EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY - 29. APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY"

Transkript

1 EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY

2 ÅBENT FÆLLESNORDISK NVF-SEMINAR Hvorfor udvikler én forstad sig til soveby og en anden sig til et dynamisk centrum med puls og fremdrift? Hvilken arkitektur understøtter et aktivt byliv? Hvordan kunne vi anlægge en helt ny, grøn forstad? Og kan man med mobilitetsplanlægning få det hele til at hænge sammen, når beboelse, transport, erhverv og ikke mindst bæredygtighed skal gå op i en højere enhed? INDLÆG På dette seminar skal vi se fremtrædende eksempler fra hele Norden på, hvordan trafik- og byplanlægning samtænkes. Der vil være introduktion til konkrete værktøjer indenfor bæredygtig mobilitetsplanlægning, og vi skal også selv lege med ideerne gennem både konkrete cases og rollespil. Vi tror også, at seminaret lægger op til en god diskussion, for naturligvis er der ikke kun én løsning på alle udfordringer - og der er mange meninger om, hvordan fremtidens bosætning og transport skal udvikle sig. Der har vist sig en overvældende interesse for seminaret, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for. Så vi håber at have skabt rammerne for en masse faglig videndeling på tværs af organisationer, udvalg og lande, og vi ønsker alle deltagere et par spændende og udbytterige dage. På arrangørgruppens vegne Mia Stampe Lagergaard

3 PROGRAM 28. APRIL 2014 TID INDHOLD FREMLÆGGER 10:00-10:15 Velkomst og praktisk om dagene 10:15-12:00 Plenary session - Inspirerende oplæg City in between (Aalborg, DK) - Forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil Henningsen, projektleder, Aalborg Kommune (DK) Lunda Mats III - Ett 15 år långt arbete med strategier för ett hållbart transportsystem fortsätter Christian Rydén, trafikplaneringschef, Lunds Kommun (S) Helsinki Region Transport System Plan (FI) Veera Lehto, trafikplanlægger, Helsingfors Regionens Trafik (FI) 12:30-13:30 Frokost/Lunch 13:30-15:30 Lyngby - oplæg om byudvikling og promenade -bese udviklingsprojekter m.m. med faglige og Henrik Brade Johansen (byrådsmedlem), Vibeke Forsting, sektionssleder, COWI (DK) politiske øjne 15:30-15:45 Kaffe 15:45-18:00 Workshops WORKSHOP 1: FORSTADEN Vibeke Forsting, sektionssleder COWI (DK) Case 1: City in between (Aalborg, DK) - Forstaden under forandring fra satellit til Bodil Henningsen, projektleder, Aalborg Kommune, (DK) selvstændig enhed Case 2: NærHeden - (Høje-Taastrup, DK) Ole Møller, projektdirektør (DK) - En ny bæredygtig bydel med bolig og erhverv på et stationsnært areal tæt ved hovedstaden Case 3: Mobility Management i planeringen, EU verktyget MaxLupo Petter Skarin, Trafikavdelningen Eskilstuna Kommun (S) WORKSHOP 2: MOBILITETSPLANLÆGNING Anette Enemark, direktør Tetraplan (DK) Case 1: Trondhjem Kjetil Strand, afdelingsdirektør Statens Vegvesen, (N) Case 2: København Annette Kayser, Projektleder, Københavns Kommune (DK) Case 3: Helsingfors Veera Lehto, trafikplanlægger, Helsingfors Regionens Trafik (FI) 19:00- Konferencemiddag på Meyers PROGRAM 29. APRIL 2014 TID INDHOLD FREMLÆGGER 09:00-10:30 Plenary session Fremlæggelse og debat af alle gruppers arbejde 10:30-10:45 Pause 10:45-12:20 Spillet om byrummet: Rollespil omkring et Anette Enemark bord. Hvad betyder dine valg som borger, politiker, teknisk chef etc? Samarbejde eller konflikt? Udvikling eller stagnation? Alt har en pris. Vi forudser 6-8 hold i dyst mod hinanden - og der er hæder, ære og præmie til bedste hold! 12:20-12:30 Afrunding 12:30-13:30 Frokost/Lunch 13:30-16:00 NVF-udvalgsmøder

4 jektet rencen City in between blev gennemført i 2012, som en del af Realdanias initiativ dens Forstæder. I Aalborg havde konkurrencen fokus på hele det østlige Aalborg rspurgte strategier for, hvordan der kan skabes synergi blandt forestående store ringer i eksempelvis letbane, Universitetshospitals og kæmpe 2 af 4 ringsindsatser i bydelens almene boligområder. Vinderforslaget v/team nsten sætter bl.a. spot på den altafgørende sammenhæng mellem byudvikling og t. Der arbejdes nu videre med strategierne, bl.a. i form af en ny helhedsplan for tiforbindelsen, hvor der introduceres en grundlæggende ny og sammenbindende baggrund uktur i forstadsområdet som en ny hovedgade, Ole Møller der vil forandre den opdelte bydel! etoder. Erfaring Er projektdirektør i arealudviklingsselskabet else i den NærHeden P/S. Jeg har en baggrund som civilingeniør i planlægning og ph.d. i samfundsøkonomiske prioriteringsmetoder. Er- an Rydén e intet mindre moderne, planeringschef tæt i Lunds kommun sedan Särskilt engagerad i strategisk nering kopplad till hållbar faring som rådgivende ingeniør i den private stadsutveckling. Utvecklar gärna bilsnål planering, iv parkeringspolicy, kollektivtrafiken 2 4 sektor som og ryggrad mere för end bebyggelsen, 20 års topledelse samt status i den vor tre oritet för fotgängare och cyklister. gsplan for byen. offentlige sektor. redygtige og jektet ats har sedan Om 15 år projektet tillbaka varit varumärke för Lunds kommuns strategi för ett t baggrund transportsystem. som Man var tidigt ute med att satsa på mobility management, vilket n etoder. integrerad Erfaring och Ved naturlig Hedehusene del av trafikplaneringen. Station, vest Stadsplaneringens for København, skal roll för vi lse i den a transporter liksom udvikle transporternas og anlægge roll intet för en mindre attraktiv end stad fremtidens har fått ett särskilt forstad, altningen, hvor mmenhængen ch utvecklats i der en egen skal handbok tjene som Bilsnål inspiration planering. for andre Under byer. En moderne, tæt by, der er bæredygtig både økonomisk, socialt og har olvering ats-strategin og uppdaterats och politisk beslut om nya mål och åtgärdsområden f byens rum. e hösten intet mindre Vilka har varit och är framgångsfaktorer och hinder i kommunens för moderne, en mer tæt attraktiv miljømæssigt. och hållbar stad? For øjeblikket er vi ved at gennemføre et ealdanias initiativ parallelopdrag (konkurrence), hvor tre tværfaglige hold t østlige Aalborg estående vor tre store af rådgivere kommer med hver deres bud på en udviklingsplan for byen. På NVF workshoppen skal vi sammen gsplan for byen. Lehto /Team redygtige og lanerare m byudvikling på og avdelning arbejde för med, transportsystemplan hvordan vi sikrer (Transport bæredygtige Planner) og i HSL smarte - elhedsplan forsregionens trafik (Helsinki Region Transport). Har en baggrund i planning mmenbindende phy, M. Sc. transportløsninger i den nye by. opdelte bydel! jektet altningen, hvor mmenhængen tet POLISE har man sökt få fram den stora bilden av utvecklingen inom olvering litiken under og de senaste årtiondena Bodil i stadsområden Henningsen i Helsingfors, Stockholm, f rg, ibyens strategisk Oslo rum. och Köpenhamn. 2 af 4 Genom Jeg att er analysera arkitekt utmaningarna, og projektleder målsättningarna, i Aalborg arna l planering, och utvecklingen inom trafiken och markanvändningen har man kommit fram, samt status Kommune, By og Landskabsforvaltningen, ealdanias initiativ t østlige Aalborg hvor jeg primært arbejder med byomdannelse, aktuelt med særlig fokus på estående store s strategi för ett /Team nagement, n baggrund vilket som sammenhængen mellem byudvikling og ens m smetoder. byudvikling roll för Erfaring og tt elhedsplan delse ett särskilt i den for mobilitet. Har arbejdet rigtig meget med borgerinvolvering mmenbindende har opdelte ärdsområden bydel! og dialog-processer, i relation til fx byfornyelse, arkitekturpolitik og brugen af byens i kommunens rum. gge intet mindre n moderne, tæt i strategisk r) ), l planering, i hvor HSL tre - klingsplan d, samt i planning status for byen. bæredygtige og Konkurrencen City in between blev gennemført i 2012, som en del af Realdanias initiativ Fremtidens Forstæder. I Aalborg havde konkurrencen fokus på hele det østlige Aalborg og efterspurgte strategier for, hvordan der kan skabes synergi blandt forestående store investeringer i eksempelvis letbane, Universitetshospitals og kæmpe renoveringsindsatser i bydelens almene boligområder. Vinderforslaget v/team Vandkunsten sætter bl.a. spot på den altafgørende sammenhæng mellem byudvikling og mobilitet. Der arbejdes nu videre med strategierne, bl.a. i form af en ny helhedsplan for Astrupstiforbindelsen, hvor der introduceres en grundlæggende ny og sammenbindende trafikstruktur i forstadsområdet - en ny hovedgade, der vil forandre den opdelte bydel! en strategi inom för ett, nagement, Stockholm, vilket ens ålsättningarna, roll för t an ett kommit särskilt fram orvaltningen, har hvor ärdsområden sammenhængen involvering i kommunens og n af byens rum. i detta arbete till de slutsatser och rekommendationer som betjänar trafiksystemplaneringen i Helsingforsregionen. Nyckelteman som framträder i Realdanias initiativ undersökningen är regionalitet, trafik och markanvändning samt kollektivtrafik och andra det østlige Aalborg hållbara färdsätt. forestående store ) i HSL - d i planning På basis av denna utredning föreslås för Helsingforsregionen att processen om t v/team llem byudvikling og planeringen av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt hur bindande planen och y helhedsplan for avtalet är stärks ytterligare. Den regionala aktören borde ha större beslutanderätt i som gäller frågor om trafiken och markanvändningen. Regionens kollektivtrafikområde borde en sammenbindende inom utvidgas. Statens roll i utvecklingen av trafiken och markanvändningen i, en Stockholm, opdelte bydel! Helsingforsregionen borde stärkas. De strategiska frågorna borde betonas starkt i HLJplanens innehåll. Som stöd för beslutsfattandet behövs omfattande information om ålsättningarna, an kommit fram effekter och effektivitet. ad i strategisk nål planering, Petter Skarin en, samt status Er trafikplanerare, Eskilstuna kommun. Jag arbetar på en strategisk nivå med stads- och trafikplanering på Eskilstuna Christian kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Rydén Förutom att ansvara för olika planer och program inom kommunen är jag ofta med i nationella svenska expertoch arbetsgrupper inom till Er exempel trafikplaneringschef hastighetsbegränsning, i trafiksäkerhet Lunds kommun och cykling. ns strategi för ett anagement, vilket sedan Särskilt engagerad i strategisk trafikplanering ngens roll för Jag kommer att prata om Eskilstunas nya mobilitetsstrategi kopplad och hur den till har hållbar påverkat fått ett särskilt framförallt synen på parkering och vårt arbete med MaxLupo. Jag kommer att redovisa har vår nya parkeringsnorm och stadsutveckling. vilka mobilitetsåtgärder Utvecklar som användsgärna för att komplettera bilsnål åtgärdsområden den. Jag kommer också att prata om vårt nya arbetssätt och hur mobilitetsfrågor och er i kommunens parkeringsfrågor har fått större planering, utrymme i våra innovativ detaljplaner. parkeringspolicy, Utöver detta kommer jag även att berätta om erfarenheter från hur detta nu används i praktiken och vilka som är de svåra frågorna att lösa. kollektivtrafiken som ryggrad för bebyggelsen, samt status och prioritet för fotgängare och cyklister. LundaMaTs har sedan 15 år tillbaka varit varumärke för Lunds kommuns strategi för ett hållbart transportsystem. Man var tidigt ute med att satsa på mobility management, vilket nu är en integrerad och naturlig del av trafikplaneringen. Stadsplaneringens roll för hållbara transporter liksom transporternas roll för en attraktiv stad har fått ett särskilt fokus, och utvecklats i en egen handbok Bilsnål planering. Under har LundaMaTs-strategin uppdaterats och politisk beslut om nya mål och åtgärdsområden väntas hösten Vilka har varit och är framgångsfaktorer och hinder i kommunens arbete för en mer attraktiv och hållbar stad? 3 af 4 Veera Lehto Trafikplanerare på avdelning för transportsystemplan (Transport Planner) i HSL - Helsingforsregionens trafik (Helsinki Region Transport). Har en baggrund i planning Geography, M. Sc. I projektet POLISE har man sökt få fram den stora bilden av utvecklingen inom trafikpolitiken under de senaste årtiondena i stadsområden i Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Genom att analysera utmaningarna, målsättningarna, lösningarna och utvecklingen inom trafiken och markanvändningen har man kommit fram i detta arbete till de slutsatser och rekommendationer som betjänar trafiksystemplaneringen i Helsingforsregionen. Nyckelteman som framträder i undersökningen är regionalitet, trafik och markanvändning samt kollektivtrafik och andra hållbara färdsätt. På basis av denna utredning föreslås för Helsingforsregionen att processen om planeringen av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt hur bindande planen och avtalet är stärks ytterligare. Den regionala aktören borde ha större beslutanderätt i som gäller frågor om trafiken och markanvändningen. Regionens kollektivtrafikområde borde utvidgas. Statens roll i utvecklingen av trafiken och markanvändningen i Helsingforsregionen borde stärkas. De strategiska frågorna borde betonas starkt i HLJ-planens innehåll. Som stöd för beslutsfattandet behövs omfattande information om effekter och effektivitet. Petter Skarin Er trafikplanerare, Eskilstuna kommun. Jag arbetar på en strategisk nivå med stadsoch trafikplanering på Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Förutom att er) i HSL - und i planning ngen inom rs, Stockholm, Annette Kayser Er projektleder i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Arbejder med sammenhænge mellem mobilitet, miljø og klima og har bl.a. arbejdet med Trafik- og Miljøplaner i 20 år. Har deltaget i udarbejdelse af de danske vejledninger for trafik- og miljøplaner og har bidraget til udviklingen af de europæiske guidelines for SUMP s.

5 der i trafik och andra en om ande planen och tanderätt i som ikområde borde as starkt i HLJmation om med stads- och m att ansvara svenska expertet och cykling. har påverkat er att redovisa komplettera tsfrågor och kommer jag h vilka som är a. arbejdet med jledninger for delines for plan for logproces og lanlægning. er ovenpå og nsporttilbud, 3) både samler itiativer, der skal ansvara för olika planer och program inom kommunen är jag ofta med i nationella svenska expert- och arbetsgrupper inom till exempel hastighetsbegränsning, trafiksäkerhet och cykling. Jag kommer att prata om Eskilstunas nya mobilitetsstrategi och hur den har påverkat framförallt synen på parkering och vårt arbete med MaxLupo. Jag kommer att redovisa vår nya parkeringsnorm och vilka mobilitetsåtgärder som Anette Enemark Direktør i Tetraplan, et transportkonsulentfirma med base i København. Af uddannelse civilingeniør används 3 af fra 4 Aalborg för att med komplettera speciale i fysisk den. planlægning Jag kommer (1995) og journalist också fra att Danmarks journalisthøjskole (2005). Arbejder primært med mobilitetsplanlægning - koblingen prata mellem om vårt trafik, nya byplanlægning, arbetssätt udvikling och og hur sundhed mobilitetsfrågor (blandt andet!). och parkeringsfrågor har fått större utrymme i våra detaljplaner. På Utöver seminaret detta vil jeg være kommer den benhårde jag även leder af att workshoppen berätta om Mobilitetsplanlægning, erfarenheter med målet at udvikle skattekort (eller charters) for, hvordan man organiserer, planlægger og från gennemfører hur detta visionen nu om används Grøn Mobilitet i praktiken i region, en och kommune vilka og som en by. är de Spilleder på Spillet om Byen, som er et rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde svåra frågorna på tværs af aktører att lösa. og interesser. Vibeke Forsting Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske NVF-udvalg for Strategisk Planlægning. Har i mange år arbejdet inden for vej-, Annette Kayser Er projektleder i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. Om Anette projektet Enemark På Direktør seminaret i Tetraplan, vil jeg være et transportkonsulentfirma Arbejder tovholder for med workshoppen sammenhænge med base om 'Forstaden'. i København. mellem Af uddannelse Forstæderne civilingeniør rundt fra Aalborg om de med nordiske speciale metropoler i fysisk planlægning undergår en (1995) rivende og udvikling journalist i disse fra år. En Danmarks meget stor journalisthøjskole del af befolkningen mobilitet, (2005). bor Arbejder i miljø forstæder, og primært og klima en med stor og mobilitetsplanlægning del af har byerne bl.a. er arbejdet med Trafik- - forstadsområder. koblingen mellem Forstæderne trafik, byplanlægning, står overfor udvikling en række og udfordringer sundhed (blandt bl.a. andet!). i forhold til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering og af klimaforandringer, Miljøplaner i trafik, 20 år. grønne områder Har og deltaget store ændringer i udarbejdelse i befolkningssammensætningen af de danske og vejledninger deraf følgende for omstruktureringer På seminaret vil jeg i den være offentlige den benhårde service mv. leder I workshop af workshoppen 1 vil tre om forskellige Mobilitetsplanlægning, oplægsholdere med trafik- målet og at udvikle belyse miljøplaner skattekort forstædernes (eller og udfordringer, charters) bidraget for, hvorefter hvordan til workshoppens udviklingen man organiserer, deltagere af planlægger vil drøfte og gennemfører disse og fremkomme visionen om med Grøn anbefalinger. Mobilitet i en region, en kommune og en by. Spilleder europæiske på Spillet guidelines om Byen, som for er et SUMP s. rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde på tværs af aktører og interesser. Vibeke Forsting Handlingsplan for Grøn Mobilitet er tredje generation af en Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske trafik- NVF-udvalg og miljøplan for Strategisk for Københavns Planlægning. Har i Kommune. mange år arbejdet Planen inden for er vej-, trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. udviklet på baggrund af en større dialogproces og udgangspunktet er en bedre integration mellem byplanlægning og På trafikplanlægning. seminaret vil jeg være tovholder Således for workshoppen er planen om bygget 'Forstaden'. op omkring Forstæderne fem tværgående rundt om temaer, nordiske metropoler der bygger undergår ovenpå rivende og udvikling supplerer i disse år. En meget stor del af befolkningen bor i forstæder, og en stor del af byerne er forstadsområder. hinanden. De Forstæderne fem temaer står overfor 1) en række Byens udfordringer udvikling, bl.a. 2) i forhold Grønne til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering af klimaforandringer, trafik, grønne områder Transporttilbud, og store ændringer 3) Vejtransport, i befolkningssammensætningen 4) Mobilitetsplanlægning og deraf følgende omstruktureringer og 5) Innovation. i den offentlige Handlingsplanen service mv. I workshop både 1 vil samler tre forskellige visioner og oplægsholdere belyse forstædernes udfordringer, hvorefter workshoppens deltagere vil drøfte disse og fremkomme med anbefalinger. målsætninger inden for mobilitet samt indeholder konkrete initiativer, der skal sættes i gang for at nå målene. transport med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Finansieringen er bompenger, statlige midler, fylkeskommunale midler og kommunale midler. Pakken er vedtatt for en 15 års periode. Miljøpakken er en stor investeringspakke, som kombineres med betydelig satsing på kollektivtrafikk. Allerede etter 3-4 år har miljøpakken gitt svært gode resultater, og er nylig utvidet med flere bomstasjoner og dermed økt 4 af 4 inntekt til pakken og mulighet til ytterligere tiltak. Anette Enemark Direktør i Tetraplan, et transportkonsulentfirma med base i København. Af uddannelse civilingeniør fra Aalborg med speciale i fysisk planlægning (1995) og journalist fra Danmarks journalisthøjskole (2005). Arbejder primært med mobilitetsplanlægning - koblingen mellem trafik, byplanlægning, udvikling og sundhed (blandt andet!). 4 af 4 På seminaret vil jeg være den benhårde leder af workshoppen om Mobilitetsplanlægning, med målet at udvikle skattekort (eller charters) for, hvordan man organiserer, planlægger og gennemfører visionen om Grøn Mobilitet i en region, en kommune og en by. Spilleder på Spillet om Byen, som er et rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde på tværs af aktører og interesser. Vibeke Forsting Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske NVF-udvalg for Strategisk Planlægning. Har i mange år arbejdet inden for vej-, trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. sen, Region anlegging og vesen, først i veksten i fikk. g kommunale vesteringspakke, 3-4 år har tasjoner og Kjetil Strand Avdelingsdirektør Strategi-, veg- og transportavdelingen i Statens Vegvesen, Region midt. Fagbakgrunn innen transportplanlegging og ledererfaring fra vegplanlegging og strategisk planlegging. 5 år hos rådgivende ingeniør, 25 år i Statens Vegvesen, først i Bergen og Region vest, deretter i Region midt med kontor i Molde. Miljøpakken i Trondheim ble etablert i 2010, med målsetting om å stoppe veksten i privatbilisme, og bidra til mer På seminaret vil jeg være tovholder for workshoppen om 'Forstaden'. Forstæderne rundt om de nordiske metropoler undergår en rivende udvikling i disse år. En meget stor del af befolkningen bor i forstæder, og en stor del af byerne er forstadsområder. Forstæderne står overfor en række udfordringer bl.a. i forhold til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering af klimaforandringer, trafik, grønne områder og store ændringer i befolkningssammensætningen og deraf følgende omstruktureringer i den offentlige service mv. I workshop 1 vil tre forskellige oplægsholdere belyse forstædernes udfordringer, hvorefter workshoppens deltagere vil drøfte disse og fremkomme med anbefalinger.

6 DELTAGERLISTE - SEMINAR EVNEN OG VILJEN TIL AT FORANDRE EN BY APRIL HOTEL SCANDIC EREMITAGE Anders Kaas, Afdelingschef Atkins Danmark A/S Anders Ljungberg, senior adviser Trafikanalys Anette Enemark, Direktør TetraPlan A/S Anita Wennström, Miljöspecialist Trafikverket Anja Puggaard, leder af Grønt Mobilitetskontor Gate 21 Anne Bach, Projektmedarbejder/byplanlægger Midttrafik Anne Ogner, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen Vegdirektoratet Annebeth Hoffmann, Biolog COWI A/S Anne-Mari Haakana, Miljöexpert (ympäristöasiantuntija) Trafikverket Annette Kayser, Projektleder Københavns Kommune Anton Iversen, Chefkonsulent Aarhus Kommune Arild Hamrum-Norheim, Sjefingeniør Statens Vegvesen, Region Midt Armgarð E. Steinhólm, Civilingeniør Landsverk Bent Fredshavn, Civilingeniør Aarhus Kommune Bjørg-Anita Joki, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Björn Silfverberg, DI WSP Finland Ltd. Bodil Henningsen, Arkitekt, projektleder Aalborg Kommune Catherine Kotake, Director of Mobility Trafikverket Charlotte Bonde Wiberg, Projektleder Guldborgsund Kommune Charlotte Skibsted, Landskabsarkitekt Skibsted landskabsarkitekter Christian Rydén, Trafikplaneringschef Lunds Kommun Claes Roxbergh, Senior utvecklingsledare Skanska Sverige AB Connie Graul, Afdelingschef Køge Kommune Einar Schuch, Regionchef Trafikverket Eira Järviluoma, Environmental Affairs Coordinator Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland Ejnar Overlund Hansen, Landskabsarkitekt maa, mdl Møller & Grønborg Emma Gretzer, Programledare VINNOVA Erling Kristiansen, Chefrådgiver Grontmij A/S Eva Ericsson, Tekn dr WSP Analys & Strategi Eva Larsen, Seksjonssjef Statens Vegvesen Flemming Johansen, Miljørådgiver Atkins Danmark A/S Gerd Åström, Sekreterare Sv. Miljöutskottet Trafikverket Hanne Hansen Wrisberg, Projektleder Rambøll Danmark A/S Hans Richardsen, Sjefingeniør Statens Vegvesen Region nord Helga Aðalgeirsdóttir, landskapsarkitekt Vegagerðin Henrik Brade Johansen, Byrådsmedlem (B) Lyngby-Taarbæk Kommune Henrik Larsen, Projektleder Vejdirektoratet Hilde Bye, Sjefingeniør Statens vegvesen region øst Hildegunn Hausken, Transportplansjef Stavagner kommune Jacob Jørgensen, Civilingeniør Rambøll Danmark A/S Jan Ole Z. Rasmussen, Civilingeniør Vejdirektoratet Kjell Erik Myre, Sjefsingeniør Statens Vegvesen

7 Kjetil Strand, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen Region Midt Leif Hald Pedersen, Projektleder Vejdirektoratet Line Lillebø Osfoss, Politisk rådgiver Norges Automobil-Forbund Loa Johansen, Studentermedhjælp Vejdirektoratet Magnús Björnsson, Projektleder Vegagerdin Marek Salermo, Diplom ingenjör Helsingfors stadsplaneringskontor Marie Bangsbo Andersen, Civilingeniør TetraPlan A/S Marika Jenstav, Seniorkonsult Movea Trafikkonsult AB Matthildur B. Stefánsdóttir, Afdelingschef Vegagerdin Mia Stampe Lagergaard, Projektleder Vejdirektoratet Mikko Suhonen, DI, trafikplanerare Trafix Niels Krogh Kristensen, Cand. Scient. Vejdirektoratet Nikolai Hansen, Trafikplanlægger Gladsaxe Kommune Ola Omenås, Sjefingeniør Statens Vegvesen Olafur Bjarnason, Transportdirektör Reykjavik stad Ole Kirk, Strategichef Vejdirektoratet Ole Møller, Projektdirektør NærHeden P/S Ole Svendsen, Civilingeniør Vejdirektoratet Per Lindroth, Stf enhetschef Trafikverket Petter Skarin, Eskilstuna Kommun Pia Sundbergh, Kvalificerad utredare Trafikanalys Rune Herdlevær, Fagsjef Bergen kommune Siri Skagestein, Seniorarkitekt Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Sóley Jónasdóttir, Projektleder Vegagerdin Stefan Berg, Utredare Trafikverket Susanne Ingo, Strateg Trafikverket Sven-Allan Bjerkemo, Vd Bjerkemo Konsult Sverrir Sverrisson, Project Manager The Icelandic Road and Coastal Administration Søren Brønchenburg, Projektleder Vejdirektoratet Thomas Meier, Trafikplanlægger Køge Kommune Tom Hedalen, Prosjektleder Statens Vegvesen Region Sør Tomas Nitzelius, Miljöansvarig Trafikkontoret Stockholm stad Tone Stople, Landskapsarkitekt Statens Vegvesen Turid Stubø Johnsen, Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region øst Ulf Haraldsen, Sjefsingeniør Vegdirektoratet Ulla Egebjerg, Arkitekt MAA Vejdirektoratet Ulla Visbech Madsen, Souschef og Vej- og Trafikingeniør Gladsaxe Kommune Ulla-Maija Alapeteri, Projektledare Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland Veera Lehto, Trafikplanerare HRT Helsingfors Regionens Trafik Vibeke Forsting, Sektionsleder COWI A/S Ylva Löf, Planeringschef GR

8 SPILLET OM BYEN OG BYENS UDVIKLING INTRODUKTION I spillet skal forskellige aktører med hver sin rolle skabe størst mulig vækst - målt på 4 parametre: Borgertilfredshed Fremkommelighed Klima Økonomisk vækst Den gruppe, der får flest point på de fire parametre, vinder. Så for at vinde skal aktørerne samarbejde på tværs af aktørgrupper og interesser. Samtidig med at de værner om deres egne interesser. Spillets gang en enkel Hver aktør får et antal udviklingsressourcer, der bruges til at sætte udviklingstiltag i gang. Hvert tiltag giver point på det fælles vækstbarometer og udviklingsressourcer tilbage til de aktører, som tiltaget kommer til gode. Mellem hver forhandling om udviklingstiltag trækker gruppen et Eventkort. Et Eventkort angiver udefra kommende beslutninger, der drastisk kan ændre spillets retning. God fornøjelse med Spillet om byen! De tre NVF-udvalg Strategi, Miljø samt Transport i Byer, har i fællesskab arrangeret seminaret. Arrangørgruppen udgøres af: ARRANGØRER Anette Enemark Tetraplan, DK Konsulent Anders Jansson Liikennevirasto / Finnish Transport Agency, FI NVF-Strategi Leif Hald Pedersen Vejdirektoratet, DK NVF-Miljø Mia Stampe Lagergaard Vejdirektoratet, DK NVF-Transport i Byer Stefan Berg Trafikverket, S NVF-Miljø Søren Fischer Jepsen Movia, DK NVF-Transport i Byer Ulla Egebjerg Vejdirektoratet, DK NVF-Miljø Vibeke Forsting COWI, DK NVF-Strategi

Referat. NVF-miljø møde TIDSPUNKT. 29. april 2014 STED. Hotel Scandic, Lyngby. Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen

Referat. NVF-miljø møde TIDSPUNKT. 29. april 2014 STED. Hotel Scandic, Lyngby. Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen Mail nkk@vd.dk Telefon 7244 2454 Dokument 13/03483-3 Side 1/77 Referat EMNE NVF-miljø møde TIDSPUNKT 29. april 2014 STED Hotel Scandic, Lyngby Thomas

Læs mere

Trafiksikkerheds Forum 2011 i Helsinki

Trafiksikkerheds Forum 2011 i Helsinki Helsingør Kommune - Politik- Det politiske liv - Opgørelser af udgifter ved seminar... Side 1 af 2 Trafiksikkerheds Forum 2011 i Helsinki Regnskab Deltagere: Trafiksikkerhedsrådet: Erling Hansen Bente

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Call for Papers Trafikdage 2014

Call for Papers Trafikdage 2014 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage 2014 25.-26. august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

NCC Property Development A/S

NCC Property Development A/S NCC Property Development A/S Detailhandelskonference Århus den 30. maj 2007 Kan planlægning og marked gå i dialog? Direktør Bent Skovsen Indhold Baggrund NCC Property Development A/S Udviklingseksempler

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Navn Titel Medlemsstatus

Navn Titel Medlemsstatus REFERAT EMNE NVF udvalgsmøde Gader og vejes udformning TIDSPUNKT 19. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Vejdirektoratet, Skanderborg Helle Petersen Stig Jeppesen Rikke Smed Anders Malmby Svend Erik

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Velkommen til Anebjergspillet

Velkommen til Anebjergspillet Velkommen til Anebjergspillet Bo Riis Duun Arkitekt MAA GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding Formål med spillet: at omsætte planstrategiens visioner til virkelighed at skabe en ny form

Læs mere

Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen. Ordstyrer: Birgitte Dyrvig Carlsson, næstformand i DFM netværk

Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen. Ordstyrer: Birgitte Dyrvig Carlsson, næstformand i DFM netværk Torsdag den 26. januar 2006 kl. 10.00 Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen Ordstyrer: Kl. 10.15 Effektiv kvalitet i infrastruktur til facilitering af samfundet Jesper

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Studieturens tema: Capacity Building og kvalitetssikring i tre kommuner Studieturens rejsemål: Odense og Kristiansand

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL TAG LEDERSKAB FOR EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING De lavest hængende frugter - Nedsat ressourceforbrug

Læs mere

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet UGE 20 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet Af chefredaktør Knud

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere