Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober årgang nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober årgang nr. 4 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Sats & tryk: Hellbrandt A/S Arn. Nielsens Blv Hvidovre Tlf.: Oplag: Bladet udkommer 5 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken & Grenhusene, samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest 25. november Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer december Indhold Forsiden: Omlægning af bump i GH Boligselskabet betaler aldrig Grønt Udvalg Sammenlægning af udvalg IT-gruppen har holdt flyttedag Samarbejde med FasCom Gratis IT-kursur for beboerne Fotos fra Høpsivøpsidagen Ghetto Ghettoen i Venedig Hvor bor du? Mmmm. Fotos fra Skovturen Tak for en dejlig skovtur Petanque turnering 2004 Mormors råd er lige så gode som kemi Kummeforsikring Uændret aconto-varmebetaling Vedligeholdelsesarbejder 2005 Altanrenovering etape 11 Bytteservice Ny prøvekanal Intern TV flyttet OBS Klubber Bestyrelses- & Udvalgsliste Ejendomskontoret Sæt X i kalenderen Ordinært afdelingsmøde... Jeg interesserer mig meget for fremtiden, for der skal jeg være resten af mit liv 2

3 BOLIGSELSKABET BETALER ALDRIG!. det gør dine naboer og alle de andre beboere. Ikke nu igen, vil nogen sige. Den historie har vi hørt før. Helt rigtigt. Vi har fra tid til anden taget dette tema op her i bladet, men det er desværre nødvendigt at minde om det igen. Der er stadig en del, der tror, at man blot kan kræve ind, for det er jo boligselskabet, der betaler, og i den forbindelse mener man DAB. Intet kan være mere forkert. Der er kun beboerne til at betale. Hver eneste krone, der bliver brugt i Bredalsparken og Grenhusene, kommer fra den husleje, vi betaler. Et eksempel: I forbindelse med en flytning er der tre til at betale, nemlig udflytter, indflytter eller alle de andre beboere, så hvis indflytter f. eks. kræver, at boligselskabet skal sørge for dit eller dat, er det altså de øvrige beboere, der betaler, ikke boligselskabet. Bredalsparken og Grenhusene er selvstændige økonomiske enheder med noget, man kalder balancehusleje. Det vil sige, at indtægter (og de kommer som sagt fra den husleje, vi betaler) og udgifter skal svare til hinanden, budgettet skal balancere, og budgettet bliver vedtaget på det årlige afdelingsmøde. I disse tider skriver og taler man meget om bofællesskaber, som om det er den helt store nyhed. En almen boligafdeling som Bredalsparken og Grenhusene er og har altid været et ultimativt bofællesskab på den måde, at vi er bundet sammen i et økonomisk fællesskab. Vi er alle sammen med til at betale, uanset om det er en trappeopgang, der skal sættes i stand, et tag der skal udskiftes, eller en legeplads der skal fornyes. I Grenhusene er der 158 husstande til at betale. I Bredalsparken er der langt flere. 3

4 Grønt Udvalg I Bredalsparken har man et Grønt Udvalg, som består af nogle bestyrelsesmedlemmer og nogle beboere med særlig interesse for det grønne. Bredalsparken er en af Danmarks smukkeste parkbebyggelser, der med store karaktértræer, kæmpemæssige busketter og store græsarealer hæver sig langt over gennemsnittet for almene boligområder. Der har helt fra bebyggelsens opførelse været tænkt på sammenhængen mellem bygningerne og det grønne, og i tidens løb har driften og udviklingen af de grønne områder været med til at forstærke denne sammenhæng. Grønt Udvalgs vigtigste mål er at varetage de grønne områder på den bedst mulige måde og samtidig udvikle dem i forhold til den tid vi lever i lige nu. For at løse denne opgave bedst muligt er Grønt Udvalg i samarbejde med ejendomskontoret og en landskabsarkitekt fra DAB. Ofte vil I som beboere kunne se en lille gruppe mennesker stå nede på græsset og kigge længe på et træ eller diskutere nogle buske i et bed. Det er bare Grønt Udvalg, der er på en af sine grønne gennemgange. Her vurderes tilstanden af plejeniveauet, her planlægges nye bede, her tales om fældninger og plantninger, og der vurderes eventuelle ønsker fra beboerne. De overordnede linier for det grønne er blevet fastlagt i en Parkplan for bebyggelsen. Denne plan er blevet inddraget i en lokalplan for Bredalsparken. Til parkplanen hører bl.a. en oversigt over bevaringsværdige træer, som på den ene eller den anden måde tilfører bebyggelsen noget helt unikt. Man kan således ikke bare fælde løs af træerne. Der skal vurderes nøje, og vejes for og imod. Når et træ først er over 50 år gammelt er det ikke noget man sådan lige kan erstatte! Beboere som har kendt Berners Vænge området længe ved godt at Elmesygen satte sine spor i bebyggelsen. Det er år siden, og det er først nu at områdets nye karaktértræ, småbladet lind er ved at udvikle sig. I det forløbne års tid har beboerne kunnet glæde sig over udviklingen af nye bundplanter langs nogle indgangssider ved 4 Fortsætter næste side

5 Arnold Nielsens Boulevard, igangværende omlægning af haven ved beboerhuset, fuldstændig fornyelse af busketterne udfor Gurrevej/børnehaven samt flere nyplantninger rundt omkring. På havesiden af Gurrevej er der også 52 staudebede, som er ved at være meget flotte. Prøv selv at aflægge området et besøg på forskellige årstider. I den kommende efterårs/ vintersæson skal der til at ske en fornyelse af de store plantninger mod grønningen, der skal fældes træer, og der skal plantes mange nye træer, som kan være til glæde for beboerne i fremtiden. Grønt Udvalg & Landskabsarkitet i DAB Mogens Bundgaard Sammenlægning af udvalg Hvis man kigger på oversigten over udvalg, ser det ud, som om legepladsudvalget er nedlagt. Det er det imidlertid ikke. Det grønne udvalg og legepladsudvalget er lagt sammen, samtidig med at der er overført nogle opgaver fra vedligeholdelsesudvalget til det grønne udvalg. Det betyder, at alt, hvad der har med udearealer at gøre, hører under det grønne udvalgs ansvar, en mere funktionel struktur for alle parter. 5

6 IT-gruppen har holdt flyttedag Den 26. september flyttede ITgruppen fra Gurrevej 30 til Berners Vænge 18. Lokalerne i Berners Vænge 18 er meget mere velegnede for os. Vi får bl.a. mulighed for at afholde kurser for beboerne. Et ønske, vi har haft længe. Vi får også en meget bedre opdeling mellem server-rum og opholdsrum. Vi glæder os til at møde jer i de nye lokaler. IT-gruppen Samarbejde med FasCom I sidste beboerblad var der en artikel om ejendomskontorets portering. I den artikel stod der bl.a. at den sene portering skyldtes manglende fleksibilitet og samarbejdsvilje hos FasCom. Vi i IT-gruppen har samarbejdet med FasCom i over 2 år. Vi kan slet ikke genkende den karakteristik af FasCom. Vi synes derimod, at det netop er den store fleksibilitet og den gode samarbejdsevne, der gør FasCom til en attraktiv samarbejdspartner for os. Der har været mange situationer både i forbindelse med etableringen af vores net og i forbindelsen med driften af dette, hvor det har været det gode samarbejde med FasCom, der i en krisesituation har minimeret generne for beboerne. Vi er glade for samarbejdet og håber på, at det kan fortsætte i lang tid fremover. IT-gruppen 6

7 Gratis IT-kurser for beboerne Som tidligere nævnt vil vi i ITgruppen nu kaste os over at lave kurser for beboerne. Vi lægger ud med 3 kurser i Outlook Express og 3 kurser i ITsikkerhed. Kurserne holdes i vore nye lokaler i Berners Vænge 18. Alle kurser starter kl og vil vare ca. 3 timer. Hvis man har meldt sig til et kursus og senere finder ud af, at man alligevel ikke kan deltage, er det vigtigt, at man sender afbud, for vi har vedtaget, at hvis man bliver væk uden afbud, afskærer man sig fra at deltage i andre kurser, som IT-gruppen afholder. Outlook-kurset afholdes den 27. oktober 2004, 3. november 2004 og 10. november Kurset indeholder bl.a.: - Hvad er - Opsætning af -konti - Brug af regler - Brug af mapper - Vedlagte filer IT-sikkerhedskurset afholdes den 21. oktober 2004, 4. november 2004 og 18. november 2004 og indeholder bl.a.: - Hvad er virus, trojanere og spyware? - Windows update - Installation og brug af firewall og antivirus program - Installation og brug af antispyware program Tilmelding kan ske på hjemmesiden: Der kan deltage 8 beboere i hvert kursus. Der vil blive udbudt yderligere kurser efter behov. Hvis der er nogen, der har forslag til kursus i andre ting, så send os en mail med jeres forslag på IT-gruppen 7

8 8 HØPSIVØPSI-DAGEN

9 HØPSIVØPSI-DAGEN 9

10 GHETTO Gennem de allerseneste år har ordet ghetto fået en stadig mere fremtrædende plads i vores del af verden ikke mindst i pressen. Der er naturligvis en snæver sammenhæng med diskussionen om ikke-europæeres bosættelse i Vesten i almindelighed og i Danmark i særdeleshed. Men hvad er en ghetto? I middelalderen den, der foregår omkring hundredetallet blev jøder ofte af magthaverne og den katolske kirke henvist til at bosætte sig i bestemte gader eller bydele. Den katolske kirke forbød ligefrem kristne og jøder at omgås hinanden. Senere indførtes i Spanien og endnu senere i Tyskland særlige jødiske bydele. I 1555 påbød paven, at alle jøder skulle leve i særlige bydele. Påbud der i forskellig grad blev håndhævet. Indtil sidste århundrede var der tale om områder i de større byer, hvor jøderne var henvist til at leve, eller hvortil de søgte hen for at leve i fred sammen med andre jøder. Et sådan sted var Venezia (Venedig). Her opstod i 15-hundredetallet en bydel for jøder, hvoraf mange var beskæftiget i et nærliggende jernstøberi. At støbe i jern hedder på italiensk getto og det menes, at ordet ghetto stammer herfra. Jøder bosatte sig i ghettoerne, fordi livet uden for ghettoen var vanskeligt. Man kunne ikke få arbejde, blev åbenlyst foragtet, kunne ikke få anden bolig. Man blev kort sagt udsat for ringeagt og ofte forfølgelse. Af det omkringliggende samfunds fjendtlighed blev jøderne derfor fastholdt som en udskilt og udskældt gruppe og måtte leve et jødisk liv i ghettoen. Fænomenet blev efterhånden især udbredt i Østeuropa, mens mange jøder efterhånden blev vel integreret i Vesteuropa. Der opstod også ghettoer, fordi magthaverne eller det religiøse samfund ved lov eller dekret direkte påbød jøder at boisoleret i et særligt område, som de ikke måtte forlade uden tilladelse og ofte kun, hvis de bar et synligt mærke, så enhver kunne se, at han eller hun var jøde. Det er den form for ghetto, nazisterne i indførte i Tyskland og overalt, hvor de 10 Fortsætter næste side

11 under Anden Verdenskrig erobrer land. Ghettoer blev nu tvunget bosteder for alle jøder, og der oprettedes stadig nye. Det skete især ved Tysklands erobring af det østlige Europa. Ghettoen i Venedig I slutningen af 14-hundredetallet bosatte jøder, der var fordrevet fra Spanien, sig i Venedig. I 1516 blev»campo ghetto nuovo«oprettet på en ø. Her blev jøderne tvunget til at bo og arbejde som tvangsarbejdere på et nærliggende jernstøberi. Det menes, at ordet ghetto stammer fra det italienske ord for støberi, gettare. Ghettoen var lukket med porte og vagter ingen måtte forlade ghettoen mellem solnedgang og daggry. Jøderne måtte kun udføre begrænsede funktioner: De var læger, fordi de var de bedst uddannede og kunne læse arabisk. Pengeudlånere fordi den katolske religion forbød dette samt købmænd og kludehandlere. Ghettoen eksisterede i mere end 250 år indtil Napoleon erobrede Venedig og åbnede portene til ghettoen i I dag ligger Ghetto Ebraico i et af Venedigs meget karakteristiske områder, Cannaregio, som besøges af mange turister. 11

12 Hvor bor du? Mmmm..Ta..rup Ja i Tarup! Der bor mennesker i Vollsmose. For en meget stor dels vedkommende er deres største problem ved det at hele resten af verden ser ned på dem af samme grund. Så meget, at de, hvis en kollega spørger, hvor de bor, kan finde på at sige, at de bor i eksempelvis Tarup, der er en anden bydel i Odense. Det er ligeledes sandsynligt, at de hver dag måske kører en to kilometers omvej til og fra arbejde for at sikre løgnen et alibi. Et image som Beirut Vi bor i den bydel, som en række stort tænkende funktionalister har udviklet i 70érne. Idolet var Le Corbusier, der blandt andet om en flyvemaskine har sagt, at den er smuk, fordi det er tydeligt, at der her er en maskine, der er skabt til at flyve. Husene i Vollsmose er tilsvarende tænkt som maskiner, der er skabt til at bo i. Her er grønne områder, som kun få andre steder i Odense. Der er en enorm palet af kreative fritidstilbud, der tæller alt fra fodbold over mavedans til aftenskole, hvor man kan få undervisning i alt fra cykling til computerbrug. Hvorfor er det så lige vi skammer os? Fordi resten af Danmark ser ned på os. Det er simpelthen usletteligt fastslået, at de fremmede, de grimme, misbrugerne, taberne og de kriminelle bor i Vollsmose. - Samme Vollsmose der i resten af Danmarks opfattelse er ramme om uroligheder, som dem man gennemlevede i Beirut gennem 70érne. Falsk billede Ud af 46 kirkesogne i Odense er Vollsmose faktisk kun det med den 13. højeste kriminalitet. Her bor hverken flere røvere eller sker flere røverier end andre steder. Ligesom vi i lige så beskedent omfang som andre steder render ud og ind af hinandens lejligheder for at stjæle fra hinanden. Når vi alligevel er blevet så befængt i resten af verdens bevidsthed, hænger det tæt sammen med omverdenens formid- 12 Fortsætter næste side

13 ling af Vollsmose. Brænder et legehus i området kommer det i avisen under overskriften»ildspåsættelse i Vollsmose«. Skal Odense Kommune have ansat en ny socialrådgiver til områdekontoret, formuleres det:»socialrådgiver søges til det stærkt belastede Vollsmose«. Er en dreng herudefra blevet taget i at køre for stærkt hedder han den 15-årige Vollsmose-dreng. Var et legehus nedbrændt i Hunderup-kvateret, der er byens fine kvarter, ville det slet ikke blive omtalt. Ligesom en 15- årig dreng fra Hunderup, der blev taget i at køre for stærkt i sin fars bil blot bliver til en 15- årig. Altså ikke fra Hunderup. ikke i nogens interesse ikke at konstatere, at der i Vollsmose med relativt mange børn fra familier med baggrund som ovenstående, er utilpassede, og for nogens vedkommende kriminelle unge. De største problemer udspringer dog fra 20 specielt belastede familier. Og de bør og kan ikke være repræsentative for de resterende 4000 husstande. Af Inger Aagaard, Afdelingsformand i Vollsmose (uddrag) Hård baggrund Bevares! Vollsmose er ikke et problemfrit område. Lidt over halvdelen af beboerne er indvandrere eller deres efterkommere. Mange er kommet hertil med store sjælelige ar. Nogen har været igennem forløb, hvor de har mistet alt, hvad de ejer, nogen de holder af og måske selv været udsat for vold og tortur. Blandt danskerne i Vollsmose findes der da utvivlsomt også betydeligt flere på kontanthjælp, end der gør i befolkningen i øvrigt. Og det er da heller 13

14 14 SKOVTUREN 2004

15 SKOVTUREN

16 Tak for en dejlig skovtur Skovturen for pensionister og efterlønsmodtagere gik i år til Bangs Have ved Maribo. En rigtig dejlig tur som afdelingsbestyrelsen fortjener ros for. (Her kunne kommunen lære noget, i Bredalsparken må efterlønsmodtagere gerne deltage i skovturen, - det må de ikke når kommunen afholder skovtur(!)). På turen derned blev der som de andre år gjort ophold og budt på en forfriskning, og i bussen blev der budt på lidt sødt. Da vi ankom til Bangs Have blev vi placeret ved runde 8-mands borde, hvor der blev serveret en dejlig 3 retters menu med henholdsvis hvidvin og rødvin til. Da vi var færdige med at spise, blev bordene ryddet til kaffen. I pausen var der derefter mulighed for at gå en tur i området. Bagefter blev der serveret kaffe med en lagkage til, og lagkagen blev der heller ikke sparet på. Sange var der også lavet til lejligheden, og da der blev spillet op til dans, blev der trængsel på dansegulvet. Alt i alt en dejlig skovtur, som kun fortjener ros, og som vi glæder os til at deltage i til næste år. Med venlig hilsen Nanny og Skjold Elken, Berners Vænge 1 16

17 Petanque turnering 2004! Den 29. august 2004 var en dato, der er værd at notere sig. For det første var det dagen for den årlige petanqueturnering i Grenhusene. For det andet skulle det vise sig at blive dagen hvor Danmarks håndboldpiger vandt guld til Danmark i en kamp der på et tidspunkt lignede noget der aldrig skulle slutte. Vi havde aftalt at mødes ved petanquebanen kl men grundet diverse omkampe og så videre var klokken snarere før vi kom i gang. 16 brave mænd, kvinder og børn der alle havde betalt 10 kr. pr. snude for at dy- ste mod hinanden. Vi var 5 hold blandede efter lodtrækning som hyggede os gevaldigt en 3-4 timer med øl, vand, sandwiches og lidt godmodige drillerier fuldstændig som vi plejer! Det blev Kim Dupont og undertegnede der vandt turneringen og altså kommer på pokalen!!!! i år vi sluttede arrangementet på denne dejlige solskinsdag med at sige tak for i dag og på gensyn i 2005 Gad vide hvem der så vinder Guld! Karin Burmølle 17

18 Mormors råd er lige så gode som kemi Gamle metoder til at fjerne pletter virker ofte lige så godt som moderne kemiske pletfjerningsmidler. Og så er de tilmed ofte bedre for både miljø og sundhed, oplyser Miljøstyrelsen på sin hjemmeside En kuglepensplet på skjorten blev klaret med en sjat kærnemælk, pletter på læderbukserne blev gnedet med et løg og tandpasta gjorde kål på de sorte streger på gulvet i mormors hjem. I dag ryster vi lidt på hovedet af mormors ideer og køber i stedet en pletfjerner på tube. I virkeligheden er der dog ingen grund til at ryste på hovedet, for ofte er de gamle midler lige så gode som de moderne alternativer.»det gode ved mange af de gamle husmoderråd er, at det er helt almindelige hverdagsting såsom mælk, tandpasta og løg, der bruges. De indeholder ikke skadelige kemiske stoffer og alligevel er nogle af dem lige så effektive «siger kemiker Anette Ejersted fra Miljøstyrelsen. Der er dog ingen tvivl om, at danskerne lige nu er mere til kemi end til mormor. Der langes hvert år enheder svarende til ca. 320 tons pletfjerningsmidler over disken, og ifølge Miljøstyrelsens undersøgelser indeholder enkelte pletfjernere nogle problematiske stoffer.»da nogle af indholdsstofferne har effekter, som kan være alvorlige, bør man altid sørge for at undgå at indånde dampene af pletfjernere og sørge for, at de ikke kommer i kontakt med huden. For produkterne på sprayform gælder det derfor, at det er en god idé at spraye udendørs, mens det for produkterne i fast form er fornuftigt at bruge engangshandsker «siger Anette Ejersted. Men er man helst fri for at tage mange forbehold, og har man heller ikke mod på at kaste sig over løg og kærnemælk, så anbefaler Miljøstyrelsen, at man bruger helt almindeligt opvaskemiddel uden parfume. Det er nemlig ofte lige så godt som både mormors gode råd og de moderne alternativer. Det udelukker dog ikke, at der kan være specielle hensyn som tekstilets art eller en særligt genstridig plet, som kræver brug af deciderede pletfjernere. 18

19 Kummeforsikring Vi har haft flere henvendelser fra beboere om glas- og kummeforsikring. I den forbindelse vil vi gøre jer opmærksom på at afdelingen kun har glasforsikring. Så det er en god idé, at tegne kummeforsikring, da f.eks. udskiftning af et toilet koster ca. kr EJENDOMSKONTORET Uændret aconto-varmebetaling. Vi skrev i sidste nummer af beboerbladet, at varmen ville blive en smule billigere. Det har holdt stik. Den faste afgift er faldet med ca. 12%, mens den variable er uændret. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at fortsætte med uændret aconto-varmebetaling. Det kan så være, at der kommer lidt penge tilbage, når næste års varmeregnskab slutter. 19

20 VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER 2005 På efterårets afdelingsmøder skal det kommende vedligeholdelsesbudget, som er en del af afdelingernes samlede budget, godkendes. Det vil føre for vidt at omtale alle poster, så i stedet nævnes nogle af de større arbejder, som er planlagt til at skulle gennemføres til næste år. Vi fortsætter med den løbende istandsættelse af trappeopgange. Til dette formål er der afsat en lille halv million. Den helt store post er udvendig maling med over en million kroner. Til istandsættelse og delvis renovering af arealerne foran Gurrevej incl. bump er afsat en halv million. Legepladser får kr., og til de øvrige udearealer er der afsat kr. Hertil kommer den løbende vedligeholdelse af varmeanlæg, rensning og udskiftning af tagrender, kloakanlæg, arbejder i boligerne osv. I alt er det samlede vedligeholdelsesbudget for Bredalsparken på ca. 15 millioner kroner. Derudover er der nogle arbejder/projekter, som ikke er indeholdt i vedligeholdelsesbudgettet, og som skal behandles selvstændigt på afdelingsmødet. Det drejer sig om følgende forslag: - Udvidelse af containerpladsen ved siden af nyttehaverne. - Omlægning af belysningen i trappeopgangene. Grenhusenes vedligeholdelsesbudget er af en hel anden størrelse, ca. en million kroner, og her er der tale om fortsættelse af løbende vedligeholdelsesarbejder. 20

21 ALTANRENOVERING ETAPE 11 Den sidste altanrenovering, gavlaltanerne i afdeling 1, er ved at være slut, og i øvrigt er tilsyneladende alle enige om, at det har pyntet gevaldigt, samtidig med at man har fået en altan, der giver en større udnyttelsesgrad. (Derfor følger der også et huslejetillæg med). Og så er det slut med altanrenovering. En proces, der har strakt sig over mere end 10 år, og som har kostet ca. 70 millioner kroner. Penge, som er betalt af beboerne i Bredalsparken, hvis nogen skulle være i tvivl. bytteservice HAVES: Adresse Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. Gurrevej ulige nr. 2 værelses 2 kamre 2 rums stuelejlighed Gurrevej 2 værelses 3 rum Berners Vænge st.etagen 3 værelses på 78 m 2 4 ell. 5 værelses på Berners Vænge, Sognegårds Alle ell. Cl. Petersens Alle, Grenhusene

22 Ny prøvekanal Den 1. oktober starter tv2 Charlie op. Tv2 Charlie er en kanal, der henvender sig til folk fra år. Den har Frode Munksgaard som kanaldirektør. Indholdet spænder lige fra madprogrammer til kvalitetsfilm, musikquiz og politiske debatprogrammer. Alle kan modtage kanalen uanset om man har stor eller lille pakke. På afdelingsmødet i november skal vi tage stilling til, om det er en kanal, vi skal have i vores tv- udbud. I så fald kommer den til at ligge i den store pakke, da det er en betalingskanal. Den kommer til at koste ca. 9 kr. pr måned. Kanalen kan modtages på kanal s19 /frekvens 280,25 mhz. Meget kan blive bedre i de moderne boliger. F. eks. kan man høre, hvilket TV-program naboen har indstillet på, men man kan endnu ikke se det. 22

23 Intern TV er flyttet Intern TV er flyttet til nye lokaler. Berners Vænge 20 kld. Mail: Nyt tlf.nr. vil blive oplyst på et senere tidspunkt. O B S! I Grenhusene er det meget populært at ophænge mejsekugler både i gårdhaverne og på fællesarealerne til glæde for de mange småfugle. Men der er en bagside ved medaljen. Hvis man ikke husker at fjerne de tomme net, er der risiko for, at fugle kan blive fanget eller indviklet i nettet og lide en smertefuld død. 23

24 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Ældrecenter, Hvidovrevej 302 Formand: Gerda Nordtofte, Gurrevej 7 A, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Randi Poulsen, Berners Vænge 6 st.th. tlf.: Hobbyklubben, Gurrevej 46 Formand: Poul Johnsson, Gurrevej 40, 1.th., tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Kirsten Graae, Cl. Petersens Alle 16 K, tlf.: Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv B K A T H H T B G T U G G M M M V S I Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. tlf.:

25 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Bestyrelsen Karen Bengtsson Børge Jensen (formand) Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 181 Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henrik Berg Poul Johnsson Bo Volfing Hvidovrevej 304, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhusene 96 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Birgitte Christiansen Jan Grundt Larsen Gurrevej 16, 2.th Sognegårds Alle 60, 2.tv Tlf.: Tlf.: Udvalg Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Miljø- & Energiudvalg: Medieudvalg: Moderniseringsudvalg: Vedligeholdelsesudvalg: Soku-/Kollektivudvalg: IT-gruppen: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Jonna Hindkær, Gitte Andersen, Bo Volfing Karen Bengtsson (f), Poul Johnsson, Jan Larsen, Flemming Christensen, Hans Jørgen Hansen, Connie Weis Jan Larsen (f), Poul Johnsson Poul Johnsson (f), Henrik Berg, Bo Volfing Henrik Berg (f), Poul Johnsson, Bill K. Jensen Børge Jensen (f), Connie Weis, Henrik Berg, Poul Johnsson Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen Brian Frederiksen, Frank Skovboel, Henrik Persson, Jesper Bjerg, Johnny Christiansen, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Stephen Durhuus Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

26 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter, svigt i antenneanlægget og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Onsdag ml. kl Ejendomsleder Anita M. Jensen, tlf./træffetid.: ml. kl Byggeteknisk medarb. Hans Kristian Christiansen Kontorassistent Karin Hvid Degnebolig Kontorassistent Tanja Eriksen Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden Hverdage Weekend på tlf.: Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

27 Sæt X i kalenderen allerede nu Nu det jul igen og nu det jul igen Så nærmer tiden sig hvor vi endnu engang skal feste sammen. For Pensionister & Efterlønsmodtagere Torsdag d. 2. december 2004 fra kl & BØRNEJULETRÆSFEST Lørdag d. 4. december 2004 fra kl Salg af billetter bliver annonceret på opslagstavlerne, samt på Intern TV. Afdelingsbestyrelsen 27

28 DER AFHOLDES ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE ONSDAG D. 17. NOVEMBER 2004 KL I MEDBORGERSALEN og SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE ONSDAG D. 1. DECEMBER 2004 KL PÅ GUNGEHUSSKOLEN 28

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2015 65. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2004 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2012 62. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2008 58. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005 God sommer Arbejde med forskønnelse af Duen Betonhjertet Juni 2005 1 INDHOLD SANKT HANS AFTEN side 3 STUBFRÆSNING 4 RENGØRING AF FACADER 4 1 METER REGET OG VILDSKUD 4 TELEFON OG

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 REF FRA REGNSKABSBEBOERMØDE 4-7 INVITATION TIL BEBOERINFORMATIONSMØD 7 VOLDTUR STORE BEDEDAG 8 FASTE AKTIVITETER APRIL 2013 9 NYT FRA DRIFTEN

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN AFDELINGEN Bestyrelsen. Forårsafdelingsmøde Træudviklingsplan Grundejerforening Ringsted boligselskab Trapper og vinduer Fordelingsnøgle Udskiftning af toiletter Afdelingens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 VA GENERALFORSAMLING 2014 14 FORÅRSRENGØRING D.17.-26.

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere