Guide til Outlook 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Outlook 2007"

Transkript

1 Guide til Outlook 2007

2 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook s... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent Arkiv... 7 Spam... 8 Organisering af ved hjælp af Regler... 9 Organisering ved hjælp af Søgemapper RSS-Feeds Kalenderen Deling af Kalender Åben delt Kalender Mødeindkaldelse Opdatering af en Event Flere Kalendere Publiceringstid Tid tilgængelig i Kalenderen Tilføjelse af Helligdage i Kalender Kontakter Tilføj Kontakter Visning af Kontaktpersoner Importer Kontakter Global Adresseliste Søg i Kontaktpersoner Noter Ny Note Visning af Noter Kategorisering Søg i Noter... 24

3 Opgaver Oprettelse af Opgaver Follow-up Søgning i Opgaver og Follow-up Tilpasning af Outlook Kalender og To-do-Bar Kategorier Flytning af Elementer Indstillinger... 29

4 Kom godt i gang med Outlook 2007 Outlook 2007 er grafisk set væsentligt forbedret i forhold til Outlook Det er derfor sandsynligt, at du hurtigt vil blive glad for at anvende Outlook 2007, selvom det måske vil virke en lille smule fremmed de første par dage på kontoret. I modsætning til f. eks Word og Excel er menuen fra Office 2003 bevaret i Outlook Der er ikke noget bånd med Office knap i de forskellige menuer som du kan se på billedet nedenfor. Nederst til venstre kan den ønskede menu vælges. Genvejen til at navigere rundt mellem de forskellige arbejdsområder (f.eks. mail eller kalender) er hhv. Ctrl+1 og Ctrl+2. Men ellers kan du også bare klikke på den ønskede menu. På knappen New kan diverse nye elementer oprettes: Side 1 af 29

5 s Oprettes en ny e mail ser det lidt anderledes ud end i Outlook Særligt bemærkes det, at her er båndet og Office knappen integreret. I båndet findes diverse funktioner, og det anbefales, at du bruger tid på lige at se dem igennem. Ved at holde markøren over funktionerne fremkommer en lille beskrivelse af de forskellige funktioner. En ny funktionalitet i Outlook 2007 er, at tekst editoren næsten fungerer på samme måde som i Word Det er derved blevet lettere at lave flot opsatte e mails. Samtidig kan funktioner som Attach File og Signature let tilgås direkte fra fanebladet Message i båndet. Det røde flag i menuen på billedet ovenfor giver adgang til at oprette en opgave i Tasks direkte fra mailen. Dette kan hjælpe til, at man ikke glemmer at følge op på en vigtig e mail midt i en travl hverdag. Mappestruktur Mappestrukturen i Outlook 2007 har ikke forandret sig væsentligt. Ligesom i Outlook 2003 findes den øverst til venstre og fungerer som træstruktur. Selve struktureringen af mapper er nem at gå til. Der kan oprettes flere mapper i indbakken, og undermapperne kan hjælpe til med at holde styr på de mange e mails. Mapper tilføjes ved at højre klikke på den mappe, som den nye mappe ønskes under. Herefter beder Outlook om, at den nye mappe navnegives. Side 2 af 29

6 Reading Pane Reading pane giver mulighed for, at en e mails indhold kan ses i et panel uden, at e mailen behøver åbnes. Ønskes det at placere panelet et andet sted, eller helt fjerne det, kan dette gøres via knappen View Reading Pane Right/Bottom/Off. Der er også mulighed for yderligere at tilpasse vinduets størrelse. Dette gøres blot ved at placere musen mellem de paneler, man ønsker at tilpasse. Herefter tilpasses panelernes størrelse ved at anvende træk og slip funktionen. Out-of-Office Out of office assistenten er en funktion, der svarer automatisk på dine e mails når du ikke selv kan. Funktionen findes ved at trykke på knappen tools Out of Office Assistant. Assistenten aktiveres ved at vælge I am curently Out of the Office og deaktiveres igen ved at vælge I am curently In the Office. I øvrigt vil der komme en boble frem i nederste højre hjørne, hver gang Outlook 2007 åbnes for at minde om, at Out of office assistenten er aktiveret. Det automatiske svar der ønskes sendt til modtageren angives under AutoReply... Et eksempel på hvordan sådan et autosvar kan udformes er angivet i figuren overfor. Side 3 af 29

7 Signatur I Outlook er der mulighed for at opsætte en signatur, der kan anvendes som standardsignatur; dvs. hver gang, der sendes en e mail vil den være forsynet med en personlig signatur. Signaturen opstilles ved at gå ind i menupunktet Tools Options. Dialogboksen Options fremkommer nu. Vælg 3. fane Mail Format: Klik her på knappen Signatures Klik her på knappen New Giv din signatur et navn, fx ASB new logo: Side 4 af 29

8 Den personlige signatur kan derefter opstilles efter ønske i editeringsfeltet. Hvis det ønskes at gøre signaturen til standardsignatur, (dvs. at signaturen automatik bliver tilføjet i alle de e mails, der skrives) gøres dette ved at vælge signaturen ASB new logo i menuen New messages. Denne indstilling finder du oppe i højre hjørne af det vindue, du nu er i. Du kan også vælge signaturen til Replies/forwards. (Dette er dit eget valg og du kan altid gå tilbage og ændre det senere). Klik OK to gange og du er herefter klar til at afprøve din nye signatur ved at oprette en ny e mail. Der henvis endvidere til en mere detaljeret manual over hvordan ASB Signaturen opstilles på Arkivering Det kan være nødvendigt at arkiverer e mails på grund af pladsmangel. Dette gøres ved at gå ind på menupunktet File Archive. Dialogboksen Archive (som vist i figuren til højre) fremkommer, og det kan nu vælges hvilke mapper og evt. undermapper, der skal arkiveres. Det kan yderligere vælges, hvor langt tilbage Outlook skal arkivere. Som standard er dette sat til tre måneder. Til sidst er der mulighed for at vælge Position og Filename på det, der skal arkiveres. Side 5 af 29

9 Autoarkivering I Outlook er der også muligt at indstille programmet til selv at foretage arkiveringen automatisk. Aktiveringen af dette findes under menupunktet Tools Options. Dialogboksen Options fremkommer nu. Vælg 3. fane Other: Klik her på knappen AutoArchive Side 6 af 29

10 Dialogboksen AutoArchive fremkommer nu. I denne kan autoarkivering opstilles som det ønskes. Figuren til højre viser de indstillinger, der er sat som standard af Outlook Endvidere kan der vælges om gamle emner skal flyttes til en bestemt mappe, eller om de permanent skal slettes. Åbent Arkiv For at åbne et arkiv der er gemt som en separat fil, åbnes dialogen Data File Management fra menuen File. Side 7 af 29

11 Dialogboksen Account Settings fremkommer nu. Vælg 2. fane Data Files: Klik Add under fanebladet Data Files, vælg hvilken type arkiv der er tale om, og find derefter arkivfilen. Arkivet lægger sig herefter som en mappe i træstrukturen. Spam De e mails, som Outlook mener er junk eller spam flyttes automatisk til mappen Junk E mail/uønsket Mail. Det centrale ASB spamfilter fanger meget spam, som aldrig når frem. Alligevel sker det til tider (og for nogle mere end andre), at noget ryger igennem. Outlook har indbygget et junk/spam filter, som flytter spam til mappen Junk E mail i træstrukturen. Tjek jævnligt denne mappes indhold for at sikre, at intet vigtigt går tabt. Niveauet for sortering af spam kan indstilles ved at højreklikke på en hvilken som helst e mail, vælge Junk E mail og vælge Junk E mail Options. Det er også muligt at højreklikke på en e mail og under menuen Junk E mail blokere eller acceptere for valgte afsender eller domæne. Side 8 af 29

12 Organisering af ved hjælp af Regler Outlook kan sættes op til automatisk at organisere indgående mails fra personer eller grupper ind i bestemte mapper eller undermapper. Til at sætte organiseringen op skal der opsættes regler. Dette gøres igennem menuen Tools Rules and alerts. Dialogboksen Rules and Alerts fremkommer nu. Vælg New Rule under det første faneblad E mail Rules. Side 9 af 29

13 Dialogboksen Rules Wizard fremkommer nu. Under Step 1: Select a template or from a blank rule er der blandt andet mulighed for at flytte e mails fra en bestemt person til en bestemt mappe. Move messages from someone to a folder markeres med musen. I samme dialogboks under Step 2: Edit the rule description klikkes der på people or distribution list. Dialogboksen Rule Address springer op og indeholder det aktuelle adressekartotek, hvor den ønskede person, gruppe eller organisation kan udvælges. Herefter klikkes på specified som findes lige under people or distribution list. Dialogboksen Rules and Alerts springer op. Her vælges den ønskede mappe man vil anvende til opbevaring af de før udvalgte personer eller grupper fra adressekartoteket. Til sidst trykkes på knappen udfør for, at reglen kan træde i kræft. Som eksempel kan følgende regel vises. Denne indebærer, at beskeder der kommer fra gruppen ikt amg bliver automatisk lagt ind i mappen Interne Kurser Den nye regel træder først i kræft fra det øjeblik, der trykkes på knappen udfør. Hvis det ønskes, at reglen skal køres på e mails, der allerede ligger i indbakken, kan dette gøres i dialogboksen Rules and Alerts (Som Side 10 af 29

14 tidligere nævnt ligger denne i menuen Tools Rules and alerts) ved at trykke på Run Rules Now... (For vejledning se forrige side). I samme dialogboks er det muligt at aktivere eller deaktivere, ændre eller helt slette regler, som man ikke vil anvende længere. Organisering ved hjælp af Søgemapper Søgemapper kan være endnu et trin hen imod en optimal organisering af e mails. Søgemapper kan fx oprettes til at vise alle ikke læste e mails eller til at oprette en søgemappe, der viser alle e mails, som har vedhæftede filer. Der er mange muligheder. For at oprette en søgemappen højre klikkes der på mappen Search Folder og New Search Folder... vælges. Dialogboksen New Search Folder fremkommer nu. I dette eksempel vælges det at opsætte en søgemappe, som skal vise alle ikke læste e mails. Dette gøres ved at markere Unread mail og herefter trykkes OK. Nu ses den nye mappe i træstrukturen. Side 11 af 29

15 Det er vigtigt at understrege, at e mails ikke flyttes til de oprettede mapper; der er udelukkende tale om søgning som opdateres. RSS-Feeds RSS feeds er beskeder, der udsendes automatisk fra en lang række kilder. De fleste nyhedssider, blogs m.v. tilbyder RSS feeds, og med funktionen i Outlook modtager brugeren automatisk besked, når der er nyt fra en nyhedskilde, blog, m.v. såfremt denne er tilmeldt. Dette gøres under menuen File Data File Management. (Eller ved at højre klikke på mappen RSS kilder i træstrukturen og vælge Add a new RSS feed.) Dialogboksen Account Settings fremkommer nu. Vælg New under 3. fane RSS Feeds. Side 12 af 29

16 Her angives den såkaldte RSS kilde. Herefter klikkes på Add for at tilføje stien til feed et. Her kræves det dog, at man faktisk kender den adresse, hvorfra udbyderen sender feeds. For at finde adressen til feed et, skal man gå til udbyderens hjemmeside. Eksempel: Åbn Internet Explorer og gå til vælg Nyheder og evt. en specifik nyhedskategori. Klik på RSSikonet på værktøjslinjen. Her ses det rå feed fra pågældende nyhedskategori. Kopier linket fra adresselinjen, og kopier det ind i Add boksen under RSS feeds i Data file management. Nu hentes de seneste feeds ind. Nyheder vil tikke ind og blive gjort opmærksom på af Outlook ligesom andre e mails de læses fra RSS Feeds mappen i træstrukturen. Når et feed tilføjes, modtages rigtig mange nyheder, som figurerer som ulæst post. Højreklik på feedmappen og vælg Mark all as read for at løse dette problem. Side 13 af 29

17 Kalenderen Oprettes en aftale i kalenderen fremkommer nedenstående bånd og editor. Funktionerne er meget som de kendes fra Outlook 2003 blot meget mere visuelt tilgængelige. Deling af Kalender Det er muligt for dig at give andre tilladelse til at se din kalender. For at dele en kalender med andre skal der ændres på nogle indstillinger; Gå ind i din kalender ved at skifte over på kalenderen i nederste venstre hjørne, som vist nedenfor. Når du er inde i kalenderen skal du tjekke, at der er sat et flueben i kalender under My Calendars. Side 14 af 29

18 Når fluebenet er sat, så højre klik på Kalender og vælge Change Sharing Permissions som vist nedenfor. Et vindue kommer frem. Klik på Add for at tilføje en person eller en gruppe fra Exchange kartoteket. Find den eller de personer du søger og klik OK, samt Apply. Nu har du delt din kalender med andre! Åben delt Kalender Hvis man har rettigheder til at se en kalender, kan denne åbnes ved at klikke på linket Open a shared calendar, som findes under Other Calendars i venstre side. Side 15 af 29

19 Indtast navn eller brugernavn på den person hvis kalender, det ønskes at se og klik OK. Herefter kan de to kalendere ses ved siden af hinanden. Mødeindkaldelse Du kan indkalde dig selv og dine kolleger til et møde gennem Outlook kalenderen. Når du er i kalenderen som ovenfor, kan du sende en mødeindkaldelse ved at klikke på New og vælge Meeting Request. Et nyt vindue vil herefter komme frem. I vinduet tilføjer du mødedeltagerne ved at indtaste deres e mail eller brugernavn i feltet To, som vist nedenfor. Herefter trykker du på knappen Scheduling. Ved tryk på knappen fremkommer en oversigt over, hvornår du selv har huller i kalenderen. Hvis du skal arrangere et møde og gerne vil se, hvornår dine kolleger har tid, så skal du tilføje dem på listen over mødedeltager som vist nedenfor. Resten af mødeindkaldelsen udfyldes efter behov og til sidst trykkes på Send. Side 16 af 29

20 Opdatering af en Event Når du fx har lavet en mødeindkaldelse, vil den fremgå som en event i din kalender. Efter at have oprettet en event i kalenderen kan der redigeres i den, hvis der er behov for dette. Find den pågældende event i kalenderen og dobbelt klik på den, så mødeindkaldelsen igen kommer frem. Lave ændringerne og send indkaldelsen ud igen. Sig ja til at sende opdateringen ud til de andre deltagere. Flere Kalendere Det er muligt at have flere kalendere fremvist samtidig, så de ligger oven på hinanden. kalenderen og klik på den lille pil på kalenderens fane i toppen som vidst nedenfor. Gå ind i Herefter bør de to kalendere kunne ses oven i hinanden Publiceringstid Du kan selv angive hvor langt ud i fremtiden, du vil vise din kalender til andre. Dette indstilles ved at gå ind under Tools Options Calendar options Free/Busy options. Side 17 af 29

21 Herefter åbner et nyt vindue, hvor du under Publish XX month(s) of my calendar kan udfylde, hvor mange måneder frem i tiden du vil have din kalender tilgængelig for andre. Som standard er den sat til to måneder. Herefter trykker du OK tre gange for at lukke alle vinduer igen. Tid tilgængelig i Kalenderen Under Tools Options Calendar options kan du indstille din kalender således, at du ikke er til rådighed for møder og indkaldelser uden for din normale arbejdsuge. Dette gøres ved at sætte flueben ud for de dage, hvor du er til rådighed for møder og indkaldelser. Ønsker du fx ikke at få mødeindkaldelser i weekenden fjernes fluebenet ved lørdag og søndag som vidst nedenfor. Side 18 af 29

22 Tilføjelse af Helligdage i Kalender Det er muligt at sætte andre landes helligdage ind i din kalender. Dette gøres ved at gå ind under Tools Options Calendar options Add Holidays. I den liste der kommer frem, finder du det land hvis helligdage, du vil have vist og trykker derefter OK for at lukke alle vinduer. Kontakter Outlook 2007 kan organisere kontaktoplysninger; alt fra kolleger, kunder, venner og familie. Personens e mail, navn, adresse, fødselsdato etc. kan tilføjes til den enkelte kontaktperson. Herved er alle oplysninger omkring den enkelte samlet et sted i Outlook. Tilføj Kontakter Kontaktpersoner kan let oprettes fra fx en modtaget e mail. Dette gøres ved hjælp af træk og slip funktionen. Den modtagne e mail trækkes ned i venstremenuen Contacts. Derefter fremkommer automatisk et vindue, hvori uddybende informationer om kontakten kan udfyldes. Side 19 af 29

23 En anden måde at tilføje kontaktpersoner på er blot ved at klikke på Contacts og herefter New oppe i venstre hjørne af skærmen. Efterfølgende popper nedenstående vindue op. Alle felter der findes relevante udfyldes, og hvis man har et billede af den pågældende person, kan dette også tilføjes. Til sidst trykkes Save & Close. Den nye kontaktperson vil herefter være at finde under Contacts. Det skal bemærkes, at eftersom en kontaktperson også er et element i Outlook, kan man herfra vælge Follow up hvis man eksempelvis skal huske at ringe til en person eller kategorisere kontaktpersonen. Se mere om Follow up i afsnittet derom. Side 20 af 29

24 Visning af Kontaktpersoner De gemte kontaktpersoner kan vises på forskellige måder i Outlook. Visningsmåden samt sorteringen af kontakterne kan ændres efter behov ved hjælp af Current View rammen, som er placeret til venstre. Importer Kontakter I nogle tilfælde kan det være, at en kontaktperson ikke behøves at blive tastet ind helt fra bunden af. Der er meget normalt at sende et såkaldt vcard ud. vcard hedder netop den filtype som anvendes til at gemme kontaktpersoner med. Det vil nu blive vidst hvordan sådan et vcard importeres ind i Outlook. Først åbnes menuen File Import and Export. Side 21 af 29

25 Dialogboksen Import and Export Wizard fremkommer nu. Vælg nr. fire fra oven Import an icalendar (.ics) or vcalendar file (.vcs) og tryk next. Efterfølgende kommer en Outlook browser op, hvor kontaktpersonens vcard markeres. Tryk herefter Open. Kontaktpersonen vil herefter være til at finde under Contacts i Outlook. Hint: Træk og slip funktionen kan selvfølgelig også anvendes ved blot at trække og slippe vcard filen ind i Contacts. Side 22 af 29

26 Global Adresseliste Den globale adresseliste er tilknyttet Exchange serveren og indeholder samtlige ansatte på ASB som har en e mail adresse. Den globale adresseliste tilgås ved at skrive en ny e mail, og klikke på To Dialogboksen Select Names: Global Address List fremkommer nu. Herfra højre klikkes på en person og denne tilføjes til den personlige kontaktliste. Der kan herefter drages nytte af de forskellige kategoriseringer, follow ups, m.v.. som findes i Outlook. Søg i Kontaktpersoner Med tiden kan det være, at man har tilføjet mange kontaktpersoner. Derfor kan det blive nyttigt hurtigt og nemt at kunne finde frem til den ønskede kontaktpersons oplysninger. Outlook har to smarte søgefelter. Det ene er lokaliseret under Contacts øverst til højre. Det andet er til at finde lige under menulinjen. Positionen afhænger dog af, hvor man befinder sig i Outlook. Side 23 af 29

27 Noter Du kan lave noter i Outlook, hvis du lige har brug for at nedskrive en huskeseddel. Gå ind i Notes ved at klikke på menuen i nederste venstre hjørne som vidst nedenfor. Ny Note Når du er inde i Notes, kan du lave en ny note ved at trykke New Note eller ved blot at dobbelt klikke på det hvide felt i midten. En gul boks vil åben sig, hvori du kan skrive din note. Når du er færdig med at skrive det, du skal huske, trykker du bare på det hvide område i midten, og noten gemmes og kan nu ses i det hvide felt. Visning af Noter Når du vil læse en note, går du ind i menuen Notes som vidst ovenfor og dobbelt klikker på den note, du vil læse. Når noten er åben, kan du redigere i den eller slette den ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne af noten. Skal noten ikke slettes men blot lukkes igen, så klik på det store hvide område, så vil noten igen lukke sig. Kategorisering Du kan kategorisere dine noter efter farver for bedre at kunne skelne imellem dem. Marker en eller flere noter, som skal have samme farvekategori og tryk på knappen til kategorisering Vælg herefter den farve og kategori, som noterne skal have. For at ændre kategorinavne og farver se under afsnittet Tilpasning af Outlook. Søg i Noter Du kan søge i dine noter ved at indtaste et søgeord i feltet Search Noter. Side 24 af 29

28 Opgaver I menuen Tasks kan du oprette opgaver. Du kan selv angive, hvornår disse opgaver skal være færdige. Hvis en deadline overskrides bliver opgaven rød. Du kan fx også tildele andre opgaver, hvis du er teamleder og gerne vil anvende Outlook til at uddelegere arbejdsopgaver. Hvis du dobbelt klikker på en oprettet opgave åbnes opgaven som en selvstændig side, hvor uddybende data kan indtastes. Oprettelse af Opgaver Det er muligt at oprette opgaver i Outlook. For at kunne dette, kræver det, at du går ind i den del af Outlook, som hedder tasks. Du finder tasks i nederste venstre hjørne, som vidst nedenfor. Der findes to slags elementer, som kan gå ind under kategorien Opgaver. Opgaver: bliver oprettet direkte i Outlook Follow up: bliver lavet ud fra e mails. Når du skal oprette en ny opgave, er det vigtigt, at du står i menuen Tasks som vidst ovenfor. Herefter vælger du New Task i øverste venstre hjørne. Et nyt vindue vil åbne, hvori du kan udfylde opgaven. Der findes mange muligheder, når opgaven skal oprettes og udfyldes. Nedenfor kan du se et udsnit af de indstillinger, som er mulige. Side 25 af 29

29 Opgaven udfyldes først med et emne, samt en start og slutdato. I det store tekstfelt kan der laves en beskrivelse af, hvad opgaven går ud på. Husk altid at trykke på Save & close, inden opgaven lukkes. Derudover er der flere forskellige indstillinger, som kan laves: Assign Task: bruges hvis en eller flere personer skal tildeles opgaven. Tryk på knappen og indsæt de pågældende personer i feltet To..., som kommer frem over emnefeltet. Mark Complete: Bruges til at markere, at opgaven er færdiggjort. Opgaven vil herefter forsvinde fra listen med opgaver. Recurrence: Bruges hvis opgaven skal laves gentagende gange, fx fire gange om året. Tryk på knappen og indstil det ønskede interval. Categorize: Opgaven kan kategoriseres med en farve, så det bliver muligt at skelne mellem opgaverne. Tryk på knappen og vælg en farve, som passer til opgavens art. (Se mere om kategorisering under afsnittet Tilpasning af Outlook) Follow Up: Der kan sættes en tidsfrist, som indikerer, at der skal tages handling i forhold til opgaven fx inden for en dag eller en uge. Klik på knappen og sæt den ønskede tidsfrist. % Complete: Der kan løbende redigeres i opgaven og dens færdighedsgrad ved at ændre på procentsatsen i boksen. Dette kan give et overblik over, hvor langt du eller andre er med opgaven i forhold til en given deadline. For at se en allerede oprettet opgave dobbelt klikkes der på den pågældende opgave i listen over opgaver under Tasks. Du kan ligeledes åben en opgave, redigere i den og lukke den igen på samme måde. Side 26 af 29

30 Follow-up Som tidligere nævnt kan der også laves såkaldte follow up opgaver. Disse kan fx bruges, hvis du modtager en e mail, som du lige skal tjekke op på senere. Når du er i din indbakken og har læst din e mail, kan du højre klikke på den pågældende e mail og vælge Follow up. Hefter vil du kunne se dine follow up opgaver to steder; både under Tasks, hvor du også ser dine andre opgaver, men de vil også fremkomme i nederste højre hjørne af din Outlook, hvor de vil være listet under din kalender og dine aftaler. Søgning i Opgaver og Follow-up Du kan søge i dine opgaver og follow up s ved at indtaste et søgeord i søgefeltet under Tasks, som vist nedenfor. Side 27 af 29

31 Tilpasning af Outlook Du kan nemt tilpasse Outlook, så den passer til dine behov. Nedenfor beskrives forskellige muligheder for at tilpasse Outlook. Kalender og To-do-Bar Du kan tilpasse visningen af kalender, aftaler og to do listen i højre side af Outlook. Dette gøres under View To Do Bar Options. Her kan du selv vælge, hvor lange måneder af kalenderen, som skal være synlig, hvor mange aftaler du vil have vist, og om du vil have din to do liste synlig eller ej. Tilpas indstillinger efter ønske og tryk OK. Kategorier For at kunne holde styr på de mange forskellige ting du arbejder med, kan det være en god idé at kategorisere forskellige elementer med farvekoder. Du kan give alle elementer i Outlook en farvekategorisering; herunder e mails, aftaler, opgaver, noter, kontakter osv. Outlook har på forhånd lavet nogle farver, som viser forskellige kategorier, men ønskes der andre navne og farve kan disse ændres ved at klikke på kategoriserings ikonet i menulinjen for oven. Vælg All Categories og klik derefter på en af kategorierne. For at ændre navnet på en kategori skal den givne kategori markeres, hvorefter der klikkes på Rename. Farven kan også ændres ved at vælge en ny farve i højre side af boksen, så kommer op. Når du er færdig med at lave ændringer, trykker du på OK. Herefter kan du gå i gang med at kategorisere alle dine elementer i Outlook, så du får et bedre overblik vha. farverne. Flytning af Elementer I Outlook er det nemt at konvertere et element til noget andet. Hvis du fx har modtaget en e mail, der beskriver en opgave, som skal løses, kan du bare trække e mailen over i din to do liste i højre side, og så har du lavet en follow up, så du kan huske at kigge på opgaven senere. Kræver et element i to do listen et møde, kan du trække elementet op på en given dag i din kalender, og så laver den automatisk en mødeindkaldelse, som du kan fylde ud og sende. Outlook 2007 er designet til at kunne lave træk og slip på næsten alle elementer, så prøv dig frem, hvis du har et element, som du gerne vil have også figurerer andre steder! Side 28 af 29

32 Indstillinger Indstillingerne i Outlook 2007 er samlet i menuen Options. Her kan stort set alle indstillinger findes. Indstillinger relateret til din mailkonto findes dog her: Rigtig god fornøjelse med Outlook 2007! Side 29 af 29

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Effektiv brug af Outlook

Effektiv brug af Outlook Effektiv brug af Outlook Gør det enkelt og simpelt Velkommen på vores Outlook kursus Vi håber at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren vil være klar

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning til RSS (FEEDS)

Vejledning til RSS (FEEDS) Vejledning til RSS (FEEDS) Hvis du vil følge med i hvad der sker på hjemmesider uden at skulle bruge tid og energi på at gå ind og kigge på dem så er feeds eller RSS (really simple syndication) løsningen.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Log på Privat 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Udfyld Bruger-id og Adgangskode, herefter nemid nummer 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 2 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 3 Tjek

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

tilføje helligdage outlook 2010

tilføje helligdage outlook 2010 1 tilføje helligdage outlook 2010 Denne guide viser, hvordan man tilføjer helligdage i kalenderen i Outlook, hvordan man ændrer visningen af helligdage, og hvordan man sletter helligdage fra kalenderen.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

Effektiv brug af Outlook

Effektiv brug af Outlook Effektiv brug af Outlook Velkommen på vores Outlook seminar Vi håber at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren vil være klar til at give dig en grundig

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vi ønsker dig et godt kursus og held og lykke med materialet og dit videre arbejde med Excel.

Vi ønsker dig et godt kursus og held og lykke med materialet og dit videre arbejde med Excel. OUTLOOK QUICK GUIDE VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren vil være

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Gendan slettede e-mails via ComArchive Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.:

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Gennemgang af ios app

Gennemgang af ios app Gennemgang af ios app Log ind Log ind skærmen er det første du møder når du starter app en. Her kan du vælge at oprette en ny konto eller logge ind i en eksisterende. Husk at vælge et sikkert password,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7 Peter Kragh Hansen Microsoft Outlook 2013 DK ISBN nr. 978-87-93212-10-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere