Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0"

Transkript

1 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012

2 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi på disse sider?... 4 Overblik... 5 Login... 5 Når du udtræder af en bestyrelse... 5 Møder og aktiviteter... 6 Dokumenter... 6 Del et mødereferat med bestyrelsen... 7 Giv mig besked funktionen... 7 Kalenderen... 7 Opgaver... 8 Skriv og deltag i en debat... 9 Økonomi... 9 Budget... 9 Kontoudtog... 9 Enheder/pris... 9 Status på afdelingens konti Desuden Beboere og lejemål Beboere Desuden Interne kontakter Håndbog Personlig profil og personlige genveje Ændring af profil Lidt om upload af billeder Oprettelse af personlige genveje Aktuelt Nyheder Kalender Gå videre med kurset: Alle kan blive webredaktør Lidt om webredaktørens opgaver og ansvar... 18

3 3 Indledning Kære bestyrelsesmedlem Det Digitale Bestyrelsesrum er bestyrelsens eget arbejdsområde på afdelingens og/eller boligselskabets hjemmeside. Alene bestyrelsen har adgang til området, og her kan I have jeres dokumenter, fælles kalender, diskussioner etc. Vi håber, du vil få glæde af manualen. Hvis du har spørgsmål til Det digitale bestyrelsesrum er du også altid velkommen til at kontakte De bedste hilsner fra Domea s Kommunikationsafdeling

4 4 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside Disse hjemmesider har både sider med adgang for alle, samt sider hvor alene beboere og/eller bestyrelsesmedlemmer har adgang. I denne vejledning koncentrerer vi os om de sider, som alene bestyrelsen har adgang til. Hvem har adgang til hvad? I et Boligselskab De mørke områder i de øverste menupunkter er forbeholdt dem med specielle rettigheder. Når du ikke er logget på som bestyrelsesmedlem vil området være skjult, når du er logget på kommer Bestyrelsen frem. I en afdeling På en afdeling er der flere mørke områder i de øverste menupunkter, når du er logget ind som bestyrelsesmedlem. Alle beboere i din afdeling kan se de sider, der ligger under punktet Aktuelt. Alene bestyrelsen kan se de sider, der ligger under punktet Bestyrelsen. Hvad kan vi på disse sider? I bestyrelsens område har bestyrelsesmedlemmer adgang til en række oplysninger om afdelingen. Det er fx økonomirapporter og beboerlister. Herudover kan du som bestyrelsesmedlem dele dokumenter, debattere og planlægge aktiviteter sammen med den øvrige bestyrelse. Under området Aktuelt kan I desuden kommunikere med beboerne.

5 5 Overblik Nyheder her finder I nyheder fra Domea, samt bestyrelsens egne nyheder til beboerne Møder og aktiviteter her holder I styr på bestyrelsens arbejdsopgaver, møder og dokumenter Økonomi her finder I alle detaljer om jeres økonomi Beboere og lejemål her finder I oversigt over beboere og lejemål Interne kontakter her er oversigt over bestyrelse samt kontaktpersoner i Domea Ofte stillede spørgsmål: Domeas hjemmeside fokuserer på, at du nemt kan få hjælp til den aktuelle side du kigger på, enten vha. Ofte stillede spørgsmål, eller kontaktinformation til relevante personer. Så kig efter boksen Ofte stillede spørgsmål, hver gang du får en ny side frem. Måske indeholder den netop de oplysninger, du har brug for. Login Som medlem af en bestyrelse får du et nyt login, der giver dig adgang til Det digitale bestyrelsesrum. Du får dermed adgang til fortrolige oplysninger, der vedrører interne bestyrelsesdokumenter, økonomiske oplysninger m.m.. Derfor er adgangskoden hemmelig og må ikke deles med andre. Når du udtræder af en bestyrelse Hvis du træder ud af bestyrelsen eller en valgperiode udløber, ændres dit login, så du ikke længere har adgang til bestyrelsens sider. Når en valgperiode udløber, lukkes adgangen automatisk efter 4 uger. Dette for at sikre, at vedkommende ved genvalg ikke oplever at blive ekskluderet. Ved udtrædelse eller fraflytning i utide, kan Domea lukke adgangen med øjeblikkeligt varsel. I sådanne tilfælde kontaktes det lokale boligcenter.

6 6 Møder og aktiviteter I den øverste sidemenu vises som udgangspunkt nogle dokumenter som Domea har lagt ind til bestyrelsen. Her efter kan du klikke på Debat, Dokumenter, Kalender og Opgaver Dokumenter I det digitale dokumentbibliotek kan du og resten af bestyrelsen gemme vigtige dokumenter, så de altid er lige ved hånden. Overfør dokumenter Du kan nemt tilføje nye dokumenter. Under Møder og aktiviteter og Dokumenter kan du blot klikke på Tilføj dokument nederst, og finde frem til dokumentet med knappen Gennemse. Vælg Overfør flere filer for at overføre flere dokumenter på samme tid. Opret mappe Hvis du vil lave lidt orden på dine dokumenter, er det en god ide at oprette mapper at have dem i. Lav en ny mappe ved at klikke på fanen Dokumenter under Biblioteksværktøjer (foroven). Lav undermapper ved at stille dig i en mappe og følge samme fremgangsmåde.

7 7 Sletning af mapper og dokumenter Marker en mappe eller et dokument med flueben og vælg x Slet dokument i toppen af skærmen. Del et mødereferat med bestyrelsen Vælg mappen Bestyrelsesmøder ved at dobbeltklikke på den. Vælg + Tilføj Dokument og overfør dit referat. Lidt om offentlige referater Dagsordener og referater skal offentliggøres via hjemmesiden. Det er den måde Domea har valgt at håndhæve bestemmelserne om dokumenternes tilgængelighed. Under punktet Om afdelingen / Om selskabet kan bestyrelsen lægge referater op. Vær dog opmærksom på: I tilfælde af følsomme oplysninger, omfattet af tavshedspligt, skal referatet blot anføres et punkt, der hedder 'Lukket dagsorden'. Alle offentlige dokumenter skal være i pdf-format. Giv mig besked funktionen Nederst i vinduet med dokumenter finder du knappen Giv mig besked. Formålet med denne knap er, at du kan få en , når der er sket ændringer i dokumenterne. Det kan være, at et andet bestyrelsesmedlem har tilføjet et nyt dokument, et dokument er slettet, eller det blot er ændret. Du kan også vælge, at det kun gælder de dokumenter, du selv har tilføjet. Endelig kan du vælge, om du ønsker en mail om ændringer hver dag. Eller kun en gang om ugen. Alt det kan du regulere på når som helst. Kalenderen Kalenderfunktionen er bestyrelsens fælles kalender, hvor I kan planlægge og få overblik over jeres fælles aktiviteter. Hvis du kender kalenderfunktionen fra et program som Outlook eller lignende,

8 8 minder brugen af denne kalender meget om. Udgangspunktet er at klikke på Kalender oversigt øverst i boksen, og derfra vælge en af mulighederne. Du opretter nye aktiviteter i kalenderen nederst i boksen under +Tilføj ny aktivitet, ligesom du også her kan vælge Giv mig besked, når der er nogen der ændrer i en kalenderaktivitet. Opgaver Opgavefunktionen minder en del om opgaver i Outlook. Fra knappen Opgave oversigt vælger du hvordan du ønsker at se opgavelisten. Du kan fx vælge at se alle bestyrelsens opgaver, eller kun de opgaver som dit navn står på (du er ansvarlig for). Her kan du også vælge, hvordan du ønsker at se opgaveoversigten. Du opretter nye opgaver på knappen Tilføj ny opgave nederst i boksen. Udover beskrivelsen af opgaven kan du også vælge at tildele den til andre. Det kan være at I har aftalt i bestyrelsen, at en anden skal have noget klar til næste møde, og du kan sætte forfaldsdato på. Når du tildeler en opgave kommer der en søgefunktion frem, der leder i alle beboere og ansatte i Domea. Derfor kan der være mange med det samme navn. Bemærk at det ingen forskel gør, hvilket af de samme navne du vælger. Du kan vælge at vedhæfte et dokument til opgaven, det kan være baggrunden for opgaven eller noget information der skal bruges. Endelig kan du, vælge at få besked, hvis der er nogen der ændrer i en opgave, enten som du har oprettet eller som andre har oprettet.

9 9 Skriv og deltag i en debat Sådan bruges Debat For at begynde en debat klikker du på Tilføj ny diskussion i bunden af boksen. Begynd med et emne, og skriv teksten i boksen nedenunder. Klik Gem, når du er færdig. Dit debatindlæg er nu synligt for alle med adgang til debatforummet. Hvad er fordelene ved debat-funktionen Debatmuligheden kan erstatte mange mails som bliver sendt frem og tilbage, og hvor det kan blive svært at bevare overblikket. Debattens største fordel er, at man i et lukket forum kan skrive frem og tilbage, og på en overskuelig måde bevare overblikket samtidig. Det er muligt at vedhæfte dokumenter og billeder til et debatindlæg. Endelig kan du som ved Dokumenter få en , når der kommer nye debatindlæg eller når nogen svarer på et af dine. Det bestemmer du selv, og der er mange gode muligheder. Økonomi Under økonomi vises afdelingens ejendomsinformationer. De vil til hver en tid vise de opdaterede fakta, som Domea har registreret dem. Find oplysninger om hele boligselskabets økonomi, budget og samtlige kontoudtog. På Organisationshjemmesiden kan du vælge at se data for en bestemt afdeling. Klik på Afdelinger og vælg fx budget for en bestemt afdeling. Budget I den øverste boks vælger du hvad du vil se, fx konto 114 frem til for 2 måneder siden, hvor afvigelserne fra budgettet er mere end 20 procent. Nedenunder ser du resultatet. På de linjer, hvor der er små kasser med minusser, kan du klikke så linjen bliver skjult, og dermed skabe større overskuelighed. Nederst kan du vælge at få budgettet udskrevet i den form, du ønsker: pdf, Excel eller kommasepareret fil. Du kan også vælge format, åbne det og gemme dokumentet hvor du ønsker at have det. Kontoudtog Her er mange muligheder for at få overblik og klikke sig hele vejen ned til en konkret faktura, der er scannet ind via Domea rekvisitionssystem. 1. Først vælges enten kontogruppe eller konto. Her kan også vælges fx kun åbne rekvisitioner eller beløb større end et tal du selv vælger (Specielle kriterier). 2. Dernæst klikkes på knappen Udfør. I den nederste del af skærmbilledet dukker resultatet op. Hvis der ikke er poster på kontoen, er der naturligvis ikke noget resultat. Ellers kan du klikke på de blå og understregede rekvisitionsnumre og se fakturaen, som den er blevet scannet. Enheder/pris Her har du en opgørelse over boligtyper, hvor mange lejemål der er, og hvilke administrationsaftaler afdelingen har med Domea. Bemærk, at du kan sortere i listerne ved at klikke på overskrifterne med fed tekst.

10 10 Hvis du vil udskrive, skal du højreklikke et sted på siden og vælge Udskriv eller Vis Udskrift. Status på afdelingens konti Vælg Budget. Se afvigelser og åbne rekvisitioner. Desuden Under Økonomi kan du desuden få overblik over: variable udgifter, fakturaer, åbne rekvisitioner, leverandørliste, drifts- og vedligeholdelsesplan, byggeregnskab (hvis der bygges), årsregnskab etc. Beboere og lejemål Øverst får du overblik over rumfordelingen i de forskellige typer lejemål, samt antal kvadratmeter. Dette er så summeret for hele afdelingen. Beboere Her kan du søge konkrete beboere eller bestemte typer lejemål frem. Når du har fundet resultatet, kan du sortere dem ved at klikke på overskrifterne som er fremhævet med fed tekst. Desuden Under beboere og lejemål kan du desuden finde oplysninger om konkrete lejemål i din afdeling, udgifter og fraflytningsstatistik på lejemålene, udgifterne i forbindelse med ud- og indflytninger i en periode, fraflytningsstatistik for din afdeling og få overblik over beboere i afdelingen. Interne kontakter Her finder du kontaktoplysninger på de øvrige medlemmer i din bestyrelse. Du skal ikke selv opdatere dem, det gør Domea for dig. Nederst kan du klikke på Send en til alle på listen, så åbner Outlook en formular. I højre spalte finder du oplysninger på jeres kontaktpersoner i boligcentret. Du kan klikke på deres mailadresser, hvis du vil sende en mail. Håndbog Dette er bestyrelsens elektroniske håndbog. Her finder du viden om beslutningsmyndighed, afdelingsmødernes rolle, bestyrelsens kodeks, samt en række praktiske ting, du som bestyrelsesmedlem har behov for at holde sig orienteret om. I boksen til højre kan du få svar på en række af de generelle spørgsmål, man ofte får som bestyrelsesmedlem.

11 11 Personlig profil og personlige genveje Din profil består af din adresse, adgangskode, telefonnummer og CPR-nr. Du kan også vælge at lægge et billede af dig selv på din profil. Billedet vil optræde, når du bevæger dig rundt på bestyrelsens område, og kan være en hjælp til fx nye bestyrelsesmedlemmer. Din personlige profil kan ses af de øvrige bestyrelsesmedlemmer under Interne kontakter. Ændring af profil Du kan til enhver tid ændre adresse, adgangskode, telefonnummer og billede. Log ind og vælg Min profil og udfyld felterne på skærmen. Lidt om upload af billeder Et billede gør din profil mere personlig. Når du lægger et billede på profilen, skal det måle 90 x 120 pixel. Se evt. vejledningen Sådan redigerer du billeder til hjemmesiden i Ofte stillede spørgsmål i det digitale bestyrelsesrum.

12 12 Oprettelse af personlige genveje Klikker du på Genveje øverst til højre i skærmbilledet, bliver en genvejsmenuen synlig, så længe musen peger på den. Hvis du er medlem af to bestyrelser vil personlige genveje lette adgangen til flere hjemmesider, da du kan samle adresserne her. Det fungerer ligesom føj til favoritter som kendes fra internettet generelt. Du kan også føje andre adresser til genvejene ved at skrive dem ind manuelt.

13 13 Aktuelt kommunikation med beboerne Dette område er bestyrelsens online kommunikationskanal til beboerne. Her kan jeres beboere læse nyheder fra bestyrelsen, og se hvornår der er aktiviteter i kalenderen. Webredaktøren kan også hjælpe Funktionerne under Aktuelt kan godt være lidt svære at arbejde med. Husk at I kan bruge jeres webredaktør til disse opgaver også. Jeres webredaktør har også mulighed for at skifte billedet og ændre teksten på siden Aktuelt. De fleste kampagnebokse trækker automatisk information fra forskellige arkiver, så vi anbefaler, at I lader dem sidde. Undtagelsen på denne side er kampagneboksen yderst i venstre side, som webredaktøren nemt kan skifte indhold i, fx kan I bruge den til at gøre opmærksom på en særlig begivenhed i afdelingen og linke til en post i kalenderen eller en særlig nyhed. Nyheder Fortæl eksempelvis om arrangementer, nye tiltag i afdelingen eller en kommende generalforsamling. Opret en nyhed 1. Start med at klikke på nyheder 2. Klik på Webstedshandlinger øverst i venstre hjørne 3. Vælg Ny side 4. Skriv en beskrivende sidetitel bemærk at du IKKE kan bruge danske bogstaver som æ, ø og å.

14 14 5. Klik på opret Nu kommer der et område frem, hvor du kan skrive din tekst. Der er også mulighed for at sætte billeder ind og dokumenter. Brug værktøjsområdet øverst til at vælge størrelse på tekst og forsøg dig frem for at få overblik over mulighederne. Under dette er din værktøjslinje, hvor du blandt andet kan vælge størrelse på tekst. Her kan du skrive din tekst, og sætte billeder ind. Vigtige detaljer Indsæt en kort beskrivelse i kommentarfeltet i det gule område i bunden af siden. Husk at vælge en dato for publicering.

15 15 1. Du skal også vælge et billede til din nyhed. Det gør du ved at klikke på Klik her for at indsætte et billede fra SharePoint. 2. Vælg Billeder til gruppen af websteder og mappen Ikoner (eller din egen mappe), vælg et billede og klik OK. 3. Nu er siden færdig. 4. Publicér siden ved at trykke på publicer øverst i venstre hjørne.

16 Nu lægger nyheden sig ind i nyhedsoversigten Nyt fra Bestyrelsen. 16

17 Kalender Her kan I give beboerne overblik over forskellige begivenheder i afdelingen. Vis reservation af fælleshuset, næste generalforsamling, arbejdsdag eller grillfest. Opret en begivenhed 1. Klik på Aktuelt og derefter på kalender 2. Klik på Webstedshandlinger i øverste venstre hjørne 3. Vælg Ny side Skriv sidetitel husk at du ikke kan bruge de danske bogstaver æ, ø og å 5. Klik på opret 6. Udfyld siden med titel, start- og sluttidspunkt og eventuelt en beskrivelse. 7. Nu er siden færdig.

18 18 8. Publicér siden 9. Nu lægger siden sig ind i kalenderen Gå videre med kurset: Alle kan blive webredaktør Kurset Alle kan blive webredaktør er relevant, hvis du er eller skal være webredaktør, eller hvis du gerne vil vide mere præcist, hvad en webredaktør kan på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du tager Alle kan blive webredaktør efter du har taget Det Digitale Bestyrelsesrum. Lidt om webredaktørens opgaver og ansvar Det er webredaktørens ansvar at overholde gældende regler om ophavsret, samt at sikre, at hjemmesiden bliver brugt ansvarligt og præsenterer afdelingen og organisationen bedst muligt for både nye og eksisterende lejere. Hjemmesiden behøver som udgangspunkt ikke en webredaktør, og er i princippet selvkørende! Vi anbefaler alligevel, at I opdaterer hjemmesiden, for det er jo kun jer, der rigtig ved, hvordan det er at bo i netop jeres afdeling. Nye beboere vil gerne se, hvor de kan komme til at bo. Det viser vores undersøgelser. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at udpege en lokal webredaktør, som får adgang til at opdatere hjemmesiden, lægge nyheder på eller skifte billeder. Denne webredaktør behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, men skal skrive under på, at vedkommende følger reglerne for brug af hjemmesiden (ligesom nu).. Er du både lejer og/eller medlem af flere bestyrelser? Er du både lejer og eventuelt medlem af flere bestyrelser, kan du samle dine adgange i en profil, som du selv giver en fælles adgangskode. Denne adgangskode giver dig på én gang adgang til alle de hjemmesider, hvor du er medlem af bestyrelsen. Dette gør du ved at bruge samme mail, når du logger på med de forskellige brugernavne og passwords du modtager til de forskellige roller.

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 1.0 2 Indhold Indledning... 4 Hvad er de nye hjemmesider?... 5 Hvorfor nye hjemmesider?... 5 Hvad kan bestyrelsen bruge sin nye hjemmeside til?... 5 Bestyrelsens

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Indhold Log ind på hjemmesiden... 1 Offentliggørelse af referat personfølsomme punkter... 1 Dagsorden:... 2 Dagsorden:... 2 PDF dokument... 3

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side - Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega, hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlem

Kære bestyrelsesmedlem Kære bestyrelsesmedlem Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til din bestyrelses Digitale Bestyrelsesrum. Den fortæller: hvordan du logger på første gang og får registreret dig som bruger af

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret 20-02-17 JHF Indkaldelsesbreve, udeblivelse og andre breve SKAL sendes via COSMIC til DIPO. Gå i kalenderen, find pt. og bookingen. (husk pt. skal være aktiv

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Skolebestyrelsen i SkoleIntra

Skolebestyrelsen i SkoleIntra Skolebestyrelsen i SkoleIntra Hvordan er det nu lige...?? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen og SkoleIntra...4 Det administrative arbejde...4 Opret et skolebestyrelsesmedlem...4

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger.

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. I menuen til venstre på forsiden klikker du på menupunktet Medlemssider: Så kan du logge ind på medlemssiderne i felterne

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7 Peter Kragh Hansen Microsoft Outlook 2013 DK ISBN nr. 978-87-93212-10-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere