Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K."

Transkript

1 Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup, Inger Toft (forlod mødet kl ), Povl Koch, Claus Topsøe-Jensen, Marianne Ellensdatter Hansen, Anna Berg Fiber, Lars Schou Pedersen, Lene Strand, Lars Seerup, Sharon Parker, Rasmus C. Olsen (forlod mødet kl. 21), Antti Samppa, Bodil Thestrup Jensen og Lotte Høst Hansen. Protokolfører: Gitte Breiting. Afbud: Claus Neble, Sven Nørgård, Marlene Lindsten, Selma Ravn Gæster: Søren Andersen og Jack Rasmussen Claus Neble oplyste indledningsvis, at han er sygemeldt indtil videre. Han skal passe på stress, og bliver nu hjemme en tid. Claus Neble introducerede aftenens indlægsholdere, urmagerne Jack Rasmussen, der også er håndværker og Søren Andersen, der også er konservator. Claus Neble fortalte, at han ville forlade mødet efter deres indlæg. Søren Andersen er ansvarlig for vedligeholdelsen af Amalienborgs og Christiansborgs ure. Vor Frelsers Kirkes mekaniske urværk blev bygget af en berømt schweizisk urmager, og var konstrueret til at trække tårnurets visere og slå timeslag og kvarterslag. Urværket blev installeret i 1699 og kan ses gennem vinduerne i en skillevæg halvvejs oppe i tårnet. Urværket har været ude af drift i nogle årtier, men ved en renovering vil det kunne fungere som arbejdende udstillingsgenstand. Urværket er gennem flere aksler forbundet til urviserne på væggen ved orglet, og det indgår i projektet, at urværket skal kunne trække disse visere, mens viserne på tårnurets fire urskiver fortsat skal drives elektrisk. Søren Andersen fortalte, at han under sit konservatorstudie specialiserede sig i tårnure. Han har repareret et fint gammelt ur, bygget af Merkel, i Lunds domkirke. Uret er 8,5 meter højt ur, 3 meter bredt. Søren Andersen viste en film fra indvielsen af det istandsatte ur. Søren Andersen bemærkede, at vi ligeledes har et utroligt fint gammelt ur i Vor Frelsers Kirke. Urskiverne er ikke originale, men det er det indvendige af uret til gengæld det er originalt smedearbejde. Der er ganske vist isat et elektrisk optræk, men det har skånet uret. Uret er ved at ruste, så der skal arbejdes med klimaet omkring uret bag det nuværende glas. Søren Andersen viste lysbilleder af kirkens ur. Urmagerne tilbyder at lave en forundersøgelse af restaureringsopgaven. Søren Andersen omdelte et papir herom. Urmagerne vil efter en forundersøgelse vende tilbage og fortælle nærmere. Forundersøgelsen kan laves inden sommer, og selve opgaven vil tage ca. et år at lave. Nationalmuseet skal høres og herunder deres klokkekonsulent. Søren Andersen vil også stå for den løbende service på kirkens ur. Pkt Sammensætningen af menighedsrådet, jf. lov om menighedsråd og forretningsordenen 2, stk. 4. Pkt Medlemmers oplysninger om tvivl om habilitet, menighedsrådets beslutning(er) om inhabilitet, jf. lov om menighedsråd 26 og forretningsordenen 6. Claus Topsøe-Jensen oplyste, at Bodil Thestrup Jensen er indkaldt i stedet for Claus Neble, og at Antti Samppa er indtrådt i stedet for Sven Nørgård. Intet at bemærke

2 Pkt Overflytning af punkt(er) til lukket eller åbent møde, godkendelse af dagsorden, jf. forretningsordenen 5, stk. 2. Pkt Godkendelse af beslutningsprotokol fra det ordinære menighedsrådsmøde den 19. februar Beslutningsprotokol er udsendt af sognefuldmægtig kort efter mødet. Pkt Formandsbeslutninger til menighedsrådets efterretning, jf. lov om menighedsråd 30, stk. 2. Formanden oplyste, at Povl Koch havde indsendt et forslag til mistillidserklæring til formanden. Formanden foreslog, at dette punkt blev indføjet i sagslisten som nr. 304a. Herefter trak Povl Koch forslaget tilbage, og stillede et nyt forslag som nr. 304a. Det blev besluttet at behandle årsregnskab 2013, der af formelle grunde er registreret på et ekstraordinært menighedsrådsmøde, nu, inden de følgende punkter på dagsordenen. Intet at bemærke. Claus Topsøe-Jensen oplyste, at der er udsendt oplysning til menighedsrådet om processen omkring de opslåede præstestillinger. Povl Koch bad om at mødet med biskoppen fremskyndes af hensyn til muligheden for prøveprædikener. Hvis biskoppen er optaget, kan domprovsten måske indtræde i stedet. Claus Topsøe-Jensen vil forsøge at få fremskyndet mødet med biskop (eller domprovst), og det også af hensyn til de 2 nuværende præster, der passer 3 præstestillinger. De indkomne ansøgninger vil blive placeret på kirkekontoret i et vist antal eksemplarer. Vi kan bede Vester Kopi om at stå for kopieringsopgaven. Antti Samppa spurgte, hvordan suppleanter skal forholde sig, hvis de indkaldes ved forfald, uden at have haft mulighed for at læse ansøgningerne. Povl Koch foreslog, at kirkekontoret udsender Landsforeningens vejledning for ansøgning til præstestillinger. Det blev besluttet, at menighedsrådet straks efter modtagelsen af ansøgningerne beslutter det videre forløb, også fsa. angår suppleanterne. Det vil ske på et kort ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 9. april 2014, kl side 2 af 6

3 Pkt Formandsbeslutninger til menighedsrådets efterretning, jf. lov om menighedsråd 30, stk. 2. Claus Topsøe-Jensen oplyste endvidere, at han har modtaget en ansøgning fra Lars Sømod om et klokkeprojekt i kirken i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i aprilmaj 2014, onsdage og torsdag kl Der var enighed om at udbede sig yderligere oplysninger - herunder om hvor stort klokkespillet er, og om det kan køres væk under begravelser og dåb - inden rådet tager beslutning. Pkt. 304 a. Beslutning vedrørende ændringer til vedtægt for kontorfællesskab i Stanleys Gaard Claus Topsøe-Jensen oplyste, at der i går blev afholdt møde med de 2 andre sognes formænd og kontaktpersoner om det kommende samarbejde om kontorfællesskab. I mødet deltog fra Landsforeningen af Menighedsråd chefjuristen, der har et særligt kendskab til samarbejdskontrakter. Mødet resulterede i flere ændringer til det foreliggende udkast til kontrakt en forkortet kontrakt, bilagt en vedtægt for kontorudvalget og den fælles kontaktperson. Lars Seerup oplyste, at mødet havde en rigtig god stemning og at der var enighed om det grundlæggende i et kontorsamarbejde. Lars Seerup oplyste, at han på fredag kl. 15 sammen med menighedsrådsformand for Christians Kirke Ole Lund og Gitte Breiting vil lave nyt udkast til kontakt. Povl Koch foreslår, at den aftale, der blev aftalt på mødet med de 2 sogne i går godkendes. Mødet i går resulterede ikke i store ændringer i forhold til den samarbejdsvedtægt, som menighedsrådet godkendte på møde den 22. januar Enighed herom. Byggesagen for Stanleys Gaard påbegyndes straks, samt proces for ny lejekontrakt med Fedtekælderen. Marianne Ellensdatter Hansen anførte, at hun finder idéen med kontorfællesskab forkert, både fsa. samarbejdet, og bygningsanvendelsen. side 3 af 6

4 Pkt Principbeslutning om projekt til renovering af kirkens mekaniske urværk. Pkt Godkendelse af koncertudgifter (honorarer, formål 36). Organisternes koncertplan med forventede udgifter og indtægter for hver koncert - herunder hvor mange af de nævnte arrangementer, der er rettet mod børn og unge. Bilag 94 samt bilag 96. Pkt Marlene Lindsten foreslår, at kirkebladet skal udkomme tre eller helst fire gange om året. Marlene Lindsten anfører følgende: Der har været ønske om, at kirkebladet kun skal udkomme to gange om året, men det synes jeg er for lidt. Jeg tror ikke, at folk gemmer et kirkeblad i et halvt år. Og med et blad for så lang en periode er det ikke muligt at oplyse om eventuelle nyheder og nye tiltag. Men jeg mener samtidig, at kirkebladet er et vigtigt kommunikationsmiddel for kirken. Jeg foreslår derfor, at kirkebladet skal udkomme med tre eller fire numre om året. Bladet koster ca kr. til grafikeren samt tryk og ca kr. for omdelingen, i alt ca kr. pr. nummer. Fire kirkeblade om rådet vil således koste ca kr. og tre vil koste ca kr.. Pkt Povl Koch: Forslag om kollekt til Genbrugsens Børnecafé, kr ,51 (kollektmidler fra 2012). Pkt Povl Koch: Forslag til nedsættelse af PR udvalg (hjemmeside, kirkeblad ect.). Pkt Povl Koch: Principbeslutning om ny askefællesgrav på kirkegården. Pkt Povl Koch: Principbeslutning om istandsættelse af Gyldenløve-klokken. Jette Arendrup orienterede om projektet. Enstemmigt godkendt. side 4 af 6

5 Pkt Kontaktpersonen orienterer ( åben del ), jf. vedtægt for kontaktperson, afsnit om kirkefunktionærer, 3. pkt. Bilag 97 Referat af det årlige medarbejdermøde den 25. februar 2014 Povl Koch fremlægger Erklæring af 2. marts 2014, se bilag 98. Pkt Orienteringer (ikke MR-beslutninger). a) Stående udvalg b) Stanleys Gaards bestyrelse c) Æstetisk udvalg / messehagel d) Præsterne / aktivitetsudvalg e) Organisterne f) Menighedsplejen g) Arkivudvalg h) Kirkehaven i) Fedtekælderen Pkt Evt. Pkt Frivillige til at arrangere bordene ved næste ekstraordinære menighedsrådsmøde onsdag den 7. april Bodil Thestrup Jensen oplyste, at konfirmand erne fik indsamlet kr. sidste søndag. Antti Samppa foreslog, at møderne starter kl. 18, når der er foredragsholdere udefra. Jette Arendrup og Lene Strand SAGSLISTE FOR LUKKET MØDE Pkt Forslag til beslutning(er) om medarbejderforhold og orientering ved kontaktpersonen ( lukket del ), jf. vedtægt for kontaktperson, afsnit om kirkefunktionærer, 3. pkt. Næste møde ekstraordinært møde den 9. april 2014 uden forplejning. Næste ordinære møde den 23. april Mødet slut kl side 5 af 6

6 Valgte medlemmer: Jette Arendrup Povl Koch Inger Toft Claus Topsøe-Jensen Marianne Ellensdatter Hansen Anna Berg Fiber Claus Neble Lars Schou Pedersen Lene Strand Lars Seerup Sven Nørgård Sharon Parker Stedfortrædere for valgte medlemmer: Rasmus C. Olsen Antti Samppa Bodil Thestrup Jensen Fødte medlemmer/præster: Marlene Lindsten Selma Ravn Lotte Høst Hansen side 6 af 6

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere