Inspiration til organisationsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til organisationsudvikling"

Transkript

1 Team SydPOL Inspiration til organisationsudvikling PRAKSIS. ORGANISATION. LÆRING OG LEDELSE SydPOL regionsyddanmark.dk KEU syd

2 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Blev et team side 4 Has på spildtiden side 6 Ni der kan hjælpe jer videre side 8 Fik vores tanker til at flyve lidt mere side 10 Styr på kronikerne side 12 Sådan kommer du i gang side 14 Workshops side 15 Team SydPOL en hjælp til selvhjælp side 16

3 Forord Organisationsudvikling i almen praksis er et højt prioriteret indsatsområde for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Der er gennem de sidste år taget en række initiativer med henblik på at yde sparring og rådgivning til praksis, som ønsker at arbejde målrettet med organisationsudvikling i deres praksis. I det magasin, du nu sidder med, kan du hente yderligere inspiration til at komme i gang med organisationsudvikling eller få ideer til nye tiltag, hvis du allerede er i gang. Team SydPOL kan hjælpe på vej Du kan på de næste sider bl.a. læse om praksis, der har haft besøg af Team SydPOL (Praksis, Organisation, Læring og Ledelse). Nogle for at få hjælp til arbejdet med team-dannelse i praksis, andre for at få inspiration og mod til at arbejde med forandringer. Har I i jeres praksis lyst til at gå i gang med et organisationsudviklingsprojekt, men er lidt usikre på, hvordan I får startet godt op, er Team SydPOL klar til at hjælpe. SydPOL har eksisteret siden slutningen af Læs mere om teamet, og hvad det kan hjælpe med, på de følgende sider. Man kan sagtens selv gå i gang Rigtig mange praksis kaster sig med stor iver over arbejdet med organisationsændringer på egen hånd, bl.a. i forhold til kronikerområdet. Det gælder f.eks. den praksis i Otterup, som er omtalt i magasinet. Her er inspiration at hente for jer, der er gået i gang med at omlægge rutinerne for kronikeromsorgen. Hvis man har tanker om at gå i gang med et større organisationsudviklings-projekt i sin praksis - f.eks. omsætning af viden fra datafeedback fra sentineldatafangst til konkrete organisatoriske handlinger i praksis eller andre kvalitetsudviklingsinitiativer er der også mulighed for at søge Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget om projektmidler. På følgende link kan du læse mere om, hvordan du søger projektmidler: Nyt i 2011 Som noget nyt er der tilbud om etablering af netværk for solopraksis. Formålet er, at man med andre sololæger kan drøfte ledelsesudfordringer, udviklingsopgaver etc. Netværket etableres med sparring fra Team SydPOL. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i samarbejde med Team SydPOL og Ledelsesakademiet udbudt et ledelseskursus. Det var tænkt som et pilotkursus, men som følge af overvældende interesse 80 tilmeldte inden fristens udløb - og på baggrund af erfaringerne fra kurset er det tanken i løbet af 2012 permanent at udbyde kurset til almen praksis i Region Syddanmark. Hvis du vil vide mere om organisationsudvikling Du kan få flere informationer ved at klikke ind på Team SydPOL s hjemmeside. Martin Andersen Praksisudvalget Med venlig hilsen Bo Libergren Regionsrådet Formandskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3

4 Blev et team Selv om man arbejder godt sammen, er man ikke nødvendigvis et velfungerende team. Det erfarede lægehus i Odense, da de bad Team SydPOL om hjælp til at forbedre ledelsen og organisationen i klinikken. Resultatet blev større åbenhed og bedre teamwork. Læge Ingeborg Roesdahl. 4 - Vi er blevet et team! Sådan beskriver Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott, Lægerne Allégade 73 i Odense, det primære resultat af at have fået hjælp fra Team SydPOL til at udvikle ledelsen og organisationen i almen praksis. Derudover har konsulentbistanden også resulteret i indretning af et fleksibelt ekstrakontor i klinikken, og næste step bliver at formulere et værdigrundlag for klinikken. Men først og fremmest er arbejdspladsen, som også omfatter to sygeplejersker og en deltidsansat sekretær, samt i perioder en uddannelseslæge, blevet mere præget af teamwork. - Vi har fået større åbenhed over for hinanden, stemningen er løftet, og det går bedre med at omsætte beslutninger til handling, fortæller de to Odense-læger, for hvem det var lidt af en overraskelse, at SydPOL s analyse af arbejdspladsen afslørede ret store divergenser med hensyn til trivsel. Selv om man arbejdede fint sammen, og med en god indbyrdes tone, var trivslen ikke så høj, som Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott havde ventet. - Det var ikke så rart at erfare, men med SydPOLkonsulenterne Heidi Bøgelund Frederiksen og Lars Gehlert Johansen som mediatorer tog vi en grundig og givende diskussion om årsager, og det viste sig, at problemet lå i håndteringen af de akutte patienter. Før blev de lagt ind hist og pist mellem planlagte konsultationer, men det gav ofte forsinkelser, hvorefter vi gik over til at lade sygeplejerskerne tage imod alle akutpatienter. Men det var kun at flytte aben, for så fik sygeplejerskerne deres planlægning ødelagt. Det fik Heidi og Lars nænsomt men dygtigt åbnet vore øjne for. Nu har vi indført en daglig akuttid fra med en akutlæge og en akutsygeplejerske som fælles ansvarlige. Opgaven går på skift, så alle har akutvagter. Desuden briefer lægen på forhånd sygeplejersken om, hvad der ventes i vagten. Derved kan hun ofte selv klare det akutte. Det virker godt, men kræver, at vi er skarpe og holder fast i modellen, forklarer Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott. Bedre mødekultur Begge er fra en tid, hvor uddannelsen til praktiserende læge intet havde om ledelse og organisation, og efterhånden som klinikken voksede og lederopgaverne blev mere komplekse, følte de sig dårligt rustede til dette. Derfor bad de SydPOL om et serviceeftersyn. Eftersynet har også smittet af på det ugentlige personalemøde, som nu kører efter en fast skabelon bl.a. siden sidst, ris & ros og utilsigtede hændelser. Det har både gavnet disciplinen og åbenheden på møderne. - Vi har altid tilstræbt en no blame-kultur i vores omgang med hinanden, men i og med, at vi nu følger en drejebog, bliver de lidt svære ting i højere grad et fælles anliggende frem for noget personligt. En anden følge er, at vi er blevet bedre til at omsætte beslutninger til handling.

5 Tekst: Helle Juhl Foto: Jakob Fynsk Nyt flekskontor Et konkret eksempel på det er et nyt flekskontor, som bl.a. bruges til den ugentlige socialrådgiver-træffetid og til andre personalebehov. Ideen havde været vendt flere gange, men hang fast i for mange uafklarede faktorer og hvem-gør-hvad. - Vi ville gerne, men evnede ikke implementeringsprocessen. Det hjalp, da vi fik styr på mødekulturen. Så skete der noget, lyder det fra Lægerne Allégade 73, som allerede har planlagt næste step i den organisatoriske udvikling: at deltage i SydPOL s workshop om visioner, værdier og forretningsplan. Læger Vi er blevet et team! og praksispersonale i Allégade. 5

6 Has på spildtiden Mere effektive arbejdsgange giver bedre tid til patienterne. Lægehus i Vejle har hentet mange spildminutter ved at sætte hverdagsrutinerne i system. Det gamle ordsprog om, at mange bække små giver en stor å, har fået ny og effektfuld mening hos Lægerne på Sct. Maria i Vejle. Her har man nemlig ved at gennemgå praksishverdagens arbejdsgange og gøre dem mere enkle og effektive, opdæmmet overraskende megen spildtid, som i stedet kommer patienterne til gavn. 6 - Vi er selv ret forundrede over, hvor meget tid, der kan spares, ved at sætte hverdagsrutiner som for eksempel klinikkens post- og papirgang, håndteringen af gynækologiske instrumenter efter brug og procedurerne for urinprøver i system. Vi taler om halve timer, og hvem kan ikke bruge dem i en travl hverdag, spørger en af de fire læger, Knud Erik Albertsen. Nye lokaler nye rutiner Lægerne i Sct. Maria har fået hjælp til det LEAN-inspirerede arbejde fra Team SydPOL, hvis konsulenter besøgte klinikken og hjalp læger og praksispersonale i gang med effektiviseringsprocessen. Lægehusets flytning fra Ørstedsgade til nye og større lokaler på det gamle Sct. Maria Hospital i 2009 var den naturlige anledning til også at se med nye arkitektbriller på gamle vaner og arbejdsrutiner. - Ligesom vi havde haft professionelle til at hjælpe os med indretningen af den nye klinik, havde vi brug for fagfolk til at synliggøre arbejdsgange og vores måder at gribe forskellige opgaver an på. Øvelsen går ud på minutiøst at beskrive de enkelte processer i alle led hvem gør hvad, hvordan, hvorfor og hvornår? og dernæst se på, om det kan gøres enklere og mere rationelt. Det kan lyde simpelt, men vi var glade for at have SydPOL-folkene til at tage os ved hånden. De holdt os fast på processen og havde desuden den fordel, at de så på tingene udefra og med neutrale øjne. De kunne stille de rigtige og nødvendige spørgsmål. Fælles standarder Lægerne i Sct. Maria er en stor byklinik med fire læger i dele- og kompagniskabspraksis samt et praksispersonale bestående af en sygeplejerske og fire sekretærer. Desuden er der skiftende reservelæger i klinikken. Ikke mindst af hensyn til sidstnævnte er det Mange bække små giver en stor å! vigtigt, at serviceapparatet er velkørende og ensartet. Det gælder f.eks. al klinikudstyrets placering. - Ting skal ligge ens i depoterne og i logisk orden, så nye medarbejdere ikke behøver spørge i øst og vest for at finde det, de skal bruge. Labels og farvekoder gør det nemt for alle at overskue. Desuden har vi indført fælles standarder for en række opgaver, som ud over at spare tid også hjælper til at minimere fejl. At effektivisere og rationalisere, behøver ikke forringe kvaliteten - tværtimod, understreger Knud Erik Albertsen. INFO i patientjournalen Sidst men ikke mindst har indsatsen forbedret den interne kommunikation. Dels ved at der på de faste personalemøder og kompagniskabsmøder altid er et punkt omkring gode arbejdsgange, hvor alle opfordres til at komme med ideer. Dels i form af en fiktiv patient - INFO SctMaria - i det elektroniske patientjournalsystem. INFO bruges til at udveksle alle relevante informationer og dukker automatisk op på skærmen, når nogen har brug for at rundkaste en besked. Alle ser dagligt på den fiktive patient, og hasteinformationer er lette at sætte på alles kø. - Det virker meget bedre end at have et separat intranet eller outlook kørende, som man skal huske at tjekke. INFO er i det system, vi hele tiden arbejder i. Det er, synes vi selv, en genial ide.

7 Tekst: Helle Juhl Foto: Colourbox 7

8 Ni der kan hjælpe jer videre Når pingvinerne på Sydpolen ruger på deres æg, skiftes de til at stå i vindsiden. På den måde udnytter de energien bedst, til fordel for afkommet. Det kaldes at være procesorienteret. Samme fokus har de ni konsulenter i Team SydPOL, som yder proceshjælp til at udvikle organisation, læring og ledelse i almen praksis. 8 Udvikling er ikke en hyldevare, man betaler for ved kassen. Det er en proces, som kræver, at alle involverede tager aktivt del i den. Derfor leverer de ni konsulenter i Team SydPOL heller ikke færdige løsninger. De yder proceshjælp. Vi er her for at hjælpe jer videre. Det være sig i håndtering af nye opgaver, tilrettelæggelse af arbejdsgange, bedre kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. På basis af jeres ønsker og behov, lyder det kollegiale mantra fra teamet, som består af lægerne Jørgen Solgaard, Lone Grønbæk, Rune Pallesen, Jesper Gerdes, Lars G. Johansen, Torsten Dilling og Susanne Bader samt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen og chefkonsulent i afdeling for kvalitet og forskning, Helle Lindkvist. Siden foråret 2010 har konsulenterne været rundt i 35 praksis og ydet bistand på en række forskellige områder. Både i store lægehuse og i solopraksis. Teamet lægger vægt på at være for alle typer af praksis og for alle personalegrupper. Også den praksis, som selv er gået i gang med et udviklingsprojekt, kan hente enten inspiration og/eller værktøjer fra Syd- POL. Ved hvor skoen trykker Mange af de udfordringer, konsulenterne møder, udspringer af de nye opgaver, almen praksis får i disse år, f.eks. kronikeromsorg og øget samarbejde med kommuner og sygehuse. Henvendelserne handler ofte om, hvordan praksis skal organisere sig for at kunne håndtere de nye krav. Her ser konsulenterne en klar fordel i selv at være praktiserende læger. Vi ved, i modsætning til en fra handelshøjskolen, hvor skoen trykker. Derfor kan vi også hurtigt identificere, hvilken hjælp der er brug for. Desuden taler vi samme sprog og skal ikke bruge tid på at afkode fremmed terminologi. Men er det ikke også grænseoverskridende at blive kigget over skulderen af en kollega? Jo, og det er vi meget bevidste om. Vi har tavshedspligt og lover fuld anonymitet. Men ofte har brugerne passeret den grænseoverskridende hurdle, når de vælger at kontakte os. Desuden foregår bistanden på deres præmisser og baseret på gensidig tillid mellem os og dem. Som hjælp til selvhjælp. At drøfte faglige emner med kolleger er velkendt for lægerne i teamet f.eks. i tolvmandsforeninger - men konsulentrollen stiller andre krav. Derfor har alle været på kursus i konsulentarbejde. Man skal lytte mere intenst som konsulent. Det er nødvendigt for at hjælpe en proces på vej. Vi er også meget opmærksomme på, hvad vi kan og ikke kan. Det sker, at vi spotter et problem, som kræver ekspertbistand, f.eks. fra en IT-konsulent. Er der brug for decideret krisehåndtering, overlader vi det også til eksperter. Vi agerer hverken som psykologer eller advokater. Etnolog og koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen er med på alle praksisbesøg. Hendes fokus er på samarbejdet og kommunikationen i klinikken: Vi kan supplere hinanden, og det gør os til et rigtigt godt team.

9 Tekst: Helle Juhl Foto: Jørgen Diswal Ikke nogens instrument Teamet understreger, at de ikke er et instrument for nogens ønske om flere lægehuse og færre solopraksis. Den opfattelse møder vi nogle gange, men vi kommer ikke for at nedlægge solopraksis. Omvendt hjælper vi gerne med målrettede forløb, hvis ønsket er at gå sammen med andre læger. Eller hvis man vil flytte og udvide praksis. Men hvorfor tage konsulentopgaven på sig, når man selv har en travl praksishverdag? Fordi det er spændende og tilfredsstillende. Man kan ved det ene praksisbesøg møde opgivelse og udbrændthed og næste gang positive toner. Flere af os har i øvrigt selv gjort brug af konsulentbistand. Desuden høster man erfaringer til eget brug. Nå, kan en opslagstavle også se sådan ud! Det er både fagligt og menneskeligt givende at være proceskonsulent. Og faktisk også sjovt. Præcis ligesom udvikling helst skal være det. På side kan du læse mere om Team SydPOL og mulighederne for at bruge dets tilbud. Team Vi er her for at hjælpe jer videre SydPOL i samlet pingvinflok. Øverst f.v.: Lars G. Johansen, Rune Pallesen, Torsten Dilling, Jesper Gerdes, Jørgen Solgaard, Heidi Bøgelund Frederiksen, Helle Lindkvist, Lone Grønbæk og Susanne Bader. 9

10 Fik vores tanker til at flyve lidt mere Lægehus i Rudkøbing hentede ideer til forandring på inspirationsdag, ledet af Team SydPOL. 10 Da Lægerne Ørstedsgade i Rudkøbing i foråret 2010 måtte lukke klinikken en dag på grund af installation af nyt telefon- og internetsystem, benyttede de pausen til en inspirerende Hvordan har vi det og hvor vil vi hen? dag. Med koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen fra Team SydPOL som kompetent mødeleder. - Heidi fik vores tanker til at flyve lidt mere. Vi havde tidligere løseligt leget med tanker om forandringer, men det er svært uden en til at styre processen. Heidi hjalp os til at finde ud af, at der er rigtig mange ting i klinikken, vi er enige om, og at vi godt kan lufte nogle ideer uden den helt store risiko, fortæller læge Jens Stærk Jensen og jordemoder/klinikmedarbejder Karin Bjerregaard. Foruden de to består klinikken af læge Inge Warming Petersen og sygeplejerske/klinikmedarbejder Bodil Sørensen. Alle erfarne i almen praksis, med høj indbyrdes faglighed og fokus på fællesskabet, hvad personalestuens lille stak af højskolesangbøger på sin egen måde eksponerer. Med kun et ydernummer og 1700 patienter er klinikken, sammenlignet med f.eks. mange storbylægehuse, da også præget af en vis ro på. Og så alligevel ikke. For den selvvalgte firedages arbejdsuge, som praktiseres, er ofte hektisk. Blandt andet på grund af overbooking, uro i reception og venteværelse og for lidt struktur på opgaverne. - Derfor skrider de fire arbejdsdage ofte i planlægningen og kommer samlet til at svare til fem. Dertil kommer voksende opgaver inden for forebyggelse og kronikerbehandling, samarbejde med kommune/ apotek samt stort feriepres på grund af turismen og afløsning for andre lægehuse. Så trods det beskedne antal patienter, kender vi også til flaskehalse og hovsa-løsninger, fortæller Jens Stærk Jensen og Karin Bjerregaard. Bygger om Inspirationsdagen har bl.a. ført til, at man nu går i gang med en ombygning af klinikken for at løse problemerne med støj og uro i reception og venteværelse. Desuden overvejes det at ansætte mere personale, bl.a. for at fastholde fire dages-ugen, som alle er glade for. En anden følge af inspirationsdagen er faste vejledninger på behandling af diabetes, KOL, hypertension m.v. og et ønske om at komme mere på kursus. Både i fællesskab og individuelt. Det vægter alle højt. Endelig har Heidi Bøgelund Frederiksen hjulpet de fire frem til en fælles erkendelse af, at pauserne i dagens løb bør fredes. - Inspirationsdagen har styrket det gode samarbejde, vi allerede havde, og vi kan kun anbefale tilbuddet. Heidi Bøgelund Frederiksen styrede processen kontant, men nænsomt. Der blev ikke presset nogen beslutninger igennem, og vi fik et præcist referat få dage efter, som er et godt redskab at arbejde videre ud fra.

11 Tekst: Helle Juhl Foto: Jakob Fynsk Hvordan har vi det og hvor vil vi hen? Øverst klinikmedarbejdere Karin Bjerregaard og Bodil Sørensen. Nederst lægerne Jens Stærk Jensen og Inge Warming. 11

12 Styr på kronikerne Lægehus i Otterup har selv lavet plan for kronikerstrategien. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget støttede med frikøb af temaeftermiddage. Modelfoto. 12 Hvordan får man indarbejdet Region Syddanmarks strategi om faste forløb for kronikere i almen praksis? Det spørgsmål tumler mange praktiserende læger med. I Otterup har Lægerne Lærkevej taget sagen i egen hånd og udarbejdet en organisationsmodel, som sikrer god kontakt til og omsorg for patienter med hypertension, KOL/astma, type II diabetes, osteoporose samt patienter med behov for rationel farmakoterapi. Det lod sig gøre ved hjælp af en række patientfrie temaefterdage frikøbt af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget - for alle i klinikken, fortæller en af de fem lægekompagnoner, Palle Mark Christensen. Frikøbet gav os den fornødne tid til at gå i dybden med en model, som er opsøgende og fastholdende over for patienterne og med klare retningslinjer for, hvem der er tovholdere for hvad. Nu har vi fulgt modellen et år, og den virker, forklarer Palle Mark Christensen. Uden konsulenthjælp Lægehuset har ikke fået konsulenthjælp til projektet, der i dag foreligger som The PRO Study (PR for Pro-active og O for Otterup), og som lægehuset gerne deler med andre. Palle Mark Christensen havde rollen som projektstyrer undervejs, og det vil han også anbefale andre at have, hvis de vælger at gå i gang med en stor organisatorisk udfordring på egen hånd. Der skal være en til at styre gangen undervejs, men det vigtigste er at få tiden til rådighed og at give alle mulighed for at komme med input. På en anerkendende måde og i respekt for alle faggruppers indsigt og behov. Vi har afholdt fire frikøbte temaeftermiddage i 2009 og 2010, men håber ikke, de bliver de sidste. Hvad farve har dit brev? Kronikermodellen i Otterup er bygget op med en sygeplejerske som overordnet koordinator for kontakten til patienterne, og hver af de fem læger som specialefaglig tovholder for et enkelt kronikerområde. Desuden er der tilknyttet to sygeplejersker/sekretærer til hvert kronikerområde til at stå for den løbende kontakt med patienterne. I alt har lægehuset 1500 kroniske patienter, som alle er blevet kontaktet med henblik på at komme ind i et fast forløb. Vi identificerede patienterne via medicinordinationerne og sendte derefter brev til dem om at få en tid. Målet var at nå ud til 25 procent af patienterne pr. kvartal, og det har holdt. Undervejs fandt vi ud af, at det var en god ide at bruge forskellig farvet papir til de fem kronikergrupper. Det gør det nemt for sekretærerne at identificere patienterne, når de ringer tilbage, ved at spørge: hvad farve har dit brev? Og derpå dirigere dem til den rigtige tovholder. Hvad farve har dit brev?

13 Tekst: Helle Juhl Tovholdere på andre områder Lægerne på Lærkevej er i forvejen vant til at gribe hverdagen metodisk an, for som Palle Mark Christensen forklarer: Når vi er fem læger og i perioder også to uddannelseslæger samt fire sygeplejersker og to sekretærer, kan man ikke bare klare tingene i frokostpausen. Vi har personalemøde en gang om måneden, lægekollegialt møde hver 14. dag, og sygeplejerskerne deres eget møde to gange om måneden. Med skriftlige referater hver gang. Desuden tager vi kompagnoner på visionsweekend en gang om året og mødes på skift hos hinanden til spisemøde hvert kvartal. Ideen med faste tovholdere bruger vi også i forhold til en række praktiske husopgaver, lige fra f.eks. telefon og it til pasningen af potteplanter. Det kan lyde rigidt, men frigør faktisk tid og energi. Læger og praksispersonale, Lærkevej, Ottetrup. Forrest i midten læge Palle Mark Christensen. 13

14 Sådan kommer du igang! Har du fået lyst til at se nærmere på din egen praksis, er der flere muligheder. Du kan sagtens selv gå i gang og eventuelt søge midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Du kan også få besøg af SydPOL konsulenterne eller deltage i en af de tre workshops, der afholdes både forår og efterår. Som sololæge har du desuden mulighed for at deltage i et netværk for sololæger. Er det mere ledelsen, der trænger til et eftersyn, er der også hjælp at hente. Metoder til selv at gå i gang En del praksis er allerede langt i arbejdet med udvikling af deres organisation, men mangler måske inspiration og redskaber til at komme videre. Du kan på SydPOLs hjemmeside læse om flere forskellige redskaber, der kan inspirere dig til selv at gå i gang. SWOT modellen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) er et analyseværktøj som anvendes til at beskrive klinikkens organisatoriske og ledelsesmæssige situation. Du kan også læse om, hvilke elementer, der skaber en god teamstruktur i praksis. Læs mere på SydPOL besøg i praksis Du kan få hjælp til at gennemføre forandringer i klinikken. Det kan være til eksempelvis gennemførelse af et projekt eller tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, men du behøver ikke at have et konkret projekt for at kontakte os. Det er også ligegyldigt om du er sololæge eller i kompagniskab. Det vigtigste er, at du har lyst til at udvikle din klinik. Du kan vælge at få et enkelt besøg, hvor vi gennemgår mulige udviklingsområder. Du kan også vælge et længere forløb, hvor vi kommer ud flere gange, og følger processen. For nærmere info og aftale om besøg kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på Sololægenetværk Team SydPOL har etableret to netværk for sololæger, der er interesserede i emnerne organisation og ledelse. Almen praksis får i disse år flere og flere opgaver, og det er Team SydPOLs opfattelse, at en god organisering i soloklinikken kan være med til at håndtere disse nye krav. Formålet med netværket er at skabe mulighed for erfaringsudveksling med andre sololæger, således at man fortsat kan blive inspireret til at udvikle og styrke sin klinik. For nærmere info kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på LAP (Ledelse i Almen Praksis) Team SydPOL og Region Syddanmarks Ledelsesakademi har udbudt et ledelseskursus for praktiserende læger. Formålet med kurset er at give praktiserende læger et grundlag for at blive bedre ledere af deres virksomhed. Kurset henvender sig både til sololæger og kompagniskabslæger. Kurset strækker sig over et år. Læs eventuelt mere om kurset på SydPOL står på hovedet for at hjælpe SydPOL 14

15 Workshops med forskellige temaer Workshops med forskellige temaer SydPOL afholder tre workshops. De finder sted på praksisenheden i Kolding på adressen Kokholm 3B, 6000 Kolding. Der er et begrænset antal pladser på hver workshop, men de gentages hvert halve år. For nærmere info om datoer og tilmelding kontakt Hanne Mejborn Nielsen på Workshop 1: Visioner, værdier og forretningsplan Kom og bliv inspireret til, hvordan man sætter en visionsproces i gang. Kun læger fra praksis skal deltage. Mødet vil være en introduktion til, hvorfor visioner, værdier og forretningsplaner er vigtige for klinikkens udvikling, og det bliver fulgt op med en workshop i egen praksis, hvor både personale og læger deltager og definerer værdigrundlag for praksis. Workshop 2: Hvordan bliver vi et godt team? Få fokus på samarbejde i arbejdsprocesserne. For at få mest muligt ud af workshoppen, skal både læger og personale deltage. På mødet vil der bl.a. være undervisning af en læge og en sygeplejerske, der i deres praksis fungerer som et team. Mødet bliver fulgt op af en workshop i egen praksis, hvor der arbejdes videre med, hvordan I får et godt og dynamisk teamarbejde. Workshop 3: Arbejdsgangsanalyser Her sætter vi spot på, hvordan I kan analysere og forbedre konkrete arbejdsgange i jeres praksis. Udbyttet vil være størst, hvis I kommer flere faggrupper fra den enkelte praksis. I kommer på workshoppen til at arbejde med en konkret arbejdsgang fra jeres hverdag, som I selv vælger. Dagens arbejde bliver fulgt op på en workshop i jeres praksis. 15

16 Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk Region Syddanmark Team SydPOL en hjælp til selvhjælp Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Ledelse og Læring) er et tilbud om gratis hjælp til udvikling af klinikken til alle praktiserende læger. Teamets konsulenter hjælper for eksempel med tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, bedre kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Det overordnede formål er at inspirere og understøtte praksis, der enten er motiverede for eller allerede arbejder med udvikling af deres organisation. Det kan være på mange forskellige områder såsom at: styrke ledelsen i praksis forbedre organiseringen større inddragelse af praksispersonale Det underliggende sigte med organisationsudviklingsprojekter er at kvalitetsudvikle praksis. Hvordan? Teamet tilbyder en bred vifte af værktøjer, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med klinikken selv. Som hjælp til selvhjælp. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling i praksis og inspirerer til, at praktiserende læger får større fokus på organisationsudvikling. Team SydPOL består af en koordinator med specifik viden inden for organisationsudvikling og syv praktiserende læger, der alle fungerer som proceskonsulenter. Teamet kører ud til praksis, og det er både koordinator og en proceskonsulent, der kommer. Praksis kan få op til tre besøg. Team SydPOL afholder også større workshops i Visioner, værdier og forretningsplan, Hvordan bliver vi et godt team? og Arbejdsgangsanalyser. Læs mere på side Tilbuddet er til alle klinikker i regionen, der er motiverede for udvikling. Team SydPOL finansieres af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. For nærmere oplysninger kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på eller Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen.

Vision og værdier for SydPOL

Vision og værdier for SydPOL Vision og værdier for SydPOL Vision Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at udvikle praksis! Værdigrundlag Arbejdsglæde og engagement Åbenhed og holdånd Troværdighed og kompetence Tre overordnede indsatsområder

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Fra data til kvalitet Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Team SydPOL Hvem er vi? 7 praktiserende læger Sekretariatsleder KEU Koordinator Spørgsmål der dukker op Hvad kan

Læs mere

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Plejehjemslæge Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Program Velkomst Hvad gør I jeres praksis Praktisk eksempel fra Odense Værktøj til gennemgang af medicinlister

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Team SydPOL - hjælp til at udvikle praksis. Jesper Gerdes, Jørgen Solgaard og Heidi Bøgelund Frederiksen

Team SydPOL - hjælp til at udvikle praksis. Jesper Gerdes, Jørgen Solgaard og Heidi Bøgelund Frederiksen Team SydPOL - hjælp til at udvikle praksis Jesper Gerdes, Jørgen Solgaard og Heidi Bøgelund Frederiksen Program Hvem er SydPOL? Hvorfor eksisterer vi? Diskussion af to cases 11.30-11.45 Pause Hvad kan

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Team i almen praksis. Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol

Team i almen praksis. Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol Team i almen praksis Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol Hvad betyder TEAM? Team Etymologisk er team oprindeligt en betegnelse for en flok (træk) dyr der arbejdede

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder

Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder Praktiserende læge søges til: Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder www.flyttillangeland.dk Flyt ind i nyt sundhedshus Flyt ind i et nybygget sundhedshus og bliv en del af et fagligt fællesskab

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland

1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland 1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland regionsyddanmark.dk www.flyttillangeland.dk Flyt ind i nyt sundhedshus Flyt ind i et moderne sundhedshus Sundhedshuset i Rudkøbing er designet i samarbejde med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts Kendetegn Forord. Plejecentret Sjælsø, marts 2009 1 Rudersdal Kommune har en vision om, at organisationen skal være kendetegnet ved Den attraktive arbejdsplads Den effektive organisation Den kompetente

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Udvikling af Patientforløb

Udvikling af Patientforløb Udvikling af Patientforløb Lean som fælles læringsproces til brug i private og offentlige organisationer Chefkonsulent Søren Emborg Bejder, cand. merc. MBA 2 UDVIKLING AF PATIENTFORLØB EN VISUEL GUIDE

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere