m a n a g e m e n t o u t loo k ManageMent outlook 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013"

Transkript

1 Management outlook 2013

2 Forord I Dansk Erhverv er vi stolte over at kunne præsentere dette Management Outlook Ambitionen er at blive klogere på, hvad de strategiske udfordringer bliver i det kommende år både for branchen, men især for dens kunder. Titlen er velvalgt af flere grunde. Den afspejler meget godt det store internationale udsyn, som kendetegner branchen og som mange kunder fremhæver som en meget væsentlig værdi ved den rådgivning, de efterspørger. Som det vil fremgå, er det for langt de fleste virksomheder strategisk uomgængeligt at vende blikket mod det globale marked, hvis der skal skabes vækst. I ordet outlook skal også læses det modsatte af indadvendt. Management-branchen er kendetegnet ved at være utrolig refleksiv og responsiv i forhold til nye metoder, ny viden, nye behov hos kunderne, etc. Derfor ville det også være skævt med et meget navlebeskuende fokus, og det har været målet at få kundernes perspektiv til at fylde så meget som muligt. Læs den før din rådgiver Målgruppen for denne brancheanalyse er i virkeligheden heller ikke kun branchen selv men også dens omgivelser. Branchens toneangivende aktører har været stærkt medvirkende til at berige analysen, men overblikket er først og fremmest tiltænkt deres kunder. Er det nu klogt at afsløre udfordringer og inspirere til at stille endnu mere præcise krav? Entydigt: ja! Vi tror fuldt og fast på, at jo dygtigere kunden er, og jo højere og mere klare krav der stilles, jo nemmere er det også for den kvalificerede rådgiver at tilføre værdi. Dansk Erhverv har taget initiativ til dette Management Outlook 2013, fordi vi gerne vil øge overblikket over markedet for strategisk rådgivning og kvalificere efterspørgslen efter Rolls Royce-produktet. Management-konsulenter skaber værdi for deres kunder og er en værdifuld smøreolie for maskinrummet i dansk erhvervsliv. Vi repræsenterer en bred vifte af virksomhedsrådgivere fra it, revision og management til design, reklame og PR og en masse derimellem. Og vi repræsenterer en endnu bredere vifte af de virksomheder, der nyder godt af den rådgivning, som tilbydes. Det har styrket os i den opfattelse, at mere kvalificeret rådgivning og konsulentbistand er en væsentligt komponent i at øge innovationen og vækstpotentialet blandt danske virksomheder. Søren Friis Larsen Markedsdirektør, Dansk Erhverv s. 3

3 Indholdsfortegnelse

4 SIDE 6 Management Outlook 2013 Resumé s. 6 SIDE 9 Outlook - økonomisk og politisk Økonomisk outlook s. 10 Management-konsulenternes politiske virkelighed s. 18 (dette afsnit er lukket) SIDE 35 Tendenser Management en metier i udvikling s. 36 (dette afsnit er lukket) SIDE 67 Branchen i helhed Management-branchen i tal s. 68 (dette afsnit er lukket) SIDE 73 En usynlig rådgiver? Management-konsulenterne i medierne s. 74 (dette afsnit er lukket) SIDE 77 De store spillere Branchens nøgletal s. 78 (dette afsnit er lukket) SIDE 85 Who is who Stamdata på udvalgte huse s. 86 SIDE 103 Dansk Erhverv & Dansk Erhverv MGMT Om Dansk Erhverv s. 104 Dansk Erhverv MGMT en ny brancheplatform s. 105 SIDE 107 Appendiks metode Management Outlook 2013 metodeappendiks s. 108 s. 5

5 Hvad er management-branchen for en størrelse? Hvilke spillere dominerer banen? Hvordan klarer branchen og de toneangivende virksomheder sig? Hvilken rolle spiller globalisering og internationalisering? Hvilke udviklingstendenser præger branchens kunder og branchen selv? Dette afsnit opsummerer ganske kort de følgende siders analyser af management-branchen, branchens kunder, branchens vilkår og branchens fremtid. Management Outlook 2013 resumé Denne publikation har til formål at klæde dig bedre på til at forstå management-branchen i almindelighed og i Danmark i særdeleshed hvad enten du skal forstå dine kolleger, dine konkurrenter, dine kunder eller dine konsulenter. Det er forsøgt at afdække branchen og inddrage både et køber- og et sælgerperspektiv i denne afdækning. Dette er sket ved at fokusere på tre gradvist mere specifikke fikspunkter: branchens omgivelser, branchens selv og branchens førerhunde. Branchens omgivelser Management-branchen er en branche, der i særdeleshed er følsom over for de store trends, der rammer dens kunder. Det hænger sammen med, at branchen ofte skal definere og udpege netop disse forandringer eller give svar på mulige reaktioner herpå. Og helst være et skridt foran kunderne. Derfor spiller udviklingstendenserne i de politiske og økonomiske systemer en stor rolle. En vurdering af den økonomiske situation er imidlertid noget nær et kludetæppe: Noget trækker op, andet ned. Der er både stagnation, gældskrise og uro på de finansielle markeder men omvendt også spæde tegn på stigende eksport og privatforbrug. Forventningerne afspejler denne situation: Fremgangen kan øjnes, men den er usikker og tøvende. Sådan kan det se ud en rum tid endnu, for der er ikke tale om krise eller midlertidig opbremsning. Der er tale om en ny normaltilstand, som rummer både udfordringer og muligheder. Denne situation præger også det politiske system, der løbende forsøger at finde svar på netop de udfordringer som en spirende, ny verdensorden skaber. Disse svar er dog ofte anderledes konkrete og tager form af konkrete reformer, tiltag og nye reguleringer, der påvirker management-konsulenterne og ikke mindst deres kunder. Skattetryk, indkøbspolitik i den offentlige sektor, adgang til kvalificeret arbejdskraft og fravær af relevant forskning og vidensproduktion er fire eksempler på rammevilkår, som har fået større betydning med årene, og som adresseres med politiske tiltag i dag eller i den nære fremtid. Branchen selv Management-branchen er en branche i konstant udvikling. Visse trends er dog mere presserende end andre, og særligt syv strømninger synes at presse sig på: Nødvendigheden af det internationale vue, behovet for vedvarende innovation, professionaliseringen af kunderne, sammensmeltningen af strategi og implementering, specialiseringen af ydelserne, hensynet til den teknologiske udvikling, indgangen til den offentlige sektor og indmarchen af revisionshusene. Sådan er oplevelsen i al fald hos 15 af de mest centrale spillere på banen og hos flere af deres kunder. Disse syv tendenser rammer en særlig branche der er nemlig tale om en facetteret størrelse, der næppe lader sig definere fuldkommen. Det er dog muligt at gøre et forsøg, og herfra er billedet klart: Der er tale om en polariseret branche med meget stor s. 6

6 forskel på de store og de små. Få fremtrædende managementhuse tegner branchen, og de flankeres af en stor flok meget små selskaber. Polariseringen til trods og selvom managementbranchen ikke gik fuldkommen fri af det økonomiske tilbageslag i kølvandet på finanskrisen er der tale om en branche, der i overvejende grad har oplevet mærkbar fremgang det seneste årti; en fremgang, man ikke mindst ser i de toneangivende huse. Branchens førerhunde Også de toneangivende huse falder i forskellige kategorier, når man gransker dem nøjere: Nogle har meget store bruttofortjenester pr. ansat, andre lidt lavere; nogle har meget højere personaleomkostninger pr. ansat, andre lidt lavere; og nogle har høje bruttofortjenester pr. ansat og samtidig lave personaleomkostninger pr. ansat. Nogle er globale i deres omfang og udsyn, andre har specialiseret sig mere i de nordiske markeder. Nogle tager udgangspunkt i andre rådgivningsforhold, som f.eks. it eller revision, mens andre leverer den rene vare. Billedet er langt fra entydigt, men én ting har de toneangivende huse til fælles: Udsynet, betydningen og kunderne. Og det er netop disse tre ting, der gør dem og management-branchen interessant. s. 7

7

8 Outlook - økonomisk og politisk

9 Hvad er forventningerne til dansk og international økonomi? Hvilket makroøkonomisk klima kommer danske virksomheder til at manøvrere i? Hvad er udsigterne for 2013, når det gælder den finansielle sektor? Den offentlige sektor? Forbrugernes fortsatte afdæmpede forventninger? Dette kapitel kigger nærmere på den samfundsøkonomiske kontekst for virksomhedernes strategiske udfordringer. Økonomisk outlook Overordnet set udviser økonomien få entydige tegn. Den europæiske økonomi står i et vadested, mens mange økonomier uden for Europa udviser fornuftige vækstrater. Deres positive udvikling er både godt og skidt for danske virksomheder. På den ene side giver lavvæksten hjemme en lang række strategiske udfordringer. På den anden side opstår der nye forretningsmuligheder for dem, som formår at gribe dem. Usikkerheden afspejler sig i såvel aktiemarkedet som hos forbrugerne. Europa: Krisen, der ikke vil gå væk EU-landenes gældskrise og eurokrisen er et vilkår, alle virksomheder må forholde sig til. EU-landenes gælds- og vækstkrise har stor direkte og indirekte betydning for hele verdensøkonomien, og krisen påvirker de strategiske muligheder for såvel rådgivningsvirksomhederne som deres kunder. Mange virksomheder vil eksempelvis bruge mindre energi på fremadrettet udvikling, når det drejer sig om akut tilpasning til en ny og for mange mindre lukrativ og særdeles risikofyldt situation mens andre netop vil forsøge at vriste sig fri af krisen ved at omlægge deres strategiske fokus. Uanset det strategiske fokus er den europæiske økonomiske situation ikke et vilkår, der ændrer sig lige foreløbig dertil er udfordringerne for store. Flere europæiske lande må gennem langvarige tilpasninger, og det vil givetvis påvirke erhvervslivets strategiske rammer i 2013 og På trods af spareiveren er europæerne stadig gældsatte Grækenland 165,3% Estland Sverige Danmark EU-målsætning Estland 6,0% Danmark 46,5% Tyskland Storbritannien Grækenland 0% 50% 60% 100% 150% 200% Kilde: Eurostat, gov_dd_edpt1 Note: Figuren viser udvalgte EU-landes gæld som andel af BNP. s. 10

10 Ét af hovedelementerne i den europæiske krise er den stadig meget store usikkerhed på de finansielle markeder. For mange er markeder; den anden er det deraf afledte besvær med at opnå finansiering den såkaldte kreditklemme. finanskrisen et overstået kapitel, der er blevet afløst af en mere generel realøkonomisk krise, men det er dog langt fra det fulde billede, og man kan sagtens tale om en forlænget finanskrise ; en forlænget finanskrise, der har ramt ikke blot på makroplan, som eurozonen oplever det lige nu, men også på mikroplan, som mange virksomheder kan bevidne. Den forlængede finanskrise? Den forlængede finanskrise manifesterer sig på flere måder for virksomhederne. Særligt to konsekvenser kan dog mærkes: Den ene er den store volatilitet og usikkerhed på de finansielle Man kan aflæse en positiv, opadgående trend i aktiekurserne. Vejen frem og op er dog hverken gnidningsfri eller uden tilbageslag. Dette kan bl.a. ses i udsvingene i de toneangivende aktieindekser: Selvom aktieindekserne i dag ligger højere end før krisen, skal der ikke meget til at ændre det billede; og der er intet, der tyder på, at den øgede volatilitet erstattes af roligere vande i den nære fremtid. Derudover kan det undre, at aktiekurserne faktisk ligger så højt, for det modsvarer ikke en tilsvarende høj, økonomisk aktivitet. Også dette understreger det potentielt usikre i situationen. Aktierne stiger men hverken støt eller roligt DAX NASDAQ Composite OMXC M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 Kilde: Econstats.com. Note: Figuren viser udviklingen i de tre atieindeks. Aktieindekserne er efterfølgende indekseret, så juni 2008 = 100. At aktiekurserne både tager bemærkelsesværdige op- og nedture, er et symptom på den høje grad af volatilitet, der præger de finansielle markeder. Kreditklemmen er et meget omtalt resultat af denne usikkerhed i det finansielle system og en strammere, Kreditklemmen er særligt udtalt for selskaber, der har svært ved at stille sikkerhed selv f.eks. servicevirksomheder, der ikke kan stille garantier i et kapitalapparat, og mindre selskaber, der ikke kan trække på en eksisterende goodwill. politisk regulering af pengeinstitutternes forhold i kølvandet på den oprindelige finanskrise. Begge dele påvirker pengeinstitutternes udlånspolitik i mere restriktiv retning. Svage forventninger til den generelle, økonomiske udvikling påvirker selvsagt også denne situation negativt. s. 11

11 Siden finanskrisen ramte: Stadigt færre penge lånes ud til virksomhederne September 2008: Lehman Brothers krakker M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 M10 M12 M2 M4 M6 M8 Kilde: Nationalbanken. Note: Figuren viser danske pengeinstitutters samlede udlånsbeholdning (mio. kr.) til ikke-finansielle selskaber. Ser man fremad, er der ikke meget, der tyder på, at denne situation vil ændre sig, og virksomhederne må derfor sandsynligvis affinde sig med en sværere adgang til finansiering også i de kommende år. Situationen kan desuden muligvis påvirkes negativt af den nyligt aftalte skattereform. Denne reform fjerner særbeskatningen af porteføljeaktier ( iværksætter-skatten ) ved at øge lønsumsafgiften i den finansielle sektor. Denne øgede udgift vil sandsynligvis påvirke udlånsvirksomhedernes prispolitik i opadgående retning i takt med dens indfasning. Denne noget usikre situation påvirker selvsagt virksomhedernes investeringer, herunder deres investeringer i strategisk rådgivning. Både den offentlige sektor og virksomhederne er igen begyndt at investere, men udviklingen er tøvende og usikker. I første kvartal af 2012 steg investeringerne med 3,9 pct. i forhold til sidste kvartal af 2011, men siden 2009 er det gået op og ned, så det er umuligt at sige, om der er tale om en decideret tendens. Udviklingen er snarere kendetegnet ved små ryk og periodiske tilbageslag. Der investeres igen lidt mere K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 Kilde: Danmarks Statistik. Note: Figuren viser faste bruttoinvesteringer og faste priser, sæsonkorrigeret (mio. kr.). s. 12

12 Dansk økonomi som helhed i dag og det kommende år Den tøvende udvikling præger dansk økonomi, der trods spæd oplevede Danmark således på ny en økonomisk tilbagegang, der varede, indtil den blev afløst af en mindre fremgang i begyndelsen af fremgang stadig befinder sig i slæbesporet. I slutningen af 2011 Stagnation præger udviklingen i BNP 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Figuren viser den kvartalsvise og procentuelle udvikling i BNP. Beregningen er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede 2005-priser (mio. kr.). Det er forventeligt, at udviklingen i 2012 kommer til at ligne 2011, og Dansk Erhverv forventer derfor, at væksten i år (2012) ender på ca. 1 pct., og at den næste år (2013) vil ende på ca. 1,4 pct. Vækstbundlinjen er altså uændret, men drivkræfterne bag år var det alene eksporten, der sikrede, at der overhovedet var en smule fremgang at spore i dansk økonomi. I år er det omvendt hjemmemarkedet, der trækker. Dels i kraft af løftet i investeringerne og dels en mere glidende genopretning af privatforbruget. den økonomiske vækst er de diametralt modsatte af Sidste Små stigninger præger billedet Realvækst Privat forbrug -0,8 pct. 1,4 pct. 1,5 pct. Offentligt forbrug -1,3 pct. 0,5 pct. 0,8 pct. Faste bruttoinvesteringer 0,2 pct. 5,0 pct. 3,0 pct. BNP 0,8 pct. 1,0 pct. 1,4 pct. Bruttoledighed (personer) Inflation (årlig vækst i forbrugerpriser) 2,7 pct. 2,3 pct. 1,9 pct. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). s. 13

13 Det lidt uklare billede påvirker også virksomhedernes forventninger til fremtiden, og der er meget store forskelle fra branche til branche. Rådgivningsbrancherne ser dog generelt lysere på fremtiden særligt hvad angår investeringsniveau og udviklingen i antallet af ansatte. Rådgivningsvirksomhederne ser lysere på fremtiden end mange andre virksomheder Omsætning Rådgivning Detailhandel Transport Stige Uændret Falde Antal ansatte Rådgivning Detailhandel Transport Stige Uændret Falde Investeringsniveau Rådgivning Detailhandel Transport Stige Uændret Falde Kilde: Dansk Erhverv (2012): Økonomisk prognose, juli Virksomhedernes forventninger tager afsæt i deres muligheder for fremgang og én af de centrale faktorer i den ligning er udviklingen i det private forbrug. Det stagnerende eller endda faldende privatforbrug har længe fået skylden for, at dansk økonomi har stået i stampe. Er forbrugerne igen vågnet til dåd? 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, NATKO1 og egne beregninger. Note: Figuren viser den procentuelle og kvartalsvise udvikling i privatforbruget. Beregningen er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede 2005-priser (mio. kr.). s. 14

14 For rådgivende virksomheder har det bl.a. betydet, at mange af deres kunder ikke har turdet kaste sig over nye produkter, tjenesteydelser eller markeder og derfor har haft et mindre behov for rådgivning om netop disse emner. I Danmark, hvor den offentlige sektor udgør så væsentlig en del af den samlede økonomi, er hverken virksomhedernes forventninger eller privatforbruget alene om at sætte retningen på det økonomiske kompas også det offentlige forbrug skal medregnes, da det er en størrelse, der er relevant for alle økonomiske aktører enten direkte eller indirekte. Direkte fordi mange virksomheder ikke mindst mange videnservicevirksomheder leverer viden, erfaring og andet til den offentlige sektor i form af ekstern konsulentbistand; og indirekte fordi det offentlige forbrug qua sin størrelse kan påvirke den private del af økonomien både positivt og negativt. Faldende offentligt forbrug? 1. kvartal kvartal 2012 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Figuren viser den samlede, offentlige forbrugsudgift i faste 2005-priser (mio. kr.). Det offentlige forbrug er faldet flere kvartaler i træk og særligt siden midten af Selvom faldet er beskedent, er der tale om en historisk hændelse, da det offentlige forbrug ikke er faldet i nyere tid og da slet ikke flere kvartaler i træk. Med tanke på de indgåede kommunale og regionale budgetter for 2012 og Finansministeriets nyeste økonomiske redegørelse fra august 2012, forventer Dansk Erhverv dog samlet set en pæn offentlig forbrugsvækst i Fremtidens markeder? Situationen i både Danmark og resten Europa kan kort beskrives med to ord: usikkerhed og tilbageholdenhed. Netop de ord vil sandsynligvis kunne bruges igen om et år. Billedet er ganske anderledes mange andre steder i verden, som oplever en stadig større kapitaltilstrømning og generel økonomisk udvikling. De senere år har der været et stort fokus på de største økonomiske lokomotiver BRIK-landene: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Dette fokus er velbegrundet, men desværre også lidt snævert. Også uden for disse mere kendte vækstmarkeder åbner sig nemlig gradvist en række markeder, der alle både nu og forventeligt i fremtiden kan fremvise imponerende vækstrater. Eksempelvis er det forventningen, at den nigerianske økonomi vokser med over 7 pct. det kommende år, den indonesiske med over 6 pct., og i Bangladesh forventer man, at økonomien vokser med lige knap 6 pct. i s. 15

15 Væksten findes uden for Europa Danmark 0,5% Kina 8,2% 7,1% Nigeria Indien 6,9% Indonesien 6,1% 5,6% Vietnam Kilde: International Monetary Foundation (IMF), World Economic Outlook Database, april Note: Figuren viser vækstskøn for De udvalgte lande er eksempler fra både brik-lande og next-11-landene. At udviklingen ikke kun foregår i Kina ses også på de finansielle markeder. Investorer inden for Private Equity peger således på Asien generelt som det mest interessante område i 2012, men også Sydamerika fylder godt i statistikken. Vækstområder hvor investorer ser attraktive muligheder Asien Kina Brasilien Sydamerika Central- og Østeuropa Indien Afrika Rusland Andre 5% 5% 8% 12% 12% 25% 23% 33% 43% Kilde: Preqin (2012): Preqin Investor Outlook: Private Equity, H At etablere sig på nye markeder i disse lande fordrer et meget stort forarbejde, og vil nødvendiggøre et betydeligt rådgivningsinput. Muligheder uden for landets grænser er heller ikke gået danske rådgivningsvirksomheder forbi. Ser man på udenrigshandelen med tjenester, har den efterhånden nået niveauet fra før krisen. Fokuserer man udelukkende på eksporten af forretningsmæssige rådgivningsydelser, er denne steget med 3,7 pct. fra første til andet kvartal i år. Eksporten af disse ydelser udgør næsten 38 pct. af den samlede eksport af tjenesteydelser, når man fraregner søtransporten. Denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte, både i absolutte tal og som andel af den samlede serviceeksport. Dels på grund af øget eksport af rådgivning, men også i kraft af rådgivning til danske virksomheder i udlandet. s. 16

16 Who is who stamdata på udvalgte huse

17 Amaliegade København Tlf Andrew Thomas Kearney grundlagde sit firma i Chicago i 1926 og opretholdt her sin konsulentforretning i 35 år, inden den første afdeling uden for byen blev etableret i I 1964 blev det første kontor uden for USA åbnet, og A.T. Kearney blev etableret i Norden i Kontorer følgende steder Abu Dhabi Chicago Istanbul Mexico City Riyadh Toronto Amsterdam Dallas Johannesburg Milano Rom Warszawa Atlanta Detroit Kiev Moskva San Francisco Washington D.C. Bangkok Djakarta Kuala Lumpur Mumbai São Paulo Wien Beijing Dubai København München Seoul Zürich Berlin Düsseldorf Lissabon New Delhi Shanghai Bryssel Frankfurt Ljubljana New York Singapore Budapest Helsinki London Oslo Stockholm Bukarest Hong Kong Madrid Paris Stuttgart Calgary Houston Manama Prag Tokyo Direktion Bestyrelse Lars Røst Geir Olsen Christine Laurens John Yoshimura Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 35 Personaleomkostninger s. 86

18 Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S Tlf Accenture blev stiftet i 1989 som Andersen Consulting. I 2001 skiltes vejene mellem Accenture og Andersen, da Accenture blev noteret på fondsbørsen i New York. Kontorer følgende steder Aberdeen Bukarest Frankfurt Madrid Pittsburg Berlin Abu Dhabi Busan Fredericton Malmø Port Louis St. Louis Albany Calgary Guangzhou Manchester Porte Alegre Stavanger Alphaville Canberra Gurgaon Manila Porto Stockholm Amsterdam Cape Town Göteborg Melbourne Prag Surrey Andorra Caracas Hamburg Mexico City Pretoria Sydney Arlington Casablance Hartford Miami Pune Taipei Athen Charlotte Helsinki Milano Raleigh Tallahassee Atlanta Chengdu Ho Chi Minh City Milwuakee Riga Tampa Bay Austin Chennai Hong Kong Minneapolis Rio de Janeiro Tel Aviv Bangalore Chicago Houston Mississauga Riyadh Tokyo Bangkok Cincinnati Hyderabad Monterrey Rom Torino Barcelona Cleveland Indianapolis Montreal Sacramento Toronto Beijing Columbia Istanbul Moskva San Antonio Tver Belfast Columbus Johannesburg Mumbai San Diego Vancouver Belo Horizonto Curitiba Kansas City Murray Hill San Francisco Villeurbanne Bergen Dalian Kolkata München San Jose Vitória Bilbao Dallas Kuala Lumpur New Delhi Santa Fe Warszawa Bogotá Dammam København New York (Argentina) Washington D.C. Bolivar Denver Lagos Newcastle Santiago de Chile Wien Boston Detroit Las Colinas Niagara Region São Paulo Wilmington Brasilia Djakarta Lissabon Noida Seattle Zürich Bratislava Dublin London Ottawa Seoul Brisbane Düsseldorf Los Angeles Paris Sevilla Bryssel Edinburgh Luanda Perth Shanghai Budapest Edmonton Luxembourg Philadelphia Singapore Buenos Aires Florham Park Lysaker Phoenix Sophia-Antipolis- Direktion Bestyrelse Philip Wiig Peter Dexfalk Carsten Sachmann Peter Wiig Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 561 Personaleomkostninger s. 87

19 Forbindelsesvej København Tlf Bain blev grundlagt i I 1994 åbnede det første kontor i Norden i Stockholm. I 2006 fulgte et kontor i Helsinki og i 2007 et i København. I 2009 åbnede Bain et kontor i Oslo. Kontorer følgende steder Amsterdam Dallas Johannesburg Mexico City Palo Alto Shanghai Atlanta Dubai Kiev Milano Paris Singapore Bangkok Düsseldorf Kuala Lumpur Moskva Perth Stockholm Beijing Frankfurt København Mumbai Rio de Janeiro Sydney Boston Helsinki London München Rom Tokyo Bryssel Hong Kong Los Angeles New Delhi San Francisco Toronto Buenos Aires Houston Madrid New York São Paulo Warszawa Chicago Istanbul Melbourne Oslo Seoul Zürich Direktion Bestyrelse Niels Peder Nielsen Stuart Kevin Min Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte Personaleomkostninger s. 88

20 Kalvebod Brygge 24, 8. sal 1560 København V Tlf Boston Consulting Group blev grundlagt i 1963 af Bruce D. Henderson en tidligere bibelsælger. Boston Consulting Group åbnede sit første nordiske kontor i Stockholm i Siden er der også åbnet kontorer i de andre nordiske hovedstæder: Helsinki (1994), Oslo (1996) og København (1998). Kontorer følgende steder Abu Dhabi Canberra Houston Miami Perth Sydney Amsterdam Casablanca Istanbul Milano Philadelphia Taipei Athen Chennai Johannesburg Minneapolis Prag Tel Aviv Atlanta Chicago Kiev Monterrey Rom Tokyo Auckland Dallas Kuala Lumpur Moskva San Francisco Toronto Bangkok Detroit København Mumbai Santiago de Chile Warszawa Barcelona Djakarta Köln München São Paulo Washington D.C. Beijing Dubai Lissabon Nagoya Seattle Wien Berlin Frankfurt London New Delhi Seoul Zürich Boston Geneva Los Angeles New Jersey Shanghai Bryssel Hamburg Madrid New York Singapore Budapest Helsinki Melbourne Oslo Stockholm Buenos Aires Hong Kong Mexico City Paris Stuttgart Direktion Bestyrelse Niels Peder Nielsen Stuart Kevin Min Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste * Resultat før skat * Antal ansatte 288 Personaleomkostninger * * Nordiske tal s. 89

21 Amaliegade København K Tel Booz & Co. blev grundlagt i 1914, da Edwin Booz begyndte at lave business research og løse forretningsmæssige problemer i Chicago. Booz kom til Norden i 1999 gennem en fusion med et nordisk firma. På denne måde fik Booz kontorer i både Sverige, Danmark, Finland og Norge på én gang. Kontorer følgende steder Abu Dhabi Cairo Florham Park Melbourne Roma Tokyo Amsterdam Canberra Frankfurt Mexico City San Francisco Warszawa Atlanta Chicago Helsinki Milano Santiago de Chile Washington D.C. Bangkok Cleveland Hong Kong Mumbai São Paulo Wien Beijing Dallas Houston München Seoul Zürich Beirut Detroit Istanbul New York Shanghai Berlin Djarkarta Kuala Lumpur Paris Stockholm Boston Doha København Parsippany Stuttgart Brisbane Dubai London Rio de Janeiro Sydney Buenos Aires Düsseldorf Los Angeles Riyadh Taipei Direktion Bestyrelse Torsten Leif Moe Per Hannover Torsten Leif Moe Roman Kurt Friedrich Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 16 Personaleomkostninger s. 90

22 Slotsmarken Hørsholm Tlf Implement er stiftet i 1996 med først kontor i København, siden da har Implement åbnet kontorer i Stockholm, Malmö og Bergen. Kontorer følgende steder Bergen København Malmø Stockholm Direktion Bestyrelse Niels Olaf Ahrengot Jens Vasehus Jørgen Kjærgaard Nielsen Thomas Grosbøll Niels Olaf Ahrengot Christian Kruse-Madsen Stig Skov Albertsen Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 225 Personaleomkostninger s. 91

23 Ved Stranden København K, Tel: McKinsey blev grundlagt i 1926, da James O. McKinsey forlod sin stilling som professor ved universitetet i Chicago. Mckinsey & Co. Kontoret i København blev etableret i 1972, som det første i Skandinavien. Kontorer følgende steder Abu Dhabi Cairo Göteborg Luxembourg Oslo Southern California Amsterdam Cairo Hamburg Lyon Paris Stamford Antwerpen Calgary Hanoi Madrid Philadelphia Stockholm Athens Casablanca Helsinki Manama Pittsburgh Stuttgart Atlanta Charlotte Hong Kong Manila Prag Sydney Bangalore Chennai Houston Melbourne Rio de Janeiro Taipei Bangkok Chicago Istanbul Mexico City Riyadh Tel Aviv Barcelona Cleveland Istanbul Miami Ro Tokyo Beijing Dallas Johannesburg Milano Salvador Toronto Berlin Detroit Kiev Minneapolis San Francisco Verona Bogotá Djakarta Kuala Lumpur Monterrey Santiago de Chile Warszawa Boston Dubai København Montréal São Paulo Washington D.C. Bratislava Dublin Köln Moskva Seattle Wien Bryssel Düsseldorf Lagos Mumbai Seoul Zagreb Budapest Frankfurt Lima München Shanghai Zürich Buenos Aires Geneva Lissabon New Jersey Silicon Valley Bukarest Gurgaon London New York Singapore Direktion Søren Fritzen Seneste regnskabsår Bestyrelse Magnus Tyreman Virginia Louise Molino Michael T. Patsalos-Fox Bruttofortjeneste * Resultat før skat * Antal ansatte 111 Personaleomkostninger * * Nordiske tal s. 92

24 Tuborg Boulevard Hellerup, Tlf PA Consulting Group blev grundlagt i Kontorer følgende steder Abu Dhabi Boston Dublin London München Utrecht Bangalore Cambridge Edinburgh Los Angeles New York Washington D.C. Belfast Denver Frankfurt Lysaker Princeton Wellington Birmingham Doha Hellerup Manchester Stockholm Direktion Frank Madsen Gorm Lykke Østergaard Troels Gregersen Svend Ulrik Nyholm Søren Lehn Leif Caspersen Torsten Jacobsen Helle Hølmer Mikkel Pødenphant Steen Rud Hansen Martin Tillish Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 173 Personaleomkostninger Bestyrelse Jonathan Patrick Moynihan Christopher Gerard O Loughlin Kuljeet Singh Janjuah Frank Madsen s. 93

25 Ryesgade 3A 2200 København N Tlf Kontoret i København var det første, der blev etableret tilbage i I 2007 åbnede Quartz+co et kontor i Oslo, og i 2009 åbnedes et kontor i Stockholm. Kontorer følgende steder København Oslo Stockholm Direktion Bestyrelse Hans Henrik Beck Torsten Hvidt Niels Reiff Koggersbøl Jens Høgsted Christian Hvidt Jørgen Vig Knudstorp Peter Lorange Spyro Marcus St. John Alexander Nicolai Ørsted Torbjörn Kihlstedt Seneste regnskabsår Bruttofortjeneste Resultat før skat Antal ansatte 139 Personaleomkostninger s. 94

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008 Hovedstaden -globale udfordringer og muligheder Vækstforum den 27. oktober 2008 Turismen i hovedstaden Vækst målt i overnatninger Overnatninger, 2000-2008* *Estimeret Størst vækst i danske overnatninger

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2012. Notatet er disponeret efter de tre faglige områder i undersøgelsen og består

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor:

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere