VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K. Husorden for kontorfællesskabet 38 K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K. Husorden for kontorfællesskabet 38 K"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K Husorden for kontorfællesskabet 38 K Vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003 med færdiggørelse af bestyrelsen den 10. november 2003: Herefter tilrettet senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger. Godkendt af generalforsamlingen den 18.april 2012 og herefter kaldet Husorden for kontorfællesskabet version A. Seneste ændringer markeret med kursiv. Foreningen 38 K og udlejer I forhold til udlejer er virksomhederne i 38 K i kraft af deres lejemål repræsenteret af foreningen. Medlemskontingentet fastsættes af foreningens generalforsamling. Kontingentet andrager p.t. kr. 300,00 pr. år pr. lejer (2011). Alarm, låsesystemer, vinduer, skylights og døre Alarmsystemet er opdelt i tre sektioner: østfløjen (til venstre, når man kommer ind af hovedindgangen), vestfløjen (til højre) og nordfløjen (kantine, mødelokaler og Netmerc). Alarmen kan slås til og fra i postrummet ved hovedindgangen samt ved bagindgangen. Talkode, kodeord til brug ved opkald til centralen og instruktion i brug af alarmen samt hjælp ved driftsproblemer kan fås hos bestyrelsen (se tlf.nr., mailadresser m.m. nedenfor). Evt. omkodning af lås på eget kontor kan ske direkte til E.T. Låseservice, tlf Nøglechip udleveres hos udlejer Olav de Linde.

2 Alle mellemdøre samt yderdøre på etagen er monteret elektroniske låse. Se vejledning om alarmer og låsning af kontorfællesskabet 38K for brug af låsechip samt låsetidspunkter. Vejledningen er ophængt ved alarmskabene og kan evt. rekvireres hos bestyrelsen. Når kontoret forlades for natten, skal alle vinduer og skylights være lukkede og døren til kontoret være låst. Er du den sidste, der går fra en sektion, skal også sektionsdørene være låste (der skal bruges nøglechip til at låse udenfor perioden med automatisk låsning), og du skal slå sektionens alarm til. Vær i øvrigt opmærksom på, at forsikringen ikke dækker tyveri fra et kontor med ulåst dør. Der findes ingen fælles forsikring på stedet. Etagen skal altid være aflåst på hverdage i perioden kl til kl. 07:30, på lørdage, søndage samt helligdage. Kopi- og postrum Kopi og postrummet ligger i forbindelse med indgangspartiet ved hovedindgangen. Oprettelse som bruger af kopimaskine/printer med kodeord samt instruktion fås hos bestyrelsen. Toner og almindeligt A4- og A3-papir findes ved kopimaskinen. Mangler det, kan man rekvirere det på telefonnummeret, som er anført ved kopimaskinen. Specialformater eller -kvaliteter købes for egen regning. Posten sorteres hver morgen ud i dueslaget af den førstankommende. Ved ferie og andet længerevarende fravær skal man huske at få nogen til at tømme dueslaget. Brugerne har et fælles ansvar for, at rummet er ryddeligt og ordentligt. Nye lejere påsætter selv navn på dueslag i postrummet i alfabetisk orden. Skiltning Ved indflytning i 38K er det muligt at få sat et skilt op pr. lejemål i forgangen i stueetagen. Dette gøres ved at kontakte Hubert Skilte Tlf eller Rygning Rygning er ikke tilladt på etagen. Det gælder fællesarealer, mødelokaler, kantine, toiletter samt egne kontorer. Rygning er heller ikke tilladt ved arrangementer i kantinen. Der må desuden ikke ryges på trappeområderne. Affald mv. Det er ikke tilladt at stille emballage, affald, møbler og andre effekter, der ikke tilhører 38 K, på fællesarealerne. På parkeringspladsen ud for hovedindgangen til 38 K står containere til almindeligt affald samt papir/pap. Papkasser skal foldes sammen, inden de lægges i containeren. Mødelokaler Vi har to mødelokaler, der ligger i den lille gang fra kantinen til. Mødelokalerne skal altid reserveres på forhånd, hvilket sker via 38 K s intranet (http://admin.38k.dk/login/). Vedrørende login herpå 2

3 se venligst punktet Internet/Intranet/Mailingliste. Husk at slette bookinger, der alligevel ikke skal benyttes. Mødelokalerne kan fortrinsvis bookes til møder. Mødelokalerne kan kun bookes af lejere på etagen. Det er ikke tilladt den samme 38K lejer at booke begge mødelokaler på samme tid. Der er selvafrydning i mødelokalerne, og vinduerne skal være lukkede, når lokalerne forlades. Møblementet skal stå som opstillet, og lokalerne skal være ryddede. Bordet skal være tørret af. Kantinen Der er selvafrydning i kantinen 24 timer i døgnet, og alle brugere har ansvar for, at kantinen til enhver tid fremstår pæn og ryddelig. Efter brug skal service mv. stilles i opvaskemaskinen i et af tekøkkenerne eller evt. vaskes op i hånden, krummer mv. skal fjernes fra bordene og disse aftørres, og eventuelt flyttede møbler skal sættes på plads. Der må ikke fjernes møbler eller andet inventar fra kantinen. Brug af service fra tekøkkenerne, skal altid returneres til tekøkkenerne efter brug. Har kantinen været ommøbleret i forbindelse med et arrangement, skal den daglige opstilling af møblerne genetableres. Det er muligt, at forudbestille mad fra Gröne s Køkken v/kantinen. Dette sker ved direkte henvendelse hertil. Arrangementer på fællesarealer På hverdage kan kantinen bookes til fællesarrangementer og lejlighedsvis til egne firmaarrangementer eller kundearrangementer. Der skal dog altid samtidigt være adgang for øvrige lejere til almindeligt brug af kantine, køkken og mødelokaler. Kantinen skal efterlades i samme stand, som den er modtaget. Ved arrangementer er det altid 38 K- lejeren, som har booket kantinen, der er ansvarlig for, at kantinen efterlades som aftalt. Det vil bl.a. også sige evt. aflåst og alarmen tilsluttet. I weekender kan kantinen bookes fra 12 til 12. Hvis der er et efterfølgende arrangement som har behov for at komme ind tidligere skal man være ude kl K-lejere kan leje kantinen til private arrangementer for 500 kr. per dag efter aftale med Kasseren og ved forudbetaling på Reg Kt Grønes Køkken kan leje kantinen for kr pr. døgn ved afholdelse af kundearrangementer. Grønes Køkken er ved disse arrangementer ansvarlig for, at kantinen efterlades, sådan som det er aftalt. I forbindelse med arrangementer kan man særskilt aftale catering med Grønes Køkken Tlf.: Tekøkkenet i vestfløjen og i kantine Der er indgået aftale omkring rengøring m.v. af tekøkkenet, hvilket omfatter: - Rengøring fem gange ugentligt - Rengøring af køkkenbord, vask m.m. - Tømning og igangsætning af opvaskemaskine - Opvasketabletter, salt og afspænding. - 2 x årlig hovedrengøring i køkkenet (skabe, skuffer og køleskab) 3

4 Såfremt tekøkkenet kræver yderligere rengøring, skal dette gøres af brugerne. Det er ikke tilladt at efterlade beskidt service i tekøkkenerne. Service skal altid sættes i opvaskemaskinen eller evt. afvaskes manuelt. Såfremt opvaskemaskinen er fuld skal den igangsættes. Såfremt man ikke kan komme af med beskidt service ja, så må man tømme opvaskemaskinen først. Hvis man har kommentarer eller ønsker til rengøringen kan man lægge en seddel til dem på kontoret. Rengøring Kontorer og fællesarealer rengøres to gange om ugen, hvor også papirkurve tømmes. Toiletter rengøres dog alle hverdage. Orden på eget kontor På grund af vinduerne ind til de enkelte kontorer skal virksomhederne sørge for, at kontorerne fremstår sådan, som man med rimelighed kan forlange af et professionelt kontormiljø. På grund af brandreglementet er det ikke tilladt at afblænde ruderne ind til kontorerne. Orden på fællesarealer Beboere i 38K opfordres til at medvirke til, at fællesarealerne altid fremstår opryddelige og præsentable. I den forbindelse skal nævnes, at brugere af bordfodbold bør tage hensyn til møder i henholdsvis mødelokaler og i kantine. Parkering Frichsparkens parkering administreres af Parkeringsgruppen ApS. Det er muligt at leje en eller flere parkeringspladser gennem udlejer, hvor man får tildelt en fast parkeringsplads samt parkeringskort, der skal sættes synligt i forruden på bilen. Får man som virksomhed gæster, kan disse parkere på de pladser, hvor der over virksomhedsnavnet står gæsteparkering i to timer. Det er vigtigt at sætte p-skiven, for at undgå at få en bøde. Desuden er der foran bygning 38K etableret betalingsparkering. Har virksomheden egen parkeringsplads er det muligt at få p-kort (grønne parkeringskort), som kan udleveres til gæster, således at man slipper for at sætte p-skiven. Disse parkeringer kan alene ske på virksomhedens egen parkeringsplads. Kontakt til udlejer Henvendelse vedrørende spørgsmål og problemer, der udelukkende vedrører ens eget lejemål (fx en ødelagt kontakt eller et utæt vindue), skal rettes direkte til Olav de Lindes kontor, tlf.: , enten Charlotte L. Clausen eller Jens M. Boeriis eller alternativt til viceværten via Olav de Lindes hjemmeside. Al anden kontakt til udlejer foregår via bestyrelsen i 38K. 4

5 Internet/intranet/mailingliste Virksomhederne har adgang til 38 K s intranet og ekstranet, som ligger på adressen Man skal være oprettet som bruger for at kunne bruge intranettet. Man kan oprettes ved at klikke på New User. Valideringskoden er: godtvejr. Og resten udfylder man selv som ønsket. Vi har en fælles mailingliste i 38K. Adressen er Man skal tilmelde sig listen ved at rette henvendelse til kasseren, som derefter fremsender en invitation til medlemskab af 38K på GroupCare. Alle lejere skal være tilmeldt. Nye lejere For at styrke fællesskabet her på etagen, opfordres alle nye lejere til at præsentere sig på den fælles mailingliste efter indflytning. Netværk og internetforbindelse Internetforbindelse: Internetforbindelsen det stilles til rå dighed for lejer er en 50/50 fiberforbindelse leveret af Profiber. Forbindelsen er en delt forbindelse uden bå ndbreddestyring aktiveret i forhold til de enkelte lejere. Ved fejl på Internetforbindelsen kan Profiber support kontaktes. Support telefon: Installation nr.: Koden til det trådløse netværk kan rekvireres hos bestyrelsen. I forhold til anvendelsen af internetforbindelsen gælder følgende regler: Det er ikke tilladt at dele filer ud af huset via programmer som eksempelvis Kazaa Det er ikke tilladt at benytte sig af net-tv/netradio i miljøet Det er kun tilladt at opkoble FTP-servere og lignende fildelingsfaciliteter til intern brug. Terrorlogning: Der foretages terrorlogning på Internetforbindelsen, idet dette er et lovmæssigt krav. Netværk: Det interne netværk i huset er leveret af FLC Danmark ApS, Trindsøvej 7a, 8000 Å rhus C. Ved fejl på det interne netværk indenfor normal arbejdstid hverdage kl , kan FLC Danmark kontaktes. Support telefon: :30 (dog 15:00 fredag) BEMÆRK Al support fra FLC faktureres, der er ingen fast supportaftale. Gælder supporten eget udstyr/egen opsætning faktureres lejeren. Telefoni De enkelte virksomheder er selv ansvarlig for eventuel tilslutning af telefonlinier, idet det dog anbefales, at hver virksomheds telefontilslutning foretages af dennes respektive telefonudbyder, således at de øvrige telefontilslutninger i 38K ikke berøres af tilslutning (eventuelle fejltilslutninger). 5

6 Bestyrelsen: Bestyrelsen består p.t. (2012) af: Per Søgaard Jan Kirk, DaCore Ole Bach Andersen, Newsperience Carl Johan Jensen, Seacom Ina Gröne, Grönes Køkken

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Symbion Servicebog. Velkommen til Symbion

Symbion Servicebog. Velkommen til Symbion Symbion Servicebog Velkommen til Symbion Symbion er Danmarks førende iværksættermiljø stedet hvor iværksættere bor, mødes, netværker og udvikler deres forretning til en sund og levedygtig vækstvirksomhed.

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Fotokopiering Der betales en enhedspris for fotokopier, som anvendes i undervisningen. Opgaveeksemplarer til klassekammerater betaler den enkelte studerende selv. De eksemplarer (almindeligvis

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere