Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer"

Transkript

1 Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS OKT 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9 GME-F Krav og uddannelsesdatabase Kravdatabasen Uddannelsesdatabasen Hvor henter man uddannelsesdatabasen Merit og konvertering Apps...16 HVStube.dk...17 RSS-feeds...18 ICECORE og FELS ICECORE FELS Diverse værktøjer...20 Socrative.com Barcodes Hvis du opdager fejl eller mangler i denne publikation, så send dem til: Hjemmeværnsskolen Skolesektionen Vesterhavsvej 302, Nymindegab 6830 Nr. Nebel Tak for hjælpen Tlf. nr

3 Indledning Velkommen til håndbogen for uddannelsesstøtteofficerer i Hjemmeværnet. Håndbogen er primært tænkt som en samling af beskrivelser af værktøjer, hvor selve værktøjerne findes forskellige steder på internettet. Hvis du har spørgsmål m.m. til indholdet er du meget velkommen til at kontakte major Torben Nygaard fra Hjemmeværnssskolen på mail Vi håber du får glæde af håndbogen, og at den kan hjælpe dig i dit daglige virke som uddannelsesstøtteofficer. 4 5

4 HVS-INFO HVS-INFO er hjemmeværnsskolens informationscenter. Her kan du finde alle vigtige oplysninger om uddannelser, uddannelsesveje, kursustilbud og meget mere. Bemærk også genvejen til studiekredse. Her kan du se hvilke kurser der kan køre som studiekredse, krav til lærere på studiekredse og en vejledning til hvordan man opretter og afvikler en studiekreds. F.eks. Kan indsats- og katastrofepsykologi køres som studiekreds. Dermed kan din enhed sammen gennemføre kurset For at være medlem af hjemmeværnet og indgå i den aktive styrke, er der en række krav til det enkelte medlem. Detaljerede oplysninger om uddannelserne. Se uddannelsesveje Hvad finder man på HVS-INFO I venstre kolonne finder du hovedmenuen. Her kan du nemt navigere rundt på hvs-info.dk. Du finder følgende: Uddannelser: Find en uddannelse og læs mere om optagelseskrav, indhold, varighed og meget mere. Uddannelsesstruktur: Her kan du finde uddannelsesvejene afhængig af funktion. Opstillingsgrundlag: Her finder du genveje til opstillingsgrundlaget og funktionsbeskrivelserne. Sundhed og træning: Et område for primært sundheds- og træningsvejlederen men alle andre kan også hente god inspiration her. HVSLABS: I laboratoriet har vi lagt små programmer der forhåbentligt kan være til gavn for dig og din enhed. Kursuskalender: Du kan her finde Hjemmeværnsskolens kursuskalender, herunder også uddannelsescentrenes tilbud. Bemærk at du kan vælge en udskriftsvenlig udgave enten sorteret efter måned eller uddannelse. Informationer: Her finder du små og store informationer og uddannelse. Bemærk at du kan abonnere på listen og dermed få en besked hver gang der er nyt. Link til opstillingsgrundlag og funktionsbeskrivelser Find træningsøvelser m.m. Små programmer Kursuskalender for skolens, herunder UDC, kursustilbud Diverse informationer fra skolen Samkørsel til kurser Kursusadministration (fjernundervisning) Fjernundervisningsmedie Kontakt Hjemmeværnsskolen Alt om studiekredse Af andre muligheder skal nævnes kør med funktionen. Her kan kursister tilbyde plads til samkørsel til kurser. 6 7

5 Uddannelseskrav I henhold til lov om hjemmeværnet skal den lovpligtige uddannelse (LPU) gennemføres senest 3 år efter optagelsen. LPU1 (grunduddannelsen) skal være gennemført senest 1 år efter optagelsen, ellers skal der udarbejdes en handleplan. Efter den lovpligtige uddannelse skal der årligt registreres minimum 24 Funktionsrelaterede timer, herunder 8 for gennemført GME-F. Såfremt dette ikke er opfyldt skal medlemmet overføres til reserven. Hvis medlemmet har udleveret våben er der krav om at kontrolprøve udleveret våben er gennemført og bestået minimum én gang årligt. Ellers skal våbenet inddrages. Afhængigt af den funktion det enkelte medlem skal bestride, er der et antal uddannelser der skal gennemføres. Så længe medlemmet ikke har afsluttet sin uddannelse kan medlemmet ikke tillægges den grad der hører til funktionen. Kun graden under. Sidder et medlem f.eks. I en kaptajn stilling men har ikke afsluttet sin uddannelse, kan han/hun maksimalt udnævnes til premierløjtnant Den lovpligtige uddannelse (LPU) Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse er en grundlæggende militær uddannelse, som skal gennemføres af alle nye medlemmer, der ikke har aftjent værnepligt eller har tilsvarende uddannelse fra forsvaret. Uddannelsen består af 4 moduler. Den samlede uddannelse skal være gennemført inden 3 år fra optagelse i hjemmeværnet, og modul 1 skal gennemføres indenfor det første år. Uddannelsen gennemføres af Hjemmeværnsskolen og afholdes ved uddannelsescentrene samt af Marinehjemmeværnsdistrikterne. Første del af den lovpligtige uddannelse er LPU 1 Grunduddannelse. Modulet er fælles for alle grene af hjemmeværnet og indeholder grundlæggende emner som bl.a. våbenuddannelse, førstehjælp, idræt og bevogtning i fredstid. Modulet varer 9 dage og starter typisk fredag og løber til søndag ugen efter. LPU 1 Grunduddannelse Krav Lovpligtig uddannelse 1/LPU 1 - Grunduddannelse (senest 1 år efter optagelse i Hjemmeværnet) Lovpligtig uddannelse/lpu (senest 3 år efter optagelse i Hjemmeværnet) GME-F (årligt når LPU er gennemførst) Hvis udleveret våben - bestået kontrolprøve (årligt) Minimum 24 FRT, heraf 8 ifm. GME-F (årligt) Funktionsspecifik uddannelse Konsekvens ved manglende gennemførelse Handleplan udarbejdes Afgang fra Hjemmeværnet Flyttes til reserven Våben inddrages Flyttes til reserven Kun udnævnelses til næsthøjeste grad. Evt. flytning til anden funktion med færre krav LPU 2 Totalforsvar LPU 3 Totalforsvar LPU 4 Bevogtning LPU 2 Dæksgast LPU 3 SKYD SØ LPU 4 SURVEX 8 9

6 Uddannelsen varer 250 timer og er den samme for alle medlemmer i Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, Virksomhedshjemmeværnet og Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection Enheder. Uddannelsen kan gennemføres som enkeltmoduler på 4 9 dage eller som et samlet forløb på 23 dage. For Marinehjemmeværnets sejlende enheder varer uddannelsen også 250 timer. Uddannelsen gennemføres som 4 moduler på 4 9 dage og her følges den blå struktur efter lovpligtig uddannelse 1. GME-F Alle aktive hjemmeværnssoldater uanset værn, grad og funktion skal én gang om året vedligeholde færdighederne inden for våbenbetjening og skydning, førstehjælp samt bevogtning og funktionsuddannelse. På disse emner skal bruges minimum otte timer: Skydeuddannelse og kontrolprøve (2 timer). Førstehjælps efteruddannelse (2 timer). Bevogtnings og funktionsuddannelse (4 timer. De resterende timer op til de minimum 24 kan så enten erhverves gennem indsættelser eller gennem deltagelse i øvelser, anden uddannelse eller lignende. Består man kontrolskydningen får man ligeledes et Q for kontrolprøve udleveret våben. Personer der er i gang med den lovpligtige uddannelse (senest tre år efter optagelse i Hjemmeværnet) er ikke omfattet af kravet om GME-F før den lovpligtige uddannelse er afsluttet

7 Krav og uddannelsesdatabase Der er udarbejdet to databaser til støtte i forbindelse med uddannelse og lovmæssige krav. Kravdatabasen Er et præsentationsværktøj der sammensætter data fra DeMars og hjv.dk og præsenterer disse data på en overskuelig måde. Kravdatabasen kan give en status for den lovpligtige uddannelse i forhold til hvornår personen er indtrådt i hjemmeværnet (1. tiltrædelse). Databasen kan også vise status for den årlige gennemførelse af GME-F (se afsnit 5) og gennemførelse af kontrolskydningen for personer med udleveret våben. Databasen kan også vise målopfyldelsen i forhold til kravet om minimum 24 funktionsrelaterede timer, og de uddannelsesmæssige krav opstillet af hjemmeværnskommandoen. Da databasen indeholder oplysninger om udleveret våben m.v. er databasen klassificeret TIL TJENESTEBRUG er er tænkt som et værktøj til distrikter og regioner. Uddannelsesdatabasen Er også et præsentationsværktøj der præsenterer data fra DeMars. Den primært funktion er at vise status i forhold til den enkeltes funktion. Dermed kan man nemt se det samlede uddannelsesbehov for en valgt enhed, og trække en uddannelsesplan for den enkelte. I den nye betaudgave skal der indlæses en yderligere rapport fra DeMars. Det giver mulighed for også at udsøge personer med en uddannelse f.eks. Alle med en omskoling til GD. Betaudgaven giver også mulighed for at simulere en person i forhold til en anden funktion samt holde styr på gennemførelsen af GME-F. På næste side vil vi gå mere i detaljen omkring brugen af uddannelsesdatabasen. Kravdatabasen Uddannelsesdatabasen Status lovpligtig uddannelse Ja, med dato for 1. tiltrædelse Ja, men uden dato for 1. tiltrædelse Status GME-F Ja Ja (betaudgave) Status kontrolprøve Ja Nej udl. våben Uddannelses- Nej Ja status Find personer Ja Ja (betaudgave) med Q Se uddannelsesbehov Nej, kun antal uden Q Ja Uddannelsesplaner Nej Ja 24 FRT minus Ja Nej LPU restanter Tilgængelig Kun på FIIN På FIIN og internet Klassifikation TIL TJENESTEBRUG UKLASSIFICERET Hvor henter man uddannelsesdatabasen Uddannelsesdatabasen hentes på hjv.dk hjemmeværnsskolen for medlemmer. Databasen findes til Microsoft Access og i en version der ikke kræver Access. Før databasen kan bruges skal man modtage en fil fra distriktet og indlæse den i databasen. Filen indeholder en sammenligning af en persons kvalifikationer i forhold til den aktuelle funktion personen sider i. Ønsker man at benytte de nye funktioner i betaudgaven skal man desuden modtage en yderligere fil fra distriktet og indlæse den. Denne fil indeholder ALLE kvalifikationer ikke kun i forhold til nuværende funktion. Da der løbende kommer opdateringer til databasen og uddannelsesvejene, bør man hente en opdateret version løbende. Se evt. afsnit 10 for at abonnere på en service der fortæller om nye udgaver

8 Sådan importeres data i uddannelsesdatabasen Klik på knappen. Åbn regnearket. Marker de første 10 linier, og højreklik på musen. Vælg SLET. Marker alt (CTRL + A) og kopier det (CTRL + C). Åbn databasen. Klik på Stil dig her så første linie er markeret: Og tast Ctrl + V. Klik på dørikonet. Merit og konvertering Rammerne for merit fremgår af Hjemmeværnsbestemmelse Det fremgår at chefen for et distrikt eller tilsvarende kan give merit. Dog er der særlige regler for førstehjælpskurser, instruktøruddannelsen og uddannelser der giver sikkerhedsmæssige beføjelser. Hjemmeværnsskolen har udgivet en konverteringstabel der beskriver hvordan tidligere uddannelse kan meriteres i forhold til gældende uddannelsessystem. Normalt sker denne merit eller konvertering centralt, men skulle det ikke være tilfældet kan man anvende konverteringstabellen. Konverteringstabellen kan ligeledes bruges til at beskrive mulighederne for merit for værnsuddannede m.m. Meritering vil ofte være en individuel vurdering med baggrund i den enkeltes uddannelser, erfaring m.m. Du finder konverteringstabellen på under informationer. Uddrag fra Hjemmeværnsbestemmelse Chefen for et distrikt eller tilsvarende kan ikke dispensere for gennemførsel af den lovpligtige uddannelse, men er bemyndiget til, på baggrund af Hjemmeværnsskolens uddannelsesdirektiver, at give merit for gennemførte uddannelse(r) i det/de tilfælde, hvor tilsvarende eller større viden og færdigheder er erhvervet på anden vis. Dette gælder dog ikke for sygehjælperuddannelsen, instruktøruddannelsen og uddannelser, der giver sikkerhedsmæssige beføjelser. Video: Import til uddannelsesdatabasen For erhvervet uddannelse som ønskes meriteret til sygehjælperuddannelsen, indstilles i hvert enkelt tilfælde til Hjemmeværnskommandolægen. Det er kun Hjemmeværnsskolen, der kan give merit for instruktørkursus og uddannelser med sikkerhedsmæssige beføjelser

9 Apps Hjemmeværnsskolen tilbyder gratis applikationer. De findes til Android på Google Play og som web-udgaver for øvrige. HVS-INFO Denne applikation indeholder en række hjælpsomme genveje til funktioner på hvs-info.dk. Find uddannelser, kurser, forkortelser og meget mere. ANDROID HVStube.dk Hvstube.dk er Hjemmeværnsskolens nye videotjeneste. Her kan du finde et stadigt stigende antal videoer med alt fra anvendelse af excel til brugen af førerens huskeord. Du kan også finde videoerne på youtube søg blot på hvstube. ØVRIGE FØRERENS HUSKELISTER Denne applikation indeholder en forklaring på de forskellige huskeord, oversigter over formationer, kommandotegn og meget mere. Du kan også få genopfrisket opbygningen af 5. pkt. befalingen m.m. ANDROID ØVRIGE ICECORE Tag IceCore med dig overalt. Her får du nemt og hurtig adgang til IceCore. ANDROID ØVRIGE 17

10 RSS-feeds RSS-feeds er en nem måde at abonnere på nyheder. Hjemmeværnsskolen tilbyder to RSS-feeds et for nyheder fra Hjemmeværnsskolen, og et for nyheder specifikt relateret til Q er, uddannelsesdatabasen m.m. RSS-feeds kan anvendes i Outlook og på tablets, smartphones m.m. Der findes et antal gode og gratis RSS-læsere. Sådan bruges vores RSS-Feeds: Outlook (2007 eller højere) Åbn Outlook på din internet-pc. Højreklik på RSS-kilder. Vælg Tilføj en ny RSS-kilde. Indsæt: 3E2EF8B37955%7D eller d4f78826d5ce6ef61f67fe1622baa&v=1 Tryk ja. ICECORE og FELS ICECORE IceCore er en webbaseret fjernundervisnings platform der anvendes af Hjemmeværnet m.fl. Tilmeldte kursister kan løse deres opgaver her, og være i dialog med lærere og medkursister. FELS Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) er et webbaseret fjernundervisningskoncept, som tilbyder et antal metoder og fremgangsmåder til levering og gennemførelse af uddannelse. Der findes et stort antal kurser du selv kan tilmelde dig, såfremt du er frivillig medlem af Hjemmeværnet. Se disse tilbud her: Eksempler på andre RSS-læsere til PC, tablet og/eller smartphones Taptu.com Kan læses på internet, samt via app til tablets og smartphones. Pulse App til tablets og smartphones. FeedlerRSS App til tablets og smartphones

11 Diverse værktøjer Socrative.com Gør din undervisning mere spændende! Opret et par hurtige spørgsmål til klassen. Kursisterne svarer med mobiltelefoner, ipads, computere el.lign. Læreren kan herefter hurtigt trække en oversigt over svar. Det er en hurtig og effektiv måde at skabe elev aktivitet, og en nem måde at lave kontrolspørgsmål. Barcodes På i-nigma.com kan du nemt lave de såkaldte barcodes eller QR-koder. Brug dem til plaketter m.m. eller lav et opgaveløb eller lignende. Kun fantasien sætter grænserne. På i-nigma.com kan du også hente en barcode læser til stort set alle mobiltelefoner. Barcodes kan indeholde genveje til hjemmeside, kontaktoplysninger, beskeder og meget mere

12 Hjemmeværnsskolen Vesterhavsvej 302, Nymindegab 6830 Nr. Nebel Tlf:

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere