Inspiration til organisationsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til organisationsudvikling"

Transkript

1 Team SydPOL Inspiration til organisationsudvikling PRAKSIS. ORGANISATION. LÆRING OG LEDELSE SydPOL regionsyddanmark.dk KEU syd

2 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Blev et team side 4 Has på spildtiden side 6 Ni der kan hjælpe jer videre side 8 Fik vores tanker til at flyve lidt mere side 10 Styr på kronikerne side 12 Sådan kommer du i gang side 14 Workshops side 15 Team SydPOL en hjælp til selvhjælp side 16

3 Forord Organisationsudvikling i almen praksis er et højt prioriteret indsatsområde for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Der er gennem de sidste år taget en række initiativer med henblik på at yde sparring og rådgivning til praksis, som ønsker at arbejde målrettet med organisationsudvikling i deres praksis. I det magasin, du nu sidder med, kan du hente yderligere inspiration til at komme i gang med organisationsudvikling eller få ideer til nye tiltag, hvis du allerede er i gang. Team SydPOL kan hjælpe på vej Du kan på de næste sider bl.a. læse om praksis, der har haft besøg af Team SydPOL (Praksis, Organisation, Læring og Ledelse). Nogle for at få hjælp til arbejdet med team-dannelse i praksis, andre for at få inspiration og mod til at arbejde med forandringer. Har I i jeres praksis lyst til at gå i gang med et organisationsudviklingsprojekt, men er lidt usikre på, hvordan I får startet godt op, er Team SydPOL klar til at hjælpe. SydPOL har eksisteret siden slutningen af Læs mere om teamet, og hvad det kan hjælpe med, på de følgende sider. Man kan sagtens selv gå i gang Rigtig mange praksis kaster sig med stor iver over arbejdet med organisationsændringer på egen hånd, bl.a. i forhold til kronikerområdet. Det gælder f.eks. den praksis i Otterup, som er omtalt i magasinet. Her er inspiration at hente for jer, der er gået i gang med at omlægge rutinerne for kronikeromsorgen. Hvis man har tanker om at gå i gang med et større organisationsudviklings-projekt i sin praksis - f.eks. omsætning af viden fra datafeedback fra sentineldatafangst til konkrete organisatoriske handlinger i praksis eller andre kvalitetsudviklingsinitiativer er der også mulighed for at søge Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget om projektmidler. På følgende link kan du læse mere om, hvordan du søger projektmidler: Nyt i 2011 Som noget nyt er der tilbud om etablering af netværk for solopraksis. Formålet er, at man med andre sololæger kan drøfte ledelsesudfordringer, udviklingsopgaver etc. Netværket etableres med sparring fra Team SydPOL. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i samarbejde med Team SydPOL og Ledelsesakademiet udbudt et ledelseskursus. Det var tænkt som et pilotkursus, men som følge af overvældende interesse 80 tilmeldte inden fristens udløb - og på baggrund af erfaringerne fra kurset er det tanken i løbet af 2012 permanent at udbyde kurset til almen praksis i Region Syddanmark. Hvis du vil vide mere om organisationsudvikling Du kan få flere informationer ved at klikke ind på Team SydPOL s hjemmeside. Martin Andersen Praksisudvalget Med venlig hilsen Bo Libergren Regionsrådet Formandskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 3

4 Blev et team Selv om man arbejder godt sammen, er man ikke nødvendigvis et velfungerende team. Det erfarede lægehus i Odense, da de bad Team SydPOL om hjælp til at forbedre ledelsen og organisationen i klinikken. Resultatet blev større åbenhed og bedre teamwork. Læge Ingeborg Roesdahl. 4 - Vi er blevet et team! Sådan beskriver Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott, Lægerne Allégade 73 i Odense, det primære resultat af at have fået hjælp fra Team SydPOL til at udvikle ledelsen og organisationen i almen praksis. Derudover har konsulentbistanden også resulteret i indretning af et fleksibelt ekstrakontor i klinikken, og næste step bliver at formulere et værdigrundlag for klinikken. Men først og fremmest er arbejdspladsen, som også omfatter to sygeplejersker og en deltidsansat sekretær, samt i perioder en uddannelseslæge, blevet mere præget af teamwork. - Vi har fået større åbenhed over for hinanden, stemningen er løftet, og det går bedre med at omsætte beslutninger til handling, fortæller de to Odense-læger, for hvem det var lidt af en overraskelse, at SydPOL s analyse af arbejdspladsen afslørede ret store divergenser med hensyn til trivsel. Selv om man arbejdede fint sammen, og med en god indbyrdes tone, var trivslen ikke så høj, som Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott havde ventet. - Det var ikke så rart at erfare, men med SydPOLkonsulenterne Heidi Bøgelund Frederiksen og Lars Gehlert Johansen som mediatorer tog vi en grundig og givende diskussion om årsager, og det viste sig, at problemet lå i håndteringen af de akutte patienter. Før blev de lagt ind hist og pist mellem planlagte konsultationer, men det gav ofte forsinkelser, hvorefter vi gik over til at lade sygeplejerskerne tage imod alle akutpatienter. Men det var kun at flytte aben, for så fik sygeplejerskerne deres planlægning ødelagt. Det fik Heidi og Lars nænsomt men dygtigt åbnet vore øjne for. Nu har vi indført en daglig akuttid fra med en akutlæge og en akutsygeplejerske som fælles ansvarlige. Opgaven går på skift, så alle har akutvagter. Desuden briefer lægen på forhånd sygeplejersken om, hvad der ventes i vagten. Derved kan hun ofte selv klare det akutte. Det virker godt, men kræver, at vi er skarpe og holder fast i modellen, forklarer Ingeborg Roesdahl og Halvard Skott. Bedre mødekultur Begge er fra en tid, hvor uddannelsen til praktiserende læge intet havde om ledelse og organisation, og efterhånden som klinikken voksede og lederopgaverne blev mere komplekse, følte de sig dårligt rustede til dette. Derfor bad de SydPOL om et serviceeftersyn. Eftersynet har også smittet af på det ugentlige personalemøde, som nu kører efter en fast skabelon bl.a. siden sidst, ris & ros og utilsigtede hændelser. Det har både gavnet disciplinen og åbenheden på møderne. - Vi har altid tilstræbt en no blame-kultur i vores omgang med hinanden, men i og med, at vi nu følger en drejebog, bliver de lidt svære ting i højere grad et fælles anliggende frem for noget personligt. En anden følge er, at vi er blevet bedre til at omsætte beslutninger til handling.

5 Tekst: Helle Juhl Foto: Jakob Fynsk Nyt flekskontor Et konkret eksempel på det er et nyt flekskontor, som bl.a. bruges til den ugentlige socialrådgiver-træffetid og til andre personalebehov. Ideen havde været vendt flere gange, men hang fast i for mange uafklarede faktorer og hvem-gør-hvad. - Vi ville gerne, men evnede ikke implementeringsprocessen. Det hjalp, da vi fik styr på mødekulturen. Så skete der noget, lyder det fra Lægerne Allégade 73, som allerede har planlagt næste step i den organisatoriske udvikling: at deltage i SydPOL s workshop om visioner, værdier og forretningsplan. Læger Vi er blevet et team! og praksispersonale i Allégade. 5

6 Has på spildtiden Mere effektive arbejdsgange giver bedre tid til patienterne. Lægehus i Vejle har hentet mange spildminutter ved at sætte hverdagsrutinerne i system. Det gamle ordsprog om, at mange bække små giver en stor å, har fået ny og effektfuld mening hos Lægerne på Sct. Maria i Vejle. Her har man nemlig ved at gennemgå praksishverdagens arbejdsgange og gøre dem mere enkle og effektive, opdæmmet overraskende megen spildtid, som i stedet kommer patienterne til gavn. 6 - Vi er selv ret forundrede over, hvor meget tid, der kan spares, ved at sætte hverdagsrutiner som for eksempel klinikkens post- og papirgang, håndteringen af gynækologiske instrumenter efter brug og procedurerne for urinprøver i system. Vi taler om halve timer, og hvem kan ikke bruge dem i en travl hverdag, spørger en af de fire læger, Knud Erik Albertsen. Nye lokaler nye rutiner Lægerne i Sct. Maria har fået hjælp til det LEAN-inspirerede arbejde fra Team SydPOL, hvis konsulenter besøgte klinikken og hjalp læger og praksispersonale i gang med effektiviseringsprocessen. Lægehusets flytning fra Ørstedsgade til nye og større lokaler på det gamle Sct. Maria Hospital i 2009 var den naturlige anledning til også at se med nye arkitektbriller på gamle vaner og arbejdsrutiner. - Ligesom vi havde haft professionelle til at hjælpe os med indretningen af den nye klinik, havde vi brug for fagfolk til at synliggøre arbejdsgange og vores måder at gribe forskellige opgaver an på. Øvelsen går ud på minutiøst at beskrive de enkelte processer i alle led hvem gør hvad, hvordan, hvorfor og hvornår? og dernæst se på, om det kan gøres enklere og mere rationelt. Det kan lyde simpelt, men vi var glade for at have SydPOL-folkene til at tage os ved hånden. De holdt os fast på processen og havde desuden den fordel, at de så på tingene udefra og med neutrale øjne. De kunne stille de rigtige og nødvendige spørgsmål. Fælles standarder Lægerne i Sct. Maria er en stor byklinik med fire læger i dele- og kompagniskabspraksis samt et praksispersonale bestående af en sygeplejerske og fire sekretærer. Desuden er der skiftende reservelæger i klinikken. Ikke mindst af hensyn til sidstnævnte er det Mange bække små giver en stor å! vigtigt, at serviceapparatet er velkørende og ensartet. Det gælder f.eks. al klinikudstyrets placering. - Ting skal ligge ens i depoterne og i logisk orden, så nye medarbejdere ikke behøver spørge i øst og vest for at finde det, de skal bruge. Labels og farvekoder gør det nemt for alle at overskue. Desuden har vi indført fælles standarder for en række opgaver, som ud over at spare tid også hjælper til at minimere fejl. At effektivisere og rationalisere, behøver ikke forringe kvaliteten - tværtimod, understreger Knud Erik Albertsen. INFO i patientjournalen Sidst men ikke mindst har indsatsen forbedret den interne kommunikation. Dels ved at der på de faste personalemøder og kompagniskabsmøder altid er et punkt omkring gode arbejdsgange, hvor alle opfordres til at komme med ideer. Dels i form af en fiktiv patient - INFO SctMaria - i det elektroniske patientjournalsystem. INFO bruges til at udveksle alle relevante informationer og dukker automatisk op på skærmen, når nogen har brug for at rundkaste en besked. Alle ser dagligt på den fiktive patient, og hasteinformationer er lette at sætte på alles kø. - Det virker meget bedre end at have et separat intranet eller outlook kørende, som man skal huske at tjekke. INFO er i det system, vi hele tiden arbejder i. Det er, synes vi selv, en genial ide.

7 Tekst: Helle Juhl Foto: Colourbox 7

8 Ni der kan hjælpe jer videre Når pingvinerne på Sydpolen ruger på deres æg, skiftes de til at stå i vindsiden. På den måde udnytter de energien bedst, til fordel for afkommet. Det kaldes at være procesorienteret. Samme fokus har de ni konsulenter i Team SydPOL, som yder proceshjælp til at udvikle organisation, læring og ledelse i almen praksis. 8 Udvikling er ikke en hyldevare, man betaler for ved kassen. Det er en proces, som kræver, at alle involverede tager aktivt del i den. Derfor leverer de ni konsulenter i Team SydPOL heller ikke færdige løsninger. De yder proceshjælp. Vi er her for at hjælpe jer videre. Det være sig i håndtering af nye opgaver, tilrettelæggelse af arbejdsgange, bedre kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. På basis af jeres ønsker og behov, lyder det kollegiale mantra fra teamet, som består af lægerne Jørgen Solgaard, Lone Grønbæk, Rune Pallesen, Jesper Gerdes, Lars G. Johansen, Torsten Dilling og Susanne Bader samt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen og chefkonsulent i afdeling for kvalitet og forskning, Helle Lindkvist. Siden foråret 2010 har konsulenterne været rundt i 35 praksis og ydet bistand på en række forskellige områder. Både i store lægehuse og i solopraksis. Teamet lægger vægt på at være for alle typer af praksis og for alle personalegrupper. Også den praksis, som selv er gået i gang med et udviklingsprojekt, kan hente enten inspiration og/eller værktøjer fra Syd- POL. Ved hvor skoen trykker Mange af de udfordringer, konsulenterne møder, udspringer af de nye opgaver, almen praksis får i disse år, f.eks. kronikeromsorg og øget samarbejde med kommuner og sygehuse. Henvendelserne handler ofte om, hvordan praksis skal organisere sig for at kunne håndtere de nye krav. Her ser konsulenterne en klar fordel i selv at være praktiserende læger. Vi ved, i modsætning til en fra handelshøjskolen, hvor skoen trykker. Derfor kan vi også hurtigt identificere, hvilken hjælp der er brug for. Desuden taler vi samme sprog og skal ikke bruge tid på at afkode fremmed terminologi. Men er det ikke også grænseoverskridende at blive kigget over skulderen af en kollega? Jo, og det er vi meget bevidste om. Vi har tavshedspligt og lover fuld anonymitet. Men ofte har brugerne passeret den grænseoverskridende hurdle, når de vælger at kontakte os. Desuden foregår bistanden på deres præmisser og baseret på gensidig tillid mellem os og dem. Som hjælp til selvhjælp. At drøfte faglige emner med kolleger er velkendt for lægerne i teamet f.eks. i tolvmandsforeninger - men konsulentrollen stiller andre krav. Derfor har alle været på kursus i konsulentarbejde. Man skal lytte mere intenst som konsulent. Det er nødvendigt for at hjælpe en proces på vej. Vi er også meget opmærksomme på, hvad vi kan og ikke kan. Det sker, at vi spotter et problem, som kræver ekspertbistand, f.eks. fra en IT-konsulent. Er der brug for decideret krisehåndtering, overlader vi det også til eksperter. Vi agerer hverken som psykologer eller advokater. Etnolog og koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen er med på alle praksisbesøg. Hendes fokus er på samarbejdet og kommunikationen i klinikken: Vi kan supplere hinanden, og det gør os til et rigtigt godt team.

9 Tekst: Helle Juhl Foto: Jørgen Diswal Ikke nogens instrument Teamet understreger, at de ikke er et instrument for nogens ønske om flere lægehuse og færre solopraksis. Den opfattelse møder vi nogle gange, men vi kommer ikke for at nedlægge solopraksis. Omvendt hjælper vi gerne med målrettede forløb, hvis ønsket er at gå sammen med andre læger. Eller hvis man vil flytte og udvide praksis. Men hvorfor tage konsulentopgaven på sig, når man selv har en travl praksishverdag? Fordi det er spændende og tilfredsstillende. Man kan ved det ene praksisbesøg møde opgivelse og udbrændthed og næste gang positive toner. Flere af os har i øvrigt selv gjort brug af konsulentbistand. Desuden høster man erfaringer til eget brug. Nå, kan en opslagstavle også se sådan ud! Det er både fagligt og menneskeligt givende at være proceskonsulent. Og faktisk også sjovt. Præcis ligesom udvikling helst skal være det. På side kan du læse mere om Team SydPOL og mulighederne for at bruge dets tilbud. Team Vi er her for at hjælpe jer videre SydPOL i samlet pingvinflok. Øverst f.v.: Lars G. Johansen, Rune Pallesen, Torsten Dilling, Jesper Gerdes, Jørgen Solgaard, Heidi Bøgelund Frederiksen, Helle Lindkvist, Lone Grønbæk og Susanne Bader. 9

10 Fik vores tanker til at flyve lidt mere Lægehus i Rudkøbing hentede ideer til forandring på inspirationsdag, ledet af Team SydPOL. 10 Da Lægerne Ørstedsgade i Rudkøbing i foråret 2010 måtte lukke klinikken en dag på grund af installation af nyt telefon- og internetsystem, benyttede de pausen til en inspirerende Hvordan har vi det og hvor vil vi hen? dag. Med koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen fra Team SydPOL som kompetent mødeleder. - Heidi fik vores tanker til at flyve lidt mere. Vi havde tidligere løseligt leget med tanker om forandringer, men det er svært uden en til at styre processen. Heidi hjalp os til at finde ud af, at der er rigtig mange ting i klinikken, vi er enige om, og at vi godt kan lufte nogle ideer uden den helt store risiko, fortæller læge Jens Stærk Jensen og jordemoder/klinikmedarbejder Karin Bjerregaard. Foruden de to består klinikken af læge Inge Warming Petersen og sygeplejerske/klinikmedarbejder Bodil Sørensen. Alle erfarne i almen praksis, med høj indbyrdes faglighed og fokus på fællesskabet, hvad personalestuens lille stak af højskolesangbøger på sin egen måde eksponerer. Med kun et ydernummer og 1700 patienter er klinikken, sammenlignet med f.eks. mange storbylægehuse, da også præget af en vis ro på. Og så alligevel ikke. For den selvvalgte firedages arbejdsuge, som praktiseres, er ofte hektisk. Blandt andet på grund af overbooking, uro i reception og venteværelse og for lidt struktur på opgaverne. - Derfor skrider de fire arbejdsdage ofte i planlægningen og kommer samlet til at svare til fem. Dertil kommer voksende opgaver inden for forebyggelse og kronikerbehandling, samarbejde med kommune/ apotek samt stort feriepres på grund af turismen og afløsning for andre lægehuse. Så trods det beskedne antal patienter, kender vi også til flaskehalse og hovsa-løsninger, fortæller Jens Stærk Jensen og Karin Bjerregaard. Bygger om Inspirationsdagen har bl.a. ført til, at man nu går i gang med en ombygning af klinikken for at løse problemerne med støj og uro i reception og venteværelse. Desuden overvejes det at ansætte mere personale, bl.a. for at fastholde fire dages-ugen, som alle er glade for. En anden følge af inspirationsdagen er faste vejledninger på behandling af diabetes, KOL, hypertension m.v. og et ønske om at komme mere på kursus. Både i fællesskab og individuelt. Det vægter alle højt. Endelig har Heidi Bøgelund Frederiksen hjulpet de fire frem til en fælles erkendelse af, at pauserne i dagens løb bør fredes. - Inspirationsdagen har styrket det gode samarbejde, vi allerede havde, og vi kan kun anbefale tilbuddet. Heidi Bøgelund Frederiksen styrede processen kontant, men nænsomt. Der blev ikke presset nogen beslutninger igennem, og vi fik et præcist referat få dage efter, som er et godt redskab at arbejde videre ud fra.

11 Tekst: Helle Juhl Foto: Jakob Fynsk Hvordan har vi det og hvor vil vi hen? Øverst klinikmedarbejdere Karin Bjerregaard og Bodil Sørensen. Nederst lægerne Jens Stærk Jensen og Inge Warming. 11

12 Styr på kronikerne Lægehus i Otterup har selv lavet plan for kronikerstrategien. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget støttede med frikøb af temaeftermiddage. Modelfoto. 12 Hvordan får man indarbejdet Region Syddanmarks strategi om faste forløb for kronikere i almen praksis? Det spørgsmål tumler mange praktiserende læger med. I Otterup har Lægerne Lærkevej taget sagen i egen hånd og udarbejdet en organisationsmodel, som sikrer god kontakt til og omsorg for patienter med hypertension, KOL/astma, type II diabetes, osteoporose samt patienter med behov for rationel farmakoterapi. Det lod sig gøre ved hjælp af en række patientfrie temaefterdage frikøbt af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget - for alle i klinikken, fortæller en af de fem lægekompagnoner, Palle Mark Christensen. Frikøbet gav os den fornødne tid til at gå i dybden med en model, som er opsøgende og fastholdende over for patienterne og med klare retningslinjer for, hvem der er tovholdere for hvad. Nu har vi fulgt modellen et år, og den virker, forklarer Palle Mark Christensen. Uden konsulenthjælp Lægehuset har ikke fået konsulenthjælp til projektet, der i dag foreligger som The PRO Study (PR for Pro-active og O for Otterup), og som lægehuset gerne deler med andre. Palle Mark Christensen havde rollen som projektstyrer undervejs, og det vil han også anbefale andre at have, hvis de vælger at gå i gang med en stor organisatorisk udfordring på egen hånd. Der skal være en til at styre gangen undervejs, men det vigtigste er at få tiden til rådighed og at give alle mulighed for at komme med input. På en anerkendende måde og i respekt for alle faggruppers indsigt og behov. Vi har afholdt fire frikøbte temaeftermiddage i 2009 og 2010, men håber ikke, de bliver de sidste. Hvad farve har dit brev? Kronikermodellen i Otterup er bygget op med en sygeplejerske som overordnet koordinator for kontakten til patienterne, og hver af de fem læger som specialefaglig tovholder for et enkelt kronikerområde. Desuden er der tilknyttet to sygeplejersker/sekretærer til hvert kronikerområde til at stå for den løbende kontakt med patienterne. I alt har lægehuset 1500 kroniske patienter, som alle er blevet kontaktet med henblik på at komme ind i et fast forløb. Vi identificerede patienterne via medicinordinationerne og sendte derefter brev til dem om at få en tid. Målet var at nå ud til 25 procent af patienterne pr. kvartal, og det har holdt. Undervejs fandt vi ud af, at det var en god ide at bruge forskellig farvet papir til de fem kronikergrupper. Det gør det nemt for sekretærerne at identificere patienterne, når de ringer tilbage, ved at spørge: hvad farve har dit brev? Og derpå dirigere dem til den rigtige tovholder. Hvad farve har dit brev?

13 Tekst: Helle Juhl Tovholdere på andre områder Lægerne på Lærkevej er i forvejen vant til at gribe hverdagen metodisk an, for som Palle Mark Christensen forklarer: Når vi er fem læger og i perioder også to uddannelseslæger samt fire sygeplejersker og to sekretærer, kan man ikke bare klare tingene i frokostpausen. Vi har personalemøde en gang om måneden, lægekollegialt møde hver 14. dag, og sygeplejerskerne deres eget møde to gange om måneden. Med skriftlige referater hver gang. Desuden tager vi kompagnoner på visionsweekend en gang om året og mødes på skift hos hinanden til spisemøde hvert kvartal. Ideen med faste tovholdere bruger vi også i forhold til en række praktiske husopgaver, lige fra f.eks. telefon og it til pasningen af potteplanter. Det kan lyde rigidt, men frigør faktisk tid og energi. Læger og praksispersonale, Lærkevej, Ottetrup. Forrest i midten læge Palle Mark Christensen. 13

14 Sådan kommer du igang! Har du fået lyst til at se nærmere på din egen praksis, er der flere muligheder. Du kan sagtens selv gå i gang og eventuelt søge midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Du kan også få besøg af SydPOL konsulenterne eller deltage i en af de tre workshops, der afholdes både forår og efterår. Som sololæge har du desuden mulighed for at deltage i et netværk for sololæger. Er det mere ledelsen, der trænger til et eftersyn, er der også hjælp at hente. Metoder til selv at gå i gang En del praksis er allerede langt i arbejdet med udvikling af deres organisation, men mangler måske inspiration og redskaber til at komme videre. Du kan på SydPOLs hjemmeside læse om flere forskellige redskaber, der kan inspirere dig til selv at gå i gang. SWOT modellen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) er et analyseværktøj som anvendes til at beskrive klinikkens organisatoriske og ledelsesmæssige situation. Du kan også læse om, hvilke elementer, der skaber en god teamstruktur i praksis. Læs mere på SydPOL besøg i praksis Du kan få hjælp til at gennemføre forandringer i klinikken. Det kan være til eksempelvis gennemførelse af et projekt eller tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, men du behøver ikke at have et konkret projekt for at kontakte os. Det er også ligegyldigt om du er sololæge eller i kompagniskab. Det vigtigste er, at du har lyst til at udvikle din klinik. Du kan vælge at få et enkelt besøg, hvor vi gennemgår mulige udviklingsområder. Du kan også vælge et længere forløb, hvor vi kommer ud flere gange, og følger processen. For nærmere info og aftale om besøg kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på Sololægenetværk Team SydPOL har etableret to netværk for sololæger, der er interesserede i emnerne organisation og ledelse. Almen praksis får i disse år flere og flere opgaver, og det er Team SydPOLs opfattelse, at en god organisering i soloklinikken kan være med til at håndtere disse nye krav. Formålet med netværket er at skabe mulighed for erfaringsudveksling med andre sololæger, således at man fortsat kan blive inspireret til at udvikle og styrke sin klinik. For nærmere info kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på LAP (Ledelse i Almen Praksis) Team SydPOL og Region Syddanmarks Ledelsesakademi har udbudt et ledelseskursus for praktiserende læger. Formålet med kurset er at give praktiserende læger et grundlag for at blive bedre ledere af deres virksomhed. Kurset henvender sig både til sololæger og kompagniskabslæger. Kurset strækker sig over et år. Læs eventuelt mere om kurset på SydPOL står på hovedet for at hjælpe SydPOL 14

15 Workshops med forskellige temaer Workshops med forskellige temaer SydPOL afholder tre workshops. De finder sted på praksisenheden i Kolding på adressen Kokholm 3B, 6000 Kolding. Der er et begrænset antal pladser på hver workshop, men de gentages hvert halve år. For nærmere info om datoer og tilmelding kontakt Hanne Mejborn Nielsen på Workshop 1: Visioner, værdier og forretningsplan Kom og bliv inspireret til, hvordan man sætter en visionsproces i gang. Kun læger fra praksis skal deltage. Mødet vil være en introduktion til, hvorfor visioner, værdier og forretningsplaner er vigtige for klinikkens udvikling, og det bliver fulgt op med en workshop i egen praksis, hvor både personale og læger deltager og definerer værdigrundlag for praksis. Workshop 2: Hvordan bliver vi et godt team? Få fokus på samarbejde i arbejdsprocesserne. For at få mest muligt ud af workshoppen, skal både læger og personale deltage. På mødet vil der bl.a. være undervisning af en læge og en sygeplejerske, der i deres praksis fungerer som et team. Mødet bliver fulgt op af en workshop i egen praksis, hvor der arbejdes videre med, hvordan I får et godt og dynamisk teamarbejde. Workshop 3: Arbejdsgangsanalyser Her sætter vi spot på, hvordan I kan analysere og forbedre konkrete arbejdsgange i jeres praksis. Udbyttet vil være størst, hvis I kommer flere faggrupper fra den enkelte praksis. I kommer på workshoppen til at arbejde med en konkret arbejdsgang fra jeres hverdag, som I selv vælger. Dagens arbejde bliver fulgt op på en workshop i jeres praksis. 15

16 Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk Region Syddanmark Team SydPOL en hjælp til selvhjælp Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Ledelse og Læring) er et tilbud om gratis hjælp til udvikling af klinikken til alle praktiserende læger. Teamets konsulenter hjælper for eksempel med tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, bedre kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Det overordnede formål er at inspirere og understøtte praksis, der enten er motiverede for eller allerede arbejder med udvikling af deres organisation. Det kan være på mange forskellige områder såsom at: styrke ledelsen i praksis forbedre organiseringen større inddragelse af praksispersonale Det underliggende sigte med organisationsudviklingsprojekter er at kvalitetsudvikle praksis. Hvordan? Teamet tilbyder en bred vifte af værktøjer, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med klinikken selv. Som hjælp til selvhjælp. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling i praksis og inspirerer til, at praktiserende læger får større fokus på organisationsudvikling. Team SydPOL består af en koordinator med specifik viden inden for organisationsudvikling og syv praktiserende læger, der alle fungerer som proceskonsulenter. Teamet kører ud til praksis, og det er både koordinator og en proceskonsulent, der kommer. Praksis kan få op til tre besøg. Team SydPOL afholder også større workshops i Visioner, værdier og forretningsplan, Hvordan bliver vi et godt team? og Arbejdsgangsanalyser. Læs mere på side Tilbuddet er til alle klinikker i regionen, der er motiverede for udvikling. Team SydPOL finansieres af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. For nærmere oplysninger kontakt koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen på eller Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen.

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere