ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013"

Transkript

1 ACADEMY FOR KLIENTER Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013

2 INDHOLD Nyt om varemærkeret 2 Generationsskifte for virksomhedsejere 3 E-handel modul 1: Etablering 4 Bliv opdateret på AIFM-direktivet 5 E-handel modul 2: Markedsføring 6 Ændring af konkurrenceloven indførelse af fængselsstraf 7 Skatteretlige forhold og finansiering 8 E-handel modul 3: Køb og betaling 9 Virksomhedspant 10 Syn og skøn 11 Konkurrenceretten og erhvervelse af minoritetsaktieposter 12 Aftaler mellem selskabsdeltagere 13 Ekspropriation og naboret ved større offentlige anlægsarbejder 14 Børsretlig opdatering 15 Offentligretligt erstatningsansvar 16 PRAKTISKE OPLYSNINGER 17

3 DIN VIDEN ER DIN STYRKE Bech-Bruun er en videnbaseret virksomhed, og uddannelse er derfor et vigtigt element for os. Bredden og kvaliteten i vores viden bygger på dyb juridisk indsigt, konstant fokus på udviklingen i erhvervslivet og vores evne til at tilpasse os den tid, vi lever i. I vores eget Bech- Bruun Academy tilbyder vi vores med arbejdere målrettede kurser, blandt andet inden for forskellige juridiske områder. Den viden får du mulighed for at tilegne dig sammen med vores medarbejdere. I dette katalog finder du de planlagte kurser for resten af 2012 og første halvår Vi opdaterer løbende vores program på Kurserne er omfattet af den lovpligtige efteruddannelse, og det er gratis at deltage. ACADEMY FOR KLIENTER 1

4 NYT OM VAREMÆRKERET København 7. november 2012 kl Aarhus 8. november 2012 kl På dette kursus opdaterer vi dig inden for EUog dansk varemærkeret. Vi stiller blandt andet skarpt på: Dansk praksis Praksis fra OHIM og Board of Appeal Praksis fra EU-Domstolen og Retten i Første Instans Kort om udviklingen i kinesisk praksis. Underviser CLAUS BARRETT CHRISTIANSEN IP & Technology Varemærkesagsbehandlere, advokater, fuldmægtige og andre, der arbejder med registrering, rådgivning og konfliktløsning inden for varemærkeretten. Vi gennemgår en lang række relevante afgørelser fra Danmark, OHIM/Board of Appeal og EU-Domstolen samt Retten i Første Instans. Desuden gennemgås domme fra udvalgte lande og udviklingen i varemærkeretten generelt. Kursuslektioner: 7 2 ACADEMY FOR KLIENTER

5 GENERATIONSSKIFTE FOR VIRKSOMHEDSEJERE Aarhus 14. november 2012 kl København 29. november 2012 kl Kurset giver dig et overblik over en række af de overvejelser, der er relevante ved generationsskifte af ejerledede virksomheder. Vi gennemgår forskellige generationsskiftemodeller og relevante overvejelser vedrørende ejerfamiliens forhold (ægtepagter og testamenter mv.). Vi ser både på de juridiske og de skattemæssige aspekter og på de mere personrelaterede forhold, der har betydning for at sikre et vellykket generationsskifte. Undervisere MICHAEL SERUP Skat JOHAN HARTMANN STÆGER Advokat Skat Ejerledere, advokater, virksomhedsjurister og andre rådgivere med kendskab til skatteret. ACADEMY FOR KLIENTER 3

6 E-HANDEL MODUL 1: ETABLERING København 19. november 2012 kl Du får indsigt i og overblik over etablering af e-handelplatform i forbindelse med salg af produkter og digitale tjenesteydelser. Vi gennemgår juridiske forhold ved etablering af e-handelplatform, herunder: Forskellige modeller Udvikling og implementering Outsourcing Joint venture Driftforhold Aftalemæssige forhold. Underviser NIELS M. ANDERSEN IP & technology Alle, der beskæftiger sig med e-handel. Modulet er det første i kurset om e-handel, hvor vi stiller skarpt på etablering, markedsføring og køb/betaling. Vi anbefaler, at du deltager i alle tre moduler, så du får det samlede overblik over problemstillingerne. 4 ACADEMY FOR KLIENTER

7 BLIV OPDATERET PÅ AIFM-DIREKTIVET København 6. december 2012 kl AIFM-direktivet fra maj 2011, der pålægger forvaltere af kapitalfonde en række omfattende krav, skal være implementeret i Danmark senest juli Det forventes derfor, at et dansk lovforslag vil blive gennemført i 2012/2013. Vi gennemgår de væsentligste dele af direktivet og/eller lovforslaget og de konsekvenser, det vil få for forvalterne i praksis. Direktivet indeholder blandt andet krav til: Tilladelse til forvaltning af kapitalfonde Samarbejde med eksterne parter Aflønning Ansvar og fordelingen heraf Værdiansættelse og interessekonflikter Risikostyring og likviditetsstyring Oplysning til investorer og myndigheder. Undervisere JENS CHR. HESSE RASMUSSEN M&A Corporate ANDERS RUBINSTEIN Advokat M&A Corporate MICHAEL MEJER Advokatfuldmægtig Rekonstruktion Jurister, bestyrelsesmedlemmer og andre, der arbejder med kapitalfonde og forvaltning heraf. ACADEMY FOR KLIENTER 5

8 E-HANDEL MODUL 2: MARKEDSFØRING København 10. december 2012 kl Du får indsigt i og overblik over markedsføring i forbindelse med salg af produkter og digitale tjenesteydelser via hjemmesider og mobile platforme. Vi gennemgår blandt andet: Oplysningsforpligtelser Forbrugeres fortrydelsesret Privatlivspolitik Cookies Konkurrencer Elektroniske rabatkuponer Data mining. Underviser MARIE ALBÆK JACOBSEN Advokat IP & Technology Alle, der beskæftiger sig med e-handel. Modulet er det andet i kurset om e-handel, hvor vi stiller skarpt på etablering, markedsføring og køb/betaling. Vi anbefaler, at du deltager i alle tre moduler, så du får det samlede overblik over problemstillingerne. 6 ACADEMY FOR KLIENTER

9 ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF København 10. januar 2013 kl Aarhus 23. januar 2013 kl Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven forventes fremsat i oktober Med forslaget indføres mulighed for fængselstraf for indgåelse af kartelaftaler. Kartelbagmænd kan fremover få op til seks års fængsel. Samtidig er der lagt op til en forhøjelse af bødeniveauet. Vi ser på indholdet af ændringerne og kommer med gode råd om compliance. Undervisere SIMON EVERS KALSMOSE-HJELMBORG EU- & Konkurrenceret JESPER KALTOFT EU- & Konkurrenceret CHRISTIAN NIELSEN Specialistadvokat EU- & Konkurrenceret MARK GALL Advokat EU- & Konkurrenceret Erhvervsjurister og virksomhedsledere. ACADEMY FOR KLIENTER 7

10 SKATTERETLIGE FORHOLD OG FINANSIERING København 15. januar 2013 kl Aarhus 16. januar 2013 kl Finansiering og skat hænger uløseligt sammen. På kurset ser vi på M&A-transaktioner i et finansierings- og skatteretligt perspektiv og kommer blandt andet ind på: Skatteretlige forhold ved valg af transaktionsmodeller Fordele og ulemper ved aktieoverdragelser ctr. aktivoverdragelser Sammenhængen mellem skat og finansiering Finansieringsstruktur og efterstillelse Øvrige væsentlige forhold, fx change of control, selvfinansiering, debt push-down, kildeskat (WHT) og rentefradragsbegrænsning. Undervisere ARNE RIIS Skat MORTEN KROGSGAARD Børs & Finans PETER NORDENTOFT Advokat Skat Alle, der arbejder med selskabsret og virksomhedsoverdragelser og ønsker overblik over de skattemæssige og finansielle overvejelser, der bør gøres ved transaktioner. 8 ACADEMY FOR KLIENTER

11 E-HANDEL MODUL 3: KØB OG BETALING København 21. januar 2013 kl Du får indsigt i og overblik over køb og betaling i forbindelse med salg af produkter og digitale tjenesteydelser via hjemmesider og mobile platforme. Vi gennemgår blandt andet: Betaling via hjemmesider og mobile enheder Overførsel fra bankkonto Betallingsservice Mobilpenge Elektroniske gavekort Slutbrugeraftaler Ordrebekræftelse. Modulet er det tredje og sidste i kurset om e-handel, hvor vi stiller skarpt på etablering, markedsføring og køb/betaling. Vi anbefaler, at du deltager i alle tre moduler, så du får det samlede overblik over problemstillingerne. Undervisere ARLY CARLQUIST IP & Technology MORTEN MUNCH Advokat Børs & Finans JEANETTE HOLM FRØSIG Advokat Børs & Finans Alle, der beskæftiger sig med e-handel. ACADEMY FOR KLIENTER 9

12 VIRKSOMHEDSPANT Aarhus 20. februar 2013 kl København 28. februar 2013 kl Reglerne om virksomhedspant har til formål at udvide virksomheders mulighed for at stille sikkerhed for deres driftfinansiering. Vi gennemgår reglerne om etablering af virksomheds- og fordringspant og håndteringen af dem, navnlig i belastede engagementer. Vi ser på: Stiftelse og sikring af et virksomhedspant Hvilke aktiver kan virksomhedspantsættes Nærståendes stilling Forholdet til andre tredjemandsrettigheder Tiltræden af virksomhedspant Omstødelse Virksomhedspant og insolvensbehandling Afgiftsspørgsmål. Undervisere LARS LINDENCRONE PETERSEN Videnpartner TRINE HASSELBALCH Advokat Rekonstruktion Alle, der beskæftiger sig med erhvervsvirksomheders finansiering samt køb og salg af virksomheder. 10 ACADEMY FOR KLIENTER

13 SYN OG SKØN København 7. marts 2013 kl Aarhus 13. marts 2013 kl Det er faktum, der er omdrejningspunktet i de fleste retssager. At fastlægge dette er derfor en væsentlig opgave. Det gælder uanset sagens karakter. På dette kursus vil du lære mere om, hvornår og hvorfor der er behov for uvildig teknisk bevisførelse. Vi gennemgår: Isoleret bevisoptagelse Betingelserne for at få udmeldt syn og skøn mv. Skønsprocessen valg og udmeldelse af synsog skønsmand, skønstemaet og afhjemling Krav til skønsmandens sagkundskab, habilitet og skønsmandens arbejde Flere syns- og skønsmænd Ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer Senere indtrædende parter, nyt syn og skøn. Undervisere LARS LINDENCRONE PETERSEN Videnpartner HÅKUN DJURHUUS Offentlig Virksomhed Alle, der beskæftiger sig med forebyggelse og løsning af tvister. ACADEMY FOR KLIENTER 11

14 KONKURRENCERETTEN OG ERHVERVELSE AF MINORITETSAKTIEPOSTER København 14. marts 2013 kl Aarhus 9. april 2013 kl I nogle tilfælde kan erhvervelse af en minoritetsaktiepost være en fusion, der skal anmeldes til konkurrencemyndighederne på forhånd. Hvis der er tale om en aktiepost i en konkurrerende virksomhed, er der under alle omstændigheder grund til at være opmærksom på konkurrencereglerne. Få et overblik over den konkurrenceretlige regulering og praksis på området. Undervisere SIMON EVERS KALSMOSE-HJELMBORG EU- & Konkurrenceret JESPER KALTOFT EU- & Konkurrenceret CHRISTIAN NIELSEN Specialistadvokat EU- & Konkurrenceret MARK GALL Advokat EU- & Konkurrenceret Bestyrelsesmedlemmer og M&Aadvokater/-jurister. 12 ACADEMY FOR KLIENTER

15 AFTALER MELLEM SELSKABSDELTAGERE København 21. marts 2013 kl På kurset får du en introduktion til de typiske ejeraftaler i forbindelse med de forskellige selskabsformer, primært kapitalselskaber. Vi gennemgår, hvad du skal være opmærksom på, når du udarbejder ejeraftaler samt I/S- og K/Saftaler. Kursuslektioner: 4 Undervisere OLE NØRGAARD M&A Corporate STIG BIGAARD M&A Corporate Alle, der beskæftiger sig med etableringer, selskabsret og virksomhedshandler. ACADEMY FOR KLIENTER 13

16 EKSPROPRIATION OG NABORET VED STØRRE OFFENTLIGE ANLÆGSARBEJDER Aarhus 18. april 2013 kl. Kl København 25. april 2013 kl I forbindelse med større offentlige anlægsarbejder opstår der tit spørgsmål om ekspropriation og naboretlige gener. Det er både beboere og erhvervsdrivende, der kan føle sig generet af anlægsarbejdet. Du får et overblik over ekspropriationsområdet, hvor vi ser nærmere på, hvordan du tackler klager fra naboerne, og hvordan du håndterer de problemstillinger, der kan opstå, når du eksproprierer. Underviser HANNE MØLBECK Offentlig Virksomhed Alle, der beskæftiger sig med ekspropriation og naboret, herunder ansatte i kommuner og andre offentlige myndigheder, samt rådgivningsvirksomheder, herunder landinspektør- og arkitektfirmaer. 14 ACADEMY FOR KLIENTER

17 BØRSRETLIG OPDATERING København 15. maj 2013 kl Vi gennemgår seneste regelændringer inden for børsretten og centrale dele af den grundlæggende børsret, oplysningsforpligtelser og short selling samt anden ny børspraksis. Undervisere REGINA M. ANDERSEN Børs & Finans STEEN JENSEN Børs & Finans Alle med interesse for børsretlige nyheder eller med ansvar for investor relations eller den daglige compliance for børsnoterede selskaber. ACADEMY FOR KLIENTER 15

18 OFFENTLIGRETLIGT ERSTATNINGSANSVAR København 22. maj 2013 kl Aarhus 23. maj 2013 kl En offentlig myndighed kan blive erstatningsansvarlig for udstedelsen af en retsakt eller som følge af skader efter udøvelsen af faktisk forvaltningsvirksomhed. Området får vedvarende stor opmærksomhed, og det bliver fx løbende diskuteret, om kommuner skal betale erstatning til borgere, der kommer til skade ved fx at falde på grund af løse fliser, revner i belægningen eller lignende. Underviser JACOB SCHALL HOLBERG Advokat Offentlig Virksomhed Alle, der beskæftiger sig med offentlig forvaltning, herunder ansatte i kommuner og andre offentlige myndigheder. På kurset får du et overordnet overblik over de tilfælde, hvor en offentlig myndighed kan blive erstatningsansvarlig, og vi kommer ind på betingelserne for, hvornår ansvar ifaldes. 16 ACADEMY FOR KLIENTER

19 PRAKTISKE OPLYSNINGER Ønsker du at deltage i et eller flere af kurserne, kan du tilmelde dig via vores hjemmeside eller ved at sende en til Ved din tilmelding skal du oplyse: Dit navn og din stilling Hvilken virksomhed du kommer fra Din Din kontaktperson hos Bech-Bruun Vi bekræfter din kursustilmelding med en møde indkaldelse i Outlook. Hvis du ikke bruger Outlook, bedes du oplyse det ved din til melding. Så bekræfter vi pr. . Det er gratis at deltage i kurserne, som også inkluderer kursusmateriale, kursusbevis og forplejning. Kursusbetingelser Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Bliver du forhindret på dagen, er du velkommen til at sende en kollega. Forbehold For at deltagerne kan få maksimalt udbytte af kurserne, er der begrænset deltagerantal. I tilfælde af for få tilmeldte forbeholder vi os ret til at aflyse kurset. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesleder Jeannette Skjoldager på telefon eller

20 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E Shanghai Repræsentationskontor Suite /F, New Town Center Building 83 Loushanguan Road Shanghai Kina T +86 (21)

Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015

Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015 Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015 Indhold I takt med tiden 3 Varemærke-update 4 Nyt om praksis i ind- og udland Regnskabsforståelse 5 Læs og analyser et regnskab Persondataret 6 Aktuelle emner

Læs mere

Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015

Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015 Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015 Indhold Nye krav nye kompetencer 3 Corporate compliance 4 Effektiv risikostyring Permission marketing 5 Seneste vejledninger, nye bestemmelser og

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

Studiedage 3. og 4. marts 2015

Studiedage 3. og 4. marts 2015 Studiedage Invitation 2015 1 Fokus på din fremtid Studiedage 3. og 4. marts 2015 Er du jurastuderende i København? Så grib muligheden for at blive undervist, udfordret og inspireret. 2 Studiedage 2015

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2012 1 Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 UNDERVISERE Partner, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen Advokat Anders Rubinstein Advokatfuldmægtig Michael

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Advokatkurser 2008 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Dagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse Tag tre kurser om året

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København WWW.JUC.DK NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København JUC Symposium i Rom i uge 46. Se de mange nye undervisere og linjer SIDE 2 Juridiske kurser FORÅR 2013 Skal du med til

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere