Inspiration til organisationsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til organisationsudvikling"

Transkript

1 Team SydPOL Inspiration til organisationsudvikling PRAKSIS. ORGANISATION. LÆRING OG LEDELSE SydPOL regionsyddanmark.dk KEU syd

2 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Blev et team side 4 Has på spildtiden side 6 Ni der kan hjælpe jer videre side 8 Fik vores tanker til at flyve lidt mere side 10 Styr på kronikerne side 12 Sådan kommer du i gang side 14 Workshops side 15 Team SydPOL en hjælp til selvhjælp side 16

3 Forord Organisationsudvikling i almen praksis er et højt prioriteret indsatsområde for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Der er gennem de sidste år taget en række initiativer med henblik på at yde sparring og rådgivning til praksis, som ønsker at arbejde målrettet med organisationsudvikling i deres praksis. I det magasin, du nu sidder med, kan du hente yderligere inspiration til at komme i gang med organisationsudvikling eller få ideer til nye tiltag, hvis du allerede er i gang. Team SydPOL kan hjælpe på vej Du kan på de næste sider bl.a. læse om praksis, der har haft besøg af Team SydPOL (Praksis, Organisation, Læring og Ledelse). Nogle for at få hjælp til arbejdet med team-dannelse i praksis, andre for at få inspiration og mod til at arbejde med forandringer. Har I i jeres praksis lyst til at gå i gang med et organisationsudviklingsprojekt, men er lidt usikre på, hvordan I får startet godt op, er Team SydPOL klar til at hjælpe. SydPOL har eksisteret siden slutningen af Læs mere om teamet, og hvad det kan hjælpe med, på de følgende sider. Man kan sagtens selv gå i gang Rigtig mange praksis kaster sig med stor iver over arbejdet med organisationsændringer på egen hånd, bl.a. i forhold til kronikerområdet. Det gælder f.eks. den praksis i Otterup, som er omtalt i magasinet. Her er inspiration at hente for jer, der er gået i gang med at omlægge rutinerne for kronikeromsorgen. Hvis man har tanker om at gå i gang med et større organisationsudviklings-projekt i sin praksis - f.eks. omsætning af viden fra datafeedback fra sentineldatafangst til konkrete organisatoriske handlinger i praksis eller andre kvalitetsudviklingsinitiativer er der også mulighed for at søge Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget om projektmidler. På følgende link kan du læse mere om, hvordan du søger projektmidler: Nyt i 2011 Som noget nyt er der tilbud om etablering af netværk for solopraksis. Formålet er, at man med andre sololæger kan drøfte ledelsesudfordringer, udviklingsopgaver etc. Netværket etableres med sparring fra Team SydPOL. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i samarbejde med Team SydPOL og Ledelsesakademiet udbudt et ledelseskursus. Det var tænkt som et pilotkursus, men som følge af overvældende interesse 80 tilmeldte inden fristens udløb - og på baggrund af erfaringerne fra kurset er det tanken i løbet af 2012 permanent at udbyde kurset til almen praksis i Region Syddanmark. Hvis du vil vide mere om organisationsudvikling Du kan få flere informationer ved at klikke ind på Team SydPOL s hjemmeside. Martin Andersen Praksisudvalget Med venlig hilsen Bo Libergren Regionsrådet Formandskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3

4 Blev et team Selv om man arbejder godt sammen, er man ikke nødvendigvis et velfungerende team. Det erfarede lægehus i Odense, da de bad Team SydPOL om hjælp til at forbedre ledelsen og organisationen i klinikken. Resultatet blev større åbenhed og bedre teamwork. Læge Ingeborg Roesdahl. 4 - Vi er blevet et team! Sådan beskriver Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott, Lægerne Allégade 73 i Odense, det primære resultat af at have fået hjælp fra Team SydPOL til at udvikle ledelsen og organisationen i almen praksis. Derudover har konsulentbistanden også resulteret i indretning af et fleksibelt ekstrakontor i klinikken, og næste step bliver at formulere et værdigrundlag for klinikken. Men først og fremmest er arbejdspladsen, som også omfatter to sygeplejersker og en deltidsansat sekretær, samt i perioder en uddannelseslæge, blevet mere præget af teamwork. - Vi har fået større åbenhed over for hinanden, stemningen er løftet, og det går bedre med at omsætte beslutninger til handling, fortæller de to Odense-læger, for hvem det var lidt af en overraskelse, at SydPOL s analyse af arbejdspladsen afslørede ret store divergenser med hensyn til trivsel. Selv om man arbejdede fint sammen, og med en god indbyrdes tone, var trivslen ikke så høj, som Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott havde ventet. - Det var ikke så rart at erfare, men med SydPOLkonsulenterne Heidi Bøgelund Frederiksen og Lars Gehlert Johansen som mediatorer tog vi en grundig og givende diskussion om årsager, og det viste sig, at problemet lå i håndteringen af de akutte patienter. Før blev de lagt ind hist og pist mellem planlagte konsultationer, men det gav ofte forsinkelser, hvorefter vi gik over til at lade sygeplejerskerne tage imod alle akutpatienter. Men det var kun at flytte aben, for så fik sygeplejerskerne deres planlægning ødelagt. Det fik Heidi og Lars nænsomt men dygtigt åbnet vore øjne for. Nu har vi indført en daglig akuttid fra med en akutlæge og en akutsygeplejerske som fælles ansvarlige. Opgaven går på skift, så alle har akutvagter. Desuden briefer lægen på forhånd sygeplejersken om, hvad der ventes i vagten. Derved kan hun ofte selv klare det akutte. Det virker godt, men kræver, at vi er skarpe og holder fast i modellen, forklarer Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott. Bedre mødekultur Begge er fra en tid, hvor uddannelsen til praktiserende læge intet havde om ledelse og organisation, og efterhånden som klinikken voksede og lederopgaverne blev mere komplekse, følte de sig dårligt rustede til dette. Derfor bad de SydPOL om et serviceeftersyn. Eftersynet har også smittet af på det ugentlige personalemøde, som nu kører efter en fast skabelon bl.a. siden sidst, ris & ros og utilsigtede hændelser. Det har både gavnet disciplinen og åbenheden på møderne. - Vi har altid tilstræbt en no blame-kultur i vores omgang med hinanden, men i og med, at vi nu følger en drejebog, bliver de lidt svære ting i højere grad et fælles anliggende frem for noget personligt. En anden følge er, at vi er blevet bedre til at omsætte beslutninger til handling.

5 Tekst: Helle Juhl Foto: Jakob Fynsk Nyt flekskontor Et konkret eksempel på det er et nyt flekskontor, som bl.a. bruges til den ugentlige socialrådgiver-træffetid og til andre personalebehov. Ideen havde været vendt flere gange, men hang fast i for mange uafklarede faktorer og hvem-gør-hvad. - Vi ville gerne, men evnede ikke implementeringsprocessen. Det hjalp, da vi fik styr på mødekulturen. Så skete der noget, lyder det fra Lægerne Allégade 73, som allerede har planlagt næste step i den organisatoriske udvikling: at deltage i SydPOL s workshop om visioner, værdier og forretningsplan. Læger Vi er blevet et team! og praksispersonale i Allégade. 5

6 Has på spildtiden Mere effektive arbejdsgange giver bedre tid til patienterne. Lægehus i Vejle har hentet mange spildminutter ved at sætte hverdagsrutinerne i system. Det gamle ordsprog om, at mange bække små giver en stor å, har fået ny og effektfuld mening hos Lægerne på Sct. Maria i Vejle. Her har man nemlig ved at gennemgå praksishverdagens arbejdsgange og gøre dem mere enkle og effektive, opdæmmet overraskende megen spildtid, som i stedet kommer patienterne til gavn. 6 - Vi er selv ret forundrede over, hvor meget tid, der kan spares, ved at sætte hverdagsrutiner som for eksempel klinikkens post- og papirgang, håndteringen af gynækologiske instrumenter efter brug og procedurerne for urinprøver i system. Vi taler om halve timer, og hvem kan ikke bruge dem i en travl hverdag, spørger en af de fire læger, Knud Erik Albertsen. Nye lokaler nye rutiner Lægerne i Sct. Maria har fået hjælp til det LEAN-inspirerede arbejde fra Team SydPOL, hvis konsulenter besøgte klinikken og hjalp læger og praksispersonale i gang med effektiviseringsprocessen. Lægehusets flytning fra Ørstedsgade til nye og større lokaler på det gamle Sct. Maria Hospital i 2009 var den naturlige anledning til også at se med nye arkitektbriller på gamle vaner og arbejdsrutiner. - Ligesom vi havde haft professionelle til at hjælpe os med indretningen af den nye klinik, havde vi brug for fagfolk til at synliggøre arbejdsgange og vores måder at gribe forskellige opgaver an på. Øvelsen går ud på minutiøst at beskrive de enkelte processer i alle led hvem gør hvad, hvordan, hvorfor og hvornår? og dernæst se på, om det kan gøres enklere og mere rationelt. Det kan lyde simpelt, men vi var glade for at have SydPOL-folkene til at tage os ved hånden. De holdt os fast på processen og havde desuden den fordel, at de så på tingene udefra og med neutrale øjne. De kunne stille de rigtige og nødvendige spørgsmål. Fælles standarder Lægerne i Sct. Maria er en stor byklinik med fire læger i dele- og kompagniskabspraksis samt et praksispersonale bestående af en sygeplejerske og fire sekretærer. Desuden er der skiftende reservelæger i klinikken. Ikke mindst af hensyn til sidstnævnte er det Mange bække små giver en stor å! vigtigt, at serviceapparatet er velkørende og ensartet. Det gælder f.eks. al klinikudstyrets placering. - Ting skal ligge ens i depoterne og i logisk orden, så nye medarbejdere ikke behøver spørge i øst og vest for at finde det, de skal bruge. Labels og farvekoder gør det nemt for alle at overskue. Desuden har vi indført fælles standarder for en række opgaver, som ud over at spare tid også hjælper til at minimere fejl. At effektivisere og rationalisere, behøver ikke forringe kvaliteten - tværtimod, understreger Knud Erik Albertsen. INFO i patientjournalen Sidst men ikke mindst har indsatsen forbedret den interne kommunikation. Dels ved at der på de faste personalemøder og kompagniskabsmøder altid er et punkt omkring gode arbejdsgange, hvor alle opfordres til at komme med ideer. Dels i form af en fiktiv patient - INFO SctMaria - i det elektroniske patientjournalsystem. INFO bruges til at udveksle alle relevante informationer og dukker automatisk op på skærmen, når nogen har brug for at rundkaste en besked. Alle ser dagligt på den fiktive patient, og hasteinformationer er lette at sætte på alles kø. - Det virker meget bedre end at have et separat intranet eller outlook kørende, som man skal huske at tjekke. INFO er i det system, vi hele tiden arbejder i. Det er, synes vi selv, en genial ide.

7 Tekst: Helle Juhl Foto: Colourbox 7

8 Ni der kan hjælpe jer videre Når pingvinerne på Sydpolen ruger på deres æg, skiftes de til at stå i vindsiden. På den måde udnytter de energien bedst, til fordel for afkommet. Det kaldes at være procesorienteret. Samme fokus har de ni konsulenter i Team SydPOL, som yder proceshjælp til at udvikle organisation, læring og ledelse i almen praksis. 8 Udvikling er ikke en hyldevare, man betaler for ved kassen. Det er en proces, som kræver, at alle involverede tager aktivt del i den. Derfor leverer de ni konsulenter i Team SydPOL heller ikke færdige løsninger. De yder proceshjælp. Vi er her for at hjælpe jer videre. Det være sig i håndtering af nye opgaver, tilrettelæggelse af arbejdsgange, bedre kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. På basis af jeres ønsker og behov, lyder det kollegiale mantra fra teamet, som består af lægerne Jørgen Solgaard, Lone Grønbæk, Rune Pallesen, Jesper Gerdes, Lars G. Johansen, Torsten Dilling og Susanne Bader samt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen og chefkonsulent i afdeling for kvalitet og forskning, Helle Lindkvist. Siden foråret 2010 har konsulenterne været rundt i 35 praksis og ydet bistand på en række forskellige områder. Både i store lægehuse og i solopraksis. Teamet lægger vægt på at være for alle typer af praksis og for alle personalegrupper. Også den praksis, som selv er gået i gang med et udviklingsprojekt, kan hente enten inspiration og/eller værktøjer fra Syd- POL. Ved hvor skoen trykker Mange af de udfordringer, konsulenterne møder, udspringer af de nye opgaver, almen praksis får i disse år, f.eks. kronikeromsorg og øget samarbejde med kommuner og sygehuse. Henvendelserne handler ofte om, hvordan praksis skal organisere sig for at kunne håndtere de nye krav. Her ser konsulenterne en klar fordel i selv at være praktiserende læger. Vi ved, i modsætning til en fra handelshøjskolen, hvor skoen trykker. Derfor kan vi også hurtigt identificere, hvilken hjælp der er brug for. Desuden taler vi samme sprog og skal ikke bruge tid på at afkode fremmed terminologi. Men er det ikke også grænseoverskridende at blive kigget over skulderen af en kollega? Jo, og det er vi meget bevidste om. Vi har tavshedspligt og lover fuld anonymitet. Men ofte har brugerne passeret den grænseoverskridende hurdle, når de vælger at kontakte os. Desuden foregår bistanden på deres præmisser og baseret på gensidig tillid mellem os og dem. Som hjælp til selvhjælp. At drøfte faglige emner med kolleger er velkendt for lægerne i teamet f.eks. i tolvmandsforeninger - men konsulentrollen stiller andre krav. Derfor har alle været på kursus i konsulentarbejde. Man skal lytte mere intenst som konsulent. Det er nødvendigt for at hjælpe en proces på vej. Vi er også meget opmærksomme på, hvad vi kan og ikke kan. Det sker, at vi spotter et problem, som kræver ekspertbistand, f.eks. fra en IT-konsulent. Er der brug for decideret krisehåndtering, overlader vi det også til eksperter. Vi agerer hverken som psykologer eller advokater. Etnolog og koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen er med på alle praksisbesøg. Hendes fokus er på samarbejdet og kommunikationen i klinikken: Vi kan supplere hinanden, og det gør os til et rigtigt godt team.

9 Tekst: Helle Juhl Foto: Jørgen Diswal Ikke nogens instrument Teamet understreger, at de ikke er et instrument for nogens ønske om flere lægehuse og færre solopraksis. Den opfattelse møder vi nogle gange, men vi kommer ikke for at nedlægge solopraksis. Omvendt hjælper vi gerne med målrettede forløb, hvis ønsket er at gå sammen med andre læger. Eller hvis man vil flytte og udvide praksis. Men hvorfor tage konsulentopgaven på sig, når man selv har en travl praksishverdag? Fordi det er spændende og tilfredsstillende. Man kan ved det ene praksisbesøg møde opgivelse og udbrændthed og næste gang positive toner. Flere af os har i øvrigt selv gjort brug af konsulentbistand. Desuden høster man erfaringer til eget brug. Nå, kan en opslagstavle også se sådan ud! Det er både fagligt og menneskeligt givende at være proceskonsulent. Og faktisk også sjovt. Præcis ligesom udvikling helst skal være det. På side kan du læse mere om Team SydPOL og mulighederne for at bruge dets tilbud. Team Vi er her for at hjælpe jer videre SydPOL i samlet pingvinflok. Øverst f.v.: Lars G. Johansen, Rune Pallesen, Torsten Dilling, Jesper Gerdes, Jørgen Solgaard, Heidi Bøgelund Frederiksen, Helle Lindkvist, Lone Grønbæk og Susanne Bader. 9

10 Fik vores tanker til at flyve lidt mere Lægehus i Rudkøbing hentede ideer til forandring på inspirationsdag, ledet af Team SydPOL. 10 Da Lægerne Ørstedsgade i Rudkøbing i foråret 2010 måtte lukke klinikken en dag på grund af installation af nyt telefon- og internetsystem, benyttede de pausen til en inspirerende Hvordan har vi det og hvor vil vi hen? dag. Med koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen fra Team SydPOL som kompetent mødeleder. - Heidi fik vores tanker til at flyve lidt mere. Vi havde tidligere løseligt leget med tanker om forandringer, men det er svært uden en til at styre processen. Heidi hjalp os til at finde ud af, at der er rigtig mange ting i klinikken, vi er enige om, og at vi godt kan lufte nogle ideer uden den helt store risiko, fortæller læge Jens Stærk Jensen og jordemoder/klinikmedarbejder Karin Bjerregaard. Foruden de to består klinikken af læge Inge Warming Petersen og sygeplejerske/klinikmedarbejder Bodil Sørensen. Alle erfarne i almen praksis, med høj indbyrdes faglighed og fokus på fællesskabet, hvad personalestuens lille stak af højskolesangbøger på sin egen måde eksponerer. Med kun et ydernummer og 1700 patienter er klinikken, sammenlignet med f.eks. mange storbylægehuse, da også præget af en vis ro på. Og så alligevel ikke. For den selvvalgte firedages arbejdsuge, som praktiseres, er ofte hektisk. Blandt andet på grund af overbooking, uro i reception og venteværelse og for lidt struktur på opgaverne. - Derfor skrider de fire arbejdsdage ofte i planlægningen og kommer samlet til at svare til fem. Dertil kommer voksende opgaver inden for forebyggelse og kronikerbehandling, samarbejde med kommune/ apotek samt stort feriepres på grund af turismen og afløsning for andre lægehuse. Så trods det beskedne antal patienter, kender vi også til flaskehalse og hovsa-løsninger, fortæller Jens Stærk Jensen og Karin Bjerregaard. Bygger om Inspirationsdagen har bl.a. ført til, at man nu går i gang med en ombygning af klinikken for at løse problemerne med støj og uro i reception og venteværelse. Desuden overvejes det at ansætte mere personale, bl.a. for at fastholde fire dages-ugen, som alle er glade for. En anden følge af inspirationsdagen er faste vejledninger på behandling af diabetes, KOL, hypertension m.v. og et ønske om at komme mere på kursus. Både i fællesskab og individuelt. Det vægter alle højt. Endelig har Heidi Bøgelund Frederiksen hjulpet de fire frem til en fælles erkendelse af, at pauserne i dagens løb bør fredes. - Inspirationsdagen har styrket det gode samarbejde, vi allerede havde, og vi kan kun anbefale tilbuddet. Heidi Bøgelund Frederiksen styrede processen kontant, men nænsomt. Der blev ikke presset nogen beslutninger igennem, og vi fik et præcist referat få dage efter, som er et godt redskab at arbejde videre ud fra.

11 Tekst: Helle Juhl Foto: Jakob Fynsk Hvordan har vi det og hvor vil vi hen? Øverst klinikmedarbejdere Karin Bjerregaard og Bodil Sørensen. Nederst lægerne Jens Stærk Jensen og Inge Warming. 11

12 Styr på kronikerne Lægehus i Otterup har selv lavet plan for kronikerstrategien. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget støttede med frikøb af temaeftermiddage. Modelfoto. 12 Hvordan får man indarbejdet Region Syddanmarks strategi om faste forløb for kronikere i almen praksis? Det spørgsmål tumler mange praktiserende læger med. I Otterup har Lægerne Lærkevej taget sagen i egen hånd og udarbejdet en organisationsmodel, som sikrer god kontakt til og omsorg for patienter med hypertension, KOL/astma, type II diabetes, osteoporose samt patienter med behov for rationel farmakoterapi. Det lod sig gøre ved hjælp af en række patientfrie temaefterdage frikøbt af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget - for alle i klinikken, fortæller en af de fem lægekompagnoner, Palle Mark Christensen. Frikøbet gav os den fornødne tid til at gå i dybden med en model, som er opsøgende og fastholdende over for patienterne og med klare retningslinjer for, hvem der er tovholdere for hvad. Nu har vi fulgt modellen et år, og den virker, forklarer Palle Mark Christensen. Uden konsulenthjælp Lægehuset har ikke fået konsulenthjælp til projektet, der i dag foreligger som The PRO Study (PR for Pro-active og O for Otterup), og som lægehuset gerne deler med andre. Palle Mark Christensen havde rollen som projektstyrer undervejs, og det vil han også anbefale andre at have, hvis de vælger at gå i gang med en stor organisatorisk udfordring på egen hånd. Der skal være en til at styre gangen undervejs, men det vigtigste er at få tiden til rådighed og at give alle mulighed for at komme med input. På en anerkendende måde og i respekt for alle faggruppers indsigt og behov. Vi har afholdt fire frikøbte temaeftermiddage i 2009 og 2010, men håber ikke, de bliver de sidste. Hvad farve har dit brev? Kronikermodellen i Otterup er bygget op med en sygeplejerske som overordnet koordinator for kontakten til patienterne, og hver af de fem læger som specialefaglig tovholder for et enkelt kronikerområde. Desuden er der tilknyttet to sygeplejersker/sekretærer til hvert kronikerområde til at stå for den løbende kontakt med patienterne. I alt har lægehuset 1500 kroniske patienter, som alle er blevet kontaktet med henblik på at komme ind i et fast forløb. Vi identificerede patienterne via medicinordinationerne og sendte derefter brev til dem om at få en tid. Målet var at nå ud til 25 procent af patienterne pr. kvartal, og det har holdt. Undervejs fandt vi ud af, at det var en god ide at bruge forskellig farvet papir til de fem kronikergrupper. Det gør det nemt for sekretærerne at identificere patienterne, når de ringer tilbage, ved at spørge: hvad farve har dit brev? Og derpå dirigere dem til den rigtige tovholder. Hvad farve har dit brev?

13 Tekst: Helle Juhl Tovholdere på andre områder Lægerne på Lærkevej er i forvejen vant til at gribe hverdagen metodisk an, for som Palle Mark Christensen forklarer: Når vi er fem læger og i perioder også to uddannelseslæger samt fire sygeplejersker og to sekretærer, kan man ikke bare klare tingene i frokostpausen. Vi har personalemøde en gang om måneden, lægekollegialt møde hver 14. dag, og sygeplejerskerne deres eget møde to gange om måneden. Med skriftlige referater hver gang. Desuden tager vi kompagnoner på visionsweekend en gang om året og mødes på skift hos hinanden til spisemøde hvert kvartal. Ideen med faste tovholdere bruger vi også i forhold til en række praktiske husopgaver, lige fra f.eks. telefon og it til pasningen af potteplanter. Det kan lyde rigidt, men frigør faktisk tid og energi. Læger og praksispersonale, Lærkevej, Ottetrup. Forrest i midten læge Palle Mark Christensen. 13

14 Sådan kommer du igang! Har du fået lyst til at se nærmere på din egen praksis, er der flere muligheder. Du kan sagtens selv gå i gang og eventuelt søge midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Du kan også få besøg af SydPOL konsulenterne eller deltage i en af de tre workshops, der afholdes både forår og efterår. Som sololæge har du desuden mulighed for at deltage i et netværk for sololæger. Er det mere ledelsen, der trænger til et eftersyn, er der også hjælp at hente. Metoder til selv at gå i gang En del praksis er allerede langt i arbejdet med udvikling af deres organisation, men mangler måske inspiration og redskaber til at komme videre. Du kan på SydPOLs hjemmeside læse om flere forskellige redskaber, der kan inspirere dig til selv at gå i gang. SWOT modellen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) er et analyseværktøj som anvendes til at beskrive klinikkens organisatoriske og ledelsesmæssige situation. Du kan også læse om, hvilke elementer, der skaber en god teamstruktur i praksis. Læs mere på SydPOL besøg i praksis Du kan få hjælp til at gennemføre forandringer i klinikken. Det kan være til eksempelvis gennemførelse af et projekt eller tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, men du behøver ikke at have et konkret projekt for at kontakte os. Det er også ligegyldigt om du er sololæge eller i kompagniskab. Det vigtigste er, at du har lyst til at udvikle din klinik. Du kan vælge at få et enkelt besøg, hvor vi gennemgår mulige udviklingsområder. Du kan også vælge et længere forløb, hvor vi kommer ud flere gange, og følger processen. For nærmere info og aftale om besøg kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på Sololægenetværk Team SydPOL har etableret to netværk for sololæger, der er interesserede i emnerne organisation og ledelse. Almen praksis får i disse år flere og flere opgaver, og det er Team SydPOLs opfattelse, at en god organisering i soloklinikken kan være med til at håndtere disse nye krav. Formålet med netværket er at skabe mulighed for erfaringsudveksling med andre sololæger, således at man fortsat kan blive inspireret til at udvikle og styrke sin klinik. For nærmere info kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på LAP (Ledelse i Almen Praksis) Team SydPOL og Region Syddanmarks Ledelsesakademi har udbudt et ledelseskursus for praktiserende læger. Formålet med kurset er at give praktiserende læger et grundlag for at blive bedre ledere af deres virksomhed. Kurset henvender sig både til sololæger og kompagniskabslæger. Kurset strækker sig over et år. Læs eventuelt mere om kurset på SydPOL står på hovedet for at hjælpe SydPOL 14

15 Workshops med forskellige temaer Workshops med forskellige temaer SydPOL afholder tre workshops. De finder sted på praksisenheden i Kolding på adressen Kokholm 3B, 6000 Kolding. Der er et begrænset antal pladser på hver workshop, men de gentages hvert halve år. For nærmere info om datoer og tilmelding kontakt Hanne Mejborn Nielsen på Workshop 1: Visioner, værdier og forretningsplan Kom og bliv inspireret til, hvordan man sætter en visionsproces i gang. Kun læger fra praksis skal deltage. Mødet vil være en introduktion til, hvorfor visioner, værdier og forretningsplaner er vigtige for klinikkens udvikling, og det bliver fulgt op med en workshop i egen praksis, hvor både personale og læger deltager og definerer værdigrundlag for praksis. Workshop 2: Hvordan bliver vi et godt team? Få fokus på samarbejde i arbejdsprocesserne. For at få mest muligt ud af workshoppen, skal både læger og personale deltage. På mødet vil der bl.a. være undervisning af en læge og en sygeplejerske, der i deres praksis fungerer som et team. Mødet bliver fulgt op af en workshop i egen praksis, hvor der arbejdes videre med, hvordan I får et godt og dynamisk teamarbejde. Workshop 3: Arbejdsgangsanalyser Her sætter vi spot på, hvordan I kan analysere og forbedre konkrete arbejdsgange i jeres praksis. Udbyttet vil være størst, hvis I kommer flere faggrupper fra den enkelte praksis. I kommer på workshoppen til at arbejde med en konkret arbejdsgang fra jeres hverdag, som I selv vælger. Dagens arbejde bliver fulgt op på en workshop i jeres praksis. 15

16 Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk Region Syddanmark Team SydPOL en hjælp til selvhjælp Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Ledelse og Læring) er et tilbud om gratis hjælp til udvikling af klinikken til alle praktiserende læger. Teamets konsulenter hjælper for eksempel med tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, bedre kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Det overordnede formål er at inspirere og understøtte praksis, der enten er motiverede for eller allerede arbejder med udvikling af deres organisation. Det kan være på mange forskellige områder såsom at: styrke ledelsen i praksis forbedre organiseringen større inddragelse af praksispersonale Det underliggende sigte med organisationsudviklingsprojekter er at kvalitetsudvikle praksis. Hvordan? Teamet tilbyder en bred vifte af værktøjer, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med klinikken selv. Som hjælp til selvhjælp. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling i praksis og inspirerer til, at praktiserende læger får større fokus på organisationsudvikling. Team SydPOL består af en koordinator med specifik viden inden for organisationsudvikling og syv praktiserende læger, der alle fungerer som proceskonsulenter. Teamet kører ud til praksis, og det er både koordinator og en proceskonsulent, der kommer. Praksis kan få op til tre besøg. Team SydPOL afholder også større workshops i Visioner, værdier og forretningsplan, Hvordan bliver vi et godt team? og Arbejdsgangsanalyser. Læs mere på side Tilbuddet er til alle klinikker i regionen, der er motiverede for udvikling. Team SydPOL finansieres af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. For nærmere oplysninger kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på eller Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen.

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

HJÆLP til Doktor Hansen og dragen I forkontoret

HJÆLP til Doktor Hansen og dragen I forkontoret Tekst // Helle Broberg Nielsen, journalist illustratwion // Peter Malherbes Jensen HJÆLP til Doktor Hansen og dragen I forkontoret Praksismanagement. Der har det seneste årti været en stigende erkendelse

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

GRIB. netværket. Skabt efter Energy-Network-Princippet

GRIB. netværket. Skabt efter Energy-Network-Princippet GRIB netværket Skabt efter Energy-Network-Princippet Historien Den første GRIB netværksgruppe blev startet i 2008. Grundtanken bygger på Energy-Network-Princippet. Det er et netværksprincip som tager sit

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Social- og Psykiatriafdelingen Vejle kommune Center for Dagtilbud Et ud af tre centre i Social- og Psykiatriafdelingen i Vejle kommune 79 klubtilbud 85 støtte til

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

WinPLC. til alment praktiserende læger

WinPLC. til alment praktiserende læger WinPLC til alment praktiserende læger WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere