Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret"

Transkript

1 Strategi

2 1. Indledning Indsatsområder og mål Aktivitetsområder Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret i EU-arbejde 2

3 1. INDLEDNING Strategiplan Copenhagen EU Office er Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionens nye kontor i Bruxelles, Belgien. Kontoret repræsenterer sine ejeres interesser i EU-systemet. I Strategi for Copenhagen EU Office præsenteres de overordnede og konkrete mål for kontorets første fire år. Strategien implementeres gennem to-årige handlingsplaner med årlige opdateringer. Strategien, handlingsplanerne og årsrapporter udgør det strategiske grundlag for Copenhagen EU Office. I forbindelse med udarbejdelsen af denne strategi er der lagt vægt på at tænke nyt, dynamisk og helhedsorienteret og at kunne agere i forhold til udvikling og efterspørgsel. Baggrund Grundlaget for etableringen af Copenhagen EU Office er et styrket samarbejde mellem kommunerne og regionen, som siden 2013 har udviklet sig inden for rammerne af Greater Copenhagen samarbejdet. Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor og landets eneste metropolregion med global gennemslagskraft. Visionen er, at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Copenhagen EU Office er en central medspiller i realiseringen af den vision. Endvidere er den styrkede EU-indsats vigtig for de enkelte kommuner, deres virksomheder og regionen, således at alle parter har fokus på innovation, udvikling, internationalisering og vækstskabelse gennem EU s finansierings- og netværksmuligheder. Foreningen Hovedstadsregionens EU-kontor Copenhagen EU Office blev formelt etableret på den stiftende generalforsamling den 25. april 2014 med Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, som repræsentant for de 29 kommuner, som stiftende medlemmer. Medlemskredsen har udpeget en bestyrelse for foreningen på 8 medlemmer, hvoraf 3 repræsenterer kommunerne, 3 regionen og 2 regionens erhvervsliv udpeget af Vækstforum Hovedstaden. Bestyrelsen sidder for en 4-årig periode, og formandsposten går på skift mellem en kommunerepræsentant og en regionsrepræsentant for 2 år ad gangen. Region Hovedstaden varetager den første formandsperiode for Bestyrelsen har nedsat en administrativ styregruppe for kontoret, som er sammensat af repræsentanter for Københavns Kommune, KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden. Målgruppen Målgruppen for kontorets aktiviteter er regionen, kommunerne, virksomheder, erhvervsfremmeorganisationer, klyngeorganisationer og andre relevante aktører. Vision Copenhagen EU Office vil skabe vækst gennem EU-samarbejdet i den internationale og innovative metropol Greater Copenhagen. Mission Copenhagen EU Office engagerer aktører fra regionen i EU-projekter og -politikker og henter inspiration fra verden omkring os for at skabe øget vækst, beskæftigelse og konkurrencedygtighed. 3

4 2. INDSATSOMRÅDER OG MÅL Indsatsområder Copenhagen EU Office vil have fokus på innovative projekter med virksomheder og offentlige aktører på følgende områder: Bæredygtig og grøn vækst inkl. energieffektivitet, klimatilpasninger og miljøforbedringer Sund vækst inkl. velfærdsteknologi og forebyggelse Mobilitet og infrastruktur inkl. transportsystemer (veje, bane, luft, vand) Smart og kreativ vækst inkl. koblingen til Informations- og Kommunikationsteknologi. Indsatsområderne reflekterer erhvervsstrukturen i hovedstadsregionen, indsatserne i Greater Copenhagen-samarbejdet, temaerne i den regionale vækst og udviklingsstrategi (REVUS) og de store satsninger udstukket i forbindelse med EU s Europe 2020 strategi skal skabe et innovativt, bæredygtigt og inklusivt Europa. Mål De overordnede mål med Copenhagen EU Office er at tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen styrke ejernes viden om og ageren i EU øge regionens synlighed i EU styrke indflydelsen på EU s strategier og initiativer. Disse overordnede mål er udmøntet i følgende konkrete mål: Copenhagen EU Office skal lægge grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. i perioden Alle ejere skal have været involveret i mindst et EU-relateret tiltag i strategiperioden. Copenhagen EU Office vil således blive målt og evalueret på det grundlag kontoret har skabt for projektfinansiering og på omfanget af inddragelse af interessenter fra hovedstadsregionen i EU-arbejdet. Endvidere opgøres andre effekter af kontorets arbejde i relation til netværk, profilering og synlighed for Greater Copenhagen, videnspredning, kompetenceudvikling og effekter af kulturbærende og katalyserende karakter. Kontorets indsats og den hjemlige prioritering af EU-arbejdet forventes generelt at øge regionenes hjemtag af EU-midler. fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen Strategien og Copenhagen EU Office s indsats evalueres i slutningen af perioden. 3. AKTIVITETSOMRÅDER Copenhagen EU Office skal løse opgaver, som med mening udføres med fysisk udgangspunkt i Bruxelles. Kontoret skal gennemføre aktiviteter i samarbejde med aktører i Bruxelles, i hovedstadsregionen og, når det giver mening, i hele Greater Copenhagen. Copenhagen EU Office arbejder tæt sammen med Capital Region Denmark EU Office (creodk), som er hovedstadsregionens forskningspolitiske kontor i Bruxelles. CreoDK har siden 2008 varetaget Københavns Universitet, DTU, CBS og Region Hovedstaden interesser over for EU-systemet. Ligeledes skal der udvikles et godt samarbejde med de øvrige EU-kontorer i Greater Copenhagen (Sjælland, Skåne og Malmö Stad). Copenhagen EU Office s arbejde tager udgangspunkt i nedenstående fem aktivitetsområder. Konkrete aktiviteter knyttet til de enkelte områder fremgår af de tilhørende 2 årige handlingsplaner. 4

5 Etablering og forankring Der skal etableres et velfungerende kontor i Bruxelles i kontorfællesskab med Capital Region Denmark EU Office (creodk). Kontoret skal have en stærk profil, et godt netværk og være en attraktiv arbejdsplads med kvalificerede medarbejdere i gode fysiske rammer. Copenhagen EU Office skal iværksætte personalemæssige såvel som faglige samarbejder med det erfarne creodk. Kontoret skal blive godt forankret, kendt og brugt af ejerkredsen og andre interessenter i hovedstadsregionen. Projekter og læring Kontorets skal bidrage til udvikling af projekter med deltagelse af målgruppen. Projektudviklingen skal føre til erfaringsudveksling, vidensopbygning og øget ekstern medfinansiering fra EU til projekter. Profilering og synlighed Copenhagen EU Office skal synliggøre kontorets målgruppe over for EU-institutionerne og andre aktører i Bruxelles. Kontoret skal bidrage til at brande Greater Copenhagen i Bruxelles med henblik på at øge kendskab til regionens kompetencer og interesser. Kontoret vil opbygge alliancer, deltage i fora og netværk og understøtte medlemsskaber i Bruxelles. Interessevaretagelse og policy Kontoret skal kunne rådgive om interessevaretagelse på prioriterede policy områder. Kontoret vil desuden indhente og formidle viden om EUpolitikker og -tiltag. Information og kompetenceudvikling Copenhagen EU Office skal udvikle en målrettet informationsservice og bidrage til kompetenceudvikling af medarbejdere fra ejerkredsen samt netværksopbygning og samarbejder gennem gensidigt engagement, kommunikation og erfaringsudveksling. 4. ORGANISERING Copenhagen EU Office har til huse i Nordic House i Bruxelles i et kontorfællesskab med Capital Region Denmark EU Office (creodk) og Malmö EU Office. Copenhagen EU Office s daglige leder og medarbejdere er som udgangspunkt fast i Bruxelles og er på regelmæssige besøg i Danmark. I udgangspunktet vil kontoret kun bestå af medarbejdere på kontoret i Bruxelles, men medarbejdere med base i Danmark kan på sigt blive relevant for at løfte den store forankringsopgave. Copenhagen EU Office udfører opgaver, som bedst løses med udgangspunkt i Bruxelles og i tæt samarbejde med det hjemlige netværk, som er afgørende for, at kontoret kan udfylde sin funktion. Hjemmenetværket vil til en start bestå af en netværksgruppe med repræsentanter/kontaktpersoner fra de 29 kommuner og regionen. Netværket skal gradvist udbygges ved, at Copenhagen EU Office etablerer samarbejdsrelationer med relevante erhvervsfremme-, regionaludviklings- og netværksorganisationer på lokalt og regionalt niveau. Hjemmenetværket varetager sammen med Copenhagen EU Office opgaven med at udbrede og rådgive om EU-relaterede muligheder. Hjemmenetværket etablerer kontakt mellem projekter, aktiviteter og virksomheder i regionen og Bruxelleskontoret. Medlemmerne af netværket har også mulighed for at bruge hinanden til projektudvikling og erfaringsudveksling ligesom undergrupper for særinteresser kan oprettes. Copenhagen EU Office er organiseret som en forening med hjemsted i Region Hovedstaden i Hillerød med eget CVR-nummer. Medarbejderne er ansat i Region Hovedstaden men udlånt til foreningen. 5

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere