Oplev Ærø fra Søbygaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplev Ærø fra Søbygaard"

Transkript

1 Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE INITIATIVER... 6 FÆLLESSKABER PÅ SØBYGAARD... 6 Kontorfællesskab... 6 Det skal der konkret ske... 7 Økonomi... 7 Foreningsfællesskab... 7 Det skal der konkret ske... 7 Økonomi:... 7 AKTIVITETER PÅ SØBYGAARD... 7 Baggrunden Historien på Søbygaard... 8 Den røde tråd imellem aktiviteterne... 8 En styrkelse af hele øen... 9 Konkrete handlinger... 9

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Historien... 9 Det skal der konkret ske Skønnet budget Natur og miljø Det skal der konkret ske Skønnet budget Kunst og kultur Det skal der konkret ske Skønnet budget Naturvejleder Skønnet budget SAMLET BUDGET FINANSIERINGSPLAN DET VIDERE ARBEJDE Organisering Tidsplan... 16

4 4 Baggrund Der foregår i dag en række formidlingsaktiviteter på Ærø fordelt på forskellige aktører såsom Energikontoret, Ærø Museum og Naturskolen. Der foregår et mindre samarbejde mellem nogle af aktørerne. Dette er udelukkende omkring afholdelse af guidede ture. Ærøs største attraktion, Søbygaard er igennem de sidste mange år restaureret og bygningerne er løbende blevet taget i brug til forskellige aktiviteter. Forskellige aktører som primært Ærø Museum og Søbygaards Venner laver formidling og/eller aktiviteter på stedet. I takt med at restaureringen af Søbygaard færdiggøres opstår nye muligheder og udfordringer for Søbygaard. Der er behov for at få liv og aktiviteter i bygningerne. Aktiviteter som kan formidle om områdets særlige historie og stedets betydning for Ærø og dets landskab. Aktiviteterne skal samtidig også sikre en fortsat drift og vedligeholdelse af Søbygaard enten gennem et direkte økonomisk afkast eller ved at aktiviteterne gør andre parter interesseret i at påtage/bidrage til en vedligeholdelse. Til at belyse mulighederne har der været nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet denne projektbeskrivelse. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Foreningen Søbygaards Venner, Ærø Museum, Ærø Natur- og Energiskole, Foreningen Ærø Energi- og Miljøkontor, Ærø Kommune og Naturturisme I/S.

5 5 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE Opgaven for arbejdsgruppen har været afgrænset til at udarbejde et oplæg som beskriver muligheden for at:..at sikre et fagligt miljø og dagligt liv på Søbygaard, ved at etablere et kontorfællesskab mellem Energikontoret, Natur og energiskolen og eventuelt personale ansat til at varetage formidlings- og koordineringsopgaver på Søbygård...styrke formidlingen på Søbygård og igangsætte nye aktiviteter, som passer ind på Søbygaard, dvs. som formidler om områdets kulturhistorie, natur og miljø. Arbejdsgruppen skulle forholde sig til både den forestående sæson, men også en mere langsigtet plan. Denne projektbeskrivelse er det foreløbige resultat af arbejdsgruppens arbejde som nu sendes til behandling i de involverede foreningers bestyrelse og bagland. Opnås der opbakning til projektet vil det efterfølgende blive konkretiseret yderligere og den fornødne finansiering forsøgt skaffet. NUVÆRENDE AKTIVITETER I dag foregår en række forskellige aktiviteter på Søbygaard lige fra museumsudstillingen på Slottet til kunstudstillinger og klassiske koncerter. Senest er Kys frøen åbnet som et nyt aktivtetscenter, hvor børnefamilier udforsker naturen og landskabet omkring Søbygaard. Der er ikke i dag en rød tråd imellem aktiviteterne. Søbygaard nyder en stor lokal opbakning på Ærø. Der er flere aktive foreninger omkring stedet med mange frivillige engageret i drift og aktiviteter. Selvom der foregår en del aktiviteter på Søbygaard er der i høj grad plads til mere liv på stedet. Generelle udfordringer for Søbygaard Der er en række udfordringer for Søbygaard, herunder at sikre restaureringen og ikke mindst den fremtidige vedligeholdelse af stedet. Disse udfordringer ligger ikke til diskussion og afklaring i denne arbejdsgruppe, men afklares i andet regi. Denne arbejdsgruppes opgave er som tidligere nævnt at belyse forslag der kan sikre mere liv og flere aktiviteter til Søbygaard. I sidste ende skal økonomien omkring Søbygaard naturligvis sikres. Men jo mere liv, aktivitet og lokal opbakning der skabes på Søbygaard, jo større er chancen for at sikre en bæredygtig økonomi hvad enten den er brugerfinansieret

6 6 eller via eksterne driftstilskud. Investeringsparatheden fra fonde, puljer mv. i at sikre Søbygaards fremtid øges, jo mere gennemtænkt og lokalt afklaret de fremtidige aktiviteter er på stedet. KONKRETE INITIATIVER I det følgende beskrives arbejdsgruppens forslag til konkrete initiativer på Søbygaard. Det er inddelt i to indsatsområder omkring fællesskaber og omkring etableringen af nye aktiviteter. FÆLLESSKABER PÅ SØBYGAARD Der bør arbejdes på at sikre et endnu stærkere lokalt fællesskab omkring Søbygaard. Søbygaard bør i endnu højere grad bruges af lokale. I denne forbindelse foreslår arbejdsgruppen to målgrupper: professionelt ansatte og frivillige i foreninger, som beskrives nedenfor. Kontorfællesskab Forpagterboligen på Søbygaard rummer kontorlokaler som er mere eller mindre klar til ibrugtagning. Oprettelsen af et kontormiljø på Søbyggard vil kunne bidrage til at sikre et dagligt liv på Søbygaard.

7 7 Søbygaard vil på denne måde også være en spændende ramme til at opbygge et tværfagligt miljø indenfor eksempelvis natur, kulturhistorie og vedvarende energi. Det skal der konkret ske Som et resultat af arbejdsgruppens arbejde er der nu igangsat en dialog mellem Ærø Museum, Ærø Natur- og Energiskole og Foreningen Ærø Energi- og Miljøkontor omkring et fælles kontormiljø på Søbygaard. Dette emne diskuteres nu mellem de nævnte parter og der forventes en afklaring inden 1. oktober Økonomi Ærø Museum har overtaget ansvaret for forpagterboligen. Kontorfællesskabet kan bidrage til at sikre indtægter til den fortsatte vedligeholdelse. Økonomien aftales internt mellem de involverede parter. Foreningsfællesskab Udover at sikre et professionelt kontormiljø på Søbygaard, bør der også opbygges et større foreningsfællesskab. Flere af Ærøs mange foreninger skal i højere grad bruge Søbygaard til at afholde møder men også foredrag, generalforsamlinger mv. Det vil i sagens natur skabe mere liv på Søbygaard men også øge det lokale ejerskab til stedet om end det også i dag er stort på Ærø. Det skal der konkret ske Søbygaard bør stille faciliteter til rådighed for øens foreninger. Der vil være tale om et mindre mødelokale, et større mødelokale, IT-udstyr samt adgang til eksempelvis kaffemaskine og service. Forslaget sender arbejdsgruppen nu videre til den selvejende institution Søbyggard for eventuel realisering. Økonomi: Forslaget kan realiseres for beskedne midler. Et umiddelbart skøn er kr. til IT og etablering af bookingsystem. Der vil kunne være en mindre lejeindtægt fra foreningerne. Forslaget kan forudsætte, at der etableres en billigere opvarmning på Søbygaard, så det vil være muligt at benytte stedet i vinterhalvåret. Investeringen til en alternativ varmekilde (jordvarme el.) kan formentlig delfinansieres via fonde og puljer, som eksempelvis LAG. AKTIVITETER PÅ SØBYGAARD Nedenfor følger forslag til nye aktiviteter som arbejdsgruppen foreslår igangsat på Søbygaard. Indledningsvis gives nogle af overvejelserne der har dannet baggrund for forslagene. Baggrunden Som tidligere nævnt er der i dag en række forskellige og populære aktiviteter på Søbygaard, men der mangler en rød tråd imellem de mange aktiviteter. Dette gør at Søbygaard Endvidere bør der laves et fælles bookingsystem af lokalerne. Dette kan for små midler etableres på Søbygaards hjemmeside..

8 8 mangler en klar profil, der gør det vanskeligere helt at besvare Hvad er Søbygaard, og hvad kan det tilbyde mig. Søbygaard er naturligvis en flot herregård med en spændende historie, og et sted som fortsat er under positiv forvandling. Denne ramme og ikke mindst historie bør udnyttes til at finde den røde tråd for fremtidens aktiviteter på Søbygaard så både aktiviteter og de fysiske rammer skaber en rød tråd og dermed stærkere profil for Søbygaard. Historien på Søbygaard I tidligere tider, og særligt frem til krongodssalget i 1771 har Søbygaard haft en afgørende rolle på Ærø. Som magtcenter har det været toneangivende og det naturlige samlingssted for øen selvom det måske ikke var det mest besøgte og folkelige samlingssted. Men øens øjne var rettet mod Søbygaard. Efter en længere periode med forfald og svigtende lokal betydning, er Søbygaard nu atter et sted med lokal samlingskraft. Lokalbefolkningens øjne er nu frivilligt rettet mod Søbygaard pga. muligheden for at deltage i diverse aktivitetstilbud, der giver viden, inspiration og oplevelser. Den røde tråd imellem aktiviteterne Fremtidens nye aktiviteter på Søbygaard bør skærpe denne lokale opbakning. Søbygaard skal i endnu højere grad være samlingsstedet for øens befolkning og øens gæster. Søbygaard er en del af det gode liv på Ærø hvad enten man er lokal eller gæst. Tidligere nævnte tiltag omkring kontormiljø og foreningsfællesskab bidrager til at gøre Søbygaard til et samlingssted på øen. Herudover skal de eksisterende aktiviteter styrkes, og der skal igangsættes nye med en fælles råd tråd der hedder Oplev Ærø. Søbygaard skal være Ærøs omdrejningspunkt for aktiviteter og formidling om Ærø. Vil man som lokal beboer få et indblik i, hvad der sker på Ærø indenfor kulturlivet og få en større viden om øens historie og natur, bliver Søbygaard det naturlige udgangspunkt. Og som gæst på øen starter hele oplevelsen på Ærø også på Søbygaard. Her lærer man øens smukke natur, spændende kulturhistorie, og man får et indblik i befolkningens luner og særkender. Nedenstående figur viser den overordnede. model for Oplev Ærø. Oplev Ærø Ærøs Folkesjæl HISTORIE Kys Frøen Guide service Ærø NATUR OG MILJØ Ture Information om andre tilbud Info Musik KUNST OG KULTUR Teater Udstilling Information

9 9 En styrkelse af hele øen Søbygaard får med den foreslåede model flere tilbud til både lokale og gæster. Søbygaard skal i høj grad have tråde ud til øens øvrige tilbud, hvad enten det eksempelvis er museer, gallerier eller koncerter. En væsentlig del af at være et samlingssted er også at formidle og søge samarbejder med Ærøs andre tilbud. Der tænkes dog ikke etableret et nyt turistbureau, men en formidling som er relevant for aktiviteterne på Søbygaard. Når eksempelvis kulturhistorien formidles og opleves, fortælles også om øens stolte søfart via en god henvisning til museet i Marstal. Eller de konkrete ture som tager udgangspunkt fra Søbygaard vil have hele Ærø som mål. Kan der etableres et samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen om en bredere information fra Søbygaard vil det naturligvis kun være til fordel for alle parter. I første omgang bør der dog fokuseres på en opbygning af aktiviteterne på Søbygaard. Konkrete handlinger Der igangsættes / udbygges aktiviteter indenfor tre indsatsområder, historie, natur og miljø, samt kunst og kultur. I det følgende beskrives de konkrete tiltag indenfor hvert indsatsområde. Historien Søbygaard har en central plads i store dele af Ærøs historie. Søbygaard er derfor et naturligt udgangspunkt for en formidling af Ærøs historie. En formidling som skal supplere den historiske formidling der foregår i Ærøskøbing og Marstal. Der lægges vægt på en historisk formidling, der gør den besøgende i stand til at forstå og opleve nutiden på Ærø. Den røde tråd igennem formidlingen er med andre ord at forklare, hvorfor ser Ærø ud som den gør, og hvem er ærøboerne. Det kan eksempelvis være emner som: Hvorfor tales der 7 dialekter på Ærø Hvorfor har Ærø eget flag Hvor er skoven Hvad gemmer sig bag maskerne Flere Flere Flere

10 10 Formidlingen skal ikke sætte ærøboerne på museum. Det skal være en faglig og sober formidling, men gerne med en vis selvironi. Ærøboerne skal kunne bruge formidlingen til at blive klogere på sig selv og sit ophav, men også måske trække lidt på smilebåndet og bekræftes i, at øen har nogle særkender på godt og ondt. Det skal der konkret ske Der etableres en moderne udstilling med arbejdstitlen Ærøs folkesjæl. Udstillingen bliver temabaseret, så temaer kan udskiftes eller udbygges. Dette sikrer også løbende fornyelse for lokale. Udstillingen gøres interaktiv, dvs. den skal på forskellig vis aktivere den besøgende. Udstillingens målgruppe vil primært være familier uden børn eller familier med store børn. Det grundlæggende problem for mange udstillinger er at skabe en levende udstilling med en vis grad af fornyelse. En af måderne, hvormed der kan skabes dette liv i udstillingen uden hver gang at skulle investere store økonomiske midler, er at engagere lokale ærøboere. Udstillingen skal således give muligheden for at den lokale ærøbo kan fortælle han/hendes historie. Helt konkret gøres det igennem opbygningen af Ø-skriveren. Bygget omkring en hjemmesideportal kan den lokale beboer indenfor nogle givne rammer fortæller sin egen historie. Det kan ske på skrift men også via lydoptagelser. Museet foretager som udgangspunkt interviewene, ligesom de fastsætter nogle rammer for historierne. Hjemmesiden danner så udgangspunkt for en formidling på Søbygaard via en storskærm som man kan klikke på med fingrene.

11 11 Konceptet er udviklet af Struer Museum og kører under (siden er fortsat under udvikling) Herudover vil udstillingen indeholde forskellige formidlingsmaterialer lige fra traditionelle udstillinger til elektronisk formidling. Skønnet budget Det endelige budget for etableringen af udstillingen Ærøs folkesjæl skal afvente detailplanlægningen af udstillingen. Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Natur og miljø Skønnet budget for udstillingen Ærøs folkesjæl Etablering af Ø-skriveren teknik kr. Arbejdskraft til Ø-skriveren kr. Opbygning af tematisk udstilling udstyr kr. Arbejdskraft opbygning af udstilling kr. I alt kr.

12 12 Natur og miljø på Ærø skal formidles med udgangspunkt fra Søbygaard. Her kan den besøgende få en forståelse for den ærøske natur og øens arbejde med vedvarende energi. Besøget skal inspirere til at komme ud og opleve naturen, se solfangeranlægget og høre mere om mulighederne omkring alternativ energi. Det skal der konkret ske Kys Frøen I 2009 etableres Kys Frøen på Søbygaard. Dette center udbygges med flere og nye aktiviteter. Der sættes større fokus på aktiviteter omkring vedvarende energi. Der indrettes også et mindre værksted som kan bruges til dette formål. Dette styrker også centeret i perioder med dårligt vejr. Aktiviteterne kan ligeledes bruges af lokale skoler og lejrskoleelever. Natur og miljø på Ærø Der opbygges en lille miniudstilling omkring den ærøske natur. Der er tale om en mindre planche-udstilling som blot skal inspirere til at tage på udflugt til eksempelvis Voderup Klint, Vitsø Nor, Gråsten Nor osv. Endvidere laves en lille miniudstilling om Ærøs arbejde med vedvarende energi. Der er tale om en mindre planche-udstilling, som skal vække den besøgendes appetit for emnet. udnytte det udviklingspotentiale der fortsat ligger på dette område. Med udgangspunkt i Søbygaard etableres Guide Service Ærø. Herfra formidles og koordineres de guidede ture og de mange forskellige guider. Til alles fordel opbygges et miljø, hvor der også sker en erfaringsudveksling mellem guider og de bagvedliggende foreninger. Der etableres faste tilbud omkring guidede ture igennem sommeren, som en udbygning af naturskolens nuværende program. Det kan eksempelvis være et fast ugeprogram med guidede ture på Søbygaard, bustur rundt på Ærø men også rundvisninger i naturområder, solfangeranlæg mv. Virksomheder og private kan også via Guide Service Ærø booke en guide til særarrangementer, hvad enten det er til firmaudflugten eller den tyske vandre- eller cykelturist, der ønsker egen guide. Den nøjagtige organisering af Guide Service Ærø skal aftales nærmere mellem de involverede parter. Turist- og erhvervsforeningen bør deltage som partner i dette projekt. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Guide service Ærø Flere aktører på Ærø udfører guidede ture. Det er eksempelvis Naturskolen og Ærø Museum. Området kalder på et større samarbejde for at Skønnet budget for Natur og miljø Kys Frøen - videreudvikling kr. Natur og miljø på Ærø - plancheudstilling kr. Opbygning af Guide service Ærø kr. I alt kr.

13 13 Kunst og kultur Der foregår i dag udstillinger og koncerter på Søbygaard. Aktiviteterne viser den besøgende, at Ærø også indeholder et kunstnermiljø. Det skal der konkret ske De nuværedne aktiviteter på Søbygaard styrkes gennem flere kræfter til en koordinering og udvikling af aktiviteterne. Det skal være muligt på Søbygaard, at købe billetter til alle arrangementer på Søbygaard, turistbureauet mv. Det kalder på en fælles organisering omkring salg og markedsføring af aktiviteterne. Der skal ansættes en koordinator på Søbygaard. Vedkommende skal koordinere nuværende arrangementer på Søbygaard men også tiltrække nye. Et eksempel er den tidligere middelalderfestival. Et succesfuldt arrangement, som kræver mange kræfter at organisere. Kræfter som er nødvendigt at tilføre Søbygaard, såfremt der skal ske en udvikling på området. Koordinatoren vil endvidere kunne bistå i opbygningen af Guide Service Ærø De fysiske rammer for koncerter er i dag til stede. For at sikre mere plads til kunstudstillinger indrettes hele slottet som udstillingslokale. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Skønnet budget for kunst og kultur Ansættelse af koordinator på Søbygaard - 3 års forsøgsperiode kr. I alt kr.

14 14 Naturvejleder Skal den fremtidige drift af formidlingen på Søbygaard sikres, er der brug for en bemanding på Søbygaard, der kan afholde guidede ture, opbygge udstillinger, drive kys Frøen. Personen skal være en naturvidenskabelig formidlingsmedarbejder, altså med primær viden indenfor natur og miljø. Medarbejderen skal dog også kunne bistå Ærø Museum med drift og formidling af udstillingen Ærøs folkesjæl. Medarbejderen skal også være med til at udvikle nye turismeprodukter på Ærø. Det kan være vandre- og cykelferier med indhold, pakketilbud udenfor højsæsonen mv. Mulighederne skal afdækkes nærmere. Medarbejderen skal i mindre omfang udenfor sæsonen tilbyde lokale skoler aktivitetsmuligheder på Søbygaard. Medarbejderen ansættes under Ærø Museum, da dette vil give kollegaer og et ledelsesmæssigt ophæng i en veletableret organisation. Der nedsættes en styregruppe for stillingen bestående af Energikontoret, Natur og energiskolen og Ærø Museum. Styregruppen fastlægger arbejdsprogrammet for medarbejderen. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Skønnet budget for formidlingsmedarbejder Skønnet budget for formidlingsmedarbejder Ansættelse af formidlingsmedarbejder på Søbygaard - 3 års forsøgsperiode kr. I alt kr.

15 15 Samlet budget Etableringen af Oplev Ærø fra Søbygaard har følgende skønnede budget. Skønnet budget for Oplev Ærø fra Søbygaard Historie Ø-skriveren kr.. ærøs Folkesjæl kr. Natur og miljø Kys Frøen kr.. natur og miljø på Ærø kr.. guide service Ærø kr. Kunst og kultur Koordinator kr. Formidling. naturvejleder kr. I alt kr. Finansieringsplan Ovenstående budget rummer en betragtelig investering i Søbygaard. Investeringen kan kun gennemføres, såfremt der kan skaffes en betydelig ekstern finansiering. Endvidere er der brug for, at de involverede parter bakker op også igennem en målretning af deres aktiviteter og dermed økonomi mod projektet. På nuværende tidspunkt ses følgende finansieringsplan: Finansieringsplan for Oplev Ærø fra Søbygaard Arbejdsmarkedets feriefond kr. Friluftsrådets Tips og Lotto kr. LAG kr. Kommunal finansiering - naturskolen* kr. Ærø Museum kr. Anden finansiering kr. I alt kr. *) Indtægten er fordelt over tre år, som modsvarer udgiftsperioden for naturvejlederen.

16 16 Anden finansiering dækker over indtægter fra andre kilder. Det kan være projektmidler fra Nationalparkundersøgelsen, lokale fonde og puljer. Lykkes det at tiltrække den øvrige finansiering, har projektet et stærkt udgangspunkt for at få den resterende finansiering på plads. Det kan dog være særligt svært at skaffe en ekstern finansiering til koordinatorstillingen. Dette må vurderes nærmere, og i sidste ende kan det være nødvendigt at finde en anden løsning. Generelt er finansieringsplanen naturligvis forbundet med store usikkerheder på nuværende tidspunkt. Der er dog også andre muligheder for finansiering, eksempelvis ved at projektet indbygges i en EU - Interreg ansøgning som Naturturisme I/S vil igangsætte i efteråret Der er i ovenstående projekt ikke medregnet indtægter fra guidede ture, arrangementer mv. En vis andel af entreindtægterne er heller ikke medregnet. Heri ligger en ikke ubetydelig indtægt. Modsat er der heller ikke på udgiftssiden medtaget udgifter til leje af lokaler på Søbygaard. Det videre arbejde Ovenstående ideer skal ses som et udspil til debat og diskussion i foreningerne bag arbejdsgruppen. Er der en generel positiv opbakning skal projektet bearbejdes yderligere. Det skal konkretiseres og økonomien skal uddybes. Til dette er der brug for en klar projektorganisation og tidsplan. Organisering Der nedsættes en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra den selvejende institution Søbygaard, Søbygaards Venner, Energikontoret, Ærø Museum, Natur og Energiskolen, Ærø Kommune samt Naturturisme I/S. Styregruppen skal detailbeskrive projektet og ansøge om eksterne midler. Styregruppen bringer løbende projektet til behandling og afklaring i de respektive foreninger. Tidsplan Projektet behandles i de respektive foreninger inden 1. september. Er der en opbakning til at gå videre med projektet skal det detailplanlægges frem mod nytåret. I denne fase vil finansieringsplanen også blive revurderet på baggrund af konkrete kontakter til fonde og puljer. Realiseringstidspunktet afhænger naturligvis af, hvor hurtigt finansieringen kan skaffes. I bedste fald vil nogle af delprojekterne kunne igangsættes til sommeren Men under alle omstændigheder, vil der være et betydeligt arbejde med at realisere flere af projekterne, så en indvielse af hele projektet vil i bedste fald først kunne foretages sommeren

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere