Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service."

Transkript

1 DFF EDB GNSS-Service VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig grupper af informationer. På hvert kapitels forside er mere detaljeret indholdsfortegnelse. BLÅT KAPITEL er først og fremmest for dig, der overvejer at anskaffe dig GNSS-udstyr og vil vide mere omkring ydelser og betingelser for DFF-EDB s GNSS- Service GRØNT KAPITEL er beskrivelser af den daglige betjening af GNSS-udstyret og den tilhørende software før, under og efter opmålingen. RØDT KAPITEL er Fejl & Løsning. GNSS-APPENDIKS er en selvstændig vejledning, der bl.a. indeholder afsnittene: Sikkerhed og udstyrsvedligeholdelse Installations- og indstillingsvejledninger Anvendelsesvejledninger i avancerede funktioner GNSS er fællesbetegnelsen for det amerikanske Navstar GPS (Global Position System) og det russiske GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema =Глобальная Навигационная Спутниковая Система).

2 Læs i dette kapitel: Overvejer du om denne service er for dig, er her produktbeskrivelser omkring udstyret og servicens indhold. GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger Betingelser ifm. DFF EDB GNSS-Service Vejledende kursusprogram Beskrivelse af udstyr Tilbehørsoversigt

3 Produktbeskrivelse DFF EDB GNSS-Service Med satellitbaseret indmålingsudstyr holder du din ledningsregistrering ajourført - med en ensartet høj nøjagtighed og helt uafhængig af grundkortets manglende opdatering. Med GNSS-supportaftalen tilbyder DFF-EDB dig hjælp til alt det svære korrekt opsætning af udstyret, korrektionsberegninger og ubesværet indlæsning i DFF EDBs Ledningsregistrering. Og står du i marken og har problemer vi er som altid kun et telefonnummer væk. Fordele ved satellitbaseret indmåling Du får kun fordele ved at anvende satellitbaseret indmåling: Du er på forkant med din ledningsregistrering før graveaktører, fordi du kan registrere ledningerne mens de lægges. Da dine måledata nu er i forhold til satellitterne, er du nu fuldstændig uafhængig af grundkortet, der sjældent opdateres. Du får en ensartet nøjagtighed plannøjagtighed i ca. 98% af tilfældene indenfor 20 cm under normale måleforhold. Du får altid højdekoordinaten (koten) med. Hjælp i hverdagen Med DFF EDB GNSS-serviceaftale får du herefter: Telefonsupport til udstyrets betjening når du står i marken. Telefon- og onlinesupport når du er kommet hjem og skal sende måledata til DFF-EDB. Har du abonnement på DFF EDB Ledningsadministration (outsourcing) vil måledataene sammen med dine skitser danne grundlag for en vedligeholdt ledningsregistrering. Ellers modtager du en NR1-fil for hver måling, som supporteres gennem det almindelige programabonnement. GNSS = GPS og GLONASS Der har været tradition for at knytte betegnelsen GPS til alt omkring navigationssatelliter, men i dag er det mere end det...! Det amerikanske system af GPS-navigationssatellitter har fået følgeskab af det tilsvarende russiske system GLONASS. For dig som almindelig bruger betyder det, at der er større chance for at få kontakt til et tilstrækkeligt antal satellitter, der står med en større spredning på himlen - to væsentlige forhold for at få optimale måledata med hjem. Igangsætning Ved igangsætningen omfatter DFF EDBs GNSS-serviceaftale: DFF-EDB formidler indkøb du skal blot angive faktureringsadressen og skrive under, DFF-EDB modtager udstyret, der oplades, kontrolleres og konfigureres med kodetabel og referencesystemer m.v., DFF-EDB afleverer udstyret på Værket, hvor der afholdes kursus i udstyrets almindelige anvendelse. Oversigt over ydelser For aktuelle priser henvises til DFF EDBs Prisblad. Indkøb af udstyr er en éngangsudgift, der inkluderer: Stok, ekstern antenne, GPS-modtager og dataopsamler med tilhørende software. DFF EDBs igangsætning inkluderer: Kontrol og konfiguration af udstyr samt igangsætningskursus. Årligt abonnement: Inkluderet for programabonnenter på programpakke 3 og 4. Der kan tegnes individuel supportaftale for programabonnenter på programpakke 2. For konsulenter og abonnenters samarbejdsparter samt ved udlæsning til andre understøttede formater, kan der tegnes individuelle GPS-supportaftaler.

4 GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger Service ved etablering Formidling af udstyrets køb DFF-EDB formidler udelukkende indkøbet, således købsforholdet er direkte mellem Værket og udstyrsleverandøren; udstyrets levering er direkte til DFF-EDB. Klargøring og opsætning DFF-EDB udfører opladning, kontrol og konfiguration af udstyret, herunder opsætning af standardkodetabel og referencesystemer. Aflevering og undervisning Når GNSS-udstyret er funktionsdygtigt aftales en afleverings- og undervisningsdag, hvor udstyrets daglige anvendelse gennemgås i praksis; herunder behovet for direkte sigte mellem GNSS-antennen og satellitterne. På Værkets kontor konfigureres pc'ere og der undervises i hvorledes måledata overføres fra GNSS-udstyret til pc'en for derefter at blive videresendt til DFF-EDB for korrektionsberegning. --- Leveringstiden fra den danske forhandler afhænger i høj grad af den lokale lagerbeholdning - der kan derfor påregnes op til 14 dages leveringstid. DFF-EDB påregner minimum 5 arbejdsdage til klargøring og konfigurering. Betalt konsulenttid DFF EDB GNSS-Service er i udgangspunktet en standardiseret ydelse, der er inkluderet i programabonnementet på softwareprogrammet DFF EDB Ledningsregistrering programpakke 3 og 4. Ydelser der fraviger det standardiserede beregnes som konsulenttid f.eks. Programabonnenter på anden programpakke. Anden kodetabel end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Anden referencesystem end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Anden eksportprofil end dén standard, der er angivet i denne vejlednings bilagsdel. Service ved daglig drift Telefonsupport¹ omkring udstyrets almindelige anvendelse i forbindelse med klargøring og opmåling samt overførsel af målefiler. Postprocesseret korrektionsberegninger af de modtagne målefiler². Eksport til NR1-fil, der efterfølgende kan anvendes direkte i DFF EDB Ledningsregistrering. Værket modtager koordinatfil, der kan indlæses direkte i DFF EDBs Ledningsregistrering eller Værker med DFF EDBs Vedligeholdelsesabonnement får opdateret sin ledningsregistrering. --- ¹ Telefonsupport indenfor DFF-EDBs åbningstider og det tilstræbes at en eventuel ventetid på support holdes indenfor en time efter opkaldet. ² Det tilstræbes at returnere data indenfor to arbejdsdage under forudsætning af: - at måledata er komplette og anvendelige hvilket bedst sikres ved at følge de beskrevne arbejdsgange. - at måledata fremsendes snarest muligt og senest 2 måneder efter opmålingsdagen.³ Vedligeholdelsesservice I forbindelse med fællesmøder (Årsmøde, Landsmøde m.v.) tilbydes vedligeholdelse af kodetabel. Teknisk service m.v. Kontakt den danske forhandler for reklamation på udstyret, køb af tillægsudstyr og teknisk service m.v.

5 Betingelser ifm. DFF EDB GNSS-Service 1. a) Disse betingelser er i tillæg til DFF-EDBs salgs- og leveringsbetingelser. b) Pris, fakturering m.v. af DFF EDB GNSS-service er efter selskabets gældende prisblade. 2. a) DFF EDBs GNSS-service omfatter udelukkende almindelig anvendelsessupport på netop dét udstyr bestilt og leveret gennem DFF-EDB, det tilhørende udlæsningssoftware samt DFF-EDBs udførelse af postprocesserede korrektionsberegninger. b) Servicen henvender sig udelukkende til aktuelle abonnenter på DFF EDBs Ledningsregistrering og som har erhvervet GNSS-udstyr gennem DFF EDB GNSS-service. 3. a) Indmålingsfiler til korrektionsberegninger modtages udelukkende pr. via mailadressen Afsenderens e- mailadresse vil blive betragtes som modtager. b) Målefiler skal være overført som beskrevet gennem overførselsprogrammet DataTransfer og alle målefiler skal fremsendes. Fremsendes målefiler, der ikke er overført korrekt, kan DFF-EDB tilbyde datakonvertering efter forbrugt konsulenttid efter gældende prisblad. c) Det tilstræbes at levere korrigerede måledata indenfor samme frist som fastsat omkring besvarelse af ledningsoplysninger. d) Der kan af tekniske årsager henført til ekstern leverandør senest udføres korrektionsberegninger indenfor 2 måneder fra indmålingsdatoen. For for sent fremsendte målefiler kan der udelukkende tilbydes en dataeksport af de ukorrigerede punkter. e) Der kan af tekniske årsager tidligst udføres korrektionsberegninger hver hele time efter seneste indmålingstidspunkt. f) Betegnelserne Standardleverance og Specialleverance dækker leverancer af datafiler med indhold og struktur som beskrevet i understående diagram. 4. Datalagring: DFF-EDB garanterer kun at opbevare data ifm. GNSS-Servicen indtil 6 måneder efter modtagelsen. 5. DFF-EDB tager forbehold for omstændigheder udenfor selskabets kontrol, der virker begrænsende eller forsinkende i ydelserne. DFF EDBs GNSS-service henvender sig udelukkende til: Aktiv programabonnent på DFF EDBs Ledningsregistrering og GNSS-udstyr erhvervet gennem DFF EDBs GNSS-service Data-fil i NR1-format til indlæsning i DFF EDBs Ledningsregistrering Aktiv programabonnent på programpakke 3 eller programpakke 4? Standardleverance GNSS-kodeliste DFF EDBs standardkodeliste Dataformat DFF EDBs NR1-format Koordinatsystem System34/45, DVR90 JA Data-fil i andet format til indlæsning i andet tegne-/registreringssystem NEJ Specialleverence GNSS-kodeliste Specialopsat kodetabel Data-formater DXF, TAB, SHP m.v. Koordinatsystemer UTM32, UTM33 (WGS84/ETRS89)

6 Vejledende kursusprogram Forslag til vejledende kursusplan ved aflevering af GNSS-udstyr Kl. (ca.) Emne Introduktion til GNSS-opmåling Simpel gennemgang af udstyrets betjening mht. opstartsrækkefølgen og angivelse af koder/værdier m.v GNSS-opmåling i marken Kørsel til et af værket udvalgt gravested med relevant ledningsanlæg; gerne aktive gravesteder med åbne ledningsgrave. Praktisk gennemgang af opstart og indmåling Hjemme på værket Installation af DataTransfer. Praktisk anvendelse af DataTransfer til filoverførsel fra PDA til PC. Markering og fremsendelse af målefiler i e- mail til Frokost Modtagelse af og indtegning i MAP Klargøring af MAP Kodetabel gennem indlæsning af ktabel_24. Modtagelse af NR1-filer via . Indlæsning af NR1-filer i MAP. Indtegning med snap til hjælpepunkter og I_-koder. Omkodning til registreringskoder Forventet afslutning Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne Henvisningslinks: Valg og brug af indmålingskoder: GNSS-kodetabellen. Valg og brug af registreringskoder: DFF-EDB SYSTEMATIK.

7 Beskrivelse af DFF-EDB konseptets GNSS-udstyr GNSSmodtager Dataopsamler (PDA) Software til dataopsamling Diverse tilbehør Trimble Pro6H Integreret batteri, GNSS-antenne og GNSS-modtager Bluetooth-forbindelse til dataopsamleren Nomad handheld 900GLC Processor: 806 MHz Xscale processor Arbejdshukommelse (RAM): 128 MB DDR SDRAM Datalager: 6Mb indbygget Flash-lager Skærm: 8,5cm trykfølsom VGA/TFT-farveskærm, portrait 480 x 640 pixels Operativsystem: Windows Mobile version 6.1 Brugerinput-muligheder: Numerisk tastatur med supplerende funktions- og navigationstaster Trykfølsom skærm med følgende software-tastaturer: - Numerisk tastatur - Alfabetisk tastatur - Håndskriftgenkendelse Indbygget, udskiftbar genopladelig Li-Ion batteri med tilhørende 240V net-lader Batterilevetid for op til 15 timers aktiv anvendelse Bluetooth v.2.01 WLAN b/g wireless LAN USB-kabel Indbygget GPS: Integreret SiRF Star III GPS modtager med 2 5 m efterprocesseret nøjagtighed Indbygget digital kamera (farve, 2-megapixel opløsning) Indstikskort-adgang: Secure Digital (SDIO) memory card slot Integreret højttaler og mikrofon Kontorprogram: Microsoft Office Mobile TerraSync Standard Edition Mark-software til opsamling af opmålingsdata fra GNSS-modtageren Stok på 2 meter, der er todelt samlet med skruegevind Stokbeslag og holder til dataopsamler (PDA).

8 Tilbehørsoversigt Type Vare nr. Beskrivelse Strøm: GPS Parthfinder Pro genopladeligt batteri 1050,00 EGL-Z1006 Nomad Li-ion genopladeligt batteri 700,00 EGL-Z1001 Nomad AA batteri-modul 652, GPS Parthfinder Pro 12V bil lader 653,00 ST1Z2001 Nomad PDA 12V bil lader 452,00 ST1-Z2003 Ekstra 230V strømforsyning til Nomad 135, Ekstra 230V strømforsyning til ProXH GPS 388, Geopladelig batteri til ProXH 1050,00 Stokke: SECO meter antennestok - kulfiber 2995,00 SECO meter antennestok - snap-lock, kulfiber 2995,00 SECO ,5 meter teleskopstok - kulfiber/alu. 3495,00 SECO YEL Støttestokke - 2 ben, teleskop, alu. 1491,00 Holdere: SECO Øvrigt tilbehør: Nomad holder til stok klo 479,00 496, Nomad bil holder 345, GPS Pathfinder Pro holder til stok 912, Nomad bæltetaske 310, Transportkuffert - sort med skum (67x37x20cm) 2355,00 EGL-Z2013 Nomad pegepen 138,00 EGL-Z1002 Skærm beskyttelsesfilm - blank (2 stk) 55,00 EGL-Z1005 Nomad serielt bundstykke 288, Spids til stok 190,00 Forventede leveringstider afhænger af om varen findes på lager og er i så fald på 5-7 arbejdsdage. Viste priser er vejledende og er fra april Kontakt Geoteam for aktuelle priser. Alle priser i DKK excl. moms og forsendelse. Forhandlingen sker direkte med Geoteam Energivej 42, 1.sal 2750 Ballerup

9 Samling og klargøring af GNSS-hardware Tænd/sluk af GNSS-modtager Pro6H Start af dataopsamler (PDA) og TerraSync Måleprocedure: Fil, punktkode, egenskaber, slut Udstyrsbetjening i diagramform TerraSync ver Skyplot og kvalitetsindstillinger Overførsel af målefiler fra PDA til PC

10 Daglig anvendelse: Opstart, Klargøring af GNSS-udstyr Stok Der findes to varianter af stokken: Stok med gevind Stokken samles ved at skrue over- og underdel sammen. Stok med fjederlås Stokken udslås så fjederlåsen klikker i det. GNSS-modtagerens batteri isættes og påskrues stokkens topgevind. Pro6H Antennen påskrues stokkens topgevind. Kablet isættes og fastskrues. ProXH GPS-modtageren monteres ved at føre bagsiden lodret ned med monteringsskinnen til låsebeslaget klikker. Kablet fra satellitdisken isættes. PDAen isættes sin holder ved at de to gribere omslutter PDAens sider. Holderen monteres herefter i beslaget på stokken.

11 Daglig anvendelse: Opstart, GNSS-modtager Tænd GNSS-modtager Tryk kortvarigt på knappen for at tænde GNSS-modtageren. Holdes knappen inde tændes/slukkes Bluetooth. Kontroller at batteri-dioden lyser fast grønt. Andet betyder ingen eller mangelfuld opladning. Kontroller at Bluetooth-dioden blinker blåt med korte intervaller. Intet lys betyder at Bluetooth er slukket. Fast grønt lys betyder der er låst til minimum 4 satellitter. Pro6H (model fra 2012) ProXH (model indtil 2012)

12 Daglig anvendelse: PRO6H Følgende oplysninger jf. producentensproduktblad: Opladetid: 5 timer. Driftstid: 8 timer. Opbevaring: Kolde temperaturer bevarer batteriekapaciteten bedst. Tænd/sluk-knap Batteri-indikator Satellit-indikator Bluetooth-indikator Hurtigt tryk tænder/slukker GNSSmodtageren. Langt tryk tænder/slukker Bluetooth radioen. Grøn, fast lys betyder at opladning er tilsluttet og batteriet er fuldt opladt. Rød, fast lys betyder fejl ved opladning. Opstår ved opladning hvis batteriet bliver varmere en 40C; frakobl og afkøl før end opladning genoptages. Rød, langsom blinkende lys betyder, at der er mindre end 10% strøm tilbage. Gul, fast betyder at batteriet oplader. Grøn, langsomt blinkende lys betyder, at satellitpositionerne beregnes. Orange, hurtigt blinkende lys betyder, at der er dårlig satellit-modtagelse (for få eller for dårlig konstellation). Rød, fast lys betyder der er fejl. Blå, fast lys betyder at Bluetooth er aktiv og tilsluttet. Slukket betyder, at Bluetooth er deaktiveret. Udtag batteri ved: Klem låsene sammen. Udtag batteri. --- Ladestik. Batteriindikator; hold nede for at se aktuel batteristatus

13 Daglig anvendelse: Opstart, PDA Opstart af udstyr, PDA Tænd PDA'en ved et kortvarigt tryk på knappen: Opstart af udstyr, Bluetooth Klik på linje WLAN Klik på linjen All, så Bluetooth markeres enten ON eller Visible. Opstart af TerraSync Start dataopsamlingsprogrammet TerraSync ved at trykke på -tasten (Windows)-tasten.

14 Daglig anvendelse: Måleprocedure Opret målefil Vælg menupunktet Data» New (T). Angiv evt. andet filnavn i feltet File Name. Feltet Dictonary Name skal være angivet til nyeste kodetabel. Vælg knappen Create. Indmål punkt Stil dig i punktet, der ønskes indmålt. Udpeg ønskede punktkode (Feature Name). Vælg knappen Create. Angiv evt. egenskaber Mens målingen udføres kan eventuelt angives egenskaber gennem - tekstfelter - drop-down bokse Evt. brug af Rangefinder (Geo7X): Se næste side. Afslut måling af punkt Vælg knappen OK. OK Luk målefil Vælg knappen Close. Bekræft lukningen.

15 Daglig anvendelse: Rangefinder (Geo7X) Vælg offset-metode Når udgangspunktet er målt med en tilfredsstillende kvalitet, klikkes på Pause. Vælg menupunktet Options» Offset» Distance - Bearing. Start Rangefinder Tryk på Rangefinderknappen. Mål punkt Ret laserpointeren mod målepunktet Tryk på Rangefinder-knappen. Hvis målingen er ok, trykkes på fluebenet. Afslut måling af punkt Tryk på Done 2 gange.

16 Daglig anvendelse: Højde på Rangefinder (Geo7X)

17 Betjening af udstyr i diagramform GPS PDA Bluetooth TerraSync GPS Fil ON OFF x + GNSS Kun nødvendig hvis GNSS en ikke tilslutter automatisk Create Close Filer som sendes til DFF EDB Koder Egenskaber Create Egenskaber OK Kodetabellen

18 TerraSync ver Skyplot og kvalitetsindstillinger Satellitnumre og grafisk visning af modtagekvalitet Position i valgte koordinatsystem Kvalitetsindstillinger Adgang til indstilling af kvalitetskrav Grafisk visning af kvalitetskrav til horisont Grafisk visning af samlet kvalitet og valgt kvalitetskrav Aktuel samlet satellitkvalitet givet ved PDOP-værdi

19 Udskriv opmålingsskitse fra DFF EDB Ledningsregistrering

20 Overførsel af målefiler fra PDA til PC

21 Daglig vedligeholdelse, opladning og langtidsopbevaring Rengøring Vådt udstyr aftørres med en tør klud. Beskidt og støvet udstyr rengøres med en fugtig klud. Opladning Bemærk at PDA'ens batterie kun kan oplades, når det sidder i PDA'en. Isæt laderen i 230V-kontakt og det runde stik i bunden af PDAen. Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant grønt. GNSS-modtagerens batteri udtages og stikket sættes i batteriet bund. Påregn en opladningstid på mindst 4½ timer. Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant violet. Langtidsopbevaring Såfremt udstyret ikke skal anvendes gennem en længere periode, anbefales det at afmontere batterierne. Batterier opbevares bedst under mørke, tørre og ikke for varme eller kolde forhold. PDA'ens batteri monteres og afmonteres på følgende måde: 1. Sluk evt. PDA'en ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder; vælg derefter menupunktet Power off. 2. Fjern evt. håndstroppen m.v. på PDA'ens bagside 3. Med bagenden af pegepinden løsnes de fire skruer så meget, at bagbeklædningen kan aftages. 4. Batteriet isættes eller udtages. 5. Bagbeklædningen påsættes og de fire skruer strammes. 6. Håndstroppen fastgøres på PDA'ens bagside. GNSS-modtagerens batteri monteres eller afmonteres på følgende måde: På ProXH-udstyr udføres følgende: 1. Tryk samtidig ind på de to låsebeslag og hold dem inde. 2. Træk batteriet lige ud. PDA'en: Batteri-kalibrering Batteri-kalibrering kan efter et stykke tids brug blive nødvendig, såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem det faktiske strømniveau og PDAens visning af strømniveauet. Kalibreringen kan vare optil 25 timer, i hvilken periode det kraftigt anbefales at PDAen ikke anvendes. Kalibreringen udføres under Start» Settings» System» Power» Calibration. Træk Tryk Tryk

22 C.2 - Fremsendelse af målefiler til

23 Outlook Express Windows Mail Microsoft Office Outlook 2003 Modtagelse af vedhæftede filer gennem post-program 1. Åbn postprogram 2. Åbn 3. Gem vedhæftede filer Microsoft Office Outlook Dobbeltklik på programikonet 1. Dobbeltklik på programikonet 2. Dobbeltklik på -linien, så en åbner 3a. Vælg menupunktet Filer» Gem vedhæftede filer 3b. Vælg knappen Gennemse... 3c. Udpeg mappen. 3d. Vælg knappen OK. 3d. Vælg knappen Gem. 2. Dobbeltklik på -linien, så en åbner 3. Højreklik og vælg musemenuen Marker alt Højreklik igen og vælg musemenuen Gem som 4. Udpeg mappen. Vælg knappen Gem.

24 Forklaring på Correct-filens indhold

25 Forklaring på exp..-filens indhold

26 Indlæsning af ledningsdata (NR1-fil) 1. Åbn MAP. 3. Vælg menuknappen Vælg datafil. 2. Vælg menupunktet Diverse» Import af data» Import af ledningsdata (Nr1-fil). 4. Udpeg NR1-filen, der skal importeres. 5. Vælg knappen OK. 6. Vælg knappen Ja såfremt de indlæste data ønskes vist i tegningsfeltet. 7. Vælg ESC-tasten. 8. Vælg knappen Ja såfremt de viste data ønskes indlæst i databasen.

27 Fejlafhjælpning: GNSS-supportens top-tre Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA en Fejlafhjælpning: BlueTooth Fejlafhjælpning: TerraSync Fejlafhjælpning: Optaget COM-port Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne

28 GNSS-Supportens top-tre Manglende Bluetooth-forbindelse Brugeren oplever dette problem ved at der inde i TerraSync meldes fejl når der forsøges at skabes forbindelse til GNSSmodtageren. Årsagen er typisk at Bluetooth blevet slukket på GNSSmodtageren og det sker når den grønne knap er blevet holdt ind i for lang tid. Bluetooth-signalet tændes igen ved at holde den grønne knap inde til den blå lysdiode blinker hurtigt. Slidte batterier Efter flere års brug og gentagne opladninger vil batterikapaciteten falde på både GNSS-modtageren og PDA'en. På PDA'en findes der et program til at 'genoplive' kapaciteten. Ellers kan et nyt batteri bestilles ca. 700,-dkr. (2012-pris). Kraftigere lys i skærmen Skærmens lys kan skiftes ved at holde ca. 1 sekund. knappen inde i

29 Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA en Fejlbeskrivelse: Intet lys i nogen af lamperne. Fejlårsag: Batteriet er helt tomt. Fejlløsning: Opladning i mindst 4½ time. Fejlbeskrivelse: Lampen med batteri-symbolet blinker rødt. Fejlårsag: Batteriet er snart tomt. Fejlløsning: Opladning. Fejlbeskrivelse: Lampen med Bluetooth-symbolet blinker langsomt. Fejlårsag: Der er ikke Bluetooth-opkobling med PDA'en. Fejlløsning: Opret forbindelse som beskrevet i afsnittet Fejlafhjælpning: Bluetooth. Fejlbeskrivelse: Intet lys i skærmen. Fejlårsager: - Skærmen er slukket. - Batteriet er helt tomt. Fejlløsninger: - Tryk på on/off-tasten (den grønne taste). - Sæt PDAen til opladning. Fejlbeskrivelse: Skærmen er sort, men PDAen er tændt. Fejlårsag: - Skærmen er slukket. Fejlløsning: - Tryk på on/off-tasten for at tænde skærmen.

30 Fejlafhjælpning: Opkoblingsproblemer mellem GNSS-receiveren & PDA en Fejlbeskrivelse: Der kan ikke opnås Bluetooth-forbindelse mellem GNSS-modtager og dataopsamleren. Mulig årsag: GNSS-modtagerens Bluetooth er slukket. Løsningsforslag: Tænd GNSS-modtageren ved at holde den grønne knap nedtrykket i ca. 5 sekunder. Hold den grønne knap på ProXH nede til den blå diode blinker blåt regelmæssigt. Fejlbeskrivelse: Når TerraSync startes, kobles der ikke automatisk til GNSS-modtageren. Mulig årsag: TerraSync er kodet til at huske den seneste manuelle handling vedrørende GNSS-tilslutningen; har denne handling manuelt frakoblet GNSS-modtageren er det denne indstilling, der gemmes til der igen udføres en manuel tilkobling. Løsningsforslag: Vælg menupunktet Setup» Options. Vælg knappen GNSS. Åbn TerraSync» Vælg menupunktet Setup» Vælg undermenupunktet Connect to GNSS. Fejlbeskrivelse: Der fremkommer fejlmeddelelse om, at GNSS-modtageren ikke findes på COM-porten. Mulig årsag: Den forkerte COM-port er angivet i TerraSync. Løsningsforslag: Løsningen er at angive den rette COM-port under Setup» Options, vælg knappen GNSS Settings. Vælg den COM-port med ProXH- eller Pro6H-betegnelsen i feltet GPS Receiver Port» Vælg knappen OK» Vælg igen knappen GNSS Fejlbeskrivelse: Der fremkommer fejlmeddelelse om, at COM-porten er optaget af andet program. Forsøg først at lukke alle åbne forbindelse og genstart PDA'en ved at holde den grønne taste inde indtil nedtællingen er afsluttet. Forsøg at koble korrekt op efter genstart. Såfremt dette ikke hjælper kan løsningen være at nyoprette Bluetooth-forbindelsen som beskrevet i dette afsnit.

31 Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger Problembeskrivelse: Satellit-symbolet blinker og der logges ikke målinger. Problemårsag: Der er enten for få anvendelige satellitter eller for dårlig satellitkonstellation. Problemløsning: Der er følgende løsningsmuligheder: Accepter dårligere målenøjagtighed (PDOP). Afvent måletidspunkt med bedre satellitdækning. Problembeskrivelse: Tallet for estimeret nøjagtighed vises i meter fremfor i centimeter. Problemårsag: Problemløsning: Problembeskrivelse: Der fremkommer ingen position nederst i Status/Skyplot-skærmen selvom krav til satellitter, nøjagtighed m.v. er opfyldt. Problemårsag: TerraSync er indstillet til at opgive den aktuelle plane punktmiddelnøjagtighed (In the field) og ikke den forventede efterbehandlede plane punktmiddelnøjagtighed. 1.For TerraSync fra version 3.21 udføres: Vælg menupunktet Setup» knappen Logging Settings» 2.Vælg ikonet med skruenøglen udfor menupunktet Accuracy Settings. 3.Sæt følgende parametre:» Accuracy Value For Display/Logging» 1. rullefelt = Horizontal» 2. rullefelt = Postprocessed Opmålingen udføres udenfor definitionsområdet for det valgte datum og koordinatsystem. Problemløsning: Åbn TerraSync» menupunktet Setup» menuknappen Coordinate System: System = Denmark Zone = System 34 (Jutland) ved opmåling i Jylland, på Fyn og i det Sydfynske øhav. = System 34 (Zeeland) ved opmåling på Sjælland og de sydsjællandske øer. = System 45 (Bornholm) ved opmåling på Bornholm. Altitude Reference = Mean Sea Level (MSL) Altitude Units = Meters Geoid = DMA 10x10 (Global) Coordinat Units = Meters Display USNG = Off Problembeskrivelse: Der er ingen indstillingsmulighed mellem Productivity/Precision. Problemårsag: Problemløsning: - Den nederste del af skærmen er dækket af tastaturet. 1.Fjern tastaturet ved at klikke på tastatursymbolet nederst. 2.Vælg menupunktet Setup» Options. 3.Vælg knappen GPS.

32 Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger Fejlbeskrivelse Fejlårsag Fejlen konstateres ofte ifm. den differentielle korrektion. Målefilernes data er opsamlet uden anvendelse af H-Star teknologien. Dette har til konsekvens, at der ikke kan udføres korrektioner, der fører til den høje punktmiddelnøjagtighed på ca. 20 cm. Dette kan skyldes: 1. at dataopsamleren (PDA'en) opsamler data fra den indbyggede GPS-modtager, der ikke kan håndtere H-Starteknologien. 2. at TerraSync-indstillingerne er sat til ikke at opsamle måledata med H-Star teknologien. Fejlløsning 1. Løsning vedr. årsag 1: Den anvendte COM-port skal ændres som beskrevet i anden vejledning. Løsning vedr. årsag 2: Åbn TerraSync Vælg menupunktet Setup Vælg menuknappen Logging Settings Vælg skruenøglen under Accuracy Settings Sæt Use Accuracy-based Logging = Yes. De øvrige parametre skal være sat som vist»

33 Fejlsøgning og løsningsforslag Antenne og hukommelse: Blinker Ekstern antenne ej tilkoblet Fast Satellit-status Mangler Der er ikke forbindelse mellem PDA og GNSS-modtager. Lyser Blinker Bluetooth Ikon mangler Animeret Blinker Lyser Lav eller ingen ledig hukommelse. Batteri Venstre side = GNSS-modtager Højre side = PDA Der er et tilstrækkeligt antal anvendelige satellitter. Der er et utilstrækkeligt antal anvendelige satellitter. Der er ikke forbindelse mellem PDA og GNSS-modtageren. TerraSync forsøger opkobling med GNSS-modtageren. TerraSync har mistet forbindelsen med GNSS-modtageren. TerraSync har forbindelse med GNSS-modtageren. Lyser God batteristand (75%) Lyser Lav batteristand (25%) Blinker Kritisk batteristand (10%) Position og datum European 1950 Datum korrekt indstillet. WGS 84 Datum forkert indstillet. Låste og ulåste satellitter: Indikator for ikke-anvendt (ulåst) satellit. Indikator for anvendt (låst) satellit. Den røde streg angiver den acceptable PDOP-værdi. Problemløsning ved dårlig nøjagtighed: Dårlig satellitkonstellation Manglende synlighed For få anvendelige satellitter Manglende almanak Lavere målenøjagtighed Afvent tidsperiode med bedre satellitdækning Antal benyttede satellitter Satellitsymbol Topmenu Undermenu Låste satellitter, der ikke anvendes til koordinatberegning Låste satellitter, der anvendes til koordinatberegning Nuværende position i valgte datum Nøjagtighedskrav (PDOP) Estimeret nøjagtighed angivet i: - meter er den ukorrigerede planmiddelnøjagtighed. - centimeter er den efterkorrigerede planmiddelnøjagtighed. Batteriindikator Synkroniseringsindikator Estimeret nøjagtighed Indikator for nordretning Horisont Minimum elevation PDOP-indikator PDOP-værdi Datum Indstilling af krav til nøjagtighed (PDOP) Tastatur Animeret ikon, der indikerer at der gemmes data (symbolet afhænger af programversion) Pause i målinger og der gemmes ikke data. Sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed. Knap for igangsætning af måling efter pause. Se problemløsningsskemaet nederst Afvent at nyere almanak er hentet Meddelelse for at logning er standset; sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed. Skyder til indstilling af nøjagtighedskrav; jo længere mod højre des større nøjagtighed. Tastatur Keyboard Letter Recognizer Block Recognizer Transcriber Trimble Numeric Keyboard GNSS-modtageren Lyser grønt Blinker rødt Blinker violet Lyser violet Slukket Lange, grønne blink Korte, grønne blink Slukket Korte blå blink Lange blå blink Slukket Blå intervalblink God batteristand. Lav batteristand. Under opladning. Fuldt opladet. Slukket eller tomt batteri. Genererer positioner. For få satellitter eller dårlig satellitgeometri. GPS-modtager slukket eller tomt batteri. Afventer forbindelse. Forbundet. Bluetooth ikke aktiveret. GNSS-modtageren 1. Modtagerens Bluetooth er slukket - kontroller at ProXH'ens blå diode blinker 2. TerraSync automatisk GNSSopkobling deaktiveret 3. Skift COM-port 4. Retabler Bluetoothforbindelse

34

35 FEJL: COM-port optaget Indhold: Fejlbeskrivelse: Der kan fremkomme fejlmeddelelse om, at COM-porten er optaget af andet program. Fejlårsag: Af endnu ukendte årsager betragtes den tildelte COM-port som optaget. Fejlafhjælpningen udføres gennem følgende trin udførligt beskrevet nedenfor: Tænd udstyr og aktiver Bluetooth Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse Tilkobling af Bluetooth-udstyr Opret kommunikationsport Trin I af IV: Tænd udstyr og aktiver Bluetooth 1. Tænd GNSS-receiveren (ProXH eller Pro6H) 2. Kontroller at Bluetooth er aktiveret (den blå diode blinker) 3. Tænd PDAen og udført herefter trin II-IV. Trin II af IV: Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse 1. Vælg Start» Settings» Fanebladet Connections» Bluetooth» Fanebladet Connections. 2. Hold pegepinden nede på betegnelsen ProXH... eller Pro6H til der fremkommer en menu. 3. Vælg menupunktet Delete og bekræft sletningen.

36 FEJL: COM-port optaget Trin III af IV: Tilkobling af Bluetooth-udstyr Det fundne udstyr listes: Vælg følgende menuer: Start» Settings» Fanebladet Connections» Bluetooth» Fanebladet Connections Marker det ønskede udstyr og vælg Next: Klik på Add new device: Indtast Passcode = 0000 og vælg Next: Afvent liste med tilgængeliget udstyr: Vælg Finish:

37 FEJL: COM-port optaget Opret kommunikationsport Vælg fanebladet COM Ports» New Incoming port: Udpeg ProXH eller Pro6H,... og vælg Next: Vælg Port = COM9 og Finish: Vælg New Outgoing Port:

38

39 Notat vedr. opmålingsnøjagtighed med GNSS Formålet med dette notat er at flytte GPS-operatørenes fokus fra antallet af satellit som eneste mål for målekvaliteten. Husk uanset hvad er forudsætningen direkte sigtelinje til satellitterne! Herunder listes de umiddelbare forhold omkring opmålingsnøjagtigheden som GPS-operatøren skal forholde sig til og kan have indflydelse på: Antallet af satellitter har den betydning for resultatet ved at alt over 4 anvendelige satellitter giver mulighed for overbestemmelser og dermed udførelse af statistisk udjævning. Satellitternes individuelle kvalitet kan aflæses grafisk i skærmbilledet, således jo længere søjle ud for den pågældende satellit des bedre er dens placeringen på himmelhvælvet samt den aktuelle datamodtagelse fra satellitten. Den røde linje indikerer den lavest acceptable kvalitet. PDOP står for Positional Dilution Of Precision er det bedste kvalitetsmål, da tallet udtrykker den samlede nøjagtighed i det tredimensionelle rum. Som det ses af understående skema bør vi tilstræbe så lav en værdi som muligt og over 5 bør målingen udsættes eller der skal vælges anden standplads. Production - Precision skyderen anvendes til at indstille den højest tilladelige PDOP-værdi for at målingen gennemføres. Som angivet ovenfor skal dette udføres med omtanke.

40 Eksempler på dårlige satellitkonstellationer Her på siden er vist 3 eksempler på dårlige satellitkonstallationer som bør undgåes. Dette er forsøgt illustreret som det vil fremstå i GPS-udstyrets Status» Skyplot-skærm. Der kan være mange fundne satellitter, men deres position tæt ved horisonten (den røde linje) eller skygge af høj bebyggelse eller vegetation kan forringe modtagekvaliteten. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Stå de anvendelige satellitter på en næsten lige linje kan dette give dårlige måleresultater, da beregningerne kan tangere en 'rotationsakse'. xx xx Står satellitterne i et hjørne af himmelhvælvingen kan asymetrien medføre en høj PDOP-værdi. xx xx xx xx xx xx xx xx

41 Dårlige satellitkonstellationer Forskellig illustrationer på at skyggede satellitter eller dårlig satellitkonstelation giver spidse vinkler, der igen medfører en mere unøjagtig opmåling. Løsningen kan oftest være: at vente til satellitterne står bedre på himlen. Da navigationssatellitter går i baner tæt ved jorden skal da have en høj omløbshastighed for ikke at styrte ned og derfor flytter de sig også hurtigt på status-skærmen, at arbejde med 'udflyttede punkter', hvilket vil sige at det der findes et mere tilgængeligt punkt i flugt med dét punkt, der egentligt skulle måles. Dette er forsøgt illustreret herunder. Husk at angive dette på indmålingsskitsen så projektions- /skæringsberegningen kan udføres, når punkterne er lagt i tegne-/registreringsprogrammet.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.04.12) Countertop ict220eg Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Mobile iwl250g Varenummer: R336-0105 2014-07-23.

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere