m a n a g e m e n t o u t loo k ManageMent outlook 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013"

Transkript

1 Management outlook 2013

2 Forord I Dansk Erhverv er vi stolte over at kunne præsentere dette Management Outlook Ambitionen er at blive klogere på, hvad de strategiske udfordringer bliver i det kommende år både for branchen, men især for dens kunder. Titlen er velvalgt af flere grunde. Den afspejler meget godt det store internationale udsyn, som kendetegner branchen og som mange kunder fremhæver som en meget væsentlig værdi ved den rådgivning, de efterspørger. Som det vil fremgå, er det for langt de fleste virksomheder strategisk uomgængeligt at vende blikket mod det globale marked, hvis der skal skabes vækst. I ordet outlook skal også læses det modsatte af indadvendt. Management-branchen er kendetegnet ved at være utrolig refleksiv og responsiv i forhold til nye metoder, ny viden, nye behov hos kunderne, etc. Derfor ville det også være skævt med et meget navlebeskuende fokus, og det har været målet at få kundernes perspektiv til at fylde så meget som muligt. Læs den før din rådgiver Målgruppen for denne brancheanalyse er i virkeligheden heller ikke kun branchen selv men også dens omgivelser. Branchens toneangivende aktører har været stærkt medvirkende til at berige analysen, men overblikket er først og fremmest tiltænkt deres kunder. Er det nu klogt at afsløre udfordringer og inspirere til at stille endnu mere præcise krav? Entydigt: ja! Vi tror fuldt og fast på, at jo dygtigere kunden er, og jo højere og mere klare krav der stilles, jo nemmere er det også for den kvalificerede rådgiver at tilføre værdi. Dansk Erhverv har taget initiativ til dette Management Outlook 2013, fordi vi gerne vil øge overblikket over markedet for strategisk rådgivning og kvalificere efterspørgslen efter Rolls Royce-produktet. Management-konsulenter skaber værdi for deres kunder og er en værdifuld smøreolie for maskinrummet i dansk erhvervsliv. Vi repræsenterer en bred vifte af virksomhedsrådgivere fra it, revision og management til design, reklame og PR og en masse derimellem. Og vi repræsenterer en endnu bredere vifte af de virksomheder, der nyder godt af den rådgivning, som tilbydes. Det har styrket os i den opfattelse, at mere kvalificeret rådgivning og konsulentbistand er en væsentligt komponent i at øge innovationen og vækstpotentialet blandt danske virksomheder. Søren Friis Larsen Markedsdirektør, Dansk Erhverv s. 3

3 Indholdsfortegnelse

4 SIDE 6 Management Outlook 2013 Resumé s. 6 SIDE 9 Outlook - økonomisk og politisk Økonomisk outlook s. 10 Management-konsulenternes politiske virkelighed s. 18 (dette afsnit er lukket) SIDE 35 Tendenser Management en metier i udvikling s. 36 (dette afsnit er lukket) SIDE 67 Branchen i helhed Management-branchen i tal s. 68 (dette afsnit er lukket) SIDE 73 En usynlig rådgiver? Management-konsulenterne i medierne s. 74 (dette afsnit er lukket) SIDE 77 De store spillere Branchens nøgletal s. 78 (dette afsnit er lukket) SIDE 85 Who is who Stamdata på udvalgte huse s. 86 SIDE 103 Dansk Erhverv & Dansk Erhverv MGMT Om Dansk Erhverv s. 104 Dansk Erhverv MGMT en ny brancheplatform s. 105 SIDE 107 Appendiks metode Management Outlook 2013 metodeappendiks s. 108 s. 5

5 Hvad er management-branchen for en størrelse? Hvilke spillere dominerer banen? Hvordan klarer branchen og de toneangivende virksomheder sig? Hvilken rolle spiller globalisering og internationalisering? Hvilke udviklingstendenser præger branchens kunder og branchen selv? Dette afsnit opsummerer ganske kort de følgende siders analyser af management-branchen, branchens kunder, branchens vilkår og branchens fremtid. Management Outlook 2013 resumé Denne publikation har til formål at klæde dig bedre på til at forstå management-branchen i almindelighed og i Danmark i særdeleshed hvad enten du skal forstå dine kolleger, dine konkurrenter, dine kunder eller dine konsulenter. Det er forsøgt at afdække branchen og inddrage både et køber- og et sælgerperspektiv i denne afdækning. Dette er sket ved at fokusere på tre gradvist mere specifikke fikspunkter: branchens omgivelser, branchens selv og branchens førerhunde. Branchens omgivelser Management-branchen er en branche, der i særdeleshed er følsom over for de store trends, der rammer dens kunder. Det hænger sammen med, at branchen ofte skal definere og udpege netop disse forandringer eller give svar på mulige reaktioner herpå. Og helst være et skridt foran kunderne. Derfor spiller udviklingstendenserne i de politiske og økonomiske systemer en stor rolle. En vurdering af den økonomiske situation er imidlertid noget nær et kludetæppe: Noget trækker op, andet ned. Der er både stagnation, gældskrise og uro på de finansielle markeder men omvendt også spæde tegn på stigende eksport og privatforbrug. Forventningerne afspejler denne situation: Fremgangen kan øjnes, men den er usikker og tøvende. Sådan kan det se ud en rum tid endnu, for der er ikke tale om krise eller midlertidig opbremsning. Der er tale om en ny normaltilstand, som rummer både udfordringer og muligheder. Denne situation præger også det politiske system, der løbende forsøger at finde svar på netop de udfordringer som en spirende, ny verdensorden skaber. Disse svar er dog ofte anderledes konkrete og tager form af konkrete reformer, tiltag og nye reguleringer, der påvirker management-konsulenterne og ikke mindst deres kunder. Skattetryk, indkøbspolitik i den offentlige sektor, adgang til kvalificeret arbejdskraft og fravær af relevant forskning og vidensproduktion er fire eksempler på rammevilkår, som har fået større betydning med årene, og som adresseres med politiske tiltag i dag eller i den nære fremtid. Branchen selv Management-branchen er en branche i konstant udvikling. Visse trends er dog mere presserende end andre, og særligt syv strømninger synes at presse sig på: Nødvendigheden af det internationale vue, behovet for vedvarende innovation, professionaliseringen af kunderne, sammensmeltningen af strategi og implementering, specialiseringen af ydelserne, hensynet til den teknologiske udvikling, indgangen til den offentlige sektor og indmarchen af revisionshusene. Sådan er oplevelsen i al fald hos 15 af de mest centrale spillere på banen og hos flere af deres kunder. Disse syv tendenser rammer en særlig branche der er nemlig tale om en facetteret størrelse, der næppe lader sig definere fuldkommen. Det er dog muligt at gøre et forsøg, og herfra er billedet klart: Der er tale om en polariseret branche med meget stor s. 6

6 forskel på de store og de små. Få fremtrædende managementhuse tegner branchen, og de flankeres af en stor flok meget små selskaber. Polariseringen til trods og selvom managementbranchen ikke gik fuldkommen fri af det økonomiske tilbageslag i kølvandet på finanskrisen er der tale om en branche, der i overvejende grad har oplevet mærkbar fremgang det seneste årti; en fremgang, man ikke mindst ser i de toneangivende huse. Branchens førerhunde Også de toneangivende huse falder i forskellige kategorier, når man gransker dem nøjere: Nogle har meget store bruttofortjenester pr. ansat, andre lidt lavere; nogle har meget højere personaleomkostninger pr. ansat, andre lidt lavere; og nogle har høje bruttofortjenester pr. ansat og samtidig lave personaleomkostninger pr. ansat. Nogle er globale i deres omfang og udsyn, andre har specialiseret sig mere i de nordiske markeder. Nogle tager udgangspunkt i andre rådgivningsforhold, som f.eks. it eller revision, mens andre leverer den rene vare. Billedet er langt fra entydigt, men én ting har de toneangivende huse til fælles: Udsynet, betydningen og kunderne. Og det er netop disse tre ting, der gør dem og management-branchen interessant. s. 7

7

8 Outlook - økonomisk og politisk

9 Hvad er forventningerne til dansk og international økonomi? Hvilket makroøkonomisk klima kommer danske virksomheder til at manøvrere i? Hvad er udsigterne for 2013, når det gælder den finansielle sektor? Den offentlige sektor? Forbrugernes fortsatte afdæmpede forventninger? Dette kapitel kigger nærmere på den samfundsøkonomiske kontekst for virksomhedernes strategiske udfordringer. Økonomisk outlook Overordnet set udviser økonomien få entydige tegn. Den europæiske økonomi står i et vadested, mens mange økonomier uden for Europa udviser fornuftige vækstrater. Deres positive udvikling er både godt og skidt for danske virksomheder. På den ene side giver lavvæksten hjemme en lang række strategiske udfordringer. På den anden side opstår der nye forretningsmuligheder for dem, som formår at gribe dem. Usikkerheden afspejler sig i såvel aktiemarkedet som hos forbrugerne. Europa: Krisen, der ikke vil gå væk EU-landenes gældskrise og eurokrisen er et vilkår, alle virksomheder må forholde sig til. EU-landenes gælds- og vækstkrise har stor direkte og indirekte betydning for hele verdensøkonomien, og krisen påvirker de strategiske muligheder for såvel rådgivningsvirksomhederne som deres kunder. Mange virksomheder vil eksempelvis bruge mindre energi på fremadrettet udvikling, når det drejer sig om akut tilpasning til en ny og for mange mindre lukrativ og særdeles risikofyldt situation mens andre netop vil forsøge at vriste sig fri af krisen ved at omlægge deres strategiske fokus. Uanset det strategiske fokus er den europæiske økonomiske situation ikke et vilkår, der ændrer sig lige foreløbig dertil er udfordringerne for store. Flere europæiske lande må gennem langvarige tilpasninger, og det vil givetvis påvirke erhvervslivets strategiske rammer i 2013 og På trods af spareiveren er europæerne stadig gældsatte Grækenland 165,3% Estland Sverige Danmark EU-målsætning Estland 6,0% Danmark 46,5% Tyskland Storbritannien Grækenland 0% 50% 60% 100% 150% 200% Kilde: Eurostat, gov_dd_edpt1 Note: Figuren viser udvalgte EU-landes gæld som andel af BNP. s. 10

10 Ét af hovedelementerne i den europæiske krise er den stadig meget store usikkerhed på de finansielle markeder. For mange er markeder; den anden er det deraf afledte besvær med at opnå finansiering den såkaldte kreditklemme. finanskrisen et overstået kapitel, der er blevet afløst af en mere generel realøkonomisk krise, men det er dog langt fra det fulde billede, og man kan sagtens tale om en forlænget finanskrise ; en forlænget finanskrise, der har ramt ikke blot på makroplan, som eurozonen oplever det lige nu, men også på mikroplan, som mange virksomheder kan bevidne. Den forlængede finanskrise? Den forlængede finanskrise manifesterer sig på flere måder for virksomhederne. Særligt to konsekvenser kan dog mærkes: Den ene er den store volatilitet og usikkerhed på de finansielle Man kan aflæse en positiv, opadgående trend i aktiekurserne. Vejen frem og op er dog hverken gnidningsfri eller uden tilbageslag. Dette kan bl.a. ses i udsvingene i de toneangivende aktieindekser: Selvom aktieindekserne i dag ligger højere end før krisen, skal der ikke meget til at ændre det billede; og der er intet, der tyder på, at den øgede volatilitet erstattes af roligere vande i den nære fremtid. Derudover kan det undre, at aktiekurserne faktisk ligger så højt, for det modsvarer ikke en tilsvarende høj, økonomisk aktivitet. Også dette understreger det potentielt usikre i situationen. Aktierne stiger men hverken støt eller roligt DAX NASDAQ Composite OMXC M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 Kilde: Econstats.com. Note: Figuren viser udviklingen i de tre atieindeks. Aktieindekserne er efterfølgende indekseret, så juni 2008 = 100. At aktiekurserne både tager bemærkelsesværdige op- og nedture, er et symptom på den høje grad af volatilitet, der præger de finansielle markeder. Kreditklemmen er et meget omtalt resultat af denne usikkerhed i det finansielle system og en strammere, Kreditklemmen er særligt udtalt for selskaber, der har svært ved at stille sikkerhed selv f.eks. servicevirksomheder, der ikke kan stille garantier i et kapitalapparat, og mindre selskaber, der ikke kan trække på en eksisterende goodwill. politisk regulering af pengeinstitutternes forhold i kølvandet på den oprindelige finanskrise. Begge dele påvirker pengeinstitutternes udlånspolitik i mere restriktiv retning. Svage forventninger til den generelle, økonomiske udvikling påvirker selvsagt også denne situation negativt. s. 11

11 Siden finanskrisen ramte: Stadigt færre penge lånes ud til virksomhederne September 2008: Lehman Brothers krakker M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 Kilde: Nationalbanken. Note: Figuren viser danske pengeinstitutters samlede udlånsbeholdning (mio. kr.) til ikke-finansielle selskaber. Ser man fremad, er der ikke meget, der tyder på, at denne situation vil ændre sig, og virksomhederne må derfor sandsynligvis affinde sig med en sværere adgang til finansiering også i de kommende år. Situationen kan desuden muligvis påvirkes negativt af den nyligt aftalte skattereform. Denne reform fjerner særbeskatningen af porteføljeaktier ( iværksætter-skatten ) ved at øge lønsumsafgiften i den finansielle sektor. Denne øgede udgift vil sandsynligvis påvirke udlånsvirksomhedernes prispolitik i opadgående retning i takt med dens indfasning. Denne noget usikre situation påvirker selvsagt virksomhedernes investeringer, herunder deres investeringer i strategisk rådgivning. Både den offentlige sektor og virksomhederne er igen begyndt at investere, men udviklingen er tøvende og usikker. I første kvartal af 2012 steg investeringerne med 3,9 pct. i forhold til sidste kvartal af 2011, men siden 2009 er det gået op og ned, så det er umuligt at sige, om der er tale om en decideret tendens. Udviklingen er snarere kendetegnet ved små ryk og periodiske tilbageslag. Der investeres igen lidt mere K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 Kilde: Danmarks Statistik. Note: Figuren viser faste bruttoinvesteringer og faste priser, sæsonkorrigeret (mio. kr.). s. 12

12 Dansk økonomi som helhed i dag og det kommende år Den tøvende udvikling præger dansk økonomi, der trods spæd oplevede Danmark således på ny en økonomisk tilbagegang, der varede, indtil den blev afløst af en mindre fremgang i begyndelsen af fremgang stadig befinder sig i slæbesporet. I slutningen af 2011 Stagnation præger udviklingen i BNP 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Figuren viser den kvartalsvise og procentuelle udvikling i BNP. Beregningen er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede 2005-priser (mio. kr.). Det er forventeligt, at udviklingen i 2012 kommer til at ligne 2011, og Dansk Erhverv forventer derfor, at væksten i år (2012) ender på ca. 1 pct., og at den næste år (2013) vil ende på ca. 1,4 pct. Vækstbundlinjen er altså uændret, men drivkræfterne bag år var det alene eksporten, der sikrede, at der overhovedet var en smule fremgang at spore i dansk økonomi. I år er det omvendt hjemmemarkedet, der trækker. Dels i kraft af løftet i investeringerne og dels en mere glidende genopretning af privatforbruget. den økonomiske vækst er de diametralt modsatte af Sidste Små stigninger præger billedet Realvækst Privat forbrug -0,8 pct. 1,4 pct. 1,5 pct. Offentligt forbrug -1,3 pct. 0,5 pct. 0,8 pct. Faste bruttoinvesteringer 0,2 pct. 5,0 pct. 3,0 pct. BNP 0,8 pct. 1,0 pct. 1,4 pct. Bruttoledighed (personer) Inflation (årlig vækst i forbrugerpriser) 2,7 pct. 2,3 pct. 1,9 pct. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). s. 13

13 Det lidt uklare billede påvirker også virksomhedernes forventninger til fremtiden, og der er meget store forskelle fra branche til branche. Rådgivningsbrancherne ser dog generelt lysere på fremtiden særligt hvad angår investeringsniveau og udviklingen i antallet af ansatte. Rådgivningsvirksomhederne ser lysere på fremtiden end mange andre virksomheder Omsætning Rådgivning Detailhandel Transport Stige Uændret Falde Antal ansatte Rådgivning Detailhandel Transport Stige Uændret Falde Investeringsniveau Rådgivning Detailhandel Transport Stige Uændret Falde Kilde: Dansk Erhverv (2012): Økonomisk prognose, juli Virksomhedernes forventninger tager afsæt i deres muligheder for fremgang og én af de centrale faktorer i den ligning er udviklingen i det private forbrug. Det stagnerende eller endda faldende privatforbrug har længe fået skylden for, at dansk økonomi har stået i stampe. Er forbrugerne igen vågnet til dåd? 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, NATKO1 og egne beregninger. Note: Figuren viser den procentuelle og kvartalsvise udvikling i privatforbruget. Beregningen er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede 2005-priser (mio. kr.). s. 14

14 For rådgivende virksomheder har det bl.a. betydet, at mange af deres kunder ikke har turdet kaste sig over nye produkter, tjenesteydelser eller markeder og derfor har haft et mindre behov for rådgivning om netop disse emner. I Danmark, hvor den offentlige sektor udgør så væsentlig en del af den samlede økonomi, er hverken virksomhedernes forventninger eller privatforbruget alene om at sætte retningen på det økonomiske kompas også det offentlige forbrug skal medregnes, da det er en størrelse, der er relevant for alle økonomiske aktører enten direkte eller indirekte. Direkte fordi mange virksomheder ikke mindst mange videnservicevirksomheder leverer viden, erfaring og andet til den offentlige sektor i form af ekstern konsulentbistand; og indirekte fordi det offentlige forbrug qua sin størrelse kan påvirke den private del af økonomien både positivt og negativt. Faldende offentligt forbrug? 1. kvartal kvartal 2012 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Figuren viser den samlede, offentlige forbrugsudgift i faste 2005-priser (mio. kr.). Det offentlige forbrug er faldet flere kvartaler i træk og særligt siden midten af Selvom faldet er beskedent, er der tale om en historisk hændelse, da det offentlige forbrug ikke er faldet i nyere tid og da slet ikke flere kvartaler i træk. Med tanke på de indgåede kommunale og regionale budgetter for 2012 og Finansministeriets nyeste økonomiske redegørelse fra august 2012, forventer Dansk Erhverv dog samlet set en pæn offentlig forbrugsvækst i Fremtidens markeder? Situationen i både Danmark og resten Europa kan kort beskrives med to ord: usikkerhed og tilbageholdenhed. Netop de ord vil sandsynligvis kunne bruges igen om et år. Billedet er ganske anderledes mange andre steder i verden, som oplever en stadig større kapitaltilstrømning og generel økonomisk udvikling. De senere år har der været et stort fokus på de største økonomiske lokomotiver BRIK-landene: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Dette fokus er velbegrundet, men desværre også lidt snævert. Også uden for disse mere kendte vækstmarkeder åbner sig nemlig gradvist en række markeder, der alle både nu og forventeligt i fremtiden kan fremvise imponerende vækstrater. Eksempelvis er det forventningen, at den nigerianske økonomi vokser med over 7 pct. det kommende år, den indonesiske med over 6 pct., og i Bangladesh forventer man, at økonomien vokser med lige knap 6 pct. i s. 15

15 Væksten findes uden for Europa Danmark 0,5% Kina 8,2% 7,1% Nigeria Indien 6,9% Indonesien 6,1% 5,6% Vietnam Kilde: International Monetary Foundation (IMF), World Economic Outlook Database, april Note: Figuren viser vækstskøn for De udvalgte lande er eksempler fra både brik-lande og next-11-landene. At udviklingen ikke kun foregår i Kina ses også på de finansielle markeder. Investorer inden for Private Equity peger således på Asien generelt som det mest interessante område i 2012, men også Sydamerika fylder godt i statistikken. Vækstområder hvor investorer ser attraktive muligheder Asien Kina Brasilien Sydamerika Central- og Østeuropa Indien Afrika Rusland Andre 5% 5% 8% 12% 12% 25% 23% 33% 43% Kilde: Preqin (2012): Preqin Investor Outlook: Private Equity, H At etablere sig på nye markeder i disse lande fordrer et meget stort forarbejde, og vil nødvendiggøre et betydeligt rådgivningsinput. Muligheder uden for landets grænser er heller ikke gået danske rådgivningsvirksomheder forbi. Ser man på udenrigshandelen med tjenester, har den efterhånden nået niveauet fra før krisen. Fokuserer man udelukkende på eksporten af forretningsmæssige rådgivningsydelser, er denne steget med 3,7 pct. fra første til andet kvartal i år. Eksporten af disse ydelser udgør næsten 38 pct. af den samlede eksport af tjenesteydelser, når man fraregner søtransporten. Denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte, både i absolutte tal og som andel af den samlede serviceeksport. Dels på grund af øget eksport af rådgivning, men også i kraft af rådgivning til danske virksomheder i udlandet. s. 16

16 Who is who stamdata på udvalgte huse

17 Amaliegade København Tlf Andrew Thomas Kearney grundlagde sit firma i Chicago i 1926 og opretholdt her sin konsulentforretning i 35 år, inden den første afdeling uden for byen blev etableret i I 1964 blev det første kontor uden for USA åbnet, og A.T. Kearney blev etableret i Norden i Kontorer følgende steder Abu Dhabi Chicago Istanbul Mexico City Riyadh Toronto Amsterdam Dallas Johannesburg Milano Rom Warszawa Atlanta Detroit Kiev Moskva San Francisco Washington D.C. Bangkok Djakarta Kuala Lumpur Mumbai São Paulo Wien Beijing Dubai København München Seoul Zürich Berlin Düsseldorf Lissabon New Delhi Shanghai Bryssel Frankfurt Ljubljana New York Singapore Budapest Helsinki London Oslo Stockholm Bukarest Hong Kong Madrid Paris Stuttgart Calgary Houston Manama Prag Tokyo Direktion Bestyrelse Lars Røst Geir Olsen Christine Laurens John Yoshimura Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 35 Personaleomkostninger s. 86

18 Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S Tlf Accenture blev stiftet i 1989 som Andersen Consulting. I 2001 skiltes vejene mellem Accenture og Andersen, da Accenture blev noteret på fondsbørsen i New York. Kontorer følgende steder Aberdeen Bukarest Frankfurt Madrid Pittsburg Berlin Abu Dhabi Busan Fredericton Malmø Port Louis St. Louis Albany Calgary Guangzhou Manchester Porte Alegre Stavanger Alphaville Canberra Gurgaon Manila Porto Stockholm Amsterdam Cape Town Göteborg Melbourne Prag Surrey Andorra Caracas Hamburg Mexico City Pretoria Sydney Arlington Casablance Hartford Miami Pune Taipei Athen Charlotte Helsinki Milano Raleigh Tallahassee Atlanta Chengdu Ho Chi Minh City Milwuakee Riga Tampa Bay Austin Chennai Hong Kong Minneapolis Rio de Janeiro Tel Aviv Bangalore Chicago Houston Mississauga Riyadh Tokyo Bangkok Cincinnati Hyderabad Monterrey Rom Torino Barcelona Cleveland Indianapolis Montreal Sacramento Toronto Beijing Columbia Istanbul Moskva San Antonio Tver Belfast Columbus Johannesburg Mumbai San Diego Vancouver Belo Horizonto Curitiba Kansas City Murray Hill San Francisco Villeurbanne Bergen Dalian Kolkata München San Jose Vitória Bilbao Dallas Kuala Lumpur New Delhi Santa Fe Warszawa Bogotá Dammam København New York (Argentina) Washington D.C. Bolivar Denver Lagos Newcastle Santiago de Chile Wien Boston Detroit Las Colinas Niagara Region São Paulo Wilmington Brasilia Djakarta Lissabon Noida Seattle Zürich Bratislava Dublin London Ottawa Seoul Brisbane Düsseldorf Los Angeles Paris Sevilla Bryssel Edinburgh Luanda Perth Shanghai Budapest Edmonton Luxembourg Philadelphia Singapore Buenos Aires Florham Park Lysaker Phoenix Sophia-Antipolis- Direktion Bestyrelse Philip Wiig Peter Dexfalk Carsten Sachmann Peter Wiig Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 561 Personaleomkostninger s. 87

19 Forbindelsesvej København Tlf Bain blev grundlagt i I 1994 åbnede det første kontor i Norden i Stockholm. I 2006 fulgte et kontor i Helsinki og i 2007 et i København. I 2009 åbnede Bain et kontor i Oslo. Kontorer følgende steder Amsterdam Dallas Johannesburg Mexico City Palo Alto Shanghai Atlanta Dubai Kiev Milano Paris Singapore Bangkok Düsseldorf Kuala Lumpur Moskva Perth Stockholm Beijing Frankfurt København Mumbai Rio de Janeiro Sydney Boston Helsinki London München Rom Tokyo Bryssel Hong Kong Los Angeles New Delhi San Francisco Toronto Buenos Aires Houston Madrid New York São Paulo Warszawa Chicago Istanbul Melbourne Oslo Seoul Zürich Direktion Bestyrelse Niels Peder Nielsen Stuart Kevin Min Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte Personaleomkostninger s. 88

20 Kalvebod Brygge 24, 8. sal 1560 København V Tlf Boston Consulting Group blev grundlagt i 1963 af Bruce D. Henderson en tidligere bibelsælger. Boston Consulting Group åbnede sit første nordiske kontor i Stockholm i Siden er der også åbnet kontorer i de andre nordiske hovedstæder: Helsinki (1994), Oslo (1996) og København (1998). Kontorer følgende steder Abu Dhabi Canberra Houston Miami Perth Sydney Amsterdam Casablanca Istanbul Milano Philadelphia Taipei Athen Chennai Johannesburg Minneapolis Prag Tel Aviv Atlanta Chicago Kiev Monterrey Rom Tokyo Auckland Dallas Kuala Lumpur Moskva San Francisco Toronto Bangkok Detroit København Mumbai Santiago de Chile Warszawa Barcelona Djakarta Köln München São Paulo Washington D.C. Beijing Dubai Lissabon Nagoya Seattle Wien Berlin Frankfurt London New Delhi Seoul Zürich Boston Geneva Los Angeles New Jersey Shanghai Bryssel Hamburg Madrid New York Singapore Budapest Helsinki Melbourne Oslo Stockholm Buenos Aires Hong Kong Mexico City Paris Stuttgart Direktion Bestyrelse Niels Peder Nielsen Stuart Kevin Min Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste * Resultat før skat * Antal ansatte 288 Personaleomkostninger * * Nordiske tal s. 89

21 Amaliegade København K Tel Booz & Co. blev grundlagt i 1914, da Edwin Booz begyndte at lave business research og løse forretningsmæssige problemer i Chicago. Booz kom til Norden i 1999 gennem en fusion med et nordisk firma. På denne måde fik Booz kontorer i både Sverige, Danmark, Finland og Norge på én gang. Kontorer følgende steder Abu Dhabi Cairo Florham Park Melbourne Roma Tokyo Amsterdam Canberra Frankfurt Mexico City San Francisco Warszawa Atlanta Chicago Helsinki Milano Santiago de Chile Washington D.C. Bangkok Cleveland Hong Kong Mumbai São Paulo Wien Beijing Dallas Houston München Seoul Zürich Beirut Detroit Istanbul New York Shanghai Berlin Djarkarta Kuala Lumpur Paris Stockholm Boston Doha København Parsippany Stuttgart Brisbane Dubai London Rio de Janeiro Sydney Buenos Aires Düsseldorf Los Angeles Riyadh Taipei Direktion Bestyrelse Torsten Leif Moe Per Hannover Torsten Leif Moe Roman Kurt Friedrich Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 16 Personaleomkostninger s. 90

22 Slotsmarken Hørsholm Tlf Implement er stiftet i 1996 med først kontor i København, siden da har Implement åbnet kontorer i Stockholm, Malmö og Bergen. Kontorer følgende steder Bergen København Malmø Stockholm Direktion Bestyrelse Niels Olaf Ahrengot Jens Vasehus Jørgen Kjærgaard Nielsen Thomas Grosbøll Niels Olaf Ahrengot Christian Kruse-Madsen Stig Skov Albertsen Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 225 Personaleomkostninger s. 91

23 Ved Stranden København K, Tel: McKinsey blev grundlagt i 1926, da James O. McKinsey forlod sin stilling som professor ved universitetet i Chicago. Mckinsey & Co. Kontoret i København blev etableret i 1972, som det første i Skandinavien. Kontorer følgende steder Abu Dhabi Cairo Göteborg Luxembourg Oslo Southern California Amsterdam Cairo Hamburg Lyon Paris Stamford Antwerpen Calgary Hanoi Madrid Philadelphia Stockholm Athens Casablanca Helsinki Manama Pittsburgh Stuttgart Atlanta Charlotte Hong Kong Manila Prag Sydney Bangalore Chennai Houston Melbourne Rio de Janeiro Taipei Bangkok Chicago Istanbul Mexico City Riyadh Tel Aviv Barcelona Cleveland Istanbul Miami Ro Tokyo Beijing Dallas Johannesburg Milano Salvador Toronto Berlin Detroit Kiev Minneapolis San Francisco Verona Bogotá Djakarta Kuala Lumpur Monterrey Santiago de Chile Warszawa Boston Dubai København Montréal São Paulo Washington D.C. Bratislava Dublin Köln Moskva Seattle Wien Bryssel Düsseldorf Lagos Mumbai Seoul Zagreb Budapest Frankfurt Lima München Shanghai Zürich Buenos Aires Geneva Lissabon New Jersey Silicon Valley Bukarest Gurgaon London New York Singapore Direktion Søren Fritzen Seneste regnskabsår Bestyrelse Magnus Tyreman Virginia Louise Molino Michael T. Patsalos-Fox Bruttofortjeneste * Resultat før skat * Antal ansatte 111 Personaleomkostninger * * Nordiske tal s. 92

24 Tuborg Boulevard Hellerup, Tlf PA Consulting Group blev grundlagt i Kontorer følgende steder Abu Dhabi Boston Dublin London München Utrecht Bangalore Cambridge Edinburgh Los Angeles New York Washington D.C. Belfast Denver Frankfurt Lysaker Princeton Wellington Birmingham Doha Hellerup Manchester Stockholm Direktion Frank Madsen Gorm Lykke Østergaard Troels Gregersen Svend Ulrik Nyholm Søren Lehn Leif Caspersen Torsten Jacobsen Helle Hølmer Mikkel Pødenphant Steen Rud Hansen Martin Tillish Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 173 Personaleomkostninger Bestyrelse Jonathan Patrick Moynihan Christopher Gerard O Loughlin Kuljeet Singh Janjuah Frank Madsen s. 93

25 Ryesgade 3A 2200 København N Tlf Kontoret i København var det første, der blev etableret tilbage i I 2007 åbnede Quartz+co et kontor i Oslo, og i 2009 åbnedes et kontor i Stockholm. Kontorer følgende steder København Oslo Stockholm Direktion Bestyrelse Hans Henrik Beck Torsten Hvidt Niels Reiff Koggersbøl Jens Høgsted Christian Hvidt Jørgen Vig Knudstorp Peter Lorange Spyro Marcus St. John Alexander Nicolai Ørsted Torbjörn Kihlstedt Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 139 Personaleomkostninger s. 94

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

m a n a g e m e n t o u t loo k ManageMent outlook 2013

m a n a g e m e n t o u t loo k ManageMent outlook 2013 Management outlook 2013 Forord I Dansk Erhverv er vi stolte over at kunne præsentere dette Management Outlook 2013. Ambitionen er at blive klogere på, hvad de strategiske udfordringer bliver i det kommende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila.

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila. Sankt Lucia Chisinau Mikronesien Bridgetown Vanuatu Castries Palau Melekeok Malawi Palikir Montenegro Port-Vila Moldova Podgorica Indien New Delhi Barbados Mbabane Swaziland Lilongwe Materiale ID: VEN.573.1.1.da

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

DHL OCEAN CONNECT - LCL FRA DANMARK

DHL OCEAN CONNECT - LCL FRA DANMARK ASIEN: HONG KONG FREDAG MANDAG TIRSDAG TIRSDAG 35 DAGE SHANGHAI MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 35 DAGE SUZHOU MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 39 DAGE NINGBO MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 39 DAGE HANGZHOU MANDAG

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

International statistik

International statistik International statistik 1 Udviklingen i verdens befolkning Vi bliver flere mennesker på jorden I løbet af det 20. århundrede blev jordens befolkning næsten fire gange større. I 1900 boede 1,65 mia. mennesker

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Direkte Adgang

Priser og vilkår. Priser. Direkte Adgang Priser Den samlede pris for en Direkte adgang til Telenors SMSC består af fire forskellige afgifter: En engangsafgift for installation. Månedlige abonnementsafgifter. Ændringsafgifter. Forbrug (pris pr.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere