Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære""

Transkript

1 Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen UNESCO Avisvindere Rom i 4.a Klubben Motionsdag Hybenvej Pas på - Politiet!

2 SØNDRE SKOLE Koldingvej Viborg TELEFONTAVLE Telefon Skoleleder Ida Jensen Pædagogisk leder Anette Varnum Adm. leder Jakob Fløe Roesholm Skolesekretær Marianne Frederiksen UU- vejleder Kim S. Bjerrum Skolepsykolog Tirsdag og torsdag Pia Bøttern Malene Lillethorup Suppl. undervisning Susanne Fisker Tale/hørelærer Susanne Villemoes Sundhedsplejerske Vakant Skoletandlæge Marianne Brøndum Serviceleder Knud Erik Laursen Træffes hver dag på skolen. Servicemedarbejdere Søren Rix og Palle Hansen Bibliotekarer Ann Marie Kok Therkildsen Tobias Høybye IT-vejledere Bent Udengaard Marcus Ladefoged Socialrådgiver Trine Svendstrup Kinch Træffes på tirsdage kl i ulige uger på skolen. Maja Maria Asswed Skolefritidsordningen Leder Benny Sørensen Penalhuset Kridthuset Skoleblad Redaktør Henrik Nicolaisen Skolebestyrelsen Formand Morten Eriksen Næstformand Mette Sunesen Bestyrelsesmedlemmer Ismail H. Hassan René Staal Hans J. Lauridsen Allan Reeslev Daniel B. Jensen Medarbejderrepræsentanter Mette Strandgaard Maybrith Hegaard Elevrepræsentanter Lasse Husted Mark 8.a Jeppe Kudahl 9.a Rasmus Buus 9.b Simon Bjerre 9.c SSP-Udvalg Lærer, Carsten Skejø Kriminalassistent, Erik Hykkelbjerg 2 Skoleledelsen v/anette Varnum Skole - forenings medarbejder Henrik Nicolaisen Forsidefotos Øverst th. Elever fra 5.a i deres klasselokale Nederst tv. Cecilie og Andreas fra 8.c med vindende aviser Indlæg og fotos til sendes til redaktøren via intra eller Anonyme indlæg modtages ikke. Hvor intet navn er nævnt er artiklen skrevet af redaktøren. Deadlines til 12. juni 2015

3 Skoleledelsen Forårets komme varsler, at skolerne over det ganske land går i planlægningsmode. Søndre Skole er ingen undtagelse. Vi er i fuld gang med at indsamle de erfaringer, vi har fået i det første år efter skolereformen, så planlægningen for det nye skoleår kan tage hånd om flest muligt af de uhensigtsmæssigheder, vi har konstateret i årets løb. Allerede nu ved vi, at der skal ske ændringer både med hensyn til indholdet elevernes skoledag og i arbejdstiden for personalet. Mere herom senere. Indskrivning til de nye børnehaveklasser er så godt som afsluttet, og vi skal byde velkommen til 60 nye børn efter sommerferien. Det betyder, at der oprettes tre børnehaveklasser. I løbet af foråret og sommeren er såvel de nye elever som deres forældre inviteret til arrangementer på skolen. Der er jo nærmest tradition for, at jeg i kan fortælle, at Ida Jensen en klasse fra skolen har vundet et eller andet. Denne gang er det 8.a, der har spidset pennen - og det i sådan grad, at de blev nr. 2 i den lokale aviskonkurrence. Tillykke med det! Jeg er sikker på, at gevinsten på 1000 kr. vil blive brugt til noget fornuftigt. I starten af december fik vi nye naboer, idet klubben flyttede fra Lyngvej til skolens matrikel. Vi kan konstatere, at det er til stor glæde for vores børn i deres hverdag, og rent praktisk har det gjort samarbejdet mellem klub og skole meget lettere. Allerede nu er et fælles projekt i det kommende skoleår i støbeskeen. Det skal handle om sprog, og hvordan vi taler sammen. De af jer, der har jeres gang i indskolingsafdelingen har gennem en periode været vidner til lidt byggerod. Årsagen hertil var i første omgang et større malerprojekt og efterfølgende nye lofter. Begge dele var hårdt tiltrængt. Så vi glæder os over renoveringen. Vi oplever næsten dagligt, at der er trafikale problemer på parkeringspladsen, kort før kl. 8 om morgenen. Det søger vi løst ved at inddrage politiets færdselsafdeling, som forhåbentlig har nogle praktiske løsningsforslag. Uanset, hvornår denne løsning måtte komme, og hvad den vil betyde, vil jeg gerne henstille til, at man kun parkerer i parkeringsbåsene og i øvrigt afpasser hastigheden til, at glade, legende børn løber og cykler i området. Med ønsket om en god påskeferie. Ida Jensen Skoleleder 3

4 Oktober 2013 UNESCO - skole Terror i Paris og København, globale stridigheder, 1. og 2. Verdenskrig hvad har det med FN organisationen UNESCO at gøre? Hvad vedkommer det os som elever, forældre og medarbejdere på Søndre Skole? Det korte svar er ALT! Søndre Skole er en af 34 UNESCO-skoler i Danmark. Hovedparten er gymnasier, kun ganske få er grundskoler. Søndre Skole har i mange år har været med her lige fra slutningen af 1980erne, hvor en klasse var på udvekslingsrejse til de tidligere Dansk vestindiske Øer. I dag arbejder klasserne på mellemtrinnet med Slavehandlen i historisk perspektiv - fra dengang i 1700-tallet, hvor tusindvis af slaver mod deres vilje blev transporteret over Atlanten på danske skibe fra Ghana til Vestindien. Målet med undervisningen er bl.a. at få eleverne til at reflektere over menneskers behandling af hinanden dengang - og i dag. Vi skal lære af historien, skabe større international forståelse, så krige og unødige stridigheder undgås, skaffe os viden og bevare vor klodes kulturelle værdier. Det er UNESCOs målsætning! Søndre Skole har i alle årene været med i et af UNESCOs fokuspunkter her i Danmark: Den transatlantiske Slavehandel. Via årlige møder er undervisningserfaringer på Søndre Skole i dette emne blevet videregivet til andre skoler i ind- og udland samtidig med, at lærere fra Søndre Skole er blevet klædt på i form af forskning og oplysninger om erfaringer fra andre skoler! Hvorfor opstod UNESCO? Vi finder begrundelsen ved at gå ca. 100 år tilbage til 1.Verdenskrigs slutning: Denne krig betød millioner af dræbte og lemlæstede soldater fra de store europæiske lande. Da den sluttede, var erfaringerne så grusomme, at det skulle være krigen, der afsluttede alle krige. Versailles- Freden pålagde den tabende part, Tyskland, tårnhøje erstatningskrav og Folkeforbundet i Haag, Holland blev stiftet med det mål at løse konflikter mellem landene uden magtmidler men via forhandlinger. 4

5 UNESCO skole Hvordan gik det? Blot 21 år efter var 2. Verdenskrig en realitet, som igen kostede millioner af soldaters liv og denne gang også millioner af civile. Ud af ruinerne af dette ragnarok kom FN og dermed også UNESCO. Tanken var, at det ikke nyttede at skille stridende parter ad, ved at sende militær ind mellem dem, hvis de stadig i deres hoveder var i krig. Via uddannelse, kendskab til hinandens historie og kultur, besøg hos hinanden skulle opbygges en international forståelse og respekt, der reelt skulle afskaffe krige, og give os en fredelig og harmonisk verden at leve i. Er det lykkedes? Krige mellem nationer er blevet færre. Her har andre sammenslutninger, som fx NATO spillet en væsentlig rolle. Borgerkrige, derimod, præger stadig billedet. Ex. Jugoslavien, Ukraine og Syrien er nogle af de sidste grelle eksempler herpå. Terrorhandlinger er på det sidste blevet begået i Paris og endda i vores egen København! Hvor sker det næste gang Søndre Skole måske? Vi tør næppe tænke tanken, føler os magtesløse, hvad kan gøres for at undgå denne udvikling? Fra international forståelse til national forståelse - blev en sætning, Søndre Skoles UNESCO-repræsentanter bragte med sig hjem fra deres deltagelse i årsmødet i København. Internationale erfaringer kan bruges lokalt til at skabe større forståelse mellem racer, nationaliteter og kulturer. Vi behøver ikke rejse til udlandet for at møde andre folkeslag vi har dem allerede på Søndre Skole. Uddannelse, kendskab til hinanden, gensidig respekt kan opbygges i klasselokalet, i klubben, i foreningen og via gensidige besøg i hjemmene. En forståelse af, at vi alle har en fremtid og et ansvar som globale medborgere med rødder i det Danmark, vi opvokser i. Opgaven ligger i virkeligheden lige for. Det er her hos os, at arbejdet med at opbygge en fredelig verden startes. Lad os komme i gang med det samme! 5.a har mange forskellige nationaliteter 5

6 Avisvindere Hvorfor har Søndre Skole klasser, der år efter år vinder priser i aviskonkurrencen? Sidste år blev 7.c vindere både lokalt og på landsplan, fik et større beløb til klassekassen og en tur til København, hvor de blev modtaget af ministre og andre honoratiores. Året før skete det samme for klassen med samme betegnelse. I år blev det til en flot 2. plads for 8.a og en 3. plads til 8.c (sidste års landsvindere) i det regionale opgør! Vi har spurgt to repræsentanter for vores særdeles dygtige elever, Cecilie og Andreas fra 8.c Klimaet i klassen er alt afgørende. Hertil kommer et godt sammenhold. Vi engagerer os i opgaven og er på sin vis konkurrence-personer. Spidskompetencer hos den enkelte er kendt af alle, og vi forstår at fordele arbejdet på en god måde. Hvordan tilrettelagdes arbejdet? Centralt var fastsat en uge til opgaven med avisen. I ugen forinden forberedte vi os ved bl.a. at fordele opgaverne. Vi noterede os, hvad den enkelte havde af kompetencer og lyst til at arbejde med. Herefter skete arbejdsfordelingen ved lodtrækning, så den enkelte elev ikke nødvendigvis prøvede at lave det samme som sidste år. Vi ville selvfølgelig gerne vinde, men på den anden side er det også vigtigt, at vi har fokus på at udvikle os. Hvorfor vandt I ikke igen i år? Der er naturligvis hård konkurrence, og måske havde vi også for høje forventninger til os selv. Det kan også være, at dommerne af naturlige årsager ikke vil lade den samme klasse vinde år efter år. Internt er vores erfaring nok, at vi ønsker at arbejde mere og mere frit. Det gav udfordringer til de af vore klassekammerater, der stod for den overordnede planlægning. På det område er der nok noget, vi alle kan gøre bedre! Har I fået hjælp udefra? Det kan man godt sige. To lærere og to elever fra klassen har deltaget i et kursus i elevinddragelse. Aarhus Universitet har stået herfor med fokus både på det faglige og på trivslen. I kurset er også indgået forskning for Universitetet foretaget af de 6

7 Avisvindere Elev repræsentanter og lærere på kursus sammen Har I fået hjælp udefra? Det kan man godt sige. To lærere og to elever fra klassen har deltaget i et kursus i elevinddragelse. Aarhus Universitet har stået herfor med fokus både på det faglige og på trivslen. I kurset er også indgået forskning for Universitetet foretaget af de konsulenter, der medvirkede. Set med vores øjne er et foreløbigt resultat, det meget givende i at møde elever og lærere fra andre skoler. Er Søndre Skole en god skole? Det er den for os! Men vi kender ikke andre skoler, fordi vi kun har gået her så det er svært at sige objektivt! Kurset med elevinddragelse har gjort skolen bedre for os. Lærerne er blevet bedre hertil og vi elever mere positive. Hvad kendetegner en god undervisning? - At vi elever bliver udfordret! En vekselvirkning i undervisningen med vægtlægning på projekter. Helt grundlæggende er gensidig respekt mellem elever og lærere. Lærerne skal kunne give os passende nye udfordringer og lytte til os, når vi giver konstruktiv respons på undervisningen. Cecilie og Andreas fra 8.c fremviser her de vindende aviser fra i år og fra sidste år 7

8 Rom i 4.a Bare rolig - det har intet med drikkeri af spiritus at gøre! Det drejer sig derimod om, at Rom i gammel tid var Europas centrum. Det var herfra videnskab, kristendom, kunst, sport og meget andet udgik. Udtrykket, Alle veje fører til Rom stammer fra dengang, da Romerriget dækkede det meste af Europa. Derfor kan vi ikke undgå at beskæftige os hermed i historie og andre af skolens fag. Det gjorde 4.a i december I over en uge arbejdede de i flere fag med emnet, og kunne til sidst fremlægge et flot resultat for hinanden og forældrene på besøg i klassen. Hvad fandt klassen ud af? -At romertal er skrevet med bogstaver og findes på gamle ure. - At Cæsar var en krigsherre, som også blev Romerrigets øverste leder - At romerne gik i sandaler og sommertøj hele året - At folk i Rom boede i huse med gårdhaver og halvtag for at skærme mod solen. Fremlæggelsen i klassen viste, at de er gode til at arbejde i teams, kan hjælpe hinanden og er i stand til at lytte. Det er gode ting at kunne allerede i 4. klasse! Fremlæggelse på klassen med PowerPoint Eleverne tog ivrigt del i fremlæggelsen 8

9 Klubben Hybenvej Mellem grusgraven og boldgården på Søndre Skole ligger en flot ny bygning, Klubben Hybenvej! Klubben Lyngvej og Klubben Søndergård er her smeltet sammen til et nyt og spændende fritidstilbud for elever i årgang. For få måneder siden blev dørene åbnet for første gang for de ca. 200 børn og 12 ansatte, der dagligt kan tilbringe deres tid her med kreative sysler, spil, bevægelse, computer eller spise og slappe af. Det er ikke skole eller institution snarere et hyggeligt hjem, hvor eleverne kan nyde hinandens selskab og slappe af efter en lang skoledag! Morten Kjærsgaard er leder af klubben, som netop nu er ved at være på plads efter en travl opstart! Hvorfor blev Klubben Lyngvej og Klubben Søndergaard slået sammen? Det er en politisk beslutning, som bl.a. bygger på, at Klubben Lyngvej var nedslidt rent bygningsmæssigt, og der kunne frigøres kræfter til den daglige drift ved at sammenlægge ledelserne i klubberne. Generelt har antallet af klub-medlemmer siden indførelsen af skolereformen været svagt vigende på landsplan. Ved at slå de to klubber sammen, forventedes samtidig en synergi-effekt på sigt, som kunne blive til glæde for eleverne på både Finderuphøj Skole og Søndre Skole. Er der en hensigt med, at placere Klubben Hybenvej så tæt ved Søndre Skole? Det er der flere grunde til. Bl.a. skal vi efter den nye skolereform støtte arbejdet med at få flere elever i gang med en uddannelse. Det betyder også, at klubben har tilbud til eleverne fra Søndre Skoles overbygning tre gange om ugen mellem kl. 17 og 22. Den tætte placering ved Søndre Skole betyder både formelt og uformelt et markant tættere samarbejde. Flere af klubbens medarbejdere samarbejder med både Finderuphøj Skoles- og Søndre Skoles lærere 9

10 Klubben Hybenvej Den tætte placering ved Søndre Skole betyder både formelt og uformelt et markant tættere samarbejde. Flere af klubbens medarbejdere samarbejder med både Finderuphøj Skoles- og Søndre Skoles lærere omkring undervisningen og det pædagogiske arbejde til stor gavn for alle ikke mindst eleverne. Kan der allerede nu spores en udvikling i Klubben Hybenvejs udvikling? Helt afgjort! Ved sammenlægningen havde begge klubber hvert sit miljø og traditioner, opbygget gennem mange år. I de nye rammer skal et nyt miljø og en ny kultur opbygges på grundlag af de mange gode erfaringer medbragt fra de to gamle klubber. Vi er godt på vej, men det tager tid, før vi for alvor har fundet ud af at udnytte det væld af muligheder, vi har her. Hvad er især udfordringen for Klubben Hybenvej fremover? I børnenes verden skaber forældrene det hjemlige miljø. Skolens opgave er centreret omkring den faglige uddannelse, mens klubbens opgave er at give gode rammer og udfordringer til børnenes frie tid. Her skal være plads til den frie, ikke skemalagte leg eller aktivitet, de kammeratlige samtaler og tid til samtaler med voksne. Kort sagt, skal vi tage os af de behov og udfordringer, som eleverne ikke får så meget af hjemme eller i skolen. 10

11 Pas på - Politiet! For de passer på dig! Hver morgen er der masser af trafik på Koldingvej. Elever kommer gående og cyklende fra alle retninger. Forældre sætter deres børn af. Her er Politiets vigtigste råd for at undgå ulykker: Brug altid cykelhjelm! Du må ikke cykle over fortovet - træk med cyklen i stedet for! Du må ikke cykle mod retningen på cykelstien fra Finderupvej til skolen. Træk med cyklen i stedet for! Så viser du også et godt eksempel for andre. Tak til statisterne fra 6.c og til politiassistent, Erik Hykkelbjerg for velvillig assistance ved optagelserne af disse fotos! (Bilen på fotoet er Redaktørens). Brug altid tunnelen under Koldingvej uanset om du cykler eller går. Her er ingen risiko for at blive kørt ned af biler, busser eller lastvogne. Undgå at køre i bil på skolens område, og slet ikke ind under gangbroen (med mindre du er ansat og ønsker at parkere). Benyt P-båsene på begge sider af Koldingvej, eller brug P-pladsen ved kirken, når børn køres til skole. Kør forsigtigt og tag hensyn til de mange skoleelever! 11

Søndre Skole. "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen. Skoledebat. Stine Damborg. Motionsdag. Flexuge

Søndre Skole. Et rart sted at være - et godt sted at lære Ledelsen. Skoledebat. Stine Damborg. Motionsdag. Flexuge Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen Skoledebat Stine Damborg Motionsdag Mads Motionsdag Panny Flexuge Meddelelsesblad for Søndre Skole Oktober 2014 SØNDRE SKOLE Koldingvej

Læs mere

Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære"

Søndre Skole Et rart sted at være - et godt sted at lære Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen Spejder-elever Led i Kæden Never run faster - than your gardian angel can fly! Søndersøløbet Motionsdag Skolefest Information Meddelelsesblad

Læs mere

Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære"

Søndre Skole Et rart sted at være - et godt sted at lære Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ny skoleleder Antorini og 5.b/c Bål og Brand Danmarksmestre Udkast - ud, ude og uden Meddelelsesblad for Søndre Skole Marts 2013 Kæden Meddelelsesblad

Læs mere

Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære"

Søndre Skole Et rart sted at være - et godt sted at lære Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen Cyklistprøve Skolefest Kronprinsen på besøg Skole OL Kevin Mensah Meddelelsesblad for Søndre Skole Juni 2012 2 Kæden Meddelelsesblad

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 7-8 juli - aug 2012 Ringere vagtbemanding Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne Spareforslag: Fyr de syge Leder indhold Sats ikke på de nemme løsninger 05

Læs mere