EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY - 29. APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY"

Transkript

1 EVNE OG VILJE TIL AT FORANDRE EN BY APRIL 2014 HOTEL SCANDIC EREMITAGE, LYNGBY

2 ÅBENT FÆLLESNORDISK NVF-SEMINAR Hvorfor udvikler én forstad sig til soveby og en anden sig til et dynamisk centrum med puls og fremdrift? Hvilken arkitektur understøtter et aktivt byliv? Hvordan kunne vi anlægge en helt ny, grøn forstad? Og kan man med mobilitetsplanlægning få det hele til at hænge sammen, når beboelse, transport, erhverv og ikke mindst bæredygtighed skal gå op i en højere enhed? INDLÆG På dette seminar skal vi se fremtrædende eksempler fra hele Norden på, hvordan trafik- og byplanlægning samtænkes. Der vil være introduktion til konkrete værktøjer indenfor bæredygtig mobilitetsplanlægning, og vi skal også selv lege med ideerne gennem både konkrete cases og rollespil. Vi tror også, at seminaret lægger op til en god diskussion, for naturligvis er der ikke kun én løsning på alle udfordringer - og der er mange meninger om, hvordan fremtidens bosætning og transport skal udvikle sig. Der har vist sig en overvældende interesse for seminaret, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for. Så vi håber at have skabt rammerne for en masse faglig videndeling på tværs af organisationer, udvalg og lande, og vi ønsker alle deltagere et par spændende og udbytterige dage. På arrangørgruppens vegne Mia Stampe Lagergaard

3 PROGRAM 28. APRIL 2014 TID INDHOLD FREMLÆGGER 10:00-10:15 Velkomst og praktisk om dagene 10:15-12:00 Plenary session - Inspirerende oplæg City in between (Aalborg, DK) - Forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil Henningsen, projektleder, Aalborg Kommune (DK) Lunda Mats III - Ett 15 år långt arbete med strategier för ett hållbart transportsystem fortsätter Christian Rydén, trafikplaneringschef, Lunds Kommun (S) Helsinki Region Transport System Plan (FI) Veera Lehto, trafikplanlægger, Helsingfors Regionens Trafik (FI) 12:30-13:30 Frokost/Lunch 13:30-15:30 Lyngby - oplæg om byudvikling og promenade -bese udviklingsprojekter m.m. med faglige og Henrik Brade Johansen (byrådsmedlem), Vibeke Forsting, sektionssleder, COWI (DK) politiske øjne 15:30-15:45 Kaffe 15:45-18:00 Workshops WORKSHOP 1: FORSTADEN Vibeke Forsting, sektionssleder COWI (DK) Case 1: City in between (Aalborg, DK) - Forstaden under forandring fra satellit til Bodil Henningsen, projektleder, Aalborg Kommune, (DK) selvstændig enhed Case 2: NærHeden - (Høje-Taastrup, DK) Ole Møller, projektdirektør (DK) - En ny bæredygtig bydel med bolig og erhverv på et stationsnært areal tæt ved hovedstaden Case 3: Mobility Management i planeringen, EU verktyget MaxLupo Petter Skarin, Trafikavdelningen Eskilstuna Kommun (S) WORKSHOP 2: MOBILITETSPLANLÆGNING Anette Enemark, direktør Tetraplan (DK) Case 1: Trondhjem Kjetil Strand, afdelingsdirektør Statens Vegvesen, (N) Case 2: København Annette Kayser, Projektleder, Københavns Kommune (DK) Case 3: Helsingfors Veera Lehto, trafikplanlægger, Helsingfors Regionens Trafik (FI) 19:00- Konferencemiddag på Meyers PROGRAM 29. APRIL 2014 TID INDHOLD FREMLÆGGER 09:00-10:30 Plenary session Fremlæggelse og debat af alle gruppers arbejde 10:30-10:45 Pause 10:45-12:20 Spillet om byrummet: Rollespil omkring et Anette Enemark bord. Hvad betyder dine valg som borger, politiker, teknisk chef etc? Samarbejde eller konflikt? Udvikling eller stagnation? Alt har en pris. Vi forudser 6-8 hold i dyst mod hinanden - og der er hæder, ære og præmie til bedste hold! 12:20-12:30 Afrunding 12:30-13:30 Frokost/Lunch 13:30-16:00 NVF-udvalgsmøder

4 jektet rencen City in between blev gennemført i 2012, som en del af Realdanias initiativ dens Forstæder. I Aalborg havde konkurrencen fokus på hele det østlige Aalborg rspurgte strategier for, hvordan der kan skabes synergi blandt forestående store ringer i eksempelvis letbane, Universitetshospitals og kæmpe 2 af 4 ringsindsatser i bydelens almene boligområder. Vinderforslaget v/team nsten sætter bl.a. spot på den altafgørende sammenhæng mellem byudvikling og t. Der arbejdes nu videre med strategierne, bl.a. i form af en ny helhedsplan for tiforbindelsen, hvor der introduceres en grundlæggende ny og sammenbindende baggrund uktur i forstadsområdet som en ny hovedgade, Ole Møller der vil forandre den opdelte bydel! etoder. Erfaring Er projektdirektør i arealudviklingsselskabet else i den NærHeden P/S. Jeg har en baggrund som civilingeniør i planlægning og ph.d. i samfundsøkonomiske prioriteringsmetoder. Er- an Rydén e intet mindre moderne, planeringschef tæt i Lunds kommun sedan Särskilt engagerad i strategisk nering kopplad till hållbar faring som rådgivende ingeniør i den private stadsutveckling. Utvecklar gärna bilsnål planering, iv parkeringspolicy, kollektivtrafiken 2 4 sektor som og ryggrad mere för end bebyggelsen, 20 års topledelse samt status i den vor tre oritet för fotgängare och cyklister. gsplan for byen. offentlige sektor. redygtige og jektet ats har sedan Om 15 år projektet tillbaka varit varumärke för Lunds kommuns strategi för ett t baggrund transportsystem. som Man var tidigt ute med att satsa på mobility management, vilket n etoder. integrerad Erfaring och Ved naturlig Hedehusene del av trafikplaneringen. Station, vest Stadsplaneringens for København, skal roll för vi lse i den a transporter liksom udvikle transporternas og anlægge roll intet för en mindre attraktiv end stad fremtidens har fått ett särskilt forstad, altningen, hvor mmenhængen ch utvecklats i der en egen skal handbok tjene som Bilsnål inspiration planering. for andre Under byer. En moderne, tæt by, der er bæredygtig både økonomisk, socialt og har olvering ats-strategin og uppdaterats och politisk beslut om nya mål och åtgärdsområden f byens rum. e hösten intet mindre Vilka har varit och är framgångsfaktorer och hinder i kommunens för moderne, en mer tæt attraktiv miljømæssigt. och hållbar stad? For øjeblikket er vi ved at gennemføre et ealdanias initiativ parallelopdrag (konkurrence), hvor tre tværfaglige hold t østlige Aalborg estående vor tre store af rådgivere kommer med hver deres bud på en udviklingsplan for byen. På NVF workshoppen skal vi sammen gsplan for byen. Lehto /Team redygtige og lanerare m byudvikling på og avdelning arbejde för med, transportsystemplan hvordan vi sikrer (Transport bæredygtige Planner) og i HSL smarte - elhedsplan forsregionens trafik (Helsinki Region Transport). Har en baggrund i planning mmenbindende phy, M. Sc. transportløsninger i den nye by. opdelte bydel! jektet altningen, hvor mmenhængen tet POLISE har man sökt få fram den stora bilden av utvecklingen inom olvering litiken under og de senaste årtiondena Bodil i stadsområden Henningsen i Helsingfors, Stockholm, f rg, ibyens strategisk Oslo rum. och Köpenhamn. 2 af 4 Genom Jeg att er analysera arkitekt utmaningarna, og projektleder målsättningarna, i Aalborg arna l planering, och utvecklingen inom trafiken och markanvändningen har man kommit fram, samt status Kommune, By og Landskabsforvaltningen, ealdanias initiativ t østlige Aalborg hvor jeg primært arbejder med byomdannelse, aktuelt med særlig fokus på estående store s strategi för ett /Team nagement, n baggrund vilket som sammenhængen mellem byudvikling og ens m smetoder. byudvikling roll för Erfaring og tt elhedsplan delse ett särskilt i den for mobilitet. Har arbejdet rigtig meget med borgerinvolvering mmenbindende har opdelte ärdsområden bydel! og dialog-processer, i relation til fx byfornyelse, arkitekturpolitik og brugen af byens i kommunens rum. gge intet mindre n moderne, tæt i strategisk r) ), l planering, i hvor HSL tre - klingsplan d, samt i planning status for byen. bæredygtige og Konkurrencen City in between blev gennemført i 2012, som en del af Realdanias initiativ Fremtidens Forstæder. I Aalborg havde konkurrencen fokus på hele det østlige Aalborg og efterspurgte strategier for, hvordan der kan skabes synergi blandt forestående store investeringer i eksempelvis letbane, Universitetshospitals og kæmpe renoveringsindsatser i bydelens almene boligområder. Vinderforslaget v/team Vandkunsten sætter bl.a. spot på den altafgørende sammenhæng mellem byudvikling og mobilitet. Der arbejdes nu videre med strategierne, bl.a. i form af en ny helhedsplan for Astrupstiforbindelsen, hvor der introduceres en grundlæggende ny og sammenbindende trafikstruktur i forstadsområdet - en ny hovedgade, der vil forandre den opdelte bydel! en strategi inom för ett, nagement, Stockholm, vilket ens ålsättningarna, roll för t an ett kommit särskilt fram orvaltningen, har hvor ärdsområden sammenhængen involvering i kommunens og n af byens rum. i detta arbete till de slutsatser och rekommendationer som betjänar trafiksystemplaneringen i Helsingforsregionen. Nyckelteman som framträder i Realdanias initiativ undersökningen är regionalitet, trafik och markanvändning samt kollektivtrafik och andra det østlige Aalborg hållbara färdsätt. forestående store ) i HSL - d i planning På basis av denna utredning föreslås för Helsingforsregionen att processen om t v/team llem byudvikling og planeringen av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt hur bindande planen och y helhedsplan for avtalet är stärks ytterligare. Den regionala aktören borde ha större beslutanderätt i som gäller frågor om trafiken och markanvändningen. Regionens kollektivtrafikområde borde en sammenbindende inom utvidgas. Statens roll i utvecklingen av trafiken och markanvändningen i, en Stockholm, opdelte bydel! Helsingforsregionen borde stärkas. De strategiska frågorna borde betonas starkt i HLJplanens innehåll. Som stöd för beslutsfattandet behövs omfattande information om ålsättningarna, an kommit fram effekter och effektivitet. ad i strategisk nål planering, Petter Skarin en, samt status Er trafikplanerare, Eskilstuna kommun. Jag arbetar på en strategisk nivå med stads- och trafikplanering på Eskilstuna Christian kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Rydén Förutom att ansvara för olika planer och program inom kommunen är jag ofta med i nationella svenska expertoch arbetsgrupper inom till Er exempel trafikplaneringschef hastighetsbegränsning, i trafiksäkerhet Lunds kommun och cykling. ns strategi för ett anagement, vilket sedan Särskilt engagerad i strategisk trafikplanering ngens roll för Jag kommer att prata om Eskilstunas nya mobilitetsstrategi kopplad och hur den till har hållbar påverkat fått ett särskilt framförallt synen på parkering och vårt arbete med MaxLupo. Jag kommer att redovisa har vår nya parkeringsnorm och stadsutveckling. vilka mobilitetsåtgärder Utvecklar som användsgärna för att komplettera bilsnål åtgärdsområden den. Jag kommer också att prata om vårt nya arbetssätt och hur mobilitetsfrågor och er i kommunens parkeringsfrågor har fått större planering, utrymme i våra innovativ detaljplaner. parkeringspolicy, Utöver detta kommer jag även att berätta om erfarenheter från hur detta nu används i praktiken och vilka som är de svåra frågorna att lösa. kollektivtrafiken som ryggrad för bebyggelsen, samt status och prioritet för fotgängare och cyklister. LundaMaTs har sedan 15 år tillbaka varit varumärke för Lunds kommuns strategi för ett hållbart transportsystem. Man var tidigt ute med att satsa på mobility management, vilket nu är en integrerad och naturlig del av trafikplaneringen. Stadsplaneringens roll för hållbara transporter liksom transporternas roll för en attraktiv stad har fått ett särskilt fokus, och utvecklats i en egen handbok Bilsnål planering. Under har LundaMaTs-strategin uppdaterats och politisk beslut om nya mål och åtgärdsområden väntas hösten Vilka har varit och är framgångsfaktorer och hinder i kommunens arbete för en mer attraktiv och hållbar stad? 3 af 4 Veera Lehto Trafikplanerare på avdelning för transportsystemplan (Transport Planner) i HSL - Helsingforsregionens trafik (Helsinki Region Transport). Har en baggrund i planning Geography, M. Sc. I projektet POLISE har man sökt få fram den stora bilden av utvecklingen inom trafikpolitiken under de senaste årtiondena i stadsområden i Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Genom att analysera utmaningarna, målsättningarna, lösningarna och utvecklingen inom trafiken och markanvändningen har man kommit fram i detta arbete till de slutsatser och rekommendationer som betjänar trafiksystemplaneringen i Helsingforsregionen. Nyckelteman som framträder i undersökningen är regionalitet, trafik och markanvändning samt kollektivtrafik och andra hållbara färdsätt. På basis av denna utredning föreslås för Helsingforsregionen att processen om planeringen av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt hur bindande planen och avtalet är stärks ytterligare. Den regionala aktören borde ha större beslutanderätt i som gäller frågor om trafiken och markanvändningen. Regionens kollektivtrafikområde borde utvidgas. Statens roll i utvecklingen av trafiken och markanvändningen i Helsingforsregionen borde stärkas. De strategiska frågorna borde betonas starkt i HLJ-planens innehåll. Som stöd för beslutsfattandet behövs omfattande information om effekter och effektivitet. Petter Skarin Er trafikplanerare, Eskilstuna kommun. Jag arbetar på en strategisk nivå med stadsoch trafikplanering på Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Förutom att er) i HSL - und i planning ngen inom rs, Stockholm, Annette Kayser Er projektleder i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Arbejder med sammenhænge mellem mobilitet, miljø og klima og har bl.a. arbejdet med Trafik- og Miljøplaner i 20 år. Har deltaget i udarbejdelse af de danske vejledninger for trafik- og miljøplaner og har bidraget til udviklingen af de europæiske guidelines for SUMP s.

5 der i trafik och andra en om ande planen och tanderätt i som ikområde borde as starkt i HLJmation om med stads- och m att ansvara svenska expertet och cykling. har påverkat er att redovisa komplettera tsfrågor och kommer jag h vilka som är a. arbejdet med jledninger for delines for plan for logproces og lanlægning. er ovenpå og nsporttilbud, 3) både samler itiativer, der skal ansvara för olika planer och program inom kommunen är jag ofta med i nationella svenska expert- och arbetsgrupper inom till exempel hastighetsbegränsning, trafiksäkerhet och cykling. Jag kommer att prata om Eskilstunas nya mobilitetsstrategi och hur den har påverkat framförallt synen på parkering och vårt arbete med MaxLupo. Jag kommer att redovisa vår nya parkeringsnorm och vilka mobilitetsåtgärder som Anette Enemark Direktør i Tetraplan, et transportkonsulentfirma med base i København. Af uddannelse civilingeniør används 3 af fra 4 Aalborg för att med komplettera speciale i fysisk den. planlægning Jag kommer (1995) og journalist också fra att Danmarks journalisthøjskole (2005). Arbejder primært med mobilitetsplanlægning - koblingen prata mellem om vårt trafik, nya byplanlægning, arbetssätt udvikling och og hur sundhed mobilitetsfrågor (blandt andet!). och parkeringsfrågor har fått större utrymme i våra detaljplaner. På Utöver seminaret detta vil jeg være kommer den benhårde jag även leder af att workshoppen berätta om Mobilitetsplanlægning, erfarenheter med målet at udvikle skattekort (eller charters) for, hvordan man organiserer, planlægger og från gennemfører hur detta visionen nu om används Grøn Mobilitet i praktiken i region, en och kommune vilka og som en by. är de Spilleder på Spillet om Byen, som er et rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde svåra frågorna på tværs af aktører att lösa. og interesser. Vibeke Forsting Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske NVF-udvalg for Strategisk Planlægning. Har i mange år arbejdet inden for vej-, Annette Kayser Er projektleder i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. Om Anette projektet Enemark På Direktør seminaret i Tetraplan, vil jeg være et transportkonsulentfirma Arbejder tovholder for med workshoppen sammenhænge med base om 'Forstaden'. i København. mellem Af uddannelse Forstæderne civilingeniør rundt fra Aalborg om de med nordiske speciale metropoler i fysisk planlægning undergår en (1995) rivende og udvikling journalist i disse fra år. En Danmarks meget stor journalisthøjskole del af befolkningen mobilitet, (2005). bor Arbejder i miljø forstæder, og primært og klima en med stor og mobilitetsplanlægning del af har byerne bl.a. er arbejdet med Trafik- - forstadsområder. koblingen mellem Forstæderne trafik, byplanlægning, står overfor udvikling en række og udfordringer sundhed (blandt bl.a. andet!). i forhold til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering og af klimaforandringer, Miljøplaner i trafik, 20 år. grønne områder Har og deltaget store ændringer i udarbejdelse i befolkningssammensætningen af de danske og vejledninger deraf følgende for omstruktureringer På seminaret vil jeg i den være offentlige den benhårde service mv. leder I workshop af workshoppen 1 vil tre om forskellige Mobilitetsplanlægning, oplægsholdere med trafik- målet og at udvikle belyse miljøplaner skattekort forstædernes (eller og udfordringer, charters) bidraget for, hvorefter hvordan til workshoppens udviklingen man organiserer, deltagere af planlægger vil drøfte og gennemfører disse og fremkomme visionen om med Grøn anbefalinger. Mobilitet i en region, en kommune og en by. Spilleder europæiske på Spillet guidelines om Byen, som for er et SUMP s. rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde på tværs af aktører og interesser. Vibeke Forsting Handlingsplan for Grøn Mobilitet er tredje generation af en Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske trafik- NVF-udvalg og miljøplan for Strategisk for Københavns Planlægning. Har i Kommune. mange år arbejdet Planen inden for er vej-, trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. udviklet på baggrund af en større dialogproces og udgangspunktet er en bedre integration mellem byplanlægning og På trafikplanlægning. seminaret vil jeg være tovholder Således for workshoppen er planen om bygget 'Forstaden'. op omkring Forstæderne fem tværgående rundt om temaer, nordiske metropoler der bygger undergår ovenpå rivende og udvikling supplerer i disse år. En meget stor del af befolkningen bor i forstæder, og en stor del af byerne er forstadsområder. hinanden. De Forstæderne fem temaer står overfor 1) en række Byens udfordringer udvikling, bl.a. 2) i forhold Grønne til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering af klimaforandringer, trafik, grønne områder Transporttilbud, og store ændringer 3) Vejtransport, i befolkningssammensætningen 4) Mobilitetsplanlægning og deraf følgende omstruktureringer og 5) Innovation. i den offentlige Handlingsplanen service mv. I workshop både 1 vil samler tre forskellige visioner og oplægsholdere belyse forstædernes udfordringer, hvorefter workshoppens deltagere vil drøfte disse og fremkomme med anbefalinger. målsætninger inden for mobilitet samt indeholder konkrete initiativer, der skal sættes i gang for at nå målene. transport med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Finansieringen er bompenger, statlige midler, fylkeskommunale midler og kommunale midler. Pakken er vedtatt for en 15 års periode. Miljøpakken er en stor investeringspakke, som kombineres med betydelig satsing på kollektivtrafikk. Allerede etter 3-4 år har miljøpakken gitt svært gode resultater, og er nylig utvidet med flere bomstasjoner og dermed økt 4 af 4 inntekt til pakken og mulighet til ytterligere tiltak. Anette Enemark Direktør i Tetraplan, et transportkonsulentfirma med base i København. Af uddannelse civilingeniør fra Aalborg med speciale i fysisk planlægning (1995) og journalist fra Danmarks journalisthøjskole (2005). Arbejder primært med mobilitetsplanlægning - koblingen mellem trafik, byplanlægning, udvikling og sundhed (blandt andet!). 4 af 4 På seminaret vil jeg være den benhårde leder af workshoppen om Mobilitetsplanlægning, med målet at udvikle skattekort (eller charters) for, hvordan man organiserer, planlægger og gennemfører visionen om Grøn Mobilitet i en region, en kommune og en by. Spilleder på Spillet om Byen, som er et rollespil om udvikling, vækst og det nødvendige samarbejde på tværs af aktører og interesser. Vibeke Forsting Er sektionsleder i COWI, Economics, CBA og økonomisk modellering. Sekretær i det danske NVF-udvalg for Strategisk Planlægning. Har i mange år arbejdet inden for vej-, trafik- og byplanlægning med særlig interesse for cykelplanlægning og bæredygtig mobilitet. Er nu en del af COWIs samfundsøkonomiske miljø med særlig fokus på projekter inden for transport, byggeri og byudvikling. sen, Region anlegging og vesen, først i veksten i fikk. g kommunale vesteringspakke, 3-4 år har tasjoner og Kjetil Strand Avdelingsdirektør Strategi-, veg- og transportavdelingen i Statens Vegvesen, Region midt. Fagbakgrunn innen transportplanlegging og ledererfaring fra vegplanlegging og strategisk planlegging. 5 år hos rådgivende ingeniør, 25 år i Statens Vegvesen, først i Bergen og Region vest, deretter i Region midt med kontor i Molde. Miljøpakken i Trondheim ble etablert i 2010, med målsetting om å stoppe veksten i privatbilisme, og bidra til mer På seminaret vil jeg være tovholder for workshoppen om 'Forstaden'. Forstæderne rundt om de nordiske metropoler undergår en rivende udvikling i disse år. En meget stor del af befolkningen bor i forstæder, og en stor del af byerne er forstadsområder. Forstæderne står overfor en række udfordringer bl.a. i forhold til omdannelse af tidligere erhvervsområder, håndtering af klimaforandringer, trafik, grønne områder og store ændringer i befolkningssammensætningen og deraf følgende omstruktureringer i den offentlige service mv. I workshop 1 vil tre forskellige oplægsholdere belyse forstædernes udfordringer, hvorefter workshoppens deltagere vil drøfte disse og fremkomme med anbefalinger.

6 DELTAGERLISTE - SEMINAR EVNEN OG VILJEN TIL AT FORANDRE EN BY APRIL HOTEL SCANDIC EREMITAGE Anders Kaas, Afdelingschef Atkins Danmark A/S Anders Ljungberg, senior adviser Trafikanalys Anette Enemark, Direktør TetraPlan A/S Anita Wennström, Miljöspecialist Trafikverket Anja Puggaard, leder af Grønt Mobilitetskontor Gate 21 Anne Bach, Projektmedarbejder/byplanlægger Midttrafik Anne Ogner, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen Vegdirektoratet Annebeth Hoffmann, Biolog COWI A/S Anne-Mari Haakana, Miljöexpert (ympäristöasiantuntija) Trafikverket Annette Kayser, Projektleder Københavns Kommune Anton Iversen, Chefkonsulent Aarhus Kommune Arild Hamrum-Norheim, Sjefingeniør Statens Vegvesen, Region Midt Armgarð E. Steinhólm, Civilingeniør Landsverk Bent Fredshavn, Civilingeniør Aarhus Kommune Bjørg-Anita Joki, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Björn Silfverberg, DI WSP Finland Ltd. Bodil Henningsen, Arkitekt, projektleder Aalborg Kommune Catherine Kotake, Director of Mobility Trafikverket Charlotte Bonde Wiberg, Projektleder Guldborgsund Kommune Charlotte Skibsted, Landskabsarkitekt Skibsted landskabsarkitekter Christian Rydén, Trafikplaneringschef Lunds Kommun Claes Roxbergh, Senior utvecklingsledare Skanska Sverige AB Connie Graul, Afdelingschef Køge Kommune Einar Schuch, Regionchef Trafikverket Eira Järviluoma, Environmental Affairs Coordinator Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland Ejnar Overlund Hansen, Landskabsarkitekt maa, mdl Møller & Grønborg Emma Gretzer, Programledare VINNOVA Erling Kristiansen, Chefrådgiver Grontmij A/S Eva Ericsson, Tekn dr WSP Analys & Strategi Eva Larsen, Seksjonssjef Statens Vegvesen Flemming Johansen, Miljørådgiver Atkins Danmark A/S Gerd Åström, Sekreterare Sv. Miljöutskottet Trafikverket Hanne Hansen Wrisberg, Projektleder Rambøll Danmark A/S Hans Richardsen, Sjefingeniør Statens Vegvesen Region nord Helga Aðalgeirsdóttir, landskapsarkitekt Vegagerðin Henrik Brade Johansen, Byrådsmedlem (B) Lyngby-Taarbæk Kommune Henrik Larsen, Projektleder Vejdirektoratet Hilde Bye, Sjefingeniør Statens vegvesen region øst Hildegunn Hausken, Transportplansjef Stavagner kommune Jacob Jørgensen, Civilingeniør Rambøll Danmark A/S Jan Ole Z. Rasmussen, Civilingeniør Vejdirektoratet Kjell Erik Myre, Sjefsingeniør Statens Vegvesen

7 Kjetil Strand, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen Region Midt Leif Hald Pedersen, Projektleder Vejdirektoratet Line Lillebø Osfoss, Politisk rådgiver Norges Automobil-Forbund Loa Johansen, Studentermedhjælp Vejdirektoratet Magnús Björnsson, Projektleder Vegagerdin Marek Salermo, Diplom ingenjör Helsingfors stadsplaneringskontor Marie Bangsbo Andersen, Civilingeniør TetraPlan A/S Marika Jenstav, Seniorkonsult Movea Trafikkonsult AB Matthildur B. Stefánsdóttir, Afdelingschef Vegagerdin Mia Stampe Lagergaard, Projektleder Vejdirektoratet Mikko Suhonen, DI, trafikplanerare Trafix Niels Krogh Kristensen, Cand. Scient. Vejdirektoratet Nikolai Hansen, Trafikplanlægger Gladsaxe Kommune Ola Omenås, Sjefingeniør Statens Vegvesen Olafur Bjarnason, Transportdirektör Reykjavik stad Ole Kirk, Strategichef Vejdirektoratet Ole Møller, Projektdirektør NærHeden P/S Ole Svendsen, Civilingeniør Vejdirektoratet Per Lindroth, Stf enhetschef Trafikverket Petter Skarin, Eskilstuna Kommun Pia Sundbergh, Kvalificerad utredare Trafikanalys Rune Herdlevær, Fagsjef Bergen kommune Siri Skagestein, Seniorarkitekt Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Sóley Jónasdóttir, Projektleder Vegagerdin Stefan Berg, Utredare Trafikverket Susanne Ingo, Strateg Trafikverket Sven-Allan Bjerkemo, Vd Bjerkemo Konsult Sverrir Sverrisson, Project Manager The Icelandic Road and Coastal Administration Søren Brønchenburg, Projektleder Vejdirektoratet Thomas Meier, Trafikplanlægger Køge Kommune Tom Hedalen, Prosjektleder Statens Vegvesen Region Sør Tomas Nitzelius, Miljöansvarig Trafikkontoret Stockholm stad Tone Stople, Landskapsarkitekt Statens Vegvesen Turid Stubø Johnsen, Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region øst Ulf Haraldsen, Sjefsingeniør Vegdirektoratet Ulla Egebjerg, Arkitekt MAA Vejdirektoratet Ulla Visbech Madsen, Souschef og Vej- og Trafikingeniør Gladsaxe Kommune Ulla-Maija Alapeteri, Projektledare Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland Veera Lehto, Trafikplanerare HRT Helsingfors Regionens Trafik Vibeke Forsting, Sektionsleder COWI A/S Ylva Löf, Planeringschef GR

8 SPILLET OM BYEN OG BYENS UDVIKLING INTRODUKTION I spillet skal forskellige aktører med hver sin rolle skabe størst mulig vækst - målt på 4 parametre: Borgertilfredshed Fremkommelighed Klima Økonomisk vækst Den gruppe, der får flest point på de fire parametre, vinder. Så for at vinde skal aktørerne samarbejde på tværs af aktørgrupper og interesser. Samtidig med at de værner om deres egne interesser. Spillets gang en enkel Hver aktør får et antal udviklingsressourcer, der bruges til at sætte udviklingstiltag i gang. Hvert tiltag giver point på det fælles vækstbarometer og udviklingsressourcer tilbage til de aktører, som tiltaget kommer til gode. Mellem hver forhandling om udviklingstiltag trækker gruppen et Eventkort. Et Eventkort angiver udefra kommende beslutninger, der drastisk kan ændre spillets retning. God fornøjelse med Spillet om byen! De tre NVF-udvalg Strategi, Miljø samt Transport i Byer, har i fællesskab arrangeret seminaret. Arrangørgruppen udgøres af: ARRANGØRER Anette Enemark Tetraplan, DK Konsulent Anders Jansson Liikennevirasto / Finnish Transport Agency, FI NVF-Strategi Leif Hald Pedersen Vejdirektoratet, DK NVF-Miljø Mia Stampe Lagergaard Vejdirektoratet, DK NVF-Transport i Byer Stefan Berg Trafikverket, S NVF-Miljø Søren Fischer Jepsen Movia, DK NVF-Transport i Byer Ulla Egebjerg Vejdirektoratet, DK NVF-Miljø Vibeke Forsting COWI, DK NVF-Strategi

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik?

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Tidens tendenser: Fra forskning til implementering Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen Strategisk transportplanlægning gør vi bæredygtige

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK Udarbejdet af Tetraplan og Formel M 2. udgave, marts 2014 1 SUMP-manualen 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg 17 smart planlægning 26.-27. september 2013 på Frederiksberg 2 Alle taler om smarte byer i Byplan laboratoriet taler vi om smart planlægning i øjenhøjde På årets byplanmøde vil vi gå tættere på, hvad smart

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET VELKOMMEN TIL Den nationale cykelkonference 2014 Claus Omann Jensen, borgmester, Randers Kommune Velkommen til Randers og den nationale cykelkonference.

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

27.11.2014 PROGRAM. Forbundsmøte 2014. Dato 26. november 2014 Sted København, Axelborg. Del I, kl. 1030-1300, uten forbundsstyret

27.11.2014 PROGRAM. Forbundsmøte 2014. Dato 26. november 2014 Sted København, Axelborg. Del I, kl. 1030-1300, uten forbundsstyret PROGRAM Forbundsmøte 2014 Dato 26. november 2014 Sted København, Axelborg Del I, kl. 1030-1300, uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon av deltakerne 3. Workshop om Via Nordica

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg 1 Indholdsfortegnelse Program... 3 Foreløbig deltagerliste... 5 Præsentation af oplægsholdere...

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010 Køge Kyst L I V E T S, H AV N E N S O G F O R TÆ L L I N G E N S B Y procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010 PROCESBESKRIVELSE BYLIV OG IDENTITET Arkitektur og byrum alene kan ikke sikre et attraktivt

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Hvordan kan Mobility Management blive løftestang for fremtidens mobilitets planlægning? Nogle erfaringer fra Formel M projektet

Hvordan kan Mobility Management blive løftestang for fremtidens mobilitets planlægning? Nogle erfaringer fra Formel M projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 BYPLAN NYT 12. årgang september 2014 4 TEMA innovation Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 En cowboyby med udsøgt service og lokalpolitikere i fredagsbaren. -Side 12 Højvandssikring, bygherredialog,

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Nr. 01 marts 2009/61. årgang

Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 1 marts 2009/61. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Ansvarlig udgiver Dansk Byplanlaboratorium Redaktion Christina Hoffer (ansv.) Dennis Lund Redaktionsudvalg Peer

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere