Oplev Ærø fra Søbygaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplev Ærø fra Søbygaard"

Transkript

1 Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE INITIATIVER... 6 FÆLLESSKABER PÅ SØBYGAARD... 6 Kontorfællesskab... 6 Det skal der konkret ske... 7 Økonomi... 7 Foreningsfællesskab... 7 Det skal der konkret ske... 7 Økonomi:... 7 AKTIVITETER PÅ SØBYGAARD... 7 Baggrunden Historien på Søbygaard... 8 Den røde tråd imellem aktiviteterne... 8 En styrkelse af hele øen... 9 Konkrete handlinger... 9

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Historien... 9 Det skal der konkret ske Skønnet budget Natur og miljø Det skal der konkret ske Skønnet budget Kunst og kultur Det skal der konkret ske Skønnet budget Naturvejleder Skønnet budget SAMLET BUDGET FINANSIERINGSPLAN DET VIDERE ARBEJDE Organisering Tidsplan... 16

4 4 Baggrund Der foregår i dag en række formidlingsaktiviteter på Ærø fordelt på forskellige aktører såsom Energikontoret, Ærø Museum og Naturskolen. Der foregår et mindre samarbejde mellem nogle af aktørerne. Dette er udelukkende omkring afholdelse af guidede ture. Ærøs største attraktion, Søbygaard er igennem de sidste mange år restaureret og bygningerne er løbende blevet taget i brug til forskellige aktiviteter. Forskellige aktører som primært Ærø Museum og Søbygaards Venner laver formidling og/eller aktiviteter på stedet. I takt med at restaureringen af Søbygaard færdiggøres opstår nye muligheder og udfordringer for Søbygaard. Der er behov for at få liv og aktiviteter i bygningerne. Aktiviteter som kan formidle om områdets særlige historie og stedets betydning for Ærø og dets landskab. Aktiviteterne skal samtidig også sikre en fortsat drift og vedligeholdelse af Søbygaard enten gennem et direkte økonomisk afkast eller ved at aktiviteterne gør andre parter interesseret i at påtage/bidrage til en vedligeholdelse. Til at belyse mulighederne har der været nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet denne projektbeskrivelse. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Foreningen Søbygaards Venner, Ærø Museum, Ærø Natur- og Energiskole, Foreningen Ærø Energi- og Miljøkontor, Ærø Kommune og Naturturisme I/S.

5 5 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE Opgaven for arbejdsgruppen har været afgrænset til at udarbejde et oplæg som beskriver muligheden for at:..at sikre et fagligt miljø og dagligt liv på Søbygaard, ved at etablere et kontorfællesskab mellem Energikontoret, Natur og energiskolen og eventuelt personale ansat til at varetage formidlings- og koordineringsopgaver på Søbygård...styrke formidlingen på Søbygård og igangsætte nye aktiviteter, som passer ind på Søbygaard, dvs. som formidler om områdets kulturhistorie, natur og miljø. Arbejdsgruppen skulle forholde sig til både den forestående sæson, men også en mere langsigtet plan. Denne projektbeskrivelse er det foreløbige resultat af arbejdsgruppens arbejde som nu sendes til behandling i de involverede foreningers bestyrelse og bagland. Opnås der opbakning til projektet vil det efterfølgende blive konkretiseret yderligere og den fornødne finansiering forsøgt skaffet. NUVÆRENDE AKTIVITETER I dag foregår en række forskellige aktiviteter på Søbygaard lige fra museumsudstillingen på Slottet til kunstudstillinger og klassiske koncerter. Senest er Kys frøen åbnet som et nyt aktivtetscenter, hvor børnefamilier udforsker naturen og landskabet omkring Søbygaard. Der er ikke i dag en rød tråd imellem aktiviteterne. Søbygaard nyder en stor lokal opbakning på Ærø. Der er flere aktive foreninger omkring stedet med mange frivillige engageret i drift og aktiviteter. Selvom der foregår en del aktiviteter på Søbygaard er der i høj grad plads til mere liv på stedet. Generelle udfordringer for Søbygaard Der er en række udfordringer for Søbygaard, herunder at sikre restaureringen og ikke mindst den fremtidige vedligeholdelse af stedet. Disse udfordringer ligger ikke til diskussion og afklaring i denne arbejdsgruppe, men afklares i andet regi. Denne arbejdsgruppes opgave er som tidligere nævnt at belyse forslag der kan sikre mere liv og flere aktiviteter til Søbygaard. I sidste ende skal økonomien omkring Søbygaard naturligvis sikres. Men jo mere liv, aktivitet og lokal opbakning der skabes på Søbygaard, jo større er chancen for at sikre en bæredygtig økonomi hvad enten den er brugerfinansieret

6 6 eller via eksterne driftstilskud. Investeringsparatheden fra fonde, puljer mv. i at sikre Søbygaards fremtid øges, jo mere gennemtænkt og lokalt afklaret de fremtidige aktiviteter er på stedet. KONKRETE INITIATIVER I det følgende beskrives arbejdsgruppens forslag til konkrete initiativer på Søbygaard. Det er inddelt i to indsatsområder omkring fællesskaber og omkring etableringen af nye aktiviteter. FÆLLESSKABER PÅ SØBYGAARD Der bør arbejdes på at sikre et endnu stærkere lokalt fællesskab omkring Søbygaard. Søbygaard bør i endnu højere grad bruges af lokale. I denne forbindelse foreslår arbejdsgruppen to målgrupper: professionelt ansatte og frivillige i foreninger, som beskrives nedenfor. Kontorfællesskab Forpagterboligen på Søbygaard rummer kontorlokaler som er mere eller mindre klar til ibrugtagning. Oprettelsen af et kontormiljø på Søbyggard vil kunne bidrage til at sikre et dagligt liv på Søbygaard.

7 7 Søbygaard vil på denne måde også være en spændende ramme til at opbygge et tværfagligt miljø indenfor eksempelvis natur, kulturhistorie og vedvarende energi. Det skal der konkret ske Som et resultat af arbejdsgruppens arbejde er der nu igangsat en dialog mellem Ærø Museum, Ærø Natur- og Energiskole og Foreningen Ærø Energi- og Miljøkontor omkring et fælles kontormiljø på Søbygaard. Dette emne diskuteres nu mellem de nævnte parter og der forventes en afklaring inden 1. oktober Økonomi Ærø Museum har overtaget ansvaret for forpagterboligen. Kontorfællesskabet kan bidrage til at sikre indtægter til den fortsatte vedligeholdelse. Økonomien aftales internt mellem de involverede parter. Foreningsfællesskab Udover at sikre et professionelt kontormiljø på Søbygaard, bør der også opbygges et større foreningsfællesskab. Flere af Ærøs mange foreninger skal i højere grad bruge Søbygaard til at afholde møder men også foredrag, generalforsamlinger mv. Det vil i sagens natur skabe mere liv på Søbygaard men også øge det lokale ejerskab til stedet om end det også i dag er stort på Ærø. Det skal der konkret ske Søbygaard bør stille faciliteter til rådighed for øens foreninger. Der vil være tale om et mindre mødelokale, et større mødelokale, IT-udstyr samt adgang til eksempelvis kaffemaskine og service. Forslaget sender arbejdsgruppen nu videre til den selvejende institution Søbyggard for eventuel realisering. Økonomi: Forslaget kan realiseres for beskedne midler. Et umiddelbart skøn er kr. til IT og etablering af bookingsystem. Der vil kunne være en mindre lejeindtægt fra foreningerne. Forslaget kan forudsætte, at der etableres en billigere opvarmning på Søbygaard, så det vil være muligt at benytte stedet i vinterhalvåret. Investeringen til en alternativ varmekilde (jordvarme el.) kan formentlig delfinansieres via fonde og puljer, som eksempelvis LAG. AKTIVITETER PÅ SØBYGAARD Nedenfor følger forslag til nye aktiviteter som arbejdsgruppen foreslår igangsat på Søbygaard. Indledningsvis gives nogle af overvejelserne der har dannet baggrund for forslagene. Baggrunden Som tidligere nævnt er der i dag en række forskellige og populære aktiviteter på Søbygaard, men der mangler en rød tråd imellem de mange aktiviteter. Dette gør at Søbygaard Endvidere bør der laves et fælles bookingsystem af lokalerne. Dette kan for små midler etableres på Søbygaards hjemmeside..

8 8 mangler en klar profil, der gør det vanskeligere helt at besvare Hvad er Søbygaard, og hvad kan det tilbyde mig. Søbygaard er naturligvis en flot herregård med en spændende historie, og et sted som fortsat er under positiv forvandling. Denne ramme og ikke mindst historie bør udnyttes til at finde den røde tråd for fremtidens aktiviteter på Søbygaard så både aktiviteter og de fysiske rammer skaber en rød tråd og dermed stærkere profil for Søbygaard. Historien på Søbygaard I tidligere tider, og særligt frem til krongodssalget i 1771 har Søbygaard haft en afgørende rolle på Ærø. Som magtcenter har det været toneangivende og det naturlige samlingssted for øen selvom det måske ikke var det mest besøgte og folkelige samlingssted. Men øens øjne var rettet mod Søbygaard. Efter en længere periode med forfald og svigtende lokal betydning, er Søbygaard nu atter et sted med lokal samlingskraft. Lokalbefolkningens øjne er nu frivilligt rettet mod Søbygaard pga. muligheden for at deltage i diverse aktivitetstilbud, der giver viden, inspiration og oplevelser. Den røde tråd imellem aktiviteterne Fremtidens nye aktiviteter på Søbygaard bør skærpe denne lokale opbakning. Søbygaard skal i endnu højere grad være samlingsstedet for øens befolkning og øens gæster. Søbygaard er en del af det gode liv på Ærø hvad enten man er lokal eller gæst. Tidligere nævnte tiltag omkring kontormiljø og foreningsfællesskab bidrager til at gøre Søbygaard til et samlingssted på øen. Herudover skal de eksisterende aktiviteter styrkes, og der skal igangsættes nye med en fælles råd tråd der hedder Oplev Ærø. Søbygaard skal være Ærøs omdrejningspunkt for aktiviteter og formidling om Ærø. Vil man som lokal beboer få et indblik i, hvad der sker på Ærø indenfor kulturlivet og få en større viden om øens historie og natur, bliver Søbygaard det naturlige udgangspunkt. Og som gæst på øen starter hele oplevelsen på Ærø også på Søbygaard. Her lærer man øens smukke natur, spændende kulturhistorie, og man får et indblik i befolkningens luner og særkender. Nedenstående figur viser den overordnede. model for Oplev Ærø. Oplev Ærø Ærøs Folkesjæl HISTORIE Kys Frøen Guide service Ærø NATUR OG MILJØ Ture Information om andre tilbud Info Musik KUNST OG KULTUR Teater Udstilling Information

9 9 En styrkelse af hele øen Søbygaard får med den foreslåede model flere tilbud til både lokale og gæster. Søbygaard skal i høj grad have tråde ud til øens øvrige tilbud, hvad enten det eksempelvis er museer, gallerier eller koncerter. En væsentlig del af at være et samlingssted er også at formidle og søge samarbejder med Ærøs andre tilbud. Der tænkes dog ikke etableret et nyt turistbureau, men en formidling som er relevant for aktiviteterne på Søbygaard. Når eksempelvis kulturhistorien formidles og opleves, fortælles også om øens stolte søfart via en god henvisning til museet i Marstal. Eller de konkrete ture som tager udgangspunkt fra Søbygaard vil have hele Ærø som mål. Kan der etableres et samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen om en bredere information fra Søbygaard vil det naturligvis kun være til fordel for alle parter. I første omgang bør der dog fokuseres på en opbygning af aktiviteterne på Søbygaard. Konkrete handlinger Der igangsættes / udbygges aktiviteter indenfor tre indsatsområder, historie, natur og miljø, samt kunst og kultur. I det følgende beskrives de konkrete tiltag indenfor hvert indsatsområde. Historien Søbygaard har en central plads i store dele af Ærøs historie. Søbygaard er derfor et naturligt udgangspunkt for en formidling af Ærøs historie. En formidling som skal supplere den historiske formidling der foregår i Ærøskøbing og Marstal. Der lægges vægt på en historisk formidling, der gør den besøgende i stand til at forstå og opleve nutiden på Ærø. Den røde tråd igennem formidlingen er med andre ord at forklare, hvorfor ser Ærø ud som den gør, og hvem er ærøboerne. Det kan eksempelvis være emner som: Hvorfor tales der 7 dialekter på Ærø Hvorfor har Ærø eget flag Hvor er skoven Hvad gemmer sig bag maskerne Flere Flere Flere

10 10 Formidlingen skal ikke sætte ærøboerne på museum. Det skal være en faglig og sober formidling, men gerne med en vis selvironi. Ærøboerne skal kunne bruge formidlingen til at blive klogere på sig selv og sit ophav, men også måske trække lidt på smilebåndet og bekræftes i, at øen har nogle særkender på godt og ondt. Det skal der konkret ske Der etableres en moderne udstilling med arbejdstitlen Ærøs folkesjæl. Udstillingen bliver temabaseret, så temaer kan udskiftes eller udbygges. Dette sikrer også løbende fornyelse for lokale. Udstillingen gøres interaktiv, dvs. den skal på forskellig vis aktivere den besøgende. Udstillingens målgruppe vil primært være familier uden børn eller familier med store børn. Det grundlæggende problem for mange udstillinger er at skabe en levende udstilling med en vis grad af fornyelse. En af måderne, hvormed der kan skabes dette liv i udstillingen uden hver gang at skulle investere store økonomiske midler, er at engagere lokale ærøboere. Udstillingen skal således give muligheden for at den lokale ærøbo kan fortælle han/hendes historie. Helt konkret gøres det igennem opbygningen af Ø-skriveren. Bygget omkring en hjemmesideportal kan den lokale beboer indenfor nogle givne rammer fortæller sin egen historie. Det kan ske på skrift men også via lydoptagelser. Museet foretager som udgangspunkt interviewene, ligesom de fastsætter nogle rammer for historierne. Hjemmesiden danner så udgangspunkt for en formidling på Søbygaard via en storskærm som man kan klikke på med fingrene.

11 11 Konceptet er udviklet af Struer Museum og kører under (siden er fortsat under udvikling) Herudover vil udstillingen indeholde forskellige formidlingsmaterialer lige fra traditionelle udstillinger til elektronisk formidling. Skønnet budget Det endelige budget for etableringen af udstillingen Ærøs folkesjæl skal afvente detailplanlægningen af udstillingen. Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Natur og miljø Skønnet budget for udstillingen Ærøs folkesjæl Etablering af Ø-skriveren teknik kr. Arbejdskraft til Ø-skriveren kr. Opbygning af tematisk udstilling udstyr kr. Arbejdskraft opbygning af udstilling kr. I alt kr.

12 12 Natur og miljø på Ærø skal formidles med udgangspunkt fra Søbygaard. Her kan den besøgende få en forståelse for den ærøske natur og øens arbejde med vedvarende energi. Besøget skal inspirere til at komme ud og opleve naturen, se solfangeranlægget og høre mere om mulighederne omkring alternativ energi. Det skal der konkret ske Kys Frøen I 2009 etableres Kys Frøen på Søbygaard. Dette center udbygges med flere og nye aktiviteter. Der sættes større fokus på aktiviteter omkring vedvarende energi. Der indrettes også et mindre værksted som kan bruges til dette formål. Dette styrker også centeret i perioder med dårligt vejr. Aktiviteterne kan ligeledes bruges af lokale skoler og lejrskoleelever. Natur og miljø på Ærø Der opbygges en lille miniudstilling omkring den ærøske natur. Der er tale om en mindre planche-udstilling som blot skal inspirere til at tage på udflugt til eksempelvis Voderup Klint, Vitsø Nor, Gråsten Nor osv. Endvidere laves en lille miniudstilling om Ærøs arbejde med vedvarende energi. Der er tale om en mindre planche-udstilling, som skal vække den besøgendes appetit for emnet. udnytte det udviklingspotentiale der fortsat ligger på dette område. Med udgangspunkt i Søbygaard etableres Guide Service Ærø. Herfra formidles og koordineres de guidede ture og de mange forskellige guider. Til alles fordel opbygges et miljø, hvor der også sker en erfaringsudveksling mellem guider og de bagvedliggende foreninger. Der etableres faste tilbud omkring guidede ture igennem sommeren, som en udbygning af naturskolens nuværende program. Det kan eksempelvis være et fast ugeprogram med guidede ture på Søbygaard, bustur rundt på Ærø men også rundvisninger i naturområder, solfangeranlæg mv. Virksomheder og private kan også via Guide Service Ærø booke en guide til særarrangementer, hvad enten det er til firmaudflugten eller den tyske vandre- eller cykelturist, der ønsker egen guide. Den nøjagtige organisering af Guide Service Ærø skal aftales nærmere mellem de involverede parter. Turist- og erhvervsforeningen bør deltage som partner i dette projekt. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Guide service Ærø Flere aktører på Ærø udfører guidede ture. Det er eksempelvis Naturskolen og Ærø Museum. Området kalder på et større samarbejde for at Skønnet budget for Natur og miljø Kys Frøen - videreudvikling kr. Natur og miljø på Ærø - plancheudstilling kr. Opbygning af Guide service Ærø kr. I alt kr.

13 13 Kunst og kultur Der foregår i dag udstillinger og koncerter på Søbygaard. Aktiviteterne viser den besøgende, at Ærø også indeholder et kunstnermiljø. Det skal der konkret ske De nuværedne aktiviteter på Søbygaard styrkes gennem flere kræfter til en koordinering og udvikling af aktiviteterne. Det skal være muligt på Søbygaard, at købe billetter til alle arrangementer på Søbygaard, turistbureauet mv. Det kalder på en fælles organisering omkring salg og markedsføring af aktiviteterne. Der skal ansættes en koordinator på Søbygaard. Vedkommende skal koordinere nuværende arrangementer på Søbygaard men også tiltrække nye. Et eksempel er den tidligere middelalderfestival. Et succesfuldt arrangement, som kræver mange kræfter at organisere. Kræfter som er nødvendigt at tilføre Søbygaard, såfremt der skal ske en udvikling på området. Koordinatoren vil endvidere kunne bistå i opbygningen af Guide Service Ærø De fysiske rammer for koncerter er i dag til stede. For at sikre mere plads til kunstudstillinger indrettes hele slottet som udstillingslokale. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Skønnet budget for kunst og kultur Ansættelse af koordinator på Søbygaard - 3 års forsøgsperiode kr. I alt kr.

14 14 Naturvejleder Skal den fremtidige drift af formidlingen på Søbygaard sikres, er der brug for en bemanding på Søbygaard, der kan afholde guidede ture, opbygge udstillinger, drive kys Frøen. Personen skal være en naturvidenskabelig formidlingsmedarbejder, altså med primær viden indenfor natur og miljø. Medarbejderen skal dog også kunne bistå Ærø Museum med drift og formidling af udstillingen Ærøs folkesjæl. Medarbejderen skal også være med til at udvikle nye turismeprodukter på Ærø. Det kan være vandre- og cykelferier med indhold, pakketilbud udenfor højsæsonen mv. Mulighederne skal afdækkes nærmere. Medarbejderen skal i mindre omfang udenfor sæsonen tilbyde lokale skoler aktivitetsmuligheder på Søbygaard. Medarbejderen ansættes under Ærø Museum, da dette vil give kollegaer og et ledelsesmæssigt ophæng i en veletableret organisation. Der nedsættes en styregruppe for stillingen bestående af Energikontoret, Natur og energiskolen og Ærø Museum. Styregruppen fastlægger arbejdsprogrammet for medarbejderen. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Skønnet budget for formidlingsmedarbejder Skønnet budget for formidlingsmedarbejder Ansættelse af formidlingsmedarbejder på Søbygaard - 3 års forsøgsperiode kr. I alt kr.

15 15 Samlet budget Etableringen af Oplev Ærø fra Søbygaard har følgende skønnede budget. Skønnet budget for Oplev Ærø fra Søbygaard Historie Ø-skriveren kr.. ærøs Folkesjæl kr. Natur og miljø Kys Frøen kr.. natur og miljø på Ærø kr.. guide service Ærø kr. Kunst og kultur Koordinator kr. Formidling. naturvejleder kr. I alt kr. Finansieringsplan Ovenstående budget rummer en betragtelig investering i Søbygaard. Investeringen kan kun gennemføres, såfremt der kan skaffes en betydelig ekstern finansiering. Endvidere er der brug for, at de involverede parter bakker op også igennem en målretning af deres aktiviteter og dermed økonomi mod projektet. På nuværende tidspunkt ses følgende finansieringsplan: Finansieringsplan for Oplev Ærø fra Søbygaard Arbejdsmarkedets feriefond kr. Friluftsrådets Tips og Lotto kr. LAG kr. Kommunal finansiering - naturskolen* kr. Ærø Museum kr. Anden finansiering kr. I alt kr. *) Indtægten er fordelt over tre år, som modsvarer udgiftsperioden for naturvejlederen.

16 16 Anden finansiering dækker over indtægter fra andre kilder. Det kan være projektmidler fra Nationalparkundersøgelsen, lokale fonde og puljer. Lykkes det at tiltrække den øvrige finansiering, har projektet et stærkt udgangspunkt for at få den resterende finansiering på plads. Det kan dog være særligt svært at skaffe en ekstern finansiering til koordinatorstillingen. Dette må vurderes nærmere, og i sidste ende kan det være nødvendigt at finde en anden løsning. Generelt er finansieringsplanen naturligvis forbundet med store usikkerheder på nuværende tidspunkt. Der er dog også andre muligheder for finansiering, eksempelvis ved at projektet indbygges i en EU - Interreg ansøgning som Naturturisme I/S vil igangsætte i efteråret Der er i ovenstående projekt ikke medregnet indtægter fra guidede ture, arrangementer mv. En vis andel af entreindtægterne er heller ikke medregnet. Heri ligger en ikke ubetydelig indtægt. Modsat er der heller ikke på udgiftssiden medtaget udgifter til leje af lokaler på Søbygaard. Det videre arbejde Ovenstående ideer skal ses som et udspil til debat og diskussion i foreningerne bag arbejdsgruppen. Er der en generel positiv opbakning skal projektet bearbejdes yderligere. Det skal konkretiseres og økonomien skal uddybes. Til dette er der brug for en klar projektorganisation og tidsplan. Organisering Der nedsættes en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra den selvejende institution Søbygaard, Søbygaards Venner, Energikontoret, Ærø Museum, Natur og Energiskolen, Ærø Kommune samt Naturturisme I/S. Styregruppen skal detailbeskrive projektet og ansøge om eksterne midler. Styregruppen bringer løbende projektet til behandling og afklaring i de respektive foreninger. Tidsplan Projektet behandles i de respektive foreninger inden 1. september. Er der en opbakning til at gå videre med projektet skal det detailplanlægges frem mod nytåret. I denne fase vil finansieringsplanen også blive revurderet på baggrund af konkrete kontakter til fonde og puljer. Realiseringstidspunktet afhænger naturligvis af, hvor hurtigt finansieringen kan skaffes. I bedste fald vil nogle af delprojekterne kunne igangsættes til sommeren Men under alle omstændigheder, vil der være et betydeligt arbejde med at realisere flere af projekterne, så en indvielse af hele projektet vil i bedste fald først kunne foretages sommeren

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Landskabsstrategier som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Regulering af arealanvendelsen Effektiv planlægning Planlægning gennem

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere