Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service."

Transkript

1 DFF EDB GNSS-Service VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig grupper af informationer. På hvert kapitels forside er mere detaljeret indholdsfortegnelse. BLÅT KAPITEL er først og fremmest for dig, der overvejer at anskaffe dig GNSS-udstyr og vil vide mere omkring ydelser og betingelser for DFF-EDB s GNSS- Service GRØNT KAPITEL er beskrivelser af den daglige betjening af GNSS-udstyret og den tilhørende software før, under og efter opmålingen. RØDT KAPITEL er Fejl & Løsning. GNSS-APPENDIKS er en selvstændig vejledning, der bl.a. indeholder afsnittene: Sikkerhed og udstyrsvedligeholdelse Installations- og indstillingsvejledninger Anvendelsesvejledninger i avancerede funktioner GNSS er fællesbetegnelsen for det amerikanske Navstar GPS (Global Position System) og det russiske GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema =Глобальная Навигационная Спутниковая Система).

2 Læs i dette kapitel: Overvejer du om denne service er for dig, er her produktbeskrivelser omkring udstyret og servicens indhold. GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger Betingelser ifm. DFF EDB GNSS-Service Vejledende kursusprogram Beskrivelse af udstyr Tilbehørsoversigt

3 Produktbeskrivelse DFF EDB GNSS-Service Med satellitbaseret indmålingsudstyr holder du din ledningsregistrering ajourført - med en ensartet høj nøjagtighed og helt uafhængig af grundkortets manglende opdatering. Med GNSS-supportaftalen tilbyder DFF-EDB dig hjælp til alt det svære korrekt opsætning af udstyret, korrektionsberegninger og ubesværet indlæsning i DFF EDBs Ledningsregistrering. Og står du i marken og har problemer vi er som altid kun et telefonnummer væk. Fordele ved satellitbaseret indmåling Du får kun fordele ved at anvende satellitbaseret indmåling: Du er på forkant med din ledningsregistrering før graveaktører, fordi du kan registrere ledningerne mens de lægges. Da dine måledata nu er i forhold til satellitterne, er du nu fuldstændig uafhængig af grundkortet, der sjældent opdateres. Du får en ensartet nøjagtighed plannøjagtighed i ca. 98% af tilfældene indenfor 20 cm under normale måleforhold. Du får altid højdekoordinaten (koten) med. Hjælp i hverdagen Med DFF EDB GNSS-serviceaftale får du herefter: Telefonsupport til udstyrets betjening når du står i marken. Telefon- og onlinesupport når du er kommet hjem og skal sende måledata til DFF-EDB. Har du abonnement på DFF EDB Ledningsadministration (outsourcing) vil måledataene sammen med dine skitser danne grundlag for en vedligeholdt ledningsregistrering. Ellers modtager du en NR1-fil for hver måling, som supporteres gennem det almindelige programabonnement. GNSS = GPS og GLONASS Der har været tradition for at knytte betegnelsen GPS til alt omkring navigationssatelliter, men i dag er det mere end det...! Det amerikanske system af GPS-navigationssatellitter har fået følgeskab af det tilsvarende russiske system GLONASS. For dig som almindelig bruger betyder det, at der er større chance for at få kontakt til et tilstrækkeligt antal satellitter, der står med en større spredning på himlen - to væsentlige forhold for at få optimale måledata med hjem. Igangsætning Ved igangsætningen omfatter DFF EDBs GNSS-serviceaftale: DFF-EDB formidler indkøb du skal blot angive faktureringsadressen og skrive under, DFF-EDB modtager udstyret, der oplades, kontrolleres og konfigureres med kodetabel og referencesystemer m.v., DFF-EDB afleverer udstyret på Værket, hvor der afholdes kursus i udstyrets almindelige anvendelse. Oversigt over ydelser For aktuelle priser henvises til DFF EDBs Prisblad. Indkøb af udstyr er en éngangsudgift, der inkluderer: Stok, ekstern antenne, GPS-modtager og dataopsamler med tilhørende software. DFF EDBs igangsætning inkluderer: Kontrol og konfiguration af udstyr samt igangsætningskursus. Årligt abonnement: Inkluderet for programabonnenter på programpakke 3 og 4. Der kan tegnes individuel supportaftale for programabonnenter på programpakke 2. For konsulenter og abonnenters samarbejdsparter samt ved udlæsning til andre understøttede formater, kan der tegnes individuelle GPS-supportaftaler.

4 GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger Service ved etablering Formidling af udstyrets køb DFF-EDB formidler udelukkende indkøbet, således købsforholdet er direkte mellem Værket og udstyrsleverandøren; udstyrets levering er direkte til DFF-EDB. Klargøring og opsætning DFF-EDB udfører opladning, kontrol og konfiguration af udstyret, herunder opsætning af standardkodetabel og referencesystemer. Aflevering og undervisning Når GNSS-udstyret er funktionsdygtigt aftales en afleverings- og undervisningsdag, hvor udstyrets daglige anvendelse gennemgås i praksis; herunder behovet for direkte sigte mellem GNSS-antennen og satellitterne. På Værkets kontor konfigureres pc'ere og der undervises i hvorledes måledata overføres fra GNSS-udstyret til pc'en for derefter at blive videresendt til DFF-EDB for korrektionsberegning. --- Leveringstiden fra den danske forhandler afhænger i høj grad af den lokale lagerbeholdning - der kan derfor påregnes op til 14 dages leveringstid. DFF-EDB påregner minimum 5 arbejdsdage til klargøring og konfigurering. Betalt konsulenttid DFF EDB GNSS-Service er i udgangspunktet en standardiseret ydelse, der er inkluderet i programabonnementet på softwareprogrammet DFF EDB Ledningsregistrering programpakke 3 og 4. Ydelser der fraviger det standardiserede beregnes som konsulenttid f.eks. Programabonnenter på anden programpakke. Anden kodetabel end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Anden referencesystem end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Anden eksportprofil end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Service ved daglig drift Telefonsupport¹ omkring udstyrets almindelige anvendelse i forbindelse med klargøring og opmåling samt overførsel af målefiler. Postprocesseret korrektionsberegninger af de modtagne målefiler². Eksport til NR1-fil, der efterfølgende kan anvendes direkte i DFF EDB Ledningsregistrering. Værket modtager koordinatfil, der kan indlæses direkte i DFF EDBs Ledningsregistrering eller Værker med DFF EDBs Vedligeholdelsesabonnement får opdateret sin ledningsregistrering. --- ¹ Telefonsupport indenfor DFF-EDBs åbningstider og det tilstræbes at en eventuel ventetid på support holdes indenfor en time efter opkaldet. ² Det tilstræbes at returnere data indenfor to arbejdsdage under forudsætning af: - at måledata er komplette og anvendelige hvilket bedst sikres ved at følge de beskrevne arbejdsgange. - at måledata fremsendes snarest muligt og senest 2 måneder efter opmålingsdagen.³ Vedligeholdelsesservice I forbindelse med fællesmøder (Årsmøde, Landsmøde m.v.) tilbydes vedligeholdelse af kodetabel. Teknisk service m.v. Kontakt den danske forhandler for reklamation på udstyret, køb af tillægsudstyr og teknisk service m.v.

5 Betingelser ifm. DFF EDB GNSS-Service 1. a) Disse betingelser er i tillæg til DFF-EDBs salgs- og leveringsbetingelser. b) Pris, fakturering m.v. af DFF EDB GNSS-service er efter selskabets gældende prisblade. 2. a) DFF EDBs GNSS-service omfatter udelukkende almindelig anvendelsessupport på netop dét udstyr bestilt og leveret gennem DFF-EDB, det tilhørende udlæsningssoftware samt DFF-EDBs udførelse af postprocesserede korrektionsberegninger. b) Servicen henvender sig udelukkende til aktuelle abonnenter på DFF EDBs Ledningsregistrering og som har erhvervet GNSS-udstyr gennem DFF EDB GNSS-service. 3. a) Indmålingsfiler til korrektionsberegninger modtages udelukkende pr. via mailadressen Afsenderens e- mailadresse vil blive betragtes som modtager. b) Målefiler skal være overført som beskrevet gennem overførselsprogrammet DataTransfer og alle målefiler skal fremsendes. Fremsendes målefiler, der ikke er overført korrekt, kan DFF-EDB tilbyde datakonvertering efter forbrugt konsulenttid efter gældende prisblad. c) Det tilstræbes at levere korrigerede måledata indenfor samme frist som fastsat omkring besvarelse af ledningsoplysninger. d) Der kan af tekniske årsager henført til ekstern leverandør senest udføres korrektionsberegninger indenfor 2 måneder fra indmålingsdatoen. For for sent fremsendte målefiler kan der udelukkende tilbydes en dataeksport af de ukorrigerede punkter. e) Der kan af tekniske årsager tidligst udføres korrektionsberegninger hver hele time efter seneste indmålingstidspunkt. f) Betegnelserne Standardleverance og Specialleverance dækker leverancer af datafiler med indhold og struktur som beskrevet i understående diagram. 4. Datalagring: DFF-EDB garanterer kun at opbevare data ifm. GNSS-Servicen indtil 6 måneder efter modtagelsen. 5. DFF-EDB tager forbehold for omstændigheder udenfor selskabets kontrol, der virker begrænsende eller forsinkende i ydelserne. DFF EDBs GNSS-service henvender sig udelukkende til: Aktiv programabonnent på DFF EDBs Ledningsregistrering og GNSS-udstyr erhvervet gennem DFF EDBs GNSS-service Data-fil i NR1-format til indlæsning i DFF EDBs Ledningsregistrering Aktiv programabonnent på programpakke 3 eller programpakke 4? Standardleverance GNSS-kodeliste DFF EDBs standardkodeliste Dataformat DFF EDBs NR1-format Koordinatsystem System34/45, DVR90 JA Data-fil i andet format til indlæsning i andet tegne-/registreringssystem NEJ Specialleverence GNSS-kodeliste Specialopsat kodetabel Data-formater DXF, TAB, SHP m.v. Koordinatsystemer UTM32, UTM33 (WGS84/ETRS89)

6 Vejledende kursusprogram Forslag til vejledende kursusplan ved aflevering af GNSS-udstyr Kl. (ca.) Emne Introduktion til GNSS-opmåling Simpel gennemgang af udstyrets betjening mht. opstartsrækkefølgen og angivelse af koder/værdier m.v GNSS-opmåling i marken Kørsel til et af værket udvalgt gravested med relevant ledningsanlæg; gerne aktive gravesteder med åbne ledningsgrave. Praktisk gennemgang af opstart og indmåling Hjemme på værket Installation af DataTransfer. Praktisk anvendelse af DataTransfer til filoverførsel fra PDA til PC. Markering og fremsendelse af målefiler i e- mail til Frokost Modtagelse af og indtegning i MAP Klargøring af MAP Kodetabel gennem indlæsning af ktabel_24. Modtagelse af NR1-filer via . Indlæsning af NR1-filer i MAP. Indtegning med snap til hjælpepunkter og I_-koder. Omkodning til registreringskoder Forventet afslutning Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne Henvisningslinks: Valg og brug af indmålingskoder: GNSS-kodetabellen. Valg og brug af registreringskoder: DFF-EDB SYSTEMATIK.

7 Beskrivelse af DFF-EDB konseptets GNSS-udstyr GNSSmodtager Dataopsamler (PDA) Software til dataopsamling Diverse tilbehør Trimble Pro6H Integreret batteri, GNSS-antenne og GNSS-modtager Bluetooth-forbindelse til dataopsamleren Nomad handheld 900GLC Processor: 806 MHz Xscale processor Arbejdshukommelse (RAM): 128 MB DDR SDRAM Datalager: 6Mb indbygget Flash-lager Skærm: 8,5cm trykfølsom VGA/TFT-farveskærm, portrait 480 x 640 pixels Operativsystem: Windows Mobile version 6.1 Brugerinput-muligheder: Numerisk tastatur med supplerende funktions- og navigationstaster Trykfølsom skærm med følgende software-tastaturer: - Numerisk tastatur - Alfabetisk tastatur - Håndskriftgenkendelse Indbygget, udskiftbar genopladelig Li-Ion batteri med tilhørende 240V net-lader Batterilevetid for op til 15 timers aktiv anvendelse Bluetooth v.2.01 WLAN b/g wireless LAN USB-kabel Indbygget GPS: Integreret SiRF Star III GPS modtager med 2 5 m efterprocesseret nøjagtighed Indbygget digital kamera (farve, 2-megapixel opløsning) Indstikskort-adgang: Secure Digital (SDIO) memory card slot Integreret højttaler og mikrofon Kontorprogram: Microsoft Office Mobile TerraSync Standard Edition Mark-software til opsamling af opmålingsdata fra GNSS-modtageren Stok på 2 meter, der er todelt samlet med skruegevind Stokbeslag og holder til dataopsamler (PDA).

8 Tilbehørsoversigt Type Vare nr. Beskrivelse Strøm: GPS Parthfinder Pro genopladeligt batteri 1050,00 EGL-Z1006 Nomad Li-ion genopladeligt batteri 700,00 EGL-Z1001 Nomad AA batteri-modul 652, GPS Parthfinder Pro 12V bil lader 653,00 ST1Z2001 Nomad PDA 12V bil lader 452,00 ST1-Z2003 Ekstra 230V strømforsyning til Nomad 135, Ekstra 230V strømforsyning til ProXH GPS 388, Geopladelig batteri til ProXH 1050,00 Stokke: SECO meter antennestok - kulfiber 2995,00 SECO meter antennestok - snap-lock, kulfiber 2995,00 SECO ,5 meter teleskopstok - kulfiber/alu. 3495,00 SECO YEL Støttestokke - 2 ben, teleskop, alu. 1491,00 Holdere: SECO Øvrigt tilbehør: Nomad holder til stok klo 479,00 496, Nomad bil holder 345, GPS Pathfinder Pro holder til stok 912, Nomad bæltetaske 310, Transportkuffert - sort med skum (67x37x20cm) 2355,00 EGL-Z2013 Nomad pegepen 138,00 EGL-Z1002 Skærm beskyttelsesfilm - blank (2 stk) 55,00 EGL-Z1005 Nomad serielt bundstykke 288, Spids til stok 190,00 Forventede leveringstider afhænger af om varen findes på lager og er i så fald på 5-7 arbejdsdage. Viste priser er vejledende og er fra april Kontakt Geoteam for aktuelle priser. Alle priser i DKK excl. moms og forsendelse. Forhandlingen sker direkte med Geoteam Energivej 42, 1.sal 2750 Ballerup

9 Samling og klargøring af GNSS-hardware Tænd/sluk af GNSS-modtager Pro6H Start af dataopsamler (PDA) og TerraSync Måleprocedure: Fil, punktkode, egenskaber, slut Udstyrsbetjening i diagramform TerraSync ver Skyplot og kvalitetsindstillinger Overførsel af målefiler fra PDA til PC

10 Daglig anvendelse: Opstart, Klargøring af GNSS-udstyr Stok Der findes to varianter af stokken: Stok med gevind Stokken samles ved at skrue over- og underdel sammen. Stok med fjederlås Stokken udslås så fjederlåsen klikker i det. GNSS-modtagerens batteri isættes og påskrues stokkens topgevind. Pro6H Antennen påskrues stokkens topgevind. Kablet isættes og fastskrues. ProXH GPS-modtageren monteres ved at føre bagsiden lodret ned med monteringsskinnen til låsebeslaget klikker. Kablet fra satellitdisken isættes. PDAen isættes sin holder ved at de to gribere omslutter PDAens sider. Holderen monteres herefter i beslaget på stokken.

11 Daglig anvendelse: Opstart, GNSS-modtager Tænd GNSS-modtager Tryk kortvarigt på knappen for at tænde GNSS-modtageren. Holdes knappen inde tændes/slukkes Bluetooth. Kontroller at batteri-dioden lyser fast grønt. Andet betyder ingen eller mangelfuld opladning. Kontroller at Bluetooth-dioden blinker blåt med korte intervaller. Intet lys betyder at Bluetooth er slukket. Fast grønt lys betyder der er låst til minimum 4 satellitter. Pro6H (model fra 2012) ProXH (model indtil 2012)

12 Daglig anvendelse: PRO6H Følgende oplysninger jf. producentensproduktblad: Opladetid: 5 timer. Driftstid: 8 timer. Opbevaring: Kolde temperaturer bevarer batteriekapaciteten bedst. Tænd/sluk-knap Batteri-indikator Satellit-indikator Bluetooth-indikator Hurtigt tryk tænder/slukker GNSSmodtageren. Langt tryk tænder/slukker Bluetooth radioen. Grøn, fast lys betyder at opladning er tilsluttet og batteriet er fuldt opladt. Rød, fast lys betyder fejl ved opladning. Opstår ved opladning hvis batteriet bliver varmere en 40C; frakobl og afkøl før end opladning genoptages. Rød, langsom blinkende lys betyder, at der er mindre end 10% strøm tilbage. Gul, fast betyder at batteriet oplader. Grøn, langsomt blinkende lys betyder, at satellitpositionerne beregnes. Orange, hurtigt blinkende lys betyder, at der er dårlig satellit-modtagelse (for få eller for dårlig konstellation). Rød, fast lys betyder der er fejl. Blå, fast lys betyder at Bluetooth er aktiv og tilsluttet. Slukket betyder, at Bluetooth er deaktiveret. Udtag batteri ved: Klem låsene sammen. Udtag batteri. --- Ladestik. Batteriindikator; hold nede for at se aktuel batteristatus

13 Daglig anvendelse: Opstart, PDA Opstart af udstyr, PDA Tænd PDA'en ved et kortvarigt tryk på knappen: Opstart af udstyr, Bluetooth Klik på linje WLAN Klik på linjen All, så Bluetooth markeres enten ON eller Visible. Opstart af TerraSync Start dataopsamlingsprogrammet TerraSync ved at trykke på -tasten (Windows)-tasten.

14 Daglig anvendelse: Måleprocedure Opret målefil Vælg menupunktet Data» New (T). Angiv evt. andet filnavn i feltet File Name. Feltet Dictonary Name skal være angivet til nyeste kodetabel. Vælg knappen Create. Indmål punkt Stil dig i punktet, der ønskes indmålt. Udpeg ønskede punktkode (Feature Name). Vælg knappen Create. Angiv evt. egenskaber Mens målingen udføres kan eventuelt angives egenskaber gennem - tekstfelter - drop-down bokse Evt. brug af Rangefinder (Geo7X): Se næste side. Afslut måling af punkt Vælg knappen OK. OK Luk målefil Vælg knappen Close. Bekræft lukningen.

15 Daglig anvendelse: Rangefinder (Geo7X) Vælg offset-metode Når udgangspunktet er målt med en tilfredsstillende kvalitet, klikkes på Pause. Vælg menupunktet Options» Offset» Distance - Bearing. Start Rangefinder Tryk på Rangefinderknappen. Mål punkt Ret laserpointeren mod målepunktet Tryk på Rangefinder-knappen. Hvis målingen er ok, trykkes på fluebenet. Afslut måling af punkt Tryk på Done 2 gange.

16 Daglig anvendelse: Højde på Rangefinder (Geo7X)

17 Betjening af udstyr i diagramform GPS PDA Bluetooth TerraSync GPS Fil ON OFF x + GNSS Kun nødvendig hvis GNSS en ikke tilslutter automatisk Create Close Filer som sendes til DFF EDB Koder Egenskaber Create Egenskaber OK Kodetabellen

18 TerraSync ver Skyplot og kvalitetsindstillinger Satellitnumre og grafisk visning af modtagekvalitet Position i valgte koordinatsystem Kvalitetsindstillinger Adgang til indstilling af kvalitetskrav Grafisk visning af kvalitetskrav til horisont Grafisk visning af samlet kvalitet og valgt kvalitetskrav Aktuel samlet satellitkvalitet givet ved PDOP-værdi

19 Udskriv opmålingsskitse fra DFF EDB Ledningsregistrering

20 Overførsel af målefiler fra PDA til PC

21 Daglig vedligeholdelse, opladning og langtidsopbevaring Rengøring Vådt udstyr aftørres med en tør klud. Beskidt og støvet udstyr rengøres med en fugtig klud. Opladning Bemærk at PDA'ens batterie kun kan oplades, når det sidder i PDA'en. Isæt laderen i 230V-kontakt og det runde stik i bunden af PDAen. Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant grønt. GNSS-modtagerens batteri udtages og stikket sættes i batteriet bund. Påregn en opladningstid på mindst 4½ timer. Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant violet. Langtidsopbevaring Såfremt udstyret ikke skal anvendes gennem en længere periode, anbefales det at afmontere batterierne. Batterier opbevares bedst under mørke, tørre og ikke for varme eller kolde forhold. PDA'ens batteri monteres og afmonteres på følgende måde: 1. Sluk evt. PDA'en ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder; vælg derefter menupunktet Power off. 2. Fjern evt. håndstroppen m.v. på PDA'ens bagside 3. Med bagenden af pegepinden løsnes de fire skruer så meget, at bagbeklædningen kan aftages. 4. Batteriet isættes eller udtages. 5. Bagbeklædningen påsættes og de fire skruer strammes. 6. Håndstroppen fastgøres på PDA'ens bagside. GNSS-modtagerens batteri monteres eller afmonteres på følgende måde: På ProXH-udstyr udføres følgende: 1. Tryk samtidig ind på de to låsebeslag og hold dem inde. 2. Træk batteriet lige ud. PDA'en: Batteri-kalibrering Batteri-kalibrering kan efter et stykke tids brug blive nødvendig, såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem det faktiske strømniveau og PDAens visning af strømniveauet. Kalibreringen kan vare optil 25 timer, i hvilken periode det kraftigt anbefales at PDAen ikke anvendes. Kalibreringen udføres under Start» Settings» System» Power» Calibration. Træk Tryk Tryk

22 C.2 - Fremsendelse af målefiler til

23 Outlook Express Windows Mail Microsoft Office Outlook 2003 Modtagelse af vedhæftede filer gennem post-program 1. Åbn postprogram 2. Åbn 3. Gem vedhæftede filer Microsoft Office Outlook Dobbeltklik på programikonet 1. Dobbeltklik på programikonet 2. Dobbeltklik på -linien, så en åbner 3a. Vælg menupunktet Filer» Gem vedhæftede filer 3b. Vælg knappen Gennemse... 3c. Udpeg mappen. 3d. Vælg knappen OK. 3d. Vælg knappen Gem. 2. Dobbeltklik på -linien, så en åbner 3. Højreklik og vælg musemenuen Marker alt Højreklik igen og vælg musemenuen Gem som 4. Udpeg mappen. Vælg knappen Gem.

24 Forklaring på Correct-filens indhold

25 Forklaring på exp..-filens indhold

26 Indlæsning af ledningsdata (NR1-fil) 1. Åbn MAP. 3. Vælg menuknappen Vælg datafil. 2. Vælg menupunktet Diverse» Import af data» Import af ledningsdata (Nr1-fil). 4. Udpeg NR1-filen, der skal importeres. 5. Vælg knappen OK. 6. Vælg knappen Ja såfremt de indlæste data ønskes vist i tegningsfeltet. 7. Vælg ESC-tasten. 8. Vælg knappen Ja såfremt de viste data ønskes indlæst i databasen.

27 Fejlafhjælpning: GNSS-supportens top-tre Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA en Fejlafhjælpning: BlueTooth Fejlafhjælpning: TerraSync Fejlafhjælpning: Optaget COM-port Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne

28 GNSS-Supportens top-tre Manglende Bluetooth-forbindelse Brugeren oplever dette problem ved at der inde i TerraSync meldes fejl når der forsøges at skabes forbindelse til GNSSmodtageren. Årsagen er typisk at Bluetooth blevet slukket på GNSSmodtageren og det sker når den grønne knap er blevet holdt ind i for lang tid. Bluetooth-signalet tændes igen ved at holde den grønne knap inde til den blå lysdiode blinker hurtigt. Slidte batterier Efter flere års brug og gentagne opladninger vil batterikapaciteten falde på både GNSS-modtageren og PDA'en. På PDA'en findes der et program til at 'genoplive' kapaciteten. Ellers kan et nyt batteri bestilles ca. 700,-dkr. (2012-pris). Kraftigere lys i skærmen Skærmens lys kan skiftes ved at holde ca. 1 sekund. knappen inde i

29 Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA en Fejlbeskrivelse: Intet lys i nogen af lamperne. Fejlårsag: Batteriet er helt tomt. Fejlløsning: Opladning i mindst 4½ time. Fejlbeskrivelse: Lampen med batteri-symbolet blinker rødt. Fejlårsag: Batteriet er snart tomt. Fejlløsning: Opladning. Fejlbeskrivelse: Lampen med Bluetooth-symbolet blinker langsomt. Fejlårsag: Der er ikke Bluetooth-opkobling med PDA'en. Fejlløsning: Opret forbindelse som beskrevet i afsnittet Fejlafhjælpning: Bluetooth. Fejlbeskrivelse: Intet lys i skærmen. Fejlårsager: - Skærmen er slukket. - Batteriet er helt tomt. Fejlløsninger: - Tryk på on/off-tasten (den grønne taste). - Sæt PDAen til opladning. Fejlbeskrivelse: Skærmen er sort, men PDAen er tændt. Fejlårsag: - Skærmen er slukket. Fejlløsning: - Tryk på on/off-tasten for at tænde skærmen.

30 Fejlafhjælpning: Opkoblingsproblemer mellem GNSS-receiveren & PDA en Fejlbeskrivelse: Der kan ikke opnås Bluetooth-forbindelse mellem GNSS-modtager og dataopsamleren. Mulig årsag: GNSS-modtagerens Bluetooth er slukket. Løsningsforslag: Tænd GNSS-modtageren ved at holde den grønne knap nedtrykket i ca. 5 sekunder. Hold den grønne knap på ProXH nede til den blå diode blinker blåt regelmæssigt. Fejlbeskrivelse: Når TerraSync startes, kobles der ikke automatisk til GNSS-modtageren. Mulig årsag: TerraSync er kodet til at huske den seneste manuelle handling vedrørende GNSS-tilslutningen; har denne handling manuelt frakoblet GNSS-modtageren er det denne indstilling, der gemmes til der igen udføres en manuel tilkobling. Løsningsforslag: Vælg menupunktet Setup» Options. Vælg knappen GNSS. Åbn TerraSync» Vælg menupunktet Setup» Vælg undermenupunktet Connect to GNSS. Fejlbeskrivelse: Der fremkommer fejlmeddelelse om, at GNSS-modtageren ikke findes på COM-porten. Mulig årsag: Den forkerte COM-port er angivet i TerraSync. Løsningsforslag: Løsningen er at angive den rette COM-port under Setup» Options, vælg knappen GNSS Settings. Vælg den COM-port med ProXH- eller Pro6H-betegnelsen i feltet GPS Receiver Port» Vælg knappen OK» Vælg igen knappen GNSS Fejlbeskrivelse: Der fremkommer fejlmeddelelse om, at COM-porten er optaget af andet program. Forsøg først at lukke alle åbne forbindelse og genstart PDA'en ved at holde den grønne taste inde indtil nedtællingen er afsluttet. Forsøg at koble korrekt op efter genstart. Såfremt dette ikke hjælper kan løsningen være at nyoprette Bluetooth-forbindelsen som beskrevet i dette afsnit.

31 Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger Problembeskrivelse: Satellit-symbolet blinker og der logges ikke målinger. Problemårsag: Der er enten for få anvendelige satellitter eller for dårlig satellitkonstellation. Problemløsning: Der er følgende løsningsmuligheder: Accepter dårligere målenøjagtighed (PDOP). Afvent måletidspunkt med bedre satellitdækning. Problembeskrivelse: Tallet for estimeret nøjagtighed vises i meter fremfor i centimeter. Problemårsag: Problemløsning: Problembeskrivelse: Der fremkommer ingen position nederst i Status/Skyplot-skærmen selvom krav til satellitter, nøjagtighed m.v. er opfyldt. Problemårsag: TerraSync er indstillet til at opgive den aktuelle plane punktmiddelnøjagtighed (In the field) og ikke den forventede efterbehandlede plane punktmiddelnøjagtighed. 1.For TerraSync fra version 3.21 udføres: Vælg menupunktet Setup» knappen Logging Settings» 2.Vælg ikonet med skruenøglen udfor menupunktet Accuracy Settings. 3.Sæt følgende parametre:» Accuracy Value For Display/Logging» 1. rullefelt = Horizontal» 2. rullefelt = Postprocessed Opmålingen udføres udenfor definitionsområdet for det valgte datum og koordinatsystem. Problemløsning: Åbn TerraSync» menupunktet Setup» menuknappen Coordinate System: System = Denmark Zone = System 34 (Jutland) ved opmåling i Jylland, på Fyn og i det Sydfynske øhav. = System 34 (Zeeland) ved opmåling på Sjælland og de sydsjællandske øer. = System 45 (Bornholm) ved opmåling på Bornholm. Altitude Reference = Mean Sea Level (MSL) Altitude Units = Meters Geoid = DMA 10x10 (Global) Coordinat Units = Meters Display USNG = Off Problembeskrivelse: Der er ingen indstillingsmulighed mellem Productivity/Precision. Problemårsag: Problemløsning: - Den nederste del af skærmen er dækket af tastaturet. 1.Fjern tastaturet ved at klikke på tastatursymbolet nederst. 2.Vælg menupunktet Setup» Options. 3.Vælg knappen GPS.

32 Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger Fejlbeskrivelse Fejlårsag Fejlen konstateres ofte ifm. den differentielle korrektion. Målefilernes data er opsamlet uden anvendelse af H-Star teknologien. Dette har til konsekvens, at der ikke kan udføres korrektioner, der fører til den høje punktmiddelnøjagtighed på ca. 20 cm. Dette kan skyldes: 1. at dataopsamleren (PDA'en) opsamler data fra den indbyggede GPS-modtager, der ikke kan håndtere H-Starteknologien. 2. at TerraSync-indstillingerne er sat til ikke at opsamle måledata med H-Star teknologien. Fejlløsning 1. Løsning vedr. årsag 1: Den anvendte COM-port skal ændres som beskrevet i anden vejledning. Løsning vedr. årsag 2: Åbn TerraSync Vælg menupunktet Setup Vælg menuknappen Logging Settings Vælg skruenøglen under Accuracy Settings Sæt Use Accuracy-based Logging = Yes. De øvrige parametre skal være sat som vist»

33 Fejlsøgning og løsningsforslag Antenne og hukommelse: Blinker Ekstern antenne ej tilkoblet Fast Satellit-status Mangler Der er ikke forbindelse mellem PDA og GNSS-modtager. Lyser Blinker Bluetooth Ikon mangler Animeret Blinker Lyser Lav eller ingen ledig hukommelse. Batteri Venstre side = GNSS-modtager Højre side = PDA Der er et tilstrækkeligt antal anvendelige satellitter. Der er et utilstrækkeligt antal anvendelige satellitter. Der er ikke forbindelse mellem PDA og GNSS-modtageren. TerraSync forsøger opkobling med GNSS-modtageren. TerraSync har mistet forbindelsen med GNSS-modtageren. TerraSync har forbindelse med GNSS-modtageren. Lyser God batteristand (75%) Lyser Lav batteristand (25%) Blinker Kritisk batteristand (10%) Position og datum European 1950 Datum korrekt indstillet. WGS 84 Datum forkert indstillet. Låste og ulåste satellitter: Indikator for ikke-anvendt (ulåst) satellit. Indikator for anvendt (låst) satellit. Den røde streg angiver den acceptable PDOP-værdi. Problemløsning ved dårlig nøjagtighed: Dårlig satellitkonstellation Manglende synlighed For få anvendelige satellitter Manglende almanak Lavere målenøjagtighed Afvent tidsperiode med bedre satellitdækning Antal benyttede satellitter Satellitsymbol Topmenu Undermenu Låste satellitter, der ikke anvendes til koordinatberegning Låste satellitter, der anvendes til koordinatberegning Nuværende position i valgte datum Nøjagtighedskrav (PDOP) Estimeret nøjagtighed angivet i: - meter er den ukorrigerede planmiddelnøjagtighed. - centimeter er den efterkorrigerede planmiddelnøjagtighed. Batteriindikator Synkroniseringsindikator Estimeret nøjagtighed Indikator for nordretning Horisont Minimum elevation PDOP-indikator PDOP-værdi Datum Indstilling af krav til nøjagtighed (PDOP) Tastatur Animeret ikon, der indikerer at der gemmes data (symbolet afhænger af programversion) Pause i målinger og der gemmes ikke data. Sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed. Knap for igangsætning af måling efter pause. Se problemløsningsskemaet nederst Afvent at nyere almanak er hentet Meddelelse for at logning er standset; sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed. Skyder til indstilling af nøjagtighedskrav; jo længere mod højre des større nøjagtighed. Tastatur Keyboard Letter Recognizer Block Recognizer Transcriber Trimble Numeric Keyboard GNSS-modtageren Lyser grønt Blinker rødt Blinker violet Lyser violet Slukket Lange, grønne blink Korte, grønne blink Slukket Korte blå blink Lange blå blink Slukket Blå intervalblink God batteristand. Lav batteristand. Under opladning. Fuldt opladet. Slukket eller tomt batteri. Genererer positioner. For få satellitter eller dårlig satellitgeometri. GPS-modtager slukket eller tomt batteri. Afventer forbindelse. Forbundet. Bluetooth ikke aktiveret. GNSS-modtageren 1. Modtagerens Bluetooth er slukket - kontroller at ProXH'ens blå diode blinker 2. TerraSync automatisk GNSSopkobling deaktiveret 3. Skift COM-port 4. Retabler Bluetoothforbindelse

34

35 FEJL: COM-port optaget Indhold: Fejlbeskrivelse: Der kan fremkomme fejlmeddelelse om, at COM-porten er optaget af andet program. Fejlårsag: Af endnu ukendte årsager betragtes den tildelte COM-port som optaget. Fejlafhjælpningen udføres gennem følgende trin udførligt beskrevet nedenfor: Tænd udstyr og aktiver Bluetooth Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse Tilkobling af Bluetooth-udstyr Opret kommunikationsport Trin I af IV: Tænd udstyr og aktiver Bluetooth 1. Tænd GNSS-receiveren (ProXH eller Pro6H) 2. Kontroller at Bluetooth er aktiveret (den blå diode blinker) 3. Tænd PDAen og udført herefter trin II-IV. Trin II af IV: Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse 1. Vælg Start» Settings» Fanebladet Connections» Bluetooth» Fanebladet Connections. 2. Hold pegepinden nede på betegnelsen ProXH... eller Pro6H til der fremkommer en menu. 3. Vælg menupunktet Delete og bekræft sletningen.

36 FEJL: COM-port optaget Trin III af IV: Tilkobling af Bluetooth-udstyr Det fundne udstyr listes: Vælg følgende menuer: Start» Settings» Fanebladet Connections» Bluetooth» Fanebladet Connections Marker det ønskede udstyr og vælg Next: Klik på Add new device: Indtast Passcode = 0000 og vælg Next: Afvent liste med tilgængeliget udstyr: Vælg Finish:

37 FEJL: COM-port optaget Opret kommunikationsport Vælg fanebladet COM Ports» New Incoming port: Udpeg ProXH eller Pro6H,... og vælg Next: Vælg Port = COM9 og Finish: Vælg New Outgoing Port:

38

39 Notat vedr. opmålingsnøjagtighed med GNSS Formålet med dette notat er at flytte GPS-operatørenes fokus fra antallet af satellit som eneste mål for målekvaliteten. Husk uanset hvad er forudsætningen direkte sigtelinje til satellitterne! Herunder listes de umiddelbare forhold omkring opmålingsnøjagtigheden som GPS-operatøren skal forholde sig til og kan have indflydelse på: Antallet af satellitter har den betydning for resultatet ved at alt over 4 anvendelige satellitter giver mulighed for overbestemmelser og dermed udførelse af statistisk udjævning. Satellitternes individuelle kvalitet kan aflæses grafisk i skærmbilledet, således jo længere søjle ud for den pågældende satellit des bedre er dens placeringen på himmelhvælvet samt den aktuelle datamodtagelse fra satellitten. Den røde linje indikerer den lavest acceptable kvalitet. PDOP står for Positional Dilution Of Precision er det bedste kvalitetsmål, da tallet udtrykker den samlede nøjagtighed i det tredimensionelle rum. Som det ses af understående skema bør vi tilstræbe så lav en værdi som muligt og over 5 bør målingen udsættes eller der skal vælges anden standplads. Production - Precision skyderen anvendes til at indstille den højest tilladelige PDOP-værdi for at målingen gennemføres. Som angivet ovenfor skal dette udføres med omtanke.

40 Eksempler på dårlige satellitkonstellationer Her på siden er vist 3 eksempler på dårlige satellitkonstallationer som bør undgåes. Dette er forsøgt illustreret som det vil fremstå i GPS-udstyrets Status» Skyplot-skærm. Der kan være mange fundne satellitter, men deres position tæt ved horisonten (den røde linje) eller skygge af høj bebyggelse eller vegetation kan forringe modtagekvaliteten. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Stå de anvendelige satellitter på en næsten lige linje kan dette give dårlige måleresultater, da beregningerne kan tangere en 'rotationsakse'. xx xx Står satellitterne i et hjørne af himmelhvælvingen kan asymetrien medføre en høj PDOP-værdi. xx xx xx xx xx xx xx xx

41 Dårlige satellitkonstellationer Forskellig illustrationer på at skyggede satellitter eller dårlig satellitkonstelation giver spidse vinkler, der igen medfører en mere unøjagtig opmåling. Løsningen kan oftest være: at vente til satellitterne står bedre på himlen. Da navigationssatellitter går i baner tæt ved jorden skal da have en høj omløbshastighed for ikke at styrte ned og derfor flytter de sig også hurtigt på status-skærmen, at arbejde med 'udflyttede punkter', hvilket vil sige at det der findes et mere tilgængeligt punkt i flugt med dét punkt, der egentligt skulle måles. Dette er forsøgt illustreret herunder. Husk at angive dette på indmålingsskitsen så projektions- /skæringsberegningen kan udføres, når punkterne er lagt i tegne-/registreringsprogrammet.

DFF-EDB Konsulentydelser

DFF-EDB Konsulentydelser VELKOMMEN til DFF-EDBs konsulentpakker og værkstjenester PAPIR DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA OPRYDNING DATA GRAFIK DATA NETVÆRK OUTSOURCING & GNSS-INDMÅLING HVIDT KAPITEL beskriver de generelle

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere