Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?"

Transkript

1 Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner vil arbejde med i den kommende planperiode er: skovrejsning, det åbne land, byliv og byudvikling, grøn struktur i byer, kystbenyttelse og klimaindsatser. Kategoriseret under disse temaer, samt temaer som vi finder vigtige, nemlig formidling og undervisning, miljø, adgang og børn og unge ud i naturen finder I her nedenfor inspiration til, hvordan I kan anvende kampagnerne og projekterne i jeres friluftspolitiske arbejde. Brug alle de gode indsatser der allerede er gjort, og materiale der er publiceret, som løftestang i jeres høringssvar, mødedeltagelse, repræsentantposter og lignende. Temaer Formidling og undervisning Kystbenyttelse Klimaindsatser Miljø Blå Flag Blå Flag er et internationalt program, som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. Vi arbejder for at beskytte og passe godt på vores fælles hav- og kystmiljø. Kredsene kan: være ambassadører for kampagnen hjælpe kommunerne på vej, gøde jorden for flere blå flag, opfordre kommunerne til ambitioner om flere blå flag i kommentarer til kommunale planstrategier og kommuneplaner, bringe ordningen og ambitionerne op i det grønne råd eller lignende forum være Blå Flag kontorets øjne og ører ude i landet læse mere på undersøge på kortet over blå flag strande og havne hvad der findes i jeres kommuner, holde kontakt til Brian Samuelsson, og Naila Anthonsen, Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling for alle grundskoler i Danmark. Det grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Kredsene kan: c:\users\rid\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\05s1iuqh\frs projekter.docx

2 undersøge hvor stor en del af de lokale skoler, der har det grønne flag (se hjemmeside eller ring til Eigil Larsen, , eller Jannik Olsen, ) gode jorden mærkningsordningen i kommentarer til kommunale udviklingsstrategier hjælpe region og kommune på vej med en ambition om samarbejde med skoler med henblik på at øge antallet af grønne flag, hvilket på et let og målbar måde kan være med til ønsker om at gøre en indsats for miljøet og den yngste generation med ét smæk Temaer Børn og unge ud i naturen Formidling og undervisning Miljø Grønne Spirer Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag. Med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser. I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage Det Grønne Flag skal institutionen dog opfylde nogle særlige krav. Kredsene kan: undersøge hvor stor en del af de lokale institutioner der er med i ordningen (se hjemmeside eller ring til Ida Kryger, ) undersøge hos Ida Kryger, hvordan det ser ud i netop jeres kommune, argumentere for mærkningsordningen i kommentarer til kommunale udviklingsstrategier hjælpe kommunerne på vej til at opfordre deres institutioner til at komme med i ordningen, fortælle om ordningen og uddele foldere i det grønne råd eller tilsvarende forum Put Danmark i lommen Kan anvendes til formidling af natur og kultur på en moderne måde, som specielt er anvendelig overfor børn og unge. Put Danmark i lommen-projektet anvender Bluetooth teknologi og er baseret på korte film. Kredsene kan: opfordre kommunerne til at formidle lokale natur- og kulturseværdigheder bedre vha. denne teknologi. Filmene kan evt. udarbejdes på lokale produktionsskoler el.lign. og dermed være billige. lade jer inspirere på hjemmesiden eller ringe til Marie Staun ( ). forære kommunen en inspirationsfolder Side 2

3 Naturrum Naturrumprojektet er et spændende projekt, der sigter mod at skabe inspirerende fysiske rammer i naturskønne områder, hvor der er mulighed for både fordybelse og aktivitet - for alle. Naturrummet skal være en port til naturen med faciliteter og formidling, som giver kvalitet og indhold i naturoplevelsen. Det skal gerne inspirere den lidt mere uvante bruger af naturen, til at gå på opdagelse og se hvad naturen byder på. I kan: forære kommunen en inspirationsfolder, der viser et eksempel på et Naturrum og giver dem lyst til at gøre det samme opfordre kommunen til at gøre sig tanker om rammerne for friluftslivet for alle brugergrupper og fortælle dem, hvis der er noget de kan gøre bedre bruge det som godt eksempel i jeres høringssvar til kommuneplanerne ringe til Marie Staun ( ) eller læse på hvis I vil vide mere eller klædes endnu bedre på Naturens Dag Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for besøgende. I kan: opfordre kommunen til at gøre en indsats for at få de lokale institutioner og skoler til at tilmelde sig Naturens Dag det er gratis gøde jorden ved at huske kommunen på vigtigheden i børns naturforståelse, naturoplevelser, sundhed via friluftsliv fortælle om Naturens Dag i egne netværk/organisationer lave et arrangement på Naturens Dag - og gerne invitere lokale samarbejdspartnere, politikere og/eller embedsmænd med ringe til Marie Staun ( ) eller læse på hvis I vil vide mere eller klædes endnu bedre på Danmarksrejsen Danmarksrejsen består af en hjemmeside med tilhørende mobil applikation, der promoverer 30 naturperler i Danmark. Det er nogle rigtige gode rammer til formidling, turforslag mv. Projektet skal nu videre med at opgradere hjemmesiden og app'en med gode turforslag, forslag til aktiviteter, små historier om områderne mv. Og her kan kredsbestyrelserne virkelig hjælpe! Alle kredsbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at bidrage med information om de enkelte naturperler. Hvis I har forslag til ture og aktiviteter eller anden information om områderne, som I gerne vil have med på hjem- Side 3

4 meside og i app, skal I blot give den til Casper Lindemann (eller Lisbeth Urfe fra ConDidact, tlf ). Så vil de sørge for at få det oploadet. opfordre kommune og region til at bruge de 30 naturperler i deres arbejde med friluftsliv - der kan udarbejdes friluftskort, laves formidling, arrangeres guidede ture, etableres friluftsfaciliteter myndighederne skal opfordres til at få skoler og institutioner ud og besøge og lære om Naturperlerne og anvende hele Danmarksrejsen som undervisningselement á la en naturkanon opfordre kommuner og regioner til at anvende naturperlerne til at lokke besøgende til og borgere ud i det fri læse mere på eller kontakte Casper Lindemann, Tlf og for at blive klædt yderligere på Temaer Inspiration til planlægning for friluftsliv Formidling og undervisning Det åbne land Danmarks Friluftskommune Danmarks Friluftskommune er en årlig pris, som uddeles til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme friluftslivet. Med prisen følger en kontant præmie på kroner. Kredsene kan: arbejde som "ambassadør" for prisen promovere kredsens egne gode idéer og specielt Det Kommunale Friluftsoplæg ved at fortælle kommunen, at hvis de gennemfører oplæggets anbefalinger, vil de have rigtig gode chancer i konkurrencen uddele flyer om prisen tage det op i det grønne råd, som kan bringe det videre i det kommunale system læse meget mere på eller ringe til Casper Lindemann, og blive klædt på Overnatning i det fri Erfa-gruppen bag projektet udgiver hvert år bogen "Overnatning i det fri", med hvilken man let kan finde frem til hele 1000 gode overnatningspladser rundt omkring i landet på både statslig, kommunal og privat jord. Kredsene kan: opfordre kommunen til at etablere overnatningspladser og til at formidle de eksisterende pladsers eksistens for at sikre brugen opfordre kommunen til at lade nye stier og ruter passere overnatningspladserne og vice versa Side 4

5 foreslå etablering af pladser (også specifikt hvor I, med jeres lokalkendskab til naturen, mener det ville være godt) i eksempelvis kommentarer til kommuneplaner kigge efter om kommunen vedligeholder deres pladser Nationalparker Friluftsrådet har i en årrække arbejdet for etablering af nationalparker i Danmark. Kredsene kan: minde kommunerne i de etablerede nationalparkområder om at bruge nationalparkerne til at få borgerne ud i det fri, tiltrække besøgende, brande kommunen osv. hjælpe de kommende nationalparkprojekter på vej fortsætte den gode lokale indsats og aktive deltagelse i nationalparkbestyrelser og råd Danske Naturparker Friluftsrådet arbejder på at definere begrebet naturpark i Danmark gennem projektet Danske Naturparker. Målet er at etablere en mærkningsordning for danske naturparker, sådan at brugere kan forvente en vis standard ved besøg i en certificeret naturpark. I april 2010 begyndte en 2-årig pilotfase, hvor Friluftsrådet i samarbejde med 12 kommuner vil udvikle mærkningsordningen, som forventes klar i Kredsene kan: i de kommuner der er med i pilotprojektet: hjælpe kommunen bedst muligt og deltage aktivt i arbejdsgrupper, skabe lokalforankring i tæt dialog med kommunen, bringe De Kommunale Friluftsoplæg i spil ift. naturparkplanerne, få evt. navn på kontaktperson hos Bjarni Serup, i de resterende kommuner: komme med forslag til potentielle naturparkområder,reklamere for projektet og gøde jorden ved at argumentere for idéen i kommentarer til kommuneplaner, regionplaner deltage i eller tage initiativ til etablering af lokal støtteforening for en (potentiel) naturpark løfte naturparkarbejdet ind i det grønne råd el lign. fora læse mere på eller kontakte Bjarni Serup, og blive klædt på Side 5

6 Temaer Synergier mellem friluftsliv og sundhed Adgang Byliv og byudvikling Grøn struktur i byer Kløverstier Kløverstikonceptet er udviklet fra efteråret 2010 til efteråret 2011 i et samarbejde mellem DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner. Fra 2012 til 2014 skal konceptet udbredes til de resterende 88 kommuner. Projektets ambition er 1 Kløversti á 4 ruter i hver kommune. Kløverstierne skal give lokale borgere og besøgende mulighed for at forene motion, frisk luft og oplevelser i byer og bynære omgivelser. Kløverstierne er et koncept som i høj grad samtænker friluftsliv og sundhed, og som kan anvendes af kommunerne som redskab til at opfylde ambitionerne om bedre mulighed for motion i det daglige, formidling af kommunens natur og kultur, nyt liv til eksisterende friluftsfaciliteter mv. Hvis I gerne vil have jeres kommuner til at forbedre adgangsforholdene, formidlingen af lokale natur- og kulturseværdigheder og mulighederne for at komme ud gå få frisk luft, motion og oplevelser på samme tid kan I bruge Kløverstierne. I kan: inspirere og fortælle kommunerne om konceptet og de tilskud, der følger med (på kan man finde en forklaring på hvad Kløverstierne er, liste over typisk stillede spørgsmål fra kommunerne, fakta og den designmanual kommunerne skal anvende) fortælle om muligheden i det grønne råd eller tilsvarende forum foreslå hvor der bør være Kløverstier og hvilke lokale seværdigheder af både natur- og kulturinteresse Kløverstierne i netop jeres by skal formidle bruge Kløverstierne som eksempel i kommentarer til kommuneplaner og kommuneplanstrategier deltage aktivt, når kommunerne indkalder til borgermøder og lign. arrangementer om Kløverstierne læse mere på eller kontakte Johanne Leth Nielsen, hvis I vil klædes bedre på Stier 'Indsatsområdet Stier' er afsluttet, men temaet er bestemt ikke! Kredsene kan: forære stihåndbogen t til relevante modtagere bruge bogen og argumentere for rekreative stier i kommentarer til kommuner og regioner er ambassadører for friluftslivet på den måde, at I giver os besked hvis stier eller markveje nedlægges Side 6

7 bruge jeres lokalkendskab og bagland til at gøde jorden for flere og bedre rekreative stier Side 7

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere