1. august Vil hjælpe med at skaffe metalfolk. Nabo til verdens største bygning. Se dette nyhedsbrev i en browser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. august 2013. Vil hjælpe med at skaffe metalfolk. Nabo til verdens største bygning. Se dette nyhedsbrev i en browser"

Transkript

1 Se dette nyhedsbrev i en browser Information fra BusinessHorsens 1. august 2013 Vil hjælpe med at skaffe metalfolk Mangel på medarbejdere med s ærlige s pecialkompetencer inden for metalindus trien bliver s tadig mere udtalt. Den globale konkurrence udfordrer metalvirks omhederne. De skal effektivisere, optimere og indgå i krævende tekniske udviklings partners kaber med deres kunder. Det betyder mere s pecialis eret teknologi, mere kompleks e produktioner og dermed kravet om, at den enkelte medarbejder bes idder de rigtige s pecialkompetencer. Det er mas kinteknikerens, indus triteknikerens og s medens s ærlige kunnen, der er en mangelvare. Det vil Business Horsens og Jobcenter Horsens nu gøre noget ved. Læs hele pressemeddelelsen Nabo til verdens største bygning Om kort tid flytter Business Horsens og Hedensted Erhvervs fælles erhvervskontor i Kina til nye lokaler. Det bliver som nabo til New Century Global Centre i Chengdu, en af Kinas mest ekspansive byer med over 14 millioner indbyggere. New Century Global Centre, som blev indviet forleden, er 100 meter højt, 500 meter langt og 400 meter bredt med indendørs s trand, s trandpromenade med paras oller og fis kebutikker og s tore vandparker s amt 2 luks us hoteller, butikker, kontorer, konferencecentre og et universitet. Med flytningen af kontoret får Business Horsens' kines is ke medarbejder Jian Li kontorfælles s kab med og dermed nyttige relationer til EUPIC, en EU-finans ieret non-profit organis ation, s om unders tøtter s amhandelen mellem virks omheder i EU og Kina. Kilde vedr. New Century Global Centre: DR. Fotograf: Johannes Grane Lars en. Læs mere om verdens største bygning

2 Månedens Virksomhed i august - Anlæ gshuset Aps Anlægshuset er et lille anlægsgartner firma, der påtager sig anlægsopgaver indendørs og udendørs samt pleje og vedligeholdelse. Deres speciale er udførelse af anlægs opgaver efter havetegninger udført af havearkitekter, alle former for havekreativiteter i granit og andre stenmaterialer samt beton, sten og fliser. Brug af træ og naturmaterialer samt udførelse af vandprojekter såsom havedamme, s må vandfald og s pringvand. Indendørs tilbyder Anlægs hus et mange kreative planteløs ninger tilplantet i s tentøjs-krukker, terrazzo-krukker eller andre øns ker. Anlægs hus et tilbyder plante-vedligeholdels e og s ervice af indendørs beplantning med 100% gro-garanti s amt plante-efters yn med fas te s ervice intervaller, altsammen udført af faglærte gartnere. Læs mere på Nu bliver Chengdu og Horsens søstre Mandag den 5. august 2013 går Horsens og Chengdu fra venskabsbyer til søsterbyer, som er er en stærkere relation med langt højere status. Den nye aftale markeres med en ceremoni i Horsens Kommunes byrådssal kl Virksomheder med relationer til eller særlig interesse for Chengdu er velkomne til at overvære ceremonien. Tilmelding s kal s ke til udviklings kons ulent ved Hors ens Kommune Charlotte Walkusch på Flytter til Vejlevej i Horsens Fra årsskiftet flytter Ejner Hessel A/S afdelingen fra Vårsøvej til Vejlevej. Den nuværende bygning på Vejlevej, der tidligere hus ede Volvos las tvogns center, renoveres fulds tændig med ny facade og energioptimering. Dertil kommer en nybygget udstillingsbygning på 600 m2. Byggetilladelsen er i hus, og det første spadestik tages i starten af august. Lokalt tømrerfirma laver lofter for IKEA Bygge Compagniet har fået en ordre på 5,5 mio. kr. fra Ikea, som lige nu er ved at opføre et m2 stort p-hus nord for Aarhus. Bygge Compagniet skal isolere og sætte lofter op og har dermed sikret sig fast arbejde til det næste halve år. Kilde: Hors ens Folkeblad. Rusland vil samarbejde med Horsens His toris ke bånd åbner for oplagte forretnings muligheder inden for teknologi til frems tilling af byggematerialer, miljøs ikre og energibes parende byggematerialer, fis keforarbejdning, fødevaredis tribution, kølefaciliteter, s kibs reparation s amt powerengineering. Læs pressemeddelelse

3 Alle virksomheder får skattekonto Alle virksomheder med eget SE-nummer får nu en skattekonto. Her vil man fremover kunne se en samlet kontoopgørelse af sin virksomheds ind- og udbetalinger til SKAT. Væs entlige ændringer: Virksomheders skyldige beløb til SKAT betales i den rækkefølge, de er kommet ind på kontoen, altså gamle krav før nyere krav. Man kan derfor ikke længere øremærke en indbetaling til at dække et bestemt krav, f.eks. moms, hvis der er et ældre krav, f.eks. en punktafgift, som ikke er betalt. SKAT har ret til automatis k modregning i s kyldige beløb, før tilgodehavender udbetales. Renten beregnes i s kattekontoen s om en dag-til-dag-rente for alle s kyldige beløb, s om ikke betales til tiden, hvilket betyder at morarenten fremover vil være lavere, hvis man ikke betaler til tiden. Har virksomheden penge til gode (op til 5000 kr.) forrentes disse også. Beløb til gode kan udbetales til virksomheden, hvis der ikke er krav, som forfalder til betaling inden for de næste 5 dage. Reglerne træder i kraft den 1. august Kilde: HORESTA. Læs mere om skattekontoen på Horesta.dk eller SKAT.dk BusinessHorsens autoriseret til at stemple ATA Carnet Fremover bliver det lettere, når du s kal have vareprøver, værktøj i varebiler eller udstyr til messer og varedemonstrationer over grænserne told og afgiftsfrit. Fra juni 2013 kan BusinessHorsens på vegne af Håndværksrådet stemple de officielle ATA dokumenter. Det ers tatter ind- og udførels es papirer og overflødiggør sikkerhedsstillelse for told og afgifter på de fleste af Danmarks vigtigste markeder uden for EU - f.eks. Norge. Læs mere om stempling af ATA Carnet Iværksætterselskab - Kom i gang med 1 kr. på lommen Tid: Torsdag den 22. august 2013 kl Sted: BusinessHorsens, VBI Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens Pris: Gratis deltagels e - tilmelding nødvendig Tilmeldingsfrist: Via senest mandag den 19. august 2013 kl Folketinget har vedtaget en lov, som bl.a. indeholder en ny selskabsform, som s ærligt retter s ig mod iværks ættere, nemlig Iværks ætters els kabet eller forkortet IVS. Indtil nu har det krævet kr at stifte et anpartsselskab. Dette er med lovændringen sat ned til kr , og derudover kan du nu starte et iværksætterselskab med 1 kr. Kom og hør mere om den nye selskabsform og få lejlighed til at tale med erhvervskonsulenter fra BusinessHorsens og advokater fra Ret& Råd Sundhus et.

4 Informationsmøde for ivæ rksæ ttere - August Tid: Mandag den 26. august 2013 kl Sted: BusinessHorsens, VBIPark, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens Kontakt: Erhvervskonsulent Tessa Salling / tlf / Vil du undgå de fejltagelser, som andre har begået? Start med et gratis informationsmøde, som giver dig et godt udgangspunkt for at komme videre. Mødet er for alle, og du får værdifuld information og værktøjer, der betyder, at du er bedre rustet til at komme godt i gang. Desuden får du introduktion til den hjælp, der findes for iværks ættere. Her får du en introduktion til generelle emner i forbindelse med opstart af virksomhed. Hør bl.a. om valg af virks omheds form, regis trering, moms, s kat, fors ikringer, budgetter, forretnings plan mv. Se den samlede liste over informationsmøder for iværksættere Sådan får du succes i Asien - 3 workshops til stærkt reduceret pris Få fastlagt en afsætningsstrategi for din virksomhed på det asiatiske marked og få indblik i væs entlige forhold s om IPR-lovgivning, importtilladels er, told & logis tik, revisionsmæssige forhold ved samhandel og meget mere. Workshop 1: Onsdag den 28. august 2013 kl Workshop 2: Tirsdag den 10. september 2013 kl Workshop 3: Tirsdag den 24. september 2013 kl danske virksomheder deler ud af deres erfaringer, og du får skabt relationer til virksomhedsledere og rådgivere med værdifuld hands-on erfaring fra de asiatiske markeder. Efter de tre workshops får du mulighed for at tilkøbe et møde med en indkøber fra en af de største detailkæder i Asien eller et møde med en repræsentant for verdens største sourcingvirksomhed, Li & Fung. Læs mere og se det fulde program Få dine kunder til at elske dig - og dit produkt! Tid: Torsdag den 19. september kl Sted: Business Horsens, VBI Park, Chr. M. Østergaardsvej 4a, 8700 Horsens Pris: Medlem af Business Horsens: 395 kr. per person (ekskl. moms) Ikke medlem: 695 kr. (ekskl. moms) Tilmelding: Senest torsdag den 12. september 2013 Få indsigt i hvordan du og dine kolleger kan udvikle jeres salg i efteråret med Business Horsens' og Salgspiloternes to nye salgsuddannelser: Få dit salg til at lette! Workshop udviklet til business til business. 3 moduler a 3 timer. Pris: kr. per person (ekskl. moms) Få dit butikssalg til at lette! Works hop udviklet til butikker og detailhandlen. 3 moduler a 3 timer. Pris: kr. per person (ekskl. moms)

5 Oplev samtidig Tony Evald Clausens roste foredrag: Få dine kunder til at elske dig og dit produkt 1 times udviklende, uddannende og underholdende foredrag med gode input, inspiration og intelligente råd om dig og dit salg. Du vil med garanti gå hjem med hovedet fyldt af nye værktøjer og viden. Business Horsens byder nye medlemmer velkommen Jadavika Holding A/S, c/o Leif Jessen Hansen, Amaliegade 19, Horsens Tlf M. Direktør: Leif Jessen Hansen Kons ulentbis tand med s peciale i informations teknologi, workflow optimering og forenkling af interface for medarbejdere i produktions virks omheder. Eagle Eye Production ApS, Søndergaards Allé 9, 8700 Hors ens T M. Direktør: Anders Mandrup Foto og videoproduktion med luftdroner. Tilladels e fra Trafiks tyrels en til at foretage operationer indenfor bygræns erne. Profes s ionelle videoproduktioner fra jorden med s teadicam. Dialogue Network A/S, Degnemos en 1, Underup, 8740 Bræds trup T M. Direktør: Kim Ruberg Virks omheds rådgivning med s peciale i kontaktformidling til as iatis ke markeder og etablering af eksportnetværk. Salgs piloterne, Møllegårds vej 1, 8240 Ris s kov T M. s algs algs piloterne.dk Indehaver: Tony Evald Claus en Leverer kurser som: Boot Camp - Se sandheden - Købsledelse - Ordreteknik - Kropssprog - Forhandlingsteknik - Butikssalg - Telefonteknik - Husketeknikker. Fra ledelse af købet, over at læse kundens tanker, til forhandling og ordren, der bliver lukket. 21. årgang nr. 20 Udgiver: BusinessHorsens, Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens. T: , M: Redaktion: Erhvervschef Torben Busk (ansvarlig), Kommunikationskonsulent Nicole Dybro Justesen. Udsendt til medlemmer af BusinessHorsens og pressen. Læs tidligere nyheds mails i arkivet. Frameld dig dette nyheds brev

Se dette nyhedsbrev i en browser. Horsens-firma sæ tter gang i prestigebyggeri på Aarhus Havn. Din overskudsvarme kan blive en god forretning

Se dette nyhedsbrev i en browser. Horsens-firma sæ tter gang i prestigebyggeri på Aarhus Havn. Din overskudsvarme kan blive en god forretning Se dette nyhedsbrev i en browser Information fra BusinessHorsens 5. september 2013 Horsens-firma sæ tter gang i prestigebyggeri på Aarhus Havn Casa Entreprise A/S skal stå for byggeriet af Z -huset, et

Læs mere

Information fra BusinessHorsens

Information fra BusinessHorsens Se denne informationsmail i en browser Information fra BusinessHorsens 7. august 2014 Lad os stå sammen! Vi skal helt af med dækningsafgiften, og det kan vi komme ved sammen at løfte flere borgere væk

Læs mere

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche 1. årgang. nr. 1. Lørdag 26. februar 2011 www.horsens-erhverv.dk ErhvervH rsens Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens Northern Greens indtager Europa - I starten handlede det om mange

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Velkommen til Middelfart!

Velkommen til Middelfart! Velkommen til Middelfart! Adskillige firmaer slår sig ned i den nye Middelfart kommune i denne tid, og der skal naturligvis lyde et rungende Velkommen til Middelfart til dem alle! Denne gang har vi valgt

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015 TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I BILLUND FREDERICIA HEDENSTED HORSENS KOLDING MIDDELFART VEJEN VEJLE Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer Erhvervsjord sælges Middelfart-området har landets mest attraktive erhvervsjord - Middelfart-området har noget af Danmarks mest attraktive erhvervsjord. Eksempelvis det nye, 250.000 kvm. store erhvervsområde

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Side 1 950.000 kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 7 4.-6. marts 2009 www.danskerhverv.dk Skattelettelser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Best Practice Katalog om iværksættervejledning. Cases fra de lokale erhvervsfremmeaktører i Region Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N.

Best Practice Katalog om iværksættervejledning. Cases fra de lokale erhvervsfremmeaktører i Region Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N. Katalog om iværksættervejledning Cases fra de lokale erhvervsfremmeaktører i Region Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N. 1 Det foreliggende Best Practice-katalog for iværksættervejledning i Nordtyskland og

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Økonomi, finans og IT

Økonomi, finans og IT NORDIC INDUSTRIAL PARK EASY CHINA ENTRY Etablering og udvikling af din forretning i Kina Opstarts- og Etableringsvejledning Miljøgodkendelser Rekruttering Økonomi, finans og IT Indkøb, Salg og Logistik

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere