Oplev Ærø fra Søbygaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplev Ærø fra Søbygaard"

Transkript

1 Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE INITIATIVER... 6 FÆLLESSKABER PÅ SØBYGAARD... 6 Kontorfællesskab... 6 Det skal der konkret ske... 7 Økonomi... 7 Foreningsfællesskab... 7 Det skal der konkret ske... 7 Økonomi:... 7 AKTIVITETER PÅ SØBYGAARD... 7 Baggrunden Historien på Søbygaard... 8 Den røde tråd imellem aktiviteterne... 8 En styrkelse af hele øen... 9 Konkrete handlinger... 9

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Historien... 9 Det skal der konkret ske Skønnet budget Natur og miljø Det skal der konkret ske Skønnet budget Kunst og kultur Det skal der konkret ske Skønnet budget Naturvejleder Skønnet budget SAMLET BUDGET FINANSIERINGSPLAN DET VIDERE ARBEJDE Organisering Tidsplan... 16

4 4 Baggrund Der foregår i dag en række formidlingsaktiviteter på Ærø fordelt på forskellige aktører såsom Energikontoret, Ærø Museum og Naturskolen. Der foregår et mindre samarbejde mellem nogle af aktørerne. Dette er udelukkende omkring afholdelse af guidede ture. Ærøs største attraktion, Søbygaard er igennem de sidste mange år restaureret og bygningerne er løbende blevet taget i brug til forskellige aktiviteter. Forskellige aktører som primært Ærø Museum og Søbygaards Venner laver formidling og/eller aktiviteter på stedet. I takt med at restaureringen af Søbygaard færdiggøres opstår nye muligheder og udfordringer for Søbygaard. Der er behov for at få liv og aktiviteter i bygningerne. Aktiviteter som kan formidle om områdets særlige historie og stedets betydning for Ærø og dets landskab. Aktiviteterne skal samtidig også sikre en fortsat drift og vedligeholdelse af Søbygaard enten gennem et direkte økonomisk afkast eller ved at aktiviteterne gør andre parter interesseret i at påtage/bidrage til en vedligeholdelse. Til at belyse mulighederne har der været nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet denne projektbeskrivelse. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Foreningen Søbygaards Venner, Ærø Museum, Ærø Natur- og Energiskole, Foreningen Ærø Energi- og Miljøkontor, Ærø Kommune og Naturturisme I/S.

5 5 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE Opgaven for arbejdsgruppen har været afgrænset til at udarbejde et oplæg som beskriver muligheden for at:..at sikre et fagligt miljø og dagligt liv på Søbygaard, ved at etablere et kontorfællesskab mellem Energikontoret, Natur og energiskolen og eventuelt personale ansat til at varetage formidlings- og koordineringsopgaver på Søbygård...styrke formidlingen på Søbygård og igangsætte nye aktiviteter, som passer ind på Søbygaard, dvs. som formidler om områdets kulturhistorie, natur og miljø. Arbejdsgruppen skulle forholde sig til både den forestående sæson, men også en mere langsigtet plan. Denne projektbeskrivelse er det foreløbige resultat af arbejdsgruppens arbejde som nu sendes til behandling i de involverede foreningers bestyrelse og bagland. Opnås der opbakning til projektet vil det efterfølgende blive konkretiseret yderligere og den fornødne finansiering forsøgt skaffet. NUVÆRENDE AKTIVITETER I dag foregår en række forskellige aktiviteter på Søbygaard lige fra museumsudstillingen på Slottet til kunstudstillinger og klassiske koncerter. Senest er Kys frøen åbnet som et nyt aktivtetscenter, hvor børnefamilier udforsker naturen og landskabet omkring Søbygaard. Der er ikke i dag en rød tråd imellem aktiviteterne. Søbygaard nyder en stor lokal opbakning på Ærø. Der er flere aktive foreninger omkring stedet med mange frivillige engageret i drift og aktiviteter. Selvom der foregår en del aktiviteter på Søbygaard er der i høj grad plads til mere liv på stedet. Generelle udfordringer for Søbygaard Der er en række udfordringer for Søbygaard, herunder at sikre restaureringen og ikke mindst den fremtidige vedligeholdelse af stedet. Disse udfordringer ligger ikke til diskussion og afklaring i denne arbejdsgruppe, men afklares i andet regi. Denne arbejdsgruppes opgave er som tidligere nævnt at belyse forslag der kan sikre mere liv og flere aktiviteter til Søbygaard. I sidste ende skal økonomien omkring Søbygaard naturligvis sikres. Men jo mere liv, aktivitet og lokal opbakning der skabes på Søbygaard, jo større er chancen for at sikre en bæredygtig økonomi hvad enten den er brugerfinansieret

6 6 eller via eksterne driftstilskud. Investeringsparatheden fra fonde, puljer mv. i at sikre Søbygaards fremtid øges, jo mere gennemtænkt og lokalt afklaret de fremtidige aktiviteter er på stedet. KONKRETE INITIATIVER I det følgende beskrives arbejdsgruppens forslag til konkrete initiativer på Søbygaard. Det er inddelt i to indsatsområder omkring fællesskaber og omkring etableringen af nye aktiviteter. FÆLLESSKABER PÅ SØBYGAARD Der bør arbejdes på at sikre et endnu stærkere lokalt fællesskab omkring Søbygaard. Søbygaard bør i endnu højere grad bruges af lokale. I denne forbindelse foreslår arbejdsgruppen to målgrupper: professionelt ansatte og frivillige i foreninger, som beskrives nedenfor. Kontorfællesskab Forpagterboligen på Søbygaard rummer kontorlokaler som er mere eller mindre klar til ibrugtagning. Oprettelsen af et kontormiljø på Søbyggard vil kunne bidrage til at sikre et dagligt liv på Søbygaard.

7 7 Søbygaard vil på denne måde også være en spændende ramme til at opbygge et tværfagligt miljø indenfor eksempelvis natur, kulturhistorie og vedvarende energi. Det skal der konkret ske Som et resultat af arbejdsgruppens arbejde er der nu igangsat en dialog mellem Ærø Museum, Ærø Natur- og Energiskole og Foreningen Ærø Energi- og Miljøkontor omkring et fælles kontormiljø på Søbygaard. Dette emne diskuteres nu mellem de nævnte parter og der forventes en afklaring inden 1. oktober Økonomi Ærø Museum har overtaget ansvaret for forpagterboligen. Kontorfællesskabet kan bidrage til at sikre indtægter til den fortsatte vedligeholdelse. Økonomien aftales internt mellem de involverede parter. Foreningsfællesskab Udover at sikre et professionelt kontormiljø på Søbygaard, bør der også opbygges et større foreningsfællesskab. Flere af Ærøs mange foreninger skal i højere grad bruge Søbygaard til at afholde møder men også foredrag, generalforsamlinger mv. Det vil i sagens natur skabe mere liv på Søbygaard men også øge det lokale ejerskab til stedet om end det også i dag er stort på Ærø. Det skal der konkret ske Søbygaard bør stille faciliteter til rådighed for øens foreninger. Der vil være tale om et mindre mødelokale, et større mødelokale, IT-udstyr samt adgang til eksempelvis kaffemaskine og service. Forslaget sender arbejdsgruppen nu videre til den selvejende institution Søbyggard for eventuel realisering. Økonomi: Forslaget kan realiseres for beskedne midler. Et umiddelbart skøn er kr. til IT og etablering af bookingsystem. Der vil kunne være en mindre lejeindtægt fra foreningerne. Forslaget kan forudsætte, at der etableres en billigere opvarmning på Søbygaard, så det vil være muligt at benytte stedet i vinterhalvåret. Investeringen til en alternativ varmekilde (jordvarme el.) kan formentlig delfinansieres via fonde og puljer, som eksempelvis LAG. AKTIVITETER PÅ SØBYGAARD Nedenfor følger forslag til nye aktiviteter som arbejdsgruppen foreslår igangsat på Søbygaard. Indledningsvis gives nogle af overvejelserne der har dannet baggrund for forslagene. Baggrunden Som tidligere nævnt er der i dag en række forskellige og populære aktiviteter på Søbygaard, men der mangler en rød tråd imellem de mange aktiviteter. Dette gør at Søbygaard Endvidere bør der laves et fælles bookingsystem af lokalerne. Dette kan for små midler etableres på Søbygaards hjemmeside..

8 8 mangler en klar profil, der gør det vanskeligere helt at besvare Hvad er Søbygaard, og hvad kan det tilbyde mig. Søbygaard er naturligvis en flot herregård med en spændende historie, og et sted som fortsat er under positiv forvandling. Denne ramme og ikke mindst historie bør udnyttes til at finde den røde tråd for fremtidens aktiviteter på Søbygaard så både aktiviteter og de fysiske rammer skaber en rød tråd og dermed stærkere profil for Søbygaard. Historien på Søbygaard I tidligere tider, og særligt frem til krongodssalget i 1771 har Søbygaard haft en afgørende rolle på Ærø. Som magtcenter har det været toneangivende og det naturlige samlingssted for øen selvom det måske ikke var det mest besøgte og folkelige samlingssted. Men øens øjne var rettet mod Søbygaard. Efter en længere periode med forfald og svigtende lokal betydning, er Søbygaard nu atter et sted med lokal samlingskraft. Lokalbefolkningens øjne er nu frivilligt rettet mod Søbygaard pga. muligheden for at deltage i diverse aktivitetstilbud, der giver viden, inspiration og oplevelser. Den røde tråd imellem aktiviteterne Fremtidens nye aktiviteter på Søbygaard bør skærpe denne lokale opbakning. Søbygaard skal i endnu højere grad være samlingsstedet for øens befolkning og øens gæster. Søbygaard er en del af det gode liv på Ærø hvad enten man er lokal eller gæst. Tidligere nævnte tiltag omkring kontormiljø og foreningsfællesskab bidrager til at gøre Søbygaard til et samlingssted på øen. Herudover skal de eksisterende aktiviteter styrkes, og der skal igangsættes nye med en fælles råd tråd der hedder Oplev Ærø. Søbygaard skal være Ærøs omdrejningspunkt for aktiviteter og formidling om Ærø. Vil man som lokal beboer få et indblik i, hvad der sker på Ærø indenfor kulturlivet og få en større viden om øens historie og natur, bliver Søbygaard det naturlige udgangspunkt. Og som gæst på øen starter hele oplevelsen på Ærø også på Søbygaard. Her lærer man øens smukke natur, spændende kulturhistorie, og man får et indblik i befolkningens luner og særkender. Nedenstående figur viser den overordnede. model for Oplev Ærø. Oplev Ærø Ærøs Folkesjæl HISTORIE Kys Frøen Guide service Ærø NATUR OG MILJØ Ture Information om andre tilbud Info Musik KUNST OG KULTUR Teater Udstilling Information

9 9 En styrkelse af hele øen Søbygaard får med den foreslåede model flere tilbud til både lokale og gæster. Søbygaard skal i høj grad have tråde ud til øens øvrige tilbud, hvad enten det eksempelvis er museer, gallerier eller koncerter. En væsentlig del af at være et samlingssted er også at formidle og søge samarbejder med Ærøs andre tilbud. Der tænkes dog ikke etableret et nyt turistbureau, men en formidling som er relevant for aktiviteterne på Søbygaard. Når eksempelvis kulturhistorien formidles og opleves, fortælles også om øens stolte søfart via en god henvisning til museet i Marstal. Eller de konkrete ture som tager udgangspunkt fra Søbygaard vil have hele Ærø som mål. Kan der etableres et samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen om en bredere information fra Søbygaard vil det naturligvis kun være til fordel for alle parter. I første omgang bør der dog fokuseres på en opbygning af aktiviteterne på Søbygaard. Konkrete handlinger Der igangsættes / udbygges aktiviteter indenfor tre indsatsområder, historie, natur og miljø, samt kunst og kultur. I det følgende beskrives de konkrete tiltag indenfor hvert indsatsområde. Historien Søbygaard har en central plads i store dele af Ærøs historie. Søbygaard er derfor et naturligt udgangspunkt for en formidling af Ærøs historie. En formidling som skal supplere den historiske formidling der foregår i Ærøskøbing og Marstal. Der lægges vægt på en historisk formidling, der gør den besøgende i stand til at forstå og opleve nutiden på Ærø. Den røde tråd igennem formidlingen er med andre ord at forklare, hvorfor ser Ærø ud som den gør, og hvem er ærøboerne. Det kan eksempelvis være emner som: Hvorfor tales der 7 dialekter på Ærø Hvorfor har Ærø eget flag Hvor er skoven Hvad gemmer sig bag maskerne Flere Flere Flere

10 10 Formidlingen skal ikke sætte ærøboerne på museum. Det skal være en faglig og sober formidling, men gerne med en vis selvironi. Ærøboerne skal kunne bruge formidlingen til at blive klogere på sig selv og sit ophav, men også måske trække lidt på smilebåndet og bekræftes i, at øen har nogle særkender på godt og ondt. Det skal der konkret ske Der etableres en moderne udstilling med arbejdstitlen Ærøs folkesjæl. Udstillingen bliver temabaseret, så temaer kan udskiftes eller udbygges. Dette sikrer også løbende fornyelse for lokale. Udstillingen gøres interaktiv, dvs. den skal på forskellig vis aktivere den besøgende. Udstillingens målgruppe vil primært være familier uden børn eller familier med store børn. Det grundlæggende problem for mange udstillinger er at skabe en levende udstilling med en vis grad af fornyelse. En af måderne, hvormed der kan skabes dette liv i udstillingen uden hver gang at skulle investere store økonomiske midler, er at engagere lokale ærøboere. Udstillingen skal således give muligheden for at den lokale ærøbo kan fortælle han/hendes historie. Helt konkret gøres det igennem opbygningen af Ø-skriveren. Bygget omkring en hjemmesideportal kan den lokale beboer indenfor nogle givne rammer fortæller sin egen historie. Det kan ske på skrift men også via lydoptagelser. Museet foretager som udgangspunkt interviewene, ligesom de fastsætter nogle rammer for historierne. Hjemmesiden danner så udgangspunkt for en formidling på Søbygaard via en storskærm som man kan klikke på med fingrene.

11 11 Konceptet er udviklet af Struer Museum og kører under (siden er fortsat under udvikling) Herudover vil udstillingen indeholde forskellige formidlingsmaterialer lige fra traditionelle udstillinger til elektronisk formidling. Skønnet budget Det endelige budget for etableringen af udstillingen Ærøs folkesjæl skal afvente detailplanlægningen af udstillingen. Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Natur og miljø Skønnet budget for udstillingen Ærøs folkesjæl Etablering af Ø-skriveren teknik kr. Arbejdskraft til Ø-skriveren kr. Opbygning af tematisk udstilling udstyr kr. Arbejdskraft opbygning af udstilling kr. I alt kr.

12 12 Natur og miljø på Ærø skal formidles med udgangspunkt fra Søbygaard. Her kan den besøgende få en forståelse for den ærøske natur og øens arbejde med vedvarende energi. Besøget skal inspirere til at komme ud og opleve naturen, se solfangeranlægget og høre mere om mulighederne omkring alternativ energi. Det skal der konkret ske Kys Frøen I 2009 etableres Kys Frøen på Søbygaard. Dette center udbygges med flere og nye aktiviteter. Der sættes større fokus på aktiviteter omkring vedvarende energi. Der indrettes også et mindre værksted som kan bruges til dette formål. Dette styrker også centeret i perioder med dårligt vejr. Aktiviteterne kan ligeledes bruges af lokale skoler og lejrskoleelever. Natur og miljø på Ærø Der opbygges en lille miniudstilling omkring den ærøske natur. Der er tale om en mindre planche-udstilling som blot skal inspirere til at tage på udflugt til eksempelvis Voderup Klint, Vitsø Nor, Gråsten Nor osv. Endvidere laves en lille miniudstilling om Ærøs arbejde med vedvarende energi. Der er tale om en mindre planche-udstilling, som skal vække den besøgendes appetit for emnet. udnytte det udviklingspotentiale der fortsat ligger på dette område. Med udgangspunkt i Søbygaard etableres Guide Service Ærø. Herfra formidles og koordineres de guidede ture og de mange forskellige guider. Til alles fordel opbygges et miljø, hvor der også sker en erfaringsudveksling mellem guider og de bagvedliggende foreninger. Der etableres faste tilbud omkring guidede ture igennem sommeren, som en udbygning af naturskolens nuværende program. Det kan eksempelvis være et fast ugeprogram med guidede ture på Søbygaard, bustur rundt på Ærø men også rundvisninger i naturområder, solfangeranlæg mv. Virksomheder og private kan også via Guide Service Ærø booke en guide til særarrangementer, hvad enten det er til firmaudflugten eller den tyske vandre- eller cykelturist, der ønsker egen guide. Den nøjagtige organisering af Guide Service Ærø skal aftales nærmere mellem de involverede parter. Turist- og erhvervsforeningen bør deltage som partner i dette projekt. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Guide service Ærø Flere aktører på Ærø udfører guidede ture. Det er eksempelvis Naturskolen og Ærø Museum. Området kalder på et større samarbejde for at Skønnet budget for Natur og miljø Kys Frøen - videreudvikling kr. Natur og miljø på Ærø - plancheudstilling kr. Opbygning af Guide service Ærø kr. I alt kr.

13 13 Kunst og kultur Der foregår i dag udstillinger og koncerter på Søbygaard. Aktiviteterne viser den besøgende, at Ærø også indeholder et kunstnermiljø. Det skal der konkret ske De nuværedne aktiviteter på Søbygaard styrkes gennem flere kræfter til en koordinering og udvikling af aktiviteterne. Det skal være muligt på Søbygaard, at købe billetter til alle arrangementer på Søbygaard, turistbureauet mv. Det kalder på en fælles organisering omkring salg og markedsføring af aktiviteterne. Der skal ansættes en koordinator på Søbygaard. Vedkommende skal koordinere nuværende arrangementer på Søbygaard men også tiltrække nye. Et eksempel er den tidligere middelalderfestival. Et succesfuldt arrangement, som kræver mange kræfter at organisere. Kræfter som er nødvendigt at tilføre Søbygaard, såfremt der skal ske en udvikling på området. Koordinatoren vil endvidere kunne bistå i opbygningen af Guide Service Ærø De fysiske rammer for koncerter er i dag til stede. For at sikre mere plads til kunstudstillinger indrettes hele slottet som udstillingslokale. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Skønnet budget for kunst og kultur Ansættelse af koordinator på Søbygaard - 3 års forsøgsperiode kr. I alt kr.

14 14 Naturvejleder Skal den fremtidige drift af formidlingen på Søbygaard sikres, er der brug for en bemanding på Søbygaard, der kan afholde guidede ture, opbygge udstillinger, drive kys Frøen. Personen skal være en naturvidenskabelig formidlingsmedarbejder, altså med primær viden indenfor natur og miljø. Medarbejderen skal dog også kunne bistå Ærø Museum med drift og formidling af udstillingen Ærøs folkesjæl. Medarbejderen skal også være med til at udvikle nye turismeprodukter på Ærø. Det kan være vandre- og cykelferier med indhold, pakketilbud udenfor højsæsonen mv. Mulighederne skal afdækkes nærmere. Medarbejderen skal i mindre omfang udenfor sæsonen tilbyde lokale skoler aktivitetsmuligheder på Søbygaard. Medarbejderen ansættes under Ærø Museum, da dette vil give kollegaer og et ledelsesmæssigt ophæng i en veletableret organisation. Der nedsættes en styregruppe for stillingen bestående af Energikontoret, Natur og energiskolen og Ærø Museum. Styregruppen fastlægger arbejdsprogrammet for medarbejderen. Skønnet budget Et foreløbigt skøn giver følgende budget: Skønnet budget for formidlingsmedarbejder Skønnet budget for formidlingsmedarbejder Ansættelse af formidlingsmedarbejder på Søbygaard - 3 års forsøgsperiode kr. I alt kr.

15 15 Samlet budget Etableringen af Oplev Ærø fra Søbygaard har følgende skønnede budget. Skønnet budget for Oplev Ærø fra Søbygaard Historie Ø-skriveren kr.. ærøs Folkesjæl kr. Natur og miljø Kys Frøen kr.. natur og miljø på Ærø kr.. guide service Ærø kr. Kunst og kultur Koordinator kr. Formidling. naturvejleder kr. I alt kr. Finansieringsplan Ovenstående budget rummer en betragtelig investering i Søbygaard. Investeringen kan kun gennemføres, såfremt der kan skaffes en betydelig ekstern finansiering. Endvidere er der brug for, at de involverede parter bakker op også igennem en målretning af deres aktiviteter og dermed økonomi mod projektet. På nuværende tidspunkt ses følgende finansieringsplan: Finansieringsplan for Oplev Ærø fra Søbygaard Arbejdsmarkedets feriefond kr. Friluftsrådets Tips og Lotto kr. LAG kr. Kommunal finansiering - naturskolen* kr. Ærø Museum kr. Anden finansiering kr. I alt kr. *) Indtægten er fordelt over tre år, som modsvarer udgiftsperioden for naturvejlederen.

16 16 Anden finansiering dækker over indtægter fra andre kilder. Det kan være projektmidler fra Nationalparkundersøgelsen, lokale fonde og puljer. Lykkes det at tiltrække den øvrige finansiering, har projektet et stærkt udgangspunkt for at få den resterende finansiering på plads. Det kan dog være særligt svært at skaffe en ekstern finansiering til koordinatorstillingen. Dette må vurderes nærmere, og i sidste ende kan det være nødvendigt at finde en anden løsning. Generelt er finansieringsplanen naturligvis forbundet med store usikkerheder på nuværende tidspunkt. Der er dog også andre muligheder for finansiering, eksempelvis ved at projektet indbygges i en EU - Interreg ansøgning som Naturturisme I/S vil igangsætte i efteråret Der er i ovenstående projekt ikke medregnet indtægter fra guidede ture, arrangementer mv. En vis andel af entreindtægterne er heller ikke medregnet. Heri ligger en ikke ubetydelig indtægt. Modsat er der heller ikke på udgiftssiden medtaget udgifter til leje af lokaler på Søbygaard. Det videre arbejde Ovenstående ideer skal ses som et udspil til debat og diskussion i foreningerne bag arbejdsgruppen. Er der en generel positiv opbakning skal projektet bearbejdes yderligere. Det skal konkretiseres og økonomien skal uddybes. Til dette er der brug for en klar projektorganisation og tidsplan. Organisering Der nedsættes en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra den selvejende institution Søbygaard, Søbygaards Venner, Energikontoret, Ærø Museum, Natur og Energiskolen, Ærø Kommune samt Naturturisme I/S. Styregruppen skal detailbeskrive projektet og ansøge om eksterne midler. Styregruppen bringer løbende projektet til behandling og afklaring i de respektive foreninger. Tidsplan Projektet behandles i de respektive foreninger inden 1. september. Er der en opbakning til at gå videre med projektet skal det detailplanlægges frem mod nytåret. I denne fase vil finansieringsplanen også blive revurderet på baggrund af konkrete kontakter til fonde og puljer. Realiseringstidspunktet afhænger naturligvis af, hvor hurtigt finansieringen kan skaffes. I bedste fald vil nogle af delprojekterne kunne igangsættes til sommeren Men under alle omstændigheder, vil der være et betydeligt arbejde med at realisere flere af projekterne, så en indvielse af hele projektet vil i bedste fald først kunne foretages sommeren

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

KOMPAS - i centrum for Fjordkultur

KOMPAS - i centrum for Fjordkultur NORDVESTJYSK FJORDKULTUR KOMPAS - i centrum for Fjordkultur Tilbud om udviklingsstrategi Udarbejdet for: Nordvestjysk Fjordkultur (NFK) Udarbejdet af: Kristine Kristensen, Projekt Designer, NBA Consult.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Den selvejende institution Røde Led og Vordingborg Kommune, Vordingborg Sociale Virksomhed og Museerne Vordingborg Præambel Den selvejende institution Røde Led ejer Pottemagerværkstedet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året:

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året: Bilag 2: Nationalparkcenter Først og fremmest vil vi gerne rose bestyrelsen og sekretariatet for et flot stykke arbejde med nationalparkplanen. Visioner og planer er gode og der er ikke mindst i visionsfasen

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme Notat RBJ/220409/Naturturisme Fremtidens Naturturisme I/S Dette notat beskriver et forslag til at fortsætte det tværkommunale samarbejde Naturturisme I/S. Det er udarbejdet af Naturturisme I/S og er ment

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Roskilde 1.3.2017 Roskilde Byråd Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Vikingeskibsmuseet

Læs mere

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen.

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen. Naturfagsstrategi for Kalundborg Kommune 2007-2014 DATO 23. marts 2007 JOURNAL NR. 326-2007-47264 SAGSANSVARLIG Susanne Boesen / Michael Rasmussen UNDERVISNING / UDVIKLING Kalundborg Kommune hører med

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Tørning Mølle/ Christiansdal

Tørning Mølle/ Christiansdal Tørning Mølle/ Christiansdal ( Haderslev kommune ) To tidlige industrianlæg i et historieladet område Oplæg til.. Masterplan for Tørning Mølle Oplæg til.. Masterplan for Tørning Mølle Oplæg til.. Masterplan

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10-08-04 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3110 Jour. nr.: Ref.: Anne Marie Frederiksen Undersøgelse af LO medlemmers

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events KONFERENCENS ABC At nå det hele til tiden! TJEKLISTE til Business events INDHOLD 3 4 5 6 7 8 8 Forberedelse 3 6 måneder inden 1-3 måneder inden 1 måned inden 1 uge inden Lige inden Bagefter Den succesfulde

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere