Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service."

Transkript

1 DFF EDB GNSS-Service VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig grupper af informationer. På hvert kapitels forside er mere detaljeret indholdsfortegnelse. BLÅT KAPITEL er først og fremmest for dig, der overvejer at anskaffe dig GNSS-udstyr og vil vide mere omkring ydelser og betingelser for DFF-EDB s GNSS- Service GRØNT KAPITEL er beskrivelser af den daglige betjening af GNSS-udstyret og den tilhørende software før, under og efter opmålingen. RØDT KAPITEL er Fejl & Løsning. GNSS-APPENDIKS er en selvstændig vejledning, der bl.a. indeholder afsnittene: Sikkerhed og udstyrsvedligeholdelse Installations- og indstillingsvejledninger Anvendelsesvejledninger i avancerede funktioner GNSS er fællesbetegnelsen for det amerikanske Navstar GPS (Global Position System) og det russiske GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema =Глобальная Навигационная Спутниковая Система).

2 Læs i dette kapitel: Overvejer du om denne service er for dig, er her produktbeskrivelser omkring udstyret og servicens indhold. GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger Betingelser ifm. DFF EDB GNSS-Service Vejledende kursusprogram Beskrivelse af udstyr Tilbehørsoversigt

3 Produktbeskrivelse DFF EDB GNSS-Service Med satellitbaseret indmålingsudstyr holder du din ledningsregistrering ajourført - med en ensartet høj nøjagtighed og helt uafhængig af grundkortets manglende opdatering. Med GNSS-supportaftalen tilbyder DFF-EDB dig hjælp til alt det svære korrekt opsætning af udstyret, korrektionsberegninger og ubesværet indlæsning i DFF EDBs Ledningsregistrering. Og står du i marken og har problemer vi er som altid kun et telefonnummer væk. Fordele ved satellitbaseret indmåling Du får kun fordele ved at anvende satellitbaseret indmåling: Du er på forkant med din ledningsregistrering før graveaktører, fordi du kan registrere ledningerne mens de lægges. Da dine måledata nu er i forhold til satellitterne, er du nu fuldstændig uafhængig af grundkortet, der sjældent opdateres. Du får en ensartet nøjagtighed plannøjagtighed i ca. 98% af tilfældene indenfor 20 cm under normale måleforhold. Du får altid højdekoordinaten (koten) med. Hjælp i hverdagen Med DFF EDB GNSS-serviceaftale får du herefter: Telefonsupport til udstyrets betjening når du står i marken. Telefon- og onlinesupport når du er kommet hjem og skal sende måledata til DFF-EDB. Har du abonnement på DFF EDB Ledningsadministration (outsourcing) vil måledataene sammen med dine skitser danne grundlag for en vedligeholdt ledningsregistrering. Ellers modtager du en NR1-fil for hver måling, som supporteres gennem det almindelige programabonnement. GNSS = GPS og GLONASS Der har været tradition for at knytte betegnelsen GPS til alt omkring navigationssatelliter, men i dag er det mere end det...! Det amerikanske system af GPS-navigationssatellitter har fået følgeskab af det tilsvarende russiske system GLONASS. For dig som almindelig bruger betyder det, at der er større chance for at få kontakt til et tilstrækkeligt antal satellitter, der står med en større spredning på himlen - to væsentlige forhold for at få optimale måledata med hjem. Igangsætning Ved igangsætningen omfatter DFF EDBs GNSS-serviceaftale: DFF-EDB formidler indkøb du skal blot angive faktureringsadressen og skrive under, DFF-EDB modtager udstyret, der oplades, kontrolleres og konfigureres med kodetabel og referencesystemer m.v., DFF-EDB afleverer udstyret på Værket, hvor der afholdes kursus i udstyrets almindelige anvendelse. Oversigt over ydelser For aktuelle priser henvises til DFF EDBs Prisblad. Indkøb af udstyr er en éngangsudgift, der inkluderer: Stok, ekstern antenne, GPS-modtager og dataopsamler med tilhørende software. DFF EDBs igangsætning inkluderer: Kontrol og konfiguration af udstyr samt igangsætningskursus. Årligt abonnement: Inkluderet for programabonnenter på programpakke 3 og 4. Der kan tegnes individuel supportaftale for programabonnenter på programpakke 2. For konsulenter og abonnenters samarbejdsparter samt ved udlæsning til andre understøttede formater, kan der tegnes individuelle GPS-supportaftaler.

4 GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger Service ved etablering Formidling af udstyrets køb DFF-EDB formidler udelukkende indkøbet, således købsforholdet er direkte mellem Værket og udstyrsleverandøren; udstyrets levering er direkte til DFF-EDB. Klargøring og opsætning DFF-EDB udfører opladning, kontrol og konfiguration af udstyret, herunder opsætning af standardkodetabel og referencesystemer. Aflevering og undervisning Når GNSS-udstyret er funktionsdygtigt aftales en afleverings- og undervisningsdag, hvor udstyrets daglige anvendelse gennemgås i praksis; herunder behovet for direkte sigte mellem GNSS-antennen og satellitterne. På Værkets kontor konfigureres pc'ere og der undervises i hvorledes måledata overføres fra GNSS-udstyret til pc'en for derefter at blive videresendt til DFF-EDB for korrektionsberegning. --- Leveringstiden fra den danske forhandler afhænger i høj grad af den lokale lagerbeholdning - der kan derfor påregnes op til 14 dages leveringstid. DFF-EDB påregner minimum 5 arbejdsdage til klargøring og konfigurering. Betalt konsulenttid DFF EDB GNSS-Service er i udgangspunktet en standardiseret ydelse, der er inkluderet i programabonnementet på softwareprogrammet DFF EDB Ledningsregistrering programpakke 3 og 4. Ydelser der fraviger det standardiserede beregnes som konsulenttid f.eks. Programabonnenter på anden programpakke. Anden kodetabel end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Anden referencesystem end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Anden eksportprofil end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Service ved daglig drift Telefonsupport¹ omkring udstyrets almindelige anvendelse i forbindelse med klargøring og opmåling samt overførsel af målefiler. Postprocesseret korrektionsberegninger af de modtagne målefiler². Eksport til NR1-fil, der efterfølgende kan anvendes direkte i DFF EDB Ledningsregistrering. Værket modtager koordinatfil, der kan indlæses direkte i DFF EDBs Ledningsregistrering eller Værker med DFF EDBs Vedligeholdelsesabonnement får opdateret sin ledningsregistrering. --- ¹ Telefonsupport indenfor DFF-EDBs åbningstider og det tilstræbes at en eventuel ventetid på support holdes indenfor en time efter opkaldet. ² Det tilstræbes at returnere data indenfor to arbejdsdage under forudsætning af: - at måledata er komplette og anvendelige hvilket bedst sikres ved at følge de beskrevne arbejdsgange. - at måledata fremsendes snarest muligt og senest 2 måneder efter opmålingsdagen.³ Vedligeholdelsesservice I forbindelse med fællesmøder (Årsmøde, Landsmøde m.v.) tilbydes vedligeholdelse af kodetabel. Teknisk service m.v. Kontakt den danske forhandler for reklamation på udstyret, køb af tillægsudstyr og teknisk service m.v.

5 Betingelser ifm. DFF EDB GNSS-Service 1. a) Disse betingelser er i tillæg til DFF-EDBs salgs- og leveringsbetingelser. b) Pris, fakturering m.v. af DFF EDB GNSS-service er efter selskabets gældende prisblade. 2. a) DFF EDBs GNSS-service omfatter udelukkende almindelig anvendelsessupport på netop dét udstyr bestilt og leveret gennem DFF-EDB, det tilhørende udlæsningssoftware samt DFF-EDBs udførelse af postprocesserede korrektionsberegninger. b) Servicen henvender sig udelukkende til aktuelle abonnenter på DFF EDBs Ledningsregistrering og som har erhvervet GNSS-udstyr gennem DFF EDB GNSS-service. 3. a) Indmålingsfiler til korrektionsberegninger modtages udelukkende pr. via mailadressen Afsenderens e- mailadresse vil blive betragtes som modtager. b) Målefiler skal være overført som beskrevet gennem overførselsprogrammet DataTransfer og alle målefiler skal fremsendes. Fremsendes målefiler, der ikke er overført korrekt, kan DFF-EDB tilbyde datakonvertering efter forbrugt konsulenttid efter gældende prisblad. c) Det tilstræbes at levere korrigerede måledata indenfor samme frist som fastsat omkring besvarelse af ledningsoplysninger. d) Der kan af tekniske årsager henført til ekstern leverandør senest udføres korrektionsberegninger indenfor 2 måneder fra indmålingsdatoen. For for sent fremsendte målefiler kan der udelukkende tilbydes en dataeksport af de ukorrigerede punkter. e) Der kan af tekniske årsager tidligst udføres korrektionsberegninger hver hele time efter seneste indmålingstidspunkt. f) Betegnelserne Standardleverance og Specialleverance dækker leverancer af datafiler med indhold og struktur som beskrevet i understående diagram. 4. Datalagring: DFF-EDB garanterer kun at opbevare data ifm. GNSS-Servicen indtil 6 måneder efter modtagelsen. 5. DFF-EDB tager forbehold for omstændigheder udenfor selskabets kontrol, der virker begrænsende eller forsinkende i ydelserne. DFF EDBs GNSS-service henvender sig udelukkende til: Aktiv programabonnent på DFF EDBs Ledningsregistrering og GNSS-udstyr erhvervet gennem DFF EDBs GNSS-service Data-fil i NR1-format til indlæsning i DFF EDBs Ledningsregistrering Aktiv programabonnent på programpakke 3 eller programpakke 4? Standardleverance GNSS-kodeliste DFF EDBs standardkodeliste Dataformat DFF EDBs NR1-format Koordinatsystem System34/45, DVR90 JA Data-fil i andet format til indlæsning i andet tegne-/registreringssystem NEJ Specialleverence GNSS-kodeliste Specialopsat kodetabel Data-formater DXF, TAB, SHP m.v. Koordinatsystemer UTM32, UTM33 (WGS84/ETRS89)

6 Vejledende kursusprogram Forslag til vejledende kursusplan ved aflevering af GNSS-udstyr Kl. (ca.) Emne Introduktion til GNSS-opmåling Simpel gennemgang af udstyrets betjening mht. opstartsrækkefølgen og angivelse af koder/værdier m.v GNSS-opmåling i marken Kørsel til et af værket udvalgt gravested med relevant ledningsanlæg; gerne aktive gravesteder med åbne ledningsgrave. Praktisk gennemgang af opstart og indmåling Hjemme på værket Installation af DataTransfer. Praktisk anvendelse af DataTransfer til filoverførsel fra PDA til PC. Markering og fremsendelse af målefiler i e- mail til Frokost Modtagelse af og indtegning i MAP Klargøring af MAP Kodetabel gennem indlæsning af ktabel_24. Modtagelse af NR1-filer via . Indlæsning af NR1-filer i MAP. Indtegning med snap til hjælpepunkter og I_-koder. Omkodning til registreringskoder Forventet afslutning Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne Henvisningslinks: Valg og brug af indmålingskoder: GNSS-kodetabellen. Valg og brug af registreringskoder: DFF-EDB SYSTEMATIK.

7 Beskrivelse af DFF-EDB konseptets GNSS-udstyr GNSSmodtager Dataopsamler (PDA) Software til dataopsamling Diverse tilbehør Trimble Pro6H Integreret batteri, GNSS-antenne og GNSS-modtager Bluetooth-forbindelse til dataopsamleren Nomad handheld 900GLC Processor: 806 MHz Xscale processor Arbejdshukommelse (RAM): 128 MB DDR SDRAM Datalager: 6Mb indbygget Flash-lager Skærm: 8,5cm trykfølsom VGA/TFT-farveskærm, portrait 480 x 640 pixels Operativsystem: Windows Mobile version 6.1 Brugerinput-muligheder: Numerisk tastatur med supplerende funktions- og navigationstaster Trykfølsom skærm med følgende software-tastaturer: - Numerisk tastatur - Alfabetisk tastatur - Håndskriftgenkendelse Indbygget, udskiftbar genopladelig Li-Ion batteri med tilhørende 240V net-lader Batterilevetid for op til 15 timers aktiv anvendelse Bluetooth v.2.01 WLAN b/g wireless LAN USB-kabel Indbygget GPS: Integreret SiRF Star III GPS modtager med 2 5 m efterprocesseret nøjagtighed Indbygget digital kamera (farve, 2-megapixel opløsning) Indstikskort-adgang: Secure Digital (SDIO) memory card slot Integreret højttaler og mikrofon Kontorprogram: Microsoft Office Mobile TerraSync Standard Edition Mark-software til opsamling af opmålingsdata fra GNSS-modtageren Stok på 2 meter, der er todelt samlet med skruegevind Stokbeslag og holder til dataopsamler (PDA).

8 Tilbehørsoversigt Type Vare nr. Beskrivelse Strøm: GPS Parthfinder Pro genopladeligt batteri 1050,00 EGL-Z1006 Nomad Li-ion genopladeligt batteri 700,00 EGL-Z1001 Nomad AA batteri-modul 652, GPS Parthfinder Pro 12V bil lader 653,00 ST1Z2001 Nomad PDA 12V bil lader 452,00 ST1-Z2003 Ekstra 230V strømforsyning til Nomad 135, Ekstra 230V strømforsyning til ProXH GPS 388, Geopladelig batteri til ProXH 1050,00 Stokke: SECO meter antennestok - kulfiber 2995,00 SECO meter antennestok - snap-lock, kulfiber 2995,00 SECO ,5 meter teleskopstok - kulfiber/alu. 3495,00 SECO YEL Støttestokke - 2 ben, teleskop, alu. 1491,00 Holdere: SECO Øvrigt tilbehør: Nomad holder til stok klo 479,00 496, Nomad bil holder 345, GPS Pathfinder Pro holder til stok 912, Nomad bæltetaske 310, Transportkuffert - sort med skum (67x37x20cm) 2355,00 EGL-Z2013 Nomad pegepen 138,00 EGL-Z1002 Skærm beskyttelsesfilm - blank (2 stk) 55,00 EGL-Z1005 Nomad serielt bundstykke 288, Spids til stok 190,00 Forventede leveringstider afhænger af om varen findes på lager og er i så fald på 5-7 arbejdsdage. Viste priser er vejledende og er fra april Kontakt Geoteam for aktuelle priser. Alle priser i DKK excl. moms og forsendelse. Forhandlingen sker direkte med Geoteam Energivej 42, 1.sal 2750 Ballerup

9 Samling og klargøring af GNSS-hardware Tænd/sluk af GNSS-modtager Pro6H Start af dataopsamler (PDA) og TerraSync Måleprocedure: Fil, punktkode, egenskaber, slut Udstyrsbetjening i diagramform TerraSync ver Skyplot og kvalitetsindstillinger Overførsel af målefiler fra PDA til PC

10 Daglig anvendelse: Opstart, Klargøring af GNSS-udstyr Stok Der findes to varianter af stokken: Stok med gevind Stokken samles ved at skrue over- og underdel sammen. Stok med fjederlås Stokken udslås så fjederlåsen klikker i det. GNSS-modtagerens batteri isættes og påskrues stokkens topgevind. Pro6H Antennen påskrues stokkens topgevind. Kablet isættes og fastskrues. ProXH GPS-modtageren monteres ved at føre bagsiden lodret ned med monteringsskinnen til låsebeslaget klikker. Kablet fra satellitdisken isættes. PDAen isættes sin holder ved at de to gribere omslutter PDAens sider. Holderen monteres herefter i beslaget på stokken.

11 Daglig anvendelse: Opstart, GNSS-modtager Tænd GNSS-modtager Tryk kortvarigt på knappen for at tænde GNSS-modtageren. Holdes knappen inde tændes/slukkes Bluetooth. Kontroller at batteri-dioden lyser fast grønt. Andet betyder ingen eller mangelfuld opladning. Kontroller at Bluetooth-dioden blinker blåt med korte intervaller. Intet lys betyder at Bluetooth er slukket. Fast grønt lys betyder der er låst til minimum 4 satellitter. Pro6H (model fra 2012) ProXH (model indtil 2012)

12 Daglig anvendelse: PRO6H Følgende oplysninger jf. producentensproduktblad: Opladetid: 5 timer. Driftstid: 8 timer. Opbevaring: Kolde temperaturer bevarer batteriekapaciteten bedst. Tænd/sluk-knap Batteri-indikator Satellit-indikator Bluetooth-indikator Hurtigt tryk tænder/slukker GNSSmodtageren. Langt tryk tænder/slukker Bluetooth radioen. Grøn, fast lys betyder at opladning er tilsluttet og batteriet er fuldt opladt. Rød, fast lys betyder fejl ved opladning. Opstår ved opladning hvis batteriet bliver varmere en 40C; frakobl og afkøl før end opladning genoptages. Rød, langsom blinkende lys betyder, at der er mindre end 10% strøm tilbage. Gul, fast betyder at batteriet oplader. Grøn, langsomt blinkende lys betyder, at satellitpositionerne beregnes. Orange, hurtigt blinkende lys betyder, at der er dårlig satellit-modtagelse (for få eller for dårlig konstellation). Rød, fast lys betyder der er fejl. Blå, fast lys betyder at Bluetooth er aktiv og tilsluttet. Slukket betyder, at Bluetooth er deaktiveret. Udtag batteri ved: Klem låsene sammen. Udtag batteri. --- Ladestik. Batteriindikator; hold nede for at se aktuel batteristatus

13 Daglig anvendelse: Opstart, PDA Opstart af udstyr, PDA Tænd PDA'en ved et kortvarigt tryk på knappen: Opstart af udstyr, Bluetooth Klik på linje WLAN Klik på linjen All, så Bluetooth markeres enten ON eller Visible. Opstart af TerraSync Start dataopsamlingsprogrammet TerraSync ved at trykke på -tasten (Windows)-tasten.

14 Daglig anvendelse: Måleprocedure Opret målefil Vælg menupunktet Data» New (T). Angiv evt. andet filnavn i feltet File Name. Feltet Dictonary Name skal være angivet til nyeste kodetabel. Vælg knappen Create. Indmål punkt Stil dig i punktet, der ønskes indmålt. Udpeg ønskede punktkode (Feature Name). Vælg knappen Create. Angiv evt. egenskaber Mens målingen udføres kan eventuelt angives egenskaber gennem - tekstfelter - drop-down bokse Evt. brug af Rangefinder (Geo7X): Se næste side. Afslut måling af punkt Vælg knappen OK. OK Luk målefil Vælg knappen Close. Bekræft lukningen.

15 Daglig anvendelse: Rangefinder (Geo7X) Vælg offset-metode Når udgangspunktet er målt med en tilfredsstillende kvalitet, klikkes på Pause. Vælg menupunktet Options» Offset» Distance - Bearing. Start Rangefinder Tryk på Rangefinderknappen. Mål punkt Ret laserpointeren mod målepunktet Tryk på Rangefinder-knappen. Hvis målingen er ok, trykkes på fluebenet. Afslut måling af punkt Tryk på Done 2 gange.

16 Daglig anvendelse: Højde på Rangefinder (Geo7X)

17 Betjening af udstyr i diagramform GPS PDA Bluetooth TerraSync GPS Fil ON OFF x + GNSS Kun nødvendig hvis GNSS en ikke tilslutter automatisk Create Close Filer som sendes til DFF EDB Koder Egenskaber Create Egenskaber OK Kodetabellen

18 TerraSync ver Skyplot og kvalitetsindstillinger Satellitnumre og grafisk visning af modtagekvalitet Position i valgte koordinatsystem Kvalitetsindstillinger Adgang til indstilling af kvalitetskrav Grafisk visning af kvalitetskrav til horisont Grafisk visning af samlet kvalitet og valgt kvalitetskrav Aktuel samlet satellitkvalitet givet ved PDOP-værdi

19 Udskriv opmålingsskitse fra DFF EDB Ledningsregistrering

20 Overførsel af målefiler fra PDA til PC

21 Daglig vedligeholdelse, opladning og langtidsopbevaring Rengøring Vådt udstyr aftørres med en tør klud. Beskidt og støvet udstyr rengøres med en fugtig klud. Opladning Bemærk at PDA'ens batterie kun kan oplades, når det sidder i PDA'en. Isæt laderen i 230V-kontakt og det runde stik i bunden af PDAen. Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant grønt. GNSS-modtagerens batteri udtages og stikket sættes i batteriet bund. Påregn en opladningstid på mindst 4½ timer. Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant violet. Langtidsopbevaring Såfremt udstyret ikke skal anvendes gennem en længere periode, anbefales det at afmontere batterierne. Batterier opbevares bedst under mørke, tørre og ikke for varme eller kolde forhold. PDA'ens batteri monteres og afmonteres på følgende måde: 1. Sluk evt. PDA'en ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder; vælg derefter menupunktet Power off. 2. Fjern evt. håndstroppen m.v. på PDA'ens bagside 3. Med bagenden af pegepinden løsnes de fire skruer så meget, at bagbeklædningen kan aftages. 4. Batteriet isættes eller udtages. 5. Bagbeklædningen påsættes og de fire skruer strammes. 6. Håndstroppen fastgøres på PDA'ens bagside. GNSS-modtagerens batteri monteres eller afmonteres på følgende måde: På ProXH-udstyr udføres følgende: 1. Tryk samtidig ind på de to låsebeslag og hold dem inde. 2. Træk batteriet lige ud. PDA'en: Batteri-kalibrering Batteri-kalibrering kan efter et stykke tids brug blive nødvendig, såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem det faktiske strømniveau og PDAens visning af strømniveauet. Kalibreringen kan vare optil 25 timer, i hvilken periode det kraftigt anbefales at PDAen ikke anvendes. Kalibreringen udføres under Start» Settings» System» Power» Calibration. Træk Tryk Tryk

22 C.2 - Fremsendelse af målefiler til

23 Outlook Express Windows Mail Microsoft Office Outlook 2003 Modtagelse af vedhæftede filer gennem post-program 1. Åbn postprogram 2. Åbn 3. Gem vedhæftede filer Microsoft Office Outlook Dobbeltklik på programikonet 1. Dobbeltklik på programikonet 2. Dobbeltklik på -linien, så en åbner 3a. Vælg menupunktet Filer» Gem vedhæftede filer 3b. Vælg knappen Gennemse... 3c. Udpeg mappen. 3d. Vælg knappen OK. 3d. Vælg knappen Gem. 2. Dobbeltklik på -linien, så en åbner 3. Højreklik og vælg musemenuen Marker alt Højreklik igen og vælg musemenuen Gem som 4. Udpeg mappen. Vælg knappen Gem.

24 Forklaring på Correct-filens indhold

25 Forklaring på exp..-filens indhold

26 Indlæsning af ledningsdata (NR1-fil) 1. Åbn MAP. 3. Vælg menuknappen Vælg datafil. 2. Vælg menupunktet Diverse» Import af data» Import af ledningsdata (Nr1-fil). 4. Udpeg NR1-filen, der skal importeres. 5. Vælg knappen OK. 6. Vælg knappen Ja såfremt de indlæste data ønskes vist i tegningsfeltet. 7. Vælg ESC-tasten. 8. Vælg knappen Ja såfremt de viste data ønskes indlæst i databasen.

27 Fejlafhjælpning: GNSS-supportens top-tre Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA en Fejlafhjælpning: BlueTooth Fejlafhjælpning: TerraSync Fejlafhjælpning: Optaget COM-port Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne

28 GNSS-Supportens top-tre Manglende Bluetooth-forbindelse Brugeren oplever dette problem ved at der inde i TerraSync meldes fejl når der forsøges at skabes forbindelse til GNSSmodtageren. Årsagen er typisk at Bluetooth blevet slukket på GNSSmodtageren og det sker når den grønne knap er blevet holdt ind i for lang tid. Bluetooth-signalet tændes igen ved at holde den grønne knap inde til den blå lysdiode blinker hurtigt. Slidte batterier Efter flere års brug og gentagne opladninger vil batterikapaciteten falde på både GNSS-modtageren og PDA'en. På PDA'en findes der et program til at 'genoplive' kapaciteten. Ellers kan et nyt batteri bestilles ca. 700,-dkr. (2012-pris). Kraftigere lys i skærmen Skærmens lys kan skiftes ved at holde ca. 1 sekund. knappen inde i

29 Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA en Fejlbeskrivelse: Intet lys i nogen af lamperne. Fejlårsag: Batteriet er helt tomt. Fejlløsning: Opladning i mindst 4½ time. Fejlbeskrivelse: Lampen med batteri-symbolet blinker rødt. Fejlårsag: Batteriet er snart tomt. Fejlløsning: Opladning. Fejlbeskrivelse: Lampen med Bluetooth-symbolet blinker langsomt. Fejlårsag: Der er ikke Bluetooth-opkobling med PDA'en. Fejlløsning: Opret forbindelse som beskrevet i afsnittet Fejlafhjælpning: Bluetooth. Fejlbeskrivelse: Intet lys i skærmen. Fejlårsager: - Skærmen er slukket. - Batteriet er helt tomt. Fejlløsninger: - Tryk på on/off-tasten (den grønne taste). - Sæt PDAen til opladning. Fejlbeskrivelse: Skærmen er sort, men PDAen er tændt. Fejlårsag: - Skærmen er slukket. Fejlløsning: - Tryk på on/off-tasten for at tænde skærmen.

30 Fejlafhjælpning: Opkoblingsproblemer mellem GNSS-receiveren & PDA en Fejlbeskrivelse: Der kan ikke opnås Bluetooth-forbindelse mellem GNSS-modtager og dataopsamleren. Mulig årsag: GNSS-modtagerens Bluetooth er slukket. Løsningsforslag: Tænd GNSS-modtageren ved at holde den grønne knap nedtrykket i ca. 5 sekunder. Hold den grønne knap på ProXH nede til den blå diode blinker blåt regelmæssigt. Fejlbeskrivelse: Når TerraSync startes, kobles der ikke automatisk til GNSS-modtageren. Mulig årsag: TerraSync er kodet til at huske den seneste manuelle handling vedrørende GNSS-tilslutningen; har denne handling manuelt frakoblet GNSS-modtageren er det denne indstilling, der gemmes til der igen udføres en manuel tilkobling. Løsningsforslag: Vælg menupunktet Setup» Options. Vælg knappen GNSS. Åbn TerraSync» Vælg menupunktet Setup» Vælg undermenupunktet Connect to GNSS. Fejlbeskrivelse: Der fremkommer fejlmeddelelse om, at GNSS-modtageren ikke findes på COM-porten. Mulig årsag: Den forkerte COM-port er angivet i TerraSync. Løsningsforslag: Løsningen er at angive den rette COM-port under Setup» Options, vælg knappen GNSS Settings. Vælg den COM-port med ProXH- eller Pro6H-betegnelsen i feltet GPS Receiver Port» Vælg knappen OK» Vælg igen knappen GNSS Fejlbeskrivelse: Der fremkommer fejlmeddelelse om, at COM-porten er optaget af andet program. Forsøg først at lukke alle åbne forbindelse og genstart PDA'en ved at holde den grønne taste inde indtil nedtællingen er afsluttet. Forsøg at koble korrekt op efter genstart. Såfremt dette ikke hjælper kan løsningen være at nyoprette Bluetooth-forbindelsen som beskrevet i dette afsnit.

31 Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger Problembeskrivelse: Satellit-symbolet blinker og der logges ikke målinger. Problemårsag: Der er enten for få anvendelige satellitter eller for dårlig satellitkonstellation. Problemløsning: Der er følgende løsningsmuligheder: Accepter dårligere målenøjagtighed (PDOP). Afvent måletidspunkt med bedre satellitdækning. Problembeskrivelse: Tallet for estimeret nøjagtighed vises i meter fremfor i centimeter. Problemårsag: Problemløsning: Problembeskrivelse: Der fremkommer ingen position nederst i Status/Skyplot-skærmen selvom krav til satellitter, nøjagtighed m.v. er opfyldt. Problemårsag: TerraSync er indstillet til at opgive den aktuelle plane punktmiddelnøjagtighed (In the field) og ikke den forventede efterbehandlede plane punktmiddelnøjagtighed. 1.For TerraSync fra version 3.21 udføres: Vælg menupunktet Setup» knappen Logging Settings» 2.Vælg ikonet med skruenøglen udfor menupunktet Accuracy Settings. 3.Sæt følgende parametre:» Accuracy Value For Display/Logging» 1. rullefelt = Horizontal» 2. rullefelt = Postprocessed Opmålingen udføres udenfor definitionsområdet for det valgte datum og koordinatsystem. Problemløsning: Åbn TerraSync» menupunktet Setup» menuknappen Coordinate System: System = Denmark Zone = System 34 (Jutland) ved opmåling i Jylland, på Fyn og i det Sydfynske øhav. = System 34 (Zeeland) ved opmåling på Sjælland og de sydsjællandske øer. = System 45 (Bornholm) ved opmåling på Bornholm. Altitude Reference = Mean Sea Level (MSL) Altitude Units = Meters Geoid = DMA 10x10 (Global) Coordinat Units = Meters Display USNG = Off Problembeskrivelse: Der er ingen indstillingsmulighed mellem Productivity/Precision. Problemårsag: Problemløsning: - Den nederste del af skærmen er dækket af tastaturet. 1.Fjern tastaturet ved at klikke på tastatursymbolet nederst. 2.Vælg menupunktet Setup» Options. 3.Vælg knappen GPS.

32 Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger Fejlbeskrivelse Fejlårsag Fejlen konstateres ofte ifm. den differentielle korrektion. Målefilernes data er opsamlet uden anvendelse af H-Star teknologien. Dette har til konsekvens, at der ikke kan udføres korrektioner, der fører til den høje punktmiddelnøjagtighed på ca. 20 cm. Dette kan skyldes: 1. at dataopsamleren (PDA'en) opsamler data fra den indbyggede GPS-modtager, der ikke kan håndtere H-Starteknologien. 2. at TerraSync-indstillingerne er sat til ikke at opsamle måledata med H-Star teknologien. Fejlløsning 1. Løsning vedr. årsag 1: Den anvendte COM-port skal ændres som beskrevet i anden vejledning. Løsning vedr. årsag 2: Åbn TerraSync Vælg menupunktet Setup Vælg menuknappen Logging Settings Vælg skruenøglen under Accuracy Settings Sæt Use Accuracy-based Logging = Yes. De øvrige parametre skal være sat som vist»

33 Fejlsøgning og løsningsforslag Antenne og hukommelse: Blinker Ekstern antenne ej tilkoblet Fast Satellit-status Mangler Der er ikke forbindelse mellem PDA og GNSS-modtager. Lyser Blinker Bluetooth Ikon mangler Animeret Blinker Lyser Lav eller ingen ledig hukommelse. Batteri Venstre side = GNSS-modtager Højre side = PDA Der er et tilstrækkeligt antal anvendelige satellitter. Der er et utilstrækkeligt antal anvendelige satellitter. Der er ikke forbindelse mellem PDA og GNSS-modtageren. TerraSync forsøger opkobling med GNSS-modtageren. TerraSync har mistet forbindelsen med GNSS-modtageren. TerraSync har forbindelse med GNSS-modtageren. Lyser God batteristand (75%) Lyser Lav batteristand (25%) Blinker Kritisk batteristand (10%) Position og datum European 1950 Datum korrekt indstillet. WGS 84 Datum forkert indstillet. Låste og ulåste satellitter: Indikator for ikke-anvendt (ulåst) satellit. Indikator for anvendt (låst) satellit. Den røde streg angiver den acceptable PDOP-værdi. Problemløsning ved dårlig nøjagtighed: Dårlig satellitkonstellation Manglende synlighed For få anvendelige satellitter Manglende almanak Lavere målenøjagtighed Afvent tidsperiode med bedre satellitdækning Antal benyttede satellitter Satellitsymbol Topmenu Undermenu Låste satellitter, der ikke anvendes til koordinatberegning Låste satellitter, der anvendes til koordinatberegning Nuværende position i valgte datum Nøjagtighedskrav (PDOP) Estimeret nøjagtighed angivet i: - meter er den ukorrigerede planmiddelnøjagtighed. - centimeter er den efterkorrigerede planmiddelnøjagtighed. Batteriindikator Synkroniseringsindikator Estimeret nøjagtighed Indikator for nordretning Horisont Minimum elevation PDOP-indikator PDOP-værdi Datum Indstilling af krav til nøjagtighed (PDOP) Tastatur Animeret ikon, der indikerer at der gemmes data (symbolet afhænger af programversion) Pause i målinger og der gemmes ikke data. Sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed. Knap for igangsætning af måling efter pause. Se problemløsningsskemaet nederst Afvent at nyere almanak er hentet Meddelelse for at logning er standset; sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed. Skyder til indstilling af nøjagtighedskrav; jo længere mod højre des større nøjagtighed. Tastatur Keyboard Letter Recognizer Block Recognizer Transcriber Trimble Numeric Keyboard GNSS-modtageren Lyser grønt Blinker rødt Blinker violet Lyser violet Slukket Lange, grønne blink Korte, grønne blink Slukket Korte blå blink Lange blå blink Slukket Blå intervalblink God batteristand. Lav batteristand. Under opladning. Fuldt opladet. Slukket eller tomt batteri. Genererer positioner. For få satellitter eller dårlig satellitgeometri. GPS-modtager slukket eller tomt batteri. Afventer forbindelse. Forbundet. Bluetooth ikke aktiveret. GNSS-modtageren 1. Modtagerens Bluetooth er slukket - kontroller at ProXH'ens blå diode blinker 2. TerraSync automatisk GNSSopkobling deaktiveret 3. Skift COM-port 4. Retabler Bluetoothforbindelse

34

35 FEJL: COM-port optaget Indhold: Fejlbeskrivelse: Der kan fremkomme fejlmeddelelse om, at COM-porten er optaget af andet program. Fejlårsag: Af endnu ukendte årsager betragtes den tildelte COM-port som optaget. Fejlafhjælpningen udføres gennem følgende trin udførligt beskrevet nedenfor: Tænd udstyr og aktiver Bluetooth Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse Tilkobling af Bluetooth-udstyr Opret kommunikationsport Trin I af IV: Tænd udstyr og aktiver Bluetooth 1. Tænd GNSS-receiveren (ProXH eller Pro6H) 2. Kontroller at Bluetooth er aktiveret (den blå diode blinker) 3. Tænd PDAen og udført herefter trin II-IV. Trin II af IV: Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse 1. Vælg Start» Settings» Fanebladet Connections» Bluetooth» Fanebladet Connections. 2. Hold pegepinden nede på betegnelsen ProXH... eller Pro6H til der fremkommer en menu. 3. Vælg menupunktet Delete og bekræft sletningen.

36 FEJL: COM-port optaget Trin III af IV: Tilkobling af Bluetooth-udstyr Det fundne udstyr listes: Vælg følgende menuer: Start» Settings» Fanebladet Connections» Bluetooth» Fanebladet Connections Marker det ønskede udstyr og vælg Next: Klik på Add new device: Indtast Passcode = 0000 og vælg Next: Afvent liste med tilgængeliget udstyr: Vælg Finish:

37 FEJL: COM-port optaget Opret kommunikationsport Vælg fanebladet COM Ports» New Incoming port: Udpeg ProXH eller Pro6H,... og vælg Next: Vælg Port = COM9 og Finish: Vælg New Outgoing Port:

38

39 Notat vedr. opmålingsnøjagtighed med GNSS Formålet med dette notat er at flytte GPS-operatørenes fokus fra antallet af satellit som eneste mål for målekvaliteten. Husk uanset hvad er forudsætningen direkte sigtelinje til satellitterne! Herunder listes de umiddelbare forhold omkring opmålingsnøjagtigheden som GPS-operatøren skal forholde sig til og kan have indflydelse på: Antallet af satellitter har den betydning for resultatet ved at alt over 4 anvendelige satellitter giver mulighed for overbestemmelser og dermed udførelse af statistisk udjævning. Satellitternes individuelle kvalitet kan aflæses grafisk i skærmbilledet, således jo længere søjle ud for den pågældende satellit des bedre er dens placeringen på himmelhvælvet samt den aktuelle datamodtagelse fra satellitten. Den røde linje indikerer den lavest acceptable kvalitet. PDOP står for Positional Dilution Of Precision er det bedste kvalitetsmål, da tallet udtrykker den samlede nøjagtighed i det tredimensionelle rum. Som det ses af understående skema bør vi tilstræbe så lav en værdi som muligt og over 5 bør målingen udsættes eller der skal vælges anden standplads. Production - Precision skyderen anvendes til at indstille den højest tilladelige PDOP-værdi for at målingen gennemføres. Som angivet ovenfor skal dette udføres med omtanke.

40 Eksempler på dårlige satellitkonstellationer Her på siden er vist 3 eksempler på dårlige satellitkonstallationer som bør undgåes. Dette er forsøgt illustreret som det vil fremstå i GPS-udstyrets Status» Skyplot-skærm. Der kan være mange fundne satellitter, men deres position tæt ved horisonten (den røde linje) eller skygge af høj bebyggelse eller vegetation kan forringe modtagekvaliteten. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Stå de anvendelige satellitter på en næsten lige linje kan dette give dårlige måleresultater, da beregningerne kan tangere en 'rotationsakse'. xx xx Står satellitterne i et hjørne af himmelhvælvingen kan asymetrien medføre en høj PDOP-værdi. xx xx xx xx xx xx xx xx

41 Dårlige satellitkonstellationer Forskellig illustrationer på at skyggede satellitter eller dårlig satellitkonstelation giver spidse vinkler, der igen medfører en mere unøjagtig opmåling. Løsningen kan oftest være: at vente til satellitterne står bedre på himlen. Da navigationssatellitter går i baner tæt ved jorden skal da have en høj omløbshastighed for ikke at styrte ned og derfor flytter de sig også hurtigt på status-skærmen, at arbejde med 'udflyttede punkter', hvilket vil sige at det der findes et mere tilgængeligt punkt i flugt med dét punkt, der egentligt skulle måles. Dette er forsøgt illustreret herunder. Husk at angive dette på indmålingsskitsen så projektions- /skæringsberegningen kan udføres, når punkterne er lagt i tegne-/registreringsprogrammet.

DFF-EDB GNSS-Appendiks

DFF-EDB GNSS-Appendiks DFF-EDB GNSS-Service - Installationsvejledning - ProXH - Opdatering af firmware Denne vejledning retter sig udelukkende mod GNSS-udstyr erhvervet gennem DFF-EDB's GNSS-Service. Denne og andre GNSS-vejledninger

Læs mere

DFF-EDB GNSS-Professionel

DFF-EDB GNSS-Professionel DFF-EDB GNSS-Service - Professionel VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig grupper af informationer. På hvert

Læs mere

DFF-EDB Konsulentydelser

DFF-EDB Konsulentydelser VELKOMMEN til DFF-EDBs konsulentpakker og værkstjenester PAPIR DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA OPRYDNING DATA GRAFIK DATA NETVÆRK OUTSOURCING & GNSS-INDMÅLING HVIDT KAPITEL beskriver de generelle

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

INSTRUKS - MÅLESKITSER

INSTRUKS - MÅLESKITSER Denne instruks har til formål at specificere formkrav til de måleskitser, der skal leveres ift. ydelsen DFF-EDB's Digitale Ledningsadministration. Instruksen er dog formuleret så generel, at den tillige

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Velkommen Velkommen Med TomTom ecoplus-opdateringsprogrammet kan du opdatere softwaren på din TomTom ecoplus ved hjælp af TomTom LINK 3xx/510 og ecoplusstrømadapteren. Forudsætninger

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast Brugervejledning Anvendelse af IsoReader 981002700 ver. 01 01-10-2004 SKIOLD Echberg A/S DK 7430 Ikast 2 981002700.doc Indholdsfortegnelse 1 BRUG AF ISOREADER... 4 1.1 FORBINDELSE TIL POCKET... 4 1.2 HVAD

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

DFF-EDB GNSS-Appendiks: GPO

DFF-EDB GNSS-Appendiks: GPO DFF-EDB GNSS-Service - GPO Denne vejledning omhandler Trimbles kontorsoftware GPS PathFinder Office (GPO) med fokus på anvendelsen til at se placeringen og kvaliteten af indmålings- og korrektionsdatafiler.

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Version 1.03 August 2010

Version 1.03 August 2010 Quick Guide for egis PD GRS-1 GNSS og Plantedirektoratet Version 1.03 August 2010 1 Topcon hurtig guide til DGNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager.ver. 1.03 0. PD Windows quick guide. 1. GRS-1 Skrivebord egis

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter Vejledning i DATAKONVERTERING og DATAOPRYDNING/-TILRETNING Denne vejledning omhandler DFF-EDBs anbefalede behandling af filer med oprindelse fra CAD- og GIS-programmer. Kapitlerne i vejledningen er farvekodet

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Velkommen til DFF-EDBs KONTROLVEJLEDNING Her en hurtig vejledning til hvilke kapitler, der er relevant for netop dig...

Velkommen til DFF-EDBs KONTROLVEJLEDNING Her en hurtig vejledning til hvilke kapitler, der er relevant for netop dig... Velkommen til DFF-EDBs Her en hurtig vejledning til hvilke kapitler, der er relevant for netop dig... Rødt kapitel er for dig, der har modtaget papirplaner i storformat (A0 eller lignende) til kontrol.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere