a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013."

Transkript

1 Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La Cour Laursen, Henrik Mortensen, Jan Kampman, Hans-Jørgen Lythje, Bjarne Munk Jensen, Morten Stig Christensen samt Katrine Christensen som referent. REFERAT (Åben del) Sager til beslutning Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 7. januar Godkendt uden bemærkninger. Sager til drøftelse Punkt 2 EHF a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts Efter at have været en del af EXEC i et lille års tid kan PBE konstatere at der en god omgangstone i udvalgene. Dog har Finance Delegation tendens til at ville sætte dagsordenen og arbejder meget selvstændigt. EXEC-ref.: BMJ savner egentlige konklusioner på debatterne. PBE er opmærksom på det og vil på et givet tidspunkt pointere det overfor EHF. CC: MOC informerede om et nyt system for YAC ift. afholdelse af kvalog slutrunder der for værtsnationen udelukkende er forbundet med udgifter. Der vil ske en inddeling i divisioner. BMJ: påpegede at han umiddelbart så kursus for delegerede som et spild af ressourcer da han har meldinger om at man ikke har

2 fået noget ud af det. Adskillige bestod ikke testen uden at der er sket yderligere opfølgning. BMJ foreslog at PBE evt. kunne tage det op i EXEC. WHB: Desværre har Tina Fensdal ikke det bedste forhold til Alenka Cuderman der varetager WHB-administrationen i Wien. MOC har talt med Jens Christensen om at skabe et netværk for TF til dameforeningerne. IU ser det som en god idé og HM blev udpeget som tovholder. BMJ foreslog at klubberne inviterer formanden for WHB sammen med TF. PHB/NB: PBE fremsatte ønske om at NB vil drøfte problematikken ang. kvindelige dommere og delegerede. MOC meddelte at han gerne går videre, hvis det har opbakning i IU. Flg. blev fremsat i den efterfølgende debat: HLC påpegede at han ikke mener at der skal fokuseres på kønsopdeling men mere på faglighed. PBE ønsker ikke at et A-mesterskab/CL skal bruges til at udvikle, der skal de bedste udtages. HLC gjorde opmærksom på at der i TRC nu er udpeget en kvinde specifikt til udvikling af kvindelige dommere. BMJ mener at retningslinjerne bør komme fra toppen da det er her de er blevet fastlagt i sin tid. MOC mener vi er nødt til at komme med et alternativt forslag hvis vi tager det op. HLC mener at det er vigtigt at finde ud af om andre nationer har samme holdning. b. EHF Conference of Presidents, 2. juni 2013 i Køln MOC, HLC og PBE et tilmeldt, men da HLC er nomineret til CL Final4 kan han formodentlig ikke deltage. HLC informerede om at Sandi Sola, CRO er arresteret og anklaget for bedragerig. Det er beklageligt for samarbejdet DEN - CRO og muligheden for at samarbejde med Mid. Group. c. Opfølgning EOC 2015 PBE orienterede om at denne indtil videre er lukket i EHF. d. Ansøgning 2014 European YAC Beach Handball Championships (deadline 27. maj) Besluttet at DHF ikke søger. Punkt 3 IHF a. Referat fra Council møde nr. 9 Ingen kommentarer. b. IHF Congress, oktober 2013

3 1) Ændringsforslag, deadline 26. maj Ingen fra DHF. Enighed om at det er vigtigt at forholde sig til hvad der kommer fra IHF selv. 2) Tilmelding, deadline 15. juli deltagere DHF? PBE, MOC, HLC, BMJ 3) Opstilling af kandidater, deadline 26. juli kandidater DHF? Kun BMJ umiddelbart, men det vurderes yderligere i Køln. MOC undersøger hvilke planer Delplanque har. 4) Drøftelse af muligheder for øget indflydelse Kort drøftelse under pkt.3, men der blev ikke truffet nogle beslutninger. Beslutning c. Ansøgning VM 2019 En interessetilkendegivelse fremsendes i første omgang og der planlægges med at aflevere en ansøgning til efteråret. PBE meddeler at udgangspunktet er ikke at lave en aftale med nogen af de andre ansøgere om fælles afholdelse. SEDK s skæbne er pt. uvis, men håbet er at der stadig er økonomi til det i HLC påpegede at vi skal lægge vægt på brandingen som har været en mangelvare fra andre ansøgere indtil nu. PBE vil nedsætte et ad-hoc udvalg til at arbejde med kampagnen. Punkt 4 NEHF Referat fra møde d. 5. februar 2013 samt orientering fra møde d. 9. april HLC orienterede om nedsættelsen af en ny gruppe Handball Forum of Europe (HFE). Der arbejdes med kontakter ud til andre grupper. Det ser ud til at GER stadig er med, LUX var fraværende så deres deltagelse er uvis. På mødet i Amsterdam blev det drøftet hvorvidt et EURO skal udvides med flere nationer. Der er enighed om at det kan lade sig gøre men tidligst i MOC meddelte at EHF sætter en undersøgelse i gang blandt de store interessenter om deres holdning til en udvidelse. Struktureringen af kommende møder blev drøftet. Der er oprettet en sekretærgruppe til at styre det administrative og organisatoriske. Til næste møde i Køln d. 1. juni fra kl skal alle nationer medbringe CV på deres kandidater til IHF-kongressen. KKC tilretter BMJ s CV hvis nødvendigt og sørger for fremsendelse.

4 Punkt 5 Eventuelt BMJ meddelte at DU stiller skrappere krav til tidtagere/sekretærer så der er fokus på kvalitet fremfor alder. HLC orienterede fra TRC-møderne af hvilke der allerede har været afholdt 2. Alle medlemmer har fået dedikerede opgaver til nytænkning. HLC har fået til opgave at udvælge videoklip til udvikling. Besluttet at hædre aftrædende dommere ved en guld-, sølv- og bronzenål. 12 par skal i år på kursus men der er problemer med at finde de rette kurser. Alle medlemmer har adgang til observationsrapporter, nyt ift. tidligere. Jørn Møller Nielsen er nomineret til DU19 EM i Danmark. MOC orienterede om ny international lederuddannelse fra DIF. IUforslag om at JK deltager. JK overvejer. Mulighed for at ansøge DIF om internationalt lobbyarbejde er kompliceret ift. allerede afviklede aktiviteter. MOC bad alle om at overveje hvilke aktiviteter det kan dreje sig om fremadrettet. Punkt 6 Næste møde Næste møder fastsat til: september februar 2014 Endnu et møde fastsat efter februar Udmeldes via Outlook. Sager til efterretning Punkt 7 Delegationsledere a. Status på påsætning Opdateret pt. PBE bad JK afvent 5 uger før yderligere påsætning. b. Status på delegationslederrapport Der oprettes en lukket del og en åben del. Det skal defineres hvem der får hvilke dele. Lukket: MOC, PBE sendes direkte fra delegationsleder til førnævnte. Åben: sendes til KKC der distribuerer til UW, CGL, EU-formand. Samt til øvrige delegationsledere som vidensdeling. Beslutning PBE foreslog at der evalueres på kommende rapporter til drøftelse på næste møde før der træffes en beslutning på ovennævnte.

5 Nuværende rapporter distribueres til PBE, MOC, CGL, UW, Christian Hjermind. Instruksen laves om så der orienteres om muligheden for en lukket del. DAGSORDEN (Lukket del) Ingen punkter. KKC, 15. maj 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere