Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0"

Transkript

1 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012

2 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi på disse sider?... 4 Overblik... 5 Login... 5 Når du udtræder af en bestyrelse... 5 Møder og aktiviteter... 6 Dokumenter... 6 Del et mødereferat med bestyrelsen... 7 Giv mig besked funktionen... 7 Kalenderen... 7 Opgaver... 8 Skriv og deltag i en debat... 9 Økonomi... 9 Budget... 9 Kontoudtog... 9 Enheder/pris... 9 Status på afdelingens konti Desuden Beboere og lejemål Beboere Desuden Interne kontakter Håndbog Personlig profil og personlige genveje Ændring af profil Lidt om upload af billeder Oprettelse af personlige genveje Aktuelt Nyheder Kalender Gå videre med kurset: Alle kan blive webredaktør Lidt om webredaktørens opgaver og ansvar... 18

3 3 Indledning Kære bestyrelsesmedlem Det Digitale Bestyrelsesrum er bestyrelsens eget arbejdsområde på afdelingens og/eller boligselskabets hjemmeside. Alene bestyrelsen har adgang til området, og her kan I have jeres dokumenter, fælles kalender, diskussioner etc. Vi håber, du vil få glæde af manualen. Hvis du har spørgsmål til Det digitale bestyrelsesrum er du også altid velkommen til at kontakte De bedste hilsner fra Domea s Kommunikationsafdeling

4 4 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside Disse hjemmesider har både sider med adgang for alle, samt sider hvor alene beboere og/eller bestyrelsesmedlemmer har adgang. I denne vejledning koncentrerer vi os om de sider, som alene bestyrelsen har adgang til. Hvem har adgang til hvad? I et Boligselskab De mørke områder i de øverste menupunkter er forbeholdt dem med specielle rettigheder. Når du ikke er logget på som bestyrelsesmedlem vil området være skjult, når du er logget på kommer Bestyrelsen frem. I en afdeling På en afdeling er der flere mørke områder i de øverste menupunkter, når du er logget ind som bestyrelsesmedlem. Alle beboere i din afdeling kan se de sider, der ligger under punktet Aktuelt. Alene bestyrelsen kan se de sider, der ligger under punktet Bestyrelsen. Hvad kan vi på disse sider? I bestyrelsens område har bestyrelsesmedlemmer adgang til en række oplysninger om afdelingen. Det er fx økonomirapporter og beboerlister. Herudover kan du som bestyrelsesmedlem dele dokumenter, debattere og planlægge aktiviteter sammen med den øvrige bestyrelse. Under området Aktuelt kan I desuden kommunikere med beboerne.

5 5 Overblik Nyheder her finder I nyheder fra Domea, samt bestyrelsens egne nyheder til beboerne Møder og aktiviteter her holder I styr på bestyrelsens arbejdsopgaver, møder og dokumenter Økonomi her finder I alle detaljer om jeres økonomi Beboere og lejemål her finder I oversigt over beboere og lejemål Interne kontakter her er oversigt over bestyrelse samt kontaktpersoner i Domea Ofte stillede spørgsmål: Domeas hjemmeside fokuserer på, at du nemt kan få hjælp til den aktuelle side du kigger på, enten vha. Ofte stillede spørgsmål, eller kontaktinformation til relevante personer. Så kig efter boksen Ofte stillede spørgsmål, hver gang du får en ny side frem. Måske indeholder den netop de oplysninger, du har brug for. Login Som medlem af en bestyrelse får du et nyt login, der giver dig adgang til Det digitale bestyrelsesrum. Du får dermed adgang til fortrolige oplysninger, der vedrører interne bestyrelsesdokumenter, økonomiske oplysninger m.m.. Derfor er adgangskoden hemmelig og må ikke deles med andre. Når du udtræder af en bestyrelse Hvis du træder ud af bestyrelsen eller en valgperiode udløber, ændres dit login, så du ikke længere har adgang til bestyrelsens sider. Når en valgperiode udløber, lukkes adgangen automatisk efter 4 uger. Dette for at sikre, at vedkommende ved genvalg ikke oplever at blive ekskluderet. Ved udtrædelse eller fraflytning i utide, kan Domea lukke adgangen med øjeblikkeligt varsel. I sådanne tilfælde kontaktes det lokale boligcenter.

6 6 Møder og aktiviteter I den øverste sidemenu vises som udgangspunkt nogle dokumenter som Domea har lagt ind til bestyrelsen. Her efter kan du klikke på Debat, Dokumenter, Kalender og Opgaver Dokumenter I det digitale dokumentbibliotek kan du og resten af bestyrelsen gemme vigtige dokumenter, så de altid er lige ved hånden. Overfør dokumenter Du kan nemt tilføje nye dokumenter. Under Møder og aktiviteter og Dokumenter kan du blot klikke på Tilføj dokument nederst, og finde frem til dokumentet med knappen Gennemse. Vælg Overfør flere filer for at overføre flere dokumenter på samme tid. Opret mappe Hvis du vil lave lidt orden på dine dokumenter, er det en god ide at oprette mapper at have dem i. Lav en ny mappe ved at klikke på fanen Dokumenter under Biblioteksværktøjer (foroven). Lav undermapper ved at stille dig i en mappe og følge samme fremgangsmåde.

7 7 Sletning af mapper og dokumenter Marker en mappe eller et dokument med flueben og vælg x Slet dokument i toppen af skærmen. Del et mødereferat med bestyrelsen Vælg mappen Bestyrelsesmøder ved at dobbeltklikke på den. Vælg + Tilføj Dokument og overfør dit referat. Lidt om offentlige referater Dagsordener og referater skal offentliggøres via hjemmesiden. Det er den måde Domea har valgt at håndhæve bestemmelserne om dokumenternes tilgængelighed. Under punktet Om afdelingen / Om selskabet kan bestyrelsen lægge referater op. Vær dog opmærksom på: I tilfælde af følsomme oplysninger, omfattet af tavshedspligt, skal referatet blot anføres et punkt, der hedder 'Lukket dagsorden'. Alle offentlige dokumenter skal være i pdf-format. Giv mig besked funktionen Nederst i vinduet med dokumenter finder du knappen Giv mig besked. Formålet med denne knap er, at du kan få en , når der er sket ændringer i dokumenterne. Det kan være, at et andet bestyrelsesmedlem har tilføjet et nyt dokument, et dokument er slettet, eller det blot er ændret. Du kan også vælge, at det kun gælder de dokumenter, du selv har tilføjet. Endelig kan du vælge, om du ønsker en mail om ændringer hver dag. Eller kun en gang om ugen. Alt det kan du regulere på når som helst. Kalenderen Kalenderfunktionen er bestyrelsens fælles kalender, hvor I kan planlægge og få overblik over jeres fælles aktiviteter. Hvis du kender kalenderfunktionen fra et program som Outlook eller lignende,

8 8 minder brugen af denne kalender meget om. Udgangspunktet er at klikke på Kalender oversigt øverst i boksen, og derfra vælge en af mulighederne. Du opretter nye aktiviteter i kalenderen nederst i boksen under +Tilføj ny aktivitet, ligesom du også her kan vælge Giv mig besked, når der er nogen der ændrer i en kalenderaktivitet. Opgaver Opgavefunktionen minder en del om opgaver i Outlook. Fra knappen Opgave oversigt vælger du hvordan du ønsker at se opgavelisten. Du kan fx vælge at se alle bestyrelsens opgaver, eller kun de opgaver som dit navn står på (du er ansvarlig for). Her kan du også vælge, hvordan du ønsker at se opgaveoversigten. Du opretter nye opgaver på knappen Tilføj ny opgave nederst i boksen. Udover beskrivelsen af opgaven kan du også vælge at tildele den til andre. Det kan være at I har aftalt i bestyrelsen, at en anden skal have noget klar til næste møde, og du kan sætte forfaldsdato på. Når du tildeler en opgave kommer der en søgefunktion frem, der leder i alle beboere og ansatte i Domea. Derfor kan der være mange med det samme navn. Bemærk at det ingen forskel gør, hvilket af de samme navne du vælger. Du kan vælge at vedhæfte et dokument til opgaven, det kan være baggrunden for opgaven eller noget information der skal bruges. Endelig kan du, vælge at få besked, hvis der er nogen der ændrer i en opgave, enten som du har oprettet eller som andre har oprettet.

9 9 Skriv og deltag i en debat Sådan bruges Debat For at begynde en debat klikker du på Tilføj ny diskussion i bunden af boksen. Begynd med et emne, og skriv teksten i boksen nedenunder. Klik Gem, når du er færdig. Dit debatindlæg er nu synligt for alle med adgang til debatforummet. Hvad er fordelene ved debat-funktionen Debatmuligheden kan erstatte mange mails som bliver sendt frem og tilbage, og hvor det kan blive svært at bevare overblikket. Debattens største fordel er, at man i et lukket forum kan skrive frem og tilbage, og på en overskuelig måde bevare overblikket samtidig. Det er muligt at vedhæfte dokumenter og billeder til et debatindlæg. Endelig kan du som ved Dokumenter få en , når der kommer nye debatindlæg eller når nogen svarer på et af dine. Det bestemmer du selv, og der er mange gode muligheder. Økonomi Under økonomi vises afdelingens ejendomsinformationer. De vil til hver en tid vise de opdaterede fakta, som Domea har registreret dem. Find oplysninger om hele boligselskabets økonomi, budget og samtlige kontoudtog. På Organisationshjemmesiden kan du vælge at se data for en bestemt afdeling. Klik på Afdelinger og vælg fx budget for en bestemt afdeling. Budget I den øverste boks vælger du hvad du vil se, fx konto 114 frem til for 2 måneder siden, hvor afvigelserne fra budgettet er mere end 20 procent. Nedenunder ser du resultatet. På de linjer, hvor der er små kasser med minusser, kan du klikke så linjen bliver skjult, og dermed skabe større overskuelighed. Nederst kan du vælge at få budgettet udskrevet i den form, du ønsker: pdf, Excel eller kommasepareret fil. Du kan også vælge format, åbne det og gemme dokumentet hvor du ønsker at have det. Kontoudtog Her er mange muligheder for at få overblik og klikke sig hele vejen ned til en konkret faktura, der er scannet ind via Domea rekvisitionssystem. 1. Først vælges enten kontogruppe eller konto. Her kan også vælges fx kun åbne rekvisitioner eller beløb større end et tal du selv vælger (Specielle kriterier). 2. Dernæst klikkes på knappen Udfør. I den nederste del af skærmbilledet dukker resultatet op. Hvis der ikke er poster på kontoen, er der naturligvis ikke noget resultat. Ellers kan du klikke på de blå og understregede rekvisitionsnumre og se fakturaen, som den er blevet scannet. Enheder/pris Her har du en opgørelse over boligtyper, hvor mange lejemål der er, og hvilke administrationsaftaler afdelingen har med Domea. Bemærk, at du kan sortere i listerne ved at klikke på overskrifterne med fed tekst.

10 10 Hvis du vil udskrive, skal du højreklikke et sted på siden og vælge Udskriv eller Vis Udskrift. Status på afdelingens konti Vælg Budget. Se afvigelser og åbne rekvisitioner. Desuden Under Økonomi kan du desuden få overblik over: variable udgifter, fakturaer, åbne rekvisitioner, leverandørliste, drifts- og vedligeholdelsesplan, byggeregnskab (hvis der bygges), årsregnskab etc. Beboere og lejemål Øverst får du overblik over rumfordelingen i de forskellige typer lejemål, samt antal kvadratmeter. Dette er så summeret for hele afdelingen. Beboere Her kan du søge konkrete beboere eller bestemte typer lejemål frem. Når du har fundet resultatet, kan du sortere dem ved at klikke på overskrifterne som er fremhævet med fed tekst. Desuden Under beboere og lejemål kan du desuden finde oplysninger om konkrete lejemål i din afdeling, udgifter og fraflytningsstatistik på lejemålene, udgifterne i forbindelse med ud- og indflytninger i en periode, fraflytningsstatistik for din afdeling og få overblik over beboere i afdelingen. Interne kontakter Her finder du kontaktoplysninger på de øvrige medlemmer i din bestyrelse. Du skal ikke selv opdatere dem, det gør Domea for dig. Nederst kan du klikke på Send en til alle på listen, så åbner Outlook en formular. I højre spalte finder du oplysninger på jeres kontaktpersoner i boligcentret. Du kan klikke på deres mailadresser, hvis du vil sende en mail. Håndbog Dette er bestyrelsens elektroniske håndbog. Her finder du viden om beslutningsmyndighed, afdelingsmødernes rolle, bestyrelsens kodeks, samt en række praktiske ting, du som bestyrelsesmedlem har behov for at holde sig orienteret om. I boksen til højre kan du få svar på en række af de generelle spørgsmål, man ofte får som bestyrelsesmedlem.

11 11 Personlig profil og personlige genveje Din profil består af din adresse, adgangskode, telefonnummer og CPR-nr. Du kan også vælge at lægge et billede af dig selv på din profil. Billedet vil optræde, når du bevæger dig rundt på bestyrelsens område, og kan være en hjælp til fx nye bestyrelsesmedlemmer. Din personlige profil kan ses af de øvrige bestyrelsesmedlemmer under Interne kontakter. Ændring af profil Du kan til enhver tid ændre adresse, adgangskode, telefonnummer og billede. Log ind og vælg Min profil og udfyld felterne på skærmen. Lidt om upload af billeder Et billede gør din profil mere personlig. Når du lægger et billede på profilen, skal det måle 90 x 120 pixel. Se evt. vejledningen Sådan redigerer du billeder til hjemmesiden i Ofte stillede spørgsmål i det digitale bestyrelsesrum.

12 12 Oprettelse af personlige genveje Klikker du på Genveje øverst til højre i skærmbilledet, bliver en genvejsmenuen synlig, så længe musen peger på den. Hvis du er medlem af to bestyrelser vil personlige genveje lette adgangen til flere hjemmesider, da du kan samle adresserne her. Det fungerer ligesom føj til favoritter som kendes fra internettet generelt. Du kan også føje andre adresser til genvejene ved at skrive dem ind manuelt.

13 13 Aktuelt kommunikation med beboerne Dette område er bestyrelsens online kommunikationskanal til beboerne. Her kan jeres beboere læse nyheder fra bestyrelsen, og se hvornår der er aktiviteter i kalenderen. Webredaktøren kan også hjælpe Funktionerne under Aktuelt kan godt være lidt svære at arbejde med. Husk at I kan bruge jeres webredaktør til disse opgaver også. Jeres webredaktør har også mulighed for at skifte billedet og ændre teksten på siden Aktuelt. De fleste kampagnebokse trækker automatisk information fra forskellige arkiver, så vi anbefaler, at I lader dem sidde. Undtagelsen på denne side er kampagneboksen yderst i venstre side, som webredaktøren nemt kan skifte indhold i, fx kan I bruge den til at gøre opmærksom på en særlig begivenhed i afdelingen og linke til en post i kalenderen eller en særlig nyhed. Nyheder Fortæl eksempelvis om arrangementer, nye tiltag i afdelingen eller en kommende generalforsamling. Opret en nyhed 1. Start med at klikke på nyheder 2. Klik på Webstedshandlinger øverst i venstre hjørne 3. Vælg Ny side 4. Skriv en beskrivende sidetitel bemærk at du IKKE kan bruge danske bogstaver som æ, ø og å.

14 14 5. Klik på opret Nu kommer der et område frem, hvor du kan skrive din tekst. Der er også mulighed for at sætte billeder ind og dokumenter. Brug værktøjsområdet øverst til at vælge størrelse på tekst og forsøg dig frem for at få overblik over mulighederne. Under dette er din værktøjslinje, hvor du blandt andet kan vælge størrelse på tekst. Her kan du skrive din tekst, og sætte billeder ind. Vigtige detaljer Indsæt en kort beskrivelse i kommentarfeltet i det gule område i bunden af siden. Husk at vælge en dato for publicering.

15 15 1. Du skal også vælge et billede til din nyhed. Det gør du ved at klikke på Klik her for at indsætte et billede fra SharePoint. 2. Vælg Billeder til gruppen af websteder og mappen Ikoner (eller din egen mappe), vælg et billede og klik OK. 3. Nu er siden færdig. 4. Publicér siden ved at trykke på publicer øverst i venstre hjørne.

16 Nu lægger nyheden sig ind i nyhedsoversigten Nyt fra Bestyrelsen. 16

17 Kalender Her kan I give beboerne overblik over forskellige begivenheder i afdelingen. Vis reservation af fælleshuset, næste generalforsamling, arbejdsdag eller grillfest. Opret en begivenhed 1. Klik på Aktuelt og derefter på kalender 2. Klik på Webstedshandlinger i øverste venstre hjørne 3. Vælg Ny side Skriv sidetitel husk at du ikke kan bruge de danske bogstaver æ, ø og å 5. Klik på opret 6. Udfyld siden med titel, start- og sluttidspunkt og eventuelt en beskrivelse. 7. Nu er siden færdig.

18 18 8. Publicér siden 9. Nu lægger siden sig ind i kalenderen Gå videre med kurset: Alle kan blive webredaktør Kurset Alle kan blive webredaktør er relevant, hvis du er eller skal være webredaktør, eller hvis du gerne vil vide mere præcist, hvad en webredaktør kan på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du tager Alle kan blive webredaktør efter du har taget Det Digitale Bestyrelsesrum. Lidt om webredaktørens opgaver og ansvar Det er webredaktørens ansvar at overholde gældende regler om ophavsret, samt at sikre, at hjemmesiden bliver brugt ansvarligt og præsenterer afdelingen og organisationen bedst muligt for både nye og eksisterende lejere. Hjemmesiden behøver som udgangspunkt ikke en webredaktør, og er i princippet selvkørende! Vi anbefaler alligevel, at I opdaterer hjemmesiden, for det er jo kun jer, der rigtig ved, hvordan det er at bo i netop jeres afdeling. Nye beboere vil gerne se, hvor de kan komme til at bo. Det viser vores undersøgelser. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at udpege en lokal webredaktør, som får adgang til at opdatere hjemmesiden, lægge nyheder på eller skifte billeder. Denne webredaktør behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, men skal skrive under på, at vedkommende følger reglerne for brug af hjemmesiden (ligesom nu).. Er du både lejer og/eller medlem af flere bestyrelser? Er du både lejer og eventuelt medlem af flere bestyrelser, kan du samle dine adgange i en profil, som du selv giver en fælles adgangskode. Denne adgangskode giver dig på én gang adgang til alle de hjemmesider, hvor du er medlem af bestyrelsen. Dette gør du ved at bruge samme mail, når du logger på med de forskellige brugernavne og passwords du modtager til de forskellige roller.

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Introduktion til Alia

Introduktion til Alia Introduktion til Alia Hej - og velkommen som bruger af Alia. Denne hjælpeguide skal ikke læses fra ende til anden bare rolig. Guiden er derimod et opslagsværk, der kan bruges, hvis du har glemt, eller

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere