Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober årgang nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober årgang nr. 4 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Sats & tryk: Hellbrandt A/S Arn. Nielsens Blv Hvidovre Tlf.: Oplag: Bladet udkommer 5 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken & Grenhusene, samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest 25. november Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer december Indhold Forsiden: Omlægning af bump i GH Boligselskabet betaler aldrig Grønt Udvalg Sammenlægning af udvalg IT-gruppen har holdt flyttedag Samarbejde med FasCom Gratis IT-kursur for beboerne Fotos fra Høpsivøpsidagen Ghetto Ghettoen i Venedig Hvor bor du? Mmmm. Fotos fra Skovturen Tak for en dejlig skovtur Petanque turnering 2004 Mormors råd er lige så gode som kemi Kummeforsikring Uændret aconto-varmebetaling Vedligeholdelsesarbejder 2005 Altanrenovering etape 11 Bytteservice Ny prøvekanal Intern TV flyttet OBS Klubber Bestyrelses- & Udvalgsliste Ejendomskontoret Sæt X i kalenderen Ordinært afdelingsmøde... Jeg interesserer mig meget for fremtiden, for der skal jeg være resten af mit liv 2

3 BOLIGSELSKABET BETALER ALDRIG!. det gør dine naboer og alle de andre beboere. Ikke nu igen, vil nogen sige. Den historie har vi hørt før. Helt rigtigt. Vi har fra tid til anden taget dette tema op her i bladet, men det er desværre nødvendigt at minde om det igen. Der er stadig en del, der tror, at man blot kan kræve ind, for det er jo boligselskabet, der betaler, og i den forbindelse mener man DAB. Intet kan være mere forkert. Der er kun beboerne til at betale. Hver eneste krone, der bliver brugt i Bredalsparken og Grenhusene, kommer fra den husleje, vi betaler. Et eksempel: I forbindelse med en flytning er der tre til at betale, nemlig udflytter, indflytter eller alle de andre beboere, så hvis indflytter f. eks. kræver, at boligselskabet skal sørge for dit eller dat, er det altså de øvrige beboere, der betaler, ikke boligselskabet. Bredalsparken og Grenhusene er selvstændige økonomiske enheder med noget, man kalder balancehusleje. Det vil sige, at indtægter (og de kommer som sagt fra den husleje, vi betaler) og udgifter skal svare til hinanden, budgettet skal balancere, og budgettet bliver vedtaget på det årlige afdelingsmøde. I disse tider skriver og taler man meget om bofællesskaber, som om det er den helt store nyhed. En almen boligafdeling som Bredalsparken og Grenhusene er og har altid været et ultimativt bofællesskab på den måde, at vi er bundet sammen i et økonomisk fællesskab. Vi er alle sammen med til at betale, uanset om det er en trappeopgang, der skal sættes i stand, et tag der skal udskiftes, eller en legeplads der skal fornyes. I Grenhusene er der 158 husstande til at betale. I Bredalsparken er der langt flere. 3

4 Grønt Udvalg I Bredalsparken har man et Grønt Udvalg, som består af nogle bestyrelsesmedlemmer og nogle beboere med særlig interesse for det grønne. Bredalsparken er en af Danmarks smukkeste parkbebyggelser, der med store karaktértræer, kæmpemæssige busketter og store græsarealer hæver sig langt over gennemsnittet for almene boligområder. Der har helt fra bebyggelsens opførelse været tænkt på sammenhængen mellem bygningerne og det grønne, og i tidens løb har driften og udviklingen af de grønne områder været med til at forstærke denne sammenhæng. Grønt Udvalgs vigtigste mål er at varetage de grønne områder på den bedst mulige måde og samtidig udvikle dem i forhold til den tid vi lever i lige nu. For at løse denne opgave bedst muligt er Grønt Udvalg i samarbejde med ejendomskontoret og en landskabsarkitekt fra DAB. Ofte vil I som beboere kunne se en lille gruppe mennesker stå nede på græsset og kigge længe på et træ eller diskutere nogle buske i et bed. Det er bare Grønt Udvalg, der er på en af sine grønne gennemgange. Her vurderes tilstanden af plejeniveauet, her planlægges nye bede, her tales om fældninger og plantninger, og der vurderes eventuelle ønsker fra beboerne. De overordnede linier for det grønne er blevet fastlagt i en Parkplan for bebyggelsen. Denne plan er blevet inddraget i en lokalplan for Bredalsparken. Til parkplanen hører bl.a. en oversigt over bevaringsværdige træer, som på den ene eller den anden måde tilfører bebyggelsen noget helt unikt. Man kan således ikke bare fælde løs af træerne. Der skal vurderes nøje, og vejes for og imod. Når et træ først er over 50 år gammelt er det ikke noget man sådan lige kan erstatte! Beboere som har kendt Berners Vænge området længe ved godt at Elmesygen satte sine spor i bebyggelsen. Det er år siden, og det er først nu at områdets nye karaktértræ, småbladet lind er ved at udvikle sig. I det forløbne års tid har beboerne kunnet glæde sig over udviklingen af nye bundplanter langs nogle indgangssider ved 4 Fortsætter næste side

5 Arnold Nielsens Boulevard, igangværende omlægning af haven ved beboerhuset, fuldstændig fornyelse af busketterne udfor Gurrevej/børnehaven samt flere nyplantninger rundt omkring. På havesiden af Gurrevej er der også 52 staudebede, som er ved at være meget flotte. Prøv selv at aflægge området et besøg på forskellige årstider. I den kommende efterårs/ vintersæson skal der til at ske en fornyelse af de store plantninger mod grønningen, der skal fældes træer, og der skal plantes mange nye træer, som kan være til glæde for beboerne i fremtiden. Grønt Udvalg & Landskabsarkitet i DAB Mogens Bundgaard Sammenlægning af udvalg Hvis man kigger på oversigten over udvalg, ser det ud, som om legepladsudvalget er nedlagt. Det er det imidlertid ikke. Det grønne udvalg og legepladsudvalget er lagt sammen, samtidig med at der er overført nogle opgaver fra vedligeholdelsesudvalget til det grønne udvalg. Det betyder, at alt, hvad der har med udearealer at gøre, hører under det grønne udvalgs ansvar, en mere funktionel struktur for alle parter. 5

6 IT-gruppen har holdt flyttedag Den 26. september flyttede ITgruppen fra Gurrevej 30 til Berners Vænge 18. Lokalerne i Berners Vænge 18 er meget mere velegnede for os. Vi får bl.a. mulighed for at afholde kurser for beboerne. Et ønske, vi har haft længe. Vi får også en meget bedre opdeling mellem server-rum og opholdsrum. Vi glæder os til at møde jer i de nye lokaler. IT-gruppen Samarbejde med FasCom I sidste beboerblad var der en artikel om ejendomskontorets portering. I den artikel stod der bl.a. at den sene portering skyldtes manglende fleksibilitet og samarbejdsvilje hos FasCom. Vi i IT-gruppen har samarbejdet med FasCom i over 2 år. Vi kan slet ikke genkende den karakteristik af FasCom. Vi synes derimod, at det netop er den store fleksibilitet og den gode samarbejdsevne, der gør FasCom til en attraktiv samarbejdspartner for os. Der har været mange situationer både i forbindelse med etableringen af vores net og i forbindelsen med driften af dette, hvor det har været det gode samarbejde med FasCom, der i en krisesituation har minimeret generne for beboerne. Vi er glade for samarbejdet og håber på, at det kan fortsætte i lang tid fremover. IT-gruppen 6

7 Gratis IT-kurser for beboerne Som tidligere nævnt vil vi i ITgruppen nu kaste os over at lave kurser for beboerne. Vi lægger ud med 3 kurser i Outlook Express og 3 kurser i ITsikkerhed. Kurserne holdes i vore nye lokaler i Berners Vænge 18. Alle kurser starter kl og vil vare ca. 3 timer. Hvis man har meldt sig til et kursus og senere finder ud af, at man alligevel ikke kan deltage, er det vigtigt, at man sender afbud, for vi har vedtaget, at hvis man bliver væk uden afbud, afskærer man sig fra at deltage i andre kurser, som IT-gruppen afholder. Outlook-kurset afholdes den 27. oktober 2004, 3. november 2004 og 10. november Kurset indeholder bl.a.: - Hvad er - Opsætning af -konti - Brug af regler - Brug af mapper - Vedlagte filer IT-sikkerhedskurset afholdes den 21. oktober 2004, 4. november 2004 og 18. november 2004 og indeholder bl.a.: - Hvad er virus, trojanere og spyware? - Windows update - Installation og brug af firewall og antivirus program - Installation og brug af antispyware program Tilmelding kan ske på hjemmesiden: Der kan deltage 8 beboere i hvert kursus. Der vil blive udbudt yderligere kurser efter behov. Hvis der er nogen, der har forslag til kursus i andre ting, så send os en mail med jeres forslag på IT-gruppen 7

8 8 HØPSIVØPSI-DAGEN

9 HØPSIVØPSI-DAGEN 9

10 GHETTO Gennem de allerseneste år har ordet ghetto fået en stadig mere fremtrædende plads i vores del af verden ikke mindst i pressen. Der er naturligvis en snæver sammenhæng med diskussionen om ikke-europæeres bosættelse i Vesten i almindelighed og i Danmark i særdeleshed. Men hvad er en ghetto? I middelalderen den, der foregår omkring hundredetallet blev jøder ofte af magthaverne og den katolske kirke henvist til at bosætte sig i bestemte gader eller bydele. Den katolske kirke forbød ligefrem kristne og jøder at omgås hinanden. Senere indførtes i Spanien og endnu senere i Tyskland særlige jødiske bydele. I 1555 påbød paven, at alle jøder skulle leve i særlige bydele. Påbud der i forskellig grad blev håndhævet. Indtil sidste århundrede var der tale om områder i de større byer, hvor jøderne var henvist til at leve, eller hvortil de søgte hen for at leve i fred sammen med andre jøder. Et sådan sted var Venezia (Venedig). Her opstod i 15-hundredetallet en bydel for jøder, hvoraf mange var beskæftiget i et nærliggende jernstøberi. At støbe i jern hedder på italiensk getto og det menes, at ordet ghetto stammer herfra. Jøder bosatte sig i ghettoerne, fordi livet uden for ghettoen var vanskeligt. Man kunne ikke få arbejde, blev åbenlyst foragtet, kunne ikke få anden bolig. Man blev kort sagt udsat for ringeagt og ofte forfølgelse. Af det omkringliggende samfunds fjendtlighed blev jøderne derfor fastholdt som en udskilt og udskældt gruppe og måtte leve et jødisk liv i ghettoen. Fænomenet blev efterhånden især udbredt i Østeuropa, mens mange jøder efterhånden blev vel integreret i Vesteuropa. Der opstod også ghettoer, fordi magthaverne eller det religiøse samfund ved lov eller dekret direkte påbød jøder at boisoleret i et særligt område, som de ikke måtte forlade uden tilladelse og ofte kun, hvis de bar et synligt mærke, så enhver kunne se, at han eller hun var jøde. Det er den form for ghetto, nazisterne i indførte i Tyskland og overalt, hvor de 10 Fortsætter næste side

11 under Anden Verdenskrig erobrer land. Ghettoer blev nu tvunget bosteder for alle jøder, og der oprettedes stadig nye. Det skete især ved Tysklands erobring af det østlige Europa. Ghettoen i Venedig I slutningen af 14-hundredetallet bosatte jøder, der var fordrevet fra Spanien, sig i Venedig. I 1516 blev»campo ghetto nuovo«oprettet på en ø. Her blev jøderne tvunget til at bo og arbejde som tvangsarbejdere på et nærliggende jernstøberi. Det menes, at ordet ghetto stammer fra det italienske ord for støberi, gettare. Ghettoen var lukket med porte og vagter ingen måtte forlade ghettoen mellem solnedgang og daggry. Jøderne måtte kun udføre begrænsede funktioner: De var læger, fordi de var de bedst uddannede og kunne læse arabisk. Pengeudlånere fordi den katolske religion forbød dette samt købmænd og kludehandlere. Ghettoen eksisterede i mere end 250 år indtil Napoleon erobrede Venedig og åbnede portene til ghettoen i I dag ligger Ghetto Ebraico i et af Venedigs meget karakteristiske områder, Cannaregio, som besøges af mange turister. 11

12 Hvor bor du? Mmmm..Ta..rup Ja i Tarup! Der bor mennesker i Vollsmose. For en meget stor dels vedkommende er deres største problem ved det at hele resten af verden ser ned på dem af samme grund. Så meget, at de, hvis en kollega spørger, hvor de bor, kan finde på at sige, at de bor i eksempelvis Tarup, der er en anden bydel i Odense. Det er ligeledes sandsynligt, at de hver dag måske kører en to kilometers omvej til og fra arbejde for at sikre løgnen et alibi. Et image som Beirut Vi bor i den bydel, som en række stort tænkende funktionalister har udviklet i 70érne. Idolet var Le Corbusier, der blandt andet om en flyvemaskine har sagt, at den er smuk, fordi det er tydeligt, at der her er en maskine, der er skabt til at flyve. Husene i Vollsmose er tilsvarende tænkt som maskiner, der er skabt til at bo i. Her er grønne områder, som kun få andre steder i Odense. Der er en enorm palet af kreative fritidstilbud, der tæller alt fra fodbold over mavedans til aftenskole, hvor man kan få undervisning i alt fra cykling til computerbrug. Hvorfor er det så lige vi skammer os? Fordi resten af Danmark ser ned på os. Det er simpelthen usletteligt fastslået, at de fremmede, de grimme, misbrugerne, taberne og de kriminelle bor i Vollsmose. - Samme Vollsmose der i resten af Danmarks opfattelse er ramme om uroligheder, som dem man gennemlevede i Beirut gennem 70érne. Falsk billede Ud af 46 kirkesogne i Odense er Vollsmose faktisk kun det med den 13. højeste kriminalitet. Her bor hverken flere røvere eller sker flere røverier end andre steder. Ligesom vi i lige så beskedent omfang som andre steder render ud og ind af hinandens lejligheder for at stjæle fra hinanden. Når vi alligevel er blevet så befængt i resten af verdens bevidsthed, hænger det tæt sammen med omverdenens formid- 12 Fortsætter næste side

13 ling af Vollsmose. Brænder et legehus i området kommer det i avisen under overskriften»ildspåsættelse i Vollsmose«. Skal Odense Kommune have ansat en ny socialrådgiver til områdekontoret, formuleres det:»socialrådgiver søges til det stærkt belastede Vollsmose«. Er en dreng herudefra blevet taget i at køre for stærkt hedder han den 15-årige Vollsmose-dreng. Var et legehus nedbrændt i Hunderup-kvateret, der er byens fine kvarter, ville det slet ikke blive omtalt. Ligesom en 15- årig dreng fra Hunderup, der blev taget i at køre for stærkt i sin fars bil blot bliver til en 15- årig. Altså ikke fra Hunderup. ikke i nogens interesse ikke at konstatere, at der i Vollsmose med relativt mange børn fra familier med baggrund som ovenstående, er utilpassede, og for nogens vedkommende kriminelle unge. De største problemer udspringer dog fra 20 specielt belastede familier. Og de bør og kan ikke være repræsentative for de resterende 4000 husstande. Af Inger Aagaard, Afdelingsformand i Vollsmose (uddrag) Hård baggrund Bevares! Vollsmose er ikke et problemfrit område. Lidt over halvdelen af beboerne er indvandrere eller deres efterkommere. Mange er kommet hertil med store sjælelige ar. Nogen har været igennem forløb, hvor de har mistet alt, hvad de ejer, nogen de holder af og måske selv været udsat for vold og tortur. Blandt danskerne i Vollsmose findes der da utvivlsomt også betydeligt flere på kontanthjælp, end der gør i befolkningen i øvrigt. Og det er da heller 13

14 14 SKOVTUREN 2004

15 SKOVTUREN

16 Tak for en dejlig skovtur Skovturen for pensionister og efterlønsmodtagere gik i år til Bangs Have ved Maribo. En rigtig dejlig tur som afdelingsbestyrelsen fortjener ros for. (Her kunne kommunen lære noget, i Bredalsparken må efterlønsmodtagere gerne deltage i skovturen, - det må de ikke når kommunen afholder skovtur(!)). På turen derned blev der som de andre år gjort ophold og budt på en forfriskning, og i bussen blev der budt på lidt sødt. Da vi ankom til Bangs Have blev vi placeret ved runde 8-mands borde, hvor der blev serveret en dejlig 3 retters menu med henholdsvis hvidvin og rødvin til. Da vi var færdige med at spise, blev bordene ryddet til kaffen. I pausen var der derefter mulighed for at gå en tur i området. Bagefter blev der serveret kaffe med en lagkage til, og lagkagen blev der heller ikke sparet på. Sange var der også lavet til lejligheden, og da der blev spillet op til dans, blev der trængsel på dansegulvet. Alt i alt en dejlig skovtur, som kun fortjener ros, og som vi glæder os til at deltage i til næste år. Med venlig hilsen Nanny og Skjold Elken, Berners Vænge 1 16

17 Petanque turnering 2004! Den 29. august 2004 var en dato, der er værd at notere sig. For det første var det dagen for den årlige petanqueturnering i Grenhusene. For det andet skulle det vise sig at blive dagen hvor Danmarks håndboldpiger vandt guld til Danmark i en kamp der på et tidspunkt lignede noget der aldrig skulle slutte. Vi havde aftalt at mødes ved petanquebanen kl men grundet diverse omkampe og så videre var klokken snarere før vi kom i gang. 16 brave mænd, kvinder og børn der alle havde betalt 10 kr. pr. snude for at dy- ste mod hinanden. Vi var 5 hold blandede efter lodtrækning som hyggede os gevaldigt en 3-4 timer med øl, vand, sandwiches og lidt godmodige drillerier fuldstændig som vi plejer! Det blev Kim Dupont og undertegnede der vandt turneringen og altså kommer på pokalen!!!! i år vi sluttede arrangementet på denne dejlige solskinsdag med at sige tak for i dag og på gensyn i 2005 Gad vide hvem der så vinder Guld! Karin Burmølle 17

18 Mormors råd er lige så gode som kemi Gamle metoder til at fjerne pletter virker ofte lige så godt som moderne kemiske pletfjerningsmidler. Og så er de tilmed ofte bedre for både miljø og sundhed, oplyser Miljøstyrelsen på sin hjemmeside En kuglepensplet på skjorten blev klaret med en sjat kærnemælk, pletter på læderbukserne blev gnedet med et løg og tandpasta gjorde kål på de sorte streger på gulvet i mormors hjem. I dag ryster vi lidt på hovedet af mormors ideer og køber i stedet en pletfjerner på tube. I virkeligheden er der dog ingen grund til at ryste på hovedet, for ofte er de gamle midler lige så gode som de moderne alternativer.»det gode ved mange af de gamle husmoderråd er, at det er helt almindelige hverdagsting såsom mælk, tandpasta og løg, der bruges. De indeholder ikke skadelige kemiske stoffer og alligevel er nogle af dem lige så effektive «siger kemiker Anette Ejersted fra Miljøstyrelsen. Der er dog ingen tvivl om, at danskerne lige nu er mere til kemi end til mormor. Der langes hvert år enheder svarende til ca. 320 tons pletfjerningsmidler over disken, og ifølge Miljøstyrelsens undersøgelser indeholder enkelte pletfjernere nogle problematiske stoffer.»da nogle af indholdsstofferne har effekter, som kan være alvorlige, bør man altid sørge for at undgå at indånde dampene af pletfjernere og sørge for, at de ikke kommer i kontakt med huden. For produkterne på sprayform gælder det derfor, at det er en god idé at spraye udendørs, mens det for produkterne i fast form er fornuftigt at bruge engangshandsker «siger Anette Ejersted. Men er man helst fri for at tage mange forbehold, og har man heller ikke mod på at kaste sig over løg og kærnemælk, så anbefaler Miljøstyrelsen, at man bruger helt almindeligt opvaskemiddel uden parfume. Det er nemlig ofte lige så godt som både mormors gode råd og de moderne alternativer. Det udelukker dog ikke, at der kan være specielle hensyn som tekstilets art eller en særligt genstridig plet, som kræver brug af deciderede pletfjernere. 18

19 Kummeforsikring Vi har haft flere henvendelser fra beboere om glas- og kummeforsikring. I den forbindelse vil vi gøre jer opmærksom på at afdelingen kun har glasforsikring. Så det er en god idé, at tegne kummeforsikring, da f.eks. udskiftning af et toilet koster ca. kr EJENDOMSKONTORET Uændret aconto-varmebetaling. Vi skrev i sidste nummer af beboerbladet, at varmen ville blive en smule billigere. Det har holdt stik. Den faste afgift er faldet med ca. 12%, mens den variable er uændret. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at fortsætte med uændret aconto-varmebetaling. Det kan så være, at der kommer lidt penge tilbage, når næste års varmeregnskab slutter. 19

20 VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER 2005 På efterårets afdelingsmøder skal det kommende vedligeholdelsesbudget, som er en del af afdelingernes samlede budget, godkendes. Det vil føre for vidt at omtale alle poster, så i stedet nævnes nogle af de større arbejder, som er planlagt til at skulle gennemføres til næste år. Vi fortsætter med den løbende istandsættelse af trappeopgange. Til dette formål er der afsat en lille halv million. Den helt store post er udvendig maling med over en million kroner. Til istandsættelse og delvis renovering af arealerne foran Gurrevej incl. bump er afsat en halv million. Legepladser får kr., og til de øvrige udearealer er der afsat kr. Hertil kommer den løbende vedligeholdelse af varmeanlæg, rensning og udskiftning af tagrender, kloakanlæg, arbejder i boligerne osv. I alt er det samlede vedligeholdelsesbudget for Bredalsparken på ca. 15 millioner kroner. Derudover er der nogle arbejder/projekter, som ikke er indeholdt i vedligeholdelsesbudgettet, og som skal behandles selvstændigt på afdelingsmødet. Det drejer sig om følgende forslag: - Udvidelse af containerpladsen ved siden af nyttehaverne. - Omlægning af belysningen i trappeopgangene. Grenhusenes vedligeholdelsesbudget er af en hel anden størrelse, ca. en million kroner, og her er der tale om fortsættelse af løbende vedligeholdelsesarbejder. 20

21 ALTANRENOVERING ETAPE 11 Den sidste altanrenovering, gavlaltanerne i afdeling 1, er ved at være slut, og i øvrigt er tilsyneladende alle enige om, at det har pyntet gevaldigt, samtidig med at man har fået en altan, der giver en større udnyttelsesgrad. (Derfor følger der også et huslejetillæg med). Og så er det slut med altanrenovering. En proces, der har strakt sig over mere end 10 år, og som har kostet ca. 70 millioner kroner. Penge, som er betalt af beboerne i Bredalsparken, hvis nogen skulle være i tvivl. bytteservice HAVES: Adresse Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. Gurrevej ulige nr. 2 værelses 2 kamre 2 rums stuelejlighed Gurrevej 2 værelses 3 rum Berners Vænge st.etagen 3 værelses på 78 m 2 4 ell. 5 værelses på Berners Vænge, Sognegårds Alle ell. Cl. Petersens Alle, Grenhusene

22 Ny prøvekanal Den 1. oktober starter tv2 Charlie op. Tv2 Charlie er en kanal, der henvender sig til folk fra år. Den har Frode Munksgaard som kanaldirektør. Indholdet spænder lige fra madprogrammer til kvalitetsfilm, musikquiz og politiske debatprogrammer. Alle kan modtage kanalen uanset om man har stor eller lille pakke. På afdelingsmødet i november skal vi tage stilling til, om det er en kanal, vi skal have i vores tv- udbud. I så fald kommer den til at ligge i den store pakke, da det er en betalingskanal. Den kommer til at koste ca. 9 kr. pr måned. Kanalen kan modtages på kanal s19 /frekvens 280,25 mhz. Meget kan blive bedre i de moderne boliger. F. eks. kan man høre, hvilket TV-program naboen har indstillet på, men man kan endnu ikke se det. 22

23 Intern TV er flyttet Intern TV er flyttet til nye lokaler. Berners Vænge 20 kld. Mail: Nyt tlf.nr. vil blive oplyst på et senere tidspunkt. O B S! I Grenhusene er det meget populært at ophænge mejsekugler både i gårdhaverne og på fællesarealerne til glæde for de mange småfugle. Men der er en bagside ved medaljen. Hvis man ikke husker at fjerne de tomme net, er der risiko for, at fugle kan blive fanget eller indviklet i nettet og lide en smertefuld død. 23

24 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Ældrecenter, Hvidovrevej 302 Formand: Gerda Nordtofte, Gurrevej 7 A, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Randi Poulsen, Berners Vænge 6 st.th. tlf.: Hobbyklubben, Gurrevej 46 Formand: Poul Johnsson, Gurrevej 40, 1.th., tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Kirsten Graae, Cl. Petersens Alle 16 K, tlf.: Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv B K A T H H T B G T U G G M M M V S I Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. tlf.:

25 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Bestyrelsen Karen Bengtsson Børge Jensen (formand) Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 181 Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henrik Berg Poul Johnsson Bo Volfing Hvidovrevej 304, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhusene 96 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Birgitte Christiansen Jan Grundt Larsen Gurrevej 16, 2.th Sognegårds Alle 60, 2.tv Tlf.: Tlf.: Udvalg Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Miljø- & Energiudvalg: Medieudvalg: Moderniseringsudvalg: Vedligeholdelsesudvalg: Soku-/Kollektivudvalg: IT-gruppen: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Jonna Hindkær, Gitte Andersen, Bo Volfing Karen Bengtsson (f), Poul Johnsson, Jan Larsen, Flemming Christensen, Hans Jørgen Hansen, Connie Weis Jan Larsen (f), Poul Johnsson Poul Johnsson (f), Henrik Berg, Bo Volfing Henrik Berg (f), Poul Johnsson, Bill K. Jensen Børge Jensen (f), Connie Weis, Henrik Berg, Poul Johnsson Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen Brian Frederiksen, Frank Skovboel, Henrik Persson, Jesper Bjerg, Johnny Christiansen, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Stephen Durhuus Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

26 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter, svigt i antenneanlægget og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Onsdag ml. kl Ejendomsleder Anita M. Jensen, tlf./træffetid.: ml. kl Byggeteknisk medarb. Hans Kristian Christiansen Kontorassistent Karin Hvid Degnebolig Kontorassistent Tanja Eriksen Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden Hverdage Weekend på tlf.: Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

27 Sæt X i kalenderen allerede nu Nu det jul igen og nu det jul igen Så nærmer tiden sig hvor vi endnu engang skal feste sammen. For Pensionister & Efterlønsmodtagere Torsdag d. 2. december 2004 fra kl & BØRNEJULETRÆSFEST Lørdag d. 4. december 2004 fra kl Salg af billetter bliver annonceret på opslagstavlerne, samt på Intern TV. Afdelingsbestyrelsen 27

28 DER AFHOLDES ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE ONSDAG D. 17. NOVEMBER 2004 KL I MEDBORGERSALEN og SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE ONSDAG D. 1. DECEMBER 2004 KL PÅ GUNGEHUSSKOLEN 28

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2011 61. årgang nr. 3

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2011 61. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2011 61. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2015 65. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Maj 2016 66. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Oktober 2013 63. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Marts 2013 63. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Marts 2013 63. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2013 63. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise L. Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2011 61. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2011 61. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2011 61. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen, Connie Weis, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2015 65. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2009 59. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2009 59. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2009 59. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Louise Andersen, Karin Degnebolig, Birte Elzer, Henriette Erichsen Artikler: Redaktionen

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2006 56. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2006 56. årgang nr. 3 Nyt ra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2006 56. årgang nr. 3 1 Udgiver: Adelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen orbeholder sig

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE April 2015 65. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE April 2014 64. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2004 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Februar 2010 60. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Februar 2010 60. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Februar 2010 60. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise L. Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d. 30 Oktober 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d. 30 Oktober 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d. 30 Oktober 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 September

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juni 2017 67. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2012 62. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00 Dagsorden 0. Ændring af dagsorden 1. Forretningsorden for afd. bestyrelsen 2. Godkendelse

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2004 54. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer...

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKS NYT 02:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to mål: 1. Vi vil løbende

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen Afdelingsbestyrelsesmøde. Møde: onsdag den 6. februar kl. 18:30 Mødested: Afdelingsbestyrelsens kontor Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00 Bestyrelsen: Marianne, Flemming, Birthe, Rita

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Fortunen, Lyngby Boligselskab. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også,

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002 GLÆDELIG JUL VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2002 1 INDHOLD JULEHYGGE Side 3 ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE 4-5 GLÆDELIG JUL 6 CENTRALVARMESTYRING 7 PAS PÅ VARMEN 8 APOLLO - EFTER LUKKETID 8 ANTENNE 9 VAGTORDNING 10 ADRESSER

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2016 66. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Oktober 2017 67. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Tilstede: 32 husstande samt Hanne, John, John Ras, Steen, Jan, Mona fra bestyrelsen og Jan Togersen fra Lejerbo Referent: Tine

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret.

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. Grillaften på Brogårds Plads 10 års jubilæum Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. VA 4 syd Nr. 7 - juli 2011 fra den kommunale indvielse af pladsen

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

VA 4 syd Nr. 8 august 2011

VA 4 syd Nr. 8 august 2011 VA 4 syd Nr. 8 august 2011 MENS CAFE ØRNEN ER I BÅLHYTTEN ER DER DØMT PAUSE TIL HESTE, CHAUF- FØR OG HANS MEDHJÆLPER -TAK FOR EN GOD TUR FOTO: MARGIT Indhold : CAFE ØRNEN MENU AUGUST 3 KAFFEKLUBBEN SYDSPÆTTERNE.

Læs mere