Guide til Outlook 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Outlook 2007"

Transkript

1 Guide til Outlook 2007

2 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook s... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent Arkiv... 7 Spam... 8 Organisering af ved hjælp af Regler... 9 Organisering ved hjælp af Søgemapper RSS-Feeds Kalenderen Deling af Kalender Åben delt Kalender Mødeindkaldelse Opdatering af en Event Flere Kalendere Publiceringstid Tid tilgængelig i Kalenderen Tilføjelse af Helligdage i Kalender Kontakter Tilføj Kontakter Visning af Kontaktpersoner Importer Kontakter Global Adresseliste Søg i Kontaktpersoner Noter Ny Note Visning af Noter Kategorisering Søg i Noter... 24

3 Opgaver Oprettelse af Opgaver Follow-up Søgning i Opgaver og Follow-up Tilpasning af Outlook Kalender og To-do-Bar Kategorier Flytning af Elementer Indstillinger... 29

4 Kom godt i gang med Outlook 2007 Outlook 2007 er grafisk set væsentligt forbedret i forhold til Outlook Det er derfor sandsynligt, at du hurtigt vil blive glad for at anvende Outlook 2007, selvom det måske vil virke en lille smule fremmed de første par dage på kontoret. I modsætning til f. eks Word og Excel er menuen fra Office 2003 bevaret i Outlook Der er ikke noget bånd med Office knap i de forskellige menuer som du kan se på billedet nedenfor. Nederst til venstre kan den ønskede menu vælges. Genvejen til at navigere rundt mellem de forskellige arbejdsområder (f.eks. mail eller kalender) er hhv. Ctrl+1 og Ctrl+2. Men ellers kan du også bare klikke på den ønskede menu. På knappen New kan diverse nye elementer oprettes: Side 1 af 29

5 s Oprettes en ny e mail ser det lidt anderledes ud end i Outlook Særligt bemærkes det, at her er båndet og Office knappen integreret. I båndet findes diverse funktioner, og det anbefales, at du bruger tid på lige at se dem igennem. Ved at holde markøren over funktionerne fremkommer en lille beskrivelse af de forskellige funktioner. En ny funktionalitet i Outlook 2007 er, at tekst editoren næsten fungerer på samme måde som i Word Det er derved blevet lettere at lave flot opsatte e mails. Samtidig kan funktioner som Attach File og Signature let tilgås direkte fra fanebladet Message i båndet. Det røde flag i menuen på billedet ovenfor giver adgang til at oprette en opgave i Tasks direkte fra mailen. Dette kan hjælpe til, at man ikke glemmer at følge op på en vigtig e mail midt i en travl hverdag. Mappestruktur Mappestrukturen i Outlook 2007 har ikke forandret sig væsentligt. Ligesom i Outlook 2003 findes den øverst til venstre og fungerer som træstruktur. Selve struktureringen af mapper er nem at gå til. Der kan oprettes flere mapper i indbakken, og undermapperne kan hjælpe til med at holde styr på de mange e mails. Mapper tilføjes ved at højre klikke på den mappe, som den nye mappe ønskes under. Herefter beder Outlook om, at den nye mappe navnegives. Side 2 af 29

6 Reading Pane Reading pane giver mulighed for, at en e mails indhold kan ses i et panel uden, at e mailen behøver åbnes. Ønskes det at placere panelet et andet sted, eller helt fjerne det, kan dette gøres via knappen View Reading Pane Right/Bottom/Off. Der er også mulighed for yderligere at tilpasse vinduets størrelse. Dette gøres blot ved at placere musen mellem de paneler, man ønsker at tilpasse. Herefter tilpasses panelernes størrelse ved at anvende træk og slip funktionen. Out-of-Office Out of office assistenten er en funktion, der svarer automatisk på dine e mails når du ikke selv kan. Funktionen findes ved at trykke på knappen tools Out of Office Assistant. Assistenten aktiveres ved at vælge I am curently Out of the Office og deaktiveres igen ved at vælge I am curently In the Office. I øvrigt vil der komme en boble frem i nederste højre hjørne, hver gang Outlook 2007 åbnes for at minde om, at Out of office assistenten er aktiveret. Det automatiske svar der ønskes sendt til modtageren angives under AutoReply... Et eksempel på hvordan sådan et autosvar kan udformes er angivet i figuren overfor. Side 3 af 29

7 Signatur I Outlook er der mulighed for at opsætte en signatur, der kan anvendes som standardsignatur; dvs. hver gang, der sendes en e mail vil den være forsynet med en personlig signatur. Signaturen opstilles ved at gå ind i menupunktet Tools Options. Dialogboksen Options fremkommer nu. Vælg 3. fane Mail Format: Klik her på knappen Signatures Klik her på knappen New Giv din signatur et navn, fx ASB new logo: Side 4 af 29

8 Den personlige signatur kan derefter opstilles efter ønske i editeringsfeltet. Hvis det ønskes at gøre signaturen til standardsignatur, (dvs. at signaturen automatik bliver tilføjet i alle de e mails, der skrives) gøres dette ved at vælge signaturen ASB new logo i menuen New messages. Denne indstilling finder du oppe i højre hjørne af det vindue, du nu er i. Du kan også vælge signaturen til Replies/forwards. (Dette er dit eget valg og du kan altid gå tilbage og ændre det senere). Klik OK to gange og du er herefter klar til at afprøve din nye signatur ved at oprette en ny e mail. Der henvis endvidere til en mere detaljeret manual over hvordan ASB Signaturen opstilles på Arkivering Det kan være nødvendigt at arkiverer e mails på grund af pladsmangel. Dette gøres ved at gå ind på menupunktet File Archive. Dialogboksen Archive (som vist i figuren til højre) fremkommer, og det kan nu vælges hvilke mapper og evt. undermapper, der skal arkiveres. Det kan yderligere vælges, hvor langt tilbage Outlook skal arkivere. Som standard er dette sat til tre måneder. Til sidst er der mulighed for at vælge Position og Filename på det, der skal arkiveres. Side 5 af 29

9 Autoarkivering I Outlook er der også muligt at indstille programmet til selv at foretage arkiveringen automatisk. Aktiveringen af dette findes under menupunktet Tools Options. Dialogboksen Options fremkommer nu. Vælg 3. fane Other: Klik her på knappen AutoArchive Side 6 af 29

10 Dialogboksen AutoArchive fremkommer nu. I denne kan autoarkivering opstilles som det ønskes. Figuren til højre viser de indstillinger, der er sat som standard af Outlook Endvidere kan der vælges om gamle emner skal flyttes til en bestemt mappe, eller om de permanent skal slettes. Åbent Arkiv For at åbne et arkiv der er gemt som en separat fil, åbnes dialogen Data File Management fra menuen File. Side 7 af 29

11 Dialogboksen Account Settings fremkommer nu. Vælg 2. fane Data Files: Klik Add under fanebladet Data Files, vælg hvilken type arkiv der er tale om, og find derefter arkivfilen. Arkivet lægger sig herefter som en mappe i træstrukturen. Spam De e mails, som Outlook mener er junk eller spam flyttes automatisk til mappen Junk E mail/uønsket Mail. Det centrale ASB spamfilter fanger meget spam, som aldrig når frem. Alligevel sker det til tider (og for nogle mere end andre), at noget ryger igennem. Outlook har indbygget et junk/spam filter, som flytter spam til mappen Junk E mail i træstrukturen. Tjek jævnligt denne mappes indhold for at sikre, at intet vigtigt går tabt. Niveauet for sortering af spam kan indstilles ved at højreklikke på en hvilken som helst e mail, vælge Junk E mail og vælge Junk E mail Options. Det er også muligt at højreklikke på en e mail og under menuen Junk E mail blokere eller acceptere for valgte afsender eller domæne. Side 8 af 29

12 Organisering af ved hjælp af Regler Outlook kan sættes op til automatisk at organisere indgående mails fra personer eller grupper ind i bestemte mapper eller undermapper. Til at sætte organiseringen op skal der opsættes regler. Dette gøres igennem menuen Tools Rules and alerts. Dialogboksen Rules and Alerts fremkommer nu. Vælg New Rule under det første faneblad E mail Rules. Side 9 af 29

13 Dialogboksen Rules Wizard fremkommer nu. Under Step 1: Select a template or from a blank rule er der blandt andet mulighed for at flytte e mails fra en bestemt person til en bestemt mappe. Move messages from someone to a folder markeres med musen. I samme dialogboks under Step 2: Edit the rule description klikkes der på people or distribution list. Dialogboksen Rule Address springer op og indeholder det aktuelle adressekartotek, hvor den ønskede person, gruppe eller organisation kan udvælges. Herefter klikkes på specified som findes lige under people or distribution list. Dialogboksen Rules and Alerts springer op. Her vælges den ønskede mappe man vil anvende til opbevaring af de før udvalgte personer eller grupper fra adressekartoteket. Til sidst trykkes på knappen udfør for, at reglen kan træde i kræft. Som eksempel kan følgende regel vises. Denne indebærer, at beskeder der kommer fra gruppen ikt amg bliver automatisk lagt ind i mappen Interne Kurser Den nye regel træder først i kræft fra det øjeblik, der trykkes på knappen udfør. Hvis det ønskes, at reglen skal køres på e mails, der allerede ligger i indbakken, kan dette gøres i dialogboksen Rules and Alerts (Som Side 10 af 29

14 tidligere nævnt ligger denne i menuen Tools Rules and alerts) ved at trykke på Run Rules Now... (For vejledning se forrige side). I samme dialogboks er det muligt at aktivere eller deaktivere, ændre eller helt slette regler, som man ikke vil anvende længere. Organisering ved hjælp af Søgemapper Søgemapper kan være endnu et trin hen imod en optimal organisering af e mails. Søgemapper kan fx oprettes til at vise alle ikke læste e mails eller til at oprette en søgemappe, der viser alle e mails, som har vedhæftede filer. Der er mange muligheder. For at oprette en søgemappen højre klikkes der på mappen Search Folder og New Search Folder... vælges. Dialogboksen New Search Folder fremkommer nu. I dette eksempel vælges det at opsætte en søgemappe, som skal vise alle ikke læste e mails. Dette gøres ved at markere Unread mail og herefter trykkes OK. Nu ses den nye mappe i træstrukturen. Side 11 af 29

15 Det er vigtigt at understrege, at e mails ikke flyttes til de oprettede mapper; der er udelukkende tale om søgning som opdateres. RSS-Feeds RSS feeds er beskeder, der udsendes automatisk fra en lang række kilder. De fleste nyhedssider, blogs m.v. tilbyder RSS feeds, og med funktionen i Outlook modtager brugeren automatisk besked, når der er nyt fra en nyhedskilde, blog, m.v. såfremt denne er tilmeldt. Dette gøres under menuen File Data File Management. (Eller ved at højre klikke på mappen RSS kilder i træstrukturen og vælge Add a new RSS feed.) Dialogboksen Account Settings fremkommer nu. Vælg New under 3. fane RSS Feeds. Side 12 af 29

16 Her angives den såkaldte RSS kilde. Herefter klikkes på Add for at tilføje stien til feed et. Her kræves det dog, at man faktisk kender den adresse, hvorfra udbyderen sender feeds. For at finde adressen til feed et, skal man gå til udbyderens hjemmeside. Eksempel: Åbn Internet Explorer og gå til vælg Nyheder og evt. en specifik nyhedskategori. Klik på RSSikonet på værktøjslinjen. Her ses det rå feed fra pågældende nyhedskategori. Kopier linket fra adresselinjen, og kopier det ind i Add boksen under RSS feeds i Data file management. Nu hentes de seneste feeds ind. Nyheder vil tikke ind og blive gjort opmærksom på af Outlook ligesom andre e mails de læses fra RSS Feeds mappen i træstrukturen. Når et feed tilføjes, modtages rigtig mange nyheder, som figurerer som ulæst post. Højreklik på feedmappen og vælg Mark all as read for at løse dette problem. Side 13 af 29

17 Kalenderen Oprettes en aftale i kalenderen fremkommer nedenstående bånd og editor. Funktionerne er meget som de kendes fra Outlook 2003 blot meget mere visuelt tilgængelige. Deling af Kalender Det er muligt for dig at give andre tilladelse til at se din kalender. For at dele en kalender med andre skal der ændres på nogle indstillinger; Gå ind i din kalender ved at skifte over på kalenderen i nederste venstre hjørne, som vist nedenfor. Når du er inde i kalenderen skal du tjekke, at der er sat et flueben i kalender under My Calendars. Side 14 af 29

18 Når fluebenet er sat, så højre klik på Kalender og vælge Change Sharing Permissions som vist nedenfor. Et vindue kommer frem. Klik på Add for at tilføje en person eller en gruppe fra Exchange kartoteket. Find den eller de personer du søger og klik OK, samt Apply. Nu har du delt din kalender med andre! Åben delt Kalender Hvis man har rettigheder til at se en kalender, kan denne åbnes ved at klikke på linket Open a shared calendar, som findes under Other Calendars i venstre side. Side 15 af 29

19 Indtast navn eller brugernavn på den person hvis kalender, det ønskes at se og klik OK. Herefter kan de to kalendere ses ved siden af hinanden. Mødeindkaldelse Du kan indkalde dig selv og dine kolleger til et møde gennem Outlook kalenderen. Når du er i kalenderen som ovenfor, kan du sende en mødeindkaldelse ved at klikke på New og vælge Meeting Request. Et nyt vindue vil herefter komme frem. I vinduet tilføjer du mødedeltagerne ved at indtaste deres e mail eller brugernavn i feltet To, som vist nedenfor. Herefter trykker du på knappen Scheduling. Ved tryk på knappen fremkommer en oversigt over, hvornår du selv har huller i kalenderen. Hvis du skal arrangere et møde og gerne vil se, hvornår dine kolleger har tid, så skal du tilføje dem på listen over mødedeltager som vist nedenfor. Resten af mødeindkaldelsen udfyldes efter behov og til sidst trykkes på Send. Side 16 af 29

20 Opdatering af en Event Når du fx har lavet en mødeindkaldelse, vil den fremgå som en event i din kalender. Efter at have oprettet en event i kalenderen kan der redigeres i den, hvis der er behov for dette. Find den pågældende event i kalenderen og dobbelt klik på den, så mødeindkaldelsen igen kommer frem. Lave ændringerne og send indkaldelsen ud igen. Sig ja til at sende opdateringen ud til de andre deltagere. Flere Kalendere Det er muligt at have flere kalendere fremvist samtidig, så de ligger oven på hinanden. kalenderen og klik på den lille pil på kalenderens fane i toppen som vidst nedenfor. Gå ind i Herefter bør de to kalendere kunne ses oven i hinanden Publiceringstid Du kan selv angive hvor langt ud i fremtiden, du vil vise din kalender til andre. Dette indstilles ved at gå ind under Tools Options Calendar options Free/Busy options. Side 17 af 29

21 Herefter åbner et nyt vindue, hvor du under Publish XX month(s) of my calendar kan udfylde, hvor mange måneder frem i tiden du vil have din kalender tilgængelig for andre. Som standard er den sat til to måneder. Herefter trykker du OK tre gange for at lukke alle vinduer igen. Tid tilgængelig i Kalenderen Under Tools Options Calendar options kan du indstille din kalender således, at du ikke er til rådighed for møder og indkaldelser uden for din normale arbejdsuge. Dette gøres ved at sætte flueben ud for de dage, hvor du er til rådighed for møder og indkaldelser. Ønsker du fx ikke at få mødeindkaldelser i weekenden fjernes fluebenet ved lørdag og søndag som vidst nedenfor. Side 18 af 29

22 Tilføjelse af Helligdage i Kalender Det er muligt at sætte andre landes helligdage ind i din kalender. Dette gøres ved at gå ind under Tools Options Calendar options Add Holidays. I den liste der kommer frem, finder du det land hvis helligdage, du vil have vist og trykker derefter OK for at lukke alle vinduer. Kontakter Outlook 2007 kan organisere kontaktoplysninger; alt fra kolleger, kunder, venner og familie. Personens e mail, navn, adresse, fødselsdato etc. kan tilføjes til den enkelte kontaktperson. Herved er alle oplysninger omkring den enkelte samlet et sted i Outlook. Tilføj Kontakter Kontaktpersoner kan let oprettes fra fx en modtaget e mail. Dette gøres ved hjælp af træk og slip funktionen. Den modtagne e mail trækkes ned i venstremenuen Contacts. Derefter fremkommer automatisk et vindue, hvori uddybende informationer om kontakten kan udfyldes. Side 19 af 29

23 En anden måde at tilføje kontaktpersoner på er blot ved at klikke på Contacts og herefter New oppe i venstre hjørne af skærmen. Efterfølgende popper nedenstående vindue op. Alle felter der findes relevante udfyldes, og hvis man har et billede af den pågældende person, kan dette også tilføjes. Til sidst trykkes Save & Close. Den nye kontaktperson vil herefter være at finde under Contacts. Det skal bemærkes, at eftersom en kontaktperson også er et element i Outlook, kan man herfra vælge Follow up hvis man eksempelvis skal huske at ringe til en person eller kategorisere kontaktpersonen. Se mere om Follow up i afsnittet derom. Side 20 af 29

24 Visning af Kontaktpersoner De gemte kontaktpersoner kan vises på forskellige måder i Outlook. Visningsmåden samt sorteringen af kontakterne kan ændres efter behov ved hjælp af Current View rammen, som er placeret til venstre. Importer Kontakter I nogle tilfælde kan det være, at en kontaktperson ikke behøves at blive tastet ind helt fra bunden af. Der er meget normalt at sende et såkaldt vcard ud. vcard hedder netop den filtype som anvendes til at gemme kontaktpersoner med. Det vil nu blive vidst hvordan sådan et vcard importeres ind i Outlook. Først åbnes menuen File Import and Export. Side 21 af 29

25 Dialogboksen Import and Export Wizard fremkommer nu. Vælg nr. fire fra oven Import an icalendar (.ics) or vcalendar file (.vcs) og tryk next. Efterfølgende kommer en Outlook browser op, hvor kontaktpersonens vcard markeres. Tryk herefter Open. Kontaktpersonen vil herefter være til at finde under Contacts i Outlook. Hint: Træk og slip funktionen kan selvfølgelig også anvendes ved blot at trække og slippe vcard filen ind i Contacts. Side 22 af 29

26 Global Adresseliste Den globale adresseliste er tilknyttet Exchange serveren og indeholder samtlige ansatte på ASB som har en e mail adresse. Den globale adresseliste tilgås ved at skrive en ny e mail, og klikke på To Dialogboksen Select Names: Global Address List fremkommer nu. Herfra højre klikkes på en person og denne tilføjes til den personlige kontaktliste. Der kan herefter drages nytte af de forskellige kategoriseringer, follow ups, m.v.. som findes i Outlook. Søg i Kontaktpersoner Med tiden kan det være, at man har tilføjet mange kontaktpersoner. Derfor kan det blive nyttigt hurtigt og nemt at kunne finde frem til den ønskede kontaktpersons oplysninger. Outlook har to smarte søgefelter. Det ene er lokaliseret under Contacts øverst til højre. Det andet er til at finde lige under menulinjen. Positionen afhænger dog af, hvor man befinder sig i Outlook. Side 23 af 29

27 Noter Du kan lave noter i Outlook, hvis du lige har brug for at nedskrive en huskeseddel. Gå ind i Notes ved at klikke på menuen i nederste venstre hjørne som vidst nedenfor. Ny Note Når du er inde i Notes, kan du lave en ny note ved at trykke New Note eller ved blot at dobbelt klikke på det hvide felt i midten. En gul boks vil åben sig, hvori du kan skrive din note. Når du er færdig med at skrive det, du skal huske, trykker du bare på det hvide område i midten, og noten gemmes og kan nu ses i det hvide felt. Visning af Noter Når du vil læse en note, går du ind i menuen Notes som vidst ovenfor og dobbelt klikker på den note, du vil læse. Når noten er åben, kan du redigere i den eller slette den ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne af noten. Skal noten ikke slettes men blot lukkes igen, så klik på det store hvide område, så vil noten igen lukke sig. Kategorisering Du kan kategorisere dine noter efter farver for bedre at kunne skelne imellem dem. Marker en eller flere noter, som skal have samme farvekategori og tryk på knappen til kategorisering Vælg herefter den farve og kategori, som noterne skal have. For at ændre kategorinavne og farver se under afsnittet Tilpasning af Outlook. Søg i Noter Du kan søge i dine noter ved at indtaste et søgeord i feltet Search Noter. Side 24 af 29

28 Opgaver I menuen Tasks kan du oprette opgaver. Du kan selv angive, hvornår disse opgaver skal være færdige. Hvis en deadline overskrides bliver opgaven rød. Du kan fx også tildele andre opgaver, hvis du er teamleder og gerne vil anvende Outlook til at uddelegere arbejdsopgaver. Hvis du dobbelt klikker på en oprettet opgave åbnes opgaven som en selvstændig side, hvor uddybende data kan indtastes. Oprettelse af Opgaver Det er muligt at oprette opgaver i Outlook. For at kunne dette, kræver det, at du går ind i den del af Outlook, som hedder tasks. Du finder tasks i nederste venstre hjørne, som vidst nedenfor. Der findes to slags elementer, som kan gå ind under kategorien Opgaver. Opgaver: bliver oprettet direkte i Outlook Follow up: bliver lavet ud fra e mails. Når du skal oprette en ny opgave, er det vigtigt, at du står i menuen Tasks som vidst ovenfor. Herefter vælger du New Task i øverste venstre hjørne. Et nyt vindue vil åbne, hvori du kan udfylde opgaven. Der findes mange muligheder, når opgaven skal oprettes og udfyldes. Nedenfor kan du se et udsnit af de indstillinger, som er mulige. Side 25 af 29

29 Opgaven udfyldes først med et emne, samt en start og slutdato. I det store tekstfelt kan der laves en beskrivelse af, hvad opgaven går ud på. Husk altid at trykke på Save & close, inden opgaven lukkes. Derudover er der flere forskellige indstillinger, som kan laves: Assign Task: bruges hvis en eller flere personer skal tildeles opgaven. Tryk på knappen og indsæt de pågældende personer i feltet To..., som kommer frem over emnefeltet. Mark Complete: Bruges til at markere, at opgaven er færdiggjort. Opgaven vil herefter forsvinde fra listen med opgaver. Recurrence: Bruges hvis opgaven skal laves gentagende gange, fx fire gange om året. Tryk på knappen og indstil det ønskede interval. Categorize: Opgaven kan kategoriseres med en farve, så det bliver muligt at skelne mellem opgaverne. Tryk på knappen og vælg en farve, som passer til opgavens art. (Se mere om kategorisering under afsnittet Tilpasning af Outlook) Follow Up: Der kan sættes en tidsfrist, som indikerer, at der skal tages handling i forhold til opgaven fx inden for en dag eller en uge. Klik på knappen og sæt den ønskede tidsfrist. % Complete: Der kan løbende redigeres i opgaven og dens færdighedsgrad ved at ændre på procentsatsen i boksen. Dette kan give et overblik over, hvor langt du eller andre er med opgaven i forhold til en given deadline. For at se en allerede oprettet opgave dobbelt klikkes der på den pågældende opgave i listen over opgaver under Tasks. Du kan ligeledes åben en opgave, redigere i den og lukke den igen på samme måde. Side 26 af 29

30 Follow-up Som tidligere nævnt kan der også laves såkaldte follow up opgaver. Disse kan fx bruges, hvis du modtager en e mail, som du lige skal tjekke op på senere. Når du er i din indbakken og har læst din e mail, kan du højre klikke på den pågældende e mail og vælge Follow up. Hefter vil du kunne se dine follow up opgaver to steder; både under Tasks, hvor du også ser dine andre opgaver, men de vil også fremkomme i nederste højre hjørne af din Outlook, hvor de vil være listet under din kalender og dine aftaler. Søgning i Opgaver og Follow-up Du kan søge i dine opgaver og follow up s ved at indtaste et søgeord i søgefeltet under Tasks, som vist nedenfor. Side 27 af 29

31 Tilpasning af Outlook Du kan nemt tilpasse Outlook, så den passer til dine behov. Nedenfor beskrives forskellige muligheder for at tilpasse Outlook. Kalender og To-do-Bar Du kan tilpasse visningen af kalender, aftaler og to do listen i højre side af Outlook. Dette gøres under View To Do Bar Options. Her kan du selv vælge, hvor lange måneder af kalenderen, som skal være synlig, hvor mange aftaler du vil have vist, og om du vil have din to do liste synlig eller ej. Tilpas indstillinger efter ønske og tryk OK. Kategorier For at kunne holde styr på de mange forskellige ting du arbejder med, kan det være en god idé at kategorisere forskellige elementer med farvekoder. Du kan give alle elementer i Outlook en farvekategorisering; herunder e mails, aftaler, opgaver, noter, kontakter osv. Outlook har på forhånd lavet nogle farver, som viser forskellige kategorier, men ønskes der andre navne og farve kan disse ændres ved at klikke på kategoriserings ikonet i menulinjen for oven. Vælg All Categories og klik derefter på en af kategorierne. For at ændre navnet på en kategori skal den givne kategori markeres, hvorefter der klikkes på Rename. Farven kan også ændres ved at vælge en ny farve i højre side af boksen, så kommer op. Når du er færdig med at lave ændringer, trykker du på OK. Herefter kan du gå i gang med at kategorisere alle dine elementer i Outlook, så du får et bedre overblik vha. farverne. Flytning af Elementer I Outlook er det nemt at konvertere et element til noget andet. Hvis du fx har modtaget en e mail, der beskriver en opgave, som skal løses, kan du bare trække e mailen over i din to do liste i højre side, og så har du lavet en follow up, så du kan huske at kigge på opgaven senere. Kræver et element i to do listen et møde, kan du trække elementet op på en given dag i din kalender, og så laver den automatisk en mødeindkaldelse, som du kan fylde ud og sende. Outlook 2007 er designet til at kunne lave træk og slip på næsten alle elementer, så prøv dig frem, hvis du har et element, som du gerne vil have også figurerer andre steder! Side 28 af 29

32 Indstillinger Indstillingerne i Outlook 2007 er samlet i menuen Options. Her kan stort set alle indstillinger findes. Indstillinger relateret til din mailkonto findes dog her: Rigtig god fornøjelse med Outlook 2007! Side 29 af 29

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV KIM KRARUP ANDERSEN OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV De nye muligheder i Outlook 2010 E-mail det grundlæggende og det smarte Hold styr på kontakter, aftaler og opgaver KIM KRARUP ANDERSEN

Læs mere

Guide til OneNote 2010

Guide til OneNote 2010 December 2010 Guide til OneNote 2010 December 2010 Indholdsfortegnelse Office OneNote 2010... 1 Tilpasning af indstillinger... 1 Basic Funktioner i OneNote... 1 Research i OneNote... 4 Import af objekter...

Læs mere

så dagens lys i 1998. Hurtigt overtog den positionen

så dagens lys i 1998. Hurtigt overtog den positionen GOOGLE-SKOLEN Det kan du lære i skolen Lær Googles tilbehør at kende. Glem alt om søgning på nettet du får gratis e-mail, tekstbehandling, kalender, billedbehandling med mere. I dette nummer: Lær at bruge

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

MailChimp Brugermanual

MailChimp Brugermanual MailChimp Brugermanual Af TrendyWeb.dk Dette er en Need to know manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide. Du er mere end velkommen

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere