2) i forhold Grønne til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering af klimaforandringer, trafik, grønne områder Transporttilbud, og store ændringer 3) Vejtransport, i befolkningssammensætningen 4) Mobilitetsplanlægning og deraf følgende omstruktureringer og 5) Innovation. i den offentlige Handlingsplanen service mv. I workshop både 1 vil samler tre forskellige visioner og oplægsholdere belyse forstædernes udfordringer, hvorefter workshoppens deltagere vil drøfte disse og fremkomme med anbefalinger. målsætninger inden for mobilitet samt indeholder konkrete initiativer, der skal sættes i gang for at nå målene. transport med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Finansieringen er bompenger, statlige midler, fylkeskommunale midler og kommunale midler. Pakken er vedtatt for en 15 års periode. Miljøpakken er en stor investeringspakke, som kombineres med betydelig satsing på kollektivtrafikk. Allerede etter 3-4 år har miljøpakken gitt svært gode resultater, og er nylig utvidet med flere bomstasjoner og dermed økt 4 af 4 inntekt til pakken og mulighet til ytterligere tiltak. Anette Enemark Direktør i Tetraplan, et transportkonsulentfirma med base i København. Af uddannelse civilingeniør fra Aalborg med speciale i fysisk planlægning (1995) og journalist fra Danmarks journalisthøjskole (2005). Arbejder primært med mobilitetsplanlægning - koblingen mellem trafik, byplanlægning, udvikling og sundhed (blandt andet!). 4 af 4 På seminaret vil jeg være den benhårde leder af workshoppen om Mobilitetsplanlægning, med målet at udvikle skattekort (eller charters) for, hvordan man organiserer, planlægger og gennemfører visionen om Grøn Mobilitet i en region, en kommune og en by. Spilleder på Spillet om Byen, som er et rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde på tværs af aktører og interesser. Vibeke Forsting Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske NVF-udvalg for Strategisk Planlægning. Har i mange år arbejdet inden for vej-, trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. sen, Region anlegging og vesen, først i veksten i fikk. g kommunale vesteringspakke, 3-4 år har tasjoner og Kjetil Strand Avdelingsdirektør Strategi-, veg- og transportavdelingen i Statens Vegvesen, Region midt. Fagbakgrunn innen transportplanlegging og ledererfaring fra vegplanlegging og strategisk planlegging. 5 år hos rådgivende ingeniør, 25 år i Statens Vegvesen, først i Bergen og Region vest, deretter i Region midt med kontor i Molde. Miljøpakken i Trondheim ble etablert i 2010, med målsetting om å stoppe veksten i privatbilisme, og bidra til mer På seminaret vil jeg være tovholder for workshoppen om 'Forstaden'. Forstæderne rundt om de nordiske metropoler undergår en rivende udvikling i disse år. En meget stor del af befolkningen bor i forstæder, og en stor del af byerne er forstadsområder. Forstæderne står overfor en række udfordringer bl.a. i forhold til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering af klimaforandringer, trafik, grønne områder og store ændringer i befolkningssammensætningen og deraf følgende omstruktureringer i den offentlige service mv. I workshop 1 vil tre forskellige oplægsholdere belyse forstædernes udfordringer, hvorefter workshoppens deltagere vil drøfte disse og fremkomme med anbefalinger.

6 DELTAGERLISTE - SEMINAR EVNEN OG VILJEN TIL AT FORANDRE EN BY APRIL HOTEL SCANDIC EREMITAGE Anders Kaas, Afdelingschef Atkins Danmark A/S Anders Ljungberg, senior adviser Trafikanalys Anette Enemark, Direktør TetraPlan A/S Anita Wennström, Miljöspecialist Trafikverket Anja Puggaard, leder af Grønt Mobilitetskontor Gate 21 Anne Bach, Projektmedarbejder/byplanlægger Midttrafik Anne Ogner, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen Vegdirektoratet Annebeth Hoffmann, Biolog COWI A/S Anne-Mari Haakana, Miljöexpert (ympäristöasiantuntija) Trafikverket Annette Kayser, Projektleder Københavns Kommune Anton Iversen, Chefkonsulent Aarhus Kommune Arild Hamrum-Norheim, Sjefingeniør Statens Vegvesen, Region Midt Armgarð E. Steinhólm, Civilingeniør Landsverk Bent Fredshavn, Civilingeniør Aarhus Kommune Bjørg-Anita Joki, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Björn Silfverberg, DI WSP Finland Ltd. Bodil Henningsen, Arkitekt, projektleder Aalborg Kommune Catherine Kotake, Director of Mobility Trafikverket Charlotte Bonde Wiberg, Projektleder Guldborgsund Kommune Charlotte Skibsted, Landskabsarkitekt Skibsted landskabsarkitekter Christian Rydén, Trafikplaneringschef Lunds Kommun Claes Roxbergh, Senior utvecklingsledare Skanska Sverige AB Connie Graul, Afdelingschef Køge Kommune Einar Schuch, Regionchef Trafikverket Eira Järviluoma, Environmental Affairs Coordinator Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland Ejnar Overlund Hansen, Landskabsarkitekt maa, mdl Møller & Grønborg Emma Gretzer, Programledare VINNOVA Erling Kristiansen, Chefrådgiver Grontmij A/S Eva Ericsson, Tekn dr WSP Analys & Strategi Eva Larsen, Seksjonssjef Statens Vegvesen Flemming Johansen, Miljørådgiver Atkins Danmark A/S Gerd Åström, Sekreterare Sv. Miljöutskottet Trafikverket Hanne Hansen Wrisberg, Projektleder Rambøll Danmark A/S Hans Richardsen, Sjefingeniør Statens Vegvesen Region nord Helga Aðalgeirsdóttir, landskapsarkitekt Vegagerðin Henrik Brade Johansen, Byrådsmedlem (B) Lyngby-Taarbæk Kommune Henrik Larsen, Projektleder Vejdirektoratet Hilde Bye, Sjefingeniør Statens vegvesen region øst Hildegunn Hausken, Transportplansjef Stavagner kommune Jacob Jørgensen, Civilingeniør Rambøll Danmark A/S Jan Ole Z. Rasmussen, Civilingeniør Vejdirektoratet Kjell Erik Myre, Sjefsingeniør Statens Vegvesen

7 Kjetil Strand, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen Region Midt Leif Hald Pedersen, Projektleder Vejdirektoratet Line Lillebø Osfoss, Politisk rådgiver Norges Automobil-Forbund Loa Johansen, Studentermedhjælp Vejdirektoratet Magnús Björnsson, Projektleder Vegagerdin Marek Salermo, Diplom ingenjör Helsingfors stadsplaneringskontor Marie Bangsbo Andersen, Civilingeniør TetraPlan A/S Marika Jenstav, Seniorkonsult Movea Trafikkonsult AB Matthildur B. Stefánsdóttir, Afdelingschef Vegagerdin Mia Stampe Lagergaard, Projektleder Vejdirektoratet Mikko Suhonen, DI, trafikplanerare Trafix Niels Krogh Kristensen, Cand. Scient. Vejdirektoratet Nikolai Hansen, Trafikplanlægger Gladsaxe Kommune Ola Omenås, Sjefingeniør Statens Vegvesen Olafur Bjarnason, Transportdirektör Reykjavik stad Ole Kirk, Strategichef Vejdirektoratet Ole Møller, Projektdirektør NærHeden P/S Ole Svendsen, Civilingeniør Vejdirektoratet Per Lindroth, Stf enhetschef Trafikverket Petter Skarin, Eskilstuna Kommun Pia Sundbergh, Kvalificerad utredare Trafikanalys Rune Herdlevær, Fagsjef Bergen kommune Siri Skagestein, Seniorarkitekt Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Sóley Jónasdóttir, Projektleder Vegagerdin Stefan Berg, Utredare Trafikverket Susanne Ingo, Strateg Trafikverket Sven-Allan Bjerkemo, Vd Bjerkemo Konsult Sverrir Sverrisson, Project Manager The Icelandic Road and Coastal Administration Søren Brønchenburg, Projektleder Vejdirektoratet Thomas Meier, Trafikplanlægger Køge Kommune Tom Hedalen, Prosjektleder Statens Vegvesen Region Sør Tomas Nitzelius, Miljöansvarig Trafikkontoret Stockholm stad Tone Stople, Landskapsarkitekt Statens Vegvesen Turid Stubø Johnsen, Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region øst Ulf Haraldsen, Sjefsingeniør Vegdirektoratet Ulla Egebjerg, Arkitekt MAA Vejdirektoratet Ulla Visbech Madsen, Souschef og Vej- og Trafikingeniør Gladsaxe Kommune Ulla-Maija Alapeteri, Projektledare Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland Veera Lehto, Trafikplanerare HRT Helsingfors Regionens Trafik Vibeke Forsting, Sektionsleder COWI A/S Ylva Löf, Planeringschef GR

8 SPILLET OM BYEN OG BYENS UDVIKLING INTRODUKTION I spillet skal forskellige aktører med hver sin rolle skabe størst mulig vækst - målt på 4 parametre: Borgertilfredshed Fremkommelighed Klima Økonomisk vækst Den gruppe, der får flest point på de fire parametre, vinder. Så for at vinde skal aktørerne samarbejde på tværs af aktørgrupper og interesser. Samtidig med at de værner om deres egne interesser. Spillets gang en enkel Hver aktør får et antal udviklingsressourcer, der bruges til at sætte udviklingstiltag i gang. Hvert tiltag giver point på det fælles vækstbarometer og udviklingsressourcer tilbage til de aktører, som tiltaget kommer til gode. Mellem hver forhandling om udviklingstiltag trækker gruppen et Eventkort. Et Eventkort angiver udefra kommende beslutninger, der drastisk kan ændre spillets retning. God fornøjelse med Spillet om byen! De tre NVF-udvalg Strategi, Miljø samt Transport i Byer, har i fællesskab arrangeret seminaret. Arrangørgruppen udgøres af: ARRANGØRER Anette Enemark Tetraplan, DK Konsulent Anders Jansson Liikennevirasto / Finnish Transport Agency, FI NVF-Strategi Leif Hald Pedersen Vejdirektoratet, DK NVF-Miljø Mia Stampe Lagergaard Vejdirektoratet, DK NVF-Transport i Byer Stefan Berg Trafikverket, S NVF-Miljø Søren Fischer Jepsen Movia, DK NVF-Transport i Byer Ulla Egebjerg Vejdirektoratet, DK NVF-Miljø Vibeke Forsting COWI, DK NVF-Strategi

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Referat. NVF-miljø møde TIDSPUNKT. 29. april 2014 STED. Hotel Scandic, Lyngby. Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen

Referat. NVF-miljø møde TIDSPUNKT. 29. april 2014 STED. Hotel Scandic, Lyngby. Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen Mail nkk@vd.dk Telefon 7244 2454 Dokument 13/03483-3 Side 1/77 Referat EMNE NVF-miljø møde TIDSPUNKT 29. april 2014 STED Hotel Scandic, Lyngby Thomas

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 29. oktober 2012 12/14887-5 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 29. oktober 2012 12/14887-5 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. oktober 2012 12/14887-5 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT EMNE Formand-sekretær møde i NVF udvalget Transport i byer TIDSPUNKT D. 27.-28.

Læs mere

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Call for Papers www.trafikdage.dk 23.-24. august 2010 Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 27. februar 2013 12/14887-4 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 27. februar 2013 12/14887-4 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. februar 2013 12/14887-4 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT FRA REFERAT EMNE TIDSPUNKT STED DELTAGERE FRAVÆRENDE NVF udvalget Transport i

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Birgitte Hoffmann Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions [www.cdist.dk] Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig

Læs mere

Den moderne bæredygtige forstad

Den moderne bæredygtige forstad Den moderne bæredygtige forstad Holger Bisgaard Kontorchef, Naturstyrelsen, 16. marts 2011 Miljøministeriets arbejde med byen - Debatoplæg - Det bypolitiske råd - Forskningsrapporter - Samarbejdsprojekter

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

BÆREDYGTIG OMSTILLING AF

BÆREDYGTIG OMSTILLING AF BÆREDYGTIG OMSTILLING AF STORBYERS MOBILITET Sådan reducerer vi storbyernes trængsel og trafikforurening Sessionsarrangører: - Kjeld A. Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik - Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen

Læs mere

1. Der var ingen bemærkninger til dagsorden. Ved start af ny periode var det ikke relevant at kigge på referat fra det senest afholdte møde.

1. Der var ingen bemærkninger til dagsorden. Ved start af ny periode var det ikke relevant at kigge på referat fra det senest afholdte møde. Formænd og sekretærmøde referat 24. oktober 2012 Til stede: Danmark: Jens Adamsen Finn Thøgersen Tid: 10:30-15:30 Sted: Vejdirektoratet København Finland: Matti Vehviläinen Mikko Leppänen Island: Haraldur

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling 1 Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for at

Læs mere

Udvalg: Strategisk planlægning

Udvalg: Strategisk planlægning Torfinn Larsen er ordførende/formand for det danske og nordiske NVF udvalg: Strategisk planlægning. Afdelingsleder Torfinn Larsen Vejdirektoratet Vej og trafikplanafdelingen Niels Juels Gade 13 DK 1059

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Trafiksikkerheds Forum 2011 i Helsinki

Trafiksikkerheds Forum 2011 i Helsinki Helsingør Kommune - Politik- Det politiske liv - Opgørelser af udgifter ved seminar... Side 1 af 2 Trafiksikkerheds Forum 2011 i Helsinki Regnskab Deltagere: Trafiksikkerhedsrådet: Erling Hansen Bente

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012

DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012 DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012 REYKJAVIK 11-06-2011 1. Velkomst 2. Formandens beretning for kongresperioden 2008-2012. (Hans Jørgen) 3. Afslutning af udvalgets arbejde (alle) 4. Introduktion til forstående

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

10:00 Velkomst og dagens program Anette Kold 10:15 Team TRANSFORM: Præsentation af første bud på udviklingsplan

10:00 Velkomst og dagens program Anette Kold 10:15 Team TRANSFORM: Præsentation af første bud på udviklingsplan &!"#$%$ 10:00 Velkomst og dagens program Anette Kold 10:15 Team TRANSFORM: Præsentation af første bud på udviklingsplan 25 min oplæg 10 min spørgsmål og kommentarer 10:50 Hold 2 - Team ADEPT: Præsentation

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Rapport fra seminar om Klima og bæredygtighed i den fysiske planlægning den 23. 25. november 2009

Rapport fra seminar om Klima og bæredygtighed i den fysiske planlægning den 23. 25. november 2009 Rapport fra seminar om Klima og bæredygtighed i den fysiske planlægning den 23. 25. november 2009 Deltagere: Ski: Anita Myrmæl, Plan och Utveckling Erik Hovden och Richard Malinowski, Plan och Bygg Solna:

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

FORSTÆDERNES FREMTID. - et konkret eksempel

FORSTÆDERNES FREMTID. - et konkret eksempel FORSTÆDERNES FREMTID - et konkret eksempel Bygningsingeniør, DIA B Medlem af Forstædernes Tænketank Michael Nyboe Partner MOMENTUM Research & Development Store Kongensgade 34 1264 København K www.momentumrd.dk

Læs mere

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef AARHUS FREIBURG ZÜRICH MÜNSTER KØBENHAVN ODENSE PCT. Generelle mobilitetsudfordringer Biltrafikken stiger! Danskerne

Læs mere

ARKITEKTURPOLITIK I VEJLE KOMMUNE. TU 30. september 2014

ARKITEKTURPOLITIK I VEJLE KOMMUNE. TU 30. september 2014 ARKITEKTURPOLITIK I VEJLE KOMMUNE TU 30. september 2014 BolivVejle 3. februar 2015 1997 DKs første arkitekturpolitik MYNDIGHED & KONFLIKTLØSNING DIALOG & LEGEPLADS PLANLOV BYGGELOV MILJØLOV M.V. Strategi

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Grønne helhedsløsninger

Grønne helhedsløsninger Grønne helhedsløsninger Moderator: Jane Kofod Husk cyklerne og trafiksikkerheden i klimatilpasningsprojekter Søren Ryby, Hørsholm Kommune Den bæredygtige mobile forstad Lene Hartmann, Furesø Kommune Helhedstænkning

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Hvordan laver du en mobilitetsplan konkrete erfaringer fra kommuner. Anja Puggaard Gate 21

Hvordan laver du en mobilitetsplan konkrete erfaringer fra kommuner. Anja Puggaard Gate 21 Hvordan laver du en mobilitetsplan konkrete erfaringer fra kommuner Anja Puggaard Gate 21 Dagsorden Bæredygtige mobilitetsplaner (SUMP) i et dansk perspektiv v. Anette Enemark Sustainable Urban Mobility

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

JORD OG JORDFORURENING S P O R C

JORD OG JORDFORURENING S P O R C JORD OG JORDFORURENING S P O R C PROGRAM FOR TIRSDAG 9.30 12.30 13.30 15.00 15.45 17.15 17.30 20.00 Plenumkonference Frokost Session C1 Pause Session C2 Networking ENVINA Generalforsamling Festmiddag mm

Læs mere

ARTIKLER T&V NR. 8. Opfriskningskurser for erfarne bilister (TEMA 1) Trafikspring (TEMA 1) Gå for livet (TEMA 2)

ARTIKLER T&V NR. 8. Opfriskningskurser for erfarne bilister (TEMA 1) Trafikspring (TEMA 1) Gå for livet (TEMA 2) ARTIKLER T&V NR. 8 Opfriskningskurser for erfarne bilister (TEMA 1) Af forsker Annette Meng, DTU Transport anm@transport.dtu.dk De fleste ældre bilister er gode og sikre bilister. Alligevel er der er del,

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN FRI ÅRSMØDE 2017 DAGENS PROGRAM Kl. 13.40-13.50: Velkomst ved FRI's formand Carsten Toft Boesen Kl. 13.50-14.10: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt Kl. 14.10-14.40: Märtha Rehnberg,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET KLIMATILPASNING MED MERVÆRDI - HVAD VIRKER? Gratis konference VIBORG: 4. november 2015 GLADSAXE: 11. november 2015 Oplev Danmarks nye klimatilpasningsprojekter og mød menneskerne

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

Kommuneplan med det lange lys

Kommuneplan med det lange lys Kommuneplan med det lange lys Af Michael Sloth, Direktør, Teknik & Miljø, maj, 2017 Kommuneplan omhandler arealer Den skal opfylde lovgivning Planloven Administrationsgrundlag 12 årigt perspektiv revideres

Læs mere

INDHOLD SIDE. Kode til trådløst netværk: tivolihotel #dbårsdag

INDHOLD SIDE. Kode til trådløst netværk: tivolihotel #dbårsdag DANSK BYGGERIS årsdag 2016 Torsdag den 28. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 INDHOLD SIDE 3 Program 4 Temamøder 4 Temamøde 1:

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Lukket 10 Godkendelse af ansættelse af kommunaldirektør i Aalborg Kommune 1 Tid Mandag 29.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

REFERAT FRA 4. MØDE NVF TRANSPORT I BYER

REFERAT FRA 4. MØDE NVF TRANSPORT I BYER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2013 12/14887-7 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT FRA 4. MØDE NVF TRANSPORT I BYER EMNE NVF udvalget Transport i byer TIDSPUNKT

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen, 5. november kl. 9.30-16.30 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere